Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:"

Transkript

1 Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : Faks : / Öğrenim Durumu Derece Program Üniversite Yıl Lisans Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Doktora Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi 2004 Yrd.Doç.Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2006 Doç.Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2009 Prof. Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2014 Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü (35. Md.), Dokuz Eylül Üniversitesi Arş. Gör. MABAG (Ege Bölgesi Maliye Böl. Araştırma Görevlileri) Dönem Başkanı Arş. Gör. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Askerlik Gen. Kur. Başkanlığı ATASE ve DENT. SAREM Ekonomi Kurulu Yrd.Doç.Dr. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü 2006 Yrd.Doç.Dr. Bölüm Başkan Yardımcılığı Yrd.Doç.Dr. Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 2006-? Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Münazara Kulübü Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ERASMUS Koor Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü FARABİ Koor Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Yönetim Kurulu Üyeliği Kasım Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Seçilmiş Senato Üyeliği Haziran Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İİBF Dekan Yardımcılığı Aralık Mayıs 2013 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türkiye de Vergi Tabanının Genişletilmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Osman PEHLİVAN), KTÜ-SBE, Trabzon, 2000, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tax auditing and Efficiency of Turkish Tax System, Black Sea of Technical University-Institute of Social Science, Public Finance, Trabzon, 2000 (MBA). Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet TOSUNER), DEÜ-SBE, İzmir, 2004,

2 Doktora Tezi/Gazi Kitabevi, Ankara tarafından yayımlanmıştır. Evaluation of Turkish Tax System According to Legality Principle of Taxation, Dokuz Eylul University-Institute of Social Science, Public Finance, İzmir, Sahip Olunan Belge ve Sertifikalar 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Akçaabat Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Sertifikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) Başarı Belgesi ( ) 3. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası. 4. Genel Kurmay Başkanlığı ATASE ve DENT. SAREM Ekonomi Kurulu Şeref Şilti. 5. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Projesi Hazırlama Eğitim Programı Sertifikası. YAYINLAR ve DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER/PUBLICATIONS AND OTHER ACADEMİC ACTIVITIES KİTAPLAR / BOOKS 1.Vergilemede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara, Maliye Grubu Soru Bankası, Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ile birlikte, Yargı Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme, Nobel Yayınevi, Adana, Uluslararası Vergilendirme, Prof. Dr. Osman PEHLİVAN ile birlikte, Derya Kitabevi, Trabzon, ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Trabzon, Dünya Gazetesi Bölge Eki, 17 Eylül Farklı Yaklaşımlarla Asya Krizi ve IMF nin Rolü, Dr. Adem KALÇA ile Birlikte, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Kasım Türkiye de Vergi Tabanı nın Genişletilmesi Sorunu, Doç. Dr. Osman PEHLİVAN ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım Ekonomik Bütünleşmeler, GATT ve WTO, Gümrük Dergisi, Haziran ABD Vergi Sistemi, Arş. Gör. Tekin AKDEMİR ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül Türk Gelir Vergisi ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi, DEÜ, İİBF Dergisi, 2002/I Re sen Tarhiyatın Muhatabı, Doç.Dr.Zeynep ARIKAN İle Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs Re sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuki Boyutu, Doç.Dr.Zeynep ARIKAN İle Birlikte, Yaklaşım Dergisi, Ağustos Görev Tazminatını Vergiden İstisna Eden Düzenlemelerin Vergilerin Kanuniliği Bakımından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Abdullah TEKBAŞ ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Uluslararası Konumu, Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ile birlikte, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi I-II, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan-Mayıs Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Döviz Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi?, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN, Dr. Abdullah KESKİN ile birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2004.

3 13. Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Cemil RAKICI ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi (CMİS), Sayı:2004/ Tarihi Perspektiften Osmanlı da Vergi, Başar Mevzuat Dergisi, Aralık Tarihli Bilançoda Yer Alan Parasal Olmayan Kıymetlerin 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Satılması Halinde Maliyet Olarak Hangi Değerler Dikkate Alınabilecektir? Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı İsmail IŞIK ile birlikte, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, Ersin KAPLAN ile birlikte, Türk İdare Dergisi, Nisan OECD Ülkelerinde Vergi Yükü, (Arş. Gör. Fatih DEYNELİ ile birlikte), TÜRMOB Armağan Dergiler Serisi, TÜRMOB Yayınları, Vergilendirmede Kanunilik ve Gecikme Zamları, Baş hesap uzmanı İsmail IŞIK ile birlikte, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Nisan Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Bütçe Kanunları, Vergi sorunları Dergisi, Haziran "Uluslararası Anayasal Düzlemde Vergilendirmede Kanunilik İlkesi", Dünya Gazetesi, Yorum-İnceleme Köşesi, "AB ve Türkiye'de ÖTV Üzerine Çalışmalar", (Mehmet ASLAN ile birlikte), Mali Pusula Dergisi, Ağustos "AB'ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi" (Mehmet Aslan ile birlikte), Vergi Sorunları Dergisi, Ekim "Ateşli Silahlar Kanunu ve Silah Terörünün Önlenmesi" TİSK İşveren Dergisi, Ekim "KDV'de Sorumluluk", (Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Ömer Altar Arpacı ile birlikte), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ekim "Türkiye'de sosyal Güvenliğin Durumu ve Reorganizasyon arayışları", Sosyoekonomi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, "Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya", (Araş. Gör. Tarık Vural ile birlikte), Maliye Dergisi, Sayı 149, "Kooperatiflerin Vergilendirilmesi", (Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Ömer Altar Arpacı ile), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan "Türkiye'de Vergilendirme ve Ekonomik Kriz Beklentisi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:211, Mayıs "Türkiye'de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel durumu ve Dış Ticarete Katkısı", Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ ile birlikte, Gümrük Dergisi, Ocak Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri", Doç. Dr. Zeynep ARIKAN ile birlikte, Mali Pusula Dergisi, Mart "2008 Yaklaşırken Serbest Bölgelerde Ticaret ve Vergilendirme Rejimi", Arş. Gör. Elvan CENİKLİ ile birlikte, Yaklaşım Dergisi, Temmuz "Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme", Mali Pusula Dergisi, Temmuz "Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta", Öğr. Gör. Birol KARAKURT ile birlikte, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:510, Ağustos 2007, 34. "Borun Önemi ve Türkiye'de Bor", TİSK AKADEMİ Dergisi, 2007/II, 35. "KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü", Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ ile Birlikte, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, CEİS Dergisi, Kasım 2007, 36. "Türkiye'nin Dış Ticaretine Denizli Perspektifinden Bir Bakış", Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR ile birlikte, EKOL, Denizli Sanayi Odası Dergisi, Sayı:22, Eylül 2007, Vergi Yargısının İşlevlerine Anayasal, Yargısal ve Mali Bakış, Yrd.Doç. Dr. İbrahim Organ ile birlikte, Vergi sorunları Dergisi, Şubat "Vergileme Yetkisi ve Anayasal Vergileme İlkelerinin Farklı Ülke Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi", Öğr. Gör. Dr. Engin HEPAKSAZ ile birlikte, Finans Politik Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Şubat 2008.

4 39. Fayda ve Maliyetleriyle Tartışılan Bir Kurum: Uzlaşma Müessesesi", Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN ile birlikte, Kazancı Hukuk Dergisi, Şubat "Türkiye'de Denizcilik Faaliyetlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Genellik ve Eşitlik İlkeleri ile Vergi Harcaması Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi", Dr. Engin HEPAKSAZ ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım "Motorlu Taşıtlar Vergisinde Adaletsizlik", Denizli SMMMO Bülteni, Mayıs "Yeni Bir Finansal Araç: Varant ve Vergilendirilmesi", Arş. Gör. Yaşar AKDAĞ ile birlikte, Yaklaşım Dergisi, Ekim, ÖZ, E., PEKŞEN, F., "Swap İşlemleri ve Vergilendirilmesi", Vergi Sorunları dergisi, Sayı: 265, Ekim, ÖZ, E & YARAŞIR S., "Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti", İstanbul Üniversitesi, Maliye araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. Şerafettin Aksoy a Armağan, Elli ikinci Seri, Yıl:2009, İstanbul, ÖZ, E., YOLCU, M., "Altına Dayalı İşlem Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi", Vergi Raporu Dergisi, Ekim,, ÖZ, E., ALBAYRAK, S., "Vergi Yargısında Bilirkişilik", Türkiye adalet Akademisi Dergisi, TAAD, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:3, Ekim, ÖZ, E., ÇEVİKCAN, F., "Vergi Kanunlarıyla Getirilen Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamasına Etkisi", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:2, ÖZ E., YOLCU M., "Büyükşehir Belediyesi Kurulan İllerde Vergisel Yönden Ortaya Çıkan Değişiklikler", Yaklaşım Dergisi, Şubat,, HEPAKSAZ E., ÇEVİKCAN F., ÖZ E., "Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği", Vergi Dünyası Dergisi, Şubat,, ÖZ, E., "Türk Vergi Kompozisyonu: Denizli Yamacından Bakış", Prof. Dr. Ferhat ERARI'nın Anısına EKONOMİ YAZILARI, PAÜ Yayınları, No:22, Denizli, ÖZ, E., ÇEVİKCAN, F., Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Aksayan Yönleri, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:88, Nisan, ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., "Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları: Maddi ve Manevi Erozyonlar", Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs, ÖZ E., GÜLER A., "Barter Sistemi ve Vergilendirme", Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Editör: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN, Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Ekin Yayınevi, Bursa, ÖZ E., PEKŞEN F., "Uygulama Yönüyle Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması ve Bazı Sorunlar", Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ağustos ÖZ E., ERMUMCU O., "Gümrükte Noksan Addedilen Eşya Sebebiyle Vergilemede Kanunilik İlkesinin İhlali", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2011, Sayı:6, Yıl: ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., Türk Eğitim Sisteminde Vergileme: Denizli İlinde Bir Uygulama, Sosyoekonomi Dergisi, 2011/1, ÖZ Ersan, BUYRUKOĞLU Selçuk, BOZDOĞAN Doğan, "ulusal/uluslararası Boyutta Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma ve Kayıt dışı Ekonomiye Etkileri", Aytaç EKER ve Ayşegül EKER'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2012, ss ÖZ Ersan, ÇAVDAR Fatih, "Çifte Vergilemenin Önlenmesine Yönelik OECD ve Türkiye Uygulamaları", Vergi dünyası Dergisi, Temmuz 2012, Sayı:371, ss ÖZ, Ersan, "Toplu sözleşme süreci ve Sendikaların Durumu", Stratejik Düşünce Dergisi, Haziran 2012, ss ÖZ, Ersan, Fatih AKÇAY, "Uygulama Örnekleriyle Türk Vergi Hukukunda Gerçek ve Gerçek Olmayan Geriye Yürümeler ve Hukuki Güvenlik İlkesine Etkisi", Vergi sorunları Dergisi, Eylül ÖZ Ersan, DEMİRTAŞOĞLU Bülent," Kamu Alacağını Koruma Yöntemi Olarak Tasarrufun İptali Davaları", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2012, ss

5 62. ÖZ Ersan, BUYRUKOĞLU Selçuk, "Negatif Dışsallıkların önlenmesinde çevresel vergiler: Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırılması", TİSK Akademi Dergisi, Cilt:7 Sayı:14 Eylül 2012 ss ÖZ Ersan, BOZDOĞAN Doğan, Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, ss ÖZ E., ÇAVDAR F., "Ekonomik Bütünleşmeler ve Vergilendirilmesi", Vergi Raporu Dergisi, Şubat ÖZ E., BOZDOĞAN K. GÖZEN, "Türkiye ve Dünya Uygulamalarından Örneklerle Antidamping Vergiler ve Etkileri", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Şubat ÖZ E., FİDAN A., Türkiye'de Altın Bankacılığı Faaliyetleri ve Vergilendirilmesi, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2013, Sayı:164, ss ÖZ E., ERASA E., Avrupa Birliği'ne Alternatif Şhangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkisi, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Temmuz-Eylül 2013, Cilt:1, Sayı:1, ss ÖZ E., AKÇAY F., Futbolcular Özelinde Sporcuların Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:300, ss ASLAN M., BUYRUKOĞLU S., ÖZ E., NAZLIOGLU S., "Does Fiscal Policy Matter For Trade Balance In The OECD Countries? Panel Vector Error Correction Estimation", International Journal of Trade and Global Markets, Volume:x, No:x, ÖZ Ersan, YEĞEN Baki, "AB Uyum Sürecinde Vergisel Düzenlemeler: İlerleme Raporları Analizleri Eşliğinde İstenenler ve Gerçekleştirilenler", Vergi Raporu Dergisi, Sayı:179, Ağustos ÖZ Ersan, Eğitim ve Ekonomi İlişkisi, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Aralık Tamamlanmış Projeler 1.Uluslararası Vergilendirme Problemleri ve Türkiye Örneği - Proje / The Problems of International Taxation, Project, Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ve Doç. Dr. Zeynep ARIKAN ile birlikte, DEÜ Proje ve Fon Saymanlığına, Aralık Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Öncesi ve Sonrası Vergi Gelirleri ve Ekonomik büyüme İlişkisi, Proje Yöneticisi: Ersan ÖZ, Proje Yürütücüsü: Özlem TÜMER, Articles translated from English into Turkish and published in different Turkish journals/ingilizceden Türkçeye Çeviriler 1. Post Keynezyenlerde Bütçe Eğilimleri ve Mali Normların Erozyonu, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı:41, Eylül-Ekim Globalleşme Nedir?, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz Elektronik Ödeme ve Vergileme Yoluyla Globalleşme, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim Çok Yıllı Bütçeleme: Uluslararası Uygulamaların İncelenmesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Geçiş Aşamasındaki Ülkeler İçin Çıkarılacak Dersler, Arş. Gör. Ayşe GÜNAY ile Birlikte, Maliye Dergisi, Eylül-Aralık Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan Emlak Vergilemesi Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mayıs OECD, Vergi Rekabeti ve Vergi Reformlarının Geleceği, Maliye Dergisi, Sayı:145, Tebliğci ve Dinleyici Düzeyinde Katılınan ULUSLARARASI Bilimsel Toplantı, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 1. Vortragsankündigung (Conference), Am Mittwoch, den 6. Juni 2007, findet um Uhr im Raum H-C 7324, eine deutsch-türkische Präsentation unserer Partneruniversität, Pamukkale/Denizli, stat, Im Anschluss hält Prof. Ersan Oz in türkischer Sprache einen Vortrag zum Thema, Das türkische Steuersystem (TURKISH TAX SYSTEM), Sıegen Unıversitat, Deutschland, Dünya Muhasebeciler Kongresi, Eylül 2010, Ankara Sheraton Convention Center. 3."Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası", "Retroactivity of Tax Law", Uluslararası Panel, Koç Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Salerno Üniversitesi İşbirliğiyle, 2 Aralık 2010, Odakule, Beyoğlu-İstanbul.

6 4.''Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖPAB ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri'', Ekim Sivas, RAKICI C., OZ E., " yoksulluk ve asgari ücret karşılaştırması üzerine bir değerlendirme", "an evaluatıon on the comparıson of poverty and mınımum wage, ıx. ınternatıonal congress on knowledge, economy & management, jun 23-25, 2011 sarajevo-bosnia&herzegovina, OZ E., YILDIZ S., "sigara ve vergileme: mali ve sosyal etkiler boyutunda küresel bir inceleme, "cıgarette and taxatıon: a global study on the fınancıal and socıal effects, ıx. ınternatıonal congress on knowledge, economy & management, jun 23-25, 2011 sarajevo-bosnia&herzegovina, ÖZ Ersan, ULUSOY Ahmet, EFSS 12 EURASIAN FORUM ON SOCIAL SCIENCES, World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, October 18-21, 2012, Baku / Azerbaijan. 8. ÖZ E., KARAOSMANOĞLU F., BARUTÇU S., Bilateral Agreement Visiting, Jan Amos Comensky University, Prague/Chech Republic, April ÖZ. E., Academic Visiting, Oxford University and London Business School, London, UK, May ÖZ E., GÜLTEN S., Possible Effects of the Costoms Union and Kyrgyzistan Silk Road Countries in Transition Term, International Silkroad Congress and 10 th ACTR Conference, October 27-29, 2013, Istanbul Silence Hotel & Convention Center. 11. OZ E., GULTEN S., YUSUFOGLU A., Financial and Tax Aspects of Entrepreneurial Activity in Kyrgyzstan, 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP (ICE'14), Bishkek, April OZ E. GULTEN S. YUSUFOGLU A., Possible Effects of Kazhakistan s Participation to the Customs Union on Trade with Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY-I (EFE'2014), June 2014, Almaty, Kazakhstan. 13. OZ E., GULTEN S., Turizm İşletmelerinde Vergi Soruları ve Çözüm Önerileri, 9. International Tourism Conference, Burhaniye/Balıkesir, Eylül Tebliğci ve Dinleyici Düzeyinde Katılınan ULUSAL Bilimsel Toplantı, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 1. T.C. Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 2. T.C. Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 20. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 3. T.C. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi tarafından düzenlenen 21. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 4. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 22. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 5. Mezuniyet sonrası Elit Meslek seçimi-i, (Hesap Uzmanlığı), Konferans, Konuşmacılar: Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, Mehmet DELİCE (Baş Hesap Uzmanı, Denizli Vergi Dairesi Başkanı), 22 Kasım Türkiye de İhracat ve Denizli Perspektifinden Bir Bakış, Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR ile birlikte, Buldan Sempozyumu, Kasım 2006, Denizli/ Türkiye. 7. I. Pamukkale Üniversitesi Ulusal Münazara Turnuvası, Şubat 2007, Denizli, Düzenleyici, Danışman Öğretim Üyesi. 8. SRC Belgeleri Eğitmenlik Programı, Seminer, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mayıs Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Türkiye Maliye Sempozyumu (Tebliğci) 10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 24. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 11. "Üniversitelerde Yap-İşlet-Devret Modeli", Panel, Giresun Üniversitesi, Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Tekin AKDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, Yrd. Doç. Dr. Yasin SEZER, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri, Kamu İhale Kurumu Uzmanı, DPT Uzmanı, YÖK Uzmanı, 6 Aralık 2007, 10.00, Giresun. 12. "Vergide Son Gelişmelere Eleştirel Bakış", Konferans, Konuşmacı:Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, 7 Aralık 2007, 11.00, Giresun SMMMO, Giresun. 13. "Küreselleşme Sürecinde Fırsatlar ve Tehditler: Denizli Ekonomisi", Konferans, "Dış Ticarette Denizli Performansı", Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI ile birlikte, 16 Kasım 2007, 14.00, Denizli. 14. Türk Vergi Sisteminin Fotoğrafı: Görmek İstemediklerimiz, 2008 Yılı Vergi Haftası Etkinlikleri Paneli, , Saat:10.30, Yer: Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu, Diğer Konuşmacılar: Mehmet DELİCE (Denizli Vergi Dairesi Başkanı), Necdet ÖZER (DTO Başkanı), Necdet YILMAZ (Denizli SMMMO Başkanı), Ali ARSLAN (Vergi Denetmeni), Fatih ÇEVİKCAN (Vergi Denetmeni)Denizli. 15. "Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi Seminerleri Programı, Vergi Hukuku Grubu, Mart 2008, TÜRMOB- TESMER, Kayseri. 16. "Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Maliye Eğitiminin Yeri ve Sorunları", İ. ORGAN, E. ÖZ, 23. Maliye Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2008, Belek/Antalya.

7 17. "Vergi Penceresinden Kızılcabölük", I. Ulusal Kzılcabölük Sempozyumu, Mayıs 2008, Kızılcabölük- Tavas/Denizli. 18. "Bilim ve Teknoloji Parklarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Teşvikler Açısından Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Üyeleri Platformu (USİMP), Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Haziran 2008, Adana. 19. "Türkiye'de Kamu Harcamaları-Vergi Etkileşimi: Siyasi Perspektiften Bir Değerlendirme ( )", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Eylül, Gümüldür/İzmir, "Türkiye'nin stratejik Yer Altı Kaynakları, Değerlendirme Potansiyeli ve Ulusal Güvenliğe Etkileri", , Genelkurmay ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi (SAREM). 21. "Bir Türk Vergi Sistemi Kritiği", Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 21. Vergi haftası Paneli, , Yer: Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu. 22. Adıyaman Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen 13. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Haziran Pamukkale Üniversitesince Düzenlenen 16. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ekim Süleyman Demirel Üniversitesince Düzenlenen 18. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ekim "Incoterm 2010 ve Eori Numarası Uygulamaları", Denizli İhracatçılar Meclisi, 27 Aralık 2011, 14.00, Denizli. 26. Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER-Maliye Bölümü İşbirliği, Mali Farkındalık Toplantıları, "Uluslararası Transfer Fiyatlama ve KOBİ Standartları", Panelistler: Doç. Dr. Ersan ÖZ vd., 8 Haziran 2011, 14.00, İzmir, ÖZ E., "Muhteşem Yüzyılda Vergileme", 22. Vergi Haftası Paneli, Denizli, 24 Şubat, ÖZ E., YILMAZ N., KUMAŞ H., KARTALOĞLU E., TÜRMOB-DSMMMO zorunlu Eğitim Seminerleri, Kasım 2011, Denizli. 29. ARIOĞLU O., ÖZ, E., KOYUNCU M., ŞENDİLLER S., Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Getirdikleri, DTO ticaret Odası Konferans Salonu, Kasım 2011, Denizli. 30. ÖZ E., AKMAZ K., "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu", Ahi Sinan Pansiyonu Toplantı Salonu'nu Aralık 2011, Denizli. 31. ÖZ E., "Kurumsallaşmanın Önemi ve Kurumsal Mali Mükellefiyetler Üzerine Değerlendirmeler", Denizli İşadamları Derneği, Mart 2012, Denizli. 32. ÖZ E., "Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerine Değerlendirmeler", Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Nisan 2012, Afyon. 33. ÖZ E., "Getirdikleri ve Götürdükleriyle Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yapılan Değişikliklere Bakış", Tokat Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, Eylül 2012, Tokat. 34. ÖZ E., "Büyükşehir Olmanın Mali Yansımaları", Panel, DEGİAD, Şiir Otel, 23 Ocak 2013 Denizli. 35. ÖZ E., "Yerelden Küresele E-Ticaret", Vergi Haftası Paneli, 14 Mart 2013, Uşak Defterdarlığı, Uşak. 36. ÖZ E., 4691 Sayılı TGB Kanunları ve TGB Destekleri, Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmaların Vergisel avantajları, Pamukkale Üniversitesi Teknokent A.Ş. 5. Teknoloji ve Ar-Ge Günleri, Enerji, 1-2 Ekim 2013, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi. 37. OZ E., I. Mükellef Hakları Sempozyumu, Bursa, 13 Aralık 2014 VERİLEN DERSLER LİSANS Vergi Hukuku I-II, Türk Vergi Sistemi I-II, Mali Yargılama ve Vergi Uygulamaları, Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Vergileme (Seçmeli), Vergi Hukuku ve Uygulaması (Seçmeli). YÜKSEK LİSANS Türk Vergi Sisteminin analizi, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Uluslararası Vergilendirme ve AB Vergi Hukuku DOKTORA Vergilemede Güncel Konular, Finansal Sistem ve Vergilendirme, Uluslararası Vergileme YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Tamamlanmış)

8 1. Mustafa Kemal ALAŞAHİN, Üniversite Bütçelerinin Analizi, PAÜ, SBE, Denizli, Eylül Özlem ADALISOY, Türkiye'de Dolaylı Vergilerin Gelişimi ve Makroekonomik Etkileri, PAÜ, SBE, Denizli, Aralık Ozan YAĞLI, 2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Tarım Sübvansiyonlarının Bütçe Açısından Değerlendirilmesi, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Şengül ŞAHİN, Türk Bütçe Uygulamasında Birlik İlkesinden Sapmalar ve Tüm Yönleriyle Fon Uygulamaları, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Denizli, Halime Esin DEMİR, Türkiye de E-Denetim Uygulamasının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Denizli, Bülent DEMİRTAŞOĞLU, Tasarrufların İptali Davası Özelinde Kamu Alacağının Korunması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi, PAÜ, SBE, Denizli, Süleyman ALBAYRAK, Yargı Kararları Işığında Vergi Hukukunda İspat Müessesesi, PAÜ, SBE, Denizli, Özlem TÜMER, Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Öncesi ve Sonrası Vergi Gelirleri, Bütçe Performansı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, PAÜ, SBE, Denizli. 9. Harun REÇBER, Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Turizm Sektörü ve Vergilendirilmesi, PAÜ, SBE, Denizli. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Devam Ediyor.) 1. Mehmet YOLCU, Vergi İncelemelerinde Randıman Analizi, PAÜ, SBE, Denizli. 2. Mustafa Şakir BALABAN, Tüm Yönleriyle VUK ve Gümrük Vergisi Kanununda Uzlaşma, PAÜ, SBE, Denizli. JURİ ÜYESİ OLARAK KATILINAN LİSANSÜSTÜ TEZLER Yüksek Lisans 1. Evrim DEMİR, İlköğretim Hizmetinin Özel ve Kamu Kesimince Sunulmasının Etkinliği ve Denizli Örneği, PAÜ, SBE, Denizli, Oğuz OKTAR, İş dünyasında Askeri İş, PAÜ SBE, Denizli, Canan Çölgeçen DOĞAN, Türk Vergi Sisteminde Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Örneği, PAÜ, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Gürhan SOĞUKPINAR, Vergileme Adaleti Kavramının Sosyoekonomik Analizi: Türkiye Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Hüseyin ÇAMCI, Türk Vergi Sisteminde Sponsorluk Kurumuna Yönelik düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ferhan BERKAY, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde sosyal Güvenlik Mali Yükümlülüklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, PAÜ, SBE, Denizli, Doğan BAKIRTAŞ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Veriler Işığında Kredi Değerlendirmesi ve Yatırım Kararlarında Vergilerin Etkisi, PAÜ SBE, M. Serdar GÜNTÜRK, Türk Yüksek Mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması, PAÜ, SBE, Abdullah MURAT, Hükümlü ve Tutukluların Özel HAyat ve Aile Hayatlarının Korunması, PAÜ SBE, Emine Sıla MENGÜ, 1980 Sonrasında Türkiye'de Ortaya Çıkan Krizlerin Finansal Piyasalara Etkileri, PAÜ, SBE, Doktora 1. Şaban ERTEKİN, Siyasetin Vergilendirilmesi, DEÜ, SBE, İzmir, İrfan KALPALI, Avrupa Birliği'nde Dış Ticaret Mali Yükümlülükleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, DEÜ, SBE, İzmir, Cemil RAKICI, Gelir Dağılımın düzenlenmesinde Gelir Vergisinin rolü: Türkiye Örneği, DEÜ, SBE, Doktora Tezi, İzmir, Güneş ÇETİN, Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Manisa, 2010.

9 5. Osman SİRKECİ, Kobilere Yeni Yaklaşımlar Açısından Mikro Girişimlerde Mali Teşvikler, DEÜ, SBE, Maliye Doktora Programı, Nisan, Serdar ÇİÇEK, Ücretler Üzerindeki Kamusal Yükün Türkiye ve Avrupa Birliği Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Danışman: Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, 2008 DOKTORA TEZ İZLEME JURİ ÜYELİĞİ 1. Fatih KAPLANHAN, Yerel KDV. 2. Hasan Önay CAN, Transfer Fiyatlaması. 3. Taha Emre Çiftçi, Vergileme Yetkisinin sınırları DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 1. TÜRMOB-TESMER, Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi Projesi (e-use), Vergi Grubu Eğitim Toplantısı Sunumu, "Vergilemenin Anayasal ve Hukuki Temelleri ve Vergilendirme İlkeleri", VAN,, 7-10 Ağustos Pamukkale Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM) KPSS A GRUBU KOORDİNATÖRÜ, Maliye Grubu Eğitmeni, PAÜSEM Dış Ticaret Sertifika Programı, Dış Ticaret Vergi Mevzuatı Eğitmeni, Denizli SMMMO Staja Başlama ve Yeterlilik Kursları Vergi Mevzuatı Eğitmeni, Denizli Belediyesi, Kent Komisyonu Üyesi (Sanayi Ticaret ve Ekonomi Komisyonu) 5. DETKİB, Detkib Tarafından Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren e Sunulmak Üzere Talep Edilen Denizli Tekstil İhracatçılarının Problemleri ve Önerilen Çözümleri Raporu, Karayılmazlar, E.-E.Öz., T.C. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi Eğitim Dairesi, Hizmet içi Eğitim Kursları Maliye-Muhasebe-İktisat Grubu Eğitmeni, Erzurum, Aralık, Rotterdam Üniversitesi, Akademik Ziyaret, Kasım 2012, Rotterdam/Neterland HAKEMLİK-EDİTÖRLÜK 1. Gümrük ve Ticaret Dergisi Editörü 2. Hacettepe Üniversitesi PEGEM Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyoekonomik Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, New World Science Academy Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2008-, İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, The International Journal of Economic and Social Research, Hakem Kurulu Üyeliği, T. C. Genel Kurmay Başkanlığı, ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi, Dış Uzmanlar Grubu Üyesi, Referee of METU Studies in Development Journal, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hakemliği İDARİ GÖREVLER 1. Maliye Bölümü Başkan Yardımcısı, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mali Denetim Komisyonu Üyesi, 2009-

10 4. Maliye Bölümü ERASMUS Koordinatörü, Maliye Bölümü FARABİ Koordinatörü, İİBF FARABİ Koordinatörü, Pamukkale Üniversitesi Turizm Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyeliği, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2011-Ağustos PAÜ İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği, Haziran PAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ağustos PAÜ İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği, Kasım PAÜ İİBF Dekan Yardımcılığı, Aralık,

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri

Kişisel Bilgiler. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte okul MYO Bölüm Birim Anabilim Dalı (ABD) E-posta Web : Tel : Bilgileri : Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Kişisel Bilgiler : / Hukuk : Prof. Dr. : : : : hasretcomak@superonline.com;

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (259-279) ISSN:1304-0278 Autumn-2010 Volume:9 Issue:34 NORMATİF YATIRIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı