TÜRKİYE'DE SANAYİ SEKTÖRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE SANAYİ SEKTÖRÜ"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE SANAYİ SEKTÖRÜ Sanayi sektörü sınai faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetler; ürejm faktörlerini kullanarak hammadde ve yarı mamul maddelerin nihaî ürün haline gejrilmesi, bir başka ifadeyle 'ürejm' faaliyetleridir. Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü; Madencilik, İmalât sanayi, Elektrik, gaz ve su olarak üçe ayrılmaktadır. İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 7: Sanayi Sektörü İmalat Sanayi ise: İmalat Sanayi Tüke5m Malları: Gıda, içki, tütün, dokuma, hazır giyim, ayakkabı, vs. Ara Mallar: Kağıt, basım, deri, lasjk, plasjk, kimya, petrol ürünleri, gübre, çimento, vb. Ya:rım Malları: Madeni eşya, makineler, elektronik, motorlu taşıt, gemi inşa, ölçü aletleri, vb. Sanayileşme: Dar anlamda ürejmde makine kullanılması ve sanayi sektörünün ulusal gelir içindeki payını ar[rmasıdır. Geniş anlamda: yeni ürejm tekniklerinin uygulanması, ürün kalitesinin yükseljlmesi, ürejmin azalan maliyetlerle gerçekleşjrilmesi ve bu sayede ülkede ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda yaşanan değişiklikleri kapsar. Geniş anlamda sanayileşme ele alındığında, bu olgu tarım ve hizmet sektöründe de gerçekleşebilir. 1

2 Temel Sanayileşme Stratejileri: İthal İkâmeci Sanayileşme: Toplam iç talebin yapısı değişmeden ithalât talebini azaltmayı hedefler. İthal edilen sanayi ürünleri ulusal sanayi tara^ndan ürejlir. Bu sayede dış Jcaret açıklarının kapa[lması amaçlanır. Esas amaç döviz tasarrufudur. İhracata Yönelik Sanayileşme: Ülkenin iç ürejm için kullanabileceği kaynaklar ihracat amacıyla yapılacak ürejme yönlendirilir. Ulusal malların dış ülkelerde rekabejne önem verilerek, karşılaş[rmalı üstünlükler esas alınmaktadır. Bu strateji doğal olarak liberal bir dış Jcaret rejimini gerekjrir Döneminde İmalat Sanayinin Reel GSYİH İçindeki Payı (%) İmalat Sanayi/GSYİH % Sanayi Büyüme ( ) 198 Öncesi Sanayinin ve GSMH nın Gelişimi 3, 25, 2, 15, 1, 5, Devletçi sanayileşme Sanayi Planları Liberal dönem , - 5, - 1, - 15, , -4. SANAYİ GSMH 2

3 Sanayileşme Amacı; 198 Sonrası Sanayileşme Stratejisi: Türkiye de 1963 ten beri uygulanan beş yıllık kalkınma planı dönemlerinde sanayiye dayalı büyüme temel amaçlardan biri olmuştur. 198 yılı öncesi ve sonrasında benimsenen sanayileşme stratejileri ve uygulanan ekonomi polijkaları büyük farklılıklar göstermişjr. 198 yılına kadar ithal ikamesi polijkası uygulanmış; 198 yılından sonra ise, ihracata yönelik sanayileşmenin uygulamaya konulmasıyla, piyasa ekonomisinin ilke ve esaslarının gelişjrilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydedilmişjr. Türkiye CumhuriyeJ 198 yılına kadar ithal ikameci bir sanayileşme stratejisini 57 yıl boyunca izlemişjr. Bu sayede yeni kurulan sanayi dalları gümrük vergileri ve diğer korumaca önlemlerle korunmuş, iç piyasaya ürejm yaparak bir anlamda tekel konumunda gelişmeleri sağlanmış[r yılına gelindiğinde sanayi sektörünün ulusal gelirden aldığı pay tarım sektörünün aldığı payı geçmişjr. Fakat bu sürecin uzaması, dışa kapalı - hantal bir sanayi yapısının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İthal ikameci dönemde; Türkiye yerli sanayini korumayı amaçlarken dışa olan bağımlılığı giderek artmaya başlamış[r. Ara ve ya[rım malları arzını ar[ramaması bu malların giderek artan oranlarda ithal edilmesi sonucunu doğurmuştur. 197'li yıllara gelindiğinde dünya ekonomisinde yaşanan kriz ile birlikte Türkiye'nin döviz ihjyacı artmış, ödemeler dengesi problemleriyle karşılaşılmaya başlanmış[r. Bu darboğazdan kurtulabilmek amacıyla 24 Ocak 198 tarihinde uygulamaya konulan isjkrar polijkasıyla sanayileşme stratejisi değişjrilmişjr. Korumacı sürecin yararğı en önemli sorunlar: Ölçek ekonomilerinden yararlanamayan küçük ölçekli işletmeler, Rekabet eksikliğinden kaynaklanan kalitesiz ve düşük ürejm, Eskimiş teknoloji kullanımı, Uzmanlaşmadan uzaklaşma, Maliyetlerin yükselmesi. 3

4 - 1, Planlı dönemden günümüze sanayi büyüme (%) 2, 15, 1, 5,, - 5, Planlı Dönem dönüşümünde gerçekleşjrilen bazı uygulamalar : Planlı, kamu kurumlarına dayalı sanayileşmeden vazgeçilmişjr, Dış Jcaret serbestleşjrilmiş, kaçakçılık ve karaborsa önlenmeye çalışılmış[r, Yabancı sermaye girişleri serbest bırakılmış[r, Sanayileşmede özel girişimciliğe ağırlık verilmiş, Devlet tekelleri kaldırılmış, özelleşjrme faaliyetleri başlamış[r, İhraca[ teşvik edici polijkalar uygulamaya konulmuştur, Kamu ekonomik kurumlarının özelleşjrilmesi gündeme gelmişjr. Genel Değerlendirme: Türkiye yarı sanayileşmiş bir ülkedir. Sanayisinin %5'si Marmara, %2'si Ege bölgesinde toplanmış[r. Bu durum ülke içi gelir dağılımını ve sosyal yapıyı olumsuz etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinde rekabejn daha da arrğı, dış JcareJn önündeki kısıtlamaların kalk[ğı bir ekonomik ortam beklenmektedir. Türkiye bu nitelikteki bir küresel pazarda rekabet etme zorunda kalacak[r. Türkiye'de AR- GE'ye ayrılan kaynak ulusal gelirinin %.8 i seviyesindedir. Dönemler İJbariyle Reel Büyüme TARIM SANAYİ HİZMETLER GSYH ,9 8, 8,3 1, , 11,7 5,8 6, , -,3 1,, ,6 9,2 6,8 7, ,9 9,5 6,6 5, ,7 6,1 5,8 4, ,6 6,4 4,4 4, ,7 4,8 4,5 4, 2-9 1,8 3,6 4,7 3, , 5,6 5,4 4,8 4

5 Sanayi ürejm endeksi (21=1) SÜE Yıllık Değişim (%) Kapasite Kullanım Oranı; 5

6 Sektördeki büyüme hızı ve GSYH'daki Payı: Sektörün İsJhdam Yapısı Türkiye'nin büyüme hızının dinamiğini sanayi sektörü oluşturur. Özellikle imalat sanayinin 198 sonrası yaşadığı isjkrarlı büyüme önemlidir. Ancak, kriz dönemlerinde (1994, 1999, 21 vb.) büyüme negajtir. 15, 1, 5,, - 5, - 1, Cumhuriyet in ilk yıllarında toplam isjhdam içerisinde tarım sektörünün payı ortalama olarak %88 seviyesindedir. 195 yılına kadar sanayi sektörü ile hizmet sektörünün toplam isjhdam içinde payları dengeli giderken, bu tarihten sonra tarımsal isjhdamdaki azalışlar büyük oranda hizmet sektörü tara^ndan mas edilmişjr. Sektörün İsJhdam Yapısı 198 Dönüşümü; yılları arasında planlı kalkınma anlayışı ile birlikte imalat sanayinin payı %8, hizmet sektörünün ise %16 lara yükselmişjr döneminde ise tarımsal isjhdamın payı %55 e gerilerken hizmet sektörü isjhdam yaratmakta başat rolü üstlenmişjr. İthal ikameci sanayileşme stratejisinin isjhdam kapasitesinde arzulanan ar[şı yaratamadığı buradan da açıkça görülebilir. Özellikle 198 den sonra tarımsal isjhdamın payındaki hızlı azalışa karşılık hizmet sektörünün payındaki ar[ş dikkat çekmektedir. Bu durum isjhdamın sektörel dağılımını etkileyen temel öğelerden birisi olmuştur. 2 yılından ijbaren hizmet sektörünün payı tarım sektörünü geride bırakmış[r. Buna karşılık imalat sanayi giderek daha az isjhdam yaratan bir yapısal dönüşümü yaşamış[r. 6

7 Tarım İmalat San. Hizmetler Çalışanlar Endeksi (1997=1) Kamu Özel Toplam Sanayi temel göstergeler 7

8 İmalat sanayi ürejm ar[şı Sanayi ÜreJm Endeksi Q1 25Q2 25Q3 25Q4 26Q1 26Q2 26Q3 26Q4 27Q1 27Q2 27Q3 27Q4 28Q1 28Q2 28Q3 28Q4 29Q1 29Q2 29Q3 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q Oca.11 Mar.11 May.11 Tem.11 Eyl.11 Kas.11 Oca.12 Mar.12 May.12 Tem.12 Eyl.12 Kas.12 Oca.13 Mar.13 May.13 Tem.13 Eyl.13 Kas.13 Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Kas.14 Oca.15 Mar.15 May.15 Tem.15 Eyl.15 İmalat Sanayi Reel ÜreJm Ar[şı GSYH Büyüme (%) Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Değişim Aylık değişim İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı NAIRU- NAICU Ara.11 Şub.12 Nis.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Ara.12 Şub.13 KKO Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış KKO aylık değişim oranı Nis.13 Haz.13 Ağu.13 Eki.13 Ara.13 Şub.14 Nis.14 Haz.14 Ağu.14 Eki.14 Ara.14 Şub.15 Nis.15 Haz.15 Ağu.15 Eki Enflasyonla işsizlik arasındaki ilişkiyi göstermekte Phillips eğrisi sıkça kullanılmaktadır. Teorik yaklaşımlarda toplam talepteki ar[şa karşılık fiyatlar genel seviyesinin ve toplam ürejmin (arz) tepkisi reel ürejm düzeyine (mevcut kaynak kullanım düzeyine) bağlıdır. Bu nedenle modelde enflasyondaki değişim kapasite kullanım oranı veya işsizlik oranı gibi değişkenlerle açıklanabilmektedir. Enflasyon oranına ivme kazandırmayan işsizlik oranını göstermektedir. Literatürdeki bulgulara göre gelişmiş ekonomiler için %3, gelişmekte olan ekonomiler için %6 oranında işsizlik enflasyona yol açmadan ekonomiyi dengelemektedir. 8

9 Sanayi isjhdam endeksi (21=1) Sanayide brüt ücret- maaş endeksi Q1 28Q2 28Q3 28Q4 29Q1 29Q2 29Q3 29Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 İsJhdam endeksi yıllık değişim 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 İsJhdam endeksi çeyreklik değişim 214Q3 214Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret- maaş endeksi Çeyreklik değişim (%) Yıllık değişim (%) 215Q1 215Q2 215Q3 215Q4 Sanayi işgücü girdi endeksleri Sanayi ciro endeksleri 2, 15, 1, 5, 2, 15, 1, 5,, - 5, , - 5, Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Oca.15 Şub.15 Mar.15 Nis.15 May.15 Haz.15 Tem.15 Ağu.15 Eyl.15-1, - 1, - 15, - 15, İsJhdam Endeksi Çalışılan Saat Endeksi Brüt Ücret - Maaş Endeksi YurJçi imalat sanayi ciro edeksi aylık değişim Yurtdışı imalat sanayi ciro edeksi aylık değişim 9

10 Verimlilik Verimlilik Ücret İlişkisi Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1 213Q2 213Q3 213Q4 214Q1 214Q2 214Q3 214Q4 215Q1 215Q2 215Q3 215Q Çalışılan Saat Başına ÜreJm Endeksindeki Değişim (Yıllık; %) Çalışan Kişi Başına ÜreJm Endeksindeki Değişim (Yıllık; %) 1988Q4 1989Q3 199Q2 1991Q1 1991Q4 1992Q3 1993Q2 1994Q1 1994Q4 1995Q3 1996Q2 1997Q1 1997Q4 1998Q3 1999Q2 2Q1 2Q4 21Q3 22Q2 23Q1 23Q4 24Q3 25Q2 26Q1 Kısmi Verimlilik Endeksi-İmalat Sanayi-Üretimde Çalışan Kişi Başına (1997=1) Kazanç Endeksi(Reel)-İmalat Sanayi-Üretimde Çalışan Kişi Başına (1997=1) Reel Kesim Güven Endeksi Sektörün Dış Ticaret Potansiyeli: Oca.7 Nis.7 Tem.7 Eki.7 Oca.8 Nis.8 Tem.8 Eki.8 Reel Kesim Güven Endeksi- MA Oca.9 Nis.9 Tem.9 Eki.9 Oca.1 Nis.1 Tem.1 Eki.1 Oca.11 Reel Kesim Güven Endeksi Nis.11 Tem.11 Eki.11 Oca.12 Nis.12 Tem.12 Eki.12 Oca.13 Nis.13 Tem.13 Eki.13 Oca.14 Nis.14 Tem.14 Eki 'den sonra tarım ürünleri ihraca[ azalırken, sanayi sektörü ihraca[ sürekli artmış[r. Türkiye'nin toplam ihraca[nın içinde imalat sanayi ürünlerinin payı %85-9 seviyesindedir. Ancak, bu ürünlerin önemli bir kısmı tarım sektörüne dayanmaktadır. 1

11 İmalat Sanayi İhraca[ 2 yılında 25,5 milyar dolar olan imalat sanayi ihraca[ 27 yılında 1 milyar dolara ulaşmış, böylece toplam ihracat içindeki payı yüzde 92 den yüzde 95 e yükselmişjr. İmalat sanayi ihraca[ içinde gıda, teksjl- giyim ve demir çelik sektörleri ağırlığını sürdürürken, otomojv, makine, elektronik, metal eşya, petrol ürünleri ve lasjk- plasjk sektörleri payını ar[rmış[r. İmalat sanayi ihraca[nın yaklaşık yüzde 52 si AB ülkelerine yapılmaktadır. Toplam İhracat İçinde İmalat Sanayi İHRACAT Tarım ve Ormancılık 3,329 3,481 3,725 3, Balıkçılık Madencilik ve Taşocakcılığı 81 1,146 1,661 2, İmalat Sanayii 68,813 8,246 11,82 125, Diğerleri GENEL TOPLAM 73,476 85,535 17, , İmalat Sanayi İthalâ[ İTHALAT Tarım, Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve Taşocakcılığı İmalat Sanayii Diğerleri GENEL TOPLAM İmalat Sanayi İthalâ[ 2 yılında 44,2 milyar dolardan, 21 yılında 185 milyar dolara yükselen imalat sanayii ithala[nın toplam ithala{aki payı yüzde 79 olmuştur. İmalat sanayii ithala[nın 2 yılında yüzde 55,9 u AB- 25 ülkelerinden yapılırken, bu oran 25 yılında yüzde 49,8 e gerilemişjr. Çin den yapılan ithalat 22 yılında 1,3 milyar dolar iken, 213 yılında 24.6 milyar dolara ulaşmış[r. Çin den ithalat yapılan önemli sektörler elektrikli makinalar, elektronik ve bilgi işlem makinaları, teksjl- giyim ve deri, makina ve kimya sanayileri olmuştur. 11

12 İmalat Sanayinde Kamu ve Özel Sektör: Türkiye'de imalat sanayinin tamamen özel sektöre dayanması ilkesi benimsenmişjr. Bu sayede, ihracata yönelik ve rekabet gücü olan bir sektör oluşturulmaya çalışılmış[r. Kamunun ağırlığı 8'den sonra giderek azalmaya başlamış[r. İmalat sanayinin asıl dinamiğini Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. İmalat Sanayi Girişimlerinin Ölçeksel Dağılımı Ölçek İmalat Sanayi Yüzdesi ( kişi ) Girişim Sayısı Sadece işletme sahibi 1.59, , , , , , ,37 TOPLAM , Kaynak: TUİK, 22 Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı. İmalat Sanayi nin Bulunduğu Yere Göre Dağılımı Bulunduğu Yer İşyeri Sayısı Oran (%) Küçük Sanayi Sitesi ,66 İş Hanı/ Pasaj ,95 Organize Sanayi Bölgesi ,13 İş Merkezi ,32 Serbest Bölge 1.223,46 Diğer ,48 Toplam , İmalat Sanayinde Kamu ve Özel Sektör Türk sanayi ağırlıklı olarak özel sektör faaliyetlerinden oluşmaktadır. İmalât sanayinde ürejmin % 9 nından fazlası ve gayri safi sabit sermaye ya[rımlarının yaklaşık % 95 i özel sektör tara^ndan gerçekleşjrilmektedir. Son yıllardaki özelleşjrmeler nejcesinde kamu sektörünün imalât sanayi içindeki payı azalmaktadır. Gıda, çimento, demir- çelik, kağıt, elektronik, otomojv, teksjl ve orman ürünleri sektörlerinde özelleşjrme faaliyetleri gerçekleşjrilmişjr. Ancak, gıda, kimya, demiryolu araçları ve savunma sanayinde, iç pazarda önemli payı olan bazı kamu ikjsadi teşebbüsleri bulunmaktadır. 12

13 Sanayinin mekansal dağılımı Doğrudan yabancı ya[rımlar, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile yönlendirilmektedir. Sanayi işletmelerinin bölgesel dağılımı dengeli olmayıp, daha çok Türkiye nin sanayi katma değerinin % 51,8 ini oluşturan Marmara bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Ancak, geleneksel sanayi merkezleri olan İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara gibi illerin sanayideki ağırlığında azalma eğilimi görülmektedir. Bu illerde finans, bankacılık, pazarlama, Jcaret ve turizm gibi hizmetler yoğunlaşmakta; sanayi faaliyetleri ise civar illere yayılmaktadır. Bunun sonucunda, İçel, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ gibi yeni sanayi merkezleri oluşmuştur. Yerel girişimciliğin gelişmesi sonucunda Denizli ve Gaziantep de yeni sanayi merkezleri konumuna gelmişjr. Sanayinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde yabancı ya[rımcılar yerli ya[rımcılarla aynı hak ve sorumluluklara sahipjr yılları arasında verilen yabancı sermaye izinleri 28,6 milyar ABD Dolarını geçmişjr. Bu rakamın yaklaşık 15,8 milyar ABD Doları imalât sanayi için verilmişjr. İmalât sanayinde, doğrudan yabancı ya[rımlar otomojv, gıda, tütün, konfeksiyon, kimya, demir - çelik ve elektronik- elektrikli makinalar sektörlerinde yoğunlaşmış[r. SEKTÖRLERE GÖRE UDY TUTARLARI (MİLYON ABD DOLARI) SEKTÖR 214 (Milyon $) % PAY /AĞUSTOS DÖNEMİ UDY- SEKTÖREL (MİLYON $) TARIM 61,7 42,3 MADENCİLİK 364 4, ,6 İMALAT , ,2 GIDA- İÇECEK TÜTÜN 558 6, ,9 KİMYA 486 5, ,6 RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ 918 1, ,8 BİLGİSAYAR- ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLER 129 1, ,4 ANA METAL SANAYİ 1 1, ,3 TEKSTİL- GİYİM- DERİ 14 1, ,5 METALİK OLMAYAN ÜRÜNLER 158 1, ,3 ULAŞIM ARAÇLARI 124 1, , KAUÇUK- PLASTİK 84, , MAKİNA- TEÇHİZAT 4, 634,5 KAĞIT 92 1, 618,5 MOBİLYA 11 1,1 451,3 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ, 97,1 ENERJİ ,5 HİZMETLER ,4 SU TEMİNİ,ATIK YÖNETİMİ 3, 69,1 TOPLAM % PAY İmalat sanayindeki alt sektörlere bakıldığında en yüksek YKO %89,3 ile Tütün ürünleri imala[ sektörüne ai~r. İkinci sırada %45 ile Motorlu kara taşı[, treyler (römork) ve yarı treyler imala[, üçüncü sırada %42,4 ile Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imala[ sektörü 13

14 Sabit Sermaye Ya[rımları: İmalat sanayinde, girişimlerin faaliyet gösterdikleri grupların teknoloji düzeylerine göre bakıldığında, yabancı kontrollü ürejmin Orta- yüksek teknolojili grupta yoğunlaş[ğı (%57,9) görüldü. Yüksek teknolojili grup %4,7, Orta- düşük teknolojili grup %19,6, Düşük teknolojili grup %17,9 paya sahipj. Kamunun sabit sermaye ya[rımlarının gerek GSMH, gerekse toplam sabit sermaye ya[rımları içindeki payında önemli ölçüde azalma göze çarpmaktadır. Kamunun altyapı ya[rımlarına yönelik faaliyetleri devam etse de 198 yılında kamunun imalat sanayi ya[rımlarının toplam kamu sabit sermaye ya[rımları içindeki payı cari fiyatlarla %26.3 iken 1986 yılına gelindiğinde bu oran %1 un al[na düşmüş ve son yıllarda ise %2.5 seviyelerinde seyretmişjr. Kamuda öncelik enerji, ulaş[rma ve haberleşme sektörlerine kaymış[r. Özel sektör ya[rımlarında ise imalat sanayinin ardından son yıllarda ulaş[rma, konut, turizm ve sağlık en büyük payı almaktadır. İmalat Sanayinde SSY Özel SSY % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Özel SSY içinde imalat sanayinin payı Kamu SSY içinde imalat sanayinin payı TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK 14

15 KOBİ'ler: Hangi işletmelerin KOBİ olduğunu anlayabilmek için; İsJhdam edilen personel sayısı, toplam sermaye, makine teçhizat tutarı, sa[ş miktarı veya İşletme yönejcisinin işletmenin sahipliği, faaliyet gösterdiği iş kolunda küçük bir yere sahip olması gibi kriterlere bakılır. Türkiye'de tüm işletmeler KOBİ konumundadır (1-15 işçi çalış[ran işletmeler). Bu işletmelerin toplam isjhdam içindeki payı %65 seviyesindedir. Küçük ve Orta Boy İşletme Tanımı Tanım Kriteri Mikro İşletme Küçük İşletmeler Orta Ölçekli İşletmeler Çalışan Sayısı Yıllık Net Sa:ş Hasıla: 1 Milyon TL 5 Milyon TL 25 Milyon TL Yıllık Mali Bilançosu 1 Milyon TL 5 Milyon TL 25 Milyon TL KOBİ Sanayi ve hizmet sektörlerinde 214 yılında girişim faaliyet gösterdi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının %99,8 ini, isjhdamın %74,2 sini, maaş ve ücretlerin %54,7 sini, cironun %63,8 ini, faktör maliyejyle katma değerin (FMKD) %52,8 ini ve maddi mallara ilişkin brüt ya[rımın %53,3 ünü oluşturdu. KOBİ lerde ekonomik faaliyetlerin istajsjki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; girişimlerin KOBİ lerin %39,9 u Toptan ve perakende Jcaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %15,7 si Ulaş[rma ve depolama, %12,6 sı İmalat sanayi sektöründe... 15

16 KOBİ ler ve dış Jcaret İmalat sanayindeki KOBİ ler düşük teknoloji ile çalışıyor. Küçük ve orta büyüklükteki imalat sanayi girişimlerinin %6,8 i düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler isjhdamın %55,1 ini, faktör maliyejyle katma değerin %43,6 sını oluşturdu. KOBİ ler 214 yılında ihraca:n %56,4 ünü gerçekleş5rdi İhraca{a; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,3 iken, 1-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı %2,7, kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı %18,4, 25+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %43,5 oldu. KOBİ lerin ithala[nın %33,3 ü sanayi, %59,5 i Jcaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ler tara^ndan gerçekleşjrildi. Türkiye- AB Gümrük Birliği ve Sanayi Sektörü: Türkiye - AB arasındaki Gümrük Birliği nedeniyle 1996 yılından sonra ihracata yönelik ürejmi ar[ran firma sayısı artmış[r. Özellikle birbiri ardına yaşanan ekonomik krizlerden etkilenmemek için firmalar isjkrarlı dış Pazar arayışlarına girmişjr. Türkiye de ucuz işgücü ve doğal kaynaklara dayanan rekabet anlayışı yerine, uluslararası pazarlarda rekabet etme ve uzmanlaşma anlayışının hakim olması gerekmektedir. Mevcut Durum; Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerin, dünya Jcaret sistemine entegrasyonuyla temel ürünlerde maliyetlere dayalı rekabejn sürdürülmesi güçleşmişjr. Bunun sonucunda, ülkemizde teksjl, giyim, deri gibi geleneksel sektörlerde kriz sonrasında ürejm gerilemişjr. OtomoJv, makina ve elektronik sanayilerinde 22 sonrasında ihracat ve ürejmdeki yüksek ar[şlar nedeniyle orta ve yüksek teknoloji sektörlerinin imalat sanayindeki payı önemli oranda yükselmişjr. Ancak AB ülkeleri ile karşılaş[rıldığında bu sektörlerin payı hala düşük kalmaktadır. Bu sektörlerde aynı zamanda yüksek oranda ithal girdiye bağımlılık nedeniyle katma değer ar[şı beklenen düzeyde gerçekleşememektedir. 16

17 Türk imalat sanayinin alt sektörler bazındaki yapısında, 1996 dan 28 e önemli bir niteliksel dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Toplam imalat sanayi ihraca[ içinde otomojv, makine, beyaz eşya, elektronik, petrol ürünleri ve lasjk- plasjk sektörlerinin payında kayda değer bir ar[ş görülmektedir. Giyim eşyası, teksjl ürünleri gıda ürünlerinin payı, yılları arası azalma göstermişjr. Özellikle Çin ve Hindistan daki ürejcilerin yüksel~ği uluslararası rekabet baskıları sonucunda, geleneksel emek yoğun faaliyetlerin, ihracat içindeki payı azalırken, bu sektörlerde daha yüksek katma değerli, yenilikçi ürejm yapılarına geçme baskısı hissedilir olmuştur. Ayrıca, küresel ekonomide hızla yaşanmakta olan emja fiyatlarındaki değişimin, Türkiye de imalat sanayisinin ihracat ve ürejm yapısını da etkilemesi beklenmektedir. İmalat sanayinin (petrol ve doğalgaz dışı) ara malı ithala[ artmaktadır. Bu ar[şın sebepleri arasında, ya[rımlarda ve ihraca{aki ar[şa paralel olarak, uluslararası piyasalarda emja fiyatlarının yükselişi, ihraca[n sektörel kompozisyonunun değişmesi ve kurun değerlenmesi gösterilebilir. İmalât sanayi ürejminde başlıca sektörlerin payları Tesis Sayısı 1 Gıda ürünlerinin imala[ İçeceklerin imala[,2 12 Tütün ürünleri imala[ 13 TeksJl ürünlerinin imala[ 6,6 14 Giyim eşyalarının imala[ 16,7 15 Deri ve ilgili ürünlerin imala[ 2,1 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imala[ 7,7 17 Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imala[,7 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğal[lması 3,8 31 Mobilya imala[ 1,4 32 Diğer imalatlar 2,5 Düşük Teknoloji 62,3 19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imala[,1 22 Kauçuk ve plasjk ürünlerin imala[ 5,3 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imala[ 4,1 24 Ana metal sanayi,7 25 Fabrikasyon metal ürünleri imala[ (makine ve teçhizat hariç) 15,8 33 Makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımı 2,2 Düşük- Orta Teknoloji 28,2 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imala[,1 26 Bilgisayarların, elektronik ve opjk ürünlerin imala[,2 Yüksek Teknoloji,3 2 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imala[ 1,2 27 Elektrik teçhizat imala[ 2,3 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imala[ 4,1 29 Motorlu kara taşı[, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imala[ 1,4 3 Diğer ulaşım araçlarının imala[,3 Orta- Yüksek Teknoloji 9,3 İmalat sanayi ihraca[nda temel sektörlerin payları Gıda ürünleri ve içecek 6,6 Ana kimyasal maddeler 1,4 Tekstil ürünleri 9,3 Boya, vernik vb. kaplayıcı maddeler ile matbaa,4 mürekkebi Giyim eşyası 8,4 Sabun ve deterjan, parfüm vb. 1 Kâğıt ve kâğıt ürünleri 1,1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 8,3 imalatı Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 3,5 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve 4,1 cihazların üretimi Düşük Teknoloji 3,4 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork üretimi 11,3 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri 5 Orta-İleri Teknoloji 28,4 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 4,5 Eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı,5 ürünler Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 2,9 Hava ve uzay taşıtları imalatı,5 Ana metal sanayi 2,3 Radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları 1,8 Makine ve teçhizat hariç; metal eşya sanayi 4,6 Yüksek Teknoloji 3,4 Deniz taşıtlarının yapımı ve onarımı,6 Düşük-Orta Teknoloji 37,8 17

18 OECD sınıflandırmasına göre, teknoloji bakımından imalât sanayinin ürejm ve ihracat yapısı Ülkeler Arası Rekabet Gücü Sıralamasında Türkiye'nin Yeri Teknoloji Yoğunluğu TÜRKİYE AB Üre$m İhracat İhracat Gösterge Kapsanan ülke sayısı Küresel rekabet endeksi (GCI) Yüksek 5,1 4,2 6,2 3,4 22,2 Ortanın Üstü 18,2 23,4 24,3 32,2 39,7 Ortanın Al: 26,7 33,9 22,8 31,8 18,1 Düşük 5, 38,5 46,8 32,6 2, Küresel Rekabetçilik Raporu, yılı raporunda Türkiye nin temel gerekliliklerde 56., etkinlik ar[rıcı unsurlarda 45. ve inovasyon ve çeşitlilik faktörlerinde 51. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye en iyi performansı pazar büyüklüğü, en zayıf performansı emek piyasasının etkinliği bileşeninde göstermişjr. Sanayinin güçlü yönleri 1. Türkiye'nin coğrafi konumu 2. Genç insan gücü kaynağı 3. Uluslararası standartlarda ve kalitede ürejm yapması 4. Girişimcilik kapasitesinin varlığı 5. Gelişmiş sanayi altyapısı ve sanayi ürejminin çeşitliliği 6. KOBİ sayısı ve OSB potansiyelleri 18

19 Zayıf yönleri Nitelikli işgücü eksikliği AR- GE, Teknoloji ve inovasyon eksikliği Finansman kaynaklara erişim eksikliği Doğal kaynakların etkin yönejlememesi ve enerji sorunu Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm eksikliği Yüksek katma değerli ürünlerde sınırlı ürejm kabiliyej Altyapı yetersizlikleri Ya[rım ve iş ortamı yetersizlikleri Kayıt dışılığın yüksek boyutlarda olması İmalat sanayinin teknoloji ürejmindeki yetersizliği ve modern teknoloji kullanımının yaygınlaşamaması Sanayiye ilişkin verilerin sistemajk ve tek bir kaynaktan elde edilemeyişi Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu 13- Bölgeler arası gelişmişlik farkları Kümelenme stratejilerinin yeterince uygulanamaması Rekabet kültürünün yeterince gelişmemiş olması KOBİ lerin ihracat konusundaki yetersizlikleri ve pazarlama 19

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3

Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 2 Reel Kesim Güven Endeksi 3 SORULAR Son üç aydaki üretim hacminiz 4 Gelecek üç aydaki üretim hacmi beklentiniz 4 Mevcut mamul mal stoklarınızın seviyesi 4 Son üç

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Aralık 2012 DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE CANLANMA Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 12.12.2012 Yönetici Özeti Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI

SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2011 11 Şubat 2011 SON ÇEYREKTE İHRACAT VE YATIRIMLAR HIZLANDI Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, sanayi üretimi

Detaylı

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. Kaynak: İSO. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. Kaynak: İSO. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi İçindekiler İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi... 1 Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi... 2 Büyüme... 2 Fiyatlar... 3 Sanayi Üretim Endeksi... 3 İmalat Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi... 4

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER (Ocak Şubat Mart 2016) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Nisan 2016 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2016 İÇİNDEKİLER I. GSYH,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2016 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2016-01 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,81 TR41 Bölgesinde ise %9,28 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni Endeks 8 Ocak 9 8 7 9 Sanayi Üretim Endeksi Toplam Sanayi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %, arttı. Sanayi alt sektörleri incelendiğinde, yılı Ocak ayında bir

Detaylı

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni Endeks 8 ARALIK Aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksi yıllık bazda, olarak gerçekleşirken takvim etkisinden arındırılmış endeks %, artarak,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 NİSAN 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-04 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,39, TR41 Bölgesinde ise %8,58 olarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 4 Mart 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ AĞUSTOS 2015 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2015-08 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %6,81, TR41 Bölgesinde ise %6,73 olarak gerçekleşti

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Mart 2013 ZAYIF CANLANMA Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen 19.03.2013 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Ocak ayında bir

Detaylı

RAKAMLARLA ADANA SANAYİ 2016

RAKAMLARLA ADANA SANAYİ 2016 RAKAMLARLA ADANA SANAYİ 2016 Mehmet Karakuş 23 ŞUBAT 2016 ADANA SANAYİ ODASI ADANA SANAYİNDE DURUM Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1980'li yıllara kadar ülke ekonomisin gözbebeği olan Adana, Türkiye ekonomisinde

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2016 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat

Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat Tarih: 17.04.2011 Sayı: 2011/10 Türkiye Dış Ticareti ve Eğilimler Raporu: Türkiye ihracat rakamı yanıltıyor Yahya Arıkan: Rekor kıran ihracatın şifresi; ithalat Türkiye, ihracatta rekorlara imza atarken,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ekim Kasım Aralık 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü

KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER. (Ekim Kasım Aralık 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMİK GELİŞMELER (Ekim Kasım Aralık 2015) Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Ocak 2016 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Ocak 2016 İÇİNDEKİLER I. GSYH,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni Endeks Haziran 13 Sanayi Üretim Endeksi MTEA 12 126 12 122 12 Toplam Sanayi Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1, azaldı. Takvim etkisinden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi... 12 IV. Fiyat Gelişmeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Şubat 2012 14.02.2012 EKONOMİ YAVAŞLAMAYI AĞIRDAN ALIYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Aralık ayı verilerinin yayımlanması ile 4. çeyrek verileri tamamlanmış

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni

Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Trakya Ekonomik Göstergeler Bülteni Şubat 2015 -2 2 TR21 Çeşitli Mal ve Hizmetler Ocak 15 Aralık 14 Kasım 14 Ekim 14 Eylül 14 Ağustos 14 Temmuz 14 Haziran 14 Mayıs 14 Nisan 14 Mart 14 Şubat 14 Ocak 14

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Haziran 2011 İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜME YAVAŞLAMAYA DEVAM EDECEK 10.06.2011 Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti Bu hafta açıklanan Nisan ayı verilerine göre mevsimsellikten

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER 1 T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 5 Ekim 2012 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. BÜYÜME,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI ARALIK 2011 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 26 ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Açıklama Notu 2 Katılım 3-4 İmalat

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- ŞUBAT 2016 (SAYI: 84) GENEL DEĞERLENDİRME 24.02.2016 Ekonomide Güven Azaldı, Riskler Arttı. Sanayinin Maliyetlerini Artıracak Uygulamalardan Kaçınılmalı Dünya ekonomisi 2015

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni

Sanayi Üretim Endeksi Bülteni Endeks 216 Temmuz 216 13 12 126 124 122 12 11 116 Sanayi Üretim Endeksi MTEA Toplam Sanayi Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi 216 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %7 azaldı.

Detaylı

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*)

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) TÜRKİYE İMALAT SANAYİNİN TEKNOLOJİK YAPISI: SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? (*) B. Ali Eşiyok (**) I. Giriş Türkiye 1930 lardan günümüze sanayide önemli başarımlar göstermesine karşın, geleneksel birkaç sektör dışında

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015

2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015 2014 ARALIK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 9 Şubat 2015 Aralık 2014 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 9 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Gelecek Dönem Türkiye Hedefleri

Gelecek Dönem Türkiye Hedefleri 1 Gelecek Dönem Türkiye Hedefleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), 2013-2017 Strateji Planı, Aralık 2012, Stratejik Amaç 1 "İlgili taraflarla işbirliği içinde, geliştirilen politikalar, stratejiler

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI

İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANI AYLIK TOPLU SONUÇLARI ARALIK 2012 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 25 ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Açıklama Notu 2 Katılım 3-4 İmalat

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu. 21 28 Mart 2011. Bu Haftaki Yazımız...

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu. 21 28 Mart 2011. Bu Haftaki Yazımız... Haftalık Yurtiçi Ekonomi Raporu VakıfBank 21 28 Mart 211 Bu Haftaki Yazımız... Türkiye nin cari işlemler açığı Ocak 211 itibariyle 12 aylık toplamda 1 milyar dolar ile Ağustos 28 de ulaştığı tarihi rekor

Detaylı