ULTRASES (ULTRASOUND)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULTRASES (ULTRASOUND)"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ULTRASES (ULTRASOUND) DANIŞMAN: Doç. Dr. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN: AYSUN BÜYÜKTANIR ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.GENEL TANIMLAR 2.1 SES NEDİR? 2.2 ULTRASES NEDİR? 3.ULTRASES NERELERDE KULLANILIR? 4.ULTRASES İN ETKİLERİ NELERDİR? 5.ULTRASES NASIL ÜRETİLİR? 6.ULTRASES İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 7.ULTRASONOGRAFİ NEDİR? 8.KAYNAKÇA

3 1.GİRİŞ: Varlığı röntgen ışınlarından on iki yıl önce ortaya konmuş olan ULTRASES ile ilgili çalışmalar 1920 lerde başlamış ve zamanımıza kadar devam etmiştir. Doğada ULTRASES uygun bir enerjiye bağlı olarak üretilip, ekolu bir şekilde yarasa, yunus balığı tarafından da kullanılmaktadır. Biyolojik sistemler üzerinde WOOD ve LOOMS ın araştırmaları bu konuda yapılmış ilk çalışmalardır. ULTRASES sahip olduğu özellikler nedeni ile pek çok alanda kullanılmaktadır. 2.GENEL TANIMLAR: 2.1 SES NEDİR? Ses, denge durumunda bulunan bir ortamda taneciklerin mekanik titreşimleridir. Ses verebilen herhangi bir sisteme ses kaynağı, ses kaynaklarının ses vermekteyken yaptıkları hareketlere ses titreşimleri, bu hareketlerde bir tam titreşim süresine ses titreşiminin periyodu ve saniyedeki devir sayısına da sesin frekansı denir. Ses bir titreşim hareketinden meydana gelir. Bunun tersi her zaman doğru değildir. Yani her titreşim hareketi muhakkak bir ses meydana getirmez. İnsan kulağı frekansı Hz. arasındaki dalgasal enerjiyi ses olarak algılayabilir. Elektromanyetik dalgaların aksine ses boşlukta iletilemez. Ses dalgaları ancak moleküler ortamda iletilebilmektedir. Ses, boyuna dalga özelliğindedir. Sesin yayılabilirliği ortamların sıkışabilirliği ile ters orantılıdır. Bu yüzden ses hızı gazlarda en yavaş, katılarda da en hızlıdır. Ayrıca sesin hızı sıvılarda ve gazlarda sıcaklıkla artmaktadır. Havada ses hızı ortalama 331 m/s dir. 2.2 ULTRASES NEDİR? Ses dört kategoride sınıflandırılabilir:

4 İnfrases (İnfrasound):Frekansı 0-20 Hz. arasındadır. Duyulabilir Ses (Audible Sound):Frekansı Hz. arasındadır. Ultrases (Ultrasound):Frekansı Hz. ile 1GHz. arasındadır. Hiperses: Frekansı 1 GHz. den yukarı olan sestir. ULTRASES, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen addır. ULTRASES akustik bir dalgadır. 3. ULTRASES NERELERDE KULLANILIR? A. MEDİKAL ALANDA: Medikal alanda kullanımı ikiye ayrılır: a)tanısal Olarak: ULTRASES in tıpta tanısal alanda kullanılmaya başlaması 1950 lerden itibaren olmuştur. Tanı amacıyla ULTRASES i ilk kullanan kişi Avusturyalı araştırmacı Dr. KARL DUSSIK tir. Yumuşak dokuları da görüntüleyebilmesi ve röntgen ışınlarından çok daha zararsız olması gibi özellikleri ile ULTRASES; tanı tekniği açısından, diğer tekniklere göre büyük avantajlara sahiptir. Ayrıca iyonize etkisi de olmayan ULTRASES ile tanı sistemleri özellikle son 20 yıl içerisinde çok geliştirilmiş ve bilgisayarlarla donatılarak uygulamaya sokulmuştur. b) Tedavi Olarak: ULTRASES, 1929 yılından itibaren de ısı etkisinden yararlanılarak bir tür tedavi aracı olarak tıpta kullanılmaya başlanmıştır.günümüz de cerrahi uygulamalarda, onkolojide de kanserli hücrelere karşı kullanılmaktadır. Ayrıca ULTRASES; dişçilikte, fizik tedavide, göz hastalıklarında, idrar torbası hastalıklarında, safra kesesi ve taşı hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında, böbrek taşının kırılmasında ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

5 B. ENDÜSTRİYEL ALANDA: Havada yayılabilirliği nedeniyle; hırsız alarmı yapımında, kemirici hayvanların uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. Suda yayılabilirliği nedeniyle; çeşitli sıvıların zehirli gazlardan arıtılmasında,derinlik ölçümlerinde, derişik karışımların hazırlanmasında, aletlerin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Katılarda yayılabilirliği nedeniyle; katısal ürünlerdeki çatlakların tespit edilmesinde, sürtünme ısısı sağlanarak metal ve plastik kaynaklarında,mekaniksel zorlanma sağlanarak çözünme testlerinde kullanılmaktadır. Metalleri ince toz haline getirmek için kullanılmaktadır. Fabrika bacalarından çıkan gazları temizleyerek hava kirliliğini önlemede kullanılmaktadır. Çok ince tanecikli fotoğraf emülsiyonları hazırlamada kullanılmaktadır. Tekstil, metal kaplama ve saatçilik gibi aşırı temizlik isteyen sanayi kollarında temizlik işinde kullanılmaktadır.

6 Meşrubat sanayinde şarabı eskitmek, birayı yabancı mayalardan arıtmak, şuruplarda enzimleri glikoz gibi diğer ürünlere dönüştürmek, sütü sterilize etmek için kullanılmaktadır. Özel metal alaşımı yapmak için kullanılmaktadır. 4.ULTRASES İN ETKİLERİ NELERDİR? A)Fiziksel Etkileri: a)kabarcık Oluşumu: Yeterince büyük şiddetli ULTRASES dalgaları sıvılarda kabarcıklanma yaratır. Bu yol ile sıvı içerisinde bulunan katı cisimciklerin ve bakterilerin parçalanmasını sağlar. b)isı Etkisi: Farlı ortamlarda ve farklı ULTRASES dalgaları ile yapılan deneyler, ses titreşim enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü ve ortamın ısındığını göstermiştir. c)sis Oluşumu: Bir sıvı içerisinde ilerleyen şiddetli bir ULTRASES dalgası havasıvı sınırında yansıdığı zaman sıvı molekülleri püskürür ve sıvı yüzeyinde bir sis tabakası gözlenir. d)gazdan Arıtma: Bazı durumlarda katı ve sıvı içinde çözünmüş bulunan gazların arıtılması gerekebilir. Bu amaç ile gazdan arıtılmak istenen madde de ULTRASES e tabi tutulur. B)Kimyasal Etkileri: Reaksiyon hızlanması, oksitlenme, bileşim bozulması, kristallenme, kaynama sıcaklığının değişmesi, molekül zincirlerinin parçalanması. C)Biyolojik Etkileri: a)isı Etkisi: ULTASES e maruz kalmış bir organın sıcaklığının arttığı gözlemlenir. b)mikro Masaj Etkisi: ULTRASES bir organda yayılırken hücre grupları periyodik basınç değişimine maruz kalır. Bu olaya sesin ultra masaj etkisi denir.

7 c)elektriksel Etkisi: Bazı protein veya selüloz molekülleri gibi iri biyolojik moleküller piezoelektrik olayı gösterirler. ULTRASES in oluşturduğu basınç değişimi iri biyolojik parçacıkların elektriksel kutuplanmasına yol açar. d)ivme Etkisi: ULTRASES titreşimini alan bir ortam parçacığı oldukça büyük bir ivme ile titreşir. 5.ULTRASES NASIL ÜRETİLİR? ULTRASES üretiminde bir teli, bir zarı titreştirmek gibi işitilebilir ses üretim yöntemlerine benzer bir çok mekanik yöntem olmasına rağmen ULTRASES üretiminde piezoelektrik olaylardan yararlanılır. ULTRASES ilk olarak 1880 yılında Piere ve Jacques CURİES kardeşlerce, piezoelektrik (basınç elektriklenmesi) özelliği olan kristaller yardımı ile üretilmiştir. ULTRASES üretiminde kuartz, lityum sülfat, kadmium sülfat, çinko oksit, tourmaline, baryum, titanat, kurşun titanat gibi piezoelektrik özelliğine sahip kristaller kullanılmaktadır. Piezoelektrik olay basitçe, üzerine mekanik bir basınç uygulanan bazı kristal ve seramik malzemelerde bir elektriksel gerilimin oluşması anlamına gelir. Piezoelektrik özellikte bir kristal malzeme, disk veya prizma şeklinde kesilip, yüzeyleri ince iletken bir metal (altın, gümüş, alüminyum ) ile kaplanır. Kristalin alt ve üst yüzeylerine mekaniksel basınç uygulanırsa, bu yüzeylerde kutuplanmalar, tersi bir uygulama sonucunda ise devamlı değişen voltajın frekansına bağlı seri bir şekilde uzama ve kısalmalar elde edilir. Bu mekaniksel uzayıp kısalmalar (titreşimler) da bize ULTRASES i verir. Piezoelektrik olay çift yönlüdür. Ters piezoelektrik olayla ULTRASES elde edilir, sistem verici olarak kullanılır. Normal piezoelektrik olayla ULTRASES algılanır, sistem alıcı olarak kullanır. PİEZOELEKTRİK ETKİ Piezoelektrik özelliğe sahip kristaller üzerine mekaniksel bir basınç uygulandığında meydana gelen değişim aşağıdaki şekillerde görülmektedir.

8 VOLTMETRE ŞEKİL-1: PİEZOELEKTRİK ETKİ Elektrik akımının veya manyetik alanın, kristaller tarafından basınç dalgalarına çevrilmesi ile ULTRASES dalgaları oluşur. Bu işlemi yapan aygıtlara da TRANSDÜSER denir. Yani transdüserler, bir formdaki enerjiyi bir başka forma çevirebilen aygıtlardır Şekil-2:TRANSDUSER

9 ULTRASES Üreten Transdüserlerin Materyellerinde Aşağıdaki Özellikler Olmalıdır: 1- Titreşim modları için piezoelektrik karakteristiklere sahip olmalı, 2- Homojen bir yapıya sahip olmalı, 3- Arzu edilen şekil ve büyüklükte çalışılmasına olanak vermelidir, 4- Sıcaklık nedeniyle özelliklerinde değişim çok az olmalı, 5- İç direnci mümkün olduğu kadar düşük olmalı, 6- Fiziksel ve Kimyasal özelliklerini uzun süre muhafaza etmeli, Piezoelektrik Kristale Uygulanan Basınç İle Oluşan Kutuplaşma a)normal b)kısalmış c)uzamış

10 Piezoelektrik Kuartz Kristalinde, Basınç Uygulaması Sonucu Oluşan Molekülsel Kutuplaşma

11 6.ULTRASES İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? A) AKUSTİK EMPEDANS: ULTRASES in değişik ortamlardan yansımasını sağlayan yani ortamın yansıtıcı özelliğine akustik empedans denir. Ayrıca akustik empedans (Z) ortamların akustik momentidir şeklinde tanımlanır. Z = v. d v: Ortamdaki sesin hızı d: Ortamın yoğunluğu B)ULTRASES in ŞİDDETİ: ULTRASES ışınının şiddeti (yoğunluğu), enerji gücünün ölçümüdür ve ışının yayılma doğrultusuna dik birim alandan geçen enerji miktarıdır. Bu şiddet ; p I 2 f.d.v.a 2.d.v Birimi: Watt/m 2 dir. A: Ses dalgalarının genliği V: Hız f: Frekans P:Basınç Genliği d:ortamın Yoğunluğu I:Ultrases in Şiddeti

12 C)ULTRASES İN SOĞRULMASI: Doku üzerine gelen ULTRASES enerjisinin belli bir kısmı, ortamın viskozitesinin yenilmesi sırasında, soğrularak harcanır ve böylece ortamın viskozitesi yüzünden oluşan enerji kaybı nedeniyle yayılan ışının şiddetinde de bir azalma söz konusu olacaktır. Soğurulan ULTRASES miktarı, dokunun derinliği (x) ve ışının frekansı ile doğru orantılıdır. ULTRASES şiddet değişimi exponansiyeldir. Oluşan değişimin formülü: I 2 = I 1. e x.α α: cm deki soğurma katsayısı x: Derinlik 7.ULTRASONOGRAFİ NEDİR? Ultrasonografi, ses dalgalarından yararlanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. İnsan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgaları, problar (ultrasonun insan vücuduna değen kısmı) aracılığıyla vücuda gönderilmekte, organlardan yansıyan ses dalgaları ise cihazın ana gövdesinde bulunan bilgisayarlar aracılığı ile görüntülü olarak ekrana aktarılmaktadır. Oluşan görüntü fotoğraf kağıdı ya da videoya kaydedilmektedir. ULTRASES cihazlarının kullanıldığı yönteme ultrasonografi denir. Ultrasonografi yumuşak dokuları inceleyen bir metottur. Ultrasonografi sıvı-katı ayrımını çok iyi yapar. Ultrasonografi puls-eko prensibine dayalı bir tekniktir. Bu ilke, vadinin bir tarafından seslenen kişinin sesini duyması ile aynıdır. Havadaki ses hızı bilindiğinden sesin yansıdığı yerin uzaklığı ölçülebilir. Ultrason ile görüntülemede kısa bir ultrasonik puls vücut içine verilmektedir. Bu puls yansıma oluşturabilecek bir yüzeyle karşılaşıncaya kadar sabit bir hızla dokuların içerisine ilerler. Ses demeti, böyle bir

13 yansıtıcı yüzeyle karşılaştığında, bir kısmı ses kaynağına doğru geri yansır. Bu aradaki geçen zamanı saptayan algılayıcı ultrason scanner tarafından bu süre kaydedilir. Aygıt bu süreyi uzaklık olarak dönüştürür. Bu uzaklık sayısal bir değer yerine, video ekranı ya da osiloskop üzerinde bir nokta veya dikey defleksiyonlar olarak gösterilir. Bu dikey defleksiyonları yeri ekonun uzaklığı ile orantılıdır. Her defleksiyonun yüksekliği, transduser tarafından alınan enerji ile doğru orantılıdır. Bu durumda sadece uzaklık ölçümü değil, aynı zamanda bir görüntü de elde edilmiş olunmaktadır. ULTRASES enerjisi bir ortamdan alçalıp yükselen basınç dalgaları şeklinde ilerler. ULTRASONOGRAFİ NİN AVANTAJLARI Düşük maliyetli olması Aygıtın taşınabilir olması Hastayı yatakta inceleme imkanının olması Yöntemin kolay uygulanabilir olması İncelemenin herhangi bir tehlike içermememsi İnceleme sonucunun güvenilir olması ULTRASON (ULTRASES) CİHAZI Ultrason (ULTRASES) cihazları tıpta yaygın olarak kullanılan ve doktorların başvurduğu teşhis etme cihazıdır. ULTRASON (ULTRASES) CİHAZI ÖRNEKLERİ:

14 ŞEKİL-1 ŞEKİL-2

15 ŞEKİL-3 ŞEKİL-4

16 ŞEKİL-5 ULTRASES (ultrason) cihazının iki ana parçası vardır. Bunlar ana ünite ve transduserdir. Tetkik esnasında incelenen vücut alanına konan parça transduserdir. Transduserden çıkan ses dalgaları vücut içinde yansır ve tekrar transdusere gelir. Buradan da ekrana görüntü aktarılır. Oluşan görüntüye sonogram denir. ULTRASES CİHAZININ ÖĞELERİ: 1)TRANSDUSER: Ultrases dalgalarını üretip hem gönderici hem de alıcı olarak hareket eder. Transduser iki amaçla kullanılır. 1.YAYINLAYICI (TRANSMİTTER): Transduser tarafından yayınlanan ultrases dalgalarının frekans ve sürelerini ayarlar. 2.ALICI (RECEİVER): Transduser içinde tekrar elektrik impulslarına dönüştürülen geri dönüş ekoları alıcı tarafından toplanır. 2)SİNYAL AMPLİFİKATÖRÜ: Alıcı ile katot ışını tüpü arasına yerleştirilen sinyal amplifikatörü alıcıdan gelen sinyalin voltajını arttırır.

17 3)KATOT IŞINI TÜPÜ (EKRAN) :Geri dönen ve amplifiye edilmiş eko impulslarını alır. İşlem görmüş olan bu impulslar katod ışını tüpünde ya da osiloskopta görüntü oluştururlar. ULTRASES İle Görüntüleme Aracının Genel Yapısı ULTRASES CİHAZI İLE ELDE EDİLEN BAZI GÖRÜNTÜLER

18 GÖRÜNTÜ-1 GÖRÜNTÜ-2

19 GÖRÜNTÜ-3 GÖRÜNTÜ-4

20 8.KAYNAKÇA: TAŞKÖPRÜLÜ NEZİHE, ULTRASES, İSTANBUL FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTESİ FEN SEÇİL MUSTAFA, TEMEL ULTRASONOGRAFİ, İZMİR 2008 ÖKTEN İLHAN, ULTRASES, TEZ ULTRASES VİKİPEDİ FİZİK EĞİTİMİ SİTESİ(onlinefizik.com) BİLİM TEKNİK DERGİSİ MEHMET ALİ KÖRPINAR, ULTRASES ve MEDİKAL UYGULAMALARI FİZİK SİTESİ(genbilim.com)

21

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri

Tablo 1. Tahribatsız muayene deneylerinin makina mühendisliği endüstrisinde uygulama alanları. Uygulama Alanı İşlevi Uygulama Örnekleri TAHRIBATSIZ MUAYENE Tahribatsız malzeme muayene, kalite kontrolün en önemli bir bölümü olup, üretimin tamamlayıcı son kısmıdır. Tahribatsız muayene, incelenen malzemelere herhangi bir zarar vermeden muayene

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ULTRASON FONKSİYON TESTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

Ses ile İlgili Temel Kavramlar

Ses ile İlgili Temel Kavramlar Bölüm 1 Ses ile İlgili Temel Kavramlar 1.1 Sesin Oluşumu ve Yayılması Titreşen bir nesnenin ortamda neden olduğu dalga hareketi sağlıklı bir kulak ve beyin tarafından ses olarak algılanır. O halde sesin

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

ÖĞRETMEN DESTEKLEYİCİ DÖKÜMAN

ÖĞRETMEN DESTEKLEYİCİ DÖKÜMAN ÖĞRETMEN DESTEKLEYİCİ DÖKÜMAN DOKÜMAN GÜNCELLEME TARİHİ : 15.02.2013 1 MOMENTUM Hareket hâlindeki bir cismin, hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvete momentum denir. Momentum (P), cismin kütlesi ve hızının

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS)

ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) ALGILAYICILAR (SENSORS-TRANSDUCERS) 1. TANIM Algılayıcılar ("duyarga" da denmektedir) fiziksel ortam ile endüstriyel amaçlı elektrik/elektronik cihazları birbirine bağlayan bir köprü görevi görürler. Bu

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı