Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme. 13-16 Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE"

Transkript

1 Lütfen Dağıtınız BİLDİRİ ÇAĞRISI Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi 2009: Değişim ve Güçlenme Ekim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, TÜRKİYE Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Ekim 2009 tarihleri arasında Değişim ve Güçlenme temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Kongrenin amacı kadın konusu ile ilgilenen disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getirerek, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve aşağıda belirtilen ana konular üzerinde bir tartışma zemini yaratarak fikir alışverişinde bulunmaktır. Kongremizin ana konuları şöyledir: 1. Edebiyatta Kadın 10. Kadın ve Çeviri 2. Din ve Felsefede Kadın 11. Kadın ve Denizcilik 3. Feminizmler 12. Kadın ve Dil 4. Hukukta Kadın 13. Kadın ve Eğitim 5. İstatistiklerle Kadın 14. Kadın ve Göç 6. Kadın, Bilim ve Teknoloji 15. Kadın ve Kültür 7. Kadın Emeği 16. Kadın ve Sağlık 8. Kadın ve Avrupa Birliği 17. Kadın ve Siyaset 9. Kadın ve Cinsellik 18. Kadın ve Tarih Kongrenin resmi dilleri, Türkçe, İngilizce ve Almanca dır. Makaleler ve sunular her üç dilde kabul edilecektir. Toplantılar esnasında her dil için ayrı sunu salonları olacaktır. "Din ve Felsefede Kadın" Ana Konusu Türkçe, İngilizce ve Almanca yanında Arapça olarak da bildiri özeti ve sunu kabul etmektedir. "Kadın ve Denizcilik" Ana Konusu sadece İngilizce bildiri özeti ve sunu kabul etmektedir. Lütfen, web sitemize (www.imwc2009.org) elektronik olarak yaklaşık 300 kelimelik bildiri özetinizi gönderiniz. Bildiri özeti gönderme son tarihi 1 Haziran 2009 dur. Kongre ye kayıt ve bildiri özeti gönderme kuralları hakkında daha fazla bilgi almak için Kongre web sitemizi ziyaret ediniz. Kongre Düzenleme Kurulu Adına Füsun Çoban Döşkaya Dilek Altınkaya Nergis Sedat Çapar

2 1. Edebiyatta Kadın Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Atilla Silkü Ana Konular ve Sorumluları 1.1 Temsiller, Eşitsizlikler ve Mücadeleler 1.2 Yerinden Etme, Yerinden Çıkarılma/Yerine Koyma, Sürgün, Çevre, Sınırlar, Mekan 1.3 Dayanışma, Aşk, Tutku, Annelik, Anlayış 1.4 Görünürlük, Görünmezlik, Kişilik 1.5 Kimlik ve Zamansallık 1.6 Olumsuz Efsaneler 1.7 Ayrımcılık ve Korumacılık 1.8 Göç ve Yoksulluk 1.9 Tecavüz, Cinsel İstismar/Saldırı/Taciz 1.10 Şiddet, Travma, Hafıza 1.11 Moda, Stil 1.12 Bedenin Patolojik Durumları, Güzellik 1.13 Dil, Söylem, İktidar, Hegemonya, Eğitim 1.14 Kendini-yazma 1.15 Zihin Sağlığı, Delilik, Ölüm 1.16 Sanal Ortamlarda Kültürel Temsil 2. Din ve Felsefede Kadın Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu 2.1 Yahudilikte Kadın 2.2 Hıristiyanlıkta Kadın 2.3 İslam'da Kadın 2.4 Diğer Dinlerde Kadın (Budizm, Hinduizm, vs.) 2.5 Mistik Geleneklerde Kadın 2.6 Yeni Dini Hareketlerde Kadın 2.7 Kadın Algısının Felsefi Temelleri ve Felsefede Kadın İmgesi 2.8 Feminist Teoloji ve Kadın 2.9 Çağdaş Felsefi Akımlar ve Kadın 2.10 Ateist Söylemlerde Kadın 2.11 Mitoloji ve Kadın 2.12 Feminist Felsefeciler 2.13 Dini Geleneklerde Cinsiyet Algıları

3 3. Feminizmler Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Ecevit 3.1 Feminist Kuram 3.2 Feminist Metodoloji (Epistemoloji/Ontoloji) 3.3 Feminist Hareket 3.4 Modernite Kuramı ve Feminizm 3.5 Postmodernite Yaklaşımı ve Feminizm (Postyapısalcı Feminizm, PostMarksist Feminizm) 3.6 Feminizmin Tarihi 3.7 Toplumsal/Siyasal Düşünceler ve Feminizm 3.8 Düşünürler ve Feminizm 3.9 Konu/Sorun/Disiplinler ve Feminizm 3.10 Geleceğin Toplumu ve Feminizm 4. Hukukta Kadın Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Şükran Ertürk 4.1 Hukukun Kadına Bakışı 4.2 Kadınların İnsan Hakları: Politikalar ve Uygulamalar 4.3 Kadın Ayrımcılığı 4.4 Cinsel Taciz 4.5 Kadınların Adalet Tecrübeleri 4.6 Kadın ve Eşitlik 4.7 Toplumsal Cinsiyet Şiddeti ile Savaşmada Adaletin Rolü 4.8 Kadınların İş Yaşamında Yükselmeleri ve Karşılaştıkları Engeller 5. İstatistiklerle Kadın Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Serdar Kurt 5.1 Nüfus ve Demografik Göstergeler 5.2 Okur-yazarlık ve Eğitim 5.3 Adalet ve Suç 5.4 İktisadi Faaliyet, İşgücü, İşyeri ve Gelir 5.5 Yaşam ve Sağlık 5.6 Gelir ve Yoksulluk 5.7 Hanehalkı, Aile ve Konut Nitelikleri 5.8 Kadına İlişkin Diğer Göstergeler

4 6. Kadın, Bilim ve Teknoloji Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Gürel Nişli 6.1 Bilim Eğitimi ve Kadın: Örnek Çalışmalar 6.2 Bilim Kadınlarının Sorunları 6.3 Bilim Kadınlarının Üretkenliği 6.4 Bilim ve Teknolojide Kadın Öncüler/Liderler 6.5 Bilimde ve Teknolojide Kadın Potansiyeli 6.6 Bilimsel Topluluklarda Kadın 6.7 Ekoloji, Çevrebilimi ve Kadın 6.8 Kadın ve Bilim: Örnek Çalışmalar 6.9 Kadın ve Bilimsel Araştırma 7. Kadın Emeği Ana Konu Sorumlusu: Prof.Dr. Yıldız Ecevit 7.1 Küreselleşme, Yeniden Yapılanma ve Kadın Emeği 7.2 Kriz Sırasında Kadın Emeği 7.3 Ücretli İş 7.4 İşyerlerinde Toplumsal Cinsiyet Ayrımı ve Ayrımcılık 7.5 İşyerlerinde Cinsel Taciz ve Mobing 7.6 Serbest Ticaret Bölgelerinde Kadın Emeği 7.7 Profosyonel ve Yönetici Konumunda Kadınlar 7.8 Enformal Sektörde Çalışan Kadınlar 7.9 Ev İşi, Eviçi Emek, Yeniden Üretim 7.10 Evden Çalışma 7.11 Kırsal Kesimde Kadın Emeği 7.12 Serbest Meslek Sahibi ve Girişimci Kadın 7.13 İş ve Aile Uzlaşımı 7.14 Kadın İşsizliği 7.15 Çalışan Kadın ve Sosyal Güvenlik 8. Kadın ve Avrupa Birliği Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Canan Balkır 8.1 AB de Kadın: Darboğazlar ve Fırsatlar 8.2 AB de Kadın İstihdamının ve Girişimciliğinin Hukuksal Çerçevesi 8.3 Lizbon Stratejisinde Kadın: Yeni Fırsatlar-Tehditler 8.4 Ulusötesi Kadın Hareketleri ve Cinsiyet Eşitliğinde Küresel Aktör olarak AB 8.5 AB Karar Alma Mekanizmalarında Kadın 8.6 Genişleyen AB de Göç ve Kadın 8.7 Türkiye de Kadın-Erkek Eşitliği: AB Adaylık Sürecinde Kazanımlar ve Eksikler

5 9. Kadın ve Cinsellik Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Şahika Yüksel 9.1 Cinsel Sağlık 9.2 Kadın Cinsel Sorunları 9.3 Kadın Cinsel Sorunlarına Yönelik Tıbbi ve Psikolojik Müdahaleler 9.4 Cinsel Haklar 9.5 Partner İlişkileri 9.6 Cinsiyet ve İktidar: Cinsel Saldırı 9.7 Aynı Cins Cinsel Kimlik: Lezbiyenler 9.8 Tıbbi Konular ve Kadın Cinselliği 9.9 Töre Cinayetleri 9.10 Cinsellik Eğitimi 10. Kadın ve Çeviri Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Nüzhet Berrin Aksoy 10.1 Kadın Yazını ve Çeviri 10.2 Çeviri Tarihi ve/içinde Kadın 10.3 Feminizm ve Çeviri 10.4 Kadın Çevirmenler 10.5 Kadın Okurlar ve Çeviri 10.6 Feminist Söylem ve Çeviri 10.7 Kadın, Dil ve Çeviri 10.8 Kadın Araştırmaları ve Çeviribilim 10.9 Kadın Yazarlar ve Çeviri 11. Kadın ve Denizcilik* Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. A. Güldem Cerit 11.1 History of Women at Sea 11.2 Literature on Women at Sea 11.3 Careers at Sea and Women 11.4 Maritime Education and Training of Women 11.5 Women in Maritime Business 11.6 Women in Maritime Universities 11.7 Women as Seafarers 11.8 Maritime Sports and Women 11.9 Legal Aspects and Women at Sea Women in International Maritime Organizations and Institutions * Kadın ve Denizcilik Ana Konusu sadece İngilizce bildiri özeti ve sunu kabul etmektedir.

6 12. Kadın ve Dil Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu 12.1 Kadın ve Dil Kullanımı 12.2 Kadın ve Medya 12.3 Kadın ve Söylem 12.4 Kadın, Dil ve Eğitim 12.5 Kadın, Dil ve Toplumsal Roller 12.6 Dilde Kadının Temsili 12.7 Çoçuğun Dil Gelişiminde Annenin Rolü 13. Kadın ve Eğitim Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Leman Tarhan 13.1 Eğitimde Kadın 13.2 Kadın Eğitiminin Önemi 13.3 Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma 13.4 Kadın-Medya ve Eğitim 13.5 Bölgesel Eşitsizlikler 13.6 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim 13.7 Kadın Eğitiminde Örnek Çalışmalar 13.8 Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimlerinde Eğitime Eşit Ulaşabilirlik 14. Kadın ve Göç Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe Ayata 14.1 Kırdan Kente Göç 14.2 Toplum Gelişimi 14.3 Uluslararası Göç 14.4 Yasadışı Göç 14.5 Kadın Ticareti 15. Kadın ve Kültür Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Gertrude Durusoy 15.1 Farklı Çağ ve Coğrafyalarda Kadın 15.2 Kadın ve Gelenekler 15.3 Halkbiliminde Kadın 15.4 Kadın ve Aile Kültürü 15.5 Kadın ve Toplumsal Kültür 15.6 Kadın ve Anma 15.7 Kadın ve Sahne Dünyası 15.8 Kadın ve Sanatlar: Özne ve/veya Nesne olarak 15.9 Kadın ve Moda Dünyası Kadın ve Medya; Kadın İmgeleri

7 16. Kadın ve Sağlık Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Ayşe Akın 16.1 Kadın ve Üreme Sağlığı 16.2 Kadının Sosyal Statüsü ve Sağlık 16.3 Kadın ve Ruh Sağlığı 16.4 Kadın ve Yaşlılık 16.5 Kadın ve Kanser 16.6 Kadının İnsan Hakkı olarak Sağlık 16.7 Kadın ve Beslenme 16.8 Kadın ve Çocuk 16.9 Kadın ve Bağımlılık, Madde Bağımlılığı Güzellik, Estetik ve Kozmetik Endüstrisi Kadın ve Engellilik Kadına karşı Şiddet Kadına karşı Ayrımcılık Sağlık Hizmetine Erişim ve Kadın 17. Kadın ve Siyaset Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Fatmagül Berktay 17.1 Emperyalizm ve Sömürgecilik Karşısında Feminist Siyaset 17.2 Toplumsal Cinsiyet Kotaları: Örnek Çalışmalar 17.3 Siyasete Katılım: Örnek Çalışmalar 17.4 Toplumsal Cinsiyet ve Vatandaşlık 17.5 Kadınlar ve Karar Mekanizmaları 17.6 Feminist Siyaset Teorisi 17.7 Siyasette Kadınlar 17.8 Köktendinciliğin ve Terörizmin Kadınların Siyasal Katılımına Etkileri 18. Kadın ve Tarih Ana Konu Sorumlusu: Prof. Dr. Seçil K. Akgün 18.1 Osmanlı Tarihi ve Toplumsal Cinsiyet 18.2 Osmanlı Kadınları 18.3 Atatürk ün Kadın Vizyonu 18.4 Tarihte Kadınlar 18.5 Kadın Tarihi 18.6 Kadın Tarihçiler 18.7 Modernite ve Kadın 18.8 Kadın ve Toplumsal Hareketler

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 9- NİSAN 205 ADANA KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ISBN:... .ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRE KİTABI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

İÇİNDEKİLER. I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme İÇİNDEKİLER Önsöz 01 Editörün Notu 03 I. BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme 1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin İnşası 04 2.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Detaylı

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU

DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU DEVLET BAKANI KAVAF, DÜNYA AİLE ÖRGÜTÜ TOPLANTISI NDA KONUŞTU Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Yüksek Düzey Toplantısı çerçevesinde yapılan ''Dünya Aile Örgütü Toplantısı''na

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU

KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 59. OTURUMU KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ GÖZLEM RAPORU 8-20 MART 2015 NEW YORK, ABD 1 BM KSK 59. Oturumunda konuşmacı olarak katılım gösteren Kadın ve Demokrasi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI

TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI TÜRKİYE DE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI GÜNEYDOĞUM DERNEĞİ Basım Tarihi : Ocak 2013 Tasarım Baskı : Serhan KÖSE : Poyraz Ofset Matbaacılık İvedik OSB 2. Matbaacılar Sit. 578. (1534.) Sokak No. 9 ANKARA Tel

Detaylı

ULUSLARARASI SİYASETTE VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA KADIN

ULUSLARARASI SİYASETTE VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA KADIN ULUSLARARASI SİYASETTE VE KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA KADIN WOMEN IN INTERNATIONAL POLITICS AND DECISION-MAKING MECHANISMS Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayşe ÖZTÜRK, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 1 2015 Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur ve yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmaz. TÜRKİYE DEKİ SİVİL

Detaylı

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Hakemli Elektronik Dergi Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Mehmet YÜKSEL Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış Aylin AYDOĞAN İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS 311 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE YASAL DÜZENLEMELER WOMEN AT THE WORKPLACE AND RELATED LAWS AND REGULATIONS Birgül BİLGİN *1 Özet: İncelemede; kadın emeğinin ücretlendirilmeye başlanması ve kadınların çalışma

Detaylı

STK Raporu. Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011. Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından

STK Raporu. Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011. Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından Çocuk göstericileri takip eden bir polis tarafından tüfeğin dipçiğiyle dövülen bir çocuk. (bianet.org) STK Raporu Türkiye de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011 Bu rapor Türkiye de çocuk hakları raporlama

Detaylı

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 Ocak-Şubat-Mart 2014 / Sayı 4 www.batmanbarosu.org.tr 8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 2014 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Yerel Seçimlerde

Detaylı

Mersin Ziyareti. Cumhurbaşkanı'nın. Dış Ticarette İş Kadınlarının Rolü Zafer ÇAĞLAYAN / Ekonomi Bakanı

Mersin Ziyareti. Cumhurbaşkanı'nın. Dış Ticarette İş Kadınlarının Rolü Zafer ÇAĞLAYAN / Ekonomi Bakanı GİRİŞİMCİ İŞKADINLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI SAYI: 2 www.giskad.org.tr Dış Ticarette İş Kadınlarının Rolü Zafer ÇAĞLAYAN / Ekonomi Bakanı Toplumsal İlerlemede Kadın Emeği ve GİŞKAD Hasan Basri GÜZELOĞLU

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ve AİLE ARAŞTIRMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER HAZIRLAYAN: MERVE DURMAZ ÇUBUKÇUOĞLU DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR. NURAY ERTÜRK KESKİN NO:

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı