2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI"

Transkript

1 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI KPSS GENEL YETENEK SORULARI 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Bana yardım eder mi ki? B) Öylesine yorulduki bayıldı. C) Oysaki ben bunu bilmiyordum. D) Sendeki evrakları getirdin mi? E) Evde ekmek kalmamış ki. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Ansiklopedinin son cildi bende yok. B) Anketteki her sorunun, belli bir amaca yönelik olması gerekir. C) Son günlerde bu yapıttan çok söz ediliyor. D) Bu fırsattan sen de yararlanabilirsin. E) Seçimlerde oy atmak bir yurtdaşlık görevidir. 3. Bahçeden toplandığı andan başlayarak sebzeler ( ) meyveler besin değerlerini yavaş yavaş yitirmeye başlar. Ürünlerin pazarlara ( ) marketlere ulaşma süresini de sakın ha unutmayın ( ) Tazeliğini yitirmiş bir sebzenin yemeğe katacağı lezzet ne olur ( ) Kısacası ne alırsanız alın ( ) onu en kısa sürede tüketin. Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? A) (,) (;) (.) (!) (;) B) (:) (,) (...) (!) (.) C) (,) (,) (!) (?) (,) D) (,) (;) (.) (?) (:) E) (,) (,) (.) (;) (!) 4. Bir eleştirmenimiz şöyle diyor: "Şu da bir gerçektir ki şiirin ayağına köstek olan uyağı atmakla Orhan Veli şiirimize çok büyük katkı sağlamıştır " Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiirin anlaşılmasını zorlaştırmak B) Şairleri birbirini taklit etmeye yönlendirmek C) Şiirin benimsenip sevilmesini engellemek D) Şiiri, belirli sınırların içine hapsetmek E) Şiirde, bilinen konuların işlenmesine yol açmak 5. Gelelim senin şiirlerine Senin şiirin ne renk? Onlar şiirimizin neresinde duruyor? Sen bu şiirleri yazarken kimlerden el aldın? Bunlar öteki şairlerin şiirlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor? Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada yer alan "el almak" deyiminin anlamını içermektedir? A) Senin şiirlerinin öteki şairlerin şiirlerinden farkı nedir? B) Senin şiirlerinin edebiyatımızdaki yeri nedir? C) Şiir alanında beğenip etkilendiğin şairler hangileridir? D) Şiirlerinde ne gibi yenilikler gözleniyor? E) Başka hangi şairler senin gibi şiir yazıyor? 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen yargılar anlamca birbirine yakındır?

2 KPSS GENEL YETENEK SORULARI A) -Büyük şiirler, belirli bir tema üzerine kurulur. - Çok değişik temalarda şiir yazılabilir. B) - Şiirde gereksiz hiçbir sözcük kullanılmamalıdır. - Doldurma sözcükler, şiirin şiirselliğini yitirmesine yol açar. C) - Şiirde çok yinelenmiş, aşınmış sözlere yer yoktur. - Şiirde aranan özelliklerden biri de imgelerdeki yeniliktir. D) - Şiirde duygusal yoğunluk ağır basar. - Her şairin duygularını yansıtış biçimi birbirinden farklıdır. E) - Şiirde önemsenen özelliklerden biri de içtenliktir. - Şair, duygusunu, düşüncesini kolayca aktarabilmelidir. 7. Bir yazar, "Öyküler ancak onları anlatabilecek olanların başından geçer." görüşüne karşılık, "Onlar benim başımdan çok, aklımdan geçer " demiş. Yukarıda sözü edilen iki görüşte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Kimi yazarlar öykülerini yaşadıklarına, kimileri de düş güçlerine borçludur. B) Olayları bütün gerçekliğiyle yansıtmayan kişiler öyküde başarılı olamaz. C) Ancak düş kurmasını bilen ve akıllı kişiler yazar olabilir. D) Düş gücüne ve akla dayanan öyküler yazmak yaratıcılık gerektirir. E) Anlatma ve yaratma yeteneğinden yoksun kişiler yazar olamaz. 8. (I) Baharda alerjik hastalıkların arttığını görüyoruz. (II) Modern yaşamın getirdiği zorunluluklar yüzünden eskiden evlerde doğal yollardan ve taze olarak hazırlanan besinler artık yok. (III) Bunların yerini fabrikalarda hazırlanan ve marketlerde uzun süre bozulmadan saklanan yiyecekler aldı. (IV) Bu yiyeceklere, hazırlanmaları sırasında renklendirici, koku verici ve bozulmalarını önleyici bazı kimyasal maddeler ekleniyor. (V) Bunlar da başta astımlı ve alerjik nezleli kişiler olmak üzere, insanlarda çeşitli sorunlara yol açıyor. Bu parçada söz konusu besinlerin zararlarının nelerden kaynaklandığı, numaralanmış cümlelerin hangisinde ifade edilmiştir? A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9. (I) Şimdiye kadar pek çok oyunda rol aldım. (II) Çoğu kez, oynadığım oyunun komik olduğunu fark etmeden oynarım. (III) Bunu fark ettiğim zaman oyuna devam edemiyorum. (IV) Sonradan kendimi televizyonda izliyorum. (V) izlerken de gülüyorum. (Vl) Oynarken, yaptığın işten kendin de hoşlanıp gülmeye başlarsan ipin ucu kaçıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde III. cümlede belirtilen durumun nedeni açıklanarak ifade edilmiştir? A) I. B) II. C) IV. D) V. E) VI. 10. (I) Bodrum Kalesi, avlularında bin bir çeşit çiçek ve kuşla ziyaretçilerini karşılıyor. (II) Burası, Akdeniz'in en yeşil kalesi. (III) Kalenin dört kulesi günümüze kadar sağlam kalmış. (IV) Bu kalede tarih, gözler önünde canlanıyor; ziyaretçileri sarıp sarmalıyor, yüzyıllar ötesine götürüyor. (V) Geçmiş yüzyılların tanrıçaları, kraliçeleri, gemicileri birer birer ayağa kalkıyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değerlendirme" söz konusu değildir? A) Yazar, herhangi bir sanatsal ilke ve kurala bağlı kalmadan, aklına esen her şeyi olduğu gibi romanına aktarmıştır. B) Yaşamı boyunca beş roman, yüz öykü yazmış, Fransız ve Đngiliz yazarlarından birçok çeviri yapmıştır. C) Öykü ve romanlarında gerçekçilik akımının ilkelerine, kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmış, bu akımın en güzel örneklerini ortaya koymuştur. D) Yazar, hemen her yapıtında denizi ve deniz insanlarını abartmadan, şairaneliğe kaçmadan, gerçekçi ölçüler içinde yansıtmıştır. E) Yazar, eski destan şairlerine tutkunluğu nedeniyle öykü ve romanlarında mecazlardan, söz oyunlarından sıkça yararlanmıştır. 12. (I) Yörede, Karadeniz ile kara iklimi arasında bir geçiş iklimi görülüyor. (II) Karlı kış, yüksek yerlerde, neredeyse nisan ortalarına kadar sürüyor. (III) Ladin ormanlarıyla kaplı çevrede kar, yılbaşı kartpostallarını andıran görüntüler oluşturuyor. (IV) Bu köylerde fotoğraf çekmeye doyamıyorum. (V) Yaşlıların portreleri, evlerinin önünde çalışan insanlar, su değirmeninde mısır öğüten kızlar, pencereden bakan çocuklar objektifimi sürekli meşgul ediyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede bir iklim tipinin üstünlüğü belirtiliyor. B) II. cümlede bir mevsimin süresiyle ilgili bilgi veriliyor. C) III. cümlede bir doğa olayı benzetmeyle anlatılıyor. D) IV. cümlede yapılan işten çok zevk alındığı belirtiliyor. E) V. cümlede nelerin fotoğrafının çekildiği açıklanıyor. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Programında kültürel ve sanatsal konulara ağırlık veriyor. B) Yaşlılığınızda, torunlarınızın varlığı mutlu edecek ve yalnız hissetmenizi önleyecektir. C) Onun, sesleri birbirinden ayıran çok iyi bir müzik kulağı var. D) Sunucuların, canlı yayınlarda konuşmalarına daha çok özen göstermeleri gerekir. E) Yakınları, bu yeteneğini babasından aldığını biliyor. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Sorunlara çözüm bulmak için bir toplantı yapabiliriz. B) Ellerine geçen fırsatları iyi değerlendirdiler. C) Gezilecek yerleri önceden saptamalıyız. D) Davranışlarıyla çocuklara örnek olmaya çalıştılar. E) Yaptığı suçları bir bir sıraladılar. 15 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Onun, bugün ya da yarın geleceğini sanıyorum. B) Bu yıl iyi bir karne getirmesini bekliyorum. C) Desteğinizin ileride de sürmesini düşünüyorum. D) Bu koşulların işinizi zorlaştıracağına inanıyorum. E) Evin bütün yükünü sizin taşıdığınızı biliyorum.

4 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemler, farklı kişiler tarafından yapılmıştır? A) Bütün gece çalıştı, çok yorulmuş. B) Okul müdürü öğrencileri topladı, onlara okulda uyulması gerekli kuralları anlattı. C) Konser bitince sanatçıya şehri gezdirdi, sonra da onu otele bıraktı. D) Bir an önce taşınabilmek için anne hazırlığa başladı, kızı da kendi eşyalarını topladı. E) Onları içeri çağırdım, birer bardak sıcak çay ikram ettim. 17. Aşağıdaki seçeneklerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? A) Gördüklerini iki gözü iki çeşme anlattı. B) Gördüklerini güle oynaya anlattı. C) Đçine karıştığı olayları isteksiz isteksiz anlattı. D) Başına gelenleri enine boyuna anlattı. E) Düşündüklerini açık seçik ifade etti. 18. Mayıstaydık. Bir banka oturmuş düşünürken birden saate baktım; saat on bire geliyordu. Park bomboştu. Havada geceleri soğuyan toprağın serinliği vardı. Çiçek ekilmiş yerlerden nemli ot, çayır kokuları geliyordu. Kavakların arkasından tostoparlak bir ay yükseliyordu. Solumuzdaki akasyanın dal uçlarından yüzümüze düşen parça parça gölgeler hafif hafif kımıldıyor, yer değiştiriyordu. Bu parçada geçen aşağıdaki varlıklardan hangisinin özellikleri belirtilmemiştir? A) Ot B) Toprak C) Saat D) Ay E) Gölge 19. (I) Bence çeviride en önemli şey yazarın dil ve anlatım özelliklerini yansıtmasıdır. (II) Bu nedenle üsluba çok dikkat ediyorum. (III) Cümleleri bölmek, kısaltmak, değiştirmek gibi kolay yollara sapmıyorum. (IV) Ne olursa olsun dile kıymamak gerektiğini düşünüyorum. (V) Kimi yapıtlar, sözcüğü sözcüğüne çevrilebiliyor, kimi yapıtlarda ise sözcükleri değiştirmek gerekiyor. (VI) Aslında çeviride elden geldiğince az değişiklik yapmak, bunu da bir üstünlük olarak görmemek gerekiyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 20. (I) Küçük bir köy okulunun birinci sınıf öğrencileriydi hepsi de. (II) Đçlerinden simsiyah gözlü, kıvırcık saçlı Şermin, ikide bir parmağını kaldırır: "Öğretmenim kalemimin ucu kırıldı, açar mısın?" diye sorar, yüzü kızararak önüne bakardı. (III) Öteki çocuklar da aynı şeyleri yaparlardı. (IV) Çocukların bu tutumlarının nedenlerinin farkındaydım. (V) Ben, onlar için kusursuz bir örnektim. (VI) Onların, ilgi, güler yüz, sevgi beklediklerini bilirdim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

5 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI Her olayın nedenini arama yaklaşımı, çocuklarda doğuştan gelen bir eğilimdir. Ancak çocuklar, anne, baba ve öğretmenlerinin sorulardan rahatsız olduklarını gördükçe bu doğal tutumlarından yavaş yavaş uzaklaşırlar. Yetişkin insanlar olduklarında da hoşlarına gitmeyen bir olayla karşılaşınca, olayların nedenlerini bulup ortadan kaldırma yerine, teslimiyetçi bir anlayışla sonuca katlanma yolunu seçerler Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A) Çözemediğimiz bu sorun, suskun bir toplum olmamıza yol açar. B) Değişimi hızlandıracak en önemli etken bilimsel öğretimdir. C) Kötü alışkanlıkların kolay kolay değişmeyeceğini herkes bilir. D) Çok boyutlu bir eğitim programına yer vermek gerekir. E) Đnsanımızın çoğu geleneksel kültürün etkisi altındadır. 22. Ünlü bir sözdür: "Yalanın azı olmaz." Bu demektir ki en küçük, en zararsız yalanı söyleyen, sırasında en büyük, en zararlı yalanı da söyleyebilir. Küçük, zararsız yalanlar söylediklerine, ona buna iyilik yapmak için gerçeği sakladıklarına kendilerini inandıranlar, bu söze iyice kulak versinler. Yaşayarak, tanık olarak biliriz ki tek yalanla kalınmaz, yalan yalanı çağırır. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim, diyemeyiz. Yalancı kendi yalanı altında ezilir, batar o yalanın içine, vicdan dediğimiz şey varsa onda. Bu parçada yalanla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalanın er geç ortaya çıkacağı B) Her türünün kişiye zarar verdiği C) Dürüst davranılarak önlenebileceği D) Kişinin özeleştiri yapmasını sağladığı E) Atasözlerine bile giren ahlaksal bir yönü bulunduğu 23. Birçok evrensel konulardan kötü yapıtlar yaratan, sıkıcı, tatsız romanlar ortaya koyan yazarlar az mıdır? Aynı düşünce ya da duyguyu anlatan iki şairden birinin güzel, ötekinin sevimsiz bir şiir meydana getirdiği çok görülmüştür. Buna benzer gözlemler, kimi eleştirmenleri bir tür biçimciliğe iter ve onları, "Önemli olan ne söylendiği değil, onun nasıl söylendiğidir." sonucuna götürür. Doğrudur bu. Çünkü sanatsal yaratıyı değerli kılan, üzerinde durulan olay, olgu, durum değil, onun işlenişidir. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? A) Aynı konu, birçok sanatçı tarafından seçilip işlenebilir. B) Sanat yapıtlarını, biçim yönünden değerlendirme, bir eleştiri yöntemidir. C) Bir sanat yapıtını söylenen şey bakımından değerlendirenler içeriğe, söyleyiş bakımından değerlendirenler biçime yönelirler. D) Sanat yapıtlarının konularını, iyi-kötü, güzel-çirkin diye nitelendirmek yanlıştır. E) Bir sanatsal yaratıyı değerli kılan, içeriğinden çok onun yansıtılışıdır 'lı yıllar Havaların ısınmaya başladığı ayların birinde Antalya-Akseki arasında bir Yörük göçüne tanık olmuştum. Akseki yolu henüz değişmemişti. Çok dar bir boğazdan bir dere izlenerek geçiliyordu. Koyunların melemeleri deve seslerine, at seslerine karışıyordu. Çan ses-

6 KPSS GENEL YETENEK SORULARI leri, aşılmaya çalışılan boğazı doldurmuştu. Renkli giysiler giymiş hanımlar, sanki kutsal bir görevi yerine getirmenin ciddiyeti içindeydiler. Develerin üzerinde kıl çadırlar, keçeler ve çocuklar vardı Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Bu görüntü beni çocukluğuma götürdü. B) Bu, yaylaya yapılan bir göçtü. C) Yörüklerin yaşamı da kentleşmeden etkilendi. D) Göçü izlerken yıllarca önce gördüğüm bir filmi anımsadım. E) Torosların eteklerinde renkler ve sesler birbirine karışmıştı. 25. Şairin daha ilk şiirini okuduğunuz anda, ne denli renkli bir hayal dünyasına gireceğinizi seziveriyorsunuz. Bu renkli hayal dünyasını kurabilmek için yan yana gelmeyecek sözcükleri yan yana getirmiş. Böylece özgün ve ulaşılması oldukça güç bir şiir biçemi yaratmıştır. Öte yandan şairin kendisi de ulaşılması güç bir şeyin peşindedir. Tarihten, zamandan, sözcüklerin sınırlılığından şiir yoluyla sıyrılmak istiyor. Yeni özlemler, yeni düşler içinde, kendini ve dünyayı aşmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Bu parçada sözü edilen şair ve şiirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Düşsel öğelere çokça yer verir. B) Söylemsel yönden yenilikler içerir. C) Sürekli bir arayış içindedir. D) Etkileyici bir dokusu vardır. E) Söz sanatları ağır basar. 26. Bu sanat adamının, bir masal büyücüsü gibi sihirli değneğini dokundurarak nice harap olmuş tarihsel yapıyı eski görkemine nasıl kavuşturduğuna tanık oldum. Yeniden can verdiği bu yapıları gördükçe bunca olumsuzluğa karşın yine de dünyanın yaşanmaya değer olduğunu düşünürüm. Yeşil Ev'in bahçesindeki tek parça mermerden yapılmış havuzun fıskiyesinden suyun sesini dinlerken hafiften çalan klasik müzik eşliğindeki kuş sesleri arasında kendimden geçerim. Bu parçada sözü edilen sanat adamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Eski yapıların onarımında ustalık gösterdiği B) Yeniden düzenlediği mekânlara güzellik kattığı C) Tarihsel yapılar konusunda bilgisi olduğu D) Yapıların onarımında mimarlıktaki yeni akımlardan yararlandığı E) Özgün buluşlarıyla insanda yaşama sevinci uyandırdığı 27. Genellikle hemen erkenden kalkıp yazıyorum kitaplarımı. Mutlaka şöyle bir ortamda yazarım, diye bir düşüncem yok. Ama her gün, iki elim kanda bile olsa masanın başına oturuyorum. Çünkü yazmanın en iyi yolu, bir an önce yazmaya başlamak. Sloganım şu: "Düşünme, yaz!" Yazmaya başlayınca düşünce geliyor zaten. Bu parçada, sözü edilen sanatçının hangi özelliğine değinilmemiştir? A) Đlginç konuları işleme B) Daha çok belirli saatlerde yazma C) Çalışma koşullarını önemsememe D) Yazacaklarını bir an önce kâğıda dökmek isteme E) Yazmayı bir tutku haline getirme

7 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI Yazar bu yapıtında, yüreklere dokunan, yüreklerdeki telleri titreştiren bir tutum takınıyor. Sözcükleri seçerken kılı kırk yarıyor. Söyleyiş ve biçim açısından yapıtına kendi damgasını vuruyor. Sözcüklerin uzak ve yakın anlamlarından ustaca yararlanıyor. Bu da anlam ve anlatım bakımından yapıtına yoğunluk kazandırıyor. Bu yoğunluk kimi yerlerde benzetmeler, karşılaştırmalarla somutlaştırılıyor. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yapıtını, okuru etkileyecek bir biçimde oluşturduğu B) Herkesin anlayabileceği yalın bir anlatımının olduğu C) Anlatımında çeşitli yöntemlerden yararlandığı D) Dili başarılı bir biçimde kullandığı E) Çalışmalarında çok titiz davrandığı 29. Kanımca ülkemizdeki çocuk kitabı yazarlarının büyük çoğunluğu başarılı. Günlük hayatla ilgili eğitici öykülerden tutun da tarihe, doğaya ilişkin ya da ansiklopedik bilgilerle donatılmış çocuk kitaplarının çizimleri ve sunumları da çarpıcı ve göz alıcı; çocukların ilgisini canlı tutacak nitelikte. Bir çocuk kitabında çizimler ve renkler neredeyse kitabın içeriği kadar önemlidir. Çünkü ilk bakışta çocuğun ilgisini bunlar çeker; çocuk önce bakar sonra okur. Bütün bunlar göz önüne alındığında bizdeki çocuk kitaplarının başarılı olduğunu ifade edebiliriz. Bu parçada, ülkemizdeki çocuk kitaplarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Yaşama ilişkin yol gösterdiğine B) Çeşitli konularda aydınlatıcı olduğuna C) Etkileyici bir yönünün bulunduğuna D) Đçeriğinin tek boyutlu olduğuna E) Şekilleri ve renkleriyle ilgi çektiğine 30. Bir kadının, bir kimse ve özellikle bir yuva için çok büyük bir özveri göstermesi, büyük sıkıntılara katlanması, uzun süre çeşitli zorluklara göğüs germesi Türkçede "saçını süpürge etmek" deyimiyle anlatılır. Bu deyimin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinin söz konusu olduğu savunulamaz? A) Yoğunlaştırarak anlatma B) Somut duruma getirme C) Karşılaştırmaya başvurma D) Sözcükleri gerçek anlamı dışında kullanma E) Benzetmeden yararlanma 31. a, b, c pozitif tamsayılar ve 3 a = b, 4c = 5b olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < a < b 32. a = 429, b = 424 olduğuna göre, (a + b) 2 4ab ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 15 B) 25 C) 50 D) 75 E) 100

8 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 33. A 3k k Yandaki bölme işleminde k ve A birer pozitif tamsayı ve kalan 4k olduğuna göre, A en çok kaç olabilir? A) 185 B) 200 C) 215 D) 224 E) Birbirinden farklı iki basamaklı dört pozitif tek tamsayının toplamı 84 tür. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? A) 35 B) 45 C) 55 D) 65 E) Đki basamaklı pozitif AB, BC ve CA sayılarının aritmetik ortalaması 22 dir. Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) ,0144 0,03 işleminin sonucu kaçtır? 0,0009 0,12 A) 0,06 B) 0,04 C) 0,3 D) 1 E) = x 18 olduğuna göre, x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) x 1 1 = x+ 2 x 32 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) a = +, b = + olduğuna göre, a nın b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 b B) b 3 C) b + 3 D) b 3 E) 3b x x = 5x 6 denkleminin tüm gerçel köklerinin toplamı kaçtır? A) 5 B) 4 C) 1 D) 2 E) 5

9 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI Tamsayılar kümesi üzerinde işlemi, x y = x + y xy biçiminde tanımlanıyor. 3 a = 9 olduğuna göre, a kaçtır? A) 3 B) 2 C) 1 D) 1 E) 2 2 x 31 3 x = olduğuna göre, x kaçtır? 2 x 4 x 2 x+ 2 A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) Evren, elindeki A YTL nin bir bölümünü harcayarak B YTL ye bir ceket, C YTL ye de bir pantolon almıştır. Buna göre Evren, parasının yüzde kaçını harcamıştır? A) A (B+ C) 100 B) A (B+ C) 100 C) 100 (B+ C) 100 D) 100 (B+ C) A E) B+C Bir sepetteki elma ve portakal sayılarının toplamı 72 dir. Sepetteki elmaların 5 2 i, portakalların ise 4 1 ü yendiğinde kalan elma ve portakalların sayısı eşit oluyor. Buna göre, başlangıçta sepette kaç tane elma vardır? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) Ece'nin bugünkü yaşı 13, annesininki ise 37'dir. Kaç yıl sonra Ece ile annesinin yaşları toplamı, Ece'- nin bugünkü yaşının 6 katı olur? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) Bir kumbaraya 50 tane madeni para atılıyor. Bu paraların bir bölümü 25 YKr'lik. gerisi de 1 YTL'liktir. Kumbaraya toplam 35 YTL tutarında para atıldığına göre, bu paralardan kaç tanesi 1 YTL'liktir? A) 10 B) 15 C) 18 D) 24 E) Şekildeki kaplardan birincisinin taban alanı S cm 2, yüksekliği 3h cm; ikincisinin taban alanı 3S cm 2, yüksekliği 2h cm'dir. Tuz-un karışımlarıyla tamamıyla dolu olan bu kaplardan birincisindeki karışımın tuz oranı % 90, ikincisindekinin ise % 60 tır.

10 KPSS GENEL YETENEK SORULARI Bu kaplardaki tuz-un karışımları üçüncü bir kapta karıştırılırsa, yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 65 B) 70 C) 75 D) 80 E) Boyu 30 cm. eni 10 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonun köşelerinden şekildeki gibi eşit büyüklükte dört kare kesilip çıkartılmış ve kalan parçalar taralı bölgenin köşelerinden yukarı doğru kıvrılarak üstü açık bir kutu yapılmıştır. Yapılan kutunun taban alanı 44 cm 2 olduğuna göre, kesilip çıkarılan karelerden her birinin kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) Đki torbadan birincisine üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarının yazılı olduğu 8 top, ikincisine ise üzerinde 0, 1, 2, 3 rakamlarının yazılı olduğu 4 top konuyor. Bu torbalardan rasgele birer top çekiliyor. Çekilen bu iki topun üzerinde yazılı olan rakamların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır? A) 8 1 B) 7 1 C) 6 1 D) 4 1 E) , 2, 3, 4, 5, 6 rakamları kullanılarak rakamları birbirinden farklı üç basamaklı sayılar yazılıyor. Yazılan bu sayıların kaç tanesinde 3 ve 4 rakamları aynı anda bulunur? A) 24 B) 36 C) 48 D) 64 E) Doğan parasını yıllık % 30 basit faizle yatırmıştır. Bu parayı yıllık % 45 basit faizle yatırsaydı bir yılda 90 YTL fazla faiz alacaktı. Buna göre, Doğan'ın faize yatırdığı para kaç YTL dir? A) 400 B) 500 C) 600 D) 800 E) (2m 3; 4m + 13) noktası dik koordinat düzleminin II. bölgesinde olduğuna göre, m kaç farklı tamsayı değeri alabilir? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

11 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki grafik, bir işletmenin yıllarını kapsayan dönemde alıp sattığı bir malın birim alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. 54. Đşletme, 2005 yılında bu maldan yüzde kaç kâr elde etmiştir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) Bir birim malın 2002 yılı satış fiyatı, 2001 yılı satış fiyatına göre yüzde kaç azalmıştır? A) 12,5 B) 15 C) 17,5 D) 20 E) Đşletme 2004 yılında bu maldan 5000 birim alıp hepsini satmıştır. Bu satıştan elde edilen kârın tümüyle 2003 yılı fiyatından kaç birim mal alınabilir? A) 750 B) 1000 C) 1250 D) 1500 E) ABC bir ikizkenar diküçgen, FGED bir dikdörtgen, m(bac) = 90 dir. Yukarıdaki şekilde, AB = AC = 4 cm olduğuna göre, FD + DE + EG uzunluğu kaç cm dır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 4 2 E) 6 3

12 KPSS GENEL YETENEK SORULARI 58. ABCD bir kare, E noktası [AD] üzerinde CB = 8 cm, F Yukarıdaki şekilde, [AB] çaplı yarım çember; A ve B noktalarında [AD] ve [BC] doğru parçalarına, F noktasında da [EC] doğru parçasına teğettir. Buna göre, DEC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? A) 20 B) 24 C) 28 D) 30 E) Şekildeki üç basamaklı merdivenin her basamağının yüksekliği 15 cm, genişliği 20 cm dir. Buna göre, taralı düzlemsel bölgenin alanı kaç cm 2 dir? A) 1200 B) 1500 C) 1600 D) 1800 E) ABC bir diküçgendir. m(abc) = 90 DB = 3 cm AC = 8 cm Yukarıdaki şekilde [DC] doğru parçası, ACB açısının açıortayı olduğuna göre, ADC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 17

13 2005 KPSS GENEL YETENEK SORULARI KPSS GENEL YETENEK 1-B 2-E 3-C 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-E 10-C 11-B 12-A 13-B 14-E 15-C 16-E 17-A 18-C 19-D 20-D 21-A 22-B 23-E 24-C 25-E 26-D 27-A 28-B 29-D 30-C 31-A 32-B 33-D 34-B 35-D 36-C 37-E 38-C 39-E 40-A 41-C 42-A 43-B 44-D 45-D 46-E 47-E 48-B 49-E 50-A 51-A 52-C 53-C 54-E 55-A 56-C 57-D 58-B 59-D 60-B

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128

TEST 128. İnformal Yayınları. Kara Kutu Kitapları TEST-128 TEST-128 TEST 128 1. Günümüz bilişimcileri tarafından geliştirilen yazılımlar ve donanımlar; kâğıt, dosya, klasör, arşiv gibi somut elemanlardan oluşan donanımları ortadan kaldıracak düzeye gelmiş bulunmaktadır.

Detaylı

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda

GENEL YETENEK TESTİ. E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda 01 - KPSS / Lisans GENEL YETENEK TESTİ 00000000 1. Bu testte 60 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem

Detaylı

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün

6. 4 ü bozuk 9 ampul arasından seçilen 3 ampulün 1. B üç basamaklı sayısı kendi rakamları küpleri toplamına eşit ise bu sayıya rmstrog sayı denir. 3 3 3 Örnek: 3713 7 1 olduğundan 371 bir rmstrog sayıdır. Buna göre, 15x sayısı rmstrong sayı ise, x kaçtır?

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

MATEMATİK ÖSS Ortak OLASILIK OLASILIK 1) 0 P(A) 1 2) P( ) = 0, P(E) = 1

MATEMATİK ÖSS Ortak OLASILIK OLASILIK 1) 0 P(A) 1 2) P( ) = 0, P(E) = 1 MATEMATİK ÖSS Ortak OLASLK OLASLK Tanım: Bir deney sonucunda elde edilen tüm çıkanlardan oluşan kümeye örnek uzay denir. Örnek uzay kümesi E ile gösterilir. Örnek uzayın herhangi bir alt kümesine olay

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır.

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında

Detaylı

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır.

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır. 1. 5. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLE- LERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURACAK BİÇİMDE SIRALANMASI İÇİN HANGİLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 1. I. Getirdiği çağdaşlık, yarattığı alışkanlıklarla

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1

TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR. ANABİLİM Ödev Testi. TEOG Sınav Sorusu-1 TÜRKÇE DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-1 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biçmek sözcüğü Bu sanat eserine paha biçilemez. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ekinler zamanında biçilmezse

Detaylı

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf PARAGRAF BİLGİSİ -I Anlatım Birimi Olarak Paragraf 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bir paragrafın ilk kelimeleri... olamaz. Kelime türlerinden biri olan... betimleme paragraflarında

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı

TÜRKÇE TESTİ. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı TÜRKÇE TESTİ ÖSS HAZIRLIK DENEME 1 DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 30 DUR. Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu testin standart puanı SAY-1 Puanında 0,3 SAY- Puanında

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı

Detaylı

PDR günlüğü. Geleceğin Meslekleri. Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Çocuklarda Cinsel Eğitim. Kendimizi Tanıyor muyuz? Dil Konuşma Bozuklukları

PDR günlüğü. Geleceğin Meslekleri. Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Çocuklarda Cinsel Eğitim. Kendimizi Tanıyor muyuz? Dil Konuşma Bozuklukları PDR günlüğü Güncel Eğitim Aktüalite Dergisi Cilt 1 Sayı:3 Renkler Psikolojimizi Nasıl Etkiler? Kendimizi Tanıyor muyuz? Etkili Bir Öğretim İnsanlar Neden Değişik Dillerde Konuşurlar? İçin Öneriler Anne!

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla 1. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi altı çizili sözcüğün anlamına uygun değildir? A) Akşam olunca lambayı yakıyorduk. (içindeki maddeyi tutuşturmak) B) İkindiye doğru yağmura

Detaylı