Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik."

Transkript

1 ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır. Bu dinamik yapısıyla mevzuat, sadece vergi mükellefleri için değil çoğu zaman konunun profesyonelleri için bile izlenme güçlüğü taşımaktadır. Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. Ekte yer alan eğitim programımız Eylül 2010-Aralık 2010 dönemini kapsamaktadır. Daha sonraki dönemlerde periyodik olarak Şirketimiz tarafından eğitimlerin verilmesine devam edilecektir. Ayrıca şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyecekleri konularda ve tarihlerde özel eğitimler düzenlenebilecektir. Bu eğitimlerde, uzmanlarımızın konuyla ilgili tecrübeleri ve bilgi birikimlerinin paylaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim konuları ile ilgili katılımcıların sorularına verilecek cevaplar ile interaktif bir katılım sağlanacak ve bu suret ile eğitimin verimliliğinin artırılacaktır. Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. Eğitimlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen Esra Kaya (Tel: ile temasa geçiniz. Saygılarımızla, Not: Ernst & Young düzenlemeyi planladığı eğitimleri iptal etme hakkına sahip olup, eğitim takviminde belirtilen tarihlerde de değişiklik yapabilir. -1-

2 ÜCRETİ İN KONUSU TARIHI (TL/KDV HARİÇ) Finansal Yatırım Araçlarının Vergilendirilmesi 16 Eylül Vergi Suçları, Vergi Cezaları ile Şirket Ortak ve Yöneticilerinin Sorumlulukları 22 Eylül Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 07 Ekim Temel Vergi ve Muhasebe Eğitimi Ekim Transfer Fiyatlandırması ve Dökümantasyonu 19 Ekim Vergi Teşvikleri, Yeni Teşvik Sistemi 21 Ekim Bordro ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı 09 Kasım KDV ve ÖTV Uygulamalarında Özellik Arz Eden Hususlar Vergi ve Gümrük İncelemelerinde Süreç Yönetimi ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar 11 Kasım Kasım Kurumlar Vergisi ile İlgili Özellik Arz Eden Hususlar 08 Aralık İleri Düzeyde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Aralık Dönem Sonu İşlemleri 22 Aralık

3 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Programın hedefi, finansal kurumlarda çalışan personelin, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı borçlanma araçlarının vergilendirilmesi (kurumlar vergisi, gelir vergisi stopajı, BSMV, KDV, KKDF, damga vergisi, harçlar) konusunda bilgilendirilmesidir. Finansman Tekniklerinin Vergisel Boyutu Kredi yoluyla sağlanan borçlar Sermaye benzeri krediler Tahvil ihracı Halka arz Sekuritizasyon Repo Türev işlemler Sermaye artırımı Şirketlerin ortaklarından ve grup şirketlerinden sağladıkları borçlanmalar (Örtülü sermaye uygulaması) Vergi cennetlerine yapılan ödemelerin vergisel boyutu Örnek uygulamalar Finansal kurumların; Mali Kontrol ve Operasyon, Hazine ve Hazine Operasyon, Kurumsal Finansman, Mevzuat, İç Denetim Bölümlerinde görevli personel. 1/2 Gün 13:30-17:30 16 Eylül Eylül

4 VERGİ SUÇLARI, VERGİ CEZALARI İLE ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI Şirketler nezdinde Maliye Bakanlığı vergi inceleme elemanları tarafından yürütülen vergi incelemeleri neticesinde veya idarece yapılan tespitler sonucu gündeme gelen idari ve adli vergi suçları ile başvurulabilecek hukuki yollar ile ilgili bilgilendirilme yapılması hedeflenmektedir. Son Zamanlarda Yapılan Vergi İncelemelerinde İhtilaf Yaratılan Konular ve Neticesinde Söz Konusu Olan Vergi Suç ve Cezaları İdari ve Adli Vergi Suçlarının Ayrımı Kaçakçılık Suç ve Cezalarının Söz Konusu Olabileceği Durumlar Vergi Yargısında Suç ve Kabahat Ayrımı ve Olası Yaptırım Müesseseleri İdari Para Cezaları ve Adli Cezalar Vergi Yargısı Süreci Şirket ortakları ile şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar 1/2 Gün 13:30-17:30 22 Eylül Eylül

5 YURTDIŞINA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Kurumlar tarafından yurtdışına yapılan ödemeler ile finansal kurumlar aracılığı ile müşteriler adına yapılan ödeme ve transferlerin vergi mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi. Gayrimaddi Hak Ödemeleri Serbest Meslek Kazancı Ödemeleri Temettü Ödemeleri Borçlanma İşlemleri Dar mükellef Kurum Stopajı, Sorumlu Sıfatı ile Katma Değer Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Damga Vergisi Uluslararası şirketler ile Türkiye içerisinde ve dışında yatırımları bulunan grup şirketlerinin mali işler ve finans yöneticileri, sorumluları ile kurumların yurtdışı ödemelerinden sorumlu olan; Mali Kontrol ve Operasyon, Hazine ve Dış İşlemler, Mevzuat, İç Denetim bölümlerinde görevli personel. 1/2 Gün 13:30-17:30 07 Ekim Ekim

6 TEMEL VERGİ ve MUHASEBE İ Muhasebe ve vergi mevzuatının temel kavramları ve işleyişi hakkında gerekli altyapının hazırlanmasını sağlamak. Muhasebe Konuları Muhasebenin Temel Kavramları Belge ve Kayıt Düzeni Yasal Defterler Mali Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Hususlar Tekdüzen Hesap Planının İşleyişi (Tüm Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) Vergi Konuları Kurumlar Vergisi Kanunu Temel Konuları Gelir Vergisi Kanunu Temel Konuları Katma Değer Vergisi Kanunu Temel Konuları Damga Vergisi Kanunu Temel Konuları Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışan ve temel vergi ve muhasebe prensipleri konularında bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyen yönetici ve elemanlar. 3 Gün 9:30-17: Ekim Eylül

7 TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE DÖKÜMANTASYONU Transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeler hakkında genel bilgilendirme ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyon Raporunun hazırlanmasına ilişkin altyapının oluşturulması. Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler Transfer Fiyatlandırması Yöntemlerinin Seçimi Dokümantasyon Çalışması Transfer Fiyatlandırması Formunun Doldurulması Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması Transfer Fiyatlandırması Çalışmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası şirketler ile Türkiye içerisinde ve dışında yatırımları bulunan grup şirketlerinin mali işler ve finans yöneticileri, sorumluları ile transfer fiyatlandırılması çalışmalarından sorumlu olan kişiler. 1 Gün 9:30-17:30 19 Ekim Ekim

8 VERGİ TEŞVİKLERİ, YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Şirketlere, vergi ve diğer konularda avantaj yaratabilecek teşvik ve fırsatlar hakkında bilgi verilmesi. Yatırımlara Sağlanan Yeni Teşvik Paketi Yeni Teşvik Sisteminin Uygulaması Ar-Ge Harcamalarına Sağlanan Teşvikler Serbest Bölge Teşvikleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Teşvikler İstihdama İlişkin Getirilen Teşvik ve Destekler İhracat Teşvikleri Mali işler ve finans departmanında çalışan yöneticiler, sorumlular ile yatırım kararlarını alan ve uygulayan yöneticiler, bu konuda danışmanlık veren kişiler. 1 Gün 9:30-17:30 21 Ekim Ekim

9 BORDRO VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI UYGULAMALARI Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatının temel kavramları ve işleyişi hakkında gerekli altyapının hazırlanmasını sağlamak. Bordro Konuları Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Tanımlanması Ücretlerin Vergilendirilmesinde Gelir ve Damga Vergisi Uygulamaları BES ve Diğer Özel Sigortaların Vergi Mevzuatındaki Yeri Örnek Uygulamalar Sosyal Güvenlik Konuları Sosyal Güvenlik Kanunu Temel Konuları Sosyal Güvenlik Kanunu nun Bordro Hazırlığı ile İlgili Özellik Arz Eden Hususları Kurumların Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Bildirim Yükümlülükleri Şirketlerin insan kaynakları ve mali işler bölümlerinde çalışan ve bordro hazırlanması ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları konularında bilgi ve tecrübelerini artırmak isteyen yönetici ve elemanlar. 1/2 Gün 13:30-17:30 09 Kasım Ekim

10 KDV VE ÖTV UYGULAMALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Kurumların KDV ve ÖTV ile ilgili yükümlülük ve avantajlarının değerlendirilmesi ve bu dolaylı vergilerin yönetimine ilişkin gerekli bilgi birikimi ve altyapıyı oluşturmak. Mükellef ve Vergi Sorumlusu ÖTV ve KDV nin Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Yönünden Değerlendirilmesi Örtülü Sermaye Uygulamasında KDV İthalat İşlemleri ile İlgili Özellikli Hususlar ve Düzeltme İşlemleri İhracat İşlemlerinin Değerlendirilmesi KDV ye Tabi Tutulmayabilecek Ödemeler KDV İndirim Hakkı ve İndirimin Dönemi İhraç Kayıtlı Teslimler Vade Farkı, Kur Farkı, Fiyat Farkı Ödemelerinde KDV ve ÖTV Konsinye Satışlarda KDV ve ÖTV Yurtdışından Kullanılan Kredilerle İlgili Dolaylı Vergiler Şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar ile dolaylı vergiler ile ilgili finansman akışında görev alan yöneticiler. 1/2 Gün 13:30-17:30 11 Kasım Kasım

11 VERGİ VE GÜMRÜK İNCELEMELERİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE LABİLECEK HUKUKİ YOLLAR Şirketler nezdinde Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı inceleme elemanları tarafından yürütülen vergi incelemelerinde, inceleme sürecinin yönetilmesi ve cezalı vergi tarhiyatından sonra başvurulabilecek hukuki yollar ile ilgili bilgilendirilme yapılması hedeflenmektedir. Son Zamanlarda Yapılan Vergi İncelemelerinde İhtilaf Yaratılan Konular Vergi İnceleme Sürecinin Yönetilmesi Vergi İnceleme Tutanağı ve Vergi İnceleme Raporu Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Müessesesi Vergi Yargısı Süreci Şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar. 1/2 Gün 13:30-17:30 24 Kasım Kasım

12 KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ KONULAR Şirketler tarafından gerçekleştirilen işlemlerinin kurumlar vergisi mevzuatı çerçevesinde yarattığı avantaj ve yükümlülüklerin irdelenmesi ve bu çerçevede bilgilendirilme yapılması ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular hakkında bilgi aktarımında bulunulması. Mükellefiyet ve Sorumluluk Kurumlar Vergisi İstisnaları Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Yatırım İndiriminde Son Durum Ar-Ge İndirimi Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları Diğer İndirimler İndirilebilecek Giderler ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Örtülü Sermaye Müessesesi Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı Hesaplamaları Verginin Beyan ve Ödenme Süreleri Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu Vergi Kesintisi Uygulamaları Şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar. 1 Gün 09:30-17:30 08 Aralık Kasım

13 İLERİ DÜZEYDE VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Muhasebe ve vergi mevzuatının temel kavramları ve işleyişi hakkında özellik arz eden ve uygulamalada özellikle karşılaşılan muhasebe ve vergi konularında gerekli altyapının hazırlanmasını sağlamak. Muhasebe Konuları İktisadi Kıymetlerin Değerlendirilmesi Tüm İktisadi Kıymetlerde Amortisman ve İtfa Uygulamaları Değerleme Yöntemleri ve Değerlemelerde Özellikli Hususlar Finansal Kiralama İşlemlerinin Kayıtlara Alınması Dönemsonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar Vergi Beyanname ve Bildirimleri ile İlgili Önem Arz Eden Kayıt ve İşlemler Stoklarla İlgili Muhasebe Uygulamaları ve Maliyet Muhasebesi Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Muhasebe İşlem ve İşleyişleri Vergi Konuları Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet Vergi Sorumluluğu ve Müseselsil Sorumluluk Uygulamaları Vergi Hukukunda Süre Kavramı, Sürelerin Hesaplanması, Süreyi Uzatan Durumlar ve Mucbir Sebepler Vergiyi Doğuran Olay Vergi Beyannamelerinin Posta veya Elektronik Ortamda Gönderilmesi Tarh Çeşitleri Zamanaşımı Kavramı Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler Tevsik Edici Belgeler Değerleme Ölçüleri Cezalar, Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Mevzuattaki Son Değişiklikler Şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar. 2 Gün 09:30-17: Aralık Aralık

14 DÖNEM U İŞLEMLERİ Yıl sonu yaklaşırken kurumlar vergisi matrahının doğru olarak tespit edilmesine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılması gerekli işlemler ile özellikli konular hakkında bilgi aktarımında bulunmak. Alacak Borçların Değerlemesi ve Reeskont Uygulaması Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Stokların Değerlemesi Amortisman & Yenileme Fonu Şüpheli Alacak Müessesesi Değersiz Alacak ve Vazgeçilen Alacak Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kurumlar Vergisi Hesabın İndirim ve İstinalar Dönem Sonu İşlemleri ile İlgili Önemli Hatırlatmalar Şirketlerin mali işler ve finans bölümlerinde çalışan yöneticiler ve uygulayıcılar. 1 Gün 09:30-17:30 22 Aralık Aralık

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2010-2011 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2010-2011 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu

www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu www.pwc.com/tr Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu Doldurma Kılavuzu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. 2002/10 Kurulun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in Sınavların

Detaylı

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulamaya ilişkin özellikli durumlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 31 Mart 2012 Tarihi İtibariyle Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 4 Nisan 2012 Bu rapor 48 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Konsolide

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir Ankara, 2014 KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü

GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü MART - 2010 Hazırlık, Baskı ve Cilt: KURTİŞ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 613 68 94 (pbx) Fax: (0.212) 613 68 96 www.kurtis.com.tr kurtis@kurtis.com.tr

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik

Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik Vergi Hizmetleri Hizmette çeşitlilik İçindekiler Küresel bilgi, en iyi yerel hizmet 2 Tam tasdik hizmetleri 3 Uluslararası vergi danışmanlığı hizmetleri 4 Uluslararası personel çalışma izinleri ile vergi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.-31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler BİLANÇOLAR GELİR TABLOLARI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI NAKİT AKIM TABLOLARI NOT 1 ŞİRKET

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN YENİ TTK ve VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir Eskişehir SMMMO 08.02.2014 1/79 SEMİNER KONU BAŞLIKLARI 1- ENVANTER VE DEĞERLEME İŞLEMLERİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR

Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR Sayı : 2015/206 2 Tarih : 04.03.2015 Ö Z E L B Ü L T E N TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ (TEKNOPARKLAR) DA FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEFLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YARARLANDIKLARI AVANTAJLAR 1 I- KONUYLA İLGİLİ

Detaylı

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Ray Sigorta Anonim Şirketi. 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7-8 NAKİT AKIM TABLOSU... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 10 FİNANSAL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı