EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI"

Transkript

1 EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası : : : : ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden durumunuzu kontrol ediniz. 2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 80, sınav süreniz 90 dakikadır. 3. Sınavın ilk ve son 30 dakikasında dışarı çıkılmayacaktır. 4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 5. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz. 6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, ikili veya toplu kopya tespiti ve başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 8. Sınav puanınızın hesaplanmasında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Doğruluğundan emin olmadığınız sorular için işaretleme yapmayınız. 9. Sınav bitiminde cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.

2 www.

3 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 1. Bu testte 80 soru vardır. 2. Bu test için ayrılan süre 90 dakikadır. 1. Peygamber Efendimize (s.a.s) risalet (peygamberlik) görevi verilmeden önce Kâbe nin hizmetlerini hangi peygamber soyundan gelenler yerine getiriyordu? A) Hz. İsa (as) B) Hz. Yahya (as) C) Hz. İsmail (as) D) Hz. Musa (as) 5. Efendimize ilk vahiy geldiğinde eşi Hz Hatice bu olayı danışmak için bir akrabasına gitmiş ve o da efendimize gelenin daha önce Hz İsa ya ve diğer Peygamberlere gelen Cebrail olduğunu söylemişti. Bu kişi kimdir? A) Ebu Talib B) Varak bin Nevfel C) Hz. Ebubekir D) Abdulmuttalib 2. Savaşta askere komuta etme görevine ne denir? A) Hicabe B) Sikaye C) Kıyade D) Nedve 6. Peygamber Efendimiz (s.a.s) namaz kılmayı ilk olarak kime öğretmiştir? A) Hz. Aişe annemiz 3. Peygamber Efendimizin (s.a.s) İslam da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine gelirim dediği topluluk hangisidir? B) Hz. Ebubekir efendimiz C) Hz. Hatice annemiz D) Hz. Ali efendimiz A) eşhur i Hurum B) Ficar savaları C) Darun nedve D) Hılful fudûl 7. Peygamber Efendimize (s.a.s) ilk vahiy nerede ve hangi gecede indirilmiştir? 4. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Mekke ve Medine dönemi kaçar yıl sürmüştür? A) B) C) D) A) Sevr mağarasında, Regaib Kandilinde B) Hira mağarasında, Mevlid Kandili C) Sevr mağarasında, Beraat Gecesinde D) Hira mağarasında, Kadir Gecesinde 3

4 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 8. Raşid halifelerden hangisi en son Müslüman olmuştur? A) Hz. Ali (ra) B) Hz. Ebubekir (ra) C) Hz. Osman (ra) D) Hz. Ömer (ra) 11. Müslümanlarla Medine deki Yahudi kabileleri arasında yapılan vatandaşlık anlaşmasını ilk bozan. kabilesidir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Kaynukaoğulları B) Nadiroğulları C) Evs D) Hazrec 9. I. Beş vakit namazın farz kılınması, II. Bakara suresinin son iki ayeti, III. Müslümanlardan şirk koşmayanların cennetle müjdelenmesi, Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri isra-miraç mucizesinden sonra Peygamber Efendimize (s.a.s) müjdelenmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 12. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan onu çıkarmaz dediği savaş hangisidir? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mekkenin Fethi 10. Savaştan önce, her iki taraftan birer ikişer kişinin ortaya çıkıp çarpışarak taraftarları kızıştırmasına. denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Mihca B) Mübareze C) Batnı-ı Nahle D) Mücadele 13. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Bundan sonra sıra bizde, müşrikler üzerimize gelemeyecek, biz onların üzerine gideceğiz diyerek müjdelediği ve Müslümanların savunmadan taarruza geçtiği safha hangi olaydan sonra başlamıştır? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mekkenin Fethi 4

5 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 14. Peygamberimiz döneminde aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra hem Fetih Suresi inmiş hem de Müslümanlar bir devlet olarak tanınmıştır? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hudeybiye antlaşması D) Mekkenin Fethi 17. Mekke ve Kâbe ile ilgili görevlerden, Kâbe yi ziyarete gelenleri barındırma ve muhtaçları koruma hizmetiyle ilgili olan kurumun adı nedir? A) Liva B) Rifade C) Sefare D) Sikaye 18. Peygamberimizin annesi Hz Amine nerede vefat etmiştir? 15. Zeyd bin Harise (ra), Cafer bin Ebutalip (ra) ve Abdullah bin Revaha nın (ra) da şehit olduğu, en son Halid bin Velid in (ra) komuta ettiği savaş hangisidir? A) Mute Savaşı B) Huneyn savaşı C) Tebuk Gazvesi D) Bedir Savaşı A) Taif B) Medine C) Ebva D) Kuba 19. Hz. Peygamber (s.a.s) hicret edeceği sırada kendisini öldürmek maksadıyla evini kuşatan müşriklerin arasından, hangi süreyi okuyarak kendisini hissettirmeden evinden çıkmıştır? A) Mülk Sûresi B) Yâsin Sûresi C) Amme Sûresi D) Fâtihâ Suresi 16. Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir? A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi. B) Zayıflar sürekli gözetilirdi. C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı. D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı. 20. Hz Muhammed (s.a.s) Ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuştur. Burada kast edilen iki kişi kimdir? A) Hz Abdullah Hz Âmine B) Hz İbrahim Hz İsmail C) Hz İsmail Hz Abdullah D) Hz Âdem Hz İbrahim 5

6 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 21. Birinci Akabe Biatı ından sonra Medine de Müslümanlığı ve Kur an-ı Kerim i öğretmek için peygamberimiz kimi görevlendirdi? A) Halid b.zeyd B) Sa d b. Muaz C) Useyd b. Hudayr D) Mus ab b. Umeyr 25. Araplarda ilk çocukla künyelendirme âdeti olduğundan Hz Peygamberin de künyesi vardı. Hz Peygamberin künyesi neydi? A) Ebul Fatıma B) Ebul Kasım C) İbrahim D) Ebul Rukkiye 22. Uhud savaşında Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? A) Hz Ali (ra) B) Ebu Dücane (ra) B) Hz Hamza (ra) D) Ebu Ubeyde (ra) 23. Hz. Peygamberin gençlik döneminde amcalarıyla birlikte katıldığı ama fiilen savaşmadığı, kavimler arasında Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? A) Ficar B) Ukaz C) Eşhuru-l Hurum D) Hılful fudûl 24. Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Hangisi haram aylardan değildir? A) Muharrem B) Recep C) Ramazan D) Zilhicce 26. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden daha önce farz kılınmıştır? A) Namaz B) Oruç C) Hac D) Zekat 27. Peygamber Efendimiz (s.a.s) sana emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir (Hicr, 94) ayeti ininceye kadar kaç yıl boyunca insanları gizli olarak İslam a davet etmiştir? A) 4 Yıl B) 1 Yıl C) 2 Yıl D) 3 Yıl 28. İnsanları gizli olarak İslam a davet eden Resulullah, Şuara Süresinin 214. Ayeti inince gizlilik hali ortadan kalktı. İnen ayette öncelikle aşağıdakilerin hangisinin İslam a davet edilmeleri gerektiği bildirilmiştir? A) Çocuklarını B) Mekke halkını C) Yakın Akrabanı D) Medine halkını 6

7 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 29. İslam ın ilk tebliğ yıllarında Mekkeli müşrikler özellikle de zayıf olan Müslümanlara büyük işkenceler yapıyordu. Demircilik yapan bir sahabe kor halindeki kömürlerin üzerine yatırılmış, kömürler sönüp kararıncaya kadar o halde bekletilmişti. Bu mübarek sahabenin adı neydi? A) Bilal B) Habbab C) Ammar b. Yasir D) Ebu Füheyke 32. Müslümanlar Habeşistan a hicret ettikten sonra bundan endişelenen Mekke müşrikleri, Habeş kralına bir heyet göndererek hicret eden Müslümanları geri istedi, bu heyetin başında kim vardı? A) İkrime B) Cafer C) Amr bin As D) Ebu Süfyan 33. Peygamberimizin aynı zamanda Süt Kardeşi olan amcası kimdir? A) Ebu Leheb B) Ebu Talib C) Hamza D) Abbas 30. Habeşistan a ilk hicret Miladi hangi tarihte olmuştur? A) 612 B) 614 C) 615 D) Peygamber Efendimiz (s.a.s) sevdiği iki insanı peş peşe kaybettiği için çok üzülmüştür. Peygamberimizi çok üzen bu yıl nasıl adlandırılmaktadır? 31. Anne babası gözünün önünde vahşice öldürüldüğü için müşriklerin istediği sözleri söylemişti. İşkenceden kurtulunca ağlayarak Resulullah a gitmiş ve durumu anlatmıştı. Resulullah da (s.a.s) sana tekrar işkence yaparlarsa aynı şeyleri tekrar söyle buyurmuştu. Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Ammar b. Yasir B) Habbab C) Bilal D) Ebu Füheyke A) Hüzün Yılı B) Ölüm Yılı C) Üzüntü Yılı D) Gam Yılı 35. Peygamber Efendimiz Taif e taşlanmıştı, bu durumu gören Rabia oğullarından iki kardeş duruma üzülmüş ve köleleri ile ona bir salkım üzüm göndermişlerdi. Bu köle Efendimizin yanına geldikten sonra oracıkta Müslüman oluyordu. Bu kölenin adı nedir? A) Tufeyl B) Addas C) Füheyke D) Zeyd 7

8 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 36. Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde kurulan panayırlardan biri değildir? A) Ukaz Panayırı B) Mecenne Panayırı C) Kureyş Panayırı D) Zülmecaz Panayırı 40. İslam da, Müşriklerin, Müslümanları aşağılamalarına dayanamadığı için Allah yolunda atılan ilk ok kim tarafından atılmıştır? A) Sa d b. Ebi Vakkas B) Ebu Ubeyde C) Cafer-i Tayyar D) Sad bin Muaz 37. İlk Akabe görüşmelerinde, Peygamberimiz Medine li hangi kabileyi İslam a davet etmiştir? A) Evs B) Beni nadir C) Kurayza D) Hazrec 38. Akabe Biatı sonrası Medine ye öğretmen olarak gönderilen Musab bin Umeyr kimin evinde misafir olarak kalmıştır? A) Ebu Eyyub Ensari B) Sad bin Muaz C) Üseyd bin Hudayr D) Es ad bin Zürare 41. Peygamberimizin (s.a.s) göndermiş olduğu İslam a davet mektubunu yırtan hükümdar kimdir? A) Habeşistan Necaşisi, Ashame B) İran Kisrası, Hüsrev C) Bizans Kayseri, Hirakliyus D) Yemame Emiri, Hevze bin Ali 42. Kabenin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma hizmetine ne denir? A) Hicabe B) Sikaye C) Rifade D) Nedve 39. Peygamber Efendimizin ilk eşi Hz. Hatice annemizin nikâhını aşağıdakilerden hangisi tarafından kıyılmıştır? 43. Şakk-ı Sadr ne anlama gelir? A) Ebu Talib B) Varak bin Nevfel C) Hz. Ebubekir D) Abdulmuttalib A) Ay yarılması B) Göğüs yarılması C) Göğün yarılması D) Taşın yarılması 8

9 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 44. Hz. Peygamber Taife kiminle beraber gitti? 48. Senetü l İbtihac (Sevinç Yılı) hangi olaya verilen isimdir? A) Zeyd b. Harise B) Ammar b. Yasir C) Hz. Ebubekir D) Ali b. Ebu Talib A) Peygamber Efendimizin ilk Hac vazifesini yapması B) Bedir Savaşının Kazanılması C) Hz Ömer ve Hz Hamza nın Müslüman olmaları D) Medine de Evs ve Hazrec kabilelerinin Müslüman olmaları 45. Zemzem kuyusunu bulan kimdir? A) Hz Muhammed (s.a.s) B) Ebu Talib C) Abdullah D) Abdulmuttalib 49. Birinci ve İkinci Akabe biatlarında Müslümanların başkanlığını kim yapmıştır? A) Said b. Muaz B) Esad b. Zürare C) Halid b.zeyd D) Useyd b.hudayr 46. Hz. Peygamber Taif ten Mekke ye dönerken kimin himayesinde Mekke ye girmiştir? A) Ebu Talib B) Ebu Süfyan C) Mutim b. Adiyy D) Şu be b. Abdullah 47. Rasulullah ın Mekke deki Peygamberliği hangi tarih aralığındadır? A) B) C) D) El-Muallekatü s-seb a ne anlama gelir? A) 7 askı B) 7 put C) 7 kıta D) 7 insan 51. Miraç gecesinde Resulullah a yol arkadaşlığı yapan Cebrail in (as) benim için burası sınırdır, parmak ucu kadar ilerlersem yanarım dediği yerin adı nedir? A) Sidretü l-münteha B) Mescid-i Aksa C) Cennet Cehennem D) 7. Sema 9

10 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 52. Aşağıdakilerden hangisi Miraç ta Peygamber Efendimize verilen müjdelerden biri değildir? A) Beş vakit namazın farz oluşu B) Bakara Süresinin son iki ayeti C) Müslümanlardan şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi D) Ramazan Orucu 55. Müşrikler Peygamber Efendimize ne yapmaları gerektiği hususunda toplandılar ve Ebu Cehil in teklifi ile 40 farklı kabileden birer kişi seçerek, Resulullah ı öldürme kararı aldılar. Toplandıkları bu yerin adı nedir? A) Dar ül Ebu cehil B) Dar ul Ebu Süfyan C) Darun Nedve D) Darun Utbe 53. Müslümanların Mekke den Medine ye hicreti nerede kararlaştırıldı? A) Erkam ın Evi B) 2. Akabe Biatı C) Kabe de D) 1. Akabe Biatı 56. Hicret esnasında Peygamber Efendimizin izini süren müşriklerin daha sonra Müslüman olacak olan kılavuzları kimdi? A) Abdullah b. Uraykıt B) Büreyde C) İkrime b. Ebu Süfyan D) Süraka 54. Mekke den Medine ye Musab bin Umeyr den sonra hicret eden ilk sahabe kimdir? A) Zeyd b. Harise B) Bilal Habeşi C) Abdulesed oğlu Ebu Seleme D) Cafer-i Tayyar 57. Mekke den Medine ye hicret eden Resulullah Kuba köyünde kaç gece misafir olarak kaldı? A) Bir gece B) 6 Gece C) 10 gece D) 14 gece 10

11 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 58. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? A) Ranuna Vadisi B) Mescid-i Haram C) Mescid-i Nebevi D) Sevr Mağarası 61. Medine İslam Devleti kurulduktan sonra Resulullah ın talimatı ile Müslüman Nüfus sayımı yapıldı. Yapılan bu sayımda Medine de kaç Müslüman bulunuyordu? A) 750 B) 1000 C) 1500 D) Peygamberimizin hicretinden sonra Medine de genel olarak Arap ve Yahudi kabileleri yaşam sürmekteydi. Aşağıdakilerden hangisi yahudi kabilesi değildir? A) Kaynuka B) Nadir C) Evs D) Kurayza 62. Resulullah ın (s.a.s) düşman birliklerini kontrol altında tutmak için civardaki bazı bölgelere keşif amacıyla gönderdiği küçük askeri birliklere ne ad verilir? A) Seriyye B) Gazve C) Nizamiye D) Devriye 60. Aşağıdakilerden hangisi Medine İslam Devletinde Yahudilerle yapılan vatandaşlık anlaşmasının maddelerinden biri değildir? A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar B) Anlaşmazlık halinde haklı olan tarafı belirlemek için Kura çekilecek C) Dışardan bir müdahale olduğunda Medine beraber savunulacak D) Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşayacaklar 63. Resulullah ın katılıp bizzat idare ettiği askeri harekâta ne ad verilir? A) Nebevi Hareket B) Seriyye C) Gazve D) Genel Hareket 11

12 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 64. Beyt-i Makdis nerenin diğer adıdır? A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Nebevi C) Mescid-i Aksa D) Kuba Mescidi 67. Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ebu Leheb savaştan bir hafta sonra üzüntüden öldü. B) 14 Müslüman Şehid oldu. C) Ebu Cehil de Bedir savaşında ölenler arasındaydı. D) Mekke de bayram sevinci meydana getirdi, Medine ise mateme büründü. 65. Bedir Savaşında Ya Resulullah! Seni hak dinle gönderen Allah a yemin ederim ki sen bize şu denizi gösterip dalsan biz de seninle beraber dalarız diyerek Müslüman ordusuna heyecan katan sahabe kimdir? A) Halid b. Velid B) Sad b. Muaz C) Hz Hamza D) Ebu Dücane 66. Araplarda savaş öncesi her iki taraftan birer kişinin ortaya çıkıp savaşı kızıştırması adetti. Bedir Savaşında da öyle oldu. İki taraftan üçer kişi çıkıp savaşmıştır. Müslüman ordu adına aşağıdaki sahabelerden hangileri savaşmıştır? A) Hz Ömer - Hz Hamza - Hz Ali B) Hz Ömer - Ebu Ubeyde - Hz Hamza C) Sad b. Muaz - Ebu Dücane - Hz Hamza D) Hz Hamza - Hz Ali - Hz Ubeyde 68. Müslümanlarla Medine de yapılan Vatandaşlık anlaşmasını bozan ilk kabile hangisidir? A) Kaynukaoğulları B) Hazrec B) Nadiroğulları D) Kurayzaoğulları 69. Hz Muhammed in, Hz Hatice den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Fatıma B) Rukkiye C) Zeyneb D) Meryem 12

13 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI yaşındayken annesi vefat eden Hz Muhammed (s.a.s) kimin yanında kalmaya başlamıştır? A) Amcası Ebu Talib B) Amcası Abbas C) Dedesi Abdulmuttalib D) Sütannesi Halime 73. Hangi sahabe Uhud Şehidleri arasında yer almaz? A) Cafer-i Tayyar B) Hz Hamza C) Musab b. Umeyr D) Abdullah b. Cubeyr 71. Hicretin 2. Yılında farz kılınan ibadet hangisidir? A) 5 vakit Namaz B) Ramazan Orucu C) Hac D) Cuma Namazı 74. İçki hicretin kaçıncı yılında haram kılındı? A) Hicretin 2. Yılında B) Hicretin 3. Yılında C) Hicretin 4. Yılında D) Hicretin 5. Yılında 72. Uhud Savaşında hangi tepeye Resulullah (s.a.s) tarafından 50 okçu yerleştirilmiştir? A) Ayneyn Tepesi B) Uhud Tepesi C) Tur tepesi D) Okçular tepesi 75. Allah resulünün elindeki baltayı taşa vurup elhamdülillah bana Şam ın, Yemen in ve Kisra saraylarının anahtarları verildi demiştir. Resulullah bu sözleri hangi savaşa hazırlanırken söylemiştir? A) Uhud Savaş B) Bedir Savaşı C) Mute Savaşı D) Hendek Savaşı 13

14 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 76. Resulullah (s.a.s) gördüğü rüya üzerine hicretin 6. Yılında Kâbe yi ziyaret edeceklerini ashabına müjdeledi. Hazırlıklar tamamlandı ve 1400 kişi ile Medine den ayrıldı. Allah resulü bu sürede Medine de yerine kimi vekil bıraktı? A) Hz Ali (ra) B) Hz Ebu Bekir (ra) C) Mektum oğlu Abdullah D) Sad b. Muaz 79. Hayber Yahudileri Araplarca bin cengavere bedel sayılan meşhur yahudi pehlivanı Merhab ın yenilmez olduklarına inanıyorlardı, Hayber in Fethi sırasında Resulullah Merhab ın karşısına öyle bir sahabe çıkarmış ki bu sahabe kısa sürede Merhab ı yenmiş ve Hayber Fatihi unvanını almıştır. Böylelikle yahudilerin de cesareti kırılmıştır. Merhab ı yenen bu sahabe kimdir? A) Hz Ali (ra) B) Halid b. Velid (ra) C) Hz Hamza (ra) D) Hz Ömer (ra) 77. Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşının nedenlerinden biri değildir? A) Yahudilerin 70 sahabeyi şehid etmesi B) Hayber in Müslümanlara karşı bir fitne ocağına dönüşmesi C) Medine den sürülen yahudilerin buraya yerleşip Müslümanlar aleyhine çalışmalar yürütmeleri D) Hendek Savaşında düşmanca tavır sergilemeleri 80. Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği Sahabe hangisidir? A) Hz Ebubekir B) Hz Osman C) Bilal-i Habeşi D) Abdullah b. Zeyd b. Sa lebe 78. Fetretül Vahy ne demektir? A) Vahyin gelmesi B) Vahyin Kesilmesi C) Vahiy Çeşitleri D) Vahiy süreci SINAV BİTTİ. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 14

15 B yetimir aylık masin r af ı GE NEL MERKEZ İSTANBUL

16 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği Anaokulu Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi Faks : Anaokulu Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi Adres : Anaokulu Ortaokul Adres : Anaokulu Ortaokul Pendik Tel : Tel : Adres : Tel : Ünye Tel : 16

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan

Detaylı

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI

BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI KUTLU DOĞUM 2015 BAHÇELİEVLER İLÇESİ LİSELER ARASI SORU KİTAPÇIĞI -A- Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı ve Numarası :...... :...... :......... İmzası :...... ÖNEMLİ YARIŞMA SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sevgili

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

selam.org selam@selam.org 31.05.2015

selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Siyer-i Nebî: PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA sallallâhü aleyhi ve sellem'nin HAYATI TAKDİM selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Muhtasar Peygamberler Tarihi, 4 ciltlik İslam Tarihi kitaplarımızdan

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP İMM HTİP DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI YETERLİK SINVI 25/08/2013

Detaylı

Ünite İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI

Ünite İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI Ünite 4 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI ÜNİTE 4 İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (XIII. YY'A KADAR) Bilgi Köşesi KAVRAMLAR : Akabe : Hz. Muhammed in Medineli Müslümanlarla iki görüştüğü yer. Avasım: Abbasilerin Bizans

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed?

Hicret Edebilmek. Ġdris YAVUZYĠĞĠT. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Hicret Edebilmek Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye Göçelim ya Muhammed? Ġdris YAVUZYĠĞĠT idrisyavuzyigit@hotmail.com 25 Ekim 2014 Cumartesi 1 Muharrem 1436

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP HAC DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE

Detaylı

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE)

2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) 2014 BİLGİ YARIŞMASI SORULARI (TÜRKÇE) GENEL KÜLTÜR SORULARI 1- Olimpiyat halkasında kaç tane halka bulunur? Cevap: 5 2- Uzaya çıkan ilk insan kimdir? Cevap: Yuri Gagarin 3- La Giaconda nın daha çok bilinen

Detaylı

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Özet: Hz. Peygamberin hayatı boyunca fazla evlilik yaptığı bilinen bir husustur. Acaba Rasulullah neden bu kadar fazla

Detaylı

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak HİZMET ŞUURU HİZMET ŞUURU Numan Koçak HİZMET ŞUURU Copyright Işık Yayınları, 2015 Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. ye aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Işık Yayıncılık Tic.

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI. Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM

Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI. Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM Hz. MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI Hz. MUHAMMED'İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM Hz. Peygamber'in hayatı, kişiliği ve faaliyetleri ile ilgili bölümlere geçmeden önce, onun içinde doğduğu, yetiştiği,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

GENÇ FİDANLAR YARIŞIYOR PROJESİ

GENÇ FİDANLAR YARIŞIYOR PROJESİ 1 2 GENÇ FİDANLAR YARIŞIYOR PROJESİ Koordinatör: Tekin BAŞER SEVİYE-3 ÇALIŞMA NOTLARI Hazırlayanlar: Yalçın GÜL Alpaslan YALÇINKAYA 3 Sevgili Keçiörenliler, Bilimsel ve teknolojik gelişmeler çağdaş uygarlığın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H Editör Yrd.Doç.Dr. Casim AVCI Yazarlar Prof.Dr. Hüseyin ALGÜL

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA

YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA Yıl: 5 Sayı: 32 İrşad Dergisi Eylül / Ekim sayısı EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE irsadder@gmail.com YAVUZ SULTAN SELİM HAN A ZİYARET Aişe HÜMA HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA NIN (sallallahu aleyhi

Detaylı

Hz.Muhammed in Vahiy Öncesi Dönemi

Hz.Muhammed in Vahiy Öncesi Dönemi Hz.Muhammed in Vahiy Öncesi Dönemi Doç. Dr. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed in kendisine vahiy gelmeden, yani peygamber olmadan önceki dönem, diğer peygamberlerin peygamberliklerinden önceki dönemler gibi,

Detaylı

Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu

Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu 2007 1 2 İÇİNDEKİLER Giriş / Peygamberimiz ve Örnek Ahlakı 1.BÖLÜM PEYGAMBERİMİZ VE İNSAN KAZANMA İLKELERİ Peygamberimiz Hiçbir İnsanı Hor Görmezdi Peygamberimiz İşkenceye

Detaylı

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00

1. BASKI. ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 Adapazarı, 1434 / 2013 1. BASKI ISBN 978-605-88313-8-4 (1.c) Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Okumayı Teşvik Derneği Tel: (0264) 274 16 31 info@okumayitesvik.com info@tomorhoca.com

Detaylı