T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 16 ARALIK 2012 Saat: PAZAR 4. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE ADI SORU SAYISI SAYFA NO SÜRE (DAKİKA) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim Analiz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. u kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. u tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi, Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir? A) Hazine onosu ) Altın Sertifikaları C) AD Doları (USD) D) orsa Yatırım Fonları Katılma elgeleri 4. AC AŞ Takasbank Para Piyasası (TPP) nda işlem yapabilmek için Takasbank a teminat olarak TL nakit, TL değerinde Devlet tahvili, TL değerinde Hazine bonosu, TL değerinde hisse senedi ve TL değerinde Euro tahvil vermiştir. AC AŞ nin TPP deki alış limiti kaç TL dir? A) ) C) D) Sözleşme VO-İMK 30 Endeks VİS VO-İMK 100 Endeks VİS Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 80,050 80,075 75,050 75, Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda geçerli olan işlem vadelerinden biri değildir? A) 4 ay ) 3 ay C) 2 ay D) 15 gün Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda (VO) işlem görmekte olan endeks vadeli işlem sözleşmelerinin (VİS) Şubat vadelerine ait kotasyonlar yukarıdaki gibidir. İşlem maliyetinin sıfır olduğu varsayılırsa, bu fiyatlara göre, Şubat vadeli VO-İMK Endeks Farkı vadeli işlem sözleşmesinde arbitraja imkân vermeyen alış ve satış fiyatları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) 4,950-5,050 ) 4,975-5,025 C) 5,000-5,050 D) 4,900-5, Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü piyasalar arasında yer almaz? A) Serbest Altın Piyasası ) Serbest Efektif Piyasası C) ankalararası Tahvil Piyasası D) Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası 3. Takasbank Para Piyasası nda gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı bir takvim yılı boyunca toplam 16 kez temerrüde düşen bir aracı kuruluşa, son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren ne kadarlık bir süre için Takasbank Para Piyasası ndan uzaklaştırma cezası verilir? A) 1 ay ) 15 iş günü C) 10 iş günü D) 5 iş günü 7. Aşağıdakilerden hangisi sponsorlu depo sertifikaları için New York mevzuatının esas alındığı Amerika irleşik Devletleri piyasalarında yapılan bir depo anlaşmasının taraflarından biri değildir? A) Depocu banka ) Depo sertifikası temsilcisi C) Depo sertifikalarının malikleri D) Depo sertifikalarının temsil ettiği hisselerin ihraççısı (şirket) 2

3 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin düzenlemelerin kapsamına dâhil değildir? A) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı ) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arzı C) Yabancı yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınması ve satışı D) Payları İstanbul Menkul Kıymetler orsasında işlem gören yabancı ortaklıkların bedelli ve bedelsiz pay ihracı 11. I- Devlet İç orçlanma Senedi II- İMK 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetleri III- Yatırım Fonu Katılma elgeleri IV- Eurobond Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez ankası (TCM) ankalararası Para Piyasası nda işlem yapmak isteyen bankaların TCM ye verebilecekleri teminat türleri arasındadır? A) Yalnız I ) I ve IV C) Yalnız II D) II ve III 12. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının dolaylı araçları arasında yer almaz? 9. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nın işlem teminatları arasında yer almaz? A) Maktu Teminat ) Sürdürme Teminatı C) aşlangıç Teminatı D) Olağanüstü Durum Teminatı 10. T.C. Merkez ankası (anka) Kanunu uyarınca, anka nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. ) Para politikası araçlarını doğrudan anka seçer. C) Fiyat istikrarına dönük para politikasını anka belirler. D) anka nın fiyat istikrarına yönelik politikası, Hükûmetin büyüme ve istihdam politikasından tümüyle bağımsızdır. A) Açık piyasa işlemleri ) Döviz-Efektif işlemleri C) Faiz oranları kontrolleri D) Zorunlu karşılık oranları 13. ankalararası Döviz Piyasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşlem için asgari teminat miktarı TL dir. ) İşlemler spot veya vadeli olarak gerçekleştirilebilir. C) Katılımcılar dövize dayalı her türlü işlemi yapabilirler. D) Şirketler doğrudan bu piyasada işlem yapamazlar, işlemlerini bankalar aracılığı ile gerçekleştirirler. 14. Aşağıdakilerden hangisi bankalar için, T.C. Merkez ankası veya İstanbul Menkul Kıymetler orsası bünyesinde faaliyet gösteren organize piyasaların alternatifi olarak nitelendirilemez? A) ankalararası Türk Lirası Piyasası ) ankalararası Tahvil Piyasası C) ankalararası Repo Piyasası D) ankalararası Döviz Piyasası 3

4 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 15. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen özel emirler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emir işlemleri tescil edilmez. ) Özel emirler bölünmez, bir bütün olarak işlem görürler. C) Özel emir işlemleri işlem hacmi ve işlem miktarı hesaplamalarında dikkate alınmaz. D) Özel emir miktarı, payları ile ilgili özel emir verilen şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla % 10 una kadar olabilir. 18. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) az fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. ) Tek fiyat yönteminde emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. C) Küsurat emirler hisse senedi sayısı olarak fiyatsız girilen emirlerdir. D) Limit fiyatlı emirler yalnızca fiyatın belirtildiği emirlerdir. 16. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın işlem gören bir pay senedine ait işlemler İMK aşkanı tarafından en fazla kaç iş günü için durdurulabilir? A) 3 ) 5 C) 7 D) İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın müşteri emirleri ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması hâlinde daha büyük miktarlı emre öncelik tanınmasını sağlayan kural miktar önceliği kuralıdır. ) İşlem birimi hâlinde verilmiş, küsuratsız, tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirler nominal emirdir. C) orsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirleri limitli veya serbest fiyatlı olabilir. D) ir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 milyon TL işlem değeri ile sınırlandırılmıştır. 19. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emirlerin iptali her zaman mümkündür. ) Günlük emirler verildiği gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. C) Emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. D) İşlem görmeyen ve arkasından başka bir emir girilmemiş emirler iptal edilebilir. 20. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda aşağıdakilerden hangisinin işlem sırası kapanış seansı uygulamasına dahildir? A) Varantlar ) orsa Yatırım Fonları C) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri 4

5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 21. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda (Piyasa) gerçekleştirilen işlemlerin takası ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde doğru değildir? A) İMK Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo yoluyla alınan ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler Piyasa da netleştirmeye konu olmaz. ) Piyasa da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, en geç saat 16:30 a kadar nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. C) Üyelerin İMK Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerinden olan alacakları Piyasa ya olan borçlarından mahsup edilemez. D) Piyasa daki takas işlemlerinde karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. 24. I- Limitli emir, fiyat/oran ve işlem tutarı/nominal tutar belirlenerek verilir. II- Piyasa emirlerinde fiyat/oran belirtilmez. III- Üyeler vermiş oldukları emirleri, gerçekleşmese bile iptal edemezler. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda verilen borsa emirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 25. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem yapan üyeler, orsa tarafından belirlenen işlem limitleri dâhilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının en fazla kaç katına kadar işlem yapabilirler? 22. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyat olarak tanımlanmaktadır? A) 5 ) 10 C) 20 D) 40 A) Temiz fiyat ) Kirli fiyat C) Valör 2 fiyatı D) Takas fiyatı 23. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmez? A) Varantlar ) Vadesiz altın hesabı C) Gelir ortaklığı senetleri D) Vadeli AD Doları hesabı 5

6 1. Aynı hisse senedi piyasasında işlem gören ve pozitif etaya sahip olan A ve hisse senetlerinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline (CAPM) göre hesaplanan beklenen getirileri sırasıyla % 15 ve % 18 dir. una göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) hisse senedinin sistematik riski A hisse senedininkine göre daha yüksektir. ) A ve hisse senetlerinin sistematik riski birbirine eşittir. C) A hisse senedinin sistematik riski hisse senedininkine göre daha yüksektir. D) A ve hisse senetlerinin beklenen getirileri sistematik risklerinden bağımsızdır FİNANSAL YÖNETİM 4. I- Herhangi bir yatırımcı alım-satım yaparak hisse senedinin piyasa fiyatını arttırıp, azaltabilir. II- İşlem giderleri yoktur. III- ütün yatırımcılar piyasa risk primi üzerinden borç alıp verebilir. Yukarıdaki önermelerden hangileri Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) varsayımlarından değildir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 5. Aşağıdakilerden hangisi Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) nin bir özelliği değildir? 2. Finansal varlık piyasa doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Piyasa risk primi artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. ) Finansal varlık piyasa doğrusunun eğimini eta kat sayısı belirler. C) eklenen enflasyon oranı artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu eğimi değişmeden yukarı kayar. D) eklenen enflasyon artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. A) APM bir finansal varlık fiyatlama modelidir. ) APM ye göre faktörler piyasa katılımcıları tarafından fiyatlanır. C) APM finansal varlık getirisini tamamen pazar portföyüne duyarlılık ile ilişkilendirir. D) APM ye göre arbitrajcılar finansal varlıkları alarak veya satarak finansal varlık fiyatlarını dengeye getirirler. 3. Risksiz Faiz Oranı % 5 Piyasa (Pazar) Risk Primi % 10 Pazar Portföyünün Getirisinin Varyansı % 4 AC Hisse Senedinin Getirisinin Varyansı % 16 AC Hisse Senedinin Getirisi ile Pazar Portföyünün Getirisi Arasındaki 0,6 Korelasyon Kat sayısı Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre AC AŞ nin öz kaynak maliyeti yüzde kaçtır? 6. XYZ hisse senedinin Enflasyon (TÜFE), Faiz oranları ve üyüme (GSYİH) faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin risk primleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 6 düzeyinde iken, Arbitraj Fiyatlama Modeli ne (APM) göre XYZ hisse senedinin gerekli getiri oranı yüzde kaçtır? TÜFE Faiz Oranları GSYİH Faktör Duyarlılığı (ß) 0,70 0,28 0,30 Faktör Risk Primi (ɤ) 0,035 0,05 0,055 A) 11,5 ) 12,3 C) 12,7 D) 13,5 A) 15 ) 17 C) 19 D) 21 6

7 7. Portföyün bir birimlik sistematik riski (β p ) başına, risksiz faiz oranı üzerindeki getirisini (r p -r f ) gösteren portföy performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Treynor ölçütü ) Sharpe ölçütü C) Jensen ölçütü D) Tobin in q ölçütü FİNANSAL YÖNETİM 10. ir işletmenin, stoklar hariç dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari Oran ) Nakit Oranı C) Asit-Test Oranı D) Otofinansman Oranı 8. Portföy yönetiminde uzman uluslararası bir kuruluş bir ülkeye ilk kez yatırım yapmayı planlamaktadır. u durumda, aşağıdaki olaylardan hangisi söz konusu kuruluş için politik bir risk olarak tanımlanamaz? A) Ülkede uzun süredir hükûmet krizinin olması ) Ülkenin bir komşusuyla sınır anlaşmazlığının olması C) Ülkede döviz dolaşımına kısıtlama getirileceği beklentisinin olması D) Ülkede bir devalüasyon olacağı beklentisinin olması 9. I- Vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyonu olan yatırımcı kredili alış işlemi, kısa pozisyonu olan yatırımcı ise açığa satış işlemi yapmış gibidir. II- ir tahvil portföyü yöneticisi, faiz oranlarında düşme olasılığına karşı kendisini korumak amacıyla, ileri bir tarihte portföy nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil üzerine vadeli işlemde satıcı taraf olarak pozisyon alacaktır. III- Elinde portföy taşıyan kişinin, fiyat düşüşüne karşı portföyün cari değerini korumak için, opsiyon piyasasında satım opsiyonu (put option) alması gereklidir. IV- ir yatırımcı, farklı vadelerde iki ayrı vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fiyat farklılıklarında bir değişim olacağını düşündüğü zaman takvim yayılma pozisyonuna girer. Türev araçların portföy yönetiminde kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II ) I, III ve IV C) Yalnız I D) Yalnız II 11. Finansal oran analizi kapsamında bir şirketin cari oranının 1 in altında olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) Şirketin kârda olduğuna ) Şirketin zararda olduğuna C) Şirketin net işletme sermayesinin pozitif olduğuna D) Şirketin net işletme sermayesinin negatif olduğuna 12. Finansal yönetimde riske karşı korunma araçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Forward sözleşme işlemleri belli standartlara sahip olup, üçüncü kişilere devredilebilirler. ) Swap iki tarafın belirli bir zaman dilimi içerisinde ödemelerin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlemlerdir. C) Forward sözleşme işlemleri, merkezi bir piyasa yeri olmayan ve daha çok bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. D) ir vadeli işlem sözleşmesi piyasasının çalışabilmesi için gereken en önemli unsurlardan birisi takas merkezinin varlığıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi proforma finansal tablo hazırlanmasında kullanılan tahminleme yöntemlerinden biri değildir? A) Yüzde (Satışların Yüzdesi) Yöntemi ) Dönen Varlıklar Yöntemi C) Regresyon Yöntemi D) Oran Yöntemi 7

8 14. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin sermaye yapısı ile ilgili üç temel yaklaşımdan biri değildir? FİNANSAL YÖNETİM 18. Tahvillerin fiyat değişkenliğinin bir ölçütü olan Macaulay süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Net gelir yaklaşımı ) Geleneksel yaklaşım C) Net faaliyet geliri yaklaşımı D) Ortalama maliyet yaklaşımı 15. Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir? A) En kârlı ürün türlerinin seçilmesi ) En az satış fiyatının belirlenmesi C) Sermaye maliyetinin belirlenmesi D) İşletme sermayesi ihtiyacının tahmin edilmesi A) Kupon ödemesiz bir tahvilin Macaulay süresi vadesine eşittir. ) Macaulay süresi vade sonundaki anapara ödemesi ile vadeye kadar geçen süredeki faiz ödemelerinin hem tutarlarını hem de zamanlamasını dikkate almaktadır. C) Macaulay süresi, tahvilin vadeye kadarki nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık olarak da nakit akımlarının bugünkü değeri kullanılmaktadır. D) Macaulay süresi, matematiksel olarak fiyat ile getiri arasındaki ilişkinin getiriye göre birinci dereceden türevidir. 16. ir işletmenin işletme sermayesi gereksinimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Stoklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. ) Satışlar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. C) Ticari alacaklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. D) İşletmenin giderleri artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. 17. Risksiz faiz oranı % 5 iken, betası 1,5 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % 20 dir. una göre piyasa risk primi yüzde kaçtır? 19. Sermaye Piyasası Kurulunun birleşme işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, devralma yoluyla gerçekleşen bir birleşme işleminde devralan ortaklığın öz kaynağı TL, devrolan ortaklığın öz kaynağı TL ise birleşme oranı nedir? A) 0,20 ) 0,25 C) 0,80 D) Spot fiyat : 1.75 Dönemsel TL faiz haddi : % 9 Dönemsel AD Doları faiz haddi : % 2 Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde döviz vadeli işlem sözleşmesinin teorik fiyatı ne olacaktır? A) 1,75 ) 1,84 C) 1,87 D) 1,91 A) 10 ) 12 C) 13 D) 15 8

9 yılı başında 1 Y para birimi= 0,6 X para birimi olan döviz kuru yıl sonunda 0.67 ye çıkmıştır. Aynı yıl içerisinde X ülkesinde enflasyon % 1.5 iken Y ülkesinde enflasyon % 3 dür yılında X para biriminin Y para birimine karşı reel olarak değer kaybı yüzde kaçtır? A) 9.2 ) 11.8 C) 15.4 D) FİNANSAL YÖNETİM 24. ir yatırımcı % 30 Hazine bonosu, % 30 A hisse senedi ve % 40 hisse senedi barındıran bir portföy oluşturuyor. Hazine bonosunun beklenen getirisi % 10, A hisse senedinin beklenen getirisi % 12 dir. hisse senedinin gelecek yıl sonu fiyatı ise kapasite artırımına bağlı olup, ayrıca hisse senedi 2 TL tutarında kâr payı dağıtacaktır. hisse senedinin şu anki fiyatı 40 TL olduğuna göre portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? 22. Ekonominin Olasılık Getiri Durumu Durumu Durgunluk 0,25 % 12 Normal 0,25 % 16 İyi 0,25 % 20 Oldukça iyi 0,25 % 24 HH hisse senedinin çeşitli ekonomik koşullara göre getirisi yukarıdaki tabloda verilmektedir. una göre HH hisse senedinin getirisinin varyansı yüzde kaçtır? A) 0,15 ) 0,20 C) 0,25 D) 0,30 Kapasite Durumu Olasılık Dönem Sonu Kapasite artırılması 0,40 50 Kapasite artırlmaması 0,60 44 A) 15 ) 17 C) 19 D) Değişim kat sayısı dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirmeye göre aşağıdaki hisse senetlerinden hangisi daha risklidir? A) Getirisi % 4, standart sapması % 8 olan hisse senedi ) Getirisi % 6, standart sapması % 16 olan hisse senedi C) Getirisi % 2, standart sapması % 3 olan hisse senedi D) Getirisi % 3, standart sapması % 9 olan hisse senedi 23. Toplam değeri TL, beklenen getirisi % 12 ve betası 3 e eşit olan bir portföyün, beklenen getirisini % 15,8 e çıkarıp, betasını 2,75 e düşürebilmek için aşağıdaki hisse senetlerinden hangisinin portföye dahil edilmesi gerekir? A) eklenen getirisi % 25, betası 1,5 olan TL tutarında X hisse senedi ) eklenen getirisi % 30, betası 0,5 olan TL tutarında Y hisse senedi C) eklenen getirisi % 50, betası 0,5 olan TL tutarında Z hisse senedi D) eklenen getirisi % 70, betası 1,5 olan TL tutarında T hisse senedi 9

10 1. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde bir trend dönüş formasyonu olarak değerlendirilemez? A) Omuz aş Omuz Formasyonu ) İkili Tepe ve Dip Formasyonları C) ayrak Formasyonu D) Tabak Formasyonu 2. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde Dow Teorisinin dayandığı ilkelerden biri değildir? A) İşlem miktarı trendi onaylamak zorunda değildir. ) Ortalamalar her türlü faktörü (etkeni) içerir ve yansıtır. C) Endeks veya ortalamalar birbirleriyle aynı uyarı ve sinyalleri vermelidir. D) Piyasada üç temel trend olup, her trend, süre bakımından kendinden bir büyük olan trendi düzeltir ANALİZ YÖNTEMLERİ 4. Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index, RSI) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formasyonlar RSI üzerinde, fiyat grafiklerinde olduklarından daha net görünürler. ) RSI üzerindeki destek ve direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir. C) RSI, sayıları arasında değer alır arası aşırı satım, arası aşırı alım bölgeleridir. D) u gösterge hesaplanırken; belli bir dönemdeki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin toplamından aşağı yönlü fiyat hareketlerinin toplamı çıkarılarak fiyatların hangi yönde gitmeye çalıştığı bulunur. 5. Aşağıdakilerden hangisi destek ve dirence ilişkin doğru bir ifade değildir? 3. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde trendlere ilişkin doğru bir ifade değildir? A) Dik açılı trendlerin kırılmaları daha zordur. ) Trend çizgisine temas eden dip veya tepe noktalarının fazlalığı, trend çizgisinin güvenilirliğini artırır. C) Yükselen trendin özelliği, aynı trendi oluşturan üst tepe dönüşlerinin, bir önceki tepeden daha yukarı çıkmasıdır. D) Trend çizgisinin kırıldığı noktada işlem miktarının artması trend dönüşünü onaylayan önemli bir unsurdur. A) ir destek veya direnç ne kadar kuvvetliyse, o seviye kırıldığı takdirde, kırılış yönünde gelecek olan müteakip fiyat hareketi o kadar zayıf olur. ) ir destek veya direnç seviyesini oluşturan işlem hacmi ne kadar fazlaysa, destek veya direnç seviyesi o kadar güçlüdür. C) Fiyatlar bir destek ve direnç seviyesinde ne kadar uzun süre kalırlarsa o destek ve direnç o kadar güçlü hâle gelir. D) Kırılan bir destek çizgisi rolünü değiştirip direnç, kırılan direnç ise destek hâline gelir. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi menkul kıymet analizinde kullanılan teknik analiz yöntemi için geçerli değildir? A) En yaygın analiz aracı grafiklerdir. ) Piyasanın belirli dönemlerde çeşitli trendler izlediği varsayımı yapılır. C) Uzun vadeli yatırım sonucu temettü kazancı elde etmek isteyenlerin kullandığı bir yöntemdir. D) ir menkul kıymete ilişkin değerlendirmede bulunurken ekonomik faktörlerin incelenmesi zorunlu değildir. 10

11 7. Teknik analizde kullanılan hareketli ortalamalara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru yükselerek keserse alım yapılır. ) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı doğru düşerek keserse satım yapılır. C) elirli bir süre için bir veri setinin veya serinin aldığı ortalama değeri gösterir. D) Tekli hareketli ortalamalar kullanıldığında, kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım yapılır ANALİZ YÖNTEMLERİ 11. Enflasyon oranının yıllık % 20 olduğu bir ülkede, bir yatırımcının yapmış olduğu bir yatırımın reel getiri oranı yıllık % 5 olduğuna göre söz konusu yatırımın yıllık nominal getiri oranı nedir? A) % 24 ) % 26 C) % 28 D) % ir yatırımcı, yıllık basit % 10 faiz oranı ile bir bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 144 gündür. Yatırımcının vade sonunda anapara ve faiz olarak alacağı tutar nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır. ir yıl 365 gün alınacaktır.) A) ,00 TL ) ,42 TL C) ,60 TL D) ,30 TL 8. ir yatırımcı, bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 6 aydır. Vade sonunda yatırımcı TL alacaktır. u mevduatın yıllık basit faiz oranı nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır.) A) % 10 ) % 20 C) % 30 D) % Aylık % 1 faizin bir yıllık efektif (bindirgenmiş) tutarının 3 aylık faizin bir yıllık efektif tutarına eşit olması için 3 aylık faiz oranı ne olmalıdır? A) % 3,50 ) % 3,03 C) % 2,50 D) % 2,03 9. Reyhan Hanım tarafından satın alınan otomobilin TL olan bedelinin % 28 i peşin geri kalan kısmı ise bankadan kullanılan taşıt kredisi ile ödenmiştir. Söz konusu kredi, faizi ile birlikte 12 eşit taksitle geri ödenecek olup ödemeler her ayın sonunda yapılacaktır. Yıllık basit faiz oranı % 18 (aylık % 1,5) olduğuna göre aylık taksit tutarı yaklaşık olarak kaç TL dir? (Vergi ve benzeri kesintileri dikkate almayınız.) A) TL ) TL C) TL D) TL 14. Genç bir profesyonel tarihi itibarıyla işe başlayacağı bir kurumda 25 yıl (300 ay) boyunca çalışmayı planlamaktadır. İşe başlayacağı tarihinden itibaren her aybaşı itibarıyla 250 TL yi (due annuity) emeklilik hesabına koymayı planlayan bu çalışan, bu birikimine 25 yıl boyunca her ay % 0,75 getiri sağlamayı başarabilirse emekli olacağı tarihinde ne kadarlık bir toplu paraya sahip olacaktır? (Hesaplamalarda her türlü vergi ve benzeri kesintinin olmadığı varsayılacaktır.) A) ,03 TL ) ,40 TL C) ,59 TL D) ,46 TL 10. Her yıl sonu itibarıyla TL nin sonsuza kadar bir hesaba yatırıldığı ve iskonto oranının yıllık % 20 olduğu varsayıldığında bu paranın bugünkü değeri nedir? A) 200 TL ) TL C) TL D) TL 11

12 15. Yıllık % 20 getiriyle yapılan bir yatırımın 3,58 katına ulaşması için kaç yıl geçmelidir? (En yakın yıl alınacaktır.) A) 4 ) 5 C) 6 D) Aşağıdakilerin hangisi faizlerin vade yapısını açıklamaya yönelik teorilerden biridir? ANALİZ YÖNTEMLERİ 20. Kâr yedeklerinden birikmiş zararların düşülmesinden sonra kalan tutarın ödenmiş sermayeye bölünmesi ile elde edilen mali yapı analiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nakit oranı ) Asit-test oranı C) Stok devir hızı oranı D) Otofinansman oranı A) Likidite Tercihleri Teorisi ) Faiz Oranları Paritesi Teorisi C) Satınalma Gücü Paritesi Teorisi D) Uluslararası Fisher Etkisi Teorisi 17. Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranını oluşturan bileşenlerden biri değildir? A) Yeniden yatırım riski primi ) Geri ödememe riski primi C) Döviz kuru risk primi D) Likidite primi 21. RS AŞ nin Tarihli ilançosu (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Şirketin finansal kaldıraç oranı 0,5 olduğuna göre, cari oranı kaçtır? A) 3,0 ) 2,5 C) 2,0 D) 1,5 18. A Şirketinin yapmış olduğu yatırımın gelecek yıl TL getiri sağlaması bekleniyor. Söz konusu getiri tutarının sonraki yıllarda ise sürekli olarak % 5 oranında artması bekleniyor. Eğer iskonto oranı % 10 ise, bu yatırımın bugünkü değeri nedir? 22. Aşağıdaki unsurlardan hangisi para arzı tanımlamalarından M2 nin unsurlarından biri değildir? A) Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları ) Dolaşımdaki Para C) Vadesiz Mevduat D) Vadeli Mevduat A) TL ) TL C) TL D) TL 19. irbirini izleyen dönemlere ait finansal tabloların incelenerek, göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması amacıyla yapılan mali analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış analiz ) Dinamik analiz C) Kredi analizi D) Statik analiz 12

13 ANALİZ YÖNTEMLERİ X AŞ (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X AŞ nin mali rantabilite oranı nedir? A) % 2,5 ) % 3,7 C) % 18,4 D) % 20,8 24. Aşağıdakilerden hangisi temel analizde kullanılan mali tablo analiz tekniklerinden biri değildir? A) Oran analizi ) Karşılaştırmalı tablolar analizi C) Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz D) İndirgenmiş nakit akımları analizi 25. I- Kısa vadeli ticari alacaklar tahsil edilmiştir. II- Üretimde kullanılan makine peşin bedelle satılmıştır. III- 3 ay vadeli borçlanılarak hammadde satın alınmıştır. IV- Kısa vadeli ticari borçlar ödenmiştir. Yukarıdakilerden hangileri net çalışma (işletme) sermayesinin artmasına yol açmaktadır? A) I ve II ) Yalnız II C) III ve IV D) I ve III 13

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı