GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)"

Transkript

1 GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması kararı alınmış; GAP Eylem Planı ( ) hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. GAP Eylem Planı (GAP EP) kapsamında 4 gelişme ekseni altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde 300 ün üzerinde proje ve faaliyet yer almaktadır. A. FİNANSMAN DURUMU GAP Eylem Planı kapsamında yer alan 300 den fazla proje ve faaliyetin gerçekleştirilmesi için döneminde, 2010 yılı fiyatlarıyla, toplam 27,2 milyar TL lik kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kaynağın 4,9 milyar TL lik kısmının merkezi bütçe dışından, 22,3 milyarlık kısmının merkezi bütçeden karşılanması öngörülmüştür. GAP Eylem Planı kapsamındaki yatırımların 2008 yılı ödeneği 1,9 milyar TL dir yılında GAP EP kapsamındaki eylemlere tahsis edilen toplam ödenek 2,8 milyar TL, 2010 yılında ise 3,2 milyar TL olmuştur. GAP Bölgesi ndeki tüm yatırımlar dikkate alındığında dönemi itibariyle GAP Bölgesi ndeki bütün yatırımlara kamu kaynaklarından yılda ortalama % 7,0 düzeyinde pay ayrılmıştır yılı başında GAP yatırımlarına tahsis edilen yıllık ödenek miktarı 1 milyar 63 milyon TL dir. GAP EP nin uygulamaya başlanmasıyla birlikte 2008 yılında sorumlu kuruluşlara aktarılan 1 milyar TL ek ödenek ile yıllık yatırım tutarı iki katına yükseltilmiş; GAP yatırımlarının toplam kamu yatırımları içindeki payı da ilk kez 2008 yılında % 10 un üzerine çıkarak % 12 olmuştur yılında 3,1 milyar TL, 2010 yılında ise yaklaşık 4 milyar TL kaynak aktarılmıştır. Diğer bir ifadeyle GAP a ayrılan kaynak 2008 yılında iki katına, 2009 yılında 3 katına, 2010 yılında ise 4 katına yükselmiştir. GAP ın ülke kamu yatırımları içindeki payı da % 7 lerden % 14 lere yükselmiştir. B. GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER Eylem Planı kapsamındaki yatırımlara 2010 yılında 3,2 milyar TL tahsis edilmiş, yıl içerisinde sağlanan ek ödeneklerle 2010 yılı revize ödeneği 3,4 milyar TL olmuştur. GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemlere ilişkin son gelişmeler aşağıda verilmektedir. I. EKONOMİK KALKINMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Cazibe Merkezleri Programı uygulamalarına ilk olarak Diyarbakır da başlanmış; ilgili kurumlara 2008 yılında 15 milyon TL, 2009 yılında 18,2 milyon TL aktarılmıştır yılında, programın Şanlıurfa da da başlatılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup, iki il için 38,7 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 1

2 Teşvikler: 2009 yılında sabit yatırım tutarı 1,5 milyar TL olan ve 8164 kişilik istihdam öngörülen toplam 246 teşvik belgesi verilmiştir yılında Eylül sonu itibariyle ise bir önceki yılın değerleri aşılmış; sabit yatırım tutarı 2,2 milyar TL olan ve 8809 kişilik istihdam öngörülen 394 teşvik belgesi verilmiştir. Ayrıca Bölge'deki firmalara 38,1 milyon TL enerji desteği verilmiştir. KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla alınan tedbirler artırılmış, kullandırılan kredilerde artış sağlanmıştır. - GAP EP de döneminde KOSGEB tarafından toplam 1225 işletmeye ulaşılması ve 153 milyon TL tutarında yeni yatırımın desteklenmesi öngörülmüştür. Eylül 2010 itibariyle hedef aşılmış, bölgesel kalkınma programından yararlanacak işletme sayısı 5650 ye yükselmiş, kredi hacmi ise 326,6 milyon TL olmuştur. - Ziraat Bankası tarafından 2008 yılında 194,8 milyon TL ticari kredi kullandırılmıştır yılında kullandırılan ticari kredi miktarı 205 milyon TL ye, 2010 yılı Eylül sonu itibariyle de 379,5 milyon TL ye yükselmiştir. Bunun 145,4 milyon TL si KOBİ niteliğindeki işletmelere verilmiştir yılında 296,5 milyon TL tarımsal kredi verilmiştir yılında bu miktar 411,1 milyon TL ye, 2010 yılı Eylül sonu itibariyle de 514,8 milyon TL ye ulaşmıştır. GAP Bölgesi nde kullandırılan tarımsal kredilerin ülke geneli içindeki payı % 5,2 dir. - Halk Bankası tarafından Haziran 2010 döneminde 1646 firmanın talebi olumlu bulunarak toplam 309 milyon TL, 31 milyon ABD Doları, 23,3 milyon Avro yatırım ve işletme kredisi kullandırılmıştır. Ayrıca, Eylül 2010 itibariyle GAP Bölgesi nde kullandırılan tarımsal kredi tutarı 36 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı faaliyete geçmiştir. Dicle ve Harran üniversitelerinde teknopark kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. Kültür varlıklarının korunması eylemi kapsamında toplam 73 adet eski eser onarımı öngörülmüştür yıllarında 25 eserin onarımı gerçekleştirilmiştir yılında onarımı planlanan 57 kültür varlığı eserin 23 adedinin ihalesi yapılmıştır. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü faaliyetleri çerçevesinde Eylül 2010 döneminde GAP illerinde hektar alanda ağaçlandırma, ha alanda rehabilitasyon, hektar alanda erozyon kontrolü, 200 hektar alanda mera ıslahı çalışması yapılmış ve adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece GAP EP de öngörülen hektarlık alanın hektarında çalışmalar tamamlanmış ve % 51,2 düzeyinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Fidan üretiminde ise fiziki gerçekleşme % 65,2 olmuştur. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılarak tarıma dayalı sanayi yapısının geliştirilmesi amacıyla destekler artırılmış ve yeni tedbirler alınmıştır. - Tarımsal Örgütlenme Projelerine 2008 Ekim 2010 döneminde 59 kooperatif için 92,2 milyon TL destek sağlanmıştır. Projeler kapsamında 740 aileye 9240 baş hayvan 2

3 dağıtılmıştır. Uygulanan projelerle yıllık süt üretimine ton, et üretimine 475 ton katkı sağlanmaktadır. Programa alınan kooperatiflerin projelerinin tamamı gerçekleştirildiğinde 3132 kişinin istihdam edilmesi, büyükbaş, küçükbaş olmak üzere toplam baş hayvan dağıtılması, 1670 ton et ve ton süt üretilmesi planlanmaktadır. - Organik Tarım faaliyetleri çerçevesinde yıllarında 3710 dekar alanda organik meyve bahçesi (nar, antepfıstığı, bağ, zeytin) tesis edilmiş, organik bal üretimi için 880 adet kovan dağıtımı yapılmış, bir adet kompost üretim tesisi kurulmuş, 370 çiftçiye eğitim verilmiştir yılında organik üretimi geliştirmek amacıyla toplam 463 dekar alanda, demonstrasyonlar kurulmuş, organik gübre kompost üretimi yapılmış ve üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmiştir. - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2008-Ekim 2010 döneminde 426 adet proje programa alınmıştır. Bunların 133 adedi tamamlanmış, 1502 kişi istihdam edilmiştir. Projelerin 293 adedi devam etmekte olup 3438 kişinin istihdamı öngörülmektedir. - Hayvancılığın Desteklenmesi: 2009 yılında 963 başvuru yapılmış olup, bunlardan 83 ü uygun bulunmuştur. Bu çerçevede 6503 baş gebe düve ve 47 adet süt sağım ünitesi talep edilmiştir yılında ise 136 başvuru uygun bulunmuştur. Bu başvurularda baş gebe düve, 107 adet sağım ünitesi için hibe talebinde bulunulmuştur. Yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda yılda ton süt ve 1973 ton et üretimi öngörülmekte olup, bölgenin süt üretimine % 13, et üretimine % 5 katkı sağlanacaktır. Mayınlı Arazilerin Temizlenmesi ve kullanıma açılması ile ilgili olarak tarihli ve 5903 sayılı kanun çıkarılmış ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilendirilmiştir. Mayın temizleme faaliyetlerinin 2014 yılına kadar tamamlanması öngörülmüştür II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI Eğitim: Her kademedeki okullaşma oranlarının hedeflenen düzeye ulaşması için yatırımlar sürdürülmektedir. Okul öncesi eğitimde okullaşma hedefi % 50 dir. GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar sonucu 2008 ve 2009 yılları okullaşma oranları karşılaştırıldığında belirgin bir artış gözlenmektedir. Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa da okulöncesi eğitimde okullaşma oranları Türkiye ortalaması olan % 38,5 in üzerine çıkmıştır. İlköğretimde GAP EP de yapılması öngörülen derslik sayısı 8699 dur Eylül 2010 dönemi itibariyle açılan toplam derslik sayısı 2790 olmuş ve hedefin % 33 ü gerçekleştirilmiştir. Ortaöğretimde 2930 derslik yapılması hedeflenmiştir Yılı Yatırım Programına toplam 367 derslik oluşturulacak 21 adet ortaöğretim kurumu yeni proje olarak alınmış; yapımı 3

4 devam eden derslik sayısı 1263 olmuştur yılında Eylül sonu itibariyle toplam 208 derslik bitirilmiştir. Ortaöğretim Pansiyonu: 2010 yılında toplam 3240 öğrenci kapasiteli 15 pansiyonun yapımına devam edilmektedir. Ayrıca ortaöğretim okulları bünyesinde de pansiyonlar yapılmaktadır. Eylül sonu itibariyle 900 öğrenci kapasiteli 4 ortaöğretim pansiyonu tamamlanmıştır. Yükseköğretim: Bölgede kurulan yeni üniversitelere 2010 yılında tahsis edilen toplam ödenek miktarı 2009 yılına göre iki kat artırılmıştır. Bölge üniversitelerine toplam 254 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Harran Üniversitesi nde Yüksek Başarımlı Bilgi İşlem Araştırma Merkezi, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak Üniversitelerinde Merkezi Araştırma Laboratuarı kurulması 2010 yılı Yatırım Programı nda yer alan yeni projelerdir. Öğrenci Yurdu: Bölgede 7000 öğrenci kapasiteli 7 adet öğrenci yurdu inşaatı devam etmektedir. Sağlık sektöründe yatak sayısının artırılmasının yanısıra sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine de önem verilmekte; bu çerçevede öncelikle 2 kişilik, banyo ve tuvaleti olan nitelikli oda sistemine geçilmektedir Eylül 2010 döneminde 1435 adet nitelikli yatak hizmete alınmış, 76 adet sağlık tesisi tamamlanmıştır. Bölgede 4025 adet yatak kapasitesi oluşturacak 26 hastane, 12 adet sağlık ocağı, 14 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile 5 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir. Ayrıca, 20 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı, 3 adet motosiklet, 1 adet ağır iklim tipi çadır seti, 1 adet vantilatörlü transport küvözü tahsis edilerek dağıtımları yapılmıştır. Sağlık yatırımlarında 2010 yılında başlatılan yeni bir uygulama da kamu özel ortaklığında gerçekleştirilecek olan Entegre Sağlık Kampüsleridir. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa da kurulacak bu tesislerle toplam 4350 yatak kapasitesi oluşturulması planlanmaktadır. Sosyal Destek Programı (SODES) uygulamaları kapsamında istihdam, sosyal içerme ve kültür-sanat-spor alanlarında 2008 yılında toplam bütçesi 42 milyon TL tutarında olan 398 adet proje finanse edilmiştir yılında ise 92 milyon TL lik 778 adet projenin finansmanı uygun bulunmuştur yılında ise 135 milyon TL tutarında yeni proje desteklenmektedir. İstihdam: İŞKUR tarafından düzenlenen programlardan 2008 yılında toplam 4644 kişi yararlanmış iken 2009 yılında bu sayı kişiye yükselmiştir. Eylül 2010 itibariyle düzenlenen 233 programa toplam kursiyer katılmıştır. Sosyal Hizmet ve Yardımlar: 2009 yılında 2 adet Toplum Merkezi, 3 adet Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 adet Engelsiz Yaşam Merkezi tamamlanmıştır. Ayrıca, kadın ve genç kızların toplumsal kalkınmaya katılımını sağlamaya yönelik 3 adet yeni Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) açılmıştır. Risk altındaki çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak Bölge de halen 1 adet Çocuk ve Gençlik Merkezi, 1 adet Çocuk Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, toplam 180 4

5 kişilik 3 adet Sevgi Evleri Sitesi ve toplam 200 kişilik 5 adet Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi yapımı devam etmektedir. Ayrıca, 240 kişilik 4 adet Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 adet Gençlik Merkezi ve 12 adet Toplum Merkezi yapımı Yatırım Programı nda yer almaktadır. Kültür Merkezleri: Batman, Diyarbakır, Kilis ve Mardin-Ömerli Kültür Merkezlerinin 2010 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Şanlıurfa Kültür Merkezi ise 2010 yılı Yatırım Programı na alınmıştır. III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Sulama: Güneydoğu Anadolu Projesi nin temel eksenini oluşturan sulama yatırımlarında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır yılı sonu itibariyle sulamaya açılan alan ha dır sonuna kadar 1 milyon 060 bin hektarlık alanın sulanması planlanmaktadır. Sulama yatırımlarını yürütmekte olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün GAP EP kapsamındaki yatırımlarının bütçesi 2009 yılında 2008 yılına göre 10 kat artırılmıştır Eylül 2010 döneminde; Çamgazi Ovası Sulaması inşaatı (8 000 ha) tamamlanmıştır. Samsat Pompa İstasyonu tamamlanarak şebekeye su verilmiştir. Yukarı Harran Ana Kanalı (86 km), Yukarı Harran Ovası Şebeke İnşaatı ve 6. Kısım Sulaması tamamlanmıştır. Batman Sol ve Sağ Sahil Ana Kanal inşaatları devam etmektedir. Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması İsale Kanalı İnşaatı tamamlanmıştır. Toplam uzunluğu 386 km olan ve ha alana hizmet edecek üç ana kanalın inşaatına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir ha alanın sulanmasına hizmet edecek 136 km uzunluğundaki Aşağı Mardin Ana Kanalı inşaatı Eylül 2008 de üç kısım halinde ihale edilmiştir. Eylül 2010 itibariyle fiziki gerçekleşme birinci kısımda % 80, ikinci kısımda % 70, üçüncü kısımda ise % 51 dir. - İki kısım halinde 2008 yılı sonunda ihale edilen Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana Kanalı ha alanın sulanmasını sağlayacak olup, 48 km uzunluğundadır. Birinci kısımda fiziki gerçekleşme % 50, ikinci kısımda % 17 dir. - Kralkızı - Dicle Cazibe Sulaması Ana Kanalı ha alana hizmet edecektir. Ana kanal üç kısım halinde ihale edilmiş ve inşaatına başlanmıştır. İnşaatın fiziki gerçekleşmesi kısımlar itibariyle % 13,9, % 5,7 ve % 0,8 dir. Ayrıca, toplam 253 km uzunluğunda 4 ana kanal inşaatı ihale edilmiştir. - Toplam ha alana hizmet edecek 182,8 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması Ana Kanalı iki kısım halinde ihale edilmiştir. Günışık Ana Kanalı inşaatının sözleşmesi yapılmış, İkinci Kısım Ana Kanalı inşaatının ihale süreci devam etmektedir. 5

6 - Suruç Ovası Pompaj Sulaması kapsamında ha alana hizmet edecek toplam 70,1 km uzunluğundaki Sol Sahil ve Sağ Sahil Ana Kanal inşaatları ihale edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Batman-Silvan Projesi kapsamındaki 7 depolamadan biri olan Pamukçay depolamasının projesi yapılmış ve ihale edilmiştir. Diğer 6 depolamanın da proje yapım işleri sene başında ihale edilmiştir. Kılavuzlu Sulaması, Kayacık Ovası Sulaması ve Belkıs-Nizip Pompaj Sulamasında çalışmalar yürütülmektedir. Adıyaman-Göksu-Araban Projesi 2010 yılında programa alınmış ve ödeneği ayrılmıştır. Çetintepe Barajı nın proje yapım işi ihale edilmiştir. Arazi Toplulaştırması: Sulama projeleri ile birlikte arazi toplulaştırma faaliyetlerine de hız verilmiştir. GAP Bölgesi nde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin toplam alanı ha'dır yılında ihale edilen 53 proje ile ha alandaki çalışmalar devam etmektedir yılında da ha alanda 22 proje kapsamında çalışmalara başlanmıştır. AT ve TİGH çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda ha alanın toprak etüt ve haritalama çalışmaları, 625 köyde sosyal etütlerinin yapılması tamamlanmıştır. Planlanan 777 köyün 532 sinin fosseptik ve kanalizasyonu yapılmıştır. Yol çalışmalarına 2010 Haziran ında başlanmış ve planlanan km tarlaiçi yolun 3862 km si tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. DSİ nin devam eden ana kanal inşaatlarının kesintiye uğramaması ve çalışmaların hızlandırılması amacıyla kanal güzergahlarında zarar-ziyan ödemelerine devam edilmektedir. Aralık 2010 itibariyle 597 çiftçiye toplam TL zarar - ziyan bedeli ödenmiştir. Kamulaştırma yerine toplulaştırma yapılması sonucunda TL tutarında tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca, 2009 yılında ihale edilen ve 2010 yılında çalışmalara başlanan ha Harran Ovası Kapalı Drenaj Projesi ile planlanan 1934 km drenaj borusunun 756 km si (% 40) döşenmiş, planlanan 222 km tarlaiçi yolun 171 km si (% 77) yapılmıştır. Harran Ovası nda geriye kalan ha alanın da proje ve ihale çalışmalarına devam edilmektedir. Ilısu Projesi nin kredi anlaşması tarihinde yürürlüğe girmiş ve işe başlanmış olup, fiziki gerçekleşmesi % 13,5 dir. Ulaştırma alanında karayolu yatırımlarına hızla devam edilmektedir. - Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu trafiğe açılmıştır. - Şanlıurfa-Kızıltepe-Silopi Bölünmüş Yolu 351 km uzunluğunda olup, yol inşaatı 6 kesim halinde yürütülmektedir. Yolun tamamı sathi kaplama seviyesinde bitirilmiş olup, genel fiziki gerçekleşmesi % 75 düzeyine ulaşmıştır. 6

7 - Diyarbakır-Mardin Yolu 91 km olup, projenin 60 km lik kesimi bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi % 90 tir. - Diyarbakır-Siverek-Şanlıurfa Yolu 187 km olup, 119 km lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Proje genelinde % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. - Siirt-Eruh Yolu 53 km olup, proje genelinde % 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır - Cizre-Şırnak Yolu 53 km olup, projenin 19,5 km lik kesimi bölünmüş yol olarak bitirilmiş ve trafiğe açılmıştır. Projenin fiziki gerçekleşmesi % 50 dir. - Gölbaşı - Adıyaman Kahta Yolu: 2010 yılı Yatırım Programı na yeni proje olarak alınan bölünmüş yolun uzunluğu 98 km dir. Batman Havaalanı Terminal Binası tarihinde hizmete açılmıştır. Şırnak Havaalanı nın ihalesi tarihinde yapılmış ve inşaata başlanmıştır. Konut: 2003 Eylül 2010 yılları arasında GAP illerinde uygulama aşamasında olan konut sayısı tir. Eylül 2010 itibariyle TOKİ nin bölgede tamamlanan konut sayısı dir. İnşaatı % düzeyinde olan konut sayısı 1398, % 80-0 olan konut sayısı 4.872, proje çalışması ve ihalesi devam eden konut sayısı dir. İçmesuyu: Adıyaman İçmesuyu Projesi nin fiziki gerçekleşmesi % 84 dir. Siirt ve Şırnak illerine içmesuyu verilmeye başlanmıştır. Batman ın uygulama projeleri onaylanmış olup, inşaat işi ihale edilecektir. İçmesuyu amaçlı bir proje olan Adıyaman-Göksu Araban Projesi de (Çetintepe Barajı) 2010 yılı Yatırım Programı na alınmıştır. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projeleri: 3 adet OSB (Gaziantep Merkez IV OSB, Nizip OSB ve Şırnak Merkez OSB) 2008 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır Yılı Yatırım Programında 11 adet OSB, 1 adet arıtma ve 1 adet etüd proje yer almakta olup, 3 projenin 2010 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Projeleri: 4 adet KSS 2008 yılında tamamlanmıştır. Bunlar; Adıyaman Besni KSS, Kilis Yeni KSS (250 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 150 işyerinden 36 sının üstyapı inşaat ihalesi tarihinde yapılmıştır), Gaziantep - Nurdağı KSS ve Şırnak 73 KSS (100 işyerlik üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanmış, 50 işyeri ise proje aşamasındadır) yılında 2 adet KSS projesi (Batman Ek KSS ve Şanlıurfa Birecik KSS) tamamlanmıştır: Yatırım Programında devam eden 7 adet KSS projesinden bir tanesinin 2010 yılında bitirilmesi planlanmıştır. IV. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ GAP Bölgesinde 3 Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Bu ajanslara (Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları) 2009 yılı için toplam 50 milyon TL, 2010 için ise yaklaşık 61 milyon TL 7

8 ödenek transferi öngörülmüştür. Ajansların genel sekreterlerinin atamaları yapılmış olup, her üç ajansın uzman ve destek personeli alım süreçleri tamamlanmıştır yılı 3. dönem itibariyle bu Ajanslara toplam 21,5 milyon TL kaynak aktarılmıştır. İpekyolu Kalkınma Ajansı İktisadi Gelişme ve Küçük Ölçekli Altyapı öncelik alanlarında teklif çağrısına çıkmıştır. İlan edilen teklif çağrıları kapsamında TL değerinde mali destek verilmesi öngörülmektedir. Dicle Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve KOBİ Mali Destek Programı öncelik alanlarında teklif çağrısına çıkmış olup, bu kapsamda toplam TL tutarında doğrudan finansman desteği sağlanacaktır. Ajansa toplam 313 proje teklifi sunulmuş, 67 proje başarılı bulunmuştur. Karacadağ Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı ve Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı öncelik alanlarında teklif çağrısına çıkmıştır. Bu kapsamda toplamda TL tutarında doğrudan finansman desteği sağlanacaktır. Ajansa toplam 404 proje teklifi sunulmuş, 82 proje başarılı bulunmuştur. 8

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011 GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Eylem SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1 Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Tarım potansiyeli ve GAP Eylem Planı Sadrettin KARAHOCAGĐL 1 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER GAP - TÜRKİYE 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS 1 2. GÖÇ 3 3. GAP BÖLGE HASILASI 3 4. GAP IN FİNANSMAN DURUMU

Detaylı

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI

2014 YILI ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI A-BİTİŞ YILI SEKTÖRÜ: TARIMSAL SULAMA PROJE SAHİBİ: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROGRAMI (BİN TL) BAŞLAM PROJE TUTARI 2013 SONUNA KADAR (İL VE TAHMİNİ KÜMÜLATİF 1997A010080 -Kahta(GAP)

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ TASLAK EYLEM PLANI (2014-2018)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ TASLAK EYLEM PLANI (2014-2018) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ TASLAK EYLEM PLANI (2014-2018) KASIM 2014 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye nin bölgesel potansiyelini

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ LER ve GERÇEKLEŞMELER Erhan DEMİRCAN Ekim, 2012 Diyarbakır İçindekiler ŞANLIURFA 2008 YILI KURUM VE PROJE BAZINDA LER VE GERÇEKLEŞMELER... 6 ŞANLIURFA

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) RİZE DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Adıyaman 7 Mart 14 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 4 adet temel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7)

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) 10 15 Mayıs 2015, İzmir Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 02.06.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama- Bitiş Tarihi

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama- Bitiş Tarihi GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI Eylem EĞİTİM SG.1.1 Okul öncesi okullaşma oranları yüzde 50'ye çıkarılacaktır. MEB GAP İlleri Derslik

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) GİRESUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,,

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (2008-2012) 2010 SONU İZLEME RAPORU

GAP EYLEM PLANI (2008-2012) 2010 SONU İZLEME RAPORU GAP EYLEM PLANI (2008-2012) 2010 SONU İZLEME RAPORU 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-2 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Özel Bütçe 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: Iğdır

Detaylı

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER

HALKBANK GAP TA. Yunus ESMER HALKBANK GAP TA Yunus ESMER Diyarbakır - 29 Ocak 2011 HALKBANK ve GAP Bölgesi HALKBANK olarak GAP bölgesinde 2 Bölge Koordinatörlüğü ve Toplam 37 Şube ile KOBİ ler ile esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet

Detaylı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı : 3.600.000.000 TL : 2.000.000.000

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YALOVA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

YALOVA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 1.1: Kivi Üretiminin Geliştirilmesi - Yalova ilinde dünyadaki kivi otoritelerinin de dat edileceği geniş katılımlı çalıştay - Kocadere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ezdinde Kivi Yetiştiriciliği Projesinin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz.

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) GAP demek, bereket demektir GAP demek, kardeşlik demektir Ülkemizin en büyük kalkınma projesi... GAP ı 2018 yılı sonunda tamamlıyoruz.

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

2014-2018. www.gap.gov.tr

2014-2018. www.gap.gov.tr 2014-2018 2014 2018 www.gap.gov.tr 2014 2018 www.gap.gov.tr 2014-2018 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI () ARALIK 2014 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye nin bölgesel potansiyelini

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz 04.06.2015 yılında kurulmuş olup; 1 Şube Müdürü 1 Ziraat Yüksek Mühendisi 3 Ziraat Mühendisi 1 Topograf 4HizmetAlımPersoneli, personelinden oluşan kadro

Detaylı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı GAP Ve Türkiye ye katkısı GAP nedir? Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI TEMMUZ 2016 İHSANİYE NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ İHSANİYE YATIRIMLARI 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar

Detaylı

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ

Prof.Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR 1- YÖNETİCİ ÖZETİ T.C NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2010 1 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Üniversiteler, gelişen toplumun ayrılmaz parçalarıdır ve ülkelerin kalkınmalarında önemli

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi

GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır GAP EYLEM PLANI 2009 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ Adıyaman Çamgazi Sulaması 1986-2009

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

GAP Eylem Planı açıklandı

GAP Eylem Planı açıklandı GAP Eylem Planı açıklandı Mart 08, 2015-6:02:00 Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı (2014-2018) açıklandı. Planlı dönemin başlangıcından bu yana bölgesel ve yerel

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SİİRT İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SİİRT İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SİİRT İL PROFİLİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Tarım Projeleri... 2 1.2.2.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ GÖKÇELER BARAJI ĠĢin Adı: Gökçeler Barajı İkmali Yüklenici Firma: HMP İletişim Enerji San.Tic.A.Ş.+BRJ İnş. San. ve Tic A.Ş. Ortak Girişimi Gövde hacmi: 1 854 900 mm3 Yükseklik (talvegden): 98 m Normal

Detaylı

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ Ahmet YAMAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Ankara 28 Mayıs 2010 İçerik o Bağlam: Stratejik Planlama/Yönetim o Program Yönetiminden Proje Yönetimine

Detaylı

1. GENEL DEĞERLENDĠRME...

1. GENEL DEĞERLENDĠRME... ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL DEĞERLENDĠRME... 3 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları... 3 1.2- Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi... 4 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İŞLEM NO: TİCARİ KALİTE KOD NO ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER 2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER SIRA NO TİCARİ KALİTE KOD NO İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 DAP GAP KOP VE DOKAP KALKINMA BÖLGELERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ AMAÇ Bölgesel gelişmişlik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

(Bin TL) 2015 SONUNA KADAR ŞANLIURFA İLİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA

(Bin TL) 2015 SONUNA KADAR ŞANLIURFA İLİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA ŞANLIURFA I 797 914 8 434 888 528 629 66 438 4 554 067 59 000 29 925 655 129 TARIM SEKTÖRÜ I 478 029 4 734 491 478 029 3 246 426 244 758 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. I 1977A010320 Küçük Su İşleri Şanlıurfa

Detaylı

Kamu Yatırımları. Tablo 1 TRA2 Bölgesi ve İllerindeki Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, (Bin TL, 2012)

Kamu Yatırımları. Tablo 1 TRA2 Bölgesi ve İllerindeki Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı, (Bin TL, 2012) Kamu Yatırımları 2012 yılı kamu yatırım programında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere göre, TRA2 Bölgesi nin ülke geneline göre aldığı pay yüzde 1,2 dir. Bölge illerine yıl içerisindeki en fazla

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME POLİTİKALARINA YÖNELİK TESPİTLER VE ÖNERİLER Faruk Volkan İnşaat ve SulamaYüksek Mühendisi DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Ankara Bahadır Boz İnşaat

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Merhabalar.. Teşvikli Devlet yatırımlarından faydalanmak isteyen yatırımcılar.geçen haftaki yazımda hükümetin bölgemizi ve dolayısıyla ilimizi de

Merhabalar.. Teşvikli Devlet yatırımlarından faydalanmak isteyen yatırımcılar.geçen haftaki yazımda hükümetin bölgemizi ve dolayısıyla ilimizi de BÖLGEMİZE UYGULANAN HAYVANCILIK TEŞVİK KREDİLERİ.!! Merhabalar.. Teşvikli Devlet yatırımlarından faydalanmak isteyen yatırımcılar.geçen haftaki yazımda hükümetin bölgemizi ve dolayısıyla ilimizi de içine

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE KASIM 2015 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TARIMSAL YATIRIM OLANAKLARI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TARIMSAL YATIRIM OLANAKLARI BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TARIMSAL YATIRIM OLANAKLARI BATMAN İLİ GENEL BİLGİLER NÜFUS BİLGİLERİ İl Nufusu (2015) :566.633 Nüfus dağılımı : %50.27 Erkek, %49,73 Kadın 580.000 Batman İli 2010-2015 Yılları

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP ORGANİK TARIM KÜMESİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP ORGANİK TARIM KÜMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP ORGANİK TARIM KÜMESİ 16 Kasım 2016 19.12.2016 1 GAP Organik Tarım Küme Projesi Vizyon ve Strateji Uygulama ve Eylem 1997 2002 (I. Faz)

Detaylı

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme: 2 0 1 7 2017 2 0 1 2010 7 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings BÖLGESEL KALKINMA BAĞLAMINDA ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI DENEYĠMĠ TRC1 Bölgesi : Gaziantep, Adıyaman, Kilis Bülent ÖZKAN 1 İpekyolu Kalkınma Ajansı Haziran 2010 da

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Sulama Yatırımları...

Detaylı

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)

BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) 22-26 EKİM 2014 58. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ İlk sığınma 29 Nisan 2011 tarihinde başlamıştır Nüfus Hareketleri - Mevzuat «Açık kapı politikası»

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU

KARAYOLLARI 8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU ELAZIĞ MALATYA DEVLET YOLU Toplam 99 km uzunluğundaki Elazığ Malatya Devlet yolunun tamamı asfalt sathi kaplama seviyesinde bitirilerek trafiğe açılmıştır. 2008 yılında yolun 21 km nin (BSK) ihalesi yapılmış

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2012 EK-2 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını

Detaylı

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT

SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT SAMSUN ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT Samsun un coğrafi konumu itibariyle su ve toprağın muhteşem buluşması ile bizlere armağan olan Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin can kattığı, Çarşamba ve Bafra Ovaları

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 213 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 214 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı