17-20 Mart Hall D160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17-20 Mart 2011 2. Hall D160"

Transkript

1

2

3 17-20 Mart Hall D160

4 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda bunu daha çok fark ediyorsunuz. Giderek floföründen ba ms z olarak yapt iflleri art ran otomobiller bu becerilerini haliyle öncelikle duyular na yani sensörlerine borçlular. Günümüzde bunlar n say s birçok modelde yüzü bulmufl durumda. Üretim ortam nda da sensörlerin say s h zla art yor. Ürüne en yak n yerlerde duruyorlar ve kritik öneme sahipler. Do ru seçim ve montaj ise bizim sorumlulu umuzda. Özellikle g da sektöründe, güvenli g da üretimi için koyulan hijyen kurallar, ürüne en yak n noktalarda bulunan sensörlerin materyel, dizayn, montaj ve ba lant lar n n önemini daha da art r yor. Do ru seçim için yeni teknolojileri izlemek ve bilgi sahibi olman n en pratik yollar ndan birisi fuarlar ve bilgilendirme toplant lar. En önemlisi ise WIN - World of Industry Fuar. lk faz 3-6 fiubat 2011 tarihleri aras nda, 2. Faz ise Mart 2011 tarihleri aras nda gerçekleflecek fuar seksene yak n sektörel birlik ve kurulufl destekliyor. 3 fiubat ta bafllayacak olan birinci fazda, 16. Makina malat ve Metal flleme Teknolojileri Fuar, 11. Birlefltirme, Kaynak ve Kesme Teknolojileri Fuar, 5. Yüzey flleme Teknolojileri Fuar ve 10. Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik Fuar kat l mc lar yer alacak. 17 Mart ta bafllayacak 2. fazda ise 18. Endüstriyel Otomasyon Fuar, 12. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar ve 8. Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar kat l mc lar bir araya gelerek en son çözümlerini sergileyecek. Fuar n önemli bir aya n oluflturan Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi kapsam nda ise dergimiz sponsorlu unda üç ayr panel düzenliyoruz; 4 fiubat Cuma günü Makina Otomasyonunda Yeni Trendler 18 Mart Cuma günü Otomasyonda Yeni Trendler: Ekipman, letiflimdeki Geliflmeler ve Sistem Güvenli i 19 Mart Cumartesi günü Otomasyon E itimi ve Beklentiler Fuarda görüflmek dile iyle, Erhan Demirtel Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL GENEL MÜDÜR N. Nezih KAZANKAYA GENEL MÜDÜR YRD. Tülay TOSUN YAYIN KURULU Erhan DEM RTEL, Ediz RONA, pek PORTAKAL, Devrim BOZKURT, Ali BAYCANLAR, Haluk Kürflad KOPUZLU YAZI filer MÜDÜRÜ Elektronik Müh. pek PORTAKAL (Sorumlu) Bileflim fl Merkezi, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL ED TÖR Damla G RG N GÖRSEL YÖNETMEN Feyza YAPULU SAYFA TASARIMI Ertan RG N FOTO RAF ED TÖRÜ Garo M LOfiYAN GRUP SATIfi MÜDÜRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR REKLAM KOORD NATÖRÜ Yasemin fican SATIfi DESTEK SORUMLUSU fienay ÖZD L MERAL ÜRET M D REKTÖRÜ Y lmaz BAYKUT ÜRET M AS STANI Görkem DO AN B LG filem Erdal AYTEK N WEB / E-DERG Bertu KODAMANO LU ABONE SERV S Sibel ALTUN (212) dahili 191 MERKEZ YÖNET M ADRES Bileflim fl Merkezi Sanayi Mahallesi Sultan Selim Cad. fiahinler Sok. No: Ka thane / STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: ANKARA fiube Ayflim KOfiAR KARSU Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: GÜNEY VE GÜNEYDO U Sami DEM RKIRAN ANADOLU BÖLGE Tel: (0322) (Pbx) TEMS LC L Faks: (0322) E-posta: BASKI yiifller Yay nc l k ve Matbaac l k Tel: (0212) YAYIN TÜRÜ Yerel Süreli Yay n BASKI TAR H AKADEM K HAKEM KURULU Prof. Dr. Atilla B R ( TÜ) Prof. Dr. U ur ÇELTEKL G L (AREL Ü) Prof. Dr. Ahmet DENKER (BÜ) Prof. Dr. Ali R za KAYLAN (BÜ) Prof. Dr. Gönül YENERSOY ERDO AN (DÜ) Prof. Dr. Yorgo STEFANOPULOS (IfiIK Ü) Prof. Dr. Ethem TOLGA (GSÜ) Prof. Dr. Ahmet KUZUCU ( TÜ) Prof. Dr. Kemal SARIO LU ( TÜ) Prof. Dr. Asaf VAROL (FÜ) Prof. Dr. Ersin TULUNAY (TÜB TAK) Prof. Dr. Do an BRAH M (YAKIN DO U Ü) Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (SABANCI Ü) fiubat 2011 > SAYI: 224 SEKTÖREL DANIfiMA KURULU Zeki AYDAN (SIEMENS) Malik AV RAL (EL MKO) Bülent Deniz AKKAYA (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent FADILO LU (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent ÖZDEM R (SCHNEIDER ELEKTR K) Ömer Tarhan DIVARCI (PHOENIX CONTACT) S rr KARDEfi (PHOENIX CONTACT) Metin ÇELENK (ÜLKER) Sevtap Yarg ç NAN (SIEMENS) Selim ERDEM (ANEL) Mehmet KOCAO LU (SIEMENS) Hamid JAFAR (EMERSON) Hasan Basri KAYAKIRAN (ELS M) H. Cengiz CELEP (ENTEK PNÖMAT K) Mehmet TAYGUN (EL AR) Hasan TERZ O LU (ENTEK TEKN K) Can TUNÇELL (B LKO) Otto BAUER (FESTO) Tuncay SOYDAfi (FESTO) Steven YOUNG (BOSCH REXROTH) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB ELEKTR K) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) Bergman GÜLSÜN (SICK) Ceyhun NSEL (LEROY SOMER) Mahmut BERTAN (WE DMÜLLER) Savafl YALÇIN (KLEMSAN) Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir.

5

6 17-20 Mart Hall E120

7 17-20 Mart Hall C160

8 17-20 Mart Hall D140

9 17-20 Mart Hall D100

10 Ç NDEK LER 4 Editörden 24 Ürünler PROSES KONTROL/ ENSTRÜMANTASYON 60 Enelsan Yönetim Kurulu Baflkan Ertan Söylemez: Enelsan üretimle yoluna devam edecek 66 Rosemount Güneydo u Avrupa fl Gelifltirme Müdürü Burak Gürkan: 2011 Emerson için büyüme y l olacak 72 Her Türlü Proseste Kullan labilen Flowmetreler (ABB Elektrik) 80 Kimyasal Üretim Tesisindeki Teknoloji Ata (Siemens) 84 Gaz Ak fl Ölçüm Cihazlar (Endress+Hauser) 90 Ak flmetreler ile Do ru ve Hassas Ölçüm (Siemens) 94 Endüstriyel Buhar Ölçümlerinde Ak flmetre Çözümleri (Honeywell) 98 Bütünlefltirici Proses Otomasyon Sistemleri (ABB Elektrik) MOTOR VE SÜRÜCÜLER 158 Pano ya htiyaç Duymayan Sürücü (ABC Enser) HAREKET KONTROL 160 FANUC Robotics Türkiye Müdürü Marco Ghirardello: Pazardaki en yüksek verimlili e sahip Ak ll ve Güçlü robotlar üretiyoruz 164 Elektro-hidrolik Hibrid Sürücü Teknolojisi ile Enerji Verimlili inin Art r lmas (B&R Automation) 166 Genel Avantajlar ve Uygulamaya Özgü Hayati Özellikleri ile Robotlar (Robotmer) 170 Entegre Sürücülü EtherCAT Arayüzlü F rças z DC Servo Motorlar (Femsan) 172 Tak m Tezgahlar için Standart CNC Paketi (B&R Automation) 174 Çok Eksenli Hareket Kontrolörü ve AC Servo Motor ve Sürücüleri (Enotek) KONTROLÖRLER 178 Dokunmatik Renkli Ekran Nem Kontrolörü (Mikrohost Sistem) ENDÜSTR YEL LET fi M 180 Profinet novasyonlar Endüstriyel Ethernet Standartlar n Belirliyor (Siemens) 184 Endüstriyel Ortamlarda Genifl Alan A lar (WAN) Uzak Eriflim için Ürünler ve Çözümler (Areskom) 192 Güvenli Kablosuz zleme ve Kontrol Node lar (Dacel Mühendislik) HMI/SCADA 196 SCADA ve SCADA lara Yönelik RBSReport Excel Raporlama Program (Robosoft) 200 Renkli Dokunmatik Ekranl PLC (Yorum Otomatik Kontrol) 202 PLC ve Endüstriyel PC Tek Cihazda (Wago) TEST/ÖLÇÜ 208 Dijital Fosfor Osiloskop (Netes Mühendislik) 214 Yüksek Hassasiyete Sahip Masa Tipi Multimetre (Testone) 218 Enerjisini, Di er Kaynaklardan Sa layan Kablosuz Datalogger (E3Tam) ENERJ OTOMASYONU 220 Enerji Sektöründe Yeflil Bir Büyüme için Ak ll fiebeke Uygulamalar (Schneider Electric) Fazl Portatif Enerji Analizörü (SGE Mühendislik) 104 DOSYA SENSÖR 106 Opkon Pozisyon Sensörleri Dünya Pazar nda (Opkon) 112 Minyatür Fotoelektrik Sensörler (Schneider Electric) 114 Tavlama Uygulamalar nda Termokupl Seçimi (Elimko)

11 234 Mikro fllemci Tabanl Enerji Analizörleri (DKE Elektrik) OT/VT 236 Otomatik Kimliklendirme Sistemleri (Pepperl+Fuchs Elektronik) 244 Araç çinde Ekranlara Sahip Kablosuz Filo Yönetim Sistemi (Almer Otomasyon) H DROL K/PNÖMAT K 246 CPX Tip Valf Adalar Entegre Otomasyonun Simgesi (Festo) 252 Filtrasyon Teknolojisi (Bosch Rexroth) 256 Çevreye Duyarl Hidrolik Eksen Kontrol Çözümü (Siemens) 258 Hidrolik Silindirlerde Pozisyon Ölçüm Uygulamalar (Balluff) GÜÇ ELEKTRON 260 Çift Kanal IGBT Sürücü ile Geleneksel Sürücülerden Üç Kat Fazla Servis Ömrü (Semikron) fialt 262 Yük Transferinde Do ru Ürün: Transfer fialteri (Gülboy Mühendislik) EMN YET 268 Güvenlik Bariyerlerinde Yeni Teknoloji ve Maliyet Avantajlar (SICK) BA LANTI ELEMANLARI 270 S kma Terminal Difli Konnektör ve Kapa (Harting) E T M 272 Mesleki Teknik E itimde AB Standartlar, Enka-Entek flbirli i (Entek E itim) YEN ÜRÜN 278 Yay Bask l Ray Klemensler (Onka) 280 Dahili PLC Yaz l ml Yeni Seri Sürücüler (Elsim) 282 Haberler 288 Reklam ndeksi 50 FOKUS GIDA/ ÇECEK 52 G da ve çecek Sektörüne Yönelik Çözümler (Siemens) 54 Süt Ürünlerinin Dolumunda Çözümler (SICK) 56 Hindistan daki Vasudhara Süt Tesisi nde Gerçeklefltirilen Proses Kontrol Sistemi (Siemens) 58 çecek Dolum Makinesinde Çözümler (SICK) 120 Lineer Mesafe ve Aç Sensörleri (Dacel Mühendislik) 128 Kat Malzemelerde Hassas Seviye ve Hacim Ölçümü (GEOTEK) 134 Güvenilir ve Optimum Performansl Fotosel (SICK) 138 Termokupl ve Termorezistans S cakl k Sensörleri (EMKO Elektronik) 140 Dijital Loadcell Transmitteri (Baykon) 142 Yeni Nesil Çatal Sensörler (Leuze Electronic) 144 Yüksek Bas nca Dayan kl Endüktif Sensörler (Balluff) 146 Emniyet Kap fialteri Uygulamalar ve Çözümler (Pilz) 152 DOSYA/Ürünler

12

13 17-20 Mart Hall D130

14 17-20 Mart Hall B200

15 17-20 Mart Hall B200

16

17 17-20 Mart Hall B140

18

19 17-20 Mart Hall C230

20

21 17-20 Mart Hall C100

22

23

24 ÜRÜNLER CNC Kontrol Üniteleri LNC-520 Serisi CNC kontrol üniteleri, kompakt yap s ve yüksek performans ile CNC makine üreticilerinin tercih ettikleri bir modeldir. Torna (T520), freze (M520) ve tafllama (G520) uygulamalar için farkl modellerde üretilen 520 serisi kontrolörler grafik simülasyon, entegre ethernet ve uzaktan izleme/bak m fonksiyonlar sebebiyle CNC revizyon ifllemlerinde de s kça kullan lmaktad r. Market Otomasyon CNC kontrol ünitesinin genel özellikleri; 4 eksen servo kontrol, 1 spindle kontrol, 20 girifl / 16 ç k fl, Remote IO ile ilave 128 girifl / 128 ç k fl, 8.4 TFT renkli LCD ekran, Pulse ya da voltaj ile servo kontrolü, Çift CF kart ile yedekli çal flma, Operasyon paneli, LCD ekran ve klavyenin entegre oldu u kompakt yap sayesinde az montaj yeri ihtiyac ve h zl montaj imkan, 2D DXF dosya kullanabilme özelli i (Freze), Otomatik/manuel tak m boyu ölçümü, MPG Dry Run ( leri/geri) özelli i ile kolay program kontrolü, Opsiyonel uzaktan izleme fonksiyonu. ReCON Shop Floor yaz l m ile bütün LNC CNC kontrol ünitelerine Ethernet üzerinden kolayca eriflilebilir. fl programlar istenilen kontrol ünitesine gönderilebilir ve makinelerin durumlar tek bir merkezden izlenebilir. Ayr ca istenirse alarm mesajlar SMS olarak cep telefonuna gönderilebilir. neli Vanalar Regülasyon amaçl kullan lan Do ufl neli Vanalar, özel tasar m ndan ötürü di er vanalara k yasla kavitasyon hasar na u ramaz ve oldukça yüksek debi kapasitesine sahiptir. Bu sayede de sessiz ve titreflimsiz regülasyon olana sa lar. Tam kapal pozisyonda vana s zd rmazl k sa larken tam aç k konumda damla yap s n alarak bas nç kayb n minimum seviyeye indirir ve maksimum debi kapasitesi yarat r. Tübitak destekli gerçeklefltirilen Ar-Ge çal flmalar sonucunda Do ufl Vana, i neli vanalar DN 65 DN 1200 çaplar nda üretmekte olup yak n bir gelecekte daha yüksek çaplarda üretim planlanmaktad r. Üzerindeki elektrik aktüatörü sayesinde i neli vanalar; bas nç düflürme, bas nç sabitleme, debi kontrolü, seviye kontrolü, h zl açma/kapama vanas gibi çeflitli otomasyon sistemlerinde kullan labilir ve vana aç kl k oran, girifl ç k fl bas nçlar ve debi de erleri merkezi bir bilgisayardan izlenip vanaya kumanda edilebilir. Do ufl Vana 24 Otomasyon

25 17-20 Mart Hall E100

26 ÜRÜNLER Üniversal Programl Say c Multifonksiyonel Puls, zaman ve frekans de erlerinin kontrol, ölçme ve görüntülenmesi için çözüm sunar. Kullan m kolayd r. Preset say c, toplam say c, takometre ve zaman saati olarak kullan labilir. Belirli preset veya ard s ra preset de erlerinin direkt girilebilmesi olana n sunar. 4 veya 6 program de eri girilebilen model seçene i bulunmaktad r. Üst ve alt sat rlar LCD veya k rm z -yeflil LED gösterim seçenekleri vard r. Özellikleri 2 sat r, 6 hane genifl LCD veya LED ekran, VAC 50/60 Hz, VDC besleme gerilimleri, EEPROM haf zada 10 y l veri koruma, Puls, zaman, pozisyon sayma fonksiyonlar, ileri ve geri sayma, 6 ya kadar program de eri girebilme, maksimum 4 röle ç k fl, 6 optoküplör ç k fl, IP65 yüksek koruma s n f, Tufl tak m ile veya elektriksel s f rlayabilme, Opsiyonel arka ayd nlatma, Preset de erlerinin kolayca ve direkt girilebilmesi için çoklu tufl tak m, Vida terminalleri ile h zl montaj ve kurulum. Eruz Elektrik Yeni Termoplastik Makine Fifl Priz Serisi Han-Eco, endüstriyel alanlarda standart Han B serilerine göre maliyet ve a rl k da tasarruf sa l yor. HanB serilerinde oldu u gibi Han-Eco 6B, 10B, 16B ve 24 B boyutlar nda ve sa dan ve dikey kablo giriflli olarak tasarland. Entegre metrik kablo rakorlar ve modüler yap s ile Harting da t m ve otomasyon panolar n ekonomik bir flekilde kablodan ba ms z modüler hale getiriyor. Han-Eco k l f ve gövdeleri, çevresel koflullara karfl dayan kl DIN EN a göre IP65 standartlar n sa l yor. Ek olarak UL 94 class V0 yanmazl k özelli ine sahip. Tak- ç kar özellikleri ile Han Eco herhangi bir el aleti gerektirmeden kolayl kla monte ve demonte edilebiliyor. Han-Modular ailesinin genifl ürün yelpazesi Han-Eco da kullan labiliyor. Bu özellikleri ile tüm pano tasar mlar enerji, sinyal, fiber, pnömatik ba lant lar kapsayacak flekilde modüler hale getirilebilir. Sahada montaj için gerekli devreye alma süresini ve maliyetini ortadan kald rmaktad r. Harting Türkiye 26 Otomasyon

27 17-20 Mart Hall D110

28 ÜRÜNLER HMI Ürünleri ile Komple Bir Sistem Perspecto ile Wago komple bir HMI (Human Machine Interface's/ nsan Makine Arabirimi) ailesine sahip oldu. Ürün ailesi do rudan ba l dokunmatik ekran olabildi i gibi, web tabanl çal flan ekrandan programlanabilir kontrol paneline kadar 4 farkl teknolojik alt ürün grubundan oluflmaktad r. HMI ürünleri ilk etapta 3,5 ile 15 aras nda 32 Bit ARM 9 200MHz ifllemciden, Intel Atom 1.6 ifllemciye kadar farkl CPU seçenekleri ve 256Mb Ram / 128Mb Flash / CF ile SRAM kapasitesine kadar farkl seçeneklerde üretime bafllanm flt r. Böylece touch-screen, Perspecto TM, WAGO-I/O-IPC ile do rudan DVI ya da USB ile ba lanarak kullan labilmektedir. Monitör VGA, SVGA ve XGA çözünürlüklerini desteklemektedir. Dahili USB hub fonksiyonu ile di er USB ürünleri klavye, Mouse ya da harici depolama ünitesi monitöre do rudan ba lanabilmektedir. Wago kontrolörler dahili/standart Web server fonksiyonu sayesinde Ethernet üzerinden web panel, Perspecto WP ile web client olarak haberleflir. Kontrolöre do rudan ba l olup QVGA, VGA ve SVGA çözünürlüklerini destekler. Bir browser, Java virtual machine ve Codesys Java applet ekran üzerinde yüklü gelir. Bu sayede uygulamalar kiosk modunda çal flt r labilir. Daha güçlü uygulamalar için Visu-panel Perspecto VP. Kendi bafl na çal flabilen HMI Runtime içerir, böylece ekran düflük cevap h z ile yüksek h zl time-masklerin kullan m için uygundur. 4 farkl çözünürlü e sahip olup paralel olarak web gösterimini de uzak ekran uygulamalar için destekler. Control Panel, Perspecto CP, tam donan ml bir otomasyon cihaz n 4 ayr ekran çözünürlü ü ile sunar. Dahili olarak HMI Runtime CoDeSys runtime sunar. Böylece Perspecto CP programlanabilir özellikler sunar. PLC fonksiyonelli i CoDeSys IEC ile uyumludur. Perspecto CP ile program çal flt rabilir, kuplörler üzerinden de saha uzak I/O uygulamalar yap labilir. Wago De iflken Kesitli Tip Debimetre Krohne-Enelsan Krohne, H250 M40 de iflken kesitli debimetresiyle yeni standartlar belirliyor. Bu cihaz her uygulama için özel ayarlamaya izin veren modüler tasar ml d r. En önemli özelli i daha sonra kolayca de iflen gereksinimleri karfl lamak için yap land r lm fl olmas d r. Tüm elektronik bileflenler tamam yla güvenli olacak flekilde tasarlanm flt r ve ex-proof alanlarda da kullan labilirler. Tüm H250 M40 modeller IP66/IP67 koruma kategorisindedir. Tipik olarak, de iflken kesitli debimetreler dik yükselen hatlarda montaj gerektirir. Bu montaj için kayda de er bir harcamaya yol açabilir. Di er yandan, H250 M40 üstün tasar m ile dikey yükselen, yatay ve hatta afla do ru ak fl olan yerlerde kullan labilir. Bu uygun özellikleriyle kimya, petrokimya, ilaç, makine, yiyecek ve içecek, ya ve gaz, demir, çelik, metal, enerji santralleri, kâ t, su ve at k su gibi birçok endüstrilerde kullan lmaktad r. 28 Otomasyon

29 17-20 Mart Hall C180

30 ÜRÜNLER IndraDrive Cs IndraDrive Cs, düflük güç gerektiren uygulamalar için tasarlanm fl ekonomik, kompakt, ak ll ve evrensel bir üründür. Multi ethernet ve multi enkoder özellikleri ile kullan c ya opsiyonlu kullan m ve çeflitli kontrol çözümleri sunar. IndraDrive Cs performans ve fiyat esnekli inin yan s ra kolay montaj ve kabinden yer tasarrufu sa layan kompakt dizayn ile birlikte sürücü teknolojisinde en üst s ralarda yerini alm flt r. Özellikler: MultiEthernet: Sercos III, ProfiNet IO, Ethernet /IP, EtherCat Multi Enkoder: Hiparface,Endat 2.1,Endat Bosch Rexroth 2.2, 1Vss, 5V TTL,Resolver Kompakt Güç Aral : 0,1kW-3,5kW Güvenlik Teknolojisi: IEC e göre Hareket Loji i: IEC göre On-Board Özellik: Dijital input-output, analog input, entegre fren direnci, s cakl k koruma,motor fren kontrolü Operasyon Paneli: 1 sat r, kayan text gösterimi, programlama imkan Besleme: 1x AC V / 3x AC V / 3x AC V nverter Sürücüleri Lenze frekans inverterleri ile servo inverterin özelliklerini birbirine yaklaflt rd. Bu geliflme ile 0,55 ~ 2,2 kw (230 V AC) ve 0,37 ~ 45 kw (400 V AC) güç aral ndaki sürekli uyart ml senkron servo motorlar 8400 TopLine serisi ile çal flt rabilmektedir. Cihazlar uygun kontrol sistemi ile donat lm fl ve inkremental ve absolutencoder için (single ve multiturn) arayüzleriyle donan ml d r. Ek olarak HTL enkoder, resolver ve opsiyon olarak TTL, SinCos ve SSI enkoderlerde de erlendirilebilir. Inverter sürücü 8400 TopLine ürünleri Lenze nin sürekli ölçeklenmifl modüler sürücü sistemini tamaml yor ve bunun sayesinde flimdiye kadar sadece servo sürücü ile yap labilen birçok uygulamay kolay ve ekonomik bir flekilde yapmay sa l yor. Bunu dinamik ve hassasiyete göre kesin talepler istenen pozisyonlama uygulamalar nda (örne in kald r c (hoist), forklift, depolama ve eriflim sistemi veya sadece basit tut-b rak pink-andplace uygulamalar) kullan labilmektedir. Özenli yap lm fl sürücü sistemi; kablolar, motorlar, redüktörlü motorlar, geri besleme ve frenler ile sunulmufltur. Enerji verimlili i bak m ndan 8400 serisi inverter sürücüleri VFC Ecomodludur. VFC Ecomodu ile Lenze, çevre koruyan ve ayn zamanda masraf azaltan ak ll konsepti gelifltirmesi nedeniyle ürün yelpazesini daha LSE Lenze da güçlendirmifltir. 30 Otomasyon

31 17-20 Mart Hall C100

32 ÜRÜNLER Servo Motor ve Sürücü Bir Arada IndraDrive Mi, servo motor ve sürücünün tek bir ünitede yer ald ultra-kompakt bir üründür. IndraDrive Mi, motor ve sürücünün entegre olmas özelli inin yan s ra güç ve haberleflme sinyallerinin tek bir kablo (hibrit kablo) üzerinden Sercos 2 arac l ile tafl nmas, di er servo uygulamalar na oranla %50 den fazla yer tasarrufu imkan sa lar. IndraDrive Mi, ekonomik ve yerden tasarruf gerektiren tüm uygulamalar için ideal bir çözümdür. Bosch Rexroth Özellikler: Çeflitler : 9,4-35 Nm aras nda de iflen maksimum torka sahip 4 farkl seçenek, Hareket Loji i: IEC e göre entegre hareket loji i, Standart Arayüz: Sercos 2, Arabirimler: RS232 arayüz, MMC kart, Dahili I/O: 4 konfigüre edilebilir dijital I/O, Enkoder: Hiparface (tek veya çok turlu absolute), Firmware: IndraDrive basic, Hata Teflhis Ledleri: Kontrol Voltaj-DC Bus Voltaj ve haberleflme. Seri Sinyal Dönüfltürücüler ICP-DAS Co. Ltd. firmas, her türlü seri sinyalin birbirine dönüfltürülmesini sa layan cihazlar konusunda uzman bir firmad r. Firman n bu konuda üretti i ürünler, girifl/ç k fl ve besleme portlar n n birbirinden 3000 VDC seviyesinde galvanik izolasyonuyla ve seri portlarda DIP-switch ayar gerektirmeyen self-tuner özelli iyle rakiplerinden ayr flmaktad r. I-7520A modeli, RS-232 sinyallerini RS-485 ve RS-422 standard na çevirirken, I-7561 modeli ise Kalkan Otomasyon USB ba lant s üzerinden ayn cihazda RS-232, RS-485 ve RS-422 ba lant lar n sa layan izolasyonlu profesyonel bir çeviricidir. Firma ayr ca, CAN-RS232, CAN-Ethernet ve USB-CAN çeviriciler de üretmektedir. Toz ve Partikül Ölçüm Cihaz Ölçüm sistemleri firmas TSI markas taraf ndan üretilen Dusttrak II toz ve partikül ölçüm cihaz, partiküllerin kütlesel ve hacimsel ölçümleri için üretilmifl, portatif, renkli ve dokunmatik ekranl, kolay kullan ml bir üründür. Temiz ortam uygulamalar yan nda, çevresel koflullar nedeniyle maruz kal nan toz ve duman gibi aerosollerin ölçümü için uygundur. 0.1 μm ile 10 μm aral nda ölçüm yapmakta olan cihaz, ölçümler ile efl zamanl alarm verebilme, ölçüm de erlerinin kaydedilmesi ve dahili pompas ile h zl ve do ru ölçüm olana sa lamaktad r. Ayr ca cihaz ile birlikte gelen Trakprotm yaz l m ile verilerin analizi ve raporlanmas mümkündür. Penta Otomasyon 32 Otomasyon

33 17-20 Mart Hall C110

34 ÜRÜNLER Ölçme Ay rma Klemensleri Yeni UTME 4 serisi ölçme ay rma klemensleri, yüksüksüz olarak 6 mm 2, yüksüklü olarak ise 4 mm 2 kesitli kablolar n ba lant s na imkan tan r. Clipline Complete konseptine uygun olarak tasarland klar ndan UT, ST, PIT, QT ve RT serisi klemensler ile ayn aksesuarlar kullan rlar. Klemensin iki ucunu birbirinden ay ran/birlefltien anahtar mekanizmas n n kullan m kolayd r ve aç k m kapal m oldu u bir bak flta anlafl labilecek flekilde tasarlanm flt r. Bu ürünün vidal UTME 4 modelinin yan s ra push-in ba lant l PITME 4 modeli de mevcuttur. Bir di er yenilik, UTME 4-CT/1P modellerine tak labilen fifllerdir. Bu fifller, ak m trafosu ba lant s için kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Fifl klemensten ayr ld esnada fiflin tüm kutuplar birbirine kendili inden k sa devre olarak ak m trafosunu dikkatsiz kullan mdan kaynaklanabilecek olas bir hasardan korur. UTME 4/1P modelleri ise COMBI fifl sistemi ile kombine edilerek gerilim trafolar için kullan fll fifl-soketli bir çözüm meydana getirirler. Tüm fifller için kodlama parçalar aksesuar olarak mevcuttur. Bu sayede fiflsoketli yap daki ak m trafosu ba lant lar n n birbiri ile kar flt r lma riski ortadan kalkar. Phoenix Contact Say sal Kontrol Cihazlar Yeni tasar m E-49 Serisi kontrol cihazlar (48x96 mm) ve E-94 Serisi kontrol cihazlar (96x48 mm), aç k kapal ve PID kontrol formlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontrolör kullan larak tasar mlanm fl, IEC 668 normlar na uygun endüstriyel cihazlard r. Özellikleri Analog ç k fll (izoleli), PID motorlu vana sürücü, 4 röle ç k fll, Sensör için 24 VDC besleme opsiyonu, RS485 ç k fl, Pozisyon geri besleme girifli, Is tma so utma. Her iki cihazda da yer alan 4 dijitlik ayr iki göstergede, set edilen de er ve ölçülen de er dan 9999 a kadar izlenebilir, üniversal girifller (T/C, R/T, mv, ma) 16 bit çözünürlükle programlanabilir. Endüstrinin her alan nda, s cakl k, bas nç, seviye, h z, ak m, gerilim, direnç ve di er fiziksel birimlerin ölçüm ve kontrolünde plastik, demir-çelik, kimya, metalurji, petro kimya, rafineriler, g da, çimento, seramik, cam ve di er sanayi dallar nda kullan lmaktad r. Elimko 34 Otomasyon

35

36 ÜRÜNLER Ölçümlü Sinyal Dönüfltürücü ifm electronic, TP sinyal dönüfltürücü ile geleneksel bafl verici (head transmitter) lerine düflük maliyetli bir alternatif sunmaktad r. Bu birim, analog de er ( ma) sa lamak üzere bir Pt100/ Pt1000 ölçümlü sinyal dönüfltürücüsüdür. Bafl verici lerinin aksine, sinyal dönüfltürücünün iki standart M12 ba lant s bulunmaktad r ve bunlar karmafl k montaj önemli ölçüde azaltmaktad r. M12 ba lant l s cakl k sensörlerine, IP 67 korumaya sahip herhangi bir araç olmadan vidalanabilmektedir. Yeni fifl sayesinde bafl verici sinin kablolamas s ras nda oluflan hatalar ve karmafl k montaj geçmiflte kal r. Vericinin ölçüm aral IO Link arac l yla -50 C ile +300 C aras nda ölçeklendirilebilir. Yeflil LED çal flma durumunu gösterir. fm Electronic Limitsiz Lazer Mesafe Ölçümleri Leuze Electronic Leuze Electronic yeni AMS 300i uzun mesafe lazer ölçüm sistemleri, kendini ispatlam fl olan SSI ve konvensiyonel RS arayüzlerine ek olarak, kompakt M12 konnektörleri sayesinde uluslarararas endüstriyel haberleflme protokollerini bünyesinde toplayarak standart hale getirmifltir. Cihaz Profinet, Profibus, EtherNet/IP, DeviceNET, CANopen, EtherCAT ve Ethernet TCP/IO veya Interbus gibi arayüzleri de içermektedir. Ayr ca AMS 300i lazer mesafe ölçüm sistemleri, 300 metreye kadar olan ölçüm mesafeleri ile limitsiz olarak nitelendirilebilir. Buna ek olarak, h z ve yap land r lan s n r durumlar hesaplanabilir, pozisyona paralel olarak gösterilebilir. Bu yüzden konumland rmadan, sistem durumlar n n izlenmesi ve dinamik ayarlama gibi standart uygulamalar n kullan lmas nda büyük kolayl klar sa lar. Kafa Tipi S cakl k Dönüfltürücü HMT08 Model kafa tipi s cakl k dönüfltürücüleri termokupl veya rezistans termometre tipi s cakl k sensörlerinin kafas ndaki klemens yuvas na yerleflti- rilen, ölçülen s cakl k de erini 4-20 ma analog sinyale dönüfltüren endüstriyel cihazlard r. Bu cihazlar mikroifllemci tabanl d r ve SBA100 USB/UART dönüfltürücü ile bilgisayar üzerinden çok kolay bir flekilde konfigüre edilerek kullan l r. Teknik Özellikler Pt100, Type (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) termokupl girifl, 8/10-36V besleme gerilimi, Yüksek ölçüm ve ç k fl do rulu u, C çal flma s cakl k aral, zoleli ve izolesiz seçenekleri, 1500VDC galvanik izolasyon, DIN Form B tipi sensör kafas na uyum, Bilgisayar üzerinden konfigüras-yon, Programlanabilir tepki zaman ve sensör hata seviyesi. Ordel 36 Otomasyon

37

38 ÜRÜNLER 3 Boyutlu Otomasyon Simülasyon Yaz l m Yeni Autosim-200 yaz l m sayesinde endüstriyel otomasyonda kullan lan teknolojilerle ilgili devre çizimi, simülasyonu yapmak çok basittir. Pnömatik, Hidrolik, Elektrik, Elektronik, PLC devreler çizilebilir, simülasyon yap labilir. Entek E itim Gerçek Zamanl Otomasyon Projeleri Mevcut e itim setlerindeki girifl ç k fl (I/O) bilgilerini Autosim-200 ile haberlefltirerek SCADA uygulamalar yap labilir. Hem devre flemalar hem de 3D animasyonu gerçek yaflamdaki e itim setiyle senkronize çal flt r labilir. Bu sayede proje gerçek zamanl olarak çal flt r labilir. Autosim-200 ö rencilerin evlerinde de kolayca hiçbir araç gerece ihtiyaç duymadan hayallarindeki projeleri hayata geçirmelerine olanak tan r. Palet Tutma Tafl ma Sistemi Schunk un standart bir palet tutma tafl ma sistemi LEG, esnekli i sayesinde paletlerin, ara katmanlar n ve ürünlerin tafl nmas nda kullan l r. Çok fonksiyonlu bu gripper asl nda servo-paralel gripper olan LEG dir. Bu gripper n içerisine motorlar konularak parmaklar n hareketi sa lan r. LEG gripper ideal bir pozisyonlama hassasiyetine sahiptir ve 281 mm. stroka sahiptir. Gücü kontrol edilebilen bu gripper ile çok hassas parçalar n bile tutulmas mümkündür. Schunk ilave bir sürücüye ihtiyaç duymadan palet ve ara katmanlar n tutulmas ifllemini entegre etmifltir. Dolay s yla palet tutma-tafl ma sistemi oldukça kompakt ve ayn zamanda esnektir. 30 kg a rl ile 25 kg a kadar olan a rl klar güvenli bir flekilde tutar. stenildi i takdirde daha büyük boyutlarda bir sistem tasarlan p üretilebilir. Schunk LEG_Palet Tafl ma Schunk dan kompakt LEG Palet Tutma Tafl ma Sistemi LEG_Ara katman tafl ma Ara katmanlar ve ürünlerin tafl nmas 38 Otomasyon

39

40 ÜRÜNLER Servo Sistemler Higen FDA 7000 serisi servo sistemler, 100W ile 4,5 kw güç aral nda üretilen, yüksek performansl, kolay kullan ml kontrol cihazlar d r. Tork, h z, pozisyon modunda ve bunlar n kombinasyonlar nda kullan labilen cihazda modlar aras geçifl, cihaz durdurulmadan yap labilir. PC üzerinden cihazlar n parametreleri ayarlanabilir, izlenebilir ve auto tuning ifllem yap labilir. 8 dahili h z ve 4 dahili tork ayar na sahip olan cihaz, pozisyon kontrolünü mutlak (absolute) ve art ml (incremental) enkoderler ile yapar. RS 232 ve RS 485 Modbus haberleflebilen cihazda, enkoder ç k fl istenilen çözünürlükte ayarlanabilen cihaz n elektronik diflli oran dijital girifller ile 4 farkl flekilde ayarlanabilir. Orjin ö retme (home function) fonksiyonu bulunan cihaz, 31 adet dâhili pozisyon komutuna sahiptir. Sisel Mühendislik Clamp Multimetre F09 standart bir pens ampermetre ile ayn özellikler olan AC/DC ak m-gerilim ölçümleri yan nda faz s ras, aktif güç (kw), reaktif güç (kvar), görünür güç (kva), CosQ, motor kalk fl ak m (1msn hassasiyet) gibi bir pens ampermetreden beklenmeyecek parametreleri de ölçebilmektedir. Genel özellikleri TRMS (AC+DC), 26 mm clamp çap ile 400A AC/DC ak m ölçümü. 0,2V...600V aras AC/DC gerilim ölçümü. Aktif, reaktif ve görünür güç ölçümleri ile CosQ ve faz s ras ölçümü. Frekans ölçümü. Direnç ölçümü. Otomatik prob kablosu direnci kompanzasyonu. Buzzer fonksiyonu. Diod test. Otomatik AC/DC seçimi. Ekran ayd nlatmas. Hold / Min-Max-(100 msn) / Pik-(1 msn) fonksiyonlar. Otomatik stop. Çift izolasyon. Elektriksel güvenlik standard : IEC V Cat III. IP40 koruma s n f. Boyutlar ve a rl k: 193 x 70 x 37mm - a rl k: 260g SGE Mühendislik 40 Otomasyon

41 17-20 Mart Hall D110

42 ÜRÜNLER Optik Rotary Enkoderler Opkon, kendi üretti i rotary enkoderleri piyasaya sundu. 50mm çap nda alüminyum gövdeli, paslanmaz çelik milli, elektrostatik boyal sac gövdelidir. Ölçme diskleri puls say lar na ve kullan m yerlerine göre cam veya plastik film olabilmektedir. Enkoderler standart puls/tur hassasiyetindedirler. Ç k fllar ; TTL, open collector, totem pole, line driver veya high line driver fleklinde olabilmektedir. malat n bütün aflamalar nda mikroskoplar alt nda ayarlanan enkoderler, tamamen bilgisayarl kontrollü test düzenekleriyle yüzde 100 test edilmektedirler. Enkoderler, -20/+80 C ortam s cakl k aral nda, sürekli 3500rpm nominal devir ile çal flabilmektedir. Enkoderler 2.5metre kablo, ba lant braketi ve plastik kaplinlerle standart olarak ya da opsiyonel olarak metal kaplinle sunulmaktad r. Opkon Güvenlik Arayüzü MLD serisinin çok fl nl güvenlik cihazlar, AS-i Güvenlik arayüzüne de uygun. MLD/AS-i güvenlik sensörleri, AS-i Arayüz network üne ba lama modülü kullanmadan, dolay s yla daha hesapl olarak, hemen entegre edilebiliyor. Özellikle muting aç s ndan, direkt AS-i ba lant s, ekonomiye önem veren kullan c lara güvenilir çözümler sunuyor. Leuze Electronic ürünü ASM-m güvenlik monitörünün deste i ile, MLD çok fl nl güvenlik cihazlar, AS-i Güvenlik üzerinde muting tabanl girifl korumas yap land r lmas na imkan sa lar. ASM-m Güvenlik Monitörü, MLD nin içinde AS-i arayüzü üzerinden entegre olan muting indikatörünün sürümü dahil, muting iflleminin kontrolü ile ilgilenir. Daha öncenin aksine, art k muting indikatöre özellikle tabi, bir AS-i adresi atanmas na gerek yoktur. Bu ayr ca, güvenlik sensörünün lokal soketine ba l olan harici bir muting indikatörü için de uygulanabilir. Bu kazan m, her AS-i Güvenlik Monitörü için, AS-i network üne ba lanabilecek daha çok AS-i güvenlik cihaz (mesela güvenlik sensörleri gibi) kullan lmas na imkan sa lar. Leuze Electronic 42 Otomasyon

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR

E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR E-PLC-100 SER S PROGRAMLANAB L R C HAZLAR C HAZIN TANIMI E-PLC-100 Serisi cihazlar standart 19 lik enstruman flasesine monte edilebilecek yap da programlanabilir, mant k ifllemci cihazlard r. Cihazda kullan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri

Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Endüstriyel Güvenlik Sistemleri Opto Elektronik Güvenlik Cihazlar Seçim Tablosu F o n k. Ç ö z ü n ü r l ü k Güvenlik S n f Mesafe (mm) 5 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 ( m ) C 4000 Standart/ Advanced (Çok

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Sensör kutular SRAP, analog

Sensör kutular SRAP, analog Sensör kutular SRAP, analog NIL Değișikliğe tabidir Internet: www.festo.com/catalogue/... Önemli özellikler Genel bilgiler Daha iyi fonksiyonellik için analog sensör kutusu. Analog sensör kutusuaç saldöneraktüatörün

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü

Ç NDEK LER. - Di er Cihazlar E-17000 Serisi Aritmetik fllem Birimleri E-17800 Serisi Aktif / Reaktif Güç Dönüfltürücü Ç NDEK LER A) Elektronik Konvansiyonel ve Mikroifllemci Donan ml Cihazlar - Mikrokontrolörlü Cihazlar (Üniversal) E-48 Serisi Say sal Kontrol Cihaz E-72 Serisi Say sal Göstergeli Kontrol Cihaz E-74 Serisi

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 FAZ GİRİŞ VE 1 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ Adı:Kesintisiz güç kaynağı Miktarı:8 Adet Tkinorm:506-000-0004 1-GENEL ÖZELLİKLER 1.1-Kesintisiz güç kaynakları 5 kva gücünde olmalıdır

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3

Sayfa 28-2. Sayfa 28-3 Sayfa -2 GENİŞLETME MODÜLLERİ EXP SERİSİ Dijital giriş ve çıkış Analog giriş ve çıkış PT100 sensörler için giriş İletişim modülleri (RS232, RS485, Ethernet, vs.) GSM/GPRS modem Saat takvimli veri depolama

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Montaj ve Taşıma-tümü tek bir kaynaktan Üretim esnasında montaj ve taşıma uygulamalarında kullanılabilirliği yüksek, düşük maliyetli tümleşik çözümler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa DUSTHUNTER SB30 DUSTHUNTER SB30 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip DUSTHUNTER SB30 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Kablosuz veri kayıt sistemi testo Saveris 2 Analysis & Reports Coldstore east 17.02.2015 to 19.02.2015 Graphical presentation 17/02/2015 18/09/2014 19/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Özel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML730i-T R-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50118914 CML730i-T05-240.R- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı