T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 16 ARALIK 2012 Saat: PAZAR 4. OTURUM Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE ADI SORU SAYISI SAYFA NO SÜRE (DAKİKA) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim Analiz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. u cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. u kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. Arka kapağa geçiniz. DİKKAT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. u tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi, Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir? A) Hazine onosu ) Altın Sertifikaları C) AD Doları (USD) D) orsa Yatırım Fonları Katılma elgeleri 4. AC AŞ Takasbank Para Piyasası (TPP) nda işlem yapabilmek için Takasbank a teminat olarak TL nakit, TL değerinde Devlet tahvili, TL değerinde Hazine bonosu, TL değerinde hisse senedi ve TL değerinde Euro tahvil vermiştir. AC AŞ nin TPP deki alış limiti kaç TL dir? A) ) C) D) Sözleşme VO-İMK 30 Endeks VİS VO-İMK 100 Endeks VİS Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 80,050 80,075 75,050 75, Aşağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda geçerli olan işlem vadelerinden biri değildir? A) 4 ay ) 3 ay C) 2 ay D) 15 gün Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nda (VO) işlem görmekte olan endeks vadeli işlem sözleşmelerinin (VİS) Şubat vadelerine ait kotasyonlar yukarıdaki gibidir. İşlem maliyetinin sıfır olduğu varsayılırsa, bu fiyatlara göre, Şubat vadeli VO-İMK Endeks Farkı vadeli işlem sözleşmesinde arbitraja imkân vermeyen alış ve satış fiyatları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) 4,950-5,050 ) 4,975-5,025 C) 5,000-5,050 D) 4,900-5, Aşağıdakilerden hangisi tezgâhüstü piyasalar arasında yer almaz? A) Serbest Altın Piyasası ) Serbest Efektif Piyasası C) ankalararası Tahvil Piyasası D) Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası 3. Takasbank Para Piyasası nda gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı bir takvim yılı boyunca toplam 16 kez temerrüde düşen bir aracı kuruluşa, son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren ne kadarlık bir süre için Takasbank Para Piyasası ndan uzaklaştırma cezası verilir? A) 1 ay ) 15 iş günü C) 10 iş günü D) 5 iş günü 7. Aşağıdakilerden hangisi sponsorlu depo sertifikaları için New York mevzuatının esas alındığı Amerika irleşik Devletleri piyasalarında yapılan bir depo anlaşmasının taraflarından biri değildir? A) Depocu banka ) Depo sertifikası temsilcisi C) Depo sertifikalarının malikleri D) Depo sertifikalarının temsil ettiği hisselerin ihraççısı (şirket) 2

3 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin düzenlemelerin kapsamına dâhil değildir? A) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı ) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arzı C) Yabancı yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınması ve satışı D) Payları İstanbul Menkul Kıymetler orsasında işlem gören yabancı ortaklıkların bedelli ve bedelsiz pay ihracı 11. I- Devlet İç orçlanma Senedi II- İMK 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetleri III- Yatırım Fonu Katılma elgeleri IV- Eurobond Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez ankası (TCM) ankalararası Para Piyasası nda işlem yapmak isteyen bankaların TCM ye verebilecekleri teminat türleri arasındadır? A) Yalnız I ) I ve IV C) Yalnız II D) II ve III 12. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının dolaylı araçları arasında yer almaz? 9. Aşağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon orsası nın işlem teminatları arasında yer almaz? A) Maktu Teminat ) Sürdürme Teminatı C) aşlangıç Teminatı D) Olağanüstü Durum Teminatı 10. T.C. Merkez ankası (anka) Kanunu uyarınca, anka nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. ) Para politikası araçlarını doğrudan anka seçer. C) Fiyat istikrarına dönük para politikasını anka belirler. D) anka nın fiyat istikrarına yönelik politikası, Hükûmetin büyüme ve istihdam politikasından tümüyle bağımsızdır. A) Açık piyasa işlemleri ) Döviz-Efektif işlemleri C) Faiz oranları kontrolleri D) Zorunlu karşılık oranları 13. ankalararası Döviz Piyasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşlem için asgari teminat miktarı TL dir. ) İşlemler spot veya vadeli olarak gerçekleştirilebilir. C) Katılımcılar dövize dayalı her türlü işlemi yapabilirler. D) Şirketler doğrudan bu piyasada işlem yapamazlar, işlemlerini bankalar aracılığı ile gerçekleştirirler. 14. Aşağıdakilerden hangisi bankalar için, T.C. Merkez ankası veya İstanbul Menkul Kıymetler orsası bünyesinde faaliyet gösteren organize piyasaların alternatifi olarak nitelendirilemez? A) ankalararası Türk Lirası Piyasası ) ankalararası Tahvil Piyasası C) ankalararası Repo Piyasası D) ankalararası Döviz Piyasası 3

4 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 15. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen özel emirler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emir işlemleri tescil edilmez. ) Özel emirler bölünmez, bir bütün olarak işlem görürler. C) Özel emir işlemleri işlem hacmi ve işlem miktarı hesaplamalarında dikkate alınmaz. D) Özel emir miktarı, payları ile ilgili özel emir verilen şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla % 10 una kadar olabilir. 18. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) az fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. ) Tek fiyat yönteminde emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. C) Küsurat emirler hisse senedi sayısı olarak fiyatsız girilen emirlerdir. D) Limit fiyatlı emirler yalnızca fiyatın belirtildiği emirlerdir. 16. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın işlem gören bir pay senedine ait işlemler İMK aşkanı tarafından en fazla kaç iş günü için durdurulabilir? A) 3 ) 5 C) 7 D) İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın müşteri emirleri ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması hâlinde daha büyük miktarlı emre öncelik tanınmasını sağlayan kural miktar önceliği kuralıdır. ) İşlem birimi hâlinde verilmiş, küsuratsız, tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirler nominal emirdir. C) orsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirleri limitli veya serbest fiyatlı olabilir. D) ir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 milyon TL işlem değeri ile sınırlandırılmıştır. 19. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel emirlerin iptali her zaman mümkündür. ) Günlük emirler verildiği gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. C) Emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. D) İşlem görmeyen ve arkasından başka bir emir girilmemiş emirler iptal edilebilir. 20. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda aşağıdakilerden hangisinin işlem sırası kapanış seansı uygulamasına dahildir? A) Varantlar ) orsa Yatırım Fonları C) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri 4

5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR 21. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası (İMK) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda (Piyasa) gerçekleştirilen işlemlerin takası ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde doğru değildir? A) İMK Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo yoluyla alınan ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler Piyasa da netleştirmeye konu olmaz. ) Piyasa da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, en geç saat 16:30 a kadar nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. C) Üyelerin İMK Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerinden olan alacakları Piyasa ya olan borçlarından mahsup edilemez. D) Piyasa daki takas işlemlerinde karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. 24. I- Limitli emir, fiyat/oran ve işlem tutarı/nominal tutar belirlenerek verilir. II- Piyasa emirlerinde fiyat/oran belirtilmez. III- Üyeler vermiş oldukları emirleri, gerçekleşmese bile iptal edemezler. İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda verilen borsa emirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 25. İstanbul Menkul Kıymetler orsası (orsa) Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem yapan üyeler, orsa tarafından belirlenen işlem limitleri dâhilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının en fazla kaç katına kadar işlem yapabilirler? 22. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyat olarak tanımlanmaktadır? A) 5 ) 10 C) 20 D) 40 A) Temiz fiyat ) Kirli fiyat C) Valör 2 fiyatı D) Takas fiyatı 23. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler orsası Tahvil ve ono Piyasası (orçlanma Araçları Piyasası) nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmez? A) Varantlar ) Vadesiz altın hesabı C) Gelir ortaklığı senetleri D) Vadeli AD Doları hesabı 5

6 1. Aynı hisse senedi piyasasında işlem gören ve pozitif etaya sahip olan A ve hisse senetlerinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline (CAPM) göre hesaplanan beklenen getirileri sırasıyla % 15 ve % 18 dir. una göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) hisse senedinin sistematik riski A hisse senedininkine göre daha yüksektir. ) A ve hisse senetlerinin sistematik riski birbirine eşittir. C) A hisse senedinin sistematik riski hisse senedininkine göre daha yüksektir. D) A ve hisse senetlerinin beklenen getirileri sistematik risklerinden bağımsızdır FİNANSAL YÖNETİM 4. I- Herhangi bir yatırımcı alım-satım yaparak hisse senedinin piyasa fiyatını arttırıp, azaltabilir. II- İşlem giderleri yoktur. III- ütün yatırımcılar piyasa risk primi üzerinden borç alıp verebilir. Yukarıdaki önermelerden hangileri Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) varsayımlarından değildir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 5. Aşağıdakilerden hangisi Arbitraj Fiyatlama Modeli (APM) nin bir özelliği değildir? 2. Finansal varlık piyasa doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Piyasa risk primi artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. ) Finansal varlık piyasa doğrusunun eğimini eta kat sayısı belirler. C) eklenen enflasyon oranı artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu eğimi değişmeden yukarı kayar. D) eklenen enflasyon artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. A) APM bir finansal varlık fiyatlama modelidir. ) APM ye göre faktörler piyasa katılımcıları tarafından fiyatlanır. C) APM finansal varlık getirisini tamamen pazar portföyüne duyarlılık ile ilişkilendirir. D) APM ye göre arbitrajcılar finansal varlıkları alarak veya satarak finansal varlık fiyatlarını dengeye getirirler. 3. Risksiz Faiz Oranı % 5 Piyasa (Pazar) Risk Primi % 10 Pazar Portföyünün Getirisinin Varyansı % 4 AC Hisse Senedinin Getirisinin Varyansı % 16 AC Hisse Senedinin Getirisi ile Pazar Portföyünün Getirisi Arasındaki 0,6 Korelasyon Kat sayısı Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre AC AŞ nin öz kaynak maliyeti yüzde kaçtır? 6. XYZ hisse senedinin Enflasyon (TÜFE), Faiz oranları ve üyüme (GSYİH) faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin risk primleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 6 düzeyinde iken, Arbitraj Fiyatlama Modeli ne (APM) göre XYZ hisse senedinin gerekli getiri oranı yüzde kaçtır? TÜFE Faiz Oranları GSYİH Faktör Duyarlılığı (ß) 0,70 0,28 0,30 Faktör Risk Primi (ɤ) 0,035 0,05 0,055 A) 11,5 ) 12,3 C) 12,7 D) 13,5 A) 15 ) 17 C) 19 D) 21 6

7 7. Portföyün bir birimlik sistematik riski (β p ) başına, risksiz faiz oranı üzerindeki getirisini (r p -r f ) gösteren portföy performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A) Treynor ölçütü ) Sharpe ölçütü C) Jensen ölçütü D) Tobin in q ölçütü FİNANSAL YÖNETİM 10. ir işletmenin, stoklar hariç dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari Oran ) Nakit Oranı C) Asit-Test Oranı D) Otofinansman Oranı 8. Portföy yönetiminde uzman uluslararası bir kuruluş bir ülkeye ilk kez yatırım yapmayı planlamaktadır. u durumda, aşağıdaki olaylardan hangisi söz konusu kuruluş için politik bir risk olarak tanımlanamaz? A) Ülkede uzun süredir hükûmet krizinin olması ) Ülkenin bir komşusuyla sınır anlaşmazlığının olması C) Ülkede döviz dolaşımına kısıtlama getirileceği beklentisinin olması D) Ülkede bir devalüasyon olacağı beklentisinin olması 9. I- Vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyonu olan yatırımcı kredili alış işlemi, kısa pozisyonu olan yatırımcı ise açığa satış işlemi yapmış gibidir. II- ir tahvil portföyü yöneticisi, faiz oranlarında düşme olasılığına karşı kendisini korumak amacıyla, ileri bir tarihte portföy nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil üzerine vadeli işlemde satıcı taraf olarak pozisyon alacaktır. III- Elinde portföy taşıyan kişinin, fiyat düşüşüne karşı portföyün cari değerini korumak için, opsiyon piyasasında satım opsiyonu (put option) alması gereklidir. IV- ir yatırımcı, farklı vadelerde iki ayrı vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fiyat farklılıklarında bir değişim olacağını düşündüğü zaman takvim yayılma pozisyonuna girer. Türev araçların portföy yönetiminde kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II ) I, III ve IV C) Yalnız I D) Yalnız II 11. Finansal oran analizi kapsamında bir şirketin cari oranının 1 in altında olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder? A) Şirketin kârda olduğuna ) Şirketin zararda olduğuna C) Şirketin net işletme sermayesinin pozitif olduğuna D) Şirketin net işletme sermayesinin negatif olduğuna 12. Finansal yönetimde riske karşı korunma araçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Forward sözleşme işlemleri belli standartlara sahip olup, üçüncü kişilere devredilebilirler. ) Swap iki tarafın belirli bir zaman dilimi içerisinde ödemelerin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlemlerdir. C) Forward sözleşme işlemleri, merkezi bir piyasa yeri olmayan ve daha çok bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. D) ir vadeli işlem sözleşmesi piyasasının çalışabilmesi için gereken en önemli unsurlardan birisi takas merkezinin varlığıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi proforma finansal tablo hazırlanmasında kullanılan tahminleme yöntemlerinden biri değildir? A) Yüzde (Satışların Yüzdesi) Yöntemi ) Dönen Varlıklar Yöntemi C) Regresyon Yöntemi D) Oran Yöntemi 7

8 14. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin sermaye yapısı ile ilgili üç temel yaklaşımdan biri değildir? FİNANSAL YÖNETİM 18. Tahvillerin fiyat değişkenliğinin bir ölçütü olan Macaulay süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Net gelir yaklaşımı ) Geleneksel yaklaşım C) Net faaliyet geliri yaklaşımı D) Ortalama maliyet yaklaşımı 15. Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir? A) En kârlı ürün türlerinin seçilmesi ) En az satış fiyatının belirlenmesi C) Sermaye maliyetinin belirlenmesi D) İşletme sermayesi ihtiyacının tahmin edilmesi A) Kupon ödemesiz bir tahvilin Macaulay süresi vadesine eşittir. ) Macaulay süresi vade sonundaki anapara ödemesi ile vadeye kadar geçen süredeki faiz ödemelerinin hem tutarlarını hem de zamanlamasını dikkate almaktadır. C) Macaulay süresi, tahvilin vadeye kadarki nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık olarak da nakit akımlarının bugünkü değeri kullanılmaktadır. D) Macaulay süresi, matematiksel olarak fiyat ile getiri arasındaki ilişkinin getiriye göre birinci dereceden türevidir. 16. ir işletmenin işletme sermayesi gereksinimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Stoklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. ) Satışlar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. C) Ticari alacaklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. D) İşletmenin giderleri artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. 17. Risksiz faiz oranı % 5 iken, betası 1,5 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % 20 dir. una göre piyasa risk primi yüzde kaçtır? 19. Sermaye Piyasası Kurulunun birleşme işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, devralma yoluyla gerçekleşen bir birleşme işleminde devralan ortaklığın öz kaynağı TL, devrolan ortaklığın öz kaynağı TL ise birleşme oranı nedir? A) 0,20 ) 0,25 C) 0,80 D) Spot fiyat : 1.75 Dönemsel TL faiz haddi : % 9 Dönemsel AD Doları faiz haddi : % 2 Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde döviz vadeli işlem sözleşmesinin teorik fiyatı ne olacaktır? A) 1,75 ) 1,84 C) 1,87 D) 1,91 A) 10 ) 12 C) 13 D) 15 8

9 yılı başında 1 Y para birimi= 0,6 X para birimi olan döviz kuru yıl sonunda 0.67 ye çıkmıştır. Aynı yıl içerisinde X ülkesinde enflasyon % 1.5 iken Y ülkesinde enflasyon % 3 dür yılında X para biriminin Y para birimine karşı reel olarak değer kaybı yüzde kaçtır? A) 9.2 ) 11.8 C) 15.4 D) FİNANSAL YÖNETİM 24. ir yatırımcı % 30 Hazine bonosu, % 30 A hisse senedi ve % 40 hisse senedi barındıran bir portföy oluşturuyor. Hazine bonosunun beklenen getirisi % 10, A hisse senedinin beklenen getirisi % 12 dir. hisse senedinin gelecek yıl sonu fiyatı ise kapasite artırımına bağlı olup, ayrıca hisse senedi 2 TL tutarında kâr payı dağıtacaktır. hisse senedinin şu anki fiyatı 40 TL olduğuna göre portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? 22. Ekonominin Olasılık Getiri Durumu Durumu Durgunluk 0,25 % 12 Normal 0,25 % 16 İyi 0,25 % 20 Oldukça iyi 0,25 % 24 HH hisse senedinin çeşitli ekonomik koşullara göre getirisi yukarıdaki tabloda verilmektedir. una göre HH hisse senedinin getirisinin varyansı yüzde kaçtır? A) 0,15 ) 0,20 C) 0,25 D) 0,30 Kapasite Durumu Olasılık Dönem Sonu Kapasite artırılması 0,40 50 Kapasite artırlmaması 0,60 44 A) 15 ) 17 C) 19 D) Değişim kat sayısı dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirmeye göre aşağıdaki hisse senetlerinden hangisi daha risklidir? A) Getirisi % 4, standart sapması % 8 olan hisse senedi ) Getirisi % 6, standart sapması % 16 olan hisse senedi C) Getirisi % 2, standart sapması % 3 olan hisse senedi D) Getirisi % 3, standart sapması % 9 olan hisse senedi 23. Toplam değeri TL, beklenen getirisi % 12 ve betası 3 e eşit olan bir portföyün, beklenen getirisini % 15,8 e çıkarıp, betasını 2,75 e düşürebilmek için aşağıdaki hisse senetlerinden hangisinin portföye dahil edilmesi gerekir? A) eklenen getirisi % 25, betası 1,5 olan TL tutarında X hisse senedi ) eklenen getirisi % 30, betası 0,5 olan TL tutarında Y hisse senedi C) eklenen getirisi % 50, betası 0,5 olan TL tutarında Z hisse senedi D) eklenen getirisi % 70, betası 1,5 olan TL tutarında T hisse senedi 9

10 1. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde bir trend dönüş formasyonu olarak değerlendirilemez? A) Omuz aş Omuz Formasyonu ) İkili Tepe ve Dip Formasyonları C) ayrak Formasyonu D) Tabak Formasyonu 2. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde Dow Teorisinin dayandığı ilkelerden biri değildir? A) İşlem miktarı trendi onaylamak zorunda değildir. ) Ortalamalar her türlü faktörü (etkeni) içerir ve yansıtır. C) Endeks veya ortalamalar birbirleriyle aynı uyarı ve sinyalleri vermelidir. D) Piyasada üç temel trend olup, her trend, süre bakımından kendinden bir büyük olan trendi düzeltir ANALİZ YÖNTEMLERİ 4. Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index, RSI) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formasyonlar RSI üzerinde, fiyat grafiklerinde olduklarından daha net görünürler. ) RSI üzerindeki destek ve direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir. C) RSI, sayıları arasında değer alır arası aşırı satım, arası aşırı alım bölgeleridir. D) u gösterge hesaplanırken; belli bir dönemdeki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin toplamından aşağı yönlü fiyat hareketlerinin toplamı çıkarılarak fiyatların hangi yönde gitmeye çalıştığı bulunur. 5. Aşağıdakilerden hangisi destek ve dirence ilişkin doğru bir ifade değildir? 3. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde trendlere ilişkin doğru bir ifade değildir? A) Dik açılı trendlerin kırılmaları daha zordur. ) Trend çizgisine temas eden dip veya tepe noktalarının fazlalığı, trend çizgisinin güvenilirliğini artırır. C) Yükselen trendin özelliği, aynı trendi oluşturan üst tepe dönüşlerinin, bir önceki tepeden daha yukarı çıkmasıdır. D) Trend çizgisinin kırıldığı noktada işlem miktarının artması trend dönüşünü onaylayan önemli bir unsurdur. A) ir destek veya direnç ne kadar kuvvetliyse, o seviye kırıldığı takdirde, kırılış yönünde gelecek olan müteakip fiyat hareketi o kadar zayıf olur. ) ir destek veya direnç seviyesini oluşturan işlem hacmi ne kadar fazlaysa, destek veya direnç seviyesi o kadar güçlüdür. C) Fiyatlar bir destek ve direnç seviyesinde ne kadar uzun süre kalırlarsa o destek ve direnç o kadar güçlü hâle gelir. D) Kırılan bir destek çizgisi rolünü değiştirip direnç, kırılan direnç ise destek hâline gelir. 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi menkul kıymet analizinde kullanılan teknik analiz yöntemi için geçerli değildir? A) En yaygın analiz aracı grafiklerdir. ) Piyasanın belirli dönemlerde çeşitli trendler izlediği varsayımı yapılır. C) Uzun vadeli yatırım sonucu temettü kazancı elde etmek isteyenlerin kullandığı bir yöntemdir. D) ir menkul kıymete ilişkin değerlendirmede bulunurken ekonomik faktörlerin incelenmesi zorunlu değildir. 10

11 7. Teknik analizde kullanılan hareketli ortalamalara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru yükselerek keserse alım yapılır. ) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı doğru düşerek keserse satım yapılır. C) elirli bir süre için bir veri setinin veya serinin aldığı ortalama değeri gösterir. D) Tekli hareketli ortalamalar kullanıldığında, kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım yapılır ANALİZ YÖNTEMLERİ 11. Enflasyon oranının yıllık % 20 olduğu bir ülkede, bir yatırımcının yapmış olduğu bir yatırımın reel getiri oranı yıllık % 5 olduğuna göre söz konusu yatırımın yıllık nominal getiri oranı nedir? A) % 24 ) % 26 C) % 28 D) % ir yatırımcı, yıllık basit % 10 faiz oranı ile bir bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 144 gündür. Yatırımcının vade sonunda anapara ve faiz olarak alacağı tutar nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır. ir yıl 365 gün alınacaktır.) A) ,00 TL ) ,42 TL C) ,60 TL D) ,30 TL 8. ir yatırımcı, bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 6 aydır. Vade sonunda yatırımcı TL alacaktır. u mevduatın yıllık basit faiz oranı nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır.) A) % 10 ) % 20 C) % 30 D) % Aylık % 1 faizin bir yıllık efektif (bindirgenmiş) tutarının 3 aylık faizin bir yıllık efektif tutarına eşit olması için 3 aylık faiz oranı ne olmalıdır? A) % 3,50 ) % 3,03 C) % 2,50 D) % 2,03 9. Reyhan Hanım tarafından satın alınan otomobilin TL olan bedelinin % 28 i peşin geri kalan kısmı ise bankadan kullanılan taşıt kredisi ile ödenmiştir. Söz konusu kredi, faizi ile birlikte 12 eşit taksitle geri ödenecek olup ödemeler her ayın sonunda yapılacaktır. Yıllık basit faiz oranı % 18 (aylık % 1,5) olduğuna göre aylık taksit tutarı yaklaşık olarak kaç TL dir? (Vergi ve benzeri kesintileri dikkate almayınız.) A) TL ) TL C) TL D) TL 14. Genç bir profesyonel tarihi itibarıyla işe başlayacağı bir kurumda 25 yıl (300 ay) boyunca çalışmayı planlamaktadır. İşe başlayacağı tarihinden itibaren her aybaşı itibarıyla 250 TL yi (due annuity) emeklilik hesabına koymayı planlayan bu çalışan, bu birikimine 25 yıl boyunca her ay % 0,75 getiri sağlamayı başarabilirse emekli olacağı tarihinde ne kadarlık bir toplu paraya sahip olacaktır? (Hesaplamalarda her türlü vergi ve benzeri kesintinin olmadığı varsayılacaktır.) A) ,03 TL ) ,40 TL C) ,59 TL D) ,46 TL 10. Her yıl sonu itibarıyla TL nin sonsuza kadar bir hesaba yatırıldığı ve iskonto oranının yıllık % 20 olduğu varsayıldığında bu paranın bugünkü değeri nedir? A) 200 TL ) TL C) TL D) TL 11

12 15. Yıllık % 20 getiriyle yapılan bir yatırımın 3,58 katına ulaşması için kaç yıl geçmelidir? (En yakın yıl alınacaktır.) A) 4 ) 5 C) 6 D) Aşağıdakilerin hangisi faizlerin vade yapısını açıklamaya yönelik teorilerden biridir? ANALİZ YÖNTEMLERİ 20. Kâr yedeklerinden birikmiş zararların düşülmesinden sonra kalan tutarın ödenmiş sermayeye bölünmesi ile elde edilen mali yapı analiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nakit oranı ) Asit-test oranı C) Stok devir hızı oranı D) Otofinansman oranı A) Likidite Tercihleri Teorisi ) Faiz Oranları Paritesi Teorisi C) Satınalma Gücü Paritesi Teorisi D) Uluslararası Fisher Etkisi Teorisi 17. Aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranını oluşturan bileşenlerden biri değildir? A) Yeniden yatırım riski primi ) Geri ödememe riski primi C) Döviz kuru risk primi D) Likidite primi 21. RS AŞ nin Tarihli ilançosu (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Şirketin finansal kaldıraç oranı 0,5 olduğuna göre, cari oranı kaçtır? A) 3,0 ) 2,5 C) 2,0 D) 1,5 18. A Şirketinin yapmış olduğu yatırımın gelecek yıl TL getiri sağlaması bekleniyor. Söz konusu getiri tutarının sonraki yıllarda ise sürekli olarak % 5 oranında artması bekleniyor. Eğer iskonto oranı % 10 ise, bu yatırımın bugünkü değeri nedir? 22. Aşağıdaki unsurlardan hangisi para arzı tanımlamalarından M2 nin unsurlarından biri değildir? A) Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları ) Dolaşımdaki Para C) Vadesiz Mevduat D) Vadeli Mevduat A) TL ) TL C) TL D) TL 19. irbirini izleyen dönemlere ait finansal tabloların incelenerek, göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması amacıyla yapılan mali analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Dış analiz ) Dinamik analiz C) Kredi analizi D) Statik analiz 12

13 ANALİZ YÖNTEMLERİ X AŞ (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X AŞ nin mali rantabilite oranı nedir? A) % 2,5 ) % 3,7 C) % 18,4 D) % 20,8 24. Aşağıdakilerden hangisi temel analizde kullanılan mali tablo analiz tekniklerinden biri değildir? A) Oran analizi ) Karşılaştırmalı tablolar analizi C) Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz D) İndirgenmiş nakit akımları analizi 25. I- Kısa vadeli ticari alacaklar tahsil edilmiştir. II- Üretimde kullanılan makine peşin bedelle satılmıştır. III- 3 ay vadeli borçlanılarak hammadde satın alınmıştır. IV- Kısa vadeli ticari borçlar ödenmiştir. Yukarıdakilerden hangileri net çalışma (işletme) sermayesinin artmasına yol açmaktadır? A) I ve II ) Yalnız II C) III ve IV D) I ve III 13

14 1. Devralan A Şirketinin öz kaynak değeri Devralan A Şirketinin ödenmiş sermayesi Devrolan Şirketinin öz kaynak değeri MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR = TL = TL = TL Sermaye Piyasası Kurulunun irleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği nde belirlenen esaslar ve yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde öz kaynak yönteminin kullanılması durumunda ortaklık devralma yoluyla birleşme sonrasında A şirketinin sermaye değeri aşağıdakilerden hangisidir? 3. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracılık Faaliyetinde elge ve Kayıt Düzeni Tebliğine göre aşağıdakilerden hangisi, telefonla hisse senedi alım emri veren yatırımcısı adına ilgili hisse senedi alım işlemini gerçekleştiren bir aracı kurum tarafından düzenlenmesi zorunlu belgeler arasında yer almaz? A) Seans takip formu ) Müşteri emir formu C) İşlem dağıtım listesi D) Menkul kıymet giriş fişi A) TL ) TL C) TL D) TL 2. Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasasında ağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenecek bağımsız denetim raporlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A) ağımsız denetçinin çalışma alanında bir sınırlama olması, şartlı görüş veya görüş bildirmekten kaçınma sonuçlarını gündeme getirir. ) ağımsız denetçiye düzenlemelerin ilave açıklama yapma sorumluluğu getirdiği durumlarda, görüş paragrafından sonra gelmek üzere ayrı bir paragrafta açıklamalara yer verilir. C) ağımsız denetçi, finansal raporlama standartları çerçevesinde, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeği doğru ve dürüst bir şekilde yansıttığına veya dürüstçe sunulduğuna kanaat getirdiğinde olumlu görüş ifade eder. D) Yönetimle olan anlaşmazlığın finansal tablolara olan etkisinin önemli ve yaygın olduğu durumda, bağımsız denetçinin şartlı görüş vermeyi, tabloların yanıltıcı ve eksik yapısını açıklamak için yeterli bulmadığı durumlarda bağımsız denetçi görüş bildirmekten kaçınır. 4. Açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, bu işlemler için öz kaynağın (teminatın) müşteri tarafından nakit olarak yatırılması hâlinde aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi yapılır? A) 1000 Kasa hesabına borç, 1210 Kredi hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. ) 1000 Kasa hesabına borç, 1500 Müşteriler hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. C) 1060 ankalar hesabına borç, 3000 anka Kredileri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. D) 1060 ankalar hesabına borç, 1100 Hisse Senetleri hesabının ilgili alt hesabına alacak kaydedilir. 14

15 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 5. Müşteri Ahmet ey, lot PRS Hisse senedini lotunu 2,5 TL fiyatla satın almış ve bu satın alma işlemi için aracı kurumdan kredi kullanmıştır. Söz konusu işlem için aracı kuruma komisyon ve SMV dahil toplam 5 TL nakit ödenecektir. Kredili menkul kıymet işlemine ilişkin olarak Müşteri Ahmet ey tarafından öz kaynak olarak nakit verilmesi hali de dikkate alındığında aracı kurum tarafından yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 7. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre; varlıkların ihraççısından veya bu varlıkların işlem gördüğü piyasalarda oluşan fiyat dalgalanmaları ile alacak ve borçların cari değerlerindeki değişmelerden kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Likidite riski ) Pozisyon riski C) Karşı taraf riski D) Yoğunlaşma riski A) / Kasa Kredi Hesabı ) / Kredi Hesabı Takas Merkezi C) / Kasa Kredi Hesabı D) / Kredi Hesabı Takas Merkezi Sermaye Piyasası Kurulunun aracılık faaliyetleri ile ilgili düzenlemelerine göre bir aracı kurumun kendi portföyüne dâhil etmiş olduğu hisse senetlerinin satışlarında, hisse senetlerinin birim maliyetinin bulunması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? A) Ortalama Maliyet ) FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) C) LIFO (Son Giren İlk Çıkar) D) Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 8. Sermaye Piyasası Kurulunun Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ i uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların öz sermayelerinden indirilecek kalemler arasındadır? A) Aracı kuruma ait otomobil ) Aracı kurumun bankada yer alan bloke olmayan nakit parası C) Aracı kurumun portföyünde yer alan ve borsada işlem gören Devlet tahvili D) Aracı kurumun portföyünde yer alan ve borsada işlem gören hisse senetleri 9. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, aracı kurumların iç kontrol sistemlerine ilişkin yetki ve sorumlulukları kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aracı kurumların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini yazılı hâle dönüştürmeleri zorunludur. ) Aracı kurum yönetim kurulu, kendisine bağlı icracı birimler bulunmayan üyelerinden birini İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlemek zorundadır. C) İç kontrol sistemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin onayı yeterlidir. D) Aracı kurumda yeni işe başlayan personele görev, yetki ve sorumluluklarını içeren görev tanımları ile iş akış prosedürleri imza karşılığında teslim edilir. 15

16 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 10. Aşağıdakilerden hangisi, aracı kurumlarda iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görevleri arasında sayılamaz? 12. Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A) İç denetim birimi tarafından hazırlanan iç kontrol programını onaylamak ) İç kontrol sistemine ilişkin önemli strateji ve politikalar ile yazılı prosedürleri onaylamak C) İç kontrol sisteminin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun bir şekilde işlemesi için çalışmalar yapmak D) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve aracı kurumun politikaları çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini belirlemek 11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları irliğine (irlik) üye aracı kurumların meslek kurallarında yer alan haksız rekabetin önlenmesine yönelik kurallardan birisi değildir? A) Üyeler, bir menkul kıymetin değerine ilişkin kamuya açıklanmamış bilgiyi kullanarak işlem yapmaları hâlinde elde ettikleri kârı irliğe aktarırlar. ) Üyeler, sundukları hizmetlerle ilgili olarak müşterilerinden düzenlemelerde yer alan oran ve tutarların altında komisyon, ücret ve masraf almazlar. C) Üyeler diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini ciddi şekilde zorlaştıracak veya kesintiye uğratacak şekilde ekip hâlinde personel transferi yapmazlar. D) Üyeler, yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer üyenin müşterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay süreyle engelleyici önlemleri alırlar. A) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kâr ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir. ) ilanço, varlıkların içinde bulunulan zamandaki değerini veya tasfiye hâlinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan bir tablo değildir. C) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için tahmini tutarlara dayalı olarak tahakkuk işlemi yapılır. D) Gelecek dönemlere ait olup, önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilip bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 13. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebenin temel kavramları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Karşılık ayrılması gerekliliği/ihtiyatlılık Kavramı ) Muhtemel gelirlerin mali tablolarda gösterilmesi gerekliliği/dönemsellik Kavramı C) Varlıkların elde etme maliyeti ile kaydedilmesi gerekliliği/maliyet Esası Kavramı D) Muhasebe politikalarının değiştirilmeden uygulanması gerekliliği/tutarlılık Kavramı 14. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş bilanço ilkelerinden biridir? A) Tutarları kesinlikle saptanmayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmamalıdır. ) elli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. C) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. D) Karşılıklar, işletmenin kârını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kârı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 16

17 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 15. İşletme sahibinin kendisine ait bir elektrik faturasını işletmenin gideri olarak kaydedememesi, muhasebenin temel kavramlarından hangisinin gereğidir? A) Tutarlılık Kavramı ) Dönemsellik Kavramı C) İhtiyatlılık Kavramı D) Kişilik Kavramı 19. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca aşağıdakilerden hangisi Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-Mali orçlar hesap grubunda yer almaz? A) anka Kredileri ) Çıkarılmış Tahviller C) Çıkarılmış onolar ve Senetler D) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 16. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca Hisse Senedi İptal Kârları, Hisse Senedi İhraç Primleri, İştirakler Yeniden Değerleme Artışları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? A) Kâr Yedekleri ) Statü Yedekleri C) Sermaye Yedekleri D) Olağanüstü Yedekler 20. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca Şerefiye hesabı aşağıda yer alan hesap gruplarından hangisinin altında takip edilmektedir? A) Mali Duran Varlıklar ) Diğer Dönen Varlıklar C) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar D) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planı uyarınca gider hesaplarında 7/A seçeneğini benimseyen bir işletme Defteri Kebir hesapları düzeyinde aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanamaz? A) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri C) Genel Yönetim Giderleri D) Genel Üretim Giderleri 21. TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık maliyetlerinin bir parçası olamaz? A) Kurulum ve montaj maliyetleri ) Günlük tamir ve bakım maliyetleri C) Maddi duran varlığın yerleştirileceği yere getirilmesine ilişkin maliyetler D) İade edilmeyen alış vergileri dahil, maddi duran varlığın satın alma fiyatı 18. Aşağıdakilerden hangisi Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamındaki Tekdüzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesap Grubu içinde yer alan hesaplardan biri değildir? A) Özel Maliyetler ) Verilen Avanslar C) Yapılmakta Olan Yatırımlar D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 22. Sadece bir ürün üreten A işletmesinin yıllık üretim miktarı ve giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: İlk Madde ve Malzeme Gideri : TL Direk İşçilik Gideri : TL Değişken Genel Üretim Giderleri : TL Sabit Genel Üretim Gideri : TL Üretim Miktarı : TL Söz konusu ürün için normal kapasite adet ise, TMS 2 - Stoklar standardına göre A işletmesinin stok maliyeti ne kadardır? A) TL ) TL C) TL D) TL 17

18 MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR 23. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar gereğince, işletmeler tarafından Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ i kapsamında hazırlanacak finansal tablo formatları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Formatları Kurul ca belirlenen finansal tablolar; bilanço, nakit akım tablosu ve özsermaye/özkaynak değişim tablosudur. ) Gelir tablosu formatında giderler fonksiyon esasına göre sınıflandırılmıştır. C) Formatlarda yer verilen hesap kalemleri asgari olarak belirlenmiştir. D) Olağanüstü yedekler geçmiş yıllar kâr/zararında gösterilir. 25. Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler orsası nda işlem görmekte olan ve finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre raporlamakta olan AC AŞ nin sahip olduğu aşağıdaki varlıklardan hangisi, hazırlanacak olan bilançoda Dönen Varlıklar grubunda Nakit ve Nakit enzerleri hesabı altında muhasebeleştirilemez? A) TL tutarındaki vadesiz çek ) 800 TL tutarındaki ters repo işlemlerinden alacak C) A ankasında bulunan ve bilanço tarihi itibarıyla vadesine 2 ay kalan TL tutarındaki vadeli hesap D) ankası nezdinde bulunan ve bilanço tarihi itibarıyla vadesine 7 ay kalan TL tutarındaki vadeli hesap 24. Maliye akanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri kapsamında Tekdüzen Hesap Planı uyarınca aşağıdaki hesap kalemlerinin hangisi Mali Duran Varlık sınıfına girmez? A) ağlı menkul kıymetler ) ağlı ortaklıklar C) Hisse senetleri D) İştirakler TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 18

19 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. u kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 15 ARALIK 2012 TARİHİNDE YAPILAN SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) GRUU (S403) KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR (2360) FİNANSAL YÖNETİM (2380) ANALİZ YÖNTEMLERİ (2400) MUHASEE, DENETİM VE ETİK KURALLAR (2420) A 4. C 5. A 6. D C 9. A 10. D C 13. A 14. D 15. C iptal 18. iptal 19. iptal 20. D 21. C A 24. C 25. D 1. A 2. C D 5. C 6. A 7. A 8. D C 11. D 12. A D 15. C 16. iptal 17. A 18. D 19. C 20. C C 24. A 25. D 1. C 2. A 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D D 10. C C C 15. D 16. A 17. C 18. A D 21. C 22. A D D 3. D 4. A 5. C 6. D A 9. C A 12. C A 15. D 16. C 17. A 18. C D iptal 23. A 24. C 25. D

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYEERİ

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi

Ek 1 - İMKB Bilgileri Listesi (A) İMKB Bilgilerinin Üzerinden Kullanımı ve Dağıtımı İMKB Bilgilerinin kullanımı ve dağıtımının yapılabileceği Açık ve Kapalı Dağıtım Ortamı bilgisi aşağıda verilmiştir. Bilgi Eşanlı Gecikmeli Gün sonu

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 AĞUSTOS

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı