Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar"

Transkript

1 AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan kapiller/ venöz kan örneğinin doğru olarak alınmasıdır. TEMEL İLKELER Kan örneği aşağıdaki durumlarda; a. Hastalıkların teşhis edilmesi b. Benzer hastalıkların birbirinden ayrılması c. Tedavi sürecinin izlenmesi d. Kan transfüzyonu yapılması e. Bazı hastalıklarda (kalp yetmezliği, polisitemi vb.) tedavi amacı ile alınır. Tanımlar Serum: Kuru ve temiz bir tüpe alınan kan, kendi halinde bekletilirse pıhtı oluşur. Pıhtının üzerinde oluşan sıvıya denir. Plazma: Antikoagülanlı tüpe alınan kan, kendi halinde bekletilirse şekilli elemanlar dibe çökerek ayrılır ve üstte kalan sıvıya denir. A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ Az miktarda kan örneğine ihtiyaç duyulan test ve analizler için gerekli kan örneğinin hastadan doğru olarak alınmasıdır. 490

2 TEMEL İLKELER Kapiller kan örneği aşağıdaki durumlarda alınır; a. Hemoglobin- hematokrit analizi, b. Periferik yayma, c. Kan grubu tayini, d. Kan şekeri izlemi, e. Bebek ve çocuklarda bilirubin, neonatal tarama programı kapsamında yapılan analizler. Kapiller kan alma bölgeleri; a. Elin 3. ve 4. parmak ucundan (orta ya da yüzük parmağı), b. Bebeklerde topuktan veya ayak başparmağından. Dikkat Edilecek Noktalar Kapiller kan alınan bölgeye aşırı basınç uygulanmamalıdır. Aşırı basınç, doku sıvısının kana geçmesine ve kanın sulanmasına neden olur. Bu durum analiz sonuçlarının doğruluğunu etkiler. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. 1. Eller el yıkama standardına göre yıkanıp eldiven giyilir. 2. Hasta/ ailesine bilgi verilir, işlem için izin alınır. 3. Kan alınacak parmak, iki parmak arasında sıkıca tutulup % 70 lik alkollü pamukla silinir ve 10 sn kuruması için beklenir. 4. Parmak, kan alınmasını kolaylaştıracak ve yer çekiminden yararlanılacak şekilde kalp seviyesinin altında tutulmalıdır. 5. Yenidoğan bebeklerde uygulama öncesi bölge ısıtılabilir. 6. Kan akışını sağlamak için parmağa masaj yapılmamalıdır. 7. Lanset hızlı bir şekilde batırılır. Kesinin derinliği 2,5 mm yi geçmemelidir (Bkz. Resim 1). 8. Kanın ilk damlası kuru pamukla silindikten sonra, ardından çıkan damlalar, bastırılmadan nazik bir şekilde kapiller tüpe alınır. 9. Pıhtılaşmayı önlemek için tüp hızlı doldurulmalı, tüpün içine hava kabarcıklarının girmesi önlenmelidir. 491

3 Hemşirelik Bakım Standartları Resim 1. Kapiller Kan Alma 10. Kan şekeri izlemi yapılacaksa; a. Glukometre cihazı açılır ve strip yerleştirilir. b. Alkollü pamuk ile işlem öncesi alan silindiyse sonucu etkileyeceğinden kuruması için 10 sn beklenir. c. İlk kan damlası kuru pamukla silinir ve ikinci kan damlası stribe damlatılır (Bkz. Resim 2). d. Her uygulamada farklı bölgeden ölçüm yapılmalıdır. 11. Hastanın kanayan parmak ucu, kuru bir pamuk ile kapatılır. 12. Kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır. Resim 2. Glukometre ile Kan Şekeri Ölçümü 13. Eldivenler çıkarılır, tıbbi atık kutusuna atılır. 14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 15. Hastaya, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı hakkında bilgi verilir. 16. İşlem ve gözlemler kaydedilir. 492

4 B. VENÖZ KAN ALMA AMAÇ Çok miktarda kan örneğine ihtiyaç duyulan test ve analizler için gerekli kan örneğinin hastadan doğru olarak alınmasıdır. TEMEL İLKELER Venöz kan almak için genellikle antekubital bölgede bulunan, kalın ve derinin yüzeyine yakın venler kullanılır. Venöz kan örneği için kullanılan tüpler ve kullanım amaçları: a. Açık Mor Kapaklı Antikoagülanlı Tüp: Hemogram tüpüdür. Tam kan sayımı için kullanılır. b. Koyu Mor Kapaklı Antikoagülanlı Tüp: Kan grubu, cross, direkt coombs testi için kullanılır. c. Kırmızı Kapaklı Tüp: Boş kuru tüptür. Serumdan çalışılan analizler için kullanılır. d. Mavi Kapaklı Antikoagülanlı Tüp: Pıhtılaşma analizleri için koagülasyon cihazlarında kullanılır. e. Siyah Kapaklı Tüp: Sedimantasyon tüpüdür. f. Pediatrik Antikoagülanlı Tüp: Çocuklarda kan sayımı için kullanılan tüplerdir. g. Sarı Kapaklı Jelli Tüp: Biyokimya, hormon, nefelometre, ELISA testleri, serolojik testler, indirekt coombs testleri için kullanılır. h. Sarı Kapaklı Düz Tüp: Beyin Omurilik Sıvısı (BOS), vücut sıvı ve sekresyonlarının (aspirat örnekleri) analizi için kullanılır. Dikkat Edilecek Noktalar Cerrahi aseptik tekniğe uygun hareket edilmelidir. Biyokimyasal analizlerde (kan şekeri, lipit, kolesterol vb.) hasta saat öncesinden aç olmalıdır. Hastada kan transfüzyonu ya da IV sıvı uygulaması yapılıyorsa mümkünse infüzyona 5 dakika ara verildikten sonra farklı bir venden kan alınmalı ya da hastanın diğer kolundan alınmalıdır. Şant ya da mastektomili meme tarafındaki koldan, dolaşım bozukluğu, travma, ödem, skar dokusu, hematom olan bölgeden kan alınmamalıdır. 493

5 Hemşirelik Bakım Standartları Kan örneği almak amacıyla vene girilmeden önce hastanın elini yumruk yapması söylenir ancak yumruk açılıp kapatılmamalıdır. Bu hareket; plazmada potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. Girişim başarısız olursa, turnike çözülerek işlem sonlandırılmalıdır. İğne değiştirilerek başka bir venden işlem tekrarlanmalıdır. Enjektörle kan alınırken piston çok hızlı bir şekilde geri çekilip damar vakumlanmamalıdır. Tüplerde belirtilen kan alma çizgisine kadar kan alınmalıdır. Kan alındıktan sonra hastanın kolu asla kıvrılmamalıdır. Bu durum iğnenin girdiği yerin genişleyerek daha çok kanamasına neden olur. Enjektöre alınmış kan, hemoliz (eritrositlerin parçalanıp hemoglobinin açığa çıkması ile serumun kırmızı renk alması) olmaması için iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça ve tüp kenarından sızdırarak tüpe boşaltılmalıdır. Antikoagülanlı tüpe alınan kan, 3-4 kez çalkalanmadan alt üst edilmelidir. Böylece antikoagülan madde ile kanın iyice karışması sağlanır. Şiddetli çalkalanırsa kan, hemoliz olur. Kan örneğinin tüplere doldurulmasında, hastanenin Laboratuvar Güvenlik Rehberi nde belirtilen sırada olmasına dikkat edilmelidir. Alınan kan örnekleri bekletilmemelidir. Biyokimya, hormon, ELISA vb. en geç iki saat içinde, hemogram ve koagülasyon bir saat içinde, idrar, gaita, BOS ve aspirat örnekleri en geç 30 dakika içinde laboratuvara gönderilmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. Enjektörle Kan Alma Tekniği 1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 2. Hastaya/ ailesine bilgi verilir, işlem için izin alınır. İsteme uygun tüpler hazırlanır. Kan alınacak tüpe, hastanın bilgilerini içeren hazır barkod yapıştırılır. 3. Enjektöre iğnesi takılarak sıkılaştırılır. 4. Kan alma bölgesinin cm üzerinden turnike bağlanır. 5. Kan almak için seçilen ven, parmak uçları ile palpe edilerek hissedilir. 6. Seçilen ven noktası, batikon/ alkollü pamukla yukarıdan aşağıya doğru bir kez silinir. Bölge kirli ise bu işlem tekrarlanabilir. 7. Enjektör alınarak iğnenin kapağı çıkarılır. Enjektör, işaret parmağı ile ajutajından desteklenerek el, enjektörün üzerinde olacak şekilde tutulur. 494

6 8. Vene girilecek noktanın yaklaşık 5 cm altında, ven üzerine başparmak ile bastırarak deri aşağıya doğru gerdirilir. 9. Enjektör, iğne ve ven arasında açı oluşturacak ve iğnenin keskin yüzü yukarı bakacak şekilde tutulur. İğne ucu ile vene girilecek noktanın 1 cm altından ve venin hemen yanından deriye girilir. İğne ucu deriye girer girmez açı ye kadar küçültülür. Damar yolu izlenerek venin bir yanından girip iğnenin yaklaşık üçte biri ven içinde ilerletilir. 10. Vene girildiğinde iğnenin ilerleyişine karşı olan direnç birden kaybolur, enjektördeki basınç gevşer ve piston yavaşça geri çekilerek enjektöre kan alınır (Bkz. Şekil 1). 11. Enjektöre analiz için yeterli kan alındığında turnike çözülür. Şekil 1. Venöz Kan Alma Kaynak: Rosdahl C B, Kowalski M T. (2012). Textbook of Basic Nursing. Lippincott s Williams&Wilkins, 10th Edition, p İğnenin dokuya girdiği yere pamuk yerleştirilerek iğne, bulunduğu açı ile dokudan çıkarılır. 13. Kanama duruncaya kadar pamukla hafifçe basınç uygulanır ve enjeksiyon bandı yapıştırılır. 14. Enjektördeki kan, yavaşça ve tüp kenarından sızdırarak dikkatli bir şekilde tüpe boşaltılır. 15. Kan, antikoagülanlı tüpe boşaltıldığında çalkalanmadan alt üst edilerek karıştırılır. 16. Kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır. 495

7 Hemşirelik Bakım Standartları 17. Eldivenler çıkarılır, eller el yıkama standardına göre yıkanır. 18. Hastaya, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı hakkında bilgi verilir. Vacutainer ile Kan Alma Tekniği 1. Hastaya/ ailesine bilgi verilir, işlem için izin alınır. 2. İstek formuna uygun tüpler hazırlanır. Kan alınacak tüpe hastanın bilgilerini içeren hazır barkot yapıştırılır. 3. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 4. İğnenin kısa ucundaki şeffaf koruyucu kılıf çıkarılır ve tüp tutucuya vidalanarak takılır. 5. Kan alma bölgesinin cm üzerinden turnike bağlanır. 6. Kan almak için seçilen ven, parmak uçları ile palpe edilerek hissedilir. 7. Kan almak için seçilen ven noktası, batikon/ alkollü pamukla yukarıdan aşağıya doğru bir kez silinir. Bölge kirli ise bu işlem tekrarlanabilir. 8. Üzerine iğne takılmış olan vacutainer alınır ve iğnenin koruyucusu çıkarılır. 9. Vene girilecek noktanın yaklaşık 5 cm altında, ven üzerine başparmak ile bastırarak deri aşağıya doğru gerdirilir. 10. Vacutainer, iğne ve ven arasında açı oluşturacak şekilde, iğnesinin keskin yüzü yukarı bakacak şekilde tutulur. İğne ucu ile vene girilecek noktanın 1 cm altından ve venin hemen yanından deriye girilir. İğne ucu deriye girer girmez iğne ve ven arasındaki açı ye kadar küçültülür. Damar yolu izlenerek venin bir yanından girip iğnenin yaklaşık üçte biri ven içinde ilerletilir (Bkz. Resim 3). 11. Vakumlu tüp, tutucunun içine doğru bastırılarak takılır. Tüp tutucunun iç kısmında kalan iğne ucu, vakumlu tüpün tıpasını deler ve vakum sayesinde kan, tüpün içine dolmaya başlar. Resim 3. Vacutainer ile Kan Alınması 496

8 12. Vakum bitinceye (tüp çizgisine) kadar tüp doldurulup tutucudan çekilir ve yerine başka tüp takılır. 13. Tüp çalkalanmadan alt üst edilerek karıştırılır. 14. Analiz için yeterli kan alındığında, turnike çözülür. 15. İğnenin dokuya girdiği yere pamuk yerleştirilerek iğne, bulunduğu açıda dokudan çıkarılır. 16. Pamukla kanama duruncaya kadar hafifçe basınç uygulanır ve enjeksiyon bandı yapıştırılır. 17. Kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır. 18. Eldivenler çıkarılır, eller el yıkama standardına göre yıkanır. 19. Hastaya, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı hakkında bilgi verilir. 20. Yapılan işlemler kayıt edilir. Kaynaklar 1. Bozdemir AE.(2006). Laboratuvar Analizlerinde Doğru Örnek Alımı. STED, 15 (1), s İntravenöz Yol ile Sıvı- İlaç Uygulamaları. (2011).T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Ankara. 3. Lavery I, Ingram P. ( 2005). Venepuncture. Best Practike Nursing Standard, 19 (49), p Lowe G, Stike R, Pollack M. et al. (2008). Nursing Blood Specimen Collection Techniques and Hemolysis Rates in an Emergency Department: Analysis of Venipuncture Versus İntravenous cathater Collection Techniques.Journel of Emergency Nursing, 34 (1), p Lynn P, Lebon M. (2011). Skills Checklists For Taylor s Clinical Nursing Skills. Lippincott Williams & Wilkins, 3. Edition, USA, p Sabuncu N, Akça Ay F. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakım ve Takibi. Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, İstanbul, s (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Uzm. Hem. Emine KOCABAŞOĞLU (Bozyaka EAH Gündüz Süpervizör Hemşiresi) Danışman Yrd. Doç. Dr. Medine YILMAZ (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.) 497

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR

HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR HASTA BAKIMI ve HEMŞİRELİK SÜRECİ İLE İLGİLİ GENEL STANDARTLAR El Yıkama Hasta Kabulü ve Oryantasyon Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hemşirelik Bakım Süreci Hasta Transferi Nöbet Değişim

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GÖZE, BURUNA ve KULAĞA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 17 GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2 GÖZE İLAÇ UYGULAMA Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi..

İçindekiler. keton mesajı.. 29 Kan Şeker Ölçüm Cihazının Hafızası.. 30 Hafızaya kayıtlı Bilgileri Görmek. 30 Hafızanın Silinmesi.. On-Call Platinum Kan Şeker Ölçüm Cihazı Kullanım Kılavuzu Kişinin kendi kendinin kan şekerini ölçmesi şeker hastalığı tedavisinin önemli bir parçasıdır. Acon un amacı yüksek kaliteli kan şeker ölçümünü

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı