Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:"

Transkript

1 Adı Soyadı : Ersan ÖZ Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Manisa / TÜRKİYE Medeni Durumu : Evli ve 2 çocuk babası Sürekli Adresi : Bağ başı / DENİZLİ Tel : Faks : / Öğrenim Durumu Derece Program Üniversite Yıl Lisans Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Maliye Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000 Doktora Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi 2004 Yrd.Doç.Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2006 Doç.Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2009 Prof. Dr. Maliye Pamukkale Üniversitesi 2014 Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Arş. Gör. Sosyal Bilimler Enstitüsü (35. Md.), Dokuz Eylül Üniversitesi Arş. Gör. MABAG (Ege Bölgesi Maliye Böl. Araştırma Görevlileri) Dönem Başkanı Arş. Gör. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Askerlik Gen. Kur. Başkanlığı ATASE ve DENT. SAREM Ekonomi Kurulu Yrd.Doç.Dr. İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü 2006 Yrd.Doç.Dr. Bölüm Başkan Yardımcılığı Yrd.Doç.Dr. Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 2006-? Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Münazara Kulübü Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ERASMUS Koor Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü FARABİ Koor Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Yönetim Kurulu Üyeliği Kasım Doç. Dr. Pamukkale Ünv. Seçilmiş Senato Üyeliği Haziran Doç. Dr. Pamukkale Ünv. İİBF Dekan Yardımcılığı Aralık Mayıs 2013 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türkiye de Vergi Tabanının Genişletilmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Osman PEHLİVAN), KTÜ-SBE, Trabzon, 2000, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Tax auditing and Efficiency of Turkish Tax System, Black Sea of Technical University-Institute of Social Science, Public Finance, Trabzon, 2000 (MBA). Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet TOSUNER), DEÜ-SBE, İzmir, 2004,

2 Doktora Tezi/Gazi Kitabevi, Ankara tarafından yayımlanmıştır. Evaluation of Turkish Tax System According to Legality Principle of Taxation, Dokuz Eylul University-Institute of Social Science, Public Finance, İzmir, Sahip Olunan Belge ve Sertifikalar 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Akçaabat Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Sertifikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) Başarı Belgesi ( ) 3. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası. 4. Genel Kurmay Başkanlığı ATASE ve DENT. SAREM Ekonomi Kurulu Şeref Şilti. 5. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Projesi Hazırlama Eğitim Programı Sertifikası. YAYINLAR ve DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER/PUBLICATIONS AND OTHER ACADEMİC ACTIVITIES KİTAPLAR / BOOKS 1.Vergilemede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara, Maliye Grubu Soru Bankası, Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ile birlikte, Yargı Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme, Nobel Yayınevi, Adana, Uluslararası Vergilendirme, Prof. Dr. Osman PEHLİVAN ile birlikte, Derya Kitabevi, Trabzon, ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Trabzon, Dünya Gazetesi Bölge Eki, 17 Eylül Farklı Yaklaşımlarla Asya Krizi ve IMF nin Rolü, Dr. Adem KALÇA ile Birlikte, İktisat-İşletme ve Finans Dergisi, Kasım Türkiye de Vergi Tabanı nın Genişletilmesi Sorunu, Doç. Dr. Osman PEHLİVAN ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım Ekonomik Bütünleşmeler, GATT ve WTO, Gümrük Dergisi, Haziran ABD Vergi Sistemi, Arş. Gör. Tekin AKDEMİR ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül Türk Gelir Vergisi ndeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi, DEÜ, İİBF Dergisi, 2002/I Re sen Tarhiyatın Muhatabı, Doç.Dr.Zeynep ARIKAN İle Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs Re sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuki Boyutu, Doç.Dr.Zeynep ARIKAN İle Birlikte, Yaklaşım Dergisi, Ağustos Görev Tazminatını Vergiden İstisna Eden Düzenlemelerin Vergilerin Kanuniliği Bakımından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Abdullah TEKBAŞ ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz Vergilendirmede Kanunilik İlkesinin Uluslararası Konumu, Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ile birlikte, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs Elektronik Devlet ve Vergi Yönetimi I-II, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan-Mayıs Tobin Vergisi Spekülatif Amaçlı Döviz Hareketlerini Önlemede Bir Çözüm Olabilir mi?, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN, Dr. Abdullah KESKİN ile birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Temmuz 2004.

3 13. Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Cemil RAKICI ile birlikte, Çimento İşveren Dergisi (CMİS), Sayı:2004/ Tarihi Perspektiften Osmanlı da Vergi, Başar Mevzuat Dergisi, Aralık Tarihli Bilançoda Yer Alan Parasal Olmayan Kıymetlerin 2004 Yılı Geçici Vergi Dönemlerinde Satılması Halinde Maliyet Olarak Hangi Değerler Dikkate Alınabilecektir? Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı İsmail IŞIK ile birlikte, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak Türk Mali Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, Ersin KAPLAN ile birlikte, Türk İdare Dergisi, Nisan OECD Ülkelerinde Vergi Yükü, (Arş. Gör. Fatih DEYNELİ ile birlikte), TÜRMOB Armağan Dergiler Serisi, TÜRMOB Yayınları, Vergilendirmede Kanunilik ve Gecikme Zamları, Baş hesap uzmanı İsmail IŞIK ile birlikte, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Nisan Vergilendirmede Kanunilik İlkesi ve Bütçe Kanunları, Vergi sorunları Dergisi, Haziran "Uluslararası Anayasal Düzlemde Vergilendirmede Kanunilik İlkesi", Dünya Gazetesi, Yorum-İnceleme Köşesi, "AB ve Türkiye'de ÖTV Üzerine Çalışmalar", (Mehmet ASLAN ile birlikte), Mali Pusula Dergisi, Ağustos "AB'ye Uyum Sürecinde KDV: Uyumlaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi" (Mehmet Aslan ile birlikte), Vergi Sorunları Dergisi, Ekim "Ateşli Silahlar Kanunu ve Silah Terörünün Önlenmesi" TİSK İşveren Dergisi, Ekim "KDV'de Sorumluluk", (Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Ömer Altar Arpacı ile birlikte), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ekim "Türkiye'de sosyal Güvenliğin Durumu ve Reorganizasyon arayışları", Sosyoekonomi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, "Ekonomisi ve Vergi Sistemiyle Japonya", (Araş. Gör. Tarık Vural ile birlikte), Maliye Dergisi, Sayı 149, "Kooperatiflerin Vergilendirilmesi", (Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Ömer Altar Arpacı ile), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan "Türkiye'de Vergilendirme ve Ekonomik Kriz Beklentisi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:211, Mayıs "Türkiye'de Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Genel durumu ve Dış Ticarete Katkısı", Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ ile birlikte, Gümrük Dergisi, Ocak Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri", Doç. Dr. Zeynep ARIKAN ile birlikte, Mali Pusula Dergisi, Mart "2008 Yaklaşırken Serbest Bölgelerde Ticaret ve Vergilendirme Rejimi", Arş. Gör. Elvan CENİKLİ ile birlikte, Yaklaşım Dergisi, Temmuz "Türkiye'de Vergi Profili: Denizli Açısından Bir Değerlendirme", Mali Pusula Dergisi, Temmuz "Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta", Öğr. Gör. Birol KARAKURT ile birlikte, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:44, Sayı:510, Ağustos 2007, 34. "Borun Önemi ve Türkiye'de Bor", TİSK AKADEMİ Dergisi, 2007/II, 35. "KOBİ'lerin Dış Ticarete Açılımında Dış Ticaret Şirketlerinin Rolü", Öğr. Gör. Beytullah YILMAZ ile Birlikte, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, CEİS Dergisi, Kasım 2007, 36. "Türkiye'nin Dış Ticaretine Denizli Perspektifinden Bir Bakış", Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR ile birlikte, EKOL, Denizli Sanayi Odası Dergisi, Sayı:22, Eylül 2007, Vergi Yargısının İşlevlerine Anayasal, Yargısal ve Mali Bakış, Yrd.Doç. Dr. İbrahim Organ ile birlikte, Vergi sorunları Dergisi, Şubat "Vergileme Yetkisi ve Anayasal Vergileme İlkelerinin Farklı Ülke Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi", Öğr. Gör. Dr. Engin HEPAKSAZ ile birlikte, Finans Politik Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Şubat 2008.

4 39. Fayda ve Maliyetleriyle Tartışılan Bir Kurum: Uzlaşma Müessesesi", Yrd. Doç. Dr. Keramettin TEZCAN ile birlikte, Kazancı Hukuk Dergisi, Şubat "Türkiye'de Denizcilik Faaliyetlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Genellik ve Eşitlik İlkeleri ile Vergi Harcaması Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi", Dr. Engin HEPAKSAZ ile Birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım "Motorlu Taşıtlar Vergisinde Adaletsizlik", Denizli SMMMO Bülteni, Mayıs "Yeni Bir Finansal Araç: Varant ve Vergilendirilmesi", Arş. Gör. Yaşar AKDAĞ ile birlikte, Yaklaşım Dergisi, Ekim, ÖZ, E., PEKŞEN, F., "Swap İşlemleri ve Vergilendirilmesi", Vergi Sorunları dergisi, Sayı: 265, Ekim, ÖZ, E & YARAŞIR S., "Global Bir Kavram: Vergi Rekabeti", İstanbul Üniversitesi, Maliye araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. Şerafettin Aksoy a Armağan, Elli ikinci Seri, Yıl:2009, İstanbul, ÖZ, E., YOLCU, M., "Altına Dayalı İşlem Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi", Vergi Raporu Dergisi, Ekim,, ÖZ, E., ALBAYRAK, S., "Vergi Yargısında Bilirkişilik", Türkiye adalet Akademisi Dergisi, TAAD, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:3, Ekim, ÖZ, E., ÇEVİKCAN, F., "Vergi Kanunlarıyla Getirilen Düzenlemelerin Muhasebe Uygulamasına Etkisi", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Cilt:2, ÖZ E., YOLCU M., "Büyükşehir Belediyesi Kurulan İllerde Vergisel Yönden Ortaya Çıkan Değişiklikler", Yaklaşım Dergisi, Şubat,, HEPAKSAZ E., ÇEVİKCAN F., ÖZ E., "Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği", Vergi Dünyası Dergisi, Şubat,, ÖZ, E., "Türk Vergi Kompozisyonu: Denizli Yamacından Bakış", Prof. Dr. Ferhat ERARI'nın Anısına EKONOMİ YAZILARI, PAÜ Yayınları, No:22, Denizli, ÖZ, E., ÇEVİKCAN, F., Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Aksayan Yönleri, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:88, Nisan, ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., "Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları: Maddi ve Manevi Erozyonlar", Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs, ÖZ E., GÜLER A., "Barter Sistemi ve Vergilendirme", Vergi ve Vergi Politikası Üzerine İncelemeler, Editör: Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN, Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Ekin Yayınevi, Bursa, ÖZ E., PEKŞEN F., "Uygulama Yönüyle Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması ve Bazı Sorunlar", Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, Ağustos ÖZ E., ERMUMCU O., "Gümrükte Noksan Addedilen Eşya Sebebiyle Vergilemede Kanunilik İlkesinin İhlali", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2011, Sayı:6, Yıl: ÖZ E., BUYRUKOĞLU S., Türk Eğitim Sisteminde Vergileme: Denizli İlinde Bir Uygulama, Sosyoekonomi Dergisi, 2011/1, ÖZ Ersan, BUYRUKOĞLU Selçuk, BOZDOĞAN Doğan, "ulusal/uluslararası Boyutta Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Kaçınma ve Kayıt dışı Ekonomiye Etkileri", Aytaç EKER ve Ayşegül EKER'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2012, ss ÖZ Ersan, ÇAVDAR Fatih, "Çifte Vergilemenin Önlenmesine Yönelik OECD ve Türkiye Uygulamaları", Vergi dünyası Dergisi, Temmuz 2012, Sayı:371, ss ÖZ, Ersan, "Toplu sözleşme süreci ve Sendikaların Durumu", Stratejik Düşünce Dergisi, Haziran 2012, ss ÖZ, Ersan, Fatih AKÇAY, "Uygulama Örnekleriyle Türk Vergi Hukukunda Gerçek ve Gerçek Olmayan Geriye Yürümeler ve Hukuki Güvenlik İlkesine Etkisi", Vergi sorunları Dergisi, Eylül ÖZ Ersan, DEMİRTAŞOĞLU Bülent," Kamu Alacağını Koruma Yöntemi Olarak Tasarrufun İptali Davaları", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Temmuz 2012, ss

5 62. ÖZ Ersan, BUYRUKOĞLU Selçuk, "Negatif Dışsallıkların önlenmesinde çevresel vergiler: Türkiye ve OECD ülkelerinin karşılaştırılması", TİSK Akademi Dergisi, Cilt:7 Sayı:14 Eylül 2012 ss ÖZ Ersan, BOZDOĞAN Doğan, Türk Vergi Sisteminde E-Maliye Uygulamaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, ss ÖZ E., ÇAVDAR F., "Ekonomik Bütünleşmeler ve Vergilendirilmesi", Vergi Raporu Dergisi, Şubat ÖZ E., BOZDOĞAN K. GÖZEN, "Türkiye ve Dünya Uygulamalarından Örneklerle Antidamping Vergiler ve Etkileri", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Şubat ÖZ E., FİDAN A., Türkiye'de Altın Bankacılığı Faaliyetleri ve Vergilendirilmesi, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2013, Sayı:164, ss ÖZ E., ERASA E., Avrupa Birliği'ne Alternatif Şhangay İşbirliği Örgütü ve Türkiye İlişkisi, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Temmuz-Eylül 2013, Cilt:1, Sayı:1, ss ÖZ E., AKÇAY F., Futbolcular Özelinde Sporcuların Vergilendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:300, ss ASLAN M., BUYRUKOĞLU S., ÖZ E., NAZLIOGLU S., "Does Fiscal Policy Matter For Trade Balance In The OECD Countries? Panel Vector Error Correction Estimation", International Journal of Trade and Global Markets, Volume:x, No:x, ÖZ Ersan, YEĞEN Baki, "AB Uyum Sürecinde Vergisel Düzenlemeler: İlerleme Raporları Analizleri Eşliğinde İstenenler ve Gerçekleştirilenler", Vergi Raporu Dergisi, Sayı:179, Ağustos ÖZ Ersan, Eğitim ve Ekonomi İlişkisi, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Aralık Tamamlanmış Projeler 1.Uluslararası Vergilendirme Problemleri ve Türkiye Örneği - Proje / The Problems of International Taxation, Project, Prof. Dr. Mehmet TOSUNER ve Doç. Dr. Zeynep ARIKAN ile birlikte, DEÜ Proje ve Fon Saymanlığına, Aralık Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Öncesi ve Sonrası Vergi Gelirleri ve Ekonomik büyüme İlişkisi, Proje Yöneticisi: Ersan ÖZ, Proje Yürütücüsü: Özlem TÜMER, Articles translated from English into Turkish and published in different Turkish journals/ingilizceden Türkçeye Çeviriler 1. Post Keynezyenlerde Bütçe Eğilimleri ve Mali Normların Erozyonu, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Sayı:41, Eylül-Ekim Globalleşme Nedir?, Dış Ticaret Dergisi, Temmuz Elektronik Ödeme ve Vergileme Yoluyla Globalleşme, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim Çok Yıllı Bütçeleme: Uluslararası Uygulamaların İncelenmesi ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Geçiş Aşamasındaki Ülkeler İçin Çıkarılacak Dersler, Arş. Gör. Ayşe GÜNAY ile Birlikte, Maliye Dergisi, Eylül-Aralık Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan Emlak Vergilemesi Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mayıs OECD, Vergi Rekabeti ve Vergi Reformlarının Geleceği, Maliye Dergisi, Sayı:145, Tebliğci ve Dinleyici Düzeyinde Katılınan ULUSLARARASI Bilimsel Toplantı, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 1. Vortragsankündigung (Conference), Am Mittwoch, den 6. Juni 2007, findet um Uhr im Raum H-C 7324, eine deutsch-türkische Präsentation unserer Partneruniversität, Pamukkale/Denizli, stat, Im Anschluss hält Prof. Ersan Oz in türkischer Sprache einen Vortrag zum Thema, Das türkische Steuersystem (TURKISH TAX SYSTEM), Sıegen Unıversitat, Deutschland, Dünya Muhasebeciler Kongresi, Eylül 2010, Ankara Sheraton Convention Center. 3."Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası", "Retroactivity of Tax Law", Uluslararası Panel, Koç Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Salerno Üniversitesi İşbirliğiyle, 2 Aralık 2010, Odakule, Beyoğlu-İstanbul.

6 4.''Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖPAB ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri'', Ekim Sivas, RAKICI C., OZ E., " yoksulluk ve asgari ücret karşılaştırması üzerine bir değerlendirme", "an evaluatıon on the comparıson of poverty and mınımum wage, ıx. ınternatıonal congress on knowledge, economy & management, jun 23-25, 2011 sarajevo-bosnia&herzegovina, OZ E., YILDIZ S., "sigara ve vergileme: mali ve sosyal etkiler boyutunda küresel bir inceleme, "cıgarette and taxatıon: a global study on the fınancıal and socıal effects, ıx. ınternatıonal congress on knowledge, economy & management, jun 23-25, 2011 sarajevo-bosnia&herzegovina, ÖZ Ersan, ULUSOY Ahmet, EFSS 12 EURASIAN FORUM ON SOCIAL SCIENCES, World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, October 18-21, 2012, Baku / Azerbaijan. 8. ÖZ E., KARAOSMANOĞLU F., BARUTÇU S., Bilateral Agreement Visiting, Jan Amos Comensky University, Prague/Chech Republic, April ÖZ. E., Academic Visiting, Oxford University and London Business School, London, UK, May ÖZ E., GÜLTEN S., Possible Effects of the Costoms Union and Kyrgyzistan Silk Road Countries in Transition Term, International Silkroad Congress and 10 th ACTR Conference, October 27-29, 2013, Istanbul Silence Hotel & Convention Center. 11. OZ E., GULTEN S., YUSUFOGLU A., Financial and Tax Aspects of Entrepreneurial Activity in Kyrgyzstan, 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP (ICE'14), Bishkek, April OZ E. GULTEN S. YUSUFOGLU A., Possible Effects of Kazhakistan s Participation to the Customs Union on Trade with Turkey, INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY-I (EFE'2014), June 2014, Almaty, Kazakhstan. 13. OZ E., GULTEN S., Turizm İşletmelerinde Vergi Soruları ve Çözüm Önerileri, 9. International Tourism Conference, Burhaniye/Balıkesir, Eylül Tebliğci ve Dinleyici Düzeyinde Katılınan ULUSAL Bilimsel Toplantı, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler 1. T.C. Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 2. T.C. Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 20. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 3. T.C. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi tarafından düzenlenen 21. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 4. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 22. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 5. Mezuniyet sonrası Elit Meslek seçimi-i, (Hesap Uzmanlığı), Konferans, Konuşmacılar: Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, Mehmet DELİCE (Baş Hesap Uzmanı, Denizli Vergi Dairesi Başkanı), 22 Kasım Türkiye de İhracat ve Denizli Perspektifinden Bir Bakış, Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR ile birlikte, Buldan Sempozyumu, Kasım 2006, Denizli/ Türkiye. 7. I. Pamukkale Üniversitesi Ulusal Münazara Turnuvası, Şubat 2007, Denizli, Düzenleyici, Danışman Öğretim Üyesi. 8. SRC Belgeleri Eğitmenlik Programı, Seminer, Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası, Mayıs Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen 23. Türkiye Maliye Sempozyumu (Tebliğci) 10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 24. Türkiye Maliye Sempozyumu (Katılımcı) 11. "Üniversitelerde Yap-İşlet-Devret Modeli", Panel, Giresun Üniversitesi, Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Tekin AKDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, Yrd. Doç. Dr. Yasin SEZER, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri, Kamu İhale Kurumu Uzmanı, DPT Uzmanı, YÖK Uzmanı, 6 Aralık 2007, 10.00, Giresun. 12. "Vergide Son Gelişmelere Eleştirel Bakış", Konferans, Konuşmacı:Yrd. Doç. Dr. Ersan ÖZ, 7 Aralık 2007, 11.00, Giresun SMMMO, Giresun. 13. "Küreselleşme Sürecinde Fırsatlar ve Tehditler: Denizli Ekonomisi", Konferans, "Dış Ticarette Denizli Performansı", Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI ile birlikte, 16 Kasım 2007, 14.00, Denizli. 14. Türk Vergi Sisteminin Fotoğrafı: Görmek İstemediklerimiz, 2008 Yılı Vergi Haftası Etkinlikleri Paneli, , Saat:10.30, Yer: Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu, Diğer Konuşmacılar: Mehmet DELİCE (Denizli Vergi Dairesi Başkanı), Necdet ÖZER (DTO Başkanı), Necdet YILMAZ (Denizli SMMMO Başkanı), Ali ARSLAN (Vergi Denetmeni), Fatih ÇEVİKCAN (Vergi Denetmeni)Denizli. 15. "Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi Seminerleri Programı, Vergi Hukuku Grubu, Mart 2008, TÜRMOB- TESMER, Kayseri. 16. "Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Maliye Eğitiminin Yeri ve Sorunları", İ. ORGAN, E. ÖZ, 23. Maliye Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2008, Belek/Antalya.

7 17. "Vergi Penceresinden Kızılcabölük", I. Ulusal Kzılcabölük Sempozyumu, Mayıs 2008, Kızılcabölük- Tavas/Denizli. 18. "Bilim ve Teknoloji Parklarının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Teşvikler Açısından Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Üyeleri Platformu (USİMP), Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Haziran 2008, Adana. 19. "Türkiye'de Kamu Harcamaları-Vergi Etkileşimi: Siyasi Perspektiften Bir Değerlendirme ( )", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Eylül, Gümüldür/İzmir, "Türkiye'nin stratejik Yer Altı Kaynakları, Değerlendirme Potansiyeli ve Ulusal Güvenliğe Etkileri", , Genelkurmay ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi (SAREM). 21. "Bir Türk Vergi Sistemi Kritiği", Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 21. Vergi haftası Paneli, , Yer: Denizli Ticaret Odası Konferans Salonu. 22. Adıyaman Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen 13. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Haziran Pamukkale Üniversitesince Düzenlenen 16. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ekim Süleyman Demirel Üniversitesince Düzenlenen 18. Hukuk ve İktisat Forumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ekim "Incoterm 2010 ve Eori Numarası Uygulamaları", Denizli İhracatçılar Meclisi, 27 Aralık 2011, 14.00, Denizli. 26. Dokuz Eylül Üniversitesi BİMER-Maliye Bölümü İşbirliği, Mali Farkındalık Toplantıları, "Uluslararası Transfer Fiyatlama ve KOBİ Standartları", Panelistler: Doç. Dr. Ersan ÖZ vd., 8 Haziran 2011, 14.00, İzmir, ÖZ E., "Muhteşem Yüzyılda Vergileme", 22. Vergi Haftası Paneli, Denizli, 24 Şubat, ÖZ E., YILMAZ N., KUMAŞ H., KARTALOĞLU E., TÜRMOB-DSMMMO zorunlu Eğitim Seminerleri, Kasım 2011, Denizli. 29. ARIOĞLU O., ÖZ, E., KOYUNCU M., ŞENDİLLER S., Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Getirdikleri, DTO ticaret Odası Konferans Salonu, Kasım 2011, Denizli. 30. ÖZ E., AKMAZ K., "Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu", Ahi Sinan Pansiyonu Toplantı Salonu'nu Aralık 2011, Denizli. 31. ÖZ E., "Kurumsallaşmanın Önemi ve Kurumsal Mali Mükellefiyetler Üzerine Değerlendirmeler", Denizli İşadamları Derneği, Mart 2012, Denizli. 32. ÖZ E., "Yeni Türk Ticaret Kanunu Üzerine Değerlendirmeler", Afyonkarahisar Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Nisan 2012, Afyon. 33. ÖZ E., "Getirdikleri ve Götürdükleriyle Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yapılan Değişikliklere Bakış", Tokat Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, Eylül 2012, Tokat. 34. ÖZ E., "Büyükşehir Olmanın Mali Yansımaları", Panel, DEGİAD, Şiir Otel, 23 Ocak 2013 Denizli. 35. ÖZ E., "Yerelden Küresele E-Ticaret", Vergi Haftası Paneli, 14 Mart 2013, Uşak Defterdarlığı, Uşak. 36. ÖZ E., 4691 Sayılı TGB Kanunları ve TGB Destekleri, Teknokentte Faaliyet Gösteren Firmaların Vergisel avantajları, Pamukkale Üniversitesi Teknokent A.Ş. 5. Teknoloji ve Ar-Ge Günleri, Enerji, 1-2 Ekim 2013, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi. 37. OZ E., I. Mükellef Hakları Sempozyumu, Bursa, 13 Aralık 2014 VERİLEN DERSLER LİSANS Vergi Hukuku I-II, Türk Vergi Sistemi I-II, Mali Yargılama ve Vergi Uygulamaları, Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Vergileme (Seçmeli), Vergi Hukuku ve Uygulaması (Seçmeli). YÜKSEK LİSANS Türk Vergi Sisteminin analizi, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Uluslararası Vergilendirme ve AB Vergi Hukuku DOKTORA Vergilemede Güncel Konular, Finansal Sistem ve Vergilendirme, Uluslararası Vergileme YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Tamamlanmış)

8 1. Mustafa Kemal ALAŞAHİN, Üniversite Bütçelerinin Analizi, PAÜ, SBE, Denizli, Eylül Özlem ADALISOY, Türkiye'de Dolaylı Vergilerin Gelişimi ve Makroekonomik Etkileri, PAÜ, SBE, Denizli, Aralık Ozan YAĞLI, 2000 Yılı Sonrası Türkiye'de Tarım Sübvansiyonlarının Bütçe Açısından Değerlendirilmesi, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Şengül ŞAHİN, Türk Bütçe Uygulamasında Birlik İlkesinden Sapmalar ve Tüm Yönleriyle Fon Uygulamaları, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Denizli, Halime Esin DEMİR, Türkiye de E-Denetim Uygulamasının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi, PAÜ, SBE, Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Denizli, Bülent DEMİRTAŞOĞLU, Tasarrufların İptali Davası Özelinde Kamu Alacağının Korunması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi, PAÜ, SBE, Denizli, Süleyman ALBAYRAK, Yargı Kararları Işığında Vergi Hukukunda İspat Müessesesi, PAÜ, SBE, Denizli, Özlem TÜMER, Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Öncesi ve Sonrası Vergi Gelirleri, Bütçe Performansı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, PAÜ, SBE, Denizli. 9. Harun REÇBER, Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkelerde Turizm Sektörü ve Vergilendirilmesi, PAÜ, SBE, Denizli. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Devam Ediyor.) 1. Mehmet YOLCU, Vergi İncelemelerinde Randıman Analizi, PAÜ, SBE, Denizli. 2. Mustafa Şakir BALABAN, Tüm Yönleriyle VUK ve Gümrük Vergisi Kanununda Uzlaşma, PAÜ, SBE, Denizli. JURİ ÜYESİ OLARAK KATILINAN LİSANSÜSTÜ TEZLER Yüksek Lisans 1. Evrim DEMİR, İlköğretim Hizmetinin Özel ve Kamu Kesimince Sunulmasının Etkinliği ve Denizli Örneği, PAÜ, SBE, Denizli, Oğuz OKTAR, İş dünyasında Askeri İş, PAÜ SBE, Denizli, Canan Çölgeçen DOĞAN, Türk Vergi Sisteminde Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi, Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Örneği, PAÜ, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Gürhan SOĞUKPINAR, Vergileme Adaleti Kavramının Sosyoekonomik Analizi: Türkiye Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Hüseyin ÇAMCI, Türk Vergi Sisteminde Sponsorluk Kurumuna Yönelik düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Ferhan BERKAY, Türkiye ve Avrupa Birliği'nde sosyal Güvenlik Mali Yükümlülüklerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, PAÜ, SBE, Denizli, Doğan BAKIRTAŞ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Veriler Işığında Kredi Değerlendirmesi ve Yatırım Kararlarında Vergilerin Etkisi, PAÜ SBE, M. Serdar GÜNTÜRK, Türk Yüksek Mahkemeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması, PAÜ, SBE, Abdullah MURAT, Hükümlü ve Tutukluların Özel HAyat ve Aile Hayatlarının Korunması, PAÜ SBE, Emine Sıla MENGÜ, 1980 Sonrasında Türkiye'de Ortaya Çıkan Krizlerin Finansal Piyasalara Etkileri, PAÜ, SBE, Doktora 1. Şaban ERTEKİN, Siyasetin Vergilendirilmesi, DEÜ, SBE, İzmir, İrfan KALPALI, Avrupa Birliği'nde Dış Ticaret Mali Yükümlülükleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, DEÜ, SBE, İzmir, Cemil RAKICI, Gelir Dağılımın düzenlenmesinde Gelir Vergisinin rolü: Türkiye Örneği, DEÜ, SBE, Doktora Tezi, İzmir, Güneş ÇETİN, Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, Manisa, 2010.

9 5. Osman SİRKECİ, Kobilere Yeni Yaklaşımlar Açısından Mikro Girişimlerde Mali Teşvikler, DEÜ, SBE, Maliye Doktora Programı, Nisan, Serdar ÇİÇEK, Ücretler Üzerindeki Kamusal Yükün Türkiye ve Avrupa Birliği Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Danışman: Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, 2008 DOKTORA TEZ İZLEME JURİ ÜYELİĞİ 1. Fatih KAPLANHAN, Yerel KDV. 2. Hasan Önay CAN, Transfer Fiyatlaması. 3. Taha Emre Çiftçi, Vergileme Yetkisinin sınırları DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 1. TÜRMOB-TESMER, Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi Projesi (e-use), Vergi Grubu Eğitim Toplantısı Sunumu, "Vergilemenin Anayasal ve Hukuki Temelleri ve Vergilendirme İlkeleri", VAN,, 7-10 Ağustos Pamukkale Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM) KPSS A GRUBU KOORDİNATÖRÜ, Maliye Grubu Eğitmeni, PAÜSEM Dış Ticaret Sertifika Programı, Dış Ticaret Vergi Mevzuatı Eğitmeni, Denizli SMMMO Staja Başlama ve Yeterlilik Kursları Vergi Mevzuatı Eğitmeni, Denizli Belediyesi, Kent Komisyonu Üyesi (Sanayi Ticaret ve Ekonomi Komisyonu) 5. DETKİB, Detkib Tarafından Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren e Sunulmak Üzere Talep Edilen Denizli Tekstil İhracatçılarının Problemleri ve Önerilen Çözümleri Raporu, Karayılmazlar, E.-E.Öz., T.C. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi Eğitim Dairesi, Hizmet içi Eğitim Kursları Maliye-Muhasebe-İktisat Grubu Eğitmeni, Erzurum, Aralık, Rotterdam Üniversitesi, Akademik Ziyaret, Kasım 2012, Rotterdam/Neterland HAKEMLİK-EDİTÖRLÜK 1. Gümrük ve Ticaret Dergisi Editörü 2. Hacettepe Üniversitesi PEGEM Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyoekonomik Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, New World Science Academy Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2008-, İçişleri Bakanlığı, Türk İdare Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, The International Journal of Economic and Social Research, Hakem Kurulu Üyeliği, T. C. Genel Kurmay Başkanlığı, ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi, Dış Uzmanlar Grubu Üyesi, Referee of METU Studies in Development Journal, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği, Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hakemliği İDARİ GÖREVLER 1. Maliye Bölümü Başkan Yardımcısı, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mali Denetim Komisyonu Üyesi, 2009-

10 4. Maliye Bölümü ERASMUS Koordinatörü, Maliye Bölümü FARABİ Koordinatörü, İİBF FARABİ Koordinatörü, Pamukkale Üniversitesi Turizm Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyeliği, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2011-Ağustos PAÜ İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği, Haziran PAÜ Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürlüğü, Ağustos PAÜ İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği, Kasım PAÜ İİBF Dekan Yardımcılığı, Aralık,

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI ADI SOYADI : ERSAN ÖZ DOĞUM TARİHİ : 04.09.1975 DOĞUM YERİ : Manisa / TÜRKİYE MEDENİ DURUMU : Evli ve 2 çocuk babası SÜREKLİ ADRESİ : Bağ başı / DENİZLİ TEL : 0258 296 2711 / 0 532 382 64 01 FAKS : 0258

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı-Soyadı : Derya YAYMAN Doğum Tarihi ve Yeri: 01.04.1968/İZMİR Medeni Durum: Evli ve 2 çocuk İletişim Bilgileri: Tel 0.242. 310 64 93 Cep Tel - E-Mail Adres Bölümü dyayman@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: -

ÖZGEÇMİŞ. I. Kişisel Bilgiler. E-posta:(kurum/özel) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - ÖZGEÇMİŞ I. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı (Unvanı) E-posta:(kurum/özel) Tekin AKDEMİR (Doç. Dr.) Santral No: 0312-466 75 33 Dâhili No: 3567 Faks: 0312-466 73 84 Cep Telefonu: - akdemir@ybu.edu.tr, tekinakdemir@hotmail.com

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAK. Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Merkez Kampüsü, 09010, Efeler, AYDIN hamzakahriman@yahoo.com hamza.kahriman@adu.edu.tr Tel: +90 256 772 70 97 (Güncellenme Tarihi 25

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Coşkun ÇILBANT Doğum Tarihi ve Yeri: 6.04.1970-Malatya Yabancı Dil: İngilizce e-mail: coskun.cilbant@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN

Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN Yrd.Doç.Dr. HAMZA KAHRİMAN Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2000 Lisans Celâl Bayar Üniversitesi 2000-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın.

İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Özgür BALMUMCU İletişim Adresi: Turgut Özal Bulvarı, Bayraklıdede Mahallesi, Derici Mustafa Gürbüz Sitesi, No: 70, 3. Blok, Daire: 3, Kuşadası/Aydın. Gsm: e-mail: balmumcu79@msn.com /

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DOÇ. DR. GÜNEŞ ÇETİN GERGER Doğum Tarihi: 12/11/1979 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Mali Hukuk Anabilim Dalı bayrakli@aku.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Mali Hukuk Anabilim Dalı bayrakli@aku.edu.tr Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAYRAKLI Mali Hukuk Anabilim Dalı bayrakli@aku.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Lisans : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1978) Doktora : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler:

ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI Doğum Yılı: 1970 Doğum Yeri: Üzümler Köyü (Tire - İzmir) Medeni Hali: Evli Halen Görevi: Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

KISA ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Ege Üniversitesi 2003

KISA ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Ege Üniversitesi 2003 KISA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya Şaşman Kaylı Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Bölümü/Anabilim Dalı: Sosyal Hizmet E-posta: derya.kaylı@cbu.edu.tr Telefon: 0236 2391318/5862 Adres: Celal Bayar Üniversitesi Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE

Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE Kasım/ November 2015, Cilt / Volume:1, Sayı / Issue:3 Maliye Araştırmaları Dergisi RESEARCH JOURNAL OF PUBLIC FINANCE ISSN: www.maliyearastirmalari.com Adres:, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU

Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Yrd.Doç.Dr. HALİL MUTİOĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KTÜ SBE Sos. Bil. Derg. 2015, (9): 9-23 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 5 Sayı: 9 Haziran 2015 KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY INSTITUTE of SOCIAL

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ BURCU GEDİZ ORAL YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi gedizburcu@yahoo.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 2362012975-5338121260 2362379510 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Ekonomi Ve Finans Bölümü Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen-edebiyat Matematik Bölümü Matematik Pr. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Yl) 2006-2009 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

AYŞE YİĞİT ŞAKAR DOÇENT

AYŞE YİĞİT ŞAKAR DOÇENT AYŞE YİĞİT ŞAKAR DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 07.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 2128672500- Doğum Tarihi 03.03.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Haluk PINAR Doğum Tarihi: 22.08.1971 Doğum Yeri: K.Maraş Medeni Hali : Evli, Bir Erkek ve İkiz Kız Çocukları Babasıdır E-mail : ahalukpinar@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

International Journal of Economic Studies ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ May/ Mayıs 2016, Volume/ Cilt:2, Issue/Sayı:2 ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ e-issn: 2249-8377 www.ekonomikarastirmalar.org Address: Arabacı Alanı Mah. Mustafa Ocak Sok. No:9 D:2 Serdivan-Sakarya/Turkey

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı