Banka, Şube ve Personel Sayıları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka, Şube ve Personel Sayıları"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet 2 YABANCI 19 Banka Sayıları YERLİ ÖZEL 1 KAMU 5 KAMU 4 YERLİ ÖZEL 6 YABANCI 3 YABANCI YERLİ ÖZEL 3 1 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet 6. YERLİ ÖZEL KAMU Aralık 214 YABANCI 3.2 KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Eylül 214) şube sayısı 21 adet azalmış, personel sayısı 1162 kişi artmıştır. Adet Personel Sayısı YERLİ ÖZEL 1.25 Aralık 214 dönemi itibarıyla şube sayısı 1221 adet ve personel sayısı kişidir KAMU YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL 4. YABANCI 2. Aralık 214 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR () Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* 124 9,6 1,9 ZORUNLU KARŞILIKLAR 172-4,3 1,3 KREDİLER ,5 18,5 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 36 1,8 22,9 MENKUL DEĞERLER 32 1,7 5,4 DİĞER AKTİFLER 119 2, 17,6 TOPLAM AKTİFLER ,3 15,1 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT ,2 11,3 BANKALARA BORÇLAR 293 3,8 15,3 REPO İŞLEMLERİ 137 2,9 15,3 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 89 7,7 47,4 ÖZKAYNAKLAR 232 5,9 19,8 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 19-1, 19,3 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,3 15,1 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 214 döneminde ; -bir önceki çeyreğe göre %3,3 -bir önceki yıl sonuna göre %15,1 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar () Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 384 5, 14,9 Taahhütler ,5 5,5 -Türev Finansal Varlıklar ,1 12,5 -Diğer Taahhütler ,2-8,6 Aralık döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; -Gayrinakdi krediler %5 artmış, -Türev finansal varlıklar ise %,1 azalmıştır. 2

5 Aktif Büyüklüğü / GSYH 1,28 1,11,88,92,94, Ara.214 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Oran 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 213 yıl sonu itibarıyla 1,11 olarak gerçekleşmiştir. 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Aktif Pasif Kalemleri Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler Menkul Kıymetler Zorunlu Karşılıklar 881 Krediler Diğer Mevduat Bankalara Borçlar 661 Türk Parası Yabancı Para Repodan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %35, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %42 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %29, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %37 dir. Krediler 62% Toplam Varlıklar Diğer 8% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler %6 Menkul Kıymetler 15% Zorunlu Karşılıklar 9% Özkaynakla r 12% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4% Repodan Sağlanan Fonlar 7% Toplam Yükümlülükler Diğer 8% Bankalara Borçlar 16% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %62, menkul kıymetlerin payı %15 ve zorunlu karşılıkların payı %9 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %16 ve repodan sağlanan fonların payı %7 dir. Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise %12'dir. 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler 45 Gayrinakdi Kredilerin Gelişimi Eyl.214 Ara.214 Türk Parası Yabancı Para Aralık 214 dönemi itibariyle gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 384 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 6% Kabul Kredileri 4% Gayrinakdi Krediler Akreditif 15% Diğer Teminat Mektupları 18% Açık Teminat Mektupları 23% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 34% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %15'tir. 5

8 8 6 Türev Finansal Varlıkların Gelişimi Eyl Ara.214 Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Bilanço dışı hesaplarda yer alan türev işlemler bir önceki çeyreğe göre değişmemiştir. Aralık 214 dönemi itibariyle türev alım tutarı 612 milyar TL, türev satım tutarı 613 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Swap Faiz İşlemi 21% Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 19% Swap Para İşlemi 52% Vadeli Döviz İşlemi 8% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %52'si swap para işlemlerinden, %21'i swap faiz işlemlerinden ve %8 i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim ,76,85 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 1,11 1,3,98 1,16 1,18 Oran 1,3 1,1, ,7,5,3, Eyl.214 Ara.214 -,1 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Yılın üçüncü çeyreğinde kredi tutarı 1,1 trilyon TL olurken, mevduat tutarı 1 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Aralık 214 dönemi itibariyle 1,18 dir. 1 Yabancı Para Pozisyonu Eyl.214 Ara.214 Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 71 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 77 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 6 milyar TL açık pozisyondadır. 7

10 KÂRLILIK Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Karı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 139 milyar TL ve faiz gideri 73 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aralık 214 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 25 milyar TL dir. 16, 14, 12, Dönem Kârı 13,84 12,29 1, 8, 6, 8,39 9,24 Ara.13 Ara.14 4, 2, 2,43 3,13, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Aralık 214 dönemi net kârı, 213 yılının aynı dönemine göre kamu ve yabancı banka gruplarında artış, yerli özel gruplarında düşüş göstermiştir. 8

11 Yüzde ,57 15,28 14,1 12,16 Özkaynak Kârlılığı 14,16 12, ,3 8,18 Ara.13 Ara Yüzde 2,5 2, KAMU 2,29 2,1 YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Aktif Kârlılığı 2,18 2,2 1,72 1,7 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu ve yerli özel gruplarında düşük gerçekleşmiş, yabancı bankacılık grubunda ise yükselmiştir. Bankacılık sektörünün Aralık 214 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre düşük gerçekleşmiştir. 1,5 1, 1,13 1,14 Ara.13 Ara.14,5, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR 9

12 KREDİLER Kredi Gelişimi Eyl.214 Ara.214 Türk Parası Yabancı Para Aralık 214 döneminde, toplam kredi tutarı 1,24 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 881 milyar TL si Türk parası kredilerden, 36 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 27% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 29% Ticari ve Kurumsal Krediler 44% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %44, Kobi kredilerinin payı %27 ve tüketici kredilerin (kredi kartları dahil) payı %29 dur. 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Eyl 14 Ara 14 Aralık 214 döneminde ticari ve kurumsal krediler 551 milyar TL, Kobi kredileri 333 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 356 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 7,55 İnşaat 6,88 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 5,5 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tarım Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Parasal Kurumlar 2,25 2,12 3,59 3,52 3,5 3,45 3,36, 2, 4, 6, 8, Yüzde Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %7,55 inşaat sektörünün payı %6,88 dir. 11

14 35 KOBİ Kredilerinin Gelişimi KOBİ tanımı genişletildi Eyl.14 Ara.14 Orta Büyüklükteki İşletmeler Küçük İşletmeler Mikro İşletmeler İşletme sınıflarına göre Kobi kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. 4 Eylül 214 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe 347 göre 356 düşüş göstererek 75 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 115 milyar TL ve 139 milyar TL dir Bireysel Kredilerin Gelişimi Eyl.14 Ara.14 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Aralık 214 döneminde tüketici kredileri bir önceki çeyreğe göre artarak 356 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredisi, kredi kartları ile ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri sırasıyla 125 milyar TL, 74 milyar TL ve 149 milyar TL dir. 12

15 Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 21% İhtiyaç ve Diğer 42% Konut 35% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %42, konut kredisinin payı %35, kredi kartlarının payı ise %21 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 2% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Eyl.14 Taksitli Limit Düzenlemesi Taksitsiz Taksit Sınırlaması Ara.14 Bireysel kredi kartı tutarı, Aralık 214 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 74 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK nın kredi kartlarına yönelik Şubat 214 de yürürlüğe giren taksit sınırlaması düzenlemesinin etkisiyle birlikte 213 yıl sonunda 47 milyar TL olan taksitli kredi kartı tutarı, Aralık 214 dönemi itibarıyla 34 milyar TL ye gerilemiştir. 13

16 Takipteki Krediler Takipteki Kredilerin (Brüt) Gelişimi Eyl.214 Ara.214 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Aralık 214 dönemi itibariyle takipteki kredilerin (brüt) tutarı 36 milyar TL dir. Yüzde ,68 5, Takibe Dönüşüm Oranı 3,66 2,7 2,86 2,75 2,92 2, Eyl.214 Ara.214 Takibe Dönüşüm Oranı Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Ticari Kr. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Aralık 214 döneminde %2,85 olarak gerçekleşmiştir. 14

17 Seçilmiş Sektörlere İlişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,3 İnşaat 4,11 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.,97 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,16 Tarım Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 2,86 3,6 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 2,35 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 1,41 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,83 Parasal Kurumlar,16, 1, 2, 3, 4, 5, Yüzde Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %3,3, inşaat sektöründe %4,11 ve tarım sektöründe %2,86 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 12 Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları , 3,66 4,13 2,88 2,95 2,87 3,4 3, Eyl.214 Ara.214 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Taşıt Kredisi TDO Konut Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları arı dahil) takibe dönüşüm oranı Aralık 214 döneminde %3,38 olarak gerçekleşmiştir. 15

18 Menkul Kıymetler Menkul Kıymetlerin Gelişimi Eyl.14 Ara.14 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı bir önceği çeyreğe göre artış göstererek 32 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Menkul Kıymet Dağılımı Diğer 6% Hazine Eurobond 17% Sukuk 3% Devlet Tahvili 74% Menkul kıymetlerin %74 i devlet tahvili, % 17 si hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %3 ü sukuktan oluşmaktadır. 16

19 Mevduat Mevduatın Gelişimi Eyl.14 Ara.14 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 661 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 375 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 16 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Gerçek Kişiler Mevduatı 59% Mevduatın %59 u gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir. 17

20 1 Yıl Üzeri 4% 6-12 Ay Arası 3% 3-6 Ay Arası 5% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) Vadesiz 19% 1 Aya Kadar 15% 1-3 Ay Arası 54% Açılış vadelerine göre toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %19 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %54 tür. 18

21 Bankalara Borçlar ve Repo 35 Bankalara Borçlar Eyl.14 Ara.14 Türk Parası Yabancı Para Aralık 214 dönemi itibariyle bankalara borçlar kalemi 43 milyar TL Türk parası, 251 milyar TL yabancı para olmak üzere 293 milyar TL dir. 16 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Eyl.14 Ara.14 Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Haziran 214 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek 126 milyar TL olarak Türk gerçekleşmiştir. Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Aralık 214 döneminde bir önceki çeyreğe göre artarak 137 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 19

22 Sermaye Yeterliliği Sermaye Yeterliliği Oranı Gelişimi ,62 18,97 16,55 17,86 15,28 15,93 16,3 Yüzde Eyl.14 Ara Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Aralık 214 döneminde %16,3 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde 2 Sermaye Yeterliliği Oranı Sektör 16, ,17 15,41 15, Kamu Yerli Özel Yabancı Banka sahiplik grupları ayrımında kamu bankalarının alarının sermaye yeterliliği %18,17 olarak sektör ortalamasının üzerindedir. 2

23 Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı ,59 Sektör 16, ,68 14,53 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranı mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %15, %14 ve %32 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 7% Piyasa Riskine Esas Tutar 3% Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %7 si operasyonel riske esas tutardan ve %3 ü piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. 21

24 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aralık

25 23

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKBANK T.A.Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKBANK T.A. Ş. 1 OCAK 2015 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN ARAA DÖNEM FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2015 yılı ilk çeyreğinde uluslararası piyasalarda öne çıkan tema, dolardaki

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı