"Alvemsis" PLC Otomasyon çözümleri. Ladder LOJİK 2xxx Serisi Versiyon: PLC Tip: 2xxx Traih:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Alvemsis" PLC Otomasyon çözümleri. Ladder LOJİK 2xxx Serisi Versiyon: 2015.55 PLC Tip: 2xxx Traih: 15.02.2015"

Transkript

1 "Alvemsis" PLC Otomasyon çözümleri. Ladder LOJİK 2xxx Serisi Versiyon: PLC Tip: 2xxx Traih: İşletim Sistemi Windows Xp Windows Windows Ladder LOJİK 2xxx Serisi DİYAGRAM EDİTÖRÜ Ladder Lojik Proje Tasarım Editörü, Uyumlu PLC tipleriyle ile birlikte verilir. Ladder Lojik Editörü ile PLC iletişimi, PC' nin PLC' ye doğrudan (Rs232- Rs485) bağlantısıyla mümkündür. Ladder LOJİK Tasarım Sayfası: "LADDER" formatı, PLC'nin, elektrik projelerine benzer çizimlerle programlanmasını sağlar. Yardım sayfası sonunda örnek verilmiştir. Bu editörün tasarım panosu, 8 sütun ve 100 satırdan oluşur. Çizimde giriş ve koşul sembolleri soldan başlayarak yerleştirilir. Sağ 8. sütun, neticelendirme yada çıkış komutları için ayrılmıştır. 8. sütuna giriş yada koşul komutu yerleştirilemez. Bağlantı çizimi, dikey ya da yatay olarak yapılabilir. Editörde Kullanılan Eleman Sembolleri DEVRE KONTAKLARI Normalde Açık Kontak Bir Input, Ouyput, Timer veya Relay bit tanımlanabilir. Normalde Kapalı Kontak / Bir Input, Ouyput, Timer veya Relay Bit tanımlanabilir. ANLIK KOMUTLARI Düşen Kenar Yakalayıcı Herhangi bir bağlantı üzerine tanımlanabilir. Yükselen Kenar Yakalayıcı Herhangi bir bağlantı üzerine tanımlanabilir. Tersleyici / Bir bağlantıyı 1 ise 0, 0 ise 1 yapar. Herhangi bir bağlantı üzerine tanımlanabilir.

2 KOŞULLU KARŞILATIRMA KOMUTLARI Koşullu karşılaştırmalar =, <, >, <=, =>Word, Counter içeriğini bir rakam ile karşılaştırır. LOJİK DEVRE NETİCELENDİRME KOMUTLARI Çıkış (Y) ( Out. ) Bir Çıkışı ya da Relay Bit'i aktif eder. Set ( Set ) Bir Relay Bit, Output '1' Set eder. Reset ( Rst. ) Bir Relay Bit'i Output veya Sayıcının (Counter) değerini '0' resetler. Saıcı (Counter) ( Cnt. ) Arası ileri sayım yapar. Timer (On delay) (On.01s) Arası ileri sayım yapar. 10 veya 100 milisaniye tercih edilebilir. Timer (Off delay) (Of.1s ) Arası gerim sayım yapar. 10 veya 100 milisaniye tercih edilebilir. İşlev ( F(x)) Program akışı içerisinde aritmetik işlem veya atama yapar. Tanımlayıcı ( Def.) Programda kullanılan Merker WORD'lerin ilk içerik değerini tanımlar. Tanımlama (DEF) Komut satırı Program akışı içerisinde dikkate alınmaz. Tanımlama (DEF) komutu kullanılan satıra ayrıca bir koşul konulamaz. Blok Açıklama başlığı: Satır numarası üzerinde sağ fare tuşuyla erişilir. Kişiselleştirme: Menu-> Görünüm -> Ayarlar

3 YENİ PROJE HAZIRLAMA: Dosya menüsünden "Yeni sayfa" komutu ile aşağıdaki şekli verilen tek satırlık boş sayfa görünecektir. Tamamen boş sayfaya eleman koymak için üstteki araç çubuğundaki tuşlar görev yapmayacaktır. Araç tuşlarının görev yapması için önceden çizilmiş hat üzerinde bir hücre seçilmelidir. Boş hücrelere eleman koymak için yeşil kursor üzerinde sağ fare tuşu ile açılan pencere kullanılır. Çizime, Pc faresinin '+' kılavuz kursörü üzerine tıklatılarak başlanır ve hedef noktadaki '+' kılavuz kursörü üzerinde sonlandırılır. Bağlantı onayı çizginin yeşile dönmesiyle anlaşılabilir.

4 Proje hazırlarken aşağıdaki kurala uyulmalıdır. Satır 1..3 Yanlış çizim. Satır 4..6 Doğru çizim. Sağ Fare tuşu fonksiyonları:

5 Bölgesel Seçim: Satır Başlığı Sağ fare tuşu fonksiyonları.

6 Çizim Türü: Aşağıda örnek bir elektrik devresi çizimi verilmiştir. Aynı devrenin "Ladder" formatı. Y001 İlk proje hazırlama örneği. Proje mantığı: 1 Nolu input'a 1 verilmesiyle, 1 nolu Output'a çıkış vermesi istenmiştir. Aşağıdaki çizimi inceleyiniz. Çizim tamamlandıktan sonra Menü "Dosya->Dosya Kaydet" komtuyla projeyi kaydediniz. Yaptığımız Projeyi PLC'ye göndermek için PC ile PLC bağlantısı kurulmuş olmalıdır. Bağlantının gerçekleştğini anlamak için "Monitor" penceresinde "Bağlandı" ifadesi görülmelidir. PLC Bir sisteme bağlı ve emniyet gerekli ise PLC' yi stop konumuna alınız. Menü "Transfer->PC-->PLC 'Gönder komutuyla proje PLC'ye gönderilir.(upload) Proje yükleme çubuğu ilerlemesini tamamladıktan sonra Proje gönderimi başarıyla tamamlandı pencersi gelecektir. Bu aşamada PLC' üzerindeki SARI LED düzensiz yanıp sönmesi, projenin PLC'ye kaydedildiğini gösterir. SARI LED'in sürekli yanmaya başlaması proje kaydının tamamlandığını gösterir. Bu esnada PLC'nin enerjisini kesmeyiniz. Böyle bir uygulama PLC'de arızaya neden olmaz, ancak, NOT: PLC' ye proje gönderimi esnasında bir haberleşme hatası oluşursa ve eğer PLC içerinde önceden yüklenmiş proje varsa, önceki proje etkilenmez. "Proje gönderimi başarıyla tamamlandı" mesajından sonra SARI LED farklı aralıklarla yanıp sönerken, PLC' enerjisinin bir şekilde kesilmesi halinde, önceki ve sonraki proje ikisi birden silinecektir. Proje yüklemesi tamamlandıktan sonra bir aksam söz konusu değilse, PLC Run konumuna alınmasıyla SARI LED eşit aralıklarla kısa yanıp söner. SARI LED'in bu tarzı PLC'nin normal "Run" olduğunun ifadesidir.

7 SİMÜLASYON Hazırlanmış olan bir proje, PLC bağlantısı olmadan da test edilebilir. Yukardaki gibi hazırlanmış bir proje kaydedildikten sonra "Simülasyon" butonuyla doğrudan çalıştırılıp test edilebilir. Simülsayon esnasında "Online" bağlantı varmış gibi editör penceresi elemanların aktif pasif durumunu izleyebilirsiniz. "Online On / Off" butonuyla simülasyon pencere tekrar kapatılabilir. Proje hazırlanması esnasında kullanılan PLC tipine bağlı olarak, projede mevcut tipe uymayan elemanlar varsa editör hata verecektir. ONLİNE izleme PLC Run durumundayken, PLC' ye yüklü projenin aynısı "Ladder Lojik" editörden açılır ve bağlantı sağlandıktan sonra "Online On / Off" butonuyla PLC çalışması izlenebilir. Online izleme esnasında elemanların kırımızıya dönmesi aktif olduğunu gösterir. Eğer devrede Çıkan-Düşen kenar kullanılmışsa, bu elemanların anlık eleman olması nedeniyle arkasına bağlı guruplar pasif görünür. Online izleme haberleşme hızına bağlı olarak PLC ile görsellik arasında saliseler boyutunda gecikmeler olabilir. Örneğin çok kısa zamana ayarlı timer kontağı eş zamanlı izlenemeyebilir. Ekranda üst bölümdeki birkaç satır normal diğer kalan aşağı satırlar işlemiyor görünmesi, Online izlenebilir eleman sayısıyla alakalıdır. PLC'nin Online izlenmesi, 63 adet eleman ile sınırlıdır. Pencere aşağı kaydırıldıkça görünen üst satır elemanları dahil toplam 63 elemanın durumu gözlemlenebilir. 63. eleman satırın yarısına denk gelmesi halinde geri kalan elemanların durumunun görülememesine neden olur. Bu durum bir arıza değildir. Timer, Counter, Word içerikli elemanların üzerine tıklandığında, o elemanların anlık değerleri küçük pencerede izlenebilir. PLC HAFIZASINDAKİ PROJENİN KOPYALANMASI(Download) PLC üzerinde bir proje varsa Menü"Transfer--> PLC'den Proje Al." Komutuyla PLC'nin içerdiği proje çekilebilir. Download sırasında PLC otomatik durdurulur. Download sonrası PLC programa kaldığı yerden dvam eder. PLC Set(Oku&Yaz) "Ladder Lojik" Editörü ile PLC Ön set okuma yazma ekranı. SLAVE NUMARASI Birkaç PLC'nin RS485 üzerinden Master ile haberleşmesi için kullanılır. (PLC Dökümanı Haberleşme bölümü) PLC Slave numarası yalnız "Ladder" Lojik editörü ile bu ekrandan değiştirilebilir. Sistem durum bitleri okunabilir. Tarih / Saat değiştirilebilir ve okunabilir.

8 ŞİFRE Şifreleme işlemi yalnız PLC'nin içerdiği projenin kopyalanmasını engeller. Şifrelenmiş bir PLC'ye yeni proje yüklenebilir., Şifrelenmiş bir PLC "Online" izlenebilir. PLC Şifresi kaybedilmişse, bu şifreye ulaşma imkanı yoktur. Yeni proje yüklemek, şifreyi sıfırlamaz. Şifrenin sıfırlanması için, Hafızayı sil seçeneği kullanılmalıdır. HABERLŞEME BAĞLANTI. Port Ayarları Bağlantı -> Com port yapılandır PLC'ye bağlı Port seçilir. Diğer özelliklerin değişimi etkisizdir Baud rate Sabittir. NOT:PC'den "Ladder Lojik" editör ile PLC arası iletişim, PC'nin, PLC'ye doğrudan bağlanmasıyla sağlanabilir.

9 "Ladder Lojik" ELEMAN KULLANIMLARI KONTAK Kullanımı Bu elemanlar Editörde soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. Açık Kontak. Kapalı Kontak. Projede İnput, Relay, Output, Timer Gibi elamanların anlık durumlarından faydalanmak için kullanılır. Normalde açık kullanılan girdinin aktif olması halinde geçirgenlik sağlar. Normalde kapalı kullanılan girdinin pasif olması halinde geçirgenlik sağlar. PLC tipine bağlı olarak her elemanın sayı olarak kullanım sınırı vardır.(bknz PLC Kitapçıkığı) Bu elemanlar Soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. KARŞILAŞTIRMA (Koşul) Bu elemanlar Editörde soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. =, <, >, <=, => Rakamsal içeri olan Word elamanı veya Count'lerin mantıksal kıyaslanmasını sağlar. Örnek: W001 => Eğer W001 eşit veya büyükse 1000' den koşuluna bağlı olarak, Bu koşuldan öncesi aktif ise bu koşuldan sonrası da aktif olacaktır. YÜKSELEN KENAR Bu eleman Editörde soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. Herhangi bir bağlantı üzerine yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olma anını yakalar ve bir Puls üretir. DÜŞEN KENAR Bu eleman Editörde soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. Herhangi bir bağlantı üzerine yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin pasif olma anını yakalar ve bir Puls üretir. TERSLEYİCİ Bu eleman Editörde soldan ilk 7 sütüna yerleştirilebilir. Herhangi bir bağlantı üzerine yerleştirilebilir. Kendinden önceki devre aktif ise sonrasını pasife çevirir. Kendinden önceki devre pasif ise sonrasını aktife çevirir.

10 ÇIKIŞ Bu elemanlar Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. Output: PLC tipine bağlı olarak, kullanılabilir PLC donanımsal çıkışları tanımlanabilir. Relay: PLC tipine bağlı olarak, kullanılabilir PLC yazılımsal çıkışları tanımlanabilir.(tutucu bit) COUNTER "C" Bu eleman Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olması durumunda her dongü için Cxxx içeriği 1 artarr. En fazla 65535' kadar sayabilir 'den sonra sıfıra döner. İstenilen sınırı aşmaması için önüne Sınırlayıcı koşul konulabilir.(bknz karşılaştırma) TIMER "T" Bu eleman Editör de yalnız 8. sütuna yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olması durumunda seçime göre Txxx içeriği her 10 veya 100 milisaniye de bir artar. 100 ms Timer için T1..15 seçiniz. 10 ms Timer için T seçiniz. Kendinden önceki devrenin pasif olması durumunda Txxx içeriği sıfırlanır. En fazla 65535' kadar sayabilir 'den sonra atış duracaktır. On delay: Timer'e bağlı kontaklar, aşağıdaki pencerede tanımlanan setin üzerine çıkması durumunda aktif (1) olur. Off delay: Timer'e bağlı kontaklar, Timer aktif olmasıyla beraber 1 olur. Zaman sayımı Txxx in pasif olmasından sonra başlar. Set edilen süre kadar (1) kalır. Süre sonunda (0) olur. Timer'in set değeri sabit bir rakam ya da değiştirilebilir word ile belirlenebilir. Hızlı blok: PLC özelliğine göre değişebilen hızlı eleman kullanılabilir. PLC de 10 ms Timer hızlı eleman gurubuna girer. Proje içerisinde kullanılabilir Hızlı elaman sayısı PLC tipine göre sınırlıdır. Bir devrede Hızlı elemanlara doğrudan bağlı diğer lojik elemanlarda, bir blok oluşturduklarından, hızlı eleman gurubuna dahil edilirler. Eleman sınırını aşmamak için Örneğin bir projede Timer kontağını farklı farklı satırda kullanmak yerine, o Timer kontağını "R" Roleye bağlayıp bu rolenin kontağını çok yerde kullanmak çözüm olabilir. Blok kavramı kısaca biri biriyle bağlantısı olan eleman gurubu şeklinde tanımlanabilir.

11 SET Bu eleman Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olması durumunda işlevselliğini yerine getirir. "R" Relay bit'i "1" Yapar ve tekrar "0" yapılması reset komutuyla mümkündür. RESET Bu eleman Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olması durumunda işlevselliğini yerine getirir. Relay bit veya counterin içeriğini "0" a çeker. NOT: Örnek "R001" relay başka satırda çıkış olarak kullanılmışsa "R001" için reset kullanılamaz. "R001" Relay'in reset edilebilmesi için bu elemanın başka satırda set olarak kullanılmış olması gereklidir. F(x) İŞLEV: Bu eleman Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. Kendinden önceki devrenin aktif olması durumunda işlevselliğini yerine getirir. Bu eleman proje akışında, içerik taşıma ve basit aritmetik işlemler yapılmasını sağlar. Yalnız Wxxx içeriğini etkileyebilir.

12 "DEF." TANIMLAMA: Bu eleman Editörde yalnız 8. sütüna yerleştirilebilir. - PLC'nin Run edilemesi esnasında, projede kullanılan "W" Word 'lerin rakamsal içeriklerinin kararsızlık göstermemesi için başlangıç safhasın da (Default) tabir edilen ilk değerlere çekilmesini sağlar. - Sistem bit'lerinin tercihen "R Relay " lerden birine yönlendirme sağlar. (Sistem bitleri için PLC kılavuzuna başvurunuz.) Buraya kadar olan işlmelerplc ilk başlangıcında bir kez uygulanır ve sonraki program akışında dikkate alınmaz. Bu nedenle komutun program başlarına yerleştrilmesi önemlidir. Aşağıdaki diğer işlemler ise komutun konulduğu satırda uygulanır. - Zaman birimlerinden birini tercihen "W" Word' lerden birine yönlendirme sağlar. - Zaman birimlerinden birini tercihen "W" Word' lerden birine yönlendirme sağlar. - PLC Tercih edilecek bir input modülden gelen veriyi "W" Word' lerden birine yönlendirme sağlar. - PLC Output modüllüne gönderilecek veri için "W" Word tanımlar. Çizimde önüne bir koşul konulamaz. Relay bit: "Rxxx" Relay Bit. 1 Bit'lik geçici hafıza tanımlamak için kullanılır. Merker Word: "Wxxx" 2 Bayt'lık Geçici Hafıza tanımlamak için kullanılır. PLC' ye VERİ GÖNDERME ve ALMA (Mod Bus (RTU)) PLC içeriğini okuma ve yazma sağlar. PLC'nin diğer cihazlarla olan haberleşmesinini test etme ve tecrübe kazanma amacıylada kullanılabilir. Bodbus habarleşeme adresleriyle ilgili PLC kılavuzunu okuyunuz.

13 NOT: Proje geliştirme mantık açısından bir takım kompleksleri beraberinde getirir. Hazırlanan projelerin sağlıklı çalışması bilgi ve deneyimlerinize kalmıştır. DİKKAT: PLC ile bir sistem çalıştırılıcaksa gerekli emniyet kurallarını edininiz ve buna uyunuz. Hata: Editör kullanımı esnasında oluşabilecek aksamalarda, sağ alt köşedeki "Olay:"sarı etikette bir (Hata:??) döndürülür. Bu hatalar, kullanıcıyı yönlendirme amacı taşımaz. Fakat bazı işlemlerin bir şekilde tamamlanamadığına işaret edebilir. "Olay" sekmesinde görülen çoğu döngüler, bir aksamaya neden olmaz. Olay sekmesi metni, daha çok kullanım esnasında oluşabilecek problemlerde, üreticiye referans verme amacı taşır. Lader Çizim Örneği. ELEKTRIK PROJE FORMATINDA, BİR MOTORA YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME KONTROL DEVRESİ AYNI DEVRENİN LADDER FORMATINDA ÇİZİMİ

14 SİMÜLATÖR Hazırlanan bir proje Sim ON / OFF butonuyla hemen test edilebilir. Yandaki ekranda simülatör görüntüsü verilmiştir. -Dijital input ve outputlar yanındaki kutucukla tercihe göre yönlendirilebilir. Analog input ve outputlar kanal seçimiyle istenilen kanala yönlendirilebilir. Her 4 kanal sonrası için modül no 1 arttırılmalıdır. Örneğin Modül 0 kanal 0..3 için, 0..3 Örneğin Modül 1 kanal 0..2 için, şeklinde uygulanmalıdır.

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler :

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler : EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU İçindekiler : 0. Giriş 1. Ön Bilgiler 1.1 Kullanıcı Giriş Ekranı 1.2 Nümerik Giriş Ekranı 1.3 Alfanümerik Giriş Ekranı 1.4 Mesaj Ekranı 1.5 Ana Ekran 2. Ayarlar Menüsü 2.1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C GEMO Ladder Editor V2.3 Kullanıcı Kılavuzu Rev. C 1/115 İÇİNDEKİLER 1Giriş...7 2Yenilikler...8 2.1Ver 2.3 Rev C'deki Yenilikler...8 2.2Ver 2.3 Rev B'deki Yenilikler...8 2.3Ver 2.3 Rev A'daki Yenilikler...8

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC

İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC İKİNCİ BÖLÜM 1. SİMATİC S7-200 PLC 1.1 CPU türleri Siemens in PLC ailesinde küçük projeler için S7-200 serisi, orta büyüklükte projeler için S7 300 serisi, büyük ölçekli projeler için ise S7 400 serisi

Detaylı

12 A B C D E F SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Önsöz, İçindekiler. Ürün Tanıtımı. Başlarken

12 A B C D E F SIMATIC S7-200. Programlanabilir Otomasyon Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Önsöz, İçindekiler. Ürün Tanıtımı. Başlarken Önsöz, İçindekiler SIMATIC S7-200 Programlanabilir Otomasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu Ürün Tanıtımı 1 Başlarken 2 S7 200 Montajı ve Kablajı 3 PLC Kavramları 4 Programlama Kavramları, Gösterim Şekilleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI

PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 1996 DAN BERİ OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK

Detaylı

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 Önsöz, İçerik FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 FBs-PLC Yüksek Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı 10 FBs-PLC nin Haberleşmesi 11 FBs-serisi Programlanabilir Kontrol Cihazı FBs-PLC Haberleşme Bağlantı Uygulamaları

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Önsöz Sevgili müşterimiz, LOGO! yu satın aldığınız için size teşekkür ediyor ve bu kararınızdan dolayı sizi kutluyoruz. LOGO! ile, ISO 9001 in koşul olarak getirdiği bir dizi kalite ihtiyaçlarına cevap

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ

KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ars-efor KOŞUBANTLI EGZERSĐZ EKG SĐSTEMĐ KULLANIM KILAVUZU StressWin PRO V3.0 T e k n o l o j i Ü r e t i r Merkez: Prof. Osman Turan Sok.

Detaylı

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri

CE - 085 AU 0207. Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Kullanım kılavuzu ETAMATIC V / ETAMATIC V S CE - 085 AU 0207 Yakma tekniği sensörleri ve sistemleri Içindekiler Içindekiler 1 GENEL BILGILER...............................................4 1.1 Bu kılavuzun

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI)

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1.1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 2 1.1.1 Giriş:... 2 1.1.2 İşlem:... 2 1.1.3 Bellek:... 2 1.1.4 Çıkış:... 2 1.1.5

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR.

DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELEMEKTE FAYDA VAR. EXCEL DOKÜMAN ALTTADIR DOKUMANIN SONUNDA SADECE FORMÜLLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR VARDIR. DERSTE YAPILAN ÖRNEKLERE http://obis.bayar.edu.tr/notlar/excelornekcalismalar/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. BURADAKİ

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Televis Sistem. Tesisin grafik görüntüsüyle alarmların yönetilmesi ve veri kayıt programı. Kullanıcı Kılavuzu

Televis Sistem. Tesisin grafik görüntüsüyle alarmların yönetilmesi ve veri kayıt programı. Kullanıcı Kılavuzu Televis Sistem Tesisin grafik görüntüsüyle alarmların yönetilmesi ve veri kayıt programı Kullanıcı Kılavuzu Televis Sistem TelevisNet TelevisNet Windows platformu için dizayn edilmiş, arayüzü bir çok değişik

Detaylı

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0

MICROMASTER 410. Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Parametre Listesi Issue A1 Kullanıcı Dökümantasyonu 6SE6400-5EB00-0BP0 MICROMASTER 410 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu Hızlı devreye Alma ile ilgili bilgileri içerir. İşletme Talimatları

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu İçindekiler Lisans Sözleşmesi 3 Programa giriş 00-00 İlk işlemler PLC Ayarları 00-01 Program Özellikleri 7 Malzeme

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 İÇERİK 1. GENEL BAKIŞ... 4 1.1 Tuş takımı Tuşları... 4 1.2 Tuş Takımı Ekranı... 5 1.3 Tuş takımı işaretleri...

Detaylı