JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 / Issue: 3 Yıl / Year: 2012 LEGAL

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 1 / Sayı: 3 Volume: 1 / Issue: 3 Yıl / Year: 2012 Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni On Behalf of Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Sti. Publisher and Executive Editor Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No. / Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Kasım/November 2012 Yönetim Yeri / Place of Management: E-posta / Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) Faks (Fax): (216) (Sertifika No./Certificate No ) URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2012 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK SAN. ve TIC. LTD. STI. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216) İnternet adresi: / E-posta:

4

5 Editör / Editor Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman Yayın Kurulu / Editorial Board Doç. Dr. Ömer Özkan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. A. Caner Yenidünya Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Dr. Sıtkı Anlam Altay Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Soner Altaş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Av. Serkan İçtem Hukuk Danışmanı Av. Gizem Bilgiç Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Av. Serap Yılmaz Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Lisans no:110139

6 Danışmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Erişah Arıcan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Prof. Dr. Ahmet Battal Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar Prof. Dr. Nuray Ekşi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç E. T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Güzin Üçışık Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr.Sinan Bayındır İstanbul Aydın Üniv.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Mustafa Akın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi

7 Yavuz Akbulak SPK-Kurul Başkanlık Danışmanı Abdurrahman Özalp Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi Av. Nilay Acar Av. Cemil Aygün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği Kanuni Takipler Grup Başkanı Av. Nihat Boz Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Av. Murat Duman HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı Av. Bora Durmaz Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Genel Dava Birim Yöneticisi Av. İbrahim Murat Haznedar Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Emin Karaağaç Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Hasan Köroğlu TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri Av. Gürhan Okay TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman

8

9 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher

10 X versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Foodnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editör. There is no need to submit any hardcopy of the article. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name(s), formal positon(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authers) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authers) and English. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article.

11 Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined b the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via ) in adequate detal and provided with a copy of the reviewer s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. XI

12 XII Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDİTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli Okuyucularımız, Dergimizin üçüncü sayısını yayınlamanın mutluluğu içindeyiz. İlk iki sayımızda olduğu gibi bu sayımız da kapsamlı bir içerikten oluşmaktadır. Güncel gelişmelere paralellik arz eden makalelerimiz yanında, görüş ve önerilerinizle bizlere ilettiğiniz ve dergimizde sıklıkla yer almasını talep ettiğimiz uzman görüşlerinden iki tanesine bu sayımızda yer vermiş bulunmaktayız. Söz konusu uzman görüşlerinin sektöre yönelik gelişmelerin takip edilmesine fayda sağlayacağı düşüncesi ve inancındayız. Anayasa Mahkemesi üyeleri Dr. Hüseyin EKİNCİ ve Dr. Musa SAĞLAM tarafından kaleme alınıp, Anayasa Mahkemesi'nce bastırılan "66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru" adlı kitap siz değerli abonelerimize dergi ekinde gönderilecektir. Daha adil yargılanma hakkını sağlama ve hukuka yaptıkları katkılardan dolayı Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri sayın Oğuz KAYA ile Mahkemenin değerli üyelerine ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Son olarak çalışmalarını sizlerle buluşturma imkanı veren tüm eser sahiplerine içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle Av./Atty. Tülin ZIRHLIOĞLU

16

17 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Cilt: 1 / Sayı: 3 Yıl: 2012 İÇİNDEKİLER Makaleler... 1 Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Doç. Dr. Ömer ÖZKAN - Av.Hilal KARACA... 3 Ticari İşletmenin Devri Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası ile Ödenecek Çekler Av. Dr. Nesrin AKIN SUNAY Uzman Görüşü İnternet Sitesi Yükümlülüğünde Ne Değişti Soner ALTAŞ İstanbul un Finans Merkezi Olmasına Dair Değerlendirmeler Yavuz AKBULAK Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararları Uygulamaya İlişkin Bilgiler Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hakkında Önemli Hatırlatmalar Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde Bulundurulması Gereken Düzenlemeler Özelgeler Listesi Özelgeler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU LEGALBANK ABONELİK FORMU

18 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 1 / Issue: 3 Year: 2012 CONTENTS Articles... 1 Check Deposit Obligation of Drawee Bank Assoc. Prof. Dr. Ömer ÖZKAN - Atty. Hilal KARACA... 3 Transfer of a Commercial Enterprise Asst. Prof. Dr. Hüsnü TURANLI Foreign Currency Cheques in Turkish Law Atty. Dr. Nesrin AKIN SUNAY Legal Opinion Changes in Website Liability Soner ALTAŞ An Analysis About Istanbul as a Financial Center Yavuz AKBULAK The News Decisions of the Court of Appeal Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers of Court of Appeal Decision Penal Chamber of Court of Appeal Decisions Practical Informations Important Reminders Related to the Turkish Commercial Code No The Points to be Considered by Banks and Financial Institutions Rulings List Rulings Substantial Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

19 MAKALELER ARTICLES * Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Check Deposit Obligation of Drawee Bank Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ömer ÖZKAN Av./Atty. Hilal KARACA * Ticari İşletmenin Devri Transfer of a Commercial Enterprise Yrd. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Hüsnü TURANLI * Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası ile Ödenecek Çekler Foreign Currency Cheques in Turkish Law Av. Dr./Atty. Dr. Nesrin AKIN SUNAY

20

21 H ÇEKTE MUHATAP BANKANIN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (CHECK DEPOSIT OBLIGATION OF DRAWEE BANK) Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Ömer ÖZKAN * Av./Atty. Hilal KARACA ** ÖZET Türk hukuk sisteminde sadece bankalar çekte muhatap olma yetkisini münhasıran haiz bulunmaktadır. Bu sebeple çeklerle ilgili yapılan düzenlemelerde muhatap kurum önemli bir yer işgal etmekte ve düzenlemelerin de merkezinde bulunmaktadır. Çalışmamızda muhatap bankanın 5941 sayılı Kanun a göre ödeme yükümlülüğü, tarihli ve 6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve T.C. Merkez Bankası tarafından çıkarılan Tebliğlerin de göz önünde bulundurulması suretiyle doktrin ve Yargıtay kararları ile birlikte değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler Çek, Muhatap Banka, Çek Kanunu, Bankanın çeki ödeme yükümlülüğü. ABSTRACT In Turkish legal system, only the banks are provided the authority to be the addressee in checks. Therefore, the drawee bank holds a great significance and is in the center of arrangements. In this article, doctrine and the Supreme Court s decision will be analyzed in regard to drawee bank s obligation to pay according to the Law numbered 5941, Law about Revisioning the Check Law numbered 6273 and the communiqués issued by the Turkish Central Bank. H * ** Hakem denetiminden geçmiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi İstanbul Barosu

22 4 Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Keywords Check, Drawee Bank, Check Law, Bank s Obligation to Pay the Check ***... Çekin sürat ve güven özelliği nedeni ile ticari hayatımızda önemli bir işlevi haiz olduğu ve birçok kolaylık sağladığı aşikâr olmakla birlikte uygulamada birçok sorunu da beraberinde getirdiği su götürmez bir gerçektir. Yeni Çek Kanunu ile çekin ödeme vasıtası olan niteliği değiştirilerek bir kredi aracı hâline getirilmesi sağlanmış ve böylece Türk Ticaret Kanunu'na göre geçerli olan Çekte vade yoktur, çek görüldüğünde ödenir. prensibi terk edilmiş, ileri tarihli çeklerin düzenlenmesi yasal kılınmıştır. Üzerindeki düzenleme tarihinden önce bankaya ibraz edilen çeklerin karşılıksız çıkması hâlinde ise, bu çeklerle ilgili olarak hukuki takibe girişilemeyeceği ancak düzenleme tarihinden sonra çekin bankaya ibraz edilerek karşılıksız bırakılma işleminin gerçekleştirilmesi ile hukuki takibe başlanacağı düzenlenmiştir sayılı Kanun'da bankaların yasal ödeme yükümlülükleri, banka ile hesap sahibi arasında bir gayri nakdi kredi ilişkisi olarak değerlendirilmektedir. Ancak 3167 sayılı Kanun'un uygulanmasında bankaların, yasal yükümlülükleri bir garanti olarak kabul edilmiş ve uygulamada çekin karşılıksız kalan kısmı çekin arkasına aynen yazılırken ve bankanın garantisi nedeni ile ödediği miktar belirtilirken yeni Kanun'a göre karşılıksız işleminin bankanın çek hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar düşüldükten sonra çek bedelinin karşılanmayan kısmıyla sınırlı olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 3. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 3 / Yıl: 2012

23 H TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TRANSFER OF A COMMERCIAL ENTERPRISE) Yrd. Doç. Dr./Asst. Prof. Dr. Hüsnü TURANLI * ÖZET Genel olarak işletmenin devrinin o işletmeden (daha doğrusu işletme sahibinden) alacaklı olanlara ilişkin sonuçları BK m. 202 de düzenlenmekle birlikte, ticari işletmenin devri esas itibarıyla TTK m. 11/3 te yer alan özel hükümlerle düzenlenmiştir. Buna göre, ticari işletme, aksi öngörülmedikçe malvarlığı ile bir bütün olarak devredilebilir ve ticari işlemlere konu olabilir. Devir sözleşmesi yazılı olmalı, tescil ve ilan edilmelidir. Bu makalenin amacı, TTK m.11/3 de öngörülen yeni düzenleme ile ticari işletmenin devrinin nasıl olması gerektiğini BK m. 202 hükmü ile birlikte ele alarak bazı öneriler getirmektir. Öte yandan doktrindeki farklı görüşlere de yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, ticari işletme, devir sözleşmesi, dış üstlenmenin hukuki sonuçları. ABSTRACT While the transfer of a business is set forth in Turkish Code of Obligations Art. 202, Turkish Commercial Code includes a special provision on the transfer of commercial enterprises with Art.11/3. According to this Article, a commercial enterprise may be transferred as a whole with its properties unless otherwise is provided. This transfer contract needs to be in writing, be registered to Trade Registration and announced through Turkish Trade Registration Gazette. The purpose of this paper is to offer some propositions on H * Hakem denetiminden geçmiştir. İzmir Ü.Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B.D.

24 6 Ticari İşletmenin Devri how the transfer of commercial enterprises should be, based on the provisions of the relative Codes. On the other hand, different views of authors in doctrine have been stipulated as well. Keywords Turkish Commercial Code, Turkish Code of Obligations, commercial enterprise, transfer contract, legal consequences of outer undertaking. ***... Makalemizde, 2011 yılında kabul edilen ve Temmuz 2012 de yürürlüğe giren BK ve TTK hükümleri çerçevesinde ticari işletmenin devrine dair getirilen yeni düzenlemeler ele alınmıştır. İşletmenin devri konusu, BK m. 202 de yeniden düzenlenmiştir. EBK m.179 hükmü ile arasında fazla bir fark yoktur. Eski düzenlemede, borçların devralınması konusunda borcun nakli hükümlerinin geçerli olacağı, yeni düzenlemede ise dış üstlenme sözleşmesinin hukuki sonuçlarının geçerli olacağı öngörülmüştür. TTK m.11/3 de de, sözleşmede aksi öngörülmedikçe işletmenin malvarlığının bir bütün olarak devir ve diğer hukuki işlemlere konu olacağı, ayrıca özel tasarruf işlemlerinin tek tek yapılmasının gerekli olmadığı hükme bağlanarak ticari işletmenin devri konusunda özel bir hüküm konulmuştur. Devrin yazılı olması, tescil ve ilanı zorunlu kılınmıştır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 3 / Yıl: 2012

25 H TÜRK HUKUKUNDA YABANCI ÜLKE PARASI İLE ÖDENECEK ÇEKLER (FOREIGN CURRENCY CHEQUES IN TURKISH LAW) Av. Dr./Atty. Dr. Nesrin AKIN SUNAY * ÖZET Türk Hukukunda, yabancı ülke parası üzerinden düzenlenen çeklerin ödenmesi hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 802 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Yasal mevzuatımızda, yabancı ülke parası üzerinden çek düzenlenmesi ve bu çek bedelinin yabancı ülke parası ile ödenmesi konusunda sınırlama yoktur. İlgili kanun hükmüne göre, bankada çekle işleyen bir döviz hesabı açtıran düzenleyen, aynen ödeme kaydı ile döviz üzerinden çek düzenleyebilir. Bu hâlde, çekte yazılı döviz ile hesaptaki döviz aynı cins ise ve hesapta çek bedelini karşılayacak tutar varsa muhatap bankanın ödeme yükümlülüğünde tereddüt yoktur. Bununla birlikte, düzenleyenin, aynen ödeme kaydı ile Türk parası üzerinden açılan bir hesaba yabancı ülke parası üzerinden bir çek düzenlemesi veya çekte yazılı döviz ile hesaptaki dövizin aynı cins olmaması durumunda, muhatap bankanın nasıl ödeme yapacağı sorun olmakta ve bankalar aynen ödeme yapmaktan kaçınmaktadırlar. Anahtar Kelimeler Kıymetli evrak, çek, çek hukuku, yabancı ülke parası, yabancı ülke parası ile ödenecek çek, muhatap bankanın sorumluluğu. H Hakem denetiminden geçmiştir. * İstanbul Barosu Avukatı

26 8 Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası ile Ödenecek Çekler ABSTRACT In Turkish law, the payment of the foreign currency cheques is stipulated by the Turkish Commercial Code numbered 6102, in the Article 802. In our legal legislation, there is no restriction on drawing a foreign currency cheque and also paying it with foreign currency. According to the Article 802, the person who opens a foreign currency account in a bank that cheque can be drawn on it, may also draw a cheque with a pay a specific amount of a specific currency clause. If the account is opened on the same foreign currency that the cheque is drawn and in that account there is enough foreign currency to pay the cheque amount, the bank which the cheque is drawn on will have to pay it. But, if the drawer draws a foreign currency cheque with a pay specific amount of specific currency clause on a Turkish Liras account or if the cheque amount is not the same foreign currency at the foreign currency account, the payment of the bank becomes a problem and banks refuse the payment with the same foreign currency that is written on the cheque. Keywords Negotiable instrument, cheque, cheque law, foreign currency, foreign currency cheques, obligation of the drawee bank. ***... Türk hukukunda, yabancı ülke parası üzerinden düzenlenen çeklerin ödenmesi hususu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 802 nci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Yasal mevzuatımızda, yabancı ülke parası üzerinden çek düzenlenmesi ve bu çek bedelinin yabancı ülke parası ile ödenmesi konusunda sınırlama yoktur. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 3 / Yıl: 2012

27 UZMAN GÖRÜŞÜ LEGAL OPINION * İnternet Sitesi Yükümlülüğünde Ne Değişti Changes in Website Liability Soner ALTAŞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/ Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector * İstanbul un Finans Merkezi Olmasına Dair Değerlendirmeler An Analysis About Istanbul as a Financial Center Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor

28

29 İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE NE DEĞİŞTİ (CHANGES IN WEBSITE LIABILITY) Soner ALTAŞ ** sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilk halinde her sermaye şirketinin, yani bütün anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bir internet sitesi açmak yahut şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Kanun'da belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemek zorunda oldukları hükme bağlanmıştı. Ancak, 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanun ile YTTK da yapılan değişiklik ile bütün sermaye şirketlerinin internet sitesi oluşturması zorunluluğundan vazgeçilmiş, bunun yerine sadece bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet sitesi kurmaları şart koşulmuştur. Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi ise Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Dolayısıyla, sadece Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi olması kararlaştırılan şirketler internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorunda olacaktır. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından internet sitesi kurma ve kanunen yapılması gereken ilanları internet sitelerinde yayımlanma zorunluluğu sözkonusu olmayacaktır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. ** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi

30 İSTANBUL UN FİNANS MERKEZİ OLMASINA DAİR DEĞERLENDİRMELER * (AN ANALYSIS ABOUT ISTANBUL AS A FINANCIAL CENTER) Yavuz AKBULAK**... Yukarıda genel hatlarıyla verilmeye çalışılan İFM ile ilgili YPK Kararında belirlenen stratejilerin ardından, bu stratejilere uygun eylem planları yer almıştır. Eylem planında 23 önceliğe uygun olarak toplam 71 eylem belirlenmiş, bu eylemlerin hangi kuruluşların sorumluluğunda gerçekleştirileceği ve sorumlu kuruluşların hangi kurumlarla işbirliği yapacakları tek tek belirlenmiştir. Söz konusu eylem planının döneminde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Eylem planında yer alan hedeflerin ve esas amaç olan İstanbul un önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgesel bir finans merkezi olabilmesinin, ülkemizdeki tüm kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarınca sahiplenme kültürü temelinde uyum içerisinde ve hedefe uygun bir çalışma yürütülmesine bağlı olduğu ve sorumlu kuruluşların plana dair çalışmaları başlangıçtaki ciddiyetle yakından takibinin de önemli bir itici güç oluşturacağı kanaatine ulaşılmaktadır. Ayrıca, TBMM de yasalaşmayı bekleyen 2499 sayılı SPKn Tasarısı nın borsalara ilişkin hükümlerinin de İFM planına önemli katkılar yapabileceği, ancak tüm bu plan ve öngörülerin ciddi ve sağlam bir hukuk ve adalet sistemi oluşturulmasından geçtiğinin de özellikle dikkate alınmasında yarar olduğu düşünülmektedir. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz * ** Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor

31 HABERLER THE NEWS * Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Değiştirildi * Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlandı * Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değiştirildi * 4906 Karar Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı * 4919 Karar Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayınlandı * Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği Değiştirildi * Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No: 56) Değiştirildi * İller Bankası İhale Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı * İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Değiştirildi * Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değiştirildi * Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi * Devlet İç Borçlanma Araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Müşteri İsmine Saklanmasına ve İzlenmesine Başlandı * TSPAKB ve Japonya Aracı Kuruluşları Birliği Piyasaların Gelişmesi İçin Birlikte Çalışacak * Yatırımcı Seferberliğinin Yol Haritası Çıkarıldı * Açığa Satış İşlemleri İçin Başlangıçta Bulundurulması Gereken Asgari Özkaynak Oranı, Yeniden Seri:V, No:65 Sayılı Tebliğin 25 inci Maddesinde Yer Alan %50 Oranına İndirilmiştir * İcra ve İflas Kanunu nda Yapılan Değişikliklerin Uygulamasına İlişkin Adalet Bakanlığı Açıklaması Yayınlandı Haberlerin tamamını dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 3. sayısından ulaşabilirsiniz

32

33 YARGITAY KARARLARI DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL * Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal * Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Assembly of Criminal Chambers of Court of Appeal Decision * Yargıtay Ceza Daire Kararları Penal Chamber of Court of Appeal Decisions

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 34 Volume: 9 / Issue: 34 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ Enver USCA * H. Ebru TÖREMİŞ ** ÖZET İMKB nezdindeki uyuşmazlık çözüm prosedürüne ilişkin İMKB Yönetmeliği

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ

HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ HUKUK DERGÝSÝ HAKEMLİ DERGİ YIL: 4 SAYI: 42/ HAZİRAN 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Hukuk Haberleri YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ Leges Yazılım

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TMSF NİN ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLI ALACAKLARINI TAHSİLDE YETKİSİNİ AŞMASI SORUNU POWER EXCEEDING PROBLEM OF TMSF IN COLLECTION OF PRIVATE LAW ORIGINED CLAIMS Barış BAHÇECİ* 1 Özet : Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU C.57 Sa.3 [753-778] Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Kanun 753 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA 6570 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĐ KĐRA SÖZLEŞMELERĐNDE KEFĐLĐN SORUMLULUĞU In The Light of The Decisions of

Detaylı

HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU... 11 Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5941 SAYILI ÇEK KANUNUNDA MUHATAP BANKANIN ÖDEME DIŞINDA KALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Doç. Dr. Ömer ÖZKAN 1 Nagihan KARAKAŞ 2 ÖZ 5941 sayılı Çek Kanunu 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasadır; yürürlükten

Detaylı