YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. MUAMMER ZERENLER HAZIRLAYAN NECLA KUDUZ KONYA 2011

2 ii ii BİLİMSEL ETİK SAYFASI

3 iii iii TEZ KABUL FORMU

4 iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Necla KUDUZ Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Danışmanı Doç. Dr. Muammer ZERENLER Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Tezin Adı Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ÖZET Çevre sorunlarının temelinde doğal kaynaklar sınırsızdır anlayışı yatmaktadır. İnsanoğlunun kaynakları sınırsızmışçasına kullanması çevresel tahribata yol açmaktadır. İnsanların sergilediği bilinçsiz davranışlar sonucu dünyanın dengesi bozularak küresel ısınma, iklim değişikliği gibi pek çok çevre problemi meydana gelmiştir. Artık güneş ışınları daha tehlikeli şekilde yeryüzüne ulaşmakta; kanserojen ışınlar içermektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişimiyle birlikte dünya nın pek çok bölgesinde kuraklıklar yaşanırken; pek çok bölgesi sular altında kalmaktadır. İnsanoğlunun çevreye verdiği zararı fark etmesiyle birlikte; bu zararı telafi edebilmek için bireylerden hükümetlere herkes bir şeyler yapmaya başlamıştır. Bireyler bunu yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek yaparken; hükümetler de koymuş olduğu yasalarla ve diğer ülkelerle imzalamış olduğu anlaşmalarla yapmıştır. Çevreye verdiği tahribatı fark edip; yaşam tarzını değiştiren bireyler artık satın alma davranışlarında çevreye daha az zarar veren ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu durumu fark eden işletmeler de bunu bir rekabet avantajı olarak görüp; üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya başlamışlardır. Üretim aşamasında çevreyi daha az kirletmekle işe başlayarak pazarlama faaliyetlerinde de

5 v tüketicilere fark ettirmişlerdir. Kimi işletmeler bunu kendi isteğiyle yaparken; kimileri de rekabet baskısı gibi nedenlerden dolayı tüketicilerin değişen isteklerine cevap verebilmek ve iş dünyasında ayakta kalabilmek için yapmışlardır. Tüm bu gelişmeler sonucunda çevresel (yeşil) işletme, yeşil pazarlama, yeşil tüketim, yeşil tüketici ve yeşil ürün gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; çevreyle alakalı sorunlar, nedenleri ve çözüm yolları, işletmelerin çevre sorunlarına bakış açıları, yeşil pazarlama faaliyetleri ve yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Tüketici.

6 vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Necla KUDUZ Number: Ana Bilim / Management/Production Management And Marketing Bilim Dalı Danışmanı Doç. Dr. Muammer ZERENLER A Study Of The Determining The Effects Of Green Tezin İngilizce Adı Marketing Activities On The Purchasing Behaviours Of The Consumers ABSTRACT The perception Natural resources are limitless underlies the environmental problems. The use of mankind the resource as if they are limitless leads to environmental destruction. As a result of these unconscious behaviors exhibited by the human beings, the balance of world was disordered and a number of environmental problem such as global warning and climatic changes appeared. From now on, solar rays reach the earth more dangerously and include carcinogen rays. Depending on global warming, together with the occurring climatic change, while the droughts are experiencing in many places of the world, the many regions of the world stays under the waters. Although the damage given to the environment is recognized, in order to be able to compensate these damages, everyone, from the individuals to the governments, have begun to do something. While the individuals are doing this, changing their life styles, the government carried out the legal codes they put and the contracts they signed with the other countries. The individual recognizing the destruction placed on the environment by it and changing their life styles have recently begun to prefer the products damaging less to the environment. The business enterprises noticing this situation also regarded this as a competitive advantage and have begun to use it in the activities of producing and marketing. Beginning with polluting the environment less in the stage of production,

7 vii they had the consumers noticed in the marketing stage. While some business enterprises are making this voluntarily, some of them, because of the reasons such as competitive press, made it in order to be able to respond the changing desire of consumers and to survive in the business world. As a consequence of these all developments, the concepts such as environmental (green) business enterprise, green consumption, and green product have emerged. In this study, the problems related to the environment, their reasons and solution ways, the perspectives of business enterprises on the problems, green marketing activities, and the effect of green marketing activities on the buying behaviors of consumers were examined. Keywords: Environmental Problems, Sustainable Development, Social Marketing, Green Marketing, Green Product, Green Consumer.

8 viii İÇİNDEKİLER Bilimsel Etik Sayfası... İİ Tez Kabul Formu... İİİ Özet... İV Abstract... Vİ İçindekiler... Vİİİ Kısaltmalar... Xİİİ Tablolar Listesi... XVİ Şekiller Listesi... XXİİ Giriş... 1 Çalışmanın Amacı ve Önemi... 4 Çalışmanın Yöntemi ve Planı... 5 Çalışmanın Kapsamı... 5 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRESELLİK KAVRAMI, ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMECİLİK 1.1. EKOLOJİYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ÇEVRESELLİK KAVRAMI ÇEVRE SORUNLARI Çevre Kirliliği Yerel Çevre Kirlilikleri Hava Kirliliği Su Kirliliği Deniz ve Kıyı Kirliliği Toprak Kirliliği Bitkilerin Kirlenmesi Katı Atık Kirlenmesi Nükleer Kirlenme (Radyoaktif Kirlenme) Gürültü Kirliliği (Ses Kirlenmesi) Küresel Çevre Kirlilikleri Küresel Isınma İklim Değişikliği Ozon Tabakasının Delinmesi Asit Yağmurları Toksik Atıklar... 48

9 ix Ötrofikasyon Erozyon Çevre Sorunlarının Nedenleri (Hızlı) Nüfus Artışı Sanayileşme (Çarpık) Kentleşme Turizm DOĞAL KAYNAKLAR Madde Kaynakları Toprak Kaynakları Su Kaynakları Besin Kaynakları Orman Kaynakları Diğer Kaynaklar Enerji Kaynakları Yenilenemez (Tükenen) Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar Nükleer Enerji Yenilenebilen (Tükenmeyen) Enerji Kaynakları Hidrolik (Su) Enerji Güneş Enerjisi Rüzgâr Enerjisi Jeotermal Enerji Biyokütle (Biyolojik Kütle) Enerjisi ÇEVRE KALKINMA ÇELİŞKİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇEVRE KORUMA MODELLERİ Onarımcı Çevre Koruma Modeli (Curative Model) Koruyucu/Engelleyici Çevre Koruma Modeli (Preventive Model) Eko-Teknoloji ÇEVRE SORUNLARI VE DUYARLILIK ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMECİLİK VE ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMELER AÇISINDAN YEŞİL PAZARLAMA Çevresel (Yeşil) İşletmecilik Tanımı ve Gelişimi Çevresel (Yeşil) İşletmecilik Fonksiyonları Üretim Fonksiyonu Pazarlama Fonksiyonu İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL PAZARLAMA 2.1. SOSYAL SORUMLULUK TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ SOSYAL SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLARI SOSYAL SORUMLULUĞUN AMACI VE ÖNEMİ SOSYAL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

10 x Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İŞLETMELERİN UYGULAMIŞ OLDUĞU SOSYAL SORUMLULUK YÖNTEMLERİ Sosyal Amaç Teşvikleri Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama / Amaca Yönelik Pazarlama Kurumsal Hayırseverlik Toplum Gönüllülüğü Sosyal Açıdan Sorumluluk Taşıyan İş Uygulamaları Kurumsal Sosyal Pazarlama SOSYAL SORUMLULUK BAKIMINDAN ÇEVRE SOSYAL PAZARLAMA KAVRAMI Sosyal Pazarlamanın Tanımı Sosyal Pazarlamanın Gelişimi SOSYAL PAZARLAMANIN KAPSAMI VE AMACI Sosyal Pazarlamanın Kapsamı Sosyal Pazarlamanın Amacı SOSYAL PAZARLAMANIN UNSURLARI Ürün / Hizmet Fiyat Tutundurma Dağıtım Sosyal Pazarlamanın İşletmelere Sağladığı Faydalar Sosyal Pazarlama ve Çevre İlişkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL TÜKETİCİ 3.1. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI VE GELİŞİMİ Yeşil Pazarlamanın Tanımı Yeşil Pazarlamanın Gelişimi Birinci Aşama: Ekolojik (Yeşil) Pazarlama İkinci Aşama: Çevreci (Yeşil) Pazarlama Sürdürülebilirlik Temiz Teknoloji Yeşil Tüketici Rekabet Avantajı Eko-Performans Çevresel Kalite Üçüncü Aşama: Sürdürülebilir (Yeşil) Pazarlama YEŞİL PAZARLAMANIN AŞAMALARI YEŞİL HEDEFLEME YEŞİL STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÇEVRESEL ORYANTASYON SORUMLU ORGANİZASYON YEŞİL PAZARLAMA KARMASI

11 xi Yeşil Ürün Yeşil Fiyat Yeşil Tutundurma Yeşil Dağıtım Yeşil Paketleme Yeşil Etiketleme Yeşil Ergonomi YEŞİL PAZARLAMA VE GELENEKSEL PAZARLAMA YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE YEŞİL PAZARLAMADA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ İŞLETMELERİ YEŞİL OLMAYA İTEN NEDENLER YEŞİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI YEŞİL TÜKETİCİ VE YEŞİL TÜKETİM Yeşil Tüketici Tanımı Yeşil Tüketici Profili Pazarda Yeşil Tüketici YEŞİL TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA MODELİ YEŞİL TÜKETİCİYE YÖNELİK STRATEJİLER YEŞİL TÜKETİM Yeşil Tüketimi Etkileyen Faktörler Demografik Özellikler Yaş Cinsiyet ve Medeni Durum Gelir Eğitim Kentsel / Kırsal Yerleşim Etkisi Psikografik Özellikler Politik Eğilim Çoğulculuk ve Başkalarını Düşünme Algılanan Tüketici Etkililiği Çevreyle İlgili Konulara Duyarlılık Kültürel Özellikler YEŞİL PAZARLAMANIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI (KISITLARI)

12 xii 4.6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri Araştırmanın Modeli Araştırmanın Hipotezleri Anket Formunun Oluşturulması ve Veri Toplama Yöntemi Anakütle ve Örnek Kütlenin Seçimi Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri Cinsiyet Dağılımı Medeni Durum Dağılımı Yaş Dağılımı Eğitim Durumu Dağılımı Tüketicilerin Aylık Ortalama Hane Gelirine Göre Dağılımı Meslek Dağılımı Tüketicilerin Çevre Duyarlılığı ile İlgili İfadelere Katılma Dereceleri ile İlgili Veriler Tüketicilerin Yeşil Pazarlama ile İlgili İfadelere Katılma Dereceleri İle İlgili Veriler Yeşil Satın Alma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Üzerine Etkisine Katılma Durumu Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Standart Sapmaları ve Yüzdeleri Karşılaştırmalı Tablolar ve Ki Kare Testi Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler Özgeçmiş

13 xiii KISALTMALAR 0 C :Centigrade- Santigrat AB ABD AMA Ar-Ge BM BS CE CFC cm CO 2 db DDT DNA EDF EMAS EPA EPP ESA FAO FSC GB-KD GM GW Hz :Avrupa Birliği :Amerika Birleşik Devletleri :American Marketing Association-Amerikan Pazarlama Derneği :Araştırma-Geliştirme :Birleşmiş Milletler :British Standard :Congormite Europeenne :Chlorofluorocarbon- Kloroflüorokarbon :Santimetre :Carbon Dioxide- Karbondioksit :Desibel- Ses Şiddeti Birimi :Dikloro Difenol Trikloroethan :Deoksiribonükleik Asit :Environmental Defense Fund -Çevresel Savunma Fonu :Eco Management and Auditing Scheme- Çevre Yönetim ve Denetim Planı :Environmental Protection Agency- Çevre Koruma Ajansı :Environmentally Preferable Purchasing- Çevresel Olarak Tercih Edilen Satın Alma :European Space Agency- Avrupa Uzay Ajansı :Food and Agriculture Organization- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı :Forest Stewardship Council- Orman Hizmet Konseyi :Güneybatı- Kuzeydoğu :General Motors :Gross Weight- Brüt Ağırlık :Hertz- frekans birimi

14 xiv IAEA :International Atomic Energy Agency- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ICRP :International Commission on Radiological Protection- Uluslararası Radyasyon Koruma Komisyonu IEEP :Institude for European Environmental Policy- Uluslararası Çevre Eğitim Programı IOE :International Organisation of Employers- Uluslararası İşverenler Örgütü IPCC :Intergovermental Panel on Climate Change - Uluslararası İklim Değişikliği Paneli ISO :International Organization for Standartization- Uluslararası Standart Örgütü IULA :International Union of Local Authorities- Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği km :Kilometre KSS :Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kws :Kilovatsaat LAN :Local Area Network LPG :Liquid Petrol Gas- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı m 3 MW NO x :Metreküp :Megawatt :Azot Oksit OECD :Organizations for Economic C0- Operation and Development- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD-NEA :Organizations for Economic C0- Operation and Development Nuclear Energy Agency-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Nükleer Enerji Ajansı ph :Potansiyel Hidrojen Ppm :Parts Per Million- Milyonda Bir SCS :Scientific Cetification System- Bilimsel Belgelendirme Sistemi SO 2 :Sulfur Dioxide- Sülfür Dioksit

15 xv SSCB :Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TAEK :Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TQEM :Total Quality Environmental Management- Toplam Kalite Çevre Yönetimi TQM :Total Quality Management- Toplam Kalite Yönetimi TSE :Türk Standartları Enstitüsü TV :Television- Televizyon UNEP :United Nations Environment Programme- Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNICEF :United Nations Children s Fund - Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu UNSCEAR :United Nations Scientific Committee on the Effects Atomic Radiation- Birleşmiş Milletler Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi WWF :World Wildlife Fund- Dünya Vahşi Tabiat Fonu yy :Yüzyıl

16 xvi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. Kaynaklarına Göre Katı Atıklar Tablo 1.2. Bazı Gürültülerin db Olarak Şiddetleri Tablo 1.3. Bugünkü ve Beklenen Nüfus Hacmi ve Büyüme Oranları Tablo 1.4. Sürdürülebilir Kalkınma Tanımları Tablo 1.5. Çevresel Tasarım Örnekleri Tablo 2.1. Sosyal Ürün Olarak Düşünce Biçimlerine Örnekler Tablo 3.1. Sürdürülebilir Kalkınma Tarihçesi Tablo 3.2. Üretim Süreçlerini Yeşil Hale Getiren İşletmeler Tablo 3.3. Ürün ve Süreç Yaklaşımları Tablo 3.4. Yeşil Ürün Örnekleri Tablo 3.5. Yeşil Ürün Geliştirme Aşamaları Tablo 3.6. Geleneksel Pazarlama ve Yeşil Pazarlama Arasındaki Farklar Tablo 3.7. Geleneksel Pazarlama - Yeşil Pazarlama Karşılaştırması Tablo 3.8. Yeşil ve Geleneksel Pazarlama Açısından Pazarlama Stratejilerini Tablo 3.9. Yeşil Tüketici Pazar Bölümlendirmesi Tablo Beş Çevresel Dilimin Demografik Bileşimi Tablo Halford un Yeşil Tüketici Satın Alma Modeli Tablo Yeşil Tüketici Psikolojisi ve Satın Alma Stratejileri Tablo 4.1. Güvenilirlik Analizi Değerlendirmesi Tablo 4.2. Tüketicilerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 4.3. Tüketicilerin Medeni Duruma Göre Dağılımı Tablo 4.4. Tüketicilerin Yaşa Göre Dağılımı Tablo 4.5. Tüketicilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 4.7. Tüketicilerin Mesleklerine Göre Dağılımı Tablo 4.8. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Dünya da Canlı Türlerinin Yok Olduğunu Biliyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo 4.9. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Sorunlarının Oluşmasındaki En Büyük Faktör İnsandır İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ülkemizdeki Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Yeterli Değildir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasına Karşıyım İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Doğal Kaynakları Kullanmada Dikkatli Davranırım İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Evsel Atıklarımı Ayrıştırarak Atıyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Elektronik Aletleri Kullanmadığım Zaman Fişlerini Çekiyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Isı Kaybını Önlemek İçin Evimin Yalıtımına Önem Veriyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kişisel Bakım Ve Temizlik (El Yıkama, Diş Fırçalama, Tıraş Olma) Esnasında Suyu İdareli Kullanıyorum İfadesine Katılım Dereceleri

17 xvii Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Orman Kaynaklarımızın Tükenebileceğini Düşündüğüm İçin Faturalarımın E-Postayla Gelmesi Yönünde Talimat Veriyorum Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Gereksiz Yere Kâğıt Kullanmamaya Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevreyi Korumadan Kalkınmak Mümkün Değildir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Küresel Isınmanın Sebeplerinden Biri de Gereksiz Harcanan Enerjidir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkı Sağladığını Düşünüyorum İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlere Her Yerden Ulaşılamıyor İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünler Diğer Ürünlere Göre Daha Pahalıdır İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüştürülebilen Ürün Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin ÇEVKO Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılanların Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Yeşil Nokta Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Satın Aldığım Ürünlerin Ambalajının Çevreye Zararlı Olduğunu Öğrenirsem Satın Almaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Satın Aldığım Ürünün Çevreye Zarar Vererek Üretildiğini Öğrenirsem Kullanmaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Gereğinden Fazla Ambalajlanmış Ürünleri Tercih Etmem İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlerin Reklamı Satın Alma Davranışım Üzerinde Etkili Olur İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Medyada Yayınlanan Çevre İle İlgili Konular/Sorunlar Satın Alma Davranışımı Etkiler İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevreye Zarar Vermediğini İşaret Eden Etiketleri İçeren Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Elektrikli Ev Eşyası (Buzdolabı, Fırın, Çamaşır Makinesi, Ütü, Elektrikli Süpürge Vb.) Satın Alırken A+ (Enerji Tasarruflu) Sınıfı Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri

18 xviii Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazlar İçeren Sprey, Deodorant Türü Ürün Satın Almam İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri.268 Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Alışverişlerde; File, Kese Kâğıdı, Pamuklu Torbalar Gibi Mümkün Olduğunca Doğada Çözünebilir Malzemeleri Kullanmayı Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin İki Ürün Arasında Seçim Yaparken Çevre Dostu Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlere Diğer Ürünlere Ödediğimden Daha Fazla Ödemeye Razıyım İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürüne Diğer Ürünlere Kıyasla Ne Kadar Fazla Ödeme Yaparsınız? İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasına Karşıyım İfadesine Katılan Tüketicilerin Çevreyi Korumadan Kalkınmak Mümkün Değildir İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Isı Kaybını Önlemek İçin Evimin Yalıtımına Önem Veriyorum İfadesine Katılan Tüketicilerin Küresel Isınmanın Sebeplerinden Biri de Gereksiz Harcanan Enerjidir İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Orman Kaynaklarımızın Tükenebileceğini Düşündüğüm İçin Faturalarımın E- Posta İle Gelmesi Yönünde Talimat Veriyorum İfadesine Katılmaları İle Gereksiz Yere Kâğıt Kullanmamaya Dikkat Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşüm Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları ile ÇEVKO Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu

19 xix Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Yeşil Nokta Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları ile Çevreye Zarar Vermediğini İşaret Eden Etiketleri İçeren Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Doğal Kaynakların Kullanmada Dikkatli Davranırım İfadesine Katılmaları İle Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Elektronik Aletleri Kullanmadığım Zaman Fişlerini Çekiyorum İfadesine Katılmaları ile Elektrikli Ev Eşyası Satın Alırken A+ Sınıfı Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Yorumu Tablo Gereksiz Yere Kağıt Kullanmam İfadesine Katılmaları İle Gereğinden Fazla Ambalajlanmış Ürünleri Tercih Etmem İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkı Sağladığını Düşünüyorum İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Cinsiyet İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazlar İçeren Sprey, Deodorant Türü Ürünleri Satın Almam İfadesine Katılım Derecesinin Cinsiyet İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlere Her Yerden Ulaşılamıyor İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünler Diğer Ürünlere Göre Pahalıdır İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecelerinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Yaş İle İlişkisi

20 Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Yeşil Nokta Simgesinin Bilinirlik Oranının Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevko Simgesinin Bilinirlik Oranının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo 4.97.Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşüm Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Tablo Yeşil Nokta Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi. 313 Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri İle Aylık Hane Geliri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlere Diğer Ürünlere Ödediğimden Daha Fazla Ödemeye Razıyım İfadesine Katılma Dereceleri İle Aylık Hane Geliri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Satın Aldığım Ürünün Ambalajının Çevreye Zararlı Olduğunu Öğrenirsem Satın Almaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu xx

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel

ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel i ÖNSÖZ Yerel siyaset ve kalkınma ilişkisini incelediğimiz bu çalışmada geçmişin derinliğine kadar uzanan siyasetin sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim içinde bulunduğunu ve bunun Isparta ölçeğinde

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi

Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi ÇEVRESEL SORUNLARA KARŞI BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DÜŞÜNCESİ * Rıdvan KARALAR ** Hakan KİRACI *** Özet: Günümüzde sergilenen tüketim kalıplarının olası ekolojik etkilerinin altının

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ TRUVA TARİHİ MİLLİ PARKI, KAZDAĞI MİLLİ PARKI VE SPİL DAĞI MİLLİ PARKI ZİYARETÇİLERİNİN TÜRKİYE DE MİLLİ PARK KAVRAMI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Erdal ÖZTURA 2010 T.C. ÇANAKKALE

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL Güneş SEYHAN*, Burcu Selin YILMAZ** ÖZET Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı