T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 16 ARALIK 2012 Saat: PAZAR 4. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE ADI SORU SAYISI SAYFA NO SÜRE (DAKİKA) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim Analiz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. u kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. u tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi, Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir? A) Hazine onosu ) Altın Sertifikaları C) AD Doları (USD) D) orsa Yatırım Fonları Katılma elgeleri 4. AC AŞ Takasbank Para Piyasası (TPP) nda işlem yapabilmek için Takasbank a teminat olarak TL nakit, TL değerinde Devlet tahvili, TL değerinde Hazine bonosu, TL değerinde hisse senedi ve TL değerinde Euro tahvil vermiştir. AC AŞ nin TPP deki alış limiti kaç TL dir? A) ) C) D) Sözleşme VO-İMK 30 Endeks VİS VO-İMK 100 Endeks VİS Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 80,050 80,075 75,050 75, Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda geçerli olan işlem vadelerinden biri değildir? A) 4 ay ) 3 ay C) 2 ay D) 15 gün Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda (VO) işlem görmekte olan endeks vadeli işlem sözleşmelerinin (VİS) Şubat vadelerine ait kotasyonlar yukarıdaki gibidir. İşlem maliyetinin sıfır olduğu varsayılırsa, bu fiyatlara göre, Şubat vadeli VO-İMK Endeks Farkı vadeli işlem sözleşmesinde arbitraja imkân vermeyen alış ve satış fiyatları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) 4,950-5,050 ) 4,975-5,025 C) 5,000-5,050 D) 4,900-5, Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü piyasalar arasında yer almaz? A) Serbest Altın Piyasası ) Serbest Efektif Piyasası C) ankalararası Tahvil Piyasası D) Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası 3. Takasbank Para Piyasası nda gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı bir takvim yılı boyunca toplam 16 kez temerrüde düşen bir aracı kuruluşa, son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren ne kadarlık bir süre için Takasbank Para Piyasası ndan uzaklaştırma cezası verilir? A) 1 ay ) 15 iş günü C) 10 iş günü D) 5 iş günü 7. Aşağıdakilerden hangisi sponsorlu depo sertifikaları için New York mevzuatının esas alındığı Amerika irleşik Devletleri piyasalarında yapılan bir depo anlaşmasının taraflarından biri değildir? A) Depocu banka ) Depo sertifikası temsilcisi C) Depo sertifikalarının malikleri D) Depo sertifikalarının temsil ettiği hisselerin ihraççısı (şirket) 2

3 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin düzenlemelerin kapsamına dâhil değildir? A) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı ) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arzı C) Yabancı yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınması ve satışı D) Payları İstanbul Menkul Kıymetler orsasında işlem gören yabancı ortaklıkların bedelli ve bedelsiz pay ihracı 11. I- Devlet İç orçlanma Senedi II- İMK 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetleri III- Yatırım Fonu Katılma elgeleri IV- Eurobond Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez ankası (TCM) ankalararası Para Piyasası nda işlem yapmak isteyen bankaların TCM ye verebilecekleri teminat türleri arasındadır? A) Yalnız I ) I ve IV C) Yalnız II D) II ve III 12. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının dolaylı araçları arasında yer almaz? 9. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nın işlem teminatları arasında yer almaz? A) Maktu Teminat ) Sürdürme Teminatı C) aşlangıç Teminatı D) Olağanüstü Durum Teminatı 10. T.C. Merkez ankası (anka) Kanunu uyarınca, anka nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. ) Para politikası araçlarını doğrudan anka seçer. C) Fiyat istikrarına dönük para politikasını anka belirler. D) anka nın fiyat istikrarına yönelik politikası, Hükûmetin büyüme ve istihdam politikasından tümüyle bağımsızdır. A) Açık piyasa işlemleri ) Döviz-Efektif işlemleri C) Faiz oranları kontrolleri D) Zorunlu karşılık oranları 13. ankalararası Döviz Piyasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşlem için asgari teminat miktarı TL dir. ) İşlemler spot veya vadeli olarak gerçekleştirilebilir. C) Katılımcılar dövize dayalı her türlü işlemi yapabilirler. D) Şirketler doğrudan bu piyasada işlem yapamazlar, işlemlerini bankalar aracılığı ile gerçekleştirirler. 14. Aşağıdakilerden hangisi bankalar için, T.C. Merkez ankası veya İstanbul Menkul Kıymetler orsası bünyesinde faaliyet gösteren organize piyasaların alternatifi olarak nitelendirilemez? A) ankalararası Türk Lirası Piyasası ) ankalararası Tahvil Piyasası C) ankalararası Repo Piyasası D) ankalararası Döviz Piyasası 3

4 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 15. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen özel emirler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emir işlemleri tescil edilmez. ) Özel emirler bölünmez, bir bütün olarak işlem görürler. C) Özel emir işlemleri işlem hacmi ve işlem miktarı hesaplamalarında dikkate alınmaz. D) Özel emir miktarı, payları ile ilgili özel emir verilen şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla % 10 una kadar olabilir. 18. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) az fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. ) Tek fiyat yönteminde emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. C) Küsurat emirler hisse senedi sayısı olarak fiyatsız girilen emirlerdir. D) Limit fiyatlı emirler yalnızca fiyatın belirtildiği emirlerdir. 16. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın işlem gören bir pay senedine ait işlemler İMK aşkanı tarafından en fazla kaç iş günü için durdurulabilir? A) 3 ) 5 C) 7 D) İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın müşteri emirleri ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması hâlinde daha büyük miktarlı emre öncelik tanınmasını sağlayan kural miktar önceliği kuralıdır. ) İşlem birimi hâlinde verilmiş, küsuratsız, tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirler nominal emirdir. C) orsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirleri limitli veya serbest fiyatlı olabilir. D) ir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 milyon TL işlem değeri ile sınırlandırılmıştır. 19. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emirlerin iptali her zaman mümkündür. ) Günlük emirler verildiği gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. C) Emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. D) İşlem görmeyen ve arkasından başka bir emir girilmemiş emirler iptal edilebilir. 20. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda aşağıdakilerden hangisinin işlem sırası kapanış seansı uygulamasına dahildir? A) Varantlar ) orsa Yatırım Fonları C) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri 4

5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 21. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda (Piyasa) gerçekleştirilen işlemlerin takası ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde doğru değildir? A) İMK Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo yoluyla alınan ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler Piyasa da netleştirmeye konu olmaz. ) Piyasa da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, en geç saat 16:30 a kadar nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. C) Üyelerin İMK Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerinden olan alacakları Piyasa ya olan borçlarından mahsup edilemez. D) Piyasa daki takas işlemlerinde karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. 24. I- Limitli emir, fiyat/oran ve işlem tutarı/nominal tutar belirlenerek verilir. II- Piyasa emirlerinde fiyat/oran belirtilmez. III- Üyeler vermiş oldukları emirleri, gerçekleşmese bile iptal edemezler. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda verilen borsa emirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 25. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem yapan üyeler, orsa tarafından belirlenen işlem limitleri dâhilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının en fazla kaç katına kadar işlem yapabilirler? 22. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyat olarak tanımlanmaktadır? A) 5 ) 10 C) 20 D) 40 A) Temiz fiyat ) Kirli fiyat C) Valör 2 fiyatı D) Takas fiyatı 23. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmez? A) Varantlar ) Vadesiz altın hesabı C) Gelir ortaklığı senetleri D) Vadeli AD Doları hesabı 5

6 1. Aynı hisse senedi piyasasında işlem gören ve pozitif etaya sahip olan A ve hisse senetlerinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline (CAPM) göre hesaplanan beklenen getirileri sırasıyla % 15 ve % 18 dir. una göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) hisse senedinin sistematik riski A hisse senedininkine göre daha yüksektir. ) A ve hisse senetlerinin sistematik riski birbirine eşittir. C) A hisse senedinin sistematik riski hisse senedininkine göre daha yüksektir. D) A ve hisse senetlerinin beklenen getirileri sistematik risklerinden bağımsızdır FİNANSAL YÖNETİM 4. I- Herhangi bir yatırımcı alım-satım yaparak hisse senedinin piyasa fiyatını arttırıp, azaltabilir. II- İşlem giderleri yoktur. III- ütün yatırımcılar piyasa risk primi üzerinden borç alıp verebilir. Yukarıdaki önermelerden hangileri Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) varsayımlarından değildir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 5. Aşağıdakilerden hangisi Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) nin bir özelliği değildir? 2. Finansal varlık piyasa doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Piyasa risk primi artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. ) Finansal varlık piyasa doğrusunun eğimini eta kat sayısı belirler. C) eklenen enflasyon oranı artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu eğimi değişmeden yukarı kayar. D) eklenen enflasyon artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. A) APM bir finansal varlık fiyatlama modelidir. ) APM ye göre faktörler piyasa katılımcıları tarafından fiyatlanır. C) APM finansal varlık getirisini tamamen pazar portföyüne duyarlılık ile ilişkilendirir. D) APM ye göre arbitrajcılar finansal varlıkları alarak veya satarak finansal varlık fiyatlarını dengeye getirirler. 3. Risksiz Faiz Oranı % 5 Piyasa (Pazar) Risk Primi % 10 Pazar Portföyünün Getirisinin Varyansı % 4 AC Hisse Senedinin Getirisinin Varyansı % 16 AC Hisse Senedinin Getirisi ile Pazar Portföyünün Getirisi Arasındaki 0,6 Korelasyon Kat sayısı Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre AC AŞ nin öz kaynak maliyeti yüzde kaçtır? 6. XYZ hisse senedinin Enflasyon (TÜFE), Faiz oranları ve üyüme (GSYİH) faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin risk primleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 6 düzeyinde iken, Arbitraj Fiyatlama Modeli ne (APM) göre XYZ hisse senedinin gerekli getiri oranı yüzde kaçtır? TÜFE Faiz Oranları GSYİH Faktör Duyarlılığı (ß) 0,70 0,28 0,30 Faktör Risk Primi (ɤ) 0,035 0,05 0,055 A) 11,5 ) 12,3 C) 12,7 D) 13,5 A) 15 ) 17 C) 19 D) 21 6

7 7. Portföyün bir birimlik sistematik riski (β p ) başına, risksiz faiz oranı üzerindeki getirisini (r p -r f ) gösteren portföy performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Treynor ölçütü ) Sharpe ölçütü C) Jensen ölçütü D) Tobin in q ölçütü FİNANSAL YÖNETİM 10. ir işletmenin, stoklar hariç dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari Oran ) Nakit Oranı C) Asit-Test Oranı D) Otofinansman Oranı 8. Portföy yönetiminde uzman uluslararası bir kuruluş bir ülkeye ilk kez yatırım yapmayı planlamaktadır. u durumda, aşağıdaki olaylardan hangisi söz konusu kuruluş için politik bir risk olarak tanımlanamaz? A) Ülkede uzun süredir hükûmet krizinin olması ) Ülkenin bir komşusuyla sınır anlaşmazlığının olması C) Ülkede döviz dolaşımına kısıtlama getirileceği beklentisinin olması D) Ülkede bir devalüasyon olacağı beklentisinin olması 9. I- Vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyonu olan yatırımcı kredili alış işlemi, kısa pozisyonu olan yatırımcı ise açığa satış işlemi yapmış gibidir. II- ir tahvil portföyü yöneticisi, faiz oranlarında düşme olasılığına karşı kendisini korumak amacıyla, ileri bir tarihte portföy nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil üzerine vadeli işlemde satıcı taraf olarak pozisyon alacaktır. III- Elinde portföy taşıyan kişinin, fiyat düşüşüne karşı portföyün cari değerini korumak için, opsiyon piyasasında satım opsiyonu (put option) alması gereklidir. IV- ir yatırımcı, farklı vadelerde iki ayrı vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fiyat farklılıklarında bir değişim olacağını düşündüğü zaman takvim yayılma pozisyonuna girer. Türev araçların portföy yönetiminde kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II ) I, III ve IV C) Yalnız I D) Yalnız II 11. Finansal oran analizi kapsamında bir şirketin cari oranının 1 in altında olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) Şirketin kârda olduğuna ) Şirketin zararda olduğuna C) Şirketin net işletme sermayesinin pozitif olduğuna D) Şirketin net işletme sermayesinin negatif olduğuna 12. Finansal yönetimde riske karşı korunma araçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Forward sözleşme işlemleri belli standartlara sahip olup, üçüncü kişilere devredilebilirler. ) Swap iki tarafın belirli bir zaman dilimi içerisinde ödemelerin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlemlerdir. C) Forward sözleşme işlemleri, merkezi bir piyasa yeri olmayan ve daha çok bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. D) ir vadeli işlem sözleşmesi piyasasının çalışabilmesi için gereken en önemli unsurlardan birisi takas merkezinin varlığıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi proforma finansal tablo hazırlanmasında kullanılan tahminleme yöntemlerinden biri değildir? A) Yüzde (Satışların Yüzdesi) Yöntemi ) Dönen Varlıklar Yöntemi C) Regresyon Yöntemi D) Oran Yöntemi 7

8 14. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin sermaye yapısı ile ilgili üç temel yaklaşımdan biri değildir? FİNANSAL YÖNETİM 18. Tahvillerin fiyat değişkenliğinin bir ölçütü olan Macaulay süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Net gelir yaklaşımı ) Geleneksel yaklaşım C) Net faaliyet geliri yaklaşımı D) Ortalama maliyet yaklaşımı 15. Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir? A) En kârlı ürün türlerinin seçilmesi ) En az satış fiyatının belirlenmesi C) Sermaye maliyetinin belirlenmesi D) İşletme sermayesi ihtiyacının tahmin edilmesi A) Kupon ödemesiz bir tahvilin Macaulay süresi vadesine eşittir. ) Macaulay süresi vade sonundaki anapara ödemesi ile vadeye kadar geçen süredeki faiz ödemelerinin hem tutarlarını hem de zamanlamasını dikkate almaktadır. C) Macaulay süresi, tahvilin vadeye kadarki nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık olarak da nakit akımlarının bugünkü değeri kullanılmaktadır. D) Macaulay süresi, matematiksel olarak fiyat ile getiri arasındaki ilişkinin getiriye göre birinci dereceden türevidir. 16. ir işletmenin işletme sermayesi gereksinimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Stoklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. ) Satışlar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. C) Ticari alacaklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. D) İşletmenin giderleri artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. 17. Risksiz faiz oranı % 5 iken, betası 1,5 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % 20 dir. una göre piyasa risk primi yüzde kaçtır? 19. Sermaye Piyasası Kurulunun birleşme işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, devralma yoluyla gerçekleşen bir birleşme işleminde devralan ortaklığın öz kaynağı TL, devrolan ortaklığın öz kaynağı TL ise birleşme oranı nedir? A) 0,20 ) 0,25 C) 0,80 D) Spot fiyat : 1.75 Dönemsel TL faiz haddi : % 9 Dönemsel AD Doları faiz haddi : % 2 Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde döviz vadeli işlem sözleşmesinin teorik fiyatı ne olacaktır? A) 1,75 ) 1,84 C) 1,87 D) 1,91 A) 10 ) 12 C) 13 D) 15 8

9 yılı başında 1 Y para birimi= 0,6 X para birimi olan döviz kuru yıl sonunda 0.67 ye çıkmıştır. Aynı yıl içerisinde X ülkesinde enflasyon % 1.5 iken Y ülkesinde enflasyon % 3 dür yılında X para biriminin Y para birimine karşı reel olarak değer kaybı yüzde kaçtır? A) 9.2 ) 11.8 C) 15.4 D) FİNANSAL YÖNETİM 24. ir yatırımcı % 30 Hazine bonosu, % 30 A hisse senedi ve % 40 hisse senedi barındıran bir portföy oluşturuyor. Hazine bonosunun beklenen getirisi % 10, A hisse senedinin beklenen getirisi % 12 dir. hisse senedinin gelecek yıl sonu fiyatı ise kapasite artırımına bağlı olup, ayrıca hisse senedi 2 TL tutarında kâr payı dağıtacaktır. hisse senedinin şu anki fiyatı 40 TL olduğuna göre portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? 22. Ekonominin Olasılık Getiri Durumu Durumu Durgunluk 0,25 % 12 Normal 0,25 % 16 İyi 0,25 % 20 Oldukça iyi 0,25 % 24 HH hisse senedinin çeşitli ekonomik koşullara göre getirisi yukarıdaki tabloda verilmektedir. una göre HH hisse senedinin getirisinin varyansı yüzde kaçtır? A) 0,15 ) 0,20 C) 0,25 D) 0,30 Kapasite Durumu Olasılık Dönem Sonu Kapasite artırılması 0,40 50 Kapasite artırlmaması 0,60 44 A) 15 ) 17 C) 19 D) Değişim kat sayısı dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirmeye göre aşağıdaki hisse senetlerinden hangisi daha risklidir? A) Getirisi % 4, standart sapması % 8 olan hisse senedi ) Getirisi % 6, standart sapması % 16 olan hisse senedi C) Getirisi % 2, standart sapması % 3 olan hisse senedi D) Getirisi % 3, standart sapması % 9 olan hisse senedi 23. Toplam değeri TL, beklenen getirisi % 12 ve betası 3 e eşit olan bir portföyün, beklenen getirisini % 15,8 e çıkarıp, betasını 2,75 e düşürebilmek için aşağıdaki hisse senetlerinden hangisinin portföye dahil edilmesi gerekir? A) eklenen getirisi % 25, betası 1,5 olan TL tutarında X hisse senedi ) eklenen getirisi % 30, betası 0,5 olan TL tutarında Y hisse senedi C) eklenen getirisi % 50, betası 0,5 olan TL tutarında Z hisse senedi D) eklenen getirisi % 70, betası 1,5 olan TL tutarında T hisse senedi 9

10 1. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde bir trend dönüş formasyonu olarak değerlendirilemez? A) Omuz aş Omuz Formasyonu ) İkili Tepe ve Dip Formasyonları C) ayrak Formasyonu D) Tabak Formasyonu 2. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde Dow Teorisinin dayandığı ilkelerden biri değildir? A) İşlem miktarı trendi onaylamak zorunda değildir. ) Ortalamalar her türlü faktörü (etkeni) içerir ve yansıtır. C) Endeks veya ortalamalar birbirleriyle aynı uyarı ve sinyalleri vermelidir. D) Piyasada üç temel trend olup, her trend, süre bakımından kendinden bir büyük olan trendi düzeltir ANALİZ YÖNTEMLERİ 4. Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index, RSI) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formasyonlar RSI üzerinde, fiyat grafiklerinde olduklarından daha net görünürler. ) RSI üzerindeki destek ve direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir. C) RSI, sayıları arasında değer alır arası aşırı satım, arası aşırı alım bölgeleridir. D) u gösterge hesaplanırken; belli bir dönemdeki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin toplamından aşağı yönlü fiyat hareketlerinin toplamı çıkarılarak fiyatların hangi yönde gitmeye çalıştığı bulunur. 5. Aşağıdakilerden hangisi destek ve dirence ilişkin doğru bir ifade değildir? 3. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde trendlere ilişkin doğru bir ifade değildir? A) Dik açılı trendlerin kırılmaları daha zordur. ) Trend çizgisine temas eden dip veya tepe noktalarının fazlalığı, trend çizgisinin güvenilirliğini artırır. C) Yükselen trendin özelliği, aynı trendi oluşturan üst tepe dönüşlerinin, bir önceki tepeden daha yukarı çıkmasıdır. D) Trend çizgisinin kırıldığı noktada işlem miktarının artması trend dönüşünü onaylayan önemli bir unsurdur. A) ir destek veya direnç ne kadar kuvvetliyse, o seviye kırıldığı takdirde, kırılış yönünde gelecek olan müteakip fiyat hareketi o kadar zayıf olur. ) ir destek veya direnç seviyesini oluşturan işlem hacmi ne kadar fazlaysa, destek veya direnç seviyesi o kadar güçlüdür. C) Fiyatlar bir destek ve direnç seviyesinde ne kadar uzun süre kalırlarsa o destek ve direnç o kadar güçlü hâle gelir. D) Kırılan bir destek çizgisi rolünü değiştirip direnç, kırılan direnç ise destek hâline gelir. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi menkul kıymet analizinde kullanılan teknik analiz yöntemi için geçerli değildir? A) En yaygın analiz aracı grafiklerdir. ) Piyasanın belirli dönemlerde çeşitli trendler izlediği varsayımı yapılır. C) Uzun vadeli yatırım sonucu temettü kazancı elde etmek isteyenlerin kullandığı bir yöntemdir. D) ir menkul kıymete ilişkin değerlendirmede bulunurken ekonomik faktörlerin incelenmesi zorunlu değildir. 10

11 7. Teknik analizde kullanılan hareketli ortalamalara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru yükselerek keserse alım yapılır. ) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı doğru düşerek keserse satım yapılır. C) elirli bir süre için bir veri setinin veya serinin aldığı ortalama değeri gösterir. D) Tekli hareketli ortalamalar kullanıldığında, kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım yapılır ANALİZ YÖNTEMLERİ 11. Enflasyon oranının yıllık % 20 olduğu bir ülkede, bir yatırımcının yapmış olduğu bir yatırımın reel getiri oranı yıllık % 5 olduğuna göre söz konusu yatırımın yıllık nominal getiri oranı nedir? A) % 24 ) % 26 C) % 28 D) % ir yatırımcı, yıllık basit % 10 faiz oranı ile bir bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 144 gündür. Yatırımcının vade sonunda anapara ve faiz olarak alacağı tutar nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır. ir yıl 365 gün alınacaktır.) A) ,00 TL ) ,42 TL C) ,60 TL D) ,30 TL 8. ir yatırımcı, bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 6 aydır. Vade sonunda yatırımcı TL alacaktır. u mevduatın yıllık basit faiz oranı nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır.) A) % 10 ) % 20 C) % 30 D) % Aylık % 1 faizin bir yıllık efektif (bindirgenmiş) tutarının 3 aylık faizin bir yıllık efektif tutarına eşit olması için 3 aylık faiz oranı ne olmalıdır? A) % 3,50 ) % 3,03 C) % 2,50 D) % 2,03 9. Reyhan Hanım tarafından satın alınan otomobilin TL olan bedelinin % 28 i peşin geri kalan kısmı ise bankadan kullanılan taşıt kredisi ile ödenmiştir. Söz konusu kredi, faizi ile birlikte 12 eşit taksitle geri ödenecek olup ödemeler her ayın sonunda yapılacaktır. Yıllık basit faiz oranı % 18 (aylık % 1,5) olduğuna göre aylık taksit tutarı yaklaşık olarak kaç TL dir? (Vergi ve benzeri kesintileri dikkate almayınız.) A) TL ) TL C) TL D) TL 14. Genç bir profesyonel tarihi itibarıyla işe başlayacağı bir kurumda 25 yıl (300 ay) boyunca çalışmayı planlamaktadır. İşe başlayacağı tarihinden itibaren her aybaşı itibarıyla 250 TL yi (due annuity) emeklilik hesabına koymayı planlayan bu çalışan, bu birikimine 25 yıl boyunca her ay % 0,75 getiri sağlamayı başarabilirse emekli olacağı tarihinde ne kadarlık bir toplu paraya sahip olacaktır? (Hesaplamalarda her türlü vergi ve benzeri kesintinin olmadığı varsayılacaktır.) A) ,03 TL ) ,40 TL C) ,59 TL D) ,46 TL 10. Her yıl sonu itibarıyla TL nin sonsuza kadar bir hesaba yatırıldığı ve iskonto oranının yıllık % 20 olduğu varsayıldığında bu paranın bugünkü değeri nedir? A) 200 TL ) TL C) TL D) TL 11

12 15. Yıllık % 20 getiriyle yapılan bir yatırımın 3,58 katına ulaşması için kaç yıl geçmelidir? (En yakın yıl alınacaktır.) A) 4 ) 5 C) 6 D) Aşağıdakilerin hangisi faizlerin vade yapısını açıklamaya yönelik teorilerden biridir? ANALİZ YÖNTEMLERİ 20. Kâr yedeklerinden birikmiş zararların düşülmesinden sonra kalan tutarın ödenmiş sermayeye bölünmesi ile elde edilen mali yapı analiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nakit oranı ) Asit-test oranı C) Stok devir hızı oranı D) Otofinansman oranı A) Likidite Tercihleri Teorisi ) Faiz Oranları Paritesi Teorisi C) Satınalma Gücü Paritesi Teorisi D) Uluslararası Fisher Etkisi Teorisi 17. Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranını oluşturan bileşenlerden biri değildir? A) Yeniden yatırım riski primi ) Geri ödememe riski primi C) Döviz kuru risk primi D) Likidite primi 21. RS AŞ nin Tarihli ilançosu (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Şirketin finansal kaldıraç oranı 0,5 olduğuna göre, cari oranı kaçtır? A) 3,0 ) 2,5 C) 2,0 D) 1,5 18. A Şirketinin yapmış olduğu yatırımın gelecek yıl TL getiri sağlaması bekleniyor. Söz konusu getiri tutarının sonraki yıllarda ise sürekli olarak % 5 oranında artması bekleniyor. Eğer iskonto oranı % 10 ise, bu yatırımın bugünkü değeri nedir? 22. Aşağıdaki unsurlardan hangisi para arzı tanımlamalarından M2 nin unsurlarından biri değildir? A) Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları ) Dolaşımdaki Para C) Vadesiz Mevduat D) Vadeli Mevduat A) TL ) TL C) TL D) TL 19. irbirini izleyen dönemlere ait finansal tabloların incelenerek, göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması amacıyla yapılan mali analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış analiz ) Dinamik analiz C) Kredi analizi D) Statik analiz 12

13 ANALİZ YÖNTEMLERİ X AŞ (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X AŞ nin mali rantabilite oranı nedir? A) % 2,5 ) % 3,7 C) % 18,4 D) % 20,8 24. Aşağıdakilerden hangisi temel analizde kullanılan mali tablo analiz tekniklerinden biri değildir? A) Oran analizi ) Karşılaştırmalı tablolar analizi C) Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz D) İndirgenmiş nakit akımları analizi 25. I- Kısa vadeli ticari alacaklar tahsil edilmiştir. II- Üretimde kullanılan makine peşin bedelle satılmıştır. III- 3 ay vadeli borçlanılarak hammadde satın alınmıştır. IV- Kısa vadeli ticari borçlar ödenmiştir. Yukarıdakilerden hangileri net çalışma (işletme) sermayesinin artmasına yol açmaktadır? A) I ve II ) Yalnız II C) III ve IV D) I ve III 13

14 1. Devralan A Şirketinin öz kaynak değeri Devralan A Şirketinin ödenmiş sermayesi Devrolan Şirketinin öz kaynak değeri MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR = TL = TL = TL Sermaye Piyasası Kurulunun irleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nde belirlenen esaslar ve yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde öz kaynak yönteminin kullanılması durumunda ortaklık devralma yoluyla birleşme sonrasında A şirketinin sermaye değeri aşağıdakilerden hangisidir? 3. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracılık Faaliyetinde elge ve Kayıt Düzeni Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi, telefonla hisse senedi alım emri veren yatırımcısı adına ilgili hisse senedi alım işlemini gerçekleştiren bir aracı kurum tarafından düzenlenmesi zorunlu belgeler arasında yer almaz? A) Seans takip formu ) Müşteri emir formu C) İşlem dağıtım listesi D) Menkul kıymet giriş fişi A) TL ) TL C) TL D) TL 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenecek bağımsız denetim raporlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A) ağımsız denetçinin çalışma alanında bir sınırlama olması, şartlı görüş veya görüş bildirmekten kaçınma sonuçlarını gündeme getirir. ) ağımsız denetçiye düzenlemelerin ilave açıklama yapma sorumluluğu getirdiği durumlarda, görüş paragrafından sonra gelmek üzere ayrı bir paragrafta açıklamalara yer verilir. C) ağımsız denetçi, finansal raporlama standartları çerçevesinde, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığına veya dürüstçe sunulduğuna kanaat getirdiğinde olumlu görüş ifade eder. D) Yönetimle olan anlaşmazlığın finansal tablolara olan etkisinin önemli ve yaygın olduğu durumda, bağımsız denetçinin şartlı görüş vermeyi, tabloların yanıltıcı ve eksik yapısını açıklamak için yeterli bulmadığı durumlarda bağımsız denetçi görüş bildirmekten kaçınır. 4. Açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, bu işlemler için öz kaynağın (teminatın) müşteri tarafından nakit olarak yatırılması hâlinde aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi yapılır? A) 1000 Kasa hesabına borç, 1210 Kredi hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. ) 1000 Kasa hesabına borç, 1500 Müşteriler hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. C) 1060 ankalar hesabına borç, 3000 anka Kredileri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. D) 1060 ankalar hesabına borç, 1100 Hisse Senetleri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. 14

15 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 5. Müşteri Ahmet ey, lot PRS Hisse senedini lotunu 2,5 TL fiyatla satın almış ve bu satın alma işlemi için aracı kurumdan kredi kullanmıştır. Söz konusu işlem için aracı kuruma komisyon ve SMV dahil toplam 5 TL nakit ödenecektir. Kredili menkul kıymet işlemine ilişkin olarak Müşteri Ahmet ey tarafından öz kaynak olarak nakit verilmesi hali de dikkate alındığında aracı kurum tarafından yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 7. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre; varlıkların ihraççısından veya bu varlıkların işlem gördüğü piyasalarda oluşan fiyat dalgalanmaları ile alacak ve borçların cari değerlerindeki değişmelerden kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Likidite riski ) Pozisyon riski C) Karşı taraf riski D) Yoğunlaşma riski A) / Kasa Kredi Hesabı ) / Kredi Hesabı Takas Merkezi C) / Kasa Kredi Hesabı D) / Kredi Hesabı Takas Merkezi Sermaye Piyasası Kurulunun aracılık faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerine göre bir aracı kurumun kendi portföyüne dâhil etmiş olduğu hisse senetlerinin satışlarında, hisse senetlerinin birim maliyetinin bulunması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? A) Ortalama Maliyet ) FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) C) LIFO (Son Giren İlk Çıkar) D) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ i uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların öz sermayelerinden indirilecek kalemler arasındadır? A) Aracı kuruma ait otomobil ) Aracı kurumun bankada yer alan bloke olmayan nakit parası C) Aracı kurumun portföyünde yer alan ve borsada işlem gören Devlet tahvili D) Aracı kurumun portföyünde yer alan ve borsada işlem gören hisse senetleri 9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, aracı kurumların iç kontrol sistemlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aracı kurumların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini yazılı hâle dönüştürmeleri zorunludur. ) Aracı kurum yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlemek zorundadır. C) İç kontrol sistemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin onayı yeterlidir. D) Aracı kurumda yeni işe başlayan personele görev, yetki ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akış prosedürleri imza karşılığında teslim edilir. 15

16 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 10. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kurumlarda iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görevleri arasında sayılamaz? 12. Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A) İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç kontrol programını onaylamak ) İç kontrol sistemine ilişkin önemli strateji ve politikalar ile yazılı prosedürleri onaylamak C) İç kontrol sisteminin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde işlemesi için çalışmalar yapmak D) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve aracı kurumun politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemek 11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları irliğine (irlik) üye aracı kurumların meslek kurallarında yer alan haksız rekabetin önlenmesine yönelik kurallardan birisi değildir? A) Üyeler, bir menkul kıymetin değerine ilişkin kamuya açıklanmamış bilgiyi kullanarak işlem yapmaları hâlinde elde ettikleri kârı irliğe aktarırlar. ) Üyeler, sundukları hizmetlerle ilgili olarak müşterilerinden düzenlemelerde yer alan oran ve tutarların altında komisyon, ücret ve masraf almazlar. C) Üyeler diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini ciddi şekilde zorlaştıracak veya kesintiye uğratacak şekilde ekip hâlinde personel transferi yapmazlar. D) Üyeler, yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer üyenin müşterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay süreyle engelleyici önlemleri alırlar. A) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. ) ilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye hâlinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir. C) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için tahmini tutarlara dayalı olarak tahakkuk işlemi yapılır. D) Gelecek dönemlere ait olup, önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilip bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 13. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebenin temel kavramları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Karşılık ayrılması gerekliliği/ihtiyatlılık Kavramı ) Muhtemel gelirlerin mali tablolarda gösterilmesi gerekliliği/dönemsellik Kavramı C) Varlıkların elde etme maliyeti ile kaydedilmesi gerekliliği/maliyet Esası Kavramı D) Muhasebe politikalarının değiştirilmeden uygulanması gerekliliği/tutarlılık Kavramı 14. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş bilanço ilkelerinden biridir? A) Tutarları kesinlikle saptanmayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmamalıdır. ) elli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. C) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. D) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 16

17 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 15. İşletme sahibinin kendisine ait bir elektrik faturasını işletmenin gideri olarak kaydedememesi, muhasebenin temel kavramlarından hangisinin gereğidir? A) Tutarlılık Kavramı ) Dönemsellik Kavramı C) İhtiyatlılık Kavramı D) Kişilik Kavramı 19. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-Mali orçlar hesap grubunda yer almaz? A) anka Kredileri ) Çıkarılmış Tahviller C) Çıkarılmış onolar ve Senetler D) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 16. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca Hisse Senedi İptal Kârları, Hisse Senedi İhraç Primleri, İştirakler Yeniden Değerleme Artışları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? A) Kâr Yedekleri ) Statü Yedekleri C) Sermaye Yedekleri D) Olağanüstü Yedekler 20. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca Şerefiye hesabı aşağıda yer alan hesap gruplarından hangisinin altında takip edilmektedir? A) Mali Duran Varlıklar ) Diğer Dönen Varlıklar C) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar D) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca gider hesaplarında 7/A seçeneğini benimseyen bir işletme Defteri Kebir hesapları düzeyinde aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanamaz? A) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri C) Genel Yönetim Giderleri D) Genel Üretim Giderleri 21. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık maliyetlerinin bir parçası olamaz? A) Kurulum ve montaj maliyetleri ) Günlük tamir ve bakım maliyetleri C) Maddi duran varlığın yerleştirileceği yere getirilmesine ilişkin maliyetler D) İade edilmeyen alış vergileri dahil, maddi duran varlığın satın alma fiyatı 18. Aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubu içinde yer alan hesaplardan biri değildir? A) Özel Maliyetler ) Verilen Avanslar C) Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 22. Sadece bir ürün üreten A işletmesinin yıllık üretim miktarı ve giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: İlk Madde ve Malzeme Gideri : TL Direk İşçilik Gideri : TL Değişken Genel Üretim Giderleri : TL Sabit Genel Üretim Gideri : TL Üretim Miktarı : TL Söz konusu ürün için normal kapasite adet ise, TMS 2 - Stoklar standardına göre A işletmesinin stok maliyeti ne kadardır? A) TL ) TL C) TL D) TL 17

18 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 23. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar gereğince, işletmeler tarafından Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ i kapsamında hazırlanacak finansal tablo formatları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formatları Kurul ca belirlenen finansal tablolar; bilanço, nakit akım tablosu ve özsermaye/özkaynak değişim tablosudur. ) Gelir tablosu formatında giderler fonksiyon esasına göre sınıflandırılmıştır. C) Formatlarda yer verilen hesap kalemleri asgari olarak belirlenmiştir. D) Olağanüstü yedekler geçmiş yıllar kâr/zararında gösterilir. 25. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler orsası nda işlem görmekte olan ve finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre raporlamakta olan AC AŞ nin sahip olduğu aşağıdaki varlıklardan hangisi, hazırlanacak olan bilançoda Dönen Varlıklar grubunda Nakit ve Nakit enzerleri hesabı altında muhasebeleştirilemez? A) TL tutarındaki vadesiz çek ) 800 TL tutarındaki ters repo işlemlerinden alacak C) A ankasında bulunan ve bilanço tarihi itibarıyla vadesine 2 ay kalan TL tutarındaki vadeli hesap D) ankası nezdinde bulunan ve bilanço tarihi itibarıyla vadesine 7 ay kalan TL tutarındaki vadeli hesap 24. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamında Tekdüzen Hesap Planı uyarınca aşağıdaki hesap kalemlerinin hangisi Mali Duran Varlık sınıfına girmez? A) ağlı menkul kıymetler ) ağlı ortaklıklar C) Hisse senetleri D) İştirakler TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. u kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 15 ARALIK 2012 TARİHİNDE YAPILAN SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) GRUU (S403) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR (2360) FİNANSAL YÖNETİM (2380) ANALİZ YÖNTEMLERİ (2400) MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR (2420) A 4. C 5. A 6. D C 9. A 10. D C 13. A 14. D 15. C iptal 18. iptal 19. iptal 20. D 21. C A 24. C 25. D 1. A 2. C D 5. C 6. A 7. A 8. D C 11. D 12. A D 15. C 16. iptal 17. A 18. D 19. C 20. C C 24. A 25. D 1. C 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D D 10. C C C 15. D 16. A 17. C 18. A D 21. C 22. A D D 3. D 4. A 5. C 6. D A 9. C A 12. C A 15. D 16. C 17. A 18. C D iptal 23. A 24. C 25. D

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL

OSMANLI PORTFÖY KISA VADEL 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30.06.2017 tarihi itibarıyla Fon'un

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYEERİ

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL)

OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Aksi Belirtilmedikçe Tutarlar Türk Lirası (TL) 01.01.30.12.2016 HESAP DÖNEMİNE AİT A. TANITICI BİLGİLER OSMANLI PORTFÖY MİNERVA SERBEST FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 31.03.2015 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi

Ek 1 - BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi (A) BORSA İSTANBUL Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı BORSA İSTANBUL Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık Dağıtım Ortamı ve Kapalı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı