BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKAN SUNUŞU. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu KOSGEB 81 ilimizde hizmet veriyor."

Transkript

1

2 BAKAN SUNUŞU K OBİ ler istihdama katkıları, gelir adaletini sağlamadaki fonksiyonları, rekabet ve yeniliğe eğilimleri dolayısıyla her geçen gün daha çok önem kazanıyorlar. Günümüzde üretim modeli ağır sanayi hamlelerinden ziyade katma değerli üretim ve hizmetlere yönelmiştir. Küçük bir yazılımın milyar dolarlar seviyesinde değer bulduğu ekonomik ortamda KOBİ ler ve özellikle teknogirişimcilerin önemleri de artmıştır. Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan ve yaklaşık 770 Bin KOBİ nin veri tabanına kayıtlı olduğu 81 ilimizde hizmet veriyor. kurumsallaşma, AR-GE ve inovasyon, işbirliği, mesleki eğitim ve iş süreçlerinin daha profesyonel hale getirilmesi gibi birçok alanda KOBİ lerimize yönelik destek programları yürütüyor. Böylece KOBİ lerimizin yurtdışına açılmasını ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Çağdaş, ilerici ve istikrarlı bir ekonomi modeli Yeni Türkiye vizyonumuzun en önemli parçasıdır. Bu modelin en önemli ayağını ise ülke ekonomimizin %99 unu oluşturan KOBİ ler oluşturuyorlar. İstihdam oranlarını istediğimiz seviyede gerçekleştirebilmek için KOBİ lerimizin sürdürülebilir iş süreçlerine kavuşması zaruridir. İnsanımızın müteşebbis ruhunu destekleyen her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. in KOBİ lere yönelik destekler yanında girişimci adaylara sağladığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri de Yeni Nesil Girişimci yetiştirme adına çok önemli bir adımdır. Öte yandan, ekonomimizin geleceğine yön verecek en önemli unsurlardan biri olan Ar-Ge ve inovasyon için de destekleri azami oranlarda KOBİ ve girişimcilerimizin hizmetine sunuluyor. Teknoloji Geliştirme Merkezleri başta olmak üzere tüm Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde AR-GE faaliyetleri hızla devam ediyor. Umuyorum ki, bu yaptıklarımızın meyvelerini toplamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 2015 Yılı Performans Programı nın başarıyla gerçekleşmesini temenni ediyor, programın hazırlanmasında emeği geçen başkan ve personelini kutluyorum. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İcra Komitesi Başkanı

3 İDARE BAŞKANI SUNUŞU T üm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni istihdam alanları oluşturarak işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayan KOBİ ler, küreselleşen dünya ekonomisinde, hızla değişen piyasa koşullarına çabuk refleksler verebilen esnek üretim yapıları ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel dinamiği durumundadırlar. olarak, ülkemiz açısından önemi tartışılmaz olan KOBİ lerimizi ayakta tutmaya ve gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak desteklerimizi ve faaliyetlerimizi çeşitlendirerek sürdürmeye devam ediyoruz. Stratejik Planında belirlenen amaçlar doğrultusunda; KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ'lerin ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek, kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak üzere eylem ve çalışmaları yürüterek KOBİ lerin ihtiyaç duyduğu alanlarda faydalı olmaya çalışıyoruz. koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP), 2015 yılında KOBİ lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde KOBİ lerin payının yükseltilmesi amacıyla yürütülmeye devam edilecektir. Diğer yandan, bir ülkede ekonominin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için girişimciliğin en önemli unsurlardan biri olduğu bilinciyle, ülkemizde girişimciliğin tanınması ve desteklenmesi amacıyla hazırlanan, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) İdare Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülecektir. KOBİ lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını elektronik ortama taşıyarak; KOBİ lerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi amacıyla başlatılan KOBİ KAMPÜS uygulaması 2015 yılında sürdürülmeye devam edilecektir. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerimiz artırılarak devam ettirilecek olup, İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ ler Programı (COSME) kapsamında açılan proje teklif çağrılarının takibi, kurumsal ve ulusal duyurusu yapılarak projelere ülkemizden katılım sağlanmasına dönük gerekli çalışmalar yürütülecektir. Yeni Türkiye vizyonu hedefi doğrultusunda olarak üzerimize düşen çalışma ve gayretleri göstererek, 2015 Yılı Performans Programının başarıyla uygulanmasını dilerim. Recep BİÇER Başkan

4 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Mevzuat Kuruluşun Görevleri... 3 C. Teşkilat Yapısı... 4 D. Fiziksel lar Fiziki lar Bilişim Sistemi... 6 E. İnsan ları... 8 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Stratejik Amaç ve Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler D. İdarenin Toplam İhtiyacı E. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri... 49

5 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu... 2 Tablo 2: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler... 7 Tablo 3: Tablosu Tablo 4: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Tablo 5: Performans Tablosu Tablo 6: Toplam İhtiyacı Tablosu Tablo 7: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri Tablosu ŞEKİLLER ve GRAFİKLER DİZİNİ Şekil 1: Teşkilat Şeması... 5 Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı... 8 Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı... 8 Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı... 9 Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı... 9

6 I. GENEL BİLGİLER A. Vizyon, Misyon ve Temel Değerler VİZYONUMUZ Ülkemizdeki KOBİ lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak. MİSYONUMUZ KOBİ lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ Erişebilirlik : ihtiyaçları karşılama yönünde kolaylıkla ulaşılabilir hizmetler sunar. Tarafsızlık : tüm taraflara eşit uzaklıktadır; önyargısız, somut, veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşım sergiler. Saygınlık ve Güvenilirlik : müşteri ihtiyaçları ve gizliliğine önem verir, müşterileri gözünde güvenilirdir ve bu bakımdan sektörde saygın bir yer tutar. Hesap Verilebilirlik : Müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır. Müşteri Odaklılık : müşteri değeri yaratma, müşteri istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder. Kullanımında Etkinlik ve Etkililik : kaynaklarını etkin, etkili ve gerçekçi şekilde kullanır. Toplumsal Sorumluluk :, faaliyetleri ve paydaşlarıyla ilişkileri neticesinde kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular. Yenilikçi Yaklaşımlar : yeni bilgilere açıktır, en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesi hedeflenir. Öncü ve Yönlendirici : faaliyet alanında öncü ve yönlendirici olmayı hedefler ve bu doğrultuda uzmanlık geliştirir. 1

7 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Mevzuat e ilişkin mevzuat bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 1: Desteklerine İlişkin Mevzuat Tablosu Sıra No Mevzuat Adı Mevzuat No. Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı 1 in Kurulması Hakkında Kanun Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal 2004/ Destek Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 4 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 5 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla Tarafından Uygun Koşullarda Finansal 2008/ Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Sayılı Kuruluş Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin 2009/ Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 8 KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Destek Programları Yönetmeliği Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 10 Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 2. Kuruluşun Görevleri 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı nın Kurulması Hakkında Kanun un 4. maddesinde in görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: a) Sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, b) Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarındaki bilim ve teknoloji altyapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite iş birliğini kuvvetlendirmek, c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, d) Üniversite ve Araştırma Merkezleri nin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen değişik sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezleri ni kurmak ve kurulmasını sağlamak, f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takım aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, g) Hizmet Merkezleri nde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanları nın yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, işletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ni kurmak, h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek, j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek, 3

9 k) İşletmeler arası iş birliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak. C. Teşkilat Yapısı i oluşturan idari organlar; Genel Kurul, İcra Komitesi ve Başkanlık tır. Organların oluşumu ve görevleri 3624 sayılı Kanun ile belirlenmekte olup aşağıda kısaca özetlenmiştir: Genel Kurul; Başbakan ın veya görevlendireceği bir bakanın başkanlığında, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, TOBB ve TESK Başkanları ile 3624 sayılı Kanun un 6. maddesinde belirtilen diğer kurum / kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel Kurulu, yılda en az bir defa olmak üzere, Başbakan ın daveti üzerine toplanır. Genel Kurul un görevi, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almaktır. İcra Komitesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı nın başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurul da temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ve İdare Başkanı ndan oluşmaktadır. İcra Komitesi, Komite Başkanı nın daveti üzerine en geç iki ayda bir toplanır. İcra Komitesi nin görevi, Genel Kurul un belirlediği politikalar istikametinde KOBİ lerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almaktır. Başkanlık, in yürütme organıdır ve Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatı ndan ibarettir. taşra teşkilatını Hizmet Merkezi Müdürlükleri oluşturmakta olup 81 ilde 88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri, desteklerinin KOBİ lere kullandırılmasını sağlamak, KOBİ'lere ve girişimcilere uygulanan destekler, teşvikler, pazar bilgileri gibi konularda KOBİ lerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmek, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmekle görevlidir. hizmet ve desteklerinin; yaygın, etkin ve koordinasyon içinde KOBİ ye ve girişimciye sunulmasını sağlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları/Birlikleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Üniversiteler ve Belediyeler ile işbirliği çerçevesinde 70 Temsilciliği bulunmaktadır yılı Teşkilat Şeması Şekil 1 de gösterilmiştir. 4

10 Şekil 1: Teşkilat Şeması GENEL KURULU İCRA KOMİTESİ İDARE BAŞKANI Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Kurulu Bürosu Özel Kalem Md. Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Md. Hukuk İşleri Md. BAŞKAN YARDIMCILARI İç Denetim Birim Başkanlığı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Md. Bütçe ve Performans Md. Strateji Geliştirme Md. Merkez Muhasebe Md. İstanbul Muhasebe Md. KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı KOBİ Finansal Araştırmalar Md. KOBİ Kredi Yönetimi ve İzleme Md. AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Md. Bilgi İşlem Md. KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Danışmanlık Md. Girişimciliği Geliştirme Md. Bölgesel ve Yerel Kalkınma Md. Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Md. İzmir Muhasebe Md. AB Koordinasyon Md. Proje Koordinasyon Md. Ankara Muhasebe Md. Erzurum Muhasebe Md. Uluslararası İlişkiler Md. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Samsun Muhasebe Md. İdari İşler Md. Satınalma Md. İnsan ları Dairesi Başkanlığı Tahakkuk ve Özlük İşleri Md. Evrak ve Arşiv İşleri Md. İnsan ları Planlama Md. Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Md. Hizmet Merkezleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Hizmet Merkezi Müdürlükleri 5

11 D. Fiziksel lar 1. Fiziki lar hedef kitlesi olan KOBİ lere, Başkanlık binası da dahil olmak üzere 115 binada hizmet vermektedir. Söz konusu binaların 11 adedi e ait olup, 49 adedi e tahsis edilmiş ve 48 adedi de tarafından kiralanmıştır. Yine Türkiye genelinde e tahsis edilen 7 adet arsa da bulunmaktadır. Ankara ili Altındağ ilçesinde bulunan ve mülkiyeti e ait bulunan arsa üzerinde Başkanlık binası inşaatına başlanmış olup, binanın yapımı tamamlandığında, hâlihazırda Mamak ilçesinde faaliyetlerine devam eden Başkanlık binasındaki fiziki mekân yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar da büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. 2. Bilişim Sistemi Başkanlığımız bünyesinde yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılması, etkinliklerinin artırılması hususunda Bilgi Teknolojileri'nden azami oranda istifade edilmektedir. Bu bağlamda yönetim kademelerinde karar alma ve karar destek süreçlerinin hızlandırılması amacıyla; mevcut veri tabanlarının, veri iletişim altyapısının, sunucu bilgisayar sistemlerinin, kişisel bilgisayarların güvenli, etkin ve sürekli kullanılmasını temin edecek iş ve işlemler yürütülmektedir. Başkanlık ve tüm Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin internet erişimleri, Mamak Başkanlık binasında kurulu Metro Ethernet altyapısı üzerinden sağlanmaktadır. Mamak Başkanlık binası, internet altyapısı 40 Mbps bant genişliğine sahiptir. Başkanlık ve Hizmet Merkezi Müdürlükleri geniş alan ağı (WAN) TTVPN (Türk Telekom VPN) yapısıyla haberleşmektedir. Hizmet Merkezi Müdürlükleri çeşitli hızlarda MetroEthernet, GSHDSL ve ADSL bağlantılarıyla sunuculara ve internete erişmektedir sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi bulunmaktadır. Merkez ve Taşra teşkilatı, Aktif Dizin (Active Directory) yapısında çalışmaktadır. Verilen desteklerin takibi için KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) yazılımı kullanılmakta ve Kredi Faiz Desteği için yazılım uygulamaları bulunmaktadır. Mevcut veri ambarının kapsamı genişletilerek, in kullanmakta olduğu veri tabanlarıyla çalışabilecek bir yapıya ulaştırılmıştır. Bu veri ambarı üzerinde çalışan dinamik raporlama yazılımı ile sürükle - bırak şeklinde raporlar hazırlanabilmekte; grafik görünümleri alınabilmektedir. İnternet portalları ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler Tablo 2 de yer almaktadır. 6

12 Tablo 2: İnternet Portallarında Sunulan Hizmetler PORTAL ADI AÇIKLAMA İNTERNET ADRESİ Internet Portalı e- Personel Portalı Kredi Portalı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Portalı Girişimcilik Web Sayfası KOBİ Kampüs KOBİ Cep Diğer Portallar Kurumun dışarıya açılan penceresidir. Hedef kitleyi ilgilendiren her türlü duyuru ve yayının yer aldığı portaldır, ayrıca tüm portallara giriş için kullanılan ana giriş kapısıdır. Kurum içinde personelin kurumsal yazılımlara SSO (Tek Şifre) ile ulaşabildiği, duyurular, maaş bordrosu, site içi mesajlaşma gibi iş ve işlemleri yapabildiği portaldır. Ayrıca personelin destek sistemine girişi bu portal aracılığı ile yapılmaktadır. in kredi destek programlarıyla ilgili süreçlerin, başlangıcından tamamlanması aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Başarılı KOBİ ve girişimcilerimizin kamuoyuna tanıtılması, ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması için verilen ödüllere ilişkin süreçlerin; başlangıcından tamamlanması aşamasına kadar olan tüm adımları bu portallar üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Web sayfası, girişimcilere yönelik haber ve duyurular ile destekleri ve girişimcilik eğitimleri hakkında bilgilere hızlı erişim sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. KOBİ Kampüs, zaman ve mekan gibi fiziksel sınırları ortadan kaldırarak KOBİ lerin ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik ücretsiz eğitimler ile yepyeni bir dünyanın kapısını aralamaktadır. Yenilikçi online kampüs aracılığıyla, KOBİ yönetici ve çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimine yardımcı olacak keyifli ve verimli bir deneyim yaşama fırsatı sunulmaktadır. den ulaşılabilen tüm uygulama, duyuru, bilgi edinme vb. hizmet ve bilgilendirmelerin tüm paydaşların mobil olarak ulaşılmasını ve bu bilgilendirme ve hizmetlerden faydalanmasını sağlayan mobil uygulamadır. Hizmet Merkezi Müdürlükleri ne ait web sayfalarının, Avrupa İş Ağları Projesi için een.kosgeb.gov.tr ve Avrupa Çevre Müktesebatı na uyum için bilgilendirme amaçlı cevre.kosgeb.gov.tr web sayfalarının barındırılması gerçekleştirilmektedir

13 E. İnsan ları deki toplam personel sayısı dur. Personelin unvanlara göre dağılımı Grafik 1 de verilmektedir. Toplam personelin %58 i uzman ve uzman yardımcılarından oluşmaktadır. Grafik 1:Personelin Unvanlara Göre Dağılımı Yönetici; 119; 11% Diğer; 63; 6% Destek Personeli ; 250; 23% Uzman/Uzman Yardımcısı; 628; 58% Avukat/İç Denetçi/Müfettiş; 19; 2% *Destek personeli sayısı; destek elemanı, şoför, sekreter, memur, teknisyen ve muhasebeci toplamını göstermektedir. Uzman-uzman yardımcısı sayısı; KOBİ Uzman ve KOBİ Uzman yardımcıları ile Mali Hizmet Uzman ve Mali Hizmet Uzman Yardımcılarının toplamını göstermektedir. personelinin eğitim durumuna göre dağılımı Grafik 2 de verilmektedir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve doktora derecesindeki personel tüm personelinin %85 ini oluşturmaktadır. Grafik 2: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Lise ; 105; 10% Ön Lisans; 35; 3% İlköğretim ; 21; 2% Doktora; 18; 2% Yüksek Lisans; 254; 23% Lisans ; 646; 60% 8

14 personelinin hizmet yılına göre dağılımı Grafik 3 te verilmektedir. 20 yıla kadar hizmet süresi olan personel sayısı 817 olup, bu rakam tüm personelin %75 ini oluşturmaktadır. Grafik 3: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı yıl arası; 95; 9% 25 yıl ve üzeri; 167; 16% 0-4 yıl arası; 273; 25% yıl arası; 166; 15% yıl arası; 176; 16% 5-9 yıl arası; 202; 19% personelinin görev yaptığı yere göre dağılımı Grafik 4 te verilmektedir personelin % 66 sı taşra teşkilatında, %34 ü ise merkez teşkilatında görev yapmaktadır. Grafik 4: Personelin Görev Yaptığı Yere Göre Dağılımı * Merkez ; 368; 34% Taşra; 711; 66% *Başkanlık Birimleri dışındaki birimler taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 9

15 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler 2015 Yılı Performans Programı hazırlanırken temel alınan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmektedir. 10.KALKINMA PLANI ( ) Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir. Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır. Kuluçka, İş Geliştirme Merkezleri ve Hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK lar ve özel sektör iş birliğiyle destek modelleri geliştirilecektir. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır. KOBİ lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma düzeyleri artırılacaktır. KOBİ lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir. İşletmelerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi-Kurumsal Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri verilmesi, yasal mevzuatın geliştirilmesi ve teşvik mekanizmasının gözden geçirilmesi sağlanacaktır. 10

16 ORTA VADELİ PROGRAM ( ) KOBİ lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasiteleri geliştirilecek, markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri etkin bir şekilde desteklenecektir. Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine işlerlik kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır. Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve endüstri bölgeleri uygulamaları geliştirilecek; kuluçka ve iş geliştirme merkezlerinin nicelik ve nitelikleri artırılarak etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacak; kümelenme desteklenecektir. KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak alternatif finansman yöntemleri geliştirilecektir YILI PROGRAMI Yeni girişimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanacaktır. İşletmelere ve girişimcilere sağlanan Ar-Ge, yenilik ve işbirliği desteklerinin miktarı artırılacaktır. Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların sayısı ve etkinliği artırılacaktır. 11

17 B. Stratejik Amaç ve Hedefler Amaç 1 : KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek. Hedef 1.1 Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Hedef 1.2 KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Hedef 1.3 KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek. Hedef 1.5 KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. Amaç 2 : Hedef 2.1 Hedef 2.2 KOBİ lerin AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. Amaç 3 : Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak. Kadın girişimciliği geliştirmek. Amaç 4 : Hedef 4.1 Hedef 4.2 Hedef 4.3 Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. 12

18 Amaç Hedef C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 3: Tablosu 1.KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. Açıklama: Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı ve Kredi Faiz Desteği Sermayesi ne, İşletme Sermayesi ne yönelik olarak Kredi Faiz Destekleri verilecektir. Programları kapsamında destekler verilecektir. Yatırım Performans Göstergeleri desteklerinden yararlanan işletme sayısındaki bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %24,27 - %3,15 %15 2 Kullandırılan toplam destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %37,94 - %3,93 %10 3 Desteklerin tanıtımına yönelik olarak yapılan etkinlik sayısı. (toplantı, seminer, çalıştay, vb.) (adet/yıl) laboratuvarlarından yararlanan işletme sayısının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) -%10 %3 %10 5 laboratuvarlarında yapılan test/analiz sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir Elektronik eğitim programlarından KOBİ lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. - - Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. KOBİ lerde proje kültürünü geliştirmek. Performans Göstergeleri Hedef kitle tarafından sunulan proje sayısı. (adet/yıl) Proje kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik kaynakları ile ve/veya diğer kurum/kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen eğitim sayısı. (adet/yıl) İhtiyacı (2015) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir Genel Toplam KOBİ Proje Destek Programı na başvurular İcra Komitesi nde alınan karar kapsamında durdurulduğu için hedef kitle tarafından sunulan proje bulunmamaktadır. 13

19 Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. Açıklama: KOBİ lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak amaçlı destek verilecek ve kümelenme konusunda analiz çalışması yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birlikte çalışmayı amaçlayan proje başvuru sayısı. (adet/yıl) Açıklama: İşbirliği Güçbirliği Destek Programı başvuru sayısı. 2 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı İhtiyacı (2015) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 1. KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. Açıklama : KOBİ lerin bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konulardaki sorunları ile ilgili çalışmalar yapılarak, tespit edilen sorunlardan bir tanesi ile ilgili çözüm ve öneri içeren bir adet bilimsel rapor hazırlamak amacıyla üniversite ile işbirliği yapmak, KOBİ lerin AB programlarından(cosme vb) yararlanmalarına ilişkin faaliyetler gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan ulusal (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konularda yapılan uluslararası (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) Faaliyetler İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Türkiye de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında faaliyetler yürütülecektir Türkiye de KOBİ lerde Enerji Verimliliği Projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.) Balkan Ülkeleri ve Türkiye de Küçük İşletmeler Yasası nın Uygulanması Projesi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir COSME programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile KOBİ Danışmanı mesleğine ilişkin ulusal yeniliklerin hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. - - Genel Toplam

20 Amaç Hedef KOBİ lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek. Performans Göstergeleri Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile BİST Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem gören KOBİ sayısı. Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. alternatif finans araçları ile ilgili KOBİ lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinlik sayısı (adet/yıl) KOBİ leri alternatif finansman kaynaklarından yararlandırmak amacıyla yapılan işbirliği (proje,protokol vb. ) sayısı. (adet/yıl) Açıklama: KOBİ lerin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında sermaye piyasalarından finansman temin etmeleri Faaliyetler 1 2 Girişim Sermayesi Sistemi nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Fonu nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi ne katkısı olarak aktarılacak tutarın 2015 yılı ödemesi yapılacaktır. Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin ödemeleri yapılacaktır. İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir Genel Toplam Amaç Hedef 2. KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri ARGE, İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) Kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) -%13,44 -%23,3 %10 3 Desteklenen ARGE personeli sayısı. (adet/yıl) Kuluçka merkezlerinde (inkübatör) yer verilen işletme sayısı. (adet/yıl) Kurulan yeni TEKMER sayısı Faaliyetler İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KOBİ lerin ve girişimcilerin ARGE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği protokolleri yapılarak yeni TEKMER ler kurulacaktır. - - Genel Toplam

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN İfade eder. Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498

Detaylı