Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar"

Transkript

1 AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini sağlayarak güvenli bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Dikkat Edilecek Noktalar Hasta transferini yapacak görevli, konu ile ilgili eğitim almış olmalıdır. Transfer sırasında hem hastanın güvenliği sağlanmalı, hem de transferi yapan kişi kendi beden mekaniğini korumalıdır. Hasta sedye ile taşınıyor ise sedyenin kenarlıkları kaldırılarak hastanın güvenli bir şekilde taşınması sağlanmalıdır. Hemşire hastanın nakledileceği birimle transfer öncesi iletişim kurarak bilgi vermelidir. Hasta laboratuvar, ameliyathane veya herhangi özel uygulama birimine gönderilirken, gerekli ilaçları, filmleri, tıbbi malzemeleri, gerekli dokümanları hastanın yanında hazır bulundurulmalıdır. Hastanın mahremiyeti her aşamada korunmalıdır. Klinik/ birim destek personeli hastanın transfer edileceği klinik/ birime kadar hastaya refakat etmelidir. Hastanın yatağından sedye/ tekerlekli sandalyeye alınması hemşirenin denetiminde olmalıdır. Transfer sırasında hasta transfer formu iki nüsha doldurularak, gönderen ve teslim alan hemşire tarafından imzalanmalıdır. Hasta/ ailesine transfer konusunda ve gideceği birimde kendisine yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmelidir. Hasta tetkik amaçlı transfer 31

2 Hemşirelik Bakım Standartları edilecek ise kimlik tanımlayıcı bileklik doğrulaması yapılarak, transferde görev alacak kişi (hekim, hemşire, ATT ya da transport personeli) ile transfer sağlanmalıdır. Transfer ameliyathaneye yapılacak ise, hastanın hemşiresi eşliğinde transfer edilir. Transfer esnasında Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Formu kontrol edilir. Hastanın genel durumu kritik ise; transfer sürecinde görev alacak ekip üyeleri en az iki taşıma personeli, bir hemşire/ ATT ve bir hekimden oluşmalıdır. Kritik hastanın transferi esnasında hastanın genel durumu, yaşam bulguları ve bilinç değişimi yakından gözlenmeli ve gerekirse kaydedilmelidir. Transfer sırasında kullanılacak ekipman iyi belirlenmelidir (monitör/ defibrilatör, transport mekanik ventilatör, pulse oksimetre, oksijen tüpü, yeterli miktarda ilaç ve malzeme içeren resüsitasyon çantası, infüzyon pompası vb.). Bu ekipmanların batarya kontrolleri, ilaçların ve malzemelerin miad ve sayıca miktarları birim çalışanları tarafından kontrol edilmeli ve transfere hazır halde bulundurulmalıdır. Hastanın kısa sürede nakli için uygun personel tarafından önceden asansör hizmeti sağlanmalıdır. Hasta adli vaka ise hastane polisi/ güvenlik birimine haber verilerek bu kişilerin eşliğinde transfer sağlanmalıdır. Kurum dışı transferlerde; hasta hemodinami, solunumsal ve doku oksijenlenmesi yönlerinden stabilite göstermiyorsa, aktif kanama açısından riskli ise, transfer sırasında yeterli donanım sağlanamıyor ise ve gideceği kurumda hastanın bakım sürekliliği sağlanamıyorsa hastanın transferi uygun transfer şartları sağlanıncaya kadar ertelenmelidir. Pediyatrik hastaların transferi; a. Aile ile işbirliği yapılmalı, ailenin hastanın yanında kalmasına izin verilmelidir. b. Transfer sırasında varsa hastanın sevdiği bir objeyi taşımasına izin verilmelidir. c. Yüksek ve heyecanlı ses/ hareket nedeniyle endişe ve korku yaşayabileceklerinden iletişim net ve yavaş kurulmalıdır. d. Özellikle okul çağı çocuklar ve adölesanlarda mahremiyet duygularına saygı gösterilmelidir. e. Yenidoğanlarda bebeğin ısı kaybını önlemek amacıyla baş bölgesi transfer sırasında şapka vb. ile örtülmelidir. 32

3 Yaşlı hastaların transferi; a. Görme, işitme, dokunma ve termoregülasyon konusundaki kayıpları göz önüne alınmalıdır. b. İletişim sırasında doğrudan göz teması sağlanmalıdır. c. Yüksek sesle, açık ve yavaş olarak konuşulmalı, basit cümleler kurulmalı tıbbi terminolojiden kaçınılmalıdır. d. Sözel iletişimi kuvvetlendirmek için hastaya nazik ancak hissedebileceği biçimde dokunulabilir. e. Soğuğa karşı toleransının düşük olması nedeniyle hipotermiye karşı önlem alınmalıdır. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. Klinikler Arası Transfer 1. Hastaya ve yakınına transfer edileceği klinik ya da bölüm hakkında bilgi verilir. 2. Hastanın transfer edileceği kliniğe, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için telefon ile bilgi verilir. 3. Hastanın sürekli kullandığı ilaçları ve kişisel eşyaları hasta / hasta yakınına teslim edilir ve gerekli yerlere kaydı yapılır. 4. Hastayla gitmesi gereken tüm tetkik sonuçları ve hasta dosyası hekim ve hemşiresi tarafından hazırlanır ve birimin sekreterine teslim edilir. Hastanın kimlik tanımlayıcı bilekliği hemşiresi tarafından çıkarılır. 5. Hasta yakını gideceği yeni birim adına dosya çıkarması için hasta kabul birimine yönlendirilir. 6. Hastanın transferi sırasında kullanılacak tıbbi ekipman ve transferde görev alacak kişiler belirlenir. 7. Hastanın hemşiresi tarafından iki adet Hasta Transfer Formu doldurulur. 8. Hasta taşıma standardı dikkate alınarak hasta yataktan sedye/ tekerlekli sandalyeye alınır ve gideceği klinik ya da bölüme transferi yapılır. 9. Hasta nakil olduğu birime güvenlik önlemleri alınarak hastanın sedye/ tekerlekli sandalyeden yatağa alınması sağlanır. 10. Hastayı teslim alan klinik hemşiresi ilgili formları imzalar, hastanın dosyasını, ilaçlarını ve eşyalarını teslim alır ve ilgili yerlere kaydeder. 33

4 Hemşirelik Bakım Standartları Kurum Dışı Transfer 1. Hastanın transfer kriterlerine uygun olup olmadığı değerlendirilir. 2. Transferi riskli olan hastanın yakını hekimin tüm açıklama ve itirazlarına karşın başka bir kuruma nakil olmak istiyor ise hasta veya yakını dosyasına kendi el yazısıyla ayrılış isteğini yazar ve imzalar. 3. Hasta ve hasta yakını transfer işlemleri, gideceği hastane ya da yapılacak işlem hakkında bilgilendirilir ve transfer onayı alınır. 4. Hastanın gideceği hastaneden (sevki kabul eden hekim ve birim hakkında) bilgi alınır. 5. Hastanın sevkinin hangi yolla yapılacağı belirlenir. Sevk işlemi 112 aracılığıyla yapılacaksa, hastanın hekimi tarafından 112 Komuta Kontrol Merkezi aranır ve gerekli araç talebi yapılır. 6. Sevk için araç temin edildikten sonra, hastanın tüm tıbbi kayıtlarının bir örneği / epikriz (varsa otomasyon üzerinden) doldurulur, çıktısı imzalanarak hasta yakınlarına/ transfer ekibine teslim edilir (hasta adli vaka ise tıbbi kayıt örnekleri verilmez). 7. Hastanın aldığı tedavi, klinikten ayrılmadan önce alınan son yaşam bulguları ve varsa özel notlar (varsa otomasyon üzerinden) hekim tarafından hasta sevk formuna kaydedilir ve çıktısı alınır. 8. Hasta, hastanın hekimi ve hemşiresi tarafından, hastaya eşlik edecek ekip üyesine sözlü ve yazılı teslim yapılır. 9. Hasta, uygun taşıma tekniği ile güvenlik önlemleri sağlanarak yatağından ambulans sedyesine alınır. İntravenöz tedavisi varsa ve devam edecekse damar yolu açıklığı ve güvenliği kontrol edilir. 10. İzolasyon önlemlerinin gerektiği durumlarda (solunum, damlacık, temas vb. izolasyon) sevk sırasında ekip üyelerinin koruyucu ekipman (eldiven, koruyucu maske, önlük) kullanmaları sağlanır. 11. Hastanın sevki gerçekleştirilir. 12. Hastanın sevk edildiği hastanede hekim ve birim çalışanları tarafından hastanın kabulü yapılır ve gönderilmiş olan sevk formları teslim aldıklarına dair imzalatılır. 34

5 Kaynaklar 1. Alcan Z, Aksoy A, Civil B. (2011). Hemşirelik Hizmetleri Işığında Hastane Süreçleri (ISO, JCI ve MAGNET Standartları ile Uyumlu). Nobel Tıp Kitabevleri, 1. Baskı, s Bodur H A. (2005). Kritik Hastanın Transportu. Yoğun Bakım Dergisi, (1), s Demirel D, Erbaş D, Uludağ E, (2006). Hemşirelik Bakımında Kalite. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, s Gazi Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü. (2012). Hemşirelik Genel Uygulama Standartları, Ankara, s Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı. (2011). Hastane Hizmet KaliteStandartları,http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/ files/hizmet_kalite_standartlari_2011/hastane_hks/hkskitap.pdf. (Erişim Tarihi: ). 6. Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, s (Erişim Tarihi: ). 8. (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Uzm. Hem. Pınar AKÇAY (BUCH Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi) Uzm. Sevil ERKEN (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Hem. Nazan SARAÇ AKINCI (İKÇÜ Atatürk EAH Genel Cerrahi Kliniği Sorumlu Hemşiresi) Danışman Yrd. Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 35

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR Giriş İlk Yardımın Tanımı, Önemi ve Amaçları İlk Yardımın Temel Uygulamaları İlk Yardımcının Özellikleri ve Temel Görevleri

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAZİRAN 2015

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2009 1 Yayın Hakları: Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yapıt tamamen, bölüm olarak ya da özetlenerek

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı