Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.suhanarastirma.com.tr"

Transkript

1

2 FON KURULUŞLARI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

3 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TKDK KOSGEB TÜBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP)

4 KALKINMA AJANSLARI

5 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel sorunlara yerel aktörlerle çözüm bulmak Kamu, özel sektör ve STK arasında koordinasyonu sağlamak Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak Kalkınma Ajanslarına Neden İhtiyaç Duyuldu? Yatırım planlarının yerelden yapılması & bölgesel teşvikler

6 KALKINMA AJANSLARI Bölgede öne çıkan alanlara destek sağlamak Bölge planı hazırlamak Yatırım desteği sağlamak & yatırım olanaklarını tanıtmak Kalkınmaya yönelik, insan kaynağını geliştirmek Kalkınma Ajansları Amacı Yerel aktörlerle işbirliği Ulusal ve uluslar arası alanda bölge tanıtımı Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

7 Yönetim Kurulu Karar Organı Kalkınma Kurulu Danışma Organı Genel Sekreterlik İcra Organı 5 ilin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşur 5 ilden STK lar, Özel sektör ve Resmi Kurum ve Kuruluşların temsilcileri olmak üzere toplam 100 üyeden oluşur Genel Sekreter, 29 Uzman ve 8 Destek personeli ile Ajans faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

8 AJANS DESTEKLERİ Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle DFD DESTEKLER Mali Destekler Faiz Desteği Güdümlü Proje Desteği Teknik Destek Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği

9

10 KONU BAŞLIĞI EN AZ EN FAZLA Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Süt Çiftliği) Kırmızı et Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (Besi Çiftliği) Beyaz et Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması-Süt işleme tesisleri Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması -Süt toplayan üretici örgütleri Kırmızı et için Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Beyaz et için Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi Kırsal Turizm Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

11

12 GİRİŞİMCİLİK

13

14 GİRİŞİMCİLİK

15 Programın Kapsamı Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla başlatılmış olup, Örgün öğrenim veren üniversitelerin; herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından Bakanlığa desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

16 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2014 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

17 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTMİ

18 EĞİTİM İÇERİĞİ BÖLÜM 1 : Proje Ön Hazırlık Aşaması - Analiz BÖLÜM 2 : Proje Ön Hazırlık Aşaması Planlama BÖLÜM 3 : Proje Hazırlama BÖLÜM 4 : Proje Uygulama Süreci 18

19 BÖLÜM 1 Proje Ön Hazırlık Aşaması / Analiz 19

20 Faydalanıcı Hibe Paydaş Hedef grup Mantıksal çerçeve Gösterge Doğrulama kaynağı Faaliyet Eş finansman SWOT Ayni katkı İzleme değerlendirme Sürdürülebilirlik Çarpan etkisi Risk Nihai faydalanıcı Uygun Maliyet Görünürlük Çıktı Proje hesabı Bağımsız Değerlendirme Ortak İştirakçi Raporlar 20

21 Proje: Mali, fiziki ve beşeri kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür. Proje: Ne, Nerede, Ne zaman, Niçin, Nasıl (5N); Kim için, Kim tarafından, Kaç paraya (3K) 21

22 22

23 Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür. Kısaca: Bir Yönetim Sistemidir 23

24 Öğrenme ve Bilgi Üretimi Proje Fikrinin Belirlenmesi Projenin Değerlendirilmesi Projenin Uygulanması ve İzlenmesi Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir Projeye Kaynak Bulunması Projenin Tasarlanması 24

25 1 Mevcut Durum Analizi 2 Sorun Analizi 3 Hedef Analizi 4 Strateji Analizi 5 Paydaş Analizi 1 Mantıksal Çerçeve Matrisi 2 Süre ve Faaliyet Planlaması 3 Kaynak Planlaması 25

26 Mevcut Durum Analizi Biz kimiz? Ne yapmak istiyoruz? Mevcut durum analizi, kurumunuzun CHECK-UP ını yapmaktır. 26

27 GÜÇLÜ YÖNLER BUGÜN + ZAYIF YÖNLER BUGÜN - FIRSATLAR GELECEK + TEHDİTLER GELECEK - 27

28 1986 yılından beri hayvancılık sektöründe iştigal eden DİNÇER Hayvancılık Ltd. Şti. inşaatını tamamladığı besi çiftliğinde 48 büyükbaş hayvanı ve 2 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kars ilinin önde gelen hayvancılık işletmelerinden birisi olmasına rağmen potansiyellerini değerlendiremeyen işletmemizin, hayvan seçiminden kaynaklanan üretim verimi düşüktür ve makine ekipman eksikleri bulunmaktadır. Nitelikli personel açısından da eksikleri bulunan işletmemiz, 24 saat kamera sistemi ile takip edilmektedir. Modern olmayan tesisinde 48 hayvanı ve 2 çalışanı bulunan işletmemizin yaklaşık olarak dekar kuru tarım arazisi bulunmaktadır. Tesisimizde 1 traktör, 2 binek araç, 70 suluk ve1 süt sağım makinesi bulunmaktadır. İşletmemizin yıllık net karı ,00 TL civarında olup, bankalar ile ilişkileri oldukça iyidir ve kredi kullanma potansiyeli mevcuttur. 28

29 Sorun Analizi Sorunlar konusunda beyin fırtınası yapılması Belirlenen sorunlardan bir başlangıç sorunu seçilmesi Başlangıç sorunuyla ilgili olan sorunların aranması Neden-sonuç hiyerarşisinin oluşturulmaya başlanması Başlangıç sorununa doğrudan etki eden sorunlar aşağıya yazılır Başlangıç sorunun doğrudan etkisi olan sorunlar yukarı yazılır 29

30 Sorun Ağacı ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR 30

31 SORUN 1: Teknokent ve teknopark yetersizliği SORUN 2: Mesleki eğitim almış kişi yetersizliği SORUN 3: İhracat yapan firma sayısının az olması SORUN 4: Modern üretim tekniklerinin kullanılmaması SORUN 5: Alternatif enerji kaynaklarından faydalanılamaması SORUN 6: Şirketlerin teknolojik yeniliklerden uzak kalması SORUN 7: Hayvansal rekabet edebilirlik seviyesinin düşük olması SORUN 8: STK ların yeterince faal olmaması SORUN 9: Turizmin tanıtım ve pazarlama yetersizliği SORUN 10: Ortak iş yapma kültürünün olmaması 31

32 SEÇİLEN KONU Hayvansal rekabet edebilirlik seviyesinin düşük olması: İşletmemizin süt verimi kapasitesini artıracağız 32

33 Bölgenin hayvansal rekabet edebilirlik seviyesi düşük Üretim verimsiz Kurumsallaşma yetersiz Hizmet kalitesi düşük Dış Pazar payı yok Hayvanlar verimsiz Markalaşma yok Personeller eğitim almıyor Pazarlama ağı yok Makine - Ekipman yetersiz Kurumsal ağ yetersiz İşverenler eğitim almıyor Tanıtım yapılmıyor Üniversite işbirliği zayıf Belgelendirme yetersiz Müşteri ziyareti yok Fuarlara katılınmıyor Nitelikli eleman yetersiz 33

34 Hedef Analizi Sorun ağacındaki sorunları olumlu ifadelere dönüştür Gerçekçi olacak şekilde gözden geçir (revize / ekleme / çıkarma) Bağlantıların amaç araç ilişkisi oluşturacak şekilde tutarlığını kontrol et Hedef ağacını oluştur 34

35 Hedef Ağacı ANA AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ 35

36 Bölgenin hayvansal rekabet edebilirlik seviyesi yüksek Üretim verimli Kurumsallaşma yeterli Hizmet kalitesi yüksek Dış Pazar payı var Hayvanlar verimli Markalaşma var Personeller eğitimli Pazarlama ağı mevcut Makine - Ekipman yeterli Kurumsal ağ yeterli İşverenler eğitimli Tanıtım yapılıyor Üniversite işbirliği mevcut Belgelendirme yeterli Müşteri ziyareti yapılıyor Fuarlara katılınıyor Nitelikli eleman yeterli 36

37 Strateji Analizi Strateji analizi, arzu edilen hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemi tanımlamaktır. Strateji analizi, hangi hedeflerin proje içinde kullanılacağına ve hangi hedeflerin dışarıda kalacağına karar verme sürecidir. 37

38 ANA AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ 38

39 Bölgenin hayvansal rekabet edebilirlik seviyesi düşük Üretim verimsiz Kurumsallaşma yetersiz Hizmet kalitesi düşük Dış Pazar payı yok Hayvanlar verimsiz Markalaşma yok Personeller eğitim almıyor Pazarlama ağı yok Makine - Ekipman yetersiz Kurumsal ağ yetersiz İşverenler eğitim almıyor Tanıtım yapılmıyor Üniversite işbirliği zayıf Belgelendirme yetersiz Müşteri ziyareti yok Fuarlara katılınmıyor Nitelikli eleman yetersiz 39

40 Paydaş Analizi Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler. Olumlu etkilenenler. Olumsuz etkilenenler 40

41 Paydaşlar Projeden Olumlu Etkilenenler Projeden Olumsuz Etkilenenler DİNÇER Hayvancılık Ltd. Şti. Proje ortağı ve iştirakçisi Destek veren kurum Rakip Firmalar İstihdam edilen personeller Hizmet alınan firmalar Mandıralar Sütü satın alan kişiler Bölgedeki hayvancılık sektörü işletmeleri Kars halkı 41

42 BÖLÜM 2 Proje Ön Hazırlık Aşaması / Planlama 42

43 * Mantıksal Çerçeve Tablosu/Matrisi (MÇM) dört kolon ve dört sıradan oluşan, proje planının temel öğelerini özetleyen bir tablodur. * Kaynak gereklilikleri (girdi) ve maliyetlerin (bütçe) belirlenmesinde temel oluşturur. Mantıksal Çerçeve matrisini oluşturmak için öncelikle mevcut durum ve sorun analizinin, paydaşlar analizinin, hedef ve strateji analizlerinin tamamlanmış olması gerekir. 43

44 MANTIKSAL ÇERÇEVE Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar Genel Amaç Projenin katkıda bulunacağı daha genel kapsamdaki amaç nedir? Genel Amaçla ilgili kilit göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Özel Amaç(lar) Genel amaca katkıda bulunmak için projenin gerçekleştireceği özel amaç(lar) nedir? Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Proje amacının gerçekleştirildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? (mevcut veya proje ile üretilecek olan) Söz konusu amacın başarılması için Yararlanıcının sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların (dışsal koşullar) sağlanması gereklidir? Hangi riskler dikkate alınmalıdır? Beklenen Sonuçlar Proje amacına ulaşılabilmesi için gerekli olan sonuçlar (projenin somut ürünleri) nelerdir? Beklenen proje sonuçlarının elde edilip edilmediği hangi göstergelerden anlaşılacaktır? Proje sonuçlarının elde edildiğine dair göstergelerin tespiti için hangi bilgi kaynakları kullanılacaktır? Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi dışsal koşullar sağlanmalıdır? Faaliyetler Beklenen sonuçları elde etmek için uygulanacak faaliyetler (sonuçlara referansla) sırasıyla hangileridir? Araçlar: Bu Faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Örneğin; personel, ekipman, eğitim, etüt, malzeme, tesis gibi. Projedeki ilerleme hakkındaki bilgi kaynakları hangileridir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? (Proje bütçesi dökümünde) Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için, yararlanıcının doğrudan kontrolü dışında hangi koşulların sağlanması gereklidir? 44

45 Genel Amaç Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç! Bölgenin hayvansal rekabet edebilirlik seviyesini artırmak 45

46 Proje Amacı Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu Hayvansal üretim verimliliğimizi artırmak Hayvansal üretimde markalaşmak 46

47 Beklenen Sonuçlar Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin sonuçları / çıktılarıdır. Besi çiftliği modernleştirildi 8 litre/gün*hayvan olan süt verimimiz 20 litre/gün*hayvana yükseldi ve % 250 arttı Hayvancılık sektöründe yeni bir marka oluştu 3 yeni istihdam sağlandı Destek veren kurumun görünürlüğü sağlandı 47

48 Faaliyetler Sonuçları / çıktıları elde etmek için yapılması gereken işler. Faaliyet Planı 48

49 FAALİYET 1: Ön Hazırlık Çalışmaları ve Proje Uygulama Eğitimi FAALİYET 2: Marka Tescil Çalışmaları FAALİYET 3: İhale Dosyasının Hazırlanması ve İhale Süreci FAALİYET 4: Modernizasyona Yönelik Küçük Ölçekli Yapım İşleri FAALİYET 5: Makinelerin Satın Alınması FAALİYET 6: Hayvanların Satın Alınması FAALİYET 7: Yeni İstihdamların İşe Alınması ve Eğitimi FAALİYET 8: Görünürlük Çalışmaları FAALİYET 9: İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Çalışmaları FAALİYET SÜRESİ: 7 ay 49

50 Araçlar Projenizi gerçekleştirmeniz için gerekli olan tüm materyallerdir. 50

51 ARAÇ 1: Proje ekibi ARAÇ 2: Proje ofisi (donanımlı) ARAÇ 3: Proje ortağı ve iştirakçisi ARAÇ 4: Alınacak olan makineler ( 45 adet) ARAÇ 5: Alınacak olan hayvanlar ( 40 adet) ARAÇ 6: 2 adet küçük ölçekli yapım işi (çukurlar) ARAÇ 7: İstihdam edilecek 3 yeni personel ARAÇ 8: 7 adet toplantı ARAÇ 9: 6 adet rapor (ilerleme, ara, nihai) ARAÇ 10: 1 adet tabela ve 45 adet stiker ARAÇ 11: 2 adet eğitim ARAÇ 12: 1 adet ihale ARAÇ 13: 5 adet sözleşme 51

52 Bütçe Bütçe Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Bütçe

53 İnsan Kaynakları: Proje Ekibi (3 kişi): 1.500,00 TL/ay * 7 ay = ,00 TL Mal, Ekipman ve Malzeme: 2 adet silaj makinesi + 2 adet yem karma makinesi + 40 adet otomatik suluk + süt sağım ünitesi: ,00 TL 1 adet gübre çukuru + 1 adet silaj çukuru: ,00 TL 40 adet büyükbaş hayvan: 6.500,00 TL/adet * 40 = ,00 TL Hizmet Alımı: Hayvanların nakliyesi: 9.500,00 TL Marka tescil başvurusu: 750,00 TL Tabela ve stiker basımı: 500,00 TL Diğer: İhale ilan bedeli: 1.000,00 TL Dolaylı maliyetler: 2.000,00 TL TOPLAM: ,00 TL 53

54 Başarı Göstergeleri Projenin 6. ayı itibari ile 1 adet besi çiftliği modernleştirildi Projenin hedeflerini ölçülebilir (niceliksel, niteliksel, zamansal) şekilde tanımlarlar. Hedeflerin ulaşılabilirliğini kontrol eder ve projenin izleme ve değerlendirme sistemine temel oluştururlar. Projenin 6. ayı itibari ile 40 adet büyükbaş hayvan satın alındı Projenin 6. ayı itibari ile süt verimi % 250 arttı Projenin 6. ayı itibari ile 2 adet eğitim verildi Projenin 6. ayı itibari ile 3 yeni eleman istihdam edildi Projenin 5. ayı itibari ile 45 adet yeni makine ekipman satın alındı Projenin 5. ayı itibari ile modernizasyona yönelik 2 adet çukur açıldı Projenin 2. ayı itibari ile 1 adet marka tescil başvurusu yapıldı. Proje sonu itibari ile 4 farklı görünürlük faaliyeti gerçekleştirildi Proje sonu itibari ile 6 adet rapor hazırlandı, 7 adet toplantı yapıldı 54

55 Doğrulama Kaynakları Hedeflerin başarılmasının ölçülmesi ve raporlanması için kullanılan parametreler (göstergeler) ile bu parametrelerin doğrulanmasında kullanılacak kaynaklar (doğrulama kaynakları) Şirket resmi kayıtları ve verileri SGK dokümanları İhale dosyaları TURKVET kayıtları Eğitim sunumları Sertifikalar Sözleşmeler Marka tescil başvuru belgesi Raporlar, toplantı tutanakları ve görünürlük faaliyeti örnekleri Basın ve yayın fotoğrafları, haberler 55

56 Varsayımlar Projenin başarısını etkileme potansiyeli olan ancak proje yürütücülerinin doğrudan etki alanının dışında kalan etmenlerdir. ÖN ŞART: Projenin destek veren kurum tarafından desteklenmesidir. Planlanan faaliyetler her hangi bir olağan üstü durum (savaş, afet, sıkıyönetim vb. olmadığı durumda yerine getirilecektir. 56

57 BÖLÜM 3 Proje Hazırlama 57

58 Projenin Bölümler I. Başvuru Formu II. Mantıksal Çerçeve III. Bütçe IV. Özgeçmişler V. Gerekli Belgeler 58

59 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: Projenizin başlığı kısa, ilgi çekici, kolay anlaşılır ve proje teklifinizin içeriğini yansıtan şekilde olmalıdır! 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri 59

60 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme Proje faaliyetlerinin uygulanacağı, projeden fayda sağlayacak alan İl, İlçe, Mahalle, Köy 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri 60

61 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet Projenin Toplam Uygun Maliyeti Destek Kurumundan İstenen Destek Tutarı Projenin Toplam Uygun Maliyetine Yüzdesi % 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Projenizin Toplam Beklenen Maliyetini Yazınız Program kapsamında talep ettiğiniz mali destek tutarını yazınız Destek kurumundan istenen destek tutarının projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarı yazınız 61

62 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Projenin Süresi (ay) Projenin Amaçları (Genel ve Özel Amaçlar) Ortak(lar) Hedef grup(lar) / Müşteriler Nihai Yararlanıcılar Beklenen Sonuçlar Temel Faaliyetler 62

63 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem Amaçlar bölümü, programın amaçları ile mutlaka ilgili olmalıdır. Gerekçelendirme iyi bir şekilde izah edilmelidir. 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri 63

64 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Projenin, Programın amacı ve öncelikleri ile ilgisi Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması Hedef grupların ve nihai faydalanıcıların tanımı, tahmini sayıları ve ihtiyaç&sorunları 64

65 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem Bu bölümde açıklanmayan bir faaliyetten doğacak maliyet, uygun kabul edilmeyecek ve bütçeden çıkarılacaktır. 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri 65

66 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Proje hedeflerine ulaşmak için hazırlanan faaliyetlerin uygulanmasına yönelik kullanılacak yöntem veya yöntemler bu bölümde belirtilir. Bu bölümde ayrıca sebep sonuç ilişkisi içerisinde söz konusu yöntem veya yöntemlerin neden seçildiği belirtilmelidir. 66

67 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Projenizin başvuru rehberinde belirlenen süre kısıtları içerisinde bitirilmesi gerekir. 67

68 GANT ŞEMASI 68

69 1.1 Projenin Başlığı: 1.2 Projenin Uygulanacağı Yerler 1.3 Proje Maliyeti ve Destek Tutarı 1.4 Özet 1.5 Amaçlar 1.6 Gerekçelendirme 1.7 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: 1.8 Yöntem 1.9 Süre Ve Faaliyet Planı 1.10 Performans Göstergeleri Projenin çeşitli düzeylerinde gerçekleştirilecek işlerin nasıl ölçüleceğini belirler. Projenin amacı ve sonuçlarının doğrulanabilir ve ölçülebilir şekilde tanımlanmasını sağlar. Bunun yanında performans ölçümü,izleme ve değerlendirme için baz oluşturur. Proje göstergeleri belirli,maliyeti ulaşılabilir ve yönetilebilecek uygunlukta olmalıdır. 69

70 Somut Çıktılar 2.2 Çarpan Etkileri 2.3 Sürdürülebilirlik 2.4 Görünürlük Faaliyetleri 70

71 3.1 Benzer Proje Tecrübesi 3.2 Kaynaklar: Projenin amacı ve yeri Projenin sonuçları İşletmenizin projedeki rolü (lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi Projenin maliyeti Projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katılan tutar) PROJE TECRÜBESİ Kendi ayni katkımız ile gerçekleştirdiğimiz projeler haricinde her hangi bir destek mercii vasıtası ile gerçekleştirdiğimiz projemiz bulunmamaktadır ancak proje ortağımız olan IPED Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Ltd. Şti. nin 100 ün üzerinde proje tecrübesi bulunmaktadır. 71

72 3.1 Benzer Proje Tecrübesi 3.2 Kaynaklar: Son üç yıl için yıllık gelir Yönetim kurulu listesi Kategorilerine göre personel sayısı Ekipmanlar ve ofisler Diğer ilgili kaynaklar 72

73 Bütçe Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağılacağını gösteren bir tablodur. Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken üç aşama vardır: Kaynak belirleme ve bütçe taslağının hazırlanması Piyasa araştırmasının yapılması Proje bütçesinin hazırlanması 73

74 Uygun doğrudan maliyetler, Destek veren kurum tarafından desteklenmesi uygun görülen projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir. Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamının belirli bir yüzdesini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. 74

75 Özgeçmişler Projedeki Pozisyonu: Adı Soyadı: Doğum Tarihi: Uyruğu: İletişim Bilgileri (Tel, Faks, E-posta): Eğitim Bilgileri: Dil Becerileri: Mesleki Deneyim: Projedeki Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar: Diğer Bilgiler: 75

76 BÖLÜM 4 Proje Uygulama Süreci 76

77 Proje Süreci Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet ve süreç (sınırlı zaman) Başvuru Rehberi: Başvuru koşullarını açıklayan kılavuz Hibe Başvuru Formu: Hibe istenilen proje teklifi için doldurulması gereken AB standart formatı Başvuru: Hibe başvuru dosyasının sözleşme makamına teslimi Değerlendirme: Hibe almak için başvuran projelerin kriterlere göre ve bağımsız değerlendirme ve seçim süreci Sözleşme imzalanması: Hibe almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşme makamı arasında sözleşme imzalanması Projenin Yürütülmesi Projelerin İzleme ve Değerlendirilmesi 77

78 Değerlendirme Süreci 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 1.1 Başvuru Sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip mi (ele alınacak konular hakkında yeterli bilgileri var mı?) 1.3 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere) 1.4 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 78

79 2. İlgililik 2.1 Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgilidir? 2.2 Proje, hedef bölge(ler)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 2.3 İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir. 2.4 Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu? 79

80 3. Yöntem 3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu? 3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme öngörüyor mu?) 3.3 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? 3.4 Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 3.5 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer alıyor mu? 3.6 Projede, Ajans desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 80

81 4. Sürdürülebilirlik 4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? 4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? 4.3 Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi? 5. Bütçe ve maliyet etkinliği 5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli maliyetler gerçekçi mi? 5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 81

82 İzleme Süreci Sözleşme İmzalama Başlangıç Toplantısı Uygulama Eğitimi İlk İzleme Ziyareti Ara Ödeme Ara Rapor Düzenli İzleme Ön Ödeme Anlık İzleme Nihai Rapor Nihai Ödeme Proje Sonrası Değerlendirm e Raporu 82

83 Harcama Usulü Proje hesabı açılır Ödemeler bu hesaptan yapılır Destek veren kurum ödemeleri bu hesaba yapar Hesaptaki transferler sürekli kontrol edilir 83

84 Satınalma Usulü Açık İhale ,00 TL ve üzeri Pazarlık Usulü ,00 TL ,00 TL arası Doğrudan Temin ,00 TL ve altı 84

85 Raporlama Raporlama Yararlanıcı Raporları Destek Veren Kurum Raporları Yararlanıcı beyan raporu Ara-Nihai Raporlar Gerekli İse Denetim Raporu Değerlendirme Raporu İlk İzleme Ziyareti Raporu Düzenli-Anlık Ziyaret Raporu Proje Kapanış Raporu Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 85

86 Teşekkür Ederiz 86

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ. EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞĠTĠM TOPLANTISI 2014 Mali Destek Programları 1 2 EĞİTİM İÇERİĞİ 1. Proje Döngüsü 2. Tanımlar 3. 3 Adımda Proje Hazırlama 3.1. Fikrin Belirlenmesi 3.2.

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Proje Döngüsü Programlama: Bu aşamada kalkınmaya ilişkin sorunlar, kısıtlılıklar, fırsatlar vs. bölgesel ve sektörel düzeyde analiz edilir. Bölge Planında kalkınmanın sağlanması

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?

Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır? Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır? Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Bu iki gün içinde Hedef planlaması, Faaliyet planlaması, Zaman planlaması, Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız 1 Çalışma Planı Proje

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN 1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN EmrullahKARDEŞ Strateji GeliştirmeBaşkanı Dr.ZekeriyaSEVİM StratejikPlanlama DaireBaşkanı 2 PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ (Project Cycle

Detaylı

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG IRFO VE DESTEKLEME TAKOG TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT FLER ORTAK G R M LTARIM REFORMU UYGU AMA PROJES YETK L ORTAK Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi Ders Notları IRFO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Döngü Yönetimi 3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. Mevcut durum Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi 4. Hedef Analizi

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI

SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2010 YILI TEKLĠF ÇAĞRISI SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI MALĠ DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ Sıdıka ARIKAN Eğitimin Amacı Hibe Projeleri

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

Şubat 2014, Ankara 64

Şubat 2014, Ankara 64 Şubat 2014, Ankara PROGRAM 09.00-09:30 Kayıt 09:30-09:45 2014 MDP Tanıtımı 09:45-10:45 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar (I) 10:45-11:00 Kahve Arası 11:00-12:00 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı