STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2011-2014"

Transkript

1 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin]

2 Bu gün hepimize düşen ortak görev ; ulusal değerlere, bilince; Cumhuriyete sahip çıkmak Çanakkaleyi, kurtuluş savaşı nı kazanan ruhu ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. tır. Türk ulusu dili,kültürü ve tarihi ve saygın kimliği ile aydınlık yarınlara el ele güçlü bir biçimde yürüyecektir!!!

3

4 SUNUŞ Sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş her ülke, eğitime büyük önem vermiş, eğitim sayesinde hedeflediği noktaya ulaşmıştır. Çünkü eğitim, her insanın yaşamında, her toplumun, her ülkenin geleceğinin garanti altına alınmasında en etkin ve asla ihmale gelmeyen çok önemli bir faktördür. Bu nedenle kamu kaynaklarını etkin kullanarak, kentin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek; kaynakların verimli kullanılması gerektiğini göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlar arasında öncelik ve planlama çalışması yapmak; tüm bu çalışmaları yaparken kurumlara bütçe disiplini, katılımcılık, izleme, değerlendirme alışkanlığı ve hesap verme sorumluluğu kazandırmak hedefimizdir. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2008 yılında belirlemiştir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim basta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan stratejik planı hazırlanmıştır. Büyük önder Atatürk ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Layıka Akbilek Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca lise mezunu gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdari ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş,yeniliklere acık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. Layıka Akbilek Kız Teknik ve Meslek Lisesi nin stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler yazılmıştır. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. Layıka Akbilek Kız Teknik ve Meslek Lisesi Stratejik Planı ( ) de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, Okul Gelişim Yönetim Ekibi ne ve uygulanmasında yardımı olacak herkese teşekkür ederim. Mustafa AKSOY Okul Müdürü

5 GİRİŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde stratejik yönetim Yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konulan yeni anlayışa uygun bir şeklide geleceğe ilişkin tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaçlara yönelik politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarını geliştirme unsurları vurgulanmaktadır. Stratejik yönetim modeli üç evreden oluşmaktadır. Modelin birinci evresi, stratejik planlama evresidir. Bu evrede okulun vizyonu, misyonu, stratejileri ve politikaları oluşturulmaktadır. Bunların oluşturulmasında çevresel analizler ve içsel analizler yapılmaktadır. Buna SWOT (GZFT) analizi denilmektedir. İkinci evrede stratejilerin uygulanması söz konusudur. Burada okul kültürünün, yönetici tarzlarının ve liderliğinin, okul yapısının strateji ile uyumu sağlanmaktadır. Bir taraftan da uygulamalar ile ilgili olarak programlar, bütçeler ve süreçler oluşturulur. Stratejik yönetimde stratejik planlama okulda varsa okul kültürünü yansıtır. Okul kültürü yoksa yapılan stratejik plana uygun bir okul kültürü oluşturur. Sonuncu evre ise stratejik uygulamaların değerlendirilmesi ve kontrolü sürecidir. Bu süreçte eksiklikler ve aksayan taraflar her evrede belirlenerek düzeltici önlemler alınır. Stratejik planlama belli bir zamanda başlayıp belli bir tarihte bitecek bir süreç değildir. Stratejik planlama esnek ve dinamik bir süreci ifade eder. Plan bu özelliği ile diğer planlardan ayrılmaktadır. Stratejik planlama süreci bir piramide benzetilecek olursa, en tepede misyon, vizyon ve temel değerlerin yer alması gerekir. Planın diğer unsurları bunlar doğrultusunda ve çatışmayacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu durum planın bütünlüğü açısından oldukça önem taşımaktadır. Bunlar bir bakıma kurumun rotasını tayin eder. Hazırladığımız stratejik planın tüm paydaşlarımıza hayırlı olması temennisiyle. LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

6 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 9 Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 9 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 40 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama 63

7 KURUM GENEL BİLGİLERİ KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ Kurum Türü KIZ MESLEK LİSESİ Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Yönetici : 9 Öğretmen : 81 Kurumda Çalışan Personel Sayısı Hizmetli : 1 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 1500 Öğretim Şekli Normal İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1969 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Fax Tel : Faks : Kurum Web Adresi Mail Adresi sincankml.k12.tr Kurum Adresi Kurum Müdürü Kurum Müdür Yardımcıları Mahalle : ATATÜRK MAH. VATAN CD. ÇİLEK.SOKAK NO:18 Posta Kodu : İlçe : SİNCAN İli :ANKARA Mustafa AKSOY Müdür Baş Yard : Hasan KAYABAŞI Müdür Yard. 1 : Ayşe YILMAZ Müdür Yard. 6 : Bekir KIZILTEPE Müdür Yard. 2 : Dilek KANCAN Müdür Yard. 7 :Rahime AVŞAR Müdür Yard. 3 : Filiz ÇAM Müdür Yard. 4 : Nurcan YILDIRIM Müdür Yard 5 : Nilgün TOZLU

8 BİRİNCİ BÖLÜM LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ SAYFA NO Yasal Çerçeve 9 Stratejik Planlama Çalışmaları 9

9 Yasal Çerçeve Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu MaliYönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülmüştür. Söz konusu geçiş takvimine göre Bakanlığımız, yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını, hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Bakanlığımız stratejik planı ile birlikte eş zamanlı olarak İl millî eğitim müdürlükleri stratejik planları da hazırlanmıştır. Bu kanun ve yönetmeliklerde başka DPT tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi ve 2010/14 Sayılı MEB Genelgesi Layıka Akbilek Kız Teknik ve Meslek Lisesinde yürütülmekte olan stratejik planlama çalışmalarının yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Stratejik Planlama Çalışmaları Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama konusunda Okulumuzda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Araştırma, Stratejik planlama ve Kalite Geliştirme Formatörü Okyay DOĞAN tarafından okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer çalışanlara konu ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Stratejik Planlama Çalışmaları doğrultusunda, Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından ekip üyeleri arasından Stratejik Plan Hazırlama Ekibi kurulmuştur. Ekibe stratejik planlama süreçleri konusunda gerekli eğitimler verilmiştir. Ekip sorumlusu belirlenerek, görev dağılımı yapılmış ve çalışma takvimimiz 2010/14 nolu genelge doğrultusunda oluşturulmuştur. Stratejik Plan Hazırlık aşamasında; Birebir görüşmeler, gözlemler, öğretmenler kurulu kararları, Zümre öğretmenler kurulu kararları, Veli toplantı kararları ve anket sonuçları doğrultusunda okulumuzun öz değerlendirmesi yapılmıştır. İç ve dış paydaşlarla, planlama çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapılmıştır. Stratejik Planlama eğitimleri ve hazırlıkları sonucunda her düzeyden çalışanların katılımıyla; Neredeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşabiliriz? Sorularının cevabı olacak şekilde okulumuz stratejik planı hazırlanmıştır. Ayrıca izleme ve değerlendirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı da planımızda belirtilmiştir.

10 LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Unvanı Adı-Soyadı Müdür Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Destek Personeli Okul Aile Birliği başkanı Muhtar Mustafa AKSOY Filiz ÇAM Metin YEDİEL Ruhiye BÜYÜKATEŞ Emine ERKUŞ Mehmet Emin KAYA Gülin GÖKÇEK Kahraman SAVAŞ İsmail KALKAN Mustafa URUÇ Enis ÇOŞKUN Ahmet KAYA Mustafa GÜLMEZ 06/12/2010 Mustafa AKSOY OKUL MÜDÜRÜ

11 Adı-Soyadı LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) Unvanı Mustafa AKSOY Hasan KAYABAŞI Filiz ÇAM Mehmet Emin KAYA Emel Metin ÇINAR YEDİEL Ruhiye BÜYÜKATEŞ Emine ERKUŞ Kahraman SAVAŞ Mustafa URUÇ İsmail KALKAN Gülin GÖKÇEK Orhan ERTÜRK Ahmet KAYA Sultan KOCABAŞ Kamil AYDOĞAN Selma İZCİ Şeyda DEMİRCİ Sinem GÜNDOĞDU Mustafa GÜLMEZ Okul Müdürü Müdür Baş Yardımcısı Müdür Yardımcısı Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Zümre Öğretmenler Kurulu Başkanı (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Öğretmen Teknisyen Okul Aile Birliği başkanı Veli Veli Öğrenci Öğrenci Öğrenci Atatürk Mahallesi Muhtarı

12 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ SAYFA NO 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo- Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 39

13 1. Tarihsel Gelişim MEVCUT DURUM ANALİZİ Okulumuz, çeşitli kademe ve nitelikteki eğitim programları ile istihdam alanları göz önünde bulundurularak 1969 yılında Pratik Kız Sanat Okulu adı altında 19 öğrenci ile birlikte eğitim,öğretime başlamıştır. Aynı okulun bünyesinde Kız Sanat Ortaokulu açılmıştır. Okulumuz 1969 yılında açıldığında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kendi binası olmadığından, çevrede eğitim ve öğretime uygun yerlerde eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Okulumuzun bünyesinde 1972 yılında Kız Enstitüsü ilave edilmiştir. Kız Enstitüsünün açılmasıyla birlikte Giyim - Ev Yönetimi - Beslenme - El Sanatları - Nakış - Çocuk Gelişimi bölümleri faaliyete geçmiştir. Okulumuz dönemin Belediye Başkanı Zeki Uğur'un önderliğinde yapılan arsa bağışıyla, 1974 yılında bitirilen bugünkü eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü binaya taşınmıştır ve aynı yıl Sincan Kız Meslek Lisesi adını almıştır. Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 12 Nisan 1993'te başlattığı Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesine 1995 yılında dahil edilmiştir. Okulumuzda 1997'de Anadolu Kız Meslek Lisesi Hazır Giyim Bölümü açılmıştır. Özkent Akbilek tarafından annesi merhum LAYIKA AKBİLEK adına 18 derslikli ek bina yaptırılarak 29 Ekim 2005 tarihinde LAYIKA AKBİLEK ANADOLU KIZ MESLEK VE KIZ MESLEK LİSESİ olarak adı değiştirilmiştir. Okulumuzun Ceylan ve Toprak binalarından sonra kendine ait yapılmış halen kullanmakta olduğumuz ilk binamız. 2. Yasal Yükümlülükler Milli Eğitim bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ne bağlı Kız Teknik ve Meslek Lisesi olan okulumuzun anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülükleri şunlardır: 1982 ANAYASASI EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKI VE ÖDEVİ MADDE 42.( Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi) - Kimse, kanunda açıkça yazılı olmayan hiçbir sebeple eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı ve kullanılmasının sınırları kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.

14 Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek İstenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır SAYILI MİLLİ EGİTİM TEMEL KANUNU (TÜRK MİLLİ EGİTİMİNİN AMAÇLARI) Madde 2 - Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karsı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüsüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karsı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; öylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

15 LİSE VE ORTAOKULLAR YÖNETMELİĞİ (ORTAÖGRETİM KURUMLARININ ÖZEL AMAÇLARI) Madde 28 - Orta öğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onları kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır SAYILI MESLEKİ EĞİM KANUNU VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (MESLEKİ EĞİTİMİN AMAÇLARI) 1. Bir meslek alanında ise girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırmak. 2. İş alalarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlamak 3. Mesleklerle ile ilgili bilimsel bilgiler kazandırmak. 4. Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Lisesinde yabancı dil bilen meslek adamı yetiştirmek. 5. Meslek liselerinin bazıları sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin orta kademelerdeki ara insan gücü ihtiyacını karşılamak. 6. Orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek. Madde 5- Meslekî ve Teknik Eğitimde; MESLEKİ EĞİTİMİN İLKELERİ 1. Kurumların işlevlerinin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi, 2. Kalkınma plânları, hükümet programları ve millî eğitim şûrası kararlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalara uygun olarak insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulması, 3. Gençlere ve yetişkinlere ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını üretme; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincinin kazandırılması, 4. Meslekî ve teknik eğitim alanında, yerel yönetimler, ilgili oda, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluş temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve katkılarının sağlanması, uygulama ve iş birliğinin kurumsallaştırılması,

16 5. Eğitim binalarının fizikî kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer olanaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının öncelikle Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim birimlerinden başlanmak üzere merkezler olarak yapılandırılması, 6. Örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitimle her bireye ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve is alışkanlıklarının kazandırılması, 7. İş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin kazandırılması, 8. Öğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı içinde kurumların bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulması, yüksek öğretim kurumları ile her alanda is birliği yapılması ve ortak çalışmaların yürütülmesi, 9. Meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamlarının sağlanması, 10. İstihdam edilenlerin, uluslar arası standartlara ve performanslarına göre geliştirme ve uyum kurslarıyla eğitim düzeylerinin yükseltilmesi, 11. Meslekî ve teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulması, 12. Eğitim, üretim ve hizmette uluslar arası standartlara uyulması ve meslekî eğitimde belgelendirmenin özendirilmesi,, 13. Eğitimin modüler programlarla yapılması, yasam boyu öğrenim ve sürekli meslekî eğitimin bireylere benimsetilmesi, 14. Her ortamda kazanılan yeterliklerin değerlendirilmesi ve belge bütünlüğünün sağlanması, 15. Öğretim sürecinde bilimsel düşüncenin, üretkenliğin, insana ve doğaya ilişkin sevgi ve estetik değerlerin esas alınarak plânlı ve zaman yönetimine ilişkin yaklaşımların benimsenmesi, 16. Ekibin birer üyesi olan yönetici, öğretmen, örgenci ve velinin çevreyle olan iliksilerinde gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü ve görgü kurallarına uygun davranışların ön plânda tutulması, 17. Değerlendirmelerin objektif olarak yapılması, basarının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, 18. Yetki ve sorumlulukların gönüllü olarak paylaşılması, iletişim kanallarının açık tutulması, 19. Yönetici ve öğretmenlerin, kurum ve isletmede eğitim lideri olması, 20. Eğitim-öğretimde ders dışı etkinliklerin de eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi ve değerlendirilmesi, 21. Meslekî rehberliğin etkin olarak sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi, 22. Her türlü is ve işlemin elektronik ortamda yürütülmesi, izlenmesi ve saklanması, 23. Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile bu programların devamı niteliğindeki meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğünün sağlanması.

17 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler FAALİYET ALANI 1: Mesleki ve Teknik Eğitim Ürün/Hizmet 1.1. Teorik/Uygulamalı Eğitim Ürün/Hizmet 1.2. Beceri Eğitimi veya İşletmelerde Mesleki Eğitim Ürün/Hizmet 1.3. Stajlar Ürün/Hizmet 1.4. Meslek Kursları Ürün/Hizmet 1.5. Mesleki Rehberlik/Tanıtım-Yönlendirme Çalışmaları Ürün/Hizmet 1.6. Yüksek Öğretime Hazırlık FAALİYET ALANI 2: Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler Ürün/Hizmet 2.1. Anma ve Kutlama Programları Ürün/Hizmet 2.2. Seminer ve Konferanslar Ürün/Hizmet 2.3. Geziler Ürün/Hizmet 2.4. Tiyatro ve Piyesler Ürün/Hizmet 2.5. Şiir Dinletileri Ürün/Hizmet 2.6. Bilgi Yarışmaları ve Diğer Yarışmalar (Folklor, vb.) Ürün/Hizmet 2.7. Spor Müsabakaları(Voleybol, hentbol, satranç vb.) FAALİYET ALANI 3:Araştırma-Geliştirme(AR-GE) Ürün/Hizmet 3.1. TKY ve Planlı Okul Gelişimi Çalışmaları Ürün/Hizmet 3.2. AB Projeleri (LDV) Ürün/Hizmet 3.3. Mezunların İzlenmesi Çalışmaları Ürün/Hizmet 3.5. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul/Kurumları Arası Proje Yarışması FAALİYET ALANI 4:Yaygın Eğitim(Hayat Boyu Öğrenme) Ürün/Hizmet 4.1. Yetişkinlere Yönelik Meslek Kursları 17

18 4. Paydaş Analizi PAYDAŞ MATRİSİ ETKİ MATRİSİ PAYDAŞLAR HİZMET ALANLARR ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ ÇOK ÖNEMLİ ÖNEMLİ İÇ PAYDAŞLAR 1 OKUL İDARECİLERİ X X X 2 ÖĞRETMENLER X X X 3 ÖĞRENCİLER X X 4 MEMUR X X X 5 YARDIMCI PERSONEL X X X 6 OKUL AİLE BİRLİĞİ X X X 7 KANTİN İŞLETMECİSİ X X DIŞ PAYDAŞLAR 1 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI X X X 2 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ X X X 3 ANKARA VALİLİĞİ X X X 4 SİNCAN BELEDİYESİ X X X 5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ X X X 6 VELİLERİMİZ X X X X 7 MUHTARLIKLAR X X 8 İLKÖĞRETİM OKULLARI X X 9 HALK EĞİTİM MERKEZİ X X X 10 TİCARET VE SANAYİ ODASI X X 11 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI X X 13 İŞKUR X X 14 DERSHANELER X X 15 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ X X 76 ULUSAL VE YEREL MEDYA X X 17 ESNAFLAR X X X 18 DEFTERDARLIK X X 19 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ X X 20 İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ X X 2 21 ANAOKULLARI X X X 22 ULUSAL AJANS X X 18

19 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı (Müşteri) Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı, Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme Öğrenciler o Veliler Üniversiteler o o Medya o o Uluslar arası kuruluşlar o o Meslek Kuruluşları o o Sağlık kuruluşları o Diğer Kurumlar o Özel sektör o o : Tamamı O: Bir kısmı 19

20 5.KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı Okul/Kurum Teşkilat Şeması Okulda Oluşturulan Birimler: Görevle ilgili bölüm, birim, kurul/komisyon adı Öğretmenler kurulu Ödül ve Disiplin Kurulu Onur Kurulu OGYE Genel Bütçe Alım Satım Komisyonu Satın alma komisyonu Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Sosyal Dayanışma ve Hediye Komisyonu Zümre Başkanları Öğrenci Meclisi Okul Aile Birliği Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu Web Yayın Ekibi İnceleme Kurulu Değer Tespit Komisyonu Kantin Denetleme Komisyonu Kayıt Kabul Komisyonu 20

21 5.2 İnsan Kaynakları İdarecilere İlişkin Bilgiler 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Baş Yard Müdür Yard Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: 2010 Yılı İtibari İle Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı % Önlisans - - Lisans 6 %66,6 Yüksek Lisans 3 %33,3 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: 2010 Yılı İtibari İle Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı % %11, %11, % %22,2 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı İtibari İle Hizmet Süreleri Kişi Sayısı % 1-3 Yıl Yıl Yıl Yıl 2 % Yıl 2 % üzeri 5 %55,5 21

22 Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı TOPLAM İdari Personelin Katıldığı Hizmetiçi Eğitim Programları: (Katıldıkları en son üç eğitim programı) Adı ve Soyadı Görevi Branşı Katıldığı Çalışmanın Adı Katıldığı Yıl Filiz ÇAM Yardımcısı Müdür ÇOÇUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Kalite Güvence Sistemi 2010 İlk Yardım ve ilk Müdahale Semineri 2008 Yenilikçi Öğretmen Kursu ıı. Kademe 2010 Nilgün TOZLU Müdür Yardımcısı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ İş arama Becerilerini Geliştirme Semineri 2005 Çevre bilincini geliştirme Semineri 2008 Okullarda toplu beslenme Semineri 2010 Nurcan YILDIRIM Müdür Yardımcısı FELSEFE Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Materyal Hazırlama Kursu 2008 TEFBİS projesi Semineri 2010 Kalite Güvence Sistemi Semineri 2010 Rahime AVŞAR Müdür Yardımcısı GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Proje Yönetimi Semineri 2009 TEFBİS Projesi Semineri 2010 Döner Sermaye Kursu 2010 Bekir KIZILTEPE Müdür Yardımcısı TÜRK DİLİ VE EDEBİTATI Okul Kalite Temsilcisi Yetiştirme Kursu

23 Öğretmenlere İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı (İdareciler dahil) SIRA BRANŞI KADIN ERKEK TOPLAM NO 1 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZHİZMETLERİ OKUL ÖNCESİ EL SANATLARI TEK./NAKIŞ EL SANATLARI TEK./EL SANATLARI YİYECEK İÇECEK.H GİYİM HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHİZMETLE ÜRETİM TÜRK TTTTTTTTEKNOLOJİZSMATİK DİLİ VE EDEBİYATI İNGİLİZCE FELSEFE FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TARİH COĞRAFYA DİN K. VE AHLAK BİLGİSİ MATEMATİK GRAFİK VE FOTOĞRAF BEDEN EĞİTİMİ REHBERLİK TOPLAM Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri 2010 Yılı Kişi Sayısı % % % % %

24 Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 2 %2, Yıl 2 % Yıl 13 % Yıl 23 %28, Yıl 17 %20, üzeri 25 %30.86 Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı TOPLAM

25 Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: Görevi Erkek Kadın Eğitim Hizmet Toplam Durumu Yıl 00 1 Memur Lise Lise Hizmetli 1 Orta Öğrt Çalışanların Görev Dağılımı: UNVAN 1 Okul müdürü 2 Müdür Başyardımcısı 3 Müdür Yardımcısı 4 Bölüm/Atölye/Laboratuar Şefleri GÖREVLERİ Okul müdürü; 1. Ders okutmak 2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütür 3. Okulu düzene koyar 4. Denetler. 5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. 6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür başyardımcısı, 1. Ders okutur 2. Müdürün en yakın yardımcısıdır. 3. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 4. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat,yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma,temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Müdür yardımcıları 1. Ders okutur 2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat,yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet,koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. Şefler 1. Ders okutur. 2. Bölümün atölyelerini eğitim-öğretime hazır tutar. 3. Araç-gereçlerin bakımını yapar. 4. Meydana gelen arızaları giderir. 5. Okulda alanı ile ilgili diğer işleri yürütür. 6. Şefler görev tanımlarında belirtilen diğer görevleri de yapar. 25

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve Çalışmadan, yorulmadan,öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı ihtiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar...

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı