Avustralya Öğretim Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avustralya Öğretim Programı"

Transkript

1 İngilizce (sayfa 1/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı (Australian Curriculum for English) taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bunlar: Dil öğrencilerin İngilizce ve İngilizce nin işlevini öğrendikleri alan. Edebiyat öğrencilerin, konuşma, baskı ve dijital şekildeki öykü, şiir, düzyazı, oyun, film ve çoklu metinler gibi edebi metinleri yorumlamayı, takdir etmeyi, değerlendirmeyi ve yaratmayı öğrendikleri alan. Okuma yazma öğrencilerin, çok çeşitli metinleri etkili bir şekilde dinlemek, okumak, incelemek, yazmak ve yaratmak için dille ilgili bilgilerini kullandıkları alan. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, fonolojik (sesbilgisel) bilgi ve fonolojik duyarlılık, sesler ve harfler arasındaki ilişki ve anlam kazandırmak için sözdizimsel ve anlamsal ipuçları kullanma dahil erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. Bu beceriler öğretim yılları boyunca gelişmektedir. Tüm öğretim yılları boyunca dilbilgisi öğretme üç bileşenin her birinin tamamlayıcı unsurudur. Dil bileşeninde öğrenciler dilbilgisini kullanmayı ve dilbilgisinin neden kullanıldığını öğrenmektedir. Dilbilgisi Edebiyat ve Okuma Yazma bileşenlerinde uygulanmaktadır. Öğretim programında kullanılan dilbilgisi terimlerinin sürekli açıklamasını sağlamak amacıyla bir terimler sözlüğü sağlanmıştır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı Dil, Edebiyat ve Okuma Yazma olmak üzere üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu, Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmış olan birçok ulusal ve uluslararası öğretim programı belgelerinden farklıdır. Ancak içeriğin kendisi benzerdir. Bazı eyalet ve bölge öğretim programı belgeleri içeriği iki-yıl arayla tanımlarken, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı K-10 yılları arasında her sınıf seviyesinde özel içerik sağlamaktadır. Birçok eyalet ve bölge İngilizce öğretim programında olduğu gibi, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, erken okuma ve yazma becerisi edinmeye yönelik belirgin bir içerik sağlamaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı hazırlanırken uygulanan yaklaşım, öğrencilerin, öğrenmelerini zenginleştirmek için dili etkili bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla dilbilgisini belirgin bir şekilde öğretmeyi kapsamaktadır. Halihazırda dilbilgisi eyalet ve bölgelerde farklı bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde belirtilmemiş olup, belirtildiği durumlarda bazen daha işlevsel dilbilgisi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bazı eyalet ve bölgelerde ise, dilbilgisi, dilbilgisi doğruluğu ihtiyacına daha genel odaklanarak uygulanmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağında, tüm eyalet ve bölgelerde olduğu gibi çoklu ve dijital metin öğretim ihtiyacı kabul edilmektedir. Edebiyat dersi, edebiyat ve edebiyat tekniklerini anlama ve sevme becerileri oluşturmayı vurgulamak amacıyla ilkokul yıllarına dahil edilmektedir. Edebi metinler halihazırda eyalet ve bölge öğretim programlarına dahil edilmesine karşın, programlarda genelde öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine ve metinlerin yapı ve özelliklerini anlamalarına odaklanılmaktadır. Devamı arka sayfada

2 İngilizce (sayfa 2/2) K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, okur yazarlığın okuma alanında 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (Programme for International Student Assessment - PISA) katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri olmuştur. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağının geliştirilmesi: İngilizce öğretim programı Finlandiya, Hong Kong, Kanada (Ontario ve İngiliz Kolombiyası), Yeni Zelanda ve İrlanda gibi performansı yüksek diğer ülkelerin uluslararası öğretim programı belgelerinden alınmıştır. Diğer İngilizce öğretim programları, İngiltere, Kaliforniya ve Singapur öğretim programlarından etkilenmiştir. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, taslakta heceleme ve el yazısı tanımlarında ayrıntıya girilmemesine karşın, erken okuma ve yazmayı sağlayan belirgin sesli ve sesbirimsel duyarlılık becerilerinin belirtildiği öğretim programları ile benzerlik göstermektedir. Dilbilgisi öğretmeye gelince, K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı, bu alandaki en son araştırma ve teorilerden bazılarını yansıtmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok öğretim programında dilbilgisi ayrıntılı bir şekilde ele alınmamıştır. Eğer alındıysa, çok az değinilmiştir. Bazı öğretim programlarında genel olarak dilbilgisi doğruluğuna bakılmaktadır. Diğer uluslararası önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Okuma Yazma Öğretme Araştırması (National Inquiry into Teaching of Literacy), Avustralya Hükümeti Öğretim, Bilim ve Eğitim Bakanlığı (Department of Education, Science and Training) (2005) Ulusal Okuma Peneli Raporu: Çocuklara Okumayı Öğretme, Ulusal Okuma Raporu (The Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read, National Reading report) USA (2000) Uluslararası Okuma Çalışmasındaki Gelişmeler 2006 Değerlendirme Çerçevesi ve Özellikleri (Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2006 Assessment Framework and Specifications). Uluslararası Eğitim Başarıları Değerlendirme Birliği (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA), Amsterdam, Hollanda. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2009 Değerlendirme Çerçevesi - Okumada Temel Yeterlilikler (Programme for International Student Assessment (PISA) 2009 Assessment Framework Key Competencies in Reading), OECD. Birçok uluslararası öğretim programı Konuşma ve Dinleme, Okuma ve Yazma modlarında yazılmıştır. Ontario öğretim programı gibi bazıları ek modlara sahiptir. Örneğin; Medya Okur Yazarlığı. Edebiyat ve Dil ile Okuma ve Yazma modlarını birleştirmiş olan Finlandiya Öğretim programında Sözel Etkileşim için ayrı bir bileşen bulunmaktadır. K 10 Avustralya İngilizce Öğretim Programı taslağı eğitim sürecinde her iki yılda bir, beklenen metin karmaşıklığı beyanı içermektedir. Kaliforniya gibi diğer uluslararası öğretim programı belgelerinde önerilen yıla-uygun metinler listesi yer almaktadır. Sayfa 2

3 Tarih (sayfa 1/2) ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili iki bileşen etrafında düzenlenmektedir Tarihsel bilgi ve anlayış ve Tarihsel beceriler. Bilgi ve anlayış yıllar geçtikçe tanımlanmaktadır. Anaokulundan 2. Sınıfa kadar öğrenciler ailelerinin öykülerine ve toplumlarının kültürel mirasına bakarak tarih hakkında bilgilenmeye başlarlar. 3. Sınıftan 6. Sınıfa kadar yerelden, bölgesel ve ulusal tarihe odaklanma başlar. Avustralya da 1800 yılından önceki yaşamı, Avustralya ulusunun inşa edilişini ve Avustralya nın diğer ülkelerle olan bağlarını öğrenirler. Bu yılların her birinde yapılan iki derin araştırma öğrencilerin belirli konularda daha derin bilgi sahibi olmalarını ve bu konuları daha iyi anlamalarını sağlamaktadır Sınıf arasında okutulan tarih dersi dört tarihsel dönemi kapsamaktadır. 7. Sınıfta, en erken insan topluluklarından, Antik çağın (takriben M.Ö takriben M.S. 500) sonuna kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 8. Sınıfta Antik çağın sonundan, Modern çağın başlangıcına (takriben ) kadar olan tarihsel döneme odaklanılmaktadır. 9. Sınıfta, yılları arasındaki Modern Dünya ve Avustralya tarihlerine odaklanılmaktadır. 10. Sınıfta ise 1901 yılından günümüze kadarki dönemde Avustralya ve Modern Dünya tarihlerine odaklanılmaktadır. 7. Sınıftan 10. Sınıfa kadar her sınıf için hazırlanan öğretim programı, dört derin araştırmanın yanı sıra, araştırmaya yönelik kapsamlı içerik ve bağlamlar sunmak amacıyla tasarımlanan bir tanıtımı kapsamaktadır. Derin araştırmalar, tanıtımda yer alan tarihsel özellikleri daha derin araştırma olanağı ve böylelikle tarihsel beceriler geliştirilmesine yönelik fırsat sağlamaktadır. 7. Sınıf ile 9. Sınıf arasında yürütülen derin araştırmalardan biri, öğretim programı içeriğinin yerel içeriklerdeki ihtiyaç ve ilgi alanlarını açıkca yansıtacak şekilde öğretilmesine olanak tanıyan ve okulda geliştirilen bir araştırmayı kapsamaktadır. Tarihsel beceriler iki yıllık aralarda tanımlanmakta ve tarihsel araştırma sürecini geniş bir şekilde yansıtan K -10 yılları arasında dört alt-bileşende düzenlenmektedir. Bu alt-bileşenler şunlardır: tarihsel soru ve araştırmalar; kaynakların analizi ve kullanımı; perspektifler ve yorumlar; ve kavrama ve iletişim. en temel özelliği, Avustralya tarihini bölge ve dünya tarihi bağlamında ele almış olmasıdır. Bu, öğrencilerin, Avustralya nın Asya-Pasifik Bölgesindeki özel konumu gibi dünyada değişen yer ve rolünün yanı sıra, Aborijin ve Torres Strait Adalıların tarih ve kültürlerinin uzun ömürlülüğü ve eşsizliği dahil Avustralya tarihinin zenginliğini daha iyi anlamalarına olanak sağlamaktadır. eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge tarih öğretim programları gözönüne alınmıştır. Bazı eyalet ve bölgelerde tarih dersi K-10 öğretim yıllarında ayrı bir ders olarak okutulmamaktadır. Benzerliklerden biri, K 10 öğretim yıllarında, ilkokulun son sınıflarında biraz dünya tarihi konularını kapsamayla birlikte bir öğrencinin kişisel ve aile özgeçmişinden yerel, eyalet ya da bölge ve ulusal tarihe geçiştir. Özellikle orta öğretimin ilk yıllarında olmak üzere mevcut eyalet ve bölge öğretim programlarında içerik vurgulamasında bazı değişiklikler vardır. İki yıllık aralarda tarihsel beceri tanımı, eyalet ve bölge öğretim programlarıyla genel olarak uyum içindedir. Ancak, tarihsel içerik seçenek alanı eyalet ve bölgeler arasında oldukça değişmektedir. Devamı arka sayfada

4 Tarih (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Tarih Öğretim Programı taslağı aşağıdaki özellikleri bakımından bazı eyalet ve bölge öğretim programlarından farklıdır: tanıtımlar ve derin araştırmalar düzenleyici olarak kullanılmaktadır araştırma, kaynakların analizi, kanıtların yorumu ve kullanılması gibi tarihsel beceriler tarih dersine özgü olup genel olarak tarihsel araştırma süreci ile şekillenmektedir. 7. ve 9. Sınıflar arasında her yıl için tarihsel dönem çerçevesinde tarihsel içerik seçimine olanak sağlayan ve okullarda hazırlanan araştırmalar mevcuttur. Bu, okulların ve öğretmenlerin belirli konuları kendileri seçebilecekleri anlamına gelmektedir. Örneğin; öğrencilerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik yerel bölge tarihini okutmak. hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? hazırlanma süreci uluslararası tarih öğretim programlarının incelenmesini kapsamakta ve tarih öğretimi ile ilgili en son araştırmaları gözönüne almaktadır. Bölge ve dünya tarihini ulusal perspektiften sunmanın yanı sıra ulusal tarihi, bölge ve dünya tarihi bağlamında göstermektedir. Bu, kısmen tanıtımların ve karşılaştırmalı örneklerin kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Tarihsel bilgi ve anlayış bileşeni, birçok uluslararası tarih öğretim programında yaygın olarak bulunandan daha fazla tarih bilim dalını oluşturan daha geniş bir kavramlar yelpazesini içerir. Bu kavramlar, Peter Seixas, Sam Wineburg, Stephane Levesque, Jannet van Drie ve Carla van Boxtel gibi tarih uzmanlarının çalışmaları dahil tarihsel düşünme ve tarih öğretme alanlarında yürütülen en son araştırmalardan alınmıştır. Sayfa 2

5 Matematik taslağının ana özellikleri nelerdir? taslağı üç içerik ve dört yeterlilik bileşeni etrafında düzenlenmektedir. İçerik bileşenleri şunlardır: Sayılar ve cebir, İstatistik ve Olasılık, ve Ölçü ve geometri. Bu bileşenlerin içerikleri öğrenciye ne öğretileceğini tanımlamaktadır. Yeterlilik bileşenleri Anlama, Akıcı Anlatım, Problem çözme ve Akıl yürütme - nasıl kavramını tanımlamaktadır içeriğin, matematiğin düşünme ve yapma unsurları aracılığıyla keşfedilme ya da geliştirilme yöntemi. Yeterlilik bileşenleri, üç içerik bileşenin her birinde içerik tanımlarına dahil edilmiştir. Öğrencilerin matematik becerilerinde yeterliliğini sağlayan bu yaklaşım, öğretim programı boyunca gelişmekte; eğitim sürecinde giderek rafine hale gelmekte ve öğrencilerin analiz etme, kanıtlama, açıklama, sonuç çıkarma, doğrulama ve genelleme gibi mantıksal düşünce ve eylem kapasitelerini geliştirmektedir. taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? taslağı hazırlanırken mevcut eyalet ve bölge matematik öğretim programları gözönüne alınmıştır. Taslak öğretim programı, Sayılar ve cebir ve Ölçü ve geometri ile ilgili belgelerle genel olarak uyum içindedir. Ayrıca, içerik ve başarı standartları geliştirmede 2008 ve 2009 Ulusal Değerlendirme Programı - Okuma Yazma ve Aritmetik (National Assessment Program Literacy and Numeracy - NAPLAN) hesaba katılmıştır. Fark olarak, K 10 Avustralya Matematik Öğretim Programı taslağında, öğrencilerin 21. yüzyılda veri yorumlayabilme ihtiyaçlarının tanınmasında istatistik ve olasılık hesaplarına daha fazla vurgu yapılmaktadır. Yeterlilik bileşenlerinin içsel özelliği, çoğunlukla matematiksel çalışma olarak adlandırılan ayrı bir işlem bileşeninin olduğu bazı eyalet ve bölge öğretim programlarına tezat oluşturmaktadır. Matematik işlemlerinin uygun matematik kavramlarıyla aynı bağlamda ve bağlantılı olmasını sağlayan ayrı bir bileşen vardır. taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? 2007 Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırmasında Genel Yönelimler (-TIMSS, 2007) çalışmasına katılan ülkeler arasında performansı en yüksek ülkelerden biri Singapur olmuştur. Ayrıca İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de 4. Sınıf düzeyinde Avustralya dan çok daha iyi, 8. Sınıf düzeyinde ise biraz daha iyi performans göstermiştir. taslağı, çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri (Matematik Standartlar Öğretmenleri Ulusal Kurulu), Yeni Zelanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık Öğretim Programlarında tanımlanan beklentilerle uyum içindedir. İstatistik ve olasılık bileşeninin geliştirilmesinde Amerika İstatistik Kurumu, İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğretim Yönetmeliği (American Statistical Society, Guidelines in Assessment and Instruction in Statistical Education GAISE) raporu kullanılmıştır. Singapur matematik öğretim programı ile karşılaştırıldığında Avustralya Öğretim Programı taslağı içeriği, öğrencilere, daha ileri sınıflara geçmeden önce derin kavrayış becerisi geliştirme olanağı sağlamak amacıyla erken yıllarda ve ilkokul yıllarında daha yavaş sunulmakadır. Kavramsal zorluk 10. Sınıfa kadar Singapur öğretim programında tanımlananla benzerdir.

6 Fen Bilimleri (sayfa 1/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının ana özellikleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı birbiriyle ilgili üç bileşen etrafında düzenlenmektedir. Bu bileşenler şunlardır: - Fen Bilimleri anlayışı, Fen Bilimleri araştırma becerileri, ve İnsan çabası olarak Fen Bilimleri. Öğretim programı taslağı aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanmıştır: bilimsel ve teknolojik açıdan ileri bir toplumda etkili bir şekilde işlevsel olabilmeleri için öğrencileri, fen bilimlerini yaşam ve aktif yurttaşlığa yönelik kullanmaya hazırlamak öğrencileri üniversite ile teknik ve mesleki eğitim ve öğretimde ikincil fen bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik kurslarına yönlendiren öğrenmeye temel oluşturmak. Avustralya da fen bilimleri eğitimi ile ilgili sorun, öğrencilerin yurtdışındaki testlerde gösterdikleri performanslardan çok fen bilimlerine gösterdikleri ilgiyle ilgilidir. Fen bilimleri öğretim programı taslağı, çağdaş bilim konularına gösterilen ilginin yanı sıra, fen bilimlerinin öğrencilerle kişisel ve pratik ilintilerine odaklanmaktadır. Bu öğretmenlere, fen bilimlerini, öğrencileri anlamlı şekillerde meşgul edecek ve fen bilimlerini günlük yaşamda kullanmaya hazırlayacak şekilde öğretmede temel oluşturacaktır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı: araştırmaya dayalı ve aktif katılımlı öğretim ve öğrenim modeline vurgu yapmaktadır fen bilimleriyle ilgili ana bilgileri, anlayışı ve becerileri belirlemekte ancak öğretim programına fazla yüklenmekten kaçınmakta ve öğrencilerin önemli kavramları daha iyi anlama yetisi geliştirmelerine olanak sağlamaktadır Avustralyalı öğrencilerin yaşamlarıyla ilgili çağdaş ve geleceğe yönelik konulara odaklanan bir içeriği kapsamaktadır. Örneğin; sürdürülebilirlik, Avustralya da su, sağlık, genetik uygulamalar, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, iklim değişikliği, teknolojik yenilikler ve mühendislik öğrencilerin öğrenilecek fikirleri daha iyi anlamlandırabildikleri yerel içerikler araştırmasına olanak sağlamaktadır. K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının eyalet ve bölge öğretim programları ile benzer ve farklı yönleri nelerdir? K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken aşağıdaki konulara özen gösterilerek mevcut eyalet ve bölge öğretim programları gözönüne alınmıştır: Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı kapsam ve dizini fen bilimleri araştırma becerileri ve anlayışı ile ilgili mevcut öğretim programları ile genel olarak uyum içindedir Avustralya Öğretim Programı taslağındaki insan çabası olarak fen bilimleri olarak adlandırılan bileşen, K-6/7 ile 7/8-10 eyalet ve bölge fen bilimleri öğretim programı ile karşılaştırıldığında göreceli olarak yeni bir gelişmedir Avustralya Öğretim programı taslağında altbileşen düzenleyicilerinin yokluğu, (sözgelimi, K - 6. sınıflar için yaşam ve canlılar, yeryüzü ve uzay, enerji ve değişim ; ya da 7/8-10. sınıflar için biyolojik bilimler, yeryüzü ve çevre bilimleri gibi) onu çoğu mevcut öğretim programından farklı kılmaktadır. Bu durum, öğretim programının yapısında gereksiz karmaşıklığı önleyecektir. Ancak, kişi gerektiğinde bu tür bir düzenleyiciyi kullanarak öğretim programının çevrimiçi (online) görünümünü düzenleyebilir. halihazırda birçok Avustralya ilkokulunda uygulanan varolan ve önerilen Brincil Bağlantılar uniteleri Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı içeriği ile uyum içindedir. Devamı arka sayfada

7 Fen Bilimleri (sayfa 2/2) K 10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağının hazırlanmasında hangi uluslararası referanslar kullanılmıştır? Avustralya, fen bilimleri alanında, 2006 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı na (2006 Programme for International Student Assessment (PISA) katılan ülkeler arasında en yüksek performans gösteren ülkelerden biri olmuştur. K-10 Avustralya Fen Bilimleri Öğretim Programı taslağı hazırlanırken, fen bilimleri eğitimi alanında yürütülen uluslararası önemli araştırmaların yanı sıra, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Singapur, Finlandiya ve Ontario dahil performansı en yüksek olan diğer ülkelerin öğretim programlarından yararlanılmıştır. Uluslararası diğer önemli referans kaynakları şunlardır: Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Standartları (National Science Education Standards) Ulusal Araştırma Kurulu, USA 1996 (National Research Council, USA, 1996) Fen Bilimleri Öğrenme Kriterleri (Benchmarks for Science Literacy) Amerika Fen Bilimleri Geliştirme Derneği Projesi (American Association for the Advancement of Science, Project 2061, USA, 1993) 21st Century Skills Fen Bilimleri Haritası (21st Century Skills Map for Science) Partnership for 21st Century Skills ve Ulusal Fen Bilimleri Öğretmenleri Derneği (Partnership for 21st Century Skills and National Science Teachers Association) USA, 2009) Birincil Öğretim Programı nın Bağımsız İncelenmesi (Independent Review of the Primary Curriculum) (Rose, UK, 2009) Avustralya Okullarında Fen Bilimleri Eğitimi Ulusal Eylem Planı (Australian School Science Education National Action Plan ) (Goodrum ve Rennie, 2007) Fen Bilimleri Eğitiminin Yeniden Düzenlenmesi: Avustralya nın geleceği için öğrencilere fen bilimlerini öğretme (Re-imagining Science Education: Engaging students in science for Australia s future) (Tytler, 2007). Sayfa 2

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY

RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENLİK PROGRAMLARIMERKEZİ BAŞKANLIĞI GRUNDTVIG PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RKOR ZZRIAKLI NLPAPKNL EV RKAMŞAILALY Mustafa ERDOĞAN TEMATİK TOPLANTI 08-11 Aralık 2013

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG122 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG121 Dersin Dili

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik CE 205 Güz 3 0 0

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞTİMİ ANABİLİM DALI MATEMATİK EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 3715055832012 Z Uzmanlık Alan Dersi 3715055702017 Z Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Türkiye nin çocukları, batı nın teknolojisinin haraçgüzarı olarak değil, kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne çıkarmalı dünya ya duyurmalıdır.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Biyoenerji Teknolojileri (ENE 420) Ders Detayları

Biyoenerji Teknolojileri (ENE 420) Ders Detayları Biyoenerji Teknolojileri (ENE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Biyoenerji Teknolojileri ENE 420 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Jeotermal Enerji Teknolojileri ENE 314 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

yazılı karneler and secondary school students

yazılı karneler and secondary school students New written reports for primary and secondary school students New İlkokul, written ortaokul reports ve lise for öğrencileri için yeni primary yazılı karneler and secondary school students NSW Kamu Public

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları

Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Kriz Yönetimi (PR 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kriz Yönetimi PR 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları

Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik (ISE 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu

Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu Sinbad- erken çocukluk eğitiminde öykü anlatımı yöntemiyle anahtar yeterliklerin geliştirilmesi yolculuğu ERASMUS+ KA2 MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİ 2014-2016 Sinbad? Proje Ortakları KURUM

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası IR405 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları

Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Medyada Ürün Üretim Süreçleri (PR 227) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medyada Ürün Üretim Süreçleri PR 227 Güz 2 1 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Seminer (PR 403) Ders Detayları

Seminer (PR 403) Ders Detayları Seminer (PR 403) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seminer PR 403 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları

İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları İnşaat Mühendisliğine Giriş (CE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnşaat Mühendisliğine Giriş CE 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları

Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Reklamcılığın Temelleri (PR 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklamcılığın Temelleri PR 328 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları

Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Nükleer Enerji (ENE 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Nükleer Enerji ENE 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları

Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları Enerji ve Çevre (ENE 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji ve Çevre ENE 404 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları

Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları Çeviri I (ELIT 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri I ELIT 205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Hidrojen Teknolojileri (ENE 421) Ders Detayları

Hidrojen Teknolojileri (ENE 421) Ders Detayları Hidrojen Teknolojileri (ENE 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hidrojen Teknolojileri ENE 421 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU 10/1/15 Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU http://matematikogretimi.weebly.com/ Öğrenme 1 Öğrendiğimizi

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM: ÇALIŞMA YAŞAMI VE YETENEK OLGUSU...3 1.1. ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞEN BEKLENTİLER...3 1.1.1. Çalışma Yaşamının Değişen Yapısı...3 1.1.2. Yetenek in Artan Önemi...3 1.1.3.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I (ME 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I ME 103 Güz 2 2 0 3 3 Ön Koşul

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları I (PR 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Mekanik I - Statik (CE 201) Ders Detayları

Mekanik I - Statik (CE 201) Ders Detayları Mekanik I - Statik (CE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekanik I - Statik CE 201 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 İleri Kalkülüs

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları

Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Akıllı Mekatronik Sistemler (MECE 404) Ders Detayları Ders Adı Akıllı Mekatronik Sistemler Ders Kodu MECE 404 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı