Avustralya Öğretim Programı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avustralya Öğretim Programı"

Transkript

1 İngilizce (sayfa 1/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı (Australian Curriculum for English) taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bunlar: Dil öğrencilerin İngilizce ve İngilizce nin işlevini öğrendikleri alan. Edebiyat öğrencilerin, konuşma, baskı ve dijital şekildeki öykü, şiir, düzyazı, oyun, film ve çoklu metinler gibi edebi metinleri yorumlamayı, takdir etmeyi, değerlendirmeyi ve yaratmayı öğrendikleri alan. Okuma yazma öğrencilerin, çok çeşitli metinleri etkili bir şekilde dinlemek, okumak, incelemek, yazmak ve yaratmak için dille ilgili bilgilerini kullandıkları alan. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, fonolojik (sesbilgisel) bilgi ve fonolojik duyarlılık, sesler ve harfler arasındaki ilişki ve anlam kazandırmak için sözdizimsel ve anlamsal ipuçları kullanma dahil erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. Bu beceriler öğretim yılları boyunca gelişmektedir. Tüm öğretim yılları boyunca dilbilgisi öğretme üç bileşenin her birinin tamamlayıcı unsurudur. Dil bileşeninde öğrenciler dilbilgisini kullanmayı ve dilbilgisinin neden kullanıldığını öğrenmektedir. Dilbilgisi Edebiyat ve Okuma Yazma bileşenlerinde uygulanmaktadır. Öğretim programında kullanılan dilbilgisi terimlerinin sürekli açıklamasını sağlamak amacıyla bir terimler sözlüğü sağlanmıştır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı Dil, Edebiyat ve Okuma Yazma olmak üzere üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu, Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmış olan birçok ulusal ve uluslararası öğretim programı belgelerinden farklıdır. Ancak içeriğin kendisi benzerdir. Bazı eyalet ve bölge öğretim programı belgeleri içeriği iki-yıl arayla tanımlarken, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı K-10 yılları arasında her sınıf seviyesinde özel içerik sağlamaktadır. Birçok eyalet ve bölge İngilizce öğretim programında olduğu gibi, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı hazırlanırken uygulanan yaklaşım, öğrencilerin, öğrenmelerini zenginleştirmek için dili etkili bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla dilbilgisini belirgin bir şekilde öğretmeyi kapsamaktadır. Halihazırda dilbilgisi eyalet ve bölgelerde farklı bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olup, belirtildiği durumlarda bazen daha işlevsel dilbilgisi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde ise, dilbilgisi, dilbilgisi doğruluğu ihtiyacına daha genel odaklanarak uygulanmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağında, tüm eyalet ve bölgelerde olduğu gibi çoklu ve dijital metin öğretim ihtiyacı kabul edilmektedir. Edebiyat dersi, edebiyat ve edebiyat tekniklerini anlama ve sevme becerileri oluşturmayı vurgulamak amacıyla ilkokul yıllarına dahil edilmektedir. Edebi metinler halihazırda eyalet ve bölge öğretim programlarına dahil edilmesine karşın, programlarda genelde öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine ve metinlerin yapı ve özelliklerini anlamalarına odaklanılmaktadır. Devamı arka sayfada

2 İngilizce (sayfa 2/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, okur yazarlığın okuma alanında 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (Programme for International Student Assessment - PISA) katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri olmuştur. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının geliştirilmesi: İngilizce öğretim programı Finlandiya, Hong Kong, Kanada (Ontario ve İngiliz Kolombiyası), Yeni Zelanda ve İrlanda gibi performansı yüksek diğer ülkelerin uluslararası öğretim programı belgelerinden alınmıştır. Diğer İngilizce öğretim programları, İngiltere, Kaliforniya ve Singapur öğretim programlarından etkilenmiştir. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, taslakta heceleme ve el yazısı tanımlarında ayrıntıya girilmemesine karşın, erken okuma ve yazmayı sağlayan belirgin sesli ve sesbirimsel duyarlılık becerilerinin belirtildiği öğretim programları ile benzerlik göstermektedir. Dilbilgisi öğretmeye gelince, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, bu alandaki en son araştırma ve teorilerden bazılarını yansıtmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok öğretim programında dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde ele alınmamıştır. Eğer alındıysa, çok az değinilmiştir. Bazı öğretim programlarında genel olarak dilbilgisi doğruluğuna bakılmaktadır. Diğer uluslararası önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Okuma Yazma Öğretme Araştırması (National Inquiry into Teaching of Literacy), Avustralya Hükümeti Öğretim, Bilim ve Eğitim Bakanlığı (Department of Education, Science and Training) (2005) Ulusal Okuma Peneli Raporu: Çocuklara Okumayı Öğretme, Ulusal Okuma Raporu (The Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read, National Reading report) USA (2000) Uluslararası Okuma Çalışmasındaki Gelişmeler 2006 Değerlendirme Çerçevesi ve Özellikleri (Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2006 Assessment Framework and Specifications). Uluslararası Eğitim Başarıları Değerlendirme Birliği (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA), Amsterdam, Hollanda. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2009 Değerlendirme Çerçevesi - Okumada Temel Yeterlilikler (Programme for International Student Assessment (PISA) 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading), OECD. Birçok uluslararası öğretim programı Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmıştır. Ontario öğretim programı gibi bazıları ek modlara sahiptir. Örneğin; Medya Okur Yazarlığı. Edebiyat ve Dil ile Okuma ve Yazma modlarını birleştirmiş olan Finlandiya Öğretim programında Sözel Etkileşim için ayrı bir bileşen bulunmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı eğitim sürecinde her iki yılda bir, beklenen metin karmaşıklığı beyanı içermektedir. Kaliforniya gibi diğer uluslararası öğretim programı belgelerinde önerilen yıla-uygun metinler listesi yer almaktadır. Sayfa 2

3 Tarih (sayfa 1/2) ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili iki bileşen etrafında düzenlenmektedir Tarihsel bilgi ve anlayış ve Tarihsel beceriler. Bilgi ve anlayış yıllar geçtikçe tanımlanmaktadır. Anaokulundan 2. Sınıfa kadar öğrenciler ailelerinin öykülerine ve toplumlarının kültürel mirasına bakarak tarih hakkında bilgilenmeye başlarlar. 3. Sınıftan 6. Sınıfa kadar yerelden, bölgesel ve ulusal tarihe odaklanma başlar. Avustralya da 1800 yılından önceki yaşamı, Avustralya ulusunun inşa edilişini ve Avustralya nın diğer ülkelerle olan bağlarını öğrenirler. Bu yılların her birinde yapılan iki derin araştırma öğrencilerin belirli konularda daha derin bilgi sahibi olmalarını ve bu konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır Sınıf arasında okutulan tarih dersi dört tarihsel dönemi kapsamaktadır. 7. Sınıfta, en erken insan topluluklarından, Antik çağın (takriben M.Ö takriben M.S. 500) sonuna kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 8. Sınıfta Antik çağın sonundan, Modern çağın başlangıcına (takriben ) kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 9. Sınıfta, yılları arasındaki Modern Dünya ve Avustralya tarihlerine odaklanılmaktadır. 10. Sınıfta ise 1901 yılından günümüze kadarki dönemde Avustralya ve Modern Dünya tarihlerine odaklanılmaktadır. 7. Sınıftan 10. Sınıfa kadar her sınıf için hazırlanan öğretim programı, dört derin araştırmanın yanı sıra, araştırmaya yönelik kapsamlı içerik ve bağlamlar sunmak amacıyla tasarımlanan bir tanıtımı kapsamaktadır. Derin araştırmalar, tanıtımda yer alan tarihsel özellikleri daha derin araştırma olanağı ve böylelikle tarihsel beceriler geliştirilmesine yönelik fırsat sağlamaktadır. 7. Sınıf ile 9. Sınıf arasında yürütülen derin araştırmalardan biri, öğretim programı içeriğinin yerel içeriklerdeki ihtiyaç ve ilgi alanlarını açıkca yansıtacak şekilde öğretilmesine olanak tanıyan ve okulda geliştirilen bir araştırmayı kapsamaktadır. Tarihsel beceriler iki yıllık aralarda tanımlanmakta ve tarihsel araştırma sürecini geniş bir şekilde yansıtan K -10 yılları arasında dört alt-bileşende düzenlenmektedir. Bu alt-bileşenler şunlardır: tarihsel soru ve araştırmalar; kaynakların analizi ve kullanımı; perspektifler ve yorumlar; ve kavrama ve iletişim. en temel özelliği, Avustralya tarihini bölge ve dünya tarihi bağlamında ele almış olmasıdır. Bu, öğrencilerin, Avustralya nın Asya-Pasifik Bölgesindeki özel konumu gibi dünyada değişen yer ve rolünün yanı sıra, Aborijin ve Torres Strait Adalıların tarih ve kültürlerinin uzun ömürlülüğü ve eşsizliği dahil Avustralya tarihinin zenginliğini daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır. eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge tarih öğretim programları gözönüne alınmıştır. Bazı eyalet ve bölgelerde tarih dersi K-10 öğretim yıllarında ayrı bir ders olarak okutulmamaktadır. Benzerliklerden biri, K 10 öğretim yıllarında, ilkokulun son sınıflarında biraz dünya tarihi konularını kapsamayla birlikte bir öğrencinin kişisel ve aile özgeçmişinden yerel, eyalet ya da bölge ve ulusal tarihe geçiştir. Özellikle orta öğretimin ilk yıllarında olmak üzere mevcut eyalet ve bölge öğretim programlarında içerik vurgulamasında bazı değişiklikler vardır. İki yıllık aralarda tarihsel beceri tanımı, eyalet ve bölge öğretim programlarıyla genel olarak uyum içindedir. Ancak, tarihsel içerik seçenek alanı eyalet ve bölgeler arasında oldukça değişmektedir. Devamı arka sayfada

4 Tarih (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı aşağıdaki özellikleri bakımından bazı eyalet ve bölge öğretim programlarından farklıdır: tanıtımlar ve derin araştırmalar düzenleyici olarak kullanılmaktadır araştırma, kaynakların analizi, kanıtların yorumu ve kullanılması gibi tarihsel beceriler tarih dersine özgü olup genel olarak tarihsel araştırma süreci ile şekillenmektedir. 7. ve 9. Sınıflar arasında her yıl için tarihsel dönem çerçevesinde tarihsel içerik seçimine olanak sağlayan ve okullarda hazırlanan araştırmalar mevcuttur. Bu, okulların ve öğretmenlerin belirli konuları kendileri seçebilecekleri anlamına gelmektedir. Örneğin; öğrencilerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik yerel bölge tarihini okutmak. hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? hazırlanma süreci uluslararası tarih öğretim programlarının incelenmesini kapsamakta ve tarih öğretimi ile ilgili en son araştırmaları gözönüne almaktadır. Bölge ve dünya tarihini ulusal perspektiften sunmanın yanı sıra ulusal tarihi, bölge ve dünya tarihi bağlamında göstermektedir. Bu, kısmen tanıtımların ve karşılaştırmalı örneklerin kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Tarihsel bilgi ve anlayış bileşeni, birçok uluslararası tarih öğretim programında yaygın olarak bulunandan daha fazla tarih bilim dalını oluşturan daha geniş bir kavramlar yelpazesini içerir. Bu kavramlar, Peter Seixas, Sam Wineburg, Stephane Levesque, Jannet van Drie ve Carla van Boxtel gibi tarih uzmanlarının çalışmaları dahil tarihsel düşünme ve tarih öğretme alanlarında yürütülen en son araştırmalardan alınmıştır. Sayfa 2

5 Matematik taslağının ana özellikleri nelerdir? taslağı üç içerik ve dört yeterlilik bileşeni etrafında düzenlenmektedir. İçerik bileşenleri şunlardır: Sayılar ve cebir, İstatistik ve Olasılık, ve Ölçü ve geometri. Bu bileşenlerin içerikleri öğrenciye ne öğretileceğini tanımlamaktadır. Yeterlilik bileşenleri Anlama, Akıcı Anlatım, Problem çözme ve Akıl yürütme - nasıl kavramını tanımlamaktadır içeriğin, matematiğin düşünme ve yapma unsurları aracılığıyla keşfedilme ya da geliştirilme yöntemi. Yeterlilik bileşenleri, üç içerik bileşenin her birinde içerik tanımlarına dahil edilmiştir. Öğrencilerin matematik becerilerinde yeterliliğini sağlayan bu yaklaşım, öğretim programı boyunca gelişmekte; eğitim sürecinde giderek rafine hale gelmekte ve öğrencilerin analiz etme, kanıtlama, açıklama, sonuç çıkarma, doğrulama ve genelleme gibi mantıksal düşünce ve eylem kapasitelerini geliştirmektedir. taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge matematik öğretim programları gözönüne alınmıştır. Taslak öğretim programı, Sayılar ve cebir ve Ölçü ve geometri ile ilgili belgelerle genel olarak uyum içindedir. Ayrıca, içerik ve başarı standartları geliştirmede 2008 ve 2009 Ulusal Değerlendirme Programı - Okuma Yazma ve Aritmetik (National Assessment Program Literacy and Numeracy - NAPLAN) hesaba katılmıştır. Fark olarak, K 10 Avustralya Matematik Öğretim Programı taslağında, öğrencilerin 21. yüzyılda veri yorumlayabilme ihtiyaçlarının tanınmasında istatistik ve olasılık hesaplarına daha fazla vurgu yapılmaktadır. Yeterlilik bileşenlerinin içsel özelliği, çoğunlukla matematiksel çalışma olarak adlandırılan ayrı bir işlem bileşeninin olduğu bazı eyalet ve bölge öğretim programlarına tezat oluşturmaktadır. Matematik işlemlerinin uygun matematik kavramlarıyla aynı bağlamda ve bağlantılı olmasını sağlayan ayrı bir bileşen vardır. taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? 2007 Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırmasında Genel Yönelimler (-TIMSS, 2007) çalışmasına katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri Singapur olmuştur. Ayrıca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de 4. Sınıf düzeyinde Avustralya dan çok daha iyi, 8. Sınıf düzeyinde ise biraz daha iyi performans göstermiştir. taslağı, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri (Matematik Standartlar Öğretmenleri Ulusal Kurulu), Yeni Zelanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık Öğretim Programlarında tanımlanan beklentilerle uyum içindedir. İstatistik ve olasılık bileşeninin geliştirilmesinde Amerika İstatistik Kurumu, İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğretim Yönetmeliği (American Statistical Society, Guidelines in Assessment and Instruction in Statistical Education GAISE) raporu kullanılmıştır. Singapur matematik öğretim programı ile karşılaştırıldığında Avustralya Öğretim Programı taslağı içeriği, öğrencilere, daha ileri sınıflara geçmeden önce derin kavrayış becerisi geliştirme olanağı sağlamak amacıyla erken yıllarda ve ilkokul yıllarında daha yavaş sunulmakadır. Kavramsal zorluk 10. Sınıfa kadar Singapur öğretim programında tanımlananla benzerdir.

6 Fen Bilimleri (sayfa 1/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu bileşenler şunlardır: - Fen Bilimleri anlayışı, Fen Bilimleri araştırma becerileri, ve İnsan çabası olarak Fen Bilimleri. Öğretim programı taslağı aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanmıştır: bilimsel ve teknolojik açıdan ileri bir toplumda etkili bir şekilde işlevsel olabilmeleri için öğrencileri, fen bilimlerini yaşam ve aktif yurttaşlığa yönelik kullanmaya hazırlamak öğrencileri üniversite ile teknik ve mesleki eğitim ve öğretimde ikincil fen bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik kurslarına yönlendiren öğrenmeye temel oluşturmak. Avustralya da fen bilimleri eğitimi ile ilgili sorun, öğrencilerin yurtdışındaki testlerde gösterdikleri performanslardan çok fen bilimlerine gösterdikleri ilgiyle ilgilidir. Fen bilimleri öğretim programı taslağı, çağdaş bilim konularına gösterilen ilginin yanı sıra, fen bilimlerinin öğrencilerle kişisel ve pratik ilintilerine odaklanmaktadır. Bu öğretmenlere, fen bilimlerini, öğrencileri anlamlı şekillerde meşgul edecek ve fen bilimlerini günlük yaşamda kullanmaya hazırlayacak şekilde öğretmede temel oluşturacaktır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı: araştırmaya dayalı ve aktif katılımlı öğretim ve öğrenim modeline vurgu yapmaktadır fen bilimleriyle ilgili ana bilgileri, anlayışı ve becerileri belirlemekte ancak öğretim programına fazla yüklenmekten kaçınmakta ve öğrencilerin önemli kavramları daha iyi anlama yetisi geliştirmelerine olanak sağlamaktadır Avustralyalı öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili çağdaş ve geleceğe yönelik konulara odaklanan bir içeriği kapsamaktadır. Örneğin; sürdürülebilirlik, Avustralya da su, sağlık, genetik uygulamalar, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, iklim değişikliği, teknolojik yenilikler ve mühendislik öğrencilerin öğrenilecek fikirleri daha iyi anlamlandırabildikleri yerel içerikler araştırmasına olanak sağlamaktadır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken aşağıdaki konulara özen gösterilerek mevcut eyalet ve bölge öğretim programları gözönüne alınmıştır: Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı kapsam ve dizini fen bilimleri araştırma becerileri ve anlayışı ile ilgili mevcut öğretim programları ile genel olarak uyum içindedir Avustralya Öğretim Programı taslağındaki insan çabası olarak fen bilimleri olarak adlandırılan bileşen, K-6/7 ile 7/8-10 eyalet ve bölge fen bilimleri öğretim programı ile karşılaştırıldığında göreceli olarak yeni bir gelişmedir Avustralya Öğretim programı taslağında altbileşen düzenleyicilerinin yokluğu, (sözgelimi, K - 6. sınıflar için yaşam ve canlılar, yeryüzü ve uzay, enerji ve değişim ; ya da 7/8-10. sınıflar için biyolojik bilimler, yeryüzü ve çevre bilimleri gibi) onu çoğu mevcut öğretim programından farklı kılmaktadır. Bu durum, öğretim programının yapısında gereksiz karmaşıklığı önleyecektir. Ancak, kişi gerektiğinde bu tür bir düzenleyiciyi kullanarak öğretim programının çevrimiçi (online) görünümünü düzenleyebilir. halihazırda birçok Avustralya ilkokulunda uygulanan varolan ve önerilen Brincil Bağlantılar uniteleri Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı içeriği ile uyum içindedir. Devamı arka sayfada

7 Fen Bilimleri (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, fen bilimleri alanında, 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (2006 Programme for International Student Assessment (PISA) katılan ülkeler arasında en yüksek performans gösteren ülkelerden biri olmuştur. K-10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken, fen bilimleri eğitimi alanında yürütülen uluslararası önemli araştırmaların yanı sıra, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Singapur, Finlandiya ve Ontario dahil performansı en yüksek olan diğer ülkelerin öğretim programlarından yararlanılmıştır. Uluslararası diğer önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Standartları (National Science Education Standards) Ulusal Araştırma Kurulu, USA 1996 (National Research Council, USA, 1996) Fen Bilimleri Öğrenme Kriterleri (Benchmarks for Science Literacy) Amerika Fen Bilimleri Geliştirme Derneği Projesi (American Association for the Advancement of Science, Project 2061, USA, 1993) 21st Century Skills Fen Bilimleri Haritası (21st Century Skills Map for Science) Partnership for 21st Century Skills ve Ulusal Fen Bilimleri Öğretmenleri Derneği (Partnership for 21st Century Skills and National Science Teachers Association) USA, 2009) Birincil Öğretim Programı nın Bağımsız İncelenmesi (Independent Review of the Primary Curriculum) (Rose, UK, 2009) Avustralya Okullarında Fen Bilimleri Eğitimi Ulusal Eylem Planı (Australian School Science Education National Action Plan ) (Goodrum ve Rennie, 2007) Fen Bilimleri Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi: Avustralya nın geleceği için öğrencilere fen bilimlerini öğretme (Re-imagining Science Education: Engaging students in science for Australia s future) (Tytler, 2007). Sayfa 2

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Avustralya Öğretim Programı

Avustralya Öğretim Programı K-10 Avustralya Öğretim Programı na ilişkin görüşler nasıl bildirilir? Hangi konularda görüş bildirebilirsiniz? İngilizce, matematik, fen bilimleri ve tarih dersleri için hazırlanan K-10 Avustralya Öğretim

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir.

Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL NEDİR? Viktorya Uygulamalı Öğrenim Sertifikası (VCAL) 11. ve 12. Sınıf öğrencileri için pratik bir seçenektir. VCAL size okuma-yazma ve matematik becerilerinin yanı sıra işle ilgili pratik deneyim,

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Türkiye nin çocukları, batı nın teknolojisinin haraçgüzarı olarak değil, kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne çıkarmalı dünya ya duyurmalıdır.

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖSGD - OKUL DOSTU PROGRAMI

ÖSGD - OKUL DOSTU PROGRAMI Meraklı Kitaplar ÖSGD - OKUL DOSTU PROGRAMI Proje, çocuklarda kitap okumaya dair heyecan, merak ve ilgi uyandırarak, onları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla hazırlanmıştır. Çocukların hayal güçlerinin

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA YAŞAMI VE YETENEK OLGUSU...3 1.1. ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞEN BEKLENTİLER...3 1.1.1. Çalışma Yaşamının Değişen Yapısı...3 1.1.2. Yetenek in Artan Önemi...3 1.1.3.

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları

Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Lojistiğe Giriş (LOJ 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kod u Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Lojistiğe Giriş LOJ 101 Güz 3 0 0 3 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME

AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME AİDİYET, VAROLUŞ VE GELİŞME Avustralya İçin Bir Erken Gelişme Çağları Öğrenim Taslağı BELONGING, BEING & BECOMING An Early Years Learning Framework for Australia Aileler için bilgi Turkish ERKEN GELİŞME

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı DAYANAK 29/08/2014 İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012

Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler. Yrd.Doç.Dr. Nuray Gedik Güz 2012 Öğretim Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Yrd.Doç. Güz 2012 Teknoloji ve Medya 1950 ler 1980 lerde bilgisayar Teknoloji ve Medya: Eğilimler Toplum ve Medya 1 yılda basılan kitap 967,474 1 günde dağıtılan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu Net Languages Portal Eğitim Platformu ; Web Adresi Kullanıcı Adı Şifresi

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler 2012, 32 Avrupa ülkesindeki mevcut dil öğretim sistemlerinin tam bir resmini sağlar.

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

TOEFL Hakkında Herşey!

TOEFL Hakkında Herşey! On5yirmi5.com TOEFL Hakkında Herşey! TOEFL sınavına girmek istiyor ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız işte size yol gösterecek bir yazı... Yayın Tarihi : 1 Ocak 2010 Cuma (oluşturma : 10/27/2015)

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ Uluslararası Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yenilikçi, Entegre Bir Program ULUSLARARASI PROGRAM UBC lisans programınıza İngilizce dil eğitimi ile akademik

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İngiliz Edebiyatı I YDI201 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı