Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma"

Transkript

1 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir. TEMEL İLKELER Tablo 1. Laboratuvar Testleri İçin Alınan Örneklere İlişkin Temel Bilgiler ALINMA AMACI DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR İDRAR İdrar yolu enfeksiyonu Pollaküri, dizüri, hematüri, piüri Sırt ağrısı Kötü kokulu idrar Ateş Renal fonksiyonları belirleme Kanda metabolik, mikrobiyolojik değerlendirme Hasta idrar örneği vermekte zorlanıyorsa, bol su içmesi ya da diüretik sıvılar içmesi önerilebilir. İdrar testleri için en uygun örnek sabah ilk idrar olduğundan örnek alımında buna dikkat edilmelidir. Alınan idrar örneği taze olmalı, testin özelliğine uygun alınmalı, temiz ve ağzı kapaklı kaba alınmalı ve 30 dakikadan fazla bekletilmemelidir. İdrar yolu enfeksiyon tedavisinin başarılı olup olmadığını kontrol etmek için antibiyotik kesildikten bir hafta sonra idrar kültürü alınmalıdır. İdrar kültürü örneği alınırken eş zamanlı tam idrar tetkikinin alınması tanıyı kolaylaştırır. İdrar örneği alma öncesi meatüs temizliği sabunlu su ile yapılmalı ve sonrası bölge durulanmalıdır. 498

2 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma DIŞKI Tümör, malabsorbsiyon Dışkıda kan ve gizli kan varlığı Mikrobiyolojik etken belirleme Diyare Sabah alınan örnekler patojenleri en yüksek konsantrasyon içerdiklerinden numunenin sabah alınması önerilir. Alınan örnek, bakteriler üreyebileceği ve sonuçları etkileyeceği için oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Hastadan parazit enfeksiyonu için örnek alınacak ise, üç gün üst üste örnek alınmalıdır. Dışkı örneğinde idrar, tuvalet kağıdı, sabun artığı, dezenfektan bulunması sonuçların yanlış çıkmasına neden olacağından dikkat edilmelidir. Kültür için örnekler en geç iki saat içinde laboratuvara gönderilmelidir. BURUN-BOĞAZ SÜRÜNTÜSÜ Boğaz ağrısı Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ya da sinüs enfeksiyonu Mikrobiyolojik etken belirleme Hastada öğürme refleksini uyarabileceği için işlem mümkün olduğunca hızlı yapılmalıdır. Kültür alındıktan sonra tüp içine, çubuk ucuna dokunulmamalı ve örnek bekletilmeden laboratuvara gönderilmelidir. BALGAM Öksürük Ateş Mikrobiyolojik etken belirleme Kültür için sabah ilk çıkartılan balgam alınmalıdır (gece boyunca birikmiş olan sekresyonun sabahları daha kolay çıkartılması, birikmiş sekresyonda mikroorganizma sayısının fazla olması, henüz yiyecek yenilmediği için besin artıkları ile bulaşmamış olması ve diş fırçalamanın henüz yapılmamış olması nedeniyle). Hastanın bilinci kapalı ise, öksürme refleksi yoksa ve balgam çıkartamıyorsa, örnek aspiratör aracılığıyla alınmalıdır. 0-2 yaş arası çocuklar balgamlarını yuttuğu için, balgam sonda yardımıyla, mide suyu ile karışık olarak ya da aspiratör aracılığıyla alınmalıdır. Ağızdaki flora kontaminasyonunun kültür sonucunu etkilememesi için ağız gargara/ tuzlu su ile çalkalanmalıdır. Tüberküloz tanısı için örnek üç gün üst üste ve sabah alınmalıdır. 499

3 Hemşirelik Bakım Standartları YARA DRENAJI Ateş Yara bölgesinde artan hassasiyet, ağrı Pürülan, kötü kokulu, yeşil/ sarı/kahverengi akıntı Mikrobiyolojik etken belirleme Kültür örneği eski akıntı ya da yara kabuğundan alınmamalıdır (deride yerleşen bakteri kolonileri eksuda içinde çoğalırlar, ancak yara enfeksiyonuna neden olan gerçek organizma olmayabilirler. Yara içindeki taze eksudadan örnek alınmalıdır). Steril çubuk kesinlikle herhangi bir objeye dokundurulmamalıdır. Normal olarak yaranın etrafı, deri florası ile kontamine olmaması için temizlenir. Eğer yara perianal bölgede ise temizleme işlemi kesinlikle alkolle yapılmamalıdır (irritasyon nedeniyle). Yaranın derideki bakteriler ile kontamine olmaması için çubukla deri yüzeyindeki eksudadan örnek alındıktan sonra, aynı çubukla tekrar yaranın içine dokunulmamalıdır. Yaranın farklı bölgelerinden örnek alınacak ise her bölge için ayrı materyal çubuğu kullanılmalıdır. Yaranın görünümünde değişiklik ya da koku varsa kaydedilmelidir. Eğer hastaya antibiyotik tedavisi uygulanıyorsa laboratuara kullanılan antibiyotiğin adı ve dozu bildirilmelidir. KAN Beslenmenin değerlendirilmesi, Hematolojik,metabolik değerlendirme, Mikrobiyolojik değerlendirme Seçilen venin uygunluğu değerlendirilmelidir. Az kullanılan ekstremitelerdeki venler, kemikle desteklenmiş venler, kolay görünen ve palpe edilen venler kan almak için uygun venlerdir. Çok ince, kısa, sertleşmiş, inflamasyon olan, daha önce girilmiş, arterlere yakın, eklem yerlerinde bulunan, alt ekstremitelerde olan ve bütünlüğü bozulmuş venlere girişim yapılmamalıdır. İntravenöz şant, fistül, mastektomi, ödem vb. klinik durumlarda etkilenen ekstremiteye uygulama yapılmamalı, kan örneği İV kateter yoluyla alınmamalıdır. İşlem sırasında iğne enjektörden çıkarılmamalıdır. Lastik turnike kullanılıyor ise turnike doğrudan deri üzerine bağlanmamalı, kolay açılacak şekilde fiyonk biçiminde bağlanmalıdır. Eğer enjektörde kan görünmezse ya da vacutainere yerleştirilen tüpe kan gelmezse, turnike çözülerek iğne geri çekilmeli, yeni bir enjektör ile başka bir ven kullanılarak işlem tekrarlanmalıdır. Kan alındıktan sonra hastanın kolu asla kıvrılmamalıdır. Bu durum iğnenin girdiği yer genişleyerek da çok kanamaya neden olur. Kan kültürleri oral /aksiller ateş bir saat boyunca C ya da -bir kez C ise ya da yükselmeye başlar başlamaz alınmalıdır (Patojenler genellikle tam bu zamanda dolaşımda en yüksek seviyede bulunurlar). En az iki tüp kan kültürü örneği alınmalıdır. Kan kültürü aynı venden alınacaksa en az dakika ara ile alınmalıdır. Farklı venlerden alınacaksa aynı anda alınabilir. Kültürler antibiyotik tedavisi başlamadan önce alınmalıdır. Kültür için alınan kan tüplere boşaltılırken, iğne ucu değiştirilmeli ve herhangi bir tüpe alınmış örnek kesinlikle diğer tüpe eklenmemelidir. Pıhtılaşmayı önlemek için kan bekletilmeden tüp içine boşaltılmalı, boşaltma sırasında hemoliz olmamasına dikkat edilmelidir. 500

4 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Dikkat Edilecek Noktalar Test öncesi ya da sırasında, sıvı/ besin alımı ile ilgili bir kısıtlamanın olup olmadığı değerlendirilmelidir. Örnek alınmadan önceki özel durumlar değerlendirilmelidir (açlık kan şekerinin aç karnına alınması, hormonların en yüksek ve en düşük olduğu zamanlarda ölçülmesi, bazı ilaç tedavilerinin durdurulması vb.) İnvaziv girişim öncesi, riskli durumlar değerlendirilmelidir (antikoagülan tedavi, trombositopeni, kanama, şant/ fistül, göğüs/ koltuk altı ile ilgili operasyonlar vb.). Test öncesi ilaç uygulaması gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir. Alınan örneklerde materyal dışında bir maddenin karışmamasına dikkat edilmelidir (tuvalet kağıdı, mensturasyon kanı, gaita, tükrük vb.). Belirli bir zaman periyodu için alınacak örneklerde zamana ve uygun koşullara uyulup uyulmadığı değerlendirilmelidir (örn: yeterli miktarda olması, tüm idrarın birikip birikmediği, dışkı örneklerinin arka arkaya üç gün alınması, uygun koşullarda saklanması vb.). Balgam örneği alınmadan önce hastanın solunum fonksiyonları değerlendirilmelidir. Hastaya işlem öncesi bilgi verilmeli, endişe ve korkuları giderilmelidir. Alınan örneklerin güvenli ve doğru biçimde laboratuvara ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. İdrar Örneği Alma Temiz idrar örneği alma 1. Tablo 1 de belirtilen noktalara dikkat edilmelidir. 2. Hekim istemi doğrulanır. 3. Hastanın durumu değerlendirilir ve uygulama için malzemeler hazırlanır. 4. Hastaya anlaşılır bir dille işlem açıklanır (açıklama yapılırken, hastaya ismi ile hitap edilir, hastanın şuuru bulanık ise bileklik, hasta dosyası kayıtlarından kimlik kontrolü yapılır). Hastadan izin alınır. 5. Hasta bilinci açık, işbirlikçi ve bakıma katılmaya istekli ise işlem adımları dikkatlice anlatılır ve hastanın yapması sağlanabilir. 501

5 Hemşirelik Bakım Standartları 6. Hasta kendisi yapamayacak durumda ise ve uygulama yatak içinde yapılacaksa, yatak uygun yüksekliğe ayarlanarak, yatak kenarları indirilir. 7. Perde ya da paravan çekilerek hastanın mahremiyeti sağlanır. 8. Eller el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyilir. 9. Kadın hasta için dorsal rekümbent pozisyonu verilerek, kalçaların altına sürgü yerleştirilir. a. Hasta hareket edebiliyor ise; örnek kutusu hastaya verilerek, işlemi nasıl yapması gerektiği açıklanır. Uygulamayı kendi yapması sağlanır. b. Hasta hareket edemiyor ise; meatüs temizliği sabunlu su ile yapılarak, örnek alınır. 10. Alınan örneği, düz zemin üzerine dökülmeyecek biçimde bırakarak, kutunun kapağı kapatılır. Kabın üzerine hastanın kimlik bilgilerinin olduğu (protokol no, hastanın adı soyadı, doğum tarihi) barkod yapıştırılır. 11. Numunenin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. Alınan örnek numune toplama alanına konulur. Güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması sağlanır. 12. Kirlenen eldivenler çıkartılarak, eller el yıkama standardına göre yıkanır. 13. İşlemden sonra hastaya rahat bir pozisyon verilerek, yatak kenarları kaldırılır. Hasta karyolası alçak/ yüksek seviyede ise uygun yükseklik sağlanır. 14. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılarak, kirli araç ve gereçler atılır. Orta akım idrar örneği alma 2. Eller el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyilir. 3. Meatüsün nasıl temizleneceği hastaya anlatılır. Hasta kendisi yapamıyor ise, meatüs temizliği yapılır (işlemi hasta kendi yapacak ise işlem basamakları açık bir biçimde anlatılmalı ve hastanın anladığından emin olunmalıdır). a. Kadınlarda; Labia majörler iyice ayrılmalı ve örnek alınıncaya kadar açık tutulmalıdır. Sabunlu su ile meatüsten başlayarak yukarıdan aşağıya doğru (meatüsten- rektuma) silinerek vulva temizlenmelidir. Silme işlemi üç kez tekrarlanmalı ve her defasında farklı gazlı bez kullanılmalıdır. Eğer bölge kirli ise temizlenene kadar işlem tekrarlanmalıdır. İşlem sonrası durulama yapılmalıdır. b. Erkeklerde; Penis ucu sabunlu su ile meatüsten başlayarak geriye doğru dairesel hareketlerle temizlenir. 4. Hastaya ilk idrarını yaptıktan sonra orta idrarın örnek kabına alınacağı hatırlatılmalı, labia majörleri ya da penisi serbest bırakmadan ve idrar 502

6 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma akımını kesmeden önce örnek kabını çekmesi, kalan idrarı tuvalete yapması söylenir. 5. Örnek kabının kapağını sıkıca kapatması söylenir. 6. Örnek kabının üzerine hastanın kimlik bilgilerinin olduğu (protokol no, hastanın adı soyadı, doğum tarihi) barkod yapıştırılır. 7. Numunenin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. Alınan örnek numune toplama alanına konulur. Güvenli bir şekilde laboratuara ulaştırılması sağlanır. 8. Kirlenen eldivenler çıkartılarak, eller el yıkama standardına göre yıkanır. 9. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılarak, kirli araç ve gereçler atılır. Yenidoğan ve çocuklarda temiz/ orta idrar örneği alma; 1. Mesane kontrolü olmayan yenidoğan ve süt çocukluğu dönemindeki çocuklarda temiz idrar örneği; idrar toplama torbası, kateterizasyon (fazla tercih edilmez) ya da suprapubik aspirasyon yöntemi (Bkz. Şekil 1) ile yapılır. İdrar Torbası İle Örnek Almak İçin: a. Periüretral bölge bol su ile temizlenip kurulandıktan sonra torbanın yapışkan kısmı üzerindeki kâğıt iç kısmına dokunmadan çıkarılır ve yapıştırılır. b. Çocuk dik pozisyonda tutularak kontaminasyon engellenmeye çalışılır. c. İdrarını yarım saat içinde yapmayan çocuklar için idrar torbası yeniden değiştirilir. Suprapubik Aspirasyon İşlemi İçin: Şekil 1. Suprapubik Aspirasyon Kaynak: King C, Henreting MF.(2008).Textbook of Pediatric Emergency Procedures. Wolter Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, Second Edition, p

7 Hemşirelik Bakım Standartları a. Uygulama hekim tarafından yapılır. b. Küçük çocuklarda mesane intraabdominal yerleşimli olduğu için uygulama kolaydır. c. En az 30 dakika idrar yapmadığı gözlenen çocuğa supine pozisyonu verilir. d. İşlem bölgesi antiseptik solüsyon ile merkezden çevreye temizlenir. e gauge kalınlığında iğnesi olan bir enjektör ile simphisis pubisin 1-2 cm üzerinden, orta hattan girilir. Yaklaşık 2-3 cm derinlikte idrar örneği alınır. f. İşlem sonrası bölge steril gazlı bezle kapatılır. g. Alınan örnek kabına boşaltılır. İdrar Torbası Takma- Kız Bebek: 1. Adım: Bebek sırtüstü yatırılır, genital bölge hassas ciltler için uygun olan ve alerjik olmayan bir temizleyici kullanarak temizlenir. Losyon ve yağlı ürünler torbanın yapışkanlığını bozacağı için tercih edilmemelidir. Temizlik önden arkaya doğru yapılır. En son makat bölgesi temizlenir ve hava ile kurumasına izin verilir. 2. Adım: Koruyucu yapışkanlı kısmın altından başlanarak yarısı çıkarılır. Bu kısım cilde yerleştirildiğinde, kalan üst yarısını çıkarmak ve tespit etmek daha kolay olacaktır. İşlem öncesi cildin kuru olduğundan emin olunmalıdır. 3. Adım: Bebeğin bacakları açılır. Öncelikle vajina ile makat arasındaki dar bölgeye yapıştırmaya özen gösterilir. Böylelikle gaita ile kirlenme riski ortadan kaldırılmış olur. 4. Adım: Yapışkanlı kısım cilde hafifçe bastırılarak tespit edilir. Kırışık olmamasına dikkat edilir. Çıkarırken üst kısmından tutarak çıkarılır (Bkz. Şekil 2). İdrar Torbası Takma- Erkek Bebek 1. Adım: Bebek sırtüstü yatırılır, genital bölgeyi hassas ciltler için uygun olan ve alerjik olmayan bir temizleyici kullanarak temizlenir. Losyon ve yağlı ürünler torbanın yapışkanlığını bozacağından tercih edilmemelidir. Önce skrotum, sonra penis, ardından makat temizlenir ve hava ile kurumasına izin verilir. 2. Adım: Koruyucu yapışkanlı kısmın altından başlayarak yarısı çıkarılır. Bu kısım cilde yerleştirildiğinde, kalan üst yarısını çıkarmak ve tespit etmek daha kolay olacaktır. İşlem öncesi cildin kuru olduğundan emin olunmalıdır. 504

8 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma 3. Adım: Bebeğin bacakları açılır. Öncelikle makatın üstündeki bölgeye yapıştırmaya özen gösterilir. Böylelikle gaita ile kirlenme riski ortadan kaldırılmış olunur. 4. Adım: Yapışkanlı kısım cilde hafifçe bastırılarak tespit edilir. Kırışık olmamasına dikkat edilir. Çıkarırken üst kısmından tutarak çıkarılır (Bkz. Şekil 2). Şekil 2. Erkek ve Kız Bebekte idrar Torbası Takılması Kaynak: Wolgin F.(2005). The Nursing Assistant. Pearson Education South Asia Pte Ltd, 9th Edition, p Yatağa bağımlı hastalarda orta idrar örneği alma; 2. Hastanın alt giysileri çıkarılarak, hastanın üstünde yalnız çarşaf kalması sağlanır. 3. Hastaya pozisyon verilir. Kadın hastada dorsal rekümbent, erkek hastada supine pozisyonu verilir. 4. Hastaya kadın ise sürgü, erkek ise ördek verilir. 5. Kadın hastada işlem öncesi perine bakımı perine bakım standartlarına göre yapılır. Meatüs ve çevresi sabunlu su ile kadınlarda önden arkaya, erkeklerde dairesel hareketlerle silme işlemi yapılır. 6. Hastaya idrar yapmaya başlaması söylenir ve yapılan ilk idrar sürgüye/ ördeğe akıtılır. 7. Hastadan kısa bir süre idrarını tutması istenir ve steril örnek kutusu meatüs altına yerleştirilir. Hastadan tekrar idrar yapması istenir. 8. Hastaya kalan idrarını sürgüye/ ördeğe yapması söylenerek işlem tamamlanır. 9. Örnek kabının kapağı sıkıca kapatılır. 505

9 Hemşirelik Bakım Standartları 10. Kirlenen eldivenler çıkartılarak, tıbbi atık kutusuna atılır. 11. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 12. Kabın üzerine hastanın kimlik bilgilerinin olduğu (protokol no, hastanın adı soyadı, doğum tarihi) barkod yapıştırılır. 13. Numunenin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. Alınan örnek numune toplama alanına konulur. Güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması sağlanır. 14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. Kalıcı kateterden idrar örneği alma; 2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 3. Hastaya enjektör kullanarak kateterden idrar örneği alınacağı ve herhangi bir acı/ rahatsızlık duymayacağı konusunda açıklama yapılarak, işlemi onaylaması sağlanır (Bkz. Resim 1). Resim 1. Kateterden Enjektör İle İdrar Örneği Alınması Kaynak: Rosdahl CB, Kowalski MT.(2012). Textbook of Basic Nursing. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, 10th Edition, p Kateterin klempi kapatılır (klemp kapatıldıktan sonra en az 30 dk beklenmelidir, bu işlem mikrooganizmaların yayılmasını engeller ve idrarın mesanede bekleyerek test sonucunun daha doğru sonuç vermesini sağlar). 5. Kadın hastaya dorsal rekümbent, erkek hastaya supine pozisyonu verilir. 6. İdrar örneği idrar sondasının özel bölümünden, yoksa kauçuk kısmından alınır. Povidon iyot ile silinir ve kuruması için iki dakika beklenir (silme işlemi için, her defasında ayrı bir tampon kullanılmalı ve kauçuk bölge tek bir hareketle silinmelidir). 506

10 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma 7. İdrar torbasının kauçuk kısmına enjektör ile 90 açı yapılarak ve enjektör ucu yukarı bakacak şekilde girilir ve idrar örneği enjektöre çekilir. 8. Yeterli miktarda idrar alındıktan sonra enjektör iğnesi geri çekilir. 9. İdrar örnek kutusuna boşaltılır (örnek rutin incelemeye gidecekse non steril kutu içine, kültür incelemesi için gidecekse steril kutu içine boşaltılır). 10. Örnek kutusunun kapağı sıkıca kapatılır. 11. Kateterin klempi açılarak, idrarın torba içine akışı kontrol edilir. 12. Eldivenler çıkartılarak tıbbi atık kutusuna atılır. 13. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 14. Kabın üzerine hastanın kimlik bilgilerinin olduğu (protokol no, hastanın adı soyadı, doğum tarihi) barkod yapıştırılır. 15. Numunenin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. Alınan örnek numune toplama alanına konulur. Güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması sağlanır. 24 saatlik idrar örneği alma; 2. Kadın hasta için dorsal rekümbent pozisyonu verilerek, kalçaların altına sürgü yerleştirilir. 3. Hasta hareket edebiliyor ise örnek kutusu hastaya verilerek, işlemi nasıl yapması gerektiği açıklanır. Uygulamayı kendi yapması sağlanır. 4. Hasta hareket edemiyor ise meatüs temizliği yapılarak, örnek alınır. 5. Alınan örnek, düz zemin üzerine dökülmeyecek biçimde bırakılarak, kutunun kapağı kapatılır. 6. Üzerine hasta kimlik bilgilerini içeren barkod yapıştırılır. 7. Kirlenen eldivenler çıkartılarak, eller el yıkama standardına göre yıkanarak eldiven giyilir. 8. İşlemden sonra hastaya rahat bir pozisyon verilerek, yatak kenarları kaldırılır. Hasta karyolası alçak seviyeye indirilmişse, yükseltilir. 9. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılarak, kirli araç ve gereçler enfekte atık koşullarına göre atılır. 10. Alınan örnek mikrobiyolojik testler için hemen laboratuvara gönderilir. 11. Yirmidört saatlik idrar örneğinde gaita ve tuvalet kâğıdı bulunmaması gerektiği hastaya anlatılır. 12. Hastaya idrar toplamaya başlamadan yaklaşık 30 dakika önce 2-4 bardak kadar su içmesi hatırlatılır. 507

11 Hemşirelik Bakım Standartları 13. Hastaya ilk idrarı dışarıya atması ve bundan sonra yapacağı tüm idrarı (24 saatin sonundaki idrarda dahil) belirlenmiş kap içinde biriktirmesi söylenir. İdrarı yanlışlıkla tuvalete yapma ya da dökme durumunda haber vermesi konusunda bilgilendirme yapılır. 14. Gözlem kağıdına ve laboratuvar istem formuna idrarın toplanmaya başlandığı saat yazılır. 15. İdrar toplanan örnek kabının üzerine 24 saatlik idrar toplama kabı olduğunu belirten etiket yapıştırılır. 16. Hastaya yeteri kadar sıvı içmesi konusunda hatırlatma yapılır. 17. İdrar toplama işlemi bitmeden bir saat önce hastaya iki bardak su içmesi söylenir. 18. Hastadan idrar toplama süresi bitmeden önceki son 15 dakika mesanesini boşaltması istenerek idrar toplama işleminin bittiği söylenir. 19. Kabın üzerine hastanın kimlik bilgilerini içeren barkod yapıştırılır. Örneğin alındığı tarih ve saat aralığını belirten etiket yapıştırılır. 20. Numune toplama alanına konulan 24 saatlik toplanan idrarın güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşması sağlanır. 21. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. Dışkı Örneği Alma 2. Gerekli ise hastanın banyoya gitmesine ya da sürgü kullanmasına yardım edilir. 3. Hastaya defakasyondan önce idrarını yapması söylenir. Dışkı örneğinde idrar ve tuvalet kağıdı bulunmaması gerektiği anlatılır. 4. Gaita örneği için sürgü kullanılmış ise, sürgünün kapağı kapatılarak, odadan çıkartılır. 5. Dışkı örneği abeslang yardımıyla kap içine konulur. Örnek kültür için alınacaksa; steril tüpten ucu pamuklu çubuk çıkartılarak, fasülye tanesi büyüklüğünde bir parça dışkı alınarak, tüp içine konulur. Örnek diğer testler için alınmışsa; dışkı örneği dil basacağı ile alınarak örnek kabına konulur (gaita katı ise yaklaşık 2,5 cm, sıvı ise 15 ml kadar alınmalıdır). Örnek süreli testler için alınmışsa; özel zamanlı dışkı örneği toplama işleminde, her dışkı parafinli kalın karton kaba toplanır. Örneklerin bekletildiği buzdolabına konulur (süreli testler için, hastanın yatağının başına, 508

12 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma banyo kapısının arkasına ya da tuvaletin üstünde süreli dışkı toplandığını belirten uyarı yazısı asılır, uygulama tarihi belirtilir). 6. Alınan örnek kutusunun kapağı sıkıca kapatılır. 7. Örnek kabının üzerine hasta bilgilerini içeren barkod yapıştırılır. Örneğin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. 8. Örnek kabı numune toplama alanına konularak, güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi sağlanır. 9. Eldivenler çıkartılarak, tıbbi atık kovasına atılır. 10. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. Balgam Örneği Alma 2. Hasta arkasından desteklenerek yatak kenarına oturtulur ya da yatak içinde yüksek yarı dik pozisyonda oturması sağlanır. 3. Eller el yıkama standardına uygun şekilde yıkanır. Eldiven ve maske giyilir. 4. Göğüs üzerine koruyucu bir örtü serilerek, böbrek küvet göğüs üzerine yerleştirilir. Hastadan küveti bir eliyle tutması istenir. Ayrıca hastanın diğer eline kağıt havlu verilir. 5. Hastaya ağzını su ile çalkalaması ve gargara yapması söylenir, eğer protezi varsa önce protezini çıkartması söylenir. 6. Balgam kutusu hastaya verilerek, göğüs üzerindeki böbrek küvet desteklenir, hastaya steril kutu içine dokunmaması hatırlatılır. 7. Hastaya birkaç kez derin nefes alıp verdikten sonra, derin bir nefes alarak kuvvetlice öksürmesi söylenir. 8. Öksürme sırasında hastanın sırtına tapotman yapılır. 9. Gelen balgamı doğrudan steril kutu içine tükürmesi söylenir. Bu işlem balgam 5-10 ml olana kadar tekrarlatılır. 10. Steril kutunun kapağı hemen kapatılır. 11. Gerekiyorsa hastaya ağız bakımı verilir. 12. Kültür kabının üzerine hastanın kimlik bilgilerinin olduğu (protokol no, hastanın adı soyadı, doğum tarihi) barkod/ etiket yapıştırılır. Numunenin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. 13. Balgam kültürü örneği numune toplama alanına konulur. Güvenli bir şekilde laboratuvara ulaştırılması sağlanır. 14. Malzemeler kaldırılarak eldivenler çıkartılır. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 509

13 Hemşirelik Bakım Standartları 15. Yapılan işlemler, gözlem notları kayıt edilir. 16. Derin trakeal aspirat kültürü alma; entübe hastalarda rutinde kullanılan G lik aspirasyon sondaları 30 cm ye kadar ilerletilir. Trakeostomili hastalarda yine aynı sondalar yaklaşık 15 cm ilerletilir. Sondanın dışardaki ucuna 50 ml lik steril disposabl irigasyon enjektörü bağlanarak aspire edilir veya sondanın dışındaki ucuna disposabl lavaj tüpü bağlanarak aspiratörle aspire edilir. Enjektörün ucu orijinal kapağı ile kapatılarak ya da aspirasyon tüpünün iki ucu içiçe geçirilerek hemen laboratuvara gönderilir. 17. Aspirasyon sondasının ucu kesilerek uygulanan yöntem kontaminasyon riski yüksek olduğundan tercih edilmemelidir. Boğaz Kültürü Alma 2. Örnek alınırken, çubukla silme işlemi yapılırken kusma hissi yaşayabileceği, gıdıklanma hissi olabileceği ve işlemin çok kısa süreceği konusunda hasta bilgilendirilir. 3. Eller el yıkama standardına uygun şekilde yıkanır ve eldivenler giyilir. 4. Hastaya başını geriye doğru eğmesi söylenir ve yatan hasta için omuzların altı yastıkla desteklenir. 5. Steril tüpün içindeki ucu pamukla sarılı çubuk kontamine edilmeden alınır. 6. Hastaya ağzını açması, dilini dışarıya doğru çıkarması ve aaa demesi söylenir. 7. Farenks görülemiyorsa, dil basacağı ile dile bastırılır ve farenks ya da tonsillerde iltihabi bir durum olup olmadığına bakılır (dilin yalnızca üçte birlik ön kısmı bastırılmalı ve gerekliyse ışık kaynağı ile aydınlatılmalı). 8. Steril çubuk dudaklara, dişlere, dile ve yanaklara değdirilmeden ağız içinde ilerletilir. 9. Steril çubuk yumuşak fakat hızlı bir şekilde tonsillerdeki pürülan ya da iltihabi olan yerlere dokundurulur. 10. Ağız içindeki yapılara değdirilmeden çubuk dikkatlice geri çekilir. Çubuk hemen kültür tüpüne yerleştirilir ve tüp kapatılır. 11. Kültür tüpünün üzerine hastanın kimlik bilgilerini içeren barkod yapıştırılır. Örneğin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. 12. Boğaz kültürü örneği numune toplama alanına konularak, güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi sağlanır. 510

14 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma 13. Eldivenler çıkartılarak tıbbi atık kovasına atılır. 14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. Yara Drenajından Örnek Alma 2. Eller el yıkama standardına göre yıkanarak, non steril eldiven giyilir. 3. Steril forseps ile eski pansuman örtüsü çıkartılır. Yara yeri akıntısı gözlenir. Kirlenmiş olan örtü atılır. 4. Non steril eldivenler çıkartılarak, tıbbi atık kutusuna atılır. 5. Aseptik teknik kullanılarak steril eldiven giyilir. 6. Yara kenarı % 70 lik alkolle, yaranın üzeri serum fizyolojik ile temizlenir. 7. Yara içinden gelen ilk püy steril gaz bezi ile silinerek atılır. 8. Aerobik kültür alınacak ise; kültür tüpünden çubuk alınır, akıntılı bölgeden mümkün olduğu kadar çok eksuda alınır ya da çubuk yara içine ilerletilerek, nazikçe zigzag tekniği kullanılarak örnek alınır. Çubuk kaldırılarak hemen aerobik kültür tüpünün içine yerleştirilir. Kültür tüpü kapatılır. 9. Anaerobik kültür alınacak ise; özel anaerobik kültür tüpünden çubuk alınır, çubuk yara içine derinlemesine ilerletilir ve nazikçe yara içinde döndürülür. Çubuk kaldırılarak hemen anaerobik tüp içine yerleştirilir. Ya da iğnesiz bir şekilde enjektörün ucu ile yara içine girilerek 5-10 ml kadar eksuda aspire edilir. İğne ucu (21 numara) takılır ve içindeki hava çıkartılır. Alınan eksuda anaerobik kültür tüpünün içine boşaltılır. 10. Yara drenajı açık/ yüzeyel yaradan alınacaksa yara yüzeyi steril serum fizyolojik ile temizlendikten ve gerekirse debridman yapıldıktan sonra örnek yara ile sağlam doku kenarından alınmalıdır. Çift örnek alınması tercih edilmelidir. 11. Steril eldivenler çıkartılır, tıbbi atık kutusuna atılır. Yeni eldivenler giyilerek yaraya yeni pansuman örtüsü uygulanır. 12. Kültür tüpünün üzerine hastanın kimlik bilgilerini içeren barkod yapıştırılır. Örneğin alındığı tarih ve saati belirten etiket yapıştırılır. 13. Alınan örnek numune toplama alanına konularak, güvenli bir şekilde laboratuvara gönderilmesi sağlanır. 14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 511

15 Hemşirelik Bakım Standartları Kan Kültürü Alma 2. Hastaya supine ya da yarı oturur pozisyon verilerek, kolu düz bir şekilde uzatılır. Böylece ekstremitenin sabit olması sağlanır ve damar yaralanma riski azaltılır. 3. Venler görülebilecek şekilde bölge seçilir (her iki koldaki venler gözlenir ve palpe edilir). 4. Koruyucu örtü serilerek eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldivenler giyilir. 5. Enjektör poşetinden çıkartılarak, iğnesi takılır. Vakumlu tüp kullanılacaksa, iğne adaptöre yerleştirilir. 6. Turnike belirlenen bölgenin yaklaşık 5-10 cm üzerinden bağlanır (turnike iki dakikadan daha uzun süre bağlı kalmamalıdır). 7. Hastadan elini birkaç kez açıp kapayarak yumruk yapması istenir. 8. Venin distali palpe edilerek, damarın doku içindeki yeri hissedilir ve giriş noktası belirlenir. 9. Girişim bölgesi, povidone- iodine ile emdirilmiş pamuk veya tampon ile yukarıdan aşağıya tek bir hareketle silinir. 5 saniye kuruması beklenir. 10. İğnenin kapağı çıkartılarak, pasif elin baş ya da işaret parmağı ile giriş yapılacak bölgenin yaklaşık 2-3 cm aşağısından deri gerdirilir. 11. İğnenin keskin yüzü yukarı tutularak, giriş noktasının 1 cm altından cilt yüzeyine açıyla girilir ve açı derecesi 15 düşürülür. İğnenin 1/ 3 ü paralel şekilde ve içinde ilerletilir. 12. Kan geliyor ise, 20 ml lik enjektör ile ml kadar kan örneği alınır (çocuklardan kan kültürü alınacağı zaman, 20 ml lik kültür şişeleri için 1-6 ml kan almak yeterli olacaktır). 13. Turnike çözülerek, gazlı bez ya da pamuk tampon iğnenin cilde girdiği bölgeye, basınç uygulamadan konulur ve dikkatli bir şekilde iğne venden çekilir. Bölgeye 2-3 dakika (kanama problemi olan hastada 3-5 dakika) basınç uygulanır. 14. Kan aldıktan sonra, enjektörün iğnesi çıkartılarak ikinci steril iğne ucu takılır. Kan örneği şişesinin içine boşaltılır. Hem aerobik hem de anaerobik şişesine örnek alınacaksa, kan ilk olarak anaerobik kültür şişesine boşaltılır. 15. Tüpler yavaşça çalkalanır. 16. Kanama ve hematom yönünden iğne giriş yeri kontrole edilir ve bantlanır. 16. Eldivenler çıkartılarak tıbbi atık kovasına atılır. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 17. Kan tüpünün üzerine hastanın kimlik bilgilerini içeren barkod uygun şekilde yapıştırılır. 512

16 Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma 18. Numune toplama alanına konulan kan örneğinin laboratuvara güvenli bir şekilde gönderilmesi sağlanır. 19. Kateterden kan kültürü alma; kateter bağlantı yeri % 70 lik alkol ile silinir ve 30 sn kuruması beklenir. Kateter bağlantı yerinden enjektör ile kan çekilir. Yetişkinlerde 3 ml, çocuklarda 0,2 ml lik gelen ilk kan atılmalı, kültür için yeni bir enjektöre kan alınmalıdır. Kateterle ilişkili bakteriyemi şüphesi varlığında mutlaka eş zamanlı olarak kateter ve periferik kan kültürü alınmalıdır. 20. Kateter kültürü alma; kateter çevresindeki cilt % 70 lik alkol veya povidon-iyot ile temizlenir ve kuruması (alkol için 30 sn povidon iyot için 2 dakika) beklenir. Kateter aseptik koşullarda ciltten uzaklaştırılır. Kateterin 3-4 cm lik distal ucu steril makas ya da bistüri ile kesilir. Steril kapağı olan örnek kabına konulur. Kurumaması için en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Kaynaklar 1. Bozdemir AE.( 2006). Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. STED, 15 (1), s Sabuncu N, Akça Ay F. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi. Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, İstanbul, s T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. (2011). Hastane Hizmet Kalite Standartları. (Erişim Tarihi: ). 4. T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sunumları. (Erişim Tarihi: ). 5. Türkiye Febril Nötropeni Kılavuzu. Flora 2004, 9(1), s newsfiles/726febril_notropeni.pdf.(erişim Tarihi: ). 6. Türk Toraks Derneği Erişkinlerde Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu Ek-1 (Erişim Tarihi: ). 7. Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, s (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Uzm. Sevil ERKEN (İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Uzm. Hem. Emine KOCABAŞOĞLU (Bozyaka EAH Supervizör Hemşiresi) Danışman Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.) 513

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

İntravenöz (IV) Kateter Takılması

İntravenöz (IV) Kateter Takılması İntravenöz (IV) Kateter Takılması AMAÇ İlaç ya da sıvı tedavisi için IV yola kateter takılması ve açıklığın sağlanmasıdır. TEMEL BİLGİLER Uzun süreli sıvı ya da ilaç tedavisi olan hastalarda IV yolun açıklığını

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

ENTERAL BESLENME TALİMATI

ENTERAL BESLENME TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ:Ağızyoluilebeslenemeyenhastalarınnazogastriksondayardımıilebeslenmesinin sağlanmasıdır 2. KAPSAM:Hastanemizde bulunan hastalar 3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: Gastrostomi:Beslenme sondası

Detaylı

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON(IV-damar içi) ve İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 25 Damar Yolu Endikasyonları : 1.) Ven içine ilaç uygulama 2.)

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6

Detaylı

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel

KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI. Dr. Duran Karabel KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI Dr. Duran Karabel 1 Kan numuneleri (örnekleri) Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamış kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini,

Detaylı

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GÖZE, BURUNA ve KULAĞA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 17 GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2 GÖZE İLAÇ UYGULAMA Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI 1.AMAÇ: İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerdeki tüm safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve uygulanması. 2.SORUMLULAR: Tüm Sağlık

Detaylı

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA Vaginal İlaç Uygulama 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) VAGİNAYA ve REKTUMA İLAÇ UYGULAMA Slayt No : 19 VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA 2 Vaginaya ilaç uygulama işlemine vaginal

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle subkutan yoldan uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER Subkutan enjeksiyon irrite olmayan ve sadece küçük hacimdeki (0,5-1 ml) suda

Detaylı

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi AMAÇ Hastanın kalp ritminin, kalp atım sayısının ve yapılan kardiyolojik tedavinin gelişiminin takip edilmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar EKG: Kalbin atriyum ve ventriküllerinin

Detaylı

Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı

Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı Santral Venöz Kateter (SVK) Bakımı AMAÇ Santral kateterin tıkanması ve enfeksiyon oluşmasının önlenmesidir. TEMEL İLKELER Sık veya sürekli damar erişimine gereksinim gösteren hastalarda tercih edilir.

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü AMAÇ Çocuğun vücut ağırlığının doğru olarak ölçülmesi, sonucun çocuğun yaşına göre değerlendirilmesi ve değişikliklerin izlenmesidir. TEMEL BİLGİLER Sağlıklı çocuklarda

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü

Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü Banyo ve Sıhhi Tesisatın Temizlenmesi Niçin Bu Kadar Önemlidir? Sıhhi tesisatın yapısı kir toplamaya çok uygundur. Kirli ellerde ve vücudun ölü derisinden, saçtan, temizlenen alanlardan(gider ve lavabolarda)

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER BAKIMI HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER Hematoloji ve Onkolojide IV Kemoterapilerde, AIDS hastalarının günlük antiviral

Detaylı

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır.

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. AMAÇ Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Lavman solüsyonunun miktarı, lavmanın çeşidine ve kişinin

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması AMAÇ Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu,

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ EL HİJYENİ TALİMATI 1. AMAÇ:Hastane enfeksiyonlarının oluşmasının önlenmesi, oluşmuş ise kontrol altına alınması amacıyla doğru el yıkama tekniğinin kullanılmasını sağlamaktır. 2. KAPSAM: Hastanedeki Tüm Birimleri kapsar.

Detaylı

Bebek Banyosu Uygulama

Bebek Banyosu Uygulama Bebek Banyosu Uygulama AMAÇ Bebeğin tüm vücudunun hijyeninin sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER 1. Miadında yenidoğan doğumdan hemen sonra su ile silinebilir. 2. Rutin banyo yenidoğanın göbeği düşmeden önce

Detaylı

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Aspirasyon uygulamaları ile ilişkili enfeksiyonların gelişimini önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu ile ilgili

Detaylı

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım AMAÇ Işıklı bir araç olan endoskop yardımıyla üst gastrointestinal kanalın doğrudan gözlenerek incelenmesi ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasıdır.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir.

1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. SAYFA No. Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ: Eller aracılığıyla yayılan enfeksiyonların önlenmesi için uygun el temizliği yöntemlerini belirlemektir. 2. KAPSAM: Hastanedeki tüm çalışanlar, hastalar, hasta refakatçıları

Detaylı

KAN ALMA EL KİTABI. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı M ERKEZ LABO RATUVARI

KAN ALMA EL KİTABI. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı M ERKEZ LABO RATUVARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ M ERKEZ LABO RATUVARI Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı KAN ALMA EL KİTABI MERKEZ LABORATUVARI KAN ALMA BİRİMİ İletişim Kan

Detaylı

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması A. ÜRİNER KATETER TAKILMASI AMAÇ İdrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın azaltılması, steril idrar örneğinin alınması,

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

KOLOSTOMİ- İLEOSTOMİ BAKIM PROTOKOLÜ

KOLOSTOMİ- İLEOSTOMİ BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler.

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler. NEFROSTOMİ BAKIMI Nefrostomi, karın arka yan duvarından böbrek pelvisine idrar drenajı için kateter yerleştirilmesidir. Perkütan yada açık cerrahi ile yapılır. Nefrostomi tüpü için Maloket kateterler veya

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

STOMA BAKIMI ve TORBA DEĞİŞİMİ

STOMA BAKIMI ve TORBA DEĞİŞİMİ STOMA BAKM ve TORBA DEĞİŞİMİ Şim d i sîzle rle sto m a bakım ı ve to rb a d e ğ işim ini inceleyelim. Önce birkaç önemli hatırlatma yapalım!!!! STOMA: Küçük delik anlamına gelir. KOLOSTOMİ: Kalın barsakların

Detaylı

EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM

EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM EYLEMİN İKİNCİ DEVRESİNDE izlem Gerekli malzemeler hazır tutulur Yaşam bulguları izlenir FKS 5 dk da bir izlenir Sol lateral, yarı fowler ya da oturur pozisyonda

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası VEZİKOSTOMİ BAKIMI Vezikostomi, infravezikal basıncın yüksek olduğu ve üretranın boşaltmayı yapamadığı durumlarda dekompresyonu sağlamak için mesanenin geçici olarak cilde ağızlaştırılmasıdır. Mesanenin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

ÇOCUKTA UYGULAMALAR-III. Prof. Dr. Nursan ÇINAR

ÇOCUKTA UYGULAMALAR-III. Prof. Dr. Nursan ÇINAR ÇOCUKTA UYGULAMALAR-III Prof. Dr. Nursan ÇINAR GASTRİK İNTUBASYON Gastrik intubasyon uygulaması çocukları beslenme (gavaj),ve mideyi yıkama (lavaj) amaçları ile yapılır. Mideye sonda oral yol ile (orogastrik)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan Yürürlük i: 29.05.2014 VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon i: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 1.7.8 KAPSAM: Yoğun Bakımlar Hazırlayan Güler DEMİRCİ

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

ORAL İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Oral İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

ORAL İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Oral İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) ORAL YOLLA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ ( SUBLİNGUAL ve BUKKAL YOL ) Slayt No: 16 ORAL İLAÇ UYGULAMA 2 İLAÇ UYGULAMA 1.) Enteral Yol ( oral,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

Trakeostomi Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Trakeostomi Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar Trakeostomi Bakımı AMAÇ Hastanın hava yolunun açık tutulması, hava yolunda yeterli nem ve gaz alışverişinin sağlanması, patojen mikroorganizmaların trakeo- bronşiyal alana girişinin önlenmesi, trakeostomi

Detaylı

ÖNLEME PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 00 Yayın Tarihi:05.09.2011

ÖNLEME PROSEDÜRÜ. Revizyon Tarihi: 00 Yayın Tarihi:05.09.2011 1. AMAÇ: Damar içi kateterler ve parenteral solusyonların uygulanması ile ilişkili enfeksiyonların gelişiminin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili sağlık çalışanlarının eğitimi için gerekli kontrol önlemlerini

Detaylı

HASTA BAKIM STANDARTLARI

HASTA BAKIM STANDARTLARI HASTA BAKIM STANDARTLARI Saç Bakımı Göz Bakımı Ağız Bakımı Oral Mukozitte Ağız Bakımı Ayak Bakımı Perine Bakımı Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Günlük Özbakım Gereksinimleri Sırt Masajı Uygulama Periferik

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

Yenidoğanda Oksijen Uygulama

Yenidoğanda Oksijen Uygulama Yenidoğanda Oksijen Uygulama AMAÇ Doğru ve uygun teknikle yenidoğana oksijen uygulanması ve komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Yenidoğanda oksijen tedavisi için SaO 2 < % 90-92 olması gerekir.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı