Journal of Current Researches on Social Sciences. (JoCReSS) ISSN: Philadelphia (Alaşehir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Current Researches on Social Sciences. (JoCReSS) ISSN: Philadelphia (Alaşehir)"

Transkript

1 Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS) ISSN: Year:2017 Volume: 7 Issue: 2 Ümran Ozan KARAHAN 1 Keywords Alaşehir, Philadelphia, Church, Saint John. Article History Received 10 Sep, 2017 Accepted 15 Oct, 2017 doi: /jocress Philadelphia (Alaşehir) Abstract Alasehir and its surroundings have been suitable for settlement since prehistoric times. Thanks to its location, fertile soil and water resources, the region has become attractive for settlement. The city of Philadelphia was established here by the Attalus II, King of Pergamon, on the skirts of Mount Tmolos. Philadelphia, which had a strategic position, also sustained its importance during the Roman period. The fact that one of the seven churches mentioned in the Bible found here is also important in terms of the history of the church. Anahtar Kelimeler Alaşehir, Philadelphia, Kilise, Aziz John. Makale Geçmişi Alınan Tarih 10 Sep, 2017 Kabul Tarihi 15 Oct, 2017 Philadelphia (Alaşehir) Özet Alaşehir ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşmelere açık bir bölgedir. Bulunduğu konum nedeniyle, verimli topraklara ve su kaynaklarına sahip olması cazip hale gelmesine neden olmuştur. Burada Bergama Kralı II. Attalos tarafından Tmolos Dağı eteklerinde Philadelphia kenti kurulmuştur. Stratejik bir konuma sahip olan Philadelphia, Roma döneminde de önemini korumuştur. Ayrıca İncil de bahsi geçen yedi kiliseden birinin de burada bulunması Kilise tarihi açısından da önemlidir. 1. Giriş Philadelphia Antik Kenti nin bulunduğu Alaşehir İlçesi tarih öncesi dönemlerden itibaren yerleşmelerin olduğu bir yerdir. Daha sonraki süreçte Hititler döneminde Arzawa Ülkesi Krallıkları içerisinde yer almıştır. Demirçağ da Lydia hâkimiyeti altında kalan bölge Perslerin Anadolu yu ele geçirmesiyle birlikte Sardeis Satraplık merkezinin yönetimine girmiştir. Philadelphia Hellenistik dönemde adını aldığı Pergamon Kralı Attalus Philadelphus tarafından kurulmuştur. Ticari ve askeri yol güzergâhında yer alması nedeniyle önemini Roma döneminde de korumuştur. Son olarak Kutsal Kitap İncil de adı 1 Corresponding Author. Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,

2 geçen yedi kiliseden bir tanesinin burada olması Erken Hıristiyanlık tarihi açısından da önem arz etmektedir. Ağırlıklı olarak çalışmamız Philadelphia nın kuruluşundan itibaren Hellenistik ve Roma dönemi ile ilgili antik ve modern kaynakların incelenmesi ile kentin tarihi süreç içerisindeki konumunu açıklamaya çalışacağız. 2. Philadelphia Antik Kenti nin Coğrafi Çerçevesi Philadelphia Antik Kenti nin bulunduğu Alaşehir İlçesi, Manisa nın 110 km güneydoğusunda Bozdağların kuzey eteklerinde kurulmuştur. Alaşehir in batısında Salihli, güneyinde Nazilli, Kuyucak ve Kiraz, doğusunda Sarıgöl ve Eşme, kuzeyinde Kula İlçeleri yer alır. Yüzölçümü 977 km² dir. Alaşehir doğu-batı yönünde uzanan üçüncü ve dördüncü zaman başlarında meydana gelmiş graben saha olan Alaşehir Ovası nda konumlanmaktadır. Akdeniz iklimi görülmektedir. Ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Üzüm, pamuk ve tütün başlıca tarım ürünleridir (Kayser, 2012: 36). Philadelphia nın da içinde yer aldığı Lydia nın bugünkü sıcaklık ve yağış değerleri yaklaşık 3000 yıl önce de bu coğrafyada aynı idi (Roosevelt, 2017: 76). Philadelphia Tmolos un (Bozdağlar) eteklerinde kurulmuştur. Tmolos Hermos (Gediz) ve Kaystros (K. Menderes) vadilerini birbirinden ayırır. Antik kaynaklardan Pliny, Tmolos un Kaystros (K. Menderes), Paktolos (Sart Çayı) ve Kogamos (Alaşehir Çayı) ırmaklarının kaynağını oluşturduğunu yazmaktadır (NH. V. 110; Sevin, 2001: ). Homeros ise İlyada da Tmolos tan karlı diye bahsetmektedir. Ayrıca Maionialıların da Tmolos un eteğinde büyümüş bir halk olduğunu belirtir (İlyada, XX. 385; II. 866). Herodotos Liydia hakkında bilgi verirken Tmolos tan akıp gelen altın kumu vardır diyerek Tmolos tan bahseder (1. 93). Strabon ise Tmolos Dağı gerçekten küçük bir dağ kitlesidir ve mütevazı bir çapı vardır, sınırları Lydialıların toprakları içindedir der (XIII ). Ayrıca Tmolos taki bağlardan elde edilen şaraplardan bahsedilmektedir. Bu bağlardan elde edilen kaliteli şarapların tıbbi amaçlı olarak da kullanıldığı antik kaynaklarda geçmektedir (Pliny. NH. XIV Vergilius. Georgica. II. 92; Strabon. 637; Vitruv. VIII. 3, 12). Tmolos tan altın, gümüş, bakır, boya yapımında kullanılan arsenik, ilaç, kozmetik ve sentetik boya yapımında kullanılan antimuan çıkartılıyordu. Ayrıca bu dağlarda kestane, ceviz, elma gibi meyve ağaçları yanında parfüm ve krem yapımında kullanılan safran da yetişmekteydi (Sevin, 2001: 190). Philadelphia, Sardeis Antik Kenti nin güneydoğusunda Tmolos un kuzey eteklerinde Kogomos Vadi oluğu içinde yer alır. Phrygia daki Hierapolis Antik Kentine doğru uzanan önemli karayolunun üzerinde bereketli topraklara sahip bir kenttir. Philadelphia nın doğu ve kuzey-doğusunda Anadolu Yaylası başlar. Bugünkü Kula İlçesi nin bulunduğu volkanik bir araziye sahip olan Katakekaumene ve hemen kuzeyinde de Maionia yerleşmeleri bulunur (Sevin, 2001: 187). Herodotos Philadelphia dan hünerli ustaların has buğday ve ılgın ağaç çiçeklerinden bal çıkardıkları Kallatebos kenti diye bahsederken, Pers Kralı 164 Karahan, Ü. O. (2017). Philadelphia (Alaşehir)

3 Kserkses in Sardeis kentine giderken Philadelphia üzerinden geçtiğini belirtir (VII. 31). Strabon ise, Philadelphia nın sürekli depreme maruz kalan bir yer olduğunu, kent duvarlarının güvenlikte olmadığını ve sarsıntının etkisiyle her gün çatladığını belirtir. Halkın buna karşı tedbirli davranıp yapılarını ona göre planladıklarını ifade eder. Evlerin duvarlarının ve kentteki bazı yerlerin deprem yüzünden devamlı tahrip olması nedeniyle de kentte az insanın yaşadığını anlatır. Halkın çoğunun yaşamını verimli arazilere sahip oldukları için çiftçilik yaptıklarından söz eder. Sayıları az da olsa bu durumda dahi kentte yaşayanların varlığından ve kenti kuranlara hayret ettiğini söyler (XIII ; XII ). 3. Yabancı Gezginler ve İlk Araştırmalar Philadelphia ya gelen yabancı gezginlerden Fellows, Philadelphia Antik Kenti ne ait kalıntıların az olduğundan bahseder. Moloz taşlarla yapılmış duvar kalıntılarının bulunduğunu anlatır. Kiliseye ait olduğunu söylediği büyük kare taş sütunlar ve tuğla kemerlerin bir kısmının ayakta olduğunu ifade eder (1839: 288). Allom ise, kentin Büyük İskender in Pers seferinden sonraki dönemde Attalus Philadelphus tarafından Tmolos un eteklerinde kurulduğunu belirtir. Diğer Yunan kentleri gibi bir tepenin üzerinde kurulu olduğunu ve Hıristiyanlığın erken dönemlerine ait bir kilise kalıntısının olduğunu ifade eder. Antik döneme ait kentin üç aşamalı surlara sahip olduğunu ancak bunun sadece bir aşamasının ayakta kalabildiği ve bu surların kulelerinin ve burçlarının varlığından söz eder. O tarihlerde yaklaşık 1800 Hıristiyan nüfus ve 25 kilisenin bulunduğunu, bir de piskoposun görev yaptığını belirtir. Sardeis ve Ephesos taki Hıristiyanlara göre Philadelphia Hıristiyanlarının daha kardeşçe yaşadıklarını ve Türklerin ise bu kente Allah ın Şehri dediklerini söyler (1838: 71-72). Bir başka gezgin Arundell ise, Philadelphia nın Pergamon Kralı Eumenes in kardeşi Attalus Philadelphus tarafından Tmolos un eteklerinde Kogamus Çayı yakınında kurulduğunu ifade eder. Kentin geç dönemden kalmış olduğunu düşündüğü surların küçük taşlardan yapılmış olduğunu söylemektedir. Misafir olarak bir rahibin evinde kalır. Kentte 300 Yunan evi, yaklaşık 3000 civarında da Türk evinin olduğundan söz etmektedir. Ayrıca 25 kilisenin bulunduğunu ancak bunun sadece beş tanesinin kullanıldığını aktarmaktadır. Rahip kendisine İncil de bahsi geçen St. John Kilisesine ait kalıntıları gösterir. Taş duvarlı, tuğla kemerli bir yapıdır. Arundell daha önce gördüğü Ephesos ve Sardeis kiliselerine benzer bir yapıda olduğunu belirtir. Kentin sık sık depreme maruz kaldığını ve kentin surlarının bu nedenle hasar gördüğünü anlatmaktadır. Kentin surlarının üç kademeli olduğunu ama bunların bir kademesinin ayakta kaldığını anlatmaktadır. Ayrıca 1097 yılında Bizans Generali John Ducas tarafından Sardeis kenti ile birlikte Philadephia nın da alındığını söylemektedir (1828: ). Ramsay ise, Philadelphia nın Seleukoslar ve Pergamon Krallığı döneminde doğu ticaret yolu üzerinde yer aldığını belirtir. Doğudan Pergamon a giden ana yolun Apameia, Laodikeia, Philadelphia ve Thyateira dan geçtiğini söylemektedir. Attalidler ile Seleukosların mücadelesinde bu yolun önemine değinir. Ancak Ramsay, Philadelphia, Klannoudda ve Akmonia yolunun Diadokhlar dönemine kadar kullanılmadığını da anlatmaktadır (1960: 45, 55, dip. Not, 2). Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2),

4 Ayrıca 1076 ile 1119 yılları arasında Roma ticaret yolunun Apameia ile Laodikeia arası Türklerin elinde olduğunu, 1119 yılında John Kommenus un Philadelphia üzerinden Laodikeia kentine yürümüş ve kenti geri aldığını belirtmiştir. Bizans döneminde de Philadelphia nın piskoposluk olarak Sardeis Meclisine bağlı olduğunu paylaşmıştır (1960: 84, 128). Texier ise, Philadelphia kentinin Lydia nın doğusunda Sardeis in yirmi sekiz mil uzaklıkta Tmolos yamaçlarında yer aldığını söylemektedir. Pergamon Kralı Attale Philadelphia tarafından M.Ö. 130 yılında kurulduğunu aktarmaktadır. Kentin sur duvarlarının büyük ve düzgün bir dikdörtgene benzediğini, yirmi otuz metre aralıklarda yuvarlak kulelerin olduğunu ve Lydia nın anahtarı olarak anlatmaktadır. Kentin kuruluş nedeni olarak ordunun sevkiyatında önemli bir yol güzergâhında yer aldığını belirtir. Hıristiyanlığı isteyerek kabul eden Roma kentlerinden biri olduğundan bahseder. İnsanların da dini geleneklerini özgürce yerine getirebildiklerini anlatmaktadır. St. John un (Aziz Yuhanna) Tanrının sözlerini halka anlatmak için buraya geldiğini, Philadelphia Hıristiyanlarının ahlakı yönden diğer Hıristiyan merkezlerine örnek olarak gösterildiğini anlatmaktadır. Yirmi tane Rum Kilisesinin olduğunu bunların da beş tanesinde görkemli ayinlerin yapıldığını, Hıristiyan nüfusun üç bin olduğunu, bir tane başpapazın bulunduğunu ifade etmektedir (2002: 82-86). 4. Tarih Öncesi Dönemler ve Mira-Kuwaliya Krallığı Alaşehir ve çevresinde yapılan modern araştırmalar neticesinde ulaşılan bilgiler doğrultusunda Neolitik dönemden itibaren yerleşmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Alaşehir Mersinli Köyü nün yaklaşık 0,5 km kuzeyinde yer alan Mersinli Höyük ile Gümüşçay Köyü nün 3 km kuzey doğusunda bulunan Taklantepe tepeüstü yerleşmelerinde Neolitik çağa ait buluntular elde edilmiştir (Roosevelt, 2017: ; Akdeniz, 2011: 46). Alaşehir in 1 km güneybatısında Sarıkız Irmağı yakınında yer alan Gavurtepe Höyüğü, Gümüşçay Köyü nün 2 km kuzeybatısında bulunan Değirmenyıkığı Höyüğü ve Soğanlı Köyü nün 2,7 km batısındaki Taklantepe tepeüstü yerleşmelerinde ise Kalkolitik çağ buluntuları tespit edilmiştir (Meriç, 1990: ; Akdeniz, 2011: 30-31). Ayrıca yukarıda bahsi geçen bu yerleşimlerle beraber Gümüşçay Köyü nün 3 km doğusunda yer alan Taşlıtepe tepeüstü yerleşiminde ve Yuvacalı Köyü nün m kuzeybatısında yer alan Gülistan yamaç yerleşmesinde tunç çağı malzemeleri bulunmuştur (Meriç, 1990: ; Akdeniz, 2011: 30-31,46, 47,50-51). Son Tunç Çağında Hitit metinlerinde Batı Anadolu Arzawa Ülkesi olarak geçmektedir. Arzawa ile ilgili ilk bilgilere Mısır daki Amarna Metinlerde rastlanmaktadır. Ayrıca Alalah (Açana) IV. tabakada da bulunan iki metinde de Arzawa adı geçmektedir (Knudtzon, 1902: 16-29; Ünal, 2003: 1). Arzawa Ülkesinin lokalizasyonu ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürülmektedir. Garstang ve Gurney Arzawa topraklarını Gediz ve Büyük Menderes vadileri arasına yerleştirmektedir. Macqueen ve Bryce da bu doğrultuda görüş bildirmektedirler (Garstang-Gurney, 1959: 84; Macqueen, 1968: 175; Bryce, 1974: 103). 166 Karahan, Ü. O. (2017). Philadelphia (Alaşehir)

5 Arzawa Ülkesi nde yer alan krallıkların lokalizasyonu hakkında da değişik görüşler ileri sürülmektedir. Macqueen bu krallıklardan Mira-Kuwaliya nın konumunu Murat Dağı nda Kula ya kadar olan bölge olarak işaret etmektedir (1968: 177). Bozdağların (Tmolos) eteklerinde Gediz ile Menderes vadilerini bağlayan geçitte bulunan Karabel kabartmasında oldukça silik hiyeroglif yazılar yeniden okunmuştur. Kral Tarkasnawa ve onun babası ile büyük babasının adları okunmaktadır. Boğazköy metinlerinde bilindiği üzere bu krallar Mira Ülkesi krallarıdır. Bu durumda Mira ile Arzawa ülkesi veya Ülkeleri Menderes vadisinde yer almaktaydı (Hawkins, 1998: 131; Ünal: 2003, 22). Ayrıca Latmos /Beşparmak dağlarında bulunan hiyeroglif grafitler de Mira nın Karabel geçidinin hemen güneyine lokalize edilmesi görüşünün pekiştirilmesi anlamına gelmekteydi (Peschlow Bindokat, 2002: ; Ünal, 2003: 23). 5. Hellenistik ve Roma Döneminde Philadelphia Philadelphia Antik Kenti Hellenistik dönemde Pergamonlular tarafından kurulan yedi kentten bir tanesidir. Philadelphia Pergamon Kralı II. Attalos Philadelphus tarafından kurulmuştur. Bu bölgeden geçen önemli yolların kontrolü için kurulmuştur (Arundell, 1838: 172; Allom, 1838: 71; Texier, 2002: 82; Ramsay, 1904: 391; Magie, 1950, 42; Jones, 1998: 54). Roma, II. Attalos a kardeşi Eumenes e ihanet etmesi karşılığında krallığın bir bölümünü önermiştir. Ancak II. Attalos kardeşine sadık kalarak bu teklifi geri çevirmiştir. Bu nedenle Attalos un kardeşine bağlılığı nedeniyle kardeşsever anlamına gelen Philadelphos lakabı verilmiştir (Polybius, ; 31. 1; 32. 1; Diodorus. Sic ; Magie, 2001: 56). Bu iki kardeşin sevgisinin onuruna Eumenea ve Philadelphia da kutlamalar yapılmıştır. Ayrıca bu kardeşleri simgeleyen, bir kurt tarafından emzirilen ikizleri ve bu ittifakı gösteren iki gencin simgeleri paralara bastırılmıştır (Hemer, 1989: 155). Helenistik dönemde Philadelphia ya Makedonların yerleştiklerini gösteren paralar bulunmuştur. Muhtemelen bu Makedonlar askeri koloni olarak kente yerleşmişlerdir (Wilson, 2010: 293). Philadelphia, Roma İmparatorluk döneminde stratejik bir konuma sahiptir. Phrygia nın açık kapı sı (Vahiy. 3: 8) olarak kent, doğu ve kuzeydoğu güzergâhının başında yer alır. Troia, Pergamon, Ephesos ve Sardeis üzerinden gelen yol, Philadelphia dan doğuya Laodikeia ve Banaz Ovası nın güneyinden Eumenea üzerinden doğuya doğru gider. Bir diğer yol da Philadelphia dan Blaundus a ulaşır, oradan Klannudda tarafından Akmonia ya doğru gider (Hemer, 1989: 154; Wilson, 2010: 293). İmparator Tiberius döneminde M.S. 17 yılında Hermos (Gediz) havzasını içine alan o güne kadar yaşanmış en büyük depremlerden biri yaşanmıştır. Asya Eyaleti nde yer alan on iki kent yıkılmıştır. Philadelphia da bu kentlerden biriydi. İmparator Tiberius bu kentlerin yeniden ayağa kalkabilmesi için önemli yardımlarda bulundu. Philadelphia bu deprem nedeniyle diğer kentler gibi beş yıl vergiden muaf tutuldu (Pliny. N.H ; Dio. Cass ; Strabon. XII ; XIII.4. 8; Tacitus. Ann. II. 47). Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2),

6 Philadelphia birinci yüzyılda iki yeni isim almıştır. Philadelphia Tiberius un cömertliğine karşı şükranlarını belirtmek için 17 depreminden sonra Neocaesarea adını almıştır. Ancak Claudius tan sonra bu adın kullanılmaya devam ettiğine dair bir kanıt yoktur (Ramsay, 1904: ; Hemer, 1989: 157; Wilson, 2010: 295). İkinci olarak da benzer bir felaket sonrası İmparator Vespasian ın döneminde yaşanmıştır. Vespasian kente cömert yardımda bulunmuştur. Bu cömertliğe karşın kente Vespasian ın karısı Flavia nın adı verilmiştir (Suetonius, Vesp. XVII; Ramsay, 1904: 398; Hemer, 1989: ). Bu isimlerin kente verilmesi kent için bir onur olarak görülüyordu. Çünkü kentin imparatorluk bağı ile bağlanmasını sağlıyordu (Hemer, 1989: 158). M.S. 92 yılında Domitianus döneminde bazı ekonomik gelişmeler meydana gelmiştir. Bunlardan ilginç olanı İtalya da yeni bağ çubuğu dikilmesi yasaklanmıştır ve eyaletlere dikili bağların yarısının kesilmesi konusunda bir emirname gönderilmiştir. Buna neden olarak da şarap çok bol olur, tarıma önem verilmez kıtlık olur diye böyle bir emirname yayınlamıştır. Ancak Domitianus bu emrin takipçisi olmamıştır. Çünkü halk arasında elden ele dolaşan bir kitapçıkta; Köküme dek yesen de beni, ey koca keçi, yine de ürün vereceğim, kutsamak için seni yazılı olmasından etkilendiği için bu emrin takipçisi olmadığı anlatılır (Suetonius, Domitianus, VII, XIV). O dönemde Anadolu da bir kıtlık yaşandığı ve mısır üretiminin artırılmak istenmesi nedeniyle Domitianus un bu fermanı yayınladığına dair bazı görüşler de vardır. Kıtlık nedeniyle stokçuluğu ve fiyat artışlarını engellemek için de önlemler alınmıştır (Hemer, 1989: 158). Philadelphia daki yaklaşık M.Ö. 100 yıllarına ait bir yazıt, kentte en az on tanrı ve tanrıçaya ait bir altar kültünün varlığına işaret eder. Yine M.Ö. 27/26 gibi tarihlerde Roma rahiplerinin varlığı yazıtlardan anlaşılmaktadır. Ancak Philadelphia da İmparatorluk kült tapınağına M.S. 214 tarihinde rastlanmaktadır. Bu tarihte İmparator Caracalla kenti ziyaret etmiştir ve Philadelphia ya bir tapınak yapılmasına izin vermiştir. Böylece kent kendisine neokoros (tapınak muhafızı) deme hakkına sahip olmuştur. Philadelphia I. yüzyılın aksine II. ve III. yüzyıl boyunca yüksek refah seviyesine sahip olmuştur (Ramsay, 1904: 399; Wilson, 2010: ). Hellenistik dönemden itibaren Phrygia daki pek çok kentte Yahudi varlığına rastlanmaktadır. Philadelphia Antik Kenti nde sinagog ile ilgili arkeolojik bir kanıt yoktur. Ancak M.S III. yüzyıla ait Philadelphia nın yakın çevresinde bulunan Grekçe bir yazıtta Yahudilerin kutsal sinagoguna Eustathios kızkardeşi Hermaphilos ve ablası Athanasia anısına bir çeşme bağışladı ğı yazmaktadır. Eustathios un muhtemelen dindar bir Yahudi veya Gentile olabileceği yorumlanmaktadır. Bir başka yazıtta Hesychios ve Judas ın mezarı yazmaktadır. Manisa Arkeoloji Müzesi nde Philadelphia dan gelme Ioseph adının yazılı olduğu menorah figürlü bir yazıt da bulunmaktadır (IJO II 49; 50; 51; Keil ve von Premerstein, 42; Cohen, 1995: 227). Ayrıca Yahudi varlığı ile ilgili bir başka kaynak ise, Apostalik babalardan Ignatius tur. Ignatius Philadelphia da Yahudilerle olan mücadelesini anlatmaktadır (Ignatius. Philadelphians. VI. 1). 168 Karahan, Ü. O. (2017). Philadelphia (Alaşehir)

7 I. yüzyılda Sardeis idari bölgesine (conventus) bağlı olan Philadelphia da İncil de Vahiy bölümünde adı geçen yedi kiliseden altıncısı bulunmaktadır (Vahiy: 1-3; Wilson, 2010: 295). Vahiy bölümünde, Philadelphia daki Kiliseye : 3:7 Filadelfya daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan, Davut un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor: 3: 8 Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum; yine de sözüme uydun, adımı yadsımadın. 3:9 Bak, Şeytan ın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki, gelip ayaklarına kapanacak, benim seni sevdiğimi anlayacaklar. 3: 10 Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. 3: 11 Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. 3: 12 Galip geleni Tanrım ın Tapınağı nda sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine Tanrım ın adını, Tanrım a ait kentin gökten Tanrım ın yanından inen yeni Yeruşalim in adını ve benim yeni adımı yazacağım. 3: 13 Kulağı olan, Ruh un kiliselere ne dediğini işitsin ibareleri yer alır (Vahiy ). Bahsedilen Philadelphia Kilisesi nin bilinen ilk piskoposu Demetrius tur (Apostolic Constitutions, ). Ammin ve Quadratus ismindeki Hıristiyan din adamlarının Hadrianus döneminde Philadelphia da görev yaptıkları bilinmektedir. Philadelphia Kilisesi nin tarihi de muhtemelen bu dönemlere yaklaşık M.S. 100 ile 160 arasına tarihlendirilir (Ramsay, 1904: 399; Wilson, 2010: 295). Antiokheialı (Antakya) Ignatius İmparator Trianus döneminde mahkûm edilerek Roma ya götürülürken Philadelphia dan geçer. Roma yolundayken yedi farklı kiliseye mektuplar yazar. Philadelphia daki Hıristiyan halka Troas ta kaleme aldığı mektupta gösterdikleri misafirperverlikten dolayı bir mektup yazmıştır (Taberne, 2014: 285; Tiefenbach, 2012: 28-30). Smyrna da kilisesi bulunan, St. John un öğrencilerinden ve İgnatius un arkadaşlarından olan Polykarpos muhtemelen M.S. 155 yılında (Eusebios a göre ) İmparator Anthonius Pius un döneminde Smyrna da şehit edilmiştir. Polykarpos şehit edildiğinde Philadelphia dan gelen on bir Hıristiyan da onunla birlikte Smyrna lılar tarafından şehit edilmiştir (Polycarp, 19. 1; Tiefenbach, 2012: 36; Tabbernee, 2014: 286). Philadelphia bölgesinde bazı kitabeler bulunmuştur. Bu kitabeler Monotanism ile ilgilidir. Monotanism in bu bölgeden çıktığı varsayılmaktadır. Philadelphia Kilisesi de muhtemelen Monotanistlerin halefleri olarak görülmektedir (Hemer, 1989: 172). Montanist hareketin kaynağı M.S. II. yüzyılın sonunda Philadelphia nın 10 km doğusunda yer alan Ardabav dır. Montanus un ilk tebliğe başladığı yerdir. Montanus iki adamı Prisca ve Maximilla ile beraber Paraclate (Kutsal Ruh) İsa nın yeniden gelmesi öğretisini savunurlar. Onların merkezi Pepouza dır. Yani Yeni Kudüs (Vahiy, 3: 12) olarak inanılan yer. Philadelphia da günümüze kadar Constantin dönemi öncesine ait Hıristiyanlara ait bir yazıt bulunamamıştır. Ancak bölgede Montanist bir cemaatin olduğuna dair VI. yüzyıla ait yazıtlar bulunmuştur (Wilson, 2010: 295; Tabbernee 2014: 286). Pepouza nın bugünkü konumu W. Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2),

8 Tabernee tarafından Uşak ın Karahallı İlçesi nin Karayakuplu Köyü yakınındaki yerleşme olduğu ileri sürülmektedir (2008: 116). 6. Sonuç Batı Anadolu da Philadelphia benzeri çok sayıda kentin varlığı söz konusudur. Ancak bazı kentler vardır ki bazı özellikleri nedeniyle ön plana çıkarlar. Philadelphia da bu kentlerden biridir. Eski Anadolu tarihi sadece siyasi, ticari veya askeri yönlerden değil, inanç kültürü açısından da önemli bir özelliğe sahiptir. İncil de adı geçen yedi önemli kiliseden bir tanesi Philadelphia da yer almaktadır. Bahsedilen kilise kavramı sadece bir yapıdan ibaret olmasa gerektir. Pagan bir toplum içerisinde tek Tanrı inancını savunan bir gurup sadece o toplumun dini inançlarını değil, yaşam biçimlerini de etkilemiştir. Yahudilik inancı doğduğu topraklarda varlıklarını devam ettirmede zorlandıklarında bu topraklarda kendilerine bir yaşam biçimi oluşturmaya çalışmışlardır. Bunda da kısmen de olsa başarılı olmuşlardır. Ancak Yahudilere karşı gösterilen hoşgörü, paganlar tarafından ilk Hıristiyanlara karşı gösterilmemiştir. Philadelphia tarih boyunca coğrafi, siyasi, ticari ve özellikle dini açıdan önemli kentlerden biri olmuştur. Birçok antik kent gibi Philadelphia da, Anadolu kültür tarihinin ne kadar derin ve zengin bir yapıya sahip olduğunu gösteren örneklerden bir tanesidir. Kaynakça Antik Kaynaklar ANONYMOUS. (2013). Constitutions of the Holy Apostles: or The Apostolic Constitutions. (Ed: James Donaldson). USA: Createspace Independent Publishing Platform. CASSİUS DİO COCCEİANUS. (1955). Dio s Roman History. (Çev: Earnest Carry). London-Cambridge: William Heineman Ltd.-Harvard University Press. DIODORUS SICULUS. (1957). The Library Of History. (Çev: Walton, Francis R.). Cambridge-London: Harvard University Press- William Heinemann Ltd. GAİUS SUETONİUS TRANQUİLLUS. (2008). On İki Caesar ın Yaşamı. (Çev: Fafo Telatar ve Gül Özaktürk). Ankara: TTK. HERODOTOS. (2002). Herodot Tarihi.(Çev: Ökmen, Müntekim). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. HOMEROS. (2007). İlyada. (Çev: Erhat, Azra ve A. Kadir). İstanbul: Can Yayınları. IGNATUS. (1965). The Apostolic Fathers I. (Çev: Lake, Kirsopp). London- Cambridge: William Heineman Ltd.-Harvard University Press. PLINY. (1955). Natural History IV. (Çev: Rackham, H.). London-Cambridge: William Heineman Ltd.-Harvard University Press. POLYBIUS. (1968). The Histories VI. (Çev: Paton, W. R). Cambridge-London: Harvard University Press- William Heinemann Ltd. 170 Karahan, Ü. O. (2017). Philadelphia (Alaşehir)

9 POLYCARP. (1965). The Apostolic Fathers I. (Çev: Lake, Kirsopp). London- Cambridge: William Heineman Ltd.-Harvard University Press. STRABON. (2000). Geographıka. Antik Anadolu Coğrafyası. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. TACİTUS. (1980). The Histories I-III. (Çev: Clifford H. Moore). London-Cambridge: William Heineman Ltd.-Harvard University Press. VERGILIUS. (2015). Georgica. Çiftçilik Sanatı. (Çev: Dürüşken, Çiğdem). İstanbul: Alfa Yayınları. VITRUVIUS. (2005). Mimarlık Üzerine Onkitap. (Çev: Güven, Suna). İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı. KİTABI MUKADDES. (2005). Eski ve Yeni Ahit, İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi. Modern Kaynaklar AKDENİZ, E. (2011). Tarih Öncesinden İlk Demir Çağı na Manisa. Aydın: Akhisar Belediyesi Kültür Yayınları. ALLOM, T. (1838). Constantinople The Seven Churhces of Asia Minor, Londra: Fishers, Son & Co. ARUNDELL, F.V.J. (1828). Visit to The Seven Churches of Asia Minor, Londra: John Rodwell. BRYCE, T.R. (1974). Some Geographical and Political Aspects of Mursilis Arzawa Campaign, Anatolian Studies, Vol. 24, COHEN, G.M. (1995). The Hellenistic Settlements in Europe, the Islans, and Asia Minor. Berkley-Los Angeles- Oxford: University Of California Press. FELLOWS, C. (1839). A Journal Written During an Excursion in Asia Minor, Londra: Richard ve John E. Taylor. GARSTANG, J.-GURNEY, O.R. (1959). The Geography of the Hittite Empire, London: BIA. HAWKİNS, J. D. (1998). Tarkasnawa King of Mira: 'Tarkendemos', Boğazköy Sealings, and Karabel, Anatolian Studies, Vol. 48, HEMER, C. J. (1989). The Letters to the Seven Churches of Asia In their Local Setting. Sheffield: JSOT Press. (IJO) AMELİNG, W. (2004). Inscriptiones Judaicae Orientis, Band II, Kleinasien Herausgegeben Von, Mohr Siebeck, Tubingen. JONES, A.H.M. (1998). Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford-New York: Oxford University Press. KEİL, J. ve PREMERSTEİN, A. (1908). Bericht Über Eine Reise In Lydien Und Der Südlichen Aiolis. Wien: A Hölder. KNUDTZON, J.A. (1902). Die zwei Arzawa-briefe, die altesten urkunden in indogermanischer sprache, Leipiz: J.C. Hinrichs. Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2),

10 MACQUEEN, J.G. (1968). Geography and History in Western Asia Minor in Second Millenium, Anatolian Studies, vol. 18, MAGİE, D. (1950). Roman Rule In Asia Minor I. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. MAGİE, D. (2001). Anadolu da Romalılar 1.(Çev: Başgelen, Nezih ve Çapar, Ömer). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. MERİÇ, R. (1990) Yılı Alaşehir Kazısı, XI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. cilt, Ankara, PESCHLOW-BİNDOKAT, A. (2005). Latmos ta Bir Karia Kenti Herakleia, İstanbul. RAMSAY, W. M. (1904). The Letters To The Seven Churches Of Asia. London: Hodder ve Stoughton. RAMSAY, W. M. (1960). Anadolu nun Tarihi Coğrafyası. (Çev: PEKTAŞ, Mihri). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. ROOSEVELT, C. H. (2017). Gyges ten Büyük İskender e Lydia Arkeolojisi.(Çev: Çatak, Hilal Gültekin). İstanbul: KÜY. KAYSER, S. (2012). Manisa İl Çevre Durum Raporu (2011). Manisa. SEVİN, V. (2001). Anadolu nun Tarihi Coğrafyası I. Ankara: Türk Tarih Kurumu. TABBERNEE, W. ve LAMPE, P. (2008). Pepouza and Tymion. Berlin-New York: Walter de Gruyter. TABBERNEE, W. (2014). Asia Minor and Cyprus. Early Christianity In Contexts. (Ed: Tabbernee, William). Michigan: Baker Academic, TEXİER, C. (2002). Küçük Asya, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, (Çev: Suat, Ali). Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. TİEFENBACH, H. (2012). Anadolu nun Azizleri. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. ÜNAL, A. (2003). Hititler Devrinde Anadolu II. İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. WİLSON, M. (2010). Biblical Turkey. İstanbul: Ege Yayınları. Strategic Research Academy Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of Strategic Research Academy and its content may not be copied or ed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or articles for individual use. 172 Karahan, Ü. O. (2017). Philadelphia (Alaşehir)

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

Copyright of Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty is the property of Adnan Menderes University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 27.2.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ

Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Prof.Dr. ENGİN AKDENİZ Fen-edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya Ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Ege Üniversitesi 1991-1993 Yüksek Lisans Ege Üniversitesi

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1 ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 3 FRİGLER 1 Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir.

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Sumeroloji) Anabilim Dalı, 2001. ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. ESMA ÖZ I. Adı Soyadı Esma ÖZ E-posta: (kurum/özel) eoz@ybu.edu.tr; esmao443@gmail.com Cep Telefonu: 0506 934 32 13 İş Adresi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Merkez

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

YILMAZ MAHALLESİ, 2580 PARSEL'E AİT

YILMAZ MAHALLESİ, 2580 PARSEL'E AİT SALİHLİ (MANİSA) YILMAZ MAHALLESİ, 2580 PARSEL'E AİT N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U H AZIR LAY AN etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

Turizmde Arz (Tarihsel Çekicilikler)

Turizmde Arz (Tarihsel Çekicilikler) Turizmde Arz (Tarihsel Çekicilikler) TARİH Miras ilişkileri T O P L U M MİRAS K Ü L T Ü R DOĞA ÇEVRE MİRASIN KAPSAMI MİRAS ÇEKİCİLİKLERİ ÇEVRE MEKAN YER İNSAN PEYZAJLAR YAPISAL UNSURLAR ÇALIŞMA ALANLARI

Detaylı

GEÇ ANTİK ÇAĞDA SMYRNA NIN SU YOLLARINA İLİŞKİN BAZI BELGELER

GEÇ ANTİK ÇAĞDA SMYRNA NIN SU YOLLARINA İLİŞKİN BAZI BELGELER GEÇ ANTİK ÇAĞDA SMYRNA NIN SU YOLLARINA İLİŞKİN BAZI BELGELER Ergün Laflı 1 Özet Bu kısa bildiride Geç Antik Çağ Smyrnası nın elimizde kalan en önemli kalıntılarından olan Yeşildere ve Kızılçullu su yollarına

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 234 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

ULAŞTIRMA, PERSONEL OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA

ULAŞTIRMA, PERSONEL OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA ULAŞTIRMA, PERSONEL OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI ALAŞEHİR/MANİSA 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Eğitim Alay Komutanlığı Manisa/Alaşehir de konuşludur. İlçe Manisa ya 130 km, Denizli

Detaylı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı

HELENİSTİK DÖNEM. Pergamon - Bergama. Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Pergamon - Bergama Erken Dönem M.Ö. 8.-6. yüzyıllar -kırık buluntuları -erken dönem kent duvarı Krallar Hanedanı Dönemi Helenistik Dönem Philetairos M.Ö. 281 263 I. Eumenes M.Ö. 263 241 I. Attalos M.Ö.

Detaylı

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları KURTALAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 163 3.5. KURTALAN İLÇESİ 3.5.1. ERZEN ŞEHRİ VE KALESİ Son yapılan araştırmalara kadar tam olarak yeri tespit edilemeyen Erzen şehri, Siirt İli Kurtalan İlçesi

Detaylı

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI.

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI. TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI NAZIM İMAR PLANI A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SABİRE YAZICI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS KATALOĞU I.SINIF 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER (1.DÖNEM) ARK 101 Prehistorik Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 3 ARK 103

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ SARIAĞA MAHALLESİ 16 ADA 5 PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ SARIAĞA MAHALLESİ 16 ADA 5 PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Eski Mısır Tarihi Kaynakları

Eski Mısır Tarihi Kaynakları Eski Mısır Tarihi Kaynakları Eski Mısır tarihinin araştırılmasında hem yazılı hem de yazısız kaynaklar kullanılmış ve kullanılmaktadır. Eski Mısır medeniyetinden günümüze dek ulaşmış olan tüm kalıntılar

Detaylı

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.

TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ. TURGUTLU (MANİSA) DERBENT MAHALLESİ, 154 KV ALAŞEHİR HAVZA TM-SALİHLİ-DERBENT-BAĞYURDU ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD.

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI

YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ / GEÇ-HİTİT KRALLIĞI Timothy P. Harrison PATİNA KRALLIĞI NIN BAŞKENTİ TELL TAYINAT Kazı çalışmaları, bit hilani olarak adlandırılan birkaç büyük saray kompleksini ve zarif bir şekilde

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ

BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ BİLDİRİCİ AİLESİ ANTALYA GEZİLERİ Benim Antalya ya ilk gezim 1962 yılı Şubat tatilinde henüz İstanbul Teknik Üniversitesi nde öğrenci iken oldu. Tatbiki Mekanik Kolu ndan arkadaşlarımız, hocamız Sacit

Detaylı

TÜRKİYE PEYZAJI (FAKÜLTE)

TÜRKİYE PEYZAJI (FAKÜLTE) TÜRKİYE PEYZAJI (FAKÜLTE) YRD.DOÇ.DR.IŞIL KAYMAZ, 2017, ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BU SUNUMU KAYNAK GÖSTERMEDEN KULLANMAYINIZ YA DA ÇOĞALTMAYINIZ! Bitkilerin kültüre alınmasının yerleşik

Detaylı

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay

ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research in Arpacay Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 1, Bahar Spring 2008, 57-71 ARPAÇAY DA TARİHİ VE ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALAR Historical and Archaeological Research

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DERS KATALOĞU 20.9.2017 Arkeoloji Programı Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARKE501 - Antik Çağ Yontu Sanatı I YL 3 0 0 5 Understanding

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

MED SANATI: Arkeolojik kaynaklar ise çok sınırlıdır. Iran arkeolojisinde Demir Devri I I I. safhasıdır (Orta Batı İran da: ).

MED SANATI: Arkeolojik kaynaklar ise çok sınırlıdır. Iran arkeolojisinde Demir Devri I I I. safhasıdır (Orta Batı İran da: ). MED SANATI: Arkeolojik kaynaklar ise çok sınırlıdır. Iran arkeolojisinde Demir Devri I I I. safhasıdır (Orta Batı İran da: 850-500). Ö n e m l i M e d merkezleri: Nush-i Jan, Godin II Safha, ve Baba Jan

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. SALİHLİ (MANİSA) CAFERBEY MAHALLESİ, 4242 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKL AMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI

Detaylı

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

AKHİSAR ( MANİSA ) NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU AKHİSAR ( MANİSA ) HACIİSHAK MAHALLESİ, 950 ADA, 12 PARSEL NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: KÜÇÜK PLANLAMA TASARIM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. OYA KÜÇÜK NALBANT ADRES : RAGIPBEY MAH. 17 SOKAK NO:20

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ MEHMET BİLDİRİCİ 1661 17-08-2013 AYDIN SULTANHİSAR NYSA GEZİSİ 08 Ağustos son antik kent gezisi Nysa kentine idi. Nysa kenti

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ KARAAĞAÇLI MAHALLESİ TEKNİK TARIM ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: 23 - O - I c Parsel No:

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KESİNLEŞMİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAAT 1.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 08.00-09.00 ARK437 Arkeoloji Uygulamaları

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ SARIAĞA MAHALLESİ 16 ADA 5 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ SARIAĞA MAHALLESİ 16 ADA 5 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar İtalya, Akdeniz de gelişen uygarlıklar bağlamında göreceli olarak sonradan ortaya çıktı, fakat kolonizasyon açısından göçmenlere oldukça

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

DASKYLEION. Daskyleion Daskylos un. .. Bir Satraplık Başkenti

DASKYLEION. Daskyleion Daskylos un. .. Bir Satraplık Başkenti .. Bir Satraplık Başkenti DASKYLEION Yazan: ÖZGÜR TURAK Balıkesir ili, Bandırma ilçesine bağlı Ergili mahallesinin 2 km batısında, Manyas gölünün 100 m güneyinde Hisartepe Höyüğü yer alır. Burası Anadolu

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI 2015-2016 LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL 1 2 YDİ 101 YDA 101 YDF 101 GUS 101 GUS 103 HYK 101 BED 101 3 ATA 101 Temel Yabancı Dil İngilizce/ Basic English Temel Yabancı Dil Almanca/ Basic

Detaylı

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ...

6. 4. Ephesos Darphanesi... 60 6. 5. Magnesia Ad Maendrum Darphanesi... 63 6. 6. Cyzicus Darphanesi... 63 6. 7. Roma Darphanesi... 65 7. SONUÇ... İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... I KAYNAKLAR VE KISALTMALAR... II 1. GİRİŞ 1. 1. Tralleis in Tarihi Coğrafyası... 1 1. 2. Araştırma Tarihi... 9 2. ROMA SİKKELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ...12 3. TRALLEİS KAZILARINDA

Detaylı

BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI

BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI BERGAMA [PERGAMON] DOSYASI [Derleyen: Salih Yapıcı] Pergamon, günümüzde İzmir iline bağlı Bergama ilçesinin merkezinin yerinde kurulu antik kentin adıdır. Pergamon, eski çağlarda da Misya bölgesinin önemli

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 4 LYDİALILAR 2

ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 4 LYDİALILAR 2 ANTİK ÇAĞDA ANADOLU ANATOLIA AT ANTIQUITY KONU 4 LYDİALILAR 2 LYDİA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ Sardeis'in kuzeyinde ve Gediz'in öteki yakasında Bintepeler yer alır. Bintepe Nekropolü ndeki yüzlerce tümülüsden

Detaylı

2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ

2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ 2500 YILLIK YERLEŞİM YERİ: AVŞAR AVŞAR DA ÖREN YERLERİ Avşar, Gerede Yazı ovasının en verimli ve düz alanına yerleşmiştir. Sulamanın en yapılabildiği araziler Avşar a aittir. Bu bakımdan çok eskilerden

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131

2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 08-30 09-00 ARK131 I.SINIF 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI 08-30 09-00 ARK131 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 09 15 ARK131 10 15 Minos ve Myken Çağı Mimarlığı 10 30 11 00 ARK101 Arkeolojiye

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1015 ADA 14 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI

GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI GEVALE KALESĠ KAZI ÇALIġMALARI Konya da Osmanlı ordusunun kenti fethettikten sonra yıktırdığı kabul edilen Gevale Kalesi nin kalıntıları bulundu. Buluntular kentin bilinen tarihini değiģtirecek nitelikte.

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

CAFERBEY MAHALLESİ, 4242 ADA, 1 PARSEL'E AİT

CAFERBEY MAHALLESİ, 4242 ADA, 1 PARSEL'E AİT SALİHLİ (MANİSA) CAFERBEY MAHALLESİ, 4242 ADA, 1 PARSEL'E AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U HAZI RLAY A N etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD.

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

ADRES : KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1483 SOK. NO 10 ALSANCAK / İZMİR

ADRES : KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ 1483 SOK. NO 10 ALSANCAK / İZMİR BÜLTEN 2 1.YARIŞMA TERTİP KURULU BAŞKAN : HACER AKYÜZ TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYON BAŞKANI KURUL ÜYELERİ: NUAMMER USLU OKTAY BAK ÖZGÜR MORBEL MUSTAFA ARIS SURAY DURAN KEMAL KORKMAZ İZMİR GHSİM İL MÜDÜRÜ

Detaylı