PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ"

Transkript

1 Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2015, İzmir Bu teklif, kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir 1

2 AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (AB Merkezi), üniversitemizin AB eğitim ve araştırma programları kapsamında sunulan mali desteklerden/hibelerden etkin olarak yararlanmasına yönelik girişim ve faaliyetleri düzenlemekte, desteklemekte ve bu alanda genel koordinasyonu sağlamaktadır. AB Merkezi, Erasmus Plus, Horizon 2020, Jean Monnet ve Gençlik Programları başta olmak üzere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen tüm programları yakından takip ederek projeler ve ortaklıklar oluşturmakta, bu çerçevede eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında işbirlikleri ve projeler geliştirmektedir. AB Merkezi, üniversitemizdeki tüm fakülte, bölüm ve meslek yüksekokulu öğrencilerine ve öğretim üyelerine AB hibe programları ve yeni projelerin hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti verdiği gibi ayrıca bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği ve Proje Hazırlama alanlarında üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlara yönelik olarak da kurs, eğitim semineri ve konferanslar düzenlemektedir. AB DESTEKLİ PROJELER AB Merkezi, 2005 ten bu yana koordinatör ya da ortak kurum olarak Avrupa Birliği destekli yaklaşık 55 eğitim ve araştırma projesini başarıyla yürütmüş, bu projelerde yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklıklar ve önemli çıktılar ortaya koymuştur. Koordinatörlüğü nde döneminde Türk Üniversitelerinde yürütülen 11 Yoğun Program projesinden 4 ünü ve döneminde de 13 Yoğun Program projesinden 5'ini kazanmış ve projeleri başarıyla tamamlamıştır döneminde Türkiye de kabul edilen 8 Yüksek Öğretim Erasmus Plus Stratejik Ortaklık projesinin 2 tanesini kazanmıştır. Gerek sözü geçen projeler gerekse de diğer programlar altında yürütülen projeler kapsamında Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları Avrupa daki üniversite öğrencileri ile işbirliği kurarak, ortak çalışmalar yürütmekte ve yurt dışında kısa süreli olarak yaz okullarına ve araştırma projelerine katılmaktadır. Merkez tarafından hazırlanan ve yürütülen projelerle ilişkin detaylı bilgi: adresinde yer almaktadır. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PDY) EĞİTİMLERİ AB Merkezi uzmanları tarafından gerek üniversitemiz öğretim elemanlarına gerekse üniversitemiz dışındaki kurum ve kuruluşlara, kamu ve özel kurum çalışanlarına, STK gönüllülerine proje döngüsü yönetimi eğitimi verilmekte ve hibe çağrılarına yönelik proje teklifi hazırlamalarına destek olunmaktadır. İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen PDY eğitimleri kapsamında İzmir ili ve çevresinde yaklaşık 600 kişiye Proje döngüsü yönetimi ve Eğiticilerin Eğitimi eğitimleri verilmiştir. Üniversitemizde temel derslerden biri olarak tüm öğrencilerimize verilen Proje Yönetimi dersi de AB Merkezi uzmanları tarafından verilmektedir. SEMİNER VE SERTİFİKA PROGRAMLARI AB Merkezi, alandaki diğer seçkin üniversite, kurum ve vakıflarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek güncel AB konularında seminer ve sertifika programları düzenlemektedir yılında İzmir Valiliği AB Birimi, Ankara Üniversitesi ATAUM ve tarafından düzenlenen AB Sertifika Programı ile 250 katılımcıya sertifika verilmiştir yılında ise AB Sertifika Eğitimleri İzmir Valiliği AB Koordinasyon Birimi tarafından koordine edilen İzmir de AB Rüzgarı projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde başarıyla tamamlanmıştır. 2

3 1.PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PDY) EĞİTİMİ 3 tam gün (toplam 24 saat) (En fazla 35 katılımcı) Bu eğitimler kapsamında katılımcıların aşağıdaki yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir: AB Mali Yardımları ve AB Hibe Programları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma; AB hibe kaynaklarını takip edebilme; Proje döngüsü yönetimine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme; Bir ihtiyaç ya da sorunu, proje fikrini olarak tasarlayarak ortaya koyabilme ve soruna ilişkin olarak mevcut durum analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi yapabilme; Projenin özel ve genel amaçlarını, faaliyetlerini, sonuç ve çıktılarını açıkça ortaya koyabilme; Analizler doğrultusunda zaman yönetimi ilkeleri doğrultusunda iş planı ve proje faaliyet planı hazırlayabilme; Projenin risk analizini yapabilme ve hedefler ile beklenen sonuçlara ilişkin göstergeler ve doğrulama kaynaklarını belirleyebilme; Projenin mantıksal çerçeve matrisini, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı na uygun şekilde tüm bileşenleriyle oluşturabilme; Projenin izleme ve değerlendirme modülünü planlayabilme; Teklif çağrısının kurallarına uygun şekilde proje bütçesi hazırlayabilme; Bir teklif çağrısının beklentilerini ve gereklerini tanımlayarak proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda proje teklifi hazırlayabilme; Proje ile tanımlanan sorunun çözümüne yönelik projeler için fon kaynakları ve hibe çağrıları araştırabilme ve bu çağrılara yönelik projeler hazırlayabilme. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. GÜN AB Mali Destek ve Hibe Programları Hibe Teklif Çağrıları Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Örnek Teklif Çağrısı İnceleme Proje Döngü Yönetiminin (PDY) Temel İlkeleri Mevcut Durum Analizi ve Grup Çalışması Sorun Analizi ve Grup Çalışması 2. GÜN Hedef Analizi, Hedef Ağacı Grup Çalışması Paydaşlar Analizi ve Grup Çalışması Strateji Analizi ve Grup Çalışması Faaliyet ve Zaman Planlaması Varsayımlar ve Risk Analizi Performans Göstergeleri ve Doğrulama Kaynakları 3. GÜN Sürdürülebilirlik, İzleme ve Değerlendirme Kaynak Planlaması Bütçe Hazırlanması Hibe Başvuru Formlarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Kriterleri Hibe Başvuru Formu ve Eklerinin İncelenmesi Hibe Başvurularında Yapılan Genel Hatalar Eğitim Programının Değerlendirilmesi Uygulamalı olarak tasarlanan eğitim, grup çalışmaları, sunumlar, gerçek örnekler, soru/cevap ve tartışmalardan oluşmaktadır. Hedef kitlenin ve yararlanıcının beklentileri doğrultusunda revize edilebilmekle birlikte taslak eğitim içeriği aşağıda sunulmaktadır. Tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir. PDY EĞİTİMİ ÜCRETİ Kişi Başı 800 TL (KDV dahil) Yer: Yaşar Üniversitesi Kurumlar tarafından talep edilen en az 25 kişilik grup eğitimleri için eğitim bedeli revize edilebilir. Detaylı bilgi ya da iletişim için lütfen aşağıdaki iletişim adreslerinden bize ulaşınız. 3

4 2. PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ 2 tam gu n (16 saat) Eg itici Eg itilerinde faydalanıcılara PDY konusunda eg itmenlik için gereken yetkinliklerin kazandırılabilmesi amaçlanmaktadır: Temel du zeyde PDY eg itimi verebilme; kavramları ve uygulama becerelerini etkin olarak aktarabilme; Yetişkin eg itimine yo nelik metodları kullanabilme; PDY eg itim programı geliştirebilme; Grup çalışmasını teşvik edip, PDY eg itimlerinde etkin kullanabilme; Kolaylaştırıcılık ve eg itimlerde oyunlardan faydalanabilme; Etkin sunum becerilerini geliştirip kullanabilme; Çatışma yo netebilme bilgi ve becerisini geliştirme; Bu tçe yo netimi ve satın alma usullerini kavrarayak katılımcılara sunabilme; Eg itim deg erlendirme tekniklerini uygulayabilme; PDY EG I TI CI EG I TI MI EG I TI M PROGRAMI 1.GÜN Tanışma, Eg itimin Amacı ve Hedefleri O g renme Kavramları ve O g renme Stilleri Yetişkinlerde O g renme ve Yetişkin Eg itimi I lkeleri Kolaylaştırıcılık Eg itim I çerig inin Tasarlanması ve I htiyaç Analizi Eg itim Ortamının Du zenlenmesi ve Zaman Planması Eg itimde Oyunlardan Yararlanma 2. GÜN Etkili Sunum Becerileri ve Vu cud Dili Kullanımı Yaygın Eg itimde Grup Çalışmasından Yararlanma Çatışma Yo netimi Çatışma Yo netimi O rnek Olay Çalışması Bu tçe Yo netimi ve Satın Alma Usulleri Eg itim Deg erlendirme Teknikleri PDY EG I TI CI EG I TI MI ÜCRETI Kis i bas ı; 500 TL+KDV (%18) Yer: Yaşar U niversitesi Tek bir kurum tarafından, en az 15 kişilik bir grup için eg itim talep edildig inde fiyat revize edilebilir. 4

5 3.BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ 2 gu n (12 saat) Eğitimin amacı; Bağımsız değerlendirici olabilmek için gerekli bilgi beceri ve yetkinlikler hakkında farkındalık sağlanmak, Kurumların talebi üzerine, seçilmiş bağımsız değerlendiricilerin yapılan proje başvurularını ilgili teklif çağrılarında belirtilen kriterler çerçevesinde kaliteli bir şekilde değerlendirebilmelerine yönelik bilgi, beceri ve yetkinleri güçlendirmek, tecrübe paylaşımı sağlamaktır. BAG IMSIZ DEG ERLENDRI CI EG I TI M PROGRAMI 1.GÜN Tanışma, Eg itimin Amacı ve Hedefleri Bag ımsız Deg erlendiricilik Nedir? Bag ımsız Deg erlendirci Olmanın Temel S artları Bag ımsız Deg erlendirici Olma I mkanları ve Seçimi Proje Deg erlendirme Su reçleri Hakkında Genel Bilgiler Bag ımsız Deg erlendirme Kriterleri Proje Do ngu su Yo netimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hakkında Genel Bilgilendirme Proje O n Teklif Deg erlendirme Aşaması I dari ve Uygunluk Kontrol Aşaması 2. GÜN Proje Başvuru Formunun I ncelenmesi O rnek Başvuru Formu u zerinde uygulamalı çalışma Başvuru Sahibinin Uygunluk Deg erlendirmesi Bu tçe Deg erlendirmesi Bag ımsız Deg erlendirici Rapor Yazımı- O rnekler u zerinden Çalışma Bag ımsız Deg erlendirici olabilmek için Fırsatlar ve O neriler Sıkça Yapılan Hatalar Eg itimin Deg erlendirilmesi Sertifika To reni BAG IMSIZ DEG ERLENDI RI CI EG I TI MI ÜCRETI Kis i bas ı; 500 TL+KDV (%18) Yer: Yaşar U niversitesi Tek bir kurum tarafından, en az 15 kişilik bir grup için eg itim talep edildig inde fiyat revize edilebilir. 5

6 EĞİTMENLER Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Müdürü Doktora; ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans; ODTÜ, Avrupa Çalışmaları Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Yurtdışı Tecrübesi: Pitsburgh University (ABD, 2015) University of California, Berkeley (ABD, 2009) Wageningen University (Hollanda, 2004) AB hibe destekli proje yönetim tecrübesi: 12 yıl, bağımsız değerlendirici Jean Monnet Modul Koordinatorü: AB Hibeleri ve Proje Yönetimi Yard.Doç.Dr.Gökay ÖZERİM Müdür Yardımcısı Doktora; Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Avrupa Birliği Lisans; Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Yurtdışı Tecrübesi: University of California, Berkeley (ABD, 2014) University of Oxford (İngiltere, 2011) AB hibe destekli proje yönetim tecrübesi: 10 yıl 6

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ Proje Çeşitleri Proje Yönetimi Proje süreci Proje Yönetimi Araç ve Teknikleri

Detaylı

1 NEDEN TÜRKİYE DE BİR SOSYAL YATIRIM PROGRAMI GEREKLİ? 1 2 SOSYAL YATIRIM PROGRAMI NELER SUNUYOR? 2 3 NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ? 4. 3.

1 NEDEN TÜRKİYE DE BİR SOSYAL YATIRIM PROGRAMI GEREKLİ? 1 2 SOSYAL YATIRIM PROGRAMI NELER SUNUYOR? 2 3 NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ? 4. 3. İçerik 1 NEDEN TÜRKİYE DE BİR SOSYAL YATIRIM PROGRAMI GEREKLİ? 1 2 SOSYAL YATIRIM PROGRAMI NELER SUNUYOR? 2 3 NASIL DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ? 4 3.1 Kayıt 4 3.2 Programı Yayın 5 3.3 Sponsor Olun 5 3.4 SYP Mentor

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM)

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (BÜNSEM) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 12 Sunuş 21. yüzyıl sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojinin sonucu olarak

Detaylı

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı.

ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI. Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı. ULUSAL AJANS IN SUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI FIRSATLARI Musa CEYLAN Türk Ulusal Ajansı Başkanı 19 Ocak 2013 1 KURUMSAL BİLGİ Başta Erasmus olmak üzere Avrupa da 1987 yılından beri

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Faaliyet Raporu 01.01.2012 30.06.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel Bilgiler... 1 1.1. Görev

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014

ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul. 26 Kasım 2014 ERASMUS+ (2014-2020) İstanbul 26 Kasım 2014 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 03.09.2013 tarih ve 143 sayılı Meclis kararı ile kurulmuş olup, belediyemizin

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI BOLOGNA RAPORU AÇIKLAMALAR. Formda yer alan bölümler ya da soruların farklı birimler ya da kişilerce doldurulduğu durumlarda, cevaplarla ilgili iletişim için tüm cevaplayıcıların,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR ve GRAFİKLER... ii 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler...

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı