İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI"

Transkript

1 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO

2 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2

3 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri) 3

4 3- Tarımsal Faaliyetler (UMS 41 Tarımsal Faaliyetler) 4

5 4- Maden Arama ve İşletme Faaliyetleri (UFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi) 5

6 5- Deniz Araçları ve İşletme Faaliyetleri 6

7 6- Elektrik Üretim, Dağıtım ve Pazarlama Faaliyetleri 7

8 7- Orman Ürünleri İmalat ve İşletme Faaliyetleri 8

9 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE VERGİSEL SORUNLARI 1- GENEL OLARAK İNŞAAT SEKTÖRÜ: İnşaat sektörü Türk ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Bu sektör doğrudan ve dolaylı yoldan hemen hemen tüm sektörleri etkilemektedir. Diğer taraftan istihdam ağırlıklı olması nedeniyle de işsizlik sorununun önlenmesinde ciddi katkıları bulunmaktadır. 9

10 İnşaat Sektörü: 2010 yılında % 22, yılında % 10,6 büyürken 2012 yılında da % 10 büyüme beklenmektedir. 10

11 2012 yılındaki iyimserlik; Mütekabiliyet Yasası 2B Yasası Kentsel Dönüşüm Projelerinden kaynaklanmaktadır. Görüleceği üzere inşaat sektöründeki büyüme oranları GSYİH nın yıllar itibariyle büyüme hızının çok üstünde bulunmaktadır. 11

12 İNŞAATÇILARIN DÖNÜŞÜM PLANLARI CEPTE Artık kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümde yeni yasayı bekleyen firmalar bir taraftan da dönüşüm planlarını hazırlıyor. 12

13 II- İNŞAAT İŞLERİNİN SINIFLANDIRILMASI: ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ Satış Amaçlı Şahsi Kullanım Amaçlı Yurt İçi Yurt Dışı Kullanım Amaçlı Kiralama Amaçlı Yıllara Sari Olan Olmayan 13

14 A- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (SATIŞ AMAÇLI) Arsa Alımı İnşaatın Yapımı Satış 14

15 1- ARSA ALIMI MUHASEBE İŞLEMLERİ: a) Arsanın Satın Alınması Halinde Muhasebe Kayıtları: i)arsa Sahibi Vergi Mükellefi Değil İse: / Arazi ve Arsalar H Satıcılar Gider Pusulasına Dayalı Arsa Alım Kaydı /

16 ii) Arsa Sahibi Vergi Mükellefi İse: / Arazi ve Arsalar H İndirilecek KDV Satıcılar Faturaya Dayalı Arsa Alım Kaydı /

17 iii) Arsa Alımı KDV den İstisna İse: / Arazi ve Arsalar H Satıcılar Faturaya Dayalı KDV den İstisna Arsa Alış Kaydı /

18 Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşendevirveteslimlerkdv den istisnadır. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz teslimleri istisna kapsamı dışındadır. (KDVK Mad:17/4-r) 18

19 iv) İnşaat Ruhsatının Alımından Sonra: / (A) İnşaatı Arsa Payı Maliyeti Arazi ve Arsalar H Arsa Maliyetinin İnşaata Virmanı /

20 b) İnşaat İşleri Karşılığı Arsa Teslimi: i) Arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusudur. (30 Nolu KDV G. T.) 20

21 Birincisi; arsa sahibi tarafından müteahhite arsa teslimi, Arsa Sahibi Arsa Payı Teslimi 21

22 İkincisi ise; müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız birim (konut veya işyeri) teslimidir. Konut / İş Yeri YANLIŞ Maliye Görüşü Müteahhit 22

23 İkincisi ise; arsaya karşılık olarak müteahhit tarafından arsa sahibine ait arsa payı üzerine inşaat (konut veya işyeri)yapılmasıdır. İnşaat Yapım Hizmeti DOĞRU Bizim Görüşümüz Müteahhit 23

24 ii) Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan inşaatlarda toplam maliyet arsa maliyeti ile inşaat maliyetinin toplanması suretiyle hesaplanmaktadır. Toplam Maliyet Arsa Maliyeti İnşaat Maliyeti 24

25 iii) Toplam inşaat maliyeti, inşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşmakta, inşaatın toplam maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ile arsa sahibine yapılan nakit ödemelerin toplamı, toplam arsa maliyetini (müteahhidin kendisine ait dairelerin arsa maliyeti) vermektedir. ( tarih ve Özelge) 25

26 Toplam İnşaat Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti Müteahhite Kalan Dairelerin İnşaat Maliyeti Müteahhit Arsa Payı Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Dairelerin İnşaat Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Nakit Toplamı 26

27 Değer Artışında Brüt Kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarıdır. (G.V.K. Mükerrer Mad:81) 27

28 iv) Vergiyi Doğuran Olay ve Fatura Düzenleme Tarihi: Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, müteahhitin arsa karşılığı konut, iş yeri gibi bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşmektedir. Bu tarih itibariyle arsa açısından da vergiyi doğuran olay vuku bulmaktadır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) 28

29 v) Arsa Sahibine Konut / İşyeri Teslimi: Vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte, müteahhitten arsa sahibine yapılacak bağımsız birim teslimleri için müteahhit tarafından düzenlenecek faturada bağımsız birimin niteliğine göre emsal bedeli (arsa payı dahil) üzerinden %1 veya %18 arasında KDV hesaplanması gerekmektedir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) 29

30 Bu ifade bize göre yanlıştır. Doğru ifade; Müteahhit tarafından düzenlenecek faturada arsa sahibine verilen konut/işyeri inşaat maliyet bedelleri üzerinden %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. şeklinde olmalıdır. 30

31 vi) Emsal Bedel; İnşaat Maliyeti/Satış Bedeli Midir? Buna göre, arsa karşılığında müteahhit firma tarafından arsa sahibine verilecek daireler ve işyerleri için yapılan harcamalar veya ödenen nakit para anılan müteahhit firma açısından arsa sahibinden alınan arsa payının maliyet bedeli olacaktır. Müteahhit açısından kendisine kalan dairelerin maliyeti ise, hem kendi daireleri hem de bu dairelere isabet eden arsa payı için ödediği bedelin (arsa sahibine bıraktığı dairelerin, işyerlerinin maliyet bedeli veya nakit paranın) toplamı olmaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, kat karşılığı inşaatın arsa maliyet bedeli, firmanız tarafından arsa karşılığında arsa sahiplerine teslim edilecek gayrimenkulün inşaatı için yapılan harcamaların toplamından oluşmaktadır. ( tarih ve 1553 sayılı GİB Özelgesi) 31

32 Bu maddede geçen elden çıkarma deyimi yukarıda yazılı mal ve hakların trampa edilmesi, takası,. ifade eder. (G.V.K. Mükerrer Mad:80) Yapılan işlem bir takas işlemi olduğundan emsal bedel yukarıda belirtilen yasa hükümleri ve özelge açıklamalarına göre; inşaat maliyeti dir. 32

33 vii) Arsa Payı Maliyetinin Hesaplanması: 1 Daire Arsa Payı Maliyeti Arsa Sahibine Verilen Daireler İnşaat Maliyeti Müteahhite Kalan Daire Sayısı / m² Büyüklüğü 33

34 Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak;(a) şahsı arsasını (B) Ltd. Şirketi ne inşaat karşılığı vermiştir. Konut Adedi : 10 Müteahhite Kalan : 6 Arsa Sahibine Verilen : 4 Toplam İnşaat Maliyeti : 1,200,000 1 Adet Konut İnşaat Maliyeti : 120,000 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti : 80,000 1 Dairenin Toplam Maliyeti : 200,000 34

35 1,200,000 / 10 x 4 = 480,000 / 6 1 Adet Konut Arsa Payı Maliyeti = 80,000 TL 35

36 viii) Arsa Sahibine Kesilecek Fatura Tutarı: Örneğimize göre Müteahhitin Muhasebe Kayıtlarındaki maliyetler aşağıdaki gibidir. Harcama Cinsi Maliyet Tutarı Arsa Sahibi Hissesi Müteahhit Hissesi İnşaat Maliyeti 1,200, , ,000 Arsa Maliyeti 800, , ,000 TOPLAM 2,000, ,000 1,200,000 36

37 Arsa sahibine kesilecek fatura tutarı, inşaat maliyetine göre 480,000 TL, arsa payının dahil edilmesi halinde ise 800,000 TL olacaktır. Bu durumda arsa sahibine 4 daire bedeli olarak (arsa payı dahil) 800,000 TL fatura kesilecek ve aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılacaktır. 37

38 / (A) Arsa Sahibi 808, Arsa Sahibine Konut Teslimi 800, Hesaplanan KDV %1 8,000 Arsa Sahibine Konut Teslimi Gelir Kaydı / Satılan Konut Maliyeti 800, İnşaat Maliyeti 480, Arsa Payı Maliyeti 320,000 Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Kaydı /

39 ix) Arsa Payı Maliyetinin Muhasebe Kayıtlarına Alınması: / Arsa Payı Maliyeti 800, (A) Arsa Sahibi 800,000 Gider Pusulası ile Arsa Payı Gider Kaydı / Arsa Payı Maliyeti 800, İndirilecek KDV 144, (A) Arsa Sahibi 944,000 Fatura İle Arsa Payı Maliyet Kaydı /

40 2- MALİYET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI: i)malzeme alımları doğrudan inşaat maliyetine kaydedilmeden önce Ambar Hesabı olan 150 Hesaba kaydedilmelidir / Demir Alışları İndirilecek KDV Satıcılar 118 Malzeme Alımı Kaydı /

41 ii) İnşaat imalatında kullanılan malzemeler fiilen kullanıldığı anda ilgili inşaat maliyetine kaydedilmelidir / (A) İnşaatı Demir Kullanımı İlk Madde ve Malzeme 100 Malzemenin İnşaatta Kullanımının Kaydı /

42 iii) İnşaatlarda kullanılan İşçilik ve Genel Üretim Giderleri ilgili hesaplarda izlenmelidir / İşçilik Giderleri Şantiye Elektrik Giderleri İndirilecek KDV Personele Borçlar Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek S.G. Kesintileri Satıcılar 23.6 İşçilik ve Genel Üretim Gideri Kaydı /

43 iv)bilançolarda; devam eden inşaat maliyetleri 151. Yarı Mamüller Hesabında, bitmiş inşaatlar ise 152. Mamül Mallar Hesabında gösterilmelidir / (A) İnşaatı Maliyeti Direk İ.M.M.Gid. Yansıtma Direk İşçilik Gid. Yansıtma Genel Üretim Gid. Yansıtma 20 Maliyetlerin Yansıtma Kaydı /

44 v) Maliyet Dağılımının Daire Bazında Hesabı: Satılan Mamül Malın Maliyetinin (satılan daireler maliyeti) doğru hesaplanabilmesi için toplam arsa ve inşaat maliyeti; her bir kat, işyeri veya daireye belirli ölçü ve esaslara göre pay verilmek suretiyle, her bir birimin maliyeti hesaplanmalıdır. DAİRENİN BİNA İNŞAAT MALİYETİ CİNSİ NO M2 ARSA PAYI İNŞ. MALİYETİ ORTAK KULLANIM MALİYETİ TEFRİŞ MALİYETİ TOPLAM MALİYET A , , , , A , , , , A , , , , B , , , , ,

45 3- SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI: a)satış Muhasebe Kayıtları: Her bir dairenin 250,000 TL ye satıldığını varsayarsak aşağıdaki muhasebe kayıtları yapılacaktır / Alıcılar 252, Yurtiçi Satışlar 250, Hes. KDV (%1) 2,500 1 Adet Daire Satış Kaydı / S.M.Maliyeti 200, İnşaat Maliyeti 120, Arsa Maliyeti 80,000 Satılan Daire Maliyetinin Kaydı /

46 b) Satış Karının Tespiti: Müteahhitin muhasebe kayıtlarına göre satış karı aşağıdaki gibi tespit edilecektir. Daire Sayısı Satış Fiyatı Satış Tutarı Maliyet Kar Üçüncü Kişilere Satış Arsa Sahibine Teslim 6 250,000 1,500,000 1,200, , , , , TOPLAM 10 2,300,000 2,000, ,000 46

47 4- ARSA SAHİBİNİN VERGİLENDİRİLMESİ: a) Kat Karşılığı Arsa Teslimi Nedeniyle Vergilendirme : 47

48 Arsa Alım Tarihi Müteahhite Arsa Teslim Tarihi Dairelerin Müt. Teslim Tarihi Dairelerin Satış Tarihi x x x x

49 Bu maddede geçen elden çıkarma deyimi yukarıda yazılı mal ve hakların trampa edilmesi, takası,. ifade eder. (G.V.K. Mükerrer Mad:80) 49

50 b) Alınan Dairelerin Satışı Nedeniyle Vergilendirme: i)iktisap Tarihinin Tespiti: Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. 50

51 Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde, iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. (GVK Sirküleri 2011/2) 51

52 ii) Satış Şekline Göre Vergilendirme: İktisap (tapuda tescili veya fiili teslim) tarihinden itibaren beş yıl içerisinde bir defada aynı kişiye satılması durumunda, gayrimenkullerin satışından elde edilen toplam bedele ilgili yılda geçerli olan istisna tutarı bir kez uygulandıktan sonra bakiye kazancın, değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir. Söz konusu birden fazla gayrimenkulün; 52

53 * Aynı kişiye farklı tarihlerde, ** Farklı kişilere aynı tarihlerde, *** Birbirini izleyen yıllarda, Satılması, devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden elde edilen kazancın, ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. ( tarihli Özelge) 53

54 iii) İvazsız İktisaplarda Vergilendirme: Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir. 54

55 Veraset yoluyla iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, ivazsız ihtisap edilme niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabii olmayacaktır. (GVK Sirküleri 2011/2) 55

56 5- HASILAT PAYLAŞIMI KARŞILIĞI ARSA TESLİMİ: a) Uygulamada Hasılat Paylaşımı, yada Gelir Paylaşımı vb. şekillerde düzenlenen sözleşmeler uyarınca yapılan işlerde, inşa edilen bağımsız birimler yerine bunların hasılatı paylaşılmakta olup, bu tür sözleşmeler gereğince yapılan işlerin de 30 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde düzenlenen Arsa Karşılığı İnşaat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) 56

57 Arsanın Tamamı Arsa Sahibi Kararlaştırılan % Müteahhit Nakit Ödeme Ödeme Fatura Daire Alıcıları 57

58 b) Bağımsız birimlerin üçüncü şahıslara satışında, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihte sadece müteahhit tarafından üçüncü şahıslara fatura düzenlenecek, faturada gösterilen toplam bedel üzerinden bağımsız birimlerin niteliğine göre %1 veya %18 oranında KDV hesaplanarak beyan edilecektir. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) 58

59 c) Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için müteahhite arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli üzerinden genel esaslara göre KDV hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV nin konusuna girmemesi veya KDV den istisna edilmiş olması halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır. (2011/1 Nolu KDV Sirküleri) 59

60 d) Hasılat Paylaşımı Muhasebe Kaydı: / Alıcılar 2,525, Yurtiçi Satışlar 2,500, Hes. KDV 25, Adet Konut Satışı / Arsa Maliyeti 1,000, Satıcılar 1,000,000 Arsa Payı Bedeli (hasılatın %40) / Satıcılar 1,000, Bankalar 1,000,000 Arsa Sahibine Ödeme /

61 / S.M.M. 2,200, İnşaat Maliyeti 1,200, Arsa Payı Maliyeti 1,000,000 Satılan 10 Adet Daire Maliyeti / Daire Sayısı Satış Tutarı Maliyet Kar 10 2,500,000 2,200, ,000 61

62 e) Hasılat paylaşımı sözleşmesiyle ilgili olarak; Asgari bir bedel+elde edilen hasılatın % si Arsa tapusunun devir zamanı ve şekli (Arsa Sahibi Müteahhit Alıcı -- Kat İrtifakı -- Kat Mülkiyeti) Satış bedellerinin paylaşım zamanı ve şekli Satışın öngörülen sürede yapılamaması vb. sorunlar yaşanabilecektir. 62

63 6- DİĞER ÖZELLİKLİ DURUMLAR: a) İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar: i) İnşaat devam etmekte iken satış bedeli olarak yapılan ödemeler karşılığında fatura düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, bedellerin kayıtlara avans olarak intikal ettirilmesi, tapunun tescil ettirildiği tarihveya tapuya tescilinden önce dairelerin hak sahiplerinin kullanımına tahsis edilmediği durumda tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeleri gerekmekte olup bilahare ek bir bedel alınması halinde ek fatura kesileceği tabiidir. 63

64 / Bankalar 200, Alınan Avanslar 200, /

65 ii) Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisini doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşmekte olup gayrimenkulün tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edilmesinde ise kullanıma tahsis ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Bu nedenle, konut teslim amacıyla inşaat tamamlanmadan kat irtifakı arsa paylarının devri sırasında vergiyi doğuran olay konutun fiili teslimi ile meydana geleceğinden arsa payı teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Ancak konutun tapuya tescilinden önce kişinin kullanımına tahsis edildiği anda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olacağından bu dönemde katma değer vergisinin hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. 65

66 b) Emlak Harcına Esas Tutar: Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır. Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır. (Harçlar Kanunu Md. 63) 66

67 c) 150 m² nin Hesabı: Teslim edilen konutun m² büyüklüğünün nasıl hesaplanacağı 30 Seri Nolu KDV Genel tebliğinde açıklanmıştır. 67

68 d) İndirimli Oran KDV İadesinin Dönemi: Konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle 150 m² nin altındaki konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 oranında vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde aylık olarak mahsuben veya izleyen yılda yıllık olarak nakden yada mahsuben yapılması gerekmektedir. 68

69 B- KOOPERATİFLERE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ: 69

70 C- YILLARA SARİ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ D- DİĞER İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ E- YURTDIŞI İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ F- YATIRIMA YÖNELİK İNŞAAT İŞLERİ 70

71 71

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA YENİ KDV UYGULAMASI Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER TANIM: Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir.

Değer ArtıĢı Kazancının Tespiti Yönünden Esas Alınması Gereken Gayrimenkullerde Ġktisap Tarihleri ġöyledir. 76 SERĠ NOLU GELĠR VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠNDE GAYRĠMENKULLERĠN ĠKTĠSAP TARĠHĠNE YÖNELĠK OLARAK AġAĞIDA BELĠRTĠLEN HUSUSLAR YER ALMAKTADIR. Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 80 ve müteakip maddelerinde, kanunun

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı,

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI. ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI. ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş. TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI ĐBRAHĐM DEĞĐRMENCĐ Yeminli Mali Müşavir 1 TURĐZM SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGĐ UYGULAMALARI Turizm sektöründeki muhasebe ve vergi uygulamaları, diğer hizmet

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ

GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ GERÇEK KİŞİLERE AİT GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA GELİR VERGİSİ 1.Giriş İnşaat sektöründeki gelişmeler ve Türkiye Ekonomisindeki rolü herkesçe malûmdur. Sektörün en önemli girdilerini arsa, arazi

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı