GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ"

Transkript

1 GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık, Temelsu Uluslararası Mühendislik - ) GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TDST-Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık, Temelsu Uluslararası Mühendislik ) A. ÇALIŞMA RAPORLARI 1. GAP Bölgesi nde 2005 Yılı İçin Nüfus Ön Tahminleri, Çalışma Raporu No: 1, Mekansal Gelişme-Talep Fonksiyonları, Çalışma Raporu No: 2, Demiryolu Taşımacılığındaki, İşletme Maliyetlerindeki ve Yük Taşıma Bedellerindeki Gelişmeler, Çalışma Raporu No: 3, Araba, Otobüs, Kamyon ve TIR Taşımacılığında ve İşletme Maliyetlerinde (yol yüzeyi kalitesi itibarıyla) Gelişmeler, Çalışma Raporu No: 6, Taşıma Süresi Değeri, Yük ve Zaman Değeri Hesaplamaları, Çalışma Raporu No: 5, Taşımacılıkta Model Seçimi Çalışma Raporu No: 6, Arazi Kullanım Planlaması, Ölçütleri ve Haritalama Yöntemi, Çalışma Raporu No: 7, Yabancı Ülkelere İlişkin Nüfus Projeksiyonları, Çalışma Raporu No: 8, GAP Bölgesi Havaalanı İçin Yer Seçimi Ön Araştırması, Çalışma Raporu No: 9, Model Geliştirme Usulleri ve Model Seçimi Üzerine GAP Taşımacılık Araştırması, Çalışma Raporu No: 10, Bölgesel Yapılanma ve Mekansal Örgütlenme, Ana Çerçeve ve Yöntem, Çalışma Raporu No: GAP Bölgesi Karayolu Kullanıcı Maliyetleri, Çalışma Raporu No: 2, Bölgesel Taşımacılık Maliyetleri Üzerine GAP Taşımacılık Araştırması Raporu No: 13, GAP Bölgesi Karayolu Trafik Ölçümleri İstatistik Analizi, Çalışma Raporu No: 14, GAP Bölgesi Arazi Kullanım Planı ( ), Çalışma Raporu No: 15, Karayollarının Kapasitesi Üzerine GAP Taşımacılık Araştırması, Çalışma Raporu No: 16, 1991

2 17. Trafik Ölçümlerinde Çıkış-Varış Noktaları Matrisleri Tahmini, Çalışma Raporu No: 17, GAP Bölgesi ndeki Mevcut ve Planlanan Havaalanlarının Yerleri ve Çevreleri, Çalışma Raporu No: 18, Ana Model İnşası ve Geçerlileştirilmesi Açısından GAP Bölgesel Taşımacılık Araştırması Raporu, Çalışma Raporu No: 19, Turizm Sektörü, Çalışma Raporu No: 20, GAP Bölgesi ndeki Mevcut ve Planlanan Havaalanlarının Yerleri ve Çevreleri, Gözden Geçirilmiş Çalışma Raporu No: 18, Ülkede ve Bölgede Son Beş Yıl İçinde Yapılan Yatırım Harcamalarının Karşılaştırılması, Çalışma Raporu No: 21, 23. Havayolları ve Talep Analizi, Çalışma Raporu No: 22, 24. Kullanılabilir ve İçilebilir Su Temini Projelerinde Hazırlık Ölçütleri; Analiz, Ölçüm ve Değerlendirme, Çalışma Raporu No: 24, 25. GAP Bölge Havaalanı İçin Yer Seçimi Ön Çalışması Raporu No: 9, Ek Araştırmalar, 26. Atıksu Yönetimi Proje Hazırlık Ölçütleri; Analiz, Ölçüm ve Değerlendirme Çalışma Raporu No: 26, 27. GAP Bölge Havaalanı İçin Yer Seçiminde 1.2. ve 3.Alternatiflere Yönelik Ekonomik Araştırmalar ve Planlar, Çalışma Raporu No: 9, Ek Araştırmalar 28. Gaziantep, Kızıltepe ve Cizre de Atıksu Yönetimi Proje Hazırlık Ölçütleri Çalışma Raporu No: 25, 29. İçmesuyu ve Kanalizasyon Sistemlerine İlişkin Bilgisayar Programları Çalışma Raporu No: 26, 30. Telekomünikasyon Proje Kılavuzu, Çalışma Raporu No: 28, 31. Suruç İlçe Merkezi Telekomünikasyon Projesi, Çalışma Raporu No: 29, 32. Elektrifikasyon Proje Kılavuzu, Çalışma Raporu No: 29, 33. Kahta (Adıyaman) İlçe Merkezi Telekomünikasyon Projesi, Çalışma Raporu No: 31, 34. GAP Bölge Havaalanı İçin Yer Seçiminde 1.2. ve 3.Alternatiflere Yönelik Ekonomik Araştırmalar ve Planlar, Çalışma Raporu No: 27, 35. Telekomünikasyon Proje Kılavuzu, Çalışma Raporu No: 28, Ek Araştırma 36. Atıksu Sistemleri Proje Hazırlık ve Seçim Ölçütleri, Çalışma Raporu No: 32, 37. Atatürk Baraj Gölü Üzerinden Geçişte Köprü ve Feribot Alternatiflerin Yatırım ve İşletme Maliyetleri Açısından Ekonomik ve Mali Karşılaştırılması Taslak Raporu, 38. Taşımacılık Planlaması Araştırması 2005 Yılı Stratejileri Yolcu ve Yük Trafiği Kapasiteleri

3 39. İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekelerinde Birim Maliyetler, Çalışma Raporu No: 33, 40. Atatürk Baraj Gölü Üzerinde Köprü İnşasının Ekonomik ve Mali Fizibilitesi, 41. Midyat Atıksu Arıtım Tesisi İşletme Seçenekleri Karşılaştırılması, Çalışma Raporu No: 34, 42. Kırsal-Kentsel Teknik Altyapı İlgili Ulusal Politikaların Kısa Bir Analizi, Çalışma Raporu No: 35, B. ARA RAPORLAR 1. Sektörlerde Mevcut Durum, Rapor No: 1 (A-I), Bölgesel Sosyo-Ekonomik Veriler, Ön Rapor, Rapor: 2, Sınai Yerleşim Analizi ve Bölgesel Etkinliklerin Yerleri, Ara Rapor (Yöntemle İlgili Giriş), Rapor: 3, Taşımacılık Geliştirme Ön Raporu, Rapor: 4, Taşımacılık Sektörü, Çerçeve Çalışma, Rapor: 5, Şırnak İli İçmesuyu, Katı Atık ve Elektrik Şebekeleri Ön Araştırması, Rapor: 6 7. Şanlıurfa Kent İçmesuyu Şebekesi, Ön Rapor: 7 8. GAP Bölgesel Taşımacılık ve Altyapı Geliştirme Projesi, Taşımacılığın Geliştirilmesi, Gözden Geçirilmiş Ön Rapor 9. Mekânsal Planlama, Mevcut Duruma İlişkin Gözden Geçirilmiş Raporlar 1, (A,B,C), (D,E,F), (G,H,I) ve Gözden Geçirilmiş Ara Rapor 3.Sınai Yerleşim Analizi ve Bölgesel Etkinliklerin Yerleri, Gözden Geçirilmiş Rapor III, GAP Çıkış Kapıları Oluşturulması Proje Çalışması, Ara Rapor: 10, Yerleşim İçin İçmesuyu, Kanalizasyon, Katı Atık ve Elektrik Şebekeleri Ön Raporu, Rapor: 6, Yerleşim İçin Telekomünikasyon Ön Raporu No: 12, 13. Bölgesel Sosyo-Ekonomik Veriler ve Enformasyon Ön Raporu, Gözden Geçirilmiş Rapor: 2, GAP ta Optimal Sınai Yerleşim Analizi, Ara Rapor No: 13, GAP ta Bölgesel Etkinliklerin Mekânsal Dağılımı ve Kentsel Nüfus Tahminleri, Ara Rapor No: 14, Suruç İçmesuyu, Kanalizasyon ve Elektrik Şebekeleri Prototip Araştırması, Ara Rapor No: 15, GAP ta Optimal Sınai Yerleşim Analizi, Ara Rapor Özeti No: 13, 18. GAP Bölgesi ndeki Yerleşim İmar Planlarının Mekansal Planlama Ön Bulguları Çerçevesinde Yeniden Değerlendirilmesi ve Koridor Planlama Çalışmaları için Sınır Araştırması, Ara Rapor No: 16, 19. Gaziantep Kenti Sıhhi Katı Atık Depolama Yeri Araştırması, Ara Rapor: 17, 20. GAP Çıkış Kapıları Oluşturulması Projesi Çalışması, Ara Rapor: 18,

4 Yerleşim İçin Katı Yönetimi Ön Araştırma Raporu, Rapor: 6, 22. Atatürk Baraj Gölü Üzerinden Geçişte Köprü ve Feribot Alternatiflerinin Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik ve Mali Fizibilite Analizi Raporu, Rapor No: 19, 23. Kırsal-Kentsel Altyapı Grubu nun Kızıltepe Atıksu Arıtım Tesisi Alternatifleri Karşılaştırması Üzerine Ek Rapor, Rapor No: 20, 24. Kırsal-Kentsel Altyapı Grubu nun Cizre Atıksu Tesisi Alternatifleri Karşılaştırması Üzerine Ek Rapor, Rapor No: 21, C. NİHAİ RAPORLAR 1. A - GAP Sınai Yerleşim Analizi Raporu ve Ekleri No: 1, 2. B - GAP Bölgesel Etkinliklerin Mekânsal Dağılımı Raporu No: 2, 3. C - Politikalar Raporunun ve Ek No: 3 ün Değerlendirilmesi, 4. D - GAP Bölgesel Sanayileşme Politikaları Raporu No: 4, 5. E - GAP Bölgesel Kalkınma Kılavuzu No: 5, 6. Şanlıurfa İçmesuyu Nihai Projesi, Rapor No: 6, 7. Kahta (Adıyaman) Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 12, 8. Islahiye (Gaziantep) Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 13, 9. Suruç (Şanlıurfa) Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 14, 10. Kurtalan Kanalizasyon Şebekesi, Rapor No: 15, 11. Kahta, Suruç, Islahiye Elektrik Şebekesi Projeleri, Rapor No: 12, 13, 14, 12. Midyat (Mardin), İdil (Şırnak) İlçe Merkezleri Elektrik Şebekesi Projeleri, Rapor No: 16, 17, 13. Kurtalan (Siirt) 1/5000 Ölçekli İçmesuyu Şebekesi Projesi, Rapor No: 18, 14. Silopi 1/5000 Ölçekli İçmesuyu Proje Raporu, 15. Kahta (Adıyaman) İlçe Merkezi İçmesuyu Projesi, Rapor No: 18, 16. Ergani, Silopi Atıksu Projeleri, Rapor No: 19 ve 20, 17. Gaziantep Katı Atık Yönetimi Kavramsal Projesi, Rapor No: 21, No: 21, 18. GAP Sınai Yerleşim Analizi Nihai Raporu No: 1, Ek 1, Cilt I ve Cilt II, 19. Kahta Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 22, 20. Ergani İçmesuyu Projesi, Rapor No: 23, 21. Siirt İçmesuyu Projesi, Rapor No: 24, 22. Siirt İl Merkezi Kanalizasyon Projesi, Rapor No: 25, 23. Telekomünikasyon Proje Raporları; Suruç No: 7, Kahta No: 8, Silopi No: 9, Cizre No: 10, Islahiye No: 11, 24. Yeşilli (Mardin) İçmesuyu Projesi, Rapor No: 26, 25. Telekomünikasyon Projeleri; Hilvan No: 27, Kızıltepe No: 28, Siirt No: 29, 26. Bölgesel Etkinliklerin Mekânsal Dağılımı Nihai Raporu, No: 32,

5 27. Sason (Batman) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtım Projesi Rapor No: 33, 28. Elektrik Şebekesi Proje Raporları, Şırnak No: 35, 29. Derik (Mardin) Kanalizasyon Projesi, Rapor No: 36, 30. Yeşilli (Mardin) Kanalizasyon Projesi, Rapor No: 37, 31. Sason (Batman) İçmesuyu Projesi Rapor No: 38, 32. Derik (Mardin) İçmesuyu Projesi Rapor No: 39, 33. Hani (Diyarbakır) Telekomünikasyon Projesi Raporu No: 30, 34. İdil (Mardin) Telekomünikasyon Projesi Raporu No: 31, 35. Midyat (Mardin) Telekomünikasyon Projesi Raporu No: 31, 36. Telekomünikasyon Projesi Raporları; Kurtalan No: 41, Ergani No: 42, Sason No: 43, Ceylanpınar No: 44, Birecik No: 45, 37. Diyarbakır Katı Atık Yönetimi Kavramsal Projesi, Rapor No: 46, Şanlıurfa No: 47, Batman No: 48, 38. Hani (Diyarbakır) Kanalizasyon Ve Atıksu Projesi, Rapor No: 49, 39. Hani (Diyarbakır) İçmesuyu Projesi Raporu, No: 50, 40. Bölgesel Etkinliklerin Dağılımı Gözden Geçirilmiş Nihai Raporu, No: 32, 41. Ceylanpınar (Şanlıurfa) Elektrik Şebekesi Projesi Rapor No: 51, 42. Telekomünikasyon Proje Raporları; Nusaybin (Mardin) No: 52, Mardin No: 53, Yeşilli No: 54, Şanlıurfa No: 55, Siverek No: 56, Akçakale No: 57, Adıyaman No: 58, 43. İslahiye (Gaziantep) İlçe Merkezi Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Raporu, No: 59, 44. Telekomünikasyon Proje Raporları; Çermik No: 60, Çınar No: 61, Viranşehir No: 62, Mazıdağı No: 63, Oğuzeli No: 64, 45. Ceylanpınar İçmesuyu Projesi, Rapor No: 65, 46. Nusaybin Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 66, 47. Ceylanpınar Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 67, 48. İslahiye İçmesuyu Projesi, Rapor No: 68, 49. Telekomünikasyon Proje Raporları; Baykan No: 69, Besni No: 70, Nurdağı No: 71, Yuvuzeli No: 72, Bozova: 73, 50. Mazıdağı İçmesuyu Projesi Raporu No: 74, 51. Diyarbakır No: 75 Ve Batman No: 76; Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi, Cilt I Ve Cilt II, 52. Adıyaman (Merkez) İçmesuyu Proje No: 77, 53. Mazıdağı Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 78, 54. Telekomünikasyon Proje Raporları, Gölbaşı No: 79, Kozluk No: 80, Nizip No: 81, Silvan No: 82, Kilis No: 83, 55. Adıyaman Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 84, 56. Telekomünikasyon Raporları; Araban No: 85, Bismil No: 86, Şırnak No: 87, 57. Şırnak Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi, Cilt I, Cilt II, Rapor No: 88,

6 58. Akçakale Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi, Cilt I, Cilt II, Rapor No: 89, 59. Mardin İli İçmesuyu Projesi, Rapor No: 90, 60. Diyarbakır İl Merkezi Telekomünikasyon Projesi, Rapor No: 91, 61. Siverek (Şanlıurfa) Atıksu Arıtım Tesisi Kavramsal Projesi, Rapor I. Cilt, Resimler II. Cilt Rapor No: 92, 62. Mardin Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 93, 63. Midyat Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi No: 94, Rapor I. Cilt, Resimler II. Cilt, 64. Taşımacılık Planlaması, Nihai Rapor No: 95, 65. Kızıltepe Gözden Geçirilmiş Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi, Rapor I. Cilt, Resimler II. Cilt No: 96, 66. Telekomünikasyon Proje Raporları; Gaziantep No: 97, Batman No: 98, 67. Gaziantep Gözden Geçirilmiş Atıksu Kavramsal Projesi, No: 99, Rapor I. Cilt, Resimler II. Cilt, 68. GAP Bölge Havaalanı, Nihai Rapor No: 100, 69. GAP Çıkış Kapıları Araştırması Nihai Raporu, No: 101, 70. Kızıltepe Elektrik Şebekesi Projesi Rapor No: 36, 71. Cizre Atıksu Arıtım Kavramsal Projesi, Rapor No: 102, 72. Silvan İçmesuyu Projesi, Rapor No: 104, 73. Gölbaşı İçmesuyu Projesi Rapor No: 103, 74. Silvan (Diyarbakır) Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 104, 75. Elektrik Şebekesi Proje Raporları; Siverek No. 106 Ve Oğuzeli No: 107, 76. Yavuzeli Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 108, 77. Çermik Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 109, 78. Yavuzeli İçmesuyu Projesi, Rapor No: 110, 79. Oğuzeli Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 111, 80. Oğuzeli İçmesuyu Projesi, Rapor No: 112, 81. Çermik İçmesuyu Projesi, Rapor No: 113, 82. Gölbaşı Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 114, 83. Araban (Gaziantep) Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 115, 84. Araban (Gaziantep) Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 116, 85. Araban (Gaziantep) İçmesuyu Projesi, Rapor No: 117, 86. Kilis İl Merkezi Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtım Projesi, Rapor No: 118, 87. Kilis İl Merkezi İçmesuyu Projesi, Rapor No: 118, 88. Kilis Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 120, 89. Kozluk (Batman) Kanalizasyon Projesi, Rapor No: 120, 90. Kozluk (Batman) İçmesuyu Projesi, Rapor No: 122, 91. Viranşehir Elektrik Şebekesi Projesi, Rapor No: 123,

7 92. GAP Bölgesel Taşımacılık Altyapı Geliştirme Araştırması Nihai Raporu, Temmuz 93. GAP Bölgesel Taşımacılık Altyapı Geliştirme Araştırması Nihai Raporu (Yöneticiler İçin Özet)

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ. Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ. Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek programı kapsamında İpekyolu

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI

TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI 1. TASLAK TRC2 BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM RAPORU TEMMUZ 2013 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TRC2 BÖLGESİ (DİYARBAKIR- ŞANLIURFA) 2014-2023 BÖLGE PLANI MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TASLAK TEMMUZ

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI EK -1 PROJE MALİYETİ 5 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü bulgularının özeti) B. ANA

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESİ (GAZİANTEP-ADIYAMAN-KİLİS) MEVCUT DURUM TESPİTİ Ocak 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... IV ŞEKİLLER DİZİNİ... X HARİTALAR DİZİNİ... XIII KISALTMALAR...

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

İller Kuruluş Yeri Adet Adıyaman Fatih Mahallesi, Gerger İlçesi 2 Batman Petrolkent, Yavuzselim ve Yeşiltepe Mahalleleri 3 Diyarbakır

İller Kuruluş Yeri Adet Adıyaman Fatih Mahallesi, Gerger İlçesi 2 Batman Petrolkent, Yavuzselim ve Yeşiltepe Mahalleleri 3 Diyarbakır Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projenin amacı; kadınların sorunlarının farkına varmalarına, tanımlamalarına ve çözümü için inisiyatif kullanabilmelerine fırsat yaratmak; kadınların kamusal alana

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı

Sıralama Metodolojisi Eğitimi

Sıralama Metodolojisi Eğitimi Sıralama Metodolojisi Eğitimi Çevre ve Orman Bakanlığı 16 Ekim 2006 Sultan Aksakal Amaç Yüksek Maliyetli Yatırım Direktifi'nin gerekliliklerini yerine getirmek üzere Türkiye'de T karar alıcı kurumlara

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi

GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi GAP Bölgesinde Endüstriyel Atıksu Yönetimi Doç.Dr. Göksel N. Demirer ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü GAP İdaresi, KfW-MUWIT-MMO 12-15 Aralık 2004, Batman 1 SUNUŞ PLANI Giriş GAP Bölgesindeki Endüstriyel

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1

T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1 T.C. BAÞBAKANLIK GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ BÖLGE KALKINMA PLANI YÖNETÝCÝ ÖZETÝ C Ý L T 1 A N K A R A 2 0 0 2 GAP Bölge Kalkınma Planı çalışması,

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP GAP İDARESİ İDARESİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI 2010 2010 YILI YILI FAALİYET FAALİYET RAPORU RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SULAMA YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SULAMA YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SULAMA YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Ayşegül Kibaroğlu Burcu İlker ÖZET Su kaynakları yönetimi konularını iki ana başlık altında düşünmek uygun olabilecektir: Arz yönetimi (yeni

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAZİANTEP İL PROFİLİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER 1. MEVCUT DURUM... 1 1.1. DEMOGRAFİK BİLGİLER... 1 1.2. TARIM... 2 1.2.1. Sulama Yatırımları...

Detaylı

İLİN ADI ASFALT YOL DUBLE YOL

İLİN ADI ASFALT YOL DUBLE YOL KARAYOLLARI AĞI Adıyaman ili ulusal yol ağ projeleri, komşu illerle paralel zamanlarda yatırıma alınmamaktadır. İlimize yapılan karayolu yatırımlarının gecikmesinden kaynaklanan bir memnuniyetsizlik söz

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı