FAKÜLTE KURULU KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAKÜLTE KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : Toplantı Sayısı : 2012/03 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr.Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye ) Doç. Dr.Nilay COŞGUN (Üye ) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç.Dr.Elif Özlem AYDIN (Üye) Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ (Üye) Sahip AYHAN (Raportör) Toplantıda Bulunmayanlar - Fakülte Kurulumuz Dekan Prof.Dr.Tülay ESĐN in Başkanlığında Çarşamba günü Saat de toplanmış ve gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları almıştır. GÜNDEM: Fakültemiz Mimarlık Bölüm Başkanlığının tarihli ve B.30.2.GYE / sayılı yazısının görüşülmesi. KARAR 1: Mimarlık Bölüm Başkanlığının ilgi yazısı görüşüldü. Belirtilen yazıda; Fakültemiz Mimarlık Bölüm Lisans Programında Mesleki Seçmeli Ders olarak MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR, MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ ve MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI açılması bildirilmekte ve gereğinin yapılması istenmektedir. KARAR 1: Mimarlık Bölümü Lisans Programında MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR, MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ ve MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI Mesleki Seçmeli Dersler olarak aşağıda belirtilen şekliyle açılması Fakülte Kurulumuzca uygun görülmüş ve bu hususun Rektörlük Makamı arzına oy birliği ile karar verilmiştir. MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR Temel bilgiler Ders kodu MĐM 456 Ders adı Mimari Okumalar Öğretim üyesi Dr. Yusuf CĐVELEK AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 1, Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli

2 Öğretim dili Türkçe Ön koşullar YOK Staj durumu amacı Sürekli yeniden ama yeniliklerle işlenen belli başlı fikirlerin biçimlenmesi olarak kabul edilen mimari üretim, zamansal değişimlerin kronolojik dizisine bağlı kalmadan bazı çok temel fikirleri anlatmaya yönelik seçilen konu başlıkları altında ve tarihin değişik zamanlarında ele alınacaktır. Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme yapabilme 2. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme yapabilme 4. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme Temel Mimarlık bilgisi edinmek 1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 2. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 3. Yazılı sınav 4. Ödev Đçerik 1. hafta Topoğrafya: Mimarinin insanın doğal topoğrafyaya müdahalesinin bir parçası olduğu işlenecektir. 2. hafta Madde: Mimari biçimin ve estetiğin maddenin doğasıyla olan doğrudan ilişkisi işlenecektir. 3. hafta Uygunluk: Đşlevi, biçimi ve maddeyi ahlaki ilkelerin ve göreneklerin belirlemesi incelenecektir. 4. hafta Düzen: Görsel olan ile aklî olan arasındaki geometrik ilişki incelenecektir. 5. hafta Yüzey: Mimari bedenin dışının şeklî önemi meselesi incelenecektir. 6. hafta Bezeme: Yüzeyleri olduğundan başka gösterme meselesi algılama psikolojisi açısından işlenecektir. 7. hafta Temsil: Mimari biçim ve şekillerin anlam meselesi işlenecektir. 8. hafta Ara Sınav 9. hafta Đcat: Kanıksanmış, meydana gelmekte olan ve öngörülen mimari unsurlar, mekânlar ve her türden kurgular işlenecektir. 10. hafta Hacim: Mimari mekânın boşlukla olan ilişkisi işlenecektir. 11. hafta Tarih I: Mimarinin kendi tarihinin bilincinde olmasıyla değişimi meselesi işlenecektir. 12. hafta Tarih II: Mimarinin kendi tarihinin bilincinde olmasıyla değişimi meselesi işlenecektir. 13. hafta Gelecek: Mimaride tarihsel gelişim fikrinin baskısıyla geleceğe yönelik değişim arayışları işlenecektir. 14. hafta Genel Değerlendirme 15. hafta Genel Değerlendirme 16. hafta Dönemsonu Sınavı Ders kitapları ve materyaller YOK Önerilen kaynaklar D. Kuban, Mimarlık Kavramları; T. Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Le Corbusier, Bir Mimariye Doğru; Şark Seyehati; M.Mostafavi&D.Leatherbarrow, Zaman Đçinde Mimari; K. Frampton, Studies in Tectonic Culture; Modern Architecture; L.B.Alberti, Ten Books on Architecture, Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap; C.Norberg-Schulz, Genius Loci; S. Giedion, Space, Time and Architecture, F.Schuiten&B.Peeters, Les Cités Obscures; R.Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı; R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?

3 Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 9 30 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje 0 Ödev 20 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı Toplam ağırlık 100(%) Đş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 73 Toplam AKTS kredisi 3 MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ Temel bilgiler Ders kodu MĐM 326 Ders adı Kompozit Yapı Malzemeleri Öğretim üyesi Dr. Cahide AYDIN ĐPEKÇĐ AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 3/4, Güz ve Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli

4 Öğretim dili Türkçe Ön koşullar yok Staj durumu amacı Birden fazla malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu bileşenlerinden daha üstün özelliklere sahip yapı malzemelerinin (beton, harç, sıva, lif donatılı malzemeler, yapay ahşap) özellik ve yapıda kullanım alanlarının öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: 1. Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum 2. Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum 3. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum Đçerik 1. hafta Giriş- Malzemenin tarihsel gelişimi, kompozit kavramı 2. hafta Kompozit yapı malzemelerinin genel özellikleri, sınıflandırılması, başlıca kompozit malzeme türleri 3. hafta Taneli Kompozitler, üretiminde kullanılan taneli malzemeler, ve yapıda kullanımları 4. hafta Alçı- Kireç 5. hafta Çimento- Agrega 6. hafta Taneli Kompozit Malzeme olarak Beton ve Yapıda kullanımı, Beton karışımları 7. hafta Özel Betonlar (kendi kendine yerleşen beton, ağır ve hafif betonlar..) 8. hafta ARA SINAV Liflerle Donatılı Kompozit Malzemeler, 9. hafta Liflerle Donatılı Kompozit Malzemeler, üretiminde kullanılan malzeme ve özellikleri, yapıda kullanımları (kerpiç, yalıtım malzemeleri, çatı ve cephe kaplamaları, prekast yapı elemanları ) 10. hafta Tabakalı Kompozitler, üretiminde kullanılan malzeme ve özellikleri, yapıda kullanımları (taşıyıcı eleman üretimi, yüzey kaplama ve bölme elemanalrı, doğramalar) 11. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı (lifli ve tabakalı kompozit malzemeler, lifli ve taneli kompozit malzemeler, betonarme) 12. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı

5 13. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı 14. hafta Ödev Teslimi ve sunum Ödev Teslimi ve sunum 15. hafta Ödev Teslimi ve sunum 16. hafta Ödev Teslimi ve sunum Ders kitapları ve materyaller Ersoy, H.Y., Kompozit Malzemeler, Literatür Yayıncılık, Đstanbul, 2001 Önerilen kaynaklar Phillips, Leslie, N., Design with Advanced Composite Materials, The Design Council, London, 1989 Balaguru, P.N., Shah, S.P., Fiber Reinforced Cement Composites, Mc Graw Hill Inc., U.S.A Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 8 30 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje 0 Ödev 14,15 30 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı Toplam ağırlık 100(%) Đş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 79 Toplam AKTS kredisi 3

6 MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI Temel bilgiler Ders kodu MĐM 346 Ders adı Çağdaş Mimarlık Tartışmaları Öğretim üyesi Dr. Göksun Akyürek Altürk AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 3, 4/4, Güz ve Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli Öğretim dili Türkçe Ön koşullar Staj durumu amacı 21. yüzyılın başında var olan mimarlık tartışmalarını, içerisinde geliştiği kökler üzerinden incelemek, bu tartışmalara dahil olmak, eleştirel bir tavır geliştirmek Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: 1. Günümüz mimarlığının kuramsal çerçevesinin farkında olmak, 2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 3. Bölgesel ve ulusal mimari sorunlara akılcı çözümler üretebilmek 4. Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak 5. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 6. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı Đngilizce kullanmak 7. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek DEĞERLENDİRME TİPİ 8. Yazılı sınav 9. Seminer/sunum 2. Öğrencinin tasarımını yapacağı mimari projeler için güncel bir kuramsal altlık oluşturabilme 2. Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak 3. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 4. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 5. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek 6. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak 7. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı Đngilizce kullanmak 8. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek DEĞERLENDİRME TİPİ 9. Yazılı sınav 3. var olan toplumsal ve kentsel bağlamı, dokuları ve problemleri değerlendirebilme ve eleştirel olarak tartışabilme 2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek 4. Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek 5. Meslek pratiğinde süreç yönetiminde liderlik rolü üstlenmek 6. Kamu ve toplum yararı bağlamında mesleki ve yasal sorumlulukları yerine getirmek DEĞERLENDİRME TİPİ 7. Yazılı sınav 8. Seminer/sunum

7 İçerik 1. hafta Endüstri Devrimi sonrası hayat üzerine tartışmalar, film gösterimi 2. hafta Mimari tasarımda modern düşünceler 3. hafta Modernizme ilk eleştirel bakışlar, film gösterimi 4. hafta 2. Dünya Savaşı sonrası arayışlar 5. hafta Modernizm sonrası arayışlar 6. hafta Distopik gelecek beklentileri ve endüstriyel sıkışma, film gösterimi 7. hafta Post-modern mimari tartışması 8. hafta Post-modern mimari tartışması + ÖĞRENCĐ SUNUMLARI 9. hafta Bilginin güvenirliği / Modern insanın durum tespiti, film gösterimi 10. hafta Türkiye de endüstriyelleşme sancıları ve gecekondulaşma 11. hafta Dünyada ekolojik mimari tartışması 12. hafta Mekansızlık kaygısı ve post-modern dünya eleştirisi, film gösterimi 13. hafta Dijital mimari ve görselliğin sorgulanması, film gösterimi 14. hafta Mimari şizofreni 15. hafta Türkiye'de mimari şizofreninin uzantıları, etkiler 16. hafta Öğrenciler ile birlikte tartışma içerisinde dersin değerlendirilmesi Ders kitapları ve materyaller Önerilen kaynaklar Le Corbusier. Bir Mimarlığa Doğru, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul, Schulze-Fielitz, E, Programs and Manifestos on 20th-century Architecture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Cook, P. Archigram, Princeton Architectural Press, New York, Venturi, R. Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, Şevki Vanlı Yayınları, Đstanbul, Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, Tekeli, Đ. Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı, Đstanbul, Benyus, J. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Perennial, New York, Anker, P. The Closed World of Ecological Architecture, The Journal of Architecture, V.10 N.5, Huxley, A. Cesur Yeni Dünya, Đthaki Yayınları, Đstanbul, Uluoğlu, B. Mimarlık Bilgisinin Çifte Kimliği ve Kavramsallaştırılmış Biçimi Üzerine, Mimarlık ve Felsefe, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Đstanbul, Harvey, D. Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, Đstanbul, Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 8 40 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje Ödev 0 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı 0 Toplam ağırlık 100(%) İş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev 0 0 0

8 Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 73 Toplam AKTS kredisi 3 BAŞKAN Prof.Dr.Tülay ESĐN ĐMZA ÜYE ĐMZA ÜYE ĐMZA Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER Prof. Dr. Tülay ESĐN Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ Doç.Dr.Bülent AKBAŞ Doç.Dr.Nilay COŞGUN Doç.Dr.Elif Özlem AYDIN Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ Sahip AYHAN (Raportör)

9 TARĐH : Toplantı Sayısı: 2012/03 Oturum Sayısı: 1 T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU ÖRNEĞĐ GÜNDEM: Fakültemiz Mimarlık Bölüm Başkanlığının tarihli ve B.30.2.GYE / sayılı yazısının görüşülmesi. KARAR 1: Mimarlık Bölüm Başkanlığının ilgi yazısı görüşüldü. Belirtilen yazıda; Fakültemiz Mimarlık Bölüm Lisans Programında Mesleki Seçmeli Ders olarak MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR, MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ ve MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI açılması bildirilmekte ve gereğinin yapılması istenmektedir. KARAR 1: Mimarlık Bölümü Lisans Programında MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR, MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ ve MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI Mesleki Seçmeli Dersler olarak aşağıda belirtilen şekliyle açılması Fakülte Kurulumuzca uygun görülmüş ve bu hususun Rektörlük Makamı arzına oy birliği ile karar verilmiştir. MĐM 456 MĐMARĐ OKUMALAR Temel bilgiler Ders kodu MĐM 456 Ders adı Mimari Okumalar Öğretim üyesi Dr. Yusuf CĐVELEK AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 1, Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli Öğretim dili Türkçe Ön koşullar YOK Staj durumu amacı Sürekli yeniden ama yeniliklerle işlenen belli başlı fikirlerin biçimlenmesi olarak kabul edilen mimari üretim, zamansal değişimlerin kronolojik dizisine bağlı kalmadan bazı çok temel fikirleri anlatmaya yönelik seçilen konu başlıkları altında ve tarihin değişik zamanlarında ele alınacaktır. Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme yapabilme 2. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme yapabilme 4. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme

10 Temel Mimarlık bilgisi edinmek 1. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 2. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 3. Yazılı sınav 4. Ödev Đçerik 1. hafta Topoğrafya: Mimarinin insanın doğal topoğrafyaya müdahalesinin bir parçası olduğu işlenecektir. 2. hafta Madde: Mimari biçimin ve estetiğin maddenin doğasıyla olan doğrudan ilişkisi işlenecektir. 3. hafta Uygunluk: Đşlevi, biçimi ve maddeyi ahlaki ilkelerin ve göreneklerin belirlemesi incelenecektir. 4. hafta Düzen: Görsel olan ile aklî olan arasındaki geometrik ilişki incelenecektir. 5. hafta Yüzey: Mimari bedenin dışının şeklî önemi meselesi incelenecektir. 6. hafta Bezeme: Yüzeyleri olduğundan başka gösterme meselesi algılama psikolojisi açısından işlenecektir. 7. hafta Temsil: Mimari biçim ve şekillerin anlam meselesi işlenecektir. 8. hafta Ara Sınav 9. hafta Đcat: Kanıksanmış, meydana gelmekte olan ve öngörülen mimari unsurlar, mekânlar ve her türden kurgular işlenecektir. 10. hafta Hacim: Mimari mekânın boşlukla olan ilişkisi işlenecektir. 11. hafta Tarih I: Mimarinin kendi tarihinin bilincinde olmasıyla değişimi meselesi işlenecektir. 12. hafta Tarih II: Mimarinin kendi tarihinin bilincinde olmasıyla değişimi meselesi işlenecektir. 13. hafta Gelecek: Mimaride tarihsel gelişim fikrinin baskısıyla geleceğe yönelik değişim arayışları işlenecektir. 14. hafta Genel Değerlendirme 15. hafta Genel Değerlendirme 16. hafta Dönemsonu Sınavı Ders kitapları ve materyaller YOK Önerilen kaynaklar D. Kuban, Mimarlık Kavramları; T. Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Le Corbusier, Bir Mimariye Doğru; Şark Seyehati; M.Mostafavi&D.Leatherbarrow, Zaman Đçinde Mimari; K. Frampton, Studies in Tectonic Culture; Modern Architecture; L.B.Alberti, Ten Books on Architecture, Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap; C.Norberg-Schulz, Genius Loci; S. Giedion, Space, Time and Architecture, F.Schuiten&B.Peeters, Les Cités Obscures; R.Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı; R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 9 30 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje 0 Ödev 20 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı 16 50

11 Toplam ağırlık 100(%) Đş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 73 Toplam AKTS kredisi 3 MĐM 326 KOMPOZĐT YAPI MALZEMELERĐ Temel bilgiler Ders kodu MĐM 326 Ders adı Kompozit Yapı Malzemeleri Öğretim üyesi Dr. Cahide AYDIN ĐPEKÇĐ AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 3/4, Güz ve Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli Öğretim dili Türkçe Ön koşullar yok Staj durumu amacı Birden fazla malzemenin bir araya gelerek oluşturduğu bileşenlerinden daha üstün özelliklere sahip yapı malzemelerinin (beton, harç, sıva, lif donatılı malzemeler, yapay ahşap) özellik ve yapıda kullanım alanlarının öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: 4. Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme

12 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum 5. Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum 6. Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama 2. Yazılı sınav 3. Seminer/sunum Đçerik 1. hafta Giriş- Malzemenin tarihsel gelişimi, kompozit kavramı 2. hafta Kompozit yapı malzemelerinin genel özellikleri, sınıflandırılması, başlıca kompozit malzeme türleri 3. hafta Taneli Kompozitler, üretiminde kullanılan taneli malzemeler, ve yapıda kullanımları 4. hafta Alçı- Kireç 5. hafta Çimento- Agrega 6. hafta Taneli Kompozit Malzeme olarak Beton ve Yapıda kullanımı, Beton karışımları 7. hafta Özel Betonlar (kendi kendine yerleşen beton, ağır ve hafif betonlar..) 8. hafta ARA SINAV Liflerle Donatılı Kompozit Malzemeler, 9. hafta Liflerle Donatılı Kompozit Malzemeler, üretiminde kullanılan malzeme ve özellikleri, yapıda kullanımları (kerpiç, yalıtım malzemeleri, çatı ve cephe kaplamaları, prekast yapı elemanları ) 10. hafta Tabakalı Kompozitler, üretiminde kullanılan malzeme ve özellikleri, yapıda kullanımları (taşıyıcı eleman üretimi, yüzey kaplama ve bölme elemanalrı, doğramalar) 11. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı (lifli ve tabakalı kompozit malzemeler, lifli ve taneli kompozit malzemeler, betonarme) 12. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı 13. hafta Karma Kompozit Malzemeler ve yapıda kullanımı 14. hafta Ödev Teslimi ve sunum Ödev Teslimi ve sunum 15. hafta Ödev Teslimi ve sunum 16. hafta Ödev Teslimi ve sunum Ders kitapları ve materyaller Ersoy, H.Y., Kompozit Malzemeler, Literatür Yayıncılık, Đstanbul, 2001 Önerilen kaynaklar Phillips, Leslie, N., Design with Advanced Composite Materials, The Design Council, London, 1989 Balaguru, P.N., Shah, S.P., Fiber Reinforced Cement Composites, Mc Graw Hill Inc., U.S.A. 1992

13 Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 8 30 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje 0 Ödev 14,15 30 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı Toplam ağırlık 100(%) Đş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 79 Toplam AKTS kredisi 3 MĐM 346 ÇAĞDAŞ MĐMARLIK TARTIŞMALARI Temel bilgiler Ders kodu MĐM 346 Ders adı Çağdaş Mimarlık Tartışmaları Öğretim üyesi Dr. Göksun Akyürek Altürk AKTS 3Ayrıntılar... GYTE kredisi NaN Yılı, Dönemi 3, 4/4, Güz ve Bahar düzeyi Lisans tipi Seçmeli Öğretim dili Türkçe Ön koşullar

14 Staj durumu amacı 21. yüzyılın başında var olan mimarlık tartışmalarını, içerisinde geliştiği kökler üzerinden incelemek, bu tartışmalara dahil olmak, eleştirel bir tavır geliştirmek Öğrenme çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, şu yetilere sahip olurlar: 4. Günümüz mimarlığının kuramsal çerçevesinin farkında olmak, 2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 3. Bölgesel ve ulusal mimari sorunlara akılcı çözümler üretebilmek 4. Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak 5. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 6. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı Đngilizce kullanmak 7. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek DEĞERLENDİRME TİPİ 8. Yazılı sınav 9. Seminer/sunum 5. Öğrencinin tasarımını yapacağı mimari projeler için güncel bir kuramsal altlık oluşturabilme 2. Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak 3. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 4. Bilgiye ulaşmak ve bireysel yetenekleri arttırıcı roller üstlenmek 5. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek 6. Sürekli mesleki gelişim gerekliliği konusunda bilinçli olmak 7. Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı Đngilizce kullanmak 8. Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek DEĞERLENDİRME TİPİ 9. Yazılı sınav 6. var olan toplumsal ve kentsel bağlamı, dokuları ve problemleri değerlendirebilme ve eleştirel olarak tartışabilme 2. Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilmek, eleştirel düşünmek 3. Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek 4. Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek 5. Meslek pratiğinde süreç yönetiminde liderlik rolü üstlenmek 6. Kamu ve toplum yararı bağlamında mesleki ve yasal sorumlulukları yerine getirmek DEĞERLENDİRME TİPİ 7. Yazılı sınav 8. Seminer/sunum İçerik 1. hafta Endüstri Devrimi sonrası hayat üzerine tartışmalar, film gösterimi 2. hafta Mimari tasarımda modern düşünceler 3. hafta Modernizme ilk eleştirel bakışlar, film gösterimi 4. hafta 2. Dünya Savaşı sonrası arayışlar 5. hafta Modernizm sonrası arayışlar 6. hafta Distopik gelecek beklentileri ve endüstriyel sıkışma, film gösterimi 7. hafta Post-modern mimari tartışması 8. hafta Post-modern mimari tartışması + ÖĞRENCĐ SUNUMLARI 9. hafta Bilginin güvenirliği / Modern insanın durum tespiti, film gösterimi 10. hafta Türkiye de endüstriyelleşme sancıları ve gecekondulaşma 11. hafta Dünyada ekolojik mimari tartışması 12. hafta Mekansızlık kaygısı ve post-modern dünya eleştirisi, film gösterimi

15 13. hafta Dijital mimari ve görselliğin sorgulanması, film gösterimi 14. hafta Mimari şizofreni 15. hafta Türkiye'de mimari şizofreninin uzantıları, etkiler 16. hafta Öğrenciler ile birlikte tartışma içerisinde dersin değerlendirilmesi Ders kitapları ve materyaller Önerilen kaynaklar Le Corbusier. Bir Mimarlığa Doğru, Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul, Schulze-Fielitz, E, Programs and Manifestos on 20th-century Architecture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Cook, P. Archigram, Princeton Architectural Press, New York, Venturi, R. Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, Şevki Vanlı Yayınları, Đstanbul, Jencks, C. The Language of Post-Modern Architecture, Academy Editions, London, Tekeli, Đ. Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı, Đstanbul, Benyus, J. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Perennial, New York, Anker, P. The Closed World of Ecological Architecture, The Journal of Architecture, V.10 N.5, Huxley, A. Cesur Yeni Dünya, Đthaki Yayınları, Đstanbul, Uluoğlu, B. Mimarlık Bilgisinin Çifte Kimliği ve Kavramsallaştırılmış Biçimi Üzerine, Mimarlık ve Felsefe, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Đstanbul, Harvey, D. Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, Đstanbul, Değerlendirme Değerlendirme tipi Hafta numarası Ağırlık (%) Ara sınavlar (Vizeler) 8 40 Dönem içi diğer çalışmalar 0 Proje Ödev 0 Kısa sınav (Quiz) 0 Final sınavı 0 Toplam ağırlık 100(%) İş yükü Etkinlik Süre (Haftalık saat) Toplam hafta sayısı Dönem boyu toplam iş yükü Dersler (Yüz yüze öğretme) Ders dışı bireysel çalışma Uygulama, Rehberli problem çözme Ödev Dönem projesi Dönem projesi sunumu Kısa sınav (Quiz) Ara sınav için bireysel çalışma Ara sınav (Vize) Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı Toplam işyükü 73 Toplam AKTS kredisi 3

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 22.02.2012 Toplantı Sayısı : 2012/04 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi : 11.04.2012 Toplantı Sayısı : 2012/06 Oturum Sayısı : 01 FAKÜLTE KURULU KARARLARI Prof.Dr.Tülay ESĐN (Başkan)

Detaylı

Toplantıda bulunanlar:

Toplantıda bulunanlar: T.C YÖNETĐM KURULU KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç.

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç. Dr. Nilay COŞGUN (Üye)

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç. Dr. Nilay COŞGUN (Üye)

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS MİMARLIĞA GİRİŞ ARCH 101T 1 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler - Eğitim Dili

Detaylı

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri

MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Anabilim Dalı Zorunlu Dersleri MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Hazırlık Semineri - 0 Yüksek Lisans Tez Semineri - 0 Y.L. Uzmanlık Alan Dersi 0 KOD NO MIM 5001 MIM 500 MIM 5005 DERSİN ADI Mimari Teknolojiye

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10

Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Mimari Tasarım Atölyesi II 581021400001202 2 4 0 4 10 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS Çağdaş Yapı GTM Güz 2 0 0 2 2 Malzemeleri 066 Önkoşul(lar)-var ise

Detaylı

Toplantıda bulunanlar:

Toplantıda bulunanlar: 8T.C Toplantı Sayısı: 2012/02 KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ

Detaylı

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotoğraf GTM 023 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS TAŞIYICI SİSTEMLER ARCH 206T 4 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH102,ARCH205,ARCH209,ARCH112

Detaylı

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI

T.C GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ DEKANLIĞI Toplantı Tarihi:30.03.2012 Toplantı Sayısı:2012/11 KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç.

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Ders No : 0010120004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I. YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğr. I YDI401 7.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar

Toplam : 16 30 Toplam : 18 30. V. Yarıyıl / Güz VI. Yarıyıl / Bahar 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL : Mimarlık Fakültesi Toplam Kredi : 136+14 (5i) = 150 MAT 1075 Temel Matematik I 2 0 0 2 2 MAT 1076 Temel Matematik II 2 0 0 2 2 AIT 101

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

Yapı Analizi (CE 524) Ders Detayları

Yapı Analizi (CE 524) Ders Detayları Yapı Analizi (CE 524) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Analizi CE 524 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 321 Yapı Analizi Dersin Dili

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Enerji Ormancılığı/Energy

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları

Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Yapı Bilgisi II (MMR 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapı Bilgisi II MMR 204 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 203 Yapı Bilgisi

Detaylı

Dersi Veren Birim(ler): Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği. Tekstil Mühendisliği Dersin Adı: Teknik Resim Dersin Kodu: MAK 1011

Dersi Veren Birim(ler): Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Endüstri Mühendisliği. Tekstil Mühendisliği Dersin Adı: Teknik Resim Dersin Kodu: MAK 1011 Dersi Veren Birim(ler): Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Adı: Endüstri Mühendisliği Dersin Düzeyi: Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Resmi MK-224 2/Bahar (1+2+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul)

MEKANIN SOSYOLOJİSİ. Derse kabul koşulları. (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Bölüm SOSYOLOJİ Dersin Kodu SOSY4207 Dersin Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kredi AKTS Türü (Seçmeli - Zorunlu) Derse kabul koşulları (Ön Koşul, Bağlantı Koşul) Öğretim dili 3 6 Seçmeli YOK TÜRKÇE Dersin işleniş

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Ta ıtı For u. Öğreti Yö te leri. Dersi A a ı Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Ço uk Sağlığı ve Hastalıkları Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Sistemi Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti

Detaylı

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji II PSY 312 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 311

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fuar Tasarımı ICM 351 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar destekli program Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mimari Tasarım Atölyesi III Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 581021400001301 2 4 0 4 10 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Mikroskopiye Giriş Dersin kodu: MKR 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Seçmeli Teorik: 26 st,

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: AKTS: 3

Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: AKTS: 3 Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: 2 + 0 AKTS: 3 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders Türü Programı Öğretim Sistemi Ders Süresi Öğretim Elemanı 2 / Güz Önlisans Mesleki Çocuk Gelişimi

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Yapı Bilgisi ve Malzeme 581054000001217 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Önerilen Dersler : Grafik İletişim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Radyo program uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLİLERİ Dersin Adı İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları

Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Mekanik Makina Elemanları (MECE 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekanik Makina Elemanları MECE 304 Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Drama SNF206 4. 2+2 3 4 Ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB.607 Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM 2012-2013-GÜZ YARIYILI Dersi Veren Birim: Bölüm Adı: Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans Formun Düzenlenme/Yenilenme Tarihi: 13.04.2012

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Enerji Ormancılığında

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm/Program Dersi DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II Dersin Kodu Teori Uygulama Laboratuvar AKTS Kredisi

Detaylı

Mimarlık Sanat ve Propoganda (MMR 520) Ders Detayları

Mimarlık Sanat ve Propoganda (MMR 520) Ders Detayları Mimarlık Sanat ve Propoganda (MMR 520) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Mimarlık Sanat ve Propoganda MMR 520 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri POLS 342 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 554) Ders Detayları

Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 554) Ders Detayları Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 554) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ ORE 222 4 2+2 3 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ ORE 222 4 2+2 3 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Orman Endüstri Makineleri ORE 222 4 2+2 3 4

Detaylı

Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları

Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı CE 556 Güz

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI BİLGİSİ 1 ARCH 102T 2 (2+0+2) 3 5 Ön koşul dersler ARCH105 Eğitim

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları

Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Öğrenme Psikolojisi (PSY 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Öğrenme Psikolojisi PSY 308 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Araştırma Yöntemleri-Araştırma ve Tez ARCH 504 bahar 3+0 3 8. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Araştırma Yöntemleri-Araştırma ve Tez ARCH 504 bahar 3+0 3 8. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri-Araştırma ve Tez ARCH 504 bahar 3+0 3 8 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek lisans Zorunlu

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS PROFİLİ. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Kamu Siyasası POLS 446 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI

DERS BİLGİLERİ ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3. Öğretim Görevlisi Handan BOYALI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TBY305 3 1 + 0 1 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT,

ENES YAŞA, HATİCE DERYA ARSLAN, YAVUZ ARAT, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL TASARIM VE PLASTİK SANATLAR Ders No : 0010120002 Teorik : 4 Pratik : 4 Kredi : 6 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Soru: 1. Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% Soru: 2. Dersin güncel konularla

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Mimari Aydınlatma Teknikleri (MİM 652) Ders Detayları

Mimari Aydınlatma Teknikleri (MİM 652) Ders Detayları Mimari Aydınlatma Teknikleri (MİM 652) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Aydınlatma Teknikleri MİM 652 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması (KOR 661) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Araştırması KOR

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı