E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR"

Transkript

1 E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar Eşitliğin Kapısını Aralar

2 Konunun Önemi: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadınların İşgücüne Katılımı İstihdam edilememe, kadınları ekonomik özgürlüğe ulaştıracak yolun önünde önemli bir engeldir, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin derinleşmesinde ve keskinleşmesinde ciddi bir rol oynar.

3 TÜRKİYE NİN KADIN-ERKEK E İTLİĞİ 2008 KARNESİ ÇOK ZAYIF Dünya Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet Uçurumu 2008 verilerine göre; Türkiye, 130 ülkenin arasında TC eşitliği sıralamasında 123. sırada, ve eşitsizliğin en yoğun olduğu sekiz ülke arasında yer alıyor. Son üç senedir aynı yeri koruyor, bir iyileşme yok. 13 kasım 2009

4 2008: Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği ölçütü kullanılarak yapılan sıralamada yine 130 ülke içinde 124. sırada. Türkiye den sonra gelenler: Mısır Moroko Benin Pakistan Suudi Arabistan Cad Yemen

5 TÜRKİYE NİN KADIN-ERKEK E İTLİĞİ 2009 KARNESİ DAHA DA ZAYIF!!!!!!! Dünya Ekonomik Forumu ülke içinde 129. sıradayız 2009: Ekonomik fırsatlar ve fırsatlar : 130.sıradayız. Türkiye den sonra gelen ülkeler: İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Yemen

6 DÜNYÜ EKONOMİK FORUMU 2009 EĞİTİM: 134 ülke içinde 110. sıradayız. POLİTİK KATILIM: 134 ülke içinde 107. sıradayız. SAĞLIK: 134 ülke içinde 93. sıradayız.

7 BİRLE Mİ MİLLETLER İNSANİ GELİ Mİ LİK İNDEKSİ Kadınların ekonomik ve politik hayata aktif katılımını ölçen Cinsiyet Güçlendirme Ölçütü kullanıldığında Türkiye 109 ülke arasında 101.sırada. Yani sondan 18 inci. Bu da Türkiye nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba harcaması gerektiğinin altını çiziyor.

8 TOPLUMSAL E İTLİK İNDEKSLERİNDE E İTLİK İNDEKSLERİNDE GERİDE KALMAMIZIN TEMEL NEDENİ KADINLARIN İ GÜCÜNE KATILIMLARININ A IRI DÜ ÜKLÜĞÜDÜR.

9 UNU ARTIK BİLİYORUZ!... TOPLUMSAL CİNSİYET İNDEKSLERİNDE EN ALT SIRALARDA YER ALMAMIZIN TEMEL NEDENİ, KADINLARIN İ GÜCÜNE KATILIMLARINDAKİ A IRI DÜ ÜKLÜKTÜR.

10 KADINLARIN İ GÜCÜNE KATILIMI: DURUM VE EĞİLİMLER

11 Türkiye de Kadınların İşgücüne Katılımı Alarm Veriyor! Türkiye de kadınların işgücüne katılımları, Cumhuriyet tarihinin en düşük düzeyinde % Kırda kadınların işgücüne katılım oranları ve istihdam oranları da, kırsal işgücü içindeki payları da azalıyor % 51_ 2006 % Ağustos 2009

12 TÜRKİYE DE KADINLARIN İ GÜCÜNE KATILIMI

13 Kentlere göç devam ediyor. 15 yaş kadın nüfusun sadece % 38 i kırda, gerisi kentlerde yaşıyor. Kadınlar kentlerde evlere çekiliyor. Kadın işgücünün, genç işgücü olma özelliği devam ediyor. İşgücüne en yüksek katılım: yaşları arası.

14 Çalışan kadınlar, meslekler arasında dağılırken, profesyonel meslekler grubunda yoğunlaşıyorlar ( % 29.2). Çalışan kadınlar içinde kanun yapıcı, üst düzey yönetici ve müdür olarak çalışanların oranı ise % 5. (Erkeklerin bu gruptaki oranı % 13.4 )

15 Bütün kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler grubunda kadınların oranı %8.9 dur.

16 Çok uzun zamandan beri işsizlik, erkeklerle ilişkilendirilerek tartışılmakta...

17 Kadın işsizlik oranlarının erkek işsizlik oranlarından yüksek olma durumu devam ediyor. Türkiye, OECD 2007 yılı istihdam raporuna göre kadın işsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. 10 Ağustos 2009

18 Kentlerde: K işsizlik oranı %26 E işsizlik oranı % K işsizlik oranı %27 E işsizlik oranı % K işsizlik oranı % 17.9 E işsizlik oranı % K işsizlik oranı % 13.9 E işsizlik oranı % 8

19 Kentlerde her 100 işsiz kadından 80 i 35 yaş altındaki gruplardadır. YANİ, Türkiye de kadın işsizliği sorunu aslında bir genç kadın işsizliği sorunudur.

20 Eğitim görmüş olmak tek başına genç kadınları işsizlikten koruyamıyor.

21 Eğitim düzeyi yüksek kadınların işgücüne katılma oranları azalıyor arasında kentlerde hem üniversite mezunlarının hem de lise mezunlarının işgücüne katılım oranlarında azalma var.

22 Eğitime kavuşturamadıklarımız da işsiz

23 Kavuşturabildiklerimiz de!...

24 Çalışan kadınların % 66 sı kayıt dışı çalışıyor yılında, Türkiye genelinde, işyerlerinin tümünde, erkeklerin kayıtlılık oranı %58 iken kadınlarda bu oran %34 tür. Yani çalışan kadınların % 66 sı kayıt dışı çalışmaktadır. Kentlerde kadınların ve erkeklerin kayıtlılık oranı birbirine yaklaşır ama kadınlar yine de erkeklerin gerisindedir (% 66 Erkek ve % 61 Kadın).

25 KADINLARIN İ GÜCÜNE KATILIMI ÖNÜNDEKİ ENGELLER

26 Hanede toplumsal cinsiyet temelli iş yükleri, kadınların işgücü piyasasına girmelerini zorlaştırıyor.

27 Bakım hizmetleri ve erken çocukluk eğitiminin yetersizliği de de kadınların İşgücü piyasasına katılımları önünde önemli bir engel.

28 Okul öncesi çağ nüfusunun okullulaşması Eğt-Öğretim Yılı ay Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı Okullulaşma Oranı %

29 Eğitimde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik, işgücü piyasasında kadınları erkeklerden geri bırakıyor. Kamu sektöründe daralma özelleştirme kadın istihdamını olumsuz etkiliyor.

30 Teknolojik değişimlerin düşük eğitimli ve becerisiz kadınların istihdamını azaltıcı etkisi devam ediyor.

31 Ücret eşitsizliği ve düşüklüğü, kadınları işgücü piyasasına girmek konusunda olumsuz etkiliyor.

32 Ekonomik büyümenin yavaşlığı işgücü piyasasını daraltıyor.

33 KADINLARIN İSTİHDAMINI ARTIRICI KURUMSAL ÇABALAR KADINLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİ Nİ ARTIRMA KADINLARI GELİR GETİRİCİİ LER KURMAYA VE GİRİ İMCİLİĞE TE VİK.

34 HANGİ KURUMLAR? Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) İ KUR (Türkiye İş Kurumu) SOSYAL YARDIMLA MA VE DAYANI MA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB ( Küçük ve Orta Boy Sanayii Geliştirme Başkanlığı)

35 HANGİ KURUMLAR? GAP-GİDEM ( Güneydoğu Anadolu Projesi-Girişimciliği Destekleme Merkezi) GAP-CATOM ( Güneydoğu Anadolu Projesi Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) TOBB ( Türkiye Odalar Borsalar Birliği)

36 HANGİ KURUMLAR? TESK ( Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) KAGİDER ( Kadın Girişimciliğini Destekleme Derneği) KEDV ( Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı)

37 HANGİ KURUMLAR? Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı KADAV ( Kadın Dayanışma Merkezi) Türk Grameen Bank Mikro Kredi Projesi Türkiye Kalkınma Vakfı

38 Yıldız ECEVİT ODTÜ

39 TÜRKİYE DE KADIN GİRİ İMCİLİĞİNİ GELİ TİRME KONUSUNDA YA ANAN DAR BOĞAZLAR

40 MODEL EKSİKLİĞİ Kadın girişimciliği programlarında uygulanabilir bir modelin olmayışı, zayıf proje uygulamalarına ve hedef grupların hoşnutsuzluğuna yol açmaktadır. Politik kararlılık ve makro politik çerçeve yoktur. Aktörler arasında koordinasyon zayıftır. Deneyim birikimi sınırlıdır. Uygulamada kaynak ve sonuç etkinliği yetersizdir.

41 İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKSİKLİĞİ UYGULANAN PROJELER BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ DEĞERLENDİRİCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEMEKTEDİR. UYGULANAN PROJELER İZLENMEMEKTEDİR. Projelerden yararlanıcı kadınlara ne olduğu? Başarılı olup olamadıkları? Varsa yaşadıkları sorunlar? Başarısızlıklarının nedenleri? Nasıl destek olunacağı?

42 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Kadın girişimciliğini destekleyici ve fonlayıcılar bu destekle kurulan işlerin sürekliliğini de sağlamada yardımcı olmalıdırlar.

43 VERİ TOPLAMA VE ARA TIRMA EKSİKLİĞİ Veri toplama sistemleri geliştirilmeli, kadın girişimciliği ve kadın girişimciler hakkında bilgi toplanmalıdır. Merkezi ve bölgesel piyasa araştırmaları, işgücü analizleri yapılmalıdır. Uygulamaların proje temelli olmaktan kurtarılması, makro politikalarla ilişkilendirilmesi gerekir.

44 KURULU LAR VE PROJELER ARASINDA E GÜDÜM EKSİKLİĞİ Alanda öğrenme sürecini desteklemek ve politika geliştirme ve uygulamada etkinliği artırmak için uygulamada yer alan kuruluşlar ve projeler arasında eşgüdüm sağlanmalıdır.

45 KAMUSAL DÜZEYDE KABUL Kadın girişimciliğini teşvik, kadınların istihdam sorununu hafifletecek bir yol olarak görülüyorsa; Siyasi irade, Politik kararlılık, Makro politik ve kurumsal çerçeve, Kamu desteği/finansmanı Etkili izleme ve değerlendirme gereklidir.

46 Teşekkür Ederim

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Centrum vzdel-vania manauerov TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ VE GİRİŞİMCİLİK Kadın Girişimciliği Alanında Çalışan Eğitmen ve Çalıştırıcılar için Destek Kılavuzu İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu TRANSFER

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç 19 Temmuz 2010 Devrim Sevimay/Soru Cevap Türkiye de bazı gruplar eşitsizliğin hem sosyoekonomik hem de ayrımcılık türlerinden payını sonuna kadar alıyor...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970

sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 SOSYAL POLİTİKALAR REFAH DEVLETİN TARİHSEL DEĞİŞİMİ sosyal politikalar;vatandaşların asgari gelirlerini,sağlık,barınma ve eğitimi haklarını koruma altına alır. Refah devletinin 2.Dünya Savaşı ve 1970 ler

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE, ADAY-POTANSİYEL ADAY GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÇOK BOYUTLU YOKSULLUK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE, ADAY-POTANSİYEL ADAY GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÇOK BOYUTLU YOKSULLUK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE, ADAY-POTANSİYEL ADAY GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÇOK BOYUTLU YOKSULLUK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK Prof. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan

Detaylı

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar

Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi Kapsamında Yapılan Araştırmalara Çağrı Duyurusu ile İlgili Açıklamalar Son yıllarda Türkiye de kadınların refah durumunda, özellikle sağlık

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı