27 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 63ncü TEMEL ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI 63e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 63ncü TEMEL ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI 63e"

Transkript

1 1. T.C Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden 4857 sayılı İş Kanunu na göre fazla mesai hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç durdurulması A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim E) Olağanüstü hal sebeplerinden 2. T.C Anayasası nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan A) Kişinin dokunulmazlığı B) Zorla çalışma yasağı C) Kişi hürriyeti ve güvenliği D) Konut hakkı E) Özel hayatın gizliliği ve korunması 3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12 de belirtilen Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri nden A) Herkesin kişiliğine bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Ödev ve sorumluluklar ihtiva etmez 4. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir Sayılı İş Kanunu na (md:20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir? A) 10 gün B) 15 gün C) 45 gün D) 30 gün E) 60 gün 5. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? A) Uluslar arası sözleşmeler B) Anayasalar C) Kanunlar D) Tüzükler E) Yönetmelikler 6. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu na (md:15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır? A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 10 ay E) 12 ay 7. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır? A) 1 yıl ve daha fazla B) 2 aydan fazla C) 4 aydan fazla D) 6 aydan fazla E) 10 aydan fazla 8. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, saati aşan çalışma yapmalıdır? A) 35 saati aşan B) 40 saati aşan C) 48 saati aşan D) 45 saati aşan E) 50 saati aşan 9. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Madde:16 ya göre ÖGG nin suça el koyma yetkilerinden A) Suçun devamını önleme B) Sanığı tespit ve yakalama C) Olay yerini muhafaza D) Suç delillerini muhafaza E) Yetkili mahkemeye teslim etmek sayılı ÖGHDK Madde:23 e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır? A) Kamu görevlisi gibi B) Normal vatandaş gibi C) İndirimli ceza uygulanır D) Kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi E) Şirket sahibi istemezse ceza almaz 11. Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın özel güvenlik izni verilecek durumlardan A) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması B) Toplantı etkinlikleri C) Konser etkinlikleri D) Sahne gösterileri etkinlikleri E) Para veya değerli eşya nakli 12. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır B) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır C) Çekimser oy kullanılabilir D) Ticaret odası ve sanayi odası başkanlığının beraber olduğu illerde tek temsilci yeterlidir. E) Komisyon başkanı bir vali yardımcısıdır 13. Nuh Mermer A.Ş. nin, önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir? A) Bir gün B) Bir hafta C) Bir ay D) Kırk gün E) İki ay 14. Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak olan şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir? A) Milli Savunma Bakanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Adalet Bakanlığı E) Gümrük ve Ticaret Bakanı 15. Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?

2 A) Hayır olamaz, ÖGG görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler B) ÖGG nin başındaki şirket temsilcisi isterse olabilir C) AVM nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir D) ÖGG nin başındaki şirket temsilcisi ve AVM nin başındaki şirket yöneticileri isterse olabilir E) Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde komisyon izin verebilir 16. Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır? A) 1 ay / 1 ay B) 1 hafta / 1 ay C) 2 hafta / 2 ay D) 2 ay / 2 ay E) 2 ay / 3 ay 17. Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir? A) 7 gün içinde B) 10 gün içinde C) 15 gün içinde D) 21gün içinde E) 30 gün içinde 18. Abdullah AYDIN A ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir? A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak B) Dört yıllık yüksek okul mezunu olmak C) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak D) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak E) Devletin güvenliğine karşı işlemiş olduğu bir suçtan affa uğramış olmak 19. Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir? A) 7 gün içinde B) 10 gün içinde C) 15 gün içinde D) 21 gün içinde E) 30 gün içinde 20. ÖGG nin, kimliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Görevlinin adı ve soyadı belirtilir B) Görevlinin silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir C) Üzerinde kimlik kartı olmayan ÖGG kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanamazlar D) Kimlik kartını çalıştığı kurum vermeye yetkilidir E) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır 21. Aşağıdakilerden hangisi nokta veya nokta görevlisi ile ilgili A) Güvenlik hizmeti alan kişiyi korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek B) Suçluları takip etmek ve yakalamak C) Görev bölgesinde yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek D) Nokta görevlisi suça meyilli kişileri caydırmamalı E) Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisinin görevin bilincinde olmalıdır 22. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir? A) Kimlik B) Tanımlama C) Eşkâl D) Farklılık E) Fiziki özellik 23. Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz? A) TBMM Başkanı B) Milletvekili C) Adliye kâtibi D) Vali E) Savcı 24. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden A) illetvekilleri B) Cumhurbaşkanı, C) Hamile kadınlar D) Hâkim ve savcılar E) Avukatlar ve noterler 25. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri fail mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale... denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Belge B) Delil C) Maddi delil D) İspat vasıtası E) Bulgu 26. Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir? A) Görgü tespit tutanağı B) Olay tutanağı C) Nöbet devir teslim tutanağı D) İhbar tutanağı E) Tespit tutanağı 27. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir? A) Olay tespit tutanağı B) Suçüstü tutanağı C) El koyma tutanağı D) Yakalama tutanağı E) Üst arama tutanağı 28. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir? A) Otel odasında B) Umumi veya umuma açık yerlerde C) Kamuya açık olmayan işyerlerinde D) Konutta E) İkametgâh olarak kullanılan yayla evde

3 29. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz? A) Genel emniyeti sağlamak B) İhtiyacı olanlara yardım etmek C) Şüphelileri yakalamak D) Suç işlenmesini önlemek E) Suçlunun ifadesini almak 30. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır? A) Elde edilen eşya adli makamlara teslim edilir B) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir C) El konulan eşya tutanakla görevli kolluğa teslim edilir D) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır E) Hiçbir işlem yapılmaz 31. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri A) Kilo ve boy B) Yüz yapısı C) Soyut ifadeler D) Cinsiyet E) Görülebilir yaralar 32. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur? A) Kıl B) Barut artığı C) İzmarit D) Tırnak E) Kan 33. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir? A) Olayın şüphelilerinin yakalanması ve koruma altına alınması B) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesi C) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılması D) Olay yerinin koruma altına alınması E) Basına bilgi verilmesi 34. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz? A) Kapalı devre televizyon Sistemi B) X-ray cihazı C) Demir parmaklık D) Tel örgü E) Duvar 35. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli A) Cinsiyeti B) Konuşma bozuklukları C) Saç rengi D) Boyu E) Psikolojik durumu 36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından A) Kamera B) Telsiz C) El feneri D) Cop E) Kelepçe 37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden A) Görsel rapor B) Sözlü rapor C) Uzmanlık raporu D) Elektronik rapor E) Yazılı rapor 38. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir C) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır D) Görev bölgesinde cep telefonu ile görüşebilir E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır 39. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir? A) Not alma B) Tutanak C) İfade alma D) Rapor yazma E) Özet çıkartma 40. Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez? A) Şüpheliyi muhafaza etmek B) Delilleri toplamak C) Genel kolluğa bilgi vermek D) Suça el koymak E) Olay yerini muhafaza 41. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır? A) X-Ray cihazı ile B) Kamera ile C) Kartlı okuyucu ile D) CCTV ile E) Kapı tipi detektörle 42. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? A) 75 cm B) 90 cm C) 110 cm D) 50 cm E) Fark etmez 43. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kapalı devre televizyon sistemi B) Kontrol sistemi C) Açık devre televizyon sistemi D) Canlı yayın yapma sistemi E) Renkli televizyon sistemi 44. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir? A) Barkot okuyucu B) Turnike C) Flaşör D) Monitör E) Dedektör 45. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar? A) Duman algılama sistemi B) Metal algılama sistemi C) Uyuşturucu madde algılama sistemi D) Patlayıcı tarama sistemi E) Yasak yayın algılama sistemi

4 46. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur? A) Olay yerinde, yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır B) Acil tedavi ünitelerinde gerçekleştirilir C) Donanımla yapılan müdahalelerdir D) Hekimler tarafından gerçekleştirilir E) Kliniklerdeki tıbbi müdahaledir 47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın ABC sindeki B yi anlatır? A) Ekstremitelerin değerlendirilmesi B) Solunumun değerlendirilmesi C) Dolaşımın değerlendirilmesi D) Yaranın değerlendirilmesi E) Bilincin değerlendirilmesi 48. Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır? A) Bağırsaklar B) Kalp C) Rahim D) Beyin E) Solunum yolları C) Havayolu açıklığı sürdürülür D) Yaralının üzeri örtülmez E) Yaralıya su içirilir 55. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusudur? A) Kan basıncı B) Yemek yeme C) Terleme D) Kusma E) Uyuma 56. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir? A) Kum B) Karbondioksit C) Su D) Köpük E) Hepsi 57. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir? A) Yangından korunma önlemlerinin alınmaması B) Bilgisizlik C) Kazalar D) Tabiat olayları E) Hepsi 49. Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar? A) Baş-çene pozisyonu verir B) Bak-dinle-hisset uygular C) Yapay solunum yapar D) Dış kalp masajı yapar E) 112 yi arar 50. Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur? A) Kesik kesik fışkırır tarzda B) Açık renkli C) Kalp atımı ile uyumlu D) Durdurulması zor E) Sızıntı şeklinde 51. Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez? A) Yağ yanıklarında B) Elektrik yanıklarında C) Sıcak çarpmasında D) Kimyasal yanıklarda E) Kaynar su yanıklarında 52. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğrudur? A) Donuk bölgeye masaj yapılır ve ısıtılır B) Yaralıya sıcak içecekler verilir C) Su toplamış bölgeler patlatılır D) Yaralı sıcak bir ortama alınır E) Yaralı hareket ettirilir 53. Yaralıyı omuzumuzda taşığıdımızda yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz? A) Üç elle taşıma B) İtfaiyeci yöntemi ile taşıma C) Kaşık tekniği ile taşıma D) Köprü tekniği ile taşıma E) Altın beşik tekniği ile taşıma 54. Şokta ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Varsa kanamaya müdahale edilmez B) Bacaklar vücut seviyesinde tutulur 58. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Boşaldıkça doldurulmalıdır 59. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz? A) Köpük konsantrasyonları B) Kuru kimyevi tozlar C) Karbondioksit D) Halokarbon içerikli kimyasal gazlar E) Su 60. Aşağıdakilerin hangisi yapısal bakımından yangından korunma önlemlerindendir? A) Bina yapısı B) İhbar ve alarm sistemleri C) Tahliyesistemleri(kaçış yolları, yangın merdivenleri) D) Uyarıcı ikaz levhaları E) Hepsi 61. Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir? A) A Sınıfı yangındır B) B Sınıfı yangındır C) C Sınıfı Yangındır D) Yanıcı madde yangınıdır E) Büyük yangınlar sınıfı bir yangındır 62. Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru A) Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır B) Gaz kaçağı kibrit veya mumla kontrol edilir C) Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır D) Cihazın altına kağıt, plastik örtü vb, konulmaz E) Hepsi 63. Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz? A) Orman yangınları B) Havaalanları, uçak hangarları C) Akaryakıt depolama ve dolum tesisleri D) Boya, vernik atölyeleri ve depoları E) Hiçbiri

5 64. Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir? A) Ecstasy B) Koka bitkisi C) LSD D) Ketamin E) Metamfetamin 65. Etken maddesi THC olan aşağıdakilerde hangisinden esrar elde edilir? A) Haşhaş B) Koka C) Salvia D) Kenevir E) Chat(yemen otu) 66. Aşağıdakilerden hangisi mesaj iletmek için kullanılan bir iletişim kanalı olabilir? A) Korkular ) Sempati C) Saygı D) Mekân E) Önem 67. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir? A) Empati B) Tutum C) Saygı D) Bilgisizlik E) Önyargı 68. İletişim kazalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Saygınlık kazandırması B) Kurumlara dinamizm kazandırması C) Yaratıcı fikirler üretmeyi sağlaması D) İtibar kaybına sebep olması E) Tecrübe kazandırması 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz? A) Öğrenmek B) Susmak C) Anlamak D) Etkilemek E) Paylaşmak 70. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir? A) Yüksek sesle konuşmak B) İletişimin amacını bilmek C) İletişimi kısa tutmak D) Kapalı ortamlarda iletişim kurmak E) Otoritenin gücünü kullanmak 71. İletişimde Sen Dili ni kullanmak neden sakıncalıdır? A) Sorumlulukları artırdığı için B) Suçlayıcılık içerdiği için C) Özgüveni artırdığı için D) Ekip ruhunu güçlendirdiği için E) Dayanışmayı artırdığı için 72. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır B) Stres sorun çözmeyi kolaylaştırır C) Önyargı iletişimi güçlendirir D) Empati düzensizliğin başlatıcısıdır E) Kelimeler sözsüz iletişimin vazgeçilmezidir 73. Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır? A) Saygılılık B) Umursamazlık C) Pasiflik D) Şüphecilik E) Otoriterlik 74. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir? A) Farklı dil kullanmak B) Geri-bildirim vermek C) Soru sormak D) Empati yapmak E) Saygı göstermek 75. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda A) Yeni bilgiler üretilmesi B) Çatışmaların çözülmesi C) İnsanların toplumsallaşması D) Sorunların giderilmesi E) Kültürel farklılıkların artırılması 76. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır? A) İşleri ertelemek B) Her zaman mükemmeli aramak C) Sürekli ilaç kullanmak D) Yürüyüş yapmak E) Sorunlarla tek başına mücadele etmek 77. İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir? A) Aktif dinleme B) Görünüşte dinleme C) Yüzeysel dinleme D) Kişisel dinleme E) Tuzak kurucu dinleme 78. Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışlar kalıbına kültür denilmektedir B) Kültür, bireylerin biyolojik niteliğinin bir sonucu değildir C) Genç kuşaklara, öğrenme yolu ile geçirilen toplumsal bir mirastır D) Doğuştan insan güdüsü içerisinde yer alır E) Toplumsal değer ve davranışlar sistemidir F) 79. Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu yararı B) Kamu düzeni C) İrade zayıflığı D) Genel irade E) Egemenlik 80. Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bireylerin etkileşimi çok yüksektir B) Birbirini etkileme durumu vardır C) Güvenlik görevlileri için hiçbir tehlikesi yoktur D) Bireylerin grup bağımlılığı geçicidir E) Bireylerin grup bağımlılığı yüksektir 81. Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilinçli hareket etme kabiliyeti kaybolur B) Kitle içerisinde söylem ve eylem birliği oluşur C) Düşünce hızlı bir şekilde eyleme dönüşebilir D) Bastırılmış duygu ve düşünceler ortaya çıkar E) Birey kalıcı bir şekilde inanç yapısını değiştirir 82. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz? A) Kalabalığa duyacakları şekilde telkin ve uyarılarda bulunulması B) Kalabalığa müdahale edileceğinin hissettirilmesi C) Kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz sıkılması D) Kalabalığın kaçış yollarının tamamen kapatılması E) Kalabalığın köşeye sıkıştırılması

6 83. Aşağıdaki şartlardan hangisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilemez? A) Toplantı ve gösteri yürüyüşünde milletvekili olması B) Suç unsuru bulundurularak yapılması C) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak yapılması D) Hükümet komiserlerince sona erdirildiği halde devam edilmesi E) İzin verilen yer ve zamanda yapılması 84. Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden A) Taraftarlar tahmin edilebilir tarzda hareket ederler B) Ortak hareket ederler C) Kışkırtılmaya uygundurlar D) Taraftarlar arasında iletişim yoktur E) Ortak düşünceye sahiptirler 85. İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Topluluk B) Grev C) Lokavt D) İsyan E) İstifa 86. Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir? I- Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar II- Hiyerarşik yapı vardır III- III- Hiyerarşik yapı yoktur IV- IV- Teşkilatlanma vardır A) II, IV B) I, IV C) I, III D) I, II, IV E) I, III, IV 87. Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çatı düzeni B) Yama düzeni C) Kama düzeni D) Ayırma düzeni E) Hat düzeni 88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından A) Hedef seçimi B) Hedef istihbaratı C) Kaçış D) Saldırının planlanması E) Buluşma 89. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara.denir. A) Kontrol noktaları B) Yerleşme noktaları C) Boğma noktaları D) Gözetleme noktaları E) Mecburi istikamet noktaları 90. Arabalarda önemli kişi aracın hangi kısmında oturmalıdır? A) Aracın sağ önünde oturur B) Aracın sol arkasında oturur C) Aracın sağ arkasında oturur D) Aracın arkasında ortada oturur E) Aracın sol önünde oturur 91. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun A) Temel yakın koruma kurallarını bilmelidir B) Süratli olmalıdır C) Heyecanlı olmalıdır D) Ketum olmalıdır E) Protokolü bilmelidir 92. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi A) Medyatik olmalı B) Fizik kondisyonu yüksek olmalı C) Pratik zekâlı olmalı D) Panik ve kargaşada soğukkanlı olmalı E) Çevreyi iyi gözlemlemeli 93. Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz? A) Kolluk kuvvetli binaları B) Hastaneler C) Bakanlık binaları D) Parklar E) Valilik binaları 94. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından A) Muhtemel tehlikenin varlığı B) VIP şahsın muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak D) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek E) Saldırganı yakalamak ve muhafaza altına almak 95. Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? A) 60 B) 90 C) 72 D) 120 E) Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A) VIP şahıs makam aracına binmeden önce araca binmemeye özen göstermelidir B) Eğer silah taşıyorsa, silahını koltuk altı kılıfı takarak taşımalıdır C) Kullandığı aracın yakıtını belli seviyenin altına düşmemesine dikkat etmelidir D) Telsizi sürekli açık olmalı ve dinlemelidir E) Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdır 97. Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdırilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir? A) Vali B) Kaymakam C) İçişleri Bakanı D) Emniyet Müdürü E) Garnizon Komutanı

7 98. Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Olay yerini ve suç delillerini korur B) Parmakizi ve fotoğraf alır C) İfade alır D) Teknik takip yapar E) Kimlik tespiti yapar 99. Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir? A) Mahkeme B) İl emniyet müdürü C) Bakanlık D) İl özel güvenlik komisyonu E) Sınav komisyonu 100. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez? A) Kimlik sorma B) Zor kullanma C) Arama D) Yakalama E) Telefon dinleme SİLAH BİLGİSİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri A) İğne yayı kırık olabilir B) İğne kırık olabilir C) Tırnak kırık olabilir D) İğne ucu kırık olabilir E) Fişek hatalı olabilir 2. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır? A) Kapsül B) Barut C) Çekirdek D) Kovan E) Gerdel 3. Aşağıdakilerden hangisi sürgü takımında bulunan bir parça A) Gez B) Arpacık C) Emniyet mandalı D) İcra yayı ve mili E) Horoz 4. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır? A) Kapsül B)Horoz C)Namlu D)Hatve E)Tetik 5. Ateşleme gerçekleştikten sonra kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata... tertibatı denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Sürgü takımı B) Fişek yatağı C) Kovan atma D) İcra yayı ve mili E) İğne 6. Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? A) Çerçeve B)Horoz C)Çıkarıcı D)Şarjör E)Namlu 7. Aşağıdakilerden hangisi gövde üzerinde bulunur? A) Çıkarıcı B) Şarjör tüpü C) Çekirdek D) Boş kovan E) Kapsül 8. Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan A) Bıçak B)Tornavida C)Çekiç D)Tabanca E)Taş 9. Ateşlenen mermi çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya... denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Namlu B)Çap C)Fişek yatağı D)Kabza E)Çıkarıcı 10. Karşılıklı iki set arasındaki mesafeye...denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Yiv B) Tetik korkuluğu C) Yarı çap D) Çap E) İğneli sistem 11. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar? A) Tetik korkuluğu B) Tetik manivelası C) Sürgü sistemi D) Yiv ve setler E) Fişek yatağı 12. Aşağıdaki parçalardan hangisi çerçeve takımı içerisinde yer almaz? A) Tetik korkuluğu B)Tetik C)Kabza D)Arpacık E)Horoz 13. Yerine getiren yayın görevi nedir? A) Çekirdeğin dönerek gitmesini sağlar B) Çekirdeğin uzağa gitmesini sağlar C) Namluyu kilitleyerek emniyete alır D) Çekirdeğin deliş gücünü artırır E) Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar 14. Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur? A) Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir B) Silahla şaka yapılır C) Alkollüyken atış yapılabilir D) Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur E) Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır 15. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanları içerisinde yer almaz? A) Haftalık bakım B) Günlük bakım C) Atış öncesi bakım D) Üç yıllık bakım E) Atış sonrası bakım 16. Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır? A) Çap B)Namlu C)Yiv ve settler D)Fişek rampası E)Fişek yatağı 17. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen genel emniyet kuralları arasında yer almaz? A) Silah başka birine verilirken dolu olup olmadığı kontrol edildikten sonra boş olarak verilir B) Silahın namlu ağzından içeri bakılmamalıdır C) Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır D) Herkes kullandığı silahın özelliklerini bilmek zorunda değildir E) Tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla tetik parmağı tetik korkuluğunun içerisine konmaz 18. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından A) Kovan B)Kapsül C)Barut D)Çekirdek E)Gerdel 19. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de

8 63.Temel Eğitim Cevapları Silah kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir? A) Horozlu iğneli sistem B) Horozlu sistem C) İğneli sistem D) Horozsuz sistem E) İğnesiz sistem 20. Biyolojik silahın tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleştirilmesiyle açığa çıkan enerjiden elde edilen silahlardır B) Canlılar üzerinde etkili virüs, mikrop ve canlıların geniyle oynama ile canlıları yaralama, sakatlama ve öldürme amaçlı kullanılan silahlardır C) Maddelerin kimyasal özelliklerinden dolayı canlıları öldürücü, yaralayıcı, tahriş edici gibi kalıcı veya geçici tesirler göstermek amacı ile kullanılan silahlardır D) Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlardır E) Günlük işlerde kullanılırken silah olarak da kullanılabilen malzemelerdir 21. Silahın sınıflandırılması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir A) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar-nükleer silahlar-biyolojik silahlar-makineli silahlar B) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-tam otomatik silahlar- Nükleer silahlar- Biyolojik silahlar C) Ateşli silahlar- Ateşsiz silahlar-kimyasal silahlar-nükleer silahlar-biyolojik silahlar D) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar-kesici ve delici silahlar-nükleer silahlar E) Ateşli silahlar-ateşsiz silahlar- Kimyasal silahlar- Nükleer silahlar-yakıcı silahlar 22. Tabancaların namlusunda bulunan setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir? A) Hatve B)Rayyür C)Mermi yolu D)Gerdel E)Kapsül 23. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için ilerlediği mesafeye denir? Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Hatve B)Rayyür C)Etkili mesafe D)Mermi yolu E)Atış mesafesi 24. Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir? A) Nişan tertibatı B) Ateşleme tertibatı C) Boş kovan atma tertibatı D) Sürgü kapak takımı E) Horoz tertibatı 25. Yarı otomatik tabanca nedir? A) Ateş etmek için sürgünün her seferinde elle çekilip bırakılmak suretiyle şarjördeki bütün fişekleri bu şekilde atan tabancalardır B) Tetiğe bir kere basıldığında şarjördeki bütün fişekleri atan tabancalardır C) Şarjör takıldığında direk ateş eden tabancalardır D) Tetiğe basıldığında emniyete geçme özelliği olan tabancalardır E) İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancalardır 1 B 26 D 51 B 76 D 1 C 2 D 27 E 52 B 77 A 2 A 3 E 28 B 53 B 78 D 3 E 4 D 29 E 54 C 79 C 4 A 5 C 30 C 55 A 80 C 5 C 6 B 31 C 56 D 81 E 6 E 7 A 32 B 57 E 82 A 7 A 8 D 33 E 58 D 83 E 8 D 9 E 34 B 59 E 84 D 9 A 10 A 35 E 60 E 85 B 10 D 11 A 36 A 61 B 86 C 11 B 12 C 37 C 62 B 87 C 12 D 13 C 38 D 63 A 88 E 13 E 14 C 39 A 64 B 89 C 14 D 15 E 40 B 65 D 90 C 15 D 16 A 41 A 66 D 91 C 16 C 17 C 42 D 67 E 92 A 17 D 18 E 43 A 68 D 93 D 18 E 19 C 44 D 69 B 94 E 19 A 20 D 45 D 70 B 95 B 20 B 21 D 46 A 71 B 96 A 21 C 22 C 47 B 72 A 97 B 22 B 23 C 48 A 73 A 98 A 23 A 24 C 49 B 74 A 99 D 24 A 25 E 50 E 75 E 100 E 25 E 27 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 63ncü TEMEL ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI 3G Özel GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ Kurbağalıdere Cad. No: 39/2-3 Kadıköy - İSTANBUL Söğütlüçeşme Metrobüs/Tren istasyonu Kadıköy Belediyesi Karşısı Kuveyttürbank yanı GSM: Tel: Fax:

Diğer sayfaya geçiniz. 5. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?

Diğer sayfaya geçiniz. 5. T.C Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir? A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 63.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. T.C. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir? A) Uluslar arası sözleşmeler B) Anayasalar C) Kanunlar D) Tüzükler E) Yönetmelikler 2. Özel bir şirkette

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15 e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir? A) Savaş B) Suçların artması C) Seferberlik D) Sıkıyönetim

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5

8-) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır? a) 2 b) 1 c) 4 d) 3 e) 5 1-) İletişimde yansıma nedir? a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (Tam Metin) Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

10-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir? a) Doku parçaları b) Zehirli gazlar c) Lastik izleri d) Yanmış kâğıtlar e) Mermi çekirdekleri

10-) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delildir? a) Doku parçaları b) Zehirli gazlar c) Lastik izleri d) Yanmış kâğıtlar e) Mermi çekirdekleri 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek tek personel giriş

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

Ateşli Silah Yaralanmaları

Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların cevabı aranmalıdır. 1. Mesafe tespiti, 2. Giriş-çıkış delikleri, 3. Traje, 4. Ölüm sebebi, 5. Öldürücü lezyonun tespiti, 6. Kurşunun

Detaylı

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir? a) Alev gizleyen b) Gez- arpacık c) Namlu d) Sürgü e) Şarjör 1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu b) Tırnak-çıkarıcı c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu d) Namlu- iğne-horoz e) Şarjör- horoz- namlu EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Türk Ceza Kanunu na göre; Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir. Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Gece

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-2 1) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? a) Spor ve iş kazaları b) Şeker hastalığı c) Otomobil kazaları d) Yıkıntı

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Genel kolluk görevlileri, aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri olmadan konutlara girebilir? A) Aranan bir kişiyi yakalamak için B) Suç delili

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU

65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu. KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 65.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu KIZILAY Mega ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen

Detaylı

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

3 )Peroksitlerle deney yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? 1)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli patlayıcılar sınıfına girer? Dumansız barut Kibrit Roket yakıtı Havai fişek Dinamit** 2) Yanıcı sıvıları parlayıcı sıvılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi Özel Güvenlik Komisyonunun kararı üzerine

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu

(KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu (KIZILAY)-MEGA GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 64.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU)

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 65. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU) 1. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A) İdare Mahkemesine B) Polise C) İşçi Sendikasına

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI 2013-14 Bahar Yarıyılı Dersin adı: İLK YARDIM Dersin Kodu: TDS 108 Dersin Şubesi: ALT AKTS Kredisi: 4 1. yıl 2. yarıyıl Zorunlu

Detaylı

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA

Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Özel Güvenlik Hizmetleri Birgül TOSYALI SARIKAYA Suç istatistiklerinin de gösterdiği üzere günümüzde güvenlik önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kamu tarafından karşılanan güvenlik hizmetlerinin özel

Detaylı

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU )

64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 64.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VECEVAPLARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere

Detaylı

3. Dönem Eğitim Modülleri

3. Dönem Eğitim Modülleri 3. Dönem Eğitim Modülleri Başlangıç Eğitim Modülleri TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Ders Saati Toplu Yürüyüş Kuralları ve Selamlama, Temel Hijyen Kuralları, Beden

Detaylı

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI SİVRİHİSAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvuruları 1.Dilekçe 15 İş günü 1-

Detaylı

A) Kişiliğe bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Kanunla konulur

A) Kişiliğe bağlı B) Dokunulmaz C) Devredilmez D) Vazgeçilmez E) Kanunla konulur 1.Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır.

Detaylı

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 1) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz? a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır b) Elde edilen suç delillerini

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durmalıdır? A) Önünde B) Arkasında C) Sağında D) Solunda E) Sağ ya da sol arkasında 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir? A) Birlik B) Kalabalık C) Grup D) Takım E) Bölük 2.

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

5-) Aşağıdaki maddelerden hangisi biyolojik değildir? a) Kan b) Düğme c) Tırnak d) Kıl e) Balgam

5-) Aşağıdaki maddelerden hangisi biyolojik değildir? a) Kan b) Düğme c) Tırnak d) Kıl e) Balgam 1-) Aşağıdakilerden hangisi empatinin özelliklerinden değildir? a) Empati kurduğumuz kişiyle aynı duygu ve düşüncelere sahip oluruz b) Kendimizi karşı tarafın yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ Powered by Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler!

Detaylı

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ADLİ GÖRÜŞME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı: Görevi:

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi feed back C) İletişim engellerinin anında (yansıma)in özelliklerinden giderilmesine imkân verebilmesi A) Vericiyi tam olarak dinlemek ve D) Empatik düşünceye daha uygun anlamaya

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU

SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5202 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/7/2004 Sayı :25511 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: Amaç Madde 1- Bu Kanunun

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

T.C.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA BÖLÜMÜ Özel Güvenlik ve Koruma Programı Ders Planı

T.C.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA BÖLÜMÜ Özel Güvenlik ve Koruma Programı Ders Planı T.C.GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET VE KORUMA BÖLÜMÜ Özel Güvenlik ve Koruma Programı Ders Planı III. YARIYIL Ders kodu Ders Teorik Uyg Lab Kredi Z / S AKTS BTG 20 Acil

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül

Başlangıç Eğitim Modülleri. TEMEL DERSLER (10 Hafta, Haftada 39 Saat, Toplam 390 Ders Saati) Modül Polisliğe Giriş ve Uyum Eğitimi 4 Okul Kuralları ve Disiplin Mevzuatı İlimizin ve Ülkemizin tanıtılması, Türk Afgan Tarihi Bağları, 2 Polisin Rolü 2 Eğitimin Önemi ve Müfredat 4 Başlangıç Eğitim Modülleri

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 64. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) 1) Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Yangının Sınıfları A Sınıfı (Odun, kağıt, tekstil ve benzeri maddeler.) B Sınıfı (Yanabilir sıvılar ve sıvılaşabilir katı maddeler)

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 22 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları - -Haziran 2009 1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Vücut gelişmesini engeller b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar d) Kişinin

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6

Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6 1 T.C YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MEMURLUĞU GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtmak,

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 4.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 4.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek tek personel giriş

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri

Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri. Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Kamera Sistemleri Yangın Alarm ve Ses Sistemleri Güç Teknolojileri Telefon Santral Sistemleri Personel Takip Sistemleri Biometrik Tanıma Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Ürün Koruma Sistemleri Turnike

Detaylı

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları

İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 15 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 15 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Çevre güvenliği sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? a) Fiber optik algılama sistemleri b) İnfrared bariyer sistemleri c) Mikro dalga bariyer sistemler d) Biometrik sistemler e) Manyetik

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN. Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 5188 Kabul Tarihi : 10/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİM 45. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU ) ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. TEMEL EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM

ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM. Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM ERGENLİKTE HİJYEN SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM Hazırlayan Okul Rehber Öğretmeni İrem YILDIRIM SAĞLIK VE HİJYEN NEDİR? Sağlık; kişinin doğuştan getirdiği kalıtsal özellikleri ile fiziksel, biyolojik ve sosyal

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar? A) Ses tonu B) Hitabet C) Sempati D) Göz teması E) Mekan kullanımı 2. Örgüt içinde en sık görülen çatışma

Detaylı

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ

(KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU. 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ (KIZILAY)-MEGA ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU 59.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu ŞEHİTLER ÖLMEZ 1. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol

Detaylı

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU)

32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 32. YENİLEME SINAV SORULARI (A GRUBU) 1) Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük

Detaylı