*Sait DOĞAN a a. İskenderun Technical University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, İskenderun/Turkey.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*Sait DOĞAN a a. İskenderun Technical University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, İskenderun/Turkey."

Transkript

1 Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yöresel Yemek Yarışmaları: Aksaray Örneği** (The Regional Culinary Competitions within the Scope of Tourism Week Activities: The Case of Aksaray) *Sait DOĞAN a a İskenderun Technical University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, İskenderun/Turkey Makale Geçmişi Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Anahtar Kelimeler Turizm haftası etkinlikleri Yöresel yemek Yarışma Aksaray Keywords Tourism week activities Regional culinary Competition Aksaray Makalenin Türü Araştırma Makalesi Öz Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması ve halkın turizm hususunda bilinçlendirilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü tarafından her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında birtakım çalışmalar ve etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliklerden bir tanesi de yöresel yemek yarışmalarıdır. Yöresel yemek yarışmaları yöre insanının kendi mutfak kültürü hakkında yeterince bilgi sahibi olması ve bölgeye gelen turistlere mutfak kültürünün tanıtılması açısından önem arz etmektedir. Yemek yarışmaları diğer taraftan uzun yıllardır tüketilen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemekleri derlemek, yazılı ve görsel olarak arşivlemek, bu yemekler çevresinde oluşan kültürel değerleri saptamak, derlenen yemeklerin yapılışlarını ve adlarını standartlaştırmak, sağlık ve kültür açısından geliştirmek amacıyla organize edilmektedir. Bunun yanında yöresel yemek yarışmaları, ödül olarak sembolik bir takım hediyeler de verdiğinden; yarattığı rekabet ortamı sayesinde katılımcıların kendilerini geliştirmesine de imkân tanımaktadır. Bu bakış açılarından hareketle Aksaray ilinde de 2015 yılından bugüne kadar dört adet yöresel yemek yarışması düzenlenmiştir. Bu çalışma ile yılları arasında Aksaray da düzenlenen yöresel yemek yarışmaları incelenmiş ve yarışmalardan elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Toplam 161 kişinin katılım gösterdiği yarışmalarda 2015 yılından bugüne dek 136 yöresel yemek ile 101 tatlı çeşidi jüriye takdim edilmiştir. Yarışmalar her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenli olarak Aksaray Kültür Evi nde yapılmıştır. Çalışmanın, konunun muhataplarına yol gösterici olması ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Abstract The Ministry of Culture and Tourism and the tourism sector organize a number of activities every year within the scope of tourism week activities in order to spread tourism to the whole year and raise public awareness on tourism. One of the activities organized is regional culinary competitions. Regional culinary competitions are important for local people to have enough knowledge about their own culinary culture and to introduce the culinary culture to the tourists who come to the region. Regional culinary competitions, on the other hand, are organized in order to compile food consumed for many years or forgotten food, to archive it in writing and visually, to standardize the productions and names of the compiled dishes, to improve health and culture and to reveal culinary culture. Moreover thanks to the symbolic prizes, the regional culinary competitions enable participants to improve themselves by creating a competitive environment. Based on this point of view, four regional culinary competitions were organized in the province of Aksaray since In this study, the regional culinary competitions organized between the years in the Aksaray province have been examined and the data obtained were analyzed comparatively. Of the 161 people that participated in competitions from 2015 until now 136 local dishes and desserts 101 was presented to the jury. The competitions were held regularly at Aksaray Culture House every year within the scope of tourism week activities. The study aims to be a guide for the ones who are concerned with the subject and contribute to the existing literature. * Sorumlu Yazar E-posta: (S. Doğan) Makale Künyesi: Doğan, S. (2019). Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Yöresel Yemek Yarışmaları: Aksaray Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), DOI: /jotags **Bu makale çalışması Ekim 2017 tarihleri arasında Aksaray da düzenlenen II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. 1958

2 GİRİŞ Turizm Haftası Etkinlik Programı tarih ve 1893 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 1977 yılından itibaren Mart ayının ikinci Pazartesi günü olarak kutlanmıştır yılından itibaren olumsuz hava şartları ve turizm sezonunun açılışı gerekçesiyle Nisan tarihleri arasında kutlanmasına karar verilmiştir. Ancak; önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını da değiştirmiştir. Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ile bu konuda Bakanlık ve turizm sektörü tarafından yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir (KTB, 2019). Turizm haftası olan Nisan tarihleri arasında her ilde çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar tertip edilmekte, bu çalışmalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün öncülüğünde kamu ve özel sektör işbirliği ile yürütülmektedir. Turizm konularında verilen konferans, seminer ile yapılan çalıştaylar, doğa, kortej yürüyüşleri, halk oyunları gösterileri, el sanatları sergisi, yöresel yemek yarışmaları yapılan etkinlik ve organizasyonlara örnek olarak verilebilir. Son yıllarda mutfak kültürü ve yerel mutfakların korunması ile ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası proje ve uygulamaların hızla arttığı görülmektedir (Altaş, 2016: 57). Aksaray ili de söz konusu uygulamalar kapsamında hareket etmiş ve 2015 yılından itibaren yöresel yemekleri ortaya çıkartma, kayıt altına alma, envanter oluşturma ve yemeklerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlama gibi amaçlarla Aksaray Valiliği ve Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü önderliğinde, Aksaray Üniversitesi ve Aksaray Belediyesi gibi paydaşların da destekleriyle yöresel yemek yarışmaları düzenlemeye başlamıştır. Bilindiği üzere yöresel yemek çeşitliliğinin temelinde coğrafi konum, üretim biçimleri, tarihsel gelişim, ekonomik ve kültürel ilişkiler, inanç yapıları ve etnik durum gibi faktörler yer almaktadır. Aynı şekilde bu yemekler sayesinde yörenin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını, kendine özgü yemek hazırlama şekillerini de anlamak mümkün olmaktadır (Altaş, 2016: 57). Tüm bu faktörlerin toplu bir biçimde ortaya çıkartılması konusunda yöresel yemek yarışmalarının çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Yemek yarışmaları sayesinde bir yörede kullanılan hammaddeleri, özel ekipmanları, yemek ile ilgili hikâyeleri, pişirme ve yeme usullerini gün yüzüne çıkartmak oldukça kolaydır. Öte yandan endüstriyelleşmenin baskısını her geçen gün daha da derinden hissettiğimiz günümüzde, Yöresel kelimesine vurgu yapılarak düzenlenen yarışmaların bazı dezavantajlı tarafları olduğu da düşünülmektedir. Bu durum tıpkı Organik kelimesinin gelişigüzel kullanılması gibidir. Yöresel kelimesi de günümüz şartlarında anlamını bir parça kaybetmiş durumdadır. Bugün, yöresel yemek yarışmalarında sunulan yemeklerden pek çoğunun hammaddesi artık yöresel olarak kişilerin ürettikleri malzemeler değil, marketlerden satın aldıkları malzemelerdir. Örneğin: Taş değirmende öğütülmüş bulgur, un, irmik yerine marketten satın almalar söz konusu olup, dondurulmuş sebze ve meyve kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Yine yöresel yemek yarışmalarında karşılaşılan bir diğer güçlük de, yemeklerin orijinalliğinden tam anlamıyla emin olunamamasıdır. Örneğin bamya çorbasını hem Konya, hem Aksaray hem de İç Anadolu Bölgesi nde yer alan pek çok il sahiplenmiştir ve bu tarz yemeklerin gerçekten hangi ile ait yöresel yemek olduğunu anlamak çoğu zaman güçtür. Yemeklerin orijinalliği konusunun karmaşık yapısını göçler, komşuluk ilişkileri, farklı coğrafyalardan kız alıp verme gibi faktörlerle açıklamak mümkündür. 1959

3 Bu çalışmada Türk mutfak kültürü ile birlikte, ilk olarak Türkiye de düzenlenen yemek yarışmalarının yapısına ikinci olarak da Aksaray da düzenlenen yemek yarışmalarına değinilmiştir. Daha sonra, Aksaray da yılları arasında düzenlenen 4 adet yöresel yemek yarışması; literatür araştırması, doküman inceleme ve içerik analizi gibi yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve elde edilen bulgular tartışılarak çeşitli öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Yeni yarışmalar düzenlendikçe çalışmanın tekrar edilmesi ve sonraki araştırmacılara ışık tutması beklenmektedir. Türk Mutfak Kültürü ve Türkiye de Yemek Yarışmaları Türk Mutfağı dünyanın en önemli mutfaklarından birisi olup Türk mutfağının gelişiminde birçok etmen söz konusudur. Çeşit zenginliğinin yanı sıra Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca çeşitli kültürle yaşanan etkileşim ile birlikte Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında keşfedilen yeni tatlar sayesinde Türk Mutfağı gelişim göstermiştir (Hatipoğlu, 2014: 1). Kökleri Orta Asya da başlayan ve bugün yaşadığı topraklarda biten büyük göçlerin ve birçok kültürle etkileşime girilmesi neticesinde oluşan, yemek sanatının her dalında birbirinden zengin örnekler veren Türk mutfağı; pişirme teknikleri, sofra düzeni, kendine has servis şekilleri ile Fransız ve Çin mutfakları ile birlikte bugün dünyanın en iyi üç mutfağından birisi olmuştur (Aslan, Güneren ve Çoban, 2014; Çakıcı ve Eser, 2016; Demirgül 2018). Genel olarak tahıl, et, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, hamur işleri, zeytinyağlılar, içecekler, tatlılar ve otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan Türk mutfağı; pekmez, yoğurt, bulgur, tarhana gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini de ortaya çıkarmıştır. Yöreden yöreye farklılaşan lezzetleri barındıran yemek yeme ve içme biçimleri ile Türk Mutfağı özel gün, kutlama ve törenleriyle de ayrı bir anlam taşır. (Mankan, 2012: 20) Yöresel halk mutfağında yemek kültürü ve sofra adabının, Türklerin uzun zamandır benimsediği biçimde devam ettiği ifade edilmektedir (Mankan, 2012: 21) Orta Asya Türkleri, tarım ve hayvancılıkla uğraşmış, yemeklerde en çok buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur işleri daha çok ön plana çıkmıştır. Bunun yanında darıdan yapılan boza ve av hayvanları önemli bir yer teşkil etmektedir. Orta Asya Türkleri için At önemli bir beslenme kaynağı ve ulaşım aracı olup eski Türklerin temel yiyeceği, koyun ve süt ürünleridir. Sofrada süt tek başına tüketildiği gibi, yoğurt, ayran, çökelek peynir, tereyağı gibi süt ürünleri ile sütlü yoğurtlu yemek ve tatlılarda da tüketilmiştir. Hububat ve çorbalar da, Türk mutfak kültüründe önemli bir yer tutmakta olup, hem geçmişte hem de günümüzde halen yaygın olarak tüketilmektedir. Eski Türklerde özellikle tarhana çorbası, yoğurtlu çorba, un çorbası, mercimek çorbası en çok tüketilen ve bilinen çorbalar arasındadır (Güler, 2010). Selçuklular döneminde Orta Asya dan getirilen mutfak kültürü Anadolu da daha önce yerleşik toplumların kültürleriyle bütünleşmeye başlamıştır. Selçukluklular döneminde koyun, keçi ve sığır et hayvanı olarak tüketilirken, süt hayvanı olarak koyun, inek, keçi ve kısrak beslenirdi. Sütten yoğurt, ayran, kefir, kurut, kımız ve peynir elde edilirdi. Selçuklu ve sonrasında kurulan Anadolu Beyliklerinin bitkisel besinleri arasında tahıllardan buğday ve arpa önemli birer besin kaynağıydı. Buğday bu değirmenlerde daha ince öğütülerek un haline getirilirdi. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilen buğday unu daha sonra oklava ile farklı kalınlıklarda açılıp, sacda pişirilerek yufka, şebit, katmer ve bazlamalar yapılırdı. Selçuklulardan bahseden yazılı eserlerde Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında düzenlenen törenlerde pilav, borani, yahni, kebap ve helise nin yanında şerbetler, çorbalar, tutmaç, tirit, bulamaç, 1960

4 ekmek ve sebze yemekleri ile tatlılardan helva ve kadayıfın verildiği belirtilmektedir. Meyvelerden elma, üzüm, erik, ayva gibi meyvelerin yetiştirildiği, bunların hem taze olarak yendiği hem de kurutularak hoşaflarının yapıldığı bilinmektedir. Un helvası, badem helvası, zerde ve paluze gibi hafif tatlılar yapılmış, tatlandırıcı olarak da bal ve pekmez kullanılmıştır. Üzümden ayrıca sirke ve şarap da yapılmıştır. Sebzelerden patlıcan, ıspanak, turp, şalgam, havuç eskiden beri bilinmekte ve mutfakta kullanılmıştır. Baklagillerden bakla ve mercimek Orta Asya dan beri bilinmekteyken nohut ve fasulye Anadolu ya yerleştikten sonra Türk mutfağında yer almıştır. Selçuklulara baharatın ise İslam dininin etkisiyle Arap mutfak kültüründen geçtiği bilinmektedir (Akın, Özkoçak ve Gültekin, 2015). Bugün özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi yemeklerinde baharatın fazla kullanılması, örneğin acı biberin yoğun kullanımı verilebilecek örneklerden birisidir (Güler, 2010). 15. yüzyıl Osmanlı döneminde yerel mutfak, saray yaşamının bir parçası olup yemekler çeşit olarak az ve sade iken 16. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet zamanında Türk mutfağı en hızlı gelişimini yıllarını yaşamıştır. Bu dönemde Ege kıyılarının fethi ile mutfağa balık ve deniz ürünleri girmiş, Topkapı sarayına yeni mutfaklar yapılmaya başlanmıştır ve 18. yy. da ise Türk mutfağı en görkemli yıllarını yaşamış ve fethedilen yörelerin mutfak kültürleri de Türk mutfağı na taşınmıştır (Mankan, 2012:21-22; Akkaya, Bayrakçı ve Özcan, 2018). Özellikle Orta Asya göçebe yaşam tarzının etkileri ile et yemekleri, süt ve süt ürünleri, yağlı yemek anlayışı ve tereyağının yoğun kullanımı, yoğurt ve kaymak tüketimi, döner ve kebap çeşitlerinin yaygınlığı, şerbetler ve baklava gibi şerbetli tatlılar, kayısı, elma ve kurutulmuş meyveler hemen hemen her dönemde etkisini göstermiş, balık ürünleri, soslar ve çeşitli içkiler, domates, biber gibi bazı sebzeler özellikle son dönem Osmanlı mutfak kültüründe önemli yer edinmiştir (Yiğit ve Ay, 2016: 20). Türk mutfak kültürünün şekillenmesinde görüldüğü üzere Orta Asya Türkleri ile birlikte Selçuklu ve Osmanlı döneminin etkisi oldukça büyüktür. Orta Asya göçebe insanının et ve mayalanmış süt ürünleri Mezopotamya nın tahılları, Akdeniz çevresinin sebze ve meyveleri, Güney Asya nın baharatı ile birleşerek bugün zengin bir yemek kültürü ortaya çıkmıştır (Baysal 1993: 12). Görüldüğü üzere Türk mutfağının kökeni çok eski tarihlere dayanmakla birlikte birçok kültürle yaşanan etkileşim de Türk mutfağının zenginleşmesini sağlamıştır. Bugün hızlı değişimlerin yaşandığı ve etkileşimin küresel ölçekte olduğu bir dönemde yemek yapım ve tüketim şekilleri de hızla değişime uğramaktadır. Zamanın daralması ve koşuşturmacayla geçen bir dönemde hızlı yapılan yemekler tercih edilirken dışarıda da fast food akımı ve hazır tüketim giderek yaygınlaşmakta ve Türk mutfak kültüründe önemli yer tutan tencere yemekleri, dolmalar, börekler, evlerde hazırlanan yoğurtlar artık daha az yapılmaktadır. Bu tür zahmetli yemekler bugün evlerde daha çok anneler, anneanneler ve babaanneler tarafından yapılmakta, bayramlarda veya toplu buluşma yemeklerinde servis edilmektedir. Türk mutfak kültürünün korunması, yemeklerin kayıt altına alınması ve restoranların menülerinde yer bulabilmesi oldukça önemli bir konudur. Bu önem doğrultusunda ülkemizde geleneksel ve yöresel yemekler projelerle kayıt altına alınmakta, unutulmaya yüz tutmuş yemekler gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmaktadır. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartma yöntemlerinden bir tanesi de ülkemizde son yıllarda düzenlenmeye başlayan yöresel yemek yarışmalarıdır. Türkiye de düzenlenen yemek yarışmalarının profiline bakıldığında, genel olarak iki farklı şekilde yemek yarışması düzenlendiği söylenebilir. Bu yarışmalardan ilki, profesyonel aşçıların ya da aşçılık öğrencilerinin çeşitli kategorilerde yarıştığı, genellikle aşçılık federasyonlarının önderliğinde düzenlenen ve yarışmalarda daha deneyimli 1961

5 aşçıbaşıların ya da ünlü gurmelerin jüri olarak görev yaptığı yarışmalardır. Bu yarışmalarda endüstriyel mutfak firmaları sponsorluk görevini üstlenerek yarışma alanlarına mutfaklar kurmakta ve aşçılar kendi kategorilerindeki yemekleri söz konusu mutfaklarda pişirmektedir. Kişiler bu yarışmalara bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de yarışabilir veya bir kurumu temsilen yarışmaya katılabilirler. Hangi şekilde katılım sağlanırsa sağlansın yarışmacılar, genellikle kendi malzemelerini ve sunum ekipmanlarını yanlarında getirmektedir. Bu yarışmaların ulusal ve uluslararası basında ses getirdiği, pek çok kişi tarafından takip edildiği, kazananların daha üst seviyede bir yarışmada yarışmak için yurtdışındaki çeşitli ülkelere gönderildiği de bilinen diğer detaylardır. Ayrıca bu yarışmalar bazı büyük organizasyonların içinde yer alabildiği gibi münferit olarak da düzenlenebilmektedir. Türkiye de 1 i konfederasyon, 3 ü de federasyon olmak üzere 4 büyük oluşum yer almaktadır. Bunlar: Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Ulusal Aşçılar Federasyonu dur. Ayrıca ülkemizde belirtilen konfederasyon ve federasyonlara bağlı birçok üye dernek yer almaktadır. Bu dernekler genellikle şehirleri temsil etmekte iken, bir kısmı ise bölgeleri ve mesleki birlikleri temsil eden oluşumlardır. Federasyonların: bölgesel dernekleri aynı çatı altında toplamak, birlik içinde aşçılık mesleğinin ülkemizde ve dünyadaki gelişimine katkıda bulunmak, aşçılık ve pastacılık eğitimi veren kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde olmak, mesleği hem hukuksal hem de sosyal yönde daha iyi konumlandırmak, mutfak sanatkârlarının mesleki eğitimini destekleyerek daha üst seviyelere getirmek, gençleri ve kadınları destekleyerek onları da bu mesleğe kazandırmak asıl amaçlarıdır. Diğer taraftan aşçılık mesleğini tanıtmak amacıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında faaliyetlerde bulunmak, festivaller, yarışmalar düzenlemek, aşçılık mesleğiyle ilgili bütün organizasyonlara katılmak Federasyonların faaliyetlerini oluşturmaktadır. Federasyon ve dernekler genellikle mesleği aşçılık olan bireyleri temsil etmekte, bu anlamda üyeler profesyonel olarak aşçılık mesleğini icra eden bireylerden oluşmaktadır. Bu anlamda burada yer alan federasyon ve derneklerin düzenlemiş oldukları yemek yarışmaları da genellikle profesyonellere yönelik olmaktadır (TAFED, 2019; TASFED, 2019; TASKOPAN, 2019; U.L.A.F., 2019). Türkiye de düzenlenen yemek yarışmalarından ikincisi ise bölgesel olarak tabir edilebilecek, şehir ya da ilçeler bazında düzenlenen yemek yarışmalarıdır. Bu yarışmalar genellikle söz konusu yerdeki Valilik, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Belediyeler gibi yerel yönetimler tarafından organize edilen yarışmalardır. Bu gruptaki yarışmalar, yarışmanın düzenlendiği yerde her yıl geleneksel olarak yapılan bir festivalin içinde organize edildiği gibi, turizm haftası etkinlikleri içinde düzenlendiği de görülmektedir. Bu yarışmalar, profesyonel aşçıların katıldığı yarışmalarla kıyaslandığında daha amatördür. Bu türde yarışmalarda kategoriler genellikle Yemek ve Tatlı olmak üzere iki adettir. Kategorilere çoğu kez Yöresel Yemek kategorisi de dâhil edilir ve bu kategoride genellikle ev hanımları yarışır. Yarışmalar çoğunlukla yerel basın tarafından takip edilir, bir üst seviyedeki herhangi bir yarışma ile entegre değildir ve jüri üyeleri şehirde konuyla ilgili bilgi sahibi uzman kişiler arasından oluşturulur. Yarışmalarda yemek yapımı genellikle yarışma alanında yapılmaz, tüm katılımcılar yarışmaya katılacakları ürünleri yarışma alanına hazır olarak getirirler. Bu yarışmalara profesyonel aşçıların katılımı söz konuş olmayıp, daha ziyade ev hanımlarının katılımı sağlanmaya çalışılır. Bu yarışmaların en büyük avantajı unutulmaya yüz tutmuş yemekleri vitrine çıkarması, yeniden hatırlanmasını sağlamasıdır. Bu alanda son yıllarda Türkiye de yöresel yemek yarışmalarının düzenlendiği il ve ilçelere örnek olarak: Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara-Kızılcahamam, Artvin, Erzincan-Kemaliye, Erzurum, Hatay, Iğdır, Isparta-Eğirdir İstanbul-Beykoz, İzmir-Seferihisar-Tire-Torbalı, Kars ve Sarıkamış, Kastamonu ve 1962

6 İnebolu, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa-Soma, Muğla-Fethiye ve Köyceğiz, Muş, Nevşehir, Ordu-Akkuş, Rize, Samsun- Bafra, Sivas, Tekirdağ ve Van verilebilir. (Yöresel Yemek Yarışmaları (2019). Görüldüğü üzere ülkemizin farklı bölgelerinde her yıl yaklaşık 30 civarı yöresel yemek yarışması turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir. Bu çalışmaya konu olan ve Aksaray da 2015 yılından beri her yıl turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenmekte olan Aksaray yöresel yemek yarışması yerel yönetimler tarafından düzenlenen ve yukarıda detayları anlatılan ikinci grup yemek yarışmaları arasında sayılmaktadır. Aksaray Yöresel Mutfak Kültürü ve Yemek Yarışmaları Yöresel yemekler bir bölgenin mutfak kültürü hakkında bilgi veren ve bölgenin tanıtımında kullanılan en önemli unsurlardan birisidir. Hatipoğlu, Zengin, Batman ve Şengül (2013) yöresel yemekleri, bir şehir ya da yörede insanların uzun yıllar birlikte yaşamalarının sonucunda gelenek haline gelmiş, özel günlerde daha çok tüketilen, genellikle bir olay sonucunda kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan yiyecekler olarak tanımlamışlardır. Şengül ve Türkay (2015: 600) yöresel mutfak kültürünü ise; özel bir yöreye ait olan, o yörenin kültüründen izler taşıyan, bölgeye özgü ürünler ve adetlerin birleşimiyle ortaya çıkan, yöre pişirme tekniklerinin kullanılması ile yapılan, dini ya da milli sebeplerle de oluşabilen, yöre insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan yemeklerin ve içeceklerin bütünü şeklinde tanımlamışlardır Gastronomi turizmi açısından bakıldığında, turistlerin seyahat ve destinasyon tercihlerini etkileyen faktörlerden birisi de tatile gideceği yere özgü yiyecek ve içeceklerdir. Seyahate çıkan turistlerin yaklaşık % 88,2 si için destinasyon tercihinde yiyecek ve içeceğin önemli bir etken olduğu düşünüldüğünde yöresel mutfakların daha da önemli hale geldiği gerçeği ortaya çıkmaktadır (Toksöz ve Aras, 2016). Günümüzde seyahat etmede motivasyon faktörü olarak; yöreye özgü yiyecek ve içeceklerin önemli olduğu görülmektedir. Yurtseven (2011) ve Scarpato (2002) sürdürülebilir gastronomi turizmi hareketliliğinin bileşenlerini: Özel restoranlar, Yerel olarak üretilmiş yiyecekler Özel yemek üretim sistemleri, Yemek festivalleri, Özel yemek organizasyonları, Doğal alışveriş merkezleri, Doğal ve tarihi alışveriş mekânları, Yerel yaşam kültürü, Organik tarım ve organik ürünler, Yerel yemek üretimi ve Geleneksel üretim olarak sıralamışlardır (Durlu, Sünnetçioğlu ve Can, 2013). Bu bağlamda değerlendirildiğinde bir yörenin yöresel yiyeceklerinin tespiti, kayıt altına alınması ve sonraki aşamada da tescili sürdürülebilir gastronomi turizminin bölgede gelişimi açısından önemli olarak görülmektedir. Bugün ilgili kurum veya girişimcilerce şehirlerin tanıtımında öne çıkan yiyecek ve içecekler coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmakta ve birçok yiyecek tescillenmektedir. Örneğin, Adana kebabı, Gaziantep baklavası, Antakya künefesi, İnegöl köftesi, Kahramanmaraş dondurması Kayseri mantısı, Şanlıurfa çiğ köftesi tescil altına alınmış, anılan şehirler bu yiyecekler ile zihinlerde yer almış ve tanınmıştır (Çalışkan ve Koç, 2012). Bu örnekler ülkemiz için daha da artırılabilir olup bu durum Türk mutfak kültürünün zenginliğini yansıtmaktadır. Ön plana çıkan bu yiyecekler bölgenin tanıtımında önemli bir paya sahiptir. Bugün ulaşım ağlarının iyileşmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak insanların yemek amacı ile bir şehirden başka bir şehre seyahat ettikleri sıkça görülmektedir. Bunun yanı sıra acenteler tarafından da çeşitli yerlere yemek turları düzenlenmektedir. Bölgeye özgü bu yemeklerin, bölgenin turizm faaliyetlerine katkıda bulunduğu da görülmektedir. Diğer yandan günümüzde gençler 1963

7 evde yapılabilecek pratik yemekleri tercih etmekte sahip olunan mutfak kültürü de zaman içinde değişime uğrayabilmektedir. Hem mutfak kültürünün korunması hem de bölge turizmine katkıda bulunması kapsamında yöresel mutfak kültürünün her bölge için gün yüzüne çıkartılması oldukça önemlidir. Bu yöntemlerden bir tanesi de yöresel yemek yarışmalarının düzenlenmesi ve sergilenen yemeklerin kayıt altına alınmasıdır. Bu yönüyle yöresel yemek yarışmaları yöreye ait mutfak kültürünün tespiti açısından büyük bir öneme sahiptir. Aksaray ilinde de yöresel mutfak kültürünü ve kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin tespiti amacıyla 4 yıldır düzenli olarak yöresel yemek yarışması yapılmaktadır. Aksaray, Anadolu nun ortasında, yaklaşık 1000 metre rakımlı geniş bir ovada kurulmuş, sekiz bin yıllık köklü bir geçmişe sahip, Neolitik dönemden bu yana insan yerleşimine sahne olmuş ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bir ildir ( Cumhuriyet dönemine kadar Konya ya bağlı bir sancak olan Aksaray, 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde ye ilçe olarak bağlanmış, 1989 yılında yeniden vilayet olmuştur (Aksaray Kültür Envanteri, 2010: 18). Aksaray da, hububatın geniş bir alana yayılmış olması ile bundan mamul yiyecekler, hayvancılığın gelişmiş olması dolayısıyla da et ve süt mamulleri, ayrıca bağ ve bahçelerden elde edilen sebze ve meyvelerin de varlığı ile de mutfak açısından oldukça zengin malzemeler elde edilmektedir. Bölge mutfağında hamur işi yemekler ön planda olmakla birlikte bölgede et yemeği olarak Aksaray Tava, tatlılarda da pekmezin sıkça kullanıldığı görülmektedir (Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). Yörenin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras da doğrudan yöresel mutfak kültürüne yansımaktadır. Aksaray ın Ihlara Vadisi ile Selime yöresini içine alan, aynı zamanda Ortadoks mezhebinin kurucularından St. Gregeourus un memleketi olan Güzelyurt (Gelveri) İlçesinde, 1924 yılında gerçekleşen Büyük Mübadeleye kadar bölgedeki Rum halkının varlığının etkileri de bu bölgenin mutfak kültüründe kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. Rum ve Türk nüfus yüzyıllarca bölgede bir arada yaşamışlardır. Rum halkıyla aynı coğrafyayı paylaşmanın etkisiyle bu bölgede: Güzelyurt (Gelveri) Tava, Güzelyurt (Gelveri) Ekmeği ve Güzelyurt (Gelveri) Pekmezi önemli birer gastronomik unsur örneklerindendir (Acar, 2016). Bölgenin yöresel mutfak kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Aksaray yöresel yemek yarışmalarından ilki, Aksaray da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla, Aksaray Valiliği ve Aksaray İl Kültür Turizm Müdürlüğü nün önderliğinde, 15 Nisan 2015 tarihinde, turizm haftası etkinlikleri kapsamında, Aksaray Kültür Evi bahçesinde düzenlenmiştir. Yarışmada konusunda uzman sekiz kişi, jürilik görevini yürütmüştür. Katılımcıların büyük çoğunluğunu ev hanımları oluşturmuştur. Yarışma kapsamında sunulan yemekler katılımcılar tarafından önceden pişirilmiş, yarışma alanında ise ısıtma işlemi ve sunum hazırlığı yapılmıştır. Yarışmacıların her birine önlük, kep ve katılım belgesi verilmiş, ilçe ve köylerde yaşayan yarışmacıların yarışma alanına gelmeleri kaymakamlık, belediye ve muhtarlıklar tarafından sağlanmıştır. Yarışmacılar yemek ve tatlı olmak üzere düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, iki ana kategorinin en az birinde yarışmışlardır. Aksaray yöresel yemek yarışmalarından ikincisinde ise amaç yine Aksaray da yöresel yemek kültürünü ortaya çıkartmak olarak lanse edilmiştir. Yarışma 20 Nisan 2016 tarihinde düzenlenmiştir ve önceki yıl ile aynı detaylara sahiptir. Ancak bu yıl jüri sayısı altı olarak belirlenmiştir. Yemek yarışmalarından üçüncüsü 20 Nisan 2017 sonuncusu ise 17 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenmiştir. Tüm detayların önceki senelerle aynı olduğu ve 1964

8 değerlendirmeyi altı jürinin yaptığı yarışmanın amacı Aksaray da yöresel yemek kültürünü oluşturmak ve kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Aksaray da düzenlenen yemek yarışmalarının amaçları incelendiğinde; yöresel yemek kültürünü ve kaybolmaya yüz tutmuş yemekleri ortaya çıkartmak amaçlarının baskın olduğu görülmektedir. Bu durum Aksaray da yöresel yemek kültürü yok mu ya da bilinmiyor mu? Sorularını akıllara getirmektedir. Altaş bu konuyla ilgili 2016 (s ) yılında bir çalışma yürütmüş ve Aksaray da yöresel yemeklerin bilinmemesini Küreselleşme, eğitim, kadınların çalışma hayatında aktif rol oynaması, gelişen teknoloji, fast food yemek kültürü, fazla sayıda olan gurbetçi vatandaş ve Aksaray yemekleri ile ilgili yazılmış bir kitabın olmaması gibi sebepler ile açıklamıştır. Aksaray da yöresel yemek yarışmalarına paralel olarak 2015 yılında Aksaray Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün desteğinde Türk Halk Mutfağı araştırmacısı Hülya Erol tarafından Aksaray Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri kitabı 3 yıllık bir proje çalışmasının ardından 2018 yılında basılmış ve Aksaray yöresine ait yemekler kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi Bu araştırmanın amacı, yılları arasında düzenlenen Aksaray yöresel yemek yarışmalarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, yıllar itibariyle sunulan yemek çeşitliliğini ve değişimi tespit etmek ve Aksaray ili yemek kültürünü ortaya koymaktır. Araştırma yöntemi olarak, literatür araştırması, doküman inceleme ve içerik analizine yer verilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analiz edilmesiyle veri sağlanmasına doküman incelemesi denilmektedir. Araştırma yapılan alanla ilgili pek çok bilgi, gözlem ve belge inceleme yoluyla elde edilmiştir. Bu çalışmada araştırmanın amacına uygun olarak doküman incelemesi analiz birimlerinden birisi olan Sözcük analizi yapılmıştır. Bunun yanı sıra içerik analizi yapılarak, birbirine benzeyen veriler belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş, okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: ). Bu kapsamda 4 yıldır (2015, 2016, 2017 ve 2018) düzenlenen yemek yarışmasına ait ilgili doküman ve veriler Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nden (2018) alınmış, elde edilen veriler detaylı bir şekilde analiz edilmiş, ayrıca uzman görüşlerinden de yararlanılmıştır. Çalışma Aksaray mutfağının yöresel lezzetlerini gün yüzüne çıkarması açısından önemlidir. Diğer yandan Aksaray yöre mutfağının analizi gelecek yıllarda gastronomi turizmi alanında yapılacak çalışmalara da kaynak teşkil edecektir. Bu çalışma, yöresel yemek yarışmasında sunulmuş yemekler ile sınırlandırılmıştır. Bulgular ve Tartışma yılları arasındaki turizm haftası etkinlikleri kapsamında Aksaray da düzenlenen yöresel yemek yarışmalarına ait bulgular aşağıda yer alan tablolarda özetlenmiştir: 1965

9 Tablo 1: Aksaray İli Yöresel Yemek Yarışmalarına Katılan Bireylere ait Demografik Bulgular Cinsiyet Akrabalık Bağı Kategori Yıllar 2015 (n:42) 2016 (n:35) 2017 (n:45) 2018 (n:39) Genel (n:161) Gruplar n % n % n % n % n % Erkek Kadın Var Yok Yemek 5 11,9 3 8,6 2 4,4 3 7,7 13 8, , , , , ,9 5 11,9 4 11,4 4 8,9 4 10, , , , , , , , , , , ,3 Tatlı 6 14,3 3 8, ,7 4 10, ,5 Yemek +Tatlı 20 47, , , , ,2 Aksaray ilinde yılları arasında düzenlenen yöresel yemek yarışmalarına katılan bireylere ilişkin demografik bulgular Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 e göre, Aksaray ili yöresel yemek yarışmalarına ( ) katılanların %8 ini erkekler, %92 sini kadınlar oluşturmuştur. Diğer bir yandan her yıl yarışmaya katılım gösteren bireylerin yaklaşık %10 u arasında akrabalık bağı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, yapılan incelemede yarışmaya katılan bireylerden 1 kişinin 4 yıl; 2 kişinin 3 yıl; 12 kişinin ise 2 yıl üstüste yarışmaya katıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede sürekli katılım gösteren 15 kişiden 6 sının önceki yıllarda, 3 ününde 2018 yılında yapılan yöresel yemek yarışmasında farklı kategorilerde ödül aldığı ortaya çıkmıştır. Geri kalan 146 yarışmacı ise 4 yıldır düzenli olarak yapılan bu yarışmaya sadece 1 er kez katılım göstermiştir. Diğer bir bulguya göre ise 4 yıldır düzenlenen yemek yarışmasında sadece 1 erkek dereceye (2017 yemek yarışması birincisi) girmiş ve ödül almıştır. Bu sonuca göre erkek katılımcı sayısının düşük olduğu (%8) bir gerçek olup, burada hem çalışan bireylerin yarışmaya katılamıyor olması hem de yemek yarışmasının yöresel düzeyde yapılıyor olmasının erkek bireylerin katılımcı sayısını etkilediği düşünülmektedir. Tablo 1 e bakıldığında yöresel yemek yarışmasına katılan bireylerin %47,2 si hem yemek hem tatlı kategorisinde yarışmışken, %37,3 ü yemek kategorisinde, %15,5 i ise tatlı kategorisinde yarışmaya katılmıştır. Yarışma kapsamında her yıla ait veriler incelendiğinde katılımın çoğunlukla yemek + tatlı şeklinde iki çeşit ürün ile gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 2: Yarışmacıların Yıllar İtibariyle Yemek ve Tatlı Kategorisinde Katıldığı Yörelere ait Veriler Yıllar 2015 (n:42) 2016 (n:35) Yöre (İl Nüfus Oranı) Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Kasaba ve Köyler (n:115) (%71) Yemek 33 (%91) Tatlı 24 (%92) Yemek 15 (%47) Tatlı 10 (%48) Diğer İlçeler ve İlçelere Bağlı Köyler (Ağaçören, Eskil, Gülağaç Güzelyurt, Ortaköy) (n:46) (%29) 3 (%9) 2 (%8) 17 (%53) 11 (%52) Toplam (n:161) %

10 Tablo 2: Yarışmacıların Yıllar İtibariyle Yemek ve Tatlı Kategorisinde Katıldığı Yörelere ait Veriler (Devamı) 2017 (n:45) 2018 (n:39) Toplam (n:161) (%100) Yemek 27 (%82) Tatlı 27 (%84) Yemek 20 (%57) Tatlı 16 (%73) Yemek 95 (%70) Tatlı 77 (%76) 6 (%18) 5 (%16) 15 (%43) 6 (%27) 41 (%30) 24 (%24) Tablo 2, Aksaray ili yöresel yemek yarışmalarına katılan bireylerin, yıllar itibariyle yörelere göre katılım oranını vermektedir. Bugüne dek toplam 161 kişinin katıldığı 4 yöresel yemek yarışmasında 136 sı yemek 101 i de tatlı olmak üzere 237 yöresel lezzet sunulmuştur. Tablo 2 verilerine göre Aksaray yöresel yemek yarışmasına en fazla katılım 2017 yılında gerçekleşmiştir. 45 kişi tarafından, 33 ü yemek ve 32 side tatlı olmak üzere 2017 yılında 65 çeşit yöresel lezzet yarışmada yer almıştır. Aksaray ili merkez ve ilçelere göre nüfus dağılım oranına bakıldığında: Aksaray nüfusunun %72 sinin merkez veya merkeze bağlı kasaba ve köylerde, %28 inin ise geri kalan ilçelerde veya ilçeye bağlı köylerde (Ağaçören, Eskil, Gülağaç Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı) yaşadığı görülmektedir. ( Bu veriye göre katılımın çoğunluğunun nüfusa paralel biçimde Aksaray Merkez veya merkeze bağlı kasaba ve köylerden (%71) sağlandığı ve benzerlik gösterdiği görülmektedir. Tablo 2 ye bakıldığında, yarışmaya her yıl yemek ve tatlı kategorilerinde hem merkez ilçeden hem de diğer ilçe ve ilçelere bağlı köylerden katılımın sağlandığı görülmektedir. Fotoğraf 1: Aksaray Yöresel Yemek Yarışmasına Katılan Yarışmacılar ve Standları Kaynak: Araştırmacı tarafından çekilmiştir. 1967

11 Tablo 3: Yıllar İtibariyle ve Yörelere Göre Aksaray Yöresel Yemek Yarışmalarında Sunulan Yemekler ( ) Yıllar Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Kasaba ve Köyler Aksaray Tava (2), Akin Kabak Çiçeği Dolması, Akin Mayalısı, Ayva Borani (2), Bamya Çorbası (2), Boz Bulamaç, Çullama, Dolaz, Dolma Topalak(2), Dolma Mantı, Düzme(Çimdik) Mantı, Frek Cacığı Yemeği, Gavırcık Çorbası, Ham Cacık, Helep, Herse, İşkembe Çorbası, Kabak Gülü Dolması, Kuru Fasulye, Madımaklı Hasandağı Köfte, Mıkla, Soğan Dolması, Soğan Kebabı, Soğanlama (2), Sultanhanı Aşı, Sulu Köfte, Tarhana Çorbası, Yörük Pilavı Ayva Borani, Evelik Aşı, Helep, İncelek Böreği, Kabak Gülü Dolması, Kuru Dolma, Nohut Yahnili Pilav, Soğanlama, Su Böreği, Şepe, Tavuk Dolması, Tavuklu Ufak, Yarmalı Ayran Çorbası, Yayla Çorbası (Ayranlı Çorba), Yeşil Mercimek Cacığı (Madımak Yemeği) Diğer İlçeler ve İlçelere Bağlı Köyler (Ağaçören, Eskil, Gülağaç Güzelyurt, Ortaköy) Ortaköy: Tas Kebabı, Köfte Eskil: Kaymaklı Yumurtalı Börek Ortaköy: Sulu Köfte Eskil: Mantı Ağaçören: Et Yahni, İçli Tavuk Dolması, Tavuk Haşlama, Dalyan Köfte Gülağaç: Soğan Öldürmesi, Sulu Yumurta Güzelyurt: Gelveri Tavası (2), Kapak Böreği, Kol Böreği, Yöresel Düğün Yemeği, Katmer, Çiriş, Kuşkonmaz Çorbası, Madımak Yemeği Aksaray Tavası, Arabaşı Çorbası, Bamya Çorbası, Carı, Çatlatma, Ekşili Çorba, Göçmen Böreği, Hamur Topalağı, İncelek Böreği, Kapak Böreği, Kaymaklı Sirken Böreği, Kızarmış Tavuk Dolması (2), Kokina Çorbası, Leyli Aşı, Mercimekli Tavuk, Mıkla (2), Muska Mantı, Soğan Kebabı, Su Böreği, Tandır Böreği, Topalak (2), Yahni, Zeytinyağlı Yaprak Sarması (2) Aksaray Tava (2), Arabaşı Çorbası, Çoban Kavurma, Çömlek Kebabı, Erişte, Etli Bamya Yemeği, Isırgan Otlu Börek, İşkembe Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Mıhla, Muska Mantı, Noğay Göbetesi, Su Böreği, Sulu Köfte, Tavuk Dolması, Testi Kebabı (2), Yahni, Yarma Çorbası Eskil: Kaymakam Böreği, Su Böreği, Peynirli Mantar Kavurması Ağaçören: Mercimek Cacığı Güzelyurt: Kapakta Kabak Böreği, Ekşili Çabutlu Eskil: Çiçek Bamya Çorbası, Çoban İşi Bulgur Pilavı, Fırın Kebabı, Menemen, Mercimekli Yaprak Sarma, Papara Yemeği, Sıkma, Ağaçören: Mercimek Cacığı, Gülağaç: Çömlekte Fasülye, Karışık Kuru Dolma, Kıymalı Köfte, Sulu Köfte, Sulu Yumurta, Yahni Güzelyurt: Kapak Böreği, Tablo 3 incelendiğinde, 4 yıldır düzenli olarak yapılan Aksaray ili yöresel yemek yarışmasına yemek kategorisinde yarışmacıların 136 yemek çeşidi ile katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Tablo 3 e bakıldığında bazı yemeklerin aynı veya farklı yıllarda birden çok kişi tarafından yapılarak yarışmalarda sunulduğu görülmektedir. 1968

12 Tablo 4: Yıllar İtibariyle ve Yörelere Göre Aksaray Yöresel Yemek Yarışmalarında Sunulan Tatlılar ( ) Yıllar 2015 Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Kasaba ve Köyler Aside Tatlısı/Helvası/ Pekmez Peltesi (6), Aşure, Ayva Dolması, Bey Dolaması, Cevizli Pekmezli Kurabiye, Höşmerim(2), İncelek Tatlısı (Gül Tatlısı) (2), Kabak Ağdası, Kabak Tatlısı, Kak Hoşafı, Kalburabastı (2), Kaygana, Kedi Batmaz Pelte, Kurabiye, Pekmezli Sarığı Burma, Sıkma Helva Diğer İlçeler ve İlçelere Bağlı Köyler (Ağaçören, Eskil, Gülağaç Güzelyurt, Ortaköy) Ortaköy: Sütlü İrmik Tatlısı Eskil: Cüğücük (Düğücük) Tatlısı Ortaköy: Şeker Böreği 2016 Gül Şeklinde İncelek Tatlısı, Höşmerim, İncelek Tatlısı, Katmer Tatlısı, Pelize/Pelte (2), Perde Tatlısı, Sarığı Burma, Sini Tatlısı, Un Sütlüsü Ağaçören: Haşhaşlı İrmik Tatlısı, İncir Uyutması, Pelize Gülağaç: Sini Tatlı Güzelyurt: Höşmerim, Gelin Çerezi Tatlısı, Pekmezli Un Helvası, Revani, Sarma Tatlısı Asker Kurabiyesi, Arnavut Baklavası, Asta Tatlısı, Cevizli Kurabiye, Ev Baklavası, Gelin Pastası, Gül Tatlısı, Hazır Avrat Tatlısı, Höşmerim (2), İğdeli Fincan Tatlısı, İncelek Tatlısı, Kalburabastı (2), Katmerli İncelek, Kaymaklı Höşmerim, Pekmezli Dolaz/Pelte (2), Perde Tatlısı, Sarığı Burma, Sini Tatlısı (2), Sütlü Aş, Şeker Böreği, Tarçınlı Ceviz Tatlısı, Tereyağlı Cevizli Baklava, Un Helvası Bulamaç Tatlısı, İrmik Helvası, Ev Baklavası,, Kalburabastı (2), Kırgıl Gelin Sinisi, Baklava ( Büzme Baklava, Kaymaklı Baklava) (3), Fırında Sütlaç, Aksaray Un Kurabiyesi, Kadayıf Sarması, Kabak Tatlısı, Un Helvası, Revani, Cevizli Balkabaklı Kek Eskil: Aksaray Ev Baklavası, Un Helvası Ağaçören: Yemiş Dondurması Güzelyurt: Pekmezli Un Helvası/Palize (2) Eskil: Höşmerim, Burmalı Oklava, Ağaçören: Sarı Burma Tatlısı, Gülağaç: Un Helvası, Sini Tatlısı, Hamur Tepsisi Tablo 4 incelendiğinde, 4 yıldır düzenli olarak yapılan Aksaray ili yöresel yemek yarışmasına tatlı kategorisinde yarışmacıların 101 tatlı çeşidi ile katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde bazı tatlıların aynı veya farklı yıllarda birden çok kişi tarafından yapıldığı ve yarışmalarda sunulduğu görülmektedir. Tablo 5: Aksaray İli Yöresel Yemek Yarışmalarında En Fazla Sunulan Yemek Çeşitleri ( ) Sıra Yemek İsmi Sunulduğu Yıllar n 1 Tava (Aksaray Tava (5), Gelveri Tava (2) 2015, 2016, 2017, Soğanlama ve Soğan Yemekleri (Soğan Dolması, Soğan Kebabı 2015, 2016, (2), Soğanlama (3), Soğan Öldürmesi) 3 Mantı (Dolma Mantı, Düzme (Çimdik) Mantı, Muska Mantı (2)) 2015, 2016, 2017, Tavuk Dolması 2016, 2017, Bamya Çorbası 2015, 2017, Kabak Yemekleri (Kabak Gülü Dolması (2), Akin Kabak Çiçeği 2015, 2016, Dolması, Kapakta Kabak Böreği) 7 Kapak Böreği 2016, 2017, Mıkla (Mıhla) 2015, 2017, Sulu köfte 2015, 2016, Su Böreği 2016, 2017, Topalak (Dolma Topalak) 2015, Ayva Borani 2015,

13 Tablo 5, Aksaray ili yöresel yemek yarışmalarında en fazla sunulan yemek çeşitlerini göstermektedir. Tablo 5 e bakıldığında sunulan yemek çeşitleri arasında: Aksaray Tava yemeği ile birlikte Soğanlama, Soğan Öldürme, Soğan Dolması veya Soğan Kebabı adıyla yapılan Soğan Yemeği türlerinin her yıl birden fazla olarak yarışmalarda sunulduğu ve bu iki yemek çeşidinin ön plana çıktığı görülmektedir. Öte yandan yarışma verilerine ( ) bakıldığında, Mantı yemeğinin yarışmalarda çeşitli şekillerle yapılarak (Dolma Mantı, Düzme (Çimdik) Mantı, Muska Mantı) tüm yarışmalarda sunulmuştur. Mantının Aksaray ili mutfağında önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra Aksaray ili mutfağında Tavuk Doldurması/Dolması (4) yemeği ise yarışmalarda en fazla sunulan 4. yemek çeşidi olmuştur. Aksaray ilinde Kabak ve Bamya sebzesinin de yemeklerde sıkça kullanılıyor olduğu söylenebilir. Kabak sebzesinden yapılan yemek çeşitlerine bakıldığında ise; Aksaray ili genelinde, Kabak Gülü veya Kabak Çiçeği adında dolmaların yanı sıra kabak böreğinin de yapıldığı görülmektedir. Bamyanın ise hem yemeği hem de çorbasının yapıldığı görülmüştür. Yapılan 4 yemek yarışmasında en fazla sunulan diğer yemek çeşitleri ise sırasıyla: Kapak Böreği, Mıkla, Sulu köfte, Su Böreği, Topalak ve Ayva Borani dir. Kapak böreği yufkaların tek tek ve ince olarak açılıp üst üste konularak farklı tekniklerle pişirildiği ve kullanılan harca bağlı olarak istenilen çeşitlerinin üretilebildiği mayalı bir börek türü (Erdem ve Gökmen, 2018) iken bölgede yapılan Mıkla yumurta, sarımsak ve yoğurdun bir araya gelmesiyle yapılan bir yemektir. İsmi farklı olan Topalak ise rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, nane, yumurta, un ve bulgurun beraber yoğurulması ile ortaya çıkan harçtan misket köfteler yapılarak ve etli veya etsiz şekilde kaynayan suda pişirilerek hazırlanan bir yemektir. Aksaray örneğinde ise Topalak yemeği misket köfteden daha iri olup içli olarak hazırlanmaktadır. Tablo 6: Aksaray İli Yöresel Yemek Yarışmalarında En Fazla Sunulan Tatlı Çeşitleri ( ) Sıra Tatlı İsmi Sunulduğu Yıllar n 1 Aside Tatlısı - Helvası / Pekmez Peltesi / Pelize / Pelte / Pekmezli Un Helvası / Pekmezli Dolaz / Palize 2015, 2016, Höşmerim 2015, 2016, 2017, Baklava ( Büzme Baklava / Arnavut baklavası / Ev baklavası / Tereyağlı Cevizli Baklava / Aksaray Ev Baklavası / Kaymaklı Baklava) 2017, Kalburabastı 2015, 2017, Sini Tatlısı 2016, 2017, Sarığı Burma (Burmalı Oklava /Sarı Burma) 2015, 2016, 2017, İncelek (İnce elek) 2015, 2016, Un Helvası / Sıkma Helva 2015, 2017, Kabak Tatlısı (2) 2015, *Kabak Ağdası / *Cevizli Balkabaklı Kek Tablo 6, Aksaray ili yöresel yemek yarışmalarında en fazla sunulan tatlı çeşitlerini göstermektedir. Tablo 6 ya bakıldığında sunulan tatlı çeşitleri arasında: aside tatlısı - helvası / pekmez peltesi / pelize / pelte / pekmezli un helvası / pekmezli dolaz / palize adlarında sunulan ve içeriği genelde: Un, su ve pekmez den (Erol, 2018: ) oluşan tatlı çeşidi, yöresel yemek yarışmalarında en fazla sunulan tatlı çeşididir. Aside tatlısı aynı içerikte olmakla birlikte içerdiği tek farklılık unun öncesinde tereyağı ile kavrulması, sonra su ve pekmezin ilave edilmesidir. Bu tatlının bazı tariflerinde de un yerine irmik kullanılabilmektedir. Aksaray yöresinde yaygın şekilde tüketilen ve

14 yarışmalarda da her yıl çok sayıda sunulan baklava, farklı yapımı ve içeriği ile karşımıza çıkmaktadır. Başta incelek, sini ve sarığı burma tatlısı bu yörenin tatlılarından sayılmaktadır (Erol, 2018: ). İncelek tatlısında iç malzeme olarak ceviz kullanılırken, sini tatlısında cevizin yanı sıra bisküvi ve yer fıstığı kullanılmaktadır. Sarığı burma tatlısının şerbetinde ise şeker yerine pekmez kullanılmaktadır. Aksaray yöresinde pekmez, kabak tatlısının yapımında da şerbet olarak kullanılmaktadır. Aksaray tatlılarının içeriği genel olarak analiz edildiğinde, bu yörede un, pekmez ve kabak kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Un kullanımının yaygın olmasında hem coğrafyanın buğday üretimine uygun olması hem de Cumhuriyetin ilk un fabrikası olan Azmi Milli Un Fabrikası nın Aksaray da açılması etkili olabilir (Erol, 2018: 39, ). Bunun yanı sıra Aksaray da üzüm asmaları yaygın olup Eylül ayı içerisinde köylerde içerisine bir miktar özel toprak konularak sıkılan üzüm suyu kaynatılarak elde edilen pekmez yapımı da bugün halen doğal yollarla sürdürülmektedir (millliyet.com, 2019). Aksaray da Eylül, Ekim ve Kasım aylarında pazarlarda satılmak üzere köylüler tarafından bu yolla yapılan pekmezler sıkça bulunmaktadır. Tablo 7: Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Aksaray İli Yöresel Yemek Yarışmalarında Dereceye Giren Yemek ve Tatlılar ( ) Yöre Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Kasaba ve Köyler Diğer İlçeler ve İlçelere Bağlı Köyler (Ağaçören, Eskil, Gülağaç Güzelyurt, Ortaköy) Yıllar Herse (1.) Yemek Düzme (Çimdik) Mantı (2.) Dolma Topalak (3.) Ayva Borani (4.) 2015 Aksaray Tava (5.) Gül Tatlısı (1.) Tatlı Aksaray Kurabiyesi (2.) Kalburabastı (3.) Kabak Ağdası (4.) İncelek Tatlısı (5.) Evelik Aşı (2.) Güzelyurt: Yemek Kapak Böreği (1.) Madımak Yemeği (3.) Kol Böreği (4.) Gelveri Tavası (5.) Tatlı Yemek Tatlı Gül İncelek Tatlısı (1.) Sarığı Burma (2.) Aksaray Tavası (1.) Arabaşı Çorbası (2.) Tandır Böreği (5.) İğdeli Fincan Tatlısı (1.) Kalburabastı (2.) Sini Tatlısı (3.) Tereyağlı Cevizli Baklava (4.) Güzelyurt: Pekmezli Un Helvası (3.) Sarma Tatlısı (4.) Gülağaç: Sini Tatlısı (5.) Eskil: Su Böreği (3.) Kaymakam Böreği (4.) Eskil: Un Helvası (5.) Yemek Tavuk Dolması (1.) Çömlek Kebabı (2.) Noğay Göbetesi (3.) Eskil: Sıkma (4.) Papara Yemeği (5.) 2018 Tatlı Pekmezli Bal Kabaklı Kurabiye (2.) Kalburabastı (3.) Büzme Baklaba (4.) Kaymaklı Baklava (5.) Ağaçören: Sarığı Burma (1.) 1971

15 Aksaray ili yöresel yemek yarışmalarında dereceye giren yemeklerin incelendiği Tablo 7 ye bakıldığında, turizm haftası etkinlikleri kapsamında 2015 yılında düzenlenen Aksaray yöresel yemek yarışması sonucuna göre Herse yemeğinin, 2016 yılına bakıldığında, Kapak Böreği isimli yemeğin, 2017 yılına bakıldığında: Aksaray Tavası adlı yemeğin, 2018 yılı verilerine bakıldığında ise: Tavuk Dolması isimli yemeğin birinci olduğu görülmektedir. Ödül alan yemekler incelendiğinde Aksaray Tava yemeğinin bu yörede öne çıktığı görülmektedir. Tatlılarda ise 2015 yılında: Gül İncelek tatlısı, 2016 yılında tekrar: Gül İncelek tatlısı, 2017 yılında: İğdeli Fincan tatlısı, 2018 yılında düzenlenen yöresel yemek yarışmasında: Sarığı Burma birinci seçilmiştir. Tatlılarda İncelek tatlısının ön plana çıktığı ve bu yörede yaygın olarak yapıldığı ifade edilebilir. Aksaray ilinde 2015 yılından itibaren 4 yıl boyunca düzenlenen yöresel yemek yarışmalarında dereceye giren ilk 3 yemeğe ve tatlıya ait fotoğraflara aşağıda isimleriyle birlikte yer verilmiştir. İlgili fotoğraflar yarışma alanında Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çekilerek kayıt altına alınmıştır. Çalışma kapsamında fotoğraflar Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nden talep edilmiş ve alınmıştır. Fotoğraf 2: Herse, Düzme (Çimdik Mantı) ve Topalak (2015 Yemek Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Fotoğraf 3: Gül Tatlısı, Aksaray Kurabiyesi ve Kalburabastı (2015 Tatlı Kategorisi İlk 3 soldan sağa) 1972

16 Fotoğraf 4: Kapak Böreği, Evelik Aşı ve Madımak (2016 Yemek Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Fotoğraf 5: Gül İncelek Tatlısı, Sarığı Burma ve Pekmezli Un Helvası (2016 Tatlı Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Fotoğraf 6: Aksaray Tava, Arabaşı Çorbası ve Su böreği (2017 Yemek Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Fotoğraf 7: İğdeli Fincan Tatlısı, Kalburabastı ve Sini Tatlısı (2017 Tatlı Kategorisi İlk 3 soldan sağa) 1973

17 Fotoğraf 8: Tavuk Dolması, Çömlek Kebabı ve Noğay Göbetesi (2018 Yemek Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Fotoğraf 9: Sarığı Burma, Pekmezli Bal Kabaklı Kurabiye ve Kalburabastı (2018 Tatlı Kategorisi İlk 3 soldan sağa) Sonuç ve Öneriler Bu araştırmada, Aksaray ilinde turizm haftası etkinlikleri kapsamında 4 yıldır düzenli olarak yapılan yöresel yemek yarışmaları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş, yıllar itibariyle sunulan yemek/tatlı çeşitliliği ve değişimi tespit edilerek, Aksaray ili yemek kültürüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler yalnızca düzenlenen yöresel yemek yarışmalarından alınarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla bu sonuçlar tek başına Aksaray ili yemek kültürünü ortaya çıkarmak açısından yeterli olmamakla birlikte, katkıda bulunması açısından önemli bir çalışmadır. Diğer taraftan, Aksaray ilinde düzenlenen yöresel yemek yarışmaları her yıl yerel ve ulusal medyada yankı bulmuş, bu sayede bölgeye ait yöresel yemeklerin tanıtımı da yapılmıştır. Gastronomi turizminin bir yöre üzerindeki en önemli etkilerinden birisinin, yöresel tatların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Yöresel tatların korunması ve turizm faaliyetleri içerisinde tanıtımı ise destinasyon pazarlaması açısından önemlidir. Bu alanda yapılan araştırmalar (Aslan, Güneren ve Çoban, 2014; Karim and Chi, 2010; Serçek, 2018; Toksöz ve Aras, 2016) turistlerin bir destinasyonu ziyaretleri esnasında bölgenin yeme içme kültürünü yakından tanıma eğiliminde olduklarını ve yöresel lezzetlerin tekrar ziyaret etme niyetinde etkili olduğunu göstermektedir. Bir yörede yerel mutfak mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasında en büyük pay yöre insanına düşmektedir (Acar, 2016). Yerel mutfak çeşitliliğinin ortaya çıkarılması ve kayıt altına alınması adına Aksaray da Valilik, Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde bulunmuş, 2015 yılından başlamak üzere her yıl aksatmadan Aksaray Yöresel Yemek Yarışmalarını düzenleyerek katkıda bulunmuştur yılında başlayan yarışmaların paralelinde Türk Halk Mutfağı araştırmacısı Erol tarafından Aksaray Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekleri kitabı Aksaray Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün desteğinde yürütülen 3 yıllık bir proje çalışmasının ardından 2018 yılında basılmış ve Aksaray yöresine ait yemekler reçetelendirilerek kayıt altına 1974

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka*

Kıy. Fırın Karnıbahar* Zyty. Taze Fasulye* Anadolu Nohut* Et Döner** Patlıcan Musakka* 01/11/16-Salı 02/11/16-Çarşamba 03/11/16-Perşembe 04/11/16-Cuma K Beyaz Peynir* K Kaşar Peyniri* K Üçgen Peynir* K Beyaz Peynir* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Zeytin Yeşil* K Zeytin Siyah* K Haşlanmış

Detaylı

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ

OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ OBASAN GIDA SANAYİİ TARAFINDAN SUNULAN YEMEKLERİN BİR PORSİYONLARININ YAKLAŞIK KALORİ DEĞERLERİ ÇORBALAR Beyaz Tel Şehriye Çorba 122 Mercimek Çorba 197 Domatesli Arpa Şehriye Çorbası 147 Romen Çorba 160

Detaylı

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM

PERSONEL GECE KAHVALTISI HASTA SABAH KAHVALTISI PERSONEL AKŞAM YEMEĞİ HASTA VE PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİ HASTA DİYET ÖĞLE HASTA DİYET AKŞAM REJİM 2 EKİM HASTA VE ÖĞLE Beyaz Peynir Şehriye Çorbası Kremalı Mantar Çorbası Şehriye Çorba Etli Taze Fasulye Hasanpaşa Köfte Çay 1 Siyah Zeytin Tavuk Izgara Etli Taze Fasulye Yoğurt Şehriyeli Pirinç Pilavı Bulgur

Detaylı

ŞAFAK İLKOKUL SABAH KAHVALTI LİSTESİ

ŞAFAK İLKOKUL SABAH KAHVALTI LİSTESİ ŞAFAK İLKOKUL SABAH KAHVALTI LİSTESİ 05 MART 2018 PAZARTESİ 06 MART 2018 SALI 07 MART 2018 ÇARŞAMBA 08 MART 2018 PERŞEMBE 09 MART 2018 CUMA SÜT MEYVE SUYU BİTKİ ÇAYI MEYVE SUYU SÜT BEYAZ PEYNİR KAŞAR PEYNİR

Detaylı

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir)

RAMAZAN BÜFESİ TL (%18 KDV eklenecektir) RAMAZAN BÜFESİ 1 120 TL (%18 KDV eklenecektir) İftariyelik (Serpme) Beyaz peynir, tulum peyniri, kaşar, pastırma, sucuk, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, hurma, ceviz, gül reçeli, portakal reçeli, tereyağı,

Detaylı

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma

02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma 02/01/17-Pazartesi 03/01/17-Salı 04/01/17-Çarşamba 05/01/17-Perşembe 06/01/17-Cuma Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri K Üçgen Peynir K Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Yeşil Zeytin Siyah K Zeytin

Detaylı

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir

05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı 07/12/16-Çarşamba 08/12/16-Perşembe 09/12/16-Cuma. Üçgen Peynir Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Üçgen Peynir Beyaz Peynir 01/12/16-Perşembe Üçgen Peynir Zeytin Yeşil Haşlanmış Yumurta Domates Ihlamur Çayı Poğaça Peynirli 02/12/16-Cuma Beyaz Peynir Zeytin Siyah Bal Tereyağı Süt Peynirli Tepsi Böreği 05/12/16-Pazartesi 06/12/16-Salı

Detaylı

EYÜBOĞLU HAZIRLIK SINIFLARI BESİN GRUBU

EYÜBOĞLU HAZIRLIK SINIFLARI BESİN GRUBU 03.09.2012 PAZARTESİ DOMATES 8 SEBZE EZME ÇORBA 195 KURU ÜZÜM KAYISI CEVİZ 150 SALATALIK 5 İSKENDER-YOĞURTLU 476 PETİBÖR BİSKÜVİ 75 BEYAZ PEYNİR 55 ARPA ŞEHRİYELİ PİLAV 345 KAŞAR PEYNİR 82 MEYVE 50-100

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR

EYÜBOĞLU ÇAMLICA İLKOKULU 3., 4. ve 5. SINIFLAR 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 AÇMA 242 SEBZE BUKETİ 95 SUYU 100 KABAK BİBER KIZARTMA 298 SÜT 63 PİYAZ

Detaylı

EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU 6., 7. ve 8. SINIFLAR EYÜBOĞLU KOLEJİ ve FEN LİSESİ

EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU 6., 7. ve 8. SINIFLAR EYÜBOĞLU KOLEJİ ve FEN LİSESİ 01.10.2012 PAZARTESİ 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA 04.10.2012 PERŞEMBE DOMATES ÇORBA 139 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 CARBONARA SOSLU SPAGHETTI 261 SEBZE BUKETİ 95 KABAK BİBER KIZARTMA 298 PİYAZ 203

Detaylı

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi

İFTAR MENÜ 1. Serpme İftarlıklar Gül reçeli, çam balı, tereyağı, ramazan pidesi İFTAR MENÜ 1 Serpme İftarlıklar İftar Tabağı yeşil zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kısır ve hurma Ezogelin çorba Saray usulü piliç sarma Tereyağlı pilav, baharatlı domates ve sote sebze ile Cevizli

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 03.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 EV YAPIMI ELMA ÇAYI EV YAPIMI IHLAMUR EV YAPIMI FIRIN PATATES BEYAZ PEYNİR SEBZELİ OMLET KAŞAR PEYNİR HAŞLANMIŞ YUMURTA

Detaylı

ARALIK 2018 YEMEK LİSTESİ

ARALIK 2018 YEMEK LİSTESİ ARALIK 2018 YEMEK LİSTESİ KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞİ İKİNDİ İlkokul Öğrencilerimiz İçin; Tereyağı, Reçel, Fıstık Ezme, 01 Ara, Cumartesi Lokum, Süt Ortaokul Ve Liseye Açık Büfe Kahvaltı Verilmektedir. 02 Ara,

Detaylı

ŞUBAT YEMEK LİSTESİ 05/02/2019 SALI

ŞUBAT YEMEK LİSTESİ 05/02/2019 SALI ŞUBAT YEMEK LİSTESİ 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019 08/02/2019 Reçel Et Döner Pınar Beyaz Havuç Kaşarlı Omlet Bal Düğün Çorba Yeşil Mercimek Kıymalı Karnabahar Arpa Şehriye Pilavı Cheesecake

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU AĞUSTOS AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 31 Temmuz Peynirli Omlet, Domates, Salatalık, Zeytin, Kaşar,K.Kayısı, Süt Sinitzel,

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ EKİM AYI YEMEK LİSTESİ 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 01 EKİM 2015 02 EKİM 2015 MERCİMEK ÇORBA 125 YAYLA ÇORBA 125 ETLİ KURU FASULYE 300 IZGARA KÖFTE/PATATES 300 PİRİNÇ PİLAVI 225 SOSLU MAKARNA 225 MEYVE / REVANİ 75 / MEYVE /

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Omlet Beyaz Peynir Tahin - Pekmez Siyah Zeytin Domates-Salatalık Meyveli Çay SENTEZ KOLEJİ ARALIK 2015 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.12.2015 02.12.2015 03.12.2015 04.12.2015

Detaylı

Kahvaltı 25, ,00

Kahvaltı 25, ,00 Menü Kahvaltı Kahvaltı Tabağı... (Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Çeçil Peynir, Zeytin Çeşitleri, Domates, Salatalık, Bal, Tereyağ, Reçel Çeşitleri, Haşlanmış Yumurta, Muska Böreği, Salam, Sigara Böreği, Sınırsız

Detaylı

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ

YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ EK A YEMEK LİSTESİ VE GRAMAJ TABLOSU S.NO YEMEK ADI MALZEMELERİ PORSİYON GRAMAJ BİRİMİ.... 1 ÇOBAN KAVURMA.... 2.. PATATES.. 2 SULU İZMİR KÖFTE YEŞİL BİBER. SALÇA... 2... 0,25 Adet Maydanoz 10 Demet 3

Detaylı

SOSYAL TESİSLER 2018 YILI ÖNERİLEN FİYAT TARİFESİ

SOSYAL TESİSLER 2018 YILI ÖNERİLEN FİYAT TARİFESİ SOSYAL TESİSLER 2018 YILI ÖNERİLEN FİYAT TARİFESİ DÜĞÜN SALONU FİYAT LİSTESİ 2017 2018 1 PAŞAFABRİKASI KÜTÜK EV DÜĞÜN SALON(BOŞ SALON) 1.250,00 1.500,00 2 SICAK ÇERMİK SEFA OTELİ TOPLANTI SALONU 500,00

Detaylı

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ KASIM AYI YEMEK LİSTESİ ÖĞLE YEMEĞİ AKŞAM YEMEĞİ DİYET TOYGA ÇORBASI TARHANA ÇORBA TOYGA ÇORBASI 1.11.2015 HAŞLAMA ET KIYMALI ISPANAK-YOĞURTLU HAŞLAMA ET PAZAR BULGUR PİLAVI

Detaylı

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR

MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ BAŞLANGIÇLAR MALTA KÖŞKÜ RAMAZAN A LA CARTE İFTAR MENÜSÜ HURMA, PASTIRMA, KAŞAR PEYNİR, BEYAZ PEYNİR,, SİYAH ZEYTİN, YEŞİL ÇİZİK ZEYTİN, BAL, KAYMAK, TAHİN, PEKMEZ, GÜNÜN ZEYTİNYAĞLISI VE GÜNÜN MEZESİ İÇECEKLER GÜNÜN

Detaylı

YEMEK LİSTESİ. 01 Ekim 2018 Pazartesi 02 Ekim 2018 Salı 03 Ekim 2018 Çarşamba 04 Ekim 2018 Perşembe 05 Ekim 2018 Cuma

YEMEK LİSTESİ. 01 Ekim 2018 Pazartesi 02 Ekim 2018 Salı 03 Ekim 2018 Çarşamba 04 Ekim 2018 Perşembe 05 Ekim 2018 Cuma 01 Ekim 2018 Pazartesi 02 Ekim 2018 Salı 03 Ekim 2018 Çarşamba 04 Ekim 2018 Perşembe 05 Ekim 2018 Cuma SÜT IHLAMUR ÇAYI SİYAH ÇAY NAR ÇİÇEĞİ ÇAYI SÜT ELİF BÖREĞİ KAŞARLI OMLET SOSLU SOSİS HAŞLANMIŞ YUMURTA

Detaylı

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ

2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ 2015 YILLI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ YEMEK LİSTELERİ HAZİRAN AYI 01.Haz Çay Etli Biber Dolma Tas Kebabı 17.Haz Çay Et Bezelya Zeytinyağlı Fasulye Peynir Mercimek Çorba Bulgur Pilavı Peynir-Domates Börek Makarna

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEKHANELER BİRİMİ 2018 MEMNUNİYET ANKETİ. Masa örtülerinin ve sandalyelerin temizliği

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEKHANELER BİRİMİ 2018 MEMNUNİYET ANKETİ. Masa örtülerinin ve sandalyelerin temizliği ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YEMEKHANELER BİRİMİ 2018 MEMNUNİYET ANKETİ Masa örtülerinin ve sandalyelerin temizliği Kaşık,çatal,bıçak temizliği Yemekhane zemininin temizliği

Detaylı

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2

1 MART SALI 2 MART ÇARŞAMBA 3 MART PERŞEMBE 4 MART CUMA. 150 kcal EV TİPİ POĞAÇA DOMATES ÇORBA 1,5,6 1,3,5 SERPME TÜRK KAHVALTISI/ YUMURTA 1,2 Tarih / 206 Sabah Kahvaltısı Alerjen Öğle Yemeği,,6 DOMATES ÇORBA 0 kcal EV TİPİ POĞAÇA,, MART BALIK PANE RÖŞTİ HELVA,2 6 20 kcal 280 kcal.6 EZOGELİN ÇORBA 20 kcal PEKMEZLİ KEK,, 2 MART KURU FASULYE 20

Detaylı

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal

TARİH: SABAH KAHVALTISI: Kcal ÖĞLE YEMEĞİ: Kcal TARİH: SABAH KAHVALTISI: ÖĞLE YEMEĞİ: 10 EYLÜL PAZARTESİ Kahvaltı Tabağı 1,Peynirli Poğaça, Portakal Suyu 535 Patlıcan oturtma,pirinç pilavı, cacık, karpuz 733 11 EYLÜL SALI Kahvaltı Tabağı 2,Tereyağlı

Detaylı

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ MENÜ MODEL ÖRNEKLERİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ GÜZ DÖNEMİ MENÜ MODELİ-1 PAZARTESİ / * / / / / / / / ÇARŞAMBA / / / / PERŞEMBE / / Etli dolma/ Hoşaf / / CUMA / / / GÜZ DÖNEMİ MENÜ ÖRNEĞİ - 1 PAZARTESİ Yayla çorba

Detaylı

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası

Tavuklu Sebze. Ezogelin Çorbası Kr. Şehriye Çorba Tarhana Çorbası 02/05/17-Salı 03/05/17-Çarşamba 04/05/2017 Perşembe 05/05/2017 Cuma Beyaz Peynir Kaşar Peyniri Tulum Peyniri Beyaz Peynir Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Zeytin Siyah Haşlanmış Yumurta Tahin - Pekmez

Detaylı

EKİM YEMEK LİSTESİ 02/10/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Krep Bal

EKİM YEMEK LİSTESİ 02/10/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Krep Bal 01/10/2018 02/10/2018 03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 Ekmek Krep Bal Beyaz Peynir Sade Açma Krep Bal Dil Peyniri Omlet Bal Ekmek Brokoli Çorbası Etli Tepsi Kebabı Zeytinyağlı Enginar laç Naneli Çorbası

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ FR-HYE-04-719-41 FR-HYE-04-719-41 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME ve DİYET BİRİMİ KOAH LI HASTANIN BESLENMESİ Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): Beslenme ve Diyet Birimi Sayfa 1 / 7 İlk yayın tarihi: 01.05.2007

Detaylı

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ

RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ RAMAZAN AYI SÜRESİNCE YEMEK SAATLERİ ÖĞLE YEMEĞİ 11.30-13.30 AKŞAM YEMEĞİ 19.00-21.30 GECE KAHVALTISI 24.30-01.30 SAHUR YEMEĞİ 02.30-03.30 NOT: RAMAZAN DOLAYISIYLA ÖĞLE YEMEĞİ 13.30 DA BİTECEĞİNDEN BU

Detaylı

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı.

Riva s Club Anadolu dan malzemeler ile sizlere klasik Ramazan Sofralarını hatırlatan bir menü hazırladı. Ramazan ayı; sadece Müslüman toplulukların uyduğu bir ibadet yada yüzyıllardır sürdürülen bir geleneğin nostaljik yansıması değildir. Ramazan ayı; israf etmemeyi, açı, toku, hastayı, yaşlıyı düşünerek

Detaylı

HER TABAKTA LEZZET SANATI

HER TABAKTA LEZZET SANATI HER TABAKTA LEZZET SANATI AŞK TAN GELEN LEZZETLER KAHVALTI Saat 08:00 ile 17:00 arasında servis edilir. 1 2 3 4 5 6 7 Kahvaltı Tabağı (1 Kişilik) 3 Çeşit Peynir, 2 Çeşit Reçel, Domates, Salatalık, Yeşil

Detaylı

Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının

Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının Türk mutfağı dünya mutfakları arasındaki en eski mutfaklar arasında yer almaktadır. Türk mutfağının dünyanın en eski mutfaklar arasında yer almasının nedenlerinin başında ise Türklerin tarih boyunca birçok

Detaylı

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ

KASIM AYI YEMEK LİSTESİ 31/10/2016 01/11/2016 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 Menemen, B.peynir, Salatalık, Ceviz, Fırında peynirli ekmek, Domates, Çiğ Fındık Avokadolu omlet, B.peynir, Kuru siyah üzüm Tereyağlı ballı ekmek,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 2014 YILI KASIM AYI NORMAL YEMEK LİSTESİ (01.30/11/2014) GÜNLER KAHVALTI ÖĞLE AKŞAM 01/11/2014 ETLİ KURU FASULYE SADE PİRİNÇ PİLAVI TAVUK SOTE CEVİZLİ ERİŞTE KEMALPAŞA 02/11/2014 KIYMALI LU MANTI ZEYTİNYAĞLI

Detaylı

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ MART 2019 KAHVALTI, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ MART 2019 KAHVALTI, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ ÖĞLE YEMEK ORTAK ÜRÜNLER ÖĞLE YEMEK MENÜ-2 ÖĞLE YEMEK MENÜ-1 ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ MART 2019, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ 4.03.2019 5.03.2019 6.03.2019 7.03.2019

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / ŞUBAT 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.02.2016 02.02.2016 Salı 03.02.2016 Çarşamba 04.02.2016 Perşembe 05.02.2016

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 3 Temmuz Kaşarlı Omlet, Salatalık, B. Peynir, Zeytin, K. Kayısı, Süt Şinitzel, Bulgur

Detaylı

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz

BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Tarihçemiz BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR! Bir Merhaba ile başlar tanışmamız, Hizmetimiz ve lezzetimiz baki kalır damaklarda Dostluğumuzda Öyle... Siz Elveda derken bile bir dahaki görüşmemizin umuduyla, sizleri bekleriz mekanımızda.

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE İLKOKULU / ORTAOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ İKİNDİ KAHVALTISI YEMEĞİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE İLKOKULU / ORTAOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ İKİNDİ KAHVALTISI YEMEĞİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL NİĞDE İLKOKULU / ORTAOKULU 2017 / 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI YEMEK LİSTESİ GÜN ANASINIFI ÖĞLE İKİNDİ KAHVALTISI YEMEĞİ BESLENMESİ Kaşar Peynir(105 Tavuk Çorba(175 Patatesli

Detaylı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı

Günlük Yemek Menüsü. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Günlük Yemek Menüsü 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yemekhane ve Kantinler Öğrencilerin doğru ve örnek davranışlarını, sınıf dışındaki yerlerde de sürdürmeleri gerekmektedir. Bu yerlerin başında Yemekhane

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL SEV AMERİKAN KOLEJİ MART AYI YEMEK LİSTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 02 MART 2015 03 MART 2015 04 MART 2015 05 MART 2015 06 MART 2014 EZOGELİN ÇORBA 125 TARHANA ÇORBA 125 YOĞURT ÇORBA 125 MERCİMEK ÇORBA 125 DOMATES ÇORBA 125 IZGARA KÖFTE 250

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 04.02.2019 05.02.2019 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 EV YAPIMI EV YAPIMI IHLAMUR EV YAPIMI ELMA ÇAYI EV YAPIMI YUMURTA SALATA FIRIN PATATES BEYAZ PEYNİR BAL TAHİN PEKMEZ

Detaylı

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6

şçindekiler Dil SöŞüş... 67 Beyin Salatası... 68 ZeytinyaŞlı Yeşil Fasulye... 69 ZeytinyaŞlı Pırasa... 70 Tembel Pizza... 71 6 şçindekiler Sunuş... 15 Önsöz... 17 Teşekkür... 20 Önemli Not... 21 SALATALAR VE MEZELER Domates Salatası... 25 Kış Salatası... 25 Marul Salatası... 26 Peynirli Salata... 26 Cevizli - Üzümlü Salata...

Detaylı

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 2015 YAZ OKULU 22.06.2015 PAZARTESİ 23.06.2015 SALI 24.06.2015 ÇARŞAMBA DOMATES 8 J DOMATES ÇORBA 139 J BATON SELE 225 J SALATALIK 5 J ABANT USULÜ ROSTO KÖFTE 480 J J LİMONATA 109 J BEYAZ PEYNİR 55 J PİLAV 324 J DOMATES

Detaylı

KASIM YEMEK LİSTESİ 06/11/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Omlet Bal

KASIM YEMEK LİSTESİ 06/11/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Omlet Bal 05/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 Ekmek Sade Açma Krep Dil Peyniri Ekmek Mantı Ispanak Yemeği laç Yeşil Mercimek Fırında Piliç Baget Makarna Biber Dolma Patatesli Peynirli Kol Böreği

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Ocak - 2015 Öğle Yemek Menüsü Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 Ocak 2 Ocak Mercimek Çorba (134 kcal) Kaşarlı Fırın Tavuk

Detaylı

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız.

Lütfen aşağıdaki soruları DEÜ Yemekhane koşullarını düşünerek yanıtlayınız. Bu anket çalışması DEÜ Endüstri Mühendisliği 4. Sınıf öğrencileri tarafından DEÜ Kantin ve Kafeteryalar Beslenme Birimi nde Menü Planlama Karar Destek Sistemi konulu projede kullanılmak üzere yapılmaktadır.

Detaylı

merkez lokantası 1971

merkez lokantası 1971 TAİHİ Merkez Lokantası yılında Arif ve Kadir Soylu kardeşler tarafından kurulmuş ve 45 yılı aşkın hiç değişmeyen lezzetiyle damak zevkinize hitap etmeye devam etmektedir. O yıllardan bugünlere Merkez Lokantası

Detaylı

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com

01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ. sevinckoleji.com 01 HAZİRAN - 05 HAZİRAN 2015 YEMEK LİSTESİ PAZARTESİ 01/06/15 SALI 02/06/15 ÇARŞAMBA 03/06/15 PERŞEMBE 04/06/15 CUMA 05/06/15 PATATESLİ YUMURTA İ SİYAH ÇAYI KARIŞIK SEBZE ÇORBA ÇORBA TAVUKSUYU ÇORBA ETLİ

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 28 / 03 / 2016 29 / 03 / 2016 30 / 03 / 2016 31 /03 / 2016 01 / 04 / 2016 Peynirli Fırın Ekmek Siyah Zeytin Reçel Kuşburnu Mercimek Çorbası Etli Kuru Fasulye Tel Şehriyeli Pirinç Pilavı Tel Kadayıf Mevsim

Detaylı

EYÜBOĞLU ANAOKULLARI BESİN GRUBU

EYÜBOĞLU ANAOKULLARI BESİN GRUBU 01.10.2012 PAZARTESİ DOMATES 8 DOMATES ÇORBA 139 TUZLU KALP KURABİYE 218 SALATALIK 5 KURU KÖFTE/PATATES TAVA 530 AYRAN 84 BEYAZ PEYNİR 55 SOSLU BONCUK MAKARNA 261 02.10.2012 SALI 03.10.2012 ÇARŞAMBA DOMATES

Detaylı

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PORSİYON MİKTARLARI 1 Acem Pilavı Açık Bal Açık Çokokrem Açık Reçel Açık Süt Ankara Tava Armut Armut Tatlısı Aşure CİĞER (KG) ÇAM FISTIĞI (KG) KARANFİL (KG) KEKİK (KG) KUŞ ÜZÜMÜ (KG) TARÇIN (KG) SÜZME BAL (KG) ŞOKELLA-SARELLA

Detaylı

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ANAOKULU BÖLÜMÜ ARALIK KAHVALTI - ÖĞLE YEMEK VE İKİNDİ MENÜSÜ KAHVALTI ÖĞLE YEMEK İKİNDİ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ANAOKULU BÖLÜMÜ ARALIK KAHVALTI - ÖĞLE YEMEK VE İKİNDİ MENÜSÜ KAHVALTI ÖĞLE YEMEK İKİNDİ ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ANAOKULU BÖLÜMÜ ARALIK - 2018 - VE MENÜSÜ 3.12.2018 4.12.2018 5.12.2018 6.12.2018 7.12.2018 KAŞAR PEYNİRİ BEYAZ PEYNİR KREM PEYNİR - MAYDANOZ BEYAZ PEYNİR KARPER PEYNİR - HAVUÇ

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ OCAK 2016 KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016

Detaylı

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ ŞUBAT 2019 KAHVALTI, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ ŞUBAT 2019 KAHVALTI, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ ÖĞLE YEMEK ORTAK ÜRÜNLER ÖĞLE YEMEK MENÜ-2 ÖĞLE YEMEK MENÜ-1 ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ ŞUBAT 2019, ÖĞLE YEMEK, İKİNDİ VE ETÜT ÖĞÜNÜ MENÜSÜ 4.02.2019 5.02.2019 6.02.2019

Detaylı

TEL ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI MEVSİM MEYVE-BİSKÜVİLİ TAVUK GÖĞSÜ

TEL ŞEH.PİRİNÇ PİLAVI MEVSİM MEYVE-BİSKÜVİLİ TAVUK GÖĞSÜ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ ARALIK AYI YEMEK MENÜSÜ 03.12.2018 PAZARTESİ SABAH ARA ÖĞÜNÜ MERCİMEK ÇORBA ZY.SOSLU KARIŞIK KIZARTMA KEK BEYAZ PEYNİRLİ SANDİVİÇ ET DÖNER DOMATES

Detaylı

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe

Tarih Gün Öğün. Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Tarih Gün Öğün Yemek Sabah Kaşar peynir Piknik Reçel Fındık Ezmesi Siyah/Yeşil Zeytin Gözleme Domates/Salatalık 8.1.2015 Perşembe Öğle Mercimek Çorba Karışık Dolma Makarna Meyve Yoğurt Akşam Kulaklı Çorba

Detaylı

KAHVALTI

KAHVALTI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ANAOKULU BÖLÜMÜ EKİM - 2018 - VE MENÜSÜ 1.10.2018 2.10.2018 3.10.2018 4.10.2018 5.10.2018 BEYAZ PEYNİR KAŞAR PEYNİRİ KREM PEYNİR BEYAZ PEYNİR KARPER PEYNİR - HAVUÇ DİLİMLERİ TAHİN

Detaylı

KASIM YEMEK LİSTESİ 06/11/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Omlet Bal

KASIM YEMEK LİSTESİ 06/11/2018 SALI. Süzme Beyaz Peynir Siyah Zeytin Çeri Domates Havuç Çubukları Süt Omlet Bal 05/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 09/11/2018 Ekmek Sade Açma Krep Dil Peyniri Ekmek Ezogelin Mantı Ispanak Yemeği laç Yayla Yeşil Mercimek Fırında Piliç Baget Makarna Mercimek Biber Dolma Patatesli

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ OCAK AYI YEMEK MENÜSÜ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ OCAK AYI YEMEK MENÜSÜ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ OCAK AYI YEMEK MENÜSÜ SABAH ARA ÖĞÜNÜ 1 OCAK YILBAŞI TATİLİ 02.01.2019 ÇARŞAMBA SABAH ARA ÖĞÜNÜ MERCİMEK ÇORBA ZY. BROKOLİ KURUYEMİŞ BEYAZ PEYNİRLİ

Detaylı

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık.

Reçel-salatalık Piyaz Süt. Omlet Yoğurt çorbası Köy çorbası. Patates oturtması. Bolonez soslu papyon makarna. Süt/çay Meyve Cacık. TARİH SABAH KAHVALTISI KALORİ ÖĞLE YEMEĞİ KALORİ ARA ÖĞÜN Şefin AKŞAM YEMEĞİ KALORİ 1 Ekim 2016 Cumartesi İnegöl Köfte Kruvasan Karışık Dolma yoğurt ile Reçel-salatalık Piyaz Kemal paşa Omlet Köy 2 Ekim

Detaylı

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile)

çorbalar 10,00 TL 5,00 TL beyran mercimek ezogelin (haşlanmış kuzu incik, haşlanmış pirinç, sarımsak, pul biber, karabiber, et suyu sosu ile) www.kebapkar.com.tr Antep Fıstığı Gaziantep yemekleri, Türk mutfağında malzeme çeşitliliği, pişiriliş tarzları, göze ve damak tadına hitap eden sunuluş şekilleriyle her zaman için önemli biryer tutmaktadır.

Detaylı

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar

Kahvaltı. Öğle Yemeği. Salata Bar 02 / 05 / 2016 03 / 05 / 2016 04 / 05 / 2016 05 / 05 / 2016 06 / 05 / 2016 Peynirli Poğaça Rol Ekmek Peynirli Fırın Ekmek Rol Ekmek Rol Ekmek Siyah Zeytin Beyaz Peynir Tahinli Pekmez Beyaz Peynir Kaşar

Detaylı

MAYIS YEMEK LİSTESİ 30/04/2019 SALI. Pınar Beyaz Siyah Zeytin Domates Süt Kaşarlı Omlet. Sebze Çorbası Piliç Baget Izgara Köfte Pirinç Pilavı Meyve

MAYIS YEMEK LİSTESİ 30/04/2019 SALI. Pınar Beyaz Siyah Zeytin Domates Süt Kaşarlı Omlet. Sebze Çorbası Piliç Baget Izgara Köfte Pirinç Pilavı Meyve 29/04/2019 30/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 05/04/2019 Pınar Beyaz EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Labne Peynir Krep Düğün Çorbası Ispanak Borani Yeşil Mercimek Soslu Makarna Cevizli İrmik Helvası Sebze Çorbası

Detaylı

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLK - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ EKİM SABAH BESLENME MENÜSÜ

ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLK - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ EKİM SABAH BESLENME MENÜSÜ ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI İLK - ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ EKİM- 2018 SABAH BESLENME MENÜSÜ 1.10.2018 2.10.2018 3.10.2018 4.10.2018 5.10.2018 SUSAMLI KANDİL SİMİTİ GÖBEK SALATA - SALATALIK VE BEYAZ PATATESLİ PARMAK

Detaylı

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

ZAYIFLAMA DiYETi. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ ZAYIFLAMA DiYETi Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize göre size özgü planlanmıştır.

Detaylı

KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI YEMEK LİSTESİ

KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI YEMEK LİSTESİ TARİH KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI YEMEK LİSTESİ GÜN SABAH ÖĞLE AKŞAM AY EKİM DÖRDÜ NCÜ ÜĞÜN 01.10.2016 CUMARTESİ Salatalık +Çay Tavuklu Lebeniye +Bulgur Pilavı

Detaylı

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ

MUHALLEBİ. İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ MUHALLEBİ İÇİNDEKİLER MİKTAR KARBONHİDRAT(g.) Süt 250 12.5 Pirinç unu 20 16 Şeker 20 20 Vanilya 1 - TOPLAM: 48 g. SÜTLAÇ Pirinç 20 16 Süt 250 12.5 Şeker 30 30 TOPLAM: 59 g. SÜTLÜ İRMİKLİ PUDİNG İrmik 10

Detaylı

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR.

SENTEZ KOLEJİ SABAH KAHVALTISI - ÖĞLE YEMEĞİ - İKİNDİ MENÜSÜ SABAH KAHVALTISI ve İKİNDİ MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. SENTEZ KOLEJİ KAHVALTISI - YEMEĞİ - MENÜSÜ KAHVALTISI ve MENÜSÜ SADECE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE VERİLMEKTEDİR. PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09.02.2015 10.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 13.02.2015

Detaylı

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( )

Ramazan ayının keyfini çıkartın... Enjoy Ramadan ( ) İFTAR ZAMANI @ Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler İftara gelin hadi, hazırlandı yemekler All who wait patiently during the all day Deserve the best food and Ankara s best views Eşsiz Ankara manzarasında

Detaylı

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ

ARALIK 2016 YEMEK LİSTESİ 28 KASIM PAZARTESİ OCTOBER MONDAY 29 KASIM SALI NOVEMBER TUESDAY 30 KASIM ÇARŞAMBA NOVEMBER WEDNESDAY 01 02 Naneli yoğurt çorbası 173 kcal Kıymalı bezelye 226 kcal Su böreği 450 kcal Domates çorbası 163

Detaylı

YEMEK LİSTESİ 1 Kasım 2018 Perşembe 2 Kasım 2018 Cuma

YEMEK LİSTESİ 1 Kasım 2018 Perşembe 2 Kasım 2018 Cuma 1 Kasım 2018 Perşembe 2 Kasım 2018 Cuma SÜT KUŞBURNU ÇAYI FIR.KAŞ. BİBERLİ EKMEK FIRIN PATATES ZEYTİN HAŞHAŞLI KAŞAR PEYNİRİ ZEYTİN REÇEL BEYAZ PEYNİR CEVİZ TAHİN - PEKMEZ, K.KAYSI MAHLUTA ÇORBA DOMATES

Detaylı

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT

İELEV 2017 ARALIK AYI MENÜSÜ CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT 01.12.2017 CUMA KAHVALTI SİMİT BEYAZ PEYNİR TEREYAĞ BAL DOMATES/SALATALIK SÜT ÖĞLE YEMEĞİ DOMATES ÇORBA MANTI SEBZE BUKETİ MEVSİM MEYVESİ MERCİMEK KÖFTE KARIŞIK SALATA HAVUÇ SALATA İKİNDİ KAHVALTISI MANDALİNA/KURUYEMİŞ

Detaylı

Ramazan İftar Menüsü - 1

Ramazan İftar Menüsü - 1 Ramazan İftar Menüsü - 1 Medine Hurması, Naturel Kayısı, Kalamata Zeytin, Reçel, Bal, Beyaz peynir, Çoban salata, Süzme yoğurt, Patlıcan salatası, Yaprak sarma Ezogelin Çorbası Paçanga Böreği Et veya Tavuk

Detaylı

YILBAŞI TATİLİ -Z.YAĞLI KEREVİZ -PAZI BORANİ -ACI BİBER TURŞUSU -HAVUÇ SALATASI -REYHANLI GÖBEK SALATASI

YILBAŞI TATİLİ -Z.YAĞLI KEREVİZ -PAZI BORANİ -ACI BİBER TURŞUSU -HAVUÇ SALATASI -REYHANLI GÖBEK SALATASI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANESİ 2018 OCAK AYI YEMEK MENÜSÜ 01.01.2018 02.01.2018 İ PEYNİR -MERCİMEK ÇORBA (123 KCAL) -ISPANAK BUKET (170 KCAL) -KIYMALI BÖREK (248 KCAL) -KEMAL PAŞA TATLISI (167 KCAL)

Detaylı

SEBZELİ MAKARNA MEVSİM MEYVE-MUZLU PUDİNG

SEBZELİ MAKARNA MEVSİM MEYVE-MUZLU PUDİNG ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ KASIM AYI YEMEK MENÜSÜ 12.11.2018 PAZARTESİ SABAH ARA ÖĞÜNÜ TARHANA ÇORBA ZY. ISPANAK KAVURMA KURUYEMİŞ SİMİT MANTI MEYVE SUYU ÜÇGEN PEYNİR KARIŞIK

Detaylı

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ

ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ ÖZEL KARTAL MİNİK YILDIZLAR ANAOKULU HAZİRAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH SABAH KAHVALTISI ÖĞLEN YEMEĞİ İKİNDİ KAHVALTISI 1 Haziran Kaşarlı Tost, Domates, Ceviz, Süt. Kıymalı Patates Yemeği, Şehriyeli Pilavı,Yoğurt

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ MART AYI YEMEK MENÜSÜ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ MART AYI YEMEK MENÜSÜ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI DARICA AYŞE SEYMEN YERLEŞKESİ MART AYI YEMEK MENÜSÜ 01.03.2019 CUMA SABAH ARA ÖĞÜNÜ MİNESTRONE ÇORBA YOĞ. HAVUÇ TARATOR KURUYEMİŞ SANDİVİÇ ŞEHRİYE ÇORBA SOSLU KIRMIZI LAHANA

Detaylı

Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası

Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası Azerbaycan hoşgeldiniz sofrası Azerbaycan peynir tabağı Azerbaycan şarküteri tabağı Patlıcan Sarma Ispanak Teresi Mangal Ezmesi Mevsim Yeşillikleri Çorbalar (Bakü) Düşberesi el yapımı kıymalı mini mantılar,

Detaylı

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK

HEPSİ BURADA! ALABALIK BUĞULAMA BALIK GULÂŞ BALIK KÖFTESİ HAZIRLANIŞI FIRINDA BALIK HAMSİ BUĞULAMA ÖZEL BALIK KÖFTESİ USKUMRU DOLMASI SALÇALI BALIK En Lezzetli Yemek Tarifleri Genç Gelişim Kişisel Gelişim En Lezzetli Yemek Tarifleri Hangileri, Mükemmel Yemek Pişirmek İçin, Mutfakta Harika Yemek Pişirmenin Sırları, En Güzel Yemek Tarifleri, Yemek Pişirmenin

Detaylı

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal)

KAHVALTI ÖĞLE YEMEĞI ARA ÖĞÜN. Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) 1 ARALIK 2015 Sebze Çorbası (120 Cal) Kıymalı Mercimek Yemeği (80 Cal) Bulgur Pilavı (215 Cal) Cacık (94 Cal) Maydanozlu Patates Salatası (220 Cal) Havuç Tarator (178 Cal) 2 ARALIK 2015 Tarhana Çorbası

Detaylı

Gavurdağı Salatası Domates, soğan, sivri biber, maydanoz, ceviz, zeytinyağı ve nar ekşisi

Gavurdağı Salatası Domates, soğan, sivri biber, maydanoz, ceviz, zeytinyağı ve nar ekşisi Mezeler Tabule Maydanoz, taze nane, dereotu, salatalık, domates, nar ve köftelik bulgur Humus/Pastırmalı Panço Patlıcan, patates ve sarımsaklı yoğurt Çiğ Köfte Muhammara Domates salçası, ceviz ve baharat

Detaylı

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek

1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek TARİH 1. Kap Yemek 2. Kap Yemek 3. Kap Yemek 15.09.2014 Kuru fasulye Pirinç Pilavı Meyve 16.09.2014 Kıymalı patates Çorba Tulumba tatlısı 17.09.2014 Türlü Makarna Mevsim Meyve 18.09.2014 Etli nohut B.pilavı

Detaylı

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir

çay- simit çay -söğüģ çoban kavurma zeytin yağlı taze fasülye krem peynir 01.03.2016 02.03.2016 03.03.2016 04.03.2016 05.03.2016 06.03.2016 07.03.2016 08.03.2016 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MART 2016 YEMEK MENÜSÜ Çay-simit çay- simit çay -söğüģ çoban

Detaylı

SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ ŞENER YORGANCI PINAR KARAHAN MURAT AŞAR OPERASYON DİREKTÖRÜ BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE YÖNETİCİSİ

SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ SARDUNYA YETKİLİSİ ŞENER YORGANCI PINAR KARAHAN MURAT AŞAR OPERASYON DİREKTÖRÜ BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE YÖNETİCİSİ ÖZEL ÖZEL KÜÇÜK KÜÇÜK PRENS PRENS OKULLARI İLKÖĞRETİM LİSE BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ EKİM -2017 SABAH BESLENME MENÜSÜ 2.10.2017 3.10.2017 4.10.2017 5.10.2017 6.10.2017 LABNELİ MİNİ POĞAÇA SALATALIKLI KAŞAR PEYNİRLİ

Detaylı

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü

Turgut Özal Eğitim Kurumları. 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü Turgut Özal Eğitim Kurumları 2010-2011 egitim yılı Kompleks Kreş yemek menüsü BESLENME VE MENÜ PLANLAMA, Yemek üretimini şeffaf, dürüst ve güvenilir olarak, müşteri beklentilerine cevap vererek, kaliteli

Detaylı

KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ

KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ KİLİS MEHMET ZELZELE FEN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİSAN AYI YEMEK LİSTESİ TARİH GÜN SABA H ÖĞLE AKŞA M AY NİSAN 01.04.2016 CUMA çikolata+çay+ Domates +Fırında Tavuk + Garnitürlü Pirinç Pilavı

Detaylı

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI

EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI EK 1: YEMEK ÇEŞİTLERİ VE PORSİYON GRAMAJLARI ÇİFTLİK KEBABI BOLU KEBABI ET YEMEKLERİ ROSTO (KEMİKSİZ BUT) BAHÇEVAN KEBAP ROSTO (KEMİKSİZ BUT) 100 GR 100 GR 80 GR DOMATES 25 GR DOMATES 30 GR DOMATES 40

Detaylı

YEMEK LİSTESİ. 03 Aralık 2018 Pazartesi 04 Aralık 2018 Salı 05 Aralık 2018 Çarşamba 06 Aralık 2018 Perşembe 07 Aralık 2018 Cuma

YEMEK LİSTESİ. 03 Aralık 2018 Pazartesi 04 Aralık 2018 Salı 05 Aralık 2018 Çarşamba 06 Aralık 2018 Perşembe 07 Aralık 2018 Cuma 03 Aralık 2018 Pazartesi 04 Aralık 2018 Salı 05 Aralık 2018 Çarşamba 06 Aralık 2018 Perşembe 07 Aralık 2018 Cuma BÖĞÜRTLEN ÇAYI SÜT SİYAH ÇAY SÜT IHLAMUR ÇAYI MENEMEN HAŞLANMIŞ YUMURTA ELMA DİLİM PATATES

Detaylı

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI

KONAKLAMA FİYATLARI BALO - 2 SALONU KİRA FİYATLARI S.T.İ. Yönetim Kurulunun 04.09.2012 tarihli kararı. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2012 KONAKLAMA FİYATLARI ODA 1 KİŞİ ODA 2 KİŞİ SUİT ODA GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ (1 Kişi) DENETİM ELEMANI (1 kişi) 35,00

Detaylı

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ ÖRNEK YEMEK LİSTESİ 1800 KALORİLİK ZAYIFLAMA DİYETİ BİR GÜNDE ALINMASI GEREKEN YİYECEK MİKTARLARI BESİN GRUBU DEĞİŞİM MİKTARI SÜT 3 ET 5 EKMEK VE EKMEK YERİNE GEÇEN 10 SEBZE YEMEĞİ 2 MEYVE 5 YAĞ 4 SABAH: ÖRNEK YEMEK LİSTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇORBALAR MEZELER / SALATALAR

İÇİNDEKİLER ÇORBALAR MEZELER / SALATALAR İÇİNDEKİLER ÇORBALAR...1 1. Küçük Köfteli Çorba...2 2. Oğmaç Çorbası... 3 3. Tarhana Çorbası... 4 4. Yoğurt Çorbası... 5 5. Kırmızı Mercimek Çorbası... 6 6. Ezogelin Çorbası... 7 7. Domates Çorbası...

Detaylı

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 İZMİR KONAK BELEDİYESİ YEKMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. Maddesi ile 11.12.1986 tarih ve 19308 Sayılı Devlet Memurları Yiyecek

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ

ESKİŞEHİR İLİ LOKANTALAR FİYAT TARİFESİ ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ 24.09.2013 ŞEHİR İLİ LOKANTALAR TARİFESİ ÇORBALAR % % % % İşkembe 200 4,25 TL 5,10 TL 20 4,00 TL 4,80 TL 20 3,75 TL 4,50 TL 20 3,50 TL 4,20 TL 20 Tuzlama-Paça 200 6,25 TL

Detaylı

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası

Kahvaltı. Çorbalar. Süzme Mercimek Çorbası Baharatlı & Şehriyeli Günün Çorbası lezzette zirve Köfteli Den Çorbası Kahvaltı Spesiyal Kahvaltı Beyaz peynir, kaşar peynir, siyah zeytin, yeşil zeytin, tereyağı, bal, ev reçelleri, haşlanmış yumurta, domates, salatalık, biber, maydanoz,

Detaylı

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017

AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017 AYLIK YEMEK MENÜSÜ / EKİM MENÜ 2017 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk. Kantin ve Kafeteryalar Şube Md. 01.10.2017 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 Çarşamba 05.10.2017 Perşembe

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı