AB-- Denetim Standartları 5(1991), (1991), AB -- Muhasebe 65(2003), AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006), kaynakça

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça"

Transkript

1 KONU DİZİNİ

2

3 AB-- Denetim Standartları 5(1991), (1991), AB -- Muhasebe 65(2003), AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006), AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002), AB -- Sermaye Piyasası 70(2005), (2005), AB -- Şirket Bölünmeleri 72(2005), AB -- Vergi Oranlar 41(1997), AB -- Vergi -- Uyum -- Türkiye 41(1997), AB -- Vergi Sistemi 41(1997), AB -- Vergi Sistemi Özel sayı(2006), AB -- Yürütme Organları 65(2003), ABD -- Muhasebe Standartları 59(2002), (2002), ABD -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Akaryakıt KDV 59(2002), Akaryakıt Tüketim Vergisi 58(2002), 5-7 Aktif Karlılık 75(2006),

4 Alacaklar -- Denetim 59(2002), Alacaklar -- Uygunluk Denetimi 59(2002), Alacaklar, Değersiz 7(1991), (2003), (2003), Alacaklar -- İç Kontrol 59(2002), Alacaklar, Kamu 76(2006), Alacaklar, Şüpheli 7(1991), (1992), (1997), (2004), Alacaklar, Şüpheli -- Amortisman 63(2003), Alacaklar, Ticari 66(2004), Alacaklar, Vazgeçilen 65(2003), Almanya -- Amortisman Sistemi 12(1992), (1992), (1992), Almanya -- Muhasebe Standartları 59(2002), Almanya -- Muhasebeciler -- Örgütlenme 31(1995), 3-16 Almanya -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Almanya -- Özelleştirme 50(2000),

5 Almanya -- Zihinsel Engelliler -- İstihdam 65(2003), Alt İşveren 74(2006), Amme Alacakları -- Taksitlendirme 21(1993), Amme Alacakları -- Tecil 21(1993), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Sözleşmeler, İdari 74(2006), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Yasalar 26(1994), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Yasalar Düzenlemeler 65(2003),12-24 Amortisman 12(1992), (1995), (1998), (2002), (2004), Amortisman -- Kıymetler, İktisadi -- KDV 39(1997), Amortisman Muhasebesi 57(2001), Amortisman -- Oranlar 31(1995), Amortisman -- Uygulamalar 61(2002), (2003), Amortisman -- Vergilendirme 9(1991), Amortisman -- Yöntemler 67(2004), (2006),

6 Amortismana Tabi Mallar -- Sigorta 17(1992),35-39 Anayasa -- Değişiklikler 51(2000), Antrenörler, Jokey -- Ücretler 70(2005),36-40 Araçlar -- KDV 34(1996), Araçlar, Binek -- Amortisman 54(2001), Araçlar, Binek -- Giderler 42(1997), Araçlar, Binek -- KDV 42(1997), (2001), Araçlar, Binek -- Satış 42(1997), Araçlar, Motorlu Kara -- Vergi 54(2001), Araçlar, Deniz Taşıma 73(2005), Araştırma Maliyetler 64(2003), Arbitraj Fiyatlama Modeli 65(2003), Ar-Ge -- Faaliyetler 70(2005), Ar-Ge -- Maliyetler 64(2003), Ar-Ge -- Maliyetler -- Muhasebe 67(2004), (2005), Armağanlar -- KDV 23(1993), 9-10 Arjantin -- Özelleştirme 50(2000),

7 Arjantin -- Ekonomik Durum 45(1998), Arşivleme, Elektronik 55(2001), 5-22 Asgari Ücret 3(1991), (1991), (1991), (1994), (1994), (2005), (2006), Asgari Ücret -- Sorunlar 40(1997), At Yarışları -- İkramiyeler -- Vergilendirme 48(1999),11-17 At Yarışları -- Yetiştiricilik -- Vergi 48(1999), Atık Kağıt -- KDV 54(2001), 9-15 Avans 76(2006), Avans -- Kamu Muhasebesi 64(2003), Avukatlar -- Destek Primi 49(1999), Avukatlar -- Vergilendirme 57(2001), Bağımsız Denetçiler -- Sorumluluklar 62(2003), Bağımsız Denetim 55(2001), Bağımsız Denetim -- Etik 72(2005),

8 Bağımsız Denetim -- Sözleşmeler 62(2003), Bağımsız Denetim Firmaları -- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 64(2003), Bağışlama -- Hukuk 34(1996), Bağışlama -- KDV 34(1996), Bağ-Kur 62(2003), Bağ-Kur -- İşlemler 37(1996), (2002), Bağ-Kur -- Öneriler 6(1991), Bağ-Kur -- Primler 6(1991), (2005), Bağ-Kur -- Sorunlar 56(2001), 1-6 Bağ-Kur -- Yasalar -- Değişiklikler 53(2000), Balaban, Erkin -- Ölüm 29(1995), Balanced Score-Card 68(2004), Banka Kartları -- Sorunlar 64(2003), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi -- Danıştay Kararları 36(1996), Banka ve Bankacılık -- Denetim 55(2001), (2002), Banka ve Bankacılık -- Denetim -- Süreç Teknikleri 58(2002), Banka ve Bankacılık -- Kar Kavramları

9 72(2005), Banka ve Bankacılık -- Krediler 67(2004), Banka ve Bankacılık -- Vergi 67(2004), Banka ve Bankacılık -- Yasalar -- İştirakler 53(2000), Banka ve Bankacılık, Gıda -- Vergilendirme 69(2004), Bankalar, Ticari -- Enflasyonun Etkisi 69(2004),41-48 Bankalar, Ticari -- Finansal Tablolar 69(2004), Bankalar, Ticari -- Türkiye 69(2004), Barkod Sistemi Stok Kontrolü -- İşlemler 62(2003), Barter İşlemleri -- Muhasebe 54(2001), Barter Sistemi 54(2001), (2002), (2006), Barter Sistemi -- Avantajlar 75(2006), Barter Sistemi -- Muhasebe 60(2002), Barter Sistemi -- Muhasebe 75(2006), Barter Sistemi -- Türler 60(2002), (2006), Basel (2006), Basel (2006), 21-32

10 Özel sayı(2006), Basın İş -- Yasalar, 5953 sayılı 69(2004), Basın İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), Basit Usulde Vergileme 46(1999), (1999), (2005), Basit Usulde Vergileme -- Mükellefler 51(2000), Başarı Gücü Yöntemi 78(2006), Başkanlar, Belediye -- Sosyal Güvenlik 66(2004), Bedelsiz Teslim 76(2006), Bedelsiz Teslim -- KDV 76(2006), Bedelsiz Teslim -- Muhasebe 76(2006), Bedelsiz Teslim -- Vergi 76(2006), Belçika -- Özelleştirme 50(2000), Belediyeler -- Çalışmalar -- Özelleştirme 51(2000), Belediyeler -- Mali Yönetim 46 (1999), Belge -- Türler 56(2001), Belge Düzenleme 65(2003), Beyanname Düzenleme 57(2001), 38-51

11 Beveridge Raporu 76(2006), Beyanname 15 (1992), 48 Beyanname Düzenleme -- Öneriler 75(2006), Beyannameler -- Denetim 22(1993), 8-9 Beyannameler -- İmza 19(1992), (1995), (2000), 6-9 Beyannameler -- İnternet 76(2006), Bilanço 8(1991), (1992), (2001), (2001), Bilanço -- Defter Tutma 17(1992),9-19 Bilanço -- Enflasyonun Etkisi 69(2004),14-25 Bilanço Gelir Tablosu 42(1997), (2001), Bilanço Kalemleri 29(1995), Bilgi Edinme Hakkı -- Vergi Mahremiyeti 66(2004), Bilgi Edinme Hakkı -- Yasalar 66(2004), Bilgi İşlem 13(1992), 14-18

12 Bilgi İşlem, Elektronik 62(2003), Bilgi Teknolojileri -- Denetim 60(2002), (2002), Bilgi Teknolojileri -- Projeler 58(2002), 8-15 Bilgisayar -- Kavramlar 44(1998), Bilgisayar Programları 42(1997), Bilgisayar Programları -- Yatırım İndirimi 51(2000), Bilgisayarlar 43(1998), Bilirkişilik 67(2004), Binek Otomobil -- KDV 78(2006), Binek Otomobil -- ÖTV 78(2006), Birleşmeler -- Giderler 58(2002), Birleşmeler, Şirketler 58(2002), (2006), Birleşmeler, Vergili 56(2001), Bonolar -- Zorunlu Alanlar 7(1991), Borçlanma -- Para, Yabancı 48(1999), Borçlanma -- Sermaye, Örtülü 48(1999), Borçlanma Maliyetleri -- Muhasebe

13 60(2002), Borçlanma, Kısa Süreli 75(2006), Borçlanma, Uzun Süreli 75(2006), Borçlar Hukuku -- Konsinye 60(2002), Borçlar, Koşullu 69(2004), Bordrolar -- Süre 43(1998), Bölgesel Kalkınma 58 (2002), Brezilya -- Ekonomik Durum 45(1998), Brezilya -- Enflasyon Hedeflemesi 56(2001), Bulgaristan -- Özelleştirme 50(2000), Bütçe -- İlkeler 55(2001), Bütçe -- Türler 55(2001), Bütçe Programları 45(1998), Cezalar 45(1998), 5-9 Cezalar, İdari Para 43(1998), (1999), (2006), Cezalar, İşyeri Kapatma 22(1993), (2002), Cezalar, Trafik -- Ödemeler 54(2001), 28-35

14 Cezalar, Trafik -- Yasalar 54(2001), Cezalar, Vergi -- Sorumluluklar 58(2002), Ciro Primleri -- KDV 78(2006), Ciro Primleri -- Vergi 78(2006), Çalışma -- Türler 65(2003), Çalışma İzni 67(2004), Çalışma Usul ve Esasları -- Yönetmelikler 2(1991), Çalışma Usul ve Esasları -- Yönetmelik Taslakları 2(1991), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -- İşyeri -- Bildirim 73(2005), Çek Cumhuriyeti -- Özelleştirme 50(2000), Çek -- Kullanım 46(1999), 3-9 Çekler, Hatır -- Muhasebe 40(1997), Çekler, Hediye -- Muhasebe 63(2003), (2004), (2006), Çekler, Vadeli -- Reeskont 61(2002), Çekler, Vadeli -- Reeskont -- Muhasebe 28(1994), 8-17

15 61(2002), Çevre -- Vergilendirme 24(1993), Çevre Ekonomisi 58 (2002), Çevre Muhasebesi 32(1995), (1999), Çevre Sorunları 58 (2002), Çevre Vergisi 32(1995), Çift Yanlı Kayıt Yöntemi Özel sayı(2006), Çiftçiler -- Gelir Vergisi 61(2002), Çimento Sektörü 60(2002), Dahilde İşleme Rejimi 68(2004), Danıştay Kararları 3 (1991), (1991), (1991), Damga Vergisi 49(1999), Damga Vergisi -- Oranlar 76(2006), Damga Vergisi -- Zamanaşımı 76(2006), Dar Mükellefiyet -- Vergilendirme 59(2002), DATEV 31(1995), 3-16 DATEV Tarih

16 31(1995), 3-16 Defter Tutma 57(2001), (2002), (2003), (2006), Defterler -- Kapanış İşlemleri 61(2002), Defterler -- Onay 7(1991), (2001), (2002), (2006), Defterler, Ticari 54(2001), (2005), (2006), (2006), Defterler, Ticari -- İbraz 75(2006), Defterler, Ticari -- Koruma 75(2006), Defterler, Yevmiye 61(2002), Değerleme -- Muhasebe 17(1992),9-19 Demokratikleşme 28(1994), (1995), 11-15

17 Denetçiler 59(2002), Denetçiler -- Etik 6(1991), Denetçiler -- Sorumluluklar 56(2001), (2003), (2005), Denetçiler, Bağımsız -- Sorumluluklar 65(2003), Denetim 59(2002), Denetim -- Bilgi Teknolojilerinin Etkisi 61(2002), Denetim -- Öneriler 71(2005), 7-13 Denetim Standartları 3(1991), (1991), (1993), (2004), Denetim, Bilgisayar Destekli 58(2002), (2004), Deniz İş -- Yasalar, 854 sayılı 69(2004), Deniz İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), Dernekler -- Denetim 70(2005),

18 Dernekler -- Kuruluş 70(2005), Dernekler Hukuku -- Spor Kulüpleri 51(2000), Dernekler, Esnaf -- Muhasebecilik -- Yaklaşımlar 2(1991), 3-5 Dernekler, Yabancı 70(2005), Devalüasyon 54(2001), DFİF 48(1999), DFİF -- Yargı Kararları 48(1999), Dış Ticaret -- Destekler 61(2002), Dış Ticaret -- Ödemeler 21(1993), Dış Ticaret -- Sorunlar 72(2005), Doğu Bloku -- Özelleştirme 23(1993), Dönem Karı -- Gelir Vergisi -- Hesaplama 48(1999), Dönem Karı -- Vergilendirme 37(1996), Dönem Karının Dağıtımı 35(1996), Dönem Sonu İşlemler 5(1991), (1991), (1998), (2000), (2001), 30-37

19 Dönem Sonu İşlemler -- Muhasebe 4(1991), Döviz -- KDV 50(2000), Döviz -- Kur Değişim Etkileri 56(2001), Döviz Büfeleri -- Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 23(1993), Döviz Büfeleri -- Denetim 23(1993), (2001), Döviz Büfeleri -- Devir 21(1993), Döviz Büfeleri -- Hisse Devri 47(1999), Döviz Büfeleri -- Kayıt Tutma 20(1993), Döviz Büfeleri -- KDV 23(1993), Döviz Büfeleri -- Kuruluş 23(1993), (2001), Döviz Büfeleri -- Kurumlar Vergisi 23(1993), Döviz Büfeleri -- Muhasebe 20(1993), (1993), (1995), Döviz İşlemleri -- Sorunlar 58(2002), Döviz Büfeleri -- Tebliğler, 93-32/10, (1993), Döviz Büfeleri -- Vergi Usul 23(1993), Döviz Büfeleri -- Vergilendirme

20 57(2001), Duran Varlıklar 60(2002), Ekonomi 25(1993), Ekonomi -- İnternetin Etkisi 66(2004), Ekonomi -- Muhasebe 7(1991), Ekonomik Denge Vergisi 26(1994), (1994),34-39 Ekonomik Katma Değer-Ekonomik Kar Yaklaşımı -- Yararlar 59(2002), Ekonomik Kriz -- Muhasebe 67(2004), Ekonomilerde Finansal Raporlama 63(2003), E-Lance 52(2000), Elektrik -- Özelleştirme 50(2000), Emekliler -- Vergi İadesi -- Harcamalar, Geçerli 28(1994), Emeklilik -- Fonlar 66(2004), Emeklilik -- Özelleştirme 63(2003), Emeklilik, Bireysel 63(2003), (2004), (2005), Emeklilik, SSK -- Şartlar 72(2005),

21 Emisyon Primleri -- Muhasebe 57(2001), Emlak Vergisi -- Oranlar 49(1999), En Düşük Giren İlk Çıkar bkz. LOFO Yöntemi 64(2003),87-97 En Yüksek Giren İlk Çıkar bkz. HIFO Yöntemi 64(2003),87-97 Enerji Muhasebe 46 (1999), Enflasyon 3(1991), (1994), (2003), (1994), Enflasyon Düzeltmesi 65(2003), (2004), (2005), (2006), Enflasyon Hedeflemesi 56(2001), Enflasyon Muhasebesi 3(1991), (1992), (1999), (2001), (2003), (2003), (2004), 12-29

22 70(2005), (2005), (2006), Enflasyon Muhasebesi -- Hisse Senetleri 69(2004), Enflasyon Muhasebesi -- Uygulamalar 63(2003), Engelliler -- Gümrük Tarifesi 76(2006), Engelliler -- Motorlu Taşıtlar Vergisi -- Muafiyet 76(2006), Engelliler -- Sigorta Sakatlık İndirimi 70(2005), Engelliler -- Vergi 70(2005), Engelliler, Bedensel 70(2005), Enron Skandalı 59(2002), (2002), Envanter Defteri 57(2001), Ersan, M. Erdinç -- Ölüm 38(1996), 81 Esnaflar -- Bilgilendirme 34(1996), Faaliyet Kiralaması 61(2002),

23 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 64(2003), (2005), (2005), Factoring 53(2000), Factoring -- İşlemler 43(1998), Factoring -- İşlemler -- Yasalar 43(1998), Faiz Oranları 65(2003), Faizler -- KDV 26(1994),57-58 Fatura 46(1999), (2003), Fatura -- Gecikme Zammı 51(2000), (2002), (2002), (2004), (2006), Fatura -- İşlevler 69(2004), Fatura -- KDV 75(2006), Fatura, Elektrik -- KDV 16(1992),25-27 Fatura, İrsaliyeli 65(2003),

24 Fatura, İrsaliyeli -- Zorunlu Alanlar 7(1991), Fason Üretim -- KDV 42(1997), Fikri Haklar 53(2000), Fikri Haklar -- Vergilendirme 68(2004), Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması -- Standartlar 67(2004), Finansal Kiralama bkz. Leasing 66 (2004) Finansal Kiralama -- Yasalar, 3226 sayılı, (2004), Finansal Piyasalar -- İşlevler 60(2002), Finansal Raporlama 72(2005), (2006), (2006), (2006), Finansal Raporlama -- Enflasyonun Etkisi 55(2001), Finansal Raporlama Standartları 72(2005), 7-17 Finansal (mali) Tablolar 29(1995), (2001), (2001),

25 56(2001), (2001), (2006),13-20 Finansal (mali) Tablolar -- Amaçlar 22(1993), Finansal (mali) Tablolar -- Denetim 42(1997), Finansal (mali) Tablolar -- Enflasyonun Etkisi 52(2000), (2004), Finansal (mali) Tablolar -- İlkeler 22(1993),18-25 Finansal (mali) Tablolar -- Konsolidasyon 59(2002), Finansal (mali) Tablolar -- Raporlama 67(2004), Finansal Tablolar -- Standartlar 62(2003),41-45 Finansal Tablolar -- Verginin Etkisi 74(2006), Finansal (mali) Tablolar, Bireysel 65(2003), Finansal (mali) Tablolar, Konsolide 65(2003), Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi bkz. FMAC 58(2002) Finansal Yapılanma -- İstanbul Yaklaşımı 63(2003),

26 Finansal Yapılanma -- Lonra Yaklaşımı 63(2003), Finansal Yenilikler 65(2003), Finansal varlık Fiyatlama Modeli bkz. FVFM 65(2003), Finansman Fonu 30(1995), (1996), Finansman Fonu -- Hesaplama 38(1996), Finansman Fonu -- Muhasebe 38(1996), Fireler -- Hesaplama 65(2003), Fireler -- Muhasebe 65(2003), Firmalar, Denetim -- Sorumluluklar 76(2006), Firmalar, Yap-Sat 76(2006), Fiyatlama Yöntemleri 62(2003), FMAC -- Muhasebecilik -- Toplantılar 58(2002) Fonlar 9(1991), Fonlar -- Denetim 55(2001), Fonlar, Özel Sermaye 57(2001),

27 Fon Payları -- Muhasebe 47(1999), (2000), Fransa -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Fransa -- Özelleştirme 50(2000), Futbol Kulüpleri -- Finans 52(2000),77-83 Gayri Safi Milli Hasıla bkz. GSMH 25(1993),35-50 Gayrimenkul -- Değerleme 71(2005), Gayrimenkul -- Satış 41(1997), (2000), (2000), (2000), Gayrimenkul -- Satış -- Sorunlar 33(1995), Gayrimenkul -- Türler 71(2005), Gecikme Faizi 8(1991), Gecikme Faizi 27(1994), (2005), (1992), (1994), (2005), Geçici Vergi 11(1992), 32

28 33(1995), (1998), (2000), (2000), (2005), (2006), Geçici Vergi -- Beyannameler 48(1999), Geçici Vergi -- Düzenlemeler 24(1993),16-19 Geçici Vergi -- Harcamalar 51(2000), (2000),13-18 Geçici Vergi -- Muhasebe 33(1995), (1999), Geçici Vergi -- Oranlar 51(2000), Geçici Vergi -- Oranlar -- Değişiklikler 24(1993), Geçici Vergi -- Öneriler 45(1998), Gelir -- Toplama 64(2003), Gelir Dağılımı 59(2002), 5-9 Gelir İdaresi -- Görevler 75(2006), Gelir İdaresi -- Sorunlar 63(2003), Gelir İdaresi -- Yapılanma 63(2003), 47-59

29 Gelir Vergisi 8(1991), Gelir Vergisi -- Bağışlar 74(2006), Gelir Tablosu -- Enflasyonun Etkisi 69(2004), Gelir Vergisi -- Fonlar 16(1992), Gelir Vergisi -- Beyan 69(2004), Gelir Vergisi -- İşyeri 38(1996), Gelir Vergisi -- KDV 8(1991), Gelir Vergisi -- Oranlar -- Artırım 62(2003), Gelir Vergisi -- Sigorta Primleri 54(2001), Gelir Vergisi -- Sponsorluk 67(2004), Gelir Vergisi -- Stopaj 61(2002), Gelir Vergisi -- Tebliğler 54(2001), Gelir Vergisi -- Tebliğler, 1 Seri No'lu, (1998),47-61 Gelir Vergisi -- Ücretler, Ayni 64(2003), Gelir Vergisi -- Ücretliler, Yurtdışı 46(1999),48-57 Gelir Vergisi -- Yardımlar 74(2006), Gelir Vergisi -- Yasa Tasarıları 2(1991), 19 Gelir Vergisi -- Yasalar -- Düzenlemeler 65(2003),12-24

30 Gelir Vergisi -- Yasalar, 55. Madde 68(2004), Gelir Vergisi -- Yasalar, 5479 sayılı, (2006), Gelir, Beyan Dışı 68(2004), Gelir-Gider Yönetimi bkz. Swap 47(1999),53-60 Gelirler -- Beyannameler, Zorunlu 46(1999),22-30 Gelirler -- Vergi Toplama 44(1998),6-12 Gelirler, Faiz -- Muhasebe 33(1995),33-40 Gelirler, Faiz Vergilendirme 33(1995),33-40 Gelirler, Kamu Kağıtları -- Vergilendirme 35(1996),48-58 Gelirler, Menkul Kıymet -- Vergilendirme 33(1995),33-40 Geliştirme -- Maliyetler 64(2003), Gemiler -- Yardımlar 33(1995),41-43 Gemi İşletmeciliği -- Muhasebe 58(2002),78-82 Gerçek Kar 75(2006),35-58 Gıda Yardımı 69(2004), Gider Çeşitleri 49(1999), Gider Dağıtım Tablosu 49(1999), Gider Kısıtlaması 61(2002),

31 Gider Kaydı 4(1991),14-18 Gider Pusulası 56(2001), Giderler 61(2002), Giderler -- Hesaplama 62(2003), Giderler -- Vergi 46(1999),58-61 Giderler, Harcırah 43(1998),10-14 Giderler, Finansman 41(1997), (2002), Giderler, Komisyon 70(2005),76-80 Giderler,Maliyet 21(1993),4-7 62(2003), Giderler, Reklamasyon 70(2005),76-80 Giderler, Seyehat -- Ödemeler 35(1996),71-76 Giderler, Sponsorluk 61(2002), (2004), Girne Eğitim Sempozyumu -- Yorumlar 3(1991),45-47 GKAİR bkz. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi -- KDV 62(2003),46-49

32 Globalleşme 63(2003),1-5 Götürü Gider -- Muhasebe 60(2002),77-83 Götürü Gider Uygulaması -- Mükellefler 60(2002),77-83 Götürü Usulde Vergileme 30(1995),26-30 Götürü Vergi -- Öneriler 21(1993),3-4 Gözü, A. Haluk Ölüm 6(1991),26 Grev 69(2004),82-95 Gümrük 63(2003), Gümrük -- Dahilde İşleme Belgesi 55(2001), Gümrük -- Dahilde İşleme Rejimi 55(2001), Gümrük -- Yasalar 31(1995),51-54 Gümrük Birliği 31(1995), (1995),11-15 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi bkz. GKAİR 62(2003),46-49 Gündelikler -- Muhasebe 14(1992),14-22 Gündelikler -- Vergi -- Kesintiler 14(1992),14-22 Gündelikler, Yurtdışı 14(1992),14-22

33 Gündelikler, Yurtiçi 14(1992),14-22 Habitat, 2 37(1996),66-67 Hafta Tatili Hakkı 77(2006), Haksız Rekabet 13(1992), (2000),6-9 52(2000),1-8 53(2000), (2001),1-4 60(2002),1-3 Haksız Rekabet ve Reklam -- Yönetmelik Taslakları -- Gerekçeler 76(2006), Harcırahlar -- Vergilendirme 21(1993),12-18 Harcırahlar, Yurtdışı 21(1993), (1998),10-14 Harcırahlar, Yurtdışı -- Ödemeler 50(2000),34-40 Harcırahlar, Yurtiçi 21(1993),12-18 Harcamalar, Yatırım 53(2000),45-48 Harcamalar, Yatırım İndirimi -- Muhasebe 63(2003),6-23 Harçlar, Tapu 78(2006), Hayat Standardı 8(1991), (1992),39-40

34 15(1992), (1993),52-53 Hayat Standardı -- İşyeri 38(1996),65-70 Hayat Standardı -- Öneriler 21(1993),3-4 Hayvanlar, Tarım -- Amortismanalar 65(2003), Hedef Maliyetleme 65(2003), Hesap Dönemi 57(2001), (1991), (2006),77-79 Hesap Planı 3(1991), (2003),33-50 Hiperenflasyonist 63(2003), Hisse Başına Kar 35(1996),30-47 Hisse Değişimi -- Vergilendirme 70(2005), Hisse Senetleri 75(2006), Hisse Senetleri -- Değerlendirme 59(2002), Hisse Senetleri -- Değerlendirme -- Mali Tabloların Önemi 59(2002),

35 Hisse Senetleri -- Değerlendirme -- Türler 59(2002), Hisse Senetleri -- Devir 55(2001), Hisse Seneteleri -- İhraç Primleri -- Muhasebe 66(2004),15-22 Hisse Senetleri -- Muhasebe 57(2001), Hisse Senetleri -- Vergilendirme 55(2001), (2002) (2003),37-40 Hizmet İhracı 36(1996),45-59 Hizmetler, Sağlık 66(2004), Holdingler -- Muhasebe 60(2002), Hong Kong -- Zihinsel Engelliler -- İstihdam 65(2003), Hurda -- KDV 62(2003), (2004), (2005),23-28 Hurda Araçlar -- Vergi 77(2006), Hükümlüler -- Sosyal Güvenlik 65(2003),46-51 Hükümlüler -- Ücretler -- Vergilendirme 65(2003),46-51 IASB -- Amaçlar 74(2006), IFAC -- Amaçlar 58(2002)

36 IFAC -- Kongreler 31(1995), IFAC Eğitim Komitesi -- Amaçlar 47(1999),18-27 IMF 26(1994), (2002),19-26 İadeler, Mal 72(2005),66-85 İbraname 60(2002), (2006), İcra Daireleri -- Belgelendirme 76(2006), İcra İflas Hukuku -- İlişkiler -- Muhasebe 66(2004),23-31 İç Kontrol Sistemi 69(2004), (2005), (2005), İçecekler, Alkollü -- KDV 69(2004), İdareciler -- Sorumluluklar 15(1992),30-35 İdari Yargılama Usulü -- Yasalar -- Değişiklikler 26(1994),17-20 İhale -- Belgeler 65(2003),52-56 İhracat 63(2003), İhracat -- Devlet Yardımı 68(2004),

37 İhracat -- Factoring 53(2000), İhracat -- Fatura Düzenleme 60(2002),55-59 İhracat -- Götürü Gider 60(2002),77-83 İhracat -- İadeler 62(2003),63-73 İhracat -- İşlemler 64(2003),60-76 İhracat -- Kayıt Tutma 54(2001), İhracat -- KDV 21 (1991) (2003), (2003), (2003),60-76 İhracat -- Komisyon -- Vergilendirme 38(1996),27-33 İhracat -- Kur Değişim Etkileri 59(2002), (2003), İhracat -- Kur Değişim Etkileri -- Muhasebe 61(2002),37-47 İhracat -- Muhasebe 23(1993), (2001), (2002), (2003),63-73

38 İhracat -- Reklamasyon -- Vergilendirme 38(1996), İhracat -- Tecil Terkin Uygulaması 62(2003),63-73 İhracat -- Türler 64(2003),60-76 İhracat Bedeli 11(1992),23-25 İhracat, Bedelsiz 34(1996),56-59 İhracat, Hizmet -- KDV 74(2006), İhraç Primleri -- Muhasebe 57(2001), İkame Maliyeti Muhasebesi 19(1992),33-36 İktisadi Kamu Kuruluşları -- Çalışmalar 36(1996),60-71 İlaçlar -- Değerlendirme 59(2002), İlaçlar -- Muhasebe 59(2002), İletişim -- Bilgi Teknolojileri 51(2000),74-75 İlişiksizlik Belgesi 26(1994),40-56 İlk Giren İlk Çıkar bkz. FİFO Yöntemi 53(2000), İmalat 10(1991),24-30 İmalat Defteri 10(1991),24-30 İmalat Muhasebesi 11(1992),26-29

39 10(1991),24-30 İmalat, Kombine 10(1991), İmalatçılar -- Mal Teslimi 28(1994),64-66 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bkz. İMKB 60(2002), İMKB -- İşletmeler 75(2006), İMKB -- Tarih Özel sayı(2006), İmtiyazlar 9(1991),22-24 İnce, Yalçın -- Ölüm 4(1991),30-31 İngiltere -- KOBİ'ler 78(2006), İngiltere -- KOBİ'ler -- Devlet Destekleri 78(2006), İngiltere -- Muhasebe Standartları 59(2002),71-81 İngiltere -- Muhasebecilik 47(1999),7-13 İngiltere -- Özelleştirme 50(2000), İnsan Kaynakları 67(2004), İnsan Kaynakları -- Muhasebe 66(2004), İnsan Kaynakları -- Yönetim 66(2004),

40 İnşaat -- Özellikler 76(2006), İnşaat Sektörü -- Asgari İşçilik 72(2005), İnşaat Sektörü -- Belgeler 65(2003),52-56 İnşaat Sektörü -- İşçilik 38(1996),39-47 İnşaat Sektörü -- KDV 6(1991), (1992), (1997), (2006), İnşaat Sektörü -- Kurumlar Vergisi 74(2006), İnşaat Sektörü -- Maliyet 29(1995), (1995), (1996), (2006), İnşaat Sektörü -- Muhasebe 29(1995), (2004), (2006), İnşaat Sektörü -- Ölçümleme 38(1996),39-47

41 İnşaat Sektörü -- Vergi 74(2006), İnşaat Sektörü -- Vergilendirme 18(1992), (2004), (2004),78-81 İpotekli Ticaret, Elektronik 70(2005), İrsaliyeler, Sevk 40(1997), (2003), İrsaliyeler, Sevk -- Yargı Kararları 20(1993),24-25 İskonto 78(2006), İspanya -- Özelleştirme 50(2000), İstanbul -- Depremler 49(1999),9-12 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 3 (1991), İstihdam -- Kayıtdışı 51(2000),8-15 İsviçre -- Özelleştirme 50(2000), İş -- Yasalar, 1475 sayılı 54(2001), İş -- Yasalar, 1475 sayılı -- Kıdem Tazminatı -- Tutar 70(2005),71-75 İş -- Yasalar sayılı, (2003), (2004), (2006),

42 78(2006), İş -- Yasalar, 4857 sayılı -- İşyeri -- Devir 72(2005), İş Göremezlik -- Sigorta 48(1999), İş Göremezlik, Geçici -- Ödenekler 48(1999), İş Gücü 64(2003), İş Güvenliği 54(2001), (2002), İş Hukuku 50(2000), (2006), İş Hukuku -- Değişiklikler 65(2003),57-64 İş Hukuku -- Hafta Tatili 77(2006), İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), İş Hukuku -- İşveren 69(2004),82-95 İş Hukuku -- İşveren -- Sorumluluklar 73(2005),66-81 İş Hukuku -- Tazminatlar 67(2004),27-31 İş Hukuku -- Yıllık Ücretli İzin 75(2006), İş Kazaları 48(1999),

43 58(2002), (2003), (2006), (2006), İş Ortaklıkları -- Kuruluş 78(2006), İş Ortaklıkları -- Tasfiye 78(2006), İş Sözleşmesini Askıya Alma Ücret Garanti Fonu -- Yönetmelikler sayılı, (2006), İş Yaşamı 10(1991), İşçi -- İşveren İlişkileri 77(2006), İşçi Sağlığı ve Güvenliği 30(1995), (2003), (2004),60-67 İşçiler -- Bildirim 49(1999), (2004),50-55 İşçiler -- Giderler 60(2002),43-50 İşçiler -- Maliyet 73(2005), İşçiler -- Ücretler 60(2002),43-50

44 İşçiler -- Ücretler -- Cezalar, Para 66(2004),88-93 İşçiler, Çocuk 56(2001), (2006), İşçiler, Kadın 56(2001), (2006), İşçiler, Özürlü 56(2001), İşçiler, Sigortalı 50(2000), İşçiler, Sigortasız 41(1997), (2000), İşçiler, Tarım -- İş Güvenliği 67(2004),56-59 İşçiler, Tarım -- Sosyal Güvenlik 67(2004),56-59 İşçiler, Terör Mağduru 61(2002), İşçiler, Yurtdışı -- Sosyal Güvenlik 71(2005),72-78 İşçiler, Yurtdışı -- Ücretler 71(2005), (2005),42-50 İşe Başlama Bildirimi 48(1999), İşi Bırakma Bildirimi 59(2002), (2005),

45 İşi Bırakma Bildirimi -- Cezalar 59(2002),57-59 İşler, İhale -- Asgari İşçilik 71(2005),79-90 İşler, İhale -- Asgari İşçilik 73(2005),47-60 İşletme Hesabı 70(2005),14-22 İşletme Muhasebesi -- Çevre 32(1995),61-65 İşletme Yönetimi 30(1995),42-49 İşletme Yönetim Merkezleri 19(1992),3-7 İşletmeler 6 (1991), İşletmeler -- Belgeleme 56(2001),62-72 İşletmeler -- Borçlar 49(1999), (2001), İşletmeler -- Bütçe 45(1998), (2001), (2005), İşletmeler -- Enflasyonun Etkisi 16(1992), (1992), (1995), (1996), (2000),

46 57(2001), (2002), (2003), İşletmeler -- Finansal Raporlama 67(2004),77-90 İşletmeler -- Giderler 38(1996), (2001),52-62 İşletmeler -- Giderler -- Muhasebe 57(2001), İşletmeler -- Giderler -- Raporlama 57(2001), İşletmeler -- İç Denetim 60(2002),33-42 İşletmeler -- İnsan Kaynakları 67(2004), İşletmeler -- Kar Payları 57(2001), (2006), İşletmeler -- Kasa Hesabı 58(2002), İşletmeler -- Mali Bilgi 75(2006), İşletmeler -- Maliyet Bedeli -- Hesaplama 57(2001),

47 İşletmeler -- Muhasebe 23(1993), (2001),62-72 İşletmeler -- Planlama 55(2001), (2005), İşletmeler -- Sermaye 38(1996), (2002), İşletmeler -- Sorumluluklar 41(1997),59-61 İşletmeler -- Stok Kontrolü 62(2003), İşletmeler -- Stratejik Yapı 63(2003), (2005), İşletmeler -- Ticaret Sicili 28(1994),67-72 İşletmeler -- Toplam Kalite Yönetimi 68(2004), İşletmeler -- Vergi -- Planlama 68(2004),72-79 İşletmeler -- Vergilendirme 25(1993),6-7 57(2001), İşletmeler -- Yatırımlar 49(1999),43-45

48 İşletmeler, Endüstri -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler, Endüstri -- Malzemeler -- Vergilendirme 61(2002),7-24 İşletmeler, Hizmet -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler -- Malzemeler -- Muhasebe 54(2001),48-66 İşletmeler, İktisadi -- Amortisman -- Yenileme Fonu 22(1993), (1993),8-9 28(1994),32-37 İşletmeler, İnşaat Taahhüt 27(1994),43 İşletmeler, Sigorta -- Finansal Tablolar 62(2003), İşletmeler, Tİcari -- Giderler -- Muhasebe 23(1993),16-23 İşletmeler, Ticari -- Maliyet -- Muhasebe 23(1993),16-23 İşletmeler, Ticari -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler, Üretim 62(2003), İşletmeler, Üretim -- KDV 70(2005),23-28 İşletmeler, Yurtdışı -- Vergi 55(2001),45-46 İşportacılar 13(1992),33-34 İşsizlik 64(2003),

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı

SUNUŞ. M.Hadi EKİCİ Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı SUNUŞ Yenilikçilik, sürekli gelişim, çalışkanlık, yetkinlik ve ihtisas sahibi olma gibi ilkeleri mesleki ve özel yaşamının parçası haline getiren Hesap Uzmanları, gerek yaptıkları vergi incelemelerine

Detaylı

Örnek Sözleşme Metinleri

Örnek Sözleşme Metinleri Örnek Sözleşme Metinleri Derleyen Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖRNEK SÖZLEŞME METİNLERİ 3. Baskı Ankara, 2011 Örnek Sözleşme Metinleri Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL

KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU KAYITLI SERMAYE TAVANI 341.600.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE 170.800.000 TL KOMBASSAN HOLDİNG 2015-1 ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı