EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU"

Transkript

1 EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU 2012

2 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ AMAÇ KAPSAM YÖNTEM MEVCUT DURUM GENEL BİLGİLER NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM SAĞLIK TARIM VE HAYVANCILIK TURİZM SULTANHİSAR İLÇESİ GZFT ANALİZİ GELİŞME STRATEJİLERİ EKONOMİK GELİŞME STRATEJİLERİ Tarım ve Hayvancılık Hizmetler ÇEVRE VE ALT YAPI GELİŞME STRATEJİLERİ YATIRIM VE PROJE ÖNERİLERİ KAYNAKLAR

3 2 TABLO LİSTESİ Tablo 2. Sultanhisar İlçesi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus... 9 Tablo Yılı Merkez, Belediye Ve Köy Nüfusları, 2012 TÜİK... 9 Tablo 4. Sultanhisar'da İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İllere Dağılımı Tablo 5. Sultanhisar Nüfusunun Yaş Dağılımı, 2011 TÜİK Tablo 6. İlçe Genelinde Okuma Yazma Durumu, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre Nüfus Tablo 7. Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre Belde/Köy Nüfusu Tablo 8. Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre İl/İlçe Merkezleri Nüfusu Tablo 9. Sultanhisar Öğretim Yılında Okullar, Öğretmen Ve Öğrenci Mevcutları Tablo 10. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Ve İdari Durum Raporu Tablo 11. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Programlar Ve Öğrenci Durumu Tablo 12. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Akademisyen Durumu Tablo 13. Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı Tablo 14. Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 15. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Sultanhisar Yurt Müdürlüğü Öğrenci Durumu Tablo 16. Hastane Ve Sağlık Ocaklarına Ait Personel Dağılımı Tablo 17. Sağlık Evleri Personel Dağılım Tablosu Tablo 18. Tarım Arazilerinin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı Tablo 19. Tarım Ürünleri Ekiliş Üretimleri ve Kapladığı Alan Tablo 20. Üretimde Öne Çıkan Meyveler Tablo 21. Üretimde Öne Çıkan Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünler Tablo 22. Üretimde Öne Çıkan Sebzeler Tablo 23. Büyükbaş Hayvan Sayısı Ve Süt Üretim Miktarı Tablo 24. Küçükbaş Hayvan Sayısı Ve Süt Üretim Miktarı Tablo 25. Hayvan Varlığına Göre Çiftçi Sayısı Tablo 26. Sultanhisar İlçe GZFT Toplantısı Katılımcıları Tablo 27. Sultanhisar İlçesi GZFT Analizi Tablosu ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1. Aydın İlçeleri Haritası... 6 Şekil 2. İlçe Arazilerinin Dağılımı,

4 3 1. GİRİŞ Bölge düzeyinde gelişmenin sağlanması için, ilçe kademesinden başlayan bir planlama sistemi oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı içinde bölgede ilçe düzeyinde araştırmaların gerçekleştirilmesi ve bu ilçe çalışmalarının tamamlanmasını müteakip il düzeyinde gelişme stratejilerinin oluşturulması planlanmıştır. GZFT analizleri ve öne çıkan sektörlerin belirlenmesi gibi çalışmaların girdi sağlayacağı bu strateji belgelerinde; kısa ve uzun vadede ilçelerin gelişmelerine yön verecek stratejiler ve ilçelerin üstünlüğe sahip oldukları alanlar belirlenecek; mevcut ve gelişmesi olası sektörlerde uzmanlaşmaları hedeflenecektir. Böylece, ilçe gelişme stratejileri, yerel kaynakları ve potansiyelleri harekete geçiren, kırsal kalkınmayı sağlayan ve ulusal plan ve programların gerçekleşmesini besleyen bir fonksiyonu da yerine getirecektir. Ulusal ve Bölgesel gelişme amaç, hedef ve stratejileriyle uyumlu biçimde hazırlanan ilçe ölçekli gelişme stratejileri, hem yerel yönetimlerin kendi çalışmalarına katkı sağlayacak hem de yerelin istekleri, kapasiteleri ve tercihlerinin dikkate alındığı bölgesel planlar hazırlanmasını sağlayacaktır. İlçe gelişme planları, öncelikli olarak yerel kaynakların nasıl kullanılacağına dair planlama araçları olacaktır. Ayrıca, uzlaşı temelinde hazırlanacak olan yerel gelişme planları, yerel kurum ve kuruluşların ortak bir ürünü ve izlemesi gereken bir yol haritası olacaktır AMAÇ İlçenin gelişmesi için yapılması gerekenleri; iktisadî ve sosyal açı ile altyapı ve çevre açısından irdeleyen özet bir çalışma olan bu belgenin amacı, ulusal ve bölgesel gelişme planlarının hedef ve politikaları ile uyumlu, ilçedeki kaynakların rasyonel kullanımını sağlayan, sürekli ve sürdürülebilir bir gelişmenin planlanmasıdır. Plan, ilçenin kendi kaynaklarına dayalı ve çevreye duyarlı gelişmesini, bu gelişmenin çevre yerleşimlere yayılmasını, ilçeler arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini, insan kaynakları ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesini ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasını esas almaktadır. İlçe için öngörülen hedef ve stratejiler bu bağlamda belirlenmiştir. Çalışmada yer alan mevcut durum analizi, ilçenin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve ilçe için fırsat ve tehdit yaratan çevresel ve konjonktürel koşulların analizi; kamu yöneticileri, özel sektör, toplum önderleri ve ilçede yaşayanlar için bir rehber niteliği taşıyacak ilçe ilgili kararların alınmasında yol gösterici olacaktır KAPSAM Sultanhisar ilçesi, 11 köy ve merkeze bağlı 2 beldeden oluşmaktadır. 267 kilometre karelik yüzölçüme sahiptir yılı nüfusu toplam kişidir. Bu çalışma kapsamında; ilçe envanterinin 3

5 4 çıkarılmasına, ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile ilçe için fırsat ve tehdit yaratan koşulların belirlenmesine yönelik mevcut durum analiz çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra ilçenin kısa, orta ve uzun dönem hedefleri ve ilçeyi bu hedeflere götürecek stratejileri oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmiştir YÖNTEM Çalışma her aşamada birçok yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Mevcut durumun belirlenmesi ve analizi aşamasında teknik yazın taraması, kurum ziyaretleri, yüz yüze görüşmeler ve öncülerle toplantılar gibi yöntemler kullanılmıştır. Bilgi kaynaklarının az oluşu, bilgi toplamada yaşanan sıkıntılar, elde edilen bilgi ve verilerin tutarsız ya da istenen niteliklerden uzak oluşu planlama sürecini olumsuz etkilemiş, gereksiz zaman ve enerji kayıplarına yol açmıştır. Ayrıca, aynı konuya ilişkin farklı kamu kurumlarından alınan kimi bilgiler arasında tutarlılığın olmadığı gözlenmiştir. Yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yanında TÜİK ve SGK gibi kurumlardan da veri alınmıştır. İlçede, yerel yöneticiler, meslek odalarının ve kooperatiflerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çiftçi, tüccar ve sanayiciler ile toplantılar yapılarak ilçenin sorunları, kapasiteleri ve potansiyelleri ile ilgili bilgi edinilmiştir. 4

6 5 2. MEVCUT DURUM 2.1. GENEL BİLGİLER Ege Bölgesi'nde Aydın İli ne bağlı olan Sultanhisar'ın doğusunda Nazilli, güneydoğusunda Bozdoğan, güneyinde Yenipazar, güneybatısında Aydın Merkez, batısında Köşk, kuzeyinde de İzmir bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 267 km², rakımı 84metredir. Büyük Menderes Nehrini toplayan Atça ve Malgaç dereleri yöreyi sulamaktadır. Büyük Menderes Havzası nın meydana getirdiği ovalık arazi tarıma elverişli olup, Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Karia bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Sultanhisar'da ilk yerleşimin Hititler dönemine dayandığı düşünülmektedir. Hititlerden sonra Frigler ve Lydialılar bölgeye egemen olmuş, İyon göçünden sonra antik Nysa kenti burada kurulmuştur. Sultanhisar Antik dönemdeki Pelasg toprakları üzerinde kurulmuştur. Dünyanın önemli tören yerlerinden biri olan Nysa antik kenti kent merkezine 3 km uzaklıkta olup, Sultanhisar Belediyesi nin mücavir alanı içindedir. Nysa Antik Kenti nin tarihi ise M.Ö. III. Yüzyıla, eski Roma devrine kadar uzanır. Nysa Antik Kenti 'Athymbra' adlı eski bir yerleşmenin yerinde M.Ö. 3. yy in ilk yarısında Suriye Kralı Seleukos'un oğlu I. Antiochos tarafından kurulmuştur. Kentin adının Seleukos ailesinin bir üyesinden gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Nysa özellikle Anadolu'daki Roma egemenliği döneminde çok gelişmiş ve kültür yönünden de oldukça ilerlemiştir. Ünlü coğrafyacı ve gezgin Amasyalı 'Strabon' (M.Ö. 63-M.S. 21) Nysa'da eğitim görmüştür. Türkmenlerin (Horasanilerin) bu bölgeye gelişi 1200 yıllarına varmaktadır. Sultanhisar, 1270 yılında Selçuklular tarafından kurulmuş, kısa sürede dönemin kültür ve sanat merkezi olmuştur. 14. yüzyılın başında Selçuklu Hanedanının son günlerinde ilçe, Emir Menteşe nin damadı Sasa Bey in emrine girmiştir. Daha sonra Aydın ve yöresi Mehmet Bey in emrine girmiş ( ) Aydınoğulları beyliği kurulmuş ve Sultanhisar da Aydınoğulları beyliğine bağlı bir şehir haline getirilmiştir. Aydınoğlu Mehmet Bey ülkesini oğulları arasında paylaştırmış, Sultanhisar ı en büyük oğlu Umur Bey e vermiştir. Aydınoğulları ( ) 12 yıl Osmanlı Devleti idaresinde kalmış, bu hâkimiyet Yıldırım Beyazıt ın 1390 da Aydınoğulları Beyliği ni Osmanlı ülkesine katmasından 1402 deki Ankara Savaşı na kadar devam etmiştir. Bu savaştan sonra Aydın ve havalisi tekrar Aydınoğulları nın eline geçmiş ise de çok sürmeden 1425 de tekrar Osmanlı Devletinin hâkimiyetine girmiştir. Sultanhisar, Aydınoğlu Beyliği nin kurucusu Mehmet Bey in kız kardeşi Nilüfer Sultan için yaptırdığı hisardan adını almaktadır. İlçe Nilüfer Sultan ın eseri olduğundan dolayı Sultanhisar olarak adlandırılmıştır. 5

7 6 Sultanhisar milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye nin önemli direniş merkezlerinden birisi olmuştur. Yörük Ali Efe nin Sultanhisar Kavaklı Köyü den oluşu; milli mücadelede bu ilçenin önemini daha da arttırmaktadır. Sultanhisar 1958 yılında Nazilli İlçesine bağlı bir bucak iken aynı yıl ayrılarak İlçe olmuştur. Aydın Denizli arası E-87 karayolu üzerinde kurulmuş, Aydın merkezine 30 km. mesafededir. Şekil 1. Aydın İlçeleri Haritası Sultanhisar: 1958 yılına kadar Nazilli ilçesine bağlı bir bucak merkezi olan Nazilli 1958 yılında ilçe olmuştur. Sultanhisar ilçesi Aydın İl Merkezinin doğusunda, Aydın/Denizli karayolu üzerinde, Aydın a 30 km. uzakta yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 267 km² ve rakımı 84 metredir. Sultanhisar İlçesi Kuzey Yarımkürede, 28-29º Doğu Meridyenleri ve 37-38º Kuzey Paralelleri arasındadır. Doğusunda Nazilli, batısında Köşk, güneyinde Yenipazar ve kuzeyinde İzmir-Beydağ ilçeleri ile çevrili olan ilçenin kuzey kısmı dağlık, güney kısmı ovalıktır. Büyük Menderes Havzasının meydana getirdiği ovalık arazi tarıma elverişli olup, Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Bugün ilçe merkezinin 3 km. kuzeyinde bulunan ve tarihi M.Ö. III. Yüzyıl Eski Roma ya kadar uzanan NYSA Antik Kenti Sultanhisar ın ilk yerleşim yeridir. Mevcut şehir, 1270 yılında Selçuklular tarafından kurulmuş, kısa sürede kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir ve sırasıyla Menteşeoğulları, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemini yaşamıştır. İlçe 6

8 7 Sultanhisar, Aydınoğulları beyliğinin döneminde ( ) Aydın Bey in kızı Nilüfer Sultan ın adına yapılmış olup onun hisarıdır ve ilçeye Sultan ın adına izafeten Sultanhisar adı verilmiştir. Sultanhisar ın ekonomisi tarım ve tarımsal sanayiye dayanmaktadır. İlçede tarımsal işletme olarak zeytinyağı fabrikaları, pamuk çırçır fabrikaları, tarım ürünleri mumlama ve paketleme tesisi ve incir işletmeleri bulunmaktadır. İlçede yetiştirilen belli başlı tarım ürünleri zeytin, kestane, incir, üzüm, narenciye, pamuk ve çilektir yılı öngörülü 1/ Aydın-Denizli-Muğla İlleri Çevre Düzeni Planı na göre Sultanhisar İlçesinin kırsal niteliğe sahip bir yerleşim yeri olduğu ve tarım sektörünün desteklenmesi tarıma dayalı sanayi gelişimi için önem arz ettiği belirtilmektedir. Atça Belediyesi: Atça, Aydın-Denizli Devlet Karayolu üzerinde kurulu aynı zamanda stabilize yolu ile Beydağlarından Ödemiş'e geçiş sağlayan bir konumda, Sultanhisar a bağlı bir beldedir. Romalılar Döneminde kurulan Atça'da belediye teşkilatı 1867 yılında kurulmuş olup Ege Bölgesi'nin ilk belediyelerinden birisidir. İlçe, çileği ve imar planıyla ün kazanmış bir Ege kasabasıdır. Ayrıca Atça hem ekonomik bakımdan tarımsal ürünlerin pazarlanmasında hem de stratejik açıdan Ödemiş'e olan bağlantısı ile önem arz etmektedir. Atça, 28 Mayıs 1919'da uğradığı Yunan işgalinden 5 Eylül 1922'de kurtulduğunda yıkık dökük bir halde iken Cumhuriyet'in ilanıyla yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Uzun zaman Avrupa'da kalan ve Fransa'da şehir planlamacılığı konusunda eğitim alan Abdi Bey, Atça yı hayran olduğu Paris'in Şanzelize gibi ünlü caddelerinin birleştiği Etoile Meydanı'nı örnek alarak yeniden planlamaya çalışmıştır. Abdi Bey, Atça Parkı'nı Zafer Takı nın bulunduğu yere yerleştirdi ve beldeye Etoile Meydanı'na bağlanan 12 caddeye karşılık olarak 45 açı ile 8 simetrik ana cadde ve bunları dik kesen yüzlerce düzenli sokak planladı. Beldede çok katlı yapılaşmaya izin verilmeden daha çok bahçe içindeki müstakil evlerden oluşuyor ve Atça Parkı'nda birleşiyor. Atça Türkiye'de bu şekilde tasarlanmış ilk ve tek yerleşim birimi özelliğiyle dikkat çekmektedir. Atça ekonomisi tarım ve kurulan sanayi işletmelerine dayanmaktadır. Beldede modern tarımın tüm olanaklarının kullanıldığı ve verimliliğin sağlandığı tarım arazilerinde genellikle pamuk, zeytin, incir, üzüm, narenciye, şeftali ve sebzecilik işleriyle süt ve besi hayvancılığı yapılmaktadır. Ekonomik faaliyetlere paralel olarak Atça da ihtiyacı karşılamak üzere 900 ortaklı Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, 730 ortaklı Tarım Kredi Kooperatifi, 600 ortaklı Toprak Su Kooperatifi ve Belediye Toptancı Hali bulunmaktadır. Ayrıca beldede 107 dükkan kapasiteli Belediyeye ait sanayi sitesinde 70 adet dükkan faaliyet göstermektedir. Bunların dışında 3 adet narenciye mumlama fabrikası, Morova Zeytinyağı Fabrikası ile 2 adet pamuk çırçırlama fabrikası bulunmaktadır. 7

9 8 Atça çilek üretimindeki kalitesi ve aroması ile Türkiye'nin en iyi çileklerini yetiştiren yerler arasında olup çilekler iç ve dış pazarda yoğun bir şekilde talep görmektedirler. Beldede her yıl mayıs ayında Uluslararası Atça Tarım, Çilek, Kültür ve Sanat Festivali'ne de pek çok turistin yanında ünlü sanatçılar ve devlet adamları da gelmektedir yılında festivalin on ikincisi gerçekleştirilmiştir. Salavatlı Beldesi: Köşk ilçesi ile, bağlı olduğu Sultanhisar ilçesi arasında, Aydın-Denizli Karayolu (E 87 ) üzerinde yer alan Salavatlı 1972 yılından bu yana Sultanhisar ilçe4sine bağlı bir beldedir yıllarında göçebe bir obanın kaplıcanın bulunduğu yerde su kaynağı olmasından dolayı Salavatlı ya yerleşmesi ile beldenin temelleri atılmıştır. İlk isminin Kurucular olarak tespit edildiği ilçede, harbe ve askere gidenler köy meydanında toplanıp dualar ve salavatlar ile uğurlandığından köyün ismi Salavatlı olarak değiştirilmiştir. Salavatlı Orta mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere iki mahalleden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Kasabanın 5 km kuzeyinde Azaplı küme evleri de beldeye ait olup ihtiyaçları belde belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Salavatlı nın başlıca gelir ve geçim kaynağının tarım olmasının yanında beldede hayvancılık da yapılmaktadır. Belde yetişen başlıca tarım ürünleri; incir, zeytin, çilek, narenciye ve pamuktur NÜFUS VE DEMOGRAFİ 1/ Ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda 2025 yılı nüfus projeksiyonlarına göre Sultanhisar ilçe merkezinin ortalama kentsel nüfusu 9062 kişi, kırsal nüfusu da kişi olarak kabul edilmiştir. İlçede 1 merkez ve 2 belde belediyesi (Atça ve Salavatlı) olmak üzere toplam 3 belediye, 9 mahalle ve 11 köy muhtarlığı bulunmaktadır yılı TÜİK verilerine göre ilçenin toplam nüfusu olarak tespit edilmiştir. Nüfusun %70 den fazlası merkezde yaşamaktadır. İlçe merkezinde yaşayan nüfusun daha yüksek oluşunu belde ve köylere nazaran merkezdeki ekonomik çeşitliliğin fazla oluşuyla ilişkilendirmek mümkündür. Tablo 1. Sultanhisar Belde/Köy ve İlçe Merkezi Nüfusu, 2011 İlçe merkezi Belde/Köy Toplam Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları, 2011 Nüfusun cinsiyete göre dağılımına bakıldığında kadın ve erkek nüfusun neredeyse eşit olduğu görülmektedir. Merkez nüfusunun yaklaşık %10 u esnaf, % 90 ı çiftçidir. 11 köy ve 2 beldenin ise yaklaşık olarak % 85 i çiftçi, % 15 i esnaf ve diğer hizmet sektöründendir. 8

10 9 Tablo 1. Sultanhisar İlçesi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus Nüfus Köyler Erkek Kadın Toplam Eskihisar Güvendik Kabaca Kavaklı Malgaçemir Malgaçmustafa Demirhan Kılavuzlar İncealan Uzunlar Yağdere TOPLAM Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 Tablo 2 de Sultanhisar ilçesinin köylerindeki nüfus dağılımına bakıldığında 11 köydeki toplam nüfusun yaklaşık % 20 sini Eskihisar köyünün oluşturduğunu ve Eskihisar dan sonra sırasıyla Kavaklı, Demirhan, Malgaçemir ve İncealan köylerinin diğer köylere göre en yüksek nüfusa sahip olan köyler olduğu görülmektedir. Köy nüfuslarında cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise kadın ve erkek nüfuslarının neredeyse eşit dağılım göstermektedirler. Tablo Yılı Merkez, Belediye Ve Köy Nüfusları, 2012 TÜİK Bucak Belde/Köy Toplam Erkek Kadın Şehir Merkez Eskihisar Güvendik Kabaca Kavaklı Malgaçemir Malgaçmustafa Salavatlı (B) Salavatlı Bucak toplamı Atça (B) Atça Demirhan İncealan Kılavuzlar Uzunlar Yağdere Bucak toplamı İlçe toplamı Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları, 2011 Sultanhisar da ikamet ettiği halde nüfusa kayıtlı olduğu il Aydın dan farklı olan kişilerin sayısına bakıldığında ise ilçede Bitlis ve Denizli illerine bağlı nüfusun yüksek olduğu görülmektedir. Bu illeri Siirt, Muş ve Konya izlemektedir (Tablo. 4). 9

11 10 Tablo 3. Sultanhisar'da İkamet Edenlerin Nüfusa Kayıtlı Olduğu İllere Dağılımı Nüfusa kayıtlı olunan il Bitlis Denizli Siirt Muş Konya İzmir Afyonkarahisar Sultanhisar da İkamet eden Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları, 2010 İlçe nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Buna göre ilçe nüfusunun yaklaşık %20 si 60 yaş üzerinde iken yaklaşık %26 sı ise 19 yaş ve altında yer almaktadır. İlçe nüfusunun yaklaşık %28 i 20 ile 39 yaş arasında yer almaktadır. Bu oranlar incelendiğinde ilçe nüfusunun büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Tablo 4. Sultanhisar Nüfusunun Yaş Dağılımı, 2011 TÜİK Yaş grubu Toplam Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları 10

12 11 Nüfusun cinsiyet ve yaşa göre dağılımına bakıldığında, 0-14 yaş grubu yani çalışma çağına gelmemiş nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 18,84; yaş grubu arasındaki genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 15,02; yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 51,60; 65 yaş ve üzeri yaş grubundaki nüfusun toplam nüfus içindeki payı % 14,54 dür. Özellikle 65 yaş ve üzeri kadın nüfus erkek nüfusa oranla yüksektir (Tablo.5) EĞİTİM İlçede 6 yaş üstü nüfusun %3,2 si okuma yazma bilmezken %94,2 si okuma yazma bilmektedir. Okuma yazma bilmeyenlerin %80 ini kadınlar oluştururken %84,6 sını ise 60 yaş üstü kişiler oluşturmaktadır (Tablo. 6). Tablo 5. İlçe Genelinde Okuma Yazma Durumu, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre Nüfus Yaş grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen Bilinmeyen Toplam 6-13 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları,

13 Yaş grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Toplam 12 Belde ve köylerdeki eğitim düzeyi Tablo 7 de verilmektedir. Buna göre ilçenin belde ve köylerinde okuma yazma bilmeyen oranının ilçe merkezine göre yüksek olduğu görülmektedir. Belde ve köylerdeki eğitim düzeyi değerlendirildiğinde %44 lük bir oranla ilk sırayı ilkokul mezunlarının aldığı görülmektedir. Tablo 6. Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre Belde/Köy Nüfusu 6-13 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın

14 Yaş grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Toplam Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları, 2010 İlçe merkezinde eğitim düzeyinin belde ve köylere kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı toplam nüfusun %6 sı civarındadır. Okuma yazma bilmeyen nüfusun büyük bölümünü 65 yaş üzeri kadın nüfus oluşturmaktadır. İlçe merkezinde de belde ve köylerde olduğu gibi nüfusun büyük bölümünü ilkokul mezunları oluşturmaktadır (Tablo.8). Tablo 7. Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre İl/İlçe Merkezleri Nüfusu 6-13 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Kaynak: TÜİK, Veritabanları, ADNKS Sonuçları,

15 14 Sultanhisar İlçesinde en eski eğitim kurumu 1923 yılında Yağdere Köyü nde açılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı olarak ilçede biri merkezde, diğeri Atça Beldesi nde olmak üzere 2 anaokulu, 9 ilköğretim okulu, 5 birleştirilmiş sınıf (1-5) ilköğretim okulu, 1 genel lise, 1 teknik ve endüstri meslek lisesi, 1 anadolu lisesi bulunmaktadır. Ayrıca 1 halk eğitim merkezi, Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yükseköğrenim Merkez ve Cevdet İnci Bloğu olmak üzere 2 öğrenci yurdu, 1 tane özel yükseköğrenim öğrenci yurdu ile 3 tane özel eğitim kurumu (2 motorlu taşıt sürücü kursu, 1 özel zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi) mevcuttur. Toplam 10 köy ilköğretim okulu taşıma kapsamında olup, bunlardan 6 tüm sınıfları, 4 tanesinin ise 6, 7 ve 8. sınıfları taşınmaktadır. Toplam taşınan öğrenci sayısı 236 dir. İlköğretim, ortaöğretim, liseler ve Anadolu Lisesi nde 2.857, anaokulunda 101 olmak üzere toplam öğrenci mevcudu 2.998'dir eğitim-öğretim yılında hizmet veren okullar, öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo.8 de gösterilmektedir. Atça Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlanarak 2007 yılında hizmete açılmıştır. Rehabilitasyon Merkezi halen faal olarak hizmet vermektedir. Rehabilitasyon Merkezi nde halen kadrolu 1 müdür (il müdür vekili olarak görev yapmakta), geçici görevli 1 müdür v., 1 çocuk gelişimci, 1 öğretmen, 1 hemşire, 2 çocuk eğiticisi, 1 bilgisayar işletmeni, 1 yurt yönetim memuru ile kadrosu rehabilitasyon merkezinde olan Aydın İlinde özürlü bakım işlerini sürdürmek üzere İl Müdürlüğü bünyesinde görevli bir psikolog, 1 fizyoterapist ve çocuk evlerinde görevli 1 hemşire ve Horsunlu Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli 1 hemşire görev yapmaktadır. Rehabilitasyon Merkezi nde koruma ve bakım altında bulunan çocukların öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu gereksinimlerinin kazandırılması yönünde çalışmalar yanında toplumla kaynaşma ve sosyalleşmelerine yönelik, gezi, piknik, sinema vb. çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Merkezin kapasitesi 30 olup, şuan 30 çocuğa hizmet verilmektedir. Halk Eğitim Merkezi; eğitim çalışmalarına 1976 yılında başlamış olup 2011 yılı içerisinde avcı eğitimi, bilgisayar kullanımı, fen bilgisi kursu, İngilizce kursu, katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kursu, makine nakışları, matematik kursu ve zihinsel engelliler için özel bakım kursu verilmiştir yılı içerisinde de Fen Bilgisi dersi kursu, hazır gereçlerle yapılan nakışlar, ilk kademe İngilizce kursu, Türkçe kursları açılmıştır. 14

16 15 Tablo 8. Sultanhisar Öğretim Yılında Okullar, Öğretmen Ve Öğrenci Mevcutları Kurum Adı Kadrolu Öğretmen Sayısı Sözleşmeli Öğretmen Sayısı Ücretli Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı Sabiha Gökçen Anaokulu Cumhuriyet Anaokulu Anadolu Lisesi Atça Lisesi Atça Teknik ve Endüstri Meslek L Zafer İÖO Beşeylül İÖO Gazi Mustafa Kemal İÖO Salavatlı İÖO Atça Atatürk İÖO Atça Ali Sönmez İÖO Atça Fahriye Dilerek İÖO H.İbrahim Uzunırmak İÖO Eskihisar İÖO Demirhan İÖO İncealan İÖO Uzunlar İÖO Kabaca İÖO Malgaçemir İÖO TOPLAM Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi,

17 16 Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul Sultanhisar İlçe Merkezi nde kurulmuş olup Pazarlama ve Reklamcılık, Gıda İşleme, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Yönetim ve Organizasyon, Park ve Bahçe Bitkileri, Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölümü olmak üzere 6 bölümde eğitim sunmaktadır. Açıklanan bölümlere bağlı programlardan, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programlarının ikinci öğretim programlarında da eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Meslek Yüksekokulu na ilişkin genel bilgiler, programlara göre öğrenci sayıları ve akademik kadro durumu Tablo.9, Tablo.10, Tablo.11 de gösterilmektedir. Yüksekokul programlarına 4702 Sayılı Yasa ile eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Tarım ile ilgili Meslek Liselerinin çok az olması ve kontenjanlarının dolmaması nedeniyle yüksekokulda öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu genel liselerden gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Yüksekokulun yanında bulunan eski zeytinyağı fabrikası da Yüksekokula kazandırılarak, Balcılar Eğitim Vakfı tarafından binaların restore işlemleri tamamlanarak, Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu Ahmet Hakkı Balcıoğlu Kampüsü olarak tarihinde hizmete açılmıştır. Ahmet Hakkı Balcıoğlu Kampüsünün hizmete girmesiyle birlikte, derslik, kütüphane binası, konferans salonu, açık alan gibi mekan sıkıntısının giderilmesinde büyük katkı sağladığı belirtilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, 7 örgün eğitim ve 1 ikinci öğretim olmak üzere toplam 8 program ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir. Tablo 9. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Ve İdari Durum Raporu Kuruluş Yılı:1995 Yerleşim Yeri Sultanhisar İlçe Merkezi Aydın-Denizli Karayolu Üzeri Hizmet Binası 3 blok halinde, toplam 4315 m 2 kapalı alana sahiptir. Derslik Biri 80, biri 66, biri 40 ve ikisi 30 kişilik olmak üzere faal 6 dersliği olup 30 kişilik derslik haline getirilebilecek iki salonu daha mevcuttur. Laboratuvar Yeterli miktarda ekipmana sahip 4 laboratuvar bulunmaktadır. Uygulama Seraları Biri tam otomatik olmak üzere 1000 m 2 alana sahip 5 adet naylon örtülü sera bulunmaktadır. Uygulama Arazisi Yaklaşık 5000 m 2 alan öğrencilerin uygulama arazisi olarak kullanılmaktadır. Spor Salonu Jimnastik aletleriyle teçhiz edilmiş bir adet spor salonu vardır. Bilgisayar Laboratuvarı 25 bilgisayarlı, sürekli internet bağlantısı olan ve öğrencilerin diledikleri zaman faydalanabildikleri bir bilgisayar laboratuvarı vardır. 4 adet araştırma uygulama laboratuvarı vardır. Spor Sahası Konferans Salonu Öğrenci Sosyal Alanı Kütüphane Standart ölçülerde yapılmış bir adet basket/voleybol sahası vardır. 80 kişilik görsel ve işitsel sunumların yapılabileceği hem eğitim-öğretim hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilen bir konferans salonu vardır. Koltuk takımlarıyla döşenmiş, öğrencilerin bilardo, pinpon ve satranç oynayabileceği, televizyon izleyebileceği bölümleri olan bir kantin mevcuttur. Öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili yayınları bulabilecekleri küçük çaplı da olsa bir kütüphane/çalışma salonu mevcuttur. Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi,

18 17 Tablo 10. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Programlar Ve Öğrenci Durumu Program Öğrenci Sayıları Bayan Erkek Toplam Fidan ve Fidecilik Bahçe Tarımı Seracılık Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süs Bitkileri Yetiştiricileri Tohumculuk Hasat Sonrası Teknolojisi Kuaförlük Kuaförlük İÖ Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri İÖ Tarımsal Pazarlama Tarımsal Pazarlama İÖ Pazarlama Pazarlama İÖ Tarımsal İşletmecilik Tarımsal İşletmecilik İÖ TOPLAM Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 Tablo 11. Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Akademisyen Durumu Kadrolu Öğretim Elemanı Üniversite Birimlerinden Görevlendirilen Öğretim Elemanı Sayısı Unvanı Sayısı Unvanı Ders vermek üzere Genel Toplam Kadrolu görevlendirilenler Profesör - Profesör - - Doçent - Doçent 1 1 Yrd.Doç. 3 Yrd.Doç. 2 5 Öğretim Görevlisi 10 Öğretim Görevlisi 3 13 TOPLAM Okutman 3 3 GENEL TOPLAM Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu: Yüksekokul, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Halkla ilişkiler ile Tarım İşletmecilik Programlarının açılmasına ve Eğitim-Öğretim yılında 50 şer öğrenci alınmasına karar verilerek, toplam 100 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının tarihli Genel Kurul Toplantısında da Halkla İlişkiler, Tarımsal İşletmecilik Programlarının 2. öğretim programları ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının örgün ve 2. öğretim programları açılmış ve 100 kontenjan ile başlayan Yüksekokulun öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 775 e yükselmiştir. Yüksekokulca yapılan çalışmaları tamamlanarak açılması önerilen Tapu ve Kadastro programı, tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve kabul edilmiştir. Yükseköğretim Kurulu nun da onayı alındıktan sonra Yüksekokul 4 programla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yüksekokulun öğrenci ve öğretim elemanı sayıları Tablo.13 ve 14 te verilmiştir. 17

19 18 Yüksekokulda kadrolu 8 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Diğer birimlerden ders vermek üzere görevlendirilen 9 ve Üniversite dışından ders vermek üzere 3 öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Programın Adı Tablo 12. Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Öğrenci Sayısı Mevcut Mezun Olan Yeni Kayıt Öğrenci Öğrenci Sayısı Yaptıran Sayısı Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Tanıtım II. Öğretim Tarımsal İşletmecilik Tarımsal İşletmecilik 2. Öğretim Büro Yönetimi ve Yönetici Sekreterliği Büro Yönetimi ve Sekreterlik II. Öğretim TOPLAM Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 Tablo 13. Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Sayısı Öğretim Elemanının Ünvanı Sayısı Prof.Dr. 1 (Yüksekokul Müdürü) Yrd.Doç.Dr. 1 (Bölüm Başkanı) Öğr.Gör.Dr. 1 (Müdür Yardımcısı) Öğr.Gör. 6 TOPLAM 9 Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultanhisar Yurt Müdürlüğü: Yurt Binası İşadamı merhum Cevdet İnci Eğitim Vakfı tarafından yaptırılan kurum 49 yıllığına bedelsiz olarak devredilmiş ve 28 Ekim 2000 yılında hizmete açılmıştır. Yurt, bu tarihten itibaren Nazilli Yurt Müdürlüğü ne bağlı blok olarak hizmet vermekte iken, 29 Ekim 2008 tarihinde ek öğrenci bloğunun hizmete açılması ile tarihinde müstakil Yurt Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. Kurumun yeni yurt binası kiralama çalışmaları sonucunda, mülkiyeti Nysa Akar İnş. San. ve Tic. AŞ ye ait olan Hisar Mah. Koşu Yolu Cad. No:1/2 Sultanhisar/AYDIN adresinde bulunan yurt binası, tarihinde adı geçen kuruluş ile Genel Müdürlük arasında yapılan sözleşmeyle kiralanarak yüksek öğrenim öğrencilerinin hizmetine açılmıştır. Genel Müdürlüğün tarihli ve /10192 sayılı talimatıyla Müdürlüğün ismi Sultanhisar Yurt Müdürlüğü olarak değiştirilmiş olup; eski yurt binası Cevdet İnci Bloğu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Yurdun kapasitesi ve öğrenci durumu Tablo.15 te gösterilmektedir. 18

20 19 Tablo 14. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Sultanhisar Yurt Müdürlüğü Öğrenci Durumu Öğrenci Merkez Blok Cevdet İnci Bloğu Kapasite Mevcut Kapasite Mevcut Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 İlçede 1 adet matbaa, 1 adet mahalli gazete, 1 ilçe merkezinde ve biriside Atça Beldesi nde olmak üzere 2 tane halk kütüphanesi mevcuttur. İlçe merkezindeki halk kütüphanesinde 13 adet bilgisayar halka açık olarak hizmet vermektedir. İlçe merkezinde, Atça Beldesi nde ve Yağdere Köyünde futbol sahası, Yağdere ve Demirhan Köylerinde basketbol sahası, Eskihisar ve Uzunlar Köylerinde voleybol sahası yapılmıştır. Spor dalları ile ilgili müsabakalar amatör gruplarca yapılmaktadır SAĞLIK Sultanhisar Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde, 2 doktor görev yapmakta, bunun dışında 1 diş tabibi, 4 sağlık memuru, 1 çevre sağlık teknisyeni, 4 hemşire, 2 ebe, 2 V.H.K.İşl., 6 acil tıp teknisyeni, 2 hizmetli, 1 şoför ve 1 4/c li pozisyonunda ambulans şoförü olmak üzere toplam 31 personel kadrosu ile hizmet vermektedir. Toplum Sağlığı Merkezi ne bağlı, Sultanhisar Aile Merkezi ve Atça Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere iki Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Bunun yanında ilçede Toplum Sağlığı Merkezi ne bağlı Eskihisar Sağlık Evi, Malgaçemir Sağlık Evi, İncealan Sağlık Evi ve Salavatlı Sağlık Evi olmak üzere toplam 4 sağlık evi vardır. Tüm İlçenin çevre sağlığı hizmetleri Sultanhisar Toplum Sağlığı Merkezi nce yürütülmektedir. Toplum Sağlığı Merkezi ne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri nde toplam 6 hekim, 1 hemşire, 5 ebe olmak üzere toplam 12 personelle nüfusa hizmet vermektedir. İlçe Aile Sağlığı Merkezi ve bağlı bulunan 6 köy (Malgaçemir, Malgaçmustafa, Güvendik, Eskihisar, Kabaca ve Kavaklı) ve Salavatlı Beldesi olmak üzere nüfusa hizmet vermektedir. Aile Sağlığı Merkezleri nde; gebe, loğusa, bebek, çocuk ve yaş kadınlar düzenli olarak izlenmektedir. Ayrıca merkezlerde aile planlaması hizmetleri ücretsiz olarak sunulmakta, bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak için gerekli aşıların tamamı düzenli olarak yapılmaktadır. Aile Sağlı Merkezleri nde BCG (Verem Aşısı), DaBT-İPA-Hib 5 li Karma, Konjuge Pnömokok, Hib ( Menenjit), Polio (Çocuk Felci), KKK (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) Hepatit (Sarılık), Kızamıkçık, Td (Difteri- Tetanos), aşıları ve gerekli olduğu durumlarda kuduz aşısı yapılmaktadır. 19

21 20 İlçede sağlıkla ilgili çeşitli konularda halka ve öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır. İlçenin çevre sağlığı hizmetlerine ilişkin kayıtlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülmektedir yılı ikinci aylık poliklinik sayısı dir. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi laboratuvarında kan grubu, gebelik testi, tam idrar, hemoglobin, hematokrit, sedimantasyon, kolesterol, trigliserid, kan şekeri, HbsAg, SGOT, ASO, CRP, RF (Romatizma), Brucella tahlilleri için alınan numuneler düzenli olarak Nazilli de ki laboratuvara gönderilerek sonuçlar aynı gün içinde alınmaktadır. 18 parametreli kan sayım cihazı mevcuttur. Gözlem odasında gerekli ve acil durumlarda EKG çekimi de yapılmaktadır. Ayrıca ödeme gücü olmayan vatandaşlara yeşil kart işlemleri Toplum Sağlığı Merkezi nde yapılmaktadır tarihi itibariyle yeşil kart sayısı tir. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı na ait binada hizmet vermektedir. Atça Aile Sağlığı merkez Atça Belediyesi tarafından tahsis edilen binada hizmet vermektedir. Personel Durumu: Sultanhisar Toplum Sağlığı Merkezi ne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri nde; Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi nde 6, Atça Aile Sağlığı Merkezi nde 6 personel olmak üzere toplam 12 personelle nüfusa hizmet vermektedir. Sultanhisar Toplum Sağlığı Merkezi ne bağlı Aile Sağlığı Merkezi nde 3 hekim, 2 ebe ve 1 hemşire olmak üzere toplam 6 personel, Atça Aile Sağlığı Merkezi nde 3 hekim, 3 ebe olmak üzere toplam 6 personel görev yapmaktadır. Hastane, sağlık ocakları ve sağlık evlerine ilişkin personel durumu Tablo.16 ve 17 de gösterilmektedir. Tablo 15. Hastane Ve Sağlık Ocaklarına Ait Personel Dağılımı Unvanlar Sultanhisar Toplum Atça Aile Sağlığı Sultanhisar Aile Toplam Sağlığı Merkezi Merkezi Sağlığı Merkezi Doktor Diş Tabibi Ebe Hemşire Sağ. Memuru Lab.Tek Çevre Sağ. Tek Şoför Hizmetli Acil Tıp Tek V.H.K.İŞL Sözleşmeli Şoför Araç 112 ASH Şb. Ait. 1 Binek - 43 Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi,

22 21 Tablo 16. Sağlık Evleri Personel Dağılım Tablosu Merkez Adı Sağlık Evi Personel Durumu (Ebe / Hemşire) Sultanhisar TSM Eskihisar Köyü 1 Ebe Malgaçemir 1 Ebe Sultanhisar TSM ( Atça) İncealan 1 Ebe Sultanhisar TSM ( Salavatlı) Merkez 1 Ebe Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, TARIM VE HAYVANCILIK Aydın İl inde Aydın-Sultanhisar- Salavatlı Jeotermal Sahası, Aydın Valiliği ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde ORME şirketi tarafından Aydın İli Isıtma Projesi Ön Fizibilite Çalışması olarak etüt edilmiştir. Aydın-İmamköy Jeotermal Alanı, Aydın İli Jeotermal Isıtma Projesi için MTA tarafından detay çalışmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda Aydın İl Merkezi nde ve Nazilli İlçesi nde konutun jeotermal enerji ile ısıtılabileceği belirlenmiştir. Tarım ilçede başlıca geçim kaynaklarındandır. İlçe ekonomisinin büyük kısmı tarıma dayalıdır. İlçe arazisinin yaklaşık %67 sini ekili dikili arazi, yaklaşık %22 sini ormanlık arazi oluşturmaktadır (Şekil 2). İlçedeki ekili-dikili arazinin %68 i kuru, %32 si ise sulanan tarım arazisidir. Sulu tarım yapılan arazinin %16,3 ü devlet tarafından, %15,7 si halk tarafından sulanmaktadır. Şekil 2. İlçe Arazilerinin Dağılımı, 2011 Kaynak: Sultanhisar Kaymakamlık Brifingi, 2011 İlçedeki tarım arazilerinin büyük kısmını zeytinlik ve meyvelikler oluşturmaktadır. Bu alanı sanayi bitkileri alanı izlemektedir (Tablo 18). 21

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus...

İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2. 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3. 1.2. Coğrafi Yapı... 3. 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4. 2.1. Nüfus... İçindekiler 1. GENEL DURUM... 2 1.1. Ortaca nın Tarihi... 3 1.2. Coğrafi Yapı... 3 1.3. İklim... 4 2. SOSYAL YAPI... 4 2.1. Nüfus... 4 2.2. Eğitim... 5 2.3. Sağlık... 6 3. EKONOMİ... 6 3.1. Sanayi... 6

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

1. Genel Görünüm. 1.1. Coğrafya ve İklim 1. 1.2. İdari Yapı

1. Genel Görünüm. 1.1. Coğrafya ve İklim 1. 1.2. İdari Yapı ORHANELİ 2012 İçindekiler 1. Genel Görünüm... 2 1.1. Coğrafya ve İklim... 2 1.2. İdari Yapı... 2 1.3. Tarih... 3 1.5. Sosyal Yapı... 5 1.5.1. Eğitim... 5 2. EKONOMİK GÖRÜNÜM... 6 2.1. Genel... 6 2.2. Turizm...

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir.

Seyitgazi, Eskişehir il merkezinin 43 km. güneyinde bulunmaktadır. Yüzölçümü 1516,36 km 2, deniz seviyesinden yüksekliği 1040 m. dir. 2012 SEYİTGAZİ İçindekiler 1. Genel Görünüm... 2 1.1 Coğrafi Yapı... 2 1.2 İdari Yapı... 2 1.3 Nüfus... 2 1.4 Tarih:... 3 1.5. Sosyal Yapı... 4 1.5.1. Eğitim... 4 1.5.2. Sağlık... 4 2. Ekonomik Görünüm...

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi YENİPAZAR İLÇE RAPORU

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi YENİPAZAR İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi YENİPAZAR İLÇE RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM... 3 1.3.

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Karabağlar İlçe Raporu

Karabağlar İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 71 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 466.023 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 6.563 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Akköy İlçe Raporu. dilsad.erkek

Akköy İlçe Raporu. dilsad.erkek 2011 Akköy İlçe Raporu dilsad.erkek 1 İçindekiler 1. Akköy Hakkında Genel Bilgiler... 3 2. Toplumsal ve Kültürel Yapı... 4 2.1 Nüfus... 4 2.2 İdari Yapı... 5 2.3 Eğitim... 6 2.4 Sağlık... 11 3. Ekonomik

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Arazi Varlığının Dağılımı

Arazi Varlığının Dağılımı KUMLUCA İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI İlçemizin kuruluş tarihinde ekonomisi hububat, hayvancılık ve az miktarda da meyvecilik gelirlerine dayanmakta iken daha sonraki yıllarda Ant Birliğin kuruluşu ile bu

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

YENİ PAZAR KASIM 2012 1

YENİ PAZAR KASIM 2012 1 YENİ PAZAR KASIM 2012 1 İçindekiler Genel Görünüm... 3 Coğrafya ve İklim... 3 Tarih... 3 İdari Yapı... 3 Ulaşım... 4 Nüfus... 4 Eğitim... 5 Ekonomik Görünüm... 6 Tarım... 6 Hayvancılık... 6 Sanayi... 7

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

RAKAMLARLA AYDIN(164 BAŞLIKTA)

RAKAMLARLA AYDIN(164 BAŞLIKTA) RAKAMLARLA (164 BAŞLIKTA) % COĞRAFİ YAPI Alan Büyüklüğü(göl dahilkm2) 7.904 1,01% 40. KONYA 40.814 783.562 2002 TÜİK Alan Büyüklüğü(göl hariçkm2) 7.851 1,02% 39. KONYA 38.873 769.604 2002 TÜİK km2deki

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1 İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE TARIM VE HAYVANCILIK

GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE TARIM VE HAYVANCILIK GÜNEY EGE BÖLGESİ NDE TARIM VE HAYVANCILIK HAZIRLAYAN: GÜLŞAH ÖSELMİŞ, 2013 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 HARİTA LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 4 1. GENEL DURUM... 5 2. ARAZİ YAPISI ve

Detaylı

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısına Hoş Geldiniz. 24 Eylül 2012 1) Açılış. 2) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2011 2012 Öğretim Yılı faaliyetleri ile

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kiraz İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 571,96 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 44.009 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 77 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Balçova nın nüfusu

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 21,22 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 77.843 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 3706 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TİRE II. SÜT SEMPOZYUMU 5 Aralık 2013, Tire MESLEKİ EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ Prof.Dr.İbrahim AK Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO Müdürü SÜTAŞ Eğitim Koordinatörü TÜRKİYE DE SÜTÇÜLÜK EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı