ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi 1983 Doktora İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 Doçent İktisat Teorisi Selçuk Üniversitesi 1994 Profesör İktisat Gazi Üniversitesi Akademik Ünvanlar: Ekonomi Profesörü 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri İbrahim Ünlü,Türkiye'de İhracatın Finansmanı, Selçuk Ün.,Sos.Bil.Ens.1989 H.Hüseyin Dişçi,İstihdam Politikası ve Kamu Kurumlarında İstihdam Şekilleri, Selçuk Ün.Sos.B.l.Ens.,1990 Abdullah Yıldız,İşletmelerin Büyümesinde Ortaya Çıkan Organizasyon Sorunları Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.,1991 Yaşar Küçüktürk,Avrupa Topluluğuna Entegrasyonda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yapısal Yapısal Analizi ve karşılaşılan Sorunlar,Selçuk. Ün.Sos.Bil.Ens.,1992 Fikri Demir,İlk Kapitilasyonlardan Cumhuriyete Kadar Dış Borçlanmaların Türk Dış Politikasına Etkileri,Selçuk.Ün.Sos.Bil.1992 Y.Fevzi Keskin,Türkiyede Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Etkisi, Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1993

2 Serpil Ağcakaya,Türk Serbest Bölgeleri ve Dış Ticarete Muhtemel Etkileri.Selçuk.Ün. Sos.Bil.Ens.1993 A.İsmail Haydaroğlu,Dışa Açık Ekonomi Politikaların Ekonomik ve Sosyal Yapıya Etkileri,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1994 Ayşegül Atabey,Planlı Dönemlerde Tabancı Sermaye Politikaları ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri,Selçuk.Üniv.Sos.Bil.Ens.1994 Ali Tekinşen,Dışa Dönük Sanayileşmede Türk Tekstil Sanayinin Yeri ve Önemi, Selçuk.Ün.Sos.Bil.En.1994 E.Osman Bulgurlu,Türkiye nin Sanayileşmesinde Yabancı Sermayenin Rolü,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1994 Hale Ağaçayak,Türkiye de Menkul Kıymet ve Ticaret Borsaları Uygulaması, Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1995 Emel Uzun,Kıyı Bankacılığı ve Türkiye Uygulaması,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1996 İsa Altınışık,Enflasyonu Önlemede Mali Araçların Etkisi,Sel.Ün.Sos.Bil.Ens.1996 Hale Civelek,Türk Bankacılık Sistemi İçersinde Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Analizi,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1996 Burhan Ekici,Uluslararası Faktöring İşlemleri ve Türkiye Uygulaması.Selçuk. Ün.Sos.Bil.Ens.1996 Rıdvan Aydın,Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1996 Cansel Seymen,Türkiye de İç Borçlanmanın Makro Ekonomik Etkileri,Selçuk Ün.Sos.Bil.Ens.1997 E.ZehraTokgöz, Turizm Serbest Bölgesi,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.1997 O.Salih Kadı,Uluslararası Mali Kuruluşların Kırgız Ekonomisindeki Yeri,Kırgız Türk Manas Üniversitesi.Sos.Bil.Enst.2003 Harun Yakışık,Geçiş Süreci Yaşayan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Kırgızistan Açısından Önemi,Manas.Ün.Sos:bil.Ens 2003 Anna Golovka,Türkiye Avrasya Ülkeleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Karşılaşılan Temel Problemler,Manas.Ün.Sos.Bil.Ens ve ilave 13 YL Tezi 6.2. Doktora Tezleri Halil Elibol,Türkiye de Uygulanan Teşvik Tedbirlerinin Yatırımlar Üzerine Etkisi ve Değerlendirmesi,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.,1991 Ali Tekinşen,Kriz Ekonomisi Kapsamında Körfez Krizinin Türk Turizmine Etkileri,Selçuk.Ün.Sos.Bil.Ens.2000 Çağatay Karaköy,Orta Asya da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Politikaları Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme,Manas Ün, Sos.Bil.Ens.2006

3 YAYINLAR 7.1 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Sarı,S."Globalleşmenin Çalışma Hayatına Etkileri", Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının Sovyet Sonrası Sosyo-Ekonomik Değişme ve Gelişmeleri Konferansı, Celalabad, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Yayını Sarı, S. "Vlianiye Nispravitlivago Raspirideliniya Dahado na Stabilnost vı Mire", Procedings of the First Intenational Conference on the Transition Countries, on the Way of Transforming into Market Economies, Bishkek 25Decembre 2003, Manas University Publications No. 50 p Sarı,S"Piyasa Ekonomisine geçişte Kırgızistan'ın Problemleri", 1st International Manas University Conference in Economics: Recent Economic Developements and Problems in the Transition Economies, Bishkek,23-24 Septembre 2004, Manas University Publications No. 61, p Sarı,S"Foreign Trade Zones and Importance for Transitional Economies",2.nd International Symposium on Public Finance:Recent Fiscal Problems in Trancitional, Economies,Bishkek,24-27 October 2007 Sarı,S.Uslu,K.Sözen,İ"Planlamadan Piyasa Ekonomisine Türk Cumhuriyetleri'nin 10 Yıllık Performansları",6.Uluslararası Türk Dünyası Kongresi:Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Mayıs 2008, Celalabat-Kırgızistan Sarı,S.Uslu,K.Sözen,İ" Yolsuzluğun Merkezi Asya'da Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi ", 2nd manas Conference in Economics,9-11 Octobre 2008, Bishkek, Manas Univ.Pub..No:106,p Sözen,İ.Çelik,A.Alkan.Sarı.S."Orta Asya Cumhuriyetlerinde Yolsuzluk ve İktisadi Özgürlük",International Conference on Eurasian Economies,4-5 November 2010,İstanbul Sarı,S.Gerni,C.Değer, M Kemal.Emsen,Ö Selçuk. "Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat İlişkileri", International Conference on Eurasian Economies,4-5 November 2010,İstanbul Sarı,D.,Sarıışık,M,Sarı,S, Azerbaycan ın Turizm Sektöründe Rekabet Gücü Analizi,9.ncu Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,16-17 Haziran 2011 Bakü Gerni,C.Sari,S.Değer,M.Kemal.Emsen,S. Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileri, ", International Conference on Eurasian Economies,12-14 November 2011,Bişkek 7.2 Yazılan Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Kırgızistan Ekonomisi (Rusça), Redaktör, Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek,2004", International Conference on Eurasian Economies 2010 Editör,Beykent Ün.Yayın International Conference on Eurasian Economies 2011, Editör,Beykent Ün.Yayın No:82

4 7.3 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Konya İlinin Sınayi Yapısı ve İl Kalkınmasındaki Rolü, Konya İlinin Ekonomik Kalkınması, İKV Yayını, İstanbul 1995, s "Küçük ve Orta Boy İşletmeler Açısında Gümrük Birliğinin Değerlendirilmesi", Gümrük Birliği Sempozyumu, Ocak 1997, Konya Kadının Ekonomideki Yeri, Hukukta Kadın Sempozyumu, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd. Yayınları, Şubat 2000, Ankara, s Diğer Yayınlar Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Değişikliklerin Dış Ticaret Hadlerine Etkisi,Doçentlik Tezi,1991 Konya "Stagflasyon Konjonktüründe Firma Ölçeklerinin Değişimi", KTO Dergisi, Temmuz 1988 Konya sh Yatırım ve İstikrar", KTO Dergisi, Ağustos 1989 Konya, sh "Para ve Maliye Politikası İlişkileri", KTO Dergisi, Şubat 1991 Konya sh "Tarihi Gelişim İçinde Serbest Bölgeler", KTO Dergisi, Mart 1991, Konya sh "Japon Kalkınmasında Amerikan Pazarının Etkileri", KTO Dergisi, Nisan 1991, sh "Entegrasyon Teorileri ve Dinamik Entegrasyon", KTO Dergisi, Nisan 1991 sh "Kıyı Bankacılığı", KTO Dergisi, Temmuz 1991 Konya, sh "Novai Ustraraitsva Mira i Indastrialnie Atnaşenia" Tebliğ, İEMF Annual Meeting, Tashkent "Globalleşme ve Çalışma Hayatına Etkileri" Tebliğ, İEMF Central Commitee Meeting, Tiflis 2000 "Globalleşme Sürecinde Avrasya Ülkelerinin Ekonomik Durumu ve Geleceğe Bakış" Tebliğ, İEMF Central Commitee Meeting, Ankara 2001 "Avrasya'da Ekonomik ve Sosyal Gelişme" Tebliğ, İEMF Annual Meeting, Ankara 2002 "Dünya Barışında Çalışma Hayatının Yeri" Tebliğ, İEMF Central Commitee Meeting, Bişkek 2003 " Son 50 Yılda Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler"Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı 2,No:1,2008 " Türkiye AB İlişkilerine Dair Öngörüler" İstanbul Sanayi Odası Dergisi,Sayı:527 Sh:36-37,Şubat 2010

5 8. Projeler Organizasyon Komitesi Başkanlığı Yapılan Konferanslar International Conference on the Transition Countries on the Way of Transforming into Market Economies, December , Bishkek International Conference on the Fiscal Policies in Transition Economies, April , Bishkek International Conference on the Recent Economic Developement and Problems in the Transition Economies, September , Bishkek International Conference on Euroasian Economies, 4-5 November 2010,İstanbul International Conference on Euroasian Economies, November 2011,Bişkek l 9. İdari Görevler Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye,Anabilim Dalı ve/veya Böl. Bşk.,Fakülte ve Sosyal Bil.Enst.Yön.Kur.Üyelikleri Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi-Maliye Anabilim Dalı ve/veya Böl.Bşk.,Fakülte ve Sosyal Bil. Ens.Yön.Kur.Üyelikleri Kırgız-Türk Manas Üniversitesi İİBF Dekanlığı,Üniversite Yönetim Kur.Üyeliği ve Senatörlüğü Beykent Üniversitesi ,İİBF İktisat Böl.Bşk, Fakülte Yön.Kur.Üyeliği, Hukuk Fak.Yön.Kur.Üyeliği, Fakülte Yön.Kur.Üyeliği, Üniversite Senatörlüğü, Rektör Yrd. 10. Uluslararası Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Araştırma Bursu, ABD Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Dersler İktisat'a Giriş İktisat 1-2 Türkiye Ekonomisi Ekonomi Semineri 13. İletişim Bilgileri İş Tel: /

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 1. Adı Soyadı: A.Murat Ferman 2. Doğum Tarihi: 18.06.1962 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

(3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB

(3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB (3) MERKEZ BANKACILIĞINDA BAĞIMSIZLIK ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK AÇISINDAN ÜÇ MERKEZ BANKASI: FED, ECB, TCMB THREE CENTRAL BANKS IN TERMS OF INDEPENDENCE, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN CENTRAL

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Osmanlı nın Son Döneminden Günümüze Türkiye de Dış Ticaretin Gelişimi 55 OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Burcu KILINÇ SAVRUL Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye

2-AKADEMİK BİLGİLER. Lisans İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Maliye BölümüFakültesi/Maliye 1970 Ankara doğumlu, MERSİN Gülnar nüfusuna kayıtlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünde 2002 yılından itibaren Öğretim Görevlisi

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU Begüm ERDİL ŞAHİN Araştırma Görevlisi İstanbul Kültür Üniversitesi, İncirli Yerleşkesi, Yolbaşı Sokak No.1 34147 Bakırköy / İstanbul E-posta: b.sahin@iku.edu.tr Özet Gelişmekte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ

GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ GELENEKSEL TİCARETTEN YENİ EKONOMİYE ELEKTRONİK TİCARETİN TEMEL EKONOMİK ETKİLERİ Doç. Dr. Serdar ALTINOK Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü saltinok@selcuk.edu.tr Arş.Gör. İbrahim Halil SUGÖZÜ Selçuk

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI. Mehmet Civan

TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI. Mehmet Civan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/89 http ://www.tek.org.tr KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN TEŞVİK VE FİNANSMANI Mehmet Civan Bu çalışma "GAZİANTEP SANAYİNDE İHRACAT, FİNANSMAN VE İSTİHDAM SORUNLARI",

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri

Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3, 2008 Türkiye de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri Şevket Işık Özet Türkiye de üniversitelerin, kentlerin nüfus, ekonomik

Detaylı

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy

Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi. Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy 246 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2011 Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Turkey) Mustafa Kızıltan (Hacettepe

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı