Academic Words / Nouns 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Academic Words / Nouns 4"

Transkript

1

2 1. abdomen: karın bölgesi 2. abolitionist: köleliğin kaldırılmasından yana olan 3. accuracy: doğruluk, kesinlik 4. acquisition: edinim, edinme, kazanma 5. admission: kabul, itiraf 6. advisory: danışman, rehber 7. affluence: zenginlik (richness) 8. alien: (1) uzaylı (extraterrestrial) (2) yabancı 9. allocation: birine tahsis etme, ayırma 10. alteration: değişiklik, düzenleme 11. ambassador: büyükelçi 12. ambition: (1) tutku, hırs (2) hedef, amaç 13. amendment: değişiklik, tadilat 14. appendix: (1) apandis (2) ek bölüm 15. appetite: iştah 16. aracnophobia: örümcek/böcek korkusu 17. assessment: değerlendirme (evaluation) 18. assignment: (1) görev (2) tayin (3) ödev 19. assumption: varsayım, çıkarsama (conclusion) 20. assurance: (ev, araba vb için) sigorta, kasko 21. avenue: bulvar 22. axis: eksen, yörünge 23. bandit: eşkıya, haydut 24. beast: (iri, vahşi) hayvan 25. benefit: kar 26. beverage: içecek, meşrubat 27. blizzard: kar fırtınası, tipi 28. body: (1) vücut, beden (2) cisim, kütle (3) ceset 29. boldness: cesaret (bravery) 30. border: (1) sınır, hudut (2) kenar 31. boundary: sınır 32. cannon: top güllesi 33. capital: sermaye 34. carnivore: etçil 35. cavity: oyuk, boşluk 36. celebration: kutlama 37. cemetery: mezarlık (graveyard) 38. charge: (1) ücret (2) suçlama (3) şarj 39. chastity: iffet, ar, namus 40. amnesty: genel af 41. circle: çember, daire 42. circuit: elektrik devresi 43. cirrhosis: siroz hastalığı, karaciğer iflası 44. citizen: vatandaş 45. clemency: af, merhamet (forgiveness) 46. coincidence: tesadüf, rastlantı 47. collapse: çökme, çöküş 48. colleague: meslektaş, iş arkadaşı 49. command: (1) hakimiyet (2) komut, emir 50. commodity: ticari eşya 51. community: camia, toplum 52. comparison: karşılaştırma, mukayese 53. competence: yeterlik, ustalık 54. complexion: ten rengi, sima 55. compulsion: zorlama 56. condolences: başsağlığı 57. congregation: kongre, toplantı (congress) 58. consent: rıza, razı olma durumu, kabul 59. constitution: (1) anayasa (2) bünye, yapı 60. controversy: tartışma, ihtilaf, anlaşmazlık / Eskişehir

3 61. conversation: konuşma, muhabbet 62. conversion: dönüşüm 63. core: (1) öz, iç (2) eşelek, göbek 64. correspondence: yazışma, muhabere 65. cost: paha, bedel 66. counterfeit: kalpazanlık, sahte para basmak 67. counterpart: rakip, muadil 68. courage: cesaret 69. courtesy: nezaket 70. coverage: sigorta kapsamı ve miktarı 71. craft: (1) zanaat, el sanatı (2) maharet 72. creature: yaratık 73. cremation: ölü yakma 74. criticism: eleştiri 75. crop: mahsül, ekin, ürün 76. crucifixion: çarmıha germe 77. dehydration: vücutta meydana gelen sıvı kaybı 78. delivery: (1) teslimat, dağıtım (2) doğum 79. delusion: hezeyan, deli saçması 80. demonstration: gösteri 81. depiction: betimleme, tasvir (description) 82. detriment: zarar, ziyan (damage, harm) 83. disarmament: silahsızlanma 84. disaster: felaket 85. discretion: (1) akıllılık (2) takdir, insiyatif 86. disorder: hastalık, bozukluk (disease) 87. disposal: imha etme, elden çıkarma, tasfiye 88. distress: (1) sıkıntı, üzüntü (2) felaket 89. distribution: dağıtım, dağılım, taksim 90. domain: (1) çalışma/ilgi alanı (2) muhit, çevre 91. draught: (1) cereyan, hava akımı (2) yasa tasarısı 92. drive: dürtü, güdü (stimulation) 93. efficiency: verimlilik, etkin olma 94. enmity: düşmanlık, husumet (hostility) 95. equivalent: eşit, denk, muadil 96. exchange: takas, değiş tokus 97. excommunication: aforoz, toplumdan dışlama 98. excursion: yore gezisi, kısa yolculuk 99. exodus: zorunlu göç, tehcir 100. extension: (1) ek süre (2) ilave bina (3) dahili hat 101. extent: boyut, kapsam, mesafe 102. exterior: bir mekanın dış kısmı 103. forgery: sahtekarlık, kalpazanlık 104. fortune: (1) talih (2) servet 105. friendship: arkadaşlık 106. fungus: (hastalık anlamında) mantar 107. genocide: katliam, soykırım (massacre) 108. glory: ihtişam, görkem 109. gravity: (1) yer çekimi (2) vahamet, ciddiyet 110. guideline: yönerge, kılavuz, tüzük 111. harbour: liman (port) 112. herbicide: zararlı otlar için ziraat ilacı 113. hideout: sığınak 114. homicide: cinayet (murder) 115. household: (1) ev halkı (2) ev ile ilgili 116. identification: teşhis, tanımlama 117. illustration: örneklerle açıklama 118. imagination: hayal gücü 119. information: bilgi, malumat 120. initiative: girişkenlik, inisiyatif / Eskişehir

4 121. inoculation: aşı (vaccination) 122. input: girdi, veri, dilde maruz kalınan şeyler 123. inquiry: sorgu, soruşturma (investigation) 124. insight: (1) içgörü, kavrayış (2) geleceği görme 125. insolence: küstahlık 126. insomnia: uykusuzluk 127. integration: entegrasyon, birleşme, bütünleşme 128. intelligence: (1) zekâ (2) istihbarat 129. intention: niyet, maksat, amaç (goal) 130. interest: (1) ilgi (2) menfaat (3) faiz (interest rates) 131. interpretation:(1) yorumlama (2) tercüme 132. interrogation: sorgulama (investigation) 133. interval: (1) aralık, ara (2) (sinemada) mola 134. intervention: müdahale 135. jaundice: (1) düşmanlık (hostility) (2) sarılık hastalığı 136. joint: eklem 137. journal: gazete 138. journalist: gazeteci 139. joy: neşe, keyif, haz (rejoice) 140. judgment: hüküm, yargı 141. kidnap: çocuk/adam kaçırma (abduction) 142. kind: tür, çeşit 143. kingdom: kraliyet, krallık 144. labour: (1) doğum (2) iş 145. lag: duraklama, gecikme 146. lamentation: yas tutma, dövünme 147. leadership: liderlik 148. lecture: (1) ders (2) konferans 149. legislation: yasama, mevzuat, kanunlar 150. legume: baklagiller 151. magistrate: sulh hakimi, yargıç (judge) 152. magnitude: (depremin büyüklüğü/şiddeti 153. manslaughter: adam öldürme (murder) 154. manufacturer: fabrikatör, fabrika sahibi 155. marrow: ilik 156. mass: (1) kütle, hacim (2) seri, toplu halde 157. matter: (1) madde (2) mesele, konu 158. measure: önlem, tedbir (take measure: önlem almak) 159. measurement: ölçüm 160. medication / medicine: ilaç, derman, deva 161. membership: üyelik 162. membrane: hücre zarı 163. merger: iki şirketin birleşmesi, şirket evliliği 164. molestation: sarkıntılık, taciz 165. mortality: ölüm 166. mortar: (1) (inşaat) harç (2) havan 167. motive: sebep, itici güç 168. movement: (1) (edebiyatta) akım (2) hareket 169. mutiny: isyan, başkaldırı (riot, rebellion) 170. necessity: gereklilik 171. nocturnal: gece ortaya çıkan hayvanlar 172. objective: hedef, amaç (goal) 173. obscurity: (1) belirsizlik (2) iyi tanınmama 174. observation: gözlem 175. occupation: (1) iş (2) işgal, istila 176. offence: (1) suç (2) saldırı (3) hakaret 177. offspring: (1) çoluk çocuk, (2) hayvan yavru 178. omnivore: hem etçil hem otçul 179. outline: taslak, kroki 180. output: (1) ürün, çıktı (2) randıman, faaliyet / Eskişehir

5 181. pace: (1) adım (2) hız, tempo 182. principle: ilke, kural, prensip 183. probe: araştırma, soruşturma (investigation) 184. process: süreç 185. production: üretim 186. productivity: üretkenlik (resourcefulness) 187. prophecy: (1) peygamberlik (2) kehanet 188. proportion: oran, orantı 189. proposal: öneri, teklif 190. prosecution: adli/yasal soruşturma 191. prosperity: (1) zenginlik, refah (2) başarı 192. pulse: nabız 193. qualification: yetenek, nitelik 194. recognition: (1) şöhret, tanınma (2) onur, şeref 195. recommendation: tavsiye, öneri 196. redemption: arındırma, günahtan arınma 197. reduction: (1) azaltma (2) özetleme 198. redundancy: (1) ihtiyaç fazlası (2) işsizlik 199. registration: kayıt işlemi 200. regulation: (1) düzenleme (2) yönerge, talimat 201. relic:(1) eski zamanlardan kalma (2) kutsal emanetler 202. repentance: tövbe, pişmanlık 203. requirement: gerekçe 204. resistance: (1) direniş, muhalefet (2) direnç 205. resuscitation: (kalp masajı ile) dirilme 206. revelation: (1) vahiy (1) ortaya çıkan gerçekler 207. rumination: geviş getirme 208. section: bölüm, kısım 209. selection: seçme 210. self-confidence: öz güven 211. selfishness: bencillik 212. sentence: hapis cezası, hüküm 213. seriousness: ciddiyet 214. settlement: (1) bir mekana yerleşme (2) çözüm 215. significance: (1) anlam (2) önem 216. specialist: uzman 217. spine: bel, sırt 218. stance: duruş, tavır 219. state: devlet, eyalet 220. steam: buhar 221. stimulant: (kafein vb için) uyarıcı madde 222. strictness: katı tutum 223. strike: (1) grev (2) darbe, vuruş 224. subsidiary: yan kuruluş, alt şube 225. sugarcane: şeker kamışı 226. suspicion: şüphe 227. sustenance: rızık 228. swindle: dolandırıcılık (fraud) 229. talent for: yetenek 230. target: hedef (goal) 231. tax: vergi 232. taxation: vergilendirme 233. tedium: can sıkıntısı (boredom) 234. temper: mizaç, huy 235. temple: (1) tapınak (2) şakak 236. temptation: ayartma, başta çıkarma, günaha teşvik 237. territory: bölge 238. threat: tehdit (menace) 239. uncertainty: belirsizlik 240. union: birlik, sendika 241. unity: birlik, beraberlik 242. universe: evren, kainat 243. venom: yılan veya akrep zehri 244. verdict: jüri kararı 245. vibration: titreşim 246. viewpoint: bakış açısı, fikir, düşünce 247. warmth: sıcaklık 248. weakness: zayıflık, güçsüzlük 249. wrinkle: buruşukluk (crease) / Eskişehir

6

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü, herkesin insan haklarına erişebildiği bir dünya için kampanyalar düzenleyen yedi milyondan fazla kişinin oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ SUNUM Dünyamız kendi ekseni doğrultusunda alışıldığı düzende dönedursun, süreç içinde sosyal, ekonomik, bilim, iletişim, teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle yaşam hızlı

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI. Önsöz WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI ÖĞRENCİ EL KİTABI Önsöz Bölge Öğrenci El Kitabı, öğrencileri, ebeveynleri, okul öğretmen kadrosunu ve okul birliğini, Warren County Devlet Okulu Bölgesindeki öğrencileri ilgilendiren

Detaylı

İSG ÖZET DERS NOTLARI

İSG ÖZET DERS NOTLARI İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 6 4.Türkiye'de

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları

Şirketimizde Benimsenen. Yol Gösterici İlkeler. Cargill Davranış Kuralları Şirketimizde Benimsenen Yol Gösterici İlkeler Cargill Davranış Kuralları İşimizi yaparken her zaman esas aldığımız ilke şudur: özümüz senettir. İçindekiler John MacMillan, r., 1923 Giriş Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L

İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER. İsrail in 60. Yıldönümü basımı IS RAE L İSRAİL HAKKINDA GERÇEKLER IS RAE L İsrail in 60. Yıldönümü basımı İSRAİL ENFORMASYON MERKEZİ Yayına hazırlayan: Ruth Ben-Haim (esas yayın 2003) Tasarım: Tsofit Tsachi Dizgi: Youval Tal Ltd. İstatistikler:

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GÜÇLÜKLERİN İŞVERENİN İŞ VERME VE ÜCRET BORCU ÜZERİNE ETKİLERİ

EKONOMİK GÜÇLÜKLERİN İŞVERENİN İŞ VERME VE ÜCRET BORCU ÜZERİNE ETKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK GÜÇLÜKLERİN İŞVERENİN İŞ VERME VE ÜCRET BORCU ÜZERİNE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi SELİN GÖÇMEZ İSTANBUL, 2012 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı