Faaliyet Raporu 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Faaliyet Raporu 2007"

Transkript

1

2 Faaliyet Raporu 2007

3 07 FAALİYET RAPORU 2

4 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu 10 Banka Hakkında Genel Bilgiler VAKIFBANK Hakkında 14 Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı 'ten Sonraki 54 Yılda Vakıfbank 16 Özet Finansal Bilgiler 17 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri 19 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 21 Genel Müdür'ün Mesajı Yılında Ekonomik Ortam Yılı Faaliyetlerimiz 28 BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 43 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 44 Yönetim Kurulu Üyeleri 45 Üst Yönetim 46 İç Sistemler Birimleri Yöneticileri 48 Komiteler 49 İnsan Kaynakları Uygulamaları 51 Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar 52 Bankamızın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler 53 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 55 BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 71 İç Sistemlerin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeler ve Dönem İçi Faaliyetleri 72 Risk Türleri İtibarıyle Uygulanan Risk Yönetim Politikaları Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporu Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Mali Tablolar Aralık 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Tarihi İtibarıyla Konsolide Bağımsız Denetim Raporu Tarihi İtibarıyla Konsolide Mali Tablolar Tarihi İtibarıyla Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 216 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 257 Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 258 Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler Faaliyet Raporu Onayları MART 2008 TARİHLİ 54. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 266 3

5 Dünya Miras Listesine Alınış Tarihi: Liste Sıra No: 448 Niteliği: Kültürel NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN)

6 GENEL KURULA İLİŞKİN HUSUSLAR

7 07 FAALİYET RAPORU 6

8 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzası için Başkan ve oy toplayıcılara yetki verilmesi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yüksek Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2007 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ibra edilmesi, yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi'nin görüşülerek kabulü veya reddi, 7. Bankamızın 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 8. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamaların onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiler'in aylık ücretlerinin karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçiminin onayı, 13. Yönetim Kurulu'nun Personel Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklere ilişkin kararının Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 15. Dilek ve Temenniler, 16. Kapanış. 7

9 07 FAALİYET RAPORU Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Sayın Hissedarlarımız; Ülkemizde son beş yıllık dönemde mali disiplin ve yapısal reformların etkin şekilde uygulanması sonucu makro ekonomik göstergelerde sağlanan iyileşme, global piyasalarda 2006 yılı Haziran ve Temmuz aylarında ve 2007 yılı son çeyreğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen 2007 yılı finansman programının temel dengelerinin korunmasına ve söz konusu dalgalanmalardan Türkiye ekonomisinin asgari düzeyde etkilenmesine katkıda bulunmuştur yılında önceki yıllarda olduğu gibi borçlanmanın asgari maliyet ve makul risk seviyesinde gerçekleştirilmesini teminen stratejik ölçütler çerçevesinde uygulanan borçlanma politikalarına devam edilmiştir Aralık ayında %21,5 seviyesinde olan YTL cinsi iskontolu borçlanmanın maliyeti 2007 yılında düşüş eğilimini korumuş ve Temmuz 2007 ayında %17,6'ya kadar gerilemiştir. Ancak global piyasalarda sene başından itibaren süregelen büyüme ve enflasyona ilişkin endişelerin artması ve özellikle Ağustos ayından itibaren ABD konut finansmanı piyasasındaki risklerin belirgin hale gelmesinin iç piyasalarda etkisini göstermesiyle YTL cinsi iskontolu boçlanmaların maliyeti, 2007 yılının tamamında ortalama %18,4 olarak gerçekleşmiştir. Para Politikası Kurulu da 2007 yılı Eylül ayında faiz indirimlerine başlayarak 2008 Şubat ayı itibarıyla kısa vadeli borçlanma faizini %15,25'e indirmiştir. Yeni Türk Lirası 2007 yıl sonu itibarıyla ABD Doları karşısında %17,2, Euro karşısında ise %7,6 değerlenmiştir. Sonuç olarak, hem borçlanma maliyetlerinin azalması hem de döviz kurunun gerilemesine bağlı olarak merkezi yönetim toplam borç stokunun GSYİH'ya oranı %60'dan 2007 yılında %53'e kadar gerilemiştir yılı başında düşüş eğilimi sergileyen petrol fiyatları yılın ikinci yarısında finans piyasalarındaki karışıklıklar sonucunda ABD Doları'nın değer kaybetmesine paralel olarak 100 ABD Doları'nın üzerine çıkmış, pek çok sektörde önemli bir hammadde olması nedeniyle dünya genelinde enflasyonist baskı yaratmıştır. Altın fiyatları da risk algılamasındaki artışa bağlı olarak tarihi rekor seviyelerinin üzerine çıkmış, Ocak 2008 itibarıylayle 900 ABD Doları'nı aşmıştır. Küresel risk algılamalarındaki bozulma ve likiditedeki daralma ülkemiz enflasyon, faiz ve döviz kuru üzerinde birtakım olumsuzluklara yol açmıştır yılının ilk çeyreğinden bu yana kesintisiz ve yüksek oranlarda büyüyen Türkiye ekonomisinin, kuraklığın da etkisiyle büyümesi yavaşlamıştır. Enflasyon gıda fiyatlarında, kuraklık ve küresel konjonktürden kaynaklanan fiyat artışları ile enerji ve vergilerde görülen ayarlamalar nedeniyle hedefin üzerinde kalmıştır yılında ihracatın güçlü görünümünü devam ettirmesi ve hizmetler hesabındaki toparlanmaya rağmen ithal ara malı talebindeki artış ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ithalatı artırarak cari işlemler açığının kalıcı olarak gerilemesini engellemiştir yılı öncesine göre çok daha sağlam bir yapıda olan bankacılık sektörü, 2007 Ağustos ayından itibaren yurt dışı piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen 2007 yılında da başarılı bir performans göstermiş ve sektörün aktif büyüklüğü %16,3 artmıştır yılının ikinci yarısından itibaren büyüme hızının nisbi olarak yavaşlaması özellikle bireysel krediler tutarlarında kendisini göstermiş ve 2007 yılı başında kredilerin artış oranı yavaşlamıştır. Eylül ayından itibaren özellikle TCMB'nin faiz indirimlerinin banka kredi faiz oranlarına da yansımasıyla kredi artışı hızlansa da yıllık bazda kredi büyümesi 2006 yılındaki %40'lık seviyenin altında %30 olarak gerçekleşmiştir. Hükümetin borçlanma gereksiniminin azalmasıyla menkul değerler portföyünün bankacılık sektörü bilançosu içindeki payı azalmaya 8

10 devam etmiştir. Kaynak kısmında toplam mevduat %16 artarken, YP mevduatın toplam mevduat içindeki payı %35'e düşmüştür yılında uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon ve seküritizasyon kredilerindeki artış hız kesmiştir yılında özkaynaklar %27 artarken, net dönem kârındaki artış %31 olarak gerçekleşmiştir yılında başlatılan yapılanma programıyla pazarlama ağırlıklı bir yapıyı hedefleyen Vakıfbank da sektöre paralel bir gelişim göstermiş, aktiflerini %15 oranında artırarak 42.4 milyar YTL'ye, kredilerini %30 oranında artırarak 23.5 milyar YTL'ye, mevduatını %16 oranında artırarak 28.9 milyar YTL'ye, özkaynaklarını ise %17 oranında yükselterek 5.2 milyar YTL'ye çıkarmış ve 2007 yılı faaliyetlerinden milyon YTL net kâr elde etmiştir. Vakıfbank 2007 yılı için belirlediği hedeflerin toplam aktiflerde %96'sını, özkaynaklarda %100'ünü, mevduatta %98'ini, kredilerde %104'ünü, dönem kârında ise %112'sini gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda Bankanın kredi/mevduat oranı %72,6'dan %81,3'e yükselmiştir. Aktif kârlılığının %2,1'den %2,4'e, özkaynak kârlılığının %17,1'den %19,7'ye yükseldiği 2007 yılında sermaye yeterliliği rasyosu ise yasal sınırın üzerinde, %15,35 oranında gerçekleşmiştir yıl sonu itibarıyla 360 yurt içi şube, New York ve Bahreyn'de olmak üzere 2 yurt dışı şube ve 106 bağlı şubesi vasıtasıyla çağdaş bankacılık hizmeti sunan, çeşitli sektörlerde mevcut 26 iştirakiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Vakıfbank'ın bundan sonraki faaliyetleri de müşteri memnuniyetini artırmayı ve hissedarlarına en rasyonel kârı aktarmayı hedefleyen politikaları ile en az bu yılki kadar verimli ve etkili olmaya devam edecektir. Saygılarımızla, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YÖNETİM KURULU 9

11 07 FAALİYET RAPORU Denetçiler Raporu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Pay Sahipleri Genel Kurulu'na; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 2007 yılı faaliyetleri Kuruluş Kanunu, Ana Sözleşmesi, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve teamüllerine uygun olarak denetlenmiştir. Bankanın ortaklık yapısında 2007 yılı içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 19 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Bankanın ödenmiş sermayesi, 5 milyar YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle milyon YTL arttırılarak, milyon YTL'den milyon YTL'ye ulaşmış ve cari dönemde bir değişiklik olmamıştır. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren Banka, operasyonel riski de hesaplamaya başlamış, 2007 yılı sonu sermaye yeterlilik oranı %15,35 olarak gerçekleşmiştir yılında Bankanın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %15 oranında artarak milyon YTL'ye ulaşmıştır. Bankanın bir önceki yıla göre toplam kredilerde %30,1 oranında, toplam mevduatta ise %16,2 oranında artış kaydettiği, toplam krediler içindeki takipteki krediler oranının ise son beş yılda %13,8'den %4,6'ya düştüğü gözlenmiştir yılında başlayan yeniden yapılandırma ve değişim çalışmalarına 2007 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda bilgi işlem alt yapısının yenilenmesi için de ciddi yatırımlar başlatılmıştır. Bankanın büyüme çalışmaları şube organizasyonlarında da kendini göstermiş, Banka 2007 yılı sonunda 360 yurt içi şube, 2 yurt dışı şube, 106 bağlı şube olmak üzere toplam 468 şube ile faaliyette bulunmuştur. Geliştirilen organizasyon yapılarına paralel olarak 2007 yılı içinde açılan sınavlarla Bankanın çeşitli birim ve şubelerinde görevlendirilmek üzere müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, mali analist yardımcısı, memur ve farklı unvanlarda toplam adet personel alımı gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Bankanın 2006 yılı sonunda olan personel sayısı 2007 yılı sonunda 8.700'e ulaşmıştır. Hizmet içi eğitimlerle personelin kurumu ve hedeflerini daha iyi tanıması ve kaliteli hizmet konusunda gerekli bilgi donanımını almaları konusuna önem verildiği, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında düzenlenen kurum dışı eğitim programlarına da azami katılım sağlanarak personelin kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması yönünde çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bankada denetim mekanizmaları verimli bir şekilde işlemekte, gerek iç kontrol birimince yerinde yapılan sürekli kontrollerle gerek Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yerinde ve merkezden yapılan denetimlerle riskli ve usulsüz işlemlerin kontrol altında tutulmasına azami çaba sarf edilmekte olduğu, Uluslararası Ödemeler Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi'nce belirlenen Basel II kriter ve kuralları çerçevesinde piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risklerin ölçülmesi, hesaplanması ve izlenmesi, raporlanması konusunda gerekli mekanizmaların oluşturulduğu, bunlara paralel olarak KOBİ değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi uygulamalarına geçildiği, iştiraklerden verimli, kârlı olup elde tutulması gerekenler ile tasfiyesi gerekenler belirlenmiş olup, benimsenen bir yol haritası uyarınca çalışmaların sürdürüldüğü, zorunlu olarak Banka aktifine intikal etmiş gayrimenkullerin satış işlemlerine devam olunduğu, pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve kamuoyunun 10

12 bilgilendirilmesi, talep, şikayet ve beklentilerin alınması konusunda ilkeli ve etkin faaliyetler yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Bankanın kayıt ve belgeleri yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, Bağımsız Denetim'den geçmiş 2007 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplarının onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini arz ederiz. Saygılarımızla, Ahmet TANYOLAÇ (A) Grubu Denetçisi Faruk EROĞLU (C) Grubu Denetçisi 11

13 Dünya Miras Listesine Alınış Tarihi: Liste Sıra No: 849 Niteliği: Kültürel TRUVA (ÇANAKKALE)

14 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

15 07 FAALİYET RAPORU Vakıfbank Hakkında Faaliyete Geçiş Tarihi : 13 Nisan 1954 Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi : Ankara : YTL Personel Sayısı : Yurt İçi Şube Sayısı : 466 (360 şube, 106 bağlı şube ) Yurt Dışı Şube Sayısı : 2 (New York Şubesi, Bahreyn Şubesi) İştirak ve Bağlı Ortaklık Sayısı : 26 Bağımsız Denetim Kuruluşu Adres : AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA Tel : (0312) Fax : (0312) Telex Web-site : (Vbum-Tr), (Vkfb-Tr) : 14

16 Vakıfbank'ın Ortaklık Yapısı Bankamızın 2007 yılı itibarıyla ortaklık yapısı ve payları aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2007 yılında ana sözleşmemizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. GRUBU ORTAK ADI SERMAYE YÜZDE % KİŞİ SAYISI A T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ,56 43, İDARE VE TEMSİL ETTİĞİ MAZBUT VAKIFLAR B MÜLHAK VAKIFLAR ,10 15, B DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR ,08 0, C VAKIFBANK MEMUR VE HİZMETLİLERİ ,42 16, EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI C GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER GENEL TOPLAMI ,60 0, D HALKA AÇIK ,24 25, TOPLAM ,00 100, Bankamızın 1 Kasım 2006 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Bankamızın çıkarılmış sermayesinin YTL'den YTL'ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu Kararı'nı takiben konuya ilişkin başvurular yapılmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tarih ve BDDK.UY sayılı onayı ile sermaye artırımı işlemleri 19 Aralık 2006 tarihinde yukarıda belirtilen tutarların sermaye hesabına kaydedilmesi ve artırılan sermayeyi temsil eden payların ortakların hesabına intikal ettirilmesi sonucu 30 Ocak 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Bankamızın A, B, C ve D grubu ortaklarının artan sermaye tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu ile eş zamanlı olarak 30 Ocak 2007 tarihinde hesaplara kaydedilmiştir. Halka açıldıktan sonra B ve C grubundan 31 Aralık 2007 tarihine kadar toplam ,61 YTL nominal değerli paylar D grubuna dönüştürülmüştür. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer'in 0,60 YTL'lik C grubu Bankamız hisse senedi bulunmaktadır. (Pay oranı:0, ) Bankamız Genel Müdür Yardımcısı A. Atıf Meydan'ın 0,60 YTL'lik C grubu Bankamız hisse senedi bulunmaktadır. (Pay oranı:0, ) 15

17 07 FAALİYET RAPORU 1954'ten Sonraki 54 Yılda Vakıfbank Vakıfbank, vakıf paraları ile gelirlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, çağdaş bankacılığın gerektirdiği yönetim ve çalışma anlayışı ile ülkenin tasarruf birikimine katkıda bulunulması ve toplanan tasarrufların korunarak ekonomik kalkınmanın gereklerine göre kullanılması amacıyla 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Özel Kanun'la kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 50 milyon TL olan Vakıfbank, 13 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Vakıfbank, özel hukuk hükümlerine tabidir. Bankamızın 54 yıllık tarihindeki önemli kilometre taşlarına bakıldığında, kuruluşunu müteakip 2 yıl içerisinde 10 şubeye ulaştığı, şube ağını hızla genişleterek 1984 yılında şube sayısını 269'a çıkardığı görülmektedir. Bankamız, 1992 yılında bireysel bankacılığa yönelik faaliyetlerini artırarak Kredili Bankomat (Bankomat 7/24), Telefon Bankacılığı ve POS uygulamalarını başlatmıştır. Vakıfbank 1995 yılında New York Şubesi'ni açarak ve Visa ve Mastercard ile işbirliğine giderek ülkemizde bankacılığa yeni bir bakış açısı katmıştır. 20 yıla kadar vadeli konut kredisi veren tek banka olarak finans piyasasında 1998 yılında önemli bir yer teşkil eden Vakıfbank, 2001 yılında çağdaş bankacılığın en önemli adımlarından biri olan internet bankacılığını uygulamaya koymuştur yılında bireysel tasarruf ürün yelpazesini genişleterek yatırım fonları ve döviz piyasasında alternatif ürünleri hizmete sokan Vakıfbank'ın bu yıl ve 2004 yılında Fitch ve Moody's gibi kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kredi notu yükseltilmiştir yılında sermayesinin %25,18'ini halka arz etmiş ve halka arz gelirlerini sermayesine ilave ederek sektördeki büyümesini finanse edecek ve reel sektöre daha fazla destek olabilecek sermaye büyüklüğüne ulaşmış ve mali başarılarını yeni ortakları ile paylaşmaya başlamıştır. Türkiye'de ilk defa oluşturulan insansız bankacılık birimini kurmuş olması, Finans Market şubeleri, mobil şubeler, altın emanet hesabı, uzun vadeli konut kredileri, "Havuz Hesabı", "ATM'lerde multi currency" sistemi, her yatırımcıya hitap etmeyi sağlamak üzere geliştirilmiş yatırım fonları, broker kullanmaksızın direkt olarak borsaya bağlanmayı olanaklı kılan Uzaktan Erişim (Ex-api) sistemi ve daha birçok bankacılık enstrümanını ilk uygulayan bankalardan biri olması Bankamızı farklılaştıran özelliklerdir. Geniş bir yelpazede toplumun her kesimine her türlü bankacılık hizmet ve ürününü sunmakta olan Vakıfbank bireysel bankacılıktan kurumsal, ticari ve küçük işletme bankacılığına kadar her sahada sektörün önde gelen bankaları arasındadır. Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan Bankamız, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan, finansal kiralama, factoring ve portföy yönetimi hizmetlerine kadar en geniş yelpazede finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır. 16

18 Özet Finansal Bilgiler BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (Konsolide Olmayan, Milyon YTL) TOPLAM AKTİFLER MENKUL KIYMET PORTFÖYÜ KREDİLER (NAKDİ) MEVDUAT ALINAN KREDİLER ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE DÖNEM KÂRI TOPLAM AKTİF (Milyon YTL) NAKDİ KREDİLER (Milyon YTL) % 14, % 30, TOPLAM MEVDUAT (Milyon YTL) NET KAR (Milyon YTL) % 16, % 35, Aktif Kompozisyonu (%) 4,60 4,80 48,92 55,34 Pasif Kompozisyonu (%) 3,28 12,10 17,26 3,66 12,32 15,96 28,26 25,83 67,35 68,06 18,21 14, Nakit Rezervler Menkul Kıymetler Krediler Diğer Diğer 2006 Para Piyasaları ve Alınan Krd Özkaynaklar Mevduatlar 17

19 07 FAALİYET RAPORU Net Ücret ve Komisyonlar ,6 5, Net Ücret Komisyon Gelirleri (Milyon YTL) Net Ücr. Kom. Gelirleri/Toplam Gelir (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı (%) 72, , Aktif Toplamı ve Kârlılığı 2, , Toplam Aktifler (Milyon YTL) Aktif Kârlılığı (%) ,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1, Özkaynaklar ve Kârlılığı 19, , Özkaynaklar (Milyon YTL) Özkaynak Kârlılığı (%) ,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 Sermaye Yeterliliği Rasyosu (%) 20,73 15,

20 Derecelendirme Kuruluşlarının Notları ve İçerikleri Moody's Finansal Güç : D+ Görünüm Uzun Vadeli YTL Mevduat Uzun Vadeli YP Mevduat : Durağan : Baa1 : B1 Kısa Vadeli YTL Mevduat : P-2 Kısa Vadeli YP Mevduat : NP Bankamızı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan Moody's en son derecelendirmesini Şubat 2007 tarihli raporunda açıklamıştır. Uzun vadeli Baa1 olan YTL mevduat notu düşük bir kredi riskini yansıtmaktadır. B1 olan uzun vadeli yabancı para mevduat notu spekülatif yatırım notunu ifade etmekle birlikte ülke kredi notu limiti nedeniyle alınabilecek en yüksek kredi notudur. Kısa vadeli YTL mevduat notu olan P-2, Vakıfbank'ın kısa vadeli mevduat yükümlülüklerini yerine getirmedeki gücünü belirtmektedir. Bankanın finansal gücünü gösteren D+ notu Nisan 2007'de D- den D+ ya yükseltilmiştir. D+ notu Vakıfbank'ın artan finansal gücünü, sahip olduğu şube ağı ve kredi kartları segmentindeki gücünün yanı sıra, rapor tarihi itibarıyla %7,6 aktif ve %7,9 mevduat pazar payları ile bankacılık sektöründeki güçlü yapısını ifade etmektedir. Fitch Ratings Yabancı Para Uzun Vadeli Kısa Vadeli Görünüm Ulusal Para Uzun Vadeli Kısa Vadeli Görünüm Ulusal Uzun Vadeli Görünüm Bireysel Derecelendirme : BB- : B : Durağan : BB : B : Durağan : AA : Durağan : C/D Destek Notu : 4 Bankamızı 2001 yılından bu yana derecelendirmekte olan kuruluş en son derecelendirmesini Ocak 2007 tarihli raporunda açıklamıştır. 19

21 07 FAALİYET RAPORU Uzun vadeli yabancı para için BB- olan kredi notu Bankamızın finansal taahhütlerini yerine getirebileceğini ancak zaman içerisinde olumsuz ekonomik şartlardan oluşabilecek bir kredi riskini ifade etmektedir. Uzun vadeli ulusal kredi notu olan AA ülke içerisinde ulaşabilecekleri en yüksek not olan AAA nın bir not altındadır. Bu not Bankamızın ulusal bazda güçlü bir kredibiliteye sahip olduğunu göstermektedir. Standard and Poor's Kredi Notu Görünüm Süreklilik : BB- : Durağan : BBB- Standard and Poor's Bankamızı 2005 yılından bu yana derecelendirmektedir. Standard and Poor's Bankamız kredibilitesi hakkında en son raporunu Temmuz 2007 tarihinde yayınlamıştır. Bu rapordaki BB- olan kredi notu diğer spekülatif yatırım derecesini göstermekte olup, ulusal kredi notu tavanı ile sınırlandırılmıştır. Yerel para cinsinden BBB- olan süreklilik notu yatırım yapılabilir notunu ve yeterli düzeyde kredibiliteyi ifade etmektedir. 20

22 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Değerli Hissedarlarımız, Türkiye ekonomisi 2002 yılından beri yakalamış olduğu istikrarlı ve yüksek büyüme performansını 2007 yılında da sürdürmüştür. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp, giderek birçok gelişmiş ülkeyi de etkileyen mortgage piyasası kaynaklı krizin gelişmekte olan ülkelere ve Türk ekonomisine olan etkisi sınırlı kalmıştır. Enflasyon tek hanede devam etmiş, kamu maliyesinde sağlanan disiplin sürdürülmüştür. Küreselleşme, artan uluslararası rekabet ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin önemli ölçüde etkilediği dış ticaret ve cari işlemler açığı ekonominin kırılganlık yaratabilecek riski olarak gösterilse de yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik risk algılamasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamış, sermaye girişlerinde bir gerileme yaşanmamıştır. Türk bankacılık sektörüne baktığımızda ise, yabancı bankaların sektöre olan ilgilerinin devam ettiğini görmekteyiz. Son rakamlara göre, hisse devir süreci Kasım 2007 sonu itibarıyla tamamlanmış bankalar dahil edildiğinde sektördeki yabancı payı (sahiplik) %25,4'e, bu rakama halka açık paylar içindeki %16,4'lük yabancı hisseleri eklendiğinde hisse kontrolü bakımından yabancı payı %41,8'e ulaşmıştır. Yabancı bankaların Türkiye'ye ilgi göstermelerinin sebebi kendi ülkelerindeki büyümenin durmuş olması, kâr marjlarının daralmış olmasıdır. Türkiye büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Bankacılık sektörü önemli potansiyele sahiptir. Nüfusun yarıya yakını hala bankacılık hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Dolayısıyla, orta ve uzun dönemde Türkiye'nin ve sektörün büyüme potansiyelini yakından takip eden yabancı sermaye sektöre yatırım yapmaya devam etmektedir. Kuruluşundan bu yana Vakıfbank'ın gelişimi incelendiğinde eşsiz bir başarı öyküsü ile karşılaşmaktayız. 54 yıldır Vakıfbank'ı hep birlikte bir başarıdan diğer bir başarıya taşıdık. Çok çalıştık yılında da çok çalıştık. Bu nedenle, iyi bir yıl geçirmiş, geleceğe aydınlıkla bakabilen Vakıfbank olarak karşınızda bulunmanın gururunu taşımaktayız. İnanıyorum ki 54. faaliyet yılımız hepimizin olduğu kadar, bizden sonra bu görevleri devralacak ve Vakıfbank'ın misyonunu devam ettirecek kuşakların da gururla hatırlayacağı ve örnek alacağı önemli bir yıl olacaktır yılından bu güne geçen 54 yılda Türkiye ekonomisi birçok kriz yaşamış, sektördeki banka sayıları bu dönemlerde azalmıştır. Bankalara yabancı ilgisinin arttığı gerek hizmet kalitesi gerek teknolojik olmak üzere sektörde her yönüyle rekabetin yoğun olduğu dönemler yaşandığı 2003 yılından itibaren Vakıfbank uyguladığı doğru politika ve stratejilerle ayakta kalmış, her yönde yaşanan rekabette piyasadan kopmamayı başarmıştır yılı ekonomide dalgalanmaların olduğu bir yıl olmasına rağmen Vakıfbank için iyi bir yıl olmuştur. Yıl içerisinde değişim kültürü ile hareket eden Yönetim Kurulumuz rekabet gücümüzü arttıracak önemli kararlara, projelere imza atmış ve olumlu sonuçlarını almıştır. Günümüz bankacılığının gereği olan değişim kararlılığını 2005 yılından itibaren göstererek geleceğin Vakıfbank'ını özellikle 2007 yılı faaliyetlerimiz ile hazırlamış bulunuyoruz. Bu hazırlık döneminde Banka büyümesini sürdürmüş, 2007 yılında aktiflerini 42.4 milyar YTL'ye, kredilerini 23.5 milyar YTL'ye ulaştırmıştır. Bu dönemde net kârını sektörün üzerinde %35,3 arttırarak 1 milyar YTL'nin üzerine çıkarmıştır çalışmalarımızı sizlere daha detaylı sunma imkanı sağlayan 2007 Yılı Faaliyet Raporu'nu takdim eder, başarılarımızda emeği geçen, bu mükemmel sonuçların alınmasında gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarımıza, bize güvenen, destek olan, bizi tercih eden her zaman övünç kaynağımız olan müşterilerimize ve hissedarlarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla, Yusuf BEYAZIT Yönetim Kurulu Başkanı 21

23 07 FAALİYET RAPORU Genel Müdür'ün Mesajı Vakıfbank için son derece başarılı geçen bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Bankamız 2007 yılında ulusal ve global piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen üst düzeyde bir mali performans sergilemekle kalmamış, 2005 yılından bu yana devam ettirdiği yeniden yapılanma çalışmalarında da önemli mesafe kat etmiş ve özellikle yılın son çeyreğinde bu çalışmaların meyvelerini toplamaya başlamıştır. Yeniden yapılanma çalışmalarımızın temel amacı; müşterilerimizin her türlü bankacılık ürünü ihtiyaçlarını önceden belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayacak ürünler üretmek ve bunları müşterilerimize kaliteli bir hizmet anlayışıyla sunmak, yani müşteri odaklı bir pazarlama anlayışını Vakıfbank bünyesinde kurumsal bir hale getirmektir. Bu amacımıza ulaşmak için şubelerimizde ilk etapta 1500 personelimizi sadece satış odaklı çalışmak üzere görevlendirdik ve operasyon faaliyetlerimizi fiziki olarak pazarlama bölümlerimizden ayırdık. Genel Müdürlük düzeyinde de bu yapıyı destekleyecek bir organizasyon oluşturduk ve operasyon faaliyetlerinin bir kısmını merkezi hale getirerek şubelerin iş yükünü azalttık ve azaltmaya devam ediyoruz. Yeniden yapılanmamızın tamamlanması ile satış rolü üstlenmiş personel sayımızı, toplam personel sayımızın yarısına getirmeyi hedefliyoruz. Bankamızda kullandığımız bilgi teknolojileri sistemlerini de yeni yapımıza hizmet verecek hale getirmek için gerekli yatırım çalışmalarımıza 2007 yılında başladık ve bu projemiz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren adım adım uygulamaya alınacaktır. Vakıfbank çalışanları olarak tüm bu projeleri hayata geçirerek sektörde rekabet avantajı elde edecek bir yapı oluşturmak ve Vakıfbank'ın geleceğini inşa edecek adımları atarken, 2007 yılı için kârlılık ve büyüme hedeflerimizi de yakalayarak sektördeki konumumuzu güçlendirmiş bulunuyoruz. Bu faaliyet döneminde kredilerimizde %30, mevduatta %16 büyüme sağladık. Bankamızın değişen pazarlama anlayışı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni bireysel ürünlerin etkisiyle 2007 yılında sadece taksitli ihtiyaç kredilerinde %56, konut kredilerinde %29 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Kredilerde bu büyümeyi sağlarken risk kontrolünü de devam ettirerek sektörde sorunlu kredi oranının arttığı bir dönemde Vakıfbank olarak sorunlu kredilerimizin toplam kredilerdeki payını %5,3'den %4,6'ya düşürmeyi başardık. Kurumsal ve ticari bankacılık alanında da Bankamızın mevcut potansiyelini daha etkili biçimde kullanmak ve yeni müşterilere ulaşmak için gerekli olan yapılanmamızı da tamamladık. Bu yapının, 2008 yılında özellikle müşteri tabanımızı genişleterek vadesiz ticari mevduat tabanımızın büyümesine ve gayrinakdi krediler ile dış ticarette pazar payımızı artırarak ücret komisyon gelirlerimizin artışına çok önemli katkısı olacağına inanıyoruz. Gelişmiş ekonomilerdeki finansal sektörlere baktığımızda bankaların mali performansında aracılık faaliyetleri sonucu oluşan faiz dışı gelirlerin en az faiz gelirleri kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Hızla gelişmekte olan Türk bankacılık sektöründe de eğilim bu yöndedir. Satış personelimizin yeni rollerini benimsemesiyle çapraz satış oranlarını artırmaları ve kredilerde sağlanan artış sonucu net ücret komisyon gelirlerimizi 2007 yılında %25 oranında artırdık. Bu artış bizi sevindirmekle birlikte tatmin etmemektedir. Uygulamaya başladığımız pazarlama ve müşteri odaklı yeni hizmet modelinin ve kredi kartlarında yapacağımız işbirliğinin olumlu katkıları ile 2008 yılında bu artışı daha da yukarılara taşımak öncelikli amaçlarımızdan olacaktır. Bahsettiğim çalışmalarımızın sonucunda 2007 yılında vergi sonrası net kârımızı önceki yıla oranla %35 oranında artırarak milyon YTL'ye yükselttik. Bu artış sayesinde 2006 yılında 22

24 %17,1 olan özkaynak kârlılığımız %19,7'ye ulaşmıştır. Halka arzdan bu yana istikrarlı biçimde kârlılığımızı artırarak bize güvenen kurumsal yatırımcılarımızın beklentilerini karşılama yönündeki gayretimiz de devam edecektir. Kârlılığımızın artarak devam etmesi için sektörde ve Türkiye ekonomisindeki büyüme potansiyelini değerlendirmek zorundayız. Büyümemizin sağlıklı finansmanı ve özellikle 2009 yılında uygulamaya geçmesini beklediğimiz Basel II kriterlerine uyum sağlayabilmek için halen %15,35 olan sermaye yeterlilik oranımızın yeterli olacağını düşünüyoruz. Amacımız istikrarlı, sürdürülebilir büyüme ve kârlılıktır. Kısa vadeli başarılar asla amacımız değildir yılında en az 50 adet yeni şube açmayı, mevcut şubelerimizden daha küçük ölçekte ve ağırlıklı bireysel bankacılık ürünleri pazarlayan yeni şubelerimiz ile daha fazla noktada daha fazla müşteriye ulaşarak maliyetlerimizi kontrol altında tutarak büyümeyi planlıyoruz yılında yeni personel alımlarımız ve açtığımız 49 yeni şubeye rağmen faaliyet giderlerimizin sadece %4,65 oranında artmış olması bizim verimlilik konusundaki başarımızın en önemli göstergesidir yılında hissedarlarımızdan ve iş ortaklarımızdan beklentimiz Vakıfbank'a olan güvenlerinin devam etmesi ve önümüzdeki yıl sektöre getireceğimiz yenilikleri ve Bankamızın yapacağı atılımları yakından izlemeleridir. Bize sağladıkları destek için hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza, 2007 yılındaki başarımızı mümkün kılan çalışma arkadaşlarıma ve bizi tercih ettikleri için değerli müşterilerimize şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Bilal KARAMAN Genel Müdür 23

Global Reports LLC. Faaliyet Raporu 2007

Global Reports LLC. Faaliyet Raporu 2007 Faaliyet Raporu 2007 07 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ Genel Kurula İlişkin Hususlar 5 54. Olağan Genel Kurul Gündemi 7 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 8 Denetçiler Raporu

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. İletişim bilgileri 4 II. Döneme ait faaliyet sonuçlarına

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 30.06.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı-

2015 Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- Yılı Mali Sonuçlarının Değerlendirilmesi -Olağan Genel Kurul Toplantısı- 31 Mart 2016 Yılı Değerlendirmesi Aktiflerin dağılımı müşteri kaynaklı olmaya devam ediyor Aktiflerin Dağılımı (%, Milyar TL) %16

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 30.09.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

30 Eylül BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Kasım VakıfBank IR App. Available at

30 Eylül BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Kasım VakıfBank IR App. Available at 30 Eylül 2016 BDDK Solo Finansal Sonuçları 9 Kasım 2016 VakıfBank IR App. Available at Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart

Detaylı

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012

ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 ŞİRKET RAPORU 25 Temmuz 2012 HALKBANK Güçlü komisyon gelirleri ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ (değişmedi) Halkbank'ın 2Ç12 konsolide olmayan net karı TL709mn olarak gerçekleşti (bizim beklentimiz: TL632mn, piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Sektörel Bakış Bankacılık

Sektörel Bakış Bankacılık Sektörel Bakış Bankacılık 2017 kpmg.com.tr 2 Sektörel Bakış - Bankacılık - 2017 İçindekiler Genel değerlendirme 4 Bankacılık bilançosu 5 Temel büyüklükler 5 Karlılık 6 Krediler 6 Takipteki krediler 7 Sermaye

Detaylı