K A Y N A K L A R. Abraham, K., Güneş-Kralın Psikanalizi, Afa Yayınları, İstanbul (1997).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K A Y N A K L A R. Abraham, K., Güneş-Kralın Psikanalizi, Afa Yayınları, İstanbul (1997)."

Transkript

1 K A Y N A K L A R Abraham, K., Güneş-Kralın Psikanalizi, Afa Yayınları, İstanbul (1997). Ackroyd, E., Rüya Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul (1995). Aeppli, E., Der Traum und seine Deutung, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach - Zürih (1977). And, M., Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (2003). Bayat, F., Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı, Ötüken Neşriyat, İstanbul (2006) Türk Mitolojik Sistemi / 1 (Ontolojik ve Epistemolojik Bağlamda Türk Mitolojisi), Ötüken Neşriyat, İstanbul (2007) Türk Mitolojik Sistemi / 2 (Kutsal Dişi Mitolojik Ana, Umay Paradigmasında İlkel Mitolojik Kategoriler İyeler ve Demonoloji), Ötüken Neşriyat, İstanbul (2007). Benslama, F., İslâm ın Psikanalizi, İletişim, İstanbul (2004). Berktay, F., Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yayınları, İstanbul (1996) Tarihin Cinsiyeti, Metis Yayınları, İstanbul (2003). Bettelheim, B., The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales, Penguin Books, Middlesex (1979). Biedermann, H., Knaurs Lexikon der Symbole, Droemer Knaur, Münih (1989). Bonnefoy, Y. (yön.), Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü [2 Cilt], Dost Kitabevi Yayınları, Ankara (2000). Boratav, P. N., Folklor ve Edebiyat: 2, Adam Yayınları, İstanbul (1982). Brown, N.O., Ölüme Karşı Hayat / Tarihin Psikanalitik Anlamı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (1996). Campbell, J., Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2000). Kitapla ilgili notlar İlkel Mitoloji / Tanrının Maskeleri, İmge Kitabevi, Ankara (1992). Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols, Routledge & Kegan Paul Ltd., Londra (1971). Condrau, G., Daseinsanalyse: Philosophisch-anthropologische Grundlagen / Die Bedeutung der Sprache, Universitaetsverlag Freiburg, Freiburg CH (1989). Çoruhlu, Y., Türk Mitolojisinin Anahatları, Kabalcı Yayınevi (2002). Dierl, A. J., Geschichte und Lehre des anatolischen Alevîsmus-Bektaşîsmus, Dağyeli Verlag, Frankfurt (1985).

2 Divitçioğlu, S., Kök Türkler (Kut, Küç, Ülüg), Ada Yayınları, İstanbul (1987). Eliade, M., Kutsal ve Dindışı, Gece Yayınları, Ankara (1991) İmgeler, Simgeler, Gece Yayınları, Ankara (1992) Mitlerin Özellikleri, Simavi Yayınları, İstanbul (1993) Ebedi Dönüş Mitosu, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara (1994) Şamanizm / İlkel Esrime Teknikleri, İmge Kitabevi, Ankara (1999) Dinler Tarihine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2003). Enriquez, E., Sürüden Devlete / Toplumsal Bağ Üzerine Psikanalitik Deneme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (2004). Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul (1993). Eyuboğlu, İ. Z., Anadolu İnançları / Anadolu Mitolojisi, Geçit Kitabevi, İstanbul (1987). Franz, von M. L., Patterns of Creativity Mirrored in Creation Myths, Spring Publications, Zürih (1972). Franzke, E., Maerchen und Maerchenspiel in der Psychotherapie: Der kreative Umgang mit alten und neuen Geschichten, Verlag Hans Huber, Bern/Stuttgart/Toronto (1985). Frazer, J. G., Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökenleri / I, Payel Yayınevi, İstanbul (1991). Freud, S., Traumdeutung, Buchclub Exlibris, Zürih (1976). Fromm, E., Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt (1970) Rüyalar, Masallar, Mitoslar (Sembol Dilinin Çözümlenmesi), Arıtan Yayınevi, İstanbul (1990) Anaerkil Toplum ve Kadın Hakları,.Arıtan Yayınevi, İstanbul (1998) Geçtan, E., Varoluş ve Psikiyatri, Remzi Kitabevi, İstanbul (1990). Gersi, D., Faces in the Smoke, Jeremy P. Tarcher, Los Angeles (1991). Girard, R., Şiddet ve Kutsal, Kanat Kitap, İstanbul (2003). Göka, E., Türk Grup Davranışı, Aşina Kitaplar, Ankara (2006). Grimal, P., Mitoloji Sözlüğü / Yunan ve Roma, Sosyal Yayınlar, İstanbul (1997). Halifax, J., Shamanic Voices, E. P. Dutton, New York (1979). Hançerlioğlu, O., İslâm İnançları Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul (1984). Harner, M., Şaman ın Yolu, MİA Yayınları, İstanbul (2006). Hassan, Ü., Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Alan Yayınları, İstanbul, 2000.

3 İnan, A., Makaleler ve İncelemeler / I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (1968) Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı / Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (1976) Makaleler ve İncelemeler / II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (1991) Tarihte ve Bugün Şamanizm: Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (1995). İzutsu, T., İslâm da Varlık Düşüncesi, İnsan Yayınları, Istanbul (1995). Jacobi, J., Die Psychologie von C. G. Jung, Walter Verlag, Olten (1971). Jaspers, K., Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, R. Piper & Co. Verlag, Münih (1949). Johnson, R. A., Erkek Psikolojisini Anlamak, Gül Yayınları, İstanbul (1992). Jung, C. G., Seelenprobleme der Gegenwart, Rascher & Cie. Verlag, Zürih (1931) Bewusstes und Unbewusstes, Fischer Bücherei, Frankfurt ve Hamburg (1957) Wandlungen und Symbole der Libido, Walter Verlag, Olten (1971) Archetypen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Münih (1990) Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri, Cem Yayınevi, İstanbul (1992) Anılar, Düşler, Düşünceler, Can Yayınları, İstanbul (2001) Dört Arketip, Metis Yayınları, İstanbul (2003). Jung, C. G., Franz, von M. L., Henderson, J. L., Jacobi, J., Jaffe, A., Der Mensch und Seine Symbole, Walter Verlag, Olten ve Freiburg im Breisgau (1981). Kaleli, L., Alevî-Sünni İnancında Mevlana - Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği, Alev Yayınları, İstanbul (1993). Kernberg, O., "Borderline Personality Organization", Journal of American Psychoanalytical Association 15: (1967) Object-Relations Theory and Clinical Psychoanalysis, Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey ve Londra (1976) Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm, Metis Yayınları, İstanbul (1999). Kılıç, F., Kökel, C., Bülbül T., Ana Hatlarıyla Horasan dan Anadolu ya Alevîlik ve Bektaşîlik, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezî Yayınları, Ankara (2008). Klein, M., Haset ve Şükran, Metis Yayınları, İstanbul (1999). Kohut, H., Kendiliğin Çözümlenmesi, Metis Yayınları, İstanbul (1998 a) Kendiliğin Yeniden Yapılanması, Metis Yayınları, İstanbul (1998 b). Kovel, J., Tarih ve Tin - Özgürleşme Felsefesi Üzerine Bir İnceleme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (1994). Kuhn, T. S., Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Alan Yayıncılık, İstanbul (1982). Kübler-Ross, E., Living with Death and Dying, Souvenir Press, Londra (1990).

4 Laplanche, J., Pontalis, J. B., The Language of Psycho-analysis, Hogarth Press, Londra (1973). Lee, R. R., Martin, J. C., Psychotherapy After Kohut / A Textbook of Self Psychology, The Analytic Press, Hillsdale, NJ ve Londra (1991). Lévi-Bruhl, L., İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Doğu Batı Yayınları, İstanbul (2006). Lévi-Strauss, C., Din ve Büyü, Yol Yayınları, İstanbul (1983). Lloyd, G., Erkek Akıl - Batı Felsefesinde "Erkek" ve "Kadın", Ayrıntı Yayınları, İstanbul (1996). Mahler, M., Pine, F., Bergmann, A., The Psychological Birth of the Human Infant, Basic Books, New York (1975). Malinowski, B., İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, Kabalcı Yayınları, İstanbul (1989) Büyü, Bilim ve Din, Payel Yayınları, İstanbul (1990). Maslow, A., Dinler, Değerler, Doruk Deneyimler, Kuraldışı Yayınları, İstanbul (1996). May, R., Yaratma Cesareti, Metis Yayınları, İstanbul (1987). Mélikoff, I., Uyur İdik Uyardılar: Alevîlik - Bektaşîlik Araştırmaları, Cem Yayınevi, İstanbul (1994). Murata, S., The Tao of Islam, State University of New York Press, Albany (1992). Neumann, E., The Great Mother. An Analysis of the Archetype, Princeton University Press, Princeton (1972) Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, Kindler Verlag, Münih (1974) Zur Psychologie des Weiblichen, Kindler Verlag, Münih (1975) Der schöpferische Mensch, Fischer Verlag, Frankfurt (1995). Ocak, A. Y., Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayıncılık, İstanbul (2000). Ögel, B., Türk Mitolojisi / I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (1989) Türk Mitolojisi / II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (1995). Ögke, A., Kur anda Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul (1997). Örnek, S. V., İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yayınevi, İstanbul (1988). Öztürk, Y. N., Hallâc-ı Mansûr ve Eseri (Kitâb'üt-Tavâsin), Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul (1976) Kur'an-Kerîm ve Sünnete Göre Tasavvuf (İslâmda Rûhî Hayat), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (1989) Din ve Fıtrat (Yaratılış), Yeni Boyut, İstanbul (1992).

5 Paglia, C., Cinsellik ve Şiddet ya da Doğa ve Sanat, İyi Şeyler Yayıncılık, İstanbul (1996). Piaget, J., The Development of Thought: Equilibrium of Cognitive Structures, Viking Press, New York (1977). Piaget, J., Inhelder, B., Die Entwicklung des inneren Bildes beim Kind, Suhrkamp Verlag, Frankfurt (1978). Rank, O., Doğum Travması, Metis Yayınları, İstanbul (2001). Roller, L.E., Ana Tanrıça nın İzinde: Anadolu Kybele Kültü, Homer Kitabevi, İstanbul (2004). Rosenau, P.M., Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Bilim ve Sanat Yayınları / ARK, Ankara (1998). Roszak, T., Bilincin Evrimi, İnsan Yayınları, İstanbul (1995). Roux, J. P., Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İşaret Yayınları, İstanbul (1994) Türklerin Tarihi, Milliyet Yayınları, İstanbul (1998) Orta Asya: Tarih ve Uygarlık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2001) Orta Asya da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2005). Sabbah, F. A., İslam'ın Bilinçaltında Kadın, Ayrıntı Yayınları, İstanbul (1992). Saydam, M. B., Deli Dumrul un Bilinci. Türk-İslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi (Gen. 2. Basım), Metis Yayınları, İstanbul (2011). Schimmel, A., Sind Halk Şiirinde Hallâc-ı Mansûr, Tasavvuf Âleminden Simalar Serisi, İstanbul (1969) Tasavvufun Boyutları, Adam Yayıncılık, İstanbul (1982) Deciphering the Signs of God, Edinburgh University Press, Edinburgh (1994) Meine Seele ist eine Frau / Das Weibliche im Islam, Kösel Verlag, Münih (1995) Sayıların Esrarı, Verka Yayınları, İstanbul (1997). Schwab, G., Sagen des klassischen Altertums, Droemersche Verlagsanstalt, Münih (1967). Spiegelman, M., İnayet Han, P. V., Fernandez, J. (derl.), Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, İnsan Yayınları, İstanbul (1994). Stern, D. N., The Interpersonal World of the Infant, Basic Books, New York (1985) Sterren, van der D., Ödipus: Nach den Tragödien des Sophokles. Eine psychoanalytische Studie, Kindler Verlag (1974). Stone, M., Tanrılar Kadınken, Payel Yayınevi, İstanbul (2000). Storr, A., Yaratma Dürtüsü, Yayınevi Yayıncılık, İstanbul (1992).

6 Thomae, H., Kaechele, H., Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie, Band 1 / Grundlagen, Springer Verlag, Berlin Heidelberg (1985). Thomas, K., Meditation in Forschung und Erfahrung, in weltweiter Beobachtung und praktischer Anleitung, J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart (1973). Tuna, E., Şamanlık ve Oyunculuk, Okyanus Yayıncılık, İstanbul (2000). Tura, S.M., Şeyh ve Arzu, Metis Yayınları, İstanbul (2002). Türköne, M., Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ark Yayınevi, Ankara (1995). Uludağ, S., Sûfî Gözüyle Kadın, İnsan Yayınları, İstanbul (1995). Usta, A., Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni, Yeditepe Yayınları, İstanbul (2007) Ücüncü, S., Die Stellung der Frau in der Geschichte der Türkei - Ein historischer Überblick von den alten Turkvölkern bis heute, Rita G. Fischer Verlag, Frankfurt (1986). Vitebsky, P., The Shaman / Voyages of the Soul. Trance Ecstasy and Healing from Siberia to the Amazon, Mac Millan, Londra (1995). Volkan, V. D., "Kıbrıs'ın Kuşları", Psikanaliz Yazıları içinde (der. V. D. Volkan): , Hekimler Yayın Birliği, Ankara (1992). Watts, A., Benlik Tabusu, Güncel Yayınlar, İstanbul (1997). Widgery, A.G., Tarih Boyunca Büyük Öğretiler, Milliyet,Yayınları, İstanbul (1971). Winnicott, D. W., The Maturational Processes and the Facilitating Environment, International Universities Press, New York (1965) Oyun ve Gerçeklik, Metis Yayınları, İstanbul (1998). Yalom, I. D., Existential Psychotherapy, Basic Books, New York (1980).

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş **

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş ** TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş ** Özet İktidarla halk ilişkisi tarihçi için son derece önemli bir fenomendir. Sadece bugün değil

Detaylı

Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001)

Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001) Doçentlik Sonrası Yayın Faaliyetleri: (Doçentlik ünvanını alma tarih: 22 Ocak 2001) Makaleler: 1. Göstergebilimsel İşlevler Açısından Ninniler, Milli Folklor (Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi),

Detaylı

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ

FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Murat Beyazyüz Dr. Cengiz * AKTAR Bahçe ehir Üniversitesi AB Merkezi Ba kanı F. Sevinç Göral Alkan ** Erol Göka *** FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ Öz Bir ilahiyat kavramı olan fundamentalizm, son elli yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

kaynağı ile ilişkiye geçmektir. Kendisi şekilsiz olan su, eski şekillenmeleri eritir, yeni şekillenmeleri doğurur:

kaynağı ile ilişkiye geçmektir. Kendisi şekilsiz olan su, eski şekillenmeleri eritir, yeni şekillenmeleri doğurur: SU Bilinçsiz'i/Bilinçdışı'nı da kapsayacak şekilde, 'su'yun dişil özelliği ve annenin temel sıfatlarını taşıması, birincil süreç düşüncesinin çok bilinen bir anlatım şeklidir. Yaşam sudan çıkar; bu saptama

Detaylı

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU

BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU BAZI HALK ANLATILARI VE DİNÎ METİNLERE GÖRE KAHRAMANIN MUCİZEVİ (BABASIZ) DOĞUMU Selahaddin BEKKİ * Özet Türk inanış ve düşünüş sistemine göre hakanlar ve büyük kahramanlar, Tanrı nın yeryüzündeki temsilcileri

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

FUTBOLUN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ, BÜYÜLENEN TARAFTAR PORTRESİ, FANATİZM VE BEŞİKTAŞ

FUTBOLUN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ, BÜYÜLENEN TARAFTAR PORTRESİ, FANATİZM VE BEŞİKTAŞ FUTBOLUN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ, BÜYÜLENEN TARAFTAR PORTRESİ, FANATİZM VE BEŞİKTAŞ Irressistable Charming of the Football, Portrait of Fascinated Supporter, Fanaticism and Besıktas Dr. Gülin ÖĞÜT EKER*

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat / Journal of Divinity Faculty Sayı / No: 1, Nisan / April 2013: 105-134 Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış MEHMET ALPARSLAN

Detaylı

Simge ve Değer Yüklemesinin Kıyısında Şiirsel Bir Söylem: Aytmatov un Sembolik Dili 1 ÖZET

Simge ve Değer Yüklemesinin Kıyısında Şiirsel Bir Söylem: Aytmatov un Sembolik Dili 1 ÖZET Simge ve Değer Yüklemesinin Kıyısında Şiirsel Bir Söylem: Aytmatov un Sembolik Dili 1 ÖZET Yrd. Doç.Dr.Fatih ARSLAN * Bir sanatsal dil tasarrufu olan edebiyatta, sembolik dil daha çok şiirde kendisini

Detaylı

Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı

Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Prof.Dr. Ali DUYMAZ * Özet: Dış ruh kavramı ilk defa James Frazer tarafından kullanılmış bir kavram olarak bilinmektedir. Frazer özellikle masallarda devlerin, kahramanların

Detaylı

Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı

Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı Prof.Dr. Ali DUYMAZ * Özet: Dış ruh kavramı ilk defa James Frazer tarafından kullanılmış bir kavram olarak bilinmektedir. Frazer özellikle masallarda devlerin, kahramanların

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME

NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME DOI: 10.7816/nesne-01-02-03 NARSİSİZM VE NARSİSİZMLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR GÖZDEN GEÇİRME Meryem KARAAZİZ 1, İrem ERDEM ATAK 2 ÖZET Çağımızın kişilik yapılanması olarak bilinen narsisizm Yunan

Detaylı

Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 Gülsün Nakıboğlu * A General Evaluation About Double in Turkish Novel

Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 Gülsün Nakıboğlu * A General Evaluation About Double in Turkish Novel FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 4 Yıl/Year 2014 Güz/Autumn 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRKİYE DE CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRK OKULLARI İLE AMERİKAN KOLEJLERİNDE FELSEFE GRUBU DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ (1839-1922) PHILOSOPHY GROUP COURSES TEACHING IN TURKISH SCHOOLS AND AMERICAN COLLEGES IN

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Zorunlu Dersler TDE101 Türkiye Türkçesi I (3 0) 3 AKTS: 5 Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, dil bilgisinin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin ses

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ Sınıflama Eser Adı Yazar Yayın Yeri Yayınlayan Yayın B 21/E85 Etik kuramları A. Stroll... [ve öte.] ; çev. Ankara Lotus Yayınevi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK JAN.-FEB. 2015

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK JAN.-FEB. 2015 AR AR 170 AR 171 AU AU 38 AU 39 AU 40 AU 41 FE FE 239 GEi GEi 538 GEi 539 GEv GEv 143 GEz GEz 699 ISm ISm 768 ISm 769 ISm 770 ISm 771 ISm 772 ISm 773 ISm 774 Armenica Emerson, Ralph Waldo (1913): Tipar

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Prof. Dr. Ayten Genç dogu@hacettepe.edu.tr Akademik Görevler Yıl 01.12.2004-12.06.1998-24.12.2004 30.07.1990-12.06.1998 25.11.1985-30.07.1990 06.11.1979-25.11.1985 Görev Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Profesör,

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013 AR AR 147 AR 148 AR 149 AR 150 AR 151 AR 152 AR 153 AR 154 AR 155 Armenica T'êodik; Malhasyan, Sirvart; İncidüzen, Arlet (2012): Baskı ve harf. Ermeni matbaacılık tarihi. 1. Aufl. İstanbul: Birzamanlar

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : Ali Turgay Kurultay 2. Doğum Tarihi : 27.12.1955- Gaziantep 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek

Detaylı

DESTANLARINDA MİTOLOJİK MOTİFLER

DESTANLARINDA MİTOLOJİK MOTİFLER Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XI/1 (Yaz 2011), s.33-43. TIVA VE ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARINDA MİTOLOJİK MOTİFLER Rövşen ALİZADE * ÖZET Bu çalışma, Tıva ve Şor kahramanlık

Detaylı

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ)

TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLÂHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI TUNCELİ ALEVÎLİĞİNDE İNANÇ ve İBADET (SARI SALTIK OCAĞI ÖRNEĞİ) Yüksek Lisans Tezi Talip TUĞRUL

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı