quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça"

Transkript

1 quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation mark tırnak imi quotation mark tırnak işareti quote alıntı yapmak, fiyat vermek quote 1. fiyatlandırmak, fiyat vermek, teklif etmek 2. aktarmak, birinin sözünü tekrarlamak, alıntılamak quotidian hergün quotient bölüm quotient of complex numbers bölümü karmaşık sayıların quotient of polynomials bölümü/polinomların quotient property bölüm özelliği quotient set bölüm kümesi quotient space bölüm uzayı quotient/derivative of bölümün türevi quoting fiyat verme, teklif verme R r resistance value r direnç değeri (verilen bir yoğunluktaki doymuş toprağın plastik deformasyona karşı gösterdiği makaslama direncini temsil eden bir katsayı) rf choke yüksek frekans söndürme bobini rh (right hand) sağ, sağ taraf rps (revolutions per second) d/s saniyedeki devir sayısı rabbet oluk, yiv, kama oluğu, zıvana, oluk açma, yiv açma

2 rabbet chisel tırnak keski, ağzı oluklu oyma kalemi rabbet plane oluk rendesi rabbeting çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi rabid 1. kudurmuş; 2. kuduza ait race yarışmak race yuva race zarf, bilezik race yarış race yatak bileziği race 1. motoru en yüksek devirde çalıştırmak 2. yatak sathını oluşturan bilezikler, bilya yatağı, halka, halka yatak, bilezik race ırk, soy race zarf, bilezik race (bearing) bilezik zarf, kafes (rulman) race an engine motoru anvale etmek, motoru avarada ve tam gazla çalıştırmak, motora en yüksek devrini vermek race board (shuttle race) dokuma tezgahında gücünün üzerinde mekiğin hareket ettiği kısmı race car yarış otomobili race way motorda oynak parçaların gidiş geliş hareketleri esnasında temas halinde bulundukları yüzey, çalışan parçanın yuvası race (a) bilyeli ve masuralı yatakların iç ve dış bilezikleri, (b) bazı krenlerde olduğu gibi makaralar üzerinde hareket eden dönel üst tablaya mesnet teşkil eden dairesel halka, (c) su çarkına su yönlendiren kanal racemic bir maddenin optik olarak inaktif şekli olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir, racemization optik olarak inaktif hale getirme racemose salkım gibi, salkımlar halinde yetişen rachet mandal rack raf rack kramayer

3 rack 1. enjektör pompası kremayeri, dişli çubuk, dişli mil, sonsuz vida 2. parmaklıklı raf, ızgara, askı, gergi rack ileri geri hareket etmek rack adjusting nut dizel yakıtı enjektör pompası ayar somunu (birden fazla plancerli pompalarda) rack adjusting turnbuckle dizel yakıtı enjektör pompası kremayer mili ayar çatalı rack adjustment kremayer ayarı rack and pinion kremayer ve pinyon dişli rack and pinion jack kremayerli kriko rack and pinion steering gear motorlu taşıtların dümen düzeneği, direksiyon muindeki pinyonun tekerlekler arası krameyer ile eş çalışmasından oluşan dümen düzeneği rack and pinion krameyer ve pinyon dişli, dönme hareketini gidip getme veya öteleme hareketine dönüştüren sistem rack feed krameyer ve pinyon ile besleme rack hook krameyer kanca, kaldırma elemanı ile kaldırıldığında krameyeri serbest bırakıp onun krameyerin en uç noktasına kadar düşmesine ve krameyer kolu uzantısının krameyerin düşme mesafesini kontrol eden salyongoza takılmasını sağlayan direk, mertek üzerindeki el rack mounted raf yapısında rack mounting iskele montajı rack railway kremayerli demiryolu rack railway krameyerli demiryolu, genellikle dağlık bölgelerde lokomotifin eğimi fazla yerlere tırmanmasını sağlamak için lokomotiflere monte edilen dişli çarkların rayların arasına yerleştirilen krameyer ile eş çalışması sonucu ilave bir kavrama oluşturulması yöntem rack tail bkz. rack hook rack teeth kremayer dişi rack, double sided iki zıt yüzündede diş açılmış çubuk, krameyer rack, helical helisel krameyer, diş açıklığı yüzeyi, diş açıklığı düzlemi olan, eksenel ve yanal (enine, çapraz) yönleri eş çalıştığı dişli içinde aynı olan krameyer dişli, rack, straight bevel düz şivli (mahruti) krameyer rack (a) krameyer dişli, (b) hareketli bir

4 mekanizmaya dişli çark vasıtası ile bağlanan üzerine diş açılmış çubuk veya ray, (c) ağ, net, dantel yapımı ile ilgili bir takım hareketler, (d)yüzeyinde eşit aralıklı dişlere sahip düz çubuk veya plaka rackspur diş açıklığı dairesi yan çapı sonsuz büyüklükte olan düz dişli rack/helical kremayer/helisel rack/straight bevel kremayer/mahruti racking ileri geri hareket racking course kaplama altı malzemesi (blokaj bir temel üzerine, boşlukları doldurmak ve kaplanmadan evvel profili düzeltmek için serilmiş ve sıkıştırılmış gradasyonlu taştan ibaret tabaka) racking gear krenlerin makara tertibatını çalıştıran dişli sistemi racking bir mekanizma veya mekanizmanın bazı uzuvlarını ileri geri hareket ettirmek rack mounted raf yapısında rack type differential krameyer tip diferansiyel, bir pirtyon dişlinin iki tarafında onunla eş çalışacak şekilde temasta olan iki kremeyer dişliden oluşup krameyer dişli ekseni iki krameyer dişlilerin doğrusal hareketlerinin cebirsel toplamının yarısına eşit olan doğrusal hareket rad 1. kök, radix; 2. ışınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasyon) radar radar radar altimeter radarlı yükseklikölçer radar beacon radar farı (parıldak) radar beam radar hüzmesi radar coverage radar kaplamı radar deception radar hilesi radar detector radar detektörü radar echo radar yankısı radar horizon radar ufku radar intelligence radar bilgi hizmeti

5 radar jammer radar boğucu radar pulse radar darbesi radar range radar erimi radar range finder radyo telemetre radar tracking radarla izleme radiad dış tarafa doğru radial engine radyal motor, silindirleri krank mili etrafında eşit aralıklarla, radyal yönde, aynı düzlemde veya birbirine parelel iki farklı düzlemde yerleştirilmiş pistonlu motor radial ışınsal, radyal, merkezden çevreye doğru yarıçap doğrultusunda yayılan, çapsal radial radyusa ait, radyal, radialis radial yarı çap ile ilgili radial airgap radyal hava boşluğu radial arm radyal matkap kolu radial arm (a) radyal matkap tezgahında matkap yastığını taşıyan hareketli ankastre kol, (b) vida dişi açma tezgahında klavuz vida ucuna mafsallı kol radial axle boji radial axle bkz. bogie radial bearing radyal yatak radial compressor radyal kompressör radial direction çapsal doğrultu, radyal doğrultu radial distance çapsal uzaklık, ışınsal uzaklık, radyal uzaklık radial drill radyal matkap radial drill matkap kafası ana direğe bağlı yatay bir kol üzerinde hareket edebilen büyük matkap radial drilling machine radyal matkap tezgahı radial eccentricity radyal kaçıklık radial engine yıldız motor radial fin type filter ışınsal kanatlı filtre radial fin type filter element ışınsal kanatlı filtre elemanı

6 radial fins ışınsal kanatcıklar radial flow radyal akım radial gate radyal kapak radial joint radyal derz radial load radyal yük radial normal stress ışınsal normal gerilme radial paddle wheel radyal çark radial piston motor radyal pistonlu motor radial piston pump radyal piston pompa radial play radyal hareket radial ply tire radyal katlı araç lastiği radial pressure radyal basınç radial road ışınsal yol (bir kentin merkez bölgesi ile kenar bölgelerini birbirine doğrudan bağlayan yol) radial sett paving balıksırtı parke kaplama (simetrik yelpaze şekilli yüzeyler oluşturacak şekilde, aynı merkezli yaylar halinde döşenmiş kare yüzeyli küçük taş bloklardan ibaret bir parke kaplama) radial shear zone radyal kayma bölgesi radial steel cord tire radyal çelik kuşaklı lastik radial strain yanal birim deformasyon (trafik yüklerinin bitümlü sıcak karışım tabakalarda oluşturduğu yanal birim deformasyon) radial street bkz. radial road radial stress radyal gerilme, yanal gerilme (trafik yüklerinin üstyapının bitümlü sıcak karışım tabakalarında yarattığı çekme gerilmesi) radial tyre radyal lastik radial valve gear radyal supap mekanizması radial valve gear radyal sübab mekanizması, sürgülü (kayar)sübabına krank açısının sinüs ve cosinüs ü ile orantılı bağımsız eleman hareketi verilen buhar makinası sübab mekanizması, radian radyan (1rad=180/p derece) radian (rad) yarıçapa eşit yay parçasını gören

7 merkez açı radian measure radyan ölçümü radiance parlaklık radiant ışıyan, radyan radiant ısı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus radiant comfort heating radyan konfor ısıtması radiant cooling radyan soğutma radiant cooling system radyan soğutma sistemi radiant energy ışıyan enerji radiant flux ışıyan akı radiant gas heater radyan gazlı ısıtıcı radiant gas heater radyan gaz sobası radiant heat radyan ısı (ışıma ısısı) radiant heater ışıma ısıtıcısı radiant heating radyan ısıtma radiant heating yayılan sıcaklıkla ısıtma, bir yüzeyden çevresine kondüksiyon ve konveksiyondan ziyade radyasyon yolu ile ısı yayan sistem, radiant panel radyan panel (plakalı ısıtıcı) radiant strip heater radyan bantlı ısıtıcı radiant temperature radyan sıcaklığı radiant temperature ışıma sıcaklığı radiant yaygın, saçılan, yayılan, ışın yayan, ışın saçan, yayan, saçar, parlak, aydınlık, yayıcı radiant flux density güneşin radyasyon yoğunluğu radiant drilling machine bkz. drilling machine radiate bir merkezden etrafa dağıtıp yayan radiate ışımak, ışın yaymak radiate merkezden etrafa doğru yayılmak radiate, to ışımak

8 radiating ışıma radiation ışıma radiation ışınım, radyasyon radiation detector radyasyon dedektörü radiation dosimeter radyasyon doz ölçeri radiation dosimeter radyasyon dozmetresi radiation field ışıma alanı radiation heat loss radyasyon ısı kaybı radiation intensity ışıma yeğinliği radiation lobe ışıma lobu radiation loss radyasyon kaybı radiation pattern ışıma örüntüsü radiation potential ışınım potansiyeli radiation protection radyasyondan koruma radiation pyrometry ışınımla sıcaklık ölçümü radiation rate meter radyasyon doz ölçeri radiation source radyasyon kaynağı radiation saçma, yayma, neşir, saçılma, yayılma, intişar, şua yayma, ışın yayma, (a) noktaların bir merkezden hangi uzaklıkta ve yönde konumlandırıldığını inceleme metodu, (b) bir ortamda veya uzayda enerji iletimi sağlayan dalgaların yayılması veya saçılması radiation/electromagnetic radyasyon/elektromanyetik radiation/far infrared radyasyon/kısa dalga boylu kızılötesi radiation/gamma radyasyonu/gamma radiation/global radyasyon/toplam radiation/infrared radyasyon/kızılötesi radiation/ionizing radyasyon/iyonlaştırıcı radiation/leakage radyasyon/sızıntı radiation/solar radyasyonu/güneş

9 radiation/submillimeter infrared radyasyon/kısa dalga boylu kızılötesi radiation/terrestrial infrared radyasyon/uzun dalga boylu kızılötesi radiative radyasyon yapan radiator radyatör radiator ışın yayan radiator aktif anten, ışıyıcı radiator radyasyon yayan radiator anti rust radyatörü pastan koruma eriyiği radiator apron radyatör panjur arası eteği radiator baffle plate radyatör yönlendirme plakası radiator bolt radyatör tespit cıvatası radiator brace radyatör mesnedi radiator cap radyatör kapağı radiator casing radyatör kaplaması radiator cleaner radyatör temizleme eriyiği radiator collar radyatör hilali radiator core radyatör peteği radiator core tube radyatör peteği düşey boruları radiator cowl radyatör kaportası, radyatörlerin arkasına konan boru şeklindeki sac parça radiator drain cock radyatör boşaltma musluğu radiator fan radyatör fanı radiator filler cap radyatör doldurma ağzı kapağı radiator fin radyatör kanatçığı radiator front dust shield radyatör ön toz kalkanı radiator front dust shield to side shield anti squeak radyatör ön toz kalkanı ile yan kalkan arasına konan ve gıcırtıyı önleyen malzeme radiator front dust shield to side shield screw radyatör ön toz kalkanını yan kalkana tespit vidası

10 radiator front dust shield to side shield screw nut radyatör ön toz kalkanını yan kalkana tespit somunu radiator grill radyatör panjuru, ön panjur radiator grill side attaching screw radyatör panjuru yan tespit vidası radiator grill side attaching screw nut radyatör panjuru yan tespit vidası somunu radiator guard radyatör koruyucusu radiator guard radyatör panjur kalkanı, ağır inşaat makinelerinin radyatör mahfaza zırhı radiator guard radyatör koruyucusu zırhı radiator hold down bolt radyatör tespit cıvatası, radyatörü şasi kemerine tespit eden cıvata radiator hose radyatör hortumu radiator hose clamp radyatör hortumu kelepçesi radiator inlet hose radyatör giriş hortumu radiator inlet hose clamp radyatör giriş hortumu kelepçesi radiator lower gasket radyatör alt contası radiator lower tank radyatör alt deposu radiator mounts radyatör askıları, radyatör tespit kulakları radiator outlet hose radyatör çıkış hortumu radiator outlet hose clamp radyatör çıkış hortumu kelepçesi radiator outlet tube radyatör çıkış borusu radiator overflow drain tube radyatör taşma borusu radiator overflow pipe radyatör taşma borusu radiator pan radyatör kazanı, radyatör peteği altındaki hazne radiator protection plate radyatör koruma plakası radiator repair tube radyatör petekleri üstündeki düşey borular içine konan ve delinmeleri tamir için kullanılan parça radiator rust resistor radyatör pas önleyici maddesi radiator sealer radyatör tıkama eriyiği radiator shell apron radyatör peteği çerçevesi ile çamurluk arasındaki etek

11 radiator shroud radyatör peteği ile vantilatör arasındaki çerçeve, vantilatör çerçevesi, davlumbaz radiator shutter otomatik olarak açılıp kapanan radyatör panjuru radiator side shield radyatör yan kalkanı radiator support radyatör kulakları radiator support to side shield anti squeak radyatör mesnedi ile yan kalkan arası gıcırtı önleyici parça radiator tie rods radyatör askı kolları radiator to bumper stone deflector radyatör tampon arası taş kalkanı radiator to bumper stone deflector attaching screw radyatör tampon arası taş kalkanı tespit vidası radiator to bumper stone deflector attaching screw nut radyatör tampon arası taş kalkanı tespit vidası somunu radiator tube radyatör petek deliği üstündeki düşey borular radiator upper hose radyatör üst hortumu radiator upper tank radyatör üst deposu radiator valve radyatör vanası radiator valve radyatör musluğu radiator radyatör, (a) transdüserin ses dalgalarını yayan titreşen elemanı, (b) enerji yayan cisim, radyatör, ısı yayan panel, (c) herhangi bir şekilde partikül veya radyasyon yayan, saçan cisim, radical 1. bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. basit cisim, esasi madde; 3. kimyasal kök, radikal radical equation köklü denklem radicals sayı köklü radicand kökaltı radicula (çoğ. radiculae) ince dal, küçük kök, kökçük radio radyo, telsiz radio ( ön ek) 1. radyo veya radium (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. bileğin dış kemiğine ait radio (ön ek) ışın anlamı veren birleştirici

12 radio (ön ek) radyo ile anlamı veren birleştirici radio altimeter telsiz yükseklikölçer Açıklama [GY4]: Daha doğrusu telsiz anlamı veren olmalı bence. radio beacon radyo (telsiz) parıldağı radio beam radyo hüzmesi radio bearing telsizle kerteriz radio broadcasting radyo yayını radio button radyo düğmesi radio communication telsiz iletim radio control uzaktan kumanda radio cowl antenna ground strap radyo anteni toprağı radio cowl antenna insulator radyo anteni yalıtkanı radio cowl antenna insulator gasket radyo anteni yalıtkan contası radio cowl antenna mounting nut radyo anteni tespit somunu radio cowl antenna mounting nut washer radyo anteni tespit somunu pulu radio cowl antenna stop radyo anteni tahdidi radio direction finder telsizle yön bulma radio duct radyo oluğu radio frequency yüksek frekans (sıklık) radio frequency amplifier radyo frekansında yükselteç radio frequency interference, rfi radyo frekansında karışma radio frequency spectrum radyo frekans izgesi (spektrumu) radio guidance radyolu (telsiz) güdüm radio homing radyolu (telsiz) özgüdüm radio humeral radyus ve humerus a ait radio ignition interference suppressor otomobil radyoları için gürültüyü gideren susturucu, elektrik donanımının gürültülerini yutan mek sefe radio lens radyo merceği radio link radyolink

13 radio modem radyo modemi, telsiz modem radio navigation radyolu (telsizle) yöngüdüm radio paging service radyo çağrı hizmeti radio receiver radyo (telsiz) alıcısı radio relay radyo bağlağı (rölesi) radio relay system radyo röle sistemi radio speaker radyo hoparlörü radio speaker bezel radyo hoparlörü çerçevesi radio speaker grill radyo hoparlörü panjuru radio suppressor bkz. radio ignition interference suppressor radio system bilgi alışverişinin radyo sinyalleri ile yapıldığı acil haberleşme sistemi radio transmitter radyo vericisi radio wave radyo dalgası radioactive radyoaktif radioactive contamination radyoaktif bulaşma radioactive fall out radyoaktif serpinti radioactive half life radyoaktif yarı ömür radioactive pollution radyoaktif kirlilik radioactive waste radyoaktif artık radioactivity radyoaktivite radius yarıçap radius of convergence yakınsaklık yarıçapı radius of curvature eğrilik yarıçapı radius of curvature dönüş yarıçapı radius of curve kurp yarıçapı radius of gyration atalet yarıçapı, jirasyon yarıçapı radius of influence kuyu etki yarıçapı, düşey drenlerde etki çapı (bir düşey drenin çevresindeki suyu toplayacağı alanın çapı)

14 radius of turn otomobilin alacağı en keskin virajın yarıçapı, dönüş kabiliyeti radius rod itme çubuğu, denge çubuğu, şasi denge çubuğu radius rod (brindle rod) otomobil rotu, çark etme çubuğu radius rod drive itme çubukları ile tahrik sistemi radius vector yarıçap vektörü radix sayı sistemi temel rakamı radnps (radians per second) rad/sn radome anten kaportası radon Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element raft radye raft foundation radye jeneral, radye temel, yayılı temel rafter mertek, çatı kirişi, lata, kiriş rafter of truss çatı kafes kirişinin yan esas parçaları rag üstüpü, üstüpü yerine kullanılan bez parçaları rag roofing felt çatı keçeleri (keçelenmiş bitkisel veya hayvansal orijinli liflerden veya bunların karışımından ibaret emici tabaka) rage aşırı kızgınlık, şiddetli öfke ragged edge düzensiz kenar ragged edge düzensiz ayrıt rail ray rail bridge demiryolu köprüsü rail clamp ray kıskacı rail clearance demiryolu gabarisi rail gauge ray açıklığı rail gauge ray mastarı rail gauge ray açıklık mastarı, raylar arası mesafeyi ölçmek için iki ucuna çıkıntıları olan ve mastar olarak kullanılan demir çubuk rail girder ray kiriş

15 rail guard parmaklık, ray siperi, ray tipi korkuluk rail guide vites sürgü mili yatak burcu rail guide support vites sürgü mili yatak burcu mesnedi rail mili istenilen kesite sahip ray çekme haddehanesi rail mill ray haddehanesi rail post korkuluk babası rail road demiryolu, lokomotifler tarafından çekilen yük ve yolcu vagonlarının üzerinde hareket ettiği raylar rail sanding raya kum serpme rail tanker sarnıç vagon rail, hand bkz. hand rail rail, lower bkz. lower rail rail, single bkz. single rail rail, top bkz. top rail railing korkuluk, köprü parmaklığı railing post korkuluk babası railing web korkuluğun gövdesi railing, concrete bkz. concrete railing railing, metal bkz. metal railing railing, roadway bkz. roadway railing railing, sidewalk bkz. sidewalk railing railing, solid type bkz. solid type railing railing, wood bkz. wood railing railroad demiryol railroad bill of lading tren konşimentosu railroad bridge demiryolu köprüsü railroad car vagon railroad clearance demiryolu gabarisi

16 railroad pen çiftli trilin railroad shipping point demiryolu sevk merkezi railroad through bill of lading amerika da demiryolları tarafından düzenlenen konşimento rails ray rails demir yolu rayı, flanşlı tekerleklerin (demiryolu tekerleği)üzerinde hareket etmesi için taban traversler üzerine yerleştirilen demir çubuklar railway demiryol railway car demiryolu vagonu railway consignment note demiryolu irsaliyesi railway crane demiryolu kreni railway network demiryolu ağı railway station demiryolu istasyonu railway tramvay demir yolu railway bridge demiryolu köprüsü rain yağmur rain attenuation yağmur zayıflatması rain gutter yağmur oluğu rain hood yağmur kapağı rain proof yağmur geçirmez rain trap eksoz şapkası rain water yağmur suyu rain water drainage yağmur suyu drenajı rainfall yağış, yağış miktarı rainfall intensity yağış şiddeti, yağmur şiddeti rainy yağmurlu raise kaldırmak, kaldır raise yükseltmek raise zam

17 raise of ground level araziyi yükseltmek, doldurmak, zemin seviyesini yükseltmek raised floor yükseltilmiş döşeme raised groundwater line yükselmiş yeraltı su seviyesi raised separator ayırma eşiği raised water table yükselmiş yeraltı su seviyesi raising sürhosman, yükselti, ters sehim raising hook kaldırma halkası, kaldırma kancası rake gelberi yapmak, tırmık çekmek, yan yatmak rake gelberi, ateş süngüsü rake (rake angle) (a) kesme kalemlerinin en verimli kesme işini yapabilmesi için sahip olduğu kalem ucu eğimi, (b)testere dişi meyili, (c) uçak kanad ucu eğriliği, rake (f) gelberi yapmak rake blower tırmıklı üfleyici rake out (f) dışarı atmak, küremek rakedozer tırmıklı dozer raker pile eğik kazık, çakma kazık raking eğme, eğilme, eğiklik raking pile eğik kazık raking shore eğik destek rally ralli ram bkz. random access memory ram 1. çektirme, saplama 2. şahmerdan tokmağı, tokmaklamak, darbe ile sıkıştırmak ram şahmerdan ram su mengenesi ram hidrolik koç ram (a) hidrolik koç, su koçu (b) şekillendirme veya kanal açma makinasında takımı taşıyan ve ileri geri giden kol, (c) bu terim uçaklarda hava girişindeki tesirli basınç üzerine uçak hızının etkisini belirtmek için kullanılır

18 ram air turbine (wing driven turbine) uçaklarda elektrik jeneratörü, yakıt ve hidrolik pompalar için yardımcı güç kaynağı sağlayan hava tepkisi ile çalışan açık konumda bulunan küçük türbin, ramal dal (ramus) la ilgili ramification dallanma ramiform dal şeklinde ramify dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak ramjet engine tepkili jet türbini, sıcak gaz jetleri ile itme (tepki, yürütme) sağlayan difüzer, yanma odası ve bir lüleden oluşan hava yutucu motor, rammer tokmak, şahmerdan rammer, pneumatic bkz. pneumatic rammer ramming tokmaklama (gevşek malzemeyi tekrarlanan vuruşlarla sıkıştırma işlemi) ramming in layers tabakalar halinde tokmaklama ramollissement 1. yumuşama; 2. bir organ veya dokunun marazi yumuşaması (özellikle beyin hk.) ramp rampa ramp rampa (taşıtların arzu ettikleri platforma girebilecekleri veya terke debilecekleri paralel iki yol veya, farklı seviyedeki yollar arasındaki herhangi bir bağlantı veya köprülü kavşak sisteminin iç bağlantı yolları) ramp control araçların, sınırlı erişimli yola rampadan girişinin bir trafik işareti ile ölçüldüğü bir sistem ramp function rampa işlevi ramp junction araçların giriş rampasından anayola veya anayoldan çıkış rampasına geçişteki kısa yol parçası ramp, access bkz. access ramp rampart sur (kenti kuşatan savunma duvarı) ramp freeway junction giriş veya çıkış rampasının erişme kontrollu yola bağlandığı yol alanı ramps (guide plates) (a) meyilli yüzey, rampa, (b) lokomotif tekerleklerinin raylar üzerine çıkması için helisel uzatmalara sahip raylara tutturulabilen aparat ramp street junction giriş veya çıkış rampasının cadde veya anayola bağlandığı yol alanı ramp weave section bir şeritli giriş rampasını, bir şeritli çıkış rampasının takip ettiği ve ikisinin sürekli bir yardımcı şeritle birleşerek

19 oluşturduğu alan, giriş çıkış trafiğinin örüldüğü alan ram s horn simetrik şekle sahip çiftli kren kancası ramsbotton ring bkz. spring ring ramshorn hook çift kanca ranch çiftlik rancid bozulma sebebiyle ekşi koku veya tat gösteren, ekşimiş rancidify ekşimek, bozulmak rancidity ekşilik random rastgele, programsız, rastlantısal random access rasgele erişim random access memory (ram) rasgele erişimli bellek random error tesadüfi hata random error raslantısal hata random experiment rasgele deney random field rasgele alan random number generator rasgele sayı üreteci random point rastgele nokta (arazide rastgele alınmış detay noktaları) random process rasgele süreç random rubble tuvenan moloz, tuvenan anroşman random sample rastgele örnek random sample rasgele örneklem random sampling numune alma random sampling rastgele numune alma random selection rastgele seçim random uniform number rasgele birbiçimli sayılar random variable rasgele değişken randomization rasgele sıralama, rasgeleleştirme randomize, to rastgeleleştirmek, randomize etmek

20 randomized block design rastgeleleştirilmiş öbek tasarımı range değer kümesi; erim range son sınır, erim, menzil range ürün gamı range aralık range değer aralığı range 1. aralık, alt ve üst sınırlar arası 2. sıra, dizi 3. alan, saha, mesafe 4. kadranlı ölçü aletlerinde ibrenin hareket alanı 5. dizmek, sıralamak, sınırlandırmak 6. ocak (çok gözlü havagazı ve elektrik ocağı) range saha, alan range camera erim kamerası, derinlik ölçen kamera range finder telemetre, uzaklıkölçer range image uzaklık imgesi; erim imgesi range line kesit çizgisi, sondaj hattı range measurement erim ölçümü, uzaklık ölçümü range of a function işlevin değer kümesi range of frequencies frekans aralığı, tekrarlama aralığı range of function değer kümesi/ fonksiyonun range of pressure basınç bölgesi range of relation değer kümesi/bağıntının range of tension çekme bölgesi range of validity geçerlilik bölgesi, geçerlilik sınırları range resolution uzaklık çözünürlüğü range bearing display uzaklık kerteriz ekranı range pole jalon ranging accuracy telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu ranging error telemetre (uzaklık ölçümü) hatası rank kerte, sıra

21 rank aşım rank sınıf rank correlation sıra ilintisi rank of a matrix matrisin kertesi rank order filtering sıra süzgeçlemesi rank/carbon karbonlaşma seviyesi rankine cycle rankine çevrimi, kompozit buhar santrallannda standart verimlilik için kullanılan çevrim, kazan basıncında su girişi, buharlaşma, kondensör basıncında adyabatik genleşme buharın başlangıç halinde yoğunlaşması şeklinde olan bir çevrimdir rankine efficiency bir makinanın, aynı şartlarda, belirti buhar sıcaklığı ve basıncında rankine çevrimi ile çalışan bir ideal makina ile mukayesesi rankine pressure, active bkz. active rankine pressure rankine state, active bkz. active rankine state rankine states of plastic equilibrium rankin plastik denge halleri rap küçük darbe raphe dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe rapid hızlı, çabuk rapid cooling ani soğutma rapid curing cut back hızla kür olan katbek asfaltı (nafta veya gazolin tipi destilatla yumuşatılmış asfalt çimentosu) rapid setting çabuk kesilen rapid transit system hızlı ulaştırma sistemi rapid traverse hızlı hareket rapid curing çabuk kürleme rapid curing asphalt hızla kür olan asfalt (asfalt çimentosu ile nafta veya gazolin tipi çok uçucu bir seyrelticiden oluşan sıvı asfalt) rapping regime modification vurma rejimi modifikasyonu rapson s slide kolun tüm pozisyonlarında gemi dümenine sabit dönme hareketi veren mekanizma

22 rupture zone yırtılma zonu raptus nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus rare değerli, nadir rare nadir, az bulunur, yeryüzünde sayısı azalmış rare earth nadir metal rare gases nadir gazlar, soy gazlar rarefaction seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz) rarefied düşük yoğunluklu rarefy 1. yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. yoğunlukca azalmak, hafiflemek, basınca düşmek resin core solder reçineli lehim rasp raspalamak, törpülemek rasp cut törpü dişli rasp cut file törpü raster resim, görüntü raster grid tarama ızgarası ratched mandal ratched and pawl mandal ve kilit ratched feed tek yönlü kesikli besleme, mandallı besleme ratched jack mandallı, tırnaklı dişli mekanizma kullanılarak yapılan vida kriko ratched pawl raşet çarkı ile eş çalışan mandal, dil, kilitli çengel ratched teeth (a) boşaltma çarkı üzerindeki ince uçlu diş, (b)kontrol edilen hareketin herhangi bir yönde olması durumunda düz dişli çark dişlerine benzer dişli raşet çarkı, (c) krenlerde olduğu gibi sadece tek yöne meyilli dişler, (d) eş çalışacağı mandal, mandallı kili ratchet wheel bkz.ratchet ratchet bir yönde dönebilen dişli, cırcır, cırcır kolu, mandal ratchet tetik mandalı

23 ratchet (ratchet wheel) (a) meyilli dişlere sahip olup mandalla eş çalıştığında sadece bir yönde dönüye müsade edip geri dönüsü olmayan çark, (b) saatlerdeki ana milde olduğu gibi üzerinde sivri uçlu özel dişler olan ve onun geri dönmesine müsade etmeyip saatlerin boşalmasını en ratchet arm cırcır kolu ratchet bar mandalı ile eş çalışan üzerinde diş açılmış kertikli mil, tek yönde dönme hareketi yapabilmektedir ratchet feed kesintili besleme ratchet gearing kilit çark ratchet handle cırcır kolu ratchet jack mandallı vida kriko ratchet lever cırcır levyesi ratchet lock kilit tertibatı ratchet pawl mandal kilit çengeli ratchet pawl retaining ring cırcır tespit bileziği ratchet type control cırcır tertibatlı kumanda mandalı, cırcırlı kumanda tertibatı ratchet wheel mandallı çark ratchet wheel cırcırlı makara ratchet wrench anahtar/cırcır ratchet wrench cırcır anahtar rate oran, fiyat, değer biçmek rate hız, değer, oran rate hız, sür at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı rate adaptation hız uyarlaması rate effect hız etkisi rate gyro bkz. gyro rate indicator hız göstergesi rate of absorption emme hızı rate of ascent yükselme hızı

24 rate of capillary rise kapiler yükselme hızı, kılcal yükselme hızı rate of change oranı/değişim rate of change değişme hızı rate of commission oranı/komisyon rate of compression sıkışma hızı rate of consolidation konsolidasyon hızı rate of conveyance götürme hızı rate of creep krip hızı, sünme hızı rate of decrease oranı/azalma rate of deformation deformasyon hızı, şekil değiştirme hızı rate of discharge per unit of time birim zamanda boşaltma hızı, birim zamanda boşalma rate of discount oranı/indirim rate of drainage drenaj hızı rate of erosion erozyon hızı rate of evaporation buharlaşma hızı rate of flow debi rate of flow akış hızı (araç veya insanların bir şeritte, yolda veya herhangi bir trafik yolunda bir noktadan bir saatten az bir sürede geçmesine eşdeğer saatlik oranı) rate of heat flow nominal ısı akışı rate of heat flow oranı/ısı akış rate of heave kaldırma hızı, kabarma hızı rate of increase oranı/artma rate of interest faiz oranı rate of load application yük tatbik hızı, yükleme hızı rate of loading yükleme hızı, yükleme derecesi rate of penetration penetrasyon hızı rate of percolation sızıntı hızı, akış hızı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE

PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) PARÇA No. PART No. 54RS110272 PARÇA KATALOĞU PARTS CATALOGUE PROBUS 850 TBX (YURT İÇİ) FABRİKA VE GENEL MÜDÜRLÜK SATIŞ ve SERVİS FACTORY SALES

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...2

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Vites/Dişli Kutusu (Şanzıman/Transmisyon) 1. Bölüm HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Vites Kutusu (Şanzıman) - Görevi Transmisyon sisteminin başlıca görevleri;

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI Teknik İngilizce Terimler - Technical English Terminology Hazırlayan: Doç. Dr. Hasan Demirel 1 Gang 2 Way Switch Tekli vavyen anahtar: 1 Gang

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK BAKIM VE ONARIMCISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0281-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.01.2013-28543 (Mükerrer) Meslek: RAYLI SĠSTEM ARAÇLARI MEKANĠK

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

GD675-5 MOTOR GREYDER

GD675-5 MOTOR GREYDER BEYGİR GÜCÜ Brüt: 165 kw 221 HP @ 2100 devir/dakika Net : 163 kw 218 HP @ 2100 devir/dakika ÇALIŞMA AĞIRLIĞI 15955 kg 35,175 lb BIÇAK GENİŞLİĞİ 4.32 m (MAKS.) 14 ft GD 675 Temsili fotoğrafta tercihe bağlı

Detaylı