Faaliyet Raporu 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2007"

Transkript

1

2 Faaliyet Raporu 2007

3 07 FAALİYET RAPORU 2

4 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu 10 Banka Hakkında Genel Bilgiler VAKIFBANK Hakkında 14 Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı 'ten Sonraki 54 Yılda Vakıfbank 16 Özet Finansal Bilgiler 17 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri 19 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 21 Genel Müdür'ün Mesajı Yılında Ekonomik Ortam Yılı Faaliyetlerimiz 28 BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 43 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 44 Yönetim Kurulu Üyeleri 45 Üst Yönetim 46 İç Sistemler Birimleri Yöneticileri 48 Komiteler 49 İnsan Kaynakları Uygulamaları 51 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar 52 Bankamızın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler 53 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 55 BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 71 İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri 72 Risk Türleri İtibarıyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Mali Tablolar Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Tarihi İtibarıyla Konsolide Bağımsız Denetim Raporu Tarihi İtibarıyla Konsolide Mali Tablolar Tarihi İtibarıyla Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 216 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 257 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 258 Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler Faaliyet Raporu Onayları MART 2008 TARİHLİ 54. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 266 3

5 Dünya Miras Listesine Alınış Tarihi: Liste Sıra No: 448 Niteliği: Kültürel NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN)

6 GENEL KURULA İLİŞKİN HUSUSLAR

7 07 FAALİYET RAPORU 6

8 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2007 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibra edilmesi, yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi'nin görüşülerek kabulü veya reddi, 7. Bankamızın 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler'in aylık ücretlerinin karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı, 13. Yönetim Kurulu'nun Personel Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklere ilişkin kararının Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 15. Dilek ve Temenniler, 16. Kapanış. 7

9 07 FAALİYET RAPORU Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Sayın Hissedarlarımız; Ülkemizde son beş yıllık dönemde mali disiplin ve yapısal reformların etkin şekilde uygulanması sonucu makro ekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme, global piyasalarda 2006 yılı Haziran ve Temmuz aylarında ve 2007 yılı son çeyreğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen 2007 yılı finansman programının temel dengelerinin korunmasına ve söz konusu dalgalanmalardan Türkiye ekonomisinin asgari düzeyde etkilenmesine katkıda bulunmuştur yılında önceki yıllarda olduğu gibi borçlanmanın asgari maliyet ve makul risk seviyesinde gerçekleştirilmesini teminen stratejik ölçütler çerçevesinde uygulanan borçlanma politikalarına devam edilmiştir Aralık ayında %21,5 seviyesinde olan YTL cinsi iskontolu borçlanmanın maliyeti 2007 yılında düşüş eğilimini korumuş ve Temmuz 2007 ayında %17,6'ya kadar gerilemiştir. Ancak global piyasalarda sene başından itibaren süregelen büyüme ve enflasyona ilişkin endişelerin artması ve özellikle Ağustos ayından itibaren ABD konut finansmanı piyasasındaki risklerin belirgin hale gelmesinin iç piyasalarda etkisini göstermesiyle YTL cinsi iskontolu boçlanmaların maliyeti, 2007 yılının tamamında ortalama %18,4 olarak gerçekleşmiştir. Para Politikası Kurulu da 2007 yılı Eylül ayında faiz indirimlerine başlayarak 2008 Şubat ayı itibarıyla kısa vadeli borçlanma faizini %15,25'e indirmiştir. Yeni Türk Lirası 2007 yıl sonu itibarıyla ABD Doları karşısında %17,2, Euro karşısında ise %7,6 değerlenmiştir. Sonuç olarak, hem borçlanma maliyetlerinin azalması hem de döviz kurunun gerilemesine bağlı olarak merkezi yönetim toplam borç stokunun GSYİH'ya oranı %60'dan 2007 yılında %53'e kadar gerilemiştir yılı başında düşüş eğilimi sergileyen petrol fiyatları yılın ikinci yarısında finans piyasalarındaki karışıklıklar sonucunda ABD Doları'nın değer kaybetmesine paralel olarak 100 ABD Doları'nın üzerine çıkmış, pek çok sektörde önemli bir hammadde olması nedeniyle dünya genelinde enflasyonist baskı yaratmıştır. Altın fiyatları da risk algılamasındaki artışa bağlı olarak tarihi rekor seviyelerinin üzerine çıkmış, Ocak 2008 itibarıylayle 900 ABD Doları'nı aşmıştır. Küresel risk algılamalarındaki bozulma ve likiditedeki daralma ülkemiz enflasyon, faiz ve döviz kuru üzerinde birtakım olumsuzluklara yol açmıştır yılının ilk çeyreğinden bu yana kesintisiz ve yüksek oranlarda büyüyen Türkiye ekonomisinin, kuraklığın da etkisiyle büyümesi yavaşlamıştır. Enflasyon gıda fiyatlarında, kuraklık ve küresel konjonktürden kaynaklanan fiyat artışları ile enerji ve vergilerde görülen ayarlamalar nedeniyle hedefin üzerinde kalmıştır yılında ihracatın güçlü görünümünü devam ettirmesi ve hizmetler hesabındaki toparlanmaya rağmen ithal ara malı talebindeki artış ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ithalatı artırarak cari işlemler açığının kalıcı olarak gerilemesini engellemiştir yılı öncesine göre çok daha sağlam bir yapıda olan bankacılık sektörü, 2007 Ağustos ayından itibaren yurt dışı piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen 2007 yılında da başarılı bir performans göstermiş ve sektörün aktif büyüklüğü %16,3 artmıştır yılının ikinci yarısından itibaren büyüme hızının nisbi olarak yavaşlaması özellikle bireysel krediler tutarlarında kendisini göstermiş ve 2007 yılı başında kredilerin artış oranı yavaşlamıştır. Eylül ayından itibaren özellikle TCMB'nin faiz indirimlerinin banka kredi faiz oranlarına da yansımasıyla kredi artışı hızlansa da yıllık bazda kredi büyümesi 2006 yılındaki %40'lık seviyenin altında %30 olarak gerçekleşmiştir. Hükümetin borçlanma gereksiniminin azalmasıyla menkul değerler portföyünün bankacılık sektörü bilançosu içindeki payı azalmaya 8

10 devam etmiştir. Kaynak kısmında toplam mevduat %16 artarken, YP mevduatın toplam mevduat içindeki payı %35'e düşmüştür yılında uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon ve seküritizasyon kredilerindeki artış hız kesmiştir yılında özkaynaklar %27 artarken, net dönem kârındaki artış %31 olarak gerçekleşmiştir yılında başlatılan yapılanma programıyla pazarlama ağırlıklı bir yapıyı hedefleyen Vakıfbank da sektöre paralel bir gelişim göstermiş, aktiflerini %15 oranında artırarak 42.4 milyar YTL'ye, kredilerini %30 oranında artırarak 23.5 milyar YTL'ye, mevduatını %16 oranında artırarak 28.9 milyar YTL'ye, özkaynaklarını ise %17 oranında yükselterek 5.2 milyar YTL'ye çıkarmış ve 2007 yılı faaliyetlerinden milyon YTL net kâr elde etmiştir. Vakıfbank 2007 yılı için belirlediği hedeflerin toplam aktiflerde %96'sını, özkaynaklarda %100'ünü, mevduatta %98'ini, kredilerde %104'ünü, dönem kârında ise %112'sini gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda Bankanın kredi/mevduat oranı %72,6'dan %81,3'e yükselmiştir. Aktif kârlılığının %2,1'den %2,4'e, özkaynak kârlılığının %17,1'den %19,7'ye yükseldiği 2007 yılında sermaye yeterliliği rasyosu ise yasal sınırın üzerinde, %15,35 oranında gerçekleşmiştir yıl sonu itibarıyla 360 yurt içi şube, New York ve Bahreyn'de olmak üzere 2 yurt dışı şube ve 106 bağlı şubesi vasıtasıyla çağdaş bankacılık hizmeti sunan, çeşitli sektörlerde mevcut 26 iştirakiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Vakıfbank'ın bundan sonraki faaliyetleri de müşteri memnuniyetini artırmayı ve hissedarlarına en rasyonel kârı aktarmayı hedefleyen politikaları ile en az bu yılki kadar verimli ve etkili olmaya devam edecektir. Saygılarımızla, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 9

11 07 FAALİYET RAPORU Denetçiler Raporu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Pay Sahipleri Genel Kurulu'na; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2007 yılı faaliyetleri Kuruluş Kanunu, Ana Sözleşmesi, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve teamüllerine uygun olarak denetlenmiştir. Bankanın ortaklık yapısında 2007 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 19 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Bankanın ödenmiş sermayesi, 5 milyar YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle milyon YTL arttırılarak, milyon YTL'den milyon YTL'ye ulaşmış ve cari dönemde bir değişiklik olmamıştır. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren Banka, operasyonel riski de hesaplamaya başlamış, 2007 yılı sonu sermaye yeterlilik oranı %15,35 olarak gerçekleşmiştir yılında Bankanın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %15 oranında artarak milyon YTL'ye ulaşmıştır. Bankanın bir önceki yıla göre toplam kredilerde %30,1 oranında, toplam mevduatta ise %16,2 oranında artış kaydettiği, toplam krediler içindeki takipteki krediler oranının ise son beş yılda %13,8'den %4,6'ya düştüğü gözlenmiştir yılında başlayan yeniden yapılandırma ve değişim çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda bilgi işlem alt yapısının yenilenmesi için de ciddi yatırımlar başlatılmıştır. Bankanın büyüme çalışmaları şube organizasyonlarında da kendini göstermiş, Banka 2007 yılı sonunda 360 yurt içi şube, 2 yurt dışı şube, 106 bağlı şube olmak üzere toplam 468 şube ile faaliyette bulunmuştur. Geliştirilen organizasyon yapılarına paralel olarak 2007 yılı içinde açılan sınavlarla Bankanın çeşitli birim ve şubelerinde görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, mali analist yardımcısı, memur ve farklı unvanlarda toplam adet personel alımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Bankanın 2006 yılı sonunda olan personel sayısı 2007 yılı sonunda 8.700'e ulaşmıştır. Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumu ve hedeflerini daha iyi tanıması ve kaliteli hizmet konusunda gerekli bilgi donanımını almaları konusuna önem verildiği, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen kurum dışı eğitim programlarına da azami katılım sağlanarak personelin kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bankada denetim mekanizmaları verimli bir şekilde işlemekte, gerek iç kontrol birimince yerinde yapılan sürekli kontrollerle gerek Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yerinde ve merkezden yapılan denetimlerle riskli ve usulsüz işlemlerin kontrol altında tutulmasına azami çaba sarf edilmekte olduğu, Uluslararası Ödemeler Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi'nce belirlenen Basel II kriter ve kuralları çerçevesinde piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risklerin ölçülmesi, hesaplanması ve izlenmesi, raporlanması konusunda gerekli mekanizmaların oluşturulduğu, bunlara paralel olarak KOBİ değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi uygulamalarına geçildiği, iştiraklerden verimli, kârlı olup elde tutulması gerekenler ile tasfiyesi gerekenler belirlenmiş olup, benimsenen bir yol haritası uyarınca çalışmaların sürdürüldüğü, zorunlu olarak Banka aktifine intikal etmiş gayrimenkullerin satış işlemlerine devam olunduğu, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kamuoyunun 10

12 bilgilendirilmesi, talep, şikayet ve beklentilerin alınması konusunda ilkeli ve etkin faaliyetler yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Bankanın kayıt ve belgeleri yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, Bağımsız Denetim'den geçmiş 2007 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ahmet TANYOLAÇ (A) Grubu Denetçisi Faruk EROĞLU (C) Grubu Denetçisi 11

13 Dünya Miras Listesine Alınış Tarihi: Liste Sıra No: 849 Niteliği: Kültürel TRUVA (ÇANAKKALE)

14 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

15 07 FAALİYET RAPORU Vakıfbank Hakkında Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi : Ankara : YTL Personel Sayısı : Yurt İçi Şube Sayısı : 466 (360 şube, 106 bağlı şube ) Yurt Dışı Şube Sayısı : 2 (New York Şubesi, Bahreyn Şubesi) İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 26 Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres : AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA Tel : (0312) Fax : (0312) Telex Web-site : (Vbum-Tr), (Vkfb-Tr) : 14

16 Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı Bankamızın 2007 yılı itibarıyla ortaklık yapısı ve payları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2007 yılında ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. GRUBU ORTAK ADI SERMAYE YÜZDE % KİŞİ SAYISI A T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ,56 43, İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR B MÜLHAK VAKIFLAR ,10 15, B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR ,08 0, C VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ ,42 16, EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI C GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER GENEL TOPLAMI ,60 0, D HALKA AÇIK ,24 25, TOPLAM ,00 100, Bankamızın 1 Kasım 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamızın çıkarılmış sermayesinin YTL'den YTL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Kararı'nı takiben konuya ilişkin başvurular yapılmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve BDDK.UY sayılı onayı ile sermaye artırımı işlemleri 19 Aralık 2006 tarihinde yukarıda belirtilen tutarların sermaye hesabına kaydedilmesi ve artırılan sermayeyi temsil eden payların ortakların hesabına intikal ettirilmesi sonucu 30 Ocak 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Bankamızın A, B, C ve D grubu ortaklarının artan sermaye tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu ile eş zamanlı olarak 30 Ocak 2007 tarihinde hesaplara kaydedilmiştir. Halka açıldıktan sonra B ve C grubundan 31 Aralık 2007 tarihine kadar toplam ,61 YTL nominal değerli paylar D grubuna dönüştürülmüştür. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer'in 0,60 YTL'lik C grubu Bankamız hisse senedi bulunmaktadır. (Pay oranı:0, ) Bankamız Genel Müdür Yardımcısı A. Atıf Meydan'ın 0,60 YTL'lik C grubu Bankamız hisse senedi bulunmaktadır. (Pay oranı:0, ) 15

17 07 FAALİYET RAPORU 1954'ten Sonraki 54 Yılda Vakıfbank Vakıfbank, vakıf paraları ile gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çağdaş bankacılığın gerektirdiği yönetim ve çalışma anlayışı ile ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunulması ve toplanan tasarrufların korunarak ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılması amacıyla 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Özel Kanun'la kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 50 milyon TL olan Vakıfbank, 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Vakıfbank, özel hukuk hükümlerine tabidir. Bankamızın 54 yıllık tarihindeki önemli kilometre taşlarına bakıldığında, kuruluşunu müteakip 2 yıl içerisinde 10 şubeye ulaştığı, şube ağını hızla genişleterek 1984 yılında şube sayısını 269'a çıkardığı görülmektedir. Bankamız, 1992 yılında bireysel bankacılığa yönelik faaliyetlerini artırarak Kredili Bankomat (Bankomat 7/24), Telefon Bankacılığı ve POS uygulamalarını başlatmıştır. Vakıfbank 1995 yılında New York Şubesi'ni açarak ve Visa ve Mastercard ile işbirliğine giderek ülkemizde bankacılığa yeni bir bakış açısı katmıştır. 20 yıla kadar vadeli konut kredisi veren tek banka olarak finans piyasasında 1998 yılında önemli bir yer teşkil eden Vakıfbank, 2001 yılında çağdaş bankacılığın en önemli adımlarından biri olan internet bankacılığını uygulamaya koymuştur yılında bireysel tasarruf ürün yelpazesini genişleterek yatırım fonları ve döviz piyasasında alternatif ürünleri hizmete sokan Vakıfbank'ın bu yıl ve 2004 yılında Fitch ve Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notu yükseltilmiştir yılında sermayesinin %25,18'ini halka arz etmiş ve halka arz gelirlerini sermayesine ilave ederek sektördeki büyümesini finanse edecek ve reel sektöre daha fazla destek olabilecek sermaye büyüklüğüne ulaşmış ve mali başarılarını yeni ortakları ile paylaşmaya başlamıştır. Türkiye'de ilk defa oluşturulan insansız bankacılık birimini kurmuş olması, Finans Market şubeleri, mobil şubeler, altın emanet hesabı, uzun vadeli konut kredileri, "Havuz Hesabı", "ATM'lerde multi currency" sistemi, her yatırımcıya hitap etmeyi sağlamak üzere geliştirilmiş yatırım fonları, broker kullanmaksızın direkt olarak borsaya bağlanmayı olanaklı kılan Uzaktan Erişim (Ex-api) sistemi ve daha birçok bankacılık enstrümanını ilk uygulayan bankalardan biri olması Bankamızı farklılaştıran özelliklerdir. Geniş bir yelpazede toplumun her kesimine her türlü bankacılık hizmet ve ürününü sunmakta olan Vakıfbank bireysel bankacılıktan kurumsal, ticari ve küçük işletme bankacılığına kadar her sahada sektörün önde gelen bankaları arasındadır. Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan Bankamız, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan, finansal kiralama, factoring ve portföy yönetimi hizmetlerine kadar en geniş yelpazede finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır. 16

18 Özet Finansal Bilgiler BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (Konsolide Olmayan, Milyon YTL) TOPLAM AKTİFLER MENKUL KIYMET PORTFÖYÜ KREDİLER (NAKDİ) MEVDUAT ALINAN KREDİLER ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE DÖNEM KÂRI TOPLAM AKTİF (Milyon YTL) NAKDİ KREDİLER (Milyon YTL) % 14, % 30, TOPLAM MEVDUAT (Milyon YTL) NET KAR (Milyon YTL) % 16, % 35, Aktif Kompozisyonu (%) 4,60 4,80 48,92 55,34 Pasif Kompozisyonu (%) 3,28 12,10 17,26 3,66 12,32 15,96 28,26 25,83 67,35 68,06 18,21 14, Nakit Rezervler Menkul Kıymetler Krediler Diğer Diğer 2006 Para Piyasaları ve Alınan Krd Özkaynaklar Mevduatlar 17

19 07 FAALİYET RAPORU Net Ücret ve Komisyonlar ,6 5, Net Ücret Komisyon Gelirleri (Milyon YTL) Net Ücr. Kom. Gelirleri/Toplam Gelir (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%) 72, , Aktif Toplamı ve Kârlılığı 2, , Toplam Aktifler (Milyon YTL) Aktif Kârlılığı (%) ,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1, Özkaynaklar ve Kârlılığı 19, , Özkaynaklar (Milyon YTL) Özkaynak Kârlılığı (%) ,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 Sermaye Yeterliliği Rasyosu (%) 20,73 15,

20 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri Moody's Finansal Güç : D+ Görünüm Uzun Vadeli YTL Mevduat Uzun Vadeli YP Mevduat : Durağan : Baa1 : B1 Kısa Vadeli YTL Mevduat : P-2 Kısa Vadeli YP Mevduat : NP Bankamızı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan Moody's en son derecelendirmesini Şubat 2007 tarihli raporunda açıklamıştır. Uzun vadeli Baa1 olan YTL mevduat notu düşük bir kredi riskini yansıtmaktadır. B1 olan uzun vadeli yabancı para mevduat notu spekülatif yatırım notunu ifade etmekle birlikte ülke kredi notu limiti nedeniyle alınabilecek en yüksek kredi notudur. Kısa vadeli YTL mevduat notu olan P-2, Vakıfbank'ın kısa vadeli mevduat yükümlülüklerini yerine getirmedeki gücünü belirtmektedir. Bankanın finansal gücünü gösteren D+ notu Nisan 2007'de D- den D+ ya yükseltilmiştir. D+ notu Vakıfbank'ın artan finansal gücünü, sahip olduğu şube ağı ve kredi kartları segmentindeki gücünün yanı sıra, rapor tarihi itibarıyla %7,6 aktif ve %7,9 mevduat pazar payları ile bankacılık sektöründeki güçlü yapısını ifade etmektedir. Fitch Ratings Yabancı Para Uzun Vadeli Kısa Vadeli Görünüm Ulusal Para Uzun Vadeli Kısa Vadeli Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Görünüm Bireysel Derecelendirme : BB- : B : Durağan : BB : B : Durağan : AA : Durağan : C/D Destek Notu : 4 Bankamızı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan kuruluş en son derecelendirmesini Ocak 2007 tarihli raporunda açıklamıştır. 19

21 07 FAALİYET RAPORU Uzun vadeli yabancı para için BB- olan kredi notu Bankamızın finansal taahhütlerini yerine getirebileceğini ancak zaman içerisinde olumsuz ekonomik şartlardan oluşabilecek bir kredi riskini ifade etmektedir. Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AA ülke içerisinde ulaşabilecekleri en yüksek not olan AAA nın bir not altındadır. Bu not Bankamızın ulusal bazda güçlü bir kredibiliteye sahip olduğunu göstermektedir. Standard and Poor's Kredi Notu Görünüm Süreklilik : BB- : Durağan : BBB- Standard and Poor's Bankamızı 2005 yılından bu yana derecelendirmektedir. Standard and Poor's Bankamız kredibilitesi hakkında en son raporunu Temmuz 2007 tarihinde yayınlamıştır. Bu rapordaki BB- olan kredi notu diğer spekülatif yatırım derecesini göstermekte olup, ulusal kredi notu tavanı ile sınırlandırılmıştır. Yerel para cinsinden BBB- olan süreklilik notu yatırım yapılabilir notunu ve yeterli düzeyde kredibiliteyi ifade etmektedir. 20

22 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Değerli Hissedarlarımız, Türkiye ekonomisi 2002 yılından beri yakalamış olduğu istikrarlı ve yüksek büyüme performansını 2007 yılında da sürdürmüştür. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp, giderek birçok gelişmiş ülkeyi de etkileyen mortgage piyasası kaynaklı krizin gelişmekte olan ülkelere ve Türk ekonomisine olan etkisi sınırlı kalmıştır. Enflasyon tek hanede devam etmiş, kamu maliyesinde sağlanan disiplin sürdürülmüştür. Küreselleşme, artan uluslararası rekabet ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin önemli ölçüde etkilediği dış ticaret ve cari işlemler açığı ekonominin kırılganlık yaratabilecek riski olarak gösterilse de yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik risk algılamasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamış, sermaye girişlerinde bir gerileme yaşanmamıştır. Türk bankacılık sektörüne baktığımızda ise, yabancı bankaların sektöre olan ilgilerinin devam ettiğini görmekteyiz. Son rakamlara göre, hisse devir süreci Kasım 2007 sonu itibarıyla tamamlanmış bankalar dahil edildiğinde sektördeki yabancı payı (sahiplik) %25,4'e, bu rakama halka açık paylar içindeki %16,4'lük yabancı hisseleri eklendiğinde hisse kontrolü bakımından yabancı payı %41,8'e ulaşmıştır. Yabancı bankaların Türkiye'ye ilgi göstermelerinin sebebi kendi ülkelerindeki büyümenin durmuş olması, kâr marjlarının daralmış olmasıdır. Türkiye büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Bankacılık sektörü önemli potansiyele sahiptir. Nüfusun yarıya yakını hala bankacılık hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Dolayısıyla, orta ve uzun dönemde Türkiye'nin ve sektörün büyüme potansiyelini yakından takip eden yabancı sermaye sektöre yatırım yapmaya devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Vakıfbank'ın gelişimi incelendiğinde eşsiz bir başarı öyküsü ile karşılaşmaktayız. 54 yıldır Vakıfbank'ı hep birlikte bir başarıdan diğer bir başarıya taşıdık. Çok çalıştık yılında da çok çalıştık. Bu nedenle, iyi bir yıl geçirmiş, geleceğe aydınlıkla bakabilen Vakıfbank olarak karşınızda bulunmanın gururunu taşımaktayız. İnanıyorum ki 54. faaliyet yılımız hepimizin olduğu kadar, bizden sonra bu görevleri devralacak ve Vakıfbank'ın misyonunu devam ettirecek kuşakların da gururla hatırlayacağı ve örnek alacağı önemli bir yıl olacaktır yılından bu güne geçen 54 yılda Türkiye ekonomisi birçok kriz yaşamış, sektördeki banka sayıları bu dönemlerde azalmıştır. Bankalara yabancı ilgisinin arttığı gerek hizmet kalitesi gerek teknolojik olmak üzere sektörde her yönüyle rekabetin yoğun olduğu dönemler yaşandığı 2003 yılından itibaren Vakıfbank uyguladığı doğru politika ve stratejilerle ayakta kalmış, her yönde yaşanan rekabette piyasadan kopmamayı başarmıştır yılı ekonomide dalgalanmaların olduğu bir yıl olmasına rağmen Vakıfbank için iyi bir yıl olmuştur. Yıl içerisinde değişim kültürü ile hareket eden Yönetim Kurulumuz rekabet gücümüzü arttıracak önemli kararlara, projelere imza atmış ve olumlu sonuçlarını almıştır. Günümüz bankacılığının gereği olan değişim kararlılığını 2005 yılından itibaren göstererek geleceğin Vakıfbank'ını özellikle 2007 yılı faaliyetlerimiz ile hazırlamış bulunuyoruz. Bu hazırlık döneminde Banka büyümesini sürdürmüş, 2007 yılında aktiflerini 42.4 milyar YTL'ye, kredilerini 23.5 milyar YTL'ye ulaştırmıştır. Bu dönemde net kârını sektörün üzerinde %35,3 arttırarak 1 milyar YTL'nin üzerine çıkarmıştır çalışmalarımızı sizlere daha detaylı sunma imkanı sağlayan 2007 Yılı Faaliyet Raporu'nu takdim eder, başarılarımızda emeği geçen, bu mükemmel sonuçların alınmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza, bize güvenen, destek olan, bizi tercih eden her zaman övünç kaynağımız olan müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla, Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı 21

23 07 FAALİYET RAPORU Genel Müdür'ün Mesajı Vakıfbank için son derece başarılı geçen bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bankamız 2007 yılında ulusal ve global piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen üst düzeyde bir mali performans sergilemekle kalmamış, 2005 yılından bu yana devam ettirdiği yeniden yapılanma çalışmalarında da önemli mesafe kat etmiş ve özellikle yılın son çeyreğinde bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başlamıştır. Yeniden yapılanma çalışmalarımızın temel amacı; müşterilerimizin her türlü bankacılık ürünü ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak ürünler üretmek ve bunları müşterilerimize kaliteli bir hizmet anlayışıyla sunmak, yani müşteri odaklı bir pazarlama anlayışını Vakıfbank bünyesinde kurumsal bir hale getirmektir. Bu amacımıza ulaşmak için şubelerimizde ilk etapta 1500 personelimizi sadece satış odaklı çalışmak üzere görevlendirdik ve operasyon faaliyetlerimizi fiziki olarak pazarlama bölümlerimizden ayırdık. Genel Müdürlük düzeyinde de bu yapıyı destekleyecek bir organizasyon oluşturduk ve operasyon faaliyetlerinin bir kısmını merkezi hale getirerek şubelerin iş yükünü azalttık ve azaltmaya devam ediyoruz. Yeniden yapılanmamızın tamamlanması ile satış rolü üstlenmiş personel sayımızı, toplam personel sayımızın yarısına getirmeyi hedefliyoruz. Bankamızda kullandığımız bilgi teknolojileri sistemlerini de yeni yapımıza hizmet verecek hale getirmek için gerekli yatırım çalışmalarımıza 2007 yılında başladık ve bu projemiz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren adım adım uygulamaya alınacaktır. Vakıfbank çalışanları olarak tüm bu projeleri hayata geçirerek sektörde rekabet avantajı elde edecek bir yapı oluşturmak ve Vakıfbank'ın geleceğini inşa edecek adımları atarken, 2007 yılı için kârlılık ve büyüme hedeflerimizi de yakalayarak sektördeki konumumuzu güçlendirmiş bulunuyoruz. Bu faaliyet döneminde kredilerimizde %30, mevduatta %16 büyüme sağladık. Bankamızın değişen pazarlama anlayışı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni bireysel ürünlerin etkisiyle 2007 yılında sadece taksitli ihtiyaç kredilerinde %56, konut kredilerinde %29 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Kredilerde bu büyümeyi sağlarken risk kontrolünü de devam ettirerek sektörde sorunlu kredi oranının arttığı bir dönemde Vakıfbank olarak sorunlu kredilerimizin toplam kredilerdeki payını %5,3'den %4,6'ya düşürmeyi başardık. Kurumsal ve ticari bankacılık alanında da Bankamızın mevcut potansiyelini daha etkili biçimde kullanmak ve yeni müşterilere ulaşmak için gerekli olan yapılanmamızı da tamamladık. Bu yapının, 2008 yılında özellikle müşteri tabanımızı genişleterek vadesiz ticari mevduat tabanımızın büyümesine ve gayrinakdi krediler ile dış ticarette pazar payımızı artırarak ücret komisyon gelirlerimizin artışına çok önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Gelişmiş ekonomilerdeki finansal sektörlere baktığımızda bankaların mali performansında aracılık faaliyetleri sonucu oluşan faiz dışı gelirlerin en az faiz gelirleri kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Hızla gelişmekte olan Türk bankacılık sektöründe de eğilim bu yöndedir. Satış personelimizin yeni rollerini benimsemesiyle çapraz satış oranlarını artırmaları ve kredilerde sağlanan artış sonucu net ücret komisyon gelirlerimizi 2007 yılında %25 oranında artırdık. Bu artış bizi sevindirmekle birlikte tatmin etmemektedir. Uygulamaya başladığımız pazarlama ve müşteri odaklı yeni hizmet modelinin ve kredi kartlarında yapacağımız işbirliğinin olumlu katkıları ile 2008 yılında bu artışı daha da yukarılara taşımak öncelikli amaçlarımızdan olacaktır. Bahsettiğim çalışmalarımızın sonucunda 2007 yılında vergi sonrası net kârımızı önceki yıla oranla %35 oranında artırarak milyon YTL'ye yükselttik. Bu artış sayesinde 2006 yılında 22

24 %17,1 olan özkaynak kârlılığımız %19,7'ye ulaşmıştır. Halka arzdan bu yana istikrarlı biçimde kârlılığımızı artırarak bize güvenen kurumsal yatırımcılarımızın beklentilerini karşılama yönündeki gayretimiz de devam edecektir. Kârlılığımızın artarak devam etmesi için sektörde ve Türkiye ekonomisindeki büyüme potansiyelini değerlendirmek zorundayız. Büyümemizin sağlıklı finansmanı ve özellikle 2009 yılında uygulamaya geçmesini beklediğimiz Basel II kriterlerine uyum sağlayabilmek için halen %15,35 olan sermaye yeterlilik oranımızın yeterli olacağını düşünüyoruz. Amacımız istikrarlı, sürdürülebilir büyüme ve kârlılıktır. Kısa vadeli başarılar asla amacımız değildir yılında en az 50 adet yeni şube açmayı, mevcut şubelerimizden daha küçük ölçekte ve ağırlıklı bireysel bankacılık ürünleri pazarlayan yeni şubelerimiz ile daha fazla noktada daha fazla müşteriye ulaşarak maliyetlerimizi kontrol altında tutarak büyümeyi planlıyoruz yılında yeni personel alımlarımız ve açtığımız 49 yeni şubeye rağmen faaliyet giderlerimizin sadece %4,65 oranında artmış olması bizim verimlilik konusundaki başarımızın en önemli göstergesidir yılında hissedarlarımızdan ve iş ortaklarımızdan beklentimiz Vakıfbank'a olan güvenlerinin devam etmesi ve önümüzdeki yıl sektöre getireceğimiz yenilikleri ve Bankamızın yapacağı atılımları yakından izlemeleridir. Bize sağladıkları destek için hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza, 2007 yılındaki başarımızı mümkün kılan çalışma arkadaşlarıma ve bizi tercih ettikleri için değerli müşterilerimize şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Bilal KARAMAN Genel Müdür 23

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008

Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 Yalın ve dinamik Faaliyet Raporu 2008 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar (2) 55. Olağan Genel Kurul Gündemi (2) Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu (2) Denetçiler Raporu

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ 18 Olağan Genel Kurul Gündemi 19 Özet Yönetim Kurulu Raporu 21 Denetçiler Raporu 22 2011 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 23 Yıllık Faaliyet Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

2009 FAALİYET RAPORU

2009 FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 8 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz - 9 Halkbank ın Tarihsel Gelişimi - 10

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Faaliyet Raporu 2011 İçindekiler Sunuş 2 Vizyonumuz - Misyonumuz - Kalite Politikamız - Temel Kurumsal Değerlerimiz 3 Kurumsal Profil 4 Finansal Bilgiler 9 Kâr Dağıtım Teklifi / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bölüm I- SUNUŞ Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Dünden Bugüne TEB Kurumsal Profil Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler TEB in Sermaye

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

Faaliyet Raporu 2009

Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Sunuş Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 1 Çarklar dönüyor, hayat devam ediyor Bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak etki oluşturmak için kullanılan çarklar ve dişliler planlanan

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu TEB 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - SUNUŞ... 1 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN... 1 KURUMSAL PROFİL... 2 TEB İN SERMAYE

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı