SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar"

Transkript

1 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2 KONU KAZANIM ETKİNLİK.Avrupa'da ortaya çıkan gelişmeleri ve 20. Yüzyıl Başlarında Avrupa bunların Osmanlı Devletine olan etkilerini ( Yeniçağ ve Yakınçağdaki analiz eder. Gelişmeler:Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ( Tanzimat ve Islahat Fermanları ile I. Ve II.Meşrutiyet ). Osmanlı Devletinde ülkenin içinde bulunduğu durumu, düşünce akımlarını ve aydınların gelişmeler üzerindeki etkilerini analiz eder. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR 2 2 Batıya Erken Açılan Kent Selanik Mustafa Kemal Okulda Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Dört Şehir ve Mustafa Kemal Mustafa Kemal Liderlik Yolunda.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2.Atatürk ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 3. Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 4.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 5. Atatürk ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 6. Atatürk'ün 99'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar Bir Osmanlı Şehri Selanik Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar Askeri Başarılarıyla Mustafa Kemal Manşetlerde Mustafa Kemal Mustafa Kemal i Etkileyen Şehirler, Olaylar Ne Olmak İstersin Üniteye baslarken performans ödevlerini dağıtınız. Her öğrencinin bir donem boyunca en az bir proje ödevi alabileceğini belirtiniz. Açık uçlu sorular Gözlem formu Öz formu Doğrudan verilecek beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur. Atatürk ün hayatı, 88 den 99 a kadar, Samsun a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir. Atatürk ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

2 5. HAFTA (28 Ekim 0 Kasım) 4. HAFTA (2 Ekim 25 Ekim) EKİM 2. HAFTA (07 Ekim Ekim). HAFTA (30 Eylül 04 Ekim) AY HAFTA SAAT SÜRE SÜRE: 0 DERS SAATİ 2. ÜNİTE ÜNİTE ADI: MİLLİ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 2 KONU KAZANIM ETKİNLİK. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar? Osmanlı Devleti Hangi Cephede? Mustafa Kemal Paşa Ne Düşünüyor? ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Doğrudan Verilecek Beceri: iletişim Doğrudan Verilecek Değer Vatanseverlik Uyarı Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. 7. sınıf" Ülkeler Arası Köprüler" ünitesinin. kazanımı "20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlannı ilişkilendirir." kazanımı ile ilişkilendirme yapılacaktır. (. kazanım) Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. 2 Cepheden Haber Var! 2 2 Geldikleri Gibi Giderler 2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3. Kuvâyımillîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Ateşkes Böyle mi Olur? Cemiyetler Biz Olalım Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Performans görevlerini toplayınız. Uyan Yerel ve bölgesel kongrelerin millî cemiyetlerin kuruluşuna etkisine değinilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunun amacı açıklanacaktır. (3 ve 4. kazanım) Atatürk'ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde durulacaktır. (3, 4. kazanım) Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri vurgulanarak Atatürk'ün, Nutuk'ta Sivas Kongresi'ndeki manda ve himaye tartışmalanna karşı konuşmalanna uygun şekilde yer verilecektir. (4. kazanım)

3 4.HAFTA (25 Kasım 29 Kasım) 3.HAFTA (8 Kasım 22 Kasım) KASIM 2.HAFTA ( Kasım 5 Kasım).HAFTA (4 Kasım 8 Kasım) AY HAFTA SAAT SÜRE SÜRE: 0 DERS SAATİ 2. ÜNİTE ÜNİTE ADI: MİLLİ UYANIŞ : YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER KONU KAZANIM ETKİNLİK 4.Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalan millî Alevler Sarmış Yurdun bilincin uyandırılması, millî birlik ve Dört Yanını beraberliğin sağlanması açısından 2 Ve Millî Mücadele Başlıyor değerlendirir. Kongre Yapıyoruz ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. AÇIKLAMALAR Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3,4-4) 4. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirler 2 Egemenlik Milletindir Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı? 5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 8. Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu Çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkanlma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. Mustafa Kemal Paşa'nın Rotası Para Yok Ama... İlk Mecliste Milletvekiliyim Bir Rölyefin Anlattıkları Sevr İçin Ne Düşünüyorlar? Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Performans görevlerini toplayınız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8-5) 5. Etkili problem çözme yollarını açıklar. "Bir Kahraman Doğuyor" (8-6) Atatürk'ün 99'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar UYARI: TBMM ye karşı ayaklanmalar, ayaklanmayı çıkaran kişilerin adları veya ayaklanmanın karakteri ile ifade edilecektir (6. Kazanım) Ünite Değerlendirmesi 2 BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV

4 4. HAFTA (25 Kasım - 29 Kasım) ARALIK 3. HAFTA (8 Kasım - 22 Kasım) 2. HAFTA ( Kasım - 5 Kasım). HAFTA (4 Kasım - 8 Kasım) AY HAFTA SAAT SÜRE SÜRE: 0 DERS SAATİ 3. ÜNİTE ÜNİTE ADI: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 2 2 KONU KAZANIM ETKİNLİK. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep İlk Zaferimiz ve sonuçları açısından değerlendirir. Doğu Cephesi Komutanıyım Destanlaşan Direniş İstiklal Milletimindir Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı Dirilişin Destanı: Sakarya Hayat Veren Zafer 2. Batı cephesinde Kuvâyımillîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Milliye Kararları'nın uygulamalarını inceler. 5. Sakarya Meydan Savaşı'nın ve Büyük Taarruz'un kazanılmasında Atatürk'ün rolünü fark eder. 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. Bir Eser Okuyalım Gazete Haberi Yazıyorum istiklal Marşı Biyografi Hazırlıyorum Tekâlif-i Milliye Emirleri Kastamonulu Şerife Bacı Sakarya Marşı Cepheye Mektup Atatürk'ten Sözler istiklal Madalyası ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Doğrudan verilecek beceri: Karar verme becerisi Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. Doğrudan verilecek değerler: Dayanışma,özgürlük ve bağımsızlık Uyarı: Doğu Cephesi'nin TBMM için önemi, Güney Cephesi'nde Türk halkının gösterdiği vatanseverlik ve bu amaçla örgütlenmesi vurgulanacaktır. (. kazanım) İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşlan işlenecektir. (2. kazanım) Atatürk'ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde durulacaktır. (, 2 ve 5. Açık uçlu sorular kazanım) İstiklal Marşı'nın kabulü üzerinde Gözlem formu Grup durulacaktır. formu Çoktan seçmeli sorular Öz Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (4-3) formu Öğrenci ürün dosyası Performans görevlerini toplayınız. Çoktan seçmeli sorular öz formu Öğrenci ürün dosyası 3. Kuvâyımillîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. Uyarı: Londra Konferansı, Moskova Antlaşması, Afganistan Antlaşması, Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Mudanya Ateşkes Anlaşması işlenecektir. (6. kazanım) Diğer Derslerle İlişkilendirme: Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (7. kazanım) Bir Kahraman Doğuyor (5-6) 6. Atatürk'ün 99'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.

5 4. HAFTA (20 Ocak - 24 Ocak) OCAK 3. HAFTA (3 Ocak - 7 Ocak) 2. HAFTA (6 Ocak - 0 Ocak) AY HAFTA SAAT OCAK. HAFTA (30 Aralık - 3 Ocak) AY HAFTA SAAT SÜRE SÜRE: 0 DERS SAATİ 3. ÜNİTE ÜNİTE ADI: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KONU KAZANIM ETKİNLİK 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde Savaşa Son Veren Belge elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. Antlaşmalar ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Kurtuluş Savaşımız Ünite Değerlendirmesi 7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylannın sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. Harita Çiziyorum SÜRE KONU KAZANIM ETKİNLİK. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. Saltanattan Millî Egemenliğe Saltanat Kalkıyor, Millî Egemenlik Kuruluyor SÜRE: 8 DERS SAATİ 4. ÜNİTE ÜNİTE ADI: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili 2. Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. Haritaları Çizelim, Karşılaştıralım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üniteye başlarken proje ödevlerini dağıtınız. AÇIKLAMALAR Doğrudan Verilecek Beceri: Değişim ve sürekliliği algılama Doğrudan Verilecek Değerler: Özgüven, sorumluluk, çağdaşlaşma Uyan: Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye Başkent Ankara Yaşasın Cumhuriyet Çağdaş Devlete Doğru 3. izmir iktisat Kongresi'nde alınan kararlan, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılanndan inceler. 4. Ankara'nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar. 5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir Mart 924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. I. DÖNEM İKİNCİ SINAV Kalkınan Ekonomi, Gelişen Türkiye, Tasarruf Bilincini Yayalım Ankara Neden Başkent Oldu? Demokratik Cumhuriyetimiz Türkiye'yi Laikleştiren Kanunlar Açık uçlu sorular Gözlem formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Performans görevlerini toplayınız. Uyan: Kalkınma hamleleri, sanayi hamleleri, savunma sanayi işlenecektir. (3. kazanım) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,0-6,7) 5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Uyarı: 7. istanbul Tevhid-i yönetimince Tedrisat'a imzalanan giden yolda Sevr eğitime Antlaşması'na verilen önemi göstermesi açısından Maarif Kongresi'nin yeri vurgulanacaktır. (6. kazanım) 3 Mart 924 tarihli Halifeliğin Kaldırılması,

6 4. HAFTA (24 Şubat - 28 Şubat) 3. HAFTA (7 Şubat - 2 Şubat) ŞUBAT 2. HAFTA (0 Şubat - 4 Şubat) AY HAFT A SAAT SÜRE SÜRE: 8 DERS SAATİ 4. ÜNİTE ÜNİTE ADI: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR Çok Partili Demokratik Yaşam KONU KAZANIM ETKİNLİK 7. Atatürk ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Uyarı: Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası işlenecektir. (7. kazanım) Millî Uyanış: Yünlümüzün İşgaline Tepkiler (5,7,0-6,7) Çoktan seçmeli sorular 5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar 8. Şapka ve Kıyafet İnkılabını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladi takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 7. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. Çağdaşlaşma Yolunda Hızlı Adımlar Uyarı: Atatürk'ün millî kimliği kazandırma ve çağdaşlaşmaya yönelik inkılapları vurgulanacaktır. (9. kazanım) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (9,2 -) İnsan haklannın tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar. Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 2-7) 7. işte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki değişimini açıklar. Hukuk ve Aile 9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun'un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. Rejim Karşıtı Bir isyan 0. Şeyh Sait İsyanı'nı çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından Mustafa Kemal'in değerlendirir. Düşündükleri Öz formu Öğrenci ürün dosyası Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,0) Kabotaj Bayramı Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi Bir Devrin Analizi: Nutuk. Kabotaj Kanunu'nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir. 2. Mustafa Kemal'e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. 3. Büyük Nutuk'un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar. Denizciliğimiz Gazi Mustafa Kemal'e Telgraf Nutuk'u Anlamak 5. Misak-ı MilITnin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (3 ve 25.kazanım)

7 4. HAFTA (24 Mart - 28 Mart) 3. HAFTA (7 Mart - 2 Mart) MART 2. HAFTA (0 Mart - 4 Mart). HAFTA (3 Mart - 7 Mart) AY HAFTA SAAT SÜRE KONU KAZANIM ETKİNLİK 4. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, Harf İnkılabından Millet eğitimin yaygınlaştırması ve çağdaş Türk Mekteplerine toplumunun oluşturulması açılarından Atatürk'e Göre Eğitim değerlendirir. 8. Atatürk'ün millî kültür ve millî kimlik Millî Kültürümüz Aydınlanıyor oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih İnternette Araştırıyoruz alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir Kubilay Olayı Bir Cumhuriyet Kenti Çağdaş Üniversite Yolunda Devlet ve Toplum Elele Modem Tarımın Doğuşu Az Zamanda Çok ve Büyük işler Yaptık Sanat ve Spor SÜRE: 8 DERS SAATİ 4. ÜNİTE ÜNİTE ADI: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR Çağdaş Türk Kadını Soyadı Kanunu 5. Menemen Kubilay Olayı'nı Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasi hayata etkisi açısından değerlendirir. 6. Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir Üniversite Reformu'ndan hareketle Atatürk'ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar. 22. Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler. 23. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk'ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 25. Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle yapılan inkılaplar, Atatürk'ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir. 24. Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder. 2. Atatürk'ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 20. Soyadı Kanunu'nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar. Kubilay Anıtı Cumhuriyetten Günümüze Şehrimiz Çağdaş Bilim Kurumlan Üniversitelerimiz Sağlık Kurumlarımız İstatistik Okuyoruz Onuncu Yıl Nutku Düşündüğümü Yapabiliyorum Görelim Unutmayalım İyi Bir Gelecek İçin Bizim Haklarımız ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası AÇIKLAMALAR Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (3 ve 25.kazanım) Uyan: Müzik Öğretmenliği Okulunun kurulma sürecini inceleyerek Atatürk Döneminde müzik alanında yapılan yenilikler İnsan Haklan ve Vatandaşlık (9,2 -). İnsan haklannın tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar. Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 2-7) 7. işte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki değişimini açıklar. Ünite Değerlendirmesi

8 2. HAFTA (7 Nisan - Nisan) NİSAN. HAFTA (3 Mart - 4 Nisan) AY HAFTA SAAT SÜRE SÜRE: 6 DERS SAATİ 5. ÜNİTE ÜNİTE ADI: ATATÜRKÇÜLÜK KONU KAZANIM ETKİNLİK Türk Çağdaşlaşması. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini Zihin Haritasını kavrar. Tamamlayalım ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üniteye başlarken proje ödevini dağıtınız. AÇIKLAMALAR Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık Uyarı: Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Atatürkçü düşünce sistemi, "Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar" ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele alınacaktır. Atatürkçülüğü Tanıtıyoruz Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak şerefli, haysiyetli, huzur ve refah içinde yaşaması, devlet yönetiminde millet egemenliği, aklın ve bilimin rehberliğinde millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak esas ve amaçlan doğrultusunda gerçekçi fikirlere dayanması ilke ve esaslarıyla olan bütünlüğü vurgulanacaktır. (.kazanım) Atatürk'ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler Her Şey Güçlü Bir Türkiye için 2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Millî güç unsurlarının Atatürk'ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar. Cumhuriyetle Bir Milletiz 4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız 5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. Ne Mutlu Türk'üm Diyene! 6. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7. Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." özdeyişinden hareketle "Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadesinin anlam ve önemini kavrar. Atatürk'ü Etkileyen Düşünürler Millî Güç Unsurları Cumhuriyet Cumhuriyetle Kazandıklarımız Görevlerimiz Hak ve ödevlerimiz Anayasamız Nasıl Bir Milliyetçilik? Millî Birlik ve Beraberliğimiz Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Uyarı: Dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmeler; padişah ve hükümetin durumu, ülkedeki siyasi, ekonomik, askerî, sosyal ve kültürel durum ile bağımsızlık ihtiyacı çerçevesinde yapılandırılacaktır. (2. kazanım) Bir Kahraman Doğuyor (2-5) Uyan: Millî güç unsurlan olarak siyasi güç, ekonomik güç, askerî güç ve sosyokültürel güç ele alınacaktır. (3. kazanım) İnsan Hakları ve Vatandaşlık (5-0) ; (5-22) 0.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder. 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar. Atatürkçü Düşünce Sistemi, "Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar" ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele alınacaktır.

9 5. HAFTA 4. HAFTA (2 Nisan - 25 Nisan) NİSAN 3. HAFTA (4 Nisan - 8 Nisan) Halkçılık 8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlannı Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. Atatürk ilkeleri Işığında Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar (8-5,7. kazanımlar) 5. Cumhuriyetin ilan edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 7. Atatürk'ün çok partili siyasi hayata verdiği önemi kavrar. Toplumda Devlet Desteği 9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasi, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. 0. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir. Devletimiz iş başında Uyarı: Türkiye'de millî sermayenin teşekkül etmemiş olması ve 929 Dünya Ekonomik Krizi vurgulanacaktır. (9 ve lo.kazanım) Laiklik Her Alanda Yenilik İnkılapların Temel Dayanağı. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslannı fark eder. 2. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 3. Atatürk ilkelerinin amaçlan ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. Laikliğin Gelişimi Metni Tamamlayalım Atatürk ilkeleri ve İnkılapları Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Uyarı: Atatürk'ün özlü sözlerinden ve uygulamalarından yararlanılarak Atatürkçü düşünce sisteminde dinin ve hoşgörünün yeri örneklerle açıklanacaktır. (. kazanım) Uyan Atatürkçülüğün özünün, kültürel değerlerine, geleneklerine son derece bağlı ama her türlü yeniliğe sonuna kadar açık bireyler yetiştirmek olduğu Uyarı: Atatürk ilkelerinin bir bütün olduğu vurgulanacaktır. (3. kazanım) En Büyük Eser 4. Atatürkçü düşünce sistemi'nden yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler. 5. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye'nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır. Atatürkçülüğün Esasları Atatürk ilkelerine Bağlıyız En Büyük Eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir Uyarı: Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî 2 İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV SÜRE SÜRE: 6 DERS SAATİ 5. ÜNİTE ÜNİTE ADI: ATATÜRKÇÜLÜK

10 3. HAFTA MAYIS 2. HAFTA (2 Mayıs - 6 Mayıs). HAFTA (5 Mayıs - 9 Mayıs) AY HAFT A SAAT MAYIS. HAFTA (5 Mayıs - 9 Mayıs) AY HAFTA SAAT KONU KAZANIM ETKİNLİK Mazlum Milletler 6. Türk Milli Mücadelesi'nin ve Mazlum Milletler Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. Cumhuriyet Bize Emanet 7. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma Atatürk ilke ve ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel inkılaplarına Sahip sorumluluk alır. Çıkıyoruz Ünite Değerlendirmesi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 6. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü SÜRE KONU KAZANIM ETKİNLİK Türk Dış Politikası. Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış İki Dönemde Türkiye politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir. Hatay Türkiye'ye Katılıyor Atatürk Bizimle Beraber 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur. 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder. 4. Atatürk'ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder Düşünceden Eyleme Geçiş Hatay Dünyanın Gözünde Atatürk ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma Doğrudan verilecek değerler: Barış-Türk büyüklerine saygı Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Uyarı: Dış olaylar tarihsel gelişme süreci ile birlikte verilecektir. Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Uyan: Yabancı Okullar, Musul Sorunu, Nüfus Mübadelesi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi ele alınacaktır. (2. kazanım) Uyarı: Milletler Cemiyetine girişte izlenen politika, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı vurgulanacaktır. (3. kazanım) Kariyer Bilinci Geliştirme (3-6) 6. Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının yaşamını nasıl etkilediğini açıklar. Uyarı: Yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazete haberleri, anılar kullanılacaktır. (5. kazanım) Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5-8) 8. Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. Ünite Değerlendirmesi Performans görevlerini toplayınız. SÜRE: 0 DERS SAATİ 7. ÜNİTE ATATÜRK'TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

11 4.HAFTA (26 Mayıs - 30 Mayıs) MAYIS 3. HAFTA ( 9 Mayıs - 23 Mayıs) AY HAFT A SAAT KONU KAZANIM ETKİNLİK Yine Bir Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye'ye etkileri açısından değerlendirir. Demokrasi Yolunda Türkiye İnsan Haklarıyla Vardır 2. Türkiye'de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye Nasıl Bir Demokrasi İnsan Hakları ve Demokrasi Biz de İmzaladık ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. AÇIKLAMALAR Doğrudan verilecek beceri: Bilgi teknolojilerini kullanma Doğrudan verilecek değer: Duyarlılık Uyarı: Dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak Atatürk'ün ikinci Dünya Savaşı öncesi yaptığı tespitler ve girişimler ile savaşta izlenen denge siyaseti 6. ünitenin 3. kazanımı ile de ilişkilendirilerek ele alınacaktır. (. kazanım) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (,4-22) 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü (5-2) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (5-2,6,22,25) 2. Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder 6. İnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını belirtir 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar. 25. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu ifade eder. Soğuk Savaş Yılları Gelişen Türkiye Savaşta ve Barışta Türk Ordusu 3. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunun Öneminden yola çıkarak ikinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir 4. ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder. 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye Nereden Nereye, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Olimpiyatlar ve Türkiye Resimlerle Öğreniyorum Onlar Bizim İçin Var Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Uyarı: Kore Savaşı, Türkiye'nin NATO'ya girişi ile "soğuk savaş" kavramı ele alınacaktır.(3. kazanım) Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3-4) 4. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli alternatifleri belirtir. Uyarı: Nüfus, eğitim, kültür, sanat, spor, ulaşım, sanayi ve sağlık alanında meydana gelen değişiklikler vurgulanacaktır. (4. Kazanım) Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (4-4) 4. Sporun ülkeler arası banş ve kaynaşmayı sağlamadaki rolüne örnekler verir. İnsan Haklan ve Vatandaşlık (,4-22); (4-2,6); (4,2-25) 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar. Uyarı: Atatürk'ün Türk Ordusuna Mesajı incelenecektir. (6. kazanım)

12 2. HAFTA (9 Haziran - 3 Haziran) HAZİRAN. HAFTA (2 Haziran - 6 Haziran) Savaşta ve Barışta Türk Ordusu 6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. Onlar Bizim İçin Var Savunma sanayinin Türkiye'nin askerî ve ekonomik gelişmesine yaptığı katkıları 923 sonrasındaki gelişim Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız. süreci içerisinde ele alınacaktır. (6. kazanım) Kıbrıs Barış Harekatı, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Somali ve Afganistan'da Türk ordusunun faaliyetleri ele alınacaktır. (6. kazanım) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (6-22) 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlandınlabileceğini kavrar. Türkiye ye Yönelik Tehditler 7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur. Türkiye ve Tehditler Uyarı: Türk - Ermeni ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları, terörizm, misyonerlik faaliyetleri, irtica, bölücülük konuları ele alınacaktır.(7. kazanım) SSCB Dağıldıktan Sonra Körfezde Savaş Bir Proje de Siz Yapın Avrupa Birliği(AB)ne Doğru II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA 8. SSCB'nin dağılmasının dünyaya ve SSCB Dağıldıktan ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda Sonra bulunur. 0. Körfez Savaşlarının Türkiye'ye siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik etkilerini değerlendirir. 9.Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasi ve ekonomik önemini değerlendirir.. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikalar çerçevesinde değerlendirir. 2. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder. Körfez Savaşları Enerji Kaynakları, Kaynaklarımız Avrupa Birliği Güncesi Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran formu Grup formu Çoktan seçmeli sorular Öz formu Öğrenci ürün dosyası Ünite Değerlendirmesi Tüm Kazanımlar Performans görevlerini toplayınız. Yazılı yoklama yapınız. Uyarı: Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar Kafkaslar ve Orta Asya daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal etkileri ele alınacaktır Uyarı: Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal etkileri ele alınacaktır. (8. kazanım) Uyarı: Doğal kaynaklar olarak su, petrol, bor, boraks, toryum, krom vb. ele alınacaktır. (. Kazanım) Girişimcilik (-). işle ilgili fikir üretme ve araştırma becerisi edinir. İnsan Haklan ve Vatandaşlık (4,2-25) 25. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu ifade eder. Şahin BOZKURT TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretmeni Devrim KÖKTUĞ Okul Müdürü

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Demet ERBİL Devrim KÖKTUĞ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 4 HAFTA EYLÜL 3 Hafta AY HAFTA SAAT 013 014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİ EVLER İHLAS İLKOKULU SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU KAZANIM ETKİNLİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR TEST NO TEST/KONU ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.. Atatürk ün öğrenim hayatı

Detaylı

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar 5. HAFTA 6 Eylül 30 Eylül) EYLÜL 4. Hafta (19- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 011 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 1 2 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ SÜRE.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Ay Hafta D.Saati KONULAR Batıya Erken Açılan Kent: Selanik Mustafa Kemal Okulda KAZANIMLAR. Atatürk

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD HFT Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Sosyal Bilgiler Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2

8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2 Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun

T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük. Metin ÖZDAMARLAR. TEOG kapsamında 1111 soru. Toplamda 1275 soru. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Metin ÖZDAMARLAR T.C. İnkılap Tarihî ve Atatürkçülük TEOG kapsamında 1111 soru Toplamda 1275 soru TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.

DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI, KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLAYLAR KİMLERİ NASIL ETKİLİYOR OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM OLGU VE GÖRÜŞÜ AYIRT EDİYORUM ÇÖZÜM BULUYORUZ ÇÖZÜM BULUYORUZ 07-08 EĞİTİM

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM

SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI 4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Dersin Kodu: OATA204 3 Dersin Türü: ZORUNLU 4 Dersin Seviyesi: ÖNLİSANS 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM EYLÜL EYLÜL 1. (17-23) 2.

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

C. YILLIK PLANLAR... İLKÖĞRETİM OKULU

C. YILLIK PLANLAR... İLKÖĞRETİM OKULU C. YILLIK PLANLAR... İLKÖĞRETİM OKULU SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM AY HAFTA SAAT KONU BAŞLIKLARI VE KAZANIMLAR ARA DİSİPLİNLERLE İLİŞKİLENDİRME ARAÇ VE GEREÇLER TOPLUM İÇİNDEKİ YERİMİZ Aile ve sosyal

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı