quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça"

Transkript

1 quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation mark tırnak imi quotation mark tırnak işareti quote alıntı yapmak, fiyat vermek quote 1. fiyatlandırmak, fiyat vermek, teklif etmek 2. aktarmak, birinin sözünü tekrarlamak, alıntılamak quotidian hergün quotient bölüm quotient of complex numbers bölümü karmaşık sayıların quotient of polynomials bölümü/polinomların quotient property bölüm özelliği quotient set bölüm kümesi quotient space bölüm uzayı quotient/derivative of bölümün türevi quoting fiyat verme, teklif verme R r resistance value r direnç değeri (verilen bir yoğunluktaki doymuş toprağın plastik deformasyona karşı gösterdiği makaslama direncini temsil eden bir katsayı) rf choke yüksek frekans söndürme bobini rh (right hand) sağ, sağ taraf rps (revolutions per second) d/s saniyedeki devir sayısı rabbet oluk, yiv, kama oluğu, zıvana, oluk açma, yiv açma

2 rabbet chisel tırnak keski, ağzı oluklu oyma kalemi rabbet plane oluk rendesi rabbeting çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi rabid 1. kudurmuş; 2. kuduza ait race yarışmak race yuva race zarf, bilezik race yarış race yatak bileziği race 1. motoru en yüksek devirde çalıştırmak 2. yatak sathını oluşturan bilezikler, bilya yatağı, halka, halka yatak, bilezik race ırk, soy race zarf, bilezik race (bearing) bilezik zarf, kafes (rulman) race an engine motoru anvale etmek, motoru avarada ve tam gazla çalıştırmak, motora en yüksek devrini vermek race board (shuttle race) dokuma tezgahında gücünün üzerinde mekiğin hareket ettiği kısmı race car yarış otomobili race way motorda oynak parçaların gidiş geliş hareketleri esnasında temas halinde bulundukları yüzey, çalışan parçanın yuvası race (a) bilyeli ve masuralı yatakların iç ve dış bilezikleri, (b) bazı krenlerde olduğu gibi makaralar üzerinde hareket eden dönel üst tablaya mesnet teşkil eden dairesel halka, (c) su çarkına su yönlendiren kanal racemic bir maddenin optik olarak inaktif şekli olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir, racemization optik olarak inaktif hale getirme racemose salkım gibi, salkımlar halinde yetişen rachet mandal rack raf rack kramayer

3 rack 1. enjektör pompası kremayeri, dişli çubuk, dişli mil, sonsuz vida 2. parmaklıklı raf, ızgara, askı, gergi rack ileri geri hareket etmek rack adjusting nut dizel yakıtı enjektör pompası ayar somunu (birden fazla plancerli pompalarda) rack adjusting turnbuckle dizel yakıtı enjektör pompası kremayer mili ayar çatalı rack adjustment kremayer ayarı rack and pinion kremayer ve pinyon dişli rack and pinion jack kremayerli kriko rack and pinion steering gear motorlu taşıtların dümen düzeneği, direksiyon muindeki pinyonun tekerlekler arası krameyer ile eş çalışmasından oluşan dümen düzeneği rack and pinion krameyer ve pinyon dişli, dönme hareketini gidip getme veya öteleme hareketine dönüştüren sistem rack feed krameyer ve pinyon ile besleme rack hook krameyer kanca, kaldırma elemanı ile kaldırıldığında krameyeri serbest bırakıp onun krameyerin en uç noktasına kadar düşmesine ve krameyer kolu uzantısının krameyerin düşme mesafesini kontrol eden salyongoza takılmasını sağlayan direk, mertek üzerindeki el rack mounted raf yapısında rack mounting iskele montajı rack railway kremayerli demiryolu rack railway krameyerli demiryolu, genellikle dağlık bölgelerde lokomotifin eğimi fazla yerlere tırmanmasını sağlamak için lokomotiflere monte edilen dişli çarkların rayların arasına yerleştirilen krameyer ile eş çalışması sonucu ilave bir kavrama oluşturulması yöntem rack tail bkz. rack hook rack teeth kremayer dişi rack, double sided iki zıt yüzündede diş açılmış çubuk, krameyer rack, helical helisel krameyer, diş açıklığı yüzeyi, diş açıklığı düzlemi olan, eksenel ve yanal (enine, çapraz) yönleri eş çalıştığı dişli içinde aynı olan krameyer dişli, rack, straight bevel düz şivli (mahruti) krameyer rack (a) krameyer dişli, (b) hareketli bir

4 mekanizmaya dişli çark vasıtası ile bağlanan üzerine diş açılmış çubuk veya ray, (c) ağ, net, dantel yapımı ile ilgili bir takım hareketler, (d)yüzeyinde eşit aralıklı dişlere sahip düz çubuk veya plaka rackspur diş açıklığı dairesi yan çapı sonsuz büyüklükte olan düz dişli rack/helical kremayer/helisel rack/straight bevel kremayer/mahruti racking ileri geri hareket racking course kaplama altı malzemesi (blokaj bir temel üzerine, boşlukları doldurmak ve kaplanmadan evvel profili düzeltmek için serilmiş ve sıkıştırılmış gradasyonlu taştan ibaret tabaka) racking gear krenlerin makara tertibatını çalıştıran dişli sistemi racking bir mekanizma veya mekanizmanın bazı uzuvlarını ileri geri hareket ettirmek rack mounted raf yapısında rack type differential krameyer tip diferansiyel, bir pirtyon dişlinin iki tarafında onunla eş çalışacak şekilde temasta olan iki kremeyer dişliden oluşup krameyer dişli ekseni iki krameyer dişlilerin doğrusal hareketlerinin cebirsel toplamının yarısına eşit olan doğrusal hareket rad 1. kök, radix; 2. ışınlama birimi (gram/doku olarak 100 erg absorpsiyonuna imkan veren radyasyon) radar radar radar altimeter radarlı yükseklikölçer radar beacon radar farı (parıldak) radar beam radar hüzmesi radar coverage radar kaplamı radar deception radar hilesi radar detector radar detektörü radar echo radar yankısı radar horizon radar ufku radar intelligence radar bilgi hizmeti

5 radar jammer radar boğucu radar pulse radar darbesi radar range radar erimi radar range finder radyo telemetre radar tracking radarla izleme radiad dış tarafa doğru radial engine radyal motor, silindirleri krank mili etrafında eşit aralıklarla, radyal yönde, aynı düzlemde veya birbirine parelel iki farklı düzlemde yerleştirilmiş pistonlu motor radial ışınsal, radyal, merkezden çevreye doğru yarıçap doğrultusunda yayılan, çapsal radial radyusa ait, radyal, radialis radial yarı çap ile ilgili radial airgap radyal hava boşluğu radial arm radyal matkap kolu radial arm (a) radyal matkap tezgahında matkap yastığını taşıyan hareketli ankastre kol, (b) vida dişi açma tezgahında klavuz vida ucuna mafsallı kol radial axle boji radial axle bkz. bogie radial bearing radyal yatak radial compressor radyal kompressör radial direction çapsal doğrultu, radyal doğrultu radial distance çapsal uzaklık, ışınsal uzaklık, radyal uzaklık radial drill radyal matkap radial drill matkap kafası ana direğe bağlı yatay bir kol üzerinde hareket edebilen büyük matkap radial drilling machine radyal matkap tezgahı radial eccentricity radyal kaçıklık radial engine yıldız motor radial fin type filter ışınsal kanatlı filtre radial fin type filter element ışınsal kanatlı filtre elemanı

6 radial fins ışınsal kanatcıklar radial flow radyal akım radial gate radyal kapak radial joint radyal derz radial load radyal yük radial normal stress ışınsal normal gerilme radial paddle wheel radyal çark radial piston motor radyal pistonlu motor radial piston pump radyal piston pompa radial play radyal hareket radial ply tire radyal katlı araç lastiği radial pressure radyal basınç radial road ışınsal yol (bir kentin merkez bölgesi ile kenar bölgelerini birbirine doğrudan bağlayan yol) radial sett paving balıksırtı parke kaplama (simetrik yelpaze şekilli yüzeyler oluşturacak şekilde, aynı merkezli yaylar halinde döşenmiş kare yüzeyli küçük taş bloklardan ibaret bir parke kaplama) radial shear zone radyal kayma bölgesi radial steel cord tire radyal çelik kuşaklı lastik radial strain yanal birim deformasyon (trafik yüklerinin bitümlü sıcak karışım tabakalarda oluşturduğu yanal birim deformasyon) radial street bkz. radial road radial stress radyal gerilme, yanal gerilme (trafik yüklerinin üstyapının bitümlü sıcak karışım tabakalarında yarattığı çekme gerilmesi) radial tyre radyal lastik radial valve gear radyal supap mekanizması radial valve gear radyal sübab mekanizması, sürgülü (kayar)sübabına krank açısının sinüs ve cosinüs ü ile orantılı bağımsız eleman hareketi verilen buhar makinası sübab mekanizması, radian radyan (1rad=180/p derece) radian (rad) yarıçapa eşit yay parçasını gören

7 merkez açı radian measure radyan ölçümü radiance parlaklık radiant ışıyan, radyan radiant ısı ışın v.s. neşreden, ışınsı, radiatus radiant comfort heating radyan konfor ısıtması radiant cooling radyan soğutma radiant cooling system radyan soğutma sistemi radiant energy ışıyan enerji radiant flux ışıyan akı radiant gas heater radyan gazlı ısıtıcı radiant gas heater radyan gaz sobası radiant heat radyan ısı (ışıma ısısı) radiant heater ışıma ısıtıcısı radiant heating radyan ısıtma radiant heating yayılan sıcaklıkla ısıtma, bir yüzeyden çevresine kondüksiyon ve konveksiyondan ziyade radyasyon yolu ile ısı yayan sistem, radiant panel radyan panel (plakalı ısıtıcı) radiant strip heater radyan bantlı ısıtıcı radiant temperature radyan sıcaklığı radiant temperature ışıma sıcaklığı radiant yaygın, saçılan, yayılan, ışın yayan, ışın saçan, yayan, saçar, parlak, aydınlık, yayıcı radiant flux density güneşin radyasyon yoğunluğu radiant drilling machine bkz. drilling machine radiate bir merkezden etrafa dağıtıp yayan radiate ışımak, ışın yaymak radiate merkezden etrafa doğru yayılmak radiate, to ışımak

8 radiating ışıma radiation ışıma radiation ışınım, radyasyon radiation detector radyasyon dedektörü radiation dosimeter radyasyon doz ölçeri radiation dosimeter radyasyon dozmetresi radiation field ışıma alanı radiation heat loss radyasyon ısı kaybı radiation intensity ışıma yeğinliği radiation lobe ışıma lobu radiation loss radyasyon kaybı radiation pattern ışıma örüntüsü radiation potential ışınım potansiyeli radiation protection radyasyondan koruma radiation pyrometry ışınımla sıcaklık ölçümü radiation rate meter radyasyon doz ölçeri radiation source radyasyon kaynağı radiation saçma, yayma, neşir, saçılma, yayılma, intişar, şua yayma, ışın yayma, (a) noktaların bir merkezden hangi uzaklıkta ve yönde konumlandırıldığını inceleme metodu, (b) bir ortamda veya uzayda enerji iletimi sağlayan dalgaların yayılması veya saçılması radiation/electromagnetic radyasyon/elektromanyetik radiation/far infrared radyasyon/kısa dalga boylu kızılötesi radiation/gamma radyasyonu/gamma radiation/global radyasyon/toplam radiation/infrared radyasyon/kızılötesi radiation/ionizing radyasyon/iyonlaştırıcı radiation/leakage radyasyon/sızıntı radiation/solar radyasyonu/güneş

9 radiation/submillimeter infrared radyasyon/kısa dalga boylu kızılötesi radiation/terrestrial infrared radyasyon/uzun dalga boylu kızılötesi radiative radyasyon yapan radiator radyatör radiator ışın yayan radiator aktif anten, ışıyıcı radiator radyasyon yayan radiator anti rust radyatörü pastan koruma eriyiği radiator apron radyatör panjur arası eteği radiator baffle plate radyatör yönlendirme plakası radiator bolt radyatör tespit cıvatası radiator brace radyatör mesnedi radiator cap radyatör kapağı radiator casing radyatör kaplaması radiator cleaner radyatör temizleme eriyiği radiator collar radyatör hilali radiator core radyatör peteği radiator core tube radyatör peteği düşey boruları radiator cowl radyatör kaportası, radyatörlerin arkasına konan boru şeklindeki sac parça radiator drain cock radyatör boşaltma musluğu radiator fan radyatör fanı radiator filler cap radyatör doldurma ağzı kapağı radiator fin radyatör kanatçığı radiator front dust shield radyatör ön toz kalkanı radiator front dust shield to side shield anti squeak radyatör ön toz kalkanı ile yan kalkan arasına konan ve gıcırtıyı önleyen malzeme radiator front dust shield to side shield screw radyatör ön toz kalkanını yan kalkana tespit vidası

10 radiator front dust shield to side shield screw nut radyatör ön toz kalkanını yan kalkana tespit somunu radiator grill radyatör panjuru, ön panjur radiator grill side attaching screw radyatör panjuru yan tespit vidası radiator grill side attaching screw nut radyatör panjuru yan tespit vidası somunu radiator guard radyatör koruyucusu radiator guard radyatör panjur kalkanı, ağır inşaat makinelerinin radyatör mahfaza zırhı radiator guard radyatör koruyucusu zırhı radiator hold down bolt radyatör tespit cıvatası, radyatörü şasi kemerine tespit eden cıvata radiator hose radyatör hortumu radiator hose clamp radyatör hortumu kelepçesi radiator inlet hose radyatör giriş hortumu radiator inlet hose clamp radyatör giriş hortumu kelepçesi radiator lower gasket radyatör alt contası radiator lower tank radyatör alt deposu radiator mounts radyatör askıları, radyatör tespit kulakları radiator outlet hose radyatör çıkış hortumu radiator outlet hose clamp radyatör çıkış hortumu kelepçesi radiator outlet tube radyatör çıkış borusu radiator overflow drain tube radyatör taşma borusu radiator overflow pipe radyatör taşma borusu radiator pan radyatör kazanı, radyatör peteği altındaki hazne radiator protection plate radyatör koruma plakası radiator repair tube radyatör petekleri üstündeki düşey borular içine konan ve delinmeleri tamir için kullanılan parça radiator rust resistor radyatör pas önleyici maddesi radiator sealer radyatör tıkama eriyiği radiator shell apron radyatör peteği çerçevesi ile çamurluk arasındaki etek

11 radiator shroud radyatör peteği ile vantilatör arasındaki çerçeve, vantilatör çerçevesi, davlumbaz radiator shutter otomatik olarak açılıp kapanan radyatör panjuru radiator side shield radyatör yan kalkanı radiator support radyatör kulakları radiator support to side shield anti squeak radyatör mesnedi ile yan kalkan arası gıcırtı önleyici parça radiator tie rods radyatör askı kolları radiator to bumper stone deflector radyatör tampon arası taş kalkanı radiator to bumper stone deflector attaching screw radyatör tampon arası taş kalkanı tespit vidası radiator to bumper stone deflector attaching screw nut radyatör tampon arası taş kalkanı tespit vidası somunu radiator tube radyatör petek deliği üstündeki düşey borular radiator upper hose radyatör üst hortumu radiator upper tank radyatör üst deposu radiator valve radyatör vanası radiator valve radyatör musluğu radiator radyatör, (a) transdüserin ses dalgalarını yayan titreşen elemanı, (b) enerji yayan cisim, radyatör, ısı yayan panel, (c) herhangi bir şekilde partikül veya radyasyon yayan, saçan cisim, radical 1. bir olayın esas sebebi ile ilgili veya bu sebebe yönelmiş, radikal; 2. basit cisim, esasi madde; 3. kimyasal kök, radikal radical equation köklü denklem radicals sayı köklü radicand kökaltı radicula (çoğ. radiculae) ince dal, küçük kök, kökçük radio radyo, telsiz radio ( ön ek) 1. radyo veya radium (röntgen) kuvvetiyle yayılan; 2. bileğin dış kemiğine ait radio (ön ek) ışın anlamı veren birleştirici

12 radio (ön ek) radyo ile anlamı veren birleştirici radio altimeter telsiz yükseklikölçer Açıklama [GY4]: Daha doğrusu telsiz anlamı veren olmalı bence. radio beacon radyo (telsiz) parıldağı radio beam radyo hüzmesi radio bearing telsizle kerteriz radio broadcasting radyo yayını radio button radyo düğmesi radio communication telsiz iletim radio control uzaktan kumanda radio cowl antenna ground strap radyo anteni toprağı radio cowl antenna insulator radyo anteni yalıtkanı radio cowl antenna insulator gasket radyo anteni yalıtkan contası radio cowl antenna mounting nut radyo anteni tespit somunu radio cowl antenna mounting nut washer radyo anteni tespit somunu pulu radio cowl antenna stop radyo anteni tahdidi radio direction finder telsizle yön bulma radio duct radyo oluğu radio frequency yüksek frekans (sıklık) radio frequency amplifier radyo frekansında yükselteç radio frequency interference, rfi radyo frekansında karışma radio frequency spectrum radyo frekans izgesi (spektrumu) radio guidance radyolu (telsiz) güdüm radio homing radyolu (telsiz) özgüdüm radio humeral radyus ve humerus a ait radio ignition interference suppressor otomobil radyoları için gürültüyü gideren susturucu, elektrik donanımının gürültülerini yutan mek sefe radio lens radyo merceği radio link radyolink

13 radio modem radyo modemi, telsiz modem radio navigation radyolu (telsizle) yöngüdüm radio paging service radyo çağrı hizmeti radio receiver radyo (telsiz) alıcısı radio relay radyo bağlağı (rölesi) radio relay system radyo röle sistemi radio speaker radyo hoparlörü radio speaker bezel radyo hoparlörü çerçevesi radio speaker grill radyo hoparlörü panjuru radio suppressor bkz. radio ignition interference suppressor radio system bilgi alışverişinin radyo sinyalleri ile yapıldığı acil haberleşme sistemi radio transmitter radyo vericisi radio wave radyo dalgası radioactive radyoaktif radioactive contamination radyoaktif bulaşma radioactive fall out radyoaktif serpinti radioactive half life radyoaktif yarı ömür radioactive pollution radyoaktif kirlilik radioactive waste radyoaktif artık radioactivity radyoaktivite radius yarıçap radius of convergence yakınsaklık yarıçapı radius of curvature eğrilik yarıçapı radius of curvature dönüş yarıçapı radius of curve kurp yarıçapı radius of gyration atalet yarıçapı, jirasyon yarıçapı radius of influence kuyu etki yarıçapı, düşey drenlerde etki çapı (bir düşey drenin çevresindeki suyu toplayacağı alanın çapı)

14 radius of turn otomobilin alacağı en keskin virajın yarıçapı, dönüş kabiliyeti radius rod itme çubuğu, denge çubuğu, şasi denge çubuğu radius rod (brindle rod) otomobil rotu, çark etme çubuğu radius rod drive itme çubukları ile tahrik sistemi radius vector yarıçap vektörü radix sayı sistemi temel rakamı radnps (radians per second) rad/sn radome anten kaportası radon Rn sembolü ile bilinen, atom no: 86 ve atom ağırlığı 222 olan kimyasal element raft radye raft foundation radye jeneral, radye temel, yayılı temel rafter mertek, çatı kirişi, lata, kiriş rafter of truss çatı kafes kirişinin yan esas parçaları rag üstüpü, üstüpü yerine kullanılan bez parçaları rag roofing felt çatı keçeleri (keçelenmiş bitkisel veya hayvansal orijinli liflerden veya bunların karışımından ibaret emici tabaka) rage aşırı kızgınlık, şiddetli öfke ragged edge düzensiz kenar ragged edge düzensiz ayrıt rail ray rail bridge demiryolu köprüsü rail clamp ray kıskacı rail clearance demiryolu gabarisi rail gauge ray açıklığı rail gauge ray mastarı rail gauge ray açıklık mastarı, raylar arası mesafeyi ölçmek için iki ucuna çıkıntıları olan ve mastar olarak kullanılan demir çubuk rail girder ray kiriş

15 rail guard parmaklık, ray siperi, ray tipi korkuluk rail guide vites sürgü mili yatak burcu rail guide support vites sürgü mili yatak burcu mesnedi rail mili istenilen kesite sahip ray çekme haddehanesi rail mill ray haddehanesi rail post korkuluk babası rail road demiryolu, lokomotifler tarafından çekilen yük ve yolcu vagonlarının üzerinde hareket ettiği raylar rail sanding raya kum serpme rail tanker sarnıç vagon rail, hand bkz. hand rail rail, lower bkz. lower rail rail, single bkz. single rail rail, top bkz. top rail railing korkuluk, köprü parmaklığı railing post korkuluk babası railing web korkuluğun gövdesi railing, concrete bkz. concrete railing railing, metal bkz. metal railing railing, roadway bkz. roadway railing railing, sidewalk bkz. sidewalk railing railing, solid type bkz. solid type railing railing, wood bkz. wood railing railroad demiryol railroad bill of lading tren konşimentosu railroad bridge demiryolu köprüsü railroad car vagon railroad clearance demiryolu gabarisi

16 railroad pen çiftli trilin railroad shipping point demiryolu sevk merkezi railroad through bill of lading amerika da demiryolları tarafından düzenlenen konşimento rails ray rails demir yolu rayı, flanşlı tekerleklerin (demiryolu tekerleği)üzerinde hareket etmesi için taban traversler üzerine yerleştirilen demir çubuklar railway demiryol railway car demiryolu vagonu railway consignment note demiryolu irsaliyesi railway crane demiryolu kreni railway network demiryolu ağı railway station demiryolu istasyonu railway tramvay demir yolu railway bridge demiryolu köprüsü rain yağmur rain attenuation yağmur zayıflatması rain gutter yağmur oluğu rain hood yağmur kapağı rain proof yağmur geçirmez rain trap eksoz şapkası rain water yağmur suyu rain water drainage yağmur suyu drenajı rainfall yağış, yağış miktarı rainfall intensity yağış şiddeti, yağmur şiddeti rainy yağmurlu raise kaldırmak, kaldır raise yükseltmek raise zam

17 raise of ground level araziyi yükseltmek, doldurmak, zemin seviyesini yükseltmek raised floor yükseltilmiş döşeme raised groundwater line yükselmiş yeraltı su seviyesi raised separator ayırma eşiği raised water table yükselmiş yeraltı su seviyesi raising sürhosman, yükselti, ters sehim raising hook kaldırma halkası, kaldırma kancası rake gelberi yapmak, tırmık çekmek, yan yatmak rake gelberi, ateş süngüsü rake (rake angle) (a) kesme kalemlerinin en verimli kesme işini yapabilmesi için sahip olduğu kalem ucu eğimi, (b)testere dişi meyili, (c) uçak kanad ucu eğriliği, rake (f) gelberi yapmak rake blower tırmıklı üfleyici rake out (f) dışarı atmak, küremek rakedozer tırmıklı dozer raker pile eğik kazık, çakma kazık raking eğme, eğilme, eğiklik raking pile eğik kazık raking shore eğik destek rally ralli ram bkz. random access memory ram 1. çektirme, saplama 2. şahmerdan tokmağı, tokmaklamak, darbe ile sıkıştırmak ram şahmerdan ram su mengenesi ram hidrolik koç ram (a) hidrolik koç, su koçu (b) şekillendirme veya kanal açma makinasında takımı taşıyan ve ileri geri giden kol, (c) bu terim uçaklarda hava girişindeki tesirli basınç üzerine uçak hızının etkisini belirtmek için kullanılır

18 ram air turbine (wing driven turbine) uçaklarda elektrik jeneratörü, yakıt ve hidrolik pompalar için yardımcı güç kaynağı sağlayan hava tepkisi ile çalışan açık konumda bulunan küçük türbin, ramal dal (ramus) la ilgili ramification dallanma ramiform dal şeklinde ramify dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak ramjet engine tepkili jet türbini, sıcak gaz jetleri ile itme (tepki, yürütme) sağlayan difüzer, yanma odası ve bir lüleden oluşan hava yutucu motor, rammer tokmak, şahmerdan rammer, pneumatic bkz. pneumatic rammer ramming tokmaklama (gevşek malzemeyi tekrarlanan vuruşlarla sıkıştırma işlemi) ramming in layers tabakalar halinde tokmaklama ramollissement 1. yumuşama; 2. bir organ veya dokunun marazi yumuşaması (özellikle beyin hk.) ramp rampa ramp rampa (taşıtların arzu ettikleri platforma girebilecekleri veya terke debilecekleri paralel iki yol veya, farklı seviyedeki yollar arasındaki herhangi bir bağlantı veya köprülü kavşak sisteminin iç bağlantı yolları) ramp control araçların, sınırlı erişimli yola rampadan girişinin bir trafik işareti ile ölçüldüğü bir sistem ramp function rampa işlevi ramp junction araçların giriş rampasından anayola veya anayoldan çıkış rampasına geçişteki kısa yol parçası ramp, access bkz. access ramp rampart sur (kenti kuşatan savunma duvarı) ramp freeway junction giriş veya çıkış rampasının erişme kontrollu yola bağlandığı yol alanı ramps (guide plates) (a) meyilli yüzey, rampa, (b) lokomotif tekerleklerinin raylar üzerine çıkması için helisel uzatmalara sahip raylara tutturulabilen aparat ramp street junction giriş veya çıkış rampasının cadde veya anayola bağlandığı yol alanı ramp weave section bir şeritli giriş rampasını, bir şeritli çıkış rampasının takip ettiği ve ikisinin sürekli bir yardımcı şeritle birleşerek

19 oluşturduğu alan, giriş çıkış trafiğinin örüldüğü alan ram s horn simetrik şekle sahip çiftli kren kancası ramsbotton ring bkz. spring ring ramshorn hook çift kanca ranch çiftlik rancid bozulma sebebiyle ekşi koku veya tat gösteren, ekşimiş rancidify ekşimek, bozulmak rancidity ekşilik random rastgele, programsız, rastlantısal random access rasgele erişim random access memory (ram) rasgele erişimli bellek random error tesadüfi hata random error raslantısal hata random experiment rasgele deney random field rasgele alan random number generator rasgele sayı üreteci random point rastgele nokta (arazide rastgele alınmış detay noktaları) random process rasgele süreç random rubble tuvenan moloz, tuvenan anroşman random sample rastgele örnek random sample rasgele örneklem random sampling numune alma random sampling rastgele numune alma random selection rastgele seçim random uniform number rasgele birbiçimli sayılar random variable rasgele değişken randomization rasgele sıralama, rasgeleleştirme randomize, to rastgeleleştirmek, randomize etmek

20 randomized block design rastgeleleştirilmiş öbek tasarımı range değer kümesi; erim range son sınır, erim, menzil range ürün gamı range aralık range değer aralığı range 1. aralık, alt ve üst sınırlar arası 2. sıra, dizi 3. alan, saha, mesafe 4. kadranlı ölçü aletlerinde ibrenin hareket alanı 5. dizmek, sıralamak, sınırlandırmak 6. ocak (çok gözlü havagazı ve elektrik ocağı) range saha, alan range camera erim kamerası, derinlik ölçen kamera range finder telemetre, uzaklıkölçer range image uzaklık imgesi; erim imgesi range line kesit çizgisi, sondaj hattı range measurement erim ölçümü, uzaklık ölçümü range of a function işlevin değer kümesi range of frequencies frekans aralığı, tekrarlama aralığı range of function değer kümesi/ fonksiyonun range of pressure basınç bölgesi range of relation değer kümesi/bağıntının range of tension çekme bölgesi range of validity geçerlilik bölgesi, geçerlilik sınırları range resolution uzaklık çözünürlüğü range bearing display uzaklık kerteriz ekranı range pole jalon ranging accuracy telemetre (uzaklık ölçümü) doğruluğu ranging error telemetre (uzaklık ölçümü) hatası rank kerte, sıra

21 rank aşım rank sınıf rank correlation sıra ilintisi rank of a matrix matrisin kertesi rank order filtering sıra süzgeçlemesi rank/carbon karbonlaşma seviyesi rankine cycle rankine çevrimi, kompozit buhar santrallannda standart verimlilik için kullanılan çevrim, kazan basıncında su girişi, buharlaşma, kondensör basıncında adyabatik genleşme buharın başlangıç halinde yoğunlaşması şeklinde olan bir çevrimdir rankine efficiency bir makinanın, aynı şartlarda, belirti buhar sıcaklığı ve basıncında rankine çevrimi ile çalışan bir ideal makina ile mukayesesi rankine pressure, active bkz. active rankine pressure rankine state, active bkz. active rankine state rankine states of plastic equilibrium rankin plastik denge halleri rap küçük darbe raphe dikiş, simetrik bir organın iki yarısını birleştiren çizgi, rafe, rhaphe rapid hızlı, çabuk rapid cooling ani soğutma rapid curing cut back hızla kür olan katbek asfaltı (nafta veya gazolin tipi destilatla yumuşatılmış asfalt çimentosu) rapid setting çabuk kesilen rapid transit system hızlı ulaştırma sistemi rapid traverse hızlı hareket rapid curing çabuk kürleme rapid curing asphalt hızla kür olan asfalt (asfalt çimentosu ile nafta veya gazolin tipi çok uçucu bir seyrelticiden oluşan sıvı asfalt) rapping regime modification vurma rejimi modifikasyonu rapson s slide kolun tüm pozisyonlarında gemi dümenine sabit dönme hareketi veren mekanizma

22 rupture zone yırtılma zonu raptus nöbet tarzında yapılan impulsif hareket, raptus rare değerli, nadir rare nadir, az bulunur, yeryüzünde sayısı azalmış rare earth nadir metal rare gases nadir gazlar, soy gazlar rarefaction seyrekleşme veya seyrekleştirme (hava veya gaz) rarefied düşük yoğunluklu rarefy 1. yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. yoğunlukca azalmak, hafiflemek, basınca düşmek resin core solder reçineli lehim rasp raspalamak, törpülemek rasp cut törpü dişli rasp cut file törpü raster resim, görüntü raster grid tarama ızgarası ratched mandal ratched and pawl mandal ve kilit ratched feed tek yönlü kesikli besleme, mandallı besleme ratched jack mandallı, tırnaklı dişli mekanizma kullanılarak yapılan vida kriko ratched pawl raşet çarkı ile eş çalışan mandal, dil, kilitli çengel ratched teeth (a) boşaltma çarkı üzerindeki ince uçlu diş, (b)kontrol edilen hareketin herhangi bir yönde olması durumunda düz dişli çark dişlerine benzer dişli raşet çarkı, (c) krenlerde olduğu gibi sadece tek yöne meyilli dişler, (d) eş çalışacağı mandal, mandallı kili ratchet wheel bkz.ratchet ratchet bir yönde dönebilen dişli, cırcır, cırcır kolu, mandal ratchet tetik mandalı

23 ratchet (ratchet wheel) (a) meyilli dişlere sahip olup mandalla eş çalıştığında sadece bir yönde dönüye müsade edip geri dönüsü olmayan çark, (b) saatlerdeki ana milde olduğu gibi üzerinde sivri uçlu özel dişler olan ve onun geri dönmesine müsade etmeyip saatlerin boşalmasını en ratchet arm cırcır kolu ratchet bar mandalı ile eş çalışan üzerinde diş açılmış kertikli mil, tek yönde dönme hareketi yapabilmektedir ratchet feed kesintili besleme ratchet gearing kilit çark ratchet handle cırcır kolu ratchet jack mandallı vida kriko ratchet lever cırcır levyesi ratchet lock kilit tertibatı ratchet pawl mandal kilit çengeli ratchet pawl retaining ring cırcır tespit bileziği ratchet type control cırcır tertibatlı kumanda mandalı, cırcırlı kumanda tertibatı ratchet wheel mandallı çark ratchet wheel cırcırlı makara ratchet wrench anahtar/cırcır ratchet wrench cırcır anahtar rate oran, fiyat, değer biçmek rate hız, değer, oran rate hız, sür at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı rate adaptation hız uyarlaması rate effect hız etkisi rate gyro bkz. gyro rate indicator hız göstergesi rate of absorption emme hızı rate of ascent yükselme hızı

24 rate of capillary rise kapiler yükselme hızı, kılcal yükselme hızı rate of change oranı/değişim rate of change değişme hızı rate of commission oranı/komisyon rate of compression sıkışma hızı rate of consolidation konsolidasyon hızı rate of conveyance götürme hızı rate of creep krip hızı, sünme hızı rate of decrease oranı/azalma rate of deformation deformasyon hızı, şekil değiştirme hızı rate of discharge per unit of time birim zamanda boşaltma hızı, birim zamanda boşalma rate of discount oranı/indirim rate of drainage drenaj hızı rate of erosion erozyon hızı rate of evaporation buharlaşma hızı rate of flow debi rate of flow akış hızı (araç veya insanların bir şeritte, yolda veya herhangi bir trafik yolunda bir noktadan bir saatten az bir sürede geçmesine eşdeğer saatlik oranı) rate of heat flow nominal ısı akışı rate of heat flow oranı/ısı akış rate of heave kaldırma hızı, kabarma hızı rate of increase oranı/artma rate of interest faiz oranı rate of load application yük tatbik hızı, yükleme hızı rate of loading yükleme hızı, yükleme derecesi rate of penetration penetrasyon hızı rate of percolation sızıntı hızı, akış hızı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 78 X 42 X 6303 80 X 48 K4005 K4006 4572003070

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ Malzeme Tanıtım i Adet - Fiyat i 1 5,85527E+12 100015202 TÜP, GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI, NESİL III, 18MM, TERSLEMEYEN M972-M978-M995 GECE GÖRÜŞ CİHAZI 300 ADET 5.250 TL ELEKTRONİK, KİMYASALLAR J.GN.K.LIĞI

Detaylı

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti. SPARE PARTS 001 HİDROLİK TAMİR TAKIMI 8066 HİDROLİK POMPA TAMİR TAKIMI 001A ESKİ MODEL KEÇELİ 8066 MODEL 8281576 Hydraulic And Power Steering Pumps (Early) 5145656 Hydraulic And Power Steering Pumps (Later)

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=040(4h) FAX=040(4h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/99 4 7 9-004-0-0-09-04-40 --0400 4-470-0 4-0-04 4-0- 4-0-4 44--4 4-0-04 4-0-0 4-0-04 4-0-07 RULMAN SF7 RULMAN NJ99-C4 Özellik: ORJİNAL/NTN/NSK RULMAN

Detaylı

EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue

EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 TENSIONER PULLEY TENSIONER PULLEY 78 X

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

MARKA VE OEM NUMARALARI SADECE TANIMLAMA AMAÇLI KULLANILMIŞTIR. SCANIA Sayfa 1

MARKA VE OEM NUMARALARI SADECE TANIMLAMA AMAÇLI KULLANILMIŞTIR. SCANIA Sayfa 1 S-02 001 AMORTİSÖR LASTİĞİ 339188 S-02 002 AKİS CONTA 114-124 S-02 003 AKÜ KAPAK LASTİĞİ 1529552 124 S-02 004 AKARDEON HORTUM 270142 111-112 S-02 005 AĞIR SERİ TAKVİYE TM. TK. BÜYÜK 1474732 124 S-02 006

Detaylı

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur.

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. 2015 MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. Hedefi; orijinal kalitesinde malzeme üretmektir. Firmamız, yenilikleri takip eden yeni kuşak yöneticileri

Detaylı

MASSEY NR : ENTRA NR : 45.92.002 DESCRIPTION : BONNET HANDLE PARÇA ADI : TYPE :

MASSEY NR : ENTRA NR : 45.92.002 DESCRIPTION : BONNET HANDLE PARÇA ADI : TYPE : 45.92.167 ASPAR OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. TEL +90 212 671 72 61 - +90 212 671 61 49 FAX +90 212 671 61 27 MF 001 MASSEY NR : 1884060M91 +82822M9 ENTRA NR : 45.92.001 DESCRIPTION : BONNET

Detaylı

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC Kodu Üretici Sınıf Model Adı 156605-2320 ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI 16382-54221 USA KAWASAKİ PLATE 163G3-02131 USA KAWASAKİ DISC 163G3-02141 USA KAWASAKİ PLATE 16B3196007 ORJ KAWASAKİ KSS85ZIV ENJEKTÖR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI MODEL NEW-TECH 2400/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT Logan-Sandero 1.4-1.6 16V. Megane II-Scenic II-Dacia Logan-Sandero. ŞANZIMAN TAKOZU GEARBOX SUPPORT Megane II-Logan

MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT Logan-Sandero 1.4-1.6 16V. Megane II-Scenic II-Dacia Logan-Sandero. ŞANZIMAN TAKOZU GEARBOX SUPPORT Megane II-Logan LOGAN-SANDERO DACIA 10781 82 00 805 809 10770 10771 60 01 547 893 60 01 549 202 MOTOR TAKOZU SAĞ ENGINE SUPPORT (R) D.Duster-D.Logan-D.Sandero 1.5DCI 85HP 10476 ARKA MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT (BACK)

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA NO: PART NO: 1 PARÇA İSMİ: PART NAME: Kablo Sıkma Somunu / Nut MALZEME: MATERIAL: PARÇA NO: PART NO: 16 PARÇA İSMİ: PART NAME: Alt Rulman

Detaylı

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI MODEL NEW-TECH 2020 SERIES PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO

Detaylı

benzin depo k kapı açma tampon ayağı pencere açama gear kn gear knob www.baranplast.com.tr bumper support door handle tavan tutam koltuk ay

benzin depo k kapı açma tampon ayağı pencere açama gear kn gear knob www.baranplast.com.tr bumper support door handle tavan tutam koltuk ay fuel thank cap tampon ayağı door handle roof handle bumper support gear knob kapı açma koltuk ay gear kn benzin depo k pencere açama tavan tutam Ref.No: 77 00 872 205 BRN036 9 R9 Geri Vites Sellektör Burcu

Detaylı

PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO

PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO 1 2 PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO 3 PB 1312 W.P.I. 2739213 Oem 1312C2 Boxer - Jumper - Ducato 3 Fan Davlunbaz Bağlantı Ayak Fan Cover Hook Oem 1344843080 Boxer - Jumper - Ducato Kapı İkaz Rölesi

Detaylı

NET OTOMOTİV ÖZÇELİK İŞ MERKEZİ 1170 SOK. NO: 4/14 OSTİM ANKARA TEL: 0 312 354 66 00-FAX: 354 66 84 S.NO: MALZEME ADI ARAÇ TİPİ NET REF. OEM REF.

NET OTOMOTİV ÖZÇELİK İŞ MERKEZİ 1170 SOK. NO: 4/14 OSTİM ANKARA TEL: 0 312 354 66 00-FAX: 354 66 84 S.NO: MALZEME ADI ARAÇ TİPİ NET REF. OEM REF. 1 AĞIR SERİ PİSTON TM TK 124-144-143 S5999 198956 2 AĞIR SERİ TAKVİYE TM TK 124 GR900 S6000 1474732 3 AĞIR SERİ TM.TK. KEÇELİ 112 S6182 368030 4 AĞIR SERİ TM.TK. KEÇESİZ 112 S6183 368030 5 AKİS KAPAK ORING

Detaylı

2014 KAUÇUK-METAL YEDEK PARÇA KATALOĞU 2014 RUBBER - METAL SPARE PARTS CATALOGUE DACIA. www.uc-el.com.tr

2014 KAUÇUK-METAL YEDEK PARÇA KATALOĞU 2014 RUBBER - METAL SPARE PARTS CATALOGUE DACIA. www.uc-el.com.tr www.uc-el.com.tr 2014 KAUÇUK-METAL YEDEK PARÇA KATALOĞU 2014 RUBBER - METAL SPARE PARTS CATALOGUE 10781 82 00 805 809 11 21 062 62R MOTOR TAKOZU SAĞ ENGINE SUPPORT (R) Duster-Logan-Sandero 1.5DCI 85HP

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik

DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik DİŞLİ ÇARKLAR 1 DİŞLİ ÇARK: Hareket ve güç iletiminde kullanılan, üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik yüzeyli makina elemanı. 2 Hareket Aktarma

Detaylı

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Ürün Kodu / Procude Code : 152 T001 : AK/T001 Düz Dorse Kilidi Fastener Ürün Kodu / Procude Code : 152 T002 : AK/T002 Gömme Dorse Kilidi Recessed Fastener Ürün Kodu

Detaylı

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI Hareket ve güç iletiminde kullanılan,üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik yüzeyli elemanlara DİŞLİ ÇARKLAR denir. Dişli

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Şasi Sistemleri Tekerlekler ve Lastikler Süspansiyonlar Direksiyon Sistemleri

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti. SPARE PARTS 003FF DİREKSİYON LİFT TAMİR TAKIMI ( ENTER ) FİAT- 5000 Hydraulic Steering Valve Repair Kit 005A 308902 HİDROLİK DİREKSİYON LİFT TAMİR TAKIMI ANADOLU TİPİ Hydraulic Steering Valve Repair Kit-

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E Revizyon No : 01 Yürürlülük i : 10.04.2008 2100 0506 1003 1002 2100 0509 1314 0001 2100 3214 2401

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3691000 Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0108030 Segman delik 37x1,5 DIN472

Detaylı

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE 95101 1818344 95102 1336291 95103 1336431 CORSA A 1.2-1.3 95104 CORSA C 1.4 95107 1337601 95105 CORSA C 1.7 D. 95110 1336245 95108 1337322 95111 TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI Mamül kodu : 40 / 40402-3600359 1 0109136 Kopilya 2x20 6 2 3691025 Geri vites çubuğu 40S 2 3 3691026 1.ve 2. vites mili 40S 1 4 3601032 Çelik bilya 5/16 3 5 3601033 Yay

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 2 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 3 1 26,83 31,66 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP Yedek Parça Kataloğu Spare Parts Catalogue TR EN VFPN -H SERİSİ VERSİYON:0 TR/ EN Tüm haklar VOLKAN'da saklıdır. 05 TÜRKİYE'de basılmıştır. /Copyright by VOLKAN - 05 - printed

Detaylı

Beton Pompaları Concrete Pumps

Beton Pompaları Concrete Pumps 1 Boru Kelepçeleri Beton Boruları Temizle Topları Su Pompası ve Tamir Takımı 2 Elektrik & Hidrolik Aksamı Azot Tüpü Redüksiyon Boruları Şanzuman Ayracı ve Dişlisi Filtre Çeşitleri Ayak Takozu 3 Gaz Kutusu,

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BLIND STITCH MACHINE FOR INNER WAISTBAND FOR TROUSERS KUMAŞ PANTOLON GİZLİ KEMER BASKI MAKİNASI MODEL NEW-TECH 1250/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP

Detaylı

Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi

Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi Kazakistan Temir Jolı Ulusal Şirketi AŞ. tarafından talep edilen Kazakistan da üretilmesi gereken ürünlerin listesi Sıra Tanımı (ekipman, makineler, bileşenler, yedek Yıllık ortalama no parçalar) gereksinim,

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

TEK DİSKLİ UNİVERSAL EKİM MAKİNELERİ

TEK DİSKLİ UNİVERSAL EKİM MAKİNELERİ 2014-01.0.0 TARIM SULAMA MAKİNELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. TEK DİSKLİ UNİVERSAL EKİM MAKİNELERİ GÜBRELİ ve GÜBRESİZ YEDEK PARÇA KATALOĞU Ayçiçeği, Mısır, Soya, Pamuk, Bezelye, Nohut, Fasulye, Yer Fıstığı,

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 )

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) PARÇA ADI TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATI (KDV DAHİL) FAN KAPAGI 9,32 UST KAPAK SOGUTMA 7,58 KAPAK CONTASI 2,97 ALT KAPAK SOGUTMA 6,35 KAUCUK

Detaylı

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

İmal Usulleri. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş Dövme, darbe veya basınç altında kontrollü bir plastik deformasyon sağlanarak, metale istenen şekli verme, tane boyutunu küçültme ve mekanik özelliklerini iyileştirme amacıyla

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=0800(h) FAX=0800(h) Dosya No : -KÇLİ/00 Sayfa No / -0-000 RACE ASS'Y 7-8-0-0-79 KIT 7-8-000 TK -70- CONDENSER ASSY 0-979-8-0-00 ARMATURE ASSY KDO-00-0 --088 TANK -07-0 -00- DIAPHRAGM 8-- 0 7 --00 COVER

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 50014-2000090 Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002678 İlaç deposu 14 lt. MP 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

YEDEK MALZEMLER REFILLS

YEDEK MALZEMLER REFILLS F1 KART F1 DRIVER CARD KM-PLUS KART KM-PLUS DRIVER CARD KM-DCVAR KART KM-DCVAR DRIVER CARD KM-GOLD KART KM-GOLD DRIVER CARD F1 ve KM-PLUS KART için EL TERMİNALİ DISPLAY for F1 and KM-PLUS DRIVER CARD DDC-A60

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641316 22M Alüminyum Gövde burçlu komple 1

Detaylı

Rev.No/Rev. Tarihi Rev.No/Rev.Date. Yayın Tarihi Date of Issue 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5. Kalite Güvence Sorumlusu / Q.A.

Rev.No/Rev. Tarihi Rev.No/Rev.Date. Yayın Tarihi Date of Issue 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5. Kalite Güvence Sorumlusu / Q.A. No Nr Seite Seviyesi Level Ebene Tarihi Date Datum 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5 DEĞĠġĠKLĠK NOTLARI / REVISION REMARKS / ÄNDERUNGSVERMERKE Yapılan DeğiĢiklik Revision made Änderung durchgeführt von

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-41302-3600215 Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3646003 Kumanda borusu komple 30S 1 1a 3602418 Takoz bağlantı sacı

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C Eylül 2010 MODEL: SERĐSĐ TRAKTÖRLER KONU: ÖZEL TAKIMLAR AÇIKLAMA: Servis işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve kullanılması gerekli olan özel takımlar ekli listede verilmiştir.

Detaylı

DAF PARÇA LiSTESi- 2014

DAF PARÇA LiSTESi- 2014 PARÇA LiSTESi- 2014 1 AKÜ KAPAĞI 2800-3300 N9299 651491 2 AKÜ KAPAĞI 85 ATİ 85 ATI N9302 088015 3 AKÜ KAPAĞI 95 ATI 95 ATI 430 N9301 287973 4 AKÜ KAPAĞI 95 XF 95 XF 480 N9300 1732653 5 ALT TAKIM CONTA

Detaylı

KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS

KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS KAUÇUK YEDEK PARÇA & MAKAS RUBBER PARTS & LEAF SPRINGS Rubber Parts KAUÇUK YEDEK PARÇA RUBBER PARTS araç marka hann referans ürün açıklaması oem numarası ürün görseli vehicles Brand hann references product

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ ADI - STANDART ADET 1 2002602 İlaç deposu atomic 14 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta

Detaylı

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014

AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ. Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014 AFTERMARKET PRODUCTS YEDEK PARÇA ÜRÜNLERİ Drum Brake Components / Kampanalı Fren Parçaları 07/2014 ABOUT US / HAKKIMIZDA Ege Fren A.Ş., a JointVenture company of Bayraktar Group and world s one of the

Detaylı

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU 683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600232 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642061 Didon flanşı (Ekostar) 1 2 3602346 Didon kilit kolu 19S

Detaylı

010.046 0003230950 Mercedes Truck Burç, Denge Kolu 1,03 010.046 1230004700 Sauer Trailer Burç, Denge Kolu 1,03

010.046 0003230950 Mercedes Truck Burç, Denge Kolu 1,03 010.046 1230004700 Sauer Trailer Burç, Denge Kolu 1,03 010.001 3933260281 Mercedes Truck Yatak, Denge Kolu 7,85 010.002 3933260381 Mercedes Truck Yatak, Denge Kolu 10,65 010.003 3893260081 Mercedes Truck Yatak, Denge Kolu 7,99 010.004 3833260181 Mercedes Truck

Detaylı

BF130AX (ZW5A2 02A;13ZW50E1,extZW5A2 02A;13ZW50E1) E-1 CYLINDER HEAD COVER

BF130AX (ZW5A2 02A;13ZW50E1,extZW5A2 02A;13ZW50E1) E-1 CYLINDER HEAD COVER Sayfa 1 E-1 CYLINDER HEAD COVER Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12251ZW5003 GASKET, CYLINDER HEAD 1019107 001 LD 2 12310ZW5000ZA COVER COMP., HEAD *NH8 * 1025216 001 LD 3 12342P08004 SEAL, SPARK

Detaylı

PALIO. MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT Palio-Albea-Strada 1.6-1.7 TD-1.9 D. ŞANZIMAN TAKOZU GEARBOX SUPPORT Palio-Albea-Strada 1.2-1.4-1.6 1.7 TD- 1.

PALIO. MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT Palio-Albea-Strada 1.6-1.7 TD-1.9 D. ŞANZIMAN TAKOZU GEARBOX SUPPORT Palio-Albea-Strada 1.2-1.4-1.6 1.7 TD- 1. PALIO 31359 46808869 31383 46439600 46440550 31394 51731216 31384 MOTOR TAKOZU ENGINE SUPPORT Palio - Albea 1.6 ŞANZIMAN TAKOZU GEARBOX SUPPORT Palio-Albea-Doblo-Strada 1.2-1.4-1.6 1.7 TD-1.9 D 31358 46520124

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU ADI - STANDART ADET 1 2002601 İlaç deposu atomic 26 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta kapak atomic 1 4 2002616 Depo kapağı 1 5 2002691 Havalandırma nipeli 1

Detaylı

Knurled Bushing. BrakingTecH Iveco Series Brake Parts Brake Adjuster Screw. Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret BTI71601 TRAKKER-TECH-STAR-CURSOR

Knurled Bushing. BrakingTecH Iveco Series Brake Parts Brake Adjuster Screw. Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret BTI71601 TRAKKER-TECH-STAR-CURSOR Serin Otomotiv İç ve Dış Ticaret 5.Sanayi Sitesi 7419/4 Sokak.No:10/1K 35060 Pinarbasi-Bornova / İzmir -TURKEY Tel:+90 232 478 5657 / Fax:+90 232 478 5658 Mobile :+90 549 412 6930 Website : E-mail :oguz@brakingtech.com

Detaylı

ATV250S D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250S D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05019 AKÜ 27 1 355,40

Detaylı