AVUSTURYA İKTİSAT OKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUSTURYA İKTİSAT OKULU"

Transkript

1 AVUSTURYA İKTİSAT OKULU Avusturya İktisat Okulu, Carl Menger in 1871 yılında yayınlanan Ekonomi Biliminin Temelleri (Grundsatze der Volkwirthcaftslehre) isimli kitabı ile doğmuştur. Bu eseri ile Menger, Viyana Üniversitesi nde öğretim üyesi olmuş, bir süre sonra aynı üniversitede profesörlüğe atanmıştır. Daha sonra Menger in öğrencisi olmamakla birlikte iki genç iktisatçı olan Böhm Bawerk ve Friedrich von Wieser, Menger in fikirlerinin ateşli savunucusu oldular lerde bu iktisatçıların yaptığı araştırmalar ile Menger in düşünceleri diğer ülkelerde de bilinmeye başlandı. Böhm-Bawerk ve Wieser in birkaç makalesi İngilizce ye tercüme edilmiş ve 1890 yılında ABD nde yayınlanan Annals of the American Acadamy of Political and Social Science dergisinin editörleri Böhm-Bawerk den Avusturya İktisat Okulunun öğretilerini açıklayan bir yazı yazmasını istemişlerdi. Avusturya İktisat Okulu konusunda bilinmek istenenler başlıca şunlardı: Avusturya okulunun temsilcileri, (b) Okulun temel görüşleri, Diğer iktisat okulları ile arasındaki benzerlik ve farklılıklar, (d) Avusturya iktisat okulunun günümüzdeki yeri ve önemi. Avusturya İktisat Okulunun Kurucuları Menger in 1871 de yayınlanan kitabı iktisadi düşünceler tarihinde marjinal devrim in temeli olarak kabul edilir. Jevons un 1871 de yayınlanan Politik İktisat Teorisi ve Walras ın 1874 de yayınlanan Pür İktisat Politikasının Elementleri adlı eserleri de bu alanda önemli yapıtlar olarak bilinir. İktisadi düşünceler tarihi ile ilgilenen yazarlar Jovons un ve Walras ın eserlerindeki düşüncelere paralel olarak Menger in çalışmalarındaki görüşlerinii ortaya koymuşlardır. W. Jaffe (1976) nin eserinin yayınlanmasını müteakiben Menger in düşünceleri ile o dönemde yaşamış olan iktisatçıların düşünceleri arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışıldı. Son yıllarda yayınlanan birkaç çalışma (Grass ve Smith, 1986) da aynı şekilde Menger in kendine özgü düşüncelerini ön plana çıkarmıştır. Menger, Ekonomi Biliminin Temelleri adlı eserini klasik tekniklerin ve öğretilerin tersine, değer ve fiyat teorilerine dayalı olarak kaleme aldı. Klasik iktisatçılar değeri, üretim faktörlerinin faaliyetleri sonucunda elde edilen karşılık olarak görmekteydiler. Menger ise bir malın değerini, tüketici isteklerini ve arzularını karşılamadaki tatmin özelliği ile açıklamıştır. O yıllarda Menger in eseri Almanya da yazılmış ekonomi kitaplarından yaklaşım ve metod açısından tamamen farklıydı. Klasik iktisadın bir eleştirisi olarak kabul edilebilecek olan bu eser yayınlandığı andan itibaren tarihsel başarıya aday olarak gösteriliyordu. Menger in kitabının yayınlandığı sıralarda Eski Alman Tarihçi Okulu, Genç Tarihçi Okulu ile yeni bir gelişme içerisindeydi. Genç Tarihçi okulun lideri Gustav Schmoller di. O yıllarda 31 yaşında olan Menger, Schmoller in düşüncelerine karşıt olarak eserini sunmayacak kadar dikkatliydi. Menger, İngiliz klasik ortodoks ekonomi anlayışının yerini yeni bir anlayışa bırakacağını ümit ederek Alman öğretim üyelerinin tarihi çalışmalarından destek görmek istemiştir. Ancak Menger, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Alman iktisatçılar Menger in kitabına tamamen karşı çıkmışlardır. Menger, kitabını yayınlamasından sonraki on yıl içerisinde düşünceleri ile başbaşa kalmıştır. Çünkü o dönemde henüz bir Avusturya İktisat Okulu

2 mevcut değildi li yıllarda Böhm-Bawerk ve Wieser in çalışmaları ile Avusturya iktisat okulu ile ilgili olarak bir literatür oluşmaya başladı ve Avusturyalılar kavramı yer edinmeye başladı. Ancak o dönemde Avusturyalılar kavramı bazı iktisatçılarca aşağılayıcı bağlamda kullanılmaktaydı. (Mises, 1969: 40) İleriki yıllarda Avusturyalı ve Alman öğretim üyeleri arasında oldukça sert metodolojik tartışmalar ortaya çıkmış ve bu tartışmalar sayesinde Avusturya İktisat Okulu kendini uluslararası alanda tanıtma imkanı bulmuştur. Bulmuştur. Böhm-Bawerk (1883), ve Wieser (1884, 1889) tarafından yayınlanan eserler Menger in subjektif değer teorisini ve fiyat ve maliyet hakkındaki düşüncelerini ortaya koymuştur. Mataja (1884), Gross (1887) ve R. Meyer (1887) pür kar teorisi ve kamu maliyesi ile ilgili eserler yayınlamışlardır. Viyana Üniversitesinde profesör olan Philippovic yayınladığı ders kitabı ile Avusturya iktisat okulunun marjinal fayda teorisi ile ilgili düşüncelerinin Almanya da yayılmasına katkıda bulunmuştur. İki Avusturyalı iktisatçı olan Jevons ve Walras ın değer ve fiyat teorilerine katkıları marjinalizm ve fayda üzerinde odaklanmıştır. Walras ve onu takiben diğer mikro iktisat teorisyenlerine göre bir değişkenin marjinal değeri, toplam değişkenin ana değişim oranına dayanır. Avusturyalı iktisatçılara göre marjinal fayda kavramı sadece psikolojik zevklere ve tatminlere dayandırılamaz, zevklerin marjinal değerlendirilmesine de dayandırılır (McCulloch, 1977). Menger, teorisinde ekonomik değerin belirlenmesinde subjektif fayda yaklaşımının önem taşıdığını belirtmiştir. Menger in teorisinde değerler, esas olarak tüketicilerin istek ve arzularına bağlı olarak belirlenir. Avusturya iktisat okulunun temsilcilerinden Bohm Bawerk ise meslek hayatının ilk yıllarında faiz konusundaki klasik görüşlere ve teorilere eleştiriler yöneltmiştir. Daha sonra bu konu ile ilgili olarak bir kitap yayınlamıştır (Böhm_Bawerk 1989). İleriki yıllarda çeşitli yazarlar tarafından (Hicks, 1973; Faber, 1979; Hausman, 1981) Böhm-Bawerk in sermaye ve faiz teorisinin Menger in yaklaşımından farklı ve özü itibarıyla tutarsız olduğunu savunmuşlardır (Lachmann, 1977; 22). Şüphesiz Böhm-Bawerk sermaye ve faiz teorisini subjektif değer teorisinden bağımsız olarak ele almıştır. Böhm Bawerk e göre üretim zaman içinde gerçekleştiği için ve Ekonomik İnsan sistematik olarak daha önceki tercihleri ile sonrakilerini birlikte değerlendirdiğinden sermaye yoğun üretim faaliyetleri başarısız olmayacaktır. Böhm-Bawerk yaptığı çalışmalarla Avusturya iktisat okulunun birinci dünya savaşı öncesindeki en önemli temsilcisi durumuna gelmiştir. Marksistler, Avusturyalı iktisatçıları Marksist ekonominin düşmanı olarak görmeye başlamışlardır (Bukharin, 1914). Böhm- Bawerk eserlerinde Marksist teorinin artık-değer kavramını sert bir şekilde eleştirmiştir. Böhm-Bawerk ileriki yıllarda Avusturya iktisat okulunun subjektif değer teorisini sistematik bir şekilde yaymıştır. Daha sonra üçüncü kuşak Avusturya iktisat okulu temsilcileri olarak kabul edilen Mises ve Hayek tarafından da bu alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Menger 1903 de Viyana Üniversitesi ekonomi profesörlüğünden emekliye ayrılmış ve kürsüsü Wieser e devredilmiştir. Wieser, Avusturya iktisat okulunun önemli kişilerinden biri olarak kabul edilmiştir (Streisler, 1986). Wieser, Menger in değer teorisini geliştirerek yayınlayan ilk kişilerdendir. Öte yandan Birinci Dünya Savaşından önceki on yıl içerisinde Avusturya Okulunun bir iktisadi ve siyasi düşünce merkezi olarak ün kazanmasını sağlayan Böhm-Bawerk semineridir. Seminere katılan diğer ünlü iktisatçılar arasında Joseph A. Schumpeter ve Ludvig von Mises vardı (Schumpeter, 1908, 1902; Mises, 1912). Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Avusturya İktisat Okulunun Gelişimi Avusturya nın ekonomisindeki durum savaş öncesinden daha farklıydı. Böhm-Bawerk 1914 de, Menger ise 1921 de ölmüştür. Wieser ise, öldüğü tarih olan 1926 yılına kadar

3 öğretim üyeliğine devam etmişse de ağırlık esasen genç öğretim üyelerine doğru kaymıştır. Bu genç öğretim üyeleri arasında Böhm-Bawerk in öğrencisi Mises ve Wieser in kürsüsünü devam ettiren Mayer vardı. Mises üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi olmaması dolayısıyla profesörlük kürsüsü almamıştır. Mises in entelektüel çabaları daha ziyade üniversite dışında olmuştur (Mises, 1978). Savaş öncesi kayda değer diğer bilim adamları Richard Strigl, Ewald Schams ve Leo Schonfeld olmuştur. Bu saydığımız isimlerle Avusturya iktisat okulu gelişimini sürdürmüştür. Yeni bir çok kitap yayınlanmış ve yeni öğrenciler ortaya çıkmıştır. Bu genç bilim adamları arasında Friedrich von Hayek, Gottfried Haberler, Fritz Machlup, Oskar Morganstern ve Paul N. Rosenstein-Radon bulunmaktadır. Avusturyalı iktisatçılar arasındaki tartışmalar 1920 lerle 1930 ların başlarında iki grup arasında devam etmiştir. Bu gruplardan birisi Hans Mayer in liderliğindeki üniversite grubu, diğeri de Mises etrafında toplanmış olan gruptur. Mises in Ticaret Odasında verdiği seminerlerle Avusturya iktisat okuluna Felix Kaufman, Alfred Schutz ve Erik Voegelin gibi bir çok değerli sosyolog ve siyaset bilimci kazandırılmıştır. İngiliz iktisatçı Lionel Robins in Viyana daki entelektüel akımın etkisi altında kalması da bu döneme rastlamaktadır. Bunun en iyi kanıtı da Robins in büyük yankılar uyandıran kitabını yayınlamasıdır (Robins, 1932). Avusturya iktisat okulunun düşüncelerinin Anglo-Amerikan iktisat literatürüne girmesi de büyük ölçüde bu eser aracılığı ile olmuştur de Robins, Hayek i Londra İktisat Okulu nda ders vermeye davet etmiştir. Hayek in İngiltere ye gitmesi Avusturya İktisat okulunun konjonktür hareketleri teorisi nin yayılmasını sağlamıştır. Mises bu teoriyi 1912 de şekillendirmiştir (Mises, 1912; ). Mises, konjonktür hareketleri teorisinin temellerini isveçli iktisatçı Knut Wicksell in görüşlerinden yararlanarak ortaya koymuştur. Bütün bu gelişmelerle 1930 lu yıllar Avusturya iktisat okulu için bir dönüm noktası olmuştur. Hans Mayer, İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Viyana Üniversitesindeki kürsüsünde görevini sürdürürken, Mises etrafında toplanan genç iktisatçılar grubu kısa süre içerisinde dağılmışlar ve bunların çoğu ABD nde değişik üniversitelere gitmişlerdir. Mises in 1934 de Cenevre ye ve daha sonra New York a; Hayek in de Londro ya gitmesiyle birlikte Viyana, Avusturya İktisat Okulunun merkezi olma özelliğini kaybetmiştir. Avusturya iktisat okulunun ikinci kuşak temsilcilerinden Mises, iktisadi düşünce okullarını başlıca üç şekilde sınıflandırmıştır. Bunlar Avusturya Okulu, Anglo-Amerikan Okulları ve Lozan Okulu dur. Mises, bu iktisadi düşünce okullarının esasen aynı temel düşünceyi savunmakla birlikte sadece metodolojilerinin farklı olduğunu belirtmiştir (Mises, 1933; 214). Avusturya iktisat okulu geleneğinin özellikle Mises in eserleri ve Hayek in çalışmaları ile İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşatılması ve geliştirilmesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Fritz Machlup İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avusturya İktisat Okulu nun temel düşüncelerini teşkil eden başlıca altı ilkeden sözetmiştir. (Machlup, 1981, 1982). Bu ilkeler şunlardır: Metodolojik bireycilik; ekonomik olayların, karar ve tercihlerin açıklanmasında birey davranışlarına bakılması gerektiğini savunan görüş. Metodolojik subjektivizm; bu ilke bireylerin davranışlarının ancak bireylerin bilgi, inanç, kabul veya reddettikleri değerlere bakılarak anlaşılabileceğini kabul eder. Marjinalizm; bu ilke karar verme durumunda olan bireylerin tüketiminde yapacakları göreceli değişikliklerin önemi üzerinde duracaklarını ifade eder; (d) azalan marjinal fayda etkisi,

4 (e) fırsat maliyeti, (f) üretim ve tüketimin zaman yapısı. Bu ilkeleri biraz daha açmak yararlı olacaktır: Modern mikro-ekonomi teorileri esasen bu altı ilkeyi kapsamaktadır. Mises in Morgenstern e dayanarak belirttiği üzere iktisadi düşünce okulları temelde aynı görüşü savunurlar. Mises ve Hayek in yaptığı çalışmalar da esasen yukarıda belirtilen ilkeler üzerinde durur. (4) Mises ve Hayek in çalışmaları ile Avusturya İktisadı önemli gelişmeler göstermiştir. Avusturya İktisat Okulunda Sonraki Gelişmeler Avusturya iktisat okulunun yaklaşımı ile diğer iktisadi düşünce okullarının yaklaşımları arasındaki arasındaki farklılıklar ilk kez sistemli bir şekilde Hans Mayer tarafından ortaya konulmuştur (Mayer, 1932). Mayer, çalışmasında piyasa fiyatının belirlenmesinde ihmal edilen fiyat denge teorisini eliştirmiştir. Mises ve Hayek in yaptığı çalışmalar da merkezi planlamaya dayalı ekonomiler ile ilgili yeni fikirleri gündeme getirmiştir. Mises, merkezi olarak planlanan ekonomilerde verimliliğin sözkonusu olamayacağını açıklamaya çalışmıştır. Mises in fikirlerine karşıt olarak Oskar Lange ve diğer bazı iktisatçılar çalışmalar yapmışlardır. Bu çerçevede Hayek in rekabet piyasasına ilişkin önemli görüşleri yayınlanmıştır (Hayek, 1949). Hayek in rekabet konusundaki düşüncelerinden farklı olarak Machlup, piyasa ve rekabet konusunda iki temel ilkeden sözetmiştir: (a) öğrenme ve keşif süresi olarak piyasa ve rekabet; (b) bireysel karar ve tercih özgürlüğü alanı olarak piyasa ve rekabet. Avusturya İktisat Okulunun Bugünü 1930 lu yıllardan itibaren Avusturya İktisat Okulundaki gelişmeler iktisat bilimine yeni kavramlar kazandırmıştır. Avusturya iktisat okulunun temel kavramları ve görüşleri kısmen bazı tutarsızlıklar göstermektedir. Bugün bazılarına göre Avusturya iktisat okulu kesinlikle bir tarihi anlam taşımaktadır. Bu anlayışa göre Avusturya İktisat okulunun varlığı, 1930 lu yıllardan daha öteye gitmez. Avusturya İktisadı kısmen mikro ekonomi teorisine doğru yönelmiş, kısmen de yerini Keynezyen Makro-ekonomi teorisine bırakmıştır. Bu gün son yıllarda Avusturya da düzenlenen bir çok konferansta ve yayınlanan bir çok eserde (Hicks ve Weber, 1973 Leser, 1986) belirtildiği üzere Avusturya iktisat okulunun ilk temsilcilerinin görüşleri büyük bir tarihi değer taşımaktadır. Bu gün Menger, Wieser ve Mayer in bir zamanlar sahip olduğu kürsüde bulunan Erik Streizler, Avusturya İktisat okulunun temel görüşleri ile ilgili olarak yoğun çalışmalar yapmaktadır. (Streisler, 1969, 1972, 1973, 1986). Bugün Avusturyalı iktisatçıların bir kısmı Böhm-Bawerk in geliştirdiği sermaye ve faiz teorisi konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu teorinin tekrar ortaya çıkarılması üretimdeki zaman boyutunu gündeme getirmiştir. Bu alanda çalışma yapan iktisatçılar arasında Hicks (1971). Bernholz (1971, 1973), Faber (1979) ve Orasel (1981) sayılabilir.

5 Bugün bir çok iktisatçı Avusturya İktisat okulunu savunmanın serbest piyasa ekonomisi taraftarı olmak ile aynı anlama geldiğini belirtmektedirler. Machlup (1982) da çalışmalarında avusturyalı iktisatçı kavramının serbest piyasa ekonomisini savunan birisi olduğunu sık sık vurgulamaktadır. Avusturya okulunun ilk temsilcileri marksist düşünceye şiddetle karşı olmalarına rağmen Avusturya okulunun politik ve ideolojik temeller üzerine kurulmaması gereği üzerinde durmuşlardır (Myrdal, 1929, 128). Avusturya okulunun bugünü ile ilgili olarak yapılabilecek olan diğer bir tesbit de şudur: Bu gün Avusturya İktisadı terimi çoğunlukla Carl Menger ve ilk Avusturya Okulu temsilcilerinin fikirlerine dayandırılmaktadır. Özellikle Mises ve Hayek in çalışmalarından sıkça sözedilmektedir. Avusturya iktisat okulunun görüşleri günümüzde özellikle Amerikalı bazı iktisatçıların çalışmaları ile geliştirilmiştir. ABD nde Avusturya iktisat okulu ile ilgili olarak çalışma yapan iktisatçılar arasında Murray N. Rothbard (1962), Israel Kirzner (1973), Gerald P. O Driscoll (1977, 1985), Mario J. Rizzo (O driscoll ve Rizzo, 1985) ve Roger W. Garrison (1978, 1982, 1985) sayılabilir. Bu iktisatçılar kendilerini genellikle Avusturya iktisat okulunun ilk temsilcilerinin devamı olarak görürler. Bunlar Neo-Avusturyalılar olarak da bilinmektedir. Bu iktisatçıların katkıları ile ilk Avusturya iktisat okulu geleneğinin devamı için pek çok klasik eser İngilizce ye tercüme edilmiş ve yeniden basımları yapılmıştır. Bugünkü Avusturya iktisat okulu ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir diğer husus da şudur: Neo-Avusturyalı iktisatçılardan Ludwig Lachmann (1976), G. L. S. Shackle in eserinin Avusturya iktisat okulunun Subjektivizm yaklaşımının temelini teşkil ettiğini belirtmektedir. Lachmann (1973), eserinde bireysel tercihler ve piyasa sonuçlarının belirsizliği üzerinde durmuştur. Avusturya iktisat okulu ile ilgili olarak bir tarihsel araştırma, Avusturya geleneği içerisinde çok önemli bir yeri olan Nobel Ekonomi ödülü sahibi Friedrich A. Von Hayek tarafından başlatılmış, ancak bitirilememiş ve taslak halinde kalmıştır. Kirzner, Hayek in yaşamında iken tamamlayamadığı makaledeki gerçeklerin değerini ve önemini bilmekte ve aynı zamanda Profesör Hayek in Avusturya okulu tarihi ile ilgili bir çok eserini tüm inancı ile desteklemektedir. REFERANSLAR Bernholz, P Superiority of roundabout processes and positive rate of interest. A simple model of captal and growth. Kyklos 24 (4) Bernholz, P. And Faber, M Technical superiority of roundabout processes and positive rate of interest. A capital model with depreciation and n-period horizon. Zeitschrifi für die gesamte Staatswiessenschaften 129 (1), February, Bostaph, S The methodological debate between Carl Menger and the German Historicists. Atlantic Economic Journal 6 (3), September, Böhm-Bawerk, E, von Geschichte und Kritik der Kapitalizins-Theorien. English trans. As Vol, I of Capital and Interest, South Hollanda, III: Libertarian Prees, Böhm-Bawerk E, von The Austrian economists. Annals of the American Acedemy of Political and Social Science, January, Böhm-Bawerk E, von Zum Abschluss des Marxschen Systems. Trans. (1898) as Karl Marx and the Close of his System, ad. P. Sweezy, New York, Kelly, 1949.

6 Bukharin, N The Economic Theory of the Leisure Class. Translated from Russian (1927). London: M. Lawrence, reprinted, New York: Monthly Review Press, Faber, M. 1979, Introduction to Modern Austrian Capital Theory, Berlin: springer. Garrison, R. W. 1978, Austrian macroeconomics: a diagrammatical exposition, In New Directions in Austrian Economics. Ed: l.m. Spadaro, Kansas City: Sheed, Andrews & McMeel. Garrison, R. W Austrian economics as the middle ground: comment on Loasby, In: Method. Pracess, and Austrian Economics: Essays in Honor of Ludwig von Mises, ed. I. M. Kirzner, Lexington, Mass: lexington Books.. Garrison, R.W Time and money: the universals of macroeconomic theorizing. Journal of Macroeconomics 6 (2), Spring, Grassl, W.and Smith, B. (eds) 1986, Austrian Economics : Historical and Philosophical Bockground. New York: New York Universitiy Press. Gross, G Die Lehre von Unternehmer gewinn. Leipzig. Hausman, D. M Capital, Profits, and Prices. New York: Columbia University Press. Hayek, F. A Prices and Production. London: Routledge & Sons. Hayek F. A Monetary Theory and the Trade Cycle. London. Jonathan Cape. Hayek, F. A Profits, Interest and Investment: and Other essays on the Theory of Industrial Fluctuations. London: Routledge & Kegan Paul. Hayek, F. A Individualism and Economic Order. London: Routledge & Kegan Paul. Hayek, F. A Economic thought VI: the Austrian School. International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. D. L. Sills, New York: Macmillan. Hicks. J Capital and Time: Oxford: Neo-Austrian Theory. Oxford: Clarendon Press. Hicks, J. R. And Weber, W Carl Menger and the Austrian School of Economics. Oxford: Clarendon Press. Jaffe, W, Menger, Jevons and Walras dehomogenized. Economic Inguiry 14 (4), December, Jevons. W. S The Theory of Political Economy, London: Macmillan. Kauder, E A History of Marginal Utility Theory, Princeton: Princeton University Press. Krizner, I. M Competition and Entrepreneurship. Chicago University of Chicago Press. Kirzner, I. M Mises and the Renaissance of Austrian Economics. Homage to Mises, the First Hundred Years, ed. J. K. Andrews, Jr. Hillsdale: Hillsdale College Press.

7 Kirzner, I. M Comment on R. N. Langlois, From the knowledge of economics to the economics of knowledge: Fritz Machlup on methodology and on the Knowledge Society, In Research in the History of Economic Thought and Methodology, ed. Warren J. Samuels, Greenwich. Ct: JAI. Komorzynski, J. Von Der Werth in der isolirten Wirthschaft. Vienna: Manz. Lachmann, L Macro-economic Thinking and the Market Economy, London: Institute of Economic Affairs. Lachmann, L From Mises to Shackle; an essay on Austrian Economics and the Kaleidic Society, Journal of Economic Literature 14 (10), March, Lachmann, L Austrian Economics in the present crisis of economic thought. Capital, Expectations, and the Market Process. Kansas City: Sheed, Andrews & McMeel. Lachmann, L a. Austrian Economics under fire; the Hayek-Sraffa duel in restrospect. In Grassl and Smith (1986). Lachmann, L b. The Market as a Process. Oxford: Basic Blackwell. Lavoie, D Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press. Leser, N. (ed.) Die Wiener Schule der Nationalökonomic. Vienna: Hermann Böhlau. Machlup. F Ludwig von Mises: the academic scholar who would not compromise. Wirtschaftspolitischen Blatter. No: 4 Machlup. F Austrian Economics. Encyclopedia of Economics. Ed. Douglas Greenwald, New York. McGraw-Hill Mataja. V Der Unternehmergewinn. Vienna. Mayer. H Der Erkenntniswert der Funktionellen Preistheorien In Dir Wirischaftstheorie der Gegenwart, ed. H. Mayer, Vienna. McCulloch, J. H The Austrian theory of the marginal use and of ordinal marginal utility. Zeuschrift für Nationalökonomic. No.3-4. Menger, C Grundsaze der Volkwirthschaftslehre. Translated (1950) as Principles of Economics. Ed. J. Dıngwall and B. F. Hoselitz; reprinted, New York: Nev York University Press Menger, K. Jr Austrian marginalism and mathematical economics. In Carl Menger and the Austrian School of Economics. Ed. J. R. Hicks and W. Weber, Oxford: Clarendon Press. Meyer, R Das Wesen des Einkommens: Eine volkswirthschaftliche Untersuchung. Berlin: Hertz. Mises, L. Von Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel Translated as Theory of Money and Credit (1934), Indianapolis: Liberty Classics, 1980.

8 Mises L. Von Grundprobleme der Nationaldökomonic. Translated as Epistemological Problemes of Economics, Princeton: Van Nostrand, Mises L. Von 1940 Nationalökonomic. Theorie des Handelns und Wirtschaftens. Geneva, Editions Union. Mises, L. Von Elastic expectations and the Austrian theory of the trade eycle. Economica 10, August, Mises, L. Von Human Action, A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press. Mises, L. Von The Historical Setting of the Austrian School of Economics. New Rochell: Arlington House. Mises, L. Von Notes and Recallections. South Holland: Libertarian Press. O Driscoll, G. P., Jr Economics as a Coordination Problem. The Contributions of Friedrich A. Hayek. Kansas City: Sheed, Andrews & McMeel. O Driscoll, G. P., Jr. And Rizzo, M.J The Economics of Time and Ignorance. Oxford. Basil Blackwell. Orosel. G. O Faber s modern Austrian capital theory: a critical survey. Zeitschrift für Natianalökonomic Pilippovich, E. Von Philippsberg Grundriss der Politischen Ökonomic. Freiburg: Mohr. Robbins, L The Nature and Significance of Economic Science London: Macmillan. Rothbard. M. N Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles. Princeton: Van Nostrand Sax. E Grundlegung der Theoretischen Staatswirtschaft. Vienna: Holder. Schumpeter, J. A Das Wesen und der Houptinhalt der Theoretischen Nationalökonomic. Leipzing: Duncker & Humblot. Schumpeter, J. A Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Duncker & Humblot. English translation (1934) The Theory of Economic Development, Cambridge. Mass: Harvard University Press. Schumpeter, J. A History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. Streissler, e Structural economic thought: on the significance of the Austrian School today. Zeitschrift für Nationalökonomie 29 (3-4). December, Streissler, E To what extent was the Austrian School marginalist? History of Political Economy 4 (2). Fall, Streissler, E The Mengerian tradition. In Carl Menger and the Austrian School of Economics, ed. J. R. Hicks and W. Weber, Oxford: Clarendon Press.

9 Streissler, E Arma virumxue cano. Friedrich von Wieser, the bard as economist. In Leser (1986). Walras, L Elements d economie polotique pure. Laussanne: Corbaz. White. L. H The Methodology of the Austrian School Economists. Revised edition. Auburn. AL: The Ludwig von mises Institute of Auburn university, Wieser, F. Von Ursprung des Wirtschaftlichen Wertes. Vienna: Hölder. Wieser, F. Von Der Naturliche Werth, Vienna: Hölder, Trans. As Natural Volue, ed. W. Smart, London: Macmillan, 1893; reprinted, New York: Kelly, Wieser, F. Von Theorie der Gessellschaftlichen Wirischaft. Tübingen: Mohr. Translated (1927) as Social Economics, London: G. Allen & Unwin; reprinted. New York: Kelley, Zuckerkandl, R Zur Theorie des Preises. Leipzig: Stein. Kaynak: Israel Kirzner, "Austrian School of Economics", The New Palgrave Dictionary of Economics, vol 1, pp (Çev: Coşkun Can Aktan)

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu Bu çalışma "İKTİSAT EĞİTİMİ (ULUSAL İKTİSAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU)",

Detaylı

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1

TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Tarihsel Süreçte Girişimcilik Teorisi: Girişimciliğin Ekonomik Büyüme ve İstihdam Boyutu 29 TARİHSEL SÜREÇTE GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ: GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM BOYUTU 1 Özgür TOPKAYA Dr.,

Detaylı

NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME NEO-KLASİK TEORİDEN, NEO-MERKANTİLİST SİSTEME; KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME Selda Atik 1 Neo-klasik ekonomiyi koşulsuz savunan ve serbest piyasa ekonomisi kurallarını bu teori üzerine

Detaylı

KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM

KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM KLASiK LiBERALizM, NEO-LİBERALİZM VE LiBERTARİANİzM Co~kun Can AKTAN GİRİş Liberalizm, tarihsel kökenleri 17. yüzyılın ba 'larına dek uzanan bir sosyal doktrin ve felsefedir. Ba langıçta John Locke'un

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Alper Akalın* Giriş: Günümüzde yaşanan küresel kriz ve sebep olduğu tahripkâr neticeler, her kriz sonrasında sorulmasına alıştığımız serbest

Detaylı

Avusturya Okulu Bilgi Teorileri ve

Avusturya Okulu Bilgi Teorileri ve Avusturya Okulu Bilgi Teorileri ve E Ticaret Çerçevesinde Akerlof un Limon Piyasa Modelinin Değerlendirilmesi Salih ALP Sakarya Üniversitesi, SBE İktisat A.B.D. salihalp@tnn.net Avusturya Okulu Bilgi Teorileri

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR?

İKTİSADI ANALİZ TARİHÎNE NASIL YAKLAŞMAK GEREKİR? H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 200K s. 19-38 Anahtar Sözcükler: Mutlakçılık, Görececilik, "bilim öncesi vizyon", düşünce okulu, Klasik-Marksist okul; Neoklasik düşünce

Detaylı

Mathiness ve Đstatistik, Ulusal Gelir Hesapları, Matematik ve Ekonometri Konusunda Keynes

Mathiness ve Đstatistik, Ulusal Gelir Hesapları, Matematik ve Ekonometri Konusunda Keynes Ekonomi-tek Volume / Cilt: 3 No: 2 May / Mayıs 2014, 67-96 Özet Mathiness ve Đstatistik, Ulusal Gelir Hesapları, Matematik ve Ekonometri Konusunda Keynes Ercan Uygur * Paul Romer, 2015 teki bir makalesinde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2006/8 http ://www.tek. org.tr EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ : İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan Uygur Mayıs, 2006 EKONOMETRİNİN GELİŞİMİ: İKTİSADIN BİLİM OLMA ÇABASI Ercan

Detaylı

İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR

İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR İKTİSAT VE MATEMATİK GONCA YAŞAR Danışman: Doç. Dr. Servet CEYLAN Giresun Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Göre Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İçin Hazırlanan YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SANAYİ DEVRİMİ NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI DA İHTİRA BERATI KANUNU

SANAYİ DEVRİMİ NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI DA İHTİRA BERATI KANUNU Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2010, CİLT XXVIII, SAYI I, S. 37-55 SANAYİ DEVRİMİ NİN TARTIŞMALI BİR KURUMU OLARAK PATENT VE OSMANLI DA İHTİRA BERATI KANUNU Özet Yaşar BÜLBÜL * Rahmi Deniz ÖZBAY

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

Working Paper Krizin Makro Iktisadından Makro Iktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme

Working Paper Krizin Makro Iktisadından Makro Iktisadın Krizine: Eleştirel Bir Değerlendirme econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Bocutoğlu,

Detaylı

TEŞEKKÜR. Dergimizin bu sayısının basımını üstlenen İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI NA en içten teşekkürlerimizi sunarız.

TEŞEKKÜR. Dergimizin bu sayısının basımını üstlenen İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI NA en içten teşekkürlerimizi sunarız. TEŞEKKÜR Dergimizin bu sayısının basımını üstlenen İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI NA en içten teşekkürlerimizi sunarız. İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Ergun TUNA Özgeçmiş:...I Prof. Dr. A.Ayşe SUMER Hocamız

Detaylı

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSADİ BÜYÜMENİN EKOLOJİK SINIRLARI VE KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Yüksek Lisans Tezi Funda ASLAN Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİNİN SINIRLARI ÜZERİNE: AYKIRI İKTİSAT YAKLAŞIMI

İKTİSAT BİLİMİNİN SINIRLARI ÜZERİNE: AYKIRI İKTİSAT YAKLAŞIMI İKTİSAT BİLİMİNİN SINIRLARI ÜZERİNE: AYKIRI İKTİSAT YAKLAŞIMI Uğur DÜNDAR Cüneyt DUMRUL ** ÖZ Neo-klasik yaklaşımda geleneksel olarak bireylerin iktisadî insan özelliklerine sahip olduğu, firmaların ve

Detaylı

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI

YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 155 YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI Ayşe Meral UZUN Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu makalede kalkınma ekonomisinin

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI

ISTANBUL TICARET ODASI ISTANBUL TICARET ODASI İŞLETMELERDE iş ETÌGÌ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI

ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI ADAM SMITH İN DİLLERİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNİN AHLAK VE İKTİSAT ÜZERİNE GÖRÜŞLERİYLE BAĞLANTISI Gökhan MURTEZA * ÖZET Bu makalenin amacı, yaygın olarak klasik iktisadın kurucusu olarak

Detaylı

EK-7: INSAN HAKLARI ÜZERINE ESERLER YAZAN BASLICA BÜYÜK DÜSÜNÜRLER

EK-7: INSAN HAKLARI ÜZERINE ESERLER YAZAN BASLICA BÜYÜK DÜSÜNÜRLER HAK-IS: INSAN HAKLARI ANTOLOJISI 847 EK-7: INSAN HAKLARI ÜZERINE ESERLER YAZAN BASLICA BÜYÜK DÜSÜNÜRLER JOHN LILBURNE (1614-1657) "Özgür Dogan John" lakabiyla taninan John Lilburne, Püritan Devrimi'nin

Detaylı

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2010 / 1 : 19-38 Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Neşe Erim Bengü Doğangün Yasa Özet: Ulusların Zenginliği nin yayınlandığı 1776 yılından

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Faruk SAPANCALI * ABSTRACT The notion of social exclusion originated during the 1970 s in France. But, exclusion discourse became

Detaylı

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY

PARANIN MİKTAR TEORİSİ VE TÜRKİYE DE GEÇERLİLİĞİ THE QUANTITY THEORY OF MONEY AND ITS VALIDITY FOR TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.87-115. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mukaddes KESEMEN TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Working Paper Iktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı oluyor?

Working Paper Iktisat Programları Homojen Mal Demeti ve Homojen Mal mı oluyor? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Eren, Ercan;

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı