İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI"

Transkript

1 İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PROJE KİTABI (Yayın No:2) İstanbul, Eylül 2014

2 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz-Okul Müdürü Proje Temelli Eğitim Proje Nedir? Projenin Aşamaları Proje Çalışmalarında Dikkat Edilecek Konular Proje Nasıl Hazırlanmalıdır? Projeyi Yapmaya Başlarken Yapılacaklar Listesi Proje Raporu Nasıl Yazılmalıdır? Proje Raporu Yazım Sırası Kaynak Gösterimi Rapor Özeti, Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu Örnek Poster Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Posterler Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Özetler Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Projelerimiz Eğitim Öğretim Yılında Ödül Alan Projelerimiz Eğitim Yılları TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa Bölge Birinciliği Başarılarımız Proje Önerisi Hazırlama Formu Proje Konusu Kabul Formu Eğitim-Öğretim Yılı Proje Takvimi Ara Rapor Ve Proje Raporu Teslim Tarihleri Değerlendirme Kriterleri Uygulamalı Dersler, Türkçe-Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Formu Fen Bölümü Proje Değerlendirme Formu Matematik Bölümü Proje Değerlendirme Formu Yabancı Diller Bölümü Proje Değerlendirme Formu...

3 Konu: NEDEN? Sevgili öğrenciler, bilim ve sanat tarihine baktığımızda, her şeyin bir soruyla başladığını görüyoruz. İnsanoğlunun bu soruya yanıt araması ve bulması, kuşkusuz günümüz dünyasının şekillenmesini sağladı. Sizler de işte bu anlayışı kendinize rehber edinerek, proje çalışmalarınıza özgün sorularla başlayacaksınız. Çalışma alanınız fen bilimleri ise deneysel aşamalarınızı laboratuvarlarımızda gerçekleştireceksiniz. Bir teoremi ispat etmek ya da var olan bir probleme alternatif çözümler üretmek istiyorsanız, Fen ve Matematik Bölümü müz sizlerin yanında olacaktır. Coğrafyaya ilgi duyuyorsanız, beşeri ya da fiziki olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilirsiniz. Soru cümlenizi, tarihin karanlık noktalarını aydınlatmak ve o konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzerine de kurabilirsiniz. Sosyoloji projelerimiz ise içinde yaşadığımız toplumun, aile yaşamından nüfusuna, ahlak anlayışından sosyal davranışlarına kadar her alanı incelemeyi ve mevcut sorunu çözümlemeyi hedeflemektedir. Edebi birikim oluşturmak ve sanatsal estetik anlayışınızı geliştirmek istiyorsanız, Türk ve dünya edebiyatından bir eser seçebilir, anadilimizde onunla ilgili makaleler yazabilirsiniz. İngilizce, İspanyolca ve Almanca çalışmalarınız, dil eğitiminde sizleri daha yükseklere taşıyacaktır. İnsan anatomisine meraklıysanız ya da bir spor dalını daha yakından tanımak istiyorsanız beden eğitimi alanında çalışabilirsiniz. Proje çalışmalarınıza 19 Eylül 2014 te başlayacaksınız ve 20 Şubat 2015 te tamamlanmış olarak danışman öğretmeninize teslim edeceksiniz. Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar, Mart 2015 te akademisyenlerden kurulu jüri üyelerince notlandırılacak; 25 Mart 2015 te okulumuzun çok amaçlı salonunda konuklarla buluşacaktır. Başarılı projeler, danışman öğretmenleriniz tarafından TÜBİTAK yarışmalarına gönderilecektir. Proje hazırlama sürecinde üretme, yaratma, sorgulama ve araştırma yetilerinizin gelişeceğine ve bu kazanımlarınızın sizleri ileride, daha üst bir yaşam standardına ulaştıracağından hiçbir şüphem yoktur Eğitim-Öğretim Yılı ndan bu yana uyguladığımız proje tabanlı eğitim anlayışımızın, Eğitim-Öğretim Yılı nda da sizlerin eserleriyle güçlenerek gelişeceğine; çalışmalarınızın kullanılabilirlik özelliği ile modern hayata katkı sağlayacağına inanıyor ve hepinize başarılar diliyorum. SERAP SARIGÜL HAZAR Okul Müdürü

4 21.YÜZYILIN ÖĞRENCİ PROFİLİ; PROJE TEMELLİ EĞİTİM 1. Bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip, 2. Araştırmacı, 3. Sorgulayıcı, 4. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen, 5. İletişim kurma becerisine sahip, 6. Teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, 7. Kendisini yenileyen, 8. İnsanlığın ortak değerlerini sahiplenen, 9. Yaratıcı, 10. Üretken, 11. Takım çalışmasına yatkın, 12. Öğrenmeyi öğrenmiş, 13. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır. ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIM Eğitimde kaliteyi artırmak, öğrenci başarısı için eğitim sürecinin her aşamasında öğrencinin katılımını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme yaşantılarını düzenlemek artık bir zorunluluktur. BİLİM NE DEMEKTİR? İnsanların doğal çevreyi anlamak, doğayı oluşturan varlıkların birbiri ile ilişki ve etkileşimleri inceleyip meydana gelen olayları açıklayabilmek için uyguladıkları yöntem ve etkinlikler ile ilkçağlardan günümüze kadar elde edip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler bütününe bilim denir. BİLİMSEL BİR ÇALIŞMANIN ANA BASAMAKLARI: 1. Gözlem yaparak bilgi toplama 2. Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi 3. Düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması 4. Bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması 5. Bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir üründür. Bilimsel bir çalışma olan proje de; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur. PROJENİN AŞAMALARI; 1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir.

5 2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konusuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır. 3. Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflerin ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir. Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. 4. Projenin yürütülmesi: Proje, belirlenen amaç, hedefler, yöntemler uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır. 5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirilmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına hangi ölçüde ulaşıldığı belirtilir. PROJE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 1. Projeler bilimsel, yaratıcı, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır. 2. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. 3. Projeler, özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. 4. Projeler sürdürülebilir olmalıdır. 5. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. 6. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. 7. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır. 8. Proje rehber öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere rehberlik etmektir. 9. Proje fikri, proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmalıdır. 10. Proje fikri basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olmalıdır. 11. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. 12. Sonuçların irdelenmesinde neden-sonuç ilişkisi kurulmalı ve açıklık esas olmalıdır. 13. Rapor uygun formatta ve düzgün yazılmalıdır. 14. Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gereklidir Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler yapılmamalıdır. 16. Projelerde omurgalı hayvanlar yerine omurgasız hayvanlar(protozoa, planaria, böcekler gibi), bitkiler, mantarlar ve mayalar, hücre ve doku kültürleri, mikroorganizmalar, matematik ya da bilgisayar modelleri kullanılmalıdır. 17. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır. a) Birey ya da grup davranışlarının ölçmeye yönelik deneyler, b) Doğal duyusal uyarılara(ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi, c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri. 18. İnsan içeren deneylerin kabul edilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı(çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.

6 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR? Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur. Gözlenen olay kendi doğal şartlarında olabileceği gibi, gözlemin daha iyi yapılabilmesi için, koşulların kontrol altında tutulabildiği laboratuar denilen bir yerde de olabilir. Çoğu zaman, içindeki değişkenleri daha iyi gözlemek ve kontrol altında tutmak için bu olayın laboratuar şartlarında olması tercih edilir ve sağlanır. Bütün bilimsel çalışmalar deneylerden elde edilmiş sonuçlar üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, bir proje çalışması burada sözü edilen bütün bilimsel işlem basamaklarının bulunması doğaldır. Gözlenen bir olayda fiziksel büyüklüklerin nasıl değiştiğine bakılarak bunlar arasındaki ilişkiler bulunur. Bildiğimiz gibi, ölçülebilen büyüklüklere fiziksel büyüklükler denir. Örnek olarak uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık, elektrik yükü, iş, güç ve daha birçok büyüklük sayılabilir. Bir fiziksel büyüklüğün ölçümü, kendi türünden tanımlanmış ve ölçü birimi olarak adlandırılan bir büyüklükle karşılaştırılmasına dayanır. Büyüklükte birimden kaç tane olduğu sayı olarak bulunur. Bulunan bu sayıya büyüklüğün ölçüsü veya sayısal değeri denir. Her fiziksel büyüklüğün bir harf veya harf grubundan oluşan bir simgesi olmalıdır. Ölçülen her büyüklüğün sayısal değerinin yanına bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan SI Birim Sistemi kullanılarak ölçü birimi yazılmalıdır. Örnek: kütle m=2.45 kg Bir deney sırasında gözlemler ve ölçüm sonuçları, yani veriler mutlaka yazılarak kaydedilmelidir. Örnek olarak, bir sarmal çelik yaya uygulanan uzatma kuvveti (F) ile, yayın uzaması(x) in ölçüldüğü bir deney verilebilir. Ölçüm sonuçları; F(N) 2,0 34 4,0 70 6,0 98 x(mm) şeklinde yazılabilir. Bir deneyde elde edilen veriler yardımıyla grafik çizilirse, büyüklükler arasındaki ilişkiyi görmek çok kolaylaşır. Bir grafik deneysel verilerin anında görüntülü olarak algılanmasını sağlar. İki büyüklüğü birbirine bağlayan matematiksel eşitlik grafik yardımı ile çoğu kez kolayca bulunur. Eğer yukarıdaki çizelgede verilen değerler kullanılarak F-x çizilirse Şekil-1 deki grafik elde edilir. Grafikten F kuvveti ile x uzaması arasında bir doğru orantı olduğu kolayca görülmektedir. Orantı katsayısı k ile gösterilir ve buna da yayın kuvvet katsayısı denirse, F ile x arasındaki matematiksel eşitlik F=kx şeklinde yazılabilir. Yayın kuvvet katsayısının çizilen grafiğin eğimine eşit olduğunu sanırız görmüşsünüzdür.

7 Siz de proje çalışmalarınızda verilerinizi her zaman çizelgeler şeklinde yazınız. Verilerinizden grafikler çiziniz ve bu grafikler yardımıyla büyüklükler arasındaki matematiksel eşitlikleri bulmaya çalışınız. Verilerinizi aynı anda hem çizim hem de grafik olarak sunmayınız. Verilerinizin en iyi anlaşabileceği biçimin hangisi olacağını düşünüyorsanız onu sununuz. NOT: Ölçüm yapma, çizelge hazırlama, grafik çizme konularında yeterli bilgi edinmelisiniz. PROJEYİ YAPMAYA BAŞLARKEN YAPILACAKLAR LİSTESİ: 1. Proje günlük defteri aldınız mı? 2. Konuyu seçtiniz mi? 3. Kendi araştıracağınız konuya karar verdiniz mi? 4. Bir zaman çizelgesi hazırladınız mı? 5. Deneyleri planladınız mı? 6. Öğretmeniniz ve danışmanınızla konuşup, tartışıp fikirlerini aldınız mı? 7. Deneyleri yapıp projeyi tamamladınız mı? 8. Sonuçları inceleyip tartıştınız mı? PROJE RAPORUNUN YAZILIMINDA YAPILACAKLAR LİSTESİ: 1. Konu başlığını yazdınız mı? 2. İçerik listesini yazdınız mı? 3. Giriş bölümünü uygun yazdınız mı? 4. Deneyin yapılışını yazdınız mı? 5. Tartışmayı uygun yazdınız mı? 6. Sonucu uygun yazdınız mı? 7. Projede size destek verenlere teşekkür ettiğiniz mi? 8. Projede yararlandığınız kaynakları uygun olarak yazdınız mı? PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR? 1 Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir. 2 Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır. 3 Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. 4 Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik yazmamaya gayret ediniz ve gerek yazım gerekse içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz. Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız. Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyup, problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirler de içerebilir. Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir. Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının standart olması için, kesinlikle uyunuz.

8 PROJE RAPORU YAZIM SIRASI: 1. PROJE ADI: 2. PROJENİN AMACI: 3. GİRİŞ: 4. YÖNTEM: 5. BULGU ve YORUM 6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA: 7. TEŞEKKÜR 8. KAYNAKLAR: Açıklamalar 1. Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz. 2. Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız. 3. Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Bu çalışmayı niçin yaptığınızı ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bu çalışmayı tasarladığınızı ve problemi anlatınız. Sizin çalışmalarınızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmalarınızın neleri hedeflediğini açıklayınız. 4. Yöntem: 4.1. Yöntem: Bu kısımda çalışmalarınızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi ve çalışmalarınızın kapsamını yazınız Verilerin Toplama Araçları: Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki, önemli cihazlarının(ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmektedir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220V, 3,5 basamak göstergeli, iç impedansı 10Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25mmx10mmx1mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığa saydam bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin az ve öz olarak verilmesi gerekir Verilerin Analizi: Veri çizelgeleri, grafikleri, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir. 5. Bulgular ve Yorum: Proje çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tablolaşır, her bir tablonun altına iki paragrafta; salt bulgu ve yorum olarak girilir.

9 6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler: Proje raporunun en önemli kısmı burasıdır. Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz. Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmalarınızın amacını tekrar gözden geçiriniz ve amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara yol gösteriniz. Burada sonuçların bir özeti yapılır, benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılır ve önerilerde bulunulur. 7. Teşekkür: Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir. 8. Kaynak: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız. Basılı yayınlarda kaynak gösterme Amaç 1. Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek 2. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek 3. Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim olanağı sağlamak 4. İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında hazır bilgi sağlamak KAYNAK GÖSTERIMI a. Kitaplar Bir kitabı dip notunda ilk kez tanıtırken, onun hakkında şu üç bilgiyi vermek gerekir: Yazar adı, Kitap başlığı ve yayım bilgileri.doğal olarak bunlara sayfa numaraları da eklenecektir. Yazar adı ve soyadı, kitap Başlığı, baskı sayısı, basıldığı kent: Yayınevi, yayın yılı, sayfa numarası Örnek 1 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Güzem Yayınevi, 2003, s.35 Örnek 2 Kitabın Yazarı iki kişi ise 1 Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal araştırmalarda Yönetim bilim, Ankara:TODAİE yayını, 1978, s.63 ( 1 dipnot numarasıdır.) Örnek 3 Kitap üç Yazarlı ise

10 7 Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş, ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama Politika, Ankara: SBF yayını, 1973, s.265 Örnek 4 Üçten çok yazar var ise Yalnızca birinci yazarın adı yazılır, sonuna ve diğerleri (ya da kısaltılmış olarak vd. ) eklenir. 8 Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası: , Ankara: SBF yayını, 1974, ss Örnek 5 Yazar adı olarak bir kurum kullanılmışsa 10 Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973, ss Örnek 6 Kurum ve Yazar Adı Birlikte 12 Mehnet Erbil, Türkiye nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler DPT ye değil Erbil e aittir.] 13 Devlet Planlama Teşkilatı (Mehmet Erbil ),Türkiye nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler Erbil e değil DPT ye aittir.] Örnek 7 Yazar Adı Yok 13 Avrupa da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s.15 Örnek 8 Derleyen, Düzenleyen, Hazırlayan, Toplayan 18 Metin Berk, Fikret Görün ve Selim İlkin (der.), İktisadi Kalkınma: seçme yazılar, Ankara: ODTÜ yayını, 1966,s Ekonomik ve sosyal Etüdler Konferransı heyeti (düz.), Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme semineri, İstanbul, James Theberge (ed.), Economic of Trade and Development, New York: John Wiley, Cahit Öztelli (haz.), Pir Sultan Abdal, türk klasikleri Dizisi, İstanbul: Milliyet Yayınları, 1971, s.95. Örnek 9 Çok Ciltli Eserler Tamamına başvuruluyorsa, toplam cilt sayısı belirtilir; bu bilgiler yayım iblgilerinden once verilir.tarih olarakta yayıma başlama ve bitiş yılları yazılır: 22 Mehmet Gölübol vd., Olaylarla Türk dış Politikası, 2.cilt, Ankara:A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Fahir Armağanoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Cilt I: , Ankara Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991, s. 712

11 a. Süreli yayınlar (dergi makaleleri) 32 Halil Seyidoğlu, Avrupa Ekonomik topluluğu ve Parasal Birleşme, A.Ü İşletme Fakültesi Dergisi, cilt II, No.3 (Mayıs 1975),ss. b. Gazeteler 36 Başmakale, Milliyet, 26 Haziran Mustafa Aysan, Atatürk ve Ekonomi Politikası, Cumhuriyet, 18 aralık 1978, s.2. c. Asiklopediler 38 Ömer Celal Sarç, Milli gelir, Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: ak yayınları Hugh G. Cleland, Industrial Revolution, Encyclopedia Americana, Vol. II. d. Sözlükler 40 Halil Seyidoğlu, Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü,Gel.3. b.,ankara:güzem Yayınları,2002 e. Internet ve Elektronik kaynak gösterme Yazar Soyadı, Yazar Adının ilk Harfi.(Belge tarihi).belgenin başlığı.tüm eserin başlığı (varsa).edisyon veya dosya numarası(ilgili ise).protokol,adres ve erişim yolu(erişim tarihi) Örnek 10 World Wide Web (www) 1 Yanoff, Paul, Special Internet Services Connections, Computer Science,1995, Source/Yabof.html, (31Temmuz 1997) Örnek 11 Dosya Transfer Protokolü (FTP) Bruckman, Amy. Approaches to managing deviant behavior in virtual communities April 1994.ftp://media mit.edu./pub/asb/papers/deviance-chi94text.(4 December 1997). Örnek 12 Yazarı Belli Olmayan Siteler (Vikipedi) Yazar Soyadı, Adı.Makalenin adı / Konu adı, son güncelleme tarihi, sayfayı ziyaret ettiğiniz tarih <www..> Yücel, Ayşe.Botanik, , <http://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik> a) CD ROM lar ve Veri Tabanı kaynaklarının gösterimi Micheluicci, J.L. (18 Şubat 1998) Market trend analysis. Business Database Plus. (CD- ROM).1993 Information Access.

12 RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU (FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER) PROJE KONUSU (En az 48 Punto) ÖĞRENCİ ADI / ADLARI (26 36 Punto) PROJE DANIŞMANI / DANIŞMANLARI (26 36 Punto) İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ SINIFI OKUL NO (24-26Punto) Üstteki dört kısım posterin en üstüne ve ortalanmış olarak yerleştirilecektir. ÖZET (ABSTRACT) (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölüm içerisinde, yapılan çalışmanın amacı ve önemi kısaca anlatılacak; kullanılan yöntem ve teknikler belirtilerek elde edilen sonuçlar verilecektir. İzleyiciler özeti okuduktan sonra, çalışılan konunun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğine ve daha sonraki bölümlere göz atıp atmayacaklarına karar vereceklerdir. Bu yüzden özet, kısa, anlaşılır, açık ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici olmalıdır. En fazla 200 kelime kullanılacaktır. 1. GİRİŞ (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölümde yazar/yazarların üzerinde durduğu konu, amacı ve önemi özet bölümüne göre daha detaylı ele alınacaktır. Kullanılan malzemeler, deneysel yöntemler, sayısal veya bilgisayar modelleri tanıtılacak, daha önce yapılan çalışmaların niteliği ve kimler tarafından yapıldığı yazar/yazarlar adı ve yayın tarihi verilmek suretiyle belirtilecektir. 2. BULGULAR ve YORUMLARIN SUNULMASI (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölüm içinde, proje ödevi sırasında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuç ve bulgular sergilenecektir. Sonuçların, uzun cümleler yerine grafikler, fotoğraflar ve resimlerle gösterilmesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte, önemli noktalar vurgulanacak; gösterilen şekillerin ne anlama geldiği belirtilecektir. Proje ödevinde teorik çalışanlar, yapmış oldukları kabulleri; çok önemli gördükleri denklem takımlarını, formülleri sırasıyla verecekler; sonrasında izleyicilerin anlayabilecekleri şekilde kısaca açıklayacaklardır. 3. SONUÇ ve ÖNERİLER (16 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde kısaca yazılacaktır. Eğer varsa, çalışmanın bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve gelişmelere yararı belirtilmelidir. 4. TEŞEKKÜR (14 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir. 5. KAYNAKÇA (14 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU) Bu bölümde, daha önceki sayfalarda çalışmalarına atıfta bulunulan yazarın / yazarların yayınları hakkında detaylı bilgi (yayın adı, yayınlanma tarihi, sayfa numarası) verilir. Şekil ve Tablo numaraları ve isimleri Punto olarak yazılacak ve ortalanacaktır. Metin kısmı 1,5 aralıklı olarak yazılacaktır. Tüm sayfalar numaralandırılacaktır. Posterler dikey olarak bulunan A0 büyüklüğündeki bir alana (yaklaşık 80x120 cm) sığacak şekilde toplam 12 sayfayı aşmayan sayıda A4 kâğıtlarına hazırlanacaktır. Sunum sırasında kolaylık sağlaması amacıyla, hazırlanan A4 kâğıtlar büyük boy ve tercihen renkli sunum kartonlarına önceden yapıştırılabilecektir. Kullanılan A4 kağıtları renkli olabilecektir. Şekiller ve tablolar da renkli olabilir.

13 (FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER ÖRNEK POSTER) TITLE / PROJE KONUSU PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VEYA ADLARI: SINIFI OKUL NUMARASI PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI ABSTRACT / ÖZET GİRİŞ VE METOD BULGULAR/ YORUM SONUÇ VE ÖNERİLER TEŞEKKÜR YAZISI Ö KAYNAKÇA/BİBLİOGRAFYA

14 RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU (DİL DERSLERİ ) Edebi analiz yapma üzerine kuruludur. Öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirdikleri, bu fikirleri geliştirdikleri ve fikre dair kişisel yorumlarını da dahil ettikleri bir makale çalışmasıdır. PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI 1. Eserin okunması ve makaleye konu olan soru cümlesinin oluşturulması tamamlanır, kaynak taraması yapılır ve 1. rapor olarak teslim edilir. 2. Eserle ilgili kelimeden oluşan bir öz değerlendirme yazısı yazılır ve 2. rapor olarak teslim edilir. 3. Soru cümlesine yanıt oluşturacak makale, sözcükten oluşur. 4. Hazırlanan makale için toplam 100 puan üzerinden yapılan notlandırmanın kıstasları aşağıdaki gibidir Seçilen esere dair öğrenciye sunulan konu başlığı ve makale ne kadar anlama ve yorum içermektedir? (25 puan) Anlama ve Yorumlama Öğrencinin anlama ve yorumlaması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Metne ilişkin çok az veya hiç anlaşılmamışlık vardır, anlama ve yorumlamada tutarsızlık bulunmaktadır. 5p Metne kısmen anlaşılması durumu vardır, ancak yorumlama ve şiire gönderme yetersizdir. 10p Esere genel olarak gönderme yapılmıştır, orta düzeyde bir anlama ve yorumlama vardır. 15p Metin iyi anlaşılmış ve yorumlanmıştır. 20p Metnin anlaşılması ve yorumlanması çok iyidir, metin içerisinden ikna edici ve doğru alıntılar doğru yerde kullanılmıştır. 25p Eser analizi, yazarın tercihlerinden olan dil özellikleri, yapı ve teknik açısından ele alınmış mıdır? (25 puan) Yazar Tercihinin Takdir Edilmesi Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına hiçbir referans gösterme söz konusu değildir. 5p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına kısmen referans gösterme ve analiz söz konusudur. 10p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına yeterli düzeyde takdir etme ve analiz yapma söz konusudur. 15p Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına iyi derece analiz ve referans gösterme söz konusudur. 20p

15 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına çok iyi derece analiz ve referans gösterme söz konusudur. 25p Fikirlerin açıklanması ve sunulması ne denli tutarlıdır ve gelişim içerisindedir? (25 puan) Organizasyon ve Geliştirme Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Aralarında tutarlılık olmamakla birlikte fikirlerin organizasyonunda çok az organizasyon söz konusudur. 5p Çok az tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonunda kısmen organizasyon söz konusudur. 10p Kısmen tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonu yeterli düzeydedir. 15p Fikirlerin organizasyonu ve tutarlılığı yerindedir. 20p Fikirlerin organizasyonunda tutarlılık çok iyi düzeydedir. 25p Öğrencinin anadile hakimiyeti ne ölçüdedir? (25 puan) Dil Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p Kullanılan dil nadiren anlaşılır ve uygundur. 5p Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve bazen anlaşılır niteliktedir. 10p Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve anlaşılır niteliktedir. 15p İyi cümle ve kelime tercihi söz konusudur. 20p Yüksek seviye cümle yapısı ve kelime tercihi söz konusudur. 25p

16 (DİL DERSLERİ ÖRNEK POSTER) TITLE / PROJE KONUSU PROJEYI YAPAN ÖĞRENCININ ADI VEYA ADLARI: SINIFI. OKUL NUMARASI PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI ABSTRACT (AIM) PROCESS VISUAL MATERIALS (VIDEOS, QUESTIONNAIRES, GRAPHS, PHOTOS CONCLUSION REFERENCES / ACKNOWLEDGEMENTS

17 ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ ÖRNEK POSTERLER

18

19

20

21 ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ ÖRNEK ÖZETLER Proje Adı: Güneş Enerjisinin Gizli Isı Tekniği ile Depolanması Hazırlayan Öğrenci: Ata Han ATILGAN Danışman Öğretmen: Gürkan ODABAŞ Güneş enerjisini depolayarak, enerjiye ihtiyaç duyduğumuz, gece ve benzeri güneş enerjisinin yetersiz olduğu zamanlarda bu ihtiyacımızı depolanmış enerjiden karşılayabiliriz. Enerji depolanmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlar sırası ile; kimyasal, mekanik, elektrik (magnetik) ve ısıl enerji şeklindedir. Bu projede, güneş enerjisinin ısıl enerji olarak depolama yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada güneş enerjisini depo etmek için malzeme olarak glauber tuzu kullanılmıştır. Glauber tuzunun (Na2SO4. 10H2O) hal değişimi sırasında depo edebildiği ısı enerjisi diğer maddelerle karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Kullanılan bu malzeme 32 O C de hal değiştirmektedir. Deney düzeneği iç içe geçmiş iki tanktan oluşmaktadır. İç kısımda bulunan tankta glauber tuzu, dış kısımdaki tankta ise su bulunmaktadır. Dış ısı kaynağı ile dış tank içindeki su ısıtılarak, içteki tankta bulunan faz değiştiren malzemedeki sıcaklık değişimleri izlenerek kaydedilmiştir. Aynı zamanda iç kısımda tuzun bulunduğu tanktan spiral bir boru ile su geçmektedir. Deneysel çalışmada, gündüzleri ısı enerjisi, hal değişimi sırasında glauber tuzunda depo edilmiştir. Gündüz depo edilen ısı enerjisi, geceleri tekrar spiral borunun içinde bulunduğu suyu ısıtmak için kullanılmıştır. Bu yöntemde, deneysel çalışmalar için; ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanıldığı gibi, diğer bir ısı kaynağı da kullanılabilir. Malzemelerin faz değiştirme sıcaklığının düşük olması, düşük sıcaklıklarda enerji depolama olanağını sağlamaktadır. Burada kullanılan faz değişim malzemesi 32 O C de faz değiştiriyor ve aynı zamanda faz değiştirme ısısı da yüksektir. Depolama kapasitesini artırmak için özellikle uygulamada kullanılan malzeme miktarını artırmak gerekir. Proje Adı: Mikrobiyal Selüloz Üretiminde Atık Maddelerle Açılan Yeni Çığır Hazırlayan Öğrenci: Eda Sansel ÜSTÜN Danışman Öğretmen: Aliye ÖZGÜR Selüloz; kağıt yapımında, tıbbi alanda, laboratuvar çalışmalarında, tekstil sanayiinde vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Mikrobiyal selüloz ise günümüzde yüksek maliyeti dolayısıyla yaygın şekilde üretilmemektedir. Bunun yerine doğaya zarar vererek ağaçlar kesilmekte, bu yolla bitkisel selüloz üretimi tercih edilmektedir. Mikrobiyal selülozun ekonomik olmamasının sebebi ise, üretim aşamasında maliyeti yüksek olan glikoz ve diğer kimyasal maddelerin gerekliliğidir. Hipotez, glikoz içeren melas, peyniraltı suyu ve yemekhane artıklarından mikrobiyal selüloz üretilip üretilemeyeceğidir. Bunu yapabilmek için seçilen atık maddeleri içeren besiyerleri yapıldı. Kimyasalların varlığının da selüloz üretimine etkisini gözlemlemek amacıyla atıkların yanında kimyasal içeren ve içermeyen besiyerler de hazırlandı. Tüm besiyerlerin üretilmesi için sıcak odada bekletilme süresi 72 saat olarak belirlendi. Besiyerler sıcak odada belirlenen sürede üretimin gerçekleşmesi için bekletildi. Daha sonra, saflaştırma işlemi gerçekleştirildi ve ardından ölçümleri yapılarak kaydedildi. Elde edilen sonuçlara göre yemekhane artıklı besiyerlerde yeterli üretim gözlemlendi. Bunlardan beklenilenin aksine kimyasalsız olanlarda daha fazla selülozun meydana geldiği kaydedildi. Fakat aradaki kütle farkının çok fazla olmadığı gözlemlendi. Melaslı besiyerlerinde ise ilk hazırlanan %1,25 oranında melas çözeltisi içeren besiyerde ölçüm yapılabilecek kadar selüloz üretiminin olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun üzerine oran artırılarak %5 oranında melas içeren besiyerler hazırlanmıştır. Fakat oranın değiştirilmesinin selüloz üretimine fazla etkisinin olmadığı gözlemlendi. Glikozlu kontrol besiyerinden elde edilen selülozun melaslı besiyerlerden elde

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı