Avustralya Öğretim Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avustralya Öğretim Programı"

Transkript

1 İngilizce (sayfa 1/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı (Australian Curriculum for English) taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bunlar: Dil öğrencilerin İngilizce ve İngilizce nin işlevini öğrendikleri alan. Edebiyat öğrencilerin, konuşma, baskı ve dijital şekildeki öykü, şiir, düzyazı, oyun, film ve çoklu metinler gibi edebi metinleri yorumlamayı, takdir etmeyi, değerlendirmeyi ve yaratmayı öğrendikleri alan. Okuma yazma öğrencilerin, çok çeşitli metinleri etkili bir şekilde dinlemek, okumak, incelemek, yazmak ve yaratmak için dille ilgili bilgilerini kullandıkları alan. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, fonolojik (sesbilgisel) bilgi ve fonolojik duyarlılık, sesler ve harfler arasındaki ilişki ve anlam kazandırmak için sözdizimsel ve anlamsal ipuçları kullanma dahil erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. Bu beceriler öğretim yılları boyunca gelişmektedir. Tüm öğretim yılları boyunca dilbilgisi öğretme üç bileşenin her birinin tamamlayıcı unsurudur. Dil bileşeninde öğrenciler dilbilgisini kullanmayı ve dilbilgisinin neden kullanıldığını öğrenmektedir. Dilbilgisi Edebiyat ve Okuma Yazma bileşenlerinde uygulanmaktadır. Öğretim programında kullanılan dilbilgisi terimlerinin sürekli açıklamasını sağlamak amacıyla bir terimler sözlüğü sağlanmıştır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı Dil, Edebiyat ve Okuma Yazma olmak üzere üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu, Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmış olan birçok ulusal ve uluslararası öğretim programı belgelerinden farklıdır. Ancak içeriğin kendisi benzerdir. Bazı eyalet ve bölge öğretim programı belgeleri içeriği iki-yıl arayla tanımlarken, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı K-10 yılları arasında her sınıf seviyesinde özel içerik sağlamaktadır. Birçok eyalet ve bölge İngilizce öğretim programında olduğu gibi, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı hazırlanırken uygulanan yaklaşım, öğrencilerin, öğrenmelerini zenginleştirmek için dili etkili bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla dilbilgisini belirgin bir şekilde öğretmeyi kapsamaktadır. Halihazırda dilbilgisi eyalet ve bölgelerde farklı bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olup, belirtildiği durumlarda bazen daha işlevsel dilbilgisi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde ise, dilbilgisi, dilbilgisi doğruluğu ihtiyacına daha genel odaklanarak uygulanmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağında, tüm eyalet ve bölgelerde olduğu gibi çoklu ve dijital metin öğretim ihtiyacı kabul edilmektedir. Edebiyat dersi, edebiyat ve edebiyat tekniklerini anlama ve sevme becerileri oluşturmayı vurgulamak amacıyla ilkokul yıllarına dahil edilmektedir. Edebi metinler halihazırda eyalet ve bölge öğretim programlarına dahil edilmesine karşın, programlarda genelde öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine ve metinlerin yapı ve özelliklerini anlamalarına odaklanılmaktadır. Devamı arka sayfada

2 İngilizce (sayfa 2/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, okur yazarlığın okuma alanında 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (Programme for International Student Assessment - PISA) katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri olmuştur. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının geliştirilmesi: İngilizce öğretim programı Finlandiya, Hong Kong, Kanada (Ontario ve İngiliz Kolombiyası), Yeni Zelanda ve İrlanda gibi performansı yüksek diğer ülkelerin uluslararası öğretim programı belgelerinden alınmıştır. Diğer İngilizce öğretim programları, İngiltere, Kaliforniya ve Singapur öğretim programlarından etkilenmiştir. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, taslakta heceleme ve el yazısı tanımlarında ayrıntıya girilmemesine karşın, erken okuma ve yazmayı sağlayan belirgin sesli ve sesbirimsel duyarlılık becerilerinin belirtildiği öğretim programları ile benzerlik göstermektedir. Dilbilgisi öğretmeye gelince, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, bu alandaki en son araştırma ve teorilerden bazılarını yansıtmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok öğretim programında dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde ele alınmamıştır. Eğer alındıysa, çok az değinilmiştir. Bazı öğretim programlarında genel olarak dilbilgisi doğruluğuna bakılmaktadır. Diğer uluslararası önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Okuma Yazma Öğretme Araştırması (National Inquiry into Teaching of Literacy), Avustralya Hükümeti Öğretim, Bilim ve Eğitim Bakanlığı (Department of Education, Science and Training) (2005) Ulusal Okuma Peneli Raporu: Çocuklara Okumayı Öğretme, Ulusal Okuma Raporu (The Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read, National Reading report) USA (2000) Uluslararası Okuma Çalışmasındaki Gelişmeler 2006 Değerlendirme Çerçevesi ve Özellikleri (Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2006 Assessment Framework and Specifications). Uluslararası Eğitim Başarıları Değerlendirme Birliği (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA), Amsterdam, Hollanda. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2009 Değerlendirme Çerçevesi - Okumada Temel Yeterlilikler (Programme for International Student Assessment (PISA) 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading), OECD. Birçok uluslararası öğretim programı Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmıştır. Ontario öğretim programı gibi bazıları ek modlara sahiptir. Örneğin; Medya Okur Yazarlığı. Edebiyat ve Dil ile Okuma ve Yazma modlarını birleştirmiş olan Finlandiya Öğretim programında Sözel Etkileşim için ayrı bir bileşen bulunmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı eğitim sürecinde her iki yılda bir, beklenen metin karmaşıklığı beyanı içermektedir. Kaliforniya gibi diğer uluslararası öğretim programı belgelerinde önerilen yıla-uygun metinler listesi yer almaktadır. Sayfa 2

3 Tarih (sayfa 1/2) ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili iki bileşen etrafında düzenlenmektedir Tarihsel bilgi ve anlayış ve Tarihsel beceriler. Bilgi ve anlayış yıllar geçtikçe tanımlanmaktadır. Anaokulundan 2. Sınıfa kadar öğrenciler ailelerinin öykülerine ve toplumlarının kültürel mirasına bakarak tarih hakkında bilgilenmeye başlarlar. 3. Sınıftan 6. Sınıfa kadar yerelden, bölgesel ve ulusal tarihe odaklanma başlar. Avustralya da 1800 yılından önceki yaşamı, Avustralya ulusunun inşa edilişini ve Avustralya nın diğer ülkelerle olan bağlarını öğrenirler. Bu yılların her birinde yapılan iki derin araştırma öğrencilerin belirli konularda daha derin bilgi sahibi olmalarını ve bu konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır Sınıf arasında okutulan tarih dersi dört tarihsel dönemi kapsamaktadır. 7. Sınıfta, en erken insan topluluklarından, Antik çağın (takriben M.Ö takriben M.S. 500) sonuna kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 8. Sınıfta Antik çağın sonundan, Modern çağın başlangıcına (takriben ) kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 9. Sınıfta, yılları arasındaki Modern Dünya ve Avustralya tarihlerine odaklanılmaktadır. 10. Sınıfta ise 1901 yılından günümüze kadarki dönemde Avustralya ve Modern Dünya tarihlerine odaklanılmaktadır. 7. Sınıftan 10. Sınıfa kadar her sınıf için hazırlanan öğretim programı, dört derin araştırmanın yanı sıra, araştırmaya yönelik kapsamlı içerik ve bağlamlar sunmak amacıyla tasarımlanan bir tanıtımı kapsamaktadır. Derin araştırmalar, tanıtımda yer alan tarihsel özellikleri daha derin araştırma olanağı ve böylelikle tarihsel beceriler geliştirilmesine yönelik fırsat sağlamaktadır. 7. Sınıf ile 9. Sınıf arasında yürütülen derin araştırmalardan biri, öğretim programı içeriğinin yerel içeriklerdeki ihtiyaç ve ilgi alanlarını açıkca yansıtacak şekilde öğretilmesine olanak tanıyan ve okulda geliştirilen bir araştırmayı kapsamaktadır. Tarihsel beceriler iki yıllık aralarda tanımlanmakta ve tarihsel araştırma sürecini geniş bir şekilde yansıtan K -10 yılları arasında dört alt-bileşende düzenlenmektedir. Bu alt-bileşenler şunlardır: tarihsel soru ve araştırmalar; kaynakların analizi ve kullanımı; perspektifler ve yorumlar; ve kavrama ve iletişim. en temel özelliği, Avustralya tarihini bölge ve dünya tarihi bağlamında ele almış olmasıdır. Bu, öğrencilerin, Avustralya nın Asya-Pasifik Bölgesindeki özel konumu gibi dünyada değişen yer ve rolünün yanı sıra, Aborijin ve Torres Strait Adalıların tarih ve kültürlerinin uzun ömürlülüğü ve eşsizliği dahil Avustralya tarihinin zenginliğini daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır. eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge tarih öğretim programları gözönüne alınmıştır. Bazı eyalet ve bölgelerde tarih dersi K-10 öğretim yıllarında ayrı bir ders olarak okutulmamaktadır. Benzerliklerden biri, K 10 öğretim yıllarında, ilkokulun son sınıflarında biraz dünya tarihi konularını kapsamayla birlikte bir öğrencinin kişisel ve aile özgeçmişinden yerel, eyalet ya da bölge ve ulusal tarihe geçiştir. Özellikle orta öğretimin ilk yıllarında olmak üzere mevcut eyalet ve bölge öğretim programlarında içerik vurgulamasında bazı değişiklikler vardır. İki yıllık aralarda tarihsel beceri tanımı, eyalet ve bölge öğretim programlarıyla genel olarak uyum içindedir. Ancak, tarihsel içerik seçenek alanı eyalet ve bölgeler arasında oldukça değişmektedir. Devamı arka sayfada

4 Tarih (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı aşağıdaki özellikleri bakımından bazı eyalet ve bölge öğretim programlarından farklıdır: tanıtımlar ve derin araştırmalar düzenleyici olarak kullanılmaktadır araştırma, kaynakların analizi, kanıtların yorumu ve kullanılması gibi tarihsel beceriler tarih dersine özgü olup genel olarak tarihsel araştırma süreci ile şekillenmektedir. 7. ve 9. Sınıflar arasında her yıl için tarihsel dönem çerçevesinde tarihsel içerik seçimine olanak sağlayan ve okullarda hazırlanan araştırmalar mevcuttur. Bu, okulların ve öğretmenlerin belirli konuları kendileri seçebilecekleri anlamına gelmektedir. Örneğin; öğrencilerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik yerel bölge tarihini okutmak. hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? hazırlanma süreci uluslararası tarih öğretim programlarının incelenmesini kapsamakta ve tarih öğretimi ile ilgili en son araştırmaları gözönüne almaktadır. Bölge ve dünya tarihini ulusal perspektiften sunmanın yanı sıra ulusal tarihi, bölge ve dünya tarihi bağlamında göstermektedir. Bu, kısmen tanıtımların ve karşılaştırmalı örneklerin kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Tarihsel bilgi ve anlayış bileşeni, birçok uluslararası tarih öğretim programında yaygın olarak bulunandan daha fazla tarih bilim dalını oluşturan daha geniş bir kavramlar yelpazesini içerir. Bu kavramlar, Peter Seixas, Sam Wineburg, Stephane Levesque, Jannet van Drie ve Carla van Boxtel gibi tarih uzmanlarının çalışmaları dahil tarihsel düşünme ve tarih öğretme alanlarında yürütülen en son araştırmalardan alınmıştır. Sayfa 2

5 Matematik taslağının ana özellikleri nelerdir? taslağı üç içerik ve dört yeterlilik bileşeni etrafında düzenlenmektedir. İçerik bileşenleri şunlardır: Sayılar ve cebir, İstatistik ve Olasılık, ve Ölçü ve geometri. Bu bileşenlerin içerikleri öğrenciye ne öğretileceğini tanımlamaktadır. Yeterlilik bileşenleri Anlama, Akıcı Anlatım, Problem çözme ve Akıl yürütme - nasıl kavramını tanımlamaktadır içeriğin, matematiğin düşünme ve yapma unsurları aracılığıyla keşfedilme ya da geliştirilme yöntemi. Yeterlilik bileşenleri, üç içerik bileşenin her birinde içerik tanımlarına dahil edilmiştir. Öğrencilerin matematik becerilerinde yeterliliğini sağlayan bu yaklaşım, öğretim programı boyunca gelişmekte; eğitim sürecinde giderek rafine hale gelmekte ve öğrencilerin analiz etme, kanıtlama, açıklama, sonuç çıkarma, doğrulama ve genelleme gibi mantıksal düşünce ve eylem kapasitelerini geliştirmektedir. taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge matematik öğretim programları gözönüne alınmıştır. Taslak öğretim programı, Sayılar ve cebir ve Ölçü ve geometri ile ilgili belgelerle genel olarak uyum içindedir. Ayrıca, içerik ve başarı standartları geliştirmede 2008 ve 2009 Ulusal Değerlendirme Programı - Okuma Yazma ve Aritmetik (National Assessment Program Literacy and Numeracy - NAPLAN) hesaba katılmıştır. Fark olarak, K 10 Avustralya Matematik Öğretim Programı taslağında, öğrencilerin 21. yüzyılda veri yorumlayabilme ihtiyaçlarının tanınmasında istatistik ve olasılık hesaplarına daha fazla vurgu yapılmaktadır. Yeterlilik bileşenlerinin içsel özelliği, çoğunlukla matematiksel çalışma olarak adlandırılan ayrı bir işlem bileşeninin olduğu bazı eyalet ve bölge öğretim programlarına tezat oluşturmaktadır. Matematik işlemlerinin uygun matematik kavramlarıyla aynı bağlamda ve bağlantılı olmasını sağlayan ayrı bir bileşen vardır. taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? 2007 Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırmasında Genel Yönelimler (-TIMSS, 2007) çalışmasına katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri Singapur olmuştur. Ayrıca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de 4. Sınıf düzeyinde Avustralya dan çok daha iyi, 8. Sınıf düzeyinde ise biraz daha iyi performans göstermiştir. taslağı, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri (Matematik Standartlar Öğretmenleri Ulusal Kurulu), Yeni Zelanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık Öğretim Programlarında tanımlanan beklentilerle uyum içindedir. İstatistik ve olasılık bileşeninin geliştirilmesinde Amerika İstatistik Kurumu, İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğretim Yönetmeliği (American Statistical Society, Guidelines in Assessment and Instruction in Statistical Education GAISE) raporu kullanılmıştır. Singapur matematik öğretim programı ile karşılaştırıldığında Avustralya Öğretim Programı taslağı içeriği, öğrencilere, daha ileri sınıflara geçmeden önce derin kavrayış becerisi geliştirme olanağı sağlamak amacıyla erken yıllarda ve ilkokul yıllarında daha yavaş sunulmakadır. Kavramsal zorluk 10. Sınıfa kadar Singapur öğretim programında tanımlananla benzerdir.

6 Fen Bilimleri (sayfa 1/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu bileşenler şunlardır: - Fen Bilimleri anlayışı, Fen Bilimleri araştırma becerileri, ve İnsan çabası olarak Fen Bilimleri. Öğretim programı taslağı aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanmıştır: bilimsel ve teknolojik açıdan ileri bir toplumda etkili bir şekilde işlevsel olabilmeleri için öğrencileri, fen bilimlerini yaşam ve aktif yurttaşlığa yönelik kullanmaya hazırlamak öğrencileri üniversite ile teknik ve mesleki eğitim ve öğretimde ikincil fen bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik kurslarına yönlendiren öğrenmeye temel oluşturmak. Avustralya da fen bilimleri eğitimi ile ilgili sorun, öğrencilerin yurtdışındaki testlerde gösterdikleri performanslardan çok fen bilimlerine gösterdikleri ilgiyle ilgilidir. Fen bilimleri öğretim programı taslağı, çağdaş bilim konularına gösterilen ilginin yanı sıra, fen bilimlerinin öğrencilerle kişisel ve pratik ilintilerine odaklanmaktadır. Bu öğretmenlere, fen bilimlerini, öğrencileri anlamlı şekillerde meşgul edecek ve fen bilimlerini günlük yaşamda kullanmaya hazırlayacak şekilde öğretmede temel oluşturacaktır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı: araştırmaya dayalı ve aktif katılımlı öğretim ve öğrenim modeline vurgu yapmaktadır fen bilimleriyle ilgili ana bilgileri, anlayışı ve becerileri belirlemekte ancak öğretim programına fazla yüklenmekten kaçınmakta ve öğrencilerin önemli kavramları daha iyi anlama yetisi geliştirmelerine olanak sağlamaktadır Avustralyalı öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili çağdaş ve geleceğe yönelik konulara odaklanan bir içeriği kapsamaktadır. Örneğin; sürdürülebilirlik, Avustralya da su, sağlık, genetik uygulamalar, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, iklim değişikliği, teknolojik yenilikler ve mühendislik öğrencilerin öğrenilecek fikirleri daha iyi anlamlandırabildikleri yerel içerikler araştırmasına olanak sağlamaktadır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken aşağıdaki konulara özen gösterilerek mevcut eyalet ve bölge öğretim programları gözönüne alınmıştır: Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı kapsam ve dizini fen bilimleri araştırma becerileri ve anlayışı ile ilgili mevcut öğretim programları ile genel olarak uyum içindedir Avustralya Öğretim Programı taslağındaki insan çabası olarak fen bilimleri olarak adlandırılan bileşen, K-6/7 ile 7/8-10 eyalet ve bölge fen bilimleri öğretim programı ile karşılaştırıldığında göreceli olarak yeni bir gelişmedir Avustralya Öğretim programı taslağında altbileşen düzenleyicilerinin yokluğu, (sözgelimi, K - 6. sınıflar için yaşam ve canlılar, yeryüzü ve uzay, enerji ve değişim ; ya da 7/8-10. sınıflar için biyolojik bilimler, yeryüzü ve çevre bilimleri gibi) onu çoğu mevcut öğretim programından farklı kılmaktadır. Bu durum, öğretim programının yapısında gereksiz karmaşıklığı önleyecektir. Ancak, kişi gerektiğinde bu tür bir düzenleyiciyi kullanarak öğretim programının çevrimiçi (online) görünümünü düzenleyebilir. halihazırda birçok Avustralya ilkokulunda uygulanan varolan ve önerilen Brincil Bağlantılar uniteleri Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı içeriği ile uyum içindedir. Devamı arka sayfada

7 Fen Bilimleri (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, fen bilimleri alanında, 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (2006 Programme for International Student Assessment (PISA) katılan ülkeler arasında en yüksek performans gösteren ülkelerden biri olmuştur. K-10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken, fen bilimleri eğitimi alanında yürütülen uluslararası önemli araştırmaların yanı sıra, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Singapur, Finlandiya ve Ontario dahil performansı en yüksek olan diğer ülkelerin öğretim programlarından yararlanılmıştır. Uluslararası diğer önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Standartları (National Science Education Standards) Ulusal Araştırma Kurulu, USA 1996 (National Research Council, USA, 1996) Fen Bilimleri Öğrenme Kriterleri (Benchmarks for Science Literacy) Amerika Fen Bilimleri Geliştirme Derneği Projesi (American Association for the Advancement of Science, Project 2061, USA, 1993) 21st Century Skills Fen Bilimleri Haritası (21st Century Skills Map for Science) Partnership for 21st Century Skills ve Ulusal Fen Bilimleri Öğretmenleri Derneği (Partnership for 21st Century Skills and National Science Teachers Association) USA, 2009) Birincil Öğretim Programı nın Bağımsız İncelenmesi (Independent Review of the Primary Curriculum) (Rose, UK, 2009) Avustralya Okullarında Fen Bilimleri Eğitimi Ulusal Eylem Planı (Australian School Science Education National Action Plan ) (Goodrum ve Rennie, 2007) Fen Bilimleri Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi: Avustralya nın geleceği için öğrencilere fen bilimlerini öğretme (Re-imagining Science Education: Engaging students in science for Australia s future) (Tytler, 2007). Sayfa 2

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS)

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MATEMATİK EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR MODEL: YAPI TAŞLARI (BUILDING BLOCKS) Arş. Gör. Dr. Maide Orçan Selçuk Üniversitesi maideorcan@gmail.com Özet Yapı Taşları Matematik Eğitim Programı,

Detaylı

DEĞERLENDİRME BULGULARI

DEĞERLENDİRME BULGULARI INTEL ÖĞRENCİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME BULGULARI 8 AĞUSTOS 2007 Vera Michalchik, Willow Sussex ve Torie Gorges Brezilya, Şili, Çin, Misir, Hindistan, Israil, Meksika, Rusya ve Türkiye deki Intel Öğrenci

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FİNLANDİYA VE TÜRKİYE

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları

Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları Yükseköğretim için Bilgi Okuryazarlığı Yetkinlik Standartları 1 * Bu metin, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Grubu (ILIPG) nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "Bilgi Okuryazarlığı

Detaylı

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sait TÜZEL a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2291-2316 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1825

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ

MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ MEDYADA TEMSİLİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEDYA OKURYAZARLIĞI, TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADININ

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5

Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 Elementary Education Online, 6(2), 284-304, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 284-304, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Assessment of New Turkish Curriculum for Grade 1 to 5 İsmet ŞAHİN* Abstract.The

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı