Prof. Dr. Arus Yumul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Arus Yumul"

Transkript

1 Prof. Dr. Arus Yumul Eg itim: Doktora: Oxford Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Lisans: Bog aziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası I lis kiler Bölümü Akademik Çalışma Alanları: Etnik kimlik Azınlıklar Gündelik hayat Beden Irkçılık Milliyetçilik Verdig i Dersler: Sosyolojinin I lkeleri Aras tırma Yöntemleri Dinler Tarihi Türk Düs ünce Tarihi Siyaset Sosyolojisi Kültürel I ncelemelerde Yöntem I leri Aras tırma Metotları Yayınlar: Başka Tanrı nın Çocukları Öteki nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (der.) İsmat Parlak, Bursa: Dora, 2015, Namus Belasına Dökülen Kan Kimin? Rona Aybay a Armağan, Legal Hukuk Dergisi, 12(2), 2014, Siyasi Aktör Olarak İstanbul Ermenileri, Suriçinde Bir Yaşam: Toktamış Ateş e Armağan, (der.) Fahri Aral, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, Nefret Suçu ya da Ölü Vicdanlar Ülkesi, Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar, (der.) Mahmut Çınar, İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2013, Rojin i Dağa Kaldırmak ya da Militarizm, Kadın ve Mizah, Erkek Millet Asker Millet: Türkiye de Militarizm, Milliyetçilik Erkek(lik)ler, (der.) Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, Ötekiliği Bedenlere Kaydetmek, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, (der.) Kenan Çayır & Müge Ayan, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012, Ulusal Bellekten Ortak Belleğe AltÜst, 5, 2012,

2 Epilogue The Sounds of Silence: Turkey's Armenians Speak, (ed.) Ferda Balancar, (trs.) Nazım Hikmet & Richard Dikbas, Istanbul: International Hrant Dink Foundation Publications, Sonsöz: Tarihi Hikayelerden Öğrenmek Sessizliğin Sesi: Türkiyeli Ermeniler Konuşuyor, (der.) Ferda Balancar, İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2011, Fashioning the Turkish Body Politic, (der.) Celia Kerslake, Kerem Öktem, Philip Robins Turkey s Engagement with Modernity, Conflict and Change in the Twentieth Century, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, Istanbul ve Ermeniler, Eski I stanbullular, Yeni I stanbullular, I stanbul: Osmanlı Bankası Ars iv ve Aras tırma Merkezi, 2009, The Concept of Turkishness and the EU Membership, Journal Of Interdisciplinary Economics, 20, 2009, A Prostitute Lodging in the Bosom of Turkishness: Istanbul s Pera and its Representation, Journal of Intercultural Studies, 30, 2009, Bir Adam Yaratmak, Aydınlanma, Türkiye ve Vatandaşlık, I stanbul: Osmanlı Bankası Ars iv ve Aras tırma Merkezi, 2008, Geçmis Bas ka Bir Ülke, Lapsus, 2, 2007, Representing the Non-Muslims, Cultural Changes in the Turkic World (der.) Filiz Kıral, Barbara Pusch, Claus Schönig, Arus Yumul, 2007, I Levanti di Pera (der.) Attilio De Gasperis e Roberta Ferrazza Gli italiani di Istanbul. Figure, comunità e istituzioni dalle riforme alla Repubblica , Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2007, pp Sınıfsal Bedensel Kars ılas malar, (der.) Gülten Kazgan, Istanbul Gençliği ve Değerleri Araştırması, Istanbul: I stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, Melez Kimlikler, Avrupalı mı Levanten mi?, (der.) Arus Yumul & Fahri Dikkaya, I stanbul Bag lam, 2006, Azınlık mı Vatandas mı, Türkiye de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, (der.) Ayhan Kaya & Turgut Tarhanlı, I stanbul: TESEV Yayınları, 2005, Modernizmle Postmodernizm Arasında Sabetaycılık, Düşünen Siyaset, 21 (2006). Kafka nın Kehanetleri, Arendt in Tanıklıkları, Doğu Batı, 30 (2004/05), Savas ve Kadın, Hukuk ve Adalet, 1(2004), Kadın Kuaförlerinin Gündelik Hayattaki Yeri, Saç Kitabı, I stanbul: Kitabevi, (der.) E. Gürsoy Naskali, 2004, Mediating the Other Through the Advertisements, Jews, Muslims and Mass Media, (eds.) T. Partiff & Y. Egorova, London & New York: RoutledgeCurzon, 2004, Rıfat Bali ve Foti Benlisoy ile birlikte Yahudi, Ermeni ve Rum

3 Toplumlarında Muhafazakarlık, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce, Cilt IV, I stanbul: I letis im Yayınları, 2003, , The Perennial Immutability of the Jewish Body, Historical Image of the Turk in Europe: 15th Century to the Present. Political and Civilizational Aspects, (ed.) Mustafa Soykut, Istanbul: The ISIS Press, 2003, Medeniles mis Bedenler ve Sigara, Tütün Kitabı, I stanbul: Kitabevi, (der.) E. Gürsoy Naskali, 2003, The Language of Racism Between Universalism and Particularism, Migrazioni, Interazioni e Conflitti Nella Construzione di una Democrazia Europea, (ed.) D. Melossi, Milano: Giuffre, 2003, Araf ta Kalanlar, Doğu Batı, 23(2003), Rıfat Bali ve Foti Benlisoy ile birlikte Yahudi, Ermeni ve Rum Toplumlarında Milliyetçilik, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce, Cilt IV, I stanbul: I letis im Yayınları, 2002, Günümüzde Gregoryan Ermeni Kilisesi, Dinler Tarihi Araştırmaları- III, Yılında Hıristiyanlık Sempozyumu, Ankara: Dinler Tarihi Derneg i, 2002, 5-8. Kus tepe de Gençlik Algılamaları, Kuştepe Gençlik Araştırması 2002, (der.) G. Kazgan, I stanbul: I stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, Türk Sinemasında As k ve Ahlak, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yöntemler, (der.) D. Derman, I stanbul: Bag lam, 2001, Das Bild des klassischen Mannes wurde zur Geschichte und die Frau erschuf ihren neuen Mann, Turkei und Europa: Facetten einer Beziehung in Vergangenheit und Gegenward, (eds.) E. Kürs at-ahlers, D. Tan & H. P. Waldhoff, Frankfurt am Main: IKO-Verlag, 2001, Modernite/Postmodernitenin Dıs layıcı I ncelikleri, Modernleşme ve Çokkültürlülük, I stanbul: I letis im Yayınları, Helsinki Yurttas lar Derneg i Dizisi, 2001, Rıfat Bali ile birlikte, Ermeni ve Yahudi Cemaatlerinde Siyasal Düs ünceler, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce, Cilt 1, I stanbul: I letis im Yayınları, 2001, Yahudilik, Ötekilik ve Kimlik, Dışarıda Kalanlar/Bırakılanlar, (der.) N. Avcı, D. Derman, S. Kırca, A. Yumul, I stanbul: Bag lam, 2001, Mahremiyetin Mekanları Hamamlar, 21Yüzyıl Karşısında Kent ve I nsan, I stanbul: Bag lam, 2001, Kentler ve Kapılar, I stanbul, 37 (2001), Hayatımız Eg lence, Karizma, Sayı 5, Ocak-S ubat-mart 2001, Umut Özkırımlı ile birlikte Banal Nationalism in the Turkish Press, Media, Culture and Society, 6 (2000), Gender, Patriarchy and Ethnicity: Armenian Women in Anatolia, Armenian Women: Examining Our Past, Building Our Future, (eds.) B. Mergeurian & J. Rennjilian- Burgy, Massachusetts: AIWA, 2000,

4 Representations (Images), Counter-Representations (Counter-Images) and Identities, Dialogue and Difference. Proceedings of the Fourth Cultural Studies Seminar, Ege University, I zmir, May 1999, (eds.) L. Raw & A. Lahur Kırtunç, I zmir: The British Council, 2000, Kus tepe nin Kurulus u ve Kimlig i, Kuştepe Araştırması 1999 (der.) Gülten Kazgan, I stanbul: I stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1999, Who is (not) German?, Islam in Germany A Religion Looking for its Naturalization, Loccummer Protokolle, 19(1999), Scenes of Masculinity from Turkey, Zeitschrift für Türkeistudien, 1 (1999), Ermeniler: Millet-i Sadıka mı, Bes inci Kol mu, Geçmis in Yadigarları mı?, Tarih Eğitimi ve Tarihte Öteki Sorunu, I stanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, Etnisite Konusuna Giris, Varlık, Sayı 1072, Ocak, I stanbul Ermenilerinin Günlük Yas amı Varlık, Sayı 1076, Mayıs Dinlerarası I lis ki: Osmanlı I mparatorlug u nda Müslüman-Hıristiyan I lis kileri, Uluslararası Hoşgörü Bildirileri, Antalya: Bil-Kav, 1995, Kitap Editörlüg ü: Filiz Kıral, Barbara Pusch, Claus Schönig ile Cultural Changes in the Turkic World, Würzburg: Ergon Verlag, Fahri Dikkaya ile Avrupalı mı Levanten Mi?, I stanbul: Bag lam, N. Avcı, D. Derman, S. Kırca ile Dıs arıda Kalanlar/Bırakılanlar, I stanbul: Bag lam, Sunuşlar: Kullanışlı bir Geçmişin Peşinde 100. Yılında Ermeni Soykırımı nı Konuşmak, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 14 Mayıs Soykırımın Ekonomi Politiği 2015 Marksizm Günleri, Taksim Hill Otel, 8 Nisan Cosmopolitanism and its Discontents The Levantines: Commerce & Diplomacy, The Levantine Heritage Foundation 1st International Conference, 5 Kasım Temsil, Karşı- Temsil ve Gayrimüslimler Gayrimüslimlerin Tüzel Kişilikleri: Sorunlar ve Haklar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 30 Ocak Dünya Savaşı ndan Cumhuriyete: Kim Kazandı, Kim Kaybetti?, 2014 Marksizm Günleri, Taksim Hill Otel,19 Nisan Bastırılanın Geri Dönüşü Toplumsal Değişim, Süleyman Şah Üniversitesi, Mayıs 2013

5 Azınlık Olmanın Yansımaları Sınırları Öldürmek, Ankara Üniversitesi, 19 Kasım Sosyolojinin Geleceği Sosyoloji Kendisini Tartışıyor, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kasım Türkleştirme Politikaları 2011 Marksizm Günleri, Taksim Hill Otel, 28 Ekim Şubat Sonrasında Toplumda Kadın 28 Şubat Post-Modern Darbesi, Bilgi Üniversitesi, 7 Mart Azınlık Kimliği ve Psikolojisi XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Point Barbaros Otel, 4-6 Haziran Politics of Memory and Apology Istanbul Seminars 2009, Reset Dialogues on Civilizations, Bilgi Üniversitesi, 4 Haziran Türk Beden Politikasını Biçimlendirmek Anadolu ve Koms u Bölgelerinde Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Ulus-Devlet Hrant Dink Memorial Workshops, Istanbul, 22 Mayıs 2009 Contemporary Antisemitism in an Expanding Globalising Europe Netherlands Institute for War Documentation, Amsterdam, 2 S ubat Yurttas ve Azınlık Hakları Evrensel Bildirgenin 60. Yılında Dünyada ve Türkiye de I nsan Hakları, I zmir Ekonomi Üniversitesi, 25 Aralık Yeni Türkiye de Eski Sorunlar: Bir Marka Yaratmak, Voyvoda Caddesi Toplantıları, 5 Aralık Kamusal I nsanın Prototipi Pera Levantenleri,, Voyvoda Caddesi Toplantıları, 7 Mayıs Kafka ve Arendt, Arendt I stanbul da, I stanbul, 2 Aralık Intercultural Citizenship Intercultural Citizenship: Political Participation and Muslims, I stanbul Bilgi Üniversitesi, 24 Kasım Vatandas lık AGL, I stanbul, 11 Kasım Pera nın Levanten kamusallıg ı Gli I taliani di I stanbul e la Societa Operaia I taliana di Mutuo Soccorso, nucleo rappresentativo della Comunita, I talyan Kültür Merekezi, 19 Ekim Kimlik ve Vatandas lık, Advancing Democracy: Justice, Pluralism and Participation, World Movement for Democracy, Istanbul, 2-5 Nisan Geç-modern Zamanlarda Modern-Öncesi S iddet, Evdeki Şiddete Karşı Kadının Hakları, Bilgi Üniversitesi I nsan Hakları Hukuku Uygulama ve Aras tırma Merkezi, 11 Aralık Human Security: Perspectives on Turkey Human Security Building a Culture of Peace, Sabancı Üniversitesi, 4 Ag ustos Masculine Corporealities: Bodies and Counterbodires, Halle Üniversitesi, 13 Temmuz 2004;; Frei University, Berlin, 16 Temmuz Küresel Ekonomide Düg üm Noktası: I stanbul,(müzakereci), I stanbul Kongresi, CRR, 11 Ekim 2003.

6 Kimin Namusu, Kadının Sosyolojik ve Hukuksal Sorunları ile Çözüm Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 23 Ekim2003. Türk Ceza Kanununda Namus Cinayetleri, Türk Ceza Kanununda ve Tasarıda Cinsel Suçlar, Marmara Üniversitesi, Haziran Türkiye de ve Almanya da S iddet Kültürü Körber Stiftung, Türk Alman Sempozyumu, Petersberg, 23 Mayıs Turkish Modernity and Masculinity International Conference: Masculinity Contested Construction of Masculinities in an Eastern Mediterranean Perspective, Istanbul Bilgi University, 7 Haziran Fotografdaki Öteki I FSAK, Istanbul Fotograf Günleri,1 Kasım Non-Muslim minorities (millets) in Turkey (especially Istanbul) during the 1920 s Swedish Orientalism in Historical Perspective,Johannes Kolmodin as scholar and diplomat in Turkey of the 1920 s. Swedish Research Institute in Istanbul, Mayıs Yerellik-Evrensellik Ekseninde Avrupalılık, Yerel Kültürler ve Avrupa Bütünleşmesi, Urfa- HYD, 3-4 Kasım Group Rights vs Individual Rights, International Conference on Citizenship, State and Identity in a Globalizing World, Bilkent Üniversitesi, 2-3 Haziran Osmanlı da Azınlıkların Eg itimi, Osmanlı da Eğitim, I stanbul Bilgi Üniversitesi, Ekim The Ashkenazim of Turkey, Ashkenaz: Theory and Nation, The Jagiellonian Üniversitesi, Krakova, Polonya, Mayıs Citizenship in France, Germany and Turkey, Türkei-Colloquim, Institut Für Soziologie, Hanover Üniversitesi, 7 Mayıs Exogamie du Point de Vue des Armeniens, La Condition Juridique des Autres : Les Mariages Mixtes, Galatasaray Üniversitesi, 6-7 Kasım, 1997.

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR CURRICULUM VITAE Ayhan T. AKTAR Istanbul Bilgi University, Institute of Social Sciences, Dolapdere Campus, Room no. 510 Beyoglu, Istanbul 34440 TURKEY ayhan.aktar@bilgi.edu.tr Personal website: http://www.ayhanaktar.com.tr

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

Etkinlik Bülteni. Kadın Erkek Cinsiyet. Hak Eğitim Sorumluluk. Eşitlik Ayrımcılık Farkındalık. Tabu Bilinç Cinsel Yönelim. Kadına Yönelik Şiddet

Etkinlik Bülteni. Kadın Erkek Cinsiyet. Hak Eğitim Sorumluluk. Eşitlik Ayrımcılık Farkındalık. Tabu Bilinç Cinsel Yönelim. Kadına Yönelik Şiddet 2011-2012 Yılı Etkinlik Bülteni Sayı: 2 Güz 2011-Bahar 2012 genderforum.sabanciuniv.edu Kadın Erkek Cinsiyet Hak Eğitim Sorumluluk Eşitlik Ayrımcılık Farkındalık Tabu Bilinç Cinsel Yönelim Kadına Yönelik

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981. Y. Lisans Cinema Studies City University of New York 1992

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981. Y. Lisans Cinema Studies City University of New York 1992 1-Adı Soyadı : Z.Tül Akbal Süalp 2-Doğum Tarihi : 17 / 05 / 1960 3-Ünvanı : Profesör 4-Öğrenim Durumu: Profesör Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1981 Y. Lisans Cinema Studies

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr

e-mail: gunseli.isci@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Günseli Sönmez İşçi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Alman Hastanesi Sıraselviler Caddesi No:119 Taksim, İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten

ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten ÖZGEÇMİŞ Kaan H. Ökten 1. Adı, Soyadı: Kaan H. ÖKTEN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kimlik ve Kültür Sempozyumu Katılım ve Konaklama Bilgileri... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Program ve Bildiriler... 5 Türk(iye) Kültürleri Kimlik ve Kültür kitabı

Detaylı

Bülten 19. Mayı s Haziran 2005. İçindekiler... editörden... 2. Kimlik ve Kültür Sempozyumu Kat ı l ı m ve Konaklama Bilgileri ...

Bülten 19. Mayı s Haziran 2005. İçindekiler... editörden... 2. Kimlik ve Kültür Sempozyumu Kat ı l ı m ve Konaklama Bilgileri ... İçindekiler... editörden Onur İ NAL... 2 Kimlik ve Kültür Sempozyumu Kat ı l ı m ve Konaklama Bilgileri... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Program ve Bildiriler... 5 Türk(iye) Kültürleri Kimlik ve Kültür

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Umut Koldaş Yrd. Doç. Dr. Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Adres : Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Enstitüsü, Büyük Kütüphane, Kat

Detaylı

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU IMPERIALISM AND THE ARMENIAN ISSUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 18-19 Nisan/April Rixos Grand Ankara Otel İmtiyaz Sahibi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6 ermeniler.baskiya.turkce.pdf 9/14/11 5:23:43 PM C M Y CM MY CY CMY K Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

Detaylı

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak: Ekonomik Düzeyler, Siyasal Tutumlar, Hayat Tarzları, Dinsel-Ahlaki Yönelimler

Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak: Ekonomik Düzeyler, Siyasal Tutumlar, Hayat Tarzları, Dinsel-Ahlaki Yönelimler Hakan Yılmaz-- Türkiye de Orta Sınıf Sayfa 1 Türkiye de Orta Sınıfı Tanımlamak: Ekonomik Düzeyler, Siyasal Tutumlar, Hayat Tarzları, Dinsel-Ahlaki Yönelimler Destekleyen Kurumlar Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ

SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ. Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ SOSYOLOJİ DERNEĞİ SOSYAL BİLİMLERDE MARDİN ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE TEZLER HAKKINDA BİR İNCELEME DENEMESİ Murat KÜÇÜK Z. Nurdan ATALAY GÜNEŞ VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı