LEISTER Process Technologies.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LEISTER Process Technologies. www.leister.com"

Transkript

1 LEISTER Process Technologies Bloverler Isıtıcılar Sıcak hava bloverleri

2 Sıcak hava uygulama hesabı Isıtma gücü [kw] P = v (T Z T A ) P : Elektrik gücü [kw] v : Hava debisi [lt/dk.] T Z : Hedef ısı [ C] T A: Ortam ısısı [ C] Örnek: 1200 lt/dk. hava 600 C ısıtılacaktır. Ortam isisi = 30 C Gerekli güª P P = (600 30) = 15 kw Hava akıæ hızı [m/sn.] v ν = F 3600 Örnek: Kare nozul ªıkıæı mm Hava debisi 60 m 3 / st. Gerekli hava akıæ hızı ν ν : Hava akıæ hızı [m/sn.] v : Hava debisi [m 3 /st.] F : Alan [m 2 ] ν = = 5.6 m/sn. Sıcak halde hava genleæmesi [lt/dk.] v 2 = a v 1 v 2 : stenen ısıda hava akıæ hızı v 1 : Ortam ısısında hava akıæ hızı a : Hesaplama faktörü (bkz. æema) Hesaplama faktörü (deneysel) C, a= Hedef ısı [ C] Örnek: 20 C ısıda hava debisi = 800 It/dk. 500 C ısıda istenen hava debisi v 2 Hesaplama faktörü a, æemadan eide edilmektedir: 500 C hedef ısıda = 1.98 v 2 = = 1584 lt/dk. Dönüætürme formülleri F = ( C 9 5 ) + 32 K C = ( F 32 K) 5 9 1cft = ~ 28 lt 1PSI = kpa 1 kpa = 0.01 bar = 10 mbar = 100 mm/ws 2

3 Sıcak hava bloverleri, ısıtıcılar ve bloverler Sıcak hava ªeæitli proseslerde baæarılı bir æekilde kullanılmoktadır. stenen sıcaklık, statik ve dinamik basınª, hova hız ve debisine olarak, uygun sıcak hova bloverleri veya uygun ısıtıcılor ile bloverler kombine edilebilmektedir. Çeæitli nozul ve reflektörlerin kullanılması ile sıcak hava veya yaygın hole getirilebilmekte, hatta önemli bir ısı kaybı olmoksızın ani bir æekilde azaltılobilmektedir. Sıcak havo ısısı, modele olarak dahili veya harici elektronik kontrol soyesinde, ortam azami 900 C kadar kademesiz bir æekilde kontrol edilebilmektedir. Özel uygulamolor iªin ilave ayarlayıcı kontrol cihazları (ısıtma gücünün horicen kontrolü veya sıcak hava akıæ ısısınn uzaktan ölªümü) mevcuttur. Sadece LEISTER ürünü olon nozul ve oksesuarlar kullanılmalıdır. Uygunsuz bir æekilde imal edilmiæ nozulllar sıcak hava akıæını ve dolayısıyla makinanın etkileyecektir. Sıcak hava tespit edilmiæ olan asgari hava akıæ altına takdirde (uygun ısıtıcılorın teknik bilgilerine bakınız) ısıtıcı elemanın yanmamosı iªin enerji beslemesi eæzamanı olarak kesilmek zorundadir. Bütün makinalar, modeline olarak, 120 V / V / V / V (50/60 Hz) voltaj ile kullanılmak üzere donanımlıdır ve uluslararası test læareti taæımaktadırlar. Bütün ısıtıcılar ve bloverler düæük gürültü seviyesine sahiptir; sürekli ªaliæmaya ve makine ve ekipman iªine montaja uygundur. Müæteri danıæma servisi Uygulama problemleri iªin özel sipariæ ªözümler mevcut olup; 55 ülkede dünya ölªüsünde yaygın yetkili Satıæ ve Servis Müæterinin yanıbaæında servis ve tamir UYGULAMA ALANLARI Muhtelif kurutma ve ısıtma iæiemleri Ambalaj filmlerinin ve kalıplanmıæ parªaların ærinklenmesi ve kaynaklanması Füzyon yapıætırıcıların etkinleætirlmesi ve gevæetilmesi Konveyör fırınların ve ısı tünellerinin ısıtılması Yanıcı maddelerin ateæiendirilmesi ve dumansız yakılmaları Plastik kalıpta parlamanın izalesi Sentetik elyaf ve kumaæiarın kesimi ve kaplanması Æiæe, mantar ve kutu gibi ambalajlama malzemelerinin sterilize edilmesi Kapsüllerin üzerindeki æekerin tesviyesi, Çikolata ve pralinlere parlaklık kazandırılması Karıætırma iæiemlerinin hızlandırılması ve karıætırma ve doldurma iælemleri sırasında oluæan eritilmesi Lehimleme, iæaretleme ve buz ªözme sıcak hovo düæük enerji tüketimi ile hızlı ve verimli prosesler Sıcak hava uygulama sistemlerinin tahmin edilmesi iªin LEiSTER Hotwind S veya LEISTER Vulcan E ile testlerin yapılması tavsiye edilir. Önemli uyarı Atmosfer veya enerji beslemesi kaynaklı interferanslar, ısıtıcı ve sıcak hovo bloverlerini etkileyebilmektedir. Makinayı gözönüne alınarak, sıcak hava akımının belirtilen asgari altına mutlak olarak emin olunuz. 3

4 LEISTER Sıcak Hava Bloveri HOTWIND S 800 C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler HOTWIND S Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 Güª W Isı C Hava debisi (20 C sıcaklıkta) lt/dk Statik basınª Pa 200 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 3.2 Ölªüler (B) mm Ölªüler (E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı LEISTER Sıcak Hava Bloveri VULCAN E 650 C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler VULCAN E Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Isı C Hava debisi (20 C sıcaklıkta) lt/dk 950/ /1500 Statik basınª Pa 3100/4000 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 9.3 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı 4

5 Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Makina ø 40 mm yuvarlak nozul, HOTWIND S Boru Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, HOTWIND S mm uzatma nozulu, HOTWIND S Paslanmaz ªelik filtre,, temizlenebilir HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S mm yassı nozul, HOTWIND S M5 10 derinlik M5 10 derinlik ø 75 mm süzgeª reflektör, HOTWIND S ø 110 mm süzgeª reflektör, HOTWIND S mm kutu reflektör, HOTWIND S ø 50 mm yuvarlak nozul, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E mm uzatma nozulu, VULCAN E mm yassı nozul, VULCAN E Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, VULCAN E Paslanmaz ªelik filtre,, temizlenebilir VULCAN E mm kutu reflektör, VULCAN E Talep üzerine özel nozullar Boru Koruma borusu Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 5

6 LEISTER Isıtıcı Labo 34 Elektronik donanımsız Teknik Bilgiler Isıtıcı Labo 34 Voltaj V~ 230 Frekans Hz 50/60 Güª W 800 Max. ısı C 650 Min. hava debisi lt/dk 100 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 22 Hava giriæi mm ø 14 Hava ªikiæi mm ø 22 g 100 Ölªüler (ø B) mm ø LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 700 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 Güª W Max. ısı C 600 Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 21.3 Paslanmaz gelik koruma borusu mm ø 28 Hava giriæi mm ø 15 Hava ªikiæi mm ø 13 g 260 Ölªüler (ø B) mm Test iæareti Koruma boruso Boru 6

7 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı Labo 34 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı LABO 34 Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, 50 x 35 mm süzgeª reflektör, PVC ve PTFE den mamul kılıf ve parªaların ærinklenmesi iªin, 700 Labo Labo ø 5 mm yuvarlak nozul, ø 10 mm yuvarlak nozul, Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart ø 12 mm lehim ªözme nozulu, IC Ierin lehiminin ªözülmesi ve PVC, PTFE, FEP vb. malzemeden mamul kılıf ve parcaların ærinklenmesi iªin, 700 Talep üzerine SMD komponentler iªin özel lehim ªözme nozulları, mm süzgeª reflektör, PVC ve PTFE den mamul manæon ve par- ªaların ærinklenmesi iªin, ø 10 mm süzgeª reflektör, ærink lehim lehimlenmesi ve PVC, PTFE, FEP kılıfların ærinklenmesi iªin; ø 5 mm yuvarlak nozula takılır, 700 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 700 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır blovere takılmak üzere, Ölªü Blover Tipi Sicak Hava Mainası 700 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü Talep üzerine özel nozullar Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 7

8 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 3000 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 50/60 Güª W Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 36 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 43 Hava giriæi mm ø 19.5 Hava ªıkıæı mm ø 22 g 500 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti Koruma borusu Boru M4 15 derinlik LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 3300 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª W Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 50 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 65 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 30 g 800 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti Boru Koruma borusu 8

9 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 3000 ile bloverin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarasi Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı 3000 Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir O C, ø 2 mm aªılı nozul, Flanæ rakor, koruma tüpüne takılır, mm uzatma nozulu, mm yassı nozul, 3000 Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart mm süzgeª reflektör, mm süzgeª reflektör, mm süzgeª reflektör, Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır. blovere takılmak üzere, Ölªü Flanæ rakor, 3300 Kombinasyon olanakları mm uzatma nozulu, 3300 LEISTER ısıtıcı 3300 ile, SILENCE, ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyordarı ø 50 mm aªılı nozul, kol mm 3300 Blover Tipi Isıtıcı 3300 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü mm tüp nozul, hava ªıkıæ 420 mm dir; 3300 Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Ölªüm ısısı C kontrol edilebilir mm vassı nozul, mm yassı nozul, 3300 SILENCE ø 70 mm B = 70 mm mafsallı reklektor 3300 ASO mm kutu reflektör, 3300 ASO ASO Talep üzerine özel nozullar AIRPACK AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 9

10 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı 5000 Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 1.85 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti LEISTER Isıtıcı S 650 C kadar elektronik ısı kontrollü Technical data Heater S Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava giriæi mm ø 60 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 3.4 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti CCA sertifikalı Koruma borusu Boru Koruma borusu Boru 10

11 Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı 5000 ile SILENCE, ASO veva AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı 5000 Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 40 mm yuvarlak nozul, Flanæ rakor, koruma borusuna takılır, Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C kontrol edilebilir mm uzatma nozulu, 5000 SILENCE SILENCE mm tüp nozul, hava ªıkıæ 550 mm dir; 5000 SILENCE mm yassı nozul, 5000 ASO mm yassı nozul, 5000 ASO mm yassı, nozul, 5000 AIRPACK AIRPACK Aªılı nozul, kol mm 5000 Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Hava akıæı aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. Isıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır. blovere takılmak üzere, 5000 Ölªü Kombinasyon olanakları ø 50 mm yuvarlak nozul, S LEISTER Isıtıcı S ile SILENCE, ASO veva AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Blover Tipi Isıtıcı S Adet Wat gücü Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C kontrol edilebilir mm yassı nozul, 1200 mm tüp nozul, hava ªıkıæ mm dir; Aªılı nozul, kol mm, S S S SILENCE mm yassı nozul, S SILENCE mm uzatma nozulu, S ASO mm yassı nozul, S ASO Flanæ rakor, koruma borusuna takılır, S AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Manuel hava akıæı ayarlayıcısı ve aªma/kapama anahtarı Bu küªük ünite SILENCE bloverin ªıkıæına veya ısıtıcıya hortumların arasına monte edilebilir. Hava ªıkıæIarı ve adaptörler bütün mümkün kombinasyonlara olanak verecek æekilde standarttır S Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez Hava akıæı ayarlayıcısı ve aªma/kapama anahtarı Isıtıcılara hava beslemesi (pnömatik 5 bar) komuta üzerine kesilmektedir. lsıtıcılar, anında ısıyı kesmekte ve hava akıæı durmaktadır SILENCE blovere takılmak üzere, Ölªü 214 x 88 x S 11 Talep üzerine özel nozullar

12 LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcı 5000 HT 900 C kadar elektronik donanımsız Teknik Bilgiler lsıtıcı 5000 HT Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw 11 Max. ısı C 900 Min. hava debisi lt/dk 1000 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 62 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 74 Hava giriæi mm ø Hava ªıkıæı mm ø 62 kg 2.2 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcı HT 900 C kadar elektronik donanımsız Teknik Bilgiler lsıtıcı HT Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw 15 Max. ısı C 900 Min. hava debisi lt/dk 1050 Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 92 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 103 Hava giriæi mm ø 60 Hava ªıkıæı mm ø 92 kg 4.0 Ölªüler (B E Y) mm Koruma borusu Boru 92 Koruma borusu Boru

13 Kombinasyon olanakları LEISTER Yüksek Sıcaklık Isıtıcısı 5000 HT ile veya AIRPACK bloverlerin azarni ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi 50/60 Hz Yüksek sıcaklık Isıtıcı 5000 HT Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 36 mm turbo nozul hava ªıkıæı mm yassı nozul, 5000 HT 5000 HT Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C x 85 mm yassı nozul, 5000 HT AIRPACK LEISTER KSR dijital 5000 HT HT AIRPACK LEISTER DSE trifaze elektronik ayar ünitesi, potansiyometreli 5000 HT HT Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart KSR iªin LEISTER DSE trifaze elektronik ayar ünitesi 5000 HT HT mm yassı nozul, HT mm yassı nozul, HT ø 48 mm turbo nozul hava ªıkıæı HT Talep üzerine özel nozullar Kombinasyon olanakları LEISTER Yüksek Sıcaklık lsıtıcısı HT ile, ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Blover Tipi 50/60 Hz Yüksek sıcaklık Isıtıcı HT Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. ısısı C ASO ASO AIRPACK AIRPACK Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez. 13

14 LEISTER Isıtıcı C kadar elektronik ısı kontrollü Teknik Bilgiler Isıtıcı Voltaj V~ Frekans Hz 50/60 Güª kw Max. ısı C Min. hava debisi lt/dk Paslanmaz ªelik ısıtıcı boru mm ø 160 Paslanmaz ªelik koruma borusu mm ø 180 Hava giriæi mm ø 60 oder ø 90 Hava ªıkıæ mm ø 160 kg 13.5 Ölªüler (B E Y) mm 442 (447) Test iæareti Koruma borusu Boru Kombinasyon olanakları LEISTER Isıtıcı ile ASO veya AIRPACK bloverlerin azami ısıtma gücünde kombinasyonları Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Isıtıcı Blover Tipi Isıtıcı Nozulsuz olarak tam kapasitede ªalıæan blover ve 3 m hortum sahip ısıtıcının hava ªıkıæ 3 mm önünde yapılan sıcak hava ısı ölªümü ø 100 mm yuvarlak nozul, ø 180 mm flanæ rakor, koruma borusuna takılır, Adet Wat gücü 20 C sıcaklıkta hava debisi lt/dk. Isı C -kontrol edilebilir hava giriæ rakoru, ø 60 mm hava hortumu iªin; vidalı tip ASO ASO x 100 mm uzatma nozulu, AIRPACK x 15 mm yassı nozul, Hava debi ve ısı bilgileri dıæ tesirlerle etkilenebilen standart mm tüp nozul, hava ªıkıæ mm dir; Talep üzerine özel nozullar 14 Leister ürünü olmayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanıması durumunda, garanti verilmez.

15 Kontrol üniteleri ve arayüzey Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Makina LEISTER sıcak hava bloverleri ve ısıtıcıları ªeæitli makina ve tesisat iªine monte edilmektedirler. Sıcak hava ısısının hassas olarak ölªülmesi ve belli aralıklarla görüntülenmesi ve kontrol edilmesi bu ısıtıcılar standart olarak LEISTER KSR Dijital (Kaskad kontrolör) ve termokupl cihazı ile donanmaktadırlar. LEISTER sıcak hava bloverleri ve ısıtıcılarının iªine monte frekans konvertörleri (örn. nokta kaynak makinası, büyük kumanda motorları veya elektrikli makinalar) haiz makina ve tesisat zaman gerekli EMC özelliklerine uyum göstermemektedirler. Çok yüksek elektro-manyetik interferans pulsları LEISTER KSR Dijital cihazın kontrol iæievini etkileyebilmektedir. LEISTER KSR dijital Teknik Bilgiler KSR dijital Termokupl, fiæi ve 1 metre kablosu ile birlikte 1 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 2 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 3 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 4 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 5 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte 10 m termokupl uzatma kablosu, fiæi ve ile birlikte Ana ünite beslemesi V~ Kontrol sistemi PID Alarm ªıktısı kapanma 1A/ 250V Termokup Tip K Görüntüleme Dijital ayar ve fiili Parametre ayarlanabilir Ölªüler (B E Y) mm Ön yüz mm KSR KSR KSR KSR KSR KSR KSR Sipariæ iªin gerekli detaylar Isıtıcı tipi Kontrol kablosunun uzunluyu Termokup uzantı kablosu C veya F ısı görüntüleme Nihayetteki azami ısı sınırı LEISTER monofaze ayar ünitesi ESE LEISTER trifaze ayar ünitesi DSE Teknik Bilgiler ESE DSE Ana ünite beslemesi V~ V~ Max. akim A Ölªüler (B E Y) mm Montaj deliklerinin mesafesi mm Arayüzey KSR dijital Sipariæ iªin gerekli detaylar Isıtıcı tip(ler)i ælem modu (A) Potansiyometre (B) KSR LEISTER Arayüzey Arayüzey harici voltaj galvanik ayrımı (kontrol voltajı, harici potansiyometre) ve LEISTER ısıtıcı 700, 3000, 3300, 5000 tipleri ve Hotwind S sıcak hava bloveri iªin zorunludur. Teknik Bilgiler Arayüzey Ana ünite beslemesi V~ 120 / 230 / 400 or 480 Frekans Hz 50/60 Akım ma 10 ma Giriæ V DC Çıkıæ V DC, 2 ma Ölªüler (B E Y) mm

16 LEISTER Yüksek Basınªlı Blover Teknik Bilgiler Blover Tasarım Reaktif (pozitif geri beslemeli) Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 12 Frekans Hz 50/60 Güª W 250 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 1200/1300 Statik basınª Pa 8000/10500 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 62 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø kg 8.0 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Yüksek Basınªlı Blover AIRPACK Teknik Bilgiler AIRPACK Blover Tasarım Reaktif (pozitif geri beslemeli) Nominal voltaj +/-% 10 V~ Y tibari akım A Frekans Hz Güª kw Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk Statik basınª Pa Ortam C < 40 Gürültü seviyesi LpA (db) 73 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 60 Hava ªıkıæı diæ ªap mm ø 60 kg 25 Ölªüler (B E Y) mm Test iæareti 16

17 60 Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Blover ø 14 mm PVC hava hortumu; Blover ve Isıtıcı 700 veya Labo 34 ün iªin ø 14 mm PVC hava hortumu iªin kelepªe ø 19 mm PVC hava hortumu; Blover ve Isıtıcı 3000 ün iªin ø 19 mm PVC hava hortumu iªin kelepªe Standart koæullarda Performans ø 19 mm kör tapa; nolu hortum adaptörüne Hava debisi [lt/dk] Paslanmaz ªelik filtre, Robust bloverin hava giriæine takılmak üzere Statik basınª [mbar] Hava debisi [m 3 /h] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Motor capacitor 220 V for Robust blower Motor capacitor 110 V for Robust blower Hortum adaptörü, Robust blovere, 3 adet Isıtıcı 700 veya Labo 34 ü iªin Hortum adaptörü, Robust blovere. Bu adaptörlerden sipariæ nolu ikisi 6 adet Isıtıcı 700 ün veya sipariæ nolu iki hortum adaptörü 4 adet Isıtıcı 3000 nin Hortum adaptörü, 2 adet Isıtıcı 3000 nin hortum iªin adaptör e ve Robust blovere ø mm PVC hava hortumu ø mm ve ø 60 mm hava hortumu iªin kelepªe AIRPACK ø mm kör tapa; ve hortum adaptörlerine takılmak üzere AIRPACK ø 60 mm PVC hava hortumu; AirPack blover ve ısıtıcının iªin AIRPACK Standart koæullarda Performans ø 60 mm kör tapa; hortum adaptörü iªin AIRPACK Statik basınª [mbar] Hava debisi [lt/dk] Statik basınª[pa (Nm -2 )] ø mm hortum iªin 1 hava ªıkıæIı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den 1 i ile üzere AirPack bloverin hava ªıkıæına ø mm hortum iªin 2 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den herhangi 2 si ile üzere Airpack bloverin hava ªıkıæına Hortum adaptörü. 2 adet Isıtıcı l0 000 S in iªin AirPack bloverin hava ªıkıæına takılmak üzere AIRPACK AIRPACK AIRPACK Hava debisi [m 3 /h] 17 Leister ürünü oimayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanılması durumunda, garanti verilmez

18 LEISTER Orta Basınªlı Blover SILENCE Teknik Bilgiler SILENCE Blover Tasarım Radyal blover Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 12 Frekans Hz 50/60 Güª W 250 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 4700/6000 Statik basınª Pa 1000/1400 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 61 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 80 Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø 60 kg 9.0 Ölªüler (B E Y) mm LEISTER Orta Basınªlı Blover ASO Teknik Bilgiler ASO Blover Tasarım Radyal blover Trifaze besleme voltajı V~ Monofaze besieme voltaji V~ Monofaze besleme iªin kapasitör µf 25 Frekans Hz 50/60 Güª W 550 Hava debisi (20 C ısıda) lt/dk 13500/15900 Statik basınª Pa 1600/2400 Ortam C < 60 Gürültü seviyesi LpA (db) 70 Çevre koruyucu özellik (IEC 529) IP 54 Hava giriæi dıæ ªap mm ø 134 Hava ªıkıæı dıæ ªap mm ø 90 kg 15.0 Ölªüler (B E Y) mm

19 60 Sipariæ Numarası Resimler -ölªeksizdir- Aksesuarlar Blover ø 60 mm PVC hava hortumu SILENCE ø 60 mm hava hortumu iªin kelepªe SILENCE ø 60 mm kör tapa; ve hortum adaptörüne SILENCE Paslanmaz ªelik filtre, Silence bloverin hava giriæine takılmak üzere, temizlenebilir SILENCE Standart koæullarda Performans Statik basınª [mbar] Hava debisi [lt/dk] Hava debisi [m 3 /h] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Silence blover iªin 230 V motor kapasitörü ø mm hortum iªin 1 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3000 veva 5000 den 1 i ile üzere Silence blover in hava ªıkıæına geªme tip Hortum adaptörü, 2 adet. Isıtıcı S in Silence blovere iªin. Bu adaptörlerden üª tanesi 4 adet Isıtıcı S i ile birlikte 4 adet Isıtıcı S in ASO blovere uygundur. Bu adaptörlerden adaptöre ikisi 10 kw gücünde 4 adet Isıtıcı 4000 i ASO blovere SILENCE SILENCE SILENCE ø mm hortum iªin 2 hava ªıkıælı hortum adaptörü. Isıtıcı 3300 veya 5000 den herhangi 2 si ile üzere Silence blover in hava ªıkıæına geæme tip SILENCE Hortum adaptörü, adaptöre. 2 adet ve adaptör 8 Isıtıcı 5000 i ASO blovere SILENCE ø 90 mm PVC hava hortumu; ASO ø 90 mm hava hortumu iªin kelepªe ASO Paslanmaz ªelik filtre, ASO bloverin hava giriæine takılmak üzere geªme tip, temizlenebilir ASO Standart koæullarda Performans ASO blover iªin 230 V motor kapasitörü ASO Hava debisi [lt/dk] Statik basınª [mbar] Statik basınª[pa (Nm -2 )] Hortum adaptörü, ASO blovere. 2 adet adaptör 4 adet Isıtıcı 3300 veya 5000 i ASO Leister ürünü oimayan veya kullanıcının kendi yapımı aksesuarların kullanılması durumunda, garanti verilmez Hava debisi [m 3 /h] 19

20 ܪ adet Hotwind S sıcak hava bloveri ile æiæe kapaklarının ærinklenmesi. Meyva suyu ve æarap imalatında yaygın bir uygulama. Hotwind S dekoratif ambalaj filminin kenarını ærinklemektedir. Æiæe doldurma tesisinde kutu reflektör takılı Hotwind S æiæe kapaklarını ærinklemektedir. ki Hotwind S ve bir Isıtıcı 700 den oluæan sıcak hava donanımı pillerin üzerindeki PE kılıfı ærinklemektedir. Sicak hava tesisatı ile donanımlı doldurma makinaları æiæe baælıklarının koruyucu kılıfını ærinklemektedir. Hacimli malların üzerine ærink ve kaynak filminin geªirilmesi iªin sıcak hava donanımlı ærink tüneli. 20

21 Hotwind S kenar æeridi geªirme makinası iªine monte edilmiætir. Bu makinalar, manuel olanlardan bilgisayar kontrollü büyük modellere kadar, sıcak etkinleætirmek iªin sıcak havaya ihtiyaª gösterirler. Tampon baskı makinası üzerinde özel reflektörü ile Hotwind S. Baskı mürekkebinin önlenmesi iªin sıcak hava ile kurutulması gerekmektedir. Bilyalı yatak test tesisi iªine yerleætirilmiæ 20 adet Hotwind S makinası. Yatakların ömrü muhtelif sıcaklıklarda ve dönüæ hızlarında test edilmektedir. Hacimli mobilyalar PE film ile ambalajlanmaktadır. Bu, tepeden ve tabandan dört Hotwind S ile ærinklenmekte ve kaynaklanmaktadır. 28 adet Labo 34 plastik dahili kapı panolarının perªinlerinin ısıtılmasında kullanılmaktadır. Ardından zımba ile perªin baæiarı oluæturulmaktadır. 21 Isıtıcı 700 sıcak hava makinası ve Robust blover yüksek süratli kesiksiz bir iælemde etiketleri kurutmaktadır. Konsantre sıcak hava akımı ile etkin kurutma

22 Isıtıcı 700 ve Robust Blover test sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Özel nozul takılı dört adet Isıtıcı 3000 PE ambalajiama filminin ærinklenme ve kaynaklanmasında kullanılmaktadır. ki adet Robust Blover gerekli sıcak havayı Plastik kaynak makinası iªine monte edilen, 70 mm yassı nozul takılı altı adet Isıtıcı 3000, polyester vatkanın EVA folyalara kaynaklanmasında kullanılmaktadır. Plastik tüplerin Isıtıcı 3000 ve Robust Blover ile Doldurulduktan sonra diæmacunu, merhem ve yapıætırıcı tüplerinin uªları sıcak hava ile kaynaklanmaktadır. 40 Isıtıcı 3000 ve 24 Isıtıcı 700, izolasyon levhalarının üzerine boya kullanmaksızın yakma ile iæaret ªizgileri (enine ve boyuna) koymaktadır. Isıtıcı 3000 ile vites diæleri ısıtılmaktadır. Döner tablo, parªaları sıcak havanın iªinden geªirmekte böylece ısınan parªalar kolayca æafta monte edilmektedirler. 22

Tipi Uniplan serbest çekme tertibatı ile Kaynak geniæii@i mm 20 veya 30 mm Voltaj V~ 230, 120, 100 Güç W 2100, 1800, 1500 Frekans Hz 50/60 Isı C 20

Tipi Uniplan serbest çekme tertibatı ile Kaynak geniæii@i mm 20 veya 30 mm Voltaj V~ 230, 120, 100 Güç W 2100, 1800, 1500 Frekans Hz 50/60 Isı C 20 Endüstriyel tekstiller PVC-P, PE, ECB, CSPE, EPDM, PVDF ve benzerlerinden mamul homojen veya kaplamalı brandalar, membranlar ve kaplamalı kumaæiarın yanında PE dokulu malzemelerin kayna@ı için LEISTER

Detaylı

leri ekstrüder sistemi Weldmax Mini-Ekstrüder ile PP kaynaǧı.

leri ekstrüder sistemi Weldmax Mini-Ekstrüder ile PP kaynaǧı. PLASTiK işleme LEISTER, her tür ekstrüzyon veya sıcak hava kaynak problemlerinize kesin çözüm getirir. Elektronik ısı kontrollü LEISTER kaynak makinaları ile, PVC-P, PVC-U, PE-HD, PE-LD, PP, PPS, PC, PMMA,

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

Hava ısıtıcı ve Blower

Hava ısıtıcı ve Blower Hava ısıtıcı ve Blower 450 Watt tan 21000 Watt a kadar Hava bloveri Yeni Modüler yapısından dolayı birçok alanda kullanılabilir. Modern en önemlisi de amacına uygun bir Dizaynı vardır. Elektronik bir rezistansa

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 2 1 Kolay kullanım için

Detaylı

LHS PREMIUM LHS SYSTEM

LHS PREMIUM LHS SYSTEM TR LHS PREMIUM LHS SYSTEM Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Kullanma klavuzu TR Uygulamalar

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm

Nederman Talaşlı İmalat Konsepti. Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm Nederman Talaşlı İmalat Konsepti Temiz Hava Temiz Çalışma ortamı Temiz Soğutucu Sıvıları Temiz Çevre ve Geri Dönüşüm İmalatınız çalışanlarınız ve çevreniz için çözümler üretiyoruz Metal İşleme Sanayisinde

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 İstanbul, 27 Ağustos 2015 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2015 / 67 KONU : Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2016 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hk. Bilindiği üzere Emlak

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C Klima Teknik Bilgiler Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C İÇİNDEKİLER AHQ-C 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................

Detaylı

COMET kamalı kaynak makinası ile atık toplama saha örtüsünün

COMET kamalı kaynak makinası ile atık toplama saha örtüsünün Çevre Mühendisli@i ve Tünel næaatı Çevre mühendisli@i ve tünel inæaatı için jeomembran örtülerin prefabrikasyonu ve kayna@ı için LEISTER den kamalı kaynak, kombi-kama makinaları ve el kaynak makinaları.

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 51EWH Serisi Ürün No: 51 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 Đstanbul, 3 Mayıs 2010 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2010 / 31 KONU : Kullanılmış Araç (Binek Otomobil) Satışında Uygulanacak KDV Oranı Đle Đlgili 54 Sayılı K.D.V. Sirküleri Hk. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Yüksek Basınç Pompaları -70-100 Bar 1 x 30lt/dk, Elektrik motor 380V 50Hz. 1 x 5.5 kw Basınç ayar regülatörleri ve Baypas Manometre 0-160 Bar. Giriş Suyu Kontrol Valfi Düşük Basınç Uyarı Switch 2. Su Filtre

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 İstanbul, 05 Nisan 2016 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2016 / 36 KONU : İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi (ÖİV) Uygulaması (14 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği)

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. SETAPAK ELEKTRONİK VE AMBALAJ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel : 0 (216) 595 26 01-02 Faks : 0 (216) 595 28 58 E-mail : setapak@setapack.com İnternet Sitesi : www.setapack.com Facebook İsim : Setapack Ambalaj

Detaylı

BV 5/1 VAKUM MAKINESI

BV 5/1 VAKUM MAKINESI Sırta takılan BV 5/1, temizliğin güç olduğu sinema, tiyatro salonları, uçak kabinleri, otobüs ve tren kompartımanları gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 Patentli Sırt Hava Akım Sistemi

Detaylı

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE)

RAY MEKANİK ISI SAYACI (KALORİMETRE) (KALORİMETRE) UYGULAMA Enerji ve debi ölçümü için çark tarama özelliğine sahip tamamıyla elektronik bir ısı sayacıdır. 5-90 C arası ısıtma ve/veya soğutma hatlarındaki faturalandırma için kullanılacak

Detaylı

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) / MECH Marka (ISO 9001, TSE ve DOĞALGAZ Onay Belgeli) 90 DİRSEK Koli / Siyah Fiyat ( ) 1/ 3/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 3 1 90 25 10 0.9 1.63 2.9.52 6.93 9.57 19.35.61.55 1.10 1.9

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-004A FTXN-L9

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-004A FTXN-L9 Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-004A FTXN-L9 İÇİNDEKİLER FTXN-L9 Özellikler................................................ 2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FTXR-E Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTXR-E İç Ünite Duvar tipi ünite FTXR-E İÇİNDEKİLER FTXR-E Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ Woerner Yetkili Türkiye Distribütörü MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMLERİ POMPALAR Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB

Klima. Teknik Bilgiler. Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB Klima Teknik Bilgiler Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite EEDTR15-204 FXMQ-MB İç Ünite FXMQ-MB İÇİNDEKİLER FXMQ-MB 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik

Detaylı

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir.

1. 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Son Ödeme Tarihleri 01.08.2011 Olarak Yeniden BelirlenmiĢtir. Ġstanbul, 25 Temmuz 2011 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2011 / 54 KONU : 27.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması ile Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ BELGELENDİRMEDE ÖNCÜ VE LİDER KURULUŞ 2 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ Standard Hazırlama Belgelendirme Ürün

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FAQ-C İç Ünite Duvar tipi ünite FAQ-C İÇİNDEKİLER FAQ-C Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları

AirPool Serisi Havuz Suyu Isı Pompaları Havuz ve akvaryum sularının ısıtılması ve soğutulması için 5-200 kw performans aralığı seçeneklerinde Havadan havuz suyuna, havuz suyundan havaya enerji transfer edebilen Yüksek verim değerleri ile elektrik

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 İstanbul,28 Haziran 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 48 KONU : 6111 Sayılı Kanun (Torba Kanun)a İlişkin 2011/5 Seri Nolu İç Genelge Hk. Bilindiği üzere kamuoyunda kısaca Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Heating (A7/W65) kw 16.00. Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65) kw 15.7 Heating (A-7/W65) kw 15.1 Heating (A7/W65) kw 6.13

Heating (A7/W65) kw 16.00. Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65) kw 15.7 Heating (A-7/W65) kw 15.1 Heating (A7/W65) kw 6.13 ÖZELLİKLER YÜKSEK SICAKLIK TİPİ Model AHUW166T0 Yüksek Sıc. Split (Dış Ortam ) Kapasite 16kW 1Ф Referans HU161H.U32 Heating (A7/W65) kw 16.00 Nominal Kapasite Heating (A2/W65) kw 14.6 Heating (A-2/W65)

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR12-204 FXUQ-MA

Klima. Teknik Bilgiler. 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR12-204 FXUQ-MA Klima Teknik Bilgiler 4 yöne üflemeli tavan tipi EEDTR2-204 FXUQ-MA İç Ünite 4 yöne üflemeli tavan tipi FXUQ-MA İÇİNDEKİLER FXUQ-MA Özellikler................................................2 2 Teknik

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

SICAK HAVA TABANCASI MODEL RTM302 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SICAK HAVA TABANCASI MODEL RTM302 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SICAK HAVA TABANCASI MODEL RTM302 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 2 1 5 3 4 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÜFLEME BORUSU 2. HAVALANDIRMA ARALIĞI 3. AÇMA/KAPAMA TETİĞİ 4. TUTMA KOLU 5. SOĞUTMA FAN BUTONU TEKNİK VERİLER

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Tam Düz Kaset EEDTR14-100 FFQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Tam Düz Kaset EEDTR14-100 FFQ-C Klima Teknik Bilgiler Tam Düz Kaset EEDTR14-100 FFQ-C İÇİNDEKİLER FFQ-C 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, iki manyetik valfin tek bir kompakt armatür içinde

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 Đstanbul, 02 Ocak 2013 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2013 / 08 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Hk. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun, 10 uncu maddesinde,...her

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTX-GV Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTX-GV İç Ünite Duvar tipi ünite FTX-GV İÇİNDEKİLER FTX-GV Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

TGT Serisi Kanat Açısı Ayarlanabilir

TGT Serisi Kanat Açısı Ayarlanabilir TGT - A4_EN 146-155 TGT 06.07.2011 12:13 Page 246 KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR TGT Serisi Kanat Açısı Ayarlanabilir TGT Serisi ayarlanabilir kanat açılı kanal tipi aksiyal fanların gövdesi çelik sacdan mamuldür.

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Gizli tavan tipi ünite EEDTR13-100 FDQ-B

Klima. Teknik Bilgiler. Gizli tavan tipi ünite EEDTR13-100 FDQ-B Klima Teknik Bilgiler Gizli tavan tipi ünite EEDTR3-00 FDQ-B İç Ünite Gizli tavan tipi ünite FDQ-B İÇİNDEKİLER FDQ-B Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016 1863 Robert Kolej 1912 Mühendislik Okulu (İnşaat, Elektrik ve Makine) 1971 Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Yüksek performans. Tam maliyet kontrolü. Emme Türbini TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology

Yüksek performans. Tam maliyet kontrolü. Emme Türbini TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology Yüksek performans. Tam maliyet kontrolü. Emme Türbini TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology ile Akıllı kontrol ünitesi Dynamic Control Technology (DC-TEC)

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler

TEKNİK DEĞERLER. Derinlik (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) 485 mm 485 mm 870 mm AÇIKLAMA. Renkler www.hosseven.com.tr 2 www.hosseven.com.tr TEKNİK DEĞERLER Nominal Isı Güç KW_N 2,2-6,5 Saatlik Tüketim Kg/h 0,6-1,8 Verim % 92-88,5 Maksimum Isıtma Hacmi M3 185 Net Kg kg 82 Baca Çapı mm 80 Besleme Haznesi

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI

VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI VAKUM PAKETLEME VE DiLiMLEME MAKiNALARI 2 2006 yılında Lipovak Makine İmalat ve Ticareti olarak Melih GÜREŞ tarafından Adapazarı nda kurulmuştur sektörümüzde, güvenirliği ile tanınan seçkin bir yere sahiptir.

Detaylı

*0701SL* MP8902874100

*0701SL* MP8902874100 Türkiye Murrelektronik Ltd Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat No 0 Şişli - İstanbul A (0) 98 E (0) 0 www.kablogirissistemleri.com info@murrelektronik.com.tr Kablo giriş ve kablo tutma sistemleri Kablo giriş

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ

OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ 2014 OKG-240 TÜNEL TİPİ TEPSİLİ KURUTUCU EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com TÜNEL TİP TEPSİLİ KURUTUCU 1 GENEL ÖZELLİKLER Tünel tip tepsili kurutucular endüstriyel proseslerde oldukça sık kullanılan kurutma

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

ısıtmalı hortum,nordson tutkal hortumu,robatech ısıtmalı hortum,dynatech tutkal hortumu meler tutkal hortumu,preo ısıtılmış hortum,robatech hoses.

ısıtmalı hortum,nordson tutkal hortumu,robatech ısıtmalı hortum,dynatech tutkal hortumu meler tutkal hortumu,preo ısıtılmış hortum,robatech hoses. ısıtmalı hortum,nordson tutkal hortumu,robatech ısıtmalı hortum,dynatech tutkal hortumu ısıtılmış hortum,ısı hatları,rezistanslı hortum hot melt hose,heating hoses,heated hoses meler tutkal hortumu,preo

Detaylı

Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1)

Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1) FWF02B7TV1B KASETLİ TAVAN TİPİ FAN COİL Productname FWF02B7TV1B Soğutma Toplam kapasite Süper kw 2.0 (1) Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1) Yüksek kw 1.3 (1) Düşük kw

Detaylı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı

Evsel su sistemi. Multi Eco-Top. Tip Kitapçığı Evsel su sistemi Multi Eco-Top Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco-Top KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

ARMATÜR FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1510001

ARMATÜR FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1510001 ARMATÜR FİYAT Sİ 05/ Sirküler No: S5000 İÇİNDEKİLER: BANYO VE MUTFAK ARMATÜRLERİ E.C.A. Electra Serisi 3 ÖZEL MUTFAK ARMATÜRLERİ E.C.A. Özel Mutfak Armatürleri 8 E.C.A. Novita Serisi E.C.A. Neva Serisi

Detaylı

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler

Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Ditroo Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız Kombiler Renk Seçeneği Otomatik Su Dolum Sistemi Otomatik Kontrollü Pompa %20 Modülasyon 25 yıllık Dizayn Grup tecrübesi, teknolojisi ve mühendislik gücü ile konforu ve yüksek

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTXG-J(A/W)

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR FTXG-J(A/W) Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FTXG-J(A/W) İç Ünite Duvar tipi ünite FTXG-J(A/W) İÇİNDEKİLER FTXG-J(A/W) Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar

Buharlı Chill Therm. Electrolux Thermetic Cihazlar Chilltherm, Electrolux Thermaline'ın yeni kaynatma kazanıdır. Entegre soğutma sistemi sayesinde "Cook & Chill" prosesi için geleneksel ekipmanlar yerine tek bir ekipman kullanılması yeterlidir. Bir tek

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri

ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri ECOFLOOR elektrikli yerden ısıtma sistemleri, ideal ısı dağılımı sağlıyor ve istenmeyen hava akımlarını azaltarak tozlanmayı engelliyor. Bu sistemler; büyük

Detaylı