LEISTER Process Technologies.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEISTER Process Technologies. www.leister.com"

Transkript

1 LEISTER Process Technologies Bloverler Isıtıcılar Sıcak hava bloverleri

2 Sıcak hava uygulama hesabı Isıtma gücü [kw] P = v (T Z T A ) P : Elektrik gücü [kw] v : Hava debisi [lt/dk.] T Z : Hedef ısı [ C] T A: Ortam ısısı [ C] Örnek: 1200 lt/dk. hava 600 C ısıtılacaktır. Ortam isisi = 30 C Gerekli güª P P = (600 30) = 15 kw Hava akıæ hızı [m/sn.] v ν = F 3600 Örnek: Kare nozul ªıkıæı mm Hava debisi 60 m 3 / st. Gerekli hava akıæ hızı ν ν : Hava akıæ hızı [m/sn.] v : Hava debisi [m 3 /st.] F : Alan [m 2 ] ν = = 5.6 m/sn. Sıcak halde hava genleæmesi [lt/dk.] v 2 = a v 1 v 2 : stenen ısıda hava akıæ hızı v 1 : Ortam ısısında hava akıæ hızı a : Hesaplama faktörü (bkz. æema) Hesaplama faktörü (deneysel) C, a= Hedef ısı [ C] Örnek: 20 C ısıda hava debisi = 800 It/dk. 500 C ısıda istenen hava debisi v 2 Hesaplama faktörü a, æemadan eide edilmektedir: 500 C hedef ısıda = 1.98 v 2 = = 1584 lt/dk. Dönüætürme formülleri F = ( C 9 5 ) + 32 K C = ( F 32 K) 5 9 1cft = ~ 28 lt 1PSI = kpa 1 kpa = 0.01 bar = 10 mbar = 100 mm/ws 2

3 Sıcak hava bloverleri, ısıtıcılar ve bloverler Sıcak hava ªeæitli proseslerde baæarılı bir æekilde kullanılmoktadır. stenen sıcaklık, statik ve dinamik basınª, hova hız ve debisine olarak, uygun sıcak hova bloverleri veya uygun ısıtıcılor ile bloverler kombine edilebilmektedir. Çeæitli nozul ve reflektörlerin kullanılması ile sıcak hava veya yaygın hole getirilebilmekte, hatta önemli bir ısı kaybı olmoksızın ani bir æekilde azaltılobilmektedir. Sıcak havo ısısı, modele olarak dahili veya harici elektronik kontrol soyesinde, ortam azami 900 C kadar kademesiz bir æekilde kontrol edilebilmektedir. Özel uygulamolor iªin ilave ayarlayıcı kontrol cihazları (ısıtma gücünün horicen kontrolü veya sıcak hava akıæ ısısınn uzaktan ölªümü) mevcuttur. Sadece LEISTER ürünü olon nozul ve oksesuarlar kullanılmalıdır. Uygunsuz bir æekilde imal edilmiæ nozulllar sıcak hava akıæını ve dolayısıyla makinanın etkileyecektir. Sıcak hava tespit edilmiæ olan asgari hava akıæ altına takdirde (uygun ısıtıcılorın teknik bilgilerine bakınız) ısıtıcı elemanın yanmamosı iªin enerji beslemesi eæzamanı olarak kesilmek zorundadir. Bütün makinalar, modeline olarak, 120 V / V / V / V (50/60 Hz) voltaj ile kullanılmak üzere donanımlıdır ve uluslararası test læareti taæımaktadırlar. Bütün ısıtıcılar ve bloverler düæük gürültü seviyesine sahiptir; sürekli ªaliæmaya ve makine ve ekipman iªine montaja uygundur. Müæteri danıæma servisi Uygulama problemleri iªin özel sipariæ ªözümler mevcut olup; 55 ülkede dünya ölªüsünde yaygın yetkili Satıæ ve Servis Müæterinin yanıbaæında servis ve tamir UYGULAMA ALANLARI Muhtelif kurutma ve ısıtma iæiemleri Ambalaj filmlerinin ve kalıplanmıæ parªaların ærinklenmesi ve kaynaklanması Füzyon yapıætırıcıların etkinleætirlmesi ve gevæetilmesi Konveyör fırınların ve ısı tünellerinin ısıtılması Yanıcı maddelerin ateæiendirilmesi ve dumansız yakılmaları Plastik kalıpta parlamanın izalesi Sentetik elyaf ve kumaæiarın kesimi ve kaplanması Æiæe, mantar ve kutu gibi ambalajlama malzemelerinin sterilize edilmesi Kapsüllerin üzerindeki æekerin tesviyesi, Çikolata ve pralinlere parlaklık kazandırılması Karıætırma iæiemlerinin hızlandırılması ve karıætırma ve doldurma iælemleri sırasında oluæan eritilmesi Lehimleme, iæaretleme ve buz ªözme sıcak hovo düæük enerji tüketimi ile hızlı ve verimli prosesler Sıcak hava uygulama sistemlerinin tahmin edilmesi iªin LEiSTER Hotwind S veya LEISTER Vulcan E ile testlerin yapılması tavsiye edilir. Önemli uyarı Atmosfer veya enerji beslemesi kaynaklı interferanslar, ısıtıcı ve sıcak hovo bloverlerini etkileyebilmektedir. Makinayı gözönüne alınarak, sıcak hava akımının belirtilen asgari altına mutlak olarak emin olunuz. 3

4 LEISTER Sıcak Hava Bloveri HOTWIND S 800 C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler HOTWIND S Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Güª W Isı C Hava debisi (20 C sıcaklıkta) lt/dk Statik basınª Pa 200 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 3.2 Ölªüler (B) mm Ölªüler (E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı LEISTER Sıcak Hava Bloveri VULCAN E 650 C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler VULCAN E Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Isı C Hava debisi (20 C sıcaklıkta) lt/dk 950/ /1500 Statik basınª Pa 3100/4000 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 9.3 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı 4

5 Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Makina ø 40 mm yuvarlak nozul, HOTWIND S Boru Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, HOTWIND S mm uzatma nozulu, HOTWIND S Paslanmaz ªelik filtre,, temizlenebilir HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S M5 10 derinlik M5 10 derinlik ø 75 mm süzgeª reflektör, HOTWIND S ø 110 mm süzgeª reflektör, HOTWIND S mm kutu reflektör, HOTWIND S ø 50 mm yuvarlak nozul, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E mm uzatma nozulu, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, VULCAN E Paslanmaz ªelik filtre,, temizlenebilir VULCAN E mm kutu reflektör, VULCAN E Talep üzerine özel nozullar Boru Koruma borusu Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 5

6 LEISTER Isıtıcı Labo 34 Elektronik donanımsız Teknik Bilgiler Isıtıcı Labo 34 Voltaj V~ 230 Frekans Hz 50/60 Güª W 800 Max. ısı C 650 Min. hava debisi lt/dk 100 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 22 Hava giriæi mm ø 14 Hava ªikiæi mm ø 22 g 100 Ölªüler (ø B) mm ø LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 700 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 Güª W Max. ısı C 600 Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 21.3 Paslanmaz gelik koruma borusu mm ø 28 Hava giriæi mm ø 15 Hava ªikiæi mm ø 13 g 260 Ölªüler (ø B) mm Test iæareti Koruma boruso Boru 6

7 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı Labo 34 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı LABO 34 Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, 50 x 35 mm süzgeª reflektör, PVC ve PTFE den mamul kılıf ve parªaların ærinklenmesi iªin, 700 Labo Labo ø 5 mm yuvarlak nozul, ø 10 mm yuvarlak nozul, Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart ø 12 mm lehim ªözme nozulu, IC Ierin lehiminin ªözülmesi ve PVC, PTFE, FEP vb. malzemeden mamul kılıf ve parcaların ærinklenmesi iªin, 700 Talep üzerine SMD komponentler iªin özel lehim ªözme nozulları, mm süzgeª reflektör, PVC ve PTFE den mamul manæon ve par- ªaların ærinklenmesi iªin, ø 10 mm süzgeª reflektör, ærink lehim lehimlenmesi ve PVC, PTFE, FEP kılıfların ærinklenmesi iªin; ø 5 mm yuvarlak nozula takılır, 700 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 700 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır blovere takılmak üzere, Ölªü Blover Tipi Sicak Hava Mainası 700 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü Talep üzerine özel nozullar Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 7

8 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 3000 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 Güª W Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 36 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 43 Hava giriæi mm ø 19.5 Hava ªıkıæı mm ø 22 g 500 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti Koruma borusu Boru M4 15 derinlik LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 3300 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª W Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 50 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 65 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 30 g 800 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti Boru Koruma borusu 8

9 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 3000 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı 3000 Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir O C, ø 2 mm aªılı nozul, Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, mm uzatma nozulu, mm yassı nozul, 3000 Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart mm süzgeª reflektör, mm süzgeª reflektör, mm süzgeª reflektör, Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır. blovere takılmak üzere, Ölªü Flanæ rakor, 3300 Kombinasyon olanakları mm uzatma nozulu, 3300 LEISTER ısıtıcı 3300 ile, SILENCE, ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyordarı ø 50 mm aªılı nozul, kol mm 3300 Blover Tipi Isıtıcı 3300 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü mm tüp nozul, hava ªıkıæ 420 mm dir; 3300 Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir mm vassı nozul, mm yassı nozul, 3300 SILENCE ø 70 mm B = 70 mm mafsallı reklektor 3300 ASO mm kutu reflektör, 3300 ASO ASO Talep üzerine özel nozullar AIRPACK AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 9

10 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 5000 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 1.85 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti LEISTER Isıtıcı S 650 C kadar elektronik ısı kontrollü Technical data Heater S Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava giriæi mm ø 60 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 3.4 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı Koruma borusu Boru Koruma borusu Boru 10

11 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 5000 ile SILENCE, ASO veva AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı 5000 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 40 mm yuvarlak nozul, Flanæ rakor, koruma borusuna takılır, Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C kontrol edilebilir mm uzatma nozulu, 5000 SILENCE SILENCE mm tüp nozul, hava ªıkıæ 550 mm dir; 5000 SILENCE mm yassı nozul, 5000 ASO mm yassı nozul, 5000 ASO mm yassı, nozul, 5000 AIRPACK AIRPACK Aªılı nozul, kol mm 5000 Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır. blovere takılmak üzere, 5000 Ölªü Kombinasyon olanakları ø 50 mm yuvarlak nozul, S LEISTER Isıtıcı S ile SILENCE, ASO veva AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Blover Tipi Isıtıcı S Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C kontrol edilebilir mm yassı nozul, 1200 mm tüp nozul, hava ªıkıæ mm dir; Aªılı nozul, kol mm, S S S SILENCE mm yassı nozul, S SILENCE mm uzatma nozulu, S ASO mm yassı nozul, S ASO Flanæ rakor, koruma borusuna takılır, S AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Manuel hava akıæı ayarlayıcısı ve aªma/kapama anahtarı Bu küªük ünite SILENCE bloverin ªıkıæına veya ısıtıcıya hortumların arasına monte edilebilir. Hava ªıkıæIarı ve adaptörler bütün mümkün kombinasyonlara olanak verecek æekilde standarttır S Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez Hava akıæı ayarlayıcısı ve aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. lsıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır SILENCE blovere takılmak üzere, Ölªü 214 x 88 x S 11 Talep üzerine özel nozullar

12 LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcı 5000 HT 900 C kadar elektronik donanımsız Teknik Bilgiler lsıtıcı 5000 HT Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw 11 Max. ısı C 900 Min. hava debisi lt/dk 1000 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 2.2 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcı HT 900 C kadar elektronik donanımsız Teknik Bilgiler lsıtıcı HT Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw 15 Max. ısı C 900 Min. hava debisi lt/dk 1050 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava giriæi mm ø 60 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 4.0 Ölªüler (B E Y) mm Koruma borusu Boru 92 Koruma borusu Boru

13 Kombinasyon olanakları LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcısı 5000 HT ile veya AIRPACK bloverlerin azarni ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi 50/60 Hz Yüksek sıcaklık Isıtıcı 5000 HT Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 36 mm turbo nozul hava ªıkıæı mm yassı nozul, 5000 HT 5000 HT Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C x 85 mm yassı nozul, 5000 HT AIRPACK LEISTER KSR dijital 5000 HT HT AIRPACK LEISTER DSE trifaze elektronik ayar ünitesi, potansiyometreli 5000 HT HT Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart KSR iªin LEISTER DSE trifaze elektronik ayar ünitesi 5000 HT HT mm yassı nozul, HT mm yassı nozul, HT ø 48 mm turbo nozul hava ªıkıæı HT Talep üzerine özel nozullar Kombinasyon olanakları LEISTER Yüksek Sıcaklık lsıtıcısı HT ile, ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Blover Tipi 50/60 Hz Yüksek sıcaklık Isıtıcı HT Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C ASO ASO AIRPACK AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 13

14 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 160 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 180 Hava giriæi mm ø 60 oder ø 90 Hava ªıkıæ mm ø 160 kg 13.5 Ölªüler (B E Y) mm 442 (447) Test iæareti Koruma borusu Boru Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı ile ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 100 mm yuvarlak nozul, ø 180 mm flanæ rakor, koruma borusuna takılır, Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Isı C -kontrol edilebilir hava giriæ rakoru, ø 60 mm hava hortumu iªin; vidalı tip ASO ASO x 100 mm uzatma nozulu, AIRPACK x 15 mm yassı nozul, Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart mm tüp nozul, hava ªıkıæ mm dir; Talep üzerine özel nozullar 14 Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez.

15 Kontrol üniteleri ve arayüzey Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Makina LEISTER sıcak hava bloverleri ve ısıtıcıları ªeæitli makina ve tesisat iªine monte edilmektedirler. Sıcak hava ısısının hassas olarak ölªülmesi ve belli aralıklarla görüntülenmesi ve kontrol edilmesi bu ısıtıcılar standart olarak LEISTER KSR Dijital (Kaskad kontrolör) ve termokupl cihazı ile donanmaktadırlar. LEISTER sıcak hava bloverleri ve ısıtıcılarının iªine monte frekans konvertörleri (örn. nokta kaynak makinası, büyük kumanda motorları veya elektrikli makinalar) haiz makina ve tesisat zaman gerekli EMC özelliklerine uyum göstermemektedirler. Çok yüksek elektro-manyetik interferans pulsları LEISTER KSR Dijital cihazın kontrol iæievini etkileyebilmektedir. LEISTER KSR dijital Teknik Bilgiler KSR dijital Termokupl, fiæi ve 1 metre kablosu ile birlikte 1 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 2 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 3 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 4 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 5 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 10 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte Ana ünite beslemesi V~ Kontrol sistemi PID Alarm ªıktısı kapanma 1A/ 250V Termokup Tip K Görüntüleme Dijital ayar ve fiili Parametre ayarlanabilir Ölªüler (B E Y) mm Ön yüz mm KSR KSR KSR KSR KSR KSR KSR Sipariæ iªin gerekli detaylar Isıtıcı tipi Kontrol kablosunun uzunluyu Termokup uzantı kablosu C veya F ısı görüntüleme Nihayetteki azami ısı sınırı LEISTER monofaze ayar ünitesi ESE LEISTER trifaze ayar ünitesi DSE Teknik Bilgiler ESE DSE Ana ünite beslemesi V~ V~ Max. akim A Ölªüler (B E Y) mm Montaj deliklerinin mesafesi mm Arayüzey KSR dijital Sipariæ iªin gerekli detaylar Isıtıcı tip(ler)i ælem modu (A) Potansiyometre (B) KSR LEISTER Arayüzey Arayüzey harici voltaj galvanik ayrımı (kontrol voltajı, harici potansiyometre) ve LEISTER ısıtıcı 700, 3000, 3300, 5000 tipleri ve Hotwind S sıcak hava bloveri iªin zorunludur. Teknik Bilgiler Arayüzey Ana ünite beslemesi V~ 120 / 230 / 400 or 480 Frekans Hz 50/60 Akım ma 10 ma Giriæ V DC Çıkıæ V DC, 2 ma Ölªüler (B E Y) mm

16 LEISTER Yüksek Basınªlı Blover Teknik Bilgiler Blover Tasarım Reaktif (pozitif geri beslemeli) Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 12 Frekans Hz 50/60 Güª W 250 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 1200/1300 Statik basınª Pa 8000/10500 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 62 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø kg 8.0 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Yüksek Basınªlı Blover AIRPACK Teknik Bilgiler AIRPACK Blover Tasarım Reaktif (pozitif geri beslemeli) Nominal voltaj +/-% 10 V~ Y tibari akım A Frekans Hz Güª kw Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk Statik basınª Pa Ortam C < 40 Gürültü seviyesi LpA (db) 73 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 60 Hava ªıkıæı diæ ªap mm ø 60 kg 25 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti 16

17 60 Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Blover ø 14 mm PVC hava hortumu; Blover ve Isıtıcı 700 veya Labo 34 ün iªin ø 14 mm PVC hava hortumu iªin kelepªe ø 19 mm PVC hava hortumu; Blover ve Isıtıcı 3000 ün iªin ø 19 mm PVC hava hortumu iªin kelepªe Standart koæullarda Performans ø 19 mm kör tapa; nolu hortum adaptörüne Hava debisi [lt/dk] Paslanmaz ªelik filtre, Robust bloverin hava giriæine takılmak üzere Statik basınª [mbar] Hava debisi [m 3 /h] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Motor capacitor 220 V for Robust blower Motor capacitor 110 V for Robust blower Hortum adaptörü, Robust blovere, 3 adet Isıtıcı 700 veya Labo 34 ü iªin Hortum adaptörü, Robust blovere. Bu adaptörlerden sipariæ nolu ikisi 6 adet Isıtıcı 700 ün veya sipariæ nolu iki hortum adaptörü 4 adet Isıtıcı 3000 nin Hortum adaptörü, 2 adet Isıtıcı 3000 nin hortum iªin adaptör e ve Robust blovere ø mm PVC hava hortumu ø mm ve ø 60 mm hava hortumu iªin kelepªe AIRPACK ø mm kör tapa; ve hortum adaptörlerine takılmak üzere AIRPACK ø 60 mm PVC hava hortumu; AirPack blover ve ısıtıcının iªin AIRPACK Standart koæullarda Performans ø 60 mm kör tapa; hortum adaptörü iªin AIRPACK Statik basınª [mbar] Hava debisi [lt/dk] Statik basınª[pa (Nm -2 )] ø mm hortum iªin 1 hava ªıkıæIı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den 1 i ile üzere AirPack bloverin hava ªıkıæına ø mm hortum iªin 2 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den herhangi 2 si ile üzere Airpack bloverin hava ªıkıæına Hortum adaptörü. 2 adet Isıtıcı l0 000 S in iªin AirPack bloverin hava ªıkıæına takılmak üzere AIRPACK AIRPACK AIRPACK Hava debisi [m 3 /h] 17 Leister ürünü oimayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanılması durumunda, garanti verilmez

18 LEISTER Orta Basınªlı Blover SILENCE Teknik Bilgiler SILENCE Blover Tasarım Radyal blover Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 12 Frekans Hz 50/60 Güª W 250 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 4700/6000 Statik basınª Pa 1000/1400 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 61 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 80 Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø 60 kg 9.0 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Orta Basınªlı Blover ASO Teknik Bilgiler ASO Blover Tasarım Radyal blover Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 25 Frekans Hz 50/60 Güª W 550 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 13500/15900 Statik basınª Pa 1600/2400 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 70 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 134 Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø 90 kg 15.0 Ölªüler (B E Y) mm

19 60 Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Blover ø 60 mm PVC hava hortumu SILENCE ø 60 mm hava hortumu iªin kelepªe SILENCE ø 60 mm kör tapa; ve hortum adaptörüne SILENCE Paslanmaz ªelik filtre, Silence bloverin hava giriæine takılmak üzere, temizlenebilir SILENCE Standart koæullarda Performans Statik basınª [mbar] Hava debisi [lt/dk] Hava debisi [m 3 /h] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Silence blover iªin 230 V motor kapasitörü ø mm hortum iªin 1 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3000 veva 5000 den 1 i ile üzere Silence blover in hava ªıkıæına geªme tip Hortum adaptörü, 2 adet. Isıtıcı S in Silence blovere iªin. Bu adaptörlerden üª tanesi 4 adet Isıtıcı S i ile birlikte 4 adet Isıtıcı S in ASO blovere uygundur. Bu adaptörlerden adaptöre ikisi 10 kw gücünde 4 adet Isıtıcı 4000 i ASO blovere SILENCE SILENCE SILENCE ø mm hortum iªin 2 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den herhangi 2 si ile üzere Silence blover in hava ªıkıæına geæme tip SILENCE Hortum adaptörü, adaptöre. 2 adet ve adaptör 8 Isıtıcı 5000 i ASO blovere SILENCE ø 90 mm PVC hava hortumu; ASO ø 90 mm hava hortumu iªin kelepªe ASO Paslanmaz ªelik filtre, ASO bloverin hava giriæine takılmak üzere geªme tip, temizlenebilir ASO Standart koæullarda Performans ASO blover iªin 230 V motor kapasitörü ASO Hava debisi [lt/dk] Statik basınª [mbar] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Hortum adaptörü, ASO blovere. 2 adet adaptör 4 adet Isıtıcı 3300 veya 5000 i ASO Leister ürünü oimayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanılması durumunda, garanti verilmez Hava debisi [m 3 /h] 19

20 ܪ adet Hotwind S sıcak hava bloveri ile æiæe kapaklarının ærinklenmesi. Meyva suyu ve æarap imalatında yaygın bir uygulama. Hotwind S dekoratif ambalaj filminin kenarını ærinklemektedir. Æiæe doldurma tesisinde kutu reflektör takılı Hotwind S æiæe kapaklarını ærinklemektedir. ki Hotwind S ve bir Isıtıcı 700 den oluæan sıcak hava donanımı pillerin üzerindeki PE kılıfı ærinklemektedir. Sicak hava tesisatı ile donanımlı doldurma makinaları æiæe baælıklarının koruyucu kılıfını ærinklemektedir. Hacimli malların üzerine ærink ve kaynak filminin geªirilmesi iªin sıcak hava donanımlı ærink tüneli. 20

21 Hotwind S kenar æeridi geªirme makinası iªine monte edilmiætir. Bu makinalar, manuel olanlardan bilgisayar kontrollü büyük modellere kadar, sıcak etkinleætirmek iªin sıcak havaya ihtiyaª gösterirler. Tampon baskı makinası üzerinde özel reflektörü ile Hotwind S. Baskı mürekkebinin önlenmesi iªin sıcak hava ile kurutulması gerekmektedir. Bilyalı yatak test tesisi iªine yerleætirilmiæ 20 adet Hotwind S makinası. Yatakların ömrü muhtelif sıcaklıklarda ve dönüæ hızlarında test edilmektedir. Hacimli mobilyalar PE film ile ambalajlanmaktadır. Bu, tepeden ve tabandan dört Hotwind S ile ærinklenmekte ve kaynaklanmaktadır. 28 adet Labo 34 plastik dahili kapı panolarının perªinlerinin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ardından zımba ile perªin baæiarı oluæturulmaktadır. 21 Isıtıcı 700 sıcak hava makinası ve Robust blover yüksek süratli kesiksiz bir iælemde etiketleri kurutmaktadır. Konsantre sıcak hava akımı ile etkin kurutma

22 Isıtıcı 700 ve Robust Blover test sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Özel nozul takılı dört adet Isıtıcı 3000 PE ambalajiama filminin ærinklenme ve kaynaklanmasında kullanılmaktadır. ki adet Robust Blover gerekli sıcak havayı Plastik kaynak makinası iªine monte edilen, 70 mm yassı nozul takılı altı adet Isıtıcı 3000, polyester vatkanın EVA folyalara kaynaklanmasında kullanılmaktadır. Plastik tüplerin Isıtıcı 3000 ve Robust Blover ile Doldurulduktan sonra diæmacunu, merhem ve yapıætırıcı tüplerinin uªları sıcak hava ile kaynaklanmaktadır. 40 Isıtıcı 3000 ve 24 Isıtıcı 700, izolasyon levhalarının üzerine boya kullanmaksızın yakma ile iæaret ªizgileri (enine ve boyuna) koymaktadır. Isıtıcı 3000 ile vites diæleri ısıtılmaktadır. Döner tablo, parªaları sıcak havanın iªinden geªirmekte böylece ısınan parªalar kolayca æafta monte edilmektedirler. 22

Hava ısıtıcı ve Blower

Hava ısıtıcı ve Blower Hava ısıtıcı ve Blower 450 Watt tan 21000 Watt a kadar Hava bloveri Yeni Modüler yapısından dolayı birçok alanda kullanılabilir. Modern en önemlisi de amacına uygun bir Dizaynı vardır. Elektronik bir rezistansa

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE CLP-300 Series Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada geçen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Samsung Electronics, bu el kitabının kullanımı

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi. ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ İTS002 YAYIN TARİHİ: 16/04/2012 /REV:0 / REV TAR.- SAYFA NO: 1/92 İÇİNDEKİLER : 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. TANIMLAR 4 4. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

Detaylı

TRENG MÜHENDİSLİK. Treng Mühendislik bir İRDA YAPI markasıdır.

TRENG MÜHENDİSLİK. Treng Mühendislik bir İRDA YAPI markasıdır. KAYNAK DUMANI FİLTRE SİSTEMLERİ TRENG MÜHENDİSLİK TRENG Mühendislik (İRDA YAPI), Ahşap ve Metal sektöründe gereksinim duyulan havalandırma, toz toplama ve benzeri konularda yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz

Detaylı

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler

GRUNDFOS TALİMATLARI. AR kontrol ünitesi. Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler GRUNDFOS TALİMATLARI AR kontrol ünitesi Kurulum ve çalıştırma talimatlarına ek bilgiler 2 Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu İngilizce orijinal metnin çevirisi. İÇINDEKILER Sayfa 1. Bu dokümanda kullanılan

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2011 Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her

Detaylı

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın

KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160. Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın KURULUM VE SERVİS EVOMAX 42, 65, 90, 105, 125, 160 Kullanım kılavuzu için kitabın arkasına bakın Bu cihazda herhangi bir parçayı değiştirirken, sadece bizim talep ettiğimiz güvenlik ve performans özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak İçindekiler 4 Yağlayıcılar El ile yağlama 28 36 Otomatik yağlayıcılar 51

Detaylı