ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI KURULUŞLARCA KULLANILAN GLOBAL ENDEKSLER Hazırlayan: Arda ULUDAĞ i

2 İçindekiler Freedom House Dünya Özgürlük Anketi (Freedom In World)... 2 Önbilgi... 2 Metodoloji... 2 Küresel Rekabetçilik Endeksi (World Competıtıveness Index)... 7 Önbilgi... 7 Metodoloji... 7 Açık Bütçe İnisiyatifi - Bütçe Açıklığı Endeksi (Open Budget Index) Önbilgi Metodoloji İnsani Gelişim Endeksi (The Human Development Index) Önbilgi Metodoloji İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index) Önbilgi Metodoloji Yolsuzluk Algı Endeksi (Corruption Perception Index) Önbilgi Metodoloji Kaynakça Tablolar Tablo 1 : Siyasi Haklar Soru Grupları ve Sorular... 3 Tablo 2 : Bireysel Özgürlük Soru Grupları... 4 Tablo 3 : Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanlandırma Açıklaması... 5 Tablo 4 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Özgürlük Durumu Yorumu... 5 Tablo 5 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Tablosu Yorumları... 6 Tablo 6 : İnsani Gelişim Endeksi Kriterleri ve Göstergeleri (Asgari - Azami Değerler) Tablo 7 : İnsani Gelişmişlik Endeksi Kriter Kaynakları Tablo 8 : İş Yapma Kolaylığı Endeksi Başlıkları ve Sorular Tablo 9 : Yolsuzluk Algı Endeksi Kaynak ve Ülke Kapsamı Listesi

3 FREEDOM HOUSE DÜNYA ÖZGÜRLÜK ANKETİ (FREEDOM IN WORLD) Önbilgi Dünya Özgürlük anketi, bireyler tarafından tecrübe edilen, devletin küresel özgürlük ölçütleri kapsamında nerede olduğunu yıllık olarak değerlendiren bir ankettir. Anket; özgürlüğü, 2 temel kategoriye göre ölçümlemektedir. Bunlar; politik haklar ve bireysel özgürlük olarak belirlenmiştir. Ölçüm, devletin kontrol alanını dışında kalan veya devletin herhangi bir hakimiyeti sağlamasının mümkün olmayacağı alanlar baz alınarak yapılmaktadır. Politik haklar başlığı altında, insanların siyasi sürece özgür bir şekilde katılım sağlayıp sağlayamadıklarını ölçmektedir. Ölçüm yapılırken oy verme özgürlüğü başlığında; kamu görevi için adil rekabet, siyasi partilere veya kuruluşlara katılma hakkı ve kamu politikaları üzerinde karar verici etkiye sahip temsilcileri seçebilme hakkı incelenmektedir. Bireysel özgürlük başlığı altında ise fikir ve inancını açıklama özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve kişiliğe devlet müdahalesinin olup olmadığına bakılmaktadır. Anket hükümetleri veya hükümetlerin performansını notlandırmamaktadır. Bunun yerine bireyler tarafından tecrübe edilen özgürlük seviyesini ölçümlemektedir. Böylece Freedom House Dünya Özgürlük Anketi kanuni hakların olup olmadığını ölçümlerken, diğer taraftan bu hakların mevcudiyeti durumunda uygulanma derecelerini de değerlendirmektedir. Anket 59 analist ve 20 yüksek düzey akademik danışman tarafından gerçekleştirilmekte olup, geniş kapsamlı kaynaktan faydalanmaktadır. Bu kaynaklar yabancı ve yerel haber raporları, akademik analizler, hükümet dışı kuruluşlar, düşünce kuruluşları, bireysel iletişimle edinilen bilgiler ve bölgeye yapılan ziyaretler olarak sayılmaktadır. Metodoloji Anket 195 ülkeyi ve 14 bölgeyi kapsamaktadır. Her ülke ve bölge, siyasi haklar ve bireysel özgürlük değerlendirmeleriyle her iki kategoride de 1 ile 7 arasında bir puanlandırılmaktadır. 1 en yüksek özgürlük derecesini nitelendirirken, 7 ise en düşük özgürlük seviyesini göstermektedir. Anket ile ortaya çıkan puanlama sonucunda ülkeler Özgür, Kısmen Özgür veya Özgür Değil şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yürütülen anketin metodolojisi, büyük ölçüde Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin ilgili kısımlarından türetilen politik haklar ve bireysel özgürlüklerin temel standartlarına dayanmaktadır. Bu standartlar coğrafi konumdan, etnik veya dini yapıdan veya ekonomik kalkınmışlık seviyesinden bağımsız olarak tüm ülkelere, bölgelere uygulanmaktadır. Anket tüm insanlar için erişilmiş en iyi özgürlük seviyesinin liberal demokratik toplumlarda tecrübe edildiği 2

4 varsayımıyla yürütülmektedir. Notlandırma süreci 10 siyasi haklar sorusuna ve 15 bireysel özgürlük sorusuna dayanmaktadır. Siyasi hakları ölçümleyen sorular 3 e ayrılmaktadır; Seçim Süreci (3 soru), Siyasi Çoğunluk ve Katılım (4 soru), ve Hükümetin İşleyişi (3 soru). Bireysel özgürlükler ise 4 alt gruba ayrılmaktadır; İfade ve İnanç Özgürlüğü (4 soru), Örgütlenme Hakları (3 soru), Hukukun Üstünlüğü (4 soru), Kişisel Özerklik ve Bireysel Haklar (4 soru). Puanlar, bu soruların her biri için 0 ila 4 arasında bir ölçekte verilmekte ve 0 en düşük seviyede, 4 ise en yüksek seviyede hakların ve özgürlüklerin mevcudiyetini göstermektedir. Siyasi haklar bölümü ayrıca 2 adet farklılaştırıcı soruyu barındırmaktadır: 1) Herhangi bir partinin veya seçim sürecinin olmadığı geleneksel monarşiler için sistem, kamusal seçimlerde toplumsal tartışma zemini oluşturmakta mı ve dilekçe hakkı tanımakta mı? 2) Hükümet veya yönetici güç, kasıtlı olarak ülkenin veya bölgenin etnik yapısını değiştirerek bir kültürü yok ediyor mu veya politik güç bir grubu kayırırken diğerine negatif ayrımcılık yapıyor mu? İlk farklılaştırıcı soru için puanlandırmaya 0 ila 4 arasında bir değer eklenirken, ikinci soru için 0 ila 4 puan eksiltilmesi gerekmektedir. Siyasi haklar kısmı için en yüksek puan 40 olacaktır. (Başka bir deyişle 10 sorunun her biri için toplam 4 puan). Bireysel özgürlük alanındaki sorular için en yüksek puan ise 60 olabilmektedir. (15 sorunun her biri için 4 puan) Sorulan sorular başlıklar altında toplandığında aşağıdaki gibi sınıflandırılabilmektedirler. Tablo 1 : Siyasi Haklar Soru Grupları ve Sorular Seçim Süreci Siyasi Çoğunluk ve Katılım Siyasi Haklar Devlet Başkanı veya diğer ulusal otorite lideri, özgür ve adil bir seçimle mi göreve geliyor? Ulusal yasama organı temsilcileri, özgür ve adil bir seçimle mi göreve geliyor? Seçim yasaları ve çerçevesi adil mi? İnsanların seçimlerine göre yeni parti veya gruplar oluşturmaları mümkün mü? Sistem rekabet eden parti ve grupların ortaya çıkmasına veya ortadan kaybolmasına izin veriyor mu? Seçimler vasıtasıyla mevcut iktidara karşıt bir grubun veya partinin göreve gelme imkanı var mı? Siyasi seçimler askeri güçten, dış güçlerden, totaliter partilerden, dini hiyerarşilerden, ekonomik oligarşilerden veya her hangi bir başka güç grubundan bağımsız gerçekleşebiliyor mu? 3

5 Hükümetin İşleyişi Ek Farklılaştırıcı Siyasi Haklar Soruları Kültürel, etnik, dini veya diğer azınlık grupların tam olarak siyasi hakları ve seçilme imkanları bulunmakta mı? Devlet liderleri ve ulusal yasama temsilcileri hükümetin politikalarına karar verebiliyor mu? Hükümet yolsuzluktan arındırılmış mı? Seçimler arasında hükümetin hesap verme yükümlülüğü var mı ve faaliyetler açık ve şeffaf şekilde mi yapılıyor? Herhangi bir partinin veya seçim sürecinin olmadığı geleneksel monarşiler için sistem, kamusal seçimlerde toplumsal tartışma zemini oluşturmakta mı ve dilekçe hakkı tanımakta mı? (0 4 puan) Hükümet veya yönetici güç kasıtlı olarak ülkenin veya bölgenin etnik yapısını değiştirerek bir kültürü yok ediyor mu veya politik güç bir grubu kayırırken diğerine negatif ayrımcılık yapıyor mu? ( 0 4 puan)(negatif) Tablo 2 : Bireysel Özgürlük Soru Grupları Fikir ve İnanç Özgürlüğü Kurum ve Örgüt Hakları Hukukun Üstünlüğü Bireysel Özgürlük Özgür ve bağımsız bir medya ile diğer kültürel ifade yöntemleri mevcut mu? Dini kurumlar ve topluluklar, inançlarını ve kendilerini, özel hayatlarında ve kamusal alanlarda ifade etme özgürlüğüne sahipler mi? Akademik özgürlük var mı ve eğitim sistemi siyasi telkinlerden bağımsız şekilde mi işletilmekte? Açık ve özgür tartışma ortamı mevcut mu? Toplantı, gösteri ve tartışma yapabilme özgürlüğü var mı? Sivil toplum kuruluşları için özgürlükten bahsedilebilir mi? Serbest ticaret örgütleri ve çiftçi örgütleri veya benzeri yapılanmalar mevcut mu ve bu örgütler etkin bir şekilde kolektif pazarlık yapma gücüne sahipler mi? Yargı bağımsız mı? Sivil ve kriminal olaylarda hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanıyor mu? Mevcut sisteme karşı olsun olmasın; siyasi terörden, haksız tutuklanmadan, sürgün veya işkenceden korunmak mümkün mü? 4

6 Kişisel Özerklik ve Bireysel Haklar Kanunlar, politikalar ve uygulamalar nüfusun her kesimine eşit şekilde mi uygulanıyor? Vatandaşlar, seyahat özgürlüğüne, mülk edinme, iş bulma veya yükseköğrenim kurumunda okuma haklarına sahipler mi? Vatandaşların mülk edinme ve kendi işlerini kurma hakları var mı? Özel sektör faaliyetleri haksız yere hükümet yetkilerinin, güvenlik güçlerinin, siyasi parti/grupların veya organize suçun etkisinde kalmıyor mu? Cinsiyet eşitliği, eş seçimi ve aile büyüklüğü konularında kişilerin sosyal özgürlüğü var mı? Fırsat eşitliğinin olduğu, diğer taraftan ekonomik sömürünün olmadığı söylenebilir mi? Sorulan sorulara yukarda bahsedilen metodoloji ile verilen cevaplar neticesinde toplanan puanlar 1-7 arası değerlere göre aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi düzenlenmektedir. Tablo 3 : Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanlandırma Açıklaması Siyasi Haklar Toplam Puan Siyasi Haklar Puanı Bireysel Özgürlük Toplam Puan Bireysel Özgürlük Puanı Tablo 4 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Özgürlük Durumu Yorumu Birleştirilmiş Siyasi Haklar ve Bireysel Özgürlük Puanları (Özgürlük Puanı) Özgürlük Durumu 1,0 2,5 Özgür 3,0 5,0 Kısmen Özgür 5,5 7,0 Özgür Değil Ulaşılan puanlar, siyasi haklar ve bireysel özgürlük başlıkları altında aşağıda görüldüğü gibi değerlendirilmektedir: 5

7 Tablo 5 : Dünya Özgürlük Anketi Puan Tablosu Yorumları Siyasi Haklar 1 puana sahip ülkelerde özgür ve adil bir seçim sisteminin de olduğu geniş çaplı siyasi haklar mevcuttur. Seçilen adayların kurallara riayet ederek rekabetçi bir seçim sonucunda göreve gelmeleri, azınlıkların siyasette ve hükümette önemli rol alabilme imkanına sahip olmaları bu puana sahip ülkelerde görülmektedir. 2 puana sahip ülkeler 1 puana sahip ülkelerden daha zayıf siyasi haklara sahip olmakla beraber, siyasi yolsuzluk, siyasi partilerin ve karşıt grupların faaliyetlerinin kısıtlanması ile dış ve askeri güçlerin siyasete müdahalesi bu ülkelerde söz konusudur. 3, 4, 5 puanlı ülkelerde neredeyse tüm siyasi haklar kısmen korunmakta veya bazıları görmezden gelinirken bir kısım siyasi haklar çok sıkı korunmaktadır. 6 puanlı ülkelerde çok kısıtlı siyasi haklar bulunmaktadır. Bu ülkelerde tek parti veya askeri diktatörlük, dini hiyerarşiler veya otokratların hükümdarlığı vardır. Bu yönetimler siyasi haklardan çok azının uygulanmasına izin vermektedirler. 7 puanlı ülkelerde çok az veya hiç siyasi hak tanınmamaktadır. Bunun sebebi ciddi bir hükümet baskısıdır. Bu duruma çoğu zaman sivil savaş eşlik eder. Bu ülkelerde otoriter ve işlevsel merkezi hükümet eksikliği bulunmaktadır, bunun yanında aşırı şiddetten zarar görmektedirler. Bireysel Özgürlük 1 puana sahip ülkelerde ifade, örgütlenme, eğitim ve din özgürlüklerini de içeren geniş çaplı bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Bu ülkelerde oluşturulmuş ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket ederek adil işleyen bir yargı sistemi mevcuttur. Ekonomik faaliyetler serbestçe yürütülmekte ve kadınlar ve azınlık grupların da dahil olduğu herkes için fırsat eşitliği bulunmaktadır. 2 puanlı ülkeler 1 puana sahip ülkelerden daha az bireysel özgürlüğe sahip olmakla beraber, medya bağımsızlığı, ticaret birlikleri faaliyetlerine kısıtlamalar ve azınlık gruplar ile kadınlara karşı ayrımcılık uygulanmaktadır. 3, 4, 5 puanlı ülkelerde neredeyse tüm bireysel özgürlükler kısmen korunmakta veya bazıları görmezden gelinirken bir kısım haklar çok sıkı korunmaktadır. 6 puanlı ülkelerde çok kısıtlı bireysel özgürlük bulunmaktadır. Bu ülkelerde ifade ve dernek kurma özgürlüğü çok kısıtlıdır ve pek çok siyasi mahkum bulunmaktadır. Bu ülkeler, çok az bireysel özgürlüğe izin vermektedir. Özel sektör faaliyetleri katı şekilde sınırlandırılmaktadır. 7 puanlı ülkelerde çok az veya hiç bireysel özgürlük tanınmamaktadır. Görünürde ifade ve dernek kurma özgürlüğü bulunmamaktadır, tutukluların ve mahkumların hakları korunmamakta ve genellikle pek çok ekonomik faaliyet kontrol altında tutulmaktadır. Dünya Özgürlükler Anketinin 2015 yılı raporunda Türkiye, 54 puan ile kısmen özgür ülkeler kategorisi altında gösterilmiştir. 6

8 KÜRESEL REKABETÇİLİK ENDEKSİ (WORLD COMPETITIVENESS INDEX) Önbilgi 2005 yılından bu yana Dünya Ekonomik Forumu (WEF) rekabetçilik analizlerini; ülkelerin rekabetçiliğini etkileyen mikro ve makroekonomik kurumları ölçümlemek amacıyla oluşturulmuş kapsamlı bir araç olan Küresel Rekabetçilik Endeksiyle yürütmektedir. WEF rekabetçiliği; bir ülkenin üretim seviyesinin belirleyen kurumların, politikaların ve faktörlerin oluşturduğu set olarak tanımlamaktadır. Rekabetçilik ifadesi statik ve dinamik unsurları içermektedir. Bu unsurlar Küresel Rekabetçilik Endeksi altında 12 temel sütunda analiz edilmektedir. Bu sütunlar kategorize edilerek 3 temel alt endeks oluşturulmuştur. Bunlar; faktör odaklı ekonomiler için temel unsurları ölçen; Temel İhtiyaçlar Alt Endeksi, verimlilik odaklı ekonomiler için belirleyicileri gösteren; Verimlilik Artırıcıların Alt Endeksi ve inovasyon odaklı ekonomiler için belirleyicileri gösteren İnovasyon ve Karmaşıklık Faktörleri Alt Endeksi dir. Türkiye Küresel Rekabetçilik Endeksi değerlendirmesinde verimlilik odaklı ekonomilerden inovasyon odaklı ekonomilere geçiş aşamasındaki 24 ülkeden biri olarak sayılmaktadır. Metodoloji Belirtilen sütunlardaki başlıkların ölçülmesinde detayları aşağıda verilecek olan, kamu borcu, bütçe açığı ve yaşam beklentisi gibi verilere başvurulmaktadır. Bu veriler uluslararası bilinirliğe sahip olan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlardan derlenmektedir. Rapor 144 ülkeyi kapsamaktadır. Puanlama sistemi sorulara göre genellikle 1 ila 7 arasında puanların ağırlıklı ortalaması alınarak, bazı soru çeşitlerinde ise bir takım endekslere dayandırılarak yapılmaktadır. Raporun sütunlarının belirlenmesinde kullanılan göstergeler ile bu göstergelerin puanlandırma sistematiği ve göstergelere veri teşkil eden kaynaklar aşağıda sunulmaktadır: 7

9 Küresel Rekabetçilik Endeksi Temel İhtiyaçlar Alt Endeksi -Sütun 1: Kurumlar -Sütun 2: Altyapı -Sütun 3: Makroekonomik Ortam -Sütun 4: Sağlık ve İlk Öğretim Verimlilik Artırıcıların Alt Endeksi -Sütun 5: Yüksek Öğrenim ve Eğitim -Sütun 6: İyi bir Piyasa Etkinliği -Sütun 7: İş Gücü Piyasasında Etkinlik -Sütun 8: Finansal Piyasaların Gelişmişliği -Sütun 9: Teknolojik Hazırlık -Sütun 10: Piyasa Hacmi İnovasyon ve Karmaşıklık Faktörleri Alt Endeksi -Sütun 11: İş Kesimi Karmaşıklığı -Sütun 12: İnovasyon Temel Göstergeler: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (ABD Doları), Kaynak IMF Küresel Ekonomik Görünüm Nüfus, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Kişi Başına Düşen GSYİH, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm GSYİH nin Küresel GSYİH deki Payı, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Sütun 1 - Kurumlar: Mülkiyet Hakları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Fikri Mülkiyet Hakları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Fonlarının Yolsuzluk Sebebiyle Belli Kesimlere Dağıtılması (1 puan çok sık gerçekleşir, 7 puan hiç gerçekleşmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Politikacılara Kamu Güveni (1 puan çok düşük, 7 puan çok yüksek Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Düzensiz Ödemeler (yıllık vergi ödemeleri vb.) ve Rüşvet (1 puan çok sık gerçekleşir, 7 puan hiç gerçekleşmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 8

10 Yargının Bağımsızlığı (Kamu Otoritelerinden Etkilenmeleri Bağlamında) (1 puan Yüksek derecede etkilenirler, 7 puan tamamen bağımsızdır Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Görevlilerinin Belli Bir Kesimin veya Firmanın Tarafını Gözetmesi (1 puan hep gözetir, 7 puan hiç gözetmez Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Kamu Harcamalarının Gereksiz Yere Harcanması (Kamu gelirlerinin etkin kullanılması) (1 puan hiç etkin kullanılmaz, 7 puan çok etkin kullanılır Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Devlet Düzenlemelerine Uymanın İş Kesimine Yükü (1 puan çok maliyetli, 7 puan maliyetsiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yasal Çerçevenin Etkinliği (1 hiç etkin değil, 7 çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bağlayıcılığı Olan Düzenlemelerdeki Yasal Çerçevenin Etkinliği (İş kesimi devletin bağlayıcı düzenlemeleriyle yasal çerçeve kapsamında başa çıkabiliyor mu?) (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Devletin Politika Üretirken Şeffaf Olması (Bilgiye kamuoyunun erişimi bağlamında) (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Terörizmin İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Suç ve Şiddetin İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Organize Suçların İş Kesimine Maliyeti (1 puan çok etkili, 7 etkisiz Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yasa ve Kuralları Uygulama Konusunda Emniyete Duyulan Güven (1 puan güvenilmez, 7 puan çok güvenilir Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Firmaların Etik Davranış Sergilemeleri (Kamu görevlileri, siyasiler ve diğer fimalarla olan iletişim bağlamında) (1 puan hiç sergilemiyorlar, 7 mükemmel derecede sergiliyorlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Denetleme ve Raporlama Düzenlemelerin Gücü (1 puan çok zayıf, 7 puan çok güçlü Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Şirket Tahvillerinin Etkinliği (Yatırımcılar ve Yönetim Kurulları Bağlamında) (1 puan yöneticilerin yatırımcılara ve kurullara hesap verme yükümlülüğü çok az, 7 puan 9

11 yöneticilerin hesap verme yükümlülüğü çok fazla Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Azınlık Hissedarlarının Çıkarlarının Gözetilmesi (1 puan küçük yatırımcı korunmamaktadır, 7 puan tamamen korunmaktadırlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yatırımcıların Korunması (Endeks Baz Alınarak Yapılır: İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, 0-10 arası değer alır), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Sütun 2: Altyapı Genel Altyapının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Karayollarının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Raylı Ulaşım Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Liman Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Hava Taşımacılığı Altyapısının Kalitesi (1 puan hiç gelişmemiş, 7 puan çok gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Havayolu Yolcusu Başına Kat Edilen Km (yıllık ortalama alınır), Kaynak: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, SRS Analyser Elektrik Arzının Kalitesi (Kesinti ve voltaj oynaklığı bağlamında) (1 puan güvenilir değil, 7 puan çok güvenilir gelişmiş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Mobil Telefon Üyesi (100 kişi üzerinden istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sabit Telefon Hatları (100 kişi üzerinden istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sütun 3: Makroekonomik Ortam Devlet Bütçe Dengesi (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Brüt Ulusal Tasarruf (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Enflasyon (%), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Devlet Borcu (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Ülke Kredi Notu (0 ila 100 arasında puan verilen Kurumsal Yatırımcılar Ülke Kredi Notu Endeksi (Institutional Investor s Country Credit Ratings ) kullanılır. Kaynak: Institutional Investor

12 Sütun 4: Sağlık ve İlk Öğretim Sıtma Vakaları (100 bin kişi başına düşen vaka sayısı) Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sıtma Raporu 2013 Sıtmanın İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Tüberküloz Vakaları (100 bin kişi başına düşen vaka sayısı) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri Tüberkülozun İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi HIV Yaygınlığı (15-49 yaş arası % olarak) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri HIV nin İş Kesimine Etkisi (1 puan çok ciddi etkisi var, 7 puan hiç etkisi yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bebek Ölümü (0-12 aylık bebek ölümler 1000 canlı doğum başına istatistik) Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri Yaşam Beklentisi, Kaynak: Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri İlk Öğretim Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İlk Öğretime Net Kayıt Oranı, Kaynak: UNESCO Veri Merkezi, OECD Bir Bakışta Eğitim 2013 Sütun 5: Yüksek Öğrenim ve Eğitim Orta Öğretime Kayıt Oranı, Kaynak: UNESCO Veri Merkezi Eğitim Sisteminin Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Matematik ve Bilim Eğitiminin Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İşletme Okullarının Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Okullarda İnternete Erişimin Yaygın Olup Olmaması (1 puan internete erişimi yok, 7 puan çok yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Spesifik Araştırma ve Eğitim Hizmetlerinin Yerel Ölçekte Mevcudiyeti (1 puan yok, 7 puan yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Personel Eğitimin Kapsamı (Şirketlerce Personellerine Verilen) (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 11

13 Sütun 6: İyi bir Piyasa Etkinliği Yerel Rekabetin Yoğunluğu (1 puan hiç yoğun değil, 7 puan çok yoğun Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Piyasa Yapısı (1 puan Piyasa birkaç grup tarafından kontrol edilmekte, 7 puan pek çok şirket tarafından kontrol edilmekte Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Monopol Karşıtı Politikaların Etkinliği (1 puan rekabet desteklenmiyor, 7 puan rekabet destekleniyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yatırım İçin Verilen Teşviklerin Vergilendirilmesinin Etkileri (1 puan yatırım için verilen teşvikleri önemli ölçüde düşürüyor, 7 puan düşürmüyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Toplam Vergi Oranı (Kar üzerinden alınan vergiler, İş gücü üzerinden alınan vergiler ve diğer vergilerin kompozisyonu), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Bir İşe Başlayabilmek İçin Gerekli Prosedür Sayısı, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Bir İşe Başlayabilmek için Gerekli Gün Sayısı, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Tarım Politikalarının Maliyetleri (1 puan ekonomiye çok büyük etkisi var, 7 puan vergi mükelleflerinin, tüketicilerin ve üreticilerin çıkarları korunuyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ticaret Engellerinin Yaygınlığı (1 puan çok sınırlı, 7 puan kısıtlama yok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Gümrük Tarifeleri (ortalama), Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi, Ticaret Rekabetçilik Haritası Verileri Yabancı Mülkiyetinin Yaygınlığı (1 puan çok nadir, 7 puan çok yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Doğrudan Yabancı Yatırımlara (DYY) Uygulanan Kuralların İş Kesimine Etkisi (1 puan DYY leri azaltıyor, 7 puan DYY leri teşvik ediyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Gümrük Prosedürlerinin Yükü (Pazara girme, pazardan çıkma bağlamında) (1 puan etkin değil, 7 puan çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İthalat (% / GSYİH), Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Müşteri Odaklılık Derecesi (Şirketlerin) (1 puan müşteri memnuniyeti önemsenmiyor, 7 puan çok önemseniyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 12

14 Alıcı Karmaşıklığı (1 puan en düşük fiyata bakmaya dayalı, 7 puan performans kriterlerinin karmaşık analizine dayalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Sütun 7: İş Gücü Piyasası Etkinliği Şirket çalışan-işçi ilişkileri (1 puan görüş ayrılıkları çok, 7 puan ortak çalışmaya dayalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ücret Belirleme Esnekliği (1 puan merkezi bir pazarlık süreciyle, 7 puan her bir şirket kendi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İşe Alım ve İşten Çıkarma Uygulamaları (1 puan düzenlemeleri önemsemeyen uygulamalar, 7 puan çok esnek) İşgücü Fazlalığı Maliyetleri, Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Çalışmak için Verilen Teşviklerin Vergilendirilmesinin Etkileri (1 puan çalışma teşvikini azaltıyor, 7 puan çalışmaya teşvik ediyor - Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ödeme ve Üretkenlik (1 puan ücret üretkenlikle ilişkili değil, 7 puan ücret işçi verimliliğiyle doğrudan alakalı Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Profesyonel Yönetime Güven (1 puan yönetici pozisyonunda tanıdık vasıtasıyla getirilmiş kişiler var, 7 puan yönetici pozisyonunda liyakata ve niteliklerine göre seçilmiş kişiler var Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ülkenin Yeteneklere Sahip Çıkma Kapasitesi (1 puan nitelikli kişiler beyin göçüyle gidiyorlar, 7 puan nitelikli kişiler ülkede kalıyorlar Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Ülkenin Yetenekli Kişileri Çekme Kapasitesi (1 puan çekemiyor, 7 puan en iyi ve nitelikli kişileri çekiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi İş Gücüne Kadınların Katılımı, Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü, İş Gücü Piyasalarında Temel Göstergeler 8. Sayı Sütun 8: Finansal Piyasaların Gelişmişlik Seviyesi Finansal Hizmetlerin Mevcudiyeti (1 puan yok, 7 puan çok çeşitli Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Finansal Hizmetlerin Satın Alınabilirliği (1 puan insanların satın almaya güçleri yetmiyor, 7 puan insanlar satın alabiliyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yerel Varlık Piyasaları Yoluyla Finansman (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi 13

15 Krediye Erişim Kolaylığı (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Girişim Sermayesinin Yatırımcı Tarafından Erişimi (1 puan çok zor, 7 puan çok kolay Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bankaların Dayanıklılığı (1 puan çok zayıf, 7 puan çok güçlü Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Varlık Piyasaları Düzenlemelerinin Etkinliği (1 puan hiç etkin değil, 7 puan çok etkin Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Yasal Haklar Endeksi (0-10 arası bir değer endeks tarafından verilir), Kaynak: Dünya Bankası/IFC İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2014 Sütun 9: Teknolojik Hazırlık En Son Teknolojilerin Mevcudiyeti (1 puan hiç yok, 7 puan mevcut Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Firma Seviyesinde Teknoloji Öğrenmesi (1 puan gerçekleşmiyor, 7 puan gerçekleşiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi DYY ve Teknoloji Transferi (1 puan gerçekleşmiyor, 7 puan gerçekleşiyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Internet Kullanıcıları (% olarak istatistik), Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sabit Bant İnternet Aboneliği (100 kişi başına istatistik) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Internet Bant Aralığı (Internet abonesi başına kb/s) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Mobil Bant Üyeliği (100 kişi başına istatistik) Kaynak: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ICT Indicator Database 2014 Sütun 10: Piyasa Hacmi Yerel Piyasa Hacmi Endeksi, Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Hesaplamaları Yabancı Piyasa Hacmi Endeksi, Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Hesaplamaları Satın Alım Gücü Paritesine (SGP) Göre GSYİH, Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanı 2014 İhracat (% / GSYİH) Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, Online Statistics Database IMF Küresel Ekonomik Görünüm Veritabanı 2014 Sütun 11: İş Kesimi Karmaşıklığı Yerel Tedarikçi Sayısı (1 puan genellikle bulunmuyor, 7 puan çok sayıda Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, 14

16 Yerel Tedarikçi Kalitesi (1 puan çok kalitesiz, 7 puan çok kaliteli Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Coğrafi Kümelenmenin Gelişimi (1 puan bulunmamakta, 7 puan çok yaygın Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Rekabetçi Avantajın Doğası (1 puan düşük maliyetli işçi ve doğal kaynaklar, 7 puan özel ürünler ve süreçler Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Değer Zinciri Genişliği (1 puan dar, 7 puan geniş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Uluslararası Dağıtımın Kontrolü (1 puan kontrol yapılmıyor, 7 puan kontrol yapılıyor Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Ürün Süreci Karmaşıklığı (1 puan hiç karmaşık değil, 7 puan çok karmaşık Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Pazar Kapsamının Genişliği (1 puan hiç değil, 7 puan çok geniş Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Otoritenin Temsil İstekliliği (1 puan hiç istekli değil üst düzey yönetici tüm kararları alır, 7 puan çok istekli otorite düşük seviyeli birim yöneticileri ve çalışanlara yetki verir Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Sütun 12: İnovasyon İnovasyon Kapasitesi (1 puan yok, 7 puan çok fazla Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Ar-Ge için Şirket Harcamaları (1 puan çok kötü, 7 puan çok iyi Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Ar-GE de Üniversite-Sanayi Kesimi İşbirliği (1 puan işbirliği yok, 7 puan işbirliği çok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, İleri Teknoloji ürünlerinin Alımı (Kamu) (1 puan yok, 7 puan çok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi, Bilim adamı ve Mühendislerin Varlığı (1 puan yok, 7 puan çok Ağırlıklı Ortalaması Alınır), Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Yönetici Görüşleri Anketi Patent Başvuruları (Patent İşbirliği Anlaşması altında 1 milyon nüfus başına düşen başvuru sayısı), Kaynak: OECD, Patent Veritabanı 2014 Dünya Ekonomik Forumu nun Küresel Rekabetçilik Ekdeksinde, Türkiye 144 ülke arasında 1 basamak gerileyerek 45. sırayı almıştır. 15

17 AÇIK BÜTÇE İNİSİYATİFİ - BÜTÇE AÇIKLIĞI ENDEKSİ (OPEN BUDGET INDEX) Önbilgi Açık Bütçe İnisiyatifi dünya çapında gerçekleştirilen, ülkelerin hesap verebilir ve talepleri karşılayabilen kamu mali sistemleri oluşturmaları için katkıda bulunmak amacıyla kamuoyunun erişimine açık olan bütçe bilgileri ve bütçesel uygulamaları değerlendiren bir ankettir. Anket sorularının büyük bir çoğunluğu kanuni düzenlemeleri değil, uygulamaya yansıyan durumu değerlendirmektedir. Anket düzenli şekilde yayımlanan 8 temel bütçe dokümanını (Bütçe Öncesi Raporu, Bütçe Teklifi, Vatandaş Bütçesi, Bütçe Kanunu, Yıllık Raporlar, Ara Yıl İncelemesi, Yıl Sonu Raporu, Denetleme Raporu) göz önünde bulundurarak kamu mali yönetimi için kabul edilebilir bir uygulama kriteri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kriterleri pek çoğu Uluslararası Para Fonu nun (IMF) Mali Şeffaflık Üzerine İyi Uygulama Kuralları belgesinden, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nün (OECD) Mali Şeffaflık İçin İyi Uygulamalar belgesinden ve Uluslararası Sayıştay Kuruluşları Örgütü nün (INTOSAI) Lima Deklarasyonu - Denetleme Kuralları Üzerine Rehber belgesinden alınmaktadır. Metodoloji Anket sorulan 125 soruya verilen cevaplardan oluşmaktadır. Sorulara ilgili ülkeden araştırma grupları cevap vermektedir. Anket soruların çoğu, araştırmacılara soruya ilişkin 5 seçenekten birini seçmelerini söylemektedir. a veya b seçenekleri, bütçe verilerinin tipleri göz önünde bulundurulduğunda iyi uygulamaların mevcudiyetini temsil etmektedir. c seçeneği ilgili standartlara ilişkin asgari çabanın sarfedildiğini göstermektedir. d seçeneği standartların hiç karşılanmadığını gösterirken, e seçeneği standartların uygulanabilir olmadığını nitelemektedir. Anket cevaplandırmaları tamamlandığında a seçeneği 100 puan, b seçeneği 67 puan, c seçeneği 33 puan d seçeneği 0 puan almaktadır. e seçeneği ülkelerin puanlarının hesabına katılmamaktadır. Yalnızca 3 cevabın mümkün olabileceği sorularda ise a yine 100 puan alırken, b ve c seçenekleri 0 puan almaktadır. Endekste her bir ülkenin 0 dan 100 e kadar bir puanı belirlenmektedir. Bu puan 95 soruya verilen cevapların sayısal ortalamasıyla edinilmektedir. Bir ülkenin endeks puanı 8 bütçe dokümanında (eğer varsa) bütçe verilerinin kamuoyuna açık olması ve detaylı olmasına bağlı olmaktadır. 16

18 30 anket sorusu ise endeksin hesaplamasına dahil edilmemekte, yasamanın ve yüksek denetleme kurumlarının denetleme kapasitelerinin ve bütçe süreçlerine kamuoyunun dahil edilip edilmediğini ölçmektedir. Bu kurumların her birinin gücü hakkında genel bir fikir oluşturması açısından ve hangi kamu kurumlarının bütçe sürecinde karar verme ve izleme süreçlerine dahil olduklarının (ve hangi seviyede) belirlenmesi açısından da söz konusu sorular önem arz etmektedir. Sorulardan bir kaçı şu şekildedir: Bütçe Kanunu veya başka bir bütçe dokümanı, bütçe yılındaki harcamaları yönetim birimlerine göre sınıflandırıyor mu? Bütçe Kanunu veya başka bir bütçe dokümanı, bütçe yılı için bireysel programlara ilişkin harcamaları gösteriyor mu? Bütçe Kanunu veya başka bir bütçe dokümanı, çok yılı kapsayan harcama tahminleri için toplam seviyelerini detaylı şekilde gösteriyor mu? Bütçe Kanun Tasarısı veya başka bir bütçe dokümanı, şarta bağlı yükümlülükler hakkında bilgi sağlıyor mu? İdare, bütçe yasalaştığından bu yana ekonomik görünümde meydana gelen değişiklikleri değerlendirdiği Ara Yıl Raporu yayımlıyor mu? İdare, denetim tavsiyelerini gerçekleştirmek için atılması gereken adımları veya iyileştirme önerilerini kamuoyuyla paylaşıyor mu? Türkiye ye 2012 yılında hazırlanan raporda 112 soru yöneltilmiş olup, Türkiye nin endeks puanı 50 olarak gerçekleşmiştir. 13 soru ise standartların uygulanabilir olmadığını nitelendiren e puanını alarak hesaplamaya dahil edilmemiştir. İNSANİ GELİŞİM ENDEKSİ (THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX) Önbilgi İnsani Gelişim Endeksi, uzun ve sağlıklı yaşamın, bilgiye erişimin ve insana yakışır yaşam standardının sağlanıp sağlanmadığı ölçümleyen özet bir endekstir. Endeks, bahsi geçen 3 kriterin her biri için belirlenen endekslerin geometrik ortalamasını alarak hesaplamaktadır. Metodoloji Asgari ve azami değerler, farklı birimlerde hesaplanmış göstergelerin 0 ile 1 arasında bir değere dönüştürülmesiyle endekse aktarılmaktadır. Bu değerler aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmektedir. 17

19 Tablo 6 : İnsani Gelişim Endeksi Kriterleri ve Göstergeleri (Asgari - Azami Değerler) KRİTER GÖSTERGE ASGARİ AZAMİ Sağlık Yaşam Beklentisi (Yıl) Eğitim Beklenen Okula Gitme Süresi 0 18 Ortalama Okula Gitme Süresi (Yıl) 0 15 Yaşam Standardı Kişi Başına Düşen Brüt Milli Gelir (SGP ye göre 2011 $ fiyatlarıyla) Değerler belirlenirken, yaşam beklentisinin hiçbir ülkede 20 yılın altında kalmadığı belirtilmiş, eğitim kriterinin maksimum değeri olan 18 yılın ise pek çok ülkede yüksek lisans derecesine erişmek için gereken öğrenim yılı olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Asgari kişi başına düşen brüt milli gelir değeri olan 100 ABD doları ölçülemeyen en düşük geçim ücreti olarak belirlenmiştir. Azami değer olan ABD dolarına, yapılan ampirik çalışmalar neticesinde ulaşılmıştır. Zira çalışmalar ABD doların üstünde kişi başına yıllık gelirden yukarıda insani gelişim veya refah artışının gerçekleşmediği belirtilmiştir. Bu asgari ve azami verilere dayanarak yapılan endeks unsurları olan kriterlerin hesaplanması şu şekilde gerçekleşmektedir: Endeks Kriteri= Gerçekleşen Değer Asgari Değer Azami Değer Asgari Değer Her bir kriter için (Sağlık, Eğitim, Yaşam Standardı) hesaplanan değerler, Endeks hesabında ise geometrik ortalamaları alınarak bulunmaktadır. İnsani Gelişim Endeksi=(ESağlık EEğitim EYaşam Standardı) "/$ Bu hesaplamada kullanılan veri kaynakları aşağıda tabloda verilmektedir: Tablo 7 : İnsani Gelişmişlik Endeksi Kriter Kaynakları KRİTER KAYNAK Yaşam Beklentisi UNDESA (2013) Barro ve Lee (2013), UNESCO Institute for Ortalama Okuma Süresi Statistics (2013), İnsani Gelişim Raporlama Ofisinin UNESCO verilerine dayalı güncellemeleri (2013) Beklenen Okuma Süresi UNESCO (2013) Kişi Başına Düşen Brüt Milli Hasıla Dünya Bankası (2014), IMF (2014), UNSD (2014), UNDESA (2013) 18

20 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, Türkiye, "yüksek insani gelişme" kategorisinde yer almış ve 187 ülke ve bölge arasında 69'uncu olmuştur. Önbilgi İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ (DOING BUSINESS INDEX) İş Yapma Kolaylığı raporu şirket kurma ve işletme, sınır ötesi ticaret yapma, vergi ödeme ve tasfiye işlemleri gibi işletmelerin yaşam döngüleri boyunca geçerli olan düzenlemeleri analiz etmektedir. Genel iş yapma kolaylığı sıralaması 10 düzenleme alanını içermekte ve 189 ekonomiyi kapsamaktadır. İş Yapma Kolaylığı raporu, 10 alanda küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanan düzenlemeler üzerinde odaklanmaktadır. Bu alanlar; iş kurma, inşaat ruhsatı alma, elektrik bağlantısı, gayrimenkul tescili, kredi alma, azınlık yatırımcılarının korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret, sözleşme uygulama ve iflas prosedürleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu alanlar iki tür gösterge ile ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi, düzenleyici süreçlerin karmaşıklık düzeyini ve maliyetini ölçmektedir. Bunu da bir yerel girişimcinin ilgili tüm kural ve düzenlemelere uyarak ortak bir işlemi gerçekleştirme (örneğin şirket kurma veya elektrik bağlantısına erişim) sürecinin verimliliğini değerlendirerek yapmaktadır. İkinci tür göstergeler ise, yasal kurumların gücünü ölçmektedir. Her iki alanda da ekonomiler ayrımcılık göstermeyen bir temelde, yatırımcılar veya teminatlı alacaklılar için daha fazla koruma sağlayan özellikler için daha yüksek puan alırlar. Verilerin ekonomiler arasında karşılaştırılabilir hale getirilmesi için göstergeler, işletmelere ilişkin spesifik varsayımlar ile standartlaştırılmış örnek senaryolara dayandırılmıştır. Nüfusu 100 milyonun üzerinde olan 11 ekonomide artık iş faaliyetlerinin en fazla olduğu ikinci büyük şehir için de veriler toplanmaktadır. Bu yaklaşım karşılaştırılabilirliğin sağlanmasına yardımcı olmakla birlikte, bazı sınırlamalara da sahiptir. Ayrıca, İş Yapma Kolaylığı raporu yerel şirketler için geçerli düzenleyici ortamın bazı önemli boyutlarını ele almakla birlikte, iş ortamının şirketler veya yatırımcılar için önem taşıyan veya ekonominin rekabet gücünü etkileyen tüm yönlerini ölçmemektedir. Örneğin güvenliği, makroekonomik istikrarı, yolsuzluğu, işgücü becerilerini, kurumların altta yatan güçlü yönlerini veya altyapı hizmetlerinin (sınır ötesi ticaret ve elektrik bağlantısına erişim ile ilgili hizmetler dışında) kalitesini ölçmemektedir. Ayrıca yabancı yatırıma özgü düzenlemeler üzerinde de odaklanmamaktadır. 19

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir.

Bu yılki raporun başlığı İş Yapma Kolaylığı 2015: Verimliliğin Ötesine Geçmek tir. 29 Ekim 2014 tarihinde, Dünya Bankası Grubu dünya genelinde 189 ekonomideki iş yapma kolaylığının ölçüldüğü yıllık İş Yapma Kolaylığı raporunun onikincisini yayınlayacak. Bu yılın raporunda, bazı veri

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul www.yapikredi.com.tr kamuyukaydinlatma@yapikredi.com.tr

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 27 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Kasım 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 16 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 5 Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 22 MAYIS 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 25 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 1 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 11 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 03 Ocak 2014 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler ANKARA

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler ANKARA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş Turgut Özal Bulvarı No :4, Aydınlıkevler 06103 ANKARA www.turktelekom.com.tr 12 Aralık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 2 Temmuz 2009 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 7 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 4 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 1 Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay

Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay Tablo 26. Kullanılabilir Gelire göre Sıralı %20 lik Grupların Toplam Tüketim Harcamasından Aldığı Pay %20 lik Gelir Grupları 2009 2010 Değişim Oranı 2009 2010 En düşük %20 9,1 9,1 0,9-0,4 2. %20 13,4 14,0-2,9

Detaylı

A N A L İ Z. Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu

A N A L İ Z. Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu A N A L İ Z Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye nin Durumu Furkan BEŞEL Nisan 2014 1.Giriş Yolsuzluk Endeksleri Çerçevesinde Türkiye'nin Durumu Furkan BEŞEL 1 Yolsuzluk; tanımlanmasından ölçülmesine,

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 14 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 12 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 21 Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Kasım 2015 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU

tepav Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve satın alma işlemleri ne anlama geliyor? Haziran2014 N201419 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Haziran2014 N201419 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Yaşam Bilimleri ve Sağlık Politikaları Analisti Biyoteknolojide son yıllarda artan birleşme ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 05 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 1 Temmuz 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Mart 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Ağustos 2016 1 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 29 Haziran 2012 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 13 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 3 Haziran 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya İşsizlik Değişimi ORTA 17,9K 21,7K 11:30 GBP İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) YÜKSEK 57,5 57,3 12:00 EUR Üretici

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Nisan 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 296. Cadde No:16 06370, Yenimahalle-Ankara, Türkiye Tel: +90 (312) 592 1000 Faks:

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 26 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı TC BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZLERİ NDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME BIG BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etki Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İçerik Amaç ve Yasal Dayanak Performans

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17 Ağustos 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı......... 6 Çekinceler..........

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Finlandiya Vergi Dairesi 2010 Yılı Performans Raporundan Alıntı

Finlandiya Vergi Dairesi 2010 Yılı Performans Raporundan Alıntı Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı 1.2 Etkililik 1.2.1 Faaliyetlerin etkililiği Hedef 1: Vergi mükellefinin ve Vergi Yönetiminin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 10 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 23 Kasım 2011 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Türkiye de ArGe AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Teknolojiler Evrimi Dünya Ekonomik Güç Merkezi Kayması Kaynak: Strategy, scenarios, and the global

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze Kocaeli 15 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 23 Temmuz 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş

TÜRKİYE HANGİ SIRADA? İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE. Dr. Ayşe Betül YAPA. 68 Aralık 2013. Giriş 68 Aralık 2013 TÜRKİYE İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ NE GÖRE HANGİ SIRADA? Dr. Ayşe Betül YAPA Giriş Bir ülkede milli gelir artışının yüksek oluşu o ülkenin gelişmiş bir ülke olarak adlandırılabilmesi için yeterli

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 20 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2010 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI

FİNANSAL PLANLAMA EĞİTİM PROGRAMI MODÜL KONU BAŞLIKLARI ÖĞRENME HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR 1 SÜRESİ MUAFİYETLER Finansal Planlamanın Temel İlkeleri 1. Finansal planlama süreci 2. Finansal hedeflerin belirlenmesi 3. Finansal planlama uygulaması

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 19 Ağustos 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı