6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?"

Transkript

1 - 1 -

2 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi 6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? A) Hudeybiye anlaşması B) Veda haccıyla C) Hicretle D) Bedir harbiyle E) Uhud savaşıyla 2. Efendimiz son hutbesinde: "Her kimin arkasına bir kamçı vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun." buyurmuştu. Peygamberimiz bu sözüyle bize ne mesaj vermişti? A) Şeffaf olmayı B) Sözünde durmayı C) Sağlıklı olmayı D) Temiz olmayı E) Kul hakkından kaçınıp, helalleşmeyi 7. Hangi savaş dönüşünde peygamberimiz: "Küçük savaştan büyük savaşa dönüyoruz." (Nefis mücadelesini kastederek) demişti? A) Uhud B) Hendek C) Bedir D) Hayber E) Taif 3. Her şeyini Mekke de bırakıp Medine ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? A) Galibun B) Sabirun C) Acizun D) Muhacirun E) Avali 8. Hudeybiye'de Müslümanlar Efendimizin elini tutarak ölünceye kadar kendisiyle beraber olacaklarına söz verdiler. Bu sözleşmeye ne ad verilir? A) Ağaç biatı B) Rıdvan biatı C) Muahede D) Danışma E) İstişare 4. Peygamberimiz tarafından Veda Hutbesinde kaldırıldığı ifade edilen kan davası kime aittir? A) Haris oğlu Rabîa B) Abdülmuttalip oğlu Abbas C) Ebu Talip oğlu Âkil D) Affan oğlu Osman E) Ebu Süfyan oğlu Muaviye 9. Müslüman olduktan sonra girdiği savaşlarda üstün başarı gösteren, bu yüzden "Seyfullah" (Allah ın Kılıcı) unvanı verilen komutan aşağıdakilerden hangisidir? A) Cafer B) Abdullah b.revaha C) Zeyd D) Halid b. Velid E) Hz. Ali 5. Tebük savaşı Kur'an-ı Kerim'de hangi surede anlatılmaktadır? A) Fetih B) Tevbe C) Enfal D) Ahzab E) Bakara 10. Münafıklar ayrılık ve kaos çıkarmak için Medine'de bir mescit yapmışlardı. Bu mescidin adı nedir? A) Takva B) Dırar C) Bulut D) Güneş E) Yağmur - 2 -

3 11. Hz. Muhammed in hicretten önce Medineli Müslümanlarla görüştüğü yerin adı neresidir? A) Küba B) Akabe C) Kabe D) Hudeybiye E) Rıdvan 15. Hz. Muhammed ilk cuma namazını nerede kılmıştır? A) Kâbe de B) Mescid-i Nebevi de C) Mescid-i Aksa da D) Safa tepesinde E) Ranuna vadisinde 12. Müslümanlar Mekke'den Habeşistan'a hicret ettiklerinde Habeşistan kralının adı ne idi? A) Hirakl B) Kisra C) Perviz D) Ashame E) Mukavkıs 16. "Kulu Muhammed i bir gece Mescid-i Haram dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mecid-i Aksa ya götüren Allah ın şanı ne yücedir. Doğrusu o işitir ve görür." Yukarıdaki ayet hangi olaydan bahsetmektedir? A) Hicret B) Akabe C) Taif yolculuğu D) İsra E) Bedir savaşı 13. Efendimizin Mekke fethi esnasında okuduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? A) Fetih B) Yasin C) Vakıa D) Rahman E) Nasr 17. Hz. Muhammed peygamber olduktan sonra kaç defa hacca gitmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Efendimizin vefatıyla, Hz. Ebubekir: "Kim Muhammed e tapıyorsa iyi bilsin ki O öldü." diyerek ashabı teskin etmişti. Hz. Ebu Bekir bu sözüyle insanlığa ne mesaj vermişti? A) Hayat güzeldir. B) Dünya yaşamaya değerdir. C) Vakur olunuz. D) Saygılı davranınız. E) Tapınılacak yalnız Allah'tır. Peygamber de ölümlüdür. 18. Hz. Muhammed e ilk inanan kim olmuştur? A) Hz. Ali B) Hz. Ebu Bekir C) Hz. Ayşe D) Hz. Hatice E) Hz. Fatma - 3 -

4 19. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? A) Hendek B) Bedir C) Uhud D) Huneyn E) Tebük 24. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 20. Arap kabilelerinin heyetler halinde Medine'ye gelerek Peygamberimize inandıklarını belirttiği yıla ne denir? A) Elçiler yılı B) Zafer yılı C) Fetih yılı D) Sevinç yılı E) Kabileler yılı 25. Peygamberimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir? A) Cuma Mescidi B) Mescid-i Nebevi C) Gamame Mescidi D) Kuba Mescidi E) Mescid-i Haram 21. Hendek Savaşında Medine yi savunmak maksadıyla Hendek kazılmasını teklif eden sahabenin adı nedir? A) Cafer b. Ebu Talip B) Sa'd b. Ebu Vakkas C) Sa'd b. Muaz D) Selman-ı Farisî E) Ömer b. Hattab 26. Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? A) Hendek B) Uhud C) Bedir D) Müreysi E) Gatafan 22. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti esnasında, Medine'de bulunan halk kesimlerindendir? A) Evs ve Hazreç kabileleri B) Dürziler C) Habeşliler D) Farslılar E) Budistler 27. Gazvetü'l-Usre (Zorluk Seferi) diye bilinen sefer aşağıdakilerden hangisidir? A) Bedir B) Huneyn C) Mute D) Tebük E) Taif 23. Hicret hangi halife döneminde (ne zaman) takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A) Hz. Ali B) Hz. Osman C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer E) Ömer b. Abdülaziz 28. Kur'an-ı Kerim'in en son nazil olan (inen) sûresi hangisidir? A) Fatiha B) Nasr C) Kevser D) Zilzal E) Yasin - 4 -

5 29. Hz.Muhammed (s.a.v.) in... yaşında peygamber oldu... yıllık peygamberliğinin... yılı Mekke dönemi,... yılı da Medine dönemidir. Yukarıdaki Prag rafta boşluklara gelecek bilgiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) 40, 33, 23, 10 B) 35, 33, 23, 10 C) 30, 33, 22, 11 D) 40, 24, 14, 10 E) 40, 23, 13, Hz. Muhammed hicret ederken müşriklerin peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclisin adı hangisidir? A) Daru l-erkam B) Beytullah C) Daru'l-İslâm D) Daru'n-Nedve E) Daru's-Selam 34. Mekke nin Fethi hangi yılda olmuştur? 30. İlk Müslümanlar sayıca az oldukları için inanç ve ibadetlerini gizli tutmak zorunda kalmışlardır. Peygamberliğini 6.yılında hangi Mekkelilerin İslâm dinini kabul etmesiyle Müslümanlar güçlenmiş ve İslâm dininin yayılması hız kazanmıştır? A) Hz. Ebubekir, Hz. Ebu Tâlip B) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer C) Hz. Ebubekir, Hz. Hamza D) Hz. Zeyd, Hz. Ömer E) Hz. Hamza, Hz. Ömer A) 622 B) 625 C) 628 D) 630 E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in "Muhammed" isminin kelime anlamı nedir? A) Allah'ın Elçisi B) Allah'tan Vahiy alan C) Uyarıcı D) Mucize sahibi E) Çok anılan ve övülen 31.İlk Müslümanlar Mekke'de müşriklerin şiddetli işkencelerinden kurtulmak, ibadetlerini rahat yapabilmek için Hicret ettikleri yerler hangisinde tam olarak verilmiştir? A) Yemen, Habeşistan B) Yemen, Şam C) Habeşistan, Medine D) Umman, Medine E) Taif, Medine 36. Hz. Muhammed (s.a.v.) in İncil deki adı ve sıfatı nelerdir? A) Ahmed, Faraklit, Tesellici B) Muhammed, Beşir, Uyarıcı C) Mustafa, Rasulullah, Müjdeci D) Ahmed, Nebiyyullah, Mucize sahibi E) Hamid, Mahmud, Merhametli 32. Hz. Muhammed (s.a.v.) Nübüvvetin (Peygamberliğin) 10. yılında çok sevdiği iki yakınını kaybetmenin acısını yaşamıştır. "Senet'ül-Hüzün (Hüzün yılı)" denilen bu yılda Peygamber Efendimizin vefat eden iki yakını kimlerdir? A) Dedesi Ebu Talip, Amcası Hamza B) Amcası Abdulmüttalip, Oğlu Kasım C) Amcası Hamza, Eşi Hatice D) Amcası Ebu Talip, Eşi Hatice E) Eşi Hatice, Oğlu Kasım 37. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in 20 yaşındayken katıldığı ve üyesi olmaktan gurur duyduğu cemiyetin adı nedir? A) Ficar Cemiyeti B) Merhametliler Cemiyeti C) Adâletseverler Cemiyeti D) Hılfu'l-Fudül Cemiyeti E) Hacer-i Esved Cemiyeti - 5 -

6 38. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye Hicretinin I. yılında gerçekleşen uygulamalardan birisi değildir? A) Mescid-i Nebinin inşa edilmesi B) Suffe nin (mescidi nebinin bitişiğindeki okul) kurulması C) Ensar ile Muhacir arasında Kardeşlik uygulaması D) Mekkelilerin Ticaret kervanının takibi ve Bedir Savaşı E) Müslümanlarla Yahudiler arasında Vatandaşlık Antlaşması yapılması 42. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hac mevsiminde Mekke'ye gelen insanlara İslâm'ı anlatıyor ve peygamberlik görevini yerine getirmeye çalışıyordu. İslam ı anlattığı ve 3 yıl süreyle görüştüğü Medinelilerle Akâbe Biatları (sözleşmesi) yaptı. Aşağıdakilerden hangisi, Akabe Biatlarında Hz. Muhammed (s.a.v.) in Medinelilerden uyacaklarına dair söz aldığı konulardan birisi değildir? A) Allah'a şirk (ortak) koşmayacakları B) Hırsızlık ve zina yapmayacakları C) Kız çocuklarını öldürmeyecekleri D) Allah'a ve Rasulüne itaat (bağlılık) edecekleri E) İlim öğrenecekleri 39.Allah için, inançları ve özgürce yaşayabilmek için yaşadıkları yurtlarından göç edenlere...; Göç eden din kardeşlerine Allah rızası için yardım ederek, en büyük fedakarlıkları gösteren Medineli Müslümanlara da... denir. Bu sıfatlara sahip Müslümanlar, Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerimde övülmüşlerdir. Boşlukları tamamlayan kavramlar sırasıyla nelerdir? A) Mümin, Muhacir B) Muhacir, Ensar C) Mümin, Ensar D) Muhacir, Suffe E) Suffe, Ensar 43. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaş hangisidir? A) Huneyn B) Tebük C) Mûte D) Hendek E) Taif 44. Hz. Muhammed (s.a.v.) in yapılmasında öncü olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de "...temeli takva üzerine yapıldığı" ifade edilen mescit hangisidir? A) Kâbe B) Mescid-i Dırar C) Mescid-i Nebi D) Kuba Mescidi E) Mescid-i Kıbleteyn 40. Hz. Muhammed (s.a.v.) in katıldığı ve bizzat kendisinin komuta ettiği askeri seferlere ne denir? A) Seriyye B) Harp C) Gazve D) Harekat E) Keşif Birliği 41. İslâm Dinine göre aşağıdaki durumların hangisinde, Allah'ın izin verdiği savaş hükmü uygulanamaz? A) Zulüm ve Haksızlığa karşı koymak B) Vatan savunmasında bulunmak C) Zulüm ve haksızlığa uğrayan insanların haklarını savunmak D) Dini inançlarımızı kabul ettirebilmek E) Can, mal, namus, istiklal ve mukaddesatımızı korumak yılında gerçekleşen Medine'ye hicret in İslâm Tarihindeki önemi çok büyüktür. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Medine ye hicretin önemiyle ilgili yanlış bir ifadedir? A) Müslümanlar, müşriklerin şiddet, zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır B) Medine ye hicretle Mekkeli fakir Müslümanlar zengin olmayı amaçlamışlardı. C) İslâm Dini daha hızlı yayılma imkânı bulmuştur. D) Hz. Ömer in Halifeliği döneminde hicret, Hicri-Kameri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir E) Hicret, Hz. Muhammed in Peygamberliğinin Medine döneminin başlangıcıdır

7 46. Hz. Muhammed in (s.a.v.) Hayatını konu edinen bilim dalına İslâm Tarihinde Siyer denir. Siyer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir? A) Siyer sadece Hz. Muhammed in (s.a.v.) Medine dönemiyle ilgili bilgiler verir. B) "Hz. Muhammed in (s.a.v.) Hayatı Dersi" ilk ve orta öğretim kurumlarında seçmeli dersler arasında yer alır. C) İslâm Dininin oluşum süreci, Kur an-ı Kerim ayetlerinin vahiy sürecini iyi anlayabilmek için Siyer bilmek önemlidir. D) Yapılan bu yarışma sınavının amacı, Lise öğrencilerine İslâm Peygamberi Hz. Muhammed i (s.a.v.) ve O nun yaşadığı dönemi, daha iyi kavratabilmek. E) Yarışma sınavında amaç yarışırken, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ashabı hakkında daha çok bilgi sahibi olabilmektir. 50. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Hayatı ve İslâm tarihinde kabul edilen en önemli gerçekliklerden bir tanesi şudur ki: İslâm dini ilim öğrenmeye, okumaya, düşünmeye, doğru bilgiye ulaşmak için gayret göstermeye çok büyük önem vermiştir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir? A) İslâm'da ilk vahiy "Oku"dur. B) İslâm'da ilk vahiyden sonraki vahiylerde "Düşün" ifadesi çok vurgulanır. C) Bedir Savaşında esir alınan Mekkeli müşriklerin, Medineli Müslüman çocuklara okuma-yazma öğretmeli karşılığında serbest bırakılması D) "Şehidin kanı, Âlimin mürekkebinden üstündür" anlayışı E) Medine'de Peygamber Mescidi (Mescid-i Nebi) yanında Suffe nin yapılması 47. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye Hicretinin VII. yılında yapılan Hayber Kuşatmasında büyük kahramanlıklar göstererek Hayber Kalesinin kapısını açan Haydar-ı Kerrar sıfatlı sahabenin adı nedir? A) Hz. Hamza B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Osman E) Hz.leydi 51. Kur an-ı Kerim ve Hadislerle kesin olarak yasak edilen İçki ve Kumar la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir? A) Alkol içeren içeceklerin içilmesi haramdır. B) Alkol insan sağlığına zarar verdiği, beyin, karaciğer hücrelerini bozduğu için haramdır C) Alkol kullanan insanlar affedilemez bir haram işlemiş olurlar D) Alkol insan iradesini, dikkatini ve algı düzeyini bozduğu için haramdır. E) Kumar gibi, iddia, toto-loto, piyango vb. bahis oyunları da haramdır 48. İslâm ın insanlığa bakışı Mü minler ancak.. (Kur an-ı Kerim Hucurat Suresi 10.ayet) Boşluğa gelecek kelime hangisidir? A) Arkadaştır. B) Müslümandır C) Merhametlidir. D) Kardeştir. E) Fedakârdır. 49 Medine de yaşayan farklı inanç gruplarından: Kalpleriyle iman etmedikleri halde Müslüman gibi görünenlere..denir. Boşluğa gelecek kelime hangisidir? A) Müşrik B) Yahudi C) Münafık D) Hanif E) Fasık 52. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye Hicretinin V. yılında meydana gelen Hendek Savaşı nda müşriklerle işbirliği yaptıkları için kaleleri kuşatılan Yahudi kabilesi hakkında Sa d b. Muaz ın hakemliğiyle.. göre hüküm verilmiştir. Boşlukları tamamlayan ifadeler sırasıyla nelerdir? A) Beni Kaynuka, Kur'an-ı Kerim e B) Beni Nadir, İncil e C) Beni Kureyza, Kur'an-ı Kerim e D) Beni Kureyza, Tevrat a E) Beni Kaynuka, Tevrat a - 7 -

8 53. Hz. Muhammed (s.a.v.). de doğmuş, de vefat etmiştir. Kabrine adı verilmiştir. Boşluklara gelecek ifadeler sırasıyla nelerdir? A) Mekke, Medine, Ravza-i Mutahhara B) Mekke, Taif, Ravza-i Mutahhara C) Mekke, Medine, Cennet'ül-Baki D) Taif, Medine, Ravza-i Mutahhara E) Mekke, Taif, Ravza-i Makdis 57. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) her bakımdan kendisine güvenilen bir insandı. Verdiği sözü mutlaka zamanında yerine getirir. Şaka bile olsa yalan söylediği görülmemiştir. Bu üstün Ahlakı sebebiyle O na denilmiştir. Boşluğa gelecek kelime hangisidir? A) Nebiyyullah B) Rasulullah C) Muhammed'ül-Emin D) Ebu'l-Kasım E) Rahmetullah 54. Allah Resulünde sizin için en güzel. vardır. Ayetteki boşluğa gelecek ifade nedir? A) Görev B) Öğüt C) Uyarı D) Örnek E) Mesaj 58. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) in vefatından sonra Müslümanlar ilk halife olarak hangi sahabeyi seçmişlerdir? A) Hz.Ebubekir B) Hz.Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ali E) Hz. Hasan 59. Hz. Muhammed (s.a.v.)a ilk vahiy 610 yılı.. ayı Kadir gecesinde.. mağarasında adlı melek tarafından getirilmiştir. İlk ayet. ile başlar. Boşluklara gelecek kelimeler sırasıyla nelerdir? 55. Hz. Muhammed (s.a.v.) in sözlerine. davranış ve uygulamalarına adı verilir. Boşluklara gelecek kelimeler hangisidir? A) Ayet, Hadis B) Ayet, Sünnet C) Hadis, Mekruh D) Hadis, Sünnet E) Hadis, Mubah A) Recep, Sevr, Cebrail, Oku! B) Ramazan, Hira, Cebrail, Oku! C) Şaban, Hira, Cibril, Oku! D) Ramazan, Sevr, Cebrail, iman ediniz E) Ramazan, Sevr, Cebrail, Düşün 60. Hz. Muhammed (s.a.v.) in müezzinliğini yapan sahabe kimdir? 56. Mekke de yaşayanlar içinde, az da olsa putperest olmayan ve Hz. İbrahim (s.a.v.) in tebliğ ettiği, dine inanan. olarak adlandırılan insanlar da vardı. Varaka b. Nevfel bunlardan biriydi. Boşluklara gelecek kelimeler hangisidir? A) Mecusi B) Ehl-i Kitap C) Hanif D) Sabii E) Mutmain A) Hz. Zeyd B) Hz. Ammar C) Hz.Sa'd D) Hz.Bilal-i Habeşi E) Hz.Umeyr 61. Hz. Muhammed (s.a.v.) hayattayken yedi çocuğunun altısı vefat etmiştir. Hz.. ise Peygamberimizin (s.a.v.) vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir. Boşluğa gelecek isim hangisidir? A) Hz.Zeynep B) Hz.Hasan C) Hz.Rukiyye D) Hz.Fatıma E) Hz.Hüseyin - 8 -

9 62. Hz. Muhammed (s.a.v.) in Veda Hutbesinde ifade ettiği: Sizlere iki emanet bırakıyorum, Onlara uyduğunuz ve sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler,.. ve dir. Boşluğa gelecek kavramlar sırasıyla hangileridir? A) Allah'ın Kitabı Kur'an, Peygamberinin Sünneti B) Allah'ın Kitabı Kur'an, Sahabelerimin uygulamaları C) Allah'ın Kitabı Kur'an, önceki peygamberlerin sözleri D) Hadis, Sünnet E) Farz, Sünnet 67. Arabistan yarımadasında yaygın olan putperestlik inancına dayalı, her türlü haksızlığın, ahlaksızlığın yaşandığı karanlık dönem için Kur an-ı Kerim ifadesini kullanır. Boşluğa gelecek kavram nedir? A) Fetret devri B) Nebi devri C) Cahiliyye devri D) Kabile devri E) Cezire devri 63. And olsun ki, Allah size birçok yerlerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği (çokluğunuzun size fayda vermediği) gününde yardım etmişti. (Tevbe suresi 25-26) Ayette boşluğa gelecek kavram hangisidir? A) Tebük B) Mute C) Huneyn D) Hendek E) Müreysi 68. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisini atası Hz. ve babası... ın kurban edilmek istenmesi sebebiyle, iki kurbanlığın oğlu olarak nitelemiştir. Boşluğa gelecek isimler hangileridir? A) Hz. İbrahim, Hz.İshak B) Hz. İbrahim, Hz. İsmail C) Hz. İbrahim, Abdullah D) Hz. İsmail, Abdullah E) Hz. İshak, Abdullah 64. Hz. Muhammed (s.a.v.) a selam, sevgi ve bağlılığımızı ifade eden kavram hangisidir? A) Ezan B) Selat'ü-Selam (Salavat) C) Müstehap D) Hadis E) Takva 69. Tarih boyunca, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği, Allah ın varlığı ve birliği, Ahiret inancına dayalı inanç sisteminin genel adı.. dir. Boşluğa gelecek kavram nedir? A) Tevhid B) Sabiilik C) Mecusilik D) Şirk E) Deizm 65. Kur an-ı Kerim de zekât verilecek yerler arasında ifade edilen, kalbi İslam a ısındırılacaklar için kullanılan kavram nedir? A) Müellefe-i Kulub B) Miskin C) Müsafirun D) Menasik E) İbn''us-sebil 70. Bedevîler ile Hadarilerin (Medenî) ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerleşik hayat yaşamaları B) Çadırlarda yaşamaları C) Bizans İmparatorluğuna bağlı olmaları D) Göçebe olarak yaşamaları E) Toplum yapısı kabile esasına dayanıyordu 66. Hicrettten sonar Efendimizin Medine de yedi ay evinde kaldığı sahabenin adı nedir? A) Esad b. Zürare B) Abdullah b. Selam C) Salebe D) Halid b. Zeyd E) Hişam 71. Kur an-ı Kerim de ifade edilen, Habeşistan ın Yemen Valisi Ebrehe nin Kâbe yi yıkmak için ordusuyla Mekke ye gelişi olayına denir. Boşluğa gelecek kavram hangisidir? A) Ficar olayı B) Taif olayı C) Fil Vak'ası D) Seyl'ül-Arim Vak'ası E) Eşhur'ul-Hurum - 9 -

10 72. Kâbe nin duvarına asılmış olan yedi ünlü kasideye ne ad verilmiştir? A) Muallekatüs Seb'a B) Mektebetül Kübra C) Maktubatı Rabbani D) Muallekatı Aşera E) Mahfuzatı Seb'a 77. Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden sahabe kimdir? A) Hz. Musab bin Umeyir B) Hz. Bilal C) Hz. Ebu Seleme D) Hz. Cafer E) Hz. Abdullah bin Mesud 73. Hz. Muhammed'in süt kardeşinin adı nedir? A) Sümeyye B) Süveybe C) Şeyma D) Esma E) Cüveyriye 78. Hz. Muhammed'in İsra yürüyüşü nereye yapılmıştır? A) Mescid-i Aksa'ya B) Mescid-i Harama C) Mescid-i Raye'ye D) Mescid-i Nebevi'ye E) Mescid-i Kuba'ya 74. Sana emrolunan şeyi açıkça ortaya koy. Müşriklere aldırma. (Hicr 94) Yukarıdaki ayet hangi olayla ilgilidir? A) Hicret B) Açıktan davet C) Gizli davet D) İsra olayı E) Taif e ziyaret 79. Hz. Muhammed'in İsra yürüyüşü esnasında bindiği rivayet edilen bineğin adı nedir? A) Kasva B) Burak C) Hisan D) Deve E) At 75. İkinci Habeşistan hicretinde Müslümanların reisi olan Hz. Ali nin kardeşi hangisidir? A) Hz. Cafer B) Hz. Hamza C) Hz. Ömer D) Hz. Bilal E) Hz. Zeyd 80. Hz. Hatice'ye iffetli ve temiz olmasından dolayı verilen lakap hangisidir A) Tahire B) Hüsniye C) Nafize D) Nazife E) Şakire 76. Medine de Mescid-i Nebi nin yanında bulunan etrafı açık, üstü hurma dallarıyla örtülü alanda kalan ve ilimle meşgul olan Müslümanlara ne ad verilmiştir? A) Ashab-ı Kiram B) Sahabe C) Ashab-ı Suffe D) Ensar E) Muhacir 81. Bi'set nedir? A) Hükümdarlık B) Kabile reisliği C) Peygamberlik D) Askerlik E) Ticaret

11 82. Peygamberimizin Kâbe hakemliği hangi olayla ilgilidir? A) Kâbe'nin idaresi B) Kâbe'nin putlardan temizlenmesi C) Fetihten sonra idaresi D) Tamir esnasında Hacerü'l-Esved'in yerine konulması. E) Kâbe'nin yıkılması sırasında 87. Mus'ab b. Umeyr'in gayretiyle Medine de Müslümanların sayısı hızla artınca, Rasulullah ve Müslümanlar bu duruma çok sevindiler. Bu yıla "sevinç yılı" anlamına gelen hangi isim verilmiştir? A) Senetü'l-Hüzün B) Senetü'l-İbtihaç C) Senetü'l-İhtişam D) Senetü'l-Visal E) Senetü'l-Vüfud 83. Hangisi ilk Müslüman olanlardan değildir? A) Hz. Ali B) Hz. Ebu Bekir C) Hz. Hatice D) Hz. Zeyd E) Hz. Halit b. Velid 88. Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir? A) Kıblenin değişmesi B) Beş vakit namazın farz kılınması C) Habeşistan hicreti D) Ebu Talib'in vefatı E) Hz. Hatice'nin vefatı 84. Mekke'den Medine'ye hicret eden son muhacir kimdir? A) Hz. Enes B) Hz. Ali C) Hz. Abbas D) Hz. Ömer E) Hz. Talha 89. Hz. Peygamber (a.s.) in iki kızıyla evlenmesinden dolayı Hz. Osman a hangi lakap verilmiştir? A) Seyfullah B) Esedullah C) Sıddık D) Zi'n-Nureyn E) Hayrullah 85. Hz. Muhammed'in "Allah ona, Mute de kesilen iki koluna bedel, iki kanat verdi. O nu Cennet'te meleklerle uçuyor gördüm" diye müjdelediği sahabe kimdir? A) Amr bin As B) Halit bin Velid C) Zeyd bin Harise D) Câfer Tayyâr E) Abdullah bin Revaha 90. Aşağıdakilerden hangisi İslâm'ın Mekke devrinde meydana gelmiştir? A) İlk mescidin inşası (yapımı) B) Müslümanların kardeş ilân edilmesi C) İlk nüfus sayımı D) Peygamberimizin Taif yolculuğu E) Rıdvan biatı 86. Hz. Muhammed hicret için evinden çıkarken müşrikleri yanıltmak amacıyla yatağına yatırdığı sahabe kimdir? A) Hz. Enes B) Hz. Hatice C) Ebu Talip D) Hz. Ali E) Hz. Fatma 91. Peygamberimizin Zeyd ile beraber İslâm'ı yaymak için gittikleri ve orada çok kötü karşılandıkları hatta taşlanarak çeşitli yerlerinden yaralandıkları yer (şehir) neresidir? A) Medine B) Şam C) Taif D) Bahreyn E) Yemen

12 92. Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlardan on altı kişilik son kafile ne zaman Medine'ye dönmüştür? A) Mekke'nin fethi sırasında B) Hudeybiye anlaşması imzalandığı esnada C) Hayber'in fethi sırasında D) Veda haccında E) Mekke'den Medine'ye hicret sırasında 97. İslâm ın ilk yıllarında (ilk 15yıl) Müslümanların ilk kıblesi ve bulunduğu yer. hicretin II. yılından itibaren ise Müslümanların kıblesi ve bulunduğu yer. dir. Boşluklara sırasıyla gelecek kelimeler hangileridir? A) Kuba / Kudüs, Kâbe / Mekke B) Ranuna / Kudüs Kâbe / Mekke C) Kuba / Kudüs, Mescidi Nebi / Medine D) Ranuna / Kudüs, Mescidi Nebi / Medine E) Mescidi Aksa / Kudüs, Kâbe / Mekke 93. Kur an-ı Kerim ve Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için çokça ifade edilen Rasulullah kavramının anlamı nedir? A) Allah ın sevgili kulu B) Müjdeci C) Uyarıcı D) Rahmet Peygamberi E) Allah'ın elçisi 94. Kur an-ı Kerim ve Hadislerde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için ifade edilen Ey Resulüm, biz Seni alemlere olarak gönderdik. ifadesindeki boşluğu tamamlayan kelime hangisidir? A) Müjdeci B) Peygamber C) Rahmet D) Nebi E) Öğretmen 95. Allah a ve İslam ın inanç ilkelerine inanan insanlara.; Allah a ortak koşanlara.. Hıristiyan ve Yahudilere ise... denir. Boşluklara gelecek ifadeler sırasıyla hangileridir? 98. Peygamberimiz Mekke'nin fethi sırasında okuduğu hutbede, " İyi bilin ki, bütün cahiliye âdetleri, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Yalnız... bu hükmün dışında bırakılmıştır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? A) Hicâbe ve sikaye ( Kâbe hizmetleri ve hacılara su dağıtma işi) B) Seriyye C) Kölelik D) Münafıklarla mücadele E) Medine sözleşmesi 99. Peygamber sözüne tam bir teslimiyetle uymak gereklidir. savaşında okçular tepesindeki. Hz. Muhammed (s.a.v.) in emrine uymadıkları için, savaşta galip durumdayken mağlup duruma düşülmüştür. Boşluklara gelecek kelimeler sırasıyla hangileridir? A) Bedir, Süvariler B) Uhud, Süvariler C) Huneyn, Okçular D) Uhud, Okçular E) Mute, Askerler A) Mümin, Münafık, Müşrik B) Mümin, Müşrik, Münafık C) Mümin, Kafir, Münafık D) Mümin, Müşrik, Ehl-i Kitap E) Müslüman, Münafık, Müşrik 96. İslam da, Allah a imandan sonra farz kılınan ilk ibadet ibadetidir? Boşluğa gelecek kelime hangisidir? A) Kurban B) Namaz C) Oruç D) Zekât E) Hac 100. Hicretin 5.yılında Mekkeli müşrikler Ebu Süfyan komutasında birçok müşrik kabilenin, Medineli münafıklar ve Yahudilerle işbirliği yaparak Medine ye baskın yapmaya karar verdiler. Müslümanların çok büyük zorluklar yaşadığı bu durum Kur an-ı Kerim de Ahzap suresinde geçer. Yukarıda ifade edilen savaş hangisidir? A) Bedir savaşı B) Uhud savaşı C) Mute savaşı D) Hendek savaşı E) Huneyn savaşı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015)

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) 1. Müsnedler gibi sahabe adına veya musannifin hocalarının adına yahut ravilerin Ģehirlerine, kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenen hadis kitabı türüne ne ad

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER BEDR SAVAŞI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER BEDR SAVAŞI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER BEDR SAVAŞI Hz. Peygamber ile müşrikler arasındaki ilk savaş Bedir'de meydana gelmiştir. Bedir, her yıl panayır kurulan bir köyün adıdır.

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -24 KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ AMAÇ Bu faaliyette

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TÜRKİYE DEN YURT DIŞINA GERÇEKLEŞEN İŞÇİ GÖÇLERİNE BAĞLI OLARAK DİLİMİZE YERLEŞEN BİR KAVRAM: ALMANCILAR Cahit GELEKÇİ

TÜRKİYE DEN YURT DIŞINA GERÇEKLEŞEN İŞÇİ GÖÇLERİNE BAĞLI OLARAK DİLİMİZE YERLEŞEN BİR KAVRAM: ALMANCILAR Cahit GELEKÇİ TÜRKİYE DEN YURT DIŞINA GERÇEKLEŞEN İŞÇİ GÖÇLERİNE BAĞLI OLARAK DİLİMİZE YERLEŞEN BİR KAVRAM: ALMANCILAR Cahit GELEKÇİ Özet: Türkiye 1960 lı yıllardan itibaren ikili anlaşmalar çerçevesinde birçok Batı

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı