Microsoft Access ve Veritabanı. İstanbul Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft Access ve Veritabanı. İstanbul Üniversitesi"

Transkript

1 Microsoft Access ve Veritabanı

2

3 Veritabanı 1. Nitelik: kişi, isim, yerveyabilgiileilgiliaçıklama 2. Kayıt: tanımileilgilibilgiler, sayımı? tarihmi? karaktermi? 3. Anahtar: özelliğindeğeriveyaaçıklaması

4 Tablooluşumu

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sorguoluşturma(Query)

22

23

24

25

26

27 Raporlama

28

29

30

31

32

33

34 VeriTabanıYönetimSistemi Veritabanlarınıtanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmekveveritabanısistemleri ileilgiliher türlüişletimselgereksinimleri karşılamakiçintasarlanmışsistemveyazılımdır

35 Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) Programlaryazarakbilgiçağırmakveyaaramakyerine, kullanıcılar kolaylıkla sorgu (query) oluştururlar ve istedikleri bilgilere ulaşırlar

36 Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) 1. Kaynak/paylaşımlı 2. Kullanıcı/sunucu

37 Kaynak/Paylaşımlı Her PC kendineait VTYS var Sunucu sadece veri bankasına ulaşımı sağlar Tüm veri kullanıcıya gönderilir

38 Kullanıcı/Sunucu Tüm işlemler sunucu üzerinde kullanıcı isteğine yönelik olarak hazırlanır Verilerin sadece istenen kısmı kullanıcıya gönderilir

39 Kullanıcı/Sunucuavantajları 1 tanevtys ihtiyaçvardır Verilerin ağırlığı ve yükü, ana sunucudadır Dahaazveritransferi Daha kontrollü işlemler

40 Neden VTYS? VTY Sisteminde veri girişi ve depolanması,veriye erişen uygulama programlarından bağımsızdır. Dosya yapılarında ortaya çıkabilecek en ufak bir değişiklik bile uygulama programlarının değiştirilmesine neden olmaktadır.

41 Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Gereksiz veri tekrarını önler. Tüm uygulamaların gereksinim duyduğu veriler birbirleri ile bütünleşik yapıdadır. Dolayısıyla veri kaynağı tek olarak tasarlanır, böylece veri tekrarı önlenmiş olur. Örneğin, Öğrenci Bilgileri hem «Metalurji ve Malzeme» adı altında hem de «öğrencileri» adı altında ayrı ayrı tutulmaz

42 Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Veri bütünlüğünü sağlar. Veri bütünlüğü, verinin doğruluğunu ve tutarlılığını anlatmaktadır. Veri bütünlüğü için bazı kısıtlamalar tanımlanabilir. Örneğin, öğrenci bilgileri girilirken doğduğu il koduna 100 değeri girilirse, yanlış bilgi nedeniyle bu isteğin yerine getirilmemesi istenebilir.

43 Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Verilerin güvenliğini sağlar. Tüm verilere her kullanıcının kolayca erişebilmesi çoğu zaman istenmeyen bir durumdur. Her kullanıcıya çeşitli yetkiler atanarak, bu kullanıcının erişebileceği, değiştirebileceği ve silebileceği veriler ayrı ayrı tanımlanabilir. Örneğin, öğrenciler sadece kendi bilgilerine görsel olarak ulaşabilirken, öğretim görevlisi bilgilerine veya not değiştirme vb bilgilere erişemezler.

44 Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Aynı zamanda yapılan erişimlerde tutarsızlıkların ortaya çıkmasını önler. İki veya daha fazla kullanıcı aynı anda aynı veri üzerinde değişiklik yapmak istediğinde, yetkiye ve/veya kimin önce eriştiğine bakarak, birine önceliği verir, diğerlerini bekletir.

45 Veri Tabanı Sistemlerinin Üstünlükleri Veri tabanının bilgisayar belleklerindeki fiziksel yapısı kullanıcılardan gizlenir. Kullanıcılara daha yalın mantıksal yapılar sunulur. VTYS, bir anlamda yüksek düzeyli programlama dili derleyicisi gibi davranarak kullanıcının, soyut terimler kullanarak veri tabanıyla ilişki kurmasını sağlar. Böylece kullanıcı, sistem tarafından kullanılan karmaşık veri gösterimleri ve algoritmaların ayrıntılarıyla uğraşmadan, neyin yapılmasını istediğini belirterek isteklerini ortaya koyabilir.

46 Yapısal Sorgu Dili (SQL) IBM, deneysel bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi geliştirmek amacıyla System/R adlı bir proje başlatır. Bu sistem için SEQUEL (Structured English Query Language) adında bir sorgu dili geliştirilmeye başlanmıştır da tamamlanan bu proje sırasında geliştirilen dilin adı SQL (Structured Query Language) olarak değiştirilmiştir. 139

47 ORACLE System/R projesini izleyen bir grup mühendis, ilişkisel veritabanındaki potansiyeli görmüş ve Relational Software, Inc. adında bir şirket kurmuşlardır (1979) Oracle adını verdikleri ilk ticari ilişkisel veri tabanı yönetim sistemini geliştirmişler ve SQL i bu sistemde sorgu dili olarak kullanmışlardır. 140

48 SQL Örneği İngilizce diline çok benzeyen SQL sorgu dilinde oluşturulmuş bir sorgu aşağıda yer almaktadır. SELECT ADI, SOYADI, ADRESİ FROM PERSONEL WHERE BÖLÜMNO = 17 AND GÖREVİ = 'Sekreter ; Yukarıdaki sorgu ile 17 numaralı bölümde çalışan sekreterlerin ad, soyad ve adreslerinin bulunmak istendiği kolayca anlaşılmaktadır. 141

49 Sorgu İşleyicisi VTYS'nin, sorguların işlenmesi ile ilgili görevleri gerçekleştiren bileşenine Sorgu İşleyici (Query Processor) adı verilir. Sorgu işleyicinin görevleri: Sorgunun sözdizimsel ve anlamsal özümlemesini yapmak. Kullanıcının verilen işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını denetlemek. Sorguyu işletmek için kullanılabilecek algoritmaları (işletim senaryolarını) belirlemek ve Query Optimizer alt bileşeni yardımıyla en iyisini seçmek. Sorgunun işletimini gerçekleştirdikten sonra yanıtını oluşturup kullanıcıya iletmek. 142

50 ERP Enterprise Resource Planning KurumsalKaynakPlanlaması

51 ERP İşletmelerdemal vehizmetüretimiiçingereken işgücü makine malzeme gibikaynaklarınverimlibirşekildekullanılmasını sağlayanbütünleşikyönetimsistemlerineverilen genelisimdir

52 ERP birkurumuntümbölümlerinitekbir bilgisayarsistemialtındatoplayarakdeğişik departmanlarınortaklaşaveripaylaşımısağlar finans müşteri ilişkileri Ar-Ge satın alma üretim pazarlama

53 OrtakBilgiSistemi Bu sistemsayesinde, ihtiyaçduyulantüm bilgilerbirveritabanındakurumsalçalışanların hizmetinesunulur Klasiksistemdeher departmankendiiş akışlarınauyumlubilgisayarsistemleriyleçalışır İhtiyaçlarıfarklı, çoksayıdadepartmanın birbirleriyleiletişimhalindekolaylıklabilgi paylaşımınaimkantanır

54 Karakteristikleri Esnek:Değişikveritabanı ve platformlarda çalışabilmeli Modüler & Açık :Diğer sistemlere açık olmalı Karmaşık:Değişik organizasyonel yapılara cevap verebilmeli Simülayon: Bilgisayar üzerinde iş süreçleri simülasyonuyapabilmeli

55 ERP Ne Yapar? Ürün Planlama Parça Satınalma Stok Yönetimi Tedarikçilerle bağlantı Müşteri Servisi Siparişleri İzleme Şirket Mali İşleri İnsan Kaynakları konularında destek sağlar

56 ERP Nasıl Çalışır Veri akışına yardımcı olur Kurum birimleri arasında veri alışverişini sağlar Tüm önemli süreçleri aynı yazılım ailesi öğeleri ile yönetir Modüller İstemci/Sunucu mimaride çalışırlar PC ler veri kaynağı olarak hizmet veren güçlü bilgisayarlara bağlıdır Her modül özel veri-işleme fonksiyonlarını yerine getirir

57 Tarihçesi 1960 Stok Kontrol 1970 MRP (Material Requirement Planning) ( Malzeme İhtiyaç Planlaması) 1980 MRP-II (Manufacturing Resource Planning) ( Üretim İhtiyaç Planlaması)

58 Tarihçesi 1990 MRP-II genişletildi Mühendislik Finans İnsan Kaynakları Pazarlama Proje yönetimi, tek bir çatı altında toplandı vebu genişlemelerle ERPortaya çıktı (Enterprise Resource Planning) (Kurumsal Kaynak Planlaması)

59 Tarihçesi 2000'li yılların başında internet kullanımındaki artış, elektronik ticaret teknolojilerindeki önemli gelişmelerepr II konseptinegenişletildi: B2B: Business to Business (iştenişe) B2C:Business to Customer (iştenmüşteriye) G2C:Government to Citizen (Devlettenvatandaşa) B2E:Business to Employee (iştençalışana)

60 Tarihçesi Tedarik Zinciri Yönetimi SCMSupply Chain Management Müşteri İlişkileri Yönetimi CRMCustomer Relationship Management TedarikçiİlişkileriYönetimi SRMSupplier Relationship Management

61 Tarihçesi ÜrünYaşamDöngüYönetimi PLMProduct Life Cycle Management İnsan Kaynakları Yönetimi HRMHuman Resources Management

62 Avantajları Gelişmiş İş Süreçleri Karar Destek Sistemleri için kolay veri ulaşımı İş süreçlerinin çalışanlar tarafından denetleme kolaylığı Detaylandırılabilir bilgi

63 Avantajları Daha az kağıt Hızlı Geliştirilmiş görüntüleme ve sorgulama Raporlamaveanaliz Rekabet avantajı

64 Avantajları Geliştirilmiş tedarik zinciri Ortak müşteri veritabanı Gelişmiş uluslararası işlemler Sistematikişakışı Bir servis sağlayıcı yazılım şirketi İnternet tabanlı uygulamalar(bulut: cloud)

65 Zorlukları Gerçekleştirme Süresi Maliyetler Eğitim Entegrasyon, test, bakım Veri Dönüşümü Veri Analizi Danışmanlar ERP Sonrası depresyon

66 Zorlukları Değişimi gerçekleştirme zorluğu Entegrasyon zorlukları Tek satıcı riski Güvenlik

67 Dünya ERP Pazarında Durum ERP dünya pazarında Lider Konumdaki Firmalar (Gartner Dataquest 2002 yılı verilerine göre) 1) SAP (%25) 2) Oracle (%7,9) 3) PeopleSoft (%7,6) 4) Sage 5) J.D.Edwards 6) Lawson 7) Microsoft Dynamics AX 8) Great Plains/Solomon 9) Invensys (BaaN) 10) IFS

68 Türk ERP Pazarında Durum Türkiye de ERP pazarında Lider Konumdaki Firmalar 1) SAP 2) Oracle 3) GlobalSoft 4) IAS-CANIAS 5) NETSİS 6) LOGO BUSINESS SOLUTIONS 7) Microsoft Navision 8) IFS

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Üst Veri Havuzu Oluştuma Aracı

79 Kullanım Kolaylığı ve Görsel Sorgu Aracı Farklı veri kaynakları kolayca bütünleştirilir. Otomatik biçimde algılanan veritabanı ilişkileri SQL bilgisi gerekmez.

80 Fonksiyon Editörü Bir çok hazır fonksiyon desteği (tarih, aritmetik, alfasayısal, mantıksal vb.)

81 Fonksiyon Editörü Fonksiyonların iç içe kullanılması ile oluşturulan yeni fonksiyonlar, sistem ya da oturum bazlı değişkenlerin fonksiyon içinde

82 Kural Tabanlı Veri Kalitesi Kural tabanlı işletim, Hazır veri desenleri (E-posta, T.C. Kimlik numarası v.b.), Formülle alan denetimi, tekillik, boş kayıt ve veri uzunluğu denetimi

83 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı Teknik bilgi gerektirmeyen 5 adımda veri ambarı tasarımı Veri çekme öncesi kalite kurallarının uygulanabilmesi Seçilen kriter ve ölçümlere göre sorgu performansını artıran alan dönüşümleri Tablo ilişkilerini, gözatma alanlarını, formülleri dikkate alarak ilerleyen akıllı algoritma

84 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

85 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

86 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

87 Veri Çekme, Dönüştürme ve Yükleme Sihirbazı

88 Çok Boyutlu Sorgu Çalışma Alanı Harita desteği, ayrıntıya inme, ayrıntıdan özete çıkma desteği, Çalışma Sayfasındaki grafik, tablo gibi öğelerin birbirleriyle etkileşimli olması

89 Çok Boyutlu Sorgu Çalışma Alanı Tablo, pivot tablo desteği Çeşitli grafik gösterimler ile verinin anlaşılır hale getirilmesi (Sütun, pasta, halka,çubuk, çizgi alan,radar v.b.)

90 ERP Firma olarak büyümek istiyorsa Ama yeterli alt yapısı yoksa Birden fazla yerde üretim veya ofisler varsa ve daha kolay bir şekilde hepsini kontrol etmek isteniyorsa Çalışanların işlere yetişmesi zaman alıyorsa ERP ile bütün işlerinizi tek bir yazılım altında kumanda edebilirsiniz

91 Verimi arttırır Kar oranını arttırır Her türlü ödeme zamanında yapılır Yönetim daha akıllı ve stratejik kararlar alabilir Ürünün müşteriye ulaştırılması kolaylaşır Jonar system Inc

92 Şemsiye gibi bilgisayar programlarının çözümlerinden oluşur

93 Sabah uyandınız ve yeni bir ürün için aklınıza bir fikir geldi Ama bu fikri, müşterilerin satın almak isteyebileceği ve kar edebileceğiniz bir hale nasıl dönüştürebilirsiniz?

94 ERP, sizin için tasarım yapmaz Ancak tasarımı yapmanızı sağlayacak bilgileri barındırabilir

95 ERP, oluşturlan tasarımdan en ucuz maliyet ve en yüksek kar oranını nasıl elde edileceğinizi söyleyebilir

96 Eğer planınız, maliyetten fazla tutarsa; geçerliliğini yitirebilir

97 Üretime geçilmesi için gerekli hammaddeleri, veritabanında bulundurabilir; Ve dünyanın herhangi bir yerinde nerede nasıl kaç paraya tedarik edebiliceğinizi hesaplayabilir

98 Hammaddelerin alınması, üretime geçirilmesi, bunların ödemelerinin yapılması vb bütün ara kademelerin hepsini ERP ile öngörebiliriz

99 Günümüzde, artık, online olarak bile bütün kademeleri anında ve yerinde adım adım takip edebilme imkanı tanır

100 Dünya çapında sizin ürünü satın almak isteyenlerle iletişiminizi sağlayabilir

101 Sadece şirket içi değil, tedarikçi, üretici ve müşteri arası iletişimi kurarak da otomatik olarak işlemlerin ilerlemesini ve kontrolünü sağlar

102 Stoklarınızda ne kadar malzeme var? Ne kadar hammade var? gibi bilgiler sürekli kayıt altında olduğundan, potansiyel gelecek ile ilgili işlemleri kurgulayabilirsiniz

103 Ürün üretilmesi, paketlenmesi, gönderilmesi otomatik olarak yapılabilir Faturalandırılması ve faturaların gönderilmesi sağlanır

104 Raporlama ve istatistiksel veriler görsel olarak hazırlanır

105 Zaten uyuklayan ve işini yapmayan patronların işini daha daha kolaylaştırır

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN

VERİ TABANI YÖNETİMİ. Sunu 2: Veri Modelleri. Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN VERİ TABANI YÖNETİMİ Sunu 2: Veri Modelleri Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN Veri Modeli Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan yapılar, kavramlar ve işlemler topluluğuna veri modeli (data model)

Detaylı

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi

bilişim ltd İş Zekâsı Sistemi BI İş Zekâsı Sistemi Bilişim Ltd. 1985 te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan öncü bir yazılımevi ve danışmanlık kurumu dur. Önemli kuruluşların bilgi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Raif PARLAKKAYA - Abdullah TEKİN TÜMLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİ VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO rkaya@selcuk.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Abdullah TEKİN Selçuk

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

her trex, bir fidan...

her trex, bir fidan... trex ERP Çözümleri ve Sistem Entegrasyonu Üretimden Online Veri Toplama ve Otomasyon Sistemleri her trex, bir fidan... Kullandığınız her TREX yazılımı; size, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE ĠġLETME AÇISINDAN ÖNEMĠ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org YAZ-2009 C.8 S.29 (240-258) ISSN:1304-0278 SUMMER-2009 V.8 N.29 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)

Detaylı

Geliştirilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması (Advanced Enterprise Resource Planning-AERP)

Geliştirilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması (Advanced Enterprise Resource Planning-AERP) Geliştirilmiş Kurumsal Kaynak Planlaması (Advanced Enterprise Resource Planning-AERP) İlk Sürüm : Şubat 2000 Sürüm Adedi : 2 Son Sürüm : Eylül 2000 BÖLÜM-1 GİRİŞ Prof.Dr. Oğuz Manas 1970 li yıllarda üretim

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı