8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir."

Transkript

1 8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir. 61. Hükümet, Türkiye de hükümetin kaynağının bakanlıklar ya da bakanlar kurulu değil, başbakan olduğunu göstermektedir. Türk hükümet türü başbakanlık hükümeti dir. Birgül Ayman GÜLER Hükümetin İşbölümü 61. Hükümet (Haziran 2011) Başbakanlık ve Bakanlık Kurumları Yeni kurulan 5 bakanlıktan 4 ü hizmet görevleri için değil yönetsel görevler için kurulmuştur. Yönetsel görevler, doğaları gereği bakanlık tipi örgüt yapısı içinde yürütülemezler. Bu nedenle yeni bakanlıkların görevlerini başarı ile yerine getirme şansları yoktur. 20 Temmuz 2011

2 61. HÜKÜMETTE BAŞBAKANLIK ve BAKANLIKLAR İŞBÖLÜMÜ ÜZERİNE 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden sonra kurulan 61. Hükümet, başbakanlığa 26 kurum kuruluş bağlamıştır. Bakanlar Kurulu 21 bakanlık ile 4 başbakan yardımcısı, 1 başbakan, toplam 26 üyeden oluşmuştur. Başbakan ile 4 yardımcısı, sayıları 26 yı bulan kuruluşlarıyla adeta bir iç kabine ya da politbüro görünümü sunmaktadır. İç Kabine (1) ekonomi, (2) güvenlik, (3) iletişim sacayağı üzerine kurulmuştur. Başta Maliye, Ekonomi, Kalkınma olmak üzere bakanlıklar, ekonomiden sorumlu 10 kuruluşlu başbakan yardımcısı nın gölgesinde, teknik kuruluşlar düzeyinde kalmıştır. İç güvenlik, terör, savaş, Başbakanlık bünyesine çekilmiştir; İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bu başın teknik uzantıları konumuna yerleşmiştir. İdeoloji üreten ve ileten iletişim kurumları, teknik altyapı ulaştırma bakanlığında bırakılarak başbakanlığa çekilmiştir. Bu yapı, Türkiye de hükümetin bakanlıklara ve bakanlar kuruluna değil, doğrudan başbakana dayandığını göstermekte, hükümetin bir başbakanlık hükümeti olduğunu göstermektedir. Genel kuruluşa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda olması gereken TOKİ nin; Ekonomi Bakanlığı (gerçekte dış ticaret bakanlığı) bünyesinde olması gereken yabancı yatırımcının Türkiye de işlerini kolaylaştırma birimi Yatırım Destek Ajansı nın doğrudan Başbakan yönetiminde bırakılması eklenmelidir. Bu iki kuruluşun konumu, 61. Hükümet in hareket tarzına öncülük eden hassasiyetlere işaret etmektedir: (1) toprak rantını ve rant bölüşümünü yönetmek, (2) yabancı yatırımcıya güven/güvenceler vermek. Kurum ve kuruluşların başbakan ve yardımcıları arasında bölüşümü aşağıdaki gibidir: BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN Kurum ve Kuruluşlar (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (2) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (3) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (4) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ Görevler : Danıştay ile ilişkiler Kurum ve Kuruluşlar (1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2

3 (2) Vakıflar Genel Müdürlüğü (3) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (4) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (5) Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü (6) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN Görevler: Ekonomik konularda genel koordinasyon Kurum ve Kuruluşlar (1) Hazine Müsteşarlığı (2) T.C Merkez Bankası (3) T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (4) Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (5) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (6) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü (7) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü (8) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (9) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (10) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY Görevler: (1) Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri; (2) Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı; (3) Milli Güvenlik Kurulu nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu na sunulması ve Bakanlar Kurulu nda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi; (3) İnsan hakları ve ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon; (4) Medeniyetler İttifakı Projesi nin yürütülmesi. Kurum ve Kuruluşlar (1) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (2) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (3) Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Görevler: TBMM ile ilişkiler Kurum ve Kuruluşlar (1) Diyanet İşleri Başkanlığı (2) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (3) YurtdışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 3

4 BAKANLIKLARIN BAĞLI ve İLGİLİ KURULUŞLARI Toplam 21 bakanlık 75 bağlı ve ilgili kuruluşa sahiptir. Bakanlık yapısı, Haziran 2011 de çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilmiş, 5 yeni bakanlık kurulurken 5 bakanlığın da yapısı birleştirme ve ayırmalarla yeniden kurulmuştur. Bu işlemler sonucunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ortadan kalkmış, eldeki yapı Şehircilik adıyla Çevre Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Bakanlık, devlet örgütlenmesinde devletin varlık nedeni olan temel görevler birbirinden ayrılarak kurulan hizmet kurumu dur sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde yapılan değişikliklerde, bakanlıklar hizmet kurumu olmaktan çıkarılarak düzenleyici ve denetleyici kuruluş işlevine doğru geri çekilmiştir. Başka bir deyişle, yeni bakanlık yapısı hizmet sunma odaklı değil başka aktörlerce (piyasa şirketleri ve STK lar) sunulacak hizmetlere ilişkin kurallar getirme ve bu kurallara uyulup uyulmadığını denetleme odaklı örgütlenmeye çalışılmıştır. Yeni bakanlık yapısının ikinci özelliği, yeni kurulanların hizmet görevi için değil yönetsel görev için kurulmuş olmasıdır. Yeni kurulan 5 bakanlıktan 4 ü (Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Ekonomi, Kalkınma bakanlıkları), asıl olarak planlamak eşgüdümlemek izlemek ile görevlendirilmişlerdir. Yönetsel görevler, birden fazla hizmet görevi alanı kesen işlevlerdir. Örneğin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içinde örgütlenen Özürlüler İdaresi, özürlülerle ilgili konuları ancak Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Vb... diğer hizmet bakanlıklarının işlerini yönlendirnmek ve eşgüdümlemek yoluyla başarabilir. Benzer biçimde, Devlet Planlama Teşkilatı ndan ibaret olan Kalkınma Bakanlığı planlama işlevini ancak diğer bakanlık ve kuruluşları eşgüdümleyerek gerçekleştirebilir. Yeni bakanlıklardan dördü, hizmet değil yönetim işlevleri ile donatıldığı için, bunların kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri çok güçtür. Yönetsel görev niteliğindeki işler, bu işlerin doğaları gereği, bakanlık tipi örgütlenme ile yerine getirilemez. 60. Hükümet in, genel seçimlerden yalnızca 3 gün önce, kanun hükmünde kararname eliyle yarattığı yeni hükümet yapısının neden böyle tasarlandığını bilmiyoruz. KHK uygulaması, yasalardan farklı olarak genel gerekçe ve madde gerekçesi hazırlanması gerektirmez. Bu yüzden, Yönetim Bilimi ilkeleri bakımından çok açık olan hataların neden yapıldığını bilmiyoruz. 61. Hükümet in 21 bakanlığı içinde bağlı ilgili kuruluş bakımından en heybetli olanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dır. Toplam 15 bağlı ve ilgili kuruluşla bu bakanlık, özelleşitirme politikası bakımından dikkatle izlenmesi gereken yapıdır. Bu açıdan heybetli ikinci bakanlık Ulaştırma Bakanlığı dır yılında yapılmış bir değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğü nü de bünyesine alan Ulaştırma Bakanlığı nın 7 bağlı/ilgilisi vardır. 61. Hükümet in bakanlıkları ve bunların bağlı ve ilgili kuruluş yapısı aşağıdaki gibidir. Kurumların sonundaki (B) bağlı kuruluşlar, (İ) ilgili kuruluşlar, (İlşk) İlişkili kuruluşlar anlamına gelmektedir: 4

5 1. Adalet Bakanlığı (1) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı (B) (2) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (B) (3) Türkiye Adalet Akademisi (İ) 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü (B) 3. Avrupa Birliği Bakanlığı Başbakanlığa bağlı SHÇEK, Özürlüler, Kadının Statüsü gibi çeşitli kuruluşların birleştirilmesiyle yaratılan yeni bakanlık (KHK 633), çocuk esirgeme birimlerinin bütünüyle il özel idarelerine devredilmesi nedeniyle bir tür düzenleyici kurum konumunda kurulmuştur. Merkezde 1678, taşrada , döner sermayede 243 olmak üzere toplam kadrosu bulunan bakanlıkta, il özel idaresine devirlerle birlikte çok daha mütevazı bir personel büyüklüğü kalacaktır. 60 üst kademe yönetici müşavir kadrosuna, 220 orta kademe yönetici ise araştırmacı kadrosuna çekilerek yönetim makamları boşaltılmaktadır. Avrupa Birliği Makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde Müzakere Heyeti Başkanlığı ve Başmüzakereci görevi Avrupa Birliği Bakanı yürütecektir. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin bakanlık haline getirilmesiyle (KHK 634) doğan yeni bakanlık, şimdiye dek Devlet Planlama Teşkilatı nca üstlenilmiş işleri de üzerine almaktadır. Kurumun 35 üst kademe yöneticisinin müşavir kadrosuna çekilerek yöneticilik makamlarının boşaltılacağı görülmektedir. 4. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (1) Türk Patent Enstitüsü (B) TPE (2) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) (İ) (3) Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE) (İ) (4) Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM) (İ) (5) Küçük ve Orta Ölç. İdareleri Gel. ve Dest. İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) (6) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (İ) (7) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (İ) (8) Şeker Kurumu (İlşk) 5

6 Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın sanayi parçası alınmış, başbakanlığa bağlı olan TÜBA ve TÜBİTAK bilim buluş yenilik kurumları olarak yeni bakanlıkla ilgilendirilmişlerdir. Patent, akreditasyon, standartlar, MPM gibi kurumlar ise yeni bakanlığın teknoloji başlığını desteklemektedir. BST Bakanlığı, merkezde 2042, taşrada 2641, merkezde 140 müşavir, taşrada 57 araştırmacı olmak üzere toplam 4880 kadroya sahip bir bünyedir. Müşavir, eski üst kademe yöneticilerin topluca çekilecekleri kızak kadrodur; benzer biçimde araştırmacı da orta kademe yöneticilerin çekileceği kızak kadroyu anlatmaktadır. Böylece yönetim görevleri makamları toptan boşaltılmaktadır. 5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecektir. (1) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş Kur) (İ) (2) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) (İ) (3) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) (İ) (4) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE) (İ) (5) Devlet Personel Başkanlığı (DPB) (İ) 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı, kurulduğu 1960 yılından bu yana başbakanlığın bağlı kuruluşuydu. Kurum, tarihinde ilk kez bakanlık bağlısı olmuştur. Benzer biçimde, kamu yönetimine yönetici yetiştirmek amacıyla 1953 yılında kurulmuş olan TODAİE de başbakanlıktan alınarak Çalışma Bakanlığı yla ilgilendirilmiştir. Bu değişiklikler, 61. Hükümet in daha önce pek çok kez ipucu verdiği bir politikanın kendisini kurumlar dünyasında açığa vuruşudur. ÇSGB, kurulduğu günden bu yana yalnızca özel sektör dünyasının istihdam sistemiyle ilgilenmiş bir kurumdur. Kamu kesimi için istihdam ise, bu bakanlığın dışında başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nın yetki alanı içinde kalmıştır. AKP hükümetleri, istihdam sisteminde kamu özel ayırımını ortadan kaldırmayı ve tek istihdam sistemini kamu kurallarından kurtulmuş olarak piyasa özel sektör dünyasının gereklerine göre kurmayı amaçlamaktadır. Bu, ABD modelidir. Bakanlıklardaki uzman esaslı çalıştırma da bu tercihin uygulama parçalarından biridir. (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (B) (2) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (B) (3) İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank) (İ) 6

7 7. Dışişleri Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaldırılarak ve bu bünye Çevre Bakanlığı ile birleştirilerek 4 Temmuz 2011 günlü ve 644 sayılı KHK ile yeni kurulmuştur. (1) KHK 644 belli bir bakanlığın kuruluş kararnamesidir; buna karşın çeşitli hükümler bölümünde (madde 37/8 9, paragraflar) 3056 sayılı başbakanlık yasası ve Ekonomi Bakanlığı gibi yasa ve kararnamelerin, bu bakanlıkla hiçbir ilgisi olmayan özgün hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır. (2) Bu da, Tarım Bakanlığı gibi, kalkınma planları ve yıllık programlara uymakla yükümlü kılınmamış, bakanın görevlerini yerine getirirken uyması gereken belgeler arasında plan ve programlara yer verilmemiştir. Bu tür hükümler, bakanlığa dönüştürülmüş bulunan Devlet Planlama Teşkilatı uygulamasıyla birlikte, ulusal kalkınma plancılığından vazgeçildiğine gösterge oluşturur. (3) Bakanlık içindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, bir yandan GATS hükümlerini yerine getirmek bir yandan da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu TMMOB örgütlenmesini bakanlık yönetimi altına almak özelliği ile dikkat çekmektedir. (4) TOKİ neden bu bakanlığa değil de başbakanlığa bağlanmıştır? (5) Personelin 7155 i merkezde, si taşrada, 22 si döner sermayede olmak üzere toplam sayısı tür. (5) Bu bakanlıkta 400 üst kademe ve 290 orta kademe yönetici müşavir ve araştırmacı yapılarak kızağa çekilmektedir. Bağlı İlgili Kuruluşu Yok 8. Ekonomi Bakanlığı Bağlı İlgili Kuruluşu Yok Ekonomi Bakanlığı, gerçekte eski Dış Ticaret Müsteşarlığı dır. (1) Yeni bakanlıkları kuran kararnamelerde açıklanmaya muhtaç acemilikler ve tuhaflıklar vardır. Örneğin, bu bakanlığı tam olarak görmek isteyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararnamesine de bakmalıdır. Burada madde 37/17 18 Ekonomi Bakanlığı için hükümler taşımaktadır. (2) Merkezde 2075, taşrada 800, yurtdışı 250 ve döner sermayede 25 olmak üzere toplam 3150 kadrosu vardır. Üst kademe yöneticilerin kızağa alınmasını sağlamak üzere 45 müşavirlik yaratılmıştır. 9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (1) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) (B) (2) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) (B) (3) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) (B) 7

8 (4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) (B) (5) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) İ (6) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İ (7) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) İ (8) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) İ (9) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) İ (10) Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) İ (11) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) İ (12) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) İ (13) Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) İ (14) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) İlşk (15) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İlşk 10. Gençlik ve Spor Bakanlığı (1) Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt Kur) (B) (2) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı (İlşk) 11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (1) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (B) (2) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (İ) (3) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İ) (4) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK) (İ) (5) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay Kur) (İ) (6) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Başkanlığı (İ) (7) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) (İlşkl) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kapatılmış, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na dönüştürülmüştür. (1) Yeni yapı için kalkınma plan ve programları emredici bağlayıcı uyulması gerekli temel zemin olmaktan çıkmış, bakanlık ulusal planlara bağlı olmaktan azade kılınmıştır. Örneğin bakanın görevi (639/md 4 a) Anayasaya, kanunlarai hükümet programlarına, bakanlar kuru kararlarına uygun yönetmek tir. Tarım hizmeti artık ulusal plan dışıdır. (2) GTHB, 139 adet araştırma enstitüsü/istasyonu, gıda kontrol laboratuvarı, karantinaveteriner, tohum, eğitim müdürlüğü olan büyük bir örgütlenmedir; bunların tümü taşra kuruluşu olarak düzenlenmiştir. (3) Merkezde 6.173, taşrada , döner sermayede 966, yurt dışında 5 olmak üzere toplam kadro bulunmaktadır. Yeni düzenlemeyle birlikte merkezde 244 üst kademe yönetici müşavir kadrosuna kaydırılarak kızağa çekilecektir. Merkezde 25, taşrada ise 180 olmak üzere 8

9 toplam 205 orta kademe yöneticilik de boşaltılarak araştırmacı unvanıyla kızağa alınmaktadır. 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarının koordinasyonu Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir. Rekabet Kurumu (İlşk) 13. İçişleri Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski sanayi ticaret bakanlığının ticaret bölümü ile Gümrük müsteşarlığının birleştirilmesiyle kurulmuştur. (1) Ticaret iç ticaret politikası ile sınırlıdır; çünkü dış ticaret yeni kurulan Ekonomi Bakanlığı na verilmiştir. Bakanlık iç ticaretle ilgili olmakla birlikte, bir dış ticaret konusu olan gümrük bu bakanlığın ana parçasıdır. Gümrüklerin neden iç ticaretle birleştirildiğini, kanun hükmünde kararnamelerin genel gerekçe madde gerekçesi yazılmadığı için bilmiyoruz. (2) TOBB ve KESK, bu bakanlığın ilgisi altında bırakılmıştır. Bunlar sanayi ile ticareti birlikte kapsayan kurumlardır; ancak sanayi bakanlığıyla değil adları tek tek sayılarak [madde 2 i] bu bakanlık ile ilgilendirilmişlerdir. Bu tercihin nedenini bilmek, gerekçesizlik nedeniyle mümkün değildir. (3) Merkezde 2772, taşrada 13568, döner sermayede 800, yurtdışında 20 olmak üzere toplam kadro bulunmaktadır. Üst kademe yöneticiler, toplam 134 kişi için müşavir ve orta kademe yöneticiler için 354 araştırmacı kadrosu yaratılmıştır; GTB ndaki üst ve orta kademe yöneticileri toplam 488 kişi bu kadrolara atanarak topluca kızağa alınmaktadırlar. Diğer bakanlıklarda olduğu gibi GTB nda da bu kadrodaki kişiler emekli oldukça ya da herhangi bir nedenle görevden ayrıldıkça, bulundukları kadro kendiliğinden iptal edilecektir. (1) Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) B (2) Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) B (3) Sahil Güvenlik Komutanlığı B (4) Kefalet Sandığı İ 14. Kalkınma Bakanlığı (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) B (2) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı B (3) Konya Ovası Kalkınma İdaresi B (4) Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi B 9

10 Kalkınma Bakanlığı, 1960 yılında kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı dır. Başbakanlığa bağlı olan DPT, bakanlığa dönüştürülmüştür. (1) DPT, siyasal ve teknik kadronun buluştuğu Yüksek Planlama Kurulu eliyle çalışırken, şimdi YPK yalnızca bakanlardan oluşan siyasal bir organa dönüştürülmüştür. (2) Gerçekte planlama hizmet görevi değil yönetim görevi dir; bunun bakanlıklardan bir bakanlık olarak örgütlenmesi, Türkiye de ulusal planlı kalkınma döneminin kapatıldığı anlamına gelir. (3) Merkezde 1311, yurtdışında 11 olmak üzere toplam 1322 kadrodan oluşan bu yapıda, üst kademe yöneticilik makamlarından 35 i boşaltılmakta ve bunlar müşavir kadrosuna alınmaktadır. 15. Kültür ve Turizm Bakanlığı (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü B (2) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) B 16. Maliye Bakanlığı (1) Gelir İdaresi Başkanlığı B (2) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı B (3) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü B (4) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü B (5) Kamu İhale Kurumu (İlşk) 17. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi B 18. Milli Savunma Bakanlığı (1) Harita Genel Komutanlığı (HGK) B (2) İlaç Fabrikası Komutanlığı B (3) Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) B (4) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE) B (5) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) İ (6) Askeri Yargıtay Başkanlığı İ (7) TUSAŞ Genel Müdürlüğü İ 19. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) (B) (2) Orman Genel Müdürlüğü (OGM) (B) (3) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) (B) 10

11 20. Sağlık Bakanlığı Merkezde 2756, taşrada 6044, döner sermayede 22, Orman Genel Müdürlüğü nde merkezde 160, taşrada 2290 olmak üzere toplam kadro dir. Bu kurumda merkezde 170 üst kademe yönetici müşavir olarak, taşrada da 100 orta kademe yönetici araştırmacı olarak, toplam 270 yönetici makamlarından uzaklaştırılmaktadır. Refik Saydam Hıfzısıhha Başkanlığı 21. Ulaştırma Bakanlığı (1) Denizcilik Müsteşarlığı B (2) Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK) B (3) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) B (4) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İ (5) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) İ (6) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) İ (7) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) İ 11

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı