T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 16 RLIK 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Finansal Yönetim naliz Yöntemleri Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 1. T.C. Merkez Bankası (Banka) Kanunu uyarınca, Banka nın görev ve yetkileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. B) Para politikası araçlarını doğrudan Banka seçer. C) Fiyat istikrarına dönük para politikasını Banka belirler. D) Banka nın fiyat istikrarına yönelik politikası, Hükûmetin büyüme ve istihdam politikasından tümüyle bağımsızdır. 5. şağıdakilerden hangisi bankalar için, T.C. Merkez Bankası veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesinde faaliyet gösteren organize piyasaların alternatifi olarak nitelendirilemez? ) Bankalararası Türk Lirası Piyasası B) Bankalararası Tahvil Piyasası C) Bankalararası Repo Piyasası D) Bankalararası Döviz Piyasası 2. I- Devlet İç Borçlanma Senedi II- İMKB 30 Endeksinde Yer lan Hisse Senetleri III- Yatırım Fonu Katılma Belgeleri IV- Eurobond Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez Bankası (TCMB) Bankalararası Para Piyasası nda işlem yapmak isteyen bankaların TCMB ye verebilecekleri teminat türleri arasındadır? ) Yalnız I B) I ve IV C) Yalnız II D) II ve III 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen özel emirler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Özel emir işlemleri tescil edilmez. B) Özel emirler bölünmez, bir bütün olarak işlem görürler. C) Özel emir işlemleri işlem hacmi ve işlem miktarı hesaplamalarında dikkate alınmaz. D) Özel emir miktarı, payları ile ilgili özel emir verilen şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla % 10 una kadar olabilir. 3. şağıdakilerden hangisi para politikasının dolaylı araçları arasında yer almaz? ) çık piyasa işlemleri B) Döviz-Efektif işlemleri C) Faiz oranları kontrolleri D) Zorunlu karşılık oranları 7. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın işlem gören bir pay senedine ait işlemler İMKB Başkanı tarafından en fazla kaç iş günü için durdurulabilir? ) 3 B) 5 C) 7 D) Bankalararası Döviz Piyasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşlem için asgari teminat miktarı TL dir. B) İşlemler spot veya vadeli olarak gerçekleştirilebilir. C) Katılımcılar dövize dayalı her türlü işlemi yapabilirler. D) Şirketler doğrudan bu piyasada işlem yapamazlar, işlemlerini bankalar aracılığı ile gerçekleştirirler. 8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nın müşteri emirleri ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması hâlinde daha büyük miktarlı emre öncelik tanınmasını sağlayan kural miktar önceliği kuralıdır. B) İşlem birimi hâlinde verilmiş, küsuratsız, tam olarak 1 lot ve katlarından oluşan emirler nominal emirdir. C) Borsa üyelerine müşterileri tarafından verilen alım satım emirleri limitli veya serbest fiyatlı olabilir. D) Bir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 milyon TL işlem değeri ile sınırlandırılmıştır. 2

3 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Baz fiyat, hisse senedinin bir önceki seansında gerçekleşen ve kayda alınan işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile bulunur. B) Tek fiyat yönteminde emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. C) Küsurat emirler hisse senedi sayısı olarak fiyatsız girilen emirlerdir. D) Limit fiyatlı emirler yalnızca fiyatın belirtildiği emirlerdir. 10. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda verilen emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası (Borçlanma raçları Piyasası) nda (Piyasa) gerçekleştirilen işlemlerin takası ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde doğru değildir? ) İMKB Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo yoluyla alınan ve işlemin vadesi süresince bloke hesapta tutulan menkul kıymetler Piyasa da netleştirmeye konu olmaz. B) Piyasa da işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, en geç saat 16:30 a kadar nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. C) Üyelerin İMKB Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) işlemlerinden olan alacakları Piyasa ya olan borçlarından mahsup edilemez. D) Piyasa daki takas işlemlerinde karşılığını almadan teslim etmeme veya ödememe prensibi esas alınmaktadır. ) Özel emirlerin iptali her zaman mümkündür. B) Günlük emirler verildiği gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. C) Emirler miktar azaltılmaksızın mevcut emrin fiyatı iyileştirilerek düzeltilebilir. D) İşlem görmeyen ve arkasından başka bir emir girilmemiş emirler iptal edilebilir. 13. şağıdakilerden hangisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası (Borçlanma raçları Piyasası) nda menkul kıymetin işlemiş faizini de içeren fiyat olarak tanımlanmaktadır? ) Temiz fiyat B) Kirli fiyat C) Valör 2 fiyatı D) Takas fiyatı 11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası (Pay Piyasası) nda aşağıdakilerden hangisinin işlem sırası kapanış seansı uygulamasına dahildir? ) Varantlar B) Borsa Yatırım Fonları C) Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri 14. şağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası (Borçlanma raçları Piyasası) nda işlem limiti karşılığı olarak kabul edilmez? ) Varantlar B) Vadesiz altın hesabı C) Gelir ortaklığı senetleri D) Vadeli BD Doları hesabı 3

4 ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 15. I- Limitli emir, fiyat/oran ve işlem tutarı/nominal tutar belirlenerek verilir. II- Piyasa emirlerinde fiyat/oran belirtilmez. III- Üyeler vermiş oldukları emirleri, gerçekleşmese bile iptal edemezler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası (Borçlanma raçları Piyasası) nda verilen borsa emirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III 16. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) Tahvil ve Bono Piyasası (Borçlanma raçları Piyasası) nda işlem yapan üyeler, Borsa tarafından belirlenen işlem limitleri dâhilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının en fazla kaç katına kadar işlem yapabilirler? 18. Sözleşme VOB-İMKB 30 Endeks VİS VOB-İMKB 100 Endeks VİS lış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) 80,050 80,075 75,050 75,075 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda (VOB) işlem görmekte olan endeks vadeli işlem sözleşmelerinin (VİS) Şubat vadelerine ait kotasyonlar yukarıdaki gibidir. İşlem maliyetinin sıfır olduğu varsayılırsa, bu fiyatlara göre, Şubat vadeli VOB-İMKB Endeks Farkı vadeli işlem sözleşmesinde arbitraja imkân vermeyen alış ve satış fiyatları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? ) 4,950-5,050 B) 4,975-5,025 C) 5,000-5,050 D) 4,900-5,500 ) 5 B) 10 C) 20 D) şağıdaki varlıklardan hangisi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir? ) Hazine Bonosu B) ltın Sertifikaları C) BD Doları (USD) D) Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgeleri 19. Takasbank Para Piyasası nda gerçekleştirdiği işlemlerden dolayı bir takvim yılı boyunca toplam 16 kez temerrüde düşen bir aracı kuruluşa, son kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren ne kadarlık bir süre için Takasbank Para Piyasası ndan uzaklaştırma cezası verilir? ) 1 ay B) 15 iş günü C) 10 iş günü D) 5 iş günü 20. BC Ş Takasbank Para Piyasası (TPP) nda işlem yapabilmek için Takasbank a teminat olarak TL nakit, TL değerinde Devlet tahvili, TL değerinde Hazine bonosu, TL değerinde hisse senedi ve TL değerinde Euro tahvil vermiştir. BC Ş nin TPP deki alış limiti kaç TL dir? ) B) C) D)

5 21. şağıdakilerden hangisi Takasbank Para Piyasası nda geçerli olan işlem vadelerinden biri değildir? ) 4 ay B) 3 ay C) 2 ay D) 15 gün ULUSL VE ULUSLRRSI PİYSLR 25. şağıdakilerden hangisi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nın işlem teminatları arasında yer almaz? ) Maktu Teminat B) Sürdürme Teminatı C) Başlangıç Teminatı D) Olağanüstü Durum Teminatı 22. şağıdakilerden hangisi tezgâhüstü piyasalar arasında yer almaz? ) Serbest ltın Piyasası B) Serbest Efektif Piyasası C) Bankalararası Tahvil Piyasası D) Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası 23. şağıdakilerden hangisi sponsorlu depo sertifikaları için New York mevzuatının esas alındığı merika Birleşik Devletleri piyasalarında yapılan bir depo anlaşmasının taraflarından biri değildir? ) Depocu banka B) Depo sertifikası temsilcisi C) Depo sertifikalarının malikleri D) Depo sertifikalarının temsil ettiği hisselerin ihraççısı (şirket) 24. şağıdaki işlemlerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin düzenlemelerin kapsamına dâhil değildir? ) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satışı B) Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının halka arzı C) Yabancı yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınması ve satışı D) Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören yabancı ortaklıkların bedelli ve bedelsiz pay ihracı 5

6 1. Bir işletmenin, stoklar hariç dönen varlıklarının kısa vadeli yabancı kaynaklarına oranı aşağıdakilerden hangisidir? FİNNSL YÖNETİM 5. şağıdakilerden hangisi, bir işletmenin sermaye yapısı ile ilgili üç temel yaklaşımdan biri değildir? ) Cari Oran B) Nakit Oranı C) sit-test Oranı D) Otofinansman Oranı ) Net gelir yaklaşımı B) Geleneksel yaklaşım C) Net faaliyet geliri yaklaşımı D) Ortalama maliyet yaklaşımı 2. Finansal oran analizi kapsamında bir şirketin cari oranının 1 in altında olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder? ) Şirketin kârda olduğuna B) Şirketin zararda olduğuna C) Şirketin net işletme sermayesinin pozitif olduğuna D) Şirketin net işletme sermayesinin negatif olduğuna 6. şağıdakilerden hangisi başabaş analizinin işletmelere sağladığı yararlardan biri değildir? ) En kârlı ürün türlerinin seçilmesi B) En az satış fiyatının belirlenmesi C) Sermaye maliyetinin belirlenmesi D) İşletme sermayesi ihtiyacının tahmin edilmesi 3. Finansal yönetimde riske karşı korunma araçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? ) Forward sözleşme işlemleri belli standartlara sahip olup, üçüncü kişilere devredilebilirler. B) Swap iki tarafın belirli bir zaman dilimi içerisinde ödemelerin karşılıklı olarak değişiminde anlaştıkları finansal işlemlerdir. C) Forward sözleşme işlemleri, merkezi bir piyasa yeri olmayan ve daha çok bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. D) Bir vadeli işlem sözleşmesi piyasasının çalışabilmesi için gereken en önemli unsurlardan birisi takas merkezinin varlığıdır. 4. şağıdakilerden hangisi proforma finansal tablo hazırlanmasında kullanılan tahminleme yöntemlerinden biri değildir? 7. Bir işletmenin işletme sermayesi gereksinimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Stoklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. B) Satışlar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. C) Ticari alacaklar artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. D) İşletmenin giderleri artarsa işletme sermayesi gereksinimi artar. 8. Risksiz faiz oranı % 5 iken, betası 1,5 olan bir hisse senedinin beklenen getirisi % 20 dir. Buna göre piyasa risk primi yüzde kaçtır? ) 10 B) 12 C) 13 D) 15 ) Yüzde (Satışların Yüzdesi) Yöntemi B) Dönen Varlıklar Yöntemi C) Regresyon Yöntemi D) Oran Yöntemi 6

7 9. Tahvillerin fiyat değişkenliğinin bir ölçütü olan Macaulay süresine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kupon ödemesiz bir tahvilin Macaulay süresi vadesine eşittir. B) Macaulay süresi vade sonundaki anapara ödemesi ile vadeye kadar geçen süredeki faiz ödemelerinin hem tutarlarını hem de zamanlamasını dikkate almaktadır. C) Macaulay süresi, tahvilin vadeye kadarki nakit akımlarının ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık olarak da nakit akımlarının bugünkü değeri kullanılmaktadır. D) Macaulay süresi, matematiksel olarak fiyat ile getiri arasındaki ilişkinin getiriye göre birinci dereceden türevidir FİNNSL YÖNETİM 13. Ekonominin Olasılık Getiri Durumu Durumu Durgunluk 0,25 % 12 Normal 0,25 % 16 İyi 0,25 % 20 Oldukça iyi 0,25 % 24 HH hisse senedinin çeşitli ekonomik koşullara göre getirisi yukarıdaki tabloda verilmektedir. Buna göre HH hisse senedinin getirisinin varyansı yüzde kaçtır? ) 0,15 B) 0,20 C) 0,25 D) 0, Sermaye Piyasası Kurulunun birleşme işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, devralma yoluyla gerçekleşen bir birleşme işleminde devralan ortaklığın öz kaynağı TL, devrolan ortaklığın öz kaynağı TL ise birleşme oranı nedir? ) 0,20 B) 0,25 C) 0,80 D) Spot fiyat : 1.75 Dönemsel TL faiz haddi : % 9 Dönemsel BD Doları faiz haddi : % 2 Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde döviz vadeli işlem sözleşmesinin teorik fiyatı ne olacaktır? ) 1,75 B) 1,84 C) 1,87 D) 1, yılı başında 1 Y para birimi= 0,6 X para birimi olan döviz kuru yıl sonunda 0.67 ye çıkmıştır. ynı yıl içerisinde X ülkesinde enflasyon % 1.5 iken Y ülkesinde enflasyon % 3 dür yılında X para biriminin Y para birimine karşı reel olarak değer kaybı yüzde kaçtır? ) 9.2 B) 11.8 C) 15.4 D) Toplam değeri TL, beklenen getirisi % 12 ve betası 3 e eşit olan bir portföyün, beklenen getirisini % 15,8 e çıkarıp, betasını 2,75 e düşürebilmek için aşağıdaki hisse senetlerinden hangisinin portföye dahil edilmesi gerekir? ) Beklenen getirisi % 25, betası 1,5 olan TL tutarında X hisse senedi B) Beklenen getirisi % 30, betası 0,5 olan TL tutarında Y hisse senedi C) Beklenen getirisi % 50, betası 0,5 olan TL tutarında Z hisse senedi D) Beklenen getirisi % 70, betası 1,5 olan TL tutarında T hisse senedi 15. Bir yatırımcı % 30 Hazine bonosu, % 30 hisse senedi ve % 40 B hisse senedi barındıran bir portföy oluşturuyor. Hazine bonosunun beklenen getirisi % 10, hisse senedinin beklenen getirisi % 12 dir. B hisse senedinin gelecek yıl sonu fiyatı ise kapasite artırımına bağlı olup, ayrıca B hisse senedi 2 TL tutarında kâr payı dağıtacaktır. B hisse senedinin şu anki fiyatı 40 TL olduğuna göre portföyün beklenen getirisi yüzde kaçtır? Kapasite Durumu Olasılık Dönem Sonu Kapasite artırılması 0,40 50 Kapasite artırlmaması 0,60 44 ) 15 B) 17 C) 19 D) 20 7

8 16. Değişim kat sayısı dikkate alınarak yapılacak bir değerlendirmeye göre aşağıdaki hisse senetlerinden hangisi daha risklidir? ) Getirisi % 4, standart sapması % 8 olan hisse senedi B) Getirisi % 6, standart sapması % 16 olan hisse senedi C) Getirisi % 2, standart sapması % 3 olan hisse senedi D) Getirisi % 3, standart sapması % 9 olan hisse senedi FİNNSL YÖNETİM 19. Risksiz Faiz Oranı % 5 Piyasa (Pazar) Risk Primi % 10 Pazar Portföyünün Getirisinin Varyansı % 4 BC Hisse Senedinin Getirisinin Varyansı % 16 BC Hisse Senedinin Getirisi ile Pazar Portföyünün Getirisi rasındaki 0,6 Korelasyon Kat sayısı Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre BC Ş nin öz kaynak maliyeti yüzde kaçtır? 17. ynı hisse senedi piyasasında işlem gören ve pozitif Betaya sahip olan ve B hisse senetlerinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline (CPM) göre hesaplanan beklenen getirileri sırasıyla % 15 ve % 18 dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) B hisse senedinin sistematik riski hisse senedininkine göre daha yüksektir. B) ve B hisse senetlerinin sistematik riski birbirine eşittir. C) hisse senedinin sistematik riski B hisse senedininkine göre daha yüksektir. D) ve B hisse senetlerinin beklenen getirileri sistematik risklerinden bağımsızdır. ) 15 B) 17 C) 19 D) I- Herhangi bir yatırımcı alım-satım yaparak hisse senedinin piyasa fiyatını arttırıp, azaltabilir. II- İşlem giderleri yoktur. III- Bütün yatırımcılar piyasa risk primi üzerinden borç alıp verebilir. Yukarıdaki önermelerden hangileri Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (CPM) varsayımlarından değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 18. Finansal varlık piyasa doğrusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Piyasa risk primi artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. B) Finansal varlık piyasa doğrusunun eğimini Beta kat sayısı belirler. C) Beklenen enflasyon oranı artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu eğimi değişmeden yukarı kayar. D) Beklenen enflasyon artarsa, finansal varlık piyasa doğrusu yatıklaşır. 21. şağıdakilerden hangisi rbitraj Fiyatlama Modeli (PM) nin bir özelliği değildir? ) PM bir finansal varlık fiyatlama modelidir. B) PM ye göre faktörler piyasa katılımcıları tarafından fiyatlanır. C) PM finansal varlık getirisini tamamen pazar portföyüne duyarlılık ile ilişkilendirir. D) PM ye göre arbitrajcılar finansal varlıkları alarak veya satarak finansal varlık fiyatlarını dengeye getirirler. 8

9 22. XYZ hisse senedinin Enflasyon (TÜFE), Faiz oranları ve Büyüme (GSYİH) faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin risk primleri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 6 düzeyinde iken, rbitraj Fiyatlama Modeli ne (PM) göre XYZ hisse senedinin gerekli getiri oranı yüzde kaçtır? TÜFE Faiz Oranları GSYİH Faktör Duyarlılığı (ß) 0,70 0,28 0,30 Faktör Risk Primi (ɤ) 0,035 0,05 0,055 ) 11,5 B) 12,3 C) 12,7 D) 13,5 23. Portföyün bir birimlik sistematik riski (β p ) başına, risksiz faiz oranı üzerindeki getirisini (r p -r f ) gösteren portföy performans ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? ) Treynor ölçütü B) Sharpe ölçütü C) Jensen ölçütü D) Tobin in q ölçütü FİNNSL YÖNETİM 25. I- Vadeli işlem sözleşmesinde uzun pozisyonu olan yatırımcı kredili alış işlemi, kısa pozisyonu olan yatırımcı ise açığa satış işlemi yapmış gibidir. II- Bir tahvil portföyü yöneticisi, faiz oranlarında düşme olasılığına karşı kendisini korumak amacıyla, ileri bir tarihte portföy nakit girişlerini yatırmayı planladığı tahvil üzerine vadeli işlemde satıcı taraf olarak pozisyon alacaktır. III- Elinde portföy taşıyan kişinin, fiyat düşüşüne karşı portföyün cari değerini korumak için, opsiyon piyasasında satım opsiyonu (put option) alması gereklidir. IV- Bir yatırımcı, farklı vadelerde iki ayrı vadeli işlem sözleşmesi arasındaki fiyat farklılıklarında bir değişim olacağını düşündüğü zaman takvim yayılma pozisyonuna girer. Türev araçların portföy yönetiminde kullanımı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) I ve II B) I, III ve IV C) Yalnız I D) Yalnız II 24. Portföy yönetiminde uzman uluslararası bir kuruluş bir ülkeye ilk kez yatırım yapmayı planlamaktadır. Bu durumda, aşağıdaki olaylardan hangisi söz konusu kuruluş için politik bir risk olarak tanımlanamaz? ) Ülkede uzun süredir hükûmet krizinin olması B) Ülkenin bir komşusuyla sınır anlaşmazlığının olması C) Ülkede döviz dolaşımına kısıtlama getirileceği beklentisinin olması D) Ülkede bir devalüasyon olacağı beklentisinin olması 9

10 1. Bir yatırımcı, bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 6 aydır. Vade sonunda yatırımcı TL alacaktır. Bu mevduatın yıllık basit faiz oranı nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır.) ) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % NLİZ YÖNTEMLERİ 5. Bir yatırımcı, yıllık basit % 10 faiz oranı ile bir bankaya TL mevduat yatırmıştır. Mevduatın vadesi 144 gündür. Yatırımcının vade sonunda anapara ve faiz olarak alacağı tutar nedir? (Vergi ve benzeri kesintilerin olmadığı varsayılmıştır. Bir yıl 365 gün alınacaktır.) ) ,00 TL B) ,42 TL C) ,60 TL D) ,30 TL 2. Reyhan Hanım tarafından satın alınan otomobilin TL olan bedelinin % 28 i peşin geri kalan kısmı ise bankadan kullanılan taşıt kredisi ile ödenmiştir. Söz konusu kredi, faizi ile birlikte 12 eşit taksitle geri ödenecek olup ödemeler her ayın sonunda yapılacaktır. Yıllık basit faiz oranı % 18 (aylık % 1,5) olduğuna göre aylık taksit tutarı yaklaşık olarak kaç TL dir? (Vergi ve benzeri kesintileri dikkate almayınız.) ) TL B) TL C) TL D) TL 3. Her yıl sonu itibarıyla TL nin sonsuza kadar bir hesaba yatırıldığı ve iskonto oranının yıllık % 20 olduğu varsayıldığında bu paranın bugünkü değeri nedir? ) 200 TL B) TL C) TL D) TL 6. ylık % 1 faizin bir yıllık efektif (bindirgenmiş) tutarının 3 aylık faizin bir yıllık efektif tutarına eşit olması için 3 aylık faiz oranı ne olmalıdır? ) % 3,50 B) % 3,03 C) % 2,50 D) % 2,03 7. Genç bir profesyonel tarihi itibarıyla işe başlayacağı bir kurumda 25 yıl (300 ay) boyunca çalışmayı planlamaktadır. İşe başlayacağı tarihinden itibaren her aybaşı itibarıyla 250 TL yi (due annuity) emeklilik hesabına koymayı planlayan bu çalışan, bu birikimine 25 yıl boyunca her ay % 0,75 getiri sağlamayı başarabilirse emekli olacağı tarihinde ne kadarlık bir toplu paraya sahip olacaktır? (Hesaplamalarda her türlü vergi ve benzeri kesintinin olmadığı varsayılacaktır.) ) ,03 TL B) ,40 TL C) ,59 TL D) ,46 TL 4. Enflasyon oranının yıllık % 20 olduğu bir ülkede, bir yatırımcının yapmış olduğu bir yatırımın reel getiri oranı yıllık % 5 olduğuna göre söz konusu yatırımın yıllık nominal getiri oranı nedir? ) % 24 B) % 26 C) % 28 D) % Yıllık % 20 getiriyle yapılan bir yatırımın 3,58 katına ulaşması için kaç yıl geçmelidir? (En yakın yıl alınacaktır.) ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 10

11 9. şağıdakilerin hangisi faizlerin vade yapısını açıklamaya yönelik teorilerden biridir? ) Likidite Tercihleri Teorisi B) Faiz Oranları Paritesi Teorisi C) Satınalma Gücü Paritesi Teorisi D) Uluslararası Fisher Etkisi Teorisi NLİZ YÖNTEMLERİ 14. RSB Ş nin Tarihli Bilançosu (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Şirketin finansal kaldıraç oranı 0,5 olduğuna göre, cari oranı kaçtır? 10. şağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranını oluşturan bileşenlerden biri değildir? ) Yeniden yatırım riski primi B) Geri ödememe riski primi C) Döviz kuru risk primi D) Likidite primi ) 3,0 B) 2,5 C) 2,0 D) 1,5 15. şağıdaki unsurlardan hangisi para arzı tanımlamalarından M2 nin unsurlarından biri değildir? 11. Şirketinin yapmış olduğu yatırımın gelecek yıl TL getiri sağlaması bekleniyor. Söz konusu getiri tutarının sonraki yıllarda ise sürekli olarak % 5 oranında artması bekleniyor. Eğer iskonto oranı % 10 ise, bu yatırımın bugünkü değeri nedir? ) TL B) TL C) TL D) TL 12. Birbirini izleyen dönemlere ait finansal tabloların incelenerek, göstermiş oldukları eğilimlerin saptanması amacıyla yapılan mali analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Dış analiz B) Dinamik analiz C) Kredi analizi D) Statik analiz 16. ) Yurt İçi Yerleşiklerin Döviz Tevdiat Hesapları B) Dolaşımdaki Para C) Vadesiz Mevduat D) Vadeli Mevduat X Ş (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Öz kaynaklar Net Satışlar Net Kâr Yukarıda verilen bilgilere göre X Ş nin mali rantabilite oranı nedir? ) % 2,5 B) % 3,7 C) % 18,4 D) % 20,8 13. Kâr yedeklerinden birikmiş zararların düşülmesinden sonra kalan tutarın ödenmiş sermayeye bölünmesi ile elde edilen mali yapı analiz oranı aşağıdakilerden hangisidir? ) Nakit oranı B) sit-test oranı C) Stok devir hızı oranı D) Otofinansman oranı 11

12 17. şağıdakilerden hangisi temel analizde kullanılan mali tablo analiz tekniklerinden biri değildir? ) Oran analizi B) Karşılaştırmalı tablolar analizi C) Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz D) İndirgenmiş nakit akımları analizi 18. I- Kısa vadeli ticari alacaklar tahsil edilmiştir. II- Üretimde kullanılan makine peşin bedelle satılmıştır. III- 3 ay vadeli borçlanılarak hammadde satın alınmıştır. IV- Kısa vadeli ticari borçlar ödenmiştir. Yukarıdakilerden hangileri net çalışma (işletme) sermayesinin artmasına yol açmaktadır? NLİZ YÖNTEMLERİ 21. şağıdakilerden hangisi teknik analizde trendlere ilişkin doğru bir ifade değildir? ) Dik açılı trendlerin kırılmaları daha zordur. B) Trend çizgisine temas eden dip veya tepe noktalarının fazlalığı, trend çizgisinin güvenilirliğini artırır. C) Yükselen trendin özelliği, aynı trendi oluşturan üst tepe dönüşlerinin, bir önceki tepeden daha yukarı çıkmasıdır. D) Trend çizgisinin kırıldığı noktada işlem miktarının artması trend dönüşünü onaylayan önemli bir unsurdur. 22. Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index, RSI) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) I ve II B) Yalnız II C) III ve IV D) I ve III 19. şağıdakilerden hangisi teknik analizde bir trend dönüş formasyonu olarak değerlendirilemez? ) Omuz Baş Omuz Formasyonu B) İkili Tepe ve Dip Formasyonları C) Bayrak Formasyonu D) Tabak Formasyonu ) Formasyonlar RSI üzerinde, fiyat grafiklerinde olduklarından daha net görünürler. B) RSI üzerindeki destek ve direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir. C) RSI, sayıları arasında değer alır arası aşırı satım, arası aşırı alım bölgeleridir. D) Bu gösterge hesaplanırken; belli bir dönemdeki yukarı yönlü fiyat hareketlerinin toplamından aşağı yönlü fiyat hareketlerinin toplamı çıkarılarak fiyatların hangi yönde gitmeye çalıştığı bulunur. 20. şağıdakilerden hangisi teknik analizde Dow Teorisinin dayandığı ilkelerden biri değildir? ) İşlem miktarı trendi onaylamak zorunda değildir. B) Ortalamalar her türlü faktörü (etkeni) içerir ve yansıtır. C) Endeks veya ortalamalar birbirleriyle aynı uyarı ve sinyalleri vermelidir. D) Piyasada üç temel trend olup, her trend, süre bakımından kendinden bir büyük olan trendi düzeltir. 23. şağıdakilerden hangisi destek ve dirence ilişkin doğru bir ifade değildir? ) Bir destek veya direnç ne kadar kuvvetliyse, o seviye kırıldığı takdirde, kırılış yönünde gelecek olan müteakip fiyat hareketi o kadar zayıf olur. B) Bir destek veya direnç seviyesini oluşturan işlem hacmi ne kadar fazlaysa, destek veya direnç seviyesi o kadar güçlüdür. C) Fiyatlar bir destek ve direnç seviyesinde ne kadar uzun süre kalırlarsa o destek ve direnç o kadar güçlü hâle gelir. D) Kırılan bir destek çizgisi rolünü değiştirip direnç, kırılan direnç ise destek hâline gelir. 12

13 24. şağıdaki ifadelerden hangisi menkul kıymet analizinde kullanılan teknik analiz yöntemi için geçerli değildir? NLİZ YÖNTEMLERİ ) En yaygın analiz aracı grafiklerdir. B) Piyasanın belirli dönemlerde çeşitli trendler izlediği varsayımı yapılır. C) Uzun vadeli yatırım sonucu temettü kazancı elde etmek isteyenlerin kullandığı bir yöntemdir. D) Bir menkul kıymete ilişkin değerlendirmede bulunurken ekonomik faktörlerin incelenmesi zorunlu değildir. 25. Teknik analizde kullanılan hareketli ortalamalara ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru yükselerek keserse alım yapılır. B) İkili hareketli ortalamalar kullanıldığında, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı doğru düşerek keserse satım yapılır. C) Belirli bir süre için bir veri setinin veya serinin aldığı ortalama değeri gösterir. D) Tekli hareketli ortalamalar kullanıldığında, kapanış fiyatı hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa satım yapılır. 13

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı