ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ"

Transkript

1 ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla kurul şeklinde oluşturulmuştur. Ankara Barosu, Çocuk Hakları Merkezinin kurulması yönünde Türkiye de öncülük yapmış, 13 Haziran 2000 yılında Çocuk Hakları Kurulunun yanı sıra Çocuk Hakları Merkezi oluşturulmuş ve çalışmaya başlamıştır yılından itibaren Ankara Barosu Kurul, Komisyonlar, Merkez ve Kulüpler Yönergesi uyarınca Çocuk Hakları Kurulu ve Çocuk Hakları Merkezi birleştirilmiş olarak çalışmaktadır yılı itibariyle 27 üyesi bulunan merkezin ortalama 10 üyesi aktif olarak gönüllü çalışmalar sürdürmektedir. Kurul ve Merkez başkanlığını 2008 yılı itibariyle Av. Şahin Antakyalıoğlu yürütmektedir. Merkezin olağan toplantıları iki hafta bir salı günleri ABEM'de saat 12:30-14:00 arasında yapılmaktadır. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi; gerekli durumlarda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Üniversiteler ve Üniversiteler Bünyesindeki Çocuk Koruma Birimleri, Barolar ve Çocuk Hakları Kurulları,Türkiye Büyük Millet Meclisi, Uluslar arası Kuruluşlar, Hükümet Dışı Kuruluşlar, Hükümetler Arası Kuruluşlar, Bakanlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmaktadır. Merkez ayrıca Hacettepe ve Gazi Üniversitesi öğrencilerine de staj imkanı sağlamaktadır. Her yıl ortalama 30 öğrenci merkezde staj yapmaktadır. Staj kapsamında stajyerler duruşmaları izlemekte, merkezdeki işleyişi ve örnek vakaları incelemekte, merkez aracılığıyla çocuk ve aile mahkemesi hakimleriyle görüşmeler yapabilmekte, Jandarma Çocuk Birimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi,UNICEF ve Keçiören Çocuk Eğitimevini ziyaret etmektedirler. Staj bitiminde ilgili ders hocasına stajyerler hakkında değerlendirme formu doldurularak iletilmektedir. Çocuk Hakları Merkezi eğitim faaliyetleri, danışmanlık, savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürütmekte, projeler geliştirmektedir. Avukatlık kanununun 95. maddesi ile barolara verilen Hukukun üstünlüğünü ve 509

2 insan haklarının savunulması, korunması ve bu kavramlara işlerlik kazandırılması görevi toplumda en dezavantajlı kesimler için de gerçekleştirildiğinde bir anlam kazanmaktadır. Uluslararası insan hakları evrensel bildirgesinde çocukların özel ilgi ve yardım hakkı olduğu ilan edildiğinin farkında olarak 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtildiğini, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinde, ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşmede, ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak gönüllü çalışmalar yapılandırılmakta veya ilgili kuruluşların etkinliklerine katılım sağlanmaktadır. Çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alan Çocuk Hakları Merkezi, çocukların anayasası sayılan BM Çocuk haklarına dair sözleşmesi ve diğer uluslar arası ve ulusal mevzuat doğrultusunda çocuk haklarının tanıtılması, korunması ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çocukların sahip oldukları hakların her ortamda teminat altına alınmasını sağlamak amacıyla çocuk ve ailelerine hukuki yardım ve destek ile meslektaşlara yönelik deneyim ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır Adalet Sarayı 2.kat, 94 numarada hizmet veren Çocuk Hakları Merkezi, ekonomik yoksunluğu bulunan çocuk ve ailelerine hukuki yardımda bulunmuş gerekli durumlarda Adli Yardım Merkezine yönlendirilmiştir. Ayrıca çocuk hukuku ile ilgili destek talep eden meslektaşlarımıza görüş ve önerilerde bulunulmuş hatta bazı durumlarda yetki belgesi alınarak duruşmalara girilmiştir. Çocuk Hakları Merkezine Haziran 2008-Temmuz 2010 faaliyet dönemi içerisinde 167 başvuru yapılmıştır. Bu başvurular aşağıdaki şekilde işlem görmüştür; a)adli Yardım Merkezine(suç duyurusunda bulunmak veya dava açılmak üzere) avukat görevlendirilmesi için yönlendirilmiş, b)merkez üyelerince izlemeye alınmış c)talepçi görüş almakla yetinmiş, d)bazı talepçiler başvurularından vazgeçmiş yada takipsiz bırakmış e) Merkez üyelerince kendilerine tekrar ulaşılamadığından işlem yapılamamış, f) Diğer bir kısmı ise mağduriyet yaşadıkları kurumlarla iletişime geçilip sorunları giderilmiştir. Merkezin web sayfası: tr/merkezler/ CHM Telefon:

3 Çocuk Hakları Merkezi Üyeleri BAŞKAN : AV. ŞAHİN ANTAKYALIOĞLU BAŞKAN YARDIMCISI : AV. SABİT AKTAŞ YAZMAN : AV.DİLEK KUMCU ÜYELER 1-AV.ŞÜKRAN KİTİŞ 2-AV.FAZİLET ÇINAR 3-AV.HİLAL ÇELİK 4-AV.ZARİFE KARABULUT 5-AV.YEŞİM ULUSAN DALGIÇ 6-AV.YASEMIN KARBOLEN 7-AV. AV.GULSER ERKOC 8-AV.CANSEHER MISIR 9-AV.HAKAN GÖNENÇ 10-AV.GÖKTAN KOÇYILDIRIM 11-AV.ÖZEN KAYA 12-AV.HACER ZARBALI 13-AV.AHMET TOKÖZ 14-AV.FİLİZ ÖZTÜRK CELIK 15-AV.MAŞALLAH DOĞAN 16-AV.LEMAN BAGIS KAN 17-AV.OZGUR YALCIN 18-AV.MUSTAFA KEMAL CICEK 19-AV.AKASYA KANSU 20-AV.HANDE PİŞKİN 21-PERİHAN KIZILARSLAN 22-AV.MUHAMMET GÜNGÖR 511

4 KRONOLOJİK FAALİYET RAPORU Haziran 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında üyesi olduğumuz Eğitim Reformu Girişimi tarafından 'Eğitimde Haklar' konusunda çok sayıda toplantı yapılmış olup toplantılara Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Dilek Kumcu, Av. Seren Yıldız Öztürk, Av.İlker Özkurt iştirak etmişlerdir,2008 yılı toplantılarının özeti aşağıda listelenmiştir. Eğitimde Haklar Ankara ve İstanbul Çalıştayları Haziran Uluslararası ve ulusal mevzuat arasındaki uyum farkını değerlendirecek çalışmaları yürüten araştırmacılar ilk bulgularını katılımcıların değerlendirmesine sundu. - Hukuki hak arama yollarını anlatan kılavuz çalışmasında gelinen nokta katılımcıların değerlendirilmesine sunuldu. Savunu Çalıştayı Ağustos Mevzuat uyum farkı raporlarından çıkan mevzuat değişikliği önerileri önceliklendirildi. - Kapsamlı bir savunu planlaması yapabilmek için eksikler öncelikli olarak ortak ilke ve amaçlarda anlaşılması ve mevzuat değişikliği önerilerinin ayrıntılandırılması ve gerekçelendirilmesi olarak saptandı. ERG ile yapılan en önemli etkinliklerden biri Ilköğretimde Haklarim Var! Hak Arama Yollari Kılavuzu dur. Yetişkinlere ve çocuklara yönelik hazırlanan kılavuzun ulusal hukuka ilişkin kısmı merkezimizce yazılmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. ) Eğitim Reformu Girişimi'nin temelleri, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde 2003 yılında atılmıştır. ERG, Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak, Toplumun ve kurumlarının eğitimde devletle eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini olgunlaştırmak, Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak, Bu diyalogun içerisinde eğitim politikaları üretmek, Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar alıcıları etkilemek, Eğitim reformlarını izlemek ve gözlemci olmak konularında çalışmaktadır. Haziran Ekim 2008 tarihlerinde İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından düzenlenen "İnsan Hakları Köprüsü: Bilgi ve Deneyimleri Paylaşma", Gündemimiz Çocuk ve Ayrımcılıkla Mücadele Çerçeve Yasa Tasarısı adlı çalışmalarına Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av.Dilek Kumcu iştirak etmiştir, Haziran 2008 tarihi itibariyle Çocuklar için Adalet Girişimi üyesi olunmuştur; Doğu ve Güneydoğu Anadolu da protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan, tutuksuz yargılanan veya tutuklulukları süren, aralarında ceza alan bulunan yaşları arasında değişen çocukların yaşadıklarının; Türkiye'nin de onaylayarak 512

5 yükümlülük altına girdiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek çok uluslararası sözleşmeye, hukuk devleti ilkesine ve çocuk adalet sistemine ve Anayasamıza aykırılık gösteriyor olması sebebiyle Çocuklar için Adalet Girişimi adı altında çocuk hakları ve insan hakları savunucuları bir araya gelmiştir. Çocuk adalet sistemine giren tüm çocukların "çocuk" olduğunu, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması hakkında Asgari Standartlara uygun bir şekilde Çocuklara Özgü Adalet Sistemi içerisinde yargılanmaları gereğine dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2008/2009 dönemi Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında 2. ve 4. sınıf öğrencilerine Çocuk Hakları derslerini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31.maddesine dayanarak Av. Şahin Antakyalıoğlu görevlendirilmesi talep edilmiş olup bu kapsamda ilgili dönemde öğrencilere Çocuk Hakları dersi verilmiştir dönemi Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine Av. Sabit Aktaş tarafından Çocuk ve Hukuk dersi verilmiştir, tarihinde UCM Koalisyonu koordinatörü Av. Özlem Altıparmak ile dönemi faaliyetleri hazırlık/planlama toplantısı yapılmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu; Türkiye de ve dünyada soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının işlenmemesi, etkin soruşturma ve kovuşturmanın sağlanması, cezasızlığın sona ermesi ve hukukun üstünlüğünün tam ve etkili bir biçimde sağlanması için Türkiye nin UCM Yİ kuran Roma Statüsü ne taraf olmasını sağlamak vizyonuyla hareket etmektedir. UCM Koalisyonu, yasama ve yürütme organlarının Roma Statüsüne taraf olunması konusunda ikna edilmesini sağlayacak araç ve yöntemleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası kamuoyu baskısı oluşturmak için çalışmaktadır. Merkezimizi temsilen Av.Dilek Kumcu, UCMK da mağdur çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda yer almıştır tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda çocuk askerler ile ilgili bir kısa film gösterilmiştir. (Detaylı bilgi için bkz. tr) Ekim 2008 tarihinde Çocuklarla beraber çocuklar için ilkesi ile çocuklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından birleşmiş milletler çocuk hakları komitesine alternatif rapor yazılması, çocuk haklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçları ile Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), Ankara Barosu ve Gündem: Çocuk! ortaklığında Çocuk Haklarının İzlenmesi Ve Raporlanması Projesi kapsamında Çocuklar için Çocuk Haklarının Uygulamasını izlenme ve Raporlama El Kitabı, Bizce Haklar! 2008 Türkiye Çocuk Hakları Çocuk Raporu, Hükümet Dışı Kuruluşlar için Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Uygulanmasını İzleme ve Raporlama El Kitabı ve Hükümet Dışı Kuruluşlar Raporu: Çocuk Haklarına dair Sözleşme nin Uygulanması isimli yayınlar çıkarılmıştır. (Detaylı bilgi için bkz. org/index. php?did=1) 28 Haziran 2008 tarihinde Helsinki Yurttaşlar Derneği nin Ankara Çocuk Hakları 513

6 Platformu için düzenlediği "Hak Savunuculuğunda Stratejik Haritalama" toplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk iştirak etmiştir, Ekim-Kasım 2008 tarihlerinde NDI tarafından düzenlenen Çocuk Bütçesinin İzlenmesi Çocuk Hakları ve Savunuculuk konularında eğitimlere Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Dilek Kumcu iştirak etmiştir, Ekim 2008 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Avukatlar İçin Eğitici Eğitimi ne Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Şahin Antakyalıoğlu iştirak etmiştir, Ekim 2008 tarihlerinde Av.Şükran Kitiş ve Av.Göktan Koçyıldırım, Özgeder - Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığı'nca ortaklaşa düzenlenen "Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarını Güçlendirme : Ankara İli Pilot Projesi" kapsamında Gebze'de yapılan Arama Konferansı'na katılım gösterdi tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu TV 8 kanalında yayınlanan Erkan Tan la Başkentten adlı programa katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocukların ticari cinsel sömürüsünün önlenmesi, çocuk istismarı konularında bilgilendirmeler yapmıştır, Kasım 2008 tarihinde TRT radyo 1 de yayınlanan Gecenin İçinden programına Av.Şahin Antakyalıoğlu katılmış çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapmıştır, 3-4 Kasım 2008 tarihinde 2. düzenlenen Uluslararası Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Seçenek Yaptırımlar Konferansı na merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır, 7 Kasım 2008 tarihli Eğitimde Haklar IV. Çalışma Toplantısına Av. İlker Özkurt katılım göstermiştir. 8-9 Kasım 2008 tarihinde UNICEF in Önce Çocuklar projesi kapsamında yürütülen çalışmalara Av.Sabit Aktaş ve Av.Nuray Yurtçu katılım göstermiştir.çalışma kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik materyal hazırlama konusunda faaliyetlerde bulunuldu tarihinde Çeşitli boyutlarıyla çocuk istismarı ATV'de yayınlanan "Açık Kapı" programında masaya yatırıldı. "İnsanlığın Ayıbı çocuk istismarı nasıl önlenir?" başlıklı tartışma programını Gazeteci Yavuz Baydar sundu. Programın konukları, Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Prof.Dr. Peykan Gökalp, GS Üniversitesi İletişim Fak. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı ve Çocuklara yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu ile Niğde Yetiştirme Yurdu eski Müdürü Muharrem Velioğlu. Konukların yaptığı sunumlarla, bütün boyutlarıyla Türkiye'de çocuk istismarı konuşuldu. Av. Şahin Antakyalıoğlu ATV kanalında canlı yayınlanan Açık Kapı adlı programında merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle programın ana konusu olan çocuk cinsel istismarı ile 514

7 mücadele ve yaşanan problemler hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur, 19 Kasım 2008 tarihinde, üyesi olduğumuz Ankara Çocuk Hakları Platformu tarafından Galatasaraylı lar Lokalinde Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Günü nedeniyle Türkiye'de Çocukların Durumu Basın ve Bilgilendirme Toplantısı ve Kokteyli organize edilmiştir.bu etkinliğe merkez üyelerinden Av.Dilek Kumcu ve Av.Şahin Antakyalıoğlu katılım göstermiştir. 20 Kasım 2008 tarihinde Ankara Çocuk Hakları Platformu olarak İnsan Hakları Anıtı Önü- Yüksel Caddesinde Basın Açıklaması ve Sokak Etkinliği: "Türkiye'de Çocuk Hakları Bilmecesi" organize edilmiştir Kasım 2008 tarihinde UNICEF, ECPAT ve NGO Group tarafından Rio de Jeneiro-Brezilya da düzenlenen ve Forms of commercial sexual exploitation and its new scenarios, Legal Framework and Accountability, Integrated Cross-sector policies, Initiatives of Corporate Social Responsibility, Strategies for International Cooperation konularının tartışıldığı Çocuk ve Adolesanlara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele III.Dünya Kongresi CTCS ile Mücadele Ağı aracılığıyla yakından takip edilmiş ve çıktılar Türkçeye çevrilerek kurul üyelerinin ilgisine sunulmuştur. 27 Kasım 2008 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk Haklarını İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına" Av. Seren Yıldız Öztürk iştirak etmiştir, Toplantıda Çocuk İhmali ve İstismarı vakaları ile TMK mağduru çocuklar ele alınmıştır. 16 Aralık 2008 tarihli B.Ç. Dosyası kapsamında Bursa 4.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya gözlemci olarak Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım iştirak etmiştir, 2 Ocak 2009 tarihinde Ankara Barosu CMK merkezi tarafından düzenlenen seminer programında, Av.Şahin Antakyalıoğlu tarafından Çocuk Yargılaması konulu sunum yapılmıştır, Ocak 2009 tarihinde İstanbulda, Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına Av.Dilek Kumcu katılım göstermiştir. 13 Ocak 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformu toplantısına Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır, 14 Ocak 2009 tarihinde Av. Şükran Kitiş, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik Çocuk hakları ve işçi-işveren konumunda özlük hakları konusunda seminer vermiştir, 14 Ocak 2009 tarihinde Atatürk Çocuk Yuvası personeline yönelik Bilgilendirme ve Duyarlılık Arttırma Eğitimi Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Seren Yıldız Öztürk tarafından verilmiştir. 16 Ocak 2009 tarihinde Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan çocuk- 515

8 lar hakkında, Diyarbakır da belirlenen pilot davanın duruşmasına bazı Çocuklar İçin Adalet Girişimi üyeleri ile birlikte Av.Ahmet Toköz iştirak etmiştir. 23 Ocak 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Ankara Çocuk Hakları Platformu nun yaptığı çocuk hakları değerlendirme toplantısına Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır, Ocak 2009 tarihleri arasında UNICEF tarafından Abant ta düzenlenen Sosyal Çalışma Görevlileri III.Çalışma Toplantısında, korunma ihtiyacı olan yada suça sürüklenen çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenirken uygulamada karşılaşılan eksiklikler, beklentiler ve öneriler ele alınmıştır. Toplantıya Çocuk Hakları Merkezini temsilen Av.Yeşim Ulusan katılmıştır Ocak - 1 Şubat 2009 tarihlerinde Bursa Burçman ve Kervansaray otelde Av.Göktan Koçyıldırım, Av.Sabit Aktaş ve Şahin Antakyalıoğlu tarafından Bursa Barosu CMK, Adli Yardım ve Çocuk Hakları Komisyonu gönüllülerine Çocuk Hakları İleri Düzey eğitimi verilmiştir. 05 Şubat 2009 tarihinde, Çocuk adaleti sisteminde STK'ların katılımını arttırmak yoluyla demokratik gelişime katkı saplama amacı taşıyan, Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllü Çalışmaların Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen, Türkiye'de denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllü çalışmaların ulusal standartlarını belirlemek amacıyla düzenlenen konferansta Av. Şahin Antakyalıoğlu Baronun Çocuk Konusundaki Çalışmaları ve Gönüllülük üzerine konuşma yapmıştır. 12 Şubat 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Seren Yıldız Öztürk tarafından, Eryaman Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu nda velilere yönelik, Çocuk Hakları Ve Çocuk Koruma Kanunundaki Tedbirler başlıklı eğitim verilmiştir Şubat 2009 tarihlerinde UNICEF in Önce Çocuklar projesi kapsamında yürütülen çalışmalara Av.Sabit Aktaş ve Av.Nuray Yurtçu katılım göstermiştir. Çalışmalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile barolara dağıtılmak üzere broşür,afiş ve kılavuz hazırlanmıştır. 19 Şubat 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş tarafından, Demokrasi İlköğretim Okulu nda velilere yönelik, Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu başlıklı seminer verilmiştir. 23 Şubat 2009 tarihinde Av.Göktan Koçyıldırım ve Av. Şükran Kitiş tarafından Yenikent Ahmet Çiçek Endüstri Meslek Lisesi nde öğretmenlere yönelik, Okulda Şiddet ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu başlıklı seminer verilmiştir. 27,28 Şubat ve 1 Mart 2009 tarihlerin de Kurul içi sağlıklı iletişim ortamının yaratılması, ortak çalışma kültürü geliştirilmesi, çocuk hakları ile merkezin ve kurulun çalışma biçiminin öğrenilmesi amaçlarıyla üyelere yönelik eğitim düzenlenmiştir. Çocuk çalışmalarının ve çocuk hukukunun disiplinlerarası nitelik taşıması sebebiyle eğitmenler geniş bir bakış açısıyla belirlenmiştir. Eğitimin genel koordinasyonu Av. 516

9 Şahin Antakyalıoğlu tarafından yapılmıştır. Eğitimde Av. Sabit Aktaş tarafından Mağdur Çocukların Hakları, Av. Göktan Koçyıldırım tarafından Uluslar Arası Mevzuat Ve Denetimli Serbestlik Uygulamaları İle Sosyal İnceleme Raporlarının Niteliği, Av. Şükran Kitiş tarafından Suça Sürüklenen Çocukların Hakları, Doç. Dr. Orhan Derman tarafından Çocuk ile İletişim Teknikleri ve Çocuk İstismarının Tıbbi Boyutu, Yargıtay Hakimi Ömer Uğur Gençcan tarafından Medeni Hukukta Çocuk Hakları, Hakan Ataman tarafından Çocuk Hakları Ve Savunuculuk eğitimi vermiştir. Eğitim katılımcıları ise Berna Kılınçoğlu,Özen Kaya,Yasemin Sezgin,Filiz Öztürk Çelik, Gülbin Demirtaş Çelik, Zarife Karabulut, Dilek Kumcu, Mustafa Kemal Çiçek, Fatoş Seven Erk, Fazilet Çınar, Yeşim Ulusan Dalgıç, Canseher Mısır,Maşallah Doğan, Hilal Çelik ve Hakan Gönenç olmuştur. 04 Mart 2009 tarihinde İlköğretim okulunda Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş tarafından, öğretmenlere yönelik, Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu başlıklı seminer verilmiştir Mart 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından, Adana Barosu CMK Eğitimi kapsamında Çocuk Yargılaması semineri verilmiştir. 17 Mart 2009 tarihinde Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen 'Eğitimde Haklar' Konferansına Av.Dilek Kumcu katılmıştır, özellikle anne ve babalar ve çocuktan sorumlu diğer kişilere yönelik hazırlanan ve eğitim hakkının ihlali durumunda başvuru yapılabilecek ulusal ve uluslararası hak arama yollarını içeren 'İlköğretimde Haklarım Var!: İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları' kılavuzu tanıtıldı. Sunum kılavuz yazarlarından Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Av.Dilek Kumcu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta, Doğuş Üniversitesi Araştırma Görevlisi Özge Yücel Dericiler ve ERG Uzmanı Işık Tüzün tarafından yapıldı.oturumlar katılımcıların görüşlerinin alındığı tartışma bölümü ile sona ermiştir. 19 Mart 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Şükran Kitiş Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı toplantısına katılmıştır, 23 Mart 2009 tarihinde merkezimize eğitim tedbiri için başvuran E.G. nin dosyası, Av. Dilek Kumcu tarafından takip edilerek hakkında emsal niteliği taşıyan bir karar alınarak eğitim tedbirine hükmedilmesi sağlanmıştır, 25 Mart 2009 tarihinde Av. Sabit Aktaş tarafından, ANAÇEV tarafından Cumhuriyet Evi nde üye ve gönüllülerine yönelik düzenlenen çocuk istismarı konusunda eğitim verilmiştir. 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformu toplantısına Av. Seren Yıldız Öztürk katılmıştır, 26 Mart 2009 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından, Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanması amacıyla oluşturulan 517

10 komisyonda Av.Şahin Antakyalıoğlu yer almıştır, 27 Mart 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Ahmet Toköz tarafından, Temelli Türkoğlu İlköğretim Okulunda velilere yönelik Okulda Şiddet Ve Tüm Yönleriyle Hukuki Boyutu başlıklı seminer verilmiştir, Mart-Nisan 2009 tarihlerinde Çocuk Hakları Merkezi Avrupa birliği uyum paketi kapsamında mevzuat değişikliği hakkında Türkiye Barolar Birliği aracılığıyla görüş bildirilmiştir, Mart-Haziran 2009 tarihlerinde Adalet Bakanlığı Şiddet suçu mağduru çocuklara yardım tasarısı hakkında Av. Şahin Antakyalıoğlu nun koordinasyonunda görüş bildirilmiştir, Nisan-Mayıs 2009 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından hazırlanan İl Çocuk Hakları Komiteleri ve İl Yetişkin Komiteleri hakkındaki genelgeye ilişkin kurul üyelerimiz görüş bildirmiştir, 4 Nisan 2009 tarifinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından, Rize (Çayeli) Hizmet içi Eğitim tesislerinde 200 ilköğretim öğretmenine Eğitimde Haklar semineri verilmiştir. 8 Nisan 2009 tarihinde Av.Göktan Koçyıldırım tarafından Çocuk Polisine yönelik Çocuğa Hukuki Yardım konulu seminer vermiştir. 10 Nisan 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-STK yapılan Partnerlerle Koordinasyon Toplantısı na merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Sabit AKTAŞ katılmıştır, 11 Nisan 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, TOBB un düzenlediği, TBMM ile Ortak çalışma grubu ile düzenlenen Anayasa hazırlık Toplantısına iştirak etmiştir, 16 Nisan 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, Ankara Valiliğinin yürütücülüğünde Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü başlıklı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmıştır, 17 Nisan 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından, Yalova Hizmetiçi Eğitim tesislerinde 200 ilköğretim müfettişine Eğitimde Haklar ve Çocuk İhmal ve İstismarının Hukuki Boyutu semineri verilmiştir, 20 Nisan 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, Adalet Bakanlığı tarafından Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanması amacıyla yapılan alt komisyon çalışmalarında yer almıştır, 23 Nisan 2009 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Çocuk Adalet Sisteminde yaşanan problemler nedeniyle gönülden kutlanamadığına dair bir basın açıklaması yapılmıştır. 518

11 Nisan 2009, Mayıs 2009 ve 7 Haziran 2009 tarihlerinde UNICEF'in Önce Çocuklar:Bir Adım Daha projesi kapsamında hazırlanmakta olan "Müdafii El Kitabı" çalışmalarına Av.Göktan Koçyıldırım katılım göstermiştir. 25 Nisan 2009 tarihinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler 5. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", kapsamında Av. Şükran Kitiş, Av. Fazilet Çınar, Av. Filiz Öztürk ve Av. Dilek Kumcu nun katılımıyla stand açılmış, merkezin tanıtımı yapılmıştır, 29 Nisan 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından, Mersin Hizmetiçi Eğitim tesislerinde 200 okul yöneticisine Eğitimde Haklar semineri verilmiştir, tarihlerinde Adalet Bakanlığı tarafından Şiddet Suçu Mağduru Çocuklara Yardım Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanması amacıyla yapılan komisyon çalışmalarında Av. Şahin Antakyalıoğlu yer almıştır tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, Açık Radyo da Söz Küçüğün! Çocuk Hakları Radyo Programı adlı yayına katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak çocuk ceza adalet sistemi konusunda bilgilendirmeler yapmıştır, 12 Mayıs 2009 tarihinde UNICEF ve Barolar Birliği temsilcileri ile Merkezimizde görüşülmüş, Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım ile Merkezimizi tanıtan bir röportaj yapılmıştır, 13 Mayıs 2009 tarihindeki (N.Y. ve M.A. dosyası) ilk duruşmasına, Av. Seren Yıldız Öztürk ve Av. Göktan Koçyıldırım yetki belgesi alarak iştirak etmiştir, Mayıs 2009 tarihlerinde Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Kurulu na Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım tarafından çocuk hakları merkezinin çalışma biçimi, işlevi, suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dair güncel uygulamalar konularında eğitim verilmiştir, 26 Mayıs 2009 tarihinde, Mamak Kaymakamlığınca düzenlenen Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında, ilçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanması amacıyla yapılan Mamak İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına Av.Hilal Çelik katılım göstermiştir, 30 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformu toplantısına Av. Hilal Çelik katılmıştır, 01 Haziran 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesinden yapılan yönlendirme ile istismar dosyasının Nevşehir Barosu Çocuk Hakları Kurulu na Av. Sabit Aktaş tarafından materyal ve kaynak sağlanmış ve kuruldan bir avukat tarafından dosyanın takip edilmesi sağlanmıştır, 01 Haziran 2009 tarihinde Kent TV de yayınlanan programa Av. Sabit Aktaş ka- 519

12 tılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmıştır, 03 Haziran 2009 tarihinde Av. Seren Yıldız Öztürk, NDI da gerçekleştirilen Ankara Çocuk Hakları Platformu toplantısına katılmıştır, 03 Haziran 2009 tarihinde UNICEF ve Adalet Bakanlığı ortaklığında yürütülen proje kapsamında Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü hakkında oluşturulan İl Koordinasyon Değerlendirme Toplantısına Merkezimizi temsilen Av. Şahin Antakyalıoğlu katılmıştır, 04 Haziran 2009 tarihinde Çocuk Koruma Kanunu Uyarınca Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanmasının Sağlanması ve Sorunların Çözümü hakkında oluşturulan Çankaya Kaymakamlığı İlçe Koordinasyon Toplantısına Merkezimizi temsilen Av. Sabit Aktaş katılmıştır, 05 Haziran 2009 tarihinde kamuoyuna ve medyaya Medyada Çocuğun İstismar Edilmesine Artık Dur Deyin! Çocuğun İhmal Veya İstismar Edilmesi Suçtur. Başlıklı yazılı basın açıklaması yapılmıştır. 06 Haziran 2009 tarihinde Av. Sabit Aktaş Halk TV kanalında yayınlanan bir programına katılmış, Merkezimizin tanıtımını yaparak özellikle çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmıştır. 08 Haziran 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Şükran Kitiş ve Av. Canseher Mısır Sincan Çocuk ve Genç Tutukevi ve Cezaevi ni ziyaret ederek çocuklarla görüşmeler yapmışlardır Haziran 2009 tarihinde Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Deprem Gibi Kriz Anında Ekip Olabilme ve İlk Yapılması Gerekenler Konusunda Eğitici Eğitimine Av. Şükran Kitiş iştirak etmiştir, 12 Haziran 2009 tarifinde Van Hizmet içi eğitim tesislerinde 200 il/ilçe milli eğitim müdürüne Eğitimde Haklar semineri Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu tarafından verilmiştir, Haziran 2009 tarihinde Av. Sabit Aktaş ın katılım gösterdiği Türkiye de çocuk katılımının sektörel bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve taslak ulusal katılım stratejisinin hazırlanması amacıyla UNICEF Türkiye Temsilciliğinin teknik desteği ve SHÇEK Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Çocuk Katılımı Çalıştayı ve Sektörler arası Çocuk Katılımı Toplantısı na katkı sağlanmıştır, Temmuz 2009 tarihlerinde Av. Şükran Kitiş ve Av. Hilal Çelik üyesi olduğumuz Ankara Çocuk Hakları Platformu yapılanma ve güçlendirme toplantısına katılmıştır. Toplantıda taslak strateji belgesinin son hali verilmiş, dönem sözcüsü belirlenmiş ve üye kuruluşlar faaliyetleri hakkında sunum yapmışlardır. Toplantıda, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile randevu alınıp görüşülmesine karar verilmiş, 520

13 bunun üzerine Av. Şükran Kitiş tarafında alınan randevu neticesinde Sayın Kavaf ile çocuk hakları ihlallerine ilişkin bazı konularda görüşmeler yapılmıştır. 17 Temmuz 2009 tarihinde Sabancı Üniversitesi, Eğitimde Reform Girişimi tarafından Eğitimde Haklar Savunu Dosyası üzerinde yapılan toplantıya Av. Dilek Kumcu katılım göstermiştir, 20 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan ve UNICEF in teknik desteğiyle TC Hükümeti tarafından yürütülen Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi başlığını taşıyan proje bülteni Av.Şahin Antakyalıoğlu, Av. Sabit Aktaş ve Av. Göktan Koçyıldırım ile yapılan röportaja yermiştir. Bülten, dergi şeklinde UNİCEF tarafından tüm barolara ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi diğer illerde oluşturulması planlanan merkezlere model oluşturmuştur. Önce Çocuklar projesi çerçevesinde, Türkiye de iki tür çocuk danışma merkezi kurulmaktadır. Bunlardan ilki olan Çocuk Hakları Merkezleri, il baroları dahilinde oluşturulacak ve kanunla ihtilafa düşmüş çocuklara yasal danışmanlık hizmeti verecek. İkincisi ise üniversitelerde kurulacak olan Çocuk Koruma Merkezleri. Bu merkezler, mağdur çocuklara çok yönlü yardımda bulunacak. "Önce Çocuklar" projesinin ikinci evresinin temel hedefi, Çocuk Koruma Kanunu nun il düzeyinde uygulanmasını güçlendirmektir. Ülkede bulunan 78 il barosunun temsili organı konumunda olan Türkiye Barolar Birliği, Çocuk Koruma Kanunu'nun daha iyi uygulanması konusunda karar almıştır. Türkiye Barolar Birliği; çocuk koruma merkezleri ile raporlama ve şikayet merkezlerinin oluşturulması, avukatlar için el kitabı hazırlanması ve genel bir destek oluşturma kampanyasının yürütülmesinden oluşan dört temel faaliyetin uygulanması konusunda lider kurum olmuştur. Söz konusu çalışma planının geliştirilmesi ve iyi bir şekilde koordine edilmesi için, avukatlar 12 pilot ilde bulunan Çocuk Hakları Komiteleri ile çalışarak, gerekli yönetmeliğin hazırlanması ve broşürler, afişler, filmler ve internet sayfası gibi halkı bilgilendirici materyallerin geliştirilmesi amacıyla bir dizi çalışmalar yapmışlardır. Bu materyaller halkın; çocuk koruma mekanizmaları, çocuk hakları, hangi durumların çocuk hakları ihlaline girdiği, nasıl başvuru yapılacağı ve çeşitli kurumların bu konudaki görevleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. İstismara maruz kalan, korunmaya muhtaç veya suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalar yapan avukatlar için oluşturulan bir çalışma grubu el kitabı hazırlamıştır. Çocuklarla ilgili konularda uzman olan akademisyenlerden oluşan diğer bir grup ise, üniversitelerde kurulacak olan Çocuk Koruma Merkezleri için bir el kitabı hazırlamıştır. 23 Temmuz 2009 tarihinde tarihinde, Mamak Kaymakamlığınca düzenlenen Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında, ilçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanması amacıyla yapılan Mamak İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına Av. Hilal Çelik katılım göstermiştir, Temmuz ve Ağustos 2009 tarihlerinde, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Başkanı ve 521

14 Ak Parti Ankara Milletvekili Doç.Dr.Aşkın Asan ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili tarafından Ankara Barosundan Çocuk Cinsel İstismarı ile Mücadele kapsamında başta TCK nın 103,104 ve 105. Maddesinde ve ilgili çeşitli kanunlarda değişiklik teklifi verilmesi hususunda hukuki destek talep edilmesi üzerine Av.Şahin Antakyalıoğlu, Av. Özen Kaya, Av. Şükran Kitiş, Av. Dilek Kumcu tarafından çeşitli tarihlerde yapılan toplantılarda insan haklarına ilişkin evrensel metinler de dikkate alınarak görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda TRT 2 de yayınlanan Medya Müfettişi isimli programda Av.Şahin Antakyalıoğlu ile yapılan röportaj yayınlanmıştır Ağustos 2009 tarihlerinde Av.Şahin Antakyalıoğlu, Av. Hilal Çelik ve Av. Şükran Kitiş üyesi olduğumuz Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı yıllık genel üye toplantısına katılım göstermiştir. 10 Eylül 2009 tarihinde tarihinde Çankaya Kaymakamlığınca düzenlenen Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ilçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanması amacıyla yapılan Çankaya İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısına Av. Sabit Aktaş katılım göstermiştir, 23 Eylül 2009 tarihinde, Türkiye Barolar birliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı, İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü çalışmaları kapsamında ilgili kuruluşlarca yapılan faaliyetlere yazı ile mevzuat veya diğer nedenlerle karşılaşılan güçlükler konusunda görüş talep edilmiş olup, istenilen süre içerisinde Çocuk Hakları Merkezinin faaliyetleri kapsamında bilgilendirmelerde bulunulmuştur, Eylül 2009 tarihinde, Ankara Üniversitesi, AÇOK, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ortaklığında Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi düzenlenmiş, Av.Şahin Antakyalıoğlu 30 Eylül 2010 tarihli panelde oturum başkanlığı yapmıştır. Kongrede tanı, bildirim sonrası süreçlerde yaşanan güçlükler tartışılmış, deneyimler paylaşılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir, Ekim 2009 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından TAİEX mekanizması kapsamında Hollanda da gerçekleştirilen İstismara Uğrayan Çocuklara Yaklaşım(Mülakat) Teknikleri konulu çalışma ziyareti dönüş raporu CD halinde Adalet Bakanlığı, SHEK Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi ile birlikte Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile de paylaşılmış olup ilgili rapor kurul üyeleri ile paylaşılmıştır, 24 Ekim 2009 tarihinde Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından 'İstikbalimiz Çocuklar' konulu bir program düzenlenmiştir.. Melikgazi Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda ilk olarak Çocuk Meclisi Başkanı Nilay Gök tarafından meclisin faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra özel eğitim öğretmeni Hasan Aykülteli, engelliler hakkında bilgi vermiştir.. 522

15 Av.Şahin Antakyalıoğlu ise Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında çocuk istismarı hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.daha sonra kürsüye çıkan Yrd. Doç. Dr. Didem Behice Öztop, 'Çocuk ve ergen davranışları' hakkında yapılması gerekenleri anlatmıştır. 26 Ekim 2009 tarihinde İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından organize edilen Çocuk Adalet Sistemi ile İlgili Mevcut Durumun Ortaya Konması ve Güçlendirilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katılım gösterilmiştir, 4 Kasım 2009 tarihinde Ankara Valiliğince düzenlenen Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında illerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı uyum, düzen ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Ankara İl Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısına Av. Şükran Kitiş katılım sağlamıştır. 4-5 Kasım 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av.Göktan Koçyıldırım tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro amirliklerinde görevli personele yönelik Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu kapsamında Çocuk Hakları Konusunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler, Çocuk Adalet Sistemi İçindeki Kurumlar ve Meslek Grupları, Çocuk Adalet Sistemi İşleyiş ve Usulleri konulu eğitim verilmiştir, 5 Kasım 2009 tarihinde Türkiye Gençlik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Şiddete Şiddetsiz tepki projesi kapsamında yapılan hazırlık toplantısına Av. Hilal Çelik katılım göstermiştir, Kasım 2009 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Göktan Koçyıldırım tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliklerinde görevli personele yönelik Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu kapsamında Çocuk Hakları Konusunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler, Çocuk Adalet Sistemi İçindeki Kurumlar ve Meslek Grupları, Çocuk Adalet Sistemi İşleyiş ve Usulleri konulu eğitim verilmiştir, tarihinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, üyesi olduğumuz Ankara Çocuk Hakları Platformu ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı etkinlikleri kapsamında TBMM ye ziyaretler yapılmış, siyasi parti grup başkanlarıyla çocuk haklarına ilişkin mevcut durum hakkında görüşmeler yapılmıştır, 20 çocuk ile birlikte, MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ve AKP Grup Başkan Vekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapı, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Hakkı Süha Okay ve İstanbul Milletvekili Sayın Çetin Soysal, DTP Grup Başkan Vekili Sayın Selahattin Demirtaş ve Şırnak Vekili Sayın Hasip Kaplan ile görüşülmüştür. TBMM de grubu bulunan tüm partilerin başkan vekillerini ziyaretlerinde iç hukukun sözleşme ile uyumu, çocuk haklarının korunması, yaygınlaştırılması ve uygulama problemlerine değinilmiştir, 523

16 19 Kasım 2009 tarihinde, Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmaliyle Mücadele Günü kapsamında, Prof.Dr.Bahar Gökler, Doç.Dr. Filiz Kardam, Emniyet Şube Müdürü İbrahim Sarı, Prof.Dr.Hilal Özcebe ve Prof.Dr. Figen Şahin in de katılım gösterdiği Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı işbirliğiyle düzenlenen Çocuğun Cinsel Sömürüsü konulu panele katılım sağlanmış Ticari Cinsel Sömürü Türleri ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı hakkında Av.Şahin Antakyalıoğlu bir sunum gerçekleştirmiştir, 22 Kasım 2009 tarihinde Fethiye Özel ATA Koleji ile Elmadağ Lise öğrencilerinin katılımıyla, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 20.yılı nedeniyle Ankara Barosu Eğitim Merkezinde çocukların panelist olduğu bir panel, söyleşi ve çeşitli oyunların oynandığı bir dizi etkinlikler düzenlenmiştir. Panelistler, Çocuk evlilikleri, Çocuk İşçiliği, Örgütlenme Özgürlüğü, Şiddet ve İstismardan Korunma, Çocukların silahlı Çatışmalardan ve ortamından uzak tutulmaları, bölgesi ayrımcılık, eğitim hakkı ve standartları gibi bir çok konuyu tartışmışlardır. Fethiye Özel ATA ilköğretim okulu öğrencileri, yaptıkları gösteri ve oyunlarla, Çocuk Hakları Sözleşmesi ndeki haklarını yüksek sesle dile getirmişler, oluşturdukları oyun trenini harekete geçirerek mesajlarını yetişkinlere iletmişlerdir. Oturum başkanlığı yapan MEB İlköğretim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Murat Altuğ soruları yanıtlamış ve MEB iyi uygulamalarını anlatmıştır. Öğrencilerin hazırlamış olduğu resimler de fuaye alanında sergilenmiştir. Çocuklara ayni zamanda MEB ile UNICEF in hazırlamış olduğu Eğitimsiz Olmaz Okula gidemeyen arkadaşlarım için benimde yapabileceklerim var! öğrenci kitabi ve çocuklar için Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Eğitimde Haklarım Var! kılavuzu dağıtılmıştır Av.Dilek Kumcu nun katkılarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimince hazırlanan ve Çocuk Hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Söz Küçüğün adlı kutu oyunu öğrencilerle oynanmıştır, 7 Aralık 2009 tarihinde NTV haber programında Av.Şahin Antakyalıoğlu ile Kayıp Çocuklar hakkında canlı telefon bağlantısı yapılmıştır. 9 Aralık 2009 tarihinde Mamak Kaymakamlığınca düzenlenen Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında ilçelerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı uyum, düzen ve eşgüdüm ün sağlanması amacıyla Mamak İlçe Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısına Av. Hilal Çelik katılım sağlamıştır, Aralık 2009 tarihinde, Çocuk Koruma kanununun uygulanmasının güçlendirilmesine yönelik karar alıcılar ve uygulayıcılar ile birlikte yapılacak değerlendirme çalışması sonucunda bir strateji geliştirilmesi, bu hedefi gerçekleştirilmesine yönelik ; Çocuk Adalet Sistemi ile ilgili düzenlemelere ilişkin uygulamaların, uygulayıcılar ve akademisyenlerle birlikte gözden geçirilmesi, bu alanda gelişme elde edilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve uygulamadaki aksaklıklar ve çözüm- 524

17 lerine ilişkin önerilerden hareketle bir strateji planı hazırlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde Çocuk Koruma Kanunu 4 yıllık Değerlendirme toplantısı yapılmıştır, Afyonkarahisar da gerçekleştirilen bu toplantıya Av.Göktan Koçyıldırım iştirak etmiştir, 26,28,29 Aralık 2009 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Çocuk Polisi Temel Eğitim Kursu kapsamında Çocuk Hakları Konusunda Uluslararası Yasal Düzenlemeler,Çocuk Adalet Sistemi İçindeki Kurumlar ve Meslek Grupları,Çocuk Adalet Sistemi İşleyiş ve Usulleri konulu dersler Av. Şahin Antakyalıoğlu tarafından verilmiştir, 29 Aralık 2009 tarihinde UNICEF-SHÇEK tarafından ve 49 Kamu Kurum ve Kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Geliştirilen Yeni Hizmet Modelinin İl Eylem Planlarının Değerlendirilmesi çalıştayına Av. Dilek Kumcu ve Av. Leman Bağış Kan katılım göstererek katkı sunmuşlardır, Ocak 2010 tarihinde Ankara Valiliğinin koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi personeli, İlçe Jandarma Komutanları ve Çocuk Koruma İşlem Astsubaylarına yönelik düzenlenen eğitim çalışmasında Av. Şükran Kitiş tarafından Çocuk ve Adalet Sistemi Değerlendirilmesi konulu sunum yapılmıştır, 20 Ocak 2010 tarihinde SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Önce Çocuklar- Bir adım Daha" Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik İl Eylem Planlarının Değerlendirilmesi Çalışması Bilgilendirme Toplantısı na Av. Hilal Çelik katılım göstermiştir, Ocak 2010 tarihinde Çocuk Hakları Merkezi üyelerine yönelik Antalya da eğitim düzenlenmiştir. Merkez üyelerince masrafları (konaklama, yemek vb.) karşılanan eğitim kapsamında Av.Sabit Aktaş tarafından 'Adalet sisteminin aşamaları ve usuller, Suçun mağduru olan çocuklar, Suçun tanığı olan çocuklar,korunma ihtiyacı olan çocuklar' Av.Şükran Kitiş tarafından Suça sürüklenen çocuklar, AİHM kararları doğrultusunda suça sürüklenen çocuklar (vaka örnekleri), Antalya EGM Komiser Atilla Bayar tarafından 'Emniyet Müdürlüğü İşleyiş ve Usuller, Av. Göktan Koçyıldırım tarafından 'Uluslararası Mevzuatta Çocuk Hakları, Sosyal İnceleme Raporları, Denetimli Serbestlik' Av. Ahmet Toköz tarafından CMK Kapsamındaki Yanlış Uygulamalar' konuları ele alınmıştır. Av.Dilek Kumcu tarafından program kapsamında çeşitli ısındırma ve canlandırıcı oyunlar organize edilmiş olup akşam etkinliği kapsamında da ele alınan konular ile ilgili film gösterimi yapılmıştır. 26 Ocak 2010 tarihinde yılın ilk özel sayısını Erken ve Zorla Evliliklere ayıran Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği nin çıkarmış olduğu Uçan Haber dergisi, dünya genelinde sıklıkla görülen bu toplumsal soruna Türkiye'den bakarken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın erken ve zorla evliliklerle nasıl 525

18 mücadele ettiğini de incelemiş; dergide, feminist araştırmacı Leyla Pervizat, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Rüstem Erkan ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde erken evlilikleri araştırmak amacıyla kurulan alt komisyona başkanlık eden milletvekili Öznur Çalık ve Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.Şahin Antakyalıoğlu ile yapılmış söyleşiler de yer almıştır, Şubat 2010, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ne yeni bir kitaplık kazandırılmış, baro başkanlığınca piyasadaki çocuk haklarıyla ilgili bir çok kitap temin edilerek meslektaşlarımızın ilgisine sunulmuştur, Şubat 2010 tarihlerinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve UNİCEF Türkiye Temsilciliğince Türkiye de Çocuk Hakları Sözleşmesinin en iyi şekilde uygulanabilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çocuk Hakları İzleme ve Çocuk Katılımı' konusunda etkinleştirilmesi amacıyla İzmir-Çeşme Altınyunus Otel de gerçekleştirilen çalıştaya Av.Şahin Antakyalıoğlu katılım göstermiştir.. Çalıştay da kurulların çocuk hakları ihlallerini izleme ve çocuk katılımı çalışmalarında kullanabilecekleri bir kılavuzun nasıl olması gerektiği konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Başkanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, SHÇEK, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Çocuk Komiteleri ve ilgili Sivil toplum Kuruluşları temsilcilerinin katkılarıyla ortaya konmuştur tarihin de AB uyum süreci kapsamında Suç Mağdurlarına Yardım Hakkındaki Kanun için sürdürülen çalışmalar kapsamında Adalet bakanlığının hazırladığı kanun tasarısı Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen panelde tartışmaya açılmıştır. 147 kamu kurum ve kurulusuna görüş almak için gönderen Adalet Bakanlığı ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi nin ortaklasa gerçekleştirdiği panelde tasarısı maddeleri, akademisyenlerin de katılımlarıyla tartışmaya açılmıştır. Ankara Barosu Genel Sekreteri Barış Ozan Vural ile Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.Şahin Antakyalıoğlu nun da oturum başkanlığı yaptığı oturumlarda Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Av.Ahmet Toköz, Av. Göktan Koçyıldırım, Ankara Barosu İnsan Hakları Kurulu Başkanı Av.Kemal Akkurt, Çocuk ve İnsan Hakları açısından değerlendirmelerde bulunmuşlardır, 21 Şubat 2010, Ankara Barosu Gölbaşı tesislerinde Çocuk Hakları Merkezi üyelerine yönelik eğitim düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında CMK'daki aksaklıklar,çocuk ticareti, Koruyucu ve destekleyici tedbirler konuları ele alınmıştır. 22 Şubat 2010 tarihinde Av.Şahin Antakyalıoğlu ve Av. Dilek Kumcu, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından TUSSİDE, Kocaeli de düzenlenen Erişim ve Devamda Müfettiş - Tema Eğitimi kapsamında Eğitimde Haklar ile ilgili sunum yapmışlardır. MEB, İlköğretim Müdürlüğünün ilköğretime devam ve erişim konusunda Müfettiş ve İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlerine yönelik yazılan kılavuzun hazırlık aşamasında danışmanlık yapılmıştır Şubat 2010 tarihleri arasında SHÇEK'e bağlı kuruluşlarda görev yapan din 526

19 görevlilerine yönelik hizmet içi seminer düzenlendi. 75 din görevlisinin katıldığı seminerde SHÇEK in kurumsal yapısı, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış ve Daire Başkanı Osman Bilgin sunum yapmıştır. Çocuk ve ergen psikolojisi, kurum bakımı alan çocukların özellikleri ve bu çocuklarla iletişim konusunda Yrd. Doç. Dr. Kasım Karataş ve Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar, çocuk ihmali ve istismarı konusunda Prof. Dr. Betül Ulukol, çocuk hakları konusunda 24-Şubat 2010 tarihinde Av. Şahin Antakyalıoğlu sunum gerçekleştirmiştir. 17 Mart 2010 tarihinde Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı Koordinatörü Av.Şahin Antakyalıoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara başkanlığın da 'Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine brifing vermiştir.10 Temmuz 2010 tarihinde çalışmalarını tamamlayan komisyon çalışmalarına Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, SHCEK ve TUIK gibi kurum temsilcileri ile birlikte Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.Şahin Antakyalıoğlu, komisyon uzmanı olarak dört ay süresince katkılarda bulunmuştur, 20 Mart 2010 tarihinde Hürriyet Daily News gazetesi Çocuk Adalet Sistemi hakkında Av.Şahin Antakyalıoğlu ile röportaj gerçekleştirmiştir. 29 Mart 2010 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde geçekleştirilen toplantıda Bilge Köyü çocuklarından hareketle, çocuklarda adalet anlayışının oluşturulması, köysel ve kentsel alandaki çocukların barış ve şiddet anlayışındaki farklılıkların ve benzerliklerin tespiti, insan hakları ve adalet anlayışının çocuklarda geliştirilmesi konuları toplantıda tartışılmıştır. Toplantıya Av.Şahin Antakyalıoğlu,Yönetim Kurulu üyesi Makbule Özer Arpağ, Av.Argun Bozkurt, Av. Atila Sav, Av. Bülent Akçamete, Av.Berna Özpınar, Erken Başarı Koleji Kurucu Genel Müdürü Münevver Özekin, Eğitimci Nalan Akgül, Oyuncu,Sanat Yönetmeni ve Yazar Tamer Levent, Av. Seyfi Akın, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfından Ömür Emlik, Oyuncu, Yönetmen Murat Çıdamlı, Tiyatro oyuncusu Durukan Ordu, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ç. Sibel Güneysu Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Yrd..Doç. Dr. Müge Artar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan katılım göstermiştir. 1 Nisan 2010 tarihinde komisyon çalışmaları kapsamında, 22 Mart'ta saat sıralarında öğrenim gördüğü Eşme Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'ndan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki Umut Balık'ın cesedi, YİBO'nun bitişiğindeki fosseptik çukurda bulunması üzerine Uşak ın Eşme ilçesinde Meclis Araştırma Komisyonu adına incelemelerde bulunmak Komisyon Uzmanı Av.Şahin Antakyalıoğlu ve Salih Sağlam görevlendirilmiştir. İncelemeler sonucunda oluşturulan rapor komisyon başkanlığına sunulmuştur. 527

20 7 Nisan 2010 tarihinde Hastane Temelli Çocuk Koruma Ekipleri Ankara İli İşbirliği Toplantısı Yapıldı. UNICEF Önce Çocuklar Projesi kapsamında, Ankara Plaza otelde Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Hakim,Savcı,Sosyal Hizmet Uzmanları,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri temsilcileri,çocuk Doktorları ve ilgili diğer meslek elemanlarının katıldığı toplantıda sektörler arası işbirliği konuşuldu. Öğleden önceki programda Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Koruma Birimlerince yapılan tanıtımın ardından faaliyet sunumları gerçekleştirildi. Öğleden sonra gerçekleştirilen programda ise grup çalışmaları yapıldı tarihinde, Av. Sabit AKTAŞ ve Av. Canseher MISIR Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden stajyerlerle UNICEF i ziyaret ederek Türkiye'de ve Dünyada çocuk işçiliğiyle mücadele edilmesi konusunda UNICEF in yaptığı çalışmalar ilgili bilgi alınmıştır. 11 Nisan 2010 tarihinde Av.Şahin Antakyalıoğlu, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği STGM-Radyo ODTÜ işbirliği ile hazırlanan Sivil Sesler programında Doç. Dr Levent Korkut ile Çocuk Haklarına ilişkin söyleşi gerçekleştirmiştir Nisan 2010 tarihlerinde Ankara'da, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve AB Komisyonu'nun işbirliği ile Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları konusunda TAIEX Semineri düzenlenmiştir. Seminere, ilgili tüm kamu kurumları, yargı, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşların Türkiye temsilcilikleri, AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerden 200'ün üzerinde temsilci katılmıştır. Yapılan atölye çalışmalarında Av. Dilek Kumcu raportör olarak Av.Şahin Antakyalıoğlu, Av. Hilal Çelik, Av. Sabit Aktaş ve Av. Leman Bağış Kan ise katılımcı olarak yer almıştır. 16 Nisan 2010 tarihinde Ak Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara başkanlığında Komisyon heyeti ile birlikte Ankara nın Haymana ilçesin de çocuk ihmali ve istismarına ilişkin yapılan incelemelere de katılım sağlanmıştır. Kayıp ve Mağdur çocuklara ilişkin Haymana Kaymakamı,İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Müftüsü İlçe Emniyet Müdürü,İlçe Jandarma Komutanı ile görüşmeler yapılmış, Haymana Lisesi ziyaret edilmiştir, İlçedeki çocuk evlilikleri,evde doğum,çocuk suçluluğu,okula erişim ve devamlılık gibi çeşitli istatistikler irdelenmiştir. 23 Nisan 2010 tarihinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nın niçin gönülden kutlanamadığına dair ifadeler içeren 23 Nisan 2009 tarihli bildiri maalesef bu yılda tekrarlanmış, aynı sorunların devam ettiğini belirtmekle birlikte bir dahaki 23 Nisan kutlamasında belirtilen sorunların giderilmiş olması, uzun süreden beri ihmal edilen çocuk haklarının uygulanmasının sağlanması ümidiyle tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmış buna ilişkin yazılı basın açıklaması yapılmıştır Nisan 2010 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) 528

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU TÜBAKKOM IX. KİTAP 11. DÖNEM 02 Temmuz 2011-05 Mayıs 2013 Yayına Hazırlayan Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kuruluş : 5 Haziran

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı