AB-- Denetim Standartları 5(1991), (1991), AB -- Muhasebe 65(2003), AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006), kaynakça

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça"

Transkript

1 KONU DİZİNİ

2

3 AB-- Denetim Standartları 5(1991), (1991), AB -- Muhasebe 65(2003), AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006), AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002), AB -- Sermaye Piyasası 70(2005), (2005), AB -- Şirket Bölünmeleri 72(2005), AB -- Vergi Oranlar 41(1997), AB -- Vergi -- Uyum -- Türkiye 41(1997), AB -- Vergi Sistemi 41(1997), AB -- Vergi Sistemi Özel sayı(2006), AB -- Yürütme Organları 65(2003), ABD -- Muhasebe Standartları 59(2002), (2002), ABD -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Akaryakıt KDV 59(2002), Akaryakıt Tüketim Vergisi 58(2002), 5-7 Aktif Karlılık 75(2006),

4 Alacaklar -- Denetim 59(2002), Alacaklar -- Uygunluk Denetimi 59(2002), Alacaklar, Değersiz 7(1991), (2003), (2003), Alacaklar -- İç Kontrol 59(2002), Alacaklar, Kamu 76(2006), Alacaklar, Şüpheli 7(1991), (1992), (1997), (2004), Alacaklar, Şüpheli -- Amortisman 63(2003), Alacaklar, Ticari 66(2004), Alacaklar, Vazgeçilen 65(2003), Almanya -- Amortisman Sistemi 12(1992), (1992), (1992), Almanya -- Muhasebe Standartları 59(2002), Almanya -- Muhasebeciler -- Örgütlenme 31(1995), 3-16 Almanya -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Almanya -- Özelleştirme 50(2000),

5 Almanya -- Zihinsel Engelliler -- İstihdam 65(2003), Alt İşveren 74(2006), Amme Alacakları -- Taksitlendirme 21(1993), Amme Alacakları -- Tecil 21(1993), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Sözleşmeler, İdari 74(2006), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Yasalar 26(1994), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü -- Yasalar Düzenlemeler 65(2003),12-24 Amortisman 12(1992), (1995), (1998), (2002), (2004), Amortisman -- Kıymetler, İktisadi -- KDV 39(1997), Amortisman Muhasebesi 57(2001), Amortisman -- Oranlar 31(1995), Amortisman -- Uygulamalar 61(2002), (2003), Amortisman -- Vergilendirme 9(1991), Amortisman -- Yöntemler 67(2004), (2006),

6 Amortismana Tabi Mallar -- Sigorta 17(1992),35-39 Anayasa -- Değişiklikler 51(2000), Antrenörler, Jokey -- Ücretler 70(2005),36-40 Araçlar -- KDV 34(1996), Araçlar, Binek -- Amortisman 54(2001), Araçlar, Binek -- Giderler 42(1997), Araçlar, Binek -- KDV 42(1997), (2001), Araçlar, Binek -- Satış 42(1997), Araçlar, Motorlu Kara -- Vergi 54(2001), Araçlar, Deniz Taşıma 73(2005), Araştırma Maliyetler 64(2003), Arbitraj Fiyatlama Modeli 65(2003), Ar-Ge -- Faaliyetler 70(2005), Ar-Ge -- Maliyetler 64(2003), Ar-Ge -- Maliyetler -- Muhasebe 67(2004), (2005), Armağanlar -- KDV 23(1993), 9-10 Arjantin -- Özelleştirme 50(2000),

7 Arjantin -- Ekonomik Durum 45(1998), Arşivleme, Elektronik 55(2001), 5-22 Asgari Ücret 3(1991), (1991), (1991), (1994), (1994), (2005), (2006), Asgari Ücret -- Sorunlar 40(1997), At Yarışları -- İkramiyeler -- Vergilendirme 48(1999),11-17 At Yarışları -- Yetiştiricilik -- Vergi 48(1999), Atık Kağıt -- KDV 54(2001), 9-15 Avans 76(2006), Avans -- Kamu Muhasebesi 64(2003), Avukatlar -- Destek Primi 49(1999), Avukatlar -- Vergilendirme 57(2001), Bağımsız Denetçiler -- Sorumluluklar 62(2003), Bağımsız Denetim 55(2001), Bağımsız Denetim -- Etik 72(2005),

8 Bağımsız Denetim -- Sözleşmeler 62(2003), Bağımsız Denetim Firmaları -- Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 64(2003), Bağışlama -- Hukuk 34(1996), Bağışlama -- KDV 34(1996), Bağ-Kur 62(2003), Bağ-Kur -- İşlemler 37(1996), (2002), Bağ-Kur -- Öneriler 6(1991), Bağ-Kur -- Primler 6(1991), (2005), Bağ-Kur -- Sorunlar 56(2001), 1-6 Bağ-Kur -- Yasalar -- Değişiklikler 53(2000), Balaban, Erkin -- Ölüm 29(1995), Balanced Score-Card 68(2004), Banka Kartları -- Sorunlar 64(2003), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi -- Danıştay Kararları 36(1996), Banka ve Bankacılık -- Denetim 55(2001), (2002), Banka ve Bankacılık -- Denetim -- Süreç Teknikleri 58(2002), Banka ve Bankacılık -- Kar Kavramları

9 72(2005), Banka ve Bankacılık -- Krediler 67(2004), Banka ve Bankacılık -- Vergi 67(2004), Banka ve Bankacılık -- Yasalar -- İştirakler 53(2000), Banka ve Bankacılık, Gıda -- Vergilendirme 69(2004), Bankalar, Ticari -- Enflasyonun Etkisi 69(2004),41-48 Bankalar, Ticari -- Finansal Tablolar 69(2004), Bankalar, Ticari -- Türkiye 69(2004), Barkod Sistemi Stok Kontrolü -- İşlemler 62(2003), Barter İşlemleri -- Muhasebe 54(2001), Barter Sistemi 54(2001), (2002), (2006), Barter Sistemi -- Avantajlar 75(2006), Barter Sistemi -- Muhasebe 60(2002), Barter Sistemi -- Muhasebe 75(2006), Barter Sistemi -- Türler 60(2002), (2006), Basel (2006), Basel (2006), 21-32

10 Özel sayı(2006), Basın İş -- Yasalar, 5953 sayılı 69(2004), Basın İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), Basit Usulde Vergileme 46(1999), (1999), (2005), Basit Usulde Vergileme -- Mükellefler 51(2000), Başarı Gücü Yöntemi 78(2006), Başkanlar, Belediye -- Sosyal Güvenlik 66(2004), Bedelsiz Teslim 76(2006), Bedelsiz Teslim -- KDV 76(2006), Bedelsiz Teslim -- Muhasebe 76(2006), Bedelsiz Teslim -- Vergi 76(2006), Belçika -- Özelleştirme 50(2000), Belediyeler -- Çalışmalar -- Özelleştirme 51(2000), Belediyeler -- Mali Yönetim 46 (1999), Belge -- Türler 56(2001), Belge Düzenleme 65(2003), Beyanname Düzenleme 57(2001), 38-51

11 Beveridge Raporu 76(2006), Beyanname 15 (1992), 48 Beyanname Düzenleme -- Öneriler 75(2006), Beyannameler -- Denetim 22(1993), 8-9 Beyannameler -- İmza 19(1992), (1995), (2000), 6-9 Beyannameler -- İnternet 76(2006), Bilanço 8(1991), (1992), (2001), (2001), Bilanço -- Defter Tutma 17(1992),9-19 Bilanço -- Enflasyonun Etkisi 69(2004),14-25 Bilanço Gelir Tablosu 42(1997), (2001), Bilanço Kalemleri 29(1995), Bilgi Edinme Hakkı -- Vergi Mahremiyeti 66(2004), Bilgi Edinme Hakkı -- Yasalar 66(2004), Bilgi İşlem 13(1992), 14-18

12 Bilgi İşlem, Elektronik 62(2003), Bilgi Teknolojileri -- Denetim 60(2002), (2002), Bilgi Teknolojileri -- Projeler 58(2002), 8-15 Bilgisayar -- Kavramlar 44(1998), Bilgisayar Programları 42(1997), Bilgisayar Programları -- Yatırım İndirimi 51(2000), Bilgisayarlar 43(1998), Bilirkişilik 67(2004), Binek Otomobil -- KDV 78(2006), Binek Otomobil -- ÖTV 78(2006), Birleşmeler -- Giderler 58(2002), Birleşmeler, Şirketler 58(2002), (2006), Birleşmeler, Vergili 56(2001), Bonolar -- Zorunlu Alanlar 7(1991), Borçlanma -- Para, Yabancı 48(1999), Borçlanma -- Sermaye, Örtülü 48(1999), Borçlanma Maliyetleri -- Muhasebe

13 60(2002), Borçlanma, Kısa Süreli 75(2006), Borçlanma, Uzun Süreli 75(2006), Borçlar Hukuku -- Konsinye 60(2002), Borçlar, Koşullu 69(2004), Bordrolar -- Süre 43(1998), Bölgesel Kalkınma 58 (2002), Brezilya -- Ekonomik Durum 45(1998), Brezilya -- Enflasyon Hedeflemesi 56(2001), Bulgaristan -- Özelleştirme 50(2000), Bütçe -- İlkeler 55(2001), Bütçe -- Türler 55(2001), Bütçe Programları 45(1998), Cezalar 45(1998), 5-9 Cezalar, İdari Para 43(1998), (1999), (2006), Cezalar, İşyeri Kapatma 22(1993), (2002), Cezalar, Trafik -- Ödemeler 54(2001), 28-35

14 Cezalar, Trafik -- Yasalar 54(2001), Cezalar, Vergi -- Sorumluluklar 58(2002), Ciro Primleri -- KDV 78(2006), Ciro Primleri -- Vergi 78(2006), Çalışma -- Türler 65(2003), Çalışma İzni 67(2004), Çalışma Usul ve Esasları -- Yönetmelikler 2(1991), Çalışma Usul ve Esasları -- Yönetmelik Taslakları 2(1991), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -- İşyeri -- Bildirim 73(2005), Çek Cumhuriyeti -- Özelleştirme 50(2000), Çek -- Kullanım 46(1999), 3-9 Çekler, Hatır -- Muhasebe 40(1997), Çekler, Hediye -- Muhasebe 63(2003), (2004), (2006), Çekler, Vadeli -- Reeskont 61(2002), Çekler, Vadeli -- Reeskont -- Muhasebe 28(1994), 8-17

15 61(2002), Çevre -- Vergilendirme 24(1993), Çevre Ekonomisi 58 (2002), Çevre Muhasebesi 32(1995), (1999), Çevre Sorunları 58 (2002), Çevre Vergisi 32(1995), Çift Yanlı Kayıt Yöntemi Özel sayı(2006), Çiftçiler -- Gelir Vergisi 61(2002), Çimento Sektörü 60(2002), Dahilde İşleme Rejimi 68(2004), Danıştay Kararları 3 (1991), (1991), (1991), Damga Vergisi 49(1999), Damga Vergisi -- Oranlar 76(2006), Damga Vergisi -- Zamanaşımı 76(2006), Dar Mükellefiyet -- Vergilendirme 59(2002), DATEV 31(1995), 3-16 DATEV Tarih

16 31(1995), 3-16 Defter Tutma 57(2001), (2002), (2003), (2006), Defterler -- Kapanış İşlemleri 61(2002), Defterler -- Onay 7(1991), (2001), (2002), (2006), Defterler, Ticari 54(2001), (2005), (2006), (2006), Defterler, Ticari -- İbraz 75(2006), Defterler, Ticari -- Koruma 75(2006), Defterler, Yevmiye 61(2002), Değerleme -- Muhasebe 17(1992),9-19 Demokratikleşme 28(1994), (1995), 11-15

17 Denetçiler 59(2002), Denetçiler -- Etik 6(1991), Denetçiler -- Sorumluluklar 56(2001), (2003), (2005), Denetçiler, Bağımsız -- Sorumluluklar 65(2003), Denetim 59(2002), Denetim -- Bilgi Teknolojilerinin Etkisi 61(2002), Denetim -- Öneriler 71(2005), 7-13 Denetim Standartları 3(1991), (1991), (1993), (2004), Denetim, Bilgisayar Destekli 58(2002), (2004), Deniz İş -- Yasalar, 854 sayılı 69(2004), Deniz İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), Dernekler -- Denetim 70(2005),

18 Dernekler -- Kuruluş 70(2005), Dernekler Hukuku -- Spor Kulüpleri 51(2000), Dernekler, Esnaf -- Muhasebecilik -- Yaklaşımlar 2(1991), 3-5 Dernekler, Yabancı 70(2005), Devalüasyon 54(2001), DFİF 48(1999), DFİF -- Yargı Kararları 48(1999), Dış Ticaret -- Destekler 61(2002), Dış Ticaret -- Ödemeler 21(1993), Dış Ticaret -- Sorunlar 72(2005), Doğu Bloku -- Özelleştirme 23(1993), Dönem Karı -- Gelir Vergisi -- Hesaplama 48(1999), Dönem Karı -- Vergilendirme 37(1996), Dönem Karının Dağıtımı 35(1996), Dönem Sonu İşlemler 5(1991), (1991), (1998), (2000), (2001), 30-37

19 Dönem Sonu İşlemler -- Muhasebe 4(1991), Döviz -- KDV 50(2000), Döviz -- Kur Değişim Etkileri 56(2001), Döviz Büfeleri -- Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 23(1993), Döviz Büfeleri -- Denetim 23(1993), (2001), Döviz Büfeleri -- Devir 21(1993), Döviz Büfeleri -- Hisse Devri 47(1999), Döviz Büfeleri -- Kayıt Tutma 20(1993), Döviz Büfeleri -- KDV 23(1993), Döviz Büfeleri -- Kuruluş 23(1993), (2001), Döviz Büfeleri -- Kurumlar Vergisi 23(1993), Döviz Büfeleri -- Muhasebe 20(1993), (1993), (1995), Döviz İşlemleri -- Sorunlar 58(2002), Döviz Büfeleri -- Tebliğler, 93-32/10, (1993), Döviz Büfeleri -- Vergi Usul 23(1993), Döviz Büfeleri -- Vergilendirme

20 57(2001), Duran Varlıklar 60(2002), Ekonomi 25(1993), Ekonomi -- İnternetin Etkisi 66(2004), Ekonomi -- Muhasebe 7(1991), Ekonomik Denge Vergisi 26(1994), (1994),34-39 Ekonomik Katma Değer-Ekonomik Kar Yaklaşımı -- Yararlar 59(2002), Ekonomik Kriz -- Muhasebe 67(2004), Ekonomilerde Finansal Raporlama 63(2003), E-Lance 52(2000), Elektrik -- Özelleştirme 50(2000), Emekliler -- Vergi İadesi -- Harcamalar, Geçerli 28(1994), Emeklilik -- Fonlar 66(2004), Emeklilik -- Özelleştirme 63(2003), Emeklilik, Bireysel 63(2003), (2004), (2005), Emeklilik, SSK -- Şartlar 72(2005),

21 Emisyon Primleri -- Muhasebe 57(2001), Emlak Vergisi -- Oranlar 49(1999), En Düşük Giren İlk Çıkar bkz. LOFO Yöntemi 64(2003),87-97 En Yüksek Giren İlk Çıkar bkz. HIFO Yöntemi 64(2003),87-97 Enerji Muhasebe 46 (1999), Enflasyon 3(1991), (1994), (2003), (1994), Enflasyon Düzeltmesi 65(2003), (2004), (2005), (2006), Enflasyon Hedeflemesi 56(2001), Enflasyon Muhasebesi 3(1991), (1992), (1999), (2001), (2003), (2003), (2004), 12-29

22 70(2005), (2005), (2006), Enflasyon Muhasebesi -- Hisse Senetleri 69(2004), Enflasyon Muhasebesi -- Uygulamalar 63(2003), Engelliler -- Gümrük Tarifesi 76(2006), Engelliler -- Motorlu Taşıtlar Vergisi -- Muafiyet 76(2006), Engelliler -- Sigorta Sakatlık İndirimi 70(2005), Engelliler -- Vergi 70(2005), Engelliler, Bedensel 70(2005), Enron Skandalı 59(2002), (2002), Envanter Defteri 57(2001), Ersan, M. Erdinç -- Ölüm 38(1996), 81 Esnaflar -- Bilgilendirme 34(1996), Faaliyet Kiralaması 61(2002),

23 Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 64(2003), (2005), (2005), Factoring 53(2000), Factoring -- İşlemler 43(1998), Factoring -- İşlemler -- Yasalar 43(1998), Faiz Oranları 65(2003), Faizler -- KDV 26(1994),57-58 Fatura 46(1999), (2003), Fatura -- Gecikme Zammı 51(2000), (2002), (2002), (2004), (2006), Fatura -- İşlevler 69(2004), Fatura -- KDV 75(2006), Fatura, Elektrik -- KDV 16(1992),25-27 Fatura, İrsaliyeli 65(2003),

24 Fatura, İrsaliyeli -- Zorunlu Alanlar 7(1991), Fason Üretim -- KDV 42(1997), Fikri Haklar 53(2000), Fikri Haklar -- Vergilendirme 68(2004), Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması -- Standartlar 67(2004), Finansal Kiralama bkz. Leasing 66 (2004) Finansal Kiralama -- Yasalar, 3226 sayılı, (2004), Finansal Piyasalar -- İşlevler 60(2002), Finansal Raporlama 72(2005), (2006), (2006), (2006), Finansal Raporlama -- Enflasyonun Etkisi 55(2001), Finansal Raporlama Standartları 72(2005), 7-17 Finansal (mali) Tablolar 29(1995), (2001), (2001),

25 56(2001), (2001), (2006),13-20 Finansal (mali) Tablolar -- Amaçlar 22(1993), Finansal (mali) Tablolar -- Denetim 42(1997), Finansal (mali) Tablolar -- Enflasyonun Etkisi 52(2000), (2004), Finansal (mali) Tablolar -- İlkeler 22(1993),18-25 Finansal (mali) Tablolar -- Konsolidasyon 59(2002), Finansal (mali) Tablolar -- Raporlama 67(2004), Finansal Tablolar -- Standartlar 62(2003),41-45 Finansal Tablolar -- Verginin Etkisi 74(2006), Finansal (mali) Tablolar, Bireysel 65(2003), Finansal (mali) Tablolar, Konsolide 65(2003), Finansal ve Yönetim Muhasebesi Komitesi bkz. FMAC 58(2002) Finansal Yapılanma -- İstanbul Yaklaşımı 63(2003),

26 Finansal Yapılanma -- Lonra Yaklaşımı 63(2003), Finansal Yenilikler 65(2003), Finansal varlık Fiyatlama Modeli bkz. FVFM 65(2003), Finansman Fonu 30(1995), (1996), Finansman Fonu -- Hesaplama 38(1996), Finansman Fonu -- Muhasebe 38(1996), Fireler -- Hesaplama 65(2003), Fireler -- Muhasebe 65(2003), Firmalar, Denetim -- Sorumluluklar 76(2006), Firmalar, Yap-Sat 76(2006), Fiyatlama Yöntemleri 62(2003), FMAC -- Muhasebecilik -- Toplantılar 58(2002) Fonlar 9(1991), Fonlar -- Denetim 55(2001), Fonlar, Özel Sermaye 57(2001),

27 Fon Payları -- Muhasebe 47(1999), (2000), Fransa -- Muhasebecilik 47(1999), 7-13 Fransa -- Özelleştirme 50(2000), Futbol Kulüpleri -- Finans 52(2000),77-83 Gayri Safi Milli Hasıla bkz. GSMH 25(1993),35-50 Gayrimenkul -- Değerleme 71(2005), Gayrimenkul -- Satış 41(1997), (2000), (2000), (2000), Gayrimenkul -- Satış -- Sorunlar 33(1995), Gayrimenkul -- Türler 71(2005), Gecikme Faizi 8(1991), Gecikme Faizi 27(1994), (2005), (1992), (1994), (2005), Geçici Vergi 11(1992), 32

28 33(1995), (1998), (2000), (2000), (2005), (2006), Geçici Vergi -- Beyannameler 48(1999), Geçici Vergi -- Düzenlemeler 24(1993),16-19 Geçici Vergi -- Harcamalar 51(2000), (2000),13-18 Geçici Vergi -- Muhasebe 33(1995), (1999), Geçici Vergi -- Oranlar 51(2000), Geçici Vergi -- Oranlar -- Değişiklikler 24(1993), Geçici Vergi -- Öneriler 45(1998), Gelir -- Toplama 64(2003), Gelir Dağılımı 59(2002), 5-9 Gelir İdaresi -- Görevler 75(2006), Gelir İdaresi -- Sorunlar 63(2003), Gelir İdaresi -- Yapılanma 63(2003), 47-59

29 Gelir Vergisi 8(1991), Gelir Vergisi -- Bağışlar 74(2006), Gelir Tablosu -- Enflasyonun Etkisi 69(2004), Gelir Vergisi -- Fonlar 16(1992), Gelir Vergisi -- Beyan 69(2004), Gelir Vergisi -- İşyeri 38(1996), Gelir Vergisi -- KDV 8(1991), Gelir Vergisi -- Oranlar -- Artırım 62(2003), Gelir Vergisi -- Sigorta Primleri 54(2001), Gelir Vergisi -- Sponsorluk 67(2004), Gelir Vergisi -- Stopaj 61(2002), Gelir Vergisi -- Tebliğler 54(2001), Gelir Vergisi -- Tebliğler, 1 Seri No'lu, (1998),47-61 Gelir Vergisi -- Ücretler, Ayni 64(2003), Gelir Vergisi -- Ücretliler, Yurtdışı 46(1999),48-57 Gelir Vergisi -- Yardımlar 74(2006), Gelir Vergisi -- Yasa Tasarıları 2(1991), 19 Gelir Vergisi -- Yasalar -- Düzenlemeler 65(2003),12-24

30 Gelir Vergisi -- Yasalar, 55. Madde 68(2004), Gelir Vergisi -- Yasalar, 5479 sayılı, (2006), Gelir, Beyan Dışı 68(2004), Gelir-Gider Yönetimi bkz. Swap 47(1999),53-60 Gelirler -- Beyannameler, Zorunlu 46(1999),22-30 Gelirler -- Vergi Toplama 44(1998),6-12 Gelirler, Faiz -- Muhasebe 33(1995),33-40 Gelirler, Faiz Vergilendirme 33(1995),33-40 Gelirler, Kamu Kağıtları -- Vergilendirme 35(1996),48-58 Gelirler, Menkul Kıymet -- Vergilendirme 33(1995),33-40 Geliştirme -- Maliyetler 64(2003), Gemiler -- Yardımlar 33(1995),41-43 Gemi İşletmeciliği -- Muhasebe 58(2002),78-82 Gerçek Kar 75(2006),35-58 Gıda Yardımı 69(2004), Gider Çeşitleri 49(1999), Gider Dağıtım Tablosu 49(1999), Gider Kısıtlaması 61(2002),

31 Gider Kaydı 4(1991),14-18 Gider Pusulası 56(2001), Giderler 61(2002), Giderler -- Hesaplama 62(2003), Giderler -- Vergi 46(1999),58-61 Giderler, Harcırah 43(1998),10-14 Giderler, Finansman 41(1997), (2002), Giderler, Komisyon 70(2005),76-80 Giderler,Maliyet 21(1993),4-7 62(2003), Giderler, Reklamasyon 70(2005),76-80 Giderler, Seyehat -- Ödemeler 35(1996),71-76 Giderler, Sponsorluk 61(2002), (2004), Girne Eğitim Sempozyumu -- Yorumlar 3(1991),45-47 GKAİR bkz. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi -- KDV 62(2003),46-49

32 Globalleşme 63(2003),1-5 Götürü Gider -- Muhasebe 60(2002),77-83 Götürü Gider Uygulaması -- Mükellefler 60(2002),77-83 Götürü Usulde Vergileme 30(1995),26-30 Götürü Vergi -- Öneriler 21(1993),3-4 Gözü, A. Haluk Ölüm 6(1991),26 Grev 69(2004),82-95 Gümrük 63(2003), Gümrük -- Dahilde İşleme Belgesi 55(2001), Gümrük -- Dahilde İşleme Rejimi 55(2001), Gümrük -- Yasalar 31(1995),51-54 Gümrük Birliği 31(1995), (1995),11-15 Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi bkz. GKAİR 62(2003),46-49 Gündelikler -- Muhasebe 14(1992),14-22 Gündelikler -- Vergi -- Kesintiler 14(1992),14-22 Gündelikler, Yurtdışı 14(1992),14-22

33 Gündelikler, Yurtiçi 14(1992),14-22 Habitat, 2 37(1996),66-67 Hafta Tatili Hakkı 77(2006), Haksız Rekabet 13(1992), (2000),6-9 52(2000),1-8 53(2000), (2001),1-4 60(2002),1-3 Haksız Rekabet ve Reklam -- Yönetmelik Taslakları -- Gerekçeler 76(2006), Harcırahlar -- Vergilendirme 21(1993),12-18 Harcırahlar, Yurtdışı 21(1993), (1998),10-14 Harcırahlar, Yurtdışı -- Ödemeler 50(2000),34-40 Harcırahlar, Yurtiçi 21(1993),12-18 Harcamalar, Yatırım 53(2000),45-48 Harcamalar, Yatırım İndirimi -- Muhasebe 63(2003),6-23 Harçlar, Tapu 78(2006), Hayat Standardı 8(1991), (1992),39-40

34 15(1992), (1993),52-53 Hayat Standardı -- İşyeri 38(1996),65-70 Hayat Standardı -- Öneriler 21(1993),3-4 Hayvanlar, Tarım -- Amortismanalar 65(2003), Hedef Maliyetleme 65(2003), Hesap Dönemi 57(2001), (1991), (2006),77-79 Hesap Planı 3(1991), (2003),33-50 Hiperenflasyonist 63(2003), Hisse Başına Kar 35(1996),30-47 Hisse Değişimi -- Vergilendirme 70(2005), Hisse Senetleri 75(2006), Hisse Senetleri -- Değerlendirme 59(2002), Hisse Senetleri -- Değerlendirme -- Mali Tabloların Önemi 59(2002),

35 Hisse Senetleri -- Değerlendirme -- Türler 59(2002), Hisse Senetleri -- Devir 55(2001), Hisse Seneteleri -- İhraç Primleri -- Muhasebe 66(2004),15-22 Hisse Senetleri -- Muhasebe 57(2001), Hisse Senetleri -- Vergilendirme 55(2001), (2002) (2003),37-40 Hizmet İhracı 36(1996),45-59 Hizmetler, Sağlık 66(2004), Holdingler -- Muhasebe 60(2002), Hong Kong -- Zihinsel Engelliler -- İstihdam 65(2003), Hurda -- KDV 62(2003), (2004), (2005),23-28 Hurda Araçlar -- Vergi 77(2006), Hükümlüler -- Sosyal Güvenlik 65(2003),46-51 Hükümlüler -- Ücretler -- Vergilendirme 65(2003),46-51 IASB -- Amaçlar 74(2006), IFAC -- Amaçlar 58(2002)

36 IFAC -- Kongreler 31(1995), IFAC Eğitim Komitesi -- Amaçlar 47(1999),18-27 IMF 26(1994), (2002),19-26 İadeler, Mal 72(2005),66-85 İbraname 60(2002), (2006), İcra Daireleri -- Belgelendirme 76(2006), İcra İflas Hukuku -- İlişkiler -- Muhasebe 66(2004),23-31 İç Kontrol Sistemi 69(2004), (2005), (2005), İçecekler, Alkollü -- KDV 69(2004), İdareciler -- Sorumluluklar 15(1992),30-35 İdari Yargılama Usulü -- Yasalar -- Değişiklikler 26(1994),17-20 İhale -- Belgeler 65(2003),52-56 İhracat 63(2003), İhracat -- Devlet Yardımı 68(2004),

37 İhracat -- Factoring 53(2000), İhracat -- Fatura Düzenleme 60(2002),55-59 İhracat -- Götürü Gider 60(2002),77-83 İhracat -- İadeler 62(2003),63-73 İhracat -- İşlemler 64(2003),60-76 İhracat -- Kayıt Tutma 54(2001), İhracat -- KDV 21 (1991) (2003), (2003), (2003),60-76 İhracat -- Komisyon -- Vergilendirme 38(1996),27-33 İhracat -- Kur Değişim Etkileri 59(2002), (2003), İhracat -- Kur Değişim Etkileri -- Muhasebe 61(2002),37-47 İhracat -- Muhasebe 23(1993), (2001), (2002), (2003),63-73

38 İhracat -- Reklamasyon -- Vergilendirme 38(1996), İhracat -- Tecil Terkin Uygulaması 62(2003),63-73 İhracat -- Türler 64(2003),60-76 İhracat Bedeli 11(1992),23-25 İhracat, Bedelsiz 34(1996),56-59 İhracat, Hizmet -- KDV 74(2006), İhraç Primleri -- Muhasebe 57(2001), İkame Maliyeti Muhasebesi 19(1992),33-36 İktisadi Kamu Kuruluşları -- Çalışmalar 36(1996),60-71 İlaçlar -- Değerlendirme 59(2002), İlaçlar -- Muhasebe 59(2002), İletişim -- Bilgi Teknolojileri 51(2000),74-75 İlişiksizlik Belgesi 26(1994),40-56 İlk Giren İlk Çıkar bkz. FİFO Yöntemi 53(2000), İmalat 10(1991),24-30 İmalat Defteri 10(1991),24-30 İmalat Muhasebesi 11(1992),26-29

39 10(1991),24-30 İmalat, Kombine 10(1991), İmalatçılar -- Mal Teslimi 28(1994),64-66 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bkz. İMKB 60(2002), İMKB -- İşletmeler 75(2006), İMKB -- Tarih Özel sayı(2006), İmtiyazlar 9(1991),22-24 İnce, Yalçın -- Ölüm 4(1991),30-31 İngiltere -- KOBİ'ler 78(2006), İngiltere -- KOBİ'ler -- Devlet Destekleri 78(2006), İngiltere -- Muhasebe Standartları 59(2002),71-81 İngiltere -- Muhasebecilik 47(1999),7-13 İngiltere -- Özelleştirme 50(2000), İnsan Kaynakları 67(2004), İnsan Kaynakları -- Muhasebe 66(2004), İnsan Kaynakları -- Yönetim 66(2004),

40 İnşaat -- Özellikler 76(2006), İnşaat Sektörü -- Asgari İşçilik 72(2005), İnşaat Sektörü -- Belgeler 65(2003),52-56 İnşaat Sektörü -- İşçilik 38(1996),39-47 İnşaat Sektörü -- KDV 6(1991), (1992), (1997), (2006), İnşaat Sektörü -- Kurumlar Vergisi 74(2006), İnşaat Sektörü -- Maliyet 29(1995), (1995), (1996), (2006), İnşaat Sektörü -- Muhasebe 29(1995), (2004), (2006), İnşaat Sektörü -- Ölçümleme 38(1996),39-47

41 İnşaat Sektörü -- Vergi 74(2006), İnşaat Sektörü -- Vergilendirme 18(1992), (2004), (2004),78-81 İpotekli Ticaret, Elektronik 70(2005), İrsaliyeler, Sevk 40(1997), (2003), İrsaliyeler, Sevk -- Yargı Kararları 20(1993),24-25 İskonto 78(2006), İspanya -- Özelleştirme 50(2000), İstanbul -- Depremler 49(1999),9-12 İstanbul Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu 3 (1991), İstihdam -- Kayıtdışı 51(2000),8-15 İsviçre -- Özelleştirme 50(2000), İş -- Yasalar, 1475 sayılı 54(2001), İş -- Yasalar, 1475 sayılı -- Kıdem Tazminatı -- Tutar 70(2005),71-75 İş -- Yasalar sayılı, (2003), (2004), (2006),

42 78(2006), İş -- Yasalar, 4857 sayılı -- İşyeri -- Devir 72(2005), İş Göremezlik -- Sigorta 48(1999), İş Göremezlik, Geçici -- Ödenekler 48(1999), İş Gücü 64(2003), İş Güvenliği 54(2001), (2002), İş Hukuku 50(2000), (2006), İş Hukuku -- Değişiklikler 65(2003),57-64 İş Hukuku -- Hafta Tatili 77(2006), İş Hukuku -- Kıdem Tazminatı 75(2006), İş Hukuku -- İşveren 69(2004),82-95 İş Hukuku -- İşveren -- Sorumluluklar 73(2005),66-81 İş Hukuku -- Tazminatlar 67(2004),27-31 İş Hukuku -- Yıllık Ücretli İzin 75(2006), İş Kazaları 48(1999),

43 58(2002), (2003), (2006), (2006), İş Ortaklıkları -- Kuruluş 78(2006), İş Ortaklıkları -- Tasfiye 78(2006), İş Sözleşmesini Askıya Alma Ücret Garanti Fonu -- Yönetmelikler sayılı, (2006), İş Yaşamı 10(1991), İşçi -- İşveren İlişkileri 77(2006), İşçi Sağlığı ve Güvenliği 30(1995), (2003), (2004),60-67 İşçiler -- Bildirim 49(1999), (2004),50-55 İşçiler -- Giderler 60(2002),43-50 İşçiler -- Maliyet 73(2005), İşçiler -- Ücretler 60(2002),43-50

44 İşçiler -- Ücretler -- Cezalar, Para 66(2004),88-93 İşçiler, Çocuk 56(2001), (2006), İşçiler, Kadın 56(2001), (2006), İşçiler, Özürlü 56(2001), İşçiler, Sigortalı 50(2000), İşçiler, Sigortasız 41(1997), (2000), İşçiler, Tarım -- İş Güvenliği 67(2004),56-59 İşçiler, Tarım -- Sosyal Güvenlik 67(2004),56-59 İşçiler, Terör Mağduru 61(2002), İşçiler, Yurtdışı -- Sosyal Güvenlik 71(2005),72-78 İşçiler, Yurtdışı -- Ücretler 71(2005), (2005),42-50 İşe Başlama Bildirimi 48(1999), İşi Bırakma Bildirimi 59(2002), (2005),

45 İşi Bırakma Bildirimi -- Cezalar 59(2002),57-59 İşler, İhale -- Asgari İşçilik 71(2005),79-90 İşler, İhale -- Asgari İşçilik 73(2005),47-60 İşletme Hesabı 70(2005),14-22 İşletme Muhasebesi -- Çevre 32(1995),61-65 İşletme Yönetimi 30(1995),42-49 İşletme Yönetim Merkezleri 19(1992),3-7 İşletmeler 6 (1991), İşletmeler -- Belgeleme 56(2001),62-72 İşletmeler -- Borçlar 49(1999), (2001), İşletmeler -- Bütçe 45(1998), (2001), (2005), İşletmeler -- Enflasyonun Etkisi 16(1992), (1992), (1995), (1996), (2000),

46 57(2001), (2002), (2003), İşletmeler -- Finansal Raporlama 67(2004),77-90 İşletmeler -- Giderler 38(1996), (2001),52-62 İşletmeler -- Giderler -- Muhasebe 57(2001), İşletmeler -- Giderler -- Raporlama 57(2001), İşletmeler -- İç Denetim 60(2002),33-42 İşletmeler -- İnsan Kaynakları 67(2004), İşletmeler -- Kar Payları 57(2001), (2006), İşletmeler -- Kasa Hesabı 58(2002), İşletmeler -- Mali Bilgi 75(2006), İşletmeler -- Maliyet Bedeli -- Hesaplama 57(2001),

47 İşletmeler -- Muhasebe 23(1993), (2001),62-72 İşletmeler -- Planlama 55(2001), (2005), İşletmeler -- Sermaye 38(1996), (2002), İşletmeler -- Sorumluluklar 41(1997),59-61 İşletmeler -- Stok Kontrolü 62(2003), İşletmeler -- Stratejik Yapı 63(2003), (2005), İşletmeler -- Ticaret Sicili 28(1994),67-72 İşletmeler -- Toplam Kalite Yönetimi 68(2004), İşletmeler -- Vergi -- Planlama 68(2004),72-79 İşletmeler -- Vergilendirme 25(1993),6-7 57(2001), İşletmeler -- Yatırımlar 49(1999),43-45

48 İşletmeler, Endüstri -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler, Endüstri -- Malzemeler -- Vergilendirme 61(2002),7-24 İşletmeler, Hizmet -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler -- Malzemeler -- Muhasebe 54(2001),48-66 İşletmeler, İktisadi -- Amortisman -- Yenileme Fonu 22(1993), (1993),8-9 28(1994),32-37 İşletmeler, İnşaat Taahhüt 27(1994),43 İşletmeler, Sigorta -- Finansal Tablolar 62(2003), İşletmeler, Tİcari -- Giderler -- Muhasebe 23(1993),16-23 İşletmeler, Ticari -- Maliyet -- Muhasebe 23(1993),16-23 İşletmeler, Ticari -- Malzemeler 54(2001),48-66 İşletmeler, Üretim 62(2003), İşletmeler, Üretim -- KDV 70(2005),23-28 İşletmeler, Yurtdışı -- Vergi 55(2001),45-46 İşportacılar 13(1992),33-34 İşsizlik 64(2003),

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15 2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tarifesi- 2016 (Ücretler) Gelir dilimi Vergi oranı 12.600 TL'ye kadar % 15 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20 110.000 TL'nin 30.000

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ (1. Grup İller) İşin Mahiyeti İşçisiz 1-3 İşçi 4-9 İşçi 10 ve Üstü DEFTER TUTMA 1. İşletme i

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE

HİZMETLERİMİZ MUHASEBE MUHASEBE Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10 ve üzeri I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 1. Hizmet, Taşımacılık 205 275 290 335 2. Alım-Satım 280 350 370 400 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ TABLO 1 2016 YILI SM VE SMMM ÜCRETLERİ MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER TABLO-1 DEFTER TUTMA 10 VE 1-3 4-9 FAZLAS I 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1- İLETME DEFTERİ

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul, SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İstanbul, 17.06.2008 SiRKÜLER 2008/09 KONU : 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 5 5766 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı