Finlandiya Vergi Dairesi 2010 Yılı Performans Raporundan Alıntı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finlandiya Vergi Dairesi 2010 Yılı Performans Raporundan Alıntı"

Transkript

1 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı 1.2 Etkililik Faaliyetlerin etkililiği Hedef 1: Vergi mükellefinin ve Vergi Yönetiminin hizmetinde bulunan vergi alan müşterilerin memnuniyeti üç yılda bir uygulanan müşteri memnuniyeti anketleri ile gözlemlenir. Buna ilaveten, müşterilerin tutumunu ölçen bir anket yılında uygulanacaktır. Müşteri memnuniyeti 2007 (* Bireysel müşteriler (** 7.9 Şahsen ziyaret %90 Telefon hizmeti %85 Vergi Yönetiminin Internet sayfalarından bilgi edinme %89 Elektronik hizmetler yoluyla sorunları ele alma %96 Kurumsal müşteriler (** 7.7 Şahsen ziyaret %74 Telefon hizmeti %74 Vergi Yönetiminin Internet sayfalarından bilgi edinme %79 Elektronik hizmetler yoluyla sorunları ele alma %82 Vergi alan müşteriler (** Tablo 2: 2007 yılları arasındaki müşteri sayısı. *) yılı anketi memnun kalan ve oldukça memnun olan katılımcıların payını gözlemleyecektir **) 2007 anketinin sonuçları 4-10 üzerinden sunulmaktadır.. ***) Vergi alanların anketi değişmeyecektir. Vergi Yönetiminin müşteri anketleri yılında geliştirilmiştir. Puan vererek ölçme yöntemi terkedilmiştir. Yeni müşteri memnuniyeti anketleri müşterilerin vergi dairesi ziyaretlerinden, telefon hizmetleri, e-hizmetlerin kullanımı olduğu kadar vero.fi websitesi sayfalarından da edindikleri bilgiler ile ilgili deneyimlerini araştıran bireysel ve kurumsal müşterilere yönelmiştir. Bireysel müşterilerin bütün hizmet çeşitleriyle ilgili deneyimleri çok iyi olmuştur. Her bir e-hizmet kullanıcısı sorunların ele alınması şeklinden memnun kalmıştır. Kurumsal müşterilerin tüm yönlere ilişkin hizmet deneyimleri de iyi seviyede olmuştur. Bununla birlikte, oldukça memnun payı bireysel müşterilerinkinden daha düşük olmuştur. Müşteri memnuniyetini tanımlayan yeni göstergeler sonuçlardan elde edilmiştir ve gelecekte Vergi Yönetiminin stratejik lerini izlemek için kullanılacaktır. Ayrıca vergi alan müşterilerin de memnuniyeti gözlemlenmiştir. Vergi alan müşteriler tarafından verilen puan, 8.2, 2007 yılı ile aynı seviyede kalmıştır.. Vergi alıcıları, vergi alıcı muhasebesinin doğruluğunun yanı sıra özellikle da başlayan Vergi Alıcı Online hizmetinden memnun kalmıştır. Hedef 2: Ön vergilendirme (stopaj) ve nihai vergilendirme arasındaki örtüşme yılında (vergilendirme y ılı ) bakaya vergilerin ve geri ödemelerin mutlak değerli toplam tutarı ile borçlu vergi toplamını karşılaştırılarak izlenmiştir. Etkililik leri

2 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı kapsamı Stopajdaki sapma - kurumların vergilendirilmesi %10.0 %14.3 %12 %15 - bireysel ve kurumsal vergilendirme % 12.3 %11.7 %12 %12 Büyük kurumların denetim % 10.4 %10.2 %10 %9 Denetçilerin çalışma saatlerinin kayıt dışı ekonomi denetiminin payı % 35.7 %29.9 %30 %30 Alınan vergilerin tahakkuku %63.1 %51.3 %58 %48.1 müşteriye özel işgücü gerektiren tahsilin tahakkuku ile yıl boyunca izlemeye tabi yürütülen tahsil ölçütlerinin euro miktarı arasındaki oran %35 %44.8 Tablo 3: Vergilendirme etkililik leri Stopajdaki sapmalar işyerine göre değişmektedir. yılı stopajdaki en büyük sapma % 14.3 ve en küçüğü %10.6 dır. Önceki yıllarda olduğu gibi, küçük işletmeler ve serbest meslek sahiplerinin stopajındaki sapma en büyük (%26), en küçük (%7) ise emeklilerin olmuştur. Ayrıca ücretlilerin stopajındaki sapma (%11) önceki yıllarla aynı seviyededir. Tarım ve ormancılık ile uğraşan kişilerin stopajındaki sapma (%18) yılına istinaden kısmen azalma göstermiştir. Bireysel vergilendirmeye tabi müşteriler ortalama 642 Euro civarında bir vergi iade almışlardır. Yaklaşık 1237 Euro miktarında bakaya vergileri ödemişlerdir. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında, müşteriler ortalama olarak kısmen daha büyük vergi iadeleri almış ve kısmen daha az bakaya vergi ödemişlerdir. Stopaj iadesi alan müşterilerin %63 ü Euro nun üzerinde vergi iadesi almıştır. Buna bağlı olarak, bakaya vergiler ödeyen müşterilerin %84 ü Euro nun üzerinde miktarı bakaya vergiler olarak ödemiştir. Breysel müşterilerin stopajının mutlak değerindeki sapma, Vergi Yönetiminin faaliyetlerinin yanı sıra müşterilerin kendi faaliyetlerinden de etkilenir. Bazı vergi mükellefleri gerek olmadığı halde stopaj değerlerini yükseltmektedir. Ev hizmetleri için indirim uygulaması çoğunlukla vergi iadesine gidecek olan nihai vergilendirmede yapılır. Tüzel kişilerin stopajındaki sapmanın en büyük nedeni nihai vergilendirmede halka açık olmayan kurumlar haricindeki senetlerden kar paylarının ve satıştaki karların vergilendirilmesidir. Kurumlar için vergilendirmede, vergi ön ödemesinin incelenmesi ülke çapında uygulanan ilkelerle uyum içerisinde gerçekleştirilir. Kurum Vergilendirme Biriminin vergi ön ödemelerine etki etmesinin en esas yolu denetleme ölçütlerini yalnızca seçilmiş bir grup müşteriye yöneltmesidir.

3 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı 1.3 Operasyonel verimlilik Faaliyetlerin üretkenliği Hedef 7: Vergilendirme maliyet-etkin biçimde gerçekleştirilir. Maliyet etkinliği Vergi Yönetiminin net giderlerinin brüt vergi iadesiyle oranlanarak gözlemlenir. Ekonomik durgunluk vergi gelir tahakkuklarını beklenenden daha fazla etkilediğinden net giderlerin brüt vergi gelirine oranı, da lenene göre yaklaşık iki kat artmıştır. Bununla birlikte, Vergi Yönetimi toplanan her 100 Euro vergi için net giderinden sadece 1.5 Euro kullanmıştır. Hedef 8: Ekonomik verimlilik (Euro/hizmet) Vergi Yönetiminin ekonomik verimliliği önceki yıl ile karşılaştırıldığında, personel ve IT maliyetlerindeki tasarruf sayesinde yüzde 2.4 ile lenenden daha fazla gelişmiştir.vergi Yönetiminde az işe alım politikası devam ettirilmiş ve tatil ödemeleri (izin ücreti)aktif olarak boş zamana dönüştürülmüştür. Buna ilaveten, harici danışma hizmetleri yoğunlaştırılmış ve bilgi işlem donanım yatırımları gelecek yıllara ertelenmiştir. Hedef 9: İş üretkenliği (hizmetler/adamgün) Vergi Yönetiminin üretkenliği önceki yılla karşılaştırıldığında emekliye ayrılma ve IT projeleri sayesinde el işlerindeki azalmanın bir sonucu olarak yüzde 6.2 kadar ilerlemiştir. Buna ek olarak, Vergi Yönetiminde az işe alım politikasına devam edilmiştir. Ekonomik verimlilik ve üretkenlik leri Net giderlerin brüt vergi gelirine oranı (%-) Ekonomik verimlilik endeksi *) üretkenlik endeksi *) Tablo 6: '*) Ekonomik verimlilik ve üretkenlik endeksleri bir önceki yılın kontrol figürünün olduğu yıllık-eş metod kullanılarak hesaplanır. Üretkenlik endeksine çıktı endeksini işgücü girdisi endeksiyle bölerek ulaşılır. Ekonomik verimlilik endeksine maliyet endeksini çıktı endeksiyle bölerek ulaşılır.

4 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı 1.4 Çıktılar ve Kalite Yönetimi Tedarik edilen hizmet ve kamusal mal sayısı Müşteri sayısı Tahmini Gelir ve emlak vergisine tabi bireysel müşteriler 4,644,726 4,700,621 4,740,000 4, Yerleşik olmayan vergi mükellefleri 103, , , ,764 Tarım ve ormancılık vergi mükellefleri 180, , , ,428 Kurumsal vergi mükellefleri 206, , , ,875 Vergiye tabi kurumlar 342, , , ,259 Ticari faaliyetlerden KDV ye tabi vergi mükellefleri 287, , , ,822 Birincil üretimden KDV ye tabi vergi mükellefleri 268, , , ,883 Sürekli işverenler 125, , , ,832 Geçici işverenler 101,572 96,912 95, ,621 Tablo 10: Hizmet sayısı

5 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı Hedef 13: Elektronik ortamda dosyalanmış raporların artış sayısı Tüm müşterilerin elektronik bildiriminin payı Bireysel ve Kurumsal Vergilendirme Tüm müşterilerin elektronik bildiriminin payı (KDV) Tüm müşteriler arasında elektronik bildiriminin payı (işverenler) Bilgiye erişimde elektronik uyarıların tüm değişiklik uyarılarındaki payı Şrketlerin elektronik ortamda dosyalanmış gelir vergi iadelerinin tüm iade formlarındaki payı Tüm potansiyel kullanıcılar içerisinde Palkka.fi hizmet kullanıcılarının payı Tüm gözden geçirilmiş vergi kartı başvuru sahipleri arasında Online Vergi Kart müşterilerinin payı Tüm iade edilen formlar arasında Online Vergi İade müşterilerinin payı Tüm bildiriciler içerisinde banka hesap değişiklikleri elektronik uyarıların payı Kurumların vergilendirilmesi Tüm müşteriler arasında elektronik periyodik bildirimin payı (KDV) Tüm müşteriler arasında elektronik periyodik bildirimin payı (işverenler) Tüm müşteriler arasında kurumların elektronik gelir vergi iadelerinin payı Tüm müşteriler arasında yıllık elektronik raporlarının payı Tablo 11:Elektronik dosyalama %53 %57 %65 %72.1 %63 %66 %65 %68 %10 %30 %51 %10 %9 %15 %19.1 %30 %41 %38 %48.5 %21 %28 %30 %33.1 %23 %30 %28.8 %23 %18 %26.8 %68 %72 %70 %84 %72 %75 %75 %76 %14 %19 %25 %26 %72 %74 %78 %77 yılında dış ticaret KDV iadeleri ve Topluluk İçi Ticaret teki KDV nin beyan edilmesi için elektronik bir hizmet tanıtılacaktır. Elektronik ortamda dosyalanmış raporların bu hizmetlerdeki paylaşımı kanunlardan dolayı neredeyse yüzde 100 dür.ayrıca Online Vergi Hesabı servisi de aynı anda tanıtılacaktır. Dış ticaret KDV iadeleri için başvurular tamamen elektronik form şeklindedir (%100). Periyodik vergi iadeleri arasından %84 ü elektronik ortamda teslim edilmiştir. Bunların arasından %31 i Vergi Hesabı hizmeti aracılığıyla ve %53 ü ise diğer elektronik hizmetler yoluyla gönderilmiştir.topluluk İçi Ticaret teki KDV nin özet beyanlarından %92 si elektronik ortamda, muafiyet talimatı ile, %8 i kağıt üzerinde belirtilerek gönderilmiştir.

6 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı Hedef 14: Vergilendirmenin tutarlılığı ve geçerliliği değiştirilmiş vergilendirme kararnamelerinin toplam müşteri sayısı ile karşılaştırılmasıyla izlenir. Vergilendirme kararnamelerin sürekliliği BIREYSEL KURUMSAL VERGILENDIRME Toplam müşteri sayısının düzeltilmesi talebiyle değiştirilmiş kararnamelerin % 1.1 % 1.5 %1.4 %1.2 payı (azami) Düzeltme talepleriyle İdari Mahkemede değiştirilmiş kararnamelerin payı %1.1 %0.7 %1.5 %0.9 (azami) Düzeltme talepleriyle Yüksek İdari Mahkemede değiştirilmiş %0.1 %0,0 %0.5 %0.2 kararnamelerin payı (azami) KURUMLARIN VERGİLENDİRMESİ Toplam müşteri sayısının düzeltilmesi talebiyle değiştirilmiş kararnamelerin % 0.9 % 0.6 %1.4 %0.99 payı (azami) Düzeltme talepleriyle İdari Mahkemede değiştirilmiş kararnamelerin payı %1.3 %2.1 %1.5 %3.0 (azami) Düzeltme talepleriyle Yüksek İdari Mahkemede değiştirilmiş %0.1 %0,1 %0.5 %0.2 kararnamelerin payı (azami) Tablo 12:Vergilendirme kararrnamelerinin sürekliliği

7 Finlandiya Vergi Dairesi Yılı Performans Raporundan Alıntı 1.5 İnsan kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Hedef 16: İnsan kaynaklarının yönetimi ve gelişiminde yeni çalışma formları ve ana hatlarının tanıtımına olduğu kadar, bilginin yönetimi, liderliğin güçlendirilmesi ve iyi liderlik işinin sağlanmasına da özellikle dikkat edilir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi yıllık personel anketinin sonuçlarıyla izlenir (Maliye Bakanlığı nın iş yaşamı kalite barometresi). Ayrıca değerler de insan kaynakları muhasebesinde yer alan belirli ölçülerde tayin edilir. İş yaşamı kalitesi barometresi (1 5 ölçeği) İş memnuniyeti endeksi Bilgi Yönetiminin genel endeksi (* Liderlik endeks (* İş yerinde refah endeksi (* Çalışan toplumunda eşitliğin gerçekleşmesi Tablo 14: Personelin iş memnuniyeti *) Endeksler Bakanlık tarafından belirtilen bir sınıflandırmaya uygun olarak hesaplanır. İnsan kaynakları muhasebesinin ölçüleri Artış gösteren üniversite düzeyi eğitimin payı Eğitim için kullanılan iş zamanı (gün/adamgün) Artış göstermeyen kısa süreli izinler (gün/ adamgün) %36.5 %37.6 %37.6 % gün gün 12.0 gün 8.3 gün 4.16 gün 4.0 gün 4.0 gün 3.9 gün Personel değişim oranı 110 kişi 55 kişi 100 kişi 37 kişi Kariyer uzatma (emekli edilebilir yaş ortalaması) 61 yıl 8 ay 63 yıl 62 yıl 2 ay Tablo 15: İnsan kaynakları muhasebesi. Personel değişim oranı figürü devamlı çalışan kişilerin emekliye ayrılma haricindeki bir sebepten dolayı istifalarından oluşur. Emekli edilebilir yaş ayrıca engelli emekliliği de içermektedir. İş yaşamı kalite barometresindeki sorular da kısmen değiştirilmiştir ve bu yüzden sonuçlar önceki yıllarla tamamen karşılaştırılamaz. Üniversite eğitimini tamamlamış kişilerin payı da artış göstermeye devam etmektedir. Bu pay yüzde 39 a ulaşmış ve yüzde 1.4 olarak belirlenen in üstündedir. Eğitim için kullanılan iş zamanı (gün/adamgün) önceki yıla göre 1.8 gün/adamgün azalmıştır. Hedefe ulaşılamamış ve sayı 3.7 gün/adamgün olarak belirlenen in altındadır. Kısa süreli izinlerin sayısı (gün/adamgün) önceki yıla göre artış göstermiştir. Hedefe ulaşılmış ve da sonuç 3.9 gün/adamgün olmuştur. Personel değişim oranı sonrasınd düşüş göstermiştir. da personel değişim oranı için 100 kişi olarak belirlenmiştir. Personel değişim oranı 37 kişi olmuştur. Ortalama emekli edilebilir yaş yılında 62 yıl 2 aydır. Hedef 63 yaş olarak belirlenmiştir ve böylece kariyer uzatma ine ulaşılmıştır.

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Ara Dönem Faaliyet Raporu Seri IX No:29 Göre Hazırlanmıştır.

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Ara Dönem Faaliyet Raporu Seri IX No:29 Göre Hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Ara Dönem Faaliyet Raporu Seri IX No:29 Göre Hazırlanmıştır. Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

Government at a Glance 2011. Devlete Bakış 2011. Summary in Turkish. Türkçe Özet

Government at a Glance 2011. Devlete Bakış 2011. Summary in Turkish. Türkçe Özet Government at a Glance 2011 Summary in Turkish Devlete Bakış 2011 Türkçe Özet Devletin performansının ölçülmesi, uzun süredir kamu sektörünün etkinliği ve verimliliğinin geliştirilmesi için gerekli olarak

Detaylı

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU 2005 yılında Gelir İdaresi nin yeniden yapılanma sürecinde 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 01.01.2007 tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

5. NEDENLER. 5.1 Yapısal ve Yan Etmenler

5. NEDENLER. 5.1 Yapısal ve Yan Etmenler 5. NEDENLER 82. Kayıt dışı ekonomik faaliyetin çeşitli nedenleri vardır. Aşağıda kayıt dışı faaliyetin en çok anılan muhtemel belirleyenleri verilmektedir: Külfetli düzenlemeler (işletme kurma maliyetlerinin

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU VERGİ DAİRESİ BAŞKANI SUNUŞU 2005 yılında Gelir İdaresi nin yeniden yapılanma sürecinde 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve 01.01.2007 tarihinde faaliyete geçen Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı,

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, 2008 Yıllık Rapor 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü

3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü 3. eğilimler ve profil 3.1 Kayıt dışılığın Türkiye deki nitelikleri ve ölçümü 18. Kayıt dışılığın her bir tanımı spesifik veri ve ölçme işlemi gerektirmektedir. Kayıt dışılığın doğasında olan gizlilik

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ I. GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellef tabanını kavrayacak, mükelleflerin artan hizmet beklentilerine cevap verecek şekilde dinamik bir idare olması gerekliliğinin

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar

İÇİNDEKİLER. 3 Giriş. 4 Marshall. 5 Organizasyon. 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu. 17 Boya Sektörü. 20 Bağışlar İÇİNDEKİLER 3 Giriş 4 Marshall 5 Organizasyon 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 17 Boya Sektörü 20 Bağışlar 21 Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı 22 Denetleme Kurulu Raporu 23 Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P -

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - 2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - Şubat - 2015 BAKAN SUNUŞU Bu alan daha sonra eklenecektir. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... i İÇİNDEKİLER...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Bosch Fren Sistemleri

Detaylı

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş 2007 FAALİYET RAPORU 1111 Ön Bilgiler Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporları İlkeler TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2008 İçindekiler ÖN BİLGİLER

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı