Dünyada her yıl 3 milyondan fazla kişi solunum yolu infeksiyonları nedeniyle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyada her yıl 3 milyondan fazla kişi solunum yolu infeksiyonları nedeniyle"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36: Yeni tan mlanan solunum yolu virüsü insan metapnömovirüslerine ba l infeksiyonlar lker Devrim 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara 2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara Dünyada her yıl 3 milyondan fazla kişi solunum yolu infeksiyonları nedeniyle hayatını kaybetmekte ve bu da tüm ölümlerin %6.4 ünü oluşturmaktadır. Respiratuar infeksiyonlar çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir [1,2]. Viral respiratuar infeksiyonlar genellikle bronşiyolite ve pnömoniye sebep olur ve beş yaş altındaki çocukların en önemli hastaneye yatış nedenini oluşturur [3]. Respiratuar virüsler ayrıca, kistik fibrozis ve astım gibi kronik hastalıkları olan hastalarda hastalıklarının alevlenmesine ve konjenital kalp hastalığı, immünsüpresyon durumlarında ve bronkopulmoner displazisi olan hastalarda da ağır akciğer infeksiyonlarına yol açabilmektedir [3]. Çocukluk çağında solunum yolu infeksiyonlarına neden olan etkenlerden bakteriyel ve daha çok viral ajanlar ön plandadır. Ancak solunum yolu infeksiyonu klinik tablosu ile başvuran hastaların önemli bir kısmında etkeni göstermek zordur. Örneğin; daha önce yapılan çalışmalarda toplum kökenli pnömonisi olan çocukların ancak %43-85 inde etyolojik ajan tespit edilebilmiştir [4,5]. Son yıllarda respiratuar infeksiyonların etyolojik ajanlarının tespitine yönelik çalışmalar yoğunlaşmış ve özellikle de influenza virüs ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) gibi klasik virüslerin dışında yeni viral ajanlar saptanmaya başlanmıştır. Bu nedenle yeni tanımlanan ve özellikle çocukluk çağının önemli etkenlerinden birisi olan insan metapnömovirüslere (HMPV) dikkat çekmek istedik. İnsan metapnömovirüsleri uzun zamandır ortamda bulunmasına rağmen ilk kez 2001 yılında teknolojinin gelişmesiyle beraber izole edilmiştir. Çocuklarda HMPV Hollanda da Haziran 2001 tarihinde üst ve alt solunum yolu infeksiyonu olan 28 hastada izole edilmiştir [6]. Tüm dünyada HMPV nin izole edilmesinden sonra Kuzey Amerika, Avusturalya, Çin, Japonya ve Avrupa gibi birçok ülkede solunum yolu infeksiyonlu hastalardan HMPV izole edildiğine dair makaleler yayınlanmaya başlamıştır [7]. HMPV ilk olarak rastgele seçilen polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) primerleri kullanılarak, bu yeni patojenin benzersiz genetik sekansı tespit edilerek bulunmuştur [6]. Son olarak tüm genomik sekans belirlenmiştir [8]. Solunum yolunu etkileyen virüsler paramiksovirüsler, ortomiksovirüsler, pikornavirüsler, koronavirüsler, adenovirüsler ve herpesvirüslerdir (Tablo 1). Solunum yolu infeksiyonlarına yol açan virüsler arasında büyük grubu oluşturan paramiksovirüsler epidemilere yol açması nedeniyle hem doktorlar hem de veterinerler açısından önemli solunum yolu patojenleridir. RNA genomuna sahiptirler. Paramiksovirüslerden kabakulak ve kızamık gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olmaya devam etmesine rağmen, gelişmiş ülkelerde aşılama ile kontrol altına alınmıştır. Buna karşın RSV, parainfluenza virüsler, adenovirüsler ve HMPV ler araştırmaların ana hedefi olmuştur. 163

2 Devrim ve Seçmeer Tablo 1. Solunum yolunu etkileyen virüsler Paramiksovirüsler SINIFLAMA HMPV, paramiksovirüs ailesinden, Pneumovirinae alt familyasına ait bir RNA virüsüdür; Pneumovirinaeler taksonomik olarak pnömovirüs ve metapnömovirüs olmak üzere iki gruba ayrılır. Gen yapısına ve sıralanmasına göre HMPV, avian pnömovirüs (APV) e benzer. RSV, Pneumovirinae alt familyasının diğer bir cinsi olan pnömovirüs genusuna girer. Bu iki cins arasındaki ana fark gen sıralanmasındadır. APV ve HMPV arasında (% arasında 56 ila 87 olmak üzere) yüksek gen sekansını paylaşırken, RSV ile sadece %50 homologluk paylaşır [8]. HMPV, genetik olarak APV serotip C ile yakın benzerliği olsa da, doğal konaklarını da içeren biyolojik özelliklerine benzemesi açısından sıkça RSV ile karıştırılır [9]. 164 Tek sarmal negatif polaritesi olan RNA virüsler RNA polimeraza ve nükleokapsidi çevreleyen yüzey uzantıları olan zarfa sahip Kabakulak ve kızamık virüsleri Ortomiksovirüsler A, B, C influenza virüsü endemik, epidemik, sporadik infeksiyona yol açar Tek sarmal negatif RNA Çift lipid yapılı dış katman ve dışarı doğru uzanan iki glikoprotein hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA) Bu iki yapıdaki majör değişiklikler sınıflandırılmayı sağlar Pikornavirüsler Enterovirüs ve rinovirüsler Tek sarmal pozitif RNA ya sahiptir. Çoğu enterovirüs infeksiyonları nonspesifik, genelde hafif solunum yolu infeksiyonuna neden olur Koronavirüsler Pozitif sarmal RNA Solunum yolu infeksiyonlarına özellikle de soğuk algınlığına rinovirüslerden sonra ikinci sıklıkla neden olan virüs grubudur Adenovirüsler Genomu lineer-çift sarmal DNA Solunum yolu ve epidermal infeksiyona yol açar Viral partiküller zarflı-olmayan ikosahedronlardır Düşük ph ya, safraya ve proteolitik enzimlere dirençlidir Herpesvirüsler Sitomegalovirüsler, herpes simpleks ve varisella zoster virüsler Çift-sarmallı DNA zarflı virüstür Kapsidi çevreleyen zarf üzerinde dışarı doğru uzanan uzantılar vardır ve bunlar her bir grubun antijenik olarak ayrımını sağlar [10] V RÜSÜN ÖZELL KLER HMPV (insan metapnömovirüs) yegane insan patojenidir ve daha çok aynı genustaki APV serotip C ye gen dizilimi açısından oldukça benzer, bununla birlikte tavuk ve hindi gibi kanatlılarda infeksiyon yapmadığı bilinmektedir [6,7,11]. Bu nedenle insan metapnömovirüsü olarak adlandırılmıştır. Metapnömovirüsler pleomorfik, zarflı virüslerdir ve negatif polariteye sahip tek sarmalı RNA ya ve glikoprotein yüzeye sahiptirler. Metapnömovirüsler NS 1 ve NS 2 yapısal olmayan proteinden yoksundurlar ve pnömovirüslerden gen dizilimi açısından farklıdırlar. Virüsün bu kadar geç keşfedilmesinin sebebi, bu virüsün, solunum yolu patojeni olan virüslerin izolasyonu için kullanılan HEK, Hep-2 ve Madin-Darby böbrek hücreleri gibi klasik hücre kültürlerinde ürememesidir. HMPV tersiyer maymun böbrek hücrelerinde yavaş büyür, Vero, A549 hücrelerinde replike olamaz, civciv embriyoblastlarında ise çoğalamaz [7]. Virüs ilk olarak primer maymun böbrek hücrelerinden iki kez pasaj işleminden geçirilmesiyle elde edilen tersiyer maymun böbrek hücrelerinde izole edilmiştir. Maymun böbrek hücreleri doku kültürü olarak kullanıldığında uzamış kültürlerinde sitopatik etki yapabilen köpüksü virüsler saptandığından ve bu HMPV ile karıştırılabildiğinden rutin kültür ortamı olarak tercih edilmez. Sonraları HMPV nin LLC-MK2 ve bazı Vero hücre kültürlerinde de ürediği bildirilmiştir. Ancak bu serilerde maksimum üremenin olması için iki veya daha fazla hafta gerekmekte ve sitopatik etki sadece ardışık serilerde belirgin olabilmektedir. Sonraları RSV ile karşılaştırıldığında sitopatik etkinin daha az belirgin olduğu bildirilmiştir. HMPV geniş sinsityum oluşumları yerine, daha fokal olarak hücrelerin yuvarlaklaşmasına ve hücre-hücre füzyonuna neden olmaktadır [12]. HMPV nin replikasyonu için RSV nin aksine kültür ortamına tripsin eklenmesi gerekir. RSV gibi taşınmada, dondurmada ve eldesinde dayanıksızdır, bu yüzden de izolasyonu ve tanımlanması ancak 2001 yılında olmuştur. Van den Hoogen, yaptığı çalışma ile 1958 yılında 8 ila 99 yaşları arasındaki hastalardan toplanan serum örneklerinde HMPV için %100 seroprevalansı göstererek HMPV nin en azından 50 yıldır insanlar arasında dolaştığını göstermiştir [6]. PATOGENEZ Tam olarak bilinmemekle beraber, klinik olarak RSV yi andırdığı için patogenezininde RSV ye benzediği tahmin edilmektedir. Özellikle insanlar üzerinde çok az deneysel araştırmalar yapılmıştır. HMPV nin hem üst hem de alt solunum yolu hücrelerini etkilediği ve solunum yolu infeksiyonuna yol açtığı ileri sürülmektedir, H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Yeni tan mlanan solunum yolu virüsü insan metapnömovirüslerine ba l infeksiyonlar ancak özellikle hangi hücre tipini etkilediği tam olarak tanımlanmamıştır [12]. İnfekte edilen hayvanlarda yapılan çalışmalarda en çok siliyer epitel hücrelerinin infekte olduğu ve antijenlerin polarize epitel hücrelerin apikal yüzeyinde konsantre olduğu gösterilmiştir [12]. Ancak antijen tüm respiratuar yolda tespit edilebilmektedir [12]. Jartti, HMPV infeksiyonlarında kemokin interlökin (IL)-8 in varlığını göstermiştir [13]. Virüs ile ilk temastan sonra bağışıklık sisteminin durumu nasıl olursa olsun hastalarda kalıcı immünite sağlamadığı da serolojik testlerle gösterilmiştir [6,14]. Bir suşla infeksiyonun diğerlerine karşı immünite sağlamadığı da bir hastada gösterilmiştir [13]. Ayrıca, çocuklarda asemptomatik taşıyıcılık nadirdir. PATOLOJ Mikroskobi altında HMPV nin sitopatik etkisi RSV den farksızdır. İnokülasyondan gün sonrasında karakteristik sinsityum oluşumunu gösterir. EP DEM YOLOJ ve R SK FAKTÖRLER Yaş Yaş infeksiyondan sonraki hastalığın ciddiyetini belirler. Alt solunum yolu infeksiyonlarının çoğu çocukların ilk yaşı içinde (yarısı ilk altı ay içinde) görülür. Genç yetişkinler ve yaşlılarda HMPV doktora başvurmayı gerektiren hastalığa neden olur. Özellikle beş yaş altındaki çocukların en çok HMPV tarafından etkilendiğini gösteren birçok çalışma vardır [10]. Yapılan çalışmalarda hastaneye yatan hastaların %5.5 ve 6.5 inde HMPV izole edilmiştir [15]. Son çalışmada çoğu hasta beş yaşından küçüktür ve esas yoğunlaşma iki ila altı aylık çocuklarda görülmüştür [16]. İlk çalışmada ise RSV ye göre HMPV nin yaş olarak daha büyük olanlarda görüldüğü tespit edilmiştir [13]. Bütün bu çalışmaların sonunda esas risk altındaki yaş grubunun iki yaş altı olduğu gösterilmiştir. İki yaşın üstündeki çocukların antikor titreleri immünfloresan teknikleriyle ölçüldüğünde ise 6-12 aylık olanlara göre daha yüksektir ve bunun daha çok reinfeksiyonlara bağlı olduğu düşünülmektedir [7]. Bağışıklık sisteminin durumu İnfekte insanların bağışıklık sistemi, onların akut infeksiyon ile baş edebilme yeteneklerini sağlar. İmmünkompromize hastalarda HMPV infeksiyonlarının ağır seyrettiği bildirilmiş ve hematopoietik kök hücre nakli yapılan bir hastada ölümcül alt solunum yolu infeksiyonu ile HMPV ilişkisi rapor edilmiştir [12,16,17]. HMPV infeksiyonu çocukluk çağında daha yaygın olduğundan, bu konuda prospektif çalışmalara ve özellikle immünyetmezliği olanlarda araştırmalara gereksinim vardır. Altta yatan pulmoner hastalıklar HMPV yaşlı insanlarda, kistik fibrozis ve altta yatan immünyetmezliği olan yetişkinlerde de ciddi solunum yolu infeksiyonuna neden olabilir. Yapılan çalışmalarda HMPV pozitif hastaların %25 ila %50 sinde altta yatan hastalığın olduğu gösterilmiştir [18-20]. HMPV ile yapılan çalışmalar genelde retrospektif ve az sayıdaki vakayı kapsamasına rağmen özellikle çocuklarda belli gruplarda (prematürite hikayesi olanlar, konjenital kalp hastalığı, pulmoner hastalığı ve immünyetmezliği olanlarda) infeksiyonun daha ağır seyrettiğini göstermektedir [11]. Astmatik atak ile gelen bazı hastalarda HMPV infeksiyonu olsa da, diğer virüslere göre bu virüsün ataklarla daha fazla bir ilişkisinin olup olmadığı tam olarak aydınlanmış değildir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılmalıdır. Mevsimsellik Parainfluenza virüsleri ve rinovirüsleri tüm yıl boyunca çevrede dolaşırken, RSV ve influenza virüsler ılıman bölgelerde kışın ve subtropikal bölgelerde ise ilkbaharın sonu ve yazın daha çok görülür. Yapılan çalışmalarda HMPV nin ılıman bölgelerde 2000 ve 2001 kışında Aralık ve Şubat ayları arasında, Hong-Kong gibi bölgelerde ise ilkbahar ve kış aylarında pik yaptığı görülmüştür [9,15]. Bu mevsimsel dağılım RSV ninkine çok benzemektedir, ancak diğer çalışmada Kuzey Amerika da yıllarında Ekim ayından Mayıs ayına kadar HMPV izole edilmiştir [21]. Ancak mevsimsel dağılımla ilgili olarak daha fazla çalışma gerekmektedir. Daha önce yapılan çalışmalar bölgesel olup, tüm yılı tam olarak kapsamamaktadır ve sürveyans için vaka sayısı azdır. Koinfeksiyon Respiratuar virüsler arasında %5-10 arasında koinfeksiyon vardır, RSV ile epidemik mevsimsel ortaklık olması nedeniyle RSV/HMPV arasında koinfeksiyonlar için potansiyel oluşturmaktadır [12]. Toronto ve Hong-Kong da ciddi akut solunum yetmezlik sendromu (SARS) etyolojisi araştırılırken, HMPV genomu tespit edilmiş ve koronavirüs ile HMPV arasında bir koinfeksiyon olduğunu düşündürtmüştür. Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda SARS ın nedeni olarak koronavirüsü tanımlanmıştır ve bu iki virüs arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılamamıştır [12]. HMPV ile bakteriyel infeksiyonlar arasında ise belirgin bir ilişki olup olmadığı tam belli değildir. Ancak HMPV nin neden olduğu alt solunum yolu infeksiyonlarında orta kulak infeksiyonlarının daha sık görülmesi, 165

4 Devrim ve Seçmeer HMPV ye bağlı östaki tüpü disfonksiyonuna ve orta kulak inflamasyonunun gelişmesine yol açtığı şeklinde izah edilmektedir. HMPV infeksiyonlarının komplikasyonu olarak sekonder bakteriyel infeksiyonlar çok sık rapor edilmemekle beraber bu konuda daha fazla sayıda vaka takibi gereklidir [13]. BULAfiMA Daha çok solunum yolu sekresyonlarından büyük partiküllerin alınması ile bulaşmaktadır. Nozokomiyal geçiş de görülebilmektedir, bu yüzden temas izolasyonu ve sağlık personeli tarafından hijyen koşullarına uymak ve el yıkama korunma ve bulaşmasının engellemesi yönünden önemlidir. KL N K HMPV ile gelişen infeksiyonların klinik semptomları tüm yaş grubunda hafif bir üst solunum yolu infeksiyonundan hastanede yatmayı gerektirecek ciddiyette ağır solunum infeksiyonlarına kadar değişmektedir [9]. Çocuklarda HMPV infeksiyonlarının semptomları RSV infeksiyonlarınkinden ayırt edilemez. Semptomlar, hafif üst solunum yolu hastalığı ile grip benzeri semptomlara eşlik eden yüksek ateş, miyalji ve kusmayı kapsar. Aynı zamanda ağır bronşiyolit ve pnömoni de görülebilir. Hastaların %10-70 inde boğuk ses, wheezing, dispne, konjunktivit ve orta kulak iltihabı görülebilir [6,18,21,22]. Ayrıca, HMPV infeksiyonlarında febril konvüzyon, döküntü, ishal ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülebilir [14]. Ancak beş yaşına kadar tüm çocukların %100 ünün seropozitif olduğu göz önüne alınırsa, bu infeksiyonların çoğunun subklinik olarak geçirildiği görülmektedir. TANI Radyolojik bulgular nonspesifiktir. Diğer viral infeksiyonlarda olduğu gibi bronşiyoliti olan çocuklarda çekilen akciğer grafisinde havalanma fazlalığı, difüz perihiler infiltrasyon, fokal infiltrasyon, peribronşiyal kalınlaşma görülebilir. Tanıda en büyük sorun virüsün izolasyonu için rutin kullanılan tmk, A549 ve Vero gibi doku kültür hücrelerinde üretilememesidir [6,23]. Serolojik ve moleküler analizler diğer bilinen solunum yolu patojenlerinden farklıdır. Akut dönemde HMPV infeksiyonlarının tanımlanması için en uygun metot PCR dir. Virüs-spesifik serum IgA, IgM ve IgG düzeylerini ölçmek için serolojik testlere ve immünfloresan antikor testlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. MMÜN TE HMPV infeksiyonlarına karşı gelişen immün mekanizma ile ilgili çok az bilgi mevcuttur. Diğer paramiksovirüslerde olduğu gibi düşünülmektedir. Deneysel olarak infekte edilen hayvanlarda serum nötralize edici antikorların geliştiği gösterilmiştir. İmmünite ile ilgili daha fazla çalışmalara gereksinim vardır. TEDAV Yeni keşfedilen HMPV infeksiyonunu engelleyecek veya tedavi edecek antiviral ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İn vitro çalışmalar da ribavirin ve deneysel kullanılan intravenöz immünglobulin preparatlarının HMPV replikasyonunu engellediğini gösteren yayınlar bulunmaktadır [24]. Bu tedavi seçenekleri özellikle yüksek riskli hastalarda kullanılabilir. Ancak yeni ilaç geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu virüsün yeni tanımlanmasına rağmen, canlı attenüe aşı geliştirme çalışmaları başlamıştır yılında virüsün keşfedilmesinden sonra, virüs genomu ve virüs genlerinden rekombinant paramiksovirüs (RSV ve parainfluenza virüsler) eldesini sağlayacak moleküler sistem üzerine çalışılmaktadır. Revers genetik olarak tanımlanan teknik rekombinant HMPV suşu üretmek için kullanılmaktadır. Revers genetik tekniği Kanada (Can97-83 suşu) ve Hollanda (NL/1/00 ve NL/1/99 suşu) suşundan komplementer DNA (cdna) eldesinde kullanılmıştır. Bu virüsler DNA kopyalarından oluştukları için, kimerik virüsler bir virüsün antijenik proteinin diğer virüsün genomuna katılarak elde edilmektedir. Bu kimerik virüsle hamstırlarda serum nötralize edici antikor cevabı subgrup A ve B için koruyucu olduğunu göstermiştir. Soğuk-adapte APV canlı attenüe aşı suşlarının, bir günlük kümes hayvanlarında test edildiğinde etkili olduğu görülmüştür [13]. Bu konuda araştırmalar devam etmektedir. SONUÇ Solunum yolu infeksiyonları çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Ancak bu infeksiyonların etyolojisinde rol oynayan ajanlar her zaman tanımlanamamaktadır. Gelişen teknolojiyle beraber bu ajanlardan biri de 2001 yılında tespit edilen HMPV dir. HMPV infeksiyonlarının tanımlanması, hem klinik olarak hem de ekonomik yönden önem taşımaktadır. Bu nedenle prospektif vaka çalışmalarına gereksinim vardır. HMPV infeksiyonlarının genel özelliklerini ve hastalığın spektrumunu anlamak ve uygun tedaviyi geliştirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Kaynaklar 1. Schappert SM, Nelson C. National ambulatory medical care survey: summary. Vital Health Stat 1999; 13: Anderson RN. Deaths: leading causes for Natl Vital Stat Rep 2002; 50: McAdam AJ, Hasebein EM, Feldman HA, et al. Human metapneumovirus in children tested at a tertiary-care hospital. J Infect Dis 2004; 190: Wubbel L, Muniz L, Ahmed A, et al. Etiology and treatment of community-acquired pneumonia in ambulatory children. Pediatr Infect Dis J 1999; 18: Juven T, Mersola J, Waris M, et al. Etiology of community-acquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Yeni tan mlanan solunum yolu virüsü insan metapnömovirüslerine ba l infeksiyonlar 6. van den Hogen BG, de Jong JC, Groen J, et al. A newly discovered human pneumovirus isolated pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. Nat Med 2001; 7: Mejias A, Chevez-Bueno S, Ramilo O. Human metapneumovirus: a not so new virus. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: van den Hoogen B, Bestebroer T, Osterhaus A, et al. Analysis of the genomic sequnece of a human metapneumovirus. Virology 2002; 295: van den Hogen B, Osterhaus ME, Foucher AM, et al. Clinical impact and diagnosis of human metapneumovirus infection. Pediatr Infect Dis J 2004; 23: Mackie PL. The classification of viruses infecting the respiratory tract. Paediatr Respir Rev 2003; 4: Kahn J. Human metapneumovirus: a newly emerging respiratory pathogen. Curr Opin Infect Dis 2003; 16: Crowe JE. Human metapneumovirus as a major cause of human respiratory tract disease. The Pediatr Infect Dis J 2004; 23: Jarti T, van den Hoogen B, Garofalo RP, et al. Metapneumovirus and acute wheezing in children. Lancet 2002; 360: Pelletier G, Dery P, Abed Y, et al. Respiratory tract infections by the new human metapneumovirus in an immunocompromised child. Emerg Infect Dis 2002; 8: Peiris JS, Tang WH, Chan KH, et al. Children with respiratory disease associated with metapneumovirus (HMPV) in hospitalized patients. Emerg Infect Dis 2003; 9: van den Hoogen BG, Van Doornum GJJ, Fockness JC, et al. Prevelance and clinical symptoms of human metapneumovirus (HMPV) in hospitalized patients. J Infect Dis 2003; 188: Pelltier G, Dery P, Abed Y, Boivin G. Respiratory tract reinfections by the new human metapneumovirus in an immunocompromised child. Emerg Infect Dis 2002; 8: Boivin G, Abed Y, Pelletier G, et al. Virlogical features and clinical manifestations associated with human metapneumovirus: a new paramyxovirus responsible for acute respiratory tract infections in all age groups. J Infect Dis 2002; 186: Boivin G, De Serres G, Cote S, et al. Human metapneumovirus infections in hospitalized children. Emerg Infect Dis 2003; 9: Esper F, Boucher D, Weibel C, et al. Human metapneumovirus infection in the United States: clinical manifestations associated with a newly emerging respiratory infections in children. Pediatrics 2003; 111: Nissen MD, Siebert DJ, Mackay IM, et al. Evidence of human metapneumovirus in Australian children. Med J Aust 2002; 176: Stockton J, Stephonson I, Flemming D, et al. Human metapneumovirus as a cause of community-acquired respiratory illness. Emerg Infect Dis 2002; 8: Maggi F, Pifferi M, Vatteroni M, et al. Human metapneumovirus associated wtih respiratory tract infections in a 3-year study of nasal swabs from infants in Italy. J Clin Microbiol 2003; 41: Wyde PR, Chetty SN, Jewell AM, et al. Compasion of the inhibiton of human metapneumovirus and respiratory syncytial virus by ribavirin and immune serum globulin in vitro. Antiviral Res 2003; 60:

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kenan MİDİLLİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Solunum yolları infeksiyonlarının % 80 i viral ABD de yıllık 41M antibiyotik reçetesinin 22M si (% 55) solunum yolları

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD

Dünya da ve Türkiye de. İnfluenza Salgınları. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD Dünya da ve Türkiye de İnfluenza Salgınları Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hst AD İnfluenza virüsü: Orthomyxovirus ailesinden, zarflı RNA virüsü. NP,

Detaylı

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI

GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRUSLAR VE ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMALARI GASTROENTERİT YAPAN VİRÜSLER Viral gastroenteritler fekal oral yolla bulaşmaları nedeniyle, alt yapı yetersizliği bulunan gelişmekte olan

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR. Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR. Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı SOLUNUM SİSTEMİNDE ENFEKSİYON YAPAN VİRUSLAR Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı 1 1. Influenza virus 2. Parainfluenza virus 3. Solunum sinsisyal virus (RSV) 4. Adenovirus 5. Koronavirus

Detaylı

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Soğuk algınlığı ve Grip. Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Soğuk algınlığı ve Grip Dr. Hayati DEMİRASLAN ENFEKSİYON HASTALİKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Anlatım planı 1. Giriş 2. Etken 3. Neden önemli 4. Bulaş 5. Klinik 6. Komplikasyonlar 7.Tanı 8. Tedavi 9. Korunma

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus Newly discovered old respiratory virus: Human metapneumovirus

Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus Newly discovered old respiratory virus: Human metapneumovirus Derleme/Compilation Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus Newly discovered old respiratory virus: Human metapneumovirus Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2014;53(2):112-118 Aksoy

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi

HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi HIV/AIDS ve Diğer Retrovirus İnfeksiyonları,laboratuvar tanısı ve epidemiyolojisi Prof Dr Ali Ağaçfidan İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnsan retrovirusları

Detaylı

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

INFLUENZA. Dr Neşe DEMİRTÜRK. Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD INFLUENZA Dr Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD İnfluenza virusları Orthomyxoviridea ailesinden Zarflı RNA virusları Üç farklı influenza

Detaylı

Human Metapneumovirus İnfeksİyonu. Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017

Human Metapneumovirus İnfeksİyonu. Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017 Human Metapneumovirus İnfeksİyonu Dr. Şiran Keske VKV Amerikan Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 25 Mart 2017 21 yaş, Kadın 05/01/2017 Ateş Halsizlik Nefes darlığı Bilinç açık Ateş:

Detaylı

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ

İnfluenza A VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ VİROLOJİ-EPİDEMİYOLOJİ Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ İnfluenza pandemileri H2N2 H2N2 H1N1 H1N1 H3N8 H3N2 Pandemic H1N1 1895 1905 1915 1925 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 1889 Russian influenza H2N2

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması. Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması. Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Alt solunum yolu enfeksiyonlarında solunum virüslerinin saptanması Dr. Özden Türel Bezmialem vakıf Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Giriş ve Amaç Çocukluk çağında alt solunum yolu enfeksiyonları

Detaylı

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK

VİROLOJİYE GİRİŞ. Dr. Sibel AK VİROLOJİYE GİRİŞ Dr. Sibel AK Bugün; Virüs nedir? Virüslerin sınıflandırılması Virüsler nasıl çoğalır? Solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlar Gıda ve su kaynaklı viral enfeksiyonlar Cinsel temas yoluyla

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Olgu sunumu. Dr. Selma Gökahmetoğlu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu sunumu Dr. Selma Gökahmetoğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ Olgu D. E., 34 yaşında, bayan, iki çocuklu, çalışmıyor, Kayseri Başvuru

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013

VİRAL GASTROENTERİTLER. Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 VİRAL GASTROENTERİTLER Dr. Fatma SIRMATEL 30.1.2013 Viral gastroenteritler Her yıl yeni enterik viruslar izole edilmektedir. Her yıl 2.2. milyon insan AGE nedeni ile ölmektedir Rotaviruslar < 2 çocuklarda

Detaylı

PİCORNAVİRUSLAR. Dr.Tuncer ÖZEKİNCi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

PİCORNAVİRUSLAR. Dr.Tuncer ÖZEKİNCi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D PİCORNAVİRUSLAR Dr.Tuncer ÖZEKİNCi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 PİCORNAVİRUSLAR Picornaviridae ailesi, insanlarda ve hayvanlarda hastalık oluşturan önemli virus gruplarını içeren, geniş bir virus ailesidir.

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur.

Bugün, bu yeni H1N1 alt tipinin oluşturduğu panik, 2000 li yılların başından beri süregelen pandemi beklentisinin bir sonucudur. DOMUZ GRĐBĐ : DOMUZ KAYNAKLI ĐNFLUENZA A H1N1 VĐRUSU (S-OIV) Prof. Dr. A.Dürdal US Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 tarihinde Meksika

Detaylı

Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral Pnömoniler: Klinik Tanı ve Tedavi Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Epidemiyoloji DSÖ verileri: Yılda 450 milyon pnömoni, %7 mortalite.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya

Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya Tatarcık Ateşi Doç. Dr. Üner Kayabaş İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Malatya uner.kayabas@inonu.edu.tr Tatarcık-Yakarca (Filebotom) Takım:

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI?

İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? İNFLUENZA AŞISI:İŞE YARAMADI MI? Doç.Dr.Neşe DEMİRTÜRK AKÜ TIP FAKÜLTESİ İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar,2015. İNFLUENZA İnsandan insana kolaylıkla yayılan ve sezonal

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015

Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi. Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 Dünyada ve Türkiye de İnfluenza Epidemiyolojisi Dr. Nurbanu Sezak Atatürk EAH Enfeksiyon Hst. ve Kln. Mikrobiyoloji Kliniği Kasım 2015 İnfluenza Tip A ve B virusları Akut solunum yolu hastalığı Her yıl

Detaylı

HIV TANISINDA YENİLİKLER

HIV TANISINDA YENİLİKLER HIV/AIDS KURSU HIV TANISINDA YENİLİKLER Dr. Mert Ahmet KUŞKUCU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü Verileri (2016) YILLARA GÖRE HIV (+) SAPTANAN VAKA SAYISI

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Akci er Kanseri ile Human Metapneumovirus li kisi

Akci er Kanseri ile Human Metapneumovirus li kisi ARAŞTIRMA / Original Article AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ / Lung and Pleural Malignancies Toraks Dergisi 2007; 8(3): 135-140 Akci er Kanseri ile Human Metapneumovirus li kisi Ece Kaya 1, Ay ın akar

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD GÖRÜNTÜLEMEDEN BEKLENENLER Pnömoni tanısını doğrulamak Sağaltımın etkinliğini denetlemek Pnömoniye neden ajanı belirlemek????

Detaylı

Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği

Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği Viral Kanamalı Grup Etkenleri ve MERS Yeni Bir Afet mi? Uzm. Dr. Murat ONGAR Ankara EAH Acil Tıp Kliniği AFET İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

NEWCASTLE HASTALIĞI (YALANCI TAVUK VEBASI)

NEWCASTLE HASTALIĞI (YALANCI TAVUK VEBASI) NEWCASTLE HASTALIĞI (YALANCI TAVUK VEBASI) Genel Bilgi Newcastle Hastalığı (ND); Uluslar arası Salgınlar Ofisi (OIE) nin A listesinde yer alan bir hastalıktır. Ülkemizde bildirimi zorunludur. Uluslar arası

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı

Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Viral gastroenteritlerin laboratuvar tanısı Dr.Gülay Korukluoğlu Dr.Dilek Yağcı Çağlayık Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Akut gastroenteritler özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir mortalite ve morbidite

Detaylı

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon)

Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberkülozda Yeni Tanı Metodları (Quantiferon) Tüberküloz bütün yaş gruplarında görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır. Tüberküloz prevalansının yüksek olduğu toplumlarda genellikle çocuk

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

Altı ay altındaki süt çocuklarında influenza mevsiminde görülen solunum yolu virusları

Altı ay altındaki süt çocuklarında influenza mevsiminde görülen solunum yolu virusları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 1-6 Orijinal Makale Altı ay altındaki süt çocuklarında influenza mevsiminde görülen solunum yolu virusları Eda Karadağ Öncel 1,*, Meral Ciblak 2, Burcu Tahire

Detaylı

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi. Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dünyada ve Türkiyede Hepatit B ve Hepatit C Epidemiyolojisi Dr Meral Sönmezoğlu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi EKMUD İstanbul Günleri 1 Mart 2016 Kronik hepatit B ve C Kronik hepatit B ve C dünyada önemli

Detaylı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı KLİNİK BELİRTİ ve BULGULAR KOLERA Dr. İsmail Yaşar AVCI GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Koleranın temel kliniği yoğun ishal ve kusma ile seyreden ve sonucunda gelişen

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ

HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ HASTANE ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. Müjde ERYILMAZ Nozokomiyal enfeksiyonlar genelde hastaneye yatıştan sonraki 48 saat ile taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar

Detaylı

Viral gastroenteritler

Viral gastroenteritler Viral gastroenteritler Prof Dr Gülden Çelik Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1.5 yaşında çocuk hasta Ateş, kusma,ishal Mukuslu,sulu sık dışkılama ile geliyor Dışkıda gram boyama Kış Mevsim Test

Detaylı

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health

Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı. Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda da Avian Influenza nın İzleme (Monitoring) ve Sürveyansı Ruth Bouwstra DVM PhD GD Animal Health Hollanda Hollanda; küçük bir ülke İhracatçı ülke: ürünler Tarımsal gıda endüstrisinden ihraç edilen

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 2 Tarihçe Enfeksiyöz A E Enterik geçiş Viral hepatit Serum NANB B D C Diğer HGV,TT

Detaylı

VİRAL PNÖMONİLER TANI VE TEDAVİ. Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

VİRAL PNÖMONİLER TANI VE TEDAVİ. Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı VİRAL PNÖMONİLER TANI VE TEDAVİ Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Çocuklarda pnömonide etyolojik ajanlar Pnömoniye yol açan virusler Bakteriyel/Viral

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Uzm. Dr., Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Uzm. Dr., Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 18 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Ağır bronşiolit kliniği ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında nazofaringeal örneklerde hücre kültürü sonuçları Results of cell-cultures in

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Ebru Atıcı *, Serkan Atıcı **, Mehmet Akman *** * Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji

GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji GRİP VE KUŞ GRİBİ Etken ve Epidemiyoloji Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı İnfluenza İnfluenza, üst solunum yolu, burun, boğaz ve bazen akciğerleri

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI

TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIBBĠ BĠLĠMLERE GĠRĠġ DĠLĠMĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYESĠ : Prof. Dr. O. ġadi Yenen Ders: VĠROLOJĠYE GĠRĠġ, TARĠHÇE ve EVRĠM 1. Virusların tanımlanması ve rolüne ilişkin önemli tarihsel gelişmelerin

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2015 KKKA-Türkiye 2002 yılının ilkbahar ve yaz aylarında özellikle,

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD

AKUT OTİTİS MEDİA. Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA Prof.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD AKUT OTİTİS MEDİA TANIM Akut semptomların olması + Orta kulak sıvısı (Kulak ağrısı, ateş...) EPİDEMİYOLOJİ

Detaylı

BLACK QUEEN CELL VİRUS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı

BLACK QUEEN CELL VİRUS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı BLACK QUEEN CELL VİRUS Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı Giriş Bal arısı(apis Mellifera) yetiştiriciliği Bakteriyel ve paraziter arı hastalıkları İzole edilen 18 arı virusu Black Queen Cell

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ *

SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR. İlhan ÖZGÜNEŞ * SIK KARŞILAŞILAN HASTANE İNFEKSİYONLARI ve BUNLARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK KAYIPLAR İlhan ÖZGÜNEŞ * İnsanlık tarihi hastalıklardan korunma ve hasta bakımını yetkinleştirme ile ilgili girişimlerle doludur.

Detaylı

2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ. Sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ. Sonsuz saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. 2009 AFYONKARAHİSAR ÖNSÖZ Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi nden ve Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi nden; gastrenteritli çocuklardan

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hasta popülasyonunun artması Tanı yöntemlerinin gelişmesi 1990 lı yıllardan sonra yayın sayısında artış Son beş yılda pik

İmmun sistemi baskılanmış hasta popülasyonunun artması Tanı yöntemlerinin gelişmesi 1990 lı yıllardan sonra yayın sayısında artış Son beş yılda pik 1 İmmun sistemi baskılanmış hasta popülasyonunun artması Tanı yöntemlerinin gelişmesi 1990 lı yıllardan sonra yayın sayısında artış Son beş yılda pik yaptı 2 TDM lerin insandan insana veya hayvandan insana

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz

ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ANTRAKS (ŞARBON) septisemik, bulaşıcı, zoonoz ÖLÜMden hemen önce ya da sonra doğal boşluklardan KAN PIHTILAŞMAMA KOYU RENK alma DALAKta büyüme ÖDEM ETİYOLOJİ Bacillus anthracis Gram pozitif kapsüllü *

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ

HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ HIV ENFEKSİYONUNUN PATOFİZYOLOJİSİ VE DOĞAL SEYRİ Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Planı HIV in morfolojik ve

Detaylı

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum

Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Viral gastroenteritlere bağlı salgınlar Türkiye ve Dünyada Güncel Durum Dr.Gülay KORUKLUOĞLU Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tanımlar Salgın Belirli bir yer (veya populasyonda) ve zamanda, beklenenin üzerinde

Detaylı

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi

Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Hastane İnfeksiyonlarının İzlemi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu Sürveyans; bir toplulukta sürekli, sistematik ve aktif olarak bir hastalıkla ve bu hastalığın oluşma riskini artıran

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN

Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Viral Salgınların Araştırılması Sekans Temelli Genotiplendirme Yöntemleri Doç. Dr. Z. Ceren KARAHAN Genotipleme Genomun genetik karakterizasyonu Bir bireyi/suşu, diğerlerinden ayıran mutasyonları (nt dizisi

Detaylı

Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar

Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar Şaşırtan Viral Enfeksiyonlar Viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı Yöntemleri Uzm.Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi GEAH OLGU-Anamnez 65 yaş, erkek, bekar, İspanya da yaşıyor

Detaylı

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL

Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL Kuş Gribi Son bir yılda ne oldu? Dr. Kenan HIZEL 60 yaşında kadın hasta İki gündür süren yüksek ateş, başağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve yaygın kas ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Detaylı