KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER. 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES"

Transkript

1 KEMERALTI 1. ETAP 1. KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI KENTSEL TASARIM REHBER 3. TESC LL ve UYUMLU YAPILAR L STES

2 Ç NDEK LER çindekiler... 2 ekiller Listesi...3 1/1000 Ölçekli Plan Gösterimi...6 1/500 Ölçekli Plan Gösterimi...7 Kemeralt Koruma Amaçl Revizyon mar Plan De i ikli i Plan Notlar...8 Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi...29 Önsöz...30 Giri...31 A.Ticari Yap lar...33 I. Tekil Ticari Birimler...33 II Hanlar a.orta Koridorlu Hanlar...34 b. Orta Avlulu Hanlar...34 III. Alt Ticaret Üstü Konut Yap lar...35 B. Kemeralt Kentsel Sit Alan çindeki Tipik Konut Yap lar...36 C. Türk Mimari Tarz na Sahip Yap lar...46 D. Erken Cumhuriyet Dönemi Yap lar...49 E. Kentsel Sit Alan çindeki Yap Elemanlar Cumbalar Balkonlar Ç kma konsollar Kepenkler Söveler Dekoratif yatay profiller Bina Giri leri Bina ve bahçe giri kap lar Pencere ve kap parmakl klar Bacalar Di er dekoratif ö eler Cephe Renkleri Saçaklar ve Tenteler Sokak Üst Örtüleri lan ve Reklam Panolar ile Tabelalar Sokak Mobilyalar na li kin Öneriler F. Bitirirken Tescilli ve Uyumlu Yap lar Listesi

3 ekiller Listesi 1 ekil 1. Konuttan Dükkana Dönü türülen Yap lar...33 ekil 2. Ticari Yap Adas Örne i...34 ekil 3. Hanlar n Plan Tipleri...35 ekil 4. Alt Dükkan Üstü Konut Kullan ml Yap Örne i...36 ekil 5. Tek Katl Yüksek Bodrumlu Konut Cephe Görünümü...38 ekil 6. Tek Katl Konut Tipi Kat Plan...39 ekil 7. ki Katl Konut Tipi Cephe Görünümü...40 ekil 8. ki Katl Konut Zemin ve Birinci Kat Planlar...40 ekil 9. ki Katl Konut Tipi Cephe Görünümü...41 ekil 10. ki Katl Konut Tipi Zemin ve Birinci Kat Plan...42 ekil 11. Simetrik cephe düzenlemesi örne i...43 ekil 12. Tek katl yüksek bodrumlu bina cephesi örne i...43 ekil 13. Tek katl yüksek bodrumlu (dükkanl ) bina cephesi örne i...44 ekil 14. ki tam katl zemini dükkanl bina cephesi örne i...44 ekil 15. ki buçuk katl (çat aras odal ) bina cephesi örne i...45 ekil 16. Yüksek bodrumlu iki katl bina cephesi örne i...45 ekil 17. Türk Konut Yap s Özellikleri...47 ekil 18. Türk Konut Yap s Saçaklar...48 ekil 19. Türk Konut Yap s Pencereleri...48 ekil 20. Erken Dönem Cumhuriyet Yap lar...50 ekil 21. Erken Dönem Cumhuriyet Yap lar Pencereleri...51 ekil 22. Kemeralt geleneksel dokusu içinden tipik cumba örne i...52 ekil 23. Farkl modüller ve pencere boyutlar na sahip cumba örnekleri...53 ekil 24. Dört modüllü kö e cumbas...54 ekil 25. Doku içinden bir kö e cumba örne i...55 ekil 26. Kö e cumbal ba ka bir tip...56 ekil 27. Ba ka bir tip kö e cumbal konut...57 ekil 28. Geleneksel yap larda yer alan kagir cumba örne i...58 ekil 29. ç taraf ah ap konstrüksiyon, d metalden dekoratif cumba detay...59 ekil 30. Doku içinde nadiren görülen vitrayl cumba örne i...60 ekil 31. Sit alan içinde yer alan betonarme cumba örne i...61 ekil 32. zmir in ba ka yörelerinde olan, Kemeralt nda rastlanmayan cumba detaylar Tüm çizimler Prof. Dr. Tayfun TANER taraf ndan yap lm t r. 3

4 ekil 33. Sit alan içinde yer alan aç k balkon ve sahanl k korkuluklar ndan örnekler...63 ekil 34. Dökme Demir Konsollar (112 ada, parseller; 119 ada, 9 parsel)...65 ekil 35. Dökme Demir Konsollar (116 ada, 44 parsel)...65 ekil 36. Lama Demirinden konsollar (115 ada, 57 parsel)...66 ekil 37. Lama Demirinden konsollar (117 ada, 14 parsel; 184 parsel, 16 parsel)...66 ekil 38. Lama Demirinden konsollar (184 ada, 16 parsel)...66 ekil 39. Lama Demirinden konsollar (2381 ada, 30 parsel)...66 ekil 40. Lama Demirinden konsollar (513 ada, 12 parsel)...66 ekil 41. Lama Demirinden konsollar (120 ada, 16 parsel)...67 ekil 42. Ta Konsollar (119 ada, 28 parsel;188 ada, 5 parsel)...67 ekil 43. Ta Konsollar (496 ada, 22 parsel)...67 ekil 44. Dikdörtgen yada kenar formuna uygun kepenk örnekleri...68 ekil 45. Doku içinden demir kepenk örnekleri...69 ekil 46. Tipik dükkan kepengi...70 ekil 47. Tipik bir söve örne i ve detay...71 ekil 48. zmir de örnekleri görülen dekoratif pencere ba l...71 ekil 49. Söve üst ba l üzerinde yer alan motif...72 ekil 50. Tek pencere üzerinde söve...73 ekil 51. Çift pencere üzerinde tek ba l kl söve...73 ekil 52. Kabartma motifli söve örne i...73 ekil 53. Dekoratif ba l kl söve...74 ekil 54. Kilit ta l ve motifli söve örne i...74 ekil 55. Bas k kemerli ba l kl söve...74 ekil 56. Kap üstü bas k kemerli söve örne i...75 ekil 57. Farkl form ve motiflere sahip söve uzant lar...76 ekil 58. Bir pencere alt detay...76 ekil 59. Dü eyde mütemadi söve...77 ekil 60. Alt motifli dü eyde mütemadi söve...78 ekil 61. Kemer ba l kl söve...79 ekil 62. Ta duvar üzerinde tu la hat ll söve örne i...79 ekil 63. Ta duvar üzerinde tu la hat ll ba ka bir söve örne i...79 ekil 64. Tu la binada tu lal söve...80 ekil 65. Tipik çat saça profili...81 ekil 66. Sak z tu las ile yap lan profiller...82 ekil 67. Üç de i ik profil tipi...83 ekil 68. Yatayda ba lanan söveler

5 ekil 69. Bina giri tipleri...86 ekil 70. Bina giri tipleri...87 ekil 71. Do rudan soka a aç lan merdivensiz giri kap s...89 ekil 72. Bina içerisine do ru çekilmi giri kap s örne i...90 ekil 73. Bina içerisine do ru çekilmi tipik giri kap s...91 ekil 74. Ferforjeli pencere (113 ada, 22 parsel)...93 ekil 75. Doku içinden ba ka bir ferforjeli pencere (113 ada, 74 parsel)...93 ekil 76. Ba ka bir ferforjeli pencere (112 ada, 28 parsel)...94 ekil 77. Söve içine monte edilmi ferforjeli pencere detay (113 ada, 9 parsel)...94 ekil 78. Kemerli pencere örne i...95 ekil 79. Kemerli, ferforjeli pencere örne i...95 ekil 80. Ç kmal ve metal saçak örtülü parmakl k detay...95 ekil 81. Geni üst örtülü pencere detay...96 ekil yy. Fransa dan balkon korkulu u ve kap üzeri pencere...97 ekil 83. Doku içinden çokgen formlu baca örne i...98 ekil 84. Kentsel sit alan içinden çe itli baca tipleri...99 ekil.85. Farkl biçimlerde baca tipleri ekil 86. Bina kö e biti leri ekil 87. Çat süslemeleri ekil 88. Kemeralt içinde bina ana cephesinde yer alan ku evleri ekil 89. Heykel ni i, çat da yapay çiçeklikler ve mahya kiremitleri ekil 90. Dekoratif al n duvarlar ndan örnekler ekil 91. KKSA içinde yeralan yap lar n d cephelerinde kullan labilecek Renkler ekil 92. Metal Saçakl Güne lik Detay ekil 93. Metal ve Ah ap Motifli Damlal k Örne i ekil 94. Metal Sistem Üzerine Monte Cam Saçaklar ekil 95. Tabelalar n Yap Cephelerinde Olas Konumlanma Biçimleri ekil 96. Cepheye Dik Kullan labilecek Öneri Tabela/Bilgilendirme Panosu ekil 97. Öneri Bank, Çöp Kutusu, Çiçeklik Tipleri ekil 98. Bölgede Kullan lmas stenen Ayd nlatma Elaman Tipine Örnekler

6 1/1000 ÖLÇEKL PLAN GÖSTER M 6

7 1/500 ÖLÇEKL YERLE M PLANI GÖSTER M 7

8 KEMERALTI KORUMA AMAÇLI REV ZYON MAR PLANI DE KL PLAN NOTLARI KONAK BELED YE MECL S KARAR TAR H VE NO: /5336 ZM R 1 NUMARALI KÜLTÜR ve TAB AT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TAR H ve NO: ZM R BÜYÜK EH R BELED YE MECL S KARAR TAR H ve NO: /1020 8

9 K saltmalar: KKSA KKASA KTVKYK KTVKK KGKV KP KPBA KPA K P KYP KTR B B Kemeralt Kentsel Sit Alan Kemeralt Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Yüksek Kurulu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu Korunmas Gerekli Kültür Varl (Tescilli Yap ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi (Kemeralt Projesi) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi 5000 ölçekli çal ma alan (Kentsel Sit Alan n n Tamam + Kadife Kale Koruma Alan ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu I. Etap Çal ma Alan, (1/1000 imar plan çal ma alan ) Kemeralt Koruma Amaçl mar Plan Revizyonu Projesi I. Etap mar Plan (1/1000 imar plan ) Kemeralt Yerle im Plan (1/500 ölçekli plan) Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi zmir Büyük ehir Belediyesi 9

10 PLAN NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. KKSA S n rlar zmir I Numaral KTVKK nun gün ve 348 say l karar ile belirlenen ve gün ve 9727 Say l kararlar ile s n rlar yeniden saptanan, gün ve 9728 say l karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen s n rd r. K P' n nda ilgili lejant ile gösterilmektedir. 2. KKASA 1/5000 ölçekli Naz m Plan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Revizyon mar Plan, plan notlar, plan raporu, Kemeralt Kentsel Tasar m Rehberi ve Kentsel Tasar m Projeleri ile bir bütündür. Uygulamada 1/500 plan, kentsel tasar m rehberi ve di er raporlarda yer alan hususlardan kitlenin parsel içindeki konumuna ili kin hükümleri 1/1000 ölçekli plana esas te kil edecek, di er hususlar yol gösterici olacakt r. 1/500 ölçekli Yerle im Plan nda, tescilli ve uyumlu yap lar n yer ald parseller hariç birden fazla yap önerilen parsellerde, talep edilmesi halinde bulundu u plan bölgesi için belirlenen parsel-bina büyüklük ve cephe ko ullar n a mamak kayd yla tek yap yap labilir. Plan kararlar n, planda belirlenen yap la ma ko ullar n ve dokunun özgün yap s n bozmamak ve zmir 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Kurulu karar al nmak ko uluyla, 1/500 ölçekli yerle im plan ndaki kitlelerin parsel içindeki konumlar, Belediye nin ilgili birimince yeniden düzenlenebilir. 3. KPA içerisindeki Arkeolojik ve Do al Sit Alanlar : zmir 1 Numaral KTVKK nun gün ve 3234 say l karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Antik Roma Yolu (Alt nyol); gün ve 4070 say l karar ile 2. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Bahri Baba Park ve Varyant çevresi (üç parça halinde); yine gün ve 4070 say l kararla 2. Derece Do al Sit olarak tescil edilen (iki parça halinde) K z Lisesi nden Eski Devlet Hastanesi ne kadar uzanan kesim ile Varyant çevresidir. Ayr ca bütün kentsel sit alan (Gümrük Binas d nda) gün ve 9728 say l karar ile 3. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmi tir. 4. KPA içerisinde korunmas gereken kültür ve tabiat varl klar olarak de erlendirilen yap lar n listesi ektedir (bak n z ek 1). (Bu liste zmir 1 Numaral Kültür ve Tabiat Varl klar Koruma Kurulu nun /6399; /1729; /2954; /2969; /2981; /649; /3509; /769; /3629; /5241; /6279; /7709; /10058 gün ve say l kararlar ile münferit tescil kararlar incelenerek haz rlanm t r). Ancak zmir I. 10

11 Numaral KTVKK taraf ndan onayl tüm tescil listeleri ve münferit tescil kararlar halen geçerlidir. 5. K P'nda, plan notlar nda ve KYP'nda de i iklik yap labilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Yasas 'na göre plan müellifinin görü ü al nacakt r. Plan müellifine dan ma süresi plan onay tarihinden itibaren 2 y ld r. K P ve notlar nda de i klik yap labilmesi için zmir I Numaral KTVKK'n n onay gereklidir. 6. KKA P kapsam nda yer alan tüm mevcut yap lar n, plan üzerinde belirtilen Te vik Edilecek Kullan m karar na uygun kullan m de i ikli i taleplerinde; fen ve sa l k kurallar n sa lamak ko ulu ile ilgili yönetmeliklerin fiziksel yap lanmaya ili kin hükümleri dikkate al nmayacakt r. 7. KKA P ve plan notlar do rultusunda Belediyesince yap lan imar uygulamalar hakk nda Konak Belediyesince zmir 1 Numaral KTVKK bilgilendirilir. 8. KYP na altl k olarak kullan lan kadastral haritalar n 1/1000 ölçekli haritalardan büyültülmü olmas, uygulama süreçlerinin baz lar n n bu haritada güncellenmemi olmas gibi nedenlerle tapudan al nan mülkiyet durumu bilgisinin plan için kullan lan kadastral harita ile uyu mad durumlar olabilir. Bu durumlarda KYP nda önerilen yap -bahçe nizamlar n n uygulanmas art aranmaz. Yap nizam, KYP n nda önerilen konum ve kitle özellikleri korunmaya çal larak, 1/1000 ölçekli plan ve plan notlar baz al narak belediyesinde plan n uygulanmas ndan sorumlu birim (Kemeralt mar Müdürlü ü) taraf ndan tapudaki bilgilere uygun olarak belirlenir. 9. Tescilli yap lar n aynen korunmas ko uluyla uygulama planlar ile kadastral durum aras ndaki 3 m ye kadar olan kaymalar tecvizi hataya girer ve uygulamada kadastral durum esas al n r. 10. Uygulama izni, K P ile plan notlar na uygun olarak belediyesince verilir. KYP, Plan ile birlikte onanm kentsel tasar m projeleri ve cephe düzenlemeleri uygulama s ras nda yol gösterici olarak dikkate al n r. Müellif taraf ndan plan eki olarak teslim edilmi olan kentsel tasar m projeleri d ndaki bir alanda kentsel tasar m projesi talebi söz konusu oldu unda, 2 y l süre ile plan müellifinin görü ü al n r. Tüm bu kentsel tasar m projelerinde KTR ne uyulur. 11. zmir 1 Numaral KTVKK n n tarih ve 2374 say l karar nda Özel Yöre olarak tan mlanan alan s n rlar içinde yap lacak tadilat önerilerinde (yeni yap la malarda de il) Kemeralt Yap la ma Ko ullar aranmayacakt r. 12. Planda Özel Proje Alan olarak tan mlanan alanlar, özellikleri gere i kentsel tasar m detay nda de erlendirilmesi gereken alanlar d r; bu alanlar için kentsel tasar m projeleri K P ko ullar na uygun olarak haz rlan r ve uygulama bu projelerin yönlendirmelerine uygun olarak yap l r. 11

12 13. K P'n nda M-Ö (Merkez Özel) lejant ile gösterilen alanda (Konak Pier Yap s ) bu plan yap lanma ko ullar uygulanmaz. Bu alanda yap n n özel ko ulu dikkate al narak haz rlanan ve zmir I. Numaral KTVKK taraf ndan onaylanan projeler geçerli olacakt r. 14. KKASA içinde imar plan revizyonu ile birlikte haz rlanan ve plan eki olan kentsel tasar m proje alanlar d ndaki alanlarda; yap lar y k l p yeniden yap l rken, cephe tadilat yap l rken ya da bo parsellere yeni yap lar yap l rken, KTR ne uyulacakt r. Bu alan içindeki tescilli yap lar ve planda cephe özellikleri korunacak yap lar olarak belirlenen yap lar zaten dokuya uyumlu yap lar olduklar için bu grubun d ndad r ve kendi özel yap la ma ko ullar na göre müdahale görürler. 15. KGKV olarak tescilli yap lar d nda tüm yap larda yeniden yap la ncaya kadar basit onar m ve basit tadilatlarda; yap la ma ruhsat ald tarihteki imar plan ko ullar geçerlidir. 16. Bu plan notlar na göre uygulanacak tüm yap lar, fen ve sa l k ko ullar ile ilgili tüzük ve yönetmeliklere uygun olmak zorundad r. Ayr ca tüm yap larda "Afet Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik" hükümlerine uyulacakt r. 17. KKASA kapsam ndaki tüm yap lar, 3. Derece Arkeolojik Sit Alan nda bulunmalar nedeni ile, S nak Yönetmeli i nden muaft r. 18. KPA da yeralan 200m 2 nin alt ndaki parseller, özgün dokusu nedeniyle, B B mar Yönetmeli i nin 3. K sm nda belirtilen, bina yükseklikleri, iç yükseklikler, yap larda bulunmas gereken mekanlar ve ölçüler, merdiven ölçülerini düzenleyen hükümler ile asansör yap m ndan muaft r. 19. Ticaret bölgelerinde tercihli kullan mlar Lokantalar (T-L2/T-L3) olarak belirlenmi olan bölgelerde, Turizm Yat r m ve letmeleri Nitelikleri Yönetmeli i nin II. K s m (Genel Hükümler) 5b maddesinde belirtilen hüküm uyar nca uygulama yap l r. Bu tür i letmeler için B B mar Yönetmeli i nde aranan ko ullar aranmaz. 20. KKASA içerisinde yap lacak her türlü altyap çal mas arkeolojik duruma ili kin olarak zmir I Numaral KTVKK izni ile, müze denetiminde Konak Belediyesi nin koordinasyonunda yap lacakt r. Parsel ölçe inde uygulamalarda zmir 1 Numaral KTVKK Müdürlü ü izni ile sondaj kaz s yap l r. Sondaj sonuçlar zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan de erlendirilir. Herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmas durumunda plan ko ullar nda yer alan hükümlerin uygulan p uygulanmayaca na zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan karar verilir. 21. KKASA içerisinde kamu ya da özel mülkiyete ait yerlerde yer alan tescilli a açlar n yan s ra mekansal dokuya katk sa layan yeti kin ve an tsal tüm a açlar korunacakt r. A açlar n bak m na ili kin uygulamalar, ilgili birimin görü ü ile belediyesi 12

13 denetiminde yap l r. K P n nda korunmas gerekli a aç lejant ile belirtilen a açlar n kesilmesi gerekti inde zmir I Numaral KTVKK ndan izin al n r. 22. Bay nd rl k ve skan Bakanl nca onayl Otopark Yönetmeli inin 4.f. maddesi çerçevesinde KPA içerisinde parsel bünyesinde otopark kar lama zorunlulu u yoktur. 23. Plan notlar nda yer almayan konularda; KVTVKYK ilke kararlar, zmir 1 Numaral KTVKK kararlar, B B mar Yönetmeli i nin yap lanma ko ullar geçerlidir. II. ONARIM VE KORUMA KO ULLARI A.TÜM PLANLAMA ALANINDA 1. K P içerisinde KGKV olarak tescil edilmi olan tüm ta nmazlarda; her türlü fonksiyon ve fiziksel de i iklik, basit ve esasl onar m, restorasyon vb. uygulamalar için, zmir 1 Numaral KTVKK nun izninin al nmas zorunludur. 2. K P içerisinde KGKV olarak tescil edilmi parsellerin biti iklerinde ve kar lar nda yer alan yap larda; esasl onar m uygulamalar için zmir 1 Numaral KTVKK nun izninin al nmas zorunludur. Basit onar m, bak m, fonksiyon de i ikli i, gabari ve d cepheye yans mayan tadilatlar KTVKYK nun ilgili ilke karar do rultusunda ilgili Belediyenin izni ile yap l r. 3. KGKV olarak tescilli veya tescilli parsellerin biti ikleri veya kar lar d nda kalan alanlarda ise; her türlü fonksiyon ve fiziksel de i iklik, basit ve esasl onar m vb. uygulamalar için belediyenin izninin al nmas zorunludur. 4. KGKV olarak tescilli Kültür Varl klar n n grupland r lmas, bak m ve onar mlar, yeniden yap lmas ve uygulaman n denetlenmesi hususlar nda KTVKYK nun ilgili ilke karar do rultusunda uygulama yap lacakt r. 5. KGKV olarak tescilli parsel biti i i ve kar s parsellerde yer alan ta nmazlarda yap lanma isteklerinin, Koruma Kurulunca hem K P plan notlar, yap lanma ko ullar hem de yak n çevredeki tescilli yap cephe özellikleri ve orijinal cephe görünümleri ile uyumlu projelendirilmesi ve de erlendirilmesi gerekmektedir. 6. KGKV olarak tescilli yada tescilli biti i i ve kar s olan ta nmazlarda, zmir 1 Numaral KTVKK nun kararlar do rultusunda yap lacak her türlü uygulama sonras nda gerekli denetim Konak Belediyesince ve proje müellifince yap l r. Konuya ili kin KTVKYK ilke kararlar do rultusunda Konak Belediyesince 1 Numaral Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 660 sayılı ilke kararı geçerliydi. 13

14 KTVKK Müdürlü ü ne gerekli bilgi ve belgeler iletilmeden ve kurulun görü ü al nmadan yap kullanma izni verilemez. 7. KKASA içerisinde tarihi dokunun eski ve özgün elemanlar, korunacak sokak dokusu, (sebil, çe me ve ad rvanlar, orijinal demir gölge elemanlar, kitabeler, damgal ve yaz tl havagaz vb. tesisat kapaklar, sokak kaplama biçim ve malzemeleri, dokuya katk sa layan bahçe duvarlar, bahçe kap lar gibi ö eler) ve geleneksel dokuda tescilli yap lar n a rl kla yer ald sokaklar (imar plan nda korunacak sokaklar olarak belirtilmi tir) korunacakt r. Tarihi dokuya ait özgün elemanlar n n orijinal biçimleri tespit edilemiyorsa, emsallerine uygun olarak yenilenecektir. Onar lmalar ve yenilenmeleri durumunda zmir 1 Numaral KTVKK nun izni ve belediyenin denetimi gereklidir. 8. KGKV olarak tescilli, tescilli parsel biti i i veya kar s parseller d nda yer alan y k lacak derecede tehlikeli yap lar (mail-i inhidam) için gerekli karar kurul onay gerekmeksizin belediyesi taraf ndan al n r. Ancak plan ile 1. Derece Uyumlu ve 2. Derece Uyumlu olarak nitelendirilen yap larda y k m ancak cephe rölövesinin al nmas ndan sonra yap labilir. Y k m karar al nmas halinde y k m müze denetiminde yap l r. Y k lacak derecede tehlike arz eden tescilli yap lar için kurul karar zorunludur. 9. KKSA içerisinde yer alan I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlar içerisinde yürürlükteki ilgili ilke karlar geçerlidir.*** B. DO AL S T ALANLARINDA: 1. K P s n rlar içerisinde Do al Sit Alanlar nda yürürlükteki ilke karar **** geçerlidir. 2. K P s n rlar içerisinde belirlenmi bulunan an tsal a açlara ili kin i lemler ilgili ilke karar ***** do rultusunda i lem yap lacakt r. Ancak herhangi bir afet durumunda an tsal bir a ac n y k larak çevreye zarar verir bir duruma gelmesi halinde, Konak Belediyesince mevcut durum foto raflarla tespit edilerek gerekli önlemler al nabilir. Bu durum bir rapor halinde I Numaral KTVKK na bildirilir. 3. zmir I Numaral KTVKK nun gün ve 4070 say l karar ile ikinci derece do al sit olarak belirlenen alandaki tescilsiz yap lara, kent dokusuna katk s nedeniyle ruhsatl olanlara onar m izni verilir. *** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 658 sayılı kararı geçerliydi. **** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 659 sayılı kararı geçerliydi. ***** Bu plan notlar n n haz rland s rada KTVKYK nun gün ve 666 sayılı kararı geçerliydi. 14

15 III. YAPILANMA KO ULLARI A. ARSA VE YAPILARLA LG L HÜKÜMLER 1. KKASA içinde yap lacak tüm in ai uygulamalar öncesinde Müze Müdürlü ü denetiminde sondaj çal mas yap lmas zorunludur. Sondaj sonucu zmir 1 Numaral KTVKK nda de erlendirilir. Herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmas durumunda plan ko ullar nda yer alan hükümlerin uygulan p uygulanmayaca na zmir 1 Numaral KTVKK taraf ndan karar verilir. 2. KKASA içinde kadastral dokunun korunmas esast r. Ancak zorunlu hallerde, I Numaral KTVKK nun görü ü al narak, 3194 Say l mar Kanunu nun 18. maddesi uygulanabilir. Plan onama tarihinden önce yap lan ve tescil edilen 18. madde uygulamalar, uygulamaya geçilmemi ise kadastral durumuna dönülür. Tevhidlerde, 18. madde uygulamas esast r. Ancak parsel sahiplerinin talebi üzerine 16. madde do rultusunda tevhid yap labilir. 3. KKASA içerisinde yap lanma ko ullar, farkl yap sal özellikler ve kullan m kararlar na göre olu turulmu plan bölgelerine göre belirlenmi tir. Bu ko ullar her bölge için a a daki kategoriler alt nda ele al nmaktad r: (a) KGKV olarak tescilli parseller, (b) Tescil biti i i ve kar s ndaki parseller, (c) Birinci derece uyumlu yap lar n yer ald parseller, (d) kinci derece uyumlu yap lar n yer ald parseller (e) Cephe özellikleri korunacak sokaklar,(f) Bo ve yeniden yap la acak parseller a. KGKV Olarak Tescilli Parsellerde: zmir I Numaral KTVKK nun onay ile uygulama yap l r, yap lacak uygulamalar n K P na ve plan notlar na uygunlu u belediyesince denetlenir. b. Tescilli Biti i i ve Kar s Parsellerde: zmir I Numaral KTVKK nun onay ile uygulama yap l r, yap lacak uygulamalar n K P na ve plan notlar na uygunlu u belediyesince denetlenir. c. I. Derece Uyumlu Yap lar n Yer Ald Parsellerde: c1- KPA içerisinde tescilli olmad halde kentsel dokuya katk lar aç s ndan y k l p yeniden yap la abilecek di er yap lardan ayr an bu grup yap lar K P ve KYP nda ilgili lejantla gösterilmektedir. Gerek mimari, gerek yap sal, gerekse de parsele ili kin özellikleri itibariyle tescilli olan yap lara benzerlik gösteren bu yap lar n y k lmadan korunmas esast r. 15

16 c2- Bina y k l p yeniden in a edilecekse, eski yap n n özgün nitelikleri, (kitle konumu, büyüklü ü, kat say s, gabarisi ve cephe özellikleri; cephe rölövesi al narak belirlenmi cephe oran ve malzemeleri) yeni yap da da aynen korunacakt r. Bu yap lar n özgün halleri ile korunmas ile ilgili i lemler belediyesince yürütülür. Yap y k lmadan önce cephe rölövesi ç kar lacak ve belediyesine sunulacakt r. Projenin rölöveye uygunlu u belediyesince denetlenecektir. d. II. Derece Uyumlu Yap lar n Yer Ald Parsellerde: d1- I. Derece uyumlu yap lara benzer özelliklere sahip ancak parsel içindeki konumu, büyüklü ü de i mi, cephe özelliklerinde ba ka (konum büyüklük ve parsel içindeki konumlar bak m ndan) korumaya de er özellikleri olmayan yap lard r. Bu yap lar n özgün gabarileri, kat say lar ve di er cephe özellikleri belediyesince korunacakt r. Bu yap lar da yap y k lmadan önce cephe rölövesi ç kar lacak ve belediyesine sunulacakt r. Ayk r oldu u, (yap n n özgün biçimine sonradan eklendi i) aç kça görülen unsurlar dikkate al nmaz. Projenin rölöveye uygunlu u belediyesince denetlenecektir. d2- Bu grup içinde yer alan yap larda mevcut taban alan büyüklü ünün parsel büyüklü üne göre belirlenen ortalama TAKS de erinin alt nda kalmas durumunda, yeni yap bu ortalama TAKS de erini tutacak ekilde büyütülebilir. Ancak taban alan nda gerçekle tirilecek bu büyütme i lemi sokak cephesindeki cephe özelliklerini bozmayacak biçimde yap lacakt r. d3- Bu grup içinde yer alan yap larda mevcut taban alan büyüklü ünün parsel büyüklü üne göre belirlenen ortalama TAKS de erini a mas durumunda mevcut bina büyüklü ü aynen tutularak yeniden yap lanmaya olanak sa lan r. e. Cephe Özellikleri Korunacak Sokaklar: KYP nda ilgili lejant ile gösterilen bu sokaklara cephe veren yap lar dokuya ve soka a katk lar nedeniyle; duvarlar, kemerler, kap lar, pencereler, fenerler, sarma klar, sokak mobilyalar ve di er özgün bile enler özgün nitelikleri ile korunacakt r. Bu sokaklara cephe veren yap lar n parsel içinde (soka a göre) konumlar de i tirilemez; kat say lar ve gabarileri artt r lamaz. 16

17 f. Bo ve Yeniden Yap la acak Parsellerde: Bo ve yeniden yap la acak parsellerde yap lacak binalar, korunmas istenen dokuyu olu turan mimariye uygun, ça da teknik ve malzeme ile yap lmakla beraber cephe düzeni, cephe kaplamas, mimari ö eler aç s ndan çevresindeki korunan yap larla uyum ve bütünlük sa layacak nitelikte olacakt r (Bu konuda geleneksel yap lardan elde edilen tipolojiler ve KTR göz önünde bulundurulur). 3. Yap lar n Parsel çindeki Konum ve Büyüklüklerine li kin Olarak: a. Bo ve yeniden yap la acak tüm parseller için; a1-1/1000 ölçekli Koruma Amaçl Revizyon mar Plan nda gösterilen fonksiyon, kat yüksekli i ve cephe hatt na bak lacak, a2- Parselin tapu m 2 si üzerinden taban alan hesab tablosundan hangi aral kta kald belirlenerek taban alan ve minimum bahçe, avlu mesafeleri hesaplanacak, a3-1/500 ölçekli planlarda gösterilen yap formuna en yak n biçimde yap kitlesi verilecektir. b. Bir parselde birden fazla yap yap lmas na plandaki fonksiyon, çevre dokusuna uygun olarak olanak tan nabilir. 5. Tevhid - fraz Ko ullar : a. Plan n özgün yap s n ve bütünlü ünü bozmayacak ekilde, planda önerilen ifraz ve tevhid ko ullar nda de i iklik yap lmak istenirse, zmir 1 Numaral KTVKK'nun ve 2 y l süre ile plan müellifinin onay n n al nmas gereklidir. b. KYP'nda önerilen ifrazlar bölgelerin kendilerine özgü parsel büyüklükleri ve formlar esas al narak belirlenmi tir. Plan ile öngörülenler d nda yeni ifraz ve tevhidler yap lmak istenirse, bölgeler için ayr ayr belirlenmi olan minimum ifraz ko ullar na uyulmas ve zmir 1 Numaral KTVKK ndan izin al nmas zorunludur. c. KKASA içinde kalan sosyal hizmet alanlar nda (e itim, sa l k, spor, v.b.) ifraz yap lamaz. 6. Yap lara Kot Verilmesi Konusunda: a. Kot vermede do al zemin ve mevcut kom u yap la malar n göz önünde bulundurulmas esast r. Binan n kot alma biçimini de i tirmek amac ile arsalarda hafriyat veya dolgu yap lamaz, setler düzenlenemez. Yap lara parselin cephe ald yol tretuar n n orta noktas ndan, tretuar üzerinden kot verilir. 17

18 b. E imli arazilerde, (III ve IV numaral plan bölgelerinde) toprak e iminden yararlanarak kat kazan lamaz ve hangi yönden bak l rsa bak ls n yap yüksekli i ve kat adedi imar plan nda belirtilen maksimum yap yüksekli ini ve kat adedini geçemez. c. Bu hükümlerin uygulanmas nda arazinin do al yap s, çevre olu umlar ile di er yönetmelikler ve tüzük hükümlerinin uygulanmas vb. zorluklar n bulunmas halinde, Belediye nin en az bir yap adas n n cephesi boyunca haz rlayaca öneri etüt, Koruma Kurulu nun görü üne sunulur ve kurul karar na göre uygulama yap l r. 7. Bodrum Katlar Hakk nda: a- 1 ve 2 Numaral Plan Bölgelerinde bodrum kat yap lamaz. 3 ve 4 Numaral Plan Bölgelerinde a a daki ko ullara uygun bodrum kat yap labilir. b- KGKV olarak tescilli yap lar n biti i inde yer alan parsellerde bodrum kat yap lacaksa tescilli yap dan 3m çekilir. c- Mevcut yap lar n bodrumlu oldu u durumlarda, bu yap lar n y k l p yeniden yap lmas halinde yeni yap bodrumlu olarak in a edilecektir. Mevcut yap n n bodrumsuz oldu u durumda yeni yap lacak yap da bodrum kat art aranmaz. d- Bodrum katl yap lacak yap larda ayr ca a a daki ko ullar aran r: d1- Bodrum kat metrekare hesab na dahil edilmez. d2- Bodrum kat yüksekli i 2.20 m.yi geçemez. d3- Bodrum kat üst katlar ile içten ba lant l olacakt r. Zemin kata ula mada geleneksel tipteki merdiven çözümleri uygulan r. d4- KKASA içinde tamamen topra a gömülü olan bodrum kat yap m na izin verilmez. d5- Bodrum katlar sadece depolama amaçl olarak kullan l r. d6- Bodrum katlar n soka a cephe veren kesimlerinde soka a pencere aç labilir, havaland rma delikleri b rak labilir. d7- Bodrum kat yap ld takdirde pencere oranlar kentsel dokuyu olu turan yap lar n bodrum pencereleri özelliklerinden farkl olamaz. Bu konuda ilgili cephe tipolojileri göz önünde bulundurulmal d r. d8- Yukar daki ko ullara uymak ko ulu ile in aat taban alan n n tümünde bodrum kat yap labilir. 18

19 8. Cephe Düzeni Doluluk/Bo luk Oran Kemeralt Kentsel Sit Alan içindeki bo ve bo alacak parsellerde yap lacak bina cepheleri, cephe düzenlemesi ve mimari ö eler yönünden özgün dokuyu olu turan ve korunmas öngörülen mimariye uygun nitelikte olmal d r. Bu konuda plan eki olarak verilen KTR nin yönlendirmelerine uyulur. Cephe doluluk/bo luk oranlar konusunda: a. Zemin katta ticari kullan mlar için: max. 2/3; konut kullan mlar için: max. 1/3, üst katlarda ise ticari veya konut her türlü kullan m için max. 1/3 oran aranacakt r. b. Bina cephelerinde yer alan bo luk elemanlar aras nda 60 cm. dolu yüzey (uzakl k) sa lanmal d r. Bu durumda en fazla iki adet eleman n (kap pencere, vitrin vb. ) yakla t r lmas suretiyle ikili bir grup olu turulabilir. Ancak grubu olu turan elemanlar n, di er bo luk elemanlar ile aralar nda bulunmas gerekli minimum uzakl k 1.20 m.ye ç kar l r. c. Cephe bo luk elemanlar düz ve bas k kemerli yap labilir. Bo luk elemanlar n n etraf çepeçevre cm. eninde ve maksimum 2 cm. projeksiyon ç k nt s olan söve ile ku at lmal d r. Denizlikler söveden öne ç kabilir. Ayr ca pencerelerin üzerinde, söve d nda söve geni li ini a an üst damlal k yap labilir. d. Vitrin veya vitrinsiz aç kl klarda (geleneksel dokuda tezgahl ticaret birimlerinde yeralan vitrinsiz kullan mlarda), aç kl k geni likleri 2.50 m.yi geçemez. e. Korunan / yenilenen yap da ah ap pervaz var ise, yeni yap da bu özellikler korunur. f. Cephe bo luk elemanlar üzerine yatay kalkabilen veya toplanabilen ah ap veya ah ap görünümlü di er malzemeden ve saçtan kepenk, güne lik, branda ve ah ap panjur ile geleneksel türdeki özelliklere uymak kayd ile sabit güne k r c elemanlar yap labilir. g. Ticaret yap lar nda zemin kat aç kl klar n kapatacak kepenkler, geleneksel demir ve ah ap kepenk tipleri kullan labilir. Büyük aç kl klarda ve özellikle yüksek yap larda alüminyum ve plastik türevi malzemelerden (parlak metal rengi olmamak ko uluyla) kepenkler kullan labilir. 9. Pencereler: a. Pencere en/boy oran : 1/1.5 ile 1/2 oranlar nda olacakt r. b. Pencere uzun kenar dü eyde olmak üzere, k sa kenar uzunlu u 80 cm ile 100 cm aras nda olabilir. Kat yüksekli i 3 metreyi geçen yap larda bu uzunluk 120 cm ye kadar ç kabilir. 19

20 c. Pencereler tek veya çift kanatl olabilece i gibi giyotin pencere de yap labilir. Çubuk demir ya da dövme demir parmakl k kullan labilir. Çift kanatl olmak üzere ah ap ya da metal (alüminyum hariç) kepenk tak labilir. Bu konuda plan eki olarak verilmi olan Tasar m Rehberi göz önünde bulundurulur. d. Pencere ve kap do ramalar ah ap olabilece i gibi metalik görünü lü olmamak üzere di er malzemelerden de olabilecektir (Sar veya renkli alüminyum ya da pirinç görünümlü alüminyum olamaz). 10. Kap lar a. Konut kullan m nda kap yüksekli inin geni li ine oran en fazla 1/1.5 tur. Çift kanatl olmak ko uluyla kap geni li i max m.ye kadar ç kar labilir. b. Konut kullan mlar nda Kap larda, alttan itibaren en az 0.80 m.lik dolu do rama yüzeyi b rak lmal d r. Üst k s m caml ve parmakl kl olabilir. c. Tüm cephe aç kl klar nda, do rama bölmeleri korunan doku ile uyumlu olarak düzenlenmelidir. 11. Cephe kaplamalar KKASA içindeki bo ve bo alacak parsellerde yeni yap lacak yap lar n ya da onar m görecek mevcut yap lar n cephe kaplamalar, korunmas istenen dokuyu olu turan yap cepheleri ile uyumlu olmal d r. Bu do rultuda cephe kaplamalar : a. Düz veya tarakl s va kaplama yap labilir. Kaleterasit, seramik, fayans, btb, mermer vb. malzemeler cephe kaplamas nda kullan lmaz. 3 nolu plan bölgesinde geleneksel konut yap lar nda oldu u gibi ah ap cephe kaplamas kullan labilir, ancak hiçbir bölgede ah ap elemanlar do al kütük görünümü verecek biçimde cephe kaplamas nda kullan lamaz. b. Tek s ra f r n tu las kaplama olabilir; blok ta örgü görünümlü ta kaplama olabilir, ancak ta kaplama yerine cephede ta kaplama taklidi, suni derzli tu la örgü taklidi yap lamaz. c. Blok ta görünü lü ta kaplamalarda, derzler siyah vb. koyu renkler ile boyanamaz, kontur çekilemez. 12. Cephe Renkleri KKASA içinde mevcut yap lar n ve yeni in a edilecek yap lar n cephelerinin boyanmas nda tercih edilmesi gereken renkler ile ilgili olarak a a daki kararlar n uygulanmas gereklidir: 20

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI Yarışmacılar, sorularını 9 ŞUBAT 2016 saat 17.00 ye kadar Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ)

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ (DENİZLİ) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2016 /1 DENİZLİ TERMAL KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 11 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 11 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 11 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S11-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ Adı : Süleymaniye de konut yapısı İl : İstanbul İlçe : Eminönü Mahalle : Yavuz Sinan Mahallesi Pafta : 107 Ada : 562 Parsel : 17 Dönemi : 19. yy Yapım Sistemi : Yığma

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:16.07.2014 TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

KEMERALTI 2. ETAP 1. BÖLGE

KEMERALTI 2. ETAP 1. BÖLGE KEMERALTI 2. ETAP 1. BÖLGE 1. KORUMA AMAÇLI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI 2. KEMERALTI 2.ETAP 1.BÖLGE KENTSEL TASARIM REHBERİ 3. TESCİLLİ ve UYUMLU YAPILAR LİSTESİ 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi....3

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

? * *. > V -tfv EXP02016

? * *. > V -tfv EXP02016 T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELEDİY E Sİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-( 3 i ' i - ^ 3. U Konu: Serik UİP Plan Notu Değişikliği. Lttf, /. i*,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı I. Giriş Türkiye elektrik piyasasında dağıtım sisteminin kullanımına

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE

MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. Geçerli yönetmelik tarihi : 11.03.2006 MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE MEVCUT MADDE ÖNERİLEN GEREKÇE GENEL GENEL 17.02.2006 Tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği yapılan düzenlemelerle, format, başlıklar

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:22.04.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır.

1. Manisa Kütahya İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı na aykırıdır. İzmir İli, Aliağa ve Foça İlçelerinde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı Amaçlı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ne İtirazımız

Detaylı

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda, Kanunlar veya diğer kamu düzeni

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇEVRE DÜZEN PLANLARINA DA R YÖNETMEL K

ÇEVRE DÜZEN PLANLARINA DA R YÖNETMEL K ÇEVRE DÜZEN PLANLARINA DA R YÖNETMEL K NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, ülkemizin sahip oldu u do al, tarihi ve kültürel zenginli in korunarak kalk nma

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı