İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI"

Transkript

1 İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI (Yayın No:2) İstanbul, Eylül 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz-Okul Müdürü Proje Temelli Eğitim Proje Nedir? Projenin Aşamaları Proje Çalışmalarında Dikkat Edilecek Konular Proje Nasıl Hazırlanmalıdır? Projeyi Yapmaya Başlarken Yapılacaklar Listesi Proje Raporu Nasıl Yazılmalıdır? Proje Raporu Yazım Sırası Kaynak Gösterimi Rapor Özeti, Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu Örnek Poster Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Posterler Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Özetler Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Projelerimiz Eğitim Öğretim Yılında Ödül Alan Projelerimiz Eğitim Yılları TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa Bölge Birinciliği Başarılarımız Proje Önerisi Hazırlama Formu Proje Konusu Kabul Formu Eğitim-Öğretim Yılı Proje Takvimi Ara Rapor Ve Proje Raporu Teslim Tarihleri Değerlendirme Kriterleri Uygulamalı Dersler, Türkçe-Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Formu Fen Bölümü Proje Değerlendirme Formu Matematik Bölümü Proje Değerlendirme Formu Yabancı Diller Bölümü Proje Değerlendirme Formu...

3 Konu: NEDEN? Sevgili öğrenciler, bilim ve sanat tarihine baktığımızda, her şeyin bir soruyla başladığını görüyoruz. İnsanoğlunun bu soruya yanıt araması ve bulması, kuşkusuz günümüz dünyasının şekillenmesini sağladı. Sizler de işte bu anlayışı kendinize rehber edinerek, proje çalışmalarınıza özgün sorularla başlayacaksınız. Çalışma alanınız fen bilimleri ise deneysel aşamalarınızı laboratuvarlarımızda gerçekleştireceksiniz. Bir teoremi ispat etmek ya da var olan bir probleme alternatif çözümler üretmek istiyorsanız, Fen ve Matematik Bölümü müz sizlerin yanında olacaktır. Coğrafyaya ilgi duyuyorsanız, beşeri ya da fiziki olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilirsiniz. Soru cümlenizi, tarihin karanlık noktalarını aydınlatmak ve o konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzerine de kurabilirsiniz. Sosyoloji projelerimiz ise içinde yaşadığımız toplumun, aile yaşamından nüfusuna, ahlak anlayışından sosyal davranışlarına kadar her alanı incelemeyi ve mevcut sorunu çözümlemeyi hedeflemektedir. Edebi birikim oluşturmak ve sanatsal estetik anlayışınızı geliştirmek istiyorsanız, Türk ve dünya edebiyatından bir eser seçebilir, anadilimizde onunla ilgili makaleler yazabilirsiniz. İngilizce, İspanyolca ve Almanca çalışmalarınız, dil eğitiminde sizleri daha yükseklere taşıyacaktır. İnsan anatomisine meraklıysanız ya da bir spor dalını daha yakından tanımak istiyorsanız beden eğitimi alanında çalışabilirsiniz. Proje çalışmalarınıza 19 Eylül 2014 te başlayacaksınız ve 20 Şubat 2015 te tamamlanmış olarak danışman öğretmeninize teslim edeceksiniz. Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar, Mart 2015 te akademisyenlerden kurulu jüri üyelerince notlandırılacak; 25 Mart 2015 te okulumuzun çok amaçlı salonunda konuklarla buluşacaktır. Başarılı projeler, danışman öğretmenleriniz tarafından TÜBİTAK yarışmalarına gönderilecektir. Proje hazırlama sürecinde üretme, yaratma, sorgulama ve araştırma yetilerinizin gelişeceğine ve bu kazanımlarınızın sizleri ileride, daha üst bir yaşam standardına ulaştıracağından hiçbir şüphem yoktur Eğitim-Öğretim Yılı ndan bu yana uyguladığımız proje tabanlı eğitim anlayışımızın, Eğitim-Öğretim Yılı nda da sizlerin eserleriyle güçlenerek gelişeceğine; çalışmalarınızın kullanılabilirlik özelliği ile modern hayata katkı sağlayacağına inanıyor ve hepinize başarılar diliyorum. SERAP SARIGÜL HAZAR Okul Müdürü

4 21.YÜZYILIN ÖĞRENCİ PROFİLİ; PROJE TEMELLİ EĞİTİM 1. Bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, 2. Araştırmacı, 3. Sorgulayıcı, 4. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, 5. İletişim kurma becerisine sahip, 6. Teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, 7. Kendisini yenileyen, 8. İnsanlığın ortak değerlerini sahiplenen, 9. Yaratıcı, 10. Üretken, 11. Takım çalışmasına yatkın, 12. Öğrenmeyi öğrenmiş, 13. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır. ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIM Eğitimde kaliteyi artırmak, öğrenci başarısı için eğitim sürecinin her aşamasında öğrencinin katılımını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme yaşantılarını düzenlemek artık bir zorunluluktur. BİLİM NE DEMEKTİR? İnsanların doğal çevreyi anlamak, doğayı oluşturan varlıkların birbiri ile ilişki ve etkileşimleri inceleyip meydana gelen olayları açıklayabilmek için uyguladıkları yöntem ve etkinlikler ile ilkçağlardan günümüze kadar elde edip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler bütününe bilim denir. BİLİMSEL BİR ÇALIŞMANIN ANA BASAMAKLARI: 1. Gözlem yaparak bilgi toplama 2. Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi 3. Düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması 4. Bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması 5. Bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir üründür. Bilimsel bir çalışma olan proje de; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. PROJENİN AŞAMALARI; 1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.

5 2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konusuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır. 3. Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflerin ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. 4. Projenin yürütülmesi: Proje, belirlenen amaç, hedefler, yöntemler uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır. 5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirilmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına hangi ölçüde ulaşıldığı belirtilir. PROJE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 1. Projeler bilimsel, yaratıcı, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır. 2. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. 3. Projeler, özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. 4. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. 5. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. 6. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. 7. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. 8. Proje rehber öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere rehberlik etmektir. 9. Proje fikri, proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmalıdır. 10. Proje fikri basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olmalıdır. 11. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. 12. Sonuçların irdelenmesinde neden-sonuç ilişkisi kurulmalı ve açıklık esas olmalıdır. 13. Rapor uygun formatta ve düzgün yazılmalıdır. 14. Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gereklidir Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler yapılmamalıdır. 16. Projelerde omurgalı hayvanlar yerine omurgasız hayvanlar(protozoa, planaria, böcekler gibi), bitkiler, mantarlar ve mayalar, hücre ve doku kültürleri, mikroorganizmalar, matematik ya da bilgisayar modelleri kullanılmalıdır. 17. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır. a) Birey ya da grup davranışlarının ölçmeye yönelik deneyler, b) Doğal duyusal uyarılara(ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi, c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri. 18. İnsan içeren deneylerin kabul edilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı(çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.

6 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR? Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Gözlenen olay kendi doğal şartlarında olabileceği gibi, gözlemin daha iyi yapılabilmesi için, koşulların kontrol altında tutulabildiği laboratuar denilen bir yerde de olabilir. Çoğu zaman, içindeki değişkenleri daha iyi gözlemek ve kontrol altında tutmak için bu olayın laboratuar şartlarında olması tercih edilir ve sağlanır. Bütün bilimsel çalışmalar deneylerden elde edilmiş sonuçlar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, bir proje çalışması burada sözü edilen bütün bilimsel işlem basamaklarının bulunması doğaldır. Gözlenen bir olayda fiziksel büyüklüklerin nasıl değiştiğine bakılarak bunlar arasındaki ilişkiler bulunur. Bildiğimiz gibi, ölçülebilen büyüklüklere fiziksel büyüklükler denir. Örnek olarak uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık, elektrik yükü, iş, güç ve daha birçok büyüklük sayılabilir. Bir fiziksel büyüklüğün ölçümü, kendi türünden tanımlanmış ve ölçü birimi olarak adlandırılan bir büyüklükle karşılaştırılmasına dayanır. Büyüklükte birimden kaç tane olduğu sayı olarak bulunur. Bulunan bu sayıya büyüklüğün ölçüsü veya sayısal değeri denir. Her fiziksel büyüklüğün bir harf veya harf grubundan oluşan bir simgesi olmalıdır. Ölçülen her büyüklüğün sayısal değerinin yanına bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan SI Birim Sistemi kullanılarak ölçü birimi yazılmalıdır. Örnek: kütle m=2.45 kg Bir deney sırasında gözlemler ve ölçüm sonuçları, yani veriler mutlaka yazılarak kaydedilmelidir. Örnek olarak, bir sarmal çelik yaya uygulanan uzatma kuvveti (F) ile, yayın uzaması(x) in ölçüldüğü bir deney verilebilir. Ölçüm sonuçları; F(N) 2,0 34 4,0 70 6,0 98 x(mm) şeklinde yazılabilir. Bir deneyde elde edilen veriler yardımıyla grafik çizilirse, büyüklükler arasındaki ilişkiyi görmek çok kolaylaşır. Bir grafik deneysel verilerin anında görüntülü olarak algılanmasını sağlar. İki büyüklüğü birbirine bağlayan matematiksel eşitlik grafik yardımı ile çoğu kez kolayca bulunur. Eğer yukarıdaki çizelgede verilen değerler kullanılarak F-x çizilirse Şekil-1 deki grafik elde edilir. Grafikten F kuvveti ile x uzaması arasında bir doğru orantı olduğu kolayca görülmektedir. Orantı katsayısı k ile gösterilir ve buna da yayın kuvvet katsayısı denirse, F ile x arasındaki matematiksel eşitlik F=kx şeklinde yazılabilir. Yayın kuvvet katsayısının çizilen grafiğin eğimine eşit olduğunu sanırız görmüşsünüzdür.

7 Siz de proje çalışmalarınızda verilerinizi her zaman çizelgeler şeklinde yazınız. Verilerinizden grafikler çiziniz ve bu grafikler yardımıyla büyüklükler arasındaki matematiksel eşitlikleri bulmaya çalışınız. Verilerinizi aynı anda hem çizim hem de grafik olarak sunmayınız. Verilerinizin en iyi anlaşabileceği biçimin hangisi olacağını düşünüyorsanız onu sununuz. NOT: Ölçüm yapma, çizelge hazırlama, grafik çizme konularında yeterli bilgi edinmelisiniz. PROJEYİ YAPMAYA BAŞLARKEN YAPILACAKLAR LİSTESİ: 1. Proje günlük defteri aldınız mı? 2. Konuyu seçtiniz mi? 3. Kendi araştıracağınız konuya karar verdiniz mi? 4. Bir zaman çizelgesi hazırladınız mı? 5. Deneyleri planladınız mı? 6. Öğretmeniniz ve danışmanınızla konuşup, tartışıp fikirlerini aldınız mı? 7. Deneyleri yapıp projeyi tamamladınız mı? 8. Sonuçları inceleyip tartıştınız mı? PROJE RAPORUNUN YAZILIMINDA YAPILACAKLAR LİSTESİ: 1. Konu başlığını yazdınız mı? 2. İçerik listesini yazdınız mı? 3. Giriş bölümünü uygun yazdınız mı? 4. Deneyin yapılışını yazdınız mı? 5. Tartışmayı uygun yazdınız mı? 6. Sonucu uygun yazdınız mı? 7. Projede size destek verenlere teşekkür ettiğiniz mi? 8. Projede yararlandığınız kaynakları uygun olarak yazdınız mı? PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR? 1 Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir. 2 Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır. 3 Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. 4 Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik yazmamaya gayret ediniz ve gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz. Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyup, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirler de içerebilir. Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir. Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının standart olması için, kesinlikle uyunuz.

8 PROJE RAPORU YAZIM SIRASI: 1. PROJE ADI: 2. PROJENİN AMACI: 3. GİRİŞ: 4. YÖNTEM: 5. BULGU ve YORUM 6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA: 7. TEŞEKKÜR 8. KAYNAKLAR: Açıklamalar 1. Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz. 2. Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız. 3. Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Bu çalışmayı niçin yaptığınızı ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bu çalışmayı tasarladığınızı ve problemi anlatınız. Sizin çalışmalarınızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmalarınızın neleri hedeflediğini açıklayınız. 4. Yöntem: 4.1. Yöntem: Bu kısımda çalışmalarınızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmalarınızın kapsamını yazınız Verilerin Toplama Araçları: Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki, önemli cihazlarının(ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmektedir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220V, 3,5 basamak göstergeli, iç impedansı 10Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25mmx10mmx1mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığa saydam bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin az ve öz olarak verilmesi gerekir Verilerin Analizi: Veri çizelgeleri, grafikleri, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir. 5. Bulgular ve Yorum: Proje çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tablolaşır, her bir tablonun altına iki paragrafta; salt bulgu ve yorum olarak girilir.

9 6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler: Proje raporunun en önemli kısmı burasıdır. Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz. Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmalarınızın amacını tekrar gözden geçiriniz ve amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara yol gösteriniz. Burada sonuçların bir özeti yapılır, benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılır ve önerilerde bulunulur. 7. Teşekkür: Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir. 8. Kaynak: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız. Basılı yayınlarda kaynak gösterme Amaç 1. Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek 2. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek 3. Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak 4. İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında hazır bilgi sağlamak KAYNAK GÖSTERIMI a. Kitaplar Bir kitabı dip notunda ilk kez tanıtırken, onun hakkında şu üç bilgiyi vermek gerekir: Yazar adı, Kitap başlığı ve yayım bilgileri.doğal olarak bunlara sayfa numaraları da eklenecektir. Yazar adı ve soyadı, kitap Başlığı, baskı sayısı, basıldığı kent: Yayınevi, yayın yılı, sayfa numarası Örnek 1 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Güzem Yayınevi, 2003, s.35 Örnek 2 Kitabın Yazarı iki kişi ise 1 Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal araştırmalarda Yönetim bilim, Ankara:TODAİE yayını, 1978, s.63 ( 1 dipnot numarasıdır.) Örnek 3 Kitap üç Yazarlı ise

10 7 Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş, ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama Politika, Ankara: SBF yayını, 1973, s.265 Örnek 4 Üçten çok yazar var ise Yalnızca birinci yazarın adı yazılır, sonuna ve diğerleri (ya da kısaltılmış olarak vd. ) eklenir. 8 Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası: , Ankara: SBF yayını, 1974, ss Örnek 5 Yazar adı olarak bir kurum kullanılmışsa 10 Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973, ss Örnek 6 Kurum ve Yazar Adı Birlikte 12 Mehnet Erbil, Türkiye nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler DPT ye değil Erbil e aittir.] 13 Devlet Planlama Teşkilatı (Mehmet Erbil ),Türkiye nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler Erbil e değil DPT ye aittir.] Örnek 7 Yazar Adı Yok 13 Avrupa da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s.15 Örnek 8 Derleyen, Düzenleyen, Hazırlayan, Toplayan 18 Metin Berk, Fikret Görün ve Selim İlkin (der.), İktisadi Kalkınma: seçme yazılar, Ankara: ODTÜ yayını, 1966,s Ekonomik ve sosyal Etüdler Konferransı heyeti (düz.), Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme semineri, İstanbul, James Theberge (ed.), Economic of Trade and Development, New York: John Wiley, Cahit Öztelli (haz.), Pir Sultan Abdal, türk klasikleri Dizisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1971, s.95. Örnek 9 Çok Ciltli Eserler Tamamına başvuruluyorsa, toplam cilt sayısı belirtilir; bu bilgiler yayım iblgilerinden once verilir.tarih olarakta yayıma başlama ve bitiş yılları yazılır: 22 Mehmet Gölübol vd., Olaylarla Türk dış Politikası, 2.cilt, Ankara:A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Fahir Armağanoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Cilt I: , Ankara Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991, s. 712

11 a. Süreli yayınlar (dergi makaleleri) 32 Halil Seyidoğlu, Avrupa Ekonomik topluluğu ve Parasal Birleşme, A.Ü İşletme Fakültesi Dergisi, cilt II, No.3 (Mayıs 1975),ss. b. Gazeteler 36 Başmakale, Milliyet, 26 Haziran Mustafa Aysan, Atatürk ve Ekonomi Politikası, Cumhuriyet, 18 aralık 1978, s.2. c. Asiklopediler 38 Ömer Celal Sarç, Milli gelir, Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: ak yayınları Hugh G. Cleland, Industrial Revolution, Encyclopedia Americana, Vol. II. d. Sözlükler 40 Halil Seyidoğlu, Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü,Gel.3. b.,ankara:güzem Yayınları,2002 e. Internet ve Elektronik kaynak gösterme Yazar Soyadı, Yazar Adının ilk Harfi.(Belge tarihi).belgenin başlığı.tüm eserin başlığı (varsa).edisyon veya dosya numarası(ilgili ise).protokol,adres ve erişim yolu(erişim tarihi) Örnek 10 World Wide Web (www) 1 Yanoff, Paul, Special Internet Services Connections, Computer Science,1995, Source/Yabof.html, (31Temmuz 1997) Örnek 11 Dosya Transfer Protokolü (FTP) Bruckman, Amy. Approaches to managing deviant behavior in virtual communities April 1994.ftp://media mit.edu./pub/asb/papers/deviance-chi94text.(4 December 1997). Örnek 12 Yazarı Belli Olmayan Siteler (Vikipedi) Yazar Soyadı, Adı.Makalenin adı / Konu adı, son güncelleme tarihi, sayfayı ziyaret ettiğiniz tarih <www..> Yücel, Ayşe.Botanik, , <http://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik> a) CD ROM lar ve Veri Tabanı kaynaklarının gösterimi Micheluicci, J.L. (18 Şubat 1998) Market trend analysis. Business Database Plus. (CD- ROM).1993 Information Access.

12 RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU (FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER) PROJE KONUSU (En az 48 Punto) ÖĞRENCİ ADI / ADLARI (26 36 Punto) PROJE DANIŞMANI / DANIŞMANLARI (26 36 Punto) İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ SINIFI OKUL NO (24-26Punto) Üstteki dört kısım posterin en üstüne ve ortalanmış olarak yerleştirilecektir. ÖZET (ABSTRACT) (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölüm içerisinde, yapılan çalışmanın amacı ve önemi kısaca anlatılacak; kullanılan yöntem ve teknikler belirtilerek elde edilen sonuçlar verilecektir. İzleyiciler özeti okuduktan sonra, çalışılan konunun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğine ve daha sonraki bölümlere göz atıp atmayacaklarına karar vereceklerdir. Bu yüzden özet, kısa, anlaşılır, açık ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici olmalıdır. En fazla 200 kelime kullanılacaktır. 1. GİRİŞ (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölümde yazar/yazarların üzerinde durduğu konu, amacı ve önemi özet bölümüne göre daha detaylı ele alınacaktır. Kullanılan malzemeler, deneysel yöntemler, sayısal veya bilgisayar modelleri tanıtılacak, daha önce yapılan çalışmaların niteliği ve kimler tarafından yapıldığı yazar/yazarlar adı ve yayın tarihi verilmek suretiyle belirtilecektir. 2. BULGULAR ve YORUMLARIN SUNULMASI (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölüm içinde, proje ödevi sırasında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuç ve bulgular sergilenecektir. Sonuçların, uzun cümleler yerine grafikler, fotoğraflar ve resimlerle gösterilmesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte, önemli noktalar vurgulanacak; gösterilen şekillerin ne anlama geldiği belirtilecektir. Proje ödevinde teorik çalışanlar, yapmış oldukları kabulleri; çok önemli gördükleri denklem takımlarını, formülleri sırasıyla verecekler; sonrasında izleyicilerin anlayabilecekleri şekilde kısaca açıklayacaklardır. 3. SONUÇ ve ÖNERİLER (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde kısaca yazılacaktır. Eğer varsa, çalışmanın bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve gelişmelere yararı belirtilmelidir. 4. TEŞEKKÜR (14 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir. 5. KAYNAKÇA (14 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölümde, daha önceki sayfalarda çalışmalarına atıfta bulunulan yazarın / yazarların yayınları hakkında detaylı bilgi (yayın adı, yayınlanma tarihi, sayfa numarası) verilir. Şekil ve Tablo numaraları ve isimleri Punto olarak yazılacak ve ortalanacaktır. Metin kısmı 1,5 aralıklı olarak yazılacaktır. Tüm sayfalar numaralandırılacaktır. Posterler dikey olarak bulunan A0 büyüklüğündeki bir alana (yaklaşık 80x120 cm) sığacak şekilde toplam 12 sayfayı aşmayan sayıda A4 kâğıtlarına hazırlanacaktır. Sunum sırasında kolaylık sağlaması amacıyla, hazırlanan A4 kâğıtlar büyük boy ve tercihen renkli sunum kartonlarına önceden yapıştırılabilecektir. Kullanılan A4 kağıtları renkli olabilecektir. Şekiller ve tablolar da renkli olabilir.

13 (FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER ÖRNEK POSTER) TITLE / PROJE KONUSU PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VEYA ADLARI: SINIFI OKUL NUMARASI PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI ABSTRACT / ÖZET GİRİŞ VE METOD BULGULAR/ YORUM SONUÇ VE ÖNERİLER TEŞEKKÜR YAZISI Ö KAYNAKÇA/BİBLİOGRAFYA

14 RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU (DİL DERSLERİ ) Edebi analiz yapma üzerine kuruludur. Öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirdikleri, bu fikirleri geliştirdikleri ve fikre dair kişisel yorumlarını da dahil ettikleri bir makale çalışmasıdır. PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI 1. Eserin okunması ve makaleye konu olan soru cümlesinin oluşturulması tamamlanır, kaynak taraması yapılır ve 1. rapor olarak teslim edilir. 2. Eserle ilgili kelimeden oluşan bir öz değerlendirme yazısı yazılır ve 2. rapor olarak teslim edilir. 3. Soru cümlesine yanıt oluşturacak makale, sözcükten oluşur. 4. Hazırlanan makale için toplam 100 puan üzerinden yapılan notlandırmanın kıstasları aşağıdaki gibidir Seçilen esere dair öğrenciye sunulan konu başlığı ve makale ne kadar anlama ve yorum içermektedir? (25 puan) Anlama ve Yorumlama Öğrencinin anlama ve yorumlaması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Metne ilişkin çok az veya hiç anlaşılmamışlık vardır, anlama ve yorumlamada tutarsızlık bulunmaktadır. 5p Metne kısmen anlaşılması durumu vardır, ancak yorumlama ve şiire gönderme yetersizdir. 10p Esere genel olarak gönderme yapılmıştır, orta düzeyde bir anlama ve yorumlama vardır. 15p Metin iyi anlaşılmış ve yorumlanmıştır. 20p Metnin anlaşılması ve yorumlanması çok iyidir, metin içerisinden ikna edici ve doğru alıntılar doğru yerde kullanılmıştır. 25p Eser analizi, yazarın tercihlerinden olan dil özellikleri, yapı ve teknik açısından ele alınmış mıdır? (25 puan) Yazar Tercihinin Takdir Edilmesi Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına hiçbir referans gösterme söz konusu değildir. 5p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına kısmen referans gösterme ve analiz söz konusudur. 10p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına yeterli düzeyde takdir etme ve analiz yapma söz konusudur. 15p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına iyi derece analiz ve referans gösterme söz konusudur. 20p

15 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına çok iyi derece analiz ve referans gösterme söz konusudur. 25p Fikirlerin açıklanması ve sunulması ne denli tutarlıdır ve gelişim içerisindedir? (25 puan) Organizasyon ve Geliştirme Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Aralarında tutarlılık olmamakla birlikte fikirlerin organizasyonunda çok az organizasyon söz konusudur. 5p Çok az tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonunda kısmen organizasyon söz konusudur. 10p Kısmen tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonu yeterli düzeydedir. 15p Fikirlerin organizasyonu ve tutarlılığı yerindedir. 20p Fikirlerin organizasyonunda tutarlılık çok iyi düzeydedir. 25p Öğrencinin anadile hakimiyeti ne ölçüdedir? (25 puan) Dil Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Kullanılan dil nadiren anlaşılır ve uygundur. 5p Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve bazen anlaşılır niteliktedir. 10p Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve anlaşılır niteliktedir. 15p İyi cümle ve kelime tercihi söz konusudur. 20p Yüksek seviye cümle yapısı ve kelime tercihi söz konusudur. 25p

16 (DİL DERSLERİ ÖRNEK POSTER) TITLE / PROJE KONUSU PROJEYI YAPAN ÖĞRENCININ ADI VEYA ADLARI: SINIFI. OKUL NUMARASI PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI ABSTRACT (AIM) PROCESS VISUAL MATERIALS (VIDEOS, QUESTIONNAIRES, GRAPHS, PHOTOS CONCLUSION REFERENCES / ACKNOWLEDGEMENTS

17 ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ ÖRNEK POSTERLER

18

19

20

21 ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ ÖRNEK ÖZETLER Proje Adı: Güneş Enerjisinin Gizli Isı Tekniği ile Depolanması Hazırlayan Öğrenci: Ata Han ATILGAN Danışman Öğretmen: Gürkan ODABAŞ Güneş enerjisini depolayarak, enerjiye ihtiyaç duyduğumuz, gece ve benzeri güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda bu ihtiyacımızı depolanmış enerjiden karşılayabiliriz. Enerji depolanmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlar sırası ile; kimyasal, mekanik, elektrik (magnetik) ve ısıl enerji şeklindedir. Bu projede, güneş enerjisinin ısıl enerji olarak depolama yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada güneş enerjisini depo etmek için malzeme olarak glauber tuzu kullanılmıştır. Glauber tuzunun (Na2SO4. 10H2O) hal değişimi sırasında depo edebildiği ısı enerjisi diğer maddelerle karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Kullanılan bu malzeme 32 O C de hal değiştirmektedir. Deney düzeneği iç içe geçmiş iki tanktan oluşmaktadır. İç kısımda bulunan tankta glauber tuzu, dış kısımdaki tankta ise su bulunmaktadır. Dış ısı kaynağı ile dış tank içindeki su ısıtılarak, içteki tankta bulunan faz değiştiren malzemedeki sıcaklık değişimleri izlenerek kaydedilmiştir. Aynı zamanda iç kısımda tuzun bulunduğu tanktan spiral bir boru ile su geçmektedir. Deneysel çalışmada, gündüzleri ısı enerjisi, hal değişimi sırasında glauber tuzunda depo edilmiştir. Gündüz depo edilen ısı enerjisi, geceleri tekrar spiral borunun içinde bulunduğu suyu ısıtmak için kullanılmıştır. Bu yöntemde, deneysel çalışmalar için; ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanıldığı gibi, diğer bir ısı kaynağı da kullanılabilir. Malzemelerin faz değiştirme sıcaklığının düşük olması, düşük sıcaklıklarda enerji depolama olanağını sağlamaktadır. Burada kullanılan faz değişim malzemesi 32 O C de faz değiştiriyor ve aynı zamanda faz değiştirme ısısı da yüksektir. Depolama kapasitesini artırmak için özellikle uygulamada kullanılan malzeme miktarını artırmak gerekir. Proje Adı: Mikrobiyal Selüloz Üretiminde Atık Maddelerle Açılan Yeni Çığır Hazırlayan Öğrenci: Eda Sansel ÜSTÜN Danışman Öğretmen: Aliye ÖZGÜR Selüloz; kağıt yapımında, tıbbi alanda, laboratuvar çalışmalarında, tekstil sanayiinde vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Mikrobiyal selüloz ise günümüzde yüksek maliyeti dolayısıyla yaygın şekilde üretilmemektedir. Bunun yerine doğaya zarar vererek ağaçlar kesilmekte, bu yolla bitkisel selüloz üretimi tercih edilmektedir. Mikrobiyal selülozun ekonomik olmamasının sebebi ise, üretim aşamasında maliyeti yüksek olan glikoz ve diğer kimyasal maddelerin gerekliliğidir. Hipotez, glikoz içeren melas, peyniraltı suyu ve yemekhane artıklarından mikrobiyal selüloz üretilip üretilemeyeceğidir. Bunu yapabilmek için seçilen atık maddeleri içeren besiyerleri yapıldı. Kimyasalların varlığının da selüloz üretimine etkisini gözlemlemek amacıyla atıkların yanında kimyasal içeren ve içermeyen besiyerler de hazırlandı. Tüm besiyerlerin üretilmesi için sıcak odada bekletilme süresi 72 saat olarak belirlendi. Besiyerler sıcak odada belirlenen sürede üretimin gerçekleşmesi için bekletildi. Daha sonra, saflaştırma işlemi gerçekleştirildi ve ardından ölçümleri yapılarak kaydedildi. Elde edilen sonuçlara göre yemekhane artıklı besiyerlerde yeterli üretim gözlemlendi. Bunlardan beklenilenin aksine kimyasalsız olanlarda daha fazla selülozun meydana geldiği kaydedildi. Fakat aradaki kütle farkının çok fazla olmadığı gözlemlendi. Melaslı besiyerlerinde ise ilk hazırlanan %1,25 oranında melas çözeltisi içeren besiyerde ölçüm yapılabilecek kadar selüloz üretiminin olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun üzerine oran artırılarak %5 oranında melas içeren besiyerler hazırlanmıştır. Fakat oranın değiştirilmesinin selüloz üretimine fazla etkisinin olmadığı gözlemlendi. Glikozlu kontrol besiyerinden elde edilen selülozun melaslı besiyerlerden elde

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİ UYGULAMA KURALLARI 1. Bu uygulama kurallarının amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 8. Yarıyılda

Detaylı

PROJE NEDİR NASIL HAZIRLANIR Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİ Araştırma Projesi Araştırma projesi deneyimi,

Detaylı

BİTİRME PROJESİ POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

BİTİRME PROJESİ POSTER HAZIRLAMA KURALLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ POSTER HAZIRLAMA KURALLARI Mart, 2016 İZMİR Revize : 02/05/2016 BİTİRME PROJESİ POSTER HAZIRLAMA SÜRECİ Her öğretim

Detaylı

ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ANTALYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ANTALYAA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ MUCİ İTLERİNİ ARIYOR PROJE YARIŞMASI Mart 2015 PROJE ADI : KEPEZ MUCİTLERİNİ ARIYOR PROJE YARIŞMASI PROJENİN AMACI : Ortaokul öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI (Yayın No:2) İstanbul, Eylül 2012 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz-Okul Müdürü 2. Proje Temelli Eğitim 3. Proje Nedir? 4.

Detaylı

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8

9B Kimya 2 Özge YILMAZ GEL 9B Biyoloji 2 Aliye ÖZGÜR 9B Sağlık Bilgisi 1 Pzt.2.ders(Biyoloji dersi ile birlikte) Aliye ÖZGÜR 9B İngilizce 8 TC SARIYER KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2012-2013 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ(PRE IB) 06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK Kararı ile yayınlanan IBDP Kasım Dönemi Haftalık Çizelgesi

Detaylı

"YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ "YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ EN İYİ UYGULAMA" YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Sevgili Öğretmenimiz, Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamak için, Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Bilimsel Araştırma ve Proje

Bilimsel Araştırma ve Proje Bilimsel Araştırma ve Proje Prof.Dr. Mehmet AY 16 Haziran 2009 Bilim Nedir? Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanma işlevi! Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel yöntemler kullanarak sağlanan değerlendirilebilir/anlamlı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde yüksek lisans yapan her öğrenci ders aşamasının

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları Ders Adı Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Ders Kodu CEAC 402 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 4 0 2 6

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ.

METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ. METİN GÜVEN TEKNOLOJİ VE TASARIM ÖĞRETMENİ www.teknolojivetasarim.org TÜBİTAK Bilim Fuarları öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir konu üzerine bilimsel araştırma projeleri yaparak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOKTORA TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİLER İktisat bölümünde doktora yapan her öğrenci yeterlilik aşamasını

Detaylı

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım PERSONEL YÖNETİMİ 2007-2008 ÖĞRENCİLERİNE NOT 1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN BİÇİMSEL YAPISI 2 Araştırma raporu gelişigüzel yazılan bir metin değildir. Bir araştırma ne derece özgün buluşlar ve sonuçlar getirmiş

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MUĞLA EĞİTİMİNDE BİLGE HAREKETİ ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ PROJE ADI: ÖRNEK EĞİTİM UYGULAMALARI PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu

Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu Mühendislik Araştırmaları Dersi Duyurusu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Mühendislik Araştırmaları derslerinin sınav yerleri ve jürileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Bu dersle ilgili olarak; 1) Yarıyıl sonu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

Değerli Gençler, Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Ömer Faruk YELKENCİ İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Değerli Gençler, Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü. Ömer Faruk YELKENCİ İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Değerli Gençler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi olarak geleceği inşa edecek olan sizlere güveniyor, fikirlerinizi değerli buluyor ve çok önemsiyoruz. Üsküdar Üniversitesi ve

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 AMAÇ: 1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü verilmektedir.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLKOKUL VE ORTAOKULLAR ARASI 8. GELENEKSEL MAKET YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 9 Mart - 15 Mayıs 2017 1. ADI: 8. Geleneksel Maket Yarışması 2. KONUSU Çevre Haftası kapsamında Başkanlığımızca

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ BAŞLIĞI (EN FAZLA ÜÇ SATIR OLACAK ŞEKİLDE, TİMES NEW ROMAN YAZI KARAKTERİYLE 12 PUNTO BÜYÜKLÜKTE YAZILACAKTIR) LİSANS

Detaylı

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstriyel Ekonomi IE 415 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ TANIM Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Petrol ve doğalgazın

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI (Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2017) 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları

Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları Analitik Geometri II (MATH 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Analitik Geometri II MATH 122 Bahar 2 0 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI HAZİRAN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI HAZİRAN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İBNİ SİNA ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN -2016 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI A.MESLEKİ ÇALIŞMANIN DAYANAĞI: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği nin 87.maddesi B.ÇALIŞMANIN ADI: İbni Sina Anadolu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir.

Amaç. çözüm bulma. Kapsam. Dayanak. yürütülecektir. MİLLÎÎ EĞİTİM BAKANLIĞ I Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAMM HATİP LİSELERİ MÜNÂZARA YARIŞMASI ŞARTNÂMESİ Amaç Öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplumm içinde kendilerini sözlü

Detaylı

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları

Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tek Değişkenli Kalkülüs MATH 104 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i MATH

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları TASARIM 2012 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları TASARIM 2012 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları TASARIM 2012 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI İçindekiler Giriş...1 Hedefler...1 Amaç...2 Kimler Katılabilir...3 Kayıt...3 Proje Teslimi......3 Yayın ve Kullanım Hakkı...4 Yarışma

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI ÜNİVERSİTE SINAV SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ İÇİNDEKİLER: Üniversite Sınav Sistemi Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS) Lisansa Yerleştirme Sınavı (LYS)

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları

Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Genel Fizik I (PHYS 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Fizik I PHYS 101 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK kararı ile yayınlanan IB DP Kasım dönemi haftalık ders çizelgeleri,

06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK kararı ile yayınlanan IB DP Kasım dönemi haftalık ders çizelgeleri, HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 06.05.2011 tarih ve 45 sayılı TTK kararı ile yayınlanan IB DP Kasım dönemi haftalık ders çizelgeleri, Sınıf Ders Ders Ders Öğretmeni HzA Türkçe 4 Aynur Muslu HzA Matematik 2 Mustafa

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE Prof. Dr. Mehmet AY TÜSSİDE - Gebze 02 Şubat 2010 Bilim Nedir? Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanma işlevi! Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel yöntemler kullanarak sağlanan değerlendirilebilir/anlamlı

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş (MATH360) Ders Detayları

Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş (MATH360) Ders Detayları Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş (MATH360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş MATH360

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Jüri genel kriterleri aşağıdaki gibidir:

Jüri genel kriterleri aşağıdaki gibidir: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN TÜBİTAK 4007 PROJESİ KAPSAMINDA BİLİM ŞENLİĞİ STEM MATERYALLERİ İLE PROJE YARIŞMASI YARIŞMANIN AMACI Öğrencilerin

Detaylı

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları

Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş (CMPE105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş CMPE105 Güz 1 2

Detaylı

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama İÇERİK BİLİMSEL ESER BİLİMSEL MAKALE BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ MAKALE YAZIM AŞAMALARI Bilimsel Eserler Özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış

Detaylı