YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. MUAMMER ZERENLER HAZIRLAYAN NECLA KUDUZ KONYA 2011

2 ii ii BİLİMSEL ETİK SAYFASI

3 iii iii TEZ KABUL FORMU

4 iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Necla KUDUZ Numarası: Ana Bilim / Bilim Dalı İşletme/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Danışmanı Doç. Dr. Muammer ZERENLER Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Tezin Adı Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ÖZET Çevre sorunlarının temelinde doğal kaynaklar sınırsızdır anlayışı yatmaktadır. İnsanoğlunun kaynakları sınırsızmışçasına kullanması çevresel tahribata yol açmaktadır. İnsanların sergilediği bilinçsiz davranışlar sonucu dünyanın dengesi bozularak küresel ısınma, iklim değişikliği gibi pek çok çevre problemi meydana gelmiştir. Artık güneş ışınları daha tehlikeli şekilde yeryüzüne ulaşmakta; kanserojen ışınlar içermektedir. Küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelen iklim değişimiyle birlikte dünya nın pek çok bölgesinde kuraklıklar yaşanırken; pek çok bölgesi sular altında kalmaktadır. İnsanoğlunun çevreye verdiği zararı fark etmesiyle birlikte; bu zararı telafi edebilmek için bireylerden hükümetlere herkes bir şeyler yapmaya başlamıştır. Bireyler bunu yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek yaparken; hükümetler de koymuş olduğu yasalarla ve diğer ülkelerle imzalamış olduğu anlaşmalarla yapmıştır. Çevreye verdiği tahribatı fark edip; yaşam tarzını değiştiren bireyler artık satın alma davranışlarında çevreye daha az zarar veren ürünleri tercih etmeye başlamışlardır. Bu durumu fark eden işletmeler de bunu bir rekabet avantajı olarak görüp; üretim ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya başlamışlardır. Üretim aşamasında çevreyi daha az kirletmekle işe başlayarak pazarlama faaliyetlerinde de

5 v tüketicilere fark ettirmişlerdir. Kimi işletmeler bunu kendi isteğiyle yaparken; kimileri de rekabet baskısı gibi nedenlerden dolayı tüketicilerin değişen isteklerine cevap verebilmek ve iş dünyasında ayakta kalabilmek için yapmışlardır. Tüm bu gelişmeler sonucunda çevresel (yeşil) işletme, yeşil pazarlama, yeşil tüketim, yeşil tüketici ve yeşil ürün gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada; çevreyle alakalı sorunlar, nedenleri ve çözüm yolları, işletmelerin çevre sorunlarına bakış açıları, yeşil pazarlama faaliyetleri ve yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Tüketici.

6 vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Necla KUDUZ Number: Ana Bilim / Management/Production Management And Marketing Bilim Dalı Danışmanı Doç. Dr. Muammer ZERENLER A Study Of The Determining The Effects Of Green Tezin İngilizce Adı Marketing Activities On The Purchasing Behaviours Of The Consumers ABSTRACT The perception Natural resources are limitless underlies the environmental problems. The use of mankind the resource as if they are limitless leads to environmental destruction. As a result of these unconscious behaviors exhibited by the human beings, the balance of world was disordered and a number of environmental problem such as global warning and climatic changes appeared. From now on, solar rays reach the earth more dangerously and include carcinogen rays. Depending on global warming, together with the occurring climatic change, while the droughts are experiencing in many places of the world, the many regions of the world stays under the waters. Although the damage given to the environment is recognized, in order to be able to compensate these damages, everyone, from the individuals to the governments, have begun to do something. While the individuals are doing this, changing their life styles, the government carried out the legal codes they put and the contracts they signed with the other countries. The individual recognizing the destruction placed on the environment by it and changing their life styles have recently begun to prefer the products damaging less to the environment. The business enterprises noticing this situation also regarded this as a competitive advantage and have begun to use it in the activities of producing and marketing. Beginning with polluting the environment less in the stage of production,

7 vii they had the consumers noticed in the marketing stage. While some business enterprises are making this voluntarily, some of them, because of the reasons such as competitive press, made it in order to be able to respond the changing desire of consumers and to survive in the business world. As a consequence of these all developments, the concepts such as environmental (green) business enterprise, green consumption, and green product have emerged. In this study, the problems related to the environment, their reasons and solution ways, the perspectives of business enterprises on the problems, green marketing activities, and the effect of green marketing activities on the buying behaviors of consumers were examined. Keywords: Environmental Problems, Sustainable Development, Social Marketing, Green Marketing, Green Product, Green Consumer.

8 viii İÇİNDEKİLER Bilimsel Etik Sayfası... İİ Tez Kabul Formu... İİİ Özet... İV Abstract... Vİ İçindekiler... Vİİİ Kısaltmalar... Xİİİ Tablolar Listesi... XVİ Şekiller Listesi... XXİİ Giriş... 1 Çalışmanın Amacı ve Önemi... 4 Çalışmanın Yöntemi ve Planı... 5 Çalışmanın Kapsamı... 5 BİRİNCİ BÖLÜM ÇEVRESELLİK KAVRAMI, ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMECİLİK 1.1. EKOLOJİYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR ÇEVRESELLİK KAVRAMI ÇEVRE SORUNLARI Çevre Kirliliği Yerel Çevre Kirlilikleri Hava Kirliliği Su Kirliliği Deniz ve Kıyı Kirliliği Toprak Kirliliği Bitkilerin Kirlenmesi Katı Atık Kirlenmesi Nükleer Kirlenme (Radyoaktif Kirlenme) Gürültü Kirliliği (Ses Kirlenmesi) Küresel Çevre Kirlilikleri Küresel Isınma İklim Değişikliği Ozon Tabakasının Delinmesi Asit Yağmurları Toksik Atıklar... 48

9 ix Ötrofikasyon Erozyon Çevre Sorunlarının Nedenleri (Hızlı) Nüfus Artışı Sanayileşme (Çarpık) Kentleşme Turizm DOĞAL KAYNAKLAR Madde Kaynakları Toprak Kaynakları Su Kaynakları Besin Kaynakları Orman Kaynakları Diğer Kaynaklar Enerji Kaynakları Yenilenemez (Tükenen) Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar Nükleer Enerji Yenilenebilen (Tükenmeyen) Enerji Kaynakları Hidrolik (Su) Enerji Güneş Enerjisi Rüzgâr Enerjisi Jeotermal Enerji Biyokütle (Biyolojik Kütle) Enerjisi ÇEVRE KALKINMA ÇELİŞKİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇEVRE KORUMA MODELLERİ Onarımcı Çevre Koruma Modeli (Curative Model) Koruyucu/Engelleyici Çevre Koruma Modeli (Preventive Model) Eko-Teknoloji ÇEVRE SORUNLARI VE DUYARLILIK ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMECİLİK VE ÇEVRESEL (YEŞİL) İŞLETMELER AÇISINDAN YEŞİL PAZARLAMA Çevresel (Yeşil) İşletmecilik Tanımı ve Gelişimi Çevresel (Yeşil) İşletmecilik Fonksiyonları Üretim Fonksiyonu Pazarlama Fonksiyonu İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL SORUMLULUK VE SOSYAL PAZARLAMA 2.1. SOSYAL SORUMLULUK TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ SOSYAL SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRLARI SOSYAL SORUMLULUĞUN AMACI VE ÖNEMİ SOSYAL SORUMLULUĞUN TARİHSEL GELİŞİMİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

10 x Klasik Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı İŞLETMELERİN UYGULAMIŞ OLDUĞU SOSYAL SORUMLULUK YÖNTEMLERİ Sosyal Amaç Teşvikleri Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama / Amaca Yönelik Pazarlama Kurumsal Hayırseverlik Toplum Gönüllülüğü Sosyal Açıdan Sorumluluk Taşıyan İş Uygulamaları Kurumsal Sosyal Pazarlama SOSYAL SORUMLULUK BAKIMINDAN ÇEVRE SOSYAL PAZARLAMA KAVRAMI Sosyal Pazarlamanın Tanımı Sosyal Pazarlamanın Gelişimi SOSYAL PAZARLAMANIN KAPSAMI VE AMACI Sosyal Pazarlamanın Kapsamı Sosyal Pazarlamanın Amacı SOSYAL PAZARLAMANIN UNSURLARI Ürün / Hizmet Fiyat Tutundurma Dağıtım Sosyal Pazarlamanın İşletmelere Sağladığı Faydalar Sosyal Pazarlama ve Çevre İlişkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YEŞİL PAZARLAMA VE YEŞİL TÜKETİCİ 3.1. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI VE GELİŞİMİ Yeşil Pazarlamanın Tanımı Yeşil Pazarlamanın Gelişimi Birinci Aşama: Ekolojik (Yeşil) Pazarlama İkinci Aşama: Çevreci (Yeşil) Pazarlama Sürdürülebilirlik Temiz Teknoloji Yeşil Tüketici Rekabet Avantajı Eko-Performans Çevresel Kalite Üçüncü Aşama: Sürdürülebilir (Yeşil) Pazarlama YEŞİL PAZARLAMANIN AŞAMALARI YEŞİL HEDEFLEME YEŞİL STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ ÇEVRESEL ORYANTASYON SORUMLU ORGANİZASYON YEŞİL PAZARLAMA KARMASI

11 xi Yeşil Ürün Yeşil Fiyat Yeşil Tutundurma Yeşil Dağıtım Yeşil Paketleme Yeşil Etiketleme Yeşil Ergonomi YEŞİL PAZARLAMA VE GELENEKSEL PAZARLAMA YEŞİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE YEŞİL PAZARLAMADA BAŞARISIZLIK NEDENLERİ İŞLETMELERİ YEŞİL OLMAYA İTEN NEDENLER YEŞİL PAZARLAMANIN AMAÇLARI YEŞİL TÜKETİCİ VE YEŞİL TÜKETİM Yeşil Tüketici Tanımı Yeşil Tüketici Profili Pazarda Yeşil Tüketici YEŞİL TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE SATIN ALMA MODELİ YEŞİL TÜKETİCİYE YÖNELİK STRATEJİLER YEŞİL TÜKETİM Yeşil Tüketimi Etkileyen Faktörler Demografik Özellikler Yaş Cinsiyet ve Medeni Durum Gelir Eğitim Kentsel / Kırsal Yerleşim Etkisi Psikografik Özellikler Politik Eğilim Çoğulculuk ve Başkalarını Düşünme Algılanan Tüketici Etkililiği Çevreyle İlgili Konulara Duyarlılık Kültürel Özellikler YEŞİL PAZARLAMANIN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI FAYDALAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 4.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI (KISITLARI)

12 xii 4.6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri Araştırmanın Modeli Araştırmanın Hipotezleri Anket Formunun Oluşturulması ve Veri Toplama Yöntemi Anakütle ve Örnek Kütlenin Seçimi Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri Cinsiyet Dağılımı Medeni Durum Dağılımı Yaş Dağılımı Eğitim Durumu Dağılımı Tüketicilerin Aylık Ortalama Hane Gelirine Göre Dağılımı Meslek Dağılımı Tüketicilerin Çevre Duyarlılığı ile İlgili İfadelere Katılma Dereceleri ile İlgili Veriler Tüketicilerin Yeşil Pazarlama ile İlgili İfadelere Katılma Dereceleri İle İlgili Veriler Yeşil Satın Alma Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Üzerine Etkisine Katılma Durumu Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Standart Sapmaları ve Yüzdeleri Karşılaştırmalı Tablolar ve Ki Kare Testi Sonuç ve Öneriler Kaynakça Ekler Özgeçmiş

13 xiii KISALTMALAR 0 C :Centigrade- Santigrat AB ABD AMA Ar-Ge BM BS CE CFC cm CO 2 db DDT DNA EDF EMAS EPA EPP ESA FAO FSC GB-KD GM GW Hz :Avrupa Birliği :Amerika Birleşik Devletleri :American Marketing Association-Amerikan Pazarlama Derneği :Araştırma-Geliştirme :Birleşmiş Milletler :British Standard :Congormite Europeenne :Chlorofluorocarbon- Kloroflüorokarbon :Santimetre :Carbon Dioxide- Karbondioksit :Desibel- Ses Şiddeti Birimi :Dikloro Difenol Trikloroethan :Deoksiribonükleik Asit :Environmental Defense Fund -Çevresel Savunma Fonu :Eco Management and Auditing Scheme- Çevre Yönetim ve Denetim Planı :Environmental Protection Agency- Çevre Koruma Ajansı :Environmentally Preferable Purchasing- Çevresel Olarak Tercih Edilen Satın Alma :European Space Agency- Avrupa Uzay Ajansı :Food and Agriculture Organization- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı :Forest Stewardship Council- Orman Hizmet Konseyi :Güneybatı- Kuzeydoğu :General Motors :Gross Weight- Brüt Ağırlık :Hertz- frekans birimi

14 xiv IAEA :International Atomic Energy Agency- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ICRP :International Commission on Radiological Protection- Uluslararası Radyasyon Koruma Komisyonu IEEP :Institude for European Environmental Policy- Uluslararası Çevre Eğitim Programı IOE :International Organisation of Employers- Uluslararası İşverenler Örgütü IPCC :Intergovermental Panel on Climate Change - Uluslararası İklim Değişikliği Paneli ISO :International Organization for Standartization- Uluslararası Standart Örgütü IULA :International Union of Local Authorities- Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği km :Kilometre KSS :Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kws :Kilovatsaat LAN :Local Area Network LPG :Liquid Petrol Gas- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı m 3 MW NO x :Metreküp :Megawatt :Azot Oksit OECD :Organizations for Economic C0- Operation and Development- İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD-NEA :Organizations for Economic C0- Operation and Development Nuclear Energy Agency-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Nükleer Enerji Ajansı ph :Potansiyel Hidrojen Ppm :Parts Per Million- Milyonda Bir SCS :Scientific Cetification System- Bilimsel Belgelendirme Sistemi SO 2 :Sulfur Dioxide- Sülfür Dioksit

15 xv SSCB :Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TAEK :Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TQEM :Total Quality Environmental Management- Toplam Kalite Çevre Yönetimi TQM :Total Quality Management- Toplam Kalite Yönetimi TSE :Türk Standartları Enstitüsü TV :Television- Televizyon UNEP :United Nations Environment Programme- Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNICEF :United Nations Children s Fund - Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu UNSCEAR :United Nations Scientific Committee on the Effects Atomic Radiation- Birleşmiş Milletler Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi WWF :World Wildlife Fund- Dünya Vahşi Tabiat Fonu yy :Yüzyıl

16 xvi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. Kaynaklarına Göre Katı Atıklar Tablo 1.2. Bazı Gürültülerin db Olarak Şiddetleri Tablo 1.3. Bugünkü ve Beklenen Nüfus Hacmi ve Büyüme Oranları Tablo 1.4. Sürdürülebilir Kalkınma Tanımları Tablo 1.5. Çevresel Tasarım Örnekleri Tablo 2.1. Sosyal Ürün Olarak Düşünce Biçimlerine Örnekler Tablo 3.1. Sürdürülebilir Kalkınma Tarihçesi Tablo 3.2. Üretim Süreçlerini Yeşil Hale Getiren İşletmeler Tablo 3.3. Ürün ve Süreç Yaklaşımları Tablo 3.4. Yeşil Ürün Örnekleri Tablo 3.5. Yeşil Ürün Geliştirme Aşamaları Tablo 3.6. Geleneksel Pazarlama ve Yeşil Pazarlama Arasındaki Farklar Tablo 3.7. Geleneksel Pazarlama - Yeşil Pazarlama Karşılaştırması Tablo 3.8. Yeşil ve Geleneksel Pazarlama Açısından Pazarlama Stratejilerini Tablo 3.9. Yeşil Tüketici Pazar Bölümlendirmesi Tablo Beş Çevresel Dilimin Demografik Bileşimi Tablo Halford un Yeşil Tüketici Satın Alma Modeli Tablo Yeşil Tüketici Psikolojisi ve Satın Alma Stratejileri Tablo 4.1. Güvenilirlik Analizi Değerlendirmesi Tablo 4.2. Tüketicilerin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 4.3. Tüketicilerin Medeni Duruma Göre Dağılımı Tablo 4.4. Tüketicilerin Yaşa Göre Dağılımı Tablo 4.5. Tüketicilerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Tablo 4.7. Tüketicilerin Mesleklerine Göre Dağılımı Tablo 4.8. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Dünya da Canlı Türlerinin Yok Olduğunu Biliyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo 4.9. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Sorunlarının Oluşmasındaki En Büyük Faktör İnsandır İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ülkemizdeki Çevre Kirliliğini Önleyici Tedbirler Yeterli Değildir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasına Karşıyım İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Doğal Kaynakları Kullanmada Dikkatli Davranırım İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Evsel Atıklarımı Ayrıştırarak Atıyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Elektronik Aletleri Kullanmadığım Zaman Fişlerini Çekiyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Isı Kaybını Önlemek İçin Evimin Yalıtımına Önem Veriyorum İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kişisel Bakım Ve Temizlik (El Yıkama, Diş Fırçalama, Tıraş Olma) Esnasında Suyu İdareli Kullanıyorum İfadesine Katılım Dereceleri

17 xvii Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Orman Kaynaklarımızın Tükenebileceğini Düşündüğüm İçin Faturalarımın E-Postayla Gelmesi Yönünde Talimat Veriyorum Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Gereksiz Yere Kâğıt Kullanmamaya Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevreyi Korumadan Kalkınmak Mümkün Değildir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Küresel Isınmanın Sebeplerinden Biri de Gereksiz Harcanan Enerjidir İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkı Sağladığını Düşünüyorum İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlere Her Yerden Ulaşılamıyor İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünler Diğer Ürünlere Göre Daha Pahalıdır İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüştürülebilen Ürün Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin ÇEVKO Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılanların Geri Dönüştürülmüş Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Yeşil Nokta Simgesini Bilme Oranları Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Satın Aldığım Ürünlerin Ambalajının Çevreye Zararlı Olduğunu Öğrenirsem Satın Almaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Satın Aldığım Ürünün Çevreye Zarar Vererek Üretildiğini Öğrenirsem Kullanmaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Gereğinden Fazla Ambalajlanmış Ürünleri Tercih Etmem İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlerin Reklamı Satın Alma Davranışım Üzerinde Etkili Olur İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Medyada Yayınlanan Çevre İle İlgili Konular/Sorunlar Satın Alma Davranışımı Etkiler İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevreye Zarar Vermediğini İşaret Eden Etiketleri İçeren Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Elektrikli Ev Eşyası (Buzdolabı, Fırın, Çamaşır Makinesi, Ütü, Elektrikli Süpürge Vb.) Satın Alırken A+ (Enerji Tasarruflu) Sınıfı Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri

18 xviii Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazlar İçeren Sprey, Deodorant Türü Ürün Satın Almam İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri.268 Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Alışverişlerde; File, Kese Kâğıdı, Pamuklu Torbalar Gibi Mümkün Olduğunca Doğada Çözünebilir Malzemeleri Kullanmayı Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin İki Ürün Arasında Seçim Yaparken Çevre Dostu Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılma Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürünlere Diğer Ürünlere Ödediğimden Daha Fazla Ödemeye Razıyım İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Çevre Dostu Ürüne Diğer Ürünlere Kıyasla Ne Kadar Fazla Ödeme Yaparsınız? İfadesine Katılım Dereceleri Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Araştırmaya Katılanların Her Bir Soruya Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları Tablo Nükleer Enerji Santrallerinin Kurulmasına Karşıyım İfadesine Katılan Tüketicilerin Çevreyi Korumadan Kalkınmak Mümkün Değildir İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Isı Kaybını Önlemek İçin Evimin Yalıtımına Önem Veriyorum İfadesine Katılan Tüketicilerin Küresel Isınmanın Sebeplerinden Biri de Gereksiz Harcanan Enerjidir İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Orman Kaynaklarımızın Tükenebileceğini Düşündüğüm İçin Faturalarımın E- Posta İle Gelmesi Yönünde Talimat Veriyorum İfadesine Katılmaları İle Gereksiz Yere Kâğıt Kullanmamaya Dikkat Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşüm Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları ile ÇEVKO Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu

19 xix Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları İle Yeşil Nokta Simgesini Bilmeleri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılmaları ile Çevreye Zarar Vermediğini İşaret Eden Etiketleri İçeren Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Doğal Kaynakların Kullanmada Dikkatli Davranırım İfadesine Katılmaları İle Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değerinin Yorumu Tablo Elektronik Aletleri Kullanmadığım Zaman Fişlerini Çekiyorum İfadesine Katılmaları ile Elektrikli Ev Eşyası Satın Alırken A+ Sınıfı Olanı Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Yorumu Tablo Gereksiz Yere Kağıt Kullanmam İfadesine Katılmaları İle Gereğinden Fazla Ambalajlanmış Ürünleri Tercih Etmem İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümün Ekonomiye Katkı Sağladığını Düşünüyorum İfadesine Katılmaları İle Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılmaları Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Cinsiyet İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazlar İçeren Sprey, Deodorant Türü Ürünleri Satın Almam İfadesine Katılım Derecesinin Cinsiyet İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlere Her Yerden Ulaşılamıyor İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünler Diğer Ürünlere Göre Pahalıdır İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Derecesinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecelerinin Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Yaş İle İlişkisi

20 Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Yeşil Nokta Simgesinin Bilinirlik Oranının Yaş İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevko Simgesinin Bilinirlik Oranının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Taşınması Esnasında Harcanan Doğal Kaynakları Düşündüğüm İçin Mümkün Olduğunca Ülke İçinde Üretilen Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo 4.97.Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürünleri Tercih Ederim İfadesine Katılım Derecesinin Eğitim Düzeyi İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşüm Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Geri Dönüşümlü Malzemeden Yapılmış Ürün Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Tablo Yeşil Nokta Simgesinin Bilinirlik Oranının Aylık Hane Geliri İle İlişkisi. 313 Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Deterjan Satın Alırken İçerdiği Fosfat Miktarına Dikkat Ederim İfadesine Katılım Dereceleri İle Aylık Hane Geliri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlere Diğer Ürünlere Ödediğimden Daha Fazla Ödemeye Razıyım İfadesine Katılma Dereceleri İle Aylık Hane Geliri Arasındaki İlişki Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Çevre Dostu Ürünlerin Reklamları Yeteri Kadar Etkin Yapılmıyor İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Ürünlerin Ambalajları Üzerindeki İşaretlerden/Etiketlerden Çevreye Zarar Verip Vermediğini Anlayabilirim İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu Tablo Satın Aldığım Ürünün Ambalajının Çevreye Zararlı Olduğunu Öğrenirsem Satın Almaktan Vazgeçerim İfadesine Katılım Derecesinin Meslekle İlişkisi Tablo Ki-Kare Değeri Yorumu xx

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi

Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Daha Yeşil ve Daha Akıllı: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Çevre ve İklim Değişimi Bu sunum Greener and Smarter, ICTs, the Environment and Climate Change başlıklı Eylül 2010 tarihli OECD raporundan uyarlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar

Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verimliliğine Yönelik Güncel Gelişme ve Yaklaşımlar Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi

Detaylı

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI Çevre ile ilgili temel kavramlar Çevre sorunlarının nedenleri Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları Sürdürülebilir tarım ve tarımsal kalkınma.hafta Çevreye

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI HATUN ÖZTÜRK 20338647 Küresel Isınma Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Fosil yakıtların

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. Fosil yakıtlar, çoğu yeşil bitkilerin fotosentez ürünü

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YEŞİL PAZARLAMADA KARBON AYAK İZİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇORUM İLİ NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ KARBON AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE C ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ (5 SAAT) 1 Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri (Çevre Sorunları) 2 Çevre Kirliliğine Neden Olan (İnsan Kaynaklı) Faktörler

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ

BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1.1. ANA HATLARIYLA TARIM VE TARIMSAL GELİŞİM SÜRECİ... 1 1.2. SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE TARIM EKONOMİSİ... 18 1.3. TARIMDAKİ DEĞİŞİMİN ALTINDA YATAN TEMEL NEDENLER...

Detaylı

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi:

Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Özlem İkinci Dr, Bilimsel Programlar Başuzmanı, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Doğayla Uyumlu Yaşamın Adresi: Ekolojik Köyler Büyük şehirlerde yaşayan pek çok kişinin hayalidir köy yaşamı. Gürültüden

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ?

İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? İKLİM DOSTU ŞİRKET MÜMKÜN MÜ? Gülçin Özsoy REC Türkiye Proje Uzmanı İklim Platformu Program Yöneticisi 22 Mart 2012, İzmir REC Türkiye REC Kuruluş Sözleşmesi Ekim 2002 de imzalandı; Ocak 2004 te yürürlüğe

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2

BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 BİR DOĞAL ALANIN DEĞERİ VE DOĞAYI KORUMANIN GEREKÇELERİ DERS 2 Bir doğal alanın toplam ekonomik ve toplumsal değeri kullanım (aktif kullanım) ve kullanım dışı (pasif kullanım) değerlerinin toplamına eşittir.

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı???

Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 1. Endüstriyel Çevre Kirliliği Tarihi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Sizce ne oldu da endüstriyel kirlilik kavramı önem kazandı??? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇEVRESEL ATIKLAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Küresel Değişim Kavramı Çağatay Tavşanoğlu Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı 2017-2018 Güz Sistem kavramı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL Y.İ.B.O. ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Proje Grubu KARINCA Grubu Üyeleri Asıl alt

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi B U T E K O M S E M I N E R L E R I, 2 9. 0 9. 2 0 1 4, B U R S A İklim değişikliği Küresel iklim değişikliği Küresel Isınma

Detaylı

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile

Metodoloji. Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki tüketici ile Metodoloji Araştırma Şirketi Görüşmeler C.A.T.I. Tekniği kullanılarak 15 yaş ve üzerindeki 1.334 tüketici ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın görüşmeleri 04 Eylül / 31 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi

TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM. Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM Prof.Dr. Şule ALTUN, Bursa Teknik Üniversitesi İklim değişikliği Küresel iklim değişikliği Küresel Isınma Sera gazları 1. Karbon Dioksit (CO 2 ) 2. Metan (CH 4 ) 3. Diazot

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY. Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye. Sayı (Number): 1 Atmosferdeki CO 2 Seviyesi 400 ppm i Aştı Ahmet ÖZTOPAL Aralık (December) 2016 İstanbul - Türkiye İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KÜLLİYESİ TURKISH WATER FOUNDATION CLIMATE CHANGE FACULTY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI

DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI ÇĐN ve HĐNDĐSTAN DA KÜRESEL ISINMA ĐLE ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ NEDENĐ OLAN SERA GAZI EMĐSYONLARI HAKKINDA ÇEVRE EYLEM PLANI POLĐTĐKALARI Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ

DOĞA VE İNSAN. İnsan Doğa ve Coğrafya. Muhteşem Dör tlü. Coğrafyanın Bölümleri. Coğrafyanın İlkeleri. DOĞA ve İNSAN. DOĞA ve İNSAN ET KİLEŞİMİ cografya cepte DOĞA ve İNSAN Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer DOĞA VE İNSAN almaktadır. İnsanların doğada

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ (İKT202U)

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ (İKT202U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ (İKT202U)

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ EĞİTİM PLANI DİSİPLİN/ GELİŞİM ALANI: UZUN DÖNEMLİ AMAÇ: - Vücudumuz bilmecesini çözelim - Maddeyi tanıyalım - Kuvvet ve hareket - Işık ve ses - Canlılar dünyasını

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa

WWW.GREENıNDUSTRYPLATFORM.ORG. YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa YEŞİL ENDÜSTRİ PLATFORMU İlk Danışma Kurulu Toplantısı 3 Nisan 2013 Paris, Fransa DÜNYA DAKİ DURUM GSYİH nın Dünya daki eğilimleri, nüfus ve malzeme kullanımı Source: Dittrich, M. et al., Green Economies

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ. Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor?

YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ. Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor? YEŞİL / ÇEVRE DOSTU KONSEPTİ Tüketiciler geleceği tehdit eden en önemli konuyu ne olarak görüyor? Adaletsiz gelir dağılımı ve işsizlik insan hayatının geleceğini tehdit eden en önemli konular % Endeks

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı 27 Nisan 2011 KAYSERĠ OSB ġenol ATAMAN 7 Haziran 2011 NĠĞDE OSB 8 Haziran 2011 ADANA Ticaret Odası Kapsam İklim Değişikliği, Küresel Isınma Azaltım (Mitigasyon),

Detaylı

Çevresel Analizler. Hedefler. Çevre tanır Suyun genel özelliklerini bilir Su kirliliğini bilir Çevresel analizleri yapar

Çevresel Analizler. Hedefler. Çevre tanır Suyun genel özelliklerini bilir Su kirliliğini bilir Çevresel analizleri yapar Çevresel Analizler Ders Notları Taki Demir Hedefler Çevre tanır Suyun genel özelliklerini bilir Su kirliliğini bilir Çevresel analizleri yapar İçindekiler 1. Çevrenin Tarihi Gelişimi... 2 1.1. 1.2. Çevreye

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı